George Călinescu, „Clasicism,romantism,baroc”,în „Principii de estetică”,E.P.L.

1968:
„Nu există în realitate un fenomen artistic pur,clasico-romantic.(...)Clasicism-Romantism sunt două
tipuri ideale,inexistente practic în stare genuină,reperabile numai la analiza în retortă.”
CLASICUL
-eroul e „mai mare”,fără expresie
clară,de o asprime lapidară
trupeşte
-e un semizeu sau un rege cu
ascendenţă divină(clasicismul a
cultivat îndeosebi arta statuară)
--------------------- -------------------------------------------sanitar

-este sănătos,de tip gladiator

--------------------- ------------------------------------------ca vârstă

-are o unică vârstă incertă,de tânăr
perfect dezvoltat(vârsta lui Achile)
--------------------- -------------------------------------------ca profesie

-rege,păstor,vânător,sau rege care
păstoreşte şi vânează.

ROMANTICUL
-eroul e cocoşat,orb,şchiop,sau ,în
fine,niciodată „normal frumos”,ci de o
frumuseţe stranie,de o delicateţe
maladivă.
-este pitic ori uriaş
----------------------------------------------este maladiv,infirm,tuberculos,
nebun,orb,lepros(cu o mare
complexitate senzorială şi sufletească)
----------------------------------------------este foarte tânăr(13-14 ani femeia)
sau foarte bătrân.
----------------------------------------------proletar,călugăr,student,militar,puşcăriaş,marinar,doctor,savant,femeie
uşoară,bufon,călău,vrăjitoare

--------------------- --------------------------------------------

---------------------------------------------

-ţinută decentă,calmă,zeiască
-starea lui e somnolenţa
pastorală,siesta la umbră,sub
regimul soarelui
--------------------- --------------------------------------------

-ţinută vehementă
-starea lui e visarea,coşmarul.

ca ţinută şi ca
stare

ca fire

-e social,sociabil(iubeşte dialogul)
- extrovertit

----------------------------------------------------------------scriitor moralist;are despre lume
artistic
viziune caracterologică
-cultivă portretul moral
-imită modelele
--------------------- -este didactic,epic,tragic
-------------------------------------------temporal
-trăieşte într-un prezent etern

----------------------------------------------e singuratic,solilogic sau rebel în
fruntea mişcărilor populare
-introvertit
----------------------------------------------scriitor cu interes pentru istorie
-cultivă biografia
-„inventează”
-este liric,dramatic,speculativ
----------------------------------------------stă în perspectiva unui trecut
indefinit

astronomic -----------------------ca viaţă .