DEMERSUL DIDACTIC

Etapele lecţiei Obiective operaţionale Activitatea învăţătorului Pregătirea materialelor necesare lecţiei. Asigurarea unui climat optim pentru începerea lecţiei. Voi prezenta pe tablă o planşă cu nuferi. Le voi spune elevilor că vom completa această planşă împreună numai dacă cunosc termenii de vocabular matematic. Pe planşă se află patru nuferi care sugerează cele patru operaţii matematice cunoscute. Fiecare petală a florii va fi completată cu o noţiune de vocabular: - Cum se numesc numerele care se adună? - Cum se numeşte rezultatul operaţiei de adunare? - Ce temeni mai putem aplica operaţiei de adunare? Se procedează la fel pentru Activitatea elevilor Strategia didactică Metode şi Mijloace Procedee Manuale Caiete Planşa Frontal Evaluare Forme de organizare Frontală Aprecieri verbale

I Moment Om1 organizatoric

II Captarea atenţiei

O1 O2

Se pregătesc pentru începerea lecţiei cu Conversaţia manualele şi caietele necesare. Exerciţiul Observă planşa. Observaţia Conversaţia

III Actualizarea cunoştinţelor

O5

Elevii vor scrie termenii de vocabular pe fiecare petală. Termeni Sumă/total Micşorează, măreşte, cu... mai mult, adaugă. 174

Observaţia

Evaluare Individuală Planşa

O1

Explicaţia Frontală Conversaţia

Capacitate de receptare

O5

. 9 cu 12 Micşorează nr. Fiecare pitic propune un set de exerciţii pe care le vom rezolva.23 cu7 Micşorează nr.5 de 7 ori Măreşte nr. Măreşte nr. Propun un antrenament de calcul mintal înainte de a începe rezolvarea fişelor de lucru. 5 x 7 = 35 12 + 9 = 21 23 – 7 = 16 36: 9 = 4 21: 3 = 7 5 x 8 = 40 Problematiza rea Individuală O5 V Recapitularea şi sistematizarea cunoştinţelor Om1 Evaluare orală Evaluare scrisă Fişe de lucru Individuală Se rezolvă exerciţiile la 175 .Astăzi vom recapitula înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale de la 0 la 1000. Exerciţiul Aprecieri verbale O2 O1 Demonstraţia Evaluare scrisă Tabla de scris Exerciţii Se rezolvă calculele mintal.toate operaţiile. IV Anunţarea subiectului şi enunţarea obiectivelor Voi anunţa temă şi obiectivele într-un mod accesibil. respectând cerinţele. Câte cărţi am? Voi prezenta personajele care ne vor însoţi la lecţie şi voi Planşa Cu operaţii Frontală Elevii vor scrie titlul lecţiei în caiete. apoi prezint o planşă care sugerează personajelele din povestea „Albă ca zăpada şi cei şapte pitici”.36 de 9 ori. Voi scrie titlul lecţiei pe tablă. Într-o vază sunt 21 de ghiocei şi de 3 ori mai puţine zambile. Câte zambile sunt? În bibliotecă am 5 rafturi a câte 8 cărţi.

Câte pungi sunt necesare? tablă şi în caiete urmând sarcinile de lucru. PITICUL IV Calculează respectând ordinea efectuării operaţiilor: (36: 6) + 14 + 300 = PITICUL V Verifică egalităţile: (3 + 5) x 7 = 3 x 7 + 5 x 7 PITICUL VI Găseşte numărul de 100 de ori mai mic decât suma numerelor 250 şi 450. PITICUL I Află cât este a în fiecare caz: 10 x 2 = 68 46 = 80: 2 + a 10 x 9 = 98 38 = 60: 2 + a 10 x 3 = 67 17 = 90: 9 + a PITICUL II La produsul numerelor 100 şi 2 adaugă câtul numerelor 50 şi 5. Demonstraţia Manual Autoevaluare Frontală Fişe de lucru Individuală Tabla de scris Evaluare reciprocă Rezolvă problema cu plan de rezolvare. PITICUL VII Într-o ladă sunt 18 kg de portocale. Toate portocalele s-au aşezat în pungi a câte 3 kg.Oa1 O3 O4 Om1 indica faptul că fiecare pitic are un set de exerciţii pe care le vor rezolva. 176 Problematiza rea . iar în altă ladă sunt 9 kg. Ce număr obţii? PITICUL III Află numărul de 2 ori mai mic decât diferenţa numerelor 858 şi 58.

Completează rebusul matematic. Îşi notează tema Individuală Frontală Fise de lucru Evaluare finală Frontală Evaluare finală VII Evaluare finală Tema Proiect didactic 177 . VI Obţinerea performanţel or Voi aprecia activitatea individuală şi de grup a elevilor în funcţie de frecvenţa răspunsurilor. Manual.5. Exerciţiul Îşi evaluează activitatea la lecţie. Tema se noteză şi se explică.72.Albă ca zăpada propune un exerciţiu după care urmează să compună o problemă: (128 + 132): 10 = Ca recompensă vor primi o fişă cu rebusuri matematice pe care o vor rezolva.7 Tabla de scris Compun o problemă după exerciţiul dat apoi o rezolvă.6. pag. ex.

Obiective operaţionale: A. Nivel minimal: .să rezolve corect problemele simple Nivel minimal: . elevii vor fi capabili: OC1 : .. 4.să identifice predicatele verbale din propoziţiile propuse. 2.. care presupun efectuarea unor comparări corelate cu operaţia de adunare/scădere. COGNITIVE: La sfârşitul lecţiei.6. cu şi fără trecere peste ordin.sublinierea predicatelor precizând 178 . 2.2.5..1. conştientizând semnificaţia acestora. Nivel maximal: .recunoaşterea predicatelor verbale ca părţi principale de propoziţie care arată ce face subiectul OC2 : .2. 2.5. Obiective operaţionale: A.recunoaşterea predicatelor cu ajutorul întrebărilor adresate subiectului..4.Clasa: a II-a Disciplina: Matematică Unitatea de învăţare: Numere naturale 0 -1000 Conţinut: Adunarea/scăderea numerelor natural până la 1000 Elemente de conţinut: Exersarea tehnicilor de calcul prin exerciţii şi probleme Tipul lecţiei: evaluare Obiectiv cadru/Obiectiv de referinţă: 1..precizarea operaţiilor corespunzătoare Clasa: a IV-a Disciplina: Limba şi literatura romaâă Unitatea de învăţare: Sintaxa propoziţiei Conţinutul: Predicatul Elementele de conţinut: Predicatul verbal Tipul lecţiei: mixtă Obiectiv cadru/Obiectiv de referinţă: 2.să analizeze predicatele verbale dintr-un text dat.2.recunoaşterea predicatului prin subliniere.4. 4.. Nivel maximal: .4.. Nivel minimal: . 4.3. elevii vor fi capabili: OC1: .recunoaşte situaţiile concrete... 1. Nivel minimal: . Nivel mediu: .5. COGNITIVE: La sfârşitul lecţiei. indiferent de locul pe care-l ocupă în propoziţie. 4.să efectueze corect adunări/scăderi în concentrul 0-1000. 3.. OC2 : . 3.alegerea operaţiei corespunzătoare relaţiei matematice “cu atât mai puţin/mai mult”. Nivel mediu: .aplicarea în calcul a relaţiilor matematice.

vor participa cu plăcere şi interes la lecţie. AFECTIVE: Elevii Oa1: .să-şi reprime dorinţa de a face mişcări inutile în timpul lecţiei.să-şi coordoneze mişcările pentru a scrie operaţiile matematice. lucru. Oa2 : .identificarea operaţiei corespunzătoare.vor manifesta interes pentru rezolvarea sarcinilor propuse. MOTRICE: Om1: . MOTRICE: întrebările cu care se află.vor manifesta interes în timpul desfăşurării lecţiei. Nivel mediu: .rezolvarea problemelor propuse. Oa3: . Om2: .formularea unui enunţ pe baza datelor. arătând prin ce sunt exprimate Nivel maximal: realizarea schemei simbolice a propoziţiilor din textul dat. Nivel mediu: .să folosească corect instrumentele şi materialele de cunoştinţe.rezolvarea corectă a problemei formulate.vor manifesta dorinţa de a rezolva cât mai multe exerciţii de identificare a predicatelor. AFECTIVE: Elevii: Oa1: .problemei propuse. B. Nivel minimal: .să-şi dirijeze efortul pentru a opera cu nivelul de Om3: . B.analiza predicatelor. Nivel mediu: .justificarea modului de rezolvare utilizând limbajul matematic OC3 : să compună o problemă cu ajutorul datelor. RESURSE: 179 . Nivel maximal: . pentru a avea satisfacţia reuşitei Oa2 : .să scrie corect şi estetic pe caiete în ritm rapid. C. C. Nivel maximal: . Om1: .vor accepta solicitările învăţătorului şi se vor mobiliza în realizarea lor. Om2: .

1999. A. individuală. explicaţia. exerciţiul. Editura “Aramis”. exerciţiul. Metodologie: A) strategia didactică: algoritmică. analiza gramaticală. Editura “Gheorghe Alexandru”. Bibliografie: 1) oficiale: • Programa şcolară pentru învăţământul primar. algoritmică. clasele I-IV. Vasile Molan. Metodologige: A) Strategia didactică: inductiv-deductivă. 2003 C. B) metode şi procedee: conversaţia. Craiova. 2) pedagogice: • Elvira Creţu. Bibliografie: 1) oficiale: • programa şcolară pentru învăţământul obligatoriu. Psihologia şcolară pentru învăţământul primar. 2004. planşă cu predicatul. D) Formă de organizare: frontală. Temporale: 50 minte 180 C. “Gramatica practică pentru ciclul primar”. C) formă de organizare: frontală. Temporale: 50 minute • poziţia în modul: (5) . 2004 2) metodico-didactice: • culegere de exerciţii şi probleme.A. jocul didactic. individuală. B. C) Mijloace de învăţământ: fişe. 3) metodico-didactice: • Mădălina Bogdan. Bucureşti. B) Metode şi procedee: conversaţia. EDP. Limba romana pentru clasa a IV-a. explicaţia. B. • Marcela Penes.

felul şi prin ce sunt I2Oc2 – precizaţi prin ce sunt exprimate. numerelor 275 şi 638 făcând respectând algoritmul proba I2Oc2 – într-o fermă erau 342 miei albi şi 264 miei negri.• Poziţia în modul (1) 1. I3Oc1 – motivaţi sublinierea predicatelor cu ajutorul definiţiei. precizând ce părţi de vorbire sunt. Oc2 Soc2 – Rezolvarea I1Oc2 – micşoraţi suma Oc2 problemelor simple. I2Oc1 – găsiţi întrebarea la care răspunde fiecare predicat. predicatele subliniate Scenariul didactic Ob Evenimentele lecţiei/Conţinuturi/Strategii Activitatea învăţătorului Activitatea elevului Ob 181 Evenimentele lecţiei/Conţinuturi/Strategii Activitatea învăţătorului Activitatea elevului . precizând verbale din textul dat. Câţi miei au rămas? Oc3 Soc3 – compunerea de IOc3 – Compuneţi o problemă probleme simple după următorul exerciţiu: 841 – (841 – 287) = Itemi de evaluare I1Oc1 – subliniaţi predicatele din propoziţiile date. Predicatul verbal Sinteza proiectului Ob Oc1 Sarcini de învăţare Soc1efectuarea corectă a adunărilor/scăderilor în concentrul 0 – 1000 Itemi de evaluare Ob I1Oc1 – exerciţii de calculare a Oc1 sumei şi diferenţei numerelor naturale în concentrul 0 – 1000 I2Oc1 – exerciţii de aflare a termenului necunoscut I3Oc1 – exerciţii cu două operaţii (adunare şi scădere) Sarcini de învăţare SOc1 – recunoaşterea predicatelor verbale şi prezentarea întrebărilor cu care se află. Pentru vânzare s-au sacrificat 253 miei. SOc2 – analiza I1Oc2 – subliniaţi predicatele predicatelor.

conţinutul învăţării şi Scriu titlul pe tablă performanţele pe care le aşteaptă. 436 + 362 – 287 = 955 – 514 + 253 = 133 + 446 – 379 = 436 + a = 956 A + 143 = 844 764 – a = 242 4. Enunţarea obiectivelor. deoarece se bazează pe cunoştinţele anterioare. variate de aflare a sumei şi diferenţei. În înălţime se aud chemări de rândunele. vestejeşte. Enunţarea temei şi a obiectivelor.Oa1 Oa2 Oa1 Oa2 Oc1 Oc2 1. Oferă explicaţii şi lămuriri asupra exerciţiilor şi problemei Calculează mintal şi argumentează rezultatul obţinut Oa1 1. Bunicul strânge nucile. Anunţă tema lecţiei şi împarte fişele de lucru. Scrie titlul la tablă.) rebusul. Solicită justificarea răspunsului 2. Prezentarea conţinutului Prezintă un text invitând elevii să-l screi pe caiete: “S-a aurit dumbravă. răspund solicitărilor 182 . analizând pe rând Se mobilizează şi fiecare propoziţie din text. Comunică pe înţelesul elevilor Manifestă curiozitate. Dirijarea învăţării Le cere elevilor să sublinieze cuvintele care exprimă o acţiune şi răspund la întrebarea “ce face?” sau “ce se spune despre?” Conduce elevii în direcţia aflării predicatelor. Manifestă interes curiozitate şi Oa1 Oa2 Oc1 Om1 Oa1 Oa2 Oc1 Oc3 Om1 3. 4. 3. Obţinerea performanţelor Scrie la tablă un exerciţiu şi Compun problema cere elevilor să compună o problemă după acel exerciţiu: 848 – (848 – 237) = Oc1 Oc2 2. Ziua caldă se pierde în noaptea lungă şi rece. Iarba se Scriu textul pe caiete. Dirijarea învăţării Îndrumă elevii în rezolvarea exerciţiilor propuse şi Rezolvă la tablă Oa1 calcularea termenului exerciţiile Oa2 necunoscut. Dinspre livadă vin miresme plăcuţe de toamnă”. Actiualizarea cunoştinţelor A) verificarea temei de acasă B) calcul oral: propune ex. Captarea atenţiei Propune completarea unui repus Completează la tablă (Anexa 1. Precizează că aceste cunoştinţe vor fi însuşite unor.

chemări.Cui adresăm întrebarea pentru a afla predicatul? . .Prin ce parte este exprimat? Îi ajută să definească predicatul şi să stabilească întrebările la care răspunde.Om2 Oa1 Oa2 5. B) precizează felul lor şi întrebarea la care răspund. Prezintă un text şi caracteristicile de lucru: A) subliniază predicatele. Gigel găseşte. Începe lecţia nouă. Lacrimile pătează foaia. Elevii scriu. Oc1 Oc2 Om2 Oa1 Oa2 folosind întrebarea la care răspund Cere elevilor să răspundă la unele întrebări. Obţinerea performanţelor. ziua.” C) alcătuieşte o propoziţie dezvoltată în care predicatul verbal să fie exprimat printr-un învăţătorului. Elevii solicitărilor răspund Alcătuiesc cerută propoziţia 183 . miresme) .Cum se numesc aceste cuvinte care arată “ce se spune despre?” (dumbravă. Cerneala se împrăştie. Menţionează că predicatul exprimat prin verb se numeşte predicat verbal. El arată acţiunea săvârşită de subiect şi răspunde la întrebarea “ce face?” 5. bunicul. Transferul Tema pentru acasă. “Recreaţia s-a sfârşit. iarbă.

S Ps Vss S Pv Ps Svs Numele elevului 184 Data . având ca predicate verbale cuvintele: se adună.Oc2 Oc3 verb la timpul trecut. Feedback-ul Propune elevilor să găsească Găsesc cuvinte substantive potrivite cu rol de potrivite şi alcătuiesc subiect pentru verbele: se joacă. propoziţii. vine. 6. a III-a. pers. vor pleca. apoi să alcătuiască propoziţii 7. nr. plural. Transferul Propune elevilor să alcătuiască propoziţii după schema de mai jos. au citit. Pv.

..........................Fişă de lucru 1........ Câţi miei au rămas? ...................... Aflaţi termenul necunoscut : 356 – a = 242 a – 248 = 551 832 + a = 964 a + 276 = 588 a= a= a= a= a= a= a= a= 4........................................................................ ANEXA 185 ..................... Calculaţi 433 + 346 = 931 – 411 = 583 – 242 = 275 + 524 = 627 + 175 = 894 – 580 = 753 – 352 = 638 + 161 = 2................... Intr-o ferma erau 342 miei albi şi 264 miei negri. R....... Calculaţi adunările şi scăderile făcând proba: 521 + 456 = 985 – 623 = 645 + 253 = 789 – 505 = 3............... Pentru vânzare s-au sacrificat 253 miei...

. Propoziţia care se termină cu punct. Parte de vorbire care arată o însuşire... fiinţe şi fenomene ale naturii. Comunicarea cu un singur predicat. 7. 2.A P R V N A V D I J R E G U C U D E N U S B 1. N U Ţ B O E M T L I I S P R E I Ǎ C A T T T A A I N R V T E Ǎ I V O B R V A L Z I Ţ I A 186 . 8. Parte de vorbire care exprimă un număr. 3. 4. Între subiect şi predicat nu se pune. Parte de vorbire care exprimă o acţiune.. Substantiv provenit din verbul “a dicta”.. Parte de vorbire care denumeşte lucruri. 5. 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful