Sunteți pe pagina 1din 7

REFERINŢĂ

Este prezentată asistentei medicale Zanocea Ludmila care


activează în cabinetul stomatologic "DiaDent" din 2009.

Din momentul angajării pînă în prezent s-a prezentat ca persoană


educată,modestă,punctuală.

Din punct de vedere personal pe parcursul lucrului poseda


metodele de acordare a primului ajutor,dezinfectarea şi
sterilizarea instrumentarului medical cu utilizarea
preparatelor şi instrumentarului modern.

A insuşit metodele de igienizare profesională a cavităţii


bucale cu ajutorul scailerului cu ultrasunete,pastelor şi
periuţelor de polizat.

Posedă tehnica de lucru cu lampa fotopolimerizabilă, ceia ce permite


lucrul medicului "în patru mîini".

Menţine în ordinea cuvenită documentaţia necesară.

A dat dovadă de interes permanent faţă de ridicarea nivelului


professional, a trecut cursurile de specializare a surorii superioare şi
cursurile de specializare a surorii în cabinetul stomatologic,care le-a
absolvit cu success.

Pregatirea profesională atit teoretic cît şi practic permite atestarea


Doamnei Zanocea Ludmila şi conferirea categoriei I de calificare.
Directorul
Uncuţa Diana

RECENZIE
La darea de seamă a lucrului efectuat de sora medicală
A cabinetului stomatologic particular “DiaDent”

Zanocea Ludmila Tudor

Dna Zanocea Ludmila Tudor, lucrează în calitate de soră medical în


cabinetul stomatologic particular din 2009.

În darea de seamă este desfăşurat data caracteristică volumului de


lucru efectuat.

Din darea de seama reiesă, că Dna Zanocea Ludmila, cunoaste bine


lucrul cabinetului dat, cu siguranţa îndeplineşte toate indicaţiile medicilor.
Posedă tehnica de pregatire a materialului de plombare şi maselor de
amprentare, folosite în cabinet.

Cunoaste tehnica sterilizarii şi prelucrării materialului şi instrumentarului în


stomatologie.

Pregătirea profesională în plan teoretic şi practic permite pentru a atesta pe


Dna Zanocea Ludmila şi a i se conferi categoria I de calificare.
Directorul
Uncuţa
Diana
timpul lucrului ajut medicul practicind lucrul in patru miini,pregatesc şi mestec diferite
mase amprentare,diferite materiale de plombat.

Dupa ce instrumentele au fost folosite se pun la dezinfectie in solutie de ID-212 2%-l,0


ora. Dupa aceia se prelucreaza mecanic cu о periuta speciala fiecare instrument in parte şi
se pune in soba cu ultra sunet şi se spala inca 5 minute.

Dupa aceea se clatesc sub ара curgatoare şi se pun pe planşeta sa se scurga.Se şterg pina la
uscat,se controleaza la depistarea sangelui cu sol. Azopiram ,apoi se ambaleaza fiecare set in
parte şi se sterilizeaza in autoclav la programa respectiv instrumentarului.In autoclav se pune
test-control.
Oglinzile pentru cavitatea bucala dupa trecerea prin etapele date se pun intr-un vas cu sol.
Alcool 96 grade.
Amprentele se dezinfecteaza in sol. Durr MD 520 timp de 20 min.
Piesele de la turbine şi micromotoare,se vor şterge cu un tampon muiat in ара oxigenata 3 %
şi se şterg cu şervetele imbibate cu dezinfectant dupa care se sterilizeaza in autoclav,preventive
ambalate.

Frezele,discurile,pietrele diamantale se dezinfecteaza in sol .Durr - 4% - 0,5 ora in soba cu


ultrasunet,dupa care se prelucreaza cu periuta metalica fiecare,freza in parte se clatesc sub ара
curgatoare,se şterg şi se pun in soba de uscat cu cuart şi apoi in pupinel la 180 grade - 1 ora.

Im lucrul de toate zilele fac tot posibilul de a nu permite incalcarile in respectarea regimului
sanitar epidemiologic şi cerintelor septicii.In timpul lucrului indeplinesc toate indicatiile
medicului:invit pacientii5intocmesc carticele de ambulator a pacientilor,pregatesc masa
amprentara,ciment pentru fixarea coroanelor §i puntilor protetice.L a sfirşitul lucrului fiecare
amprenta este transmisa in laborator. Cind sint planificate extractii a dintilor sau diferite
operatii chirurgicale pregatesc instrumentarul necesar:
cleşte,elevator,decolator,departator,chiureta, port-ac,ace de sudura,foarfece şi tifon steril.
Pe linga functiile sus numite mai pregatesc regulat lucrul de eluminare sanitara care le
inregistrez in registru special.Iluminarea sanitara consta din convorbiri cu pacientii pe
urmatoarele temei'Trofilaxia Sidei’’,’’Profilaxia hepatitei A şi B""Ingrijirea cavitatii bucale şi
profilaxia cariilor’’ etc.
In cabinetul stomatologic se confectioneaza diferite constructii de proteze dentare.Impreuna cu
ceilalti lucratori ai cabinetului participam la diferite conferinte §i adunari petrecute in
policlinica stomatologică orasenească sau SRC Cahul.
Am participat la conferinta:"Promovarea Sanatatii şi profilaxia maladiilor".

Darea de seama a fost efectuata de asistenta medicala a cabinetului stomatologic Milea


Eudochia.

Am absolvit Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie din Chişinău în anul 2005,


specialitatea felcer,cu profil general.
Din 2005 am lucrat ca asistentă medicală la centrul de diagnostic Modus –Vivendi, din
Chişinău
În anul 2006 am fost angajată în calitate de asistentă medicală în clinică stomatologică, unde
am activat un an.
Începînd cu anul 2009 activez în clinica stomatologică DiaDent, în calitate de asistentă
medicală.

În 2010 am trecut cursurile de specializare a surorilor medicale de profil stomatologic.

Clinica in care activează acordă ajutor stomatologic mixt. In clinică activează 3 medici
stomatologici,3 surori medicale. Clinica a fost fondată oficial în anul 2005, luna iulie.
Clinica corespunde regulilor şi normativelor sanitare epidimiologice şi este format din:
• 1 cabinet terapeutic
• 1 cabinet chirurgical
• Sală de sterilizare
• Cabinet de radioviziografie dentară.
Cabinetele de lucru (chirurgical şi terapeutic ) sînt amenajate conform cerinţelor şi normelor
sanitare: pereţii sînt acoperiţi cu o vopsea rezistentă la acţiunea sol. Dezinfectante, podeaua
este acoperită cu linoleum ( cab. terapeutic) şi teracotă (cab. chirurgical) .
Centrul este aprovizionat cu mobilier necesar:3 instalatii stomatologice contemporane de tip
„Kavo Amadeus",dotate cu turbina cu apa,lumina , micromotoare , scailer pentru detartraj,
puster cu ара calda şi aer,aspirator de praf şi saliva. La fiecare instalatie se mai anexeaza cite о
lampa de fotopolimer „Densplay" şi о masuţă de lucru pe rotile. Sînt instalate lămpi bactericite
de tip F-30W T8/GL şi dulap cu lampă bactericidă de acelaş tip pentru instrumente sterile şi
pansamentul steril.
In cabinete persistă: dulap cu material necesare pentru lucru, respective gasim şi setul „Anti-
şoc" şi „Anti-sida".
Pe masuta de lucru se afla medicamentele şi instrumentariul necesar:alcool etilic 70 grade,apa
oxigenata 3 %,sol.betadina… In sertarele inchise din masuta se afla cutiute speciale de metal
cu diferite freze:’’Diamantate” “Extradure” “Profail”,”Ace-canal”,”Lentulu”,”Freye’’de
polizat”,”Pulpextractoare".Aici mai este cutia cu fiole anestetice"ubestizin”şi ace anestezice,
manuşi sterile şi 3 cutii speciale inchise cu tifon,vata şi rulouri de hirtie,in alt sertar se afla
pahare curate de unica folosinta şi aspiratoare de saliva de unica folosinta.

Ca sora medicala indeplinesc urmatoarele functii: in fiecare zi pina a incepe lucrul aerisesc
cabinetul,completez cabinetul cu instrumente şi inventarul necesar,folosesc lampa cu cuart de
trei ori pe zi cite jumatate de ora,dupa care aerisesc cabinetul.

Cind vine pacientul,pregatesc masa de lucru a medicului,adica pun о tavita cu urmatoarele


instrumente:penseta,spatula,excavator,oglinda,sonda si pahar curat.In
“ ÎNTĂRESC” Î.I. “Uncuţa Diana”
Directorul “Uncuţa Diana”

DAREA DE SEAMĂ

A lucrului efectuat de asistenta medicală


a cabinetului stomatologic particular
Î.I.„Uncuţa Diana"or.Chişinău, pe anii 2009 - 2011

Zanocea Ludmila Tudor


Director:
Uncuţa Diana
Preşedintelui comisiei de atestare a
asistentelor medicale din stomatologie
Dl Şestovschii M. Gr. De la asistenta
Medicala a cabinetului stomatologic
Î.I„Uncuţa Diana" or. Chişinău

CERERE

Rog sa fiu admisa la şedinta comisiei de atestare pentru conferirea categoriei I.


La cerere anexez:
-Fişa de atestare;
-Darea de seama a lucrului efectuat in anii 2008 - 2010;
-Recenzia la darea de seama;
-Copia diplomei;
-Copiile adeverintelor de reciclare;
-Copia carnetului de munca;
-Copia adeverintei de casatorie.

Data _______________

Evaluare