DEMERSUL DIDACTIC

Etapele lecţiei Obiective operaţionale Activitatea învăţătorului Pregătirea materialelor necesare lecţiei. Asigurarea unui climat optim pentru începerea lecţiei. Voi prezenta pe tablă o planşă cu nuferi. Le voi spune elevilor că vom completa această planşă împreună numai dacă cunosc termenii de vocabular matematic. Pe planşă se află patru nuferi care sugerează cele patru operaţii matematice cunoscute. Fiecare petală a florii va fi completată cu o noţiune de vocabular: - Cum se numesc numerele care se adună? - Cum se numeşte rezultatul operaţiei de adunare? - Ce temeni mai putem aplica operaţiei de adunare? Se procedează la fel pentru Activitatea elevilor Strategia didactică Metode şi Mijloace Procedee Manuale Caiete Planşa Frontal Evaluare Forme de organizare Frontală Aprecieri verbale

I Moment Om1 organizatoric

II Captarea atenţiei

O1 O2

Se pregătesc pentru începerea lecţiei cu Conversaţia manualele şi caietele necesare. Exerciţiul Observă planşa. Observaţia Conversaţia

III Actualizarea cunoştinţelor

O5

Elevii vor scrie termenii de vocabular pe fiecare petală. Termeni Sumă/total Micşorează, măreşte, cu... mai mult, adaugă. 174

Observaţia

Evaluare Individuală Planşa

O1

Explicaţia Frontală Conversaţia

Capacitate de receptare

O5

IV Anunţarea subiectului şi enunţarea obiectivelor Voi anunţa temă şi obiectivele într-un mod accesibil. Exerciţiul Aprecieri verbale O2 O1 Demonstraţia Evaluare scrisă Tabla de scris Exerciţii Se rezolvă calculele mintal. Câte cărţi am? Voi prezenta personajele care ne vor însoţi la lecţie şi voi Planşa Cu operaţii Frontală Elevii vor scrie titlul lecţiei în caiete. Voi scrie titlul lecţiei pe tablă. Măreşte nr. . Într-o vază sunt 21 de ghiocei şi de 3 ori mai puţine zambile. respectând cerinţele. Propun un antrenament de calcul mintal înainte de a începe rezolvarea fişelor de lucru.23 cu7 Micşorează nr.5 de 7 ori Măreşte nr. 5 x 7 = 35 12 + 9 = 21 23 – 7 = 16 36: 9 = 4 21: 3 = 7 5 x 8 = 40 Problematiza rea Individuală O5 V Recapitularea şi sistematizarea cunoştinţelor Om1 Evaluare orală Evaluare scrisă Fişe de lucru Individuală Se rezolvă exerciţiile la 175 . 9 cu 12 Micşorează nr.Astăzi vom recapitula înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale de la 0 la 1000. Fiecare pitic propune un set de exerciţii pe care le vom rezolva. apoi prezint o planşă care sugerează personajelele din povestea „Albă ca zăpada şi cei şapte pitici”.toate operaţiile.36 de 9 ori. Câte zambile sunt? În bibliotecă am 5 rafturi a câte 8 cărţi.

PITICUL IV Calculează respectând ordinea efectuării operaţiilor: (36: 6) + 14 + 300 = PITICUL V Verifică egalităţile: (3 + 5) x 7 = 3 x 7 + 5 x 7 PITICUL VI Găseşte numărul de 100 de ori mai mic decât suma numerelor 250 şi 450. Demonstraţia Manual Autoevaluare Frontală Fişe de lucru Individuală Tabla de scris Evaluare reciprocă Rezolvă problema cu plan de rezolvare. PITICUL I Află cât este a în fiecare caz: 10 x 2 = 68 46 = 80: 2 + a 10 x 9 = 98 38 = 60: 2 + a 10 x 3 = 67 17 = 90: 9 + a PITICUL II La produsul numerelor 100 şi 2 adaugă câtul numerelor 50 şi 5. Toate portocalele s-au aşezat în pungi a câte 3 kg. PITICUL VII Într-o ladă sunt 18 kg de portocale. Câte pungi sunt necesare? tablă şi în caiete urmând sarcinile de lucru. 176 Problematiza rea .Oa1 O3 O4 Om1 indica faptul că fiecare pitic are un set de exerciţii pe care le vor rezolva. iar în altă ladă sunt 9 kg. Ce număr obţii? PITICUL III Află numărul de 2 ori mai mic decât diferenţa numerelor 858 şi 58.

Albă ca zăpada propune un exerciţiu după care urmează să compună o problemă: (128 + 132): 10 = Ca recompensă vor primi o fişă cu rebusuri matematice pe care o vor rezolva. Manual.6. VI Obţinerea performanţel or Voi aprecia activitatea individuală şi de grup a elevilor în funcţie de frecvenţa răspunsurilor.7 Tabla de scris Compun o problemă după exerciţiul dat apoi o rezolvă.5. Completează rebusul matematic. Îşi notează tema Individuală Frontală Fise de lucru Evaluare finală Frontală Evaluare finală VII Evaluare finală Tema Proiect didactic 177 . pag. Exerciţiul Îşi evaluează activitatea la lecţie. Tema se noteză şi se explică. ex.72.

4. 4. 3.precizarea operaţiilor corespunzătoare Clasa: a IV-a Disciplina: Limba şi literatura romaâă Unitatea de învăţare: Sintaxa propoziţiei Conţinutul: Predicatul Elementele de conţinut: Predicatul verbal Tipul lecţiei: mixtă Obiectiv cadru/Obiectiv de referinţă: 2. Obiective operaţionale: A.. 4.alegerea operaţiei corespunzătoare relaţiei matematice “cu atât mai puţin/mai mult”. Nivel maximal: .5. Nivel mediu: .. 4.recunoaşterea predicatelor verbale ca părţi principale de propoziţie care arată ce face subiectul OC2 : .recunoaşterea predicatelor cu ajutorul întrebărilor adresate subiectului.4. 3.5.să analizeze predicatele verbale dintr-un text dat. Nivel mediu: .. OC2 : . conştientizând semnificaţia acestora.2. Nivel minimal: ... COGNITIVE: La sfârşitul lecţiei. indiferent de locul pe care-l ocupă în propoziţie.5.2. 2.1. Nivel minimal: .2.recunoaşte situaţiile concrete. cu şi fără trecere peste ordin.să identifice predicatele verbale din propoziţiile propuse. elevii vor fi capabili: OC1 : .. Nivel minimal: . 1..4. 2. Obiective operaţionale: A.sublinierea predicatelor precizând 178 .6.aplicarea în calcul a relaţiilor matematice. COGNITIVE: La sfârşitul lecţiei.. 2.Clasa: a II-a Disciplina: Matematică Unitatea de învăţare: Numere naturale 0 -1000 Conţinut: Adunarea/scăderea numerelor natural până la 1000 Elemente de conţinut: Exersarea tehnicilor de calcul prin exerciţii şi probleme Tipul lecţiei: evaluare Obiectiv cadru/Obiectiv de referinţă: 1. 4. care presupun efectuarea unor comparări corelate cu operaţia de adunare/scădere..să rezolve corect problemele simple Nivel minimal: .recunoaşterea predicatului prin subliniere.. elevii vor fi capabili: OC1: .să efectueze corect adunări/scăderi în concentrul 0-1000. Nivel maximal: .3.

formularea unui enunţ pe baza datelor.problemei propuse.rezolvarea problemelor propuse. Oa3: .identificarea operaţiei corespunzătoare.să scrie corect şi estetic pe caiete în ritm rapid. B. lucru.justificarea modului de rezolvare utilizând limbajul matematic OC3 : să compună o problemă cu ajutorul datelor.vor manifesta interes în timpul desfăşurării lecţiei.să-şi dirijeze efortul pentru a opera cu nivelul de Om3: . Nivel mediu: . Nivel maximal: . Om1: .vor participa cu plăcere şi interes la lecţie. RESURSE: 179 .să folosească corect instrumentele şi materialele de cunoştinţe. Oa2 : .să-şi coordoneze mişcările pentru a scrie operaţiile matematice. AFECTIVE: Elevii: Oa1: . B. Nivel mediu: . Nivel minimal: . Nivel maximal: .rezolvarea corectă a problemei formulate. C. C.vor accepta solicitările învăţătorului şi se vor mobiliza în realizarea lor.analiza predicatelor.să-şi reprime dorinţa de a face mişcări inutile în timpul lecţiei. arătând prin ce sunt exprimate Nivel maximal: realizarea schemei simbolice a propoziţiilor din textul dat. Om2: . AFECTIVE: Elevii Oa1: . pentru a avea satisfacţia reuşitei Oa2 : . Om2: .vor manifesta interes pentru rezolvarea sarcinilor propuse. MOTRICE: Om1: . Nivel mediu: . MOTRICE: întrebările cu care se află.vor manifesta dorinţa de a rezolva cât mai multe exerciţii de identificare a predicatelor.

Editura “Gheorghe Alexandru”. B. 2003 C. exerciţiul. A. explicaţia. 2) pedagogice: • Elvira Creţu. Metodologige: A) Strategia didactică: inductiv-deductivă. analiza gramaticală. • Marcela Penes. individuală. “Gramatica practică pentru ciclul primar”. B) Metode şi procedee: conversaţia. jocul didactic.A. 2004 2) metodico-didactice: • culegere de exerciţii şi probleme. clasele I-IV. Vasile Molan. algoritmică. EDP. explicaţia. B. Craiova. 1999. Metodologie: A) strategia didactică: algoritmică. Editura “Aramis”. Bibliografie: 1) oficiale: • Programa şcolară pentru învăţământul primar. exerciţiul. 2004. planşă cu predicatul. Temporale: 50 minute • poziţia în modul: (5) . Psihologia şcolară pentru învăţământul primar. 3) metodico-didactice: • Mădălina Bogdan. C) Mijloace de învăţământ: fişe. individuală. C) formă de organizare: frontală. Bucureşti. Limba romana pentru clasa a IV-a. B) metode şi procedee: conversaţia. Bibliografie: 1) oficiale: • programa şcolară pentru învăţământul obligatoriu. D) Formă de organizare: frontală. Temporale: 50 minte 180 C.

SOc2 – analiza I1Oc2 – subliniaţi predicatele predicatelor. Câţi miei au rămas? Oc3 Soc3 – compunerea de IOc3 – Compuneţi o problemă probleme simple după următorul exerciţiu: 841 – (841 – 287) = Itemi de evaluare I1Oc1 – subliniaţi predicatele din propoziţiile date. Oc2 Soc2 – Rezolvarea I1Oc2 – micşoraţi suma Oc2 problemelor simple. predicatele subliniate Scenariul didactic Ob Evenimentele lecţiei/Conţinuturi/Strategii Activitatea învăţătorului Activitatea elevului Ob 181 Evenimentele lecţiei/Conţinuturi/Strategii Activitatea învăţătorului Activitatea elevului . Pentru vânzare s-au sacrificat 253 miei. I2Oc1 – găsiţi întrebarea la care răspunde fiecare predicat. Predicatul verbal Sinteza proiectului Ob Oc1 Sarcini de învăţare Soc1efectuarea corectă a adunărilor/scăderilor în concentrul 0 – 1000 Itemi de evaluare Ob I1Oc1 – exerciţii de calculare a Oc1 sumei şi diferenţei numerelor naturale în concentrul 0 – 1000 I2Oc1 – exerciţii de aflare a termenului necunoscut I3Oc1 – exerciţii cu două operaţii (adunare şi scădere) Sarcini de învăţare SOc1 – recunoaşterea predicatelor verbale şi prezentarea întrebărilor cu care se află.• Poziţia în modul (1) 1. felul şi prin ce sunt I2Oc2 – precizaţi prin ce sunt exprimate. numerelor 275 şi 638 făcând respectând algoritmul proba I2Oc2 – într-o fermă erau 342 miei albi şi 264 miei negri. precizând ce părţi de vorbire sunt. I3Oc1 – motivaţi sublinierea predicatelor cu ajutorul definiţiei. precizând verbale din textul dat.

Precizează că aceste cunoştinţe vor fi însuşite unor. Enunţarea obiectivelor. Dirijarea învăţării Îndrumă elevii în rezolvarea exerciţiilor propuse şi Rezolvă la tablă Oa1 calcularea termenului exerciţiile Oa2 necunoscut. 4. Ziua caldă se pierde în noaptea lungă şi rece. Comunică pe înţelesul elevilor Manifestă curiozitate. Scrie titlul la tablă. Bunicul strânge nucile. Manifestă interes curiozitate şi Oa1 Oa2 Oc1 Om1 Oa1 Oa2 Oc1 Oc3 Om1 3. Solicită justificarea răspunsului 2. Dinspre livadă vin miresme plăcuţe de toamnă”. Oferă explicaţii şi lămuriri asupra exerciţiilor şi problemei Calculează mintal şi argumentează rezultatul obţinut Oa1 1. Obţinerea performanţelor Scrie la tablă un exerciţiu şi Compun problema cere elevilor să compună o problemă după acel exerciţiu: 848 – (848 – 237) = Oc1 Oc2 2. conţinutul învăţării şi Scriu titlul pe tablă performanţele pe care le aşteaptă. variate de aflare a sumei şi diferenţei.) rebusul. Captarea atenţiei Propune completarea unui repus Completează la tablă (Anexa 1. Prezentarea conţinutului Prezintă un text invitând elevii să-l screi pe caiete: “S-a aurit dumbravă. Enunţarea temei şi a obiectivelor. deoarece se bazează pe cunoştinţele anterioare. În înălţime se aud chemări de rândunele. Iarba se Scriu textul pe caiete. Anunţă tema lecţiei şi împarte fişele de lucru. 436 + 362 – 287 = 955 – 514 + 253 = 133 + 446 – 379 = 436 + a = 956 A + 143 = 844 764 – a = 242 4. 3. analizând pe rând Se mobilizează şi fiecare propoziţie din text.Oa1 Oa2 Oa1 Oa2 Oc1 Oc2 1. vestejeşte. Dirijarea învăţării Le cere elevilor să sublinieze cuvintele care exprimă o acţiune şi răspund la întrebarea “ce face?” sau “ce se spune despre?” Conduce elevii în direcţia aflării predicatelor. Actiualizarea cunoştinţelor A) verificarea temei de acasă B) calcul oral: propune ex. răspund solicitărilor 182 .

chemări. Elevii solicitărilor răspund Alcătuiesc cerută propoziţia 183 . Lacrimile pătează foaia. Elevii scriu. Gigel găseşte.Cum se numesc aceste cuvinte care arată “ce se spune despre?” (dumbravă.Cui adresăm întrebarea pentru a afla predicatul? .Om2 Oa1 Oa2 5.” C) alcătuieşte o propoziţie dezvoltată în care predicatul verbal să fie exprimat printr-un învăţătorului. Începe lecţia nouă. Oc1 Oc2 Om2 Oa1 Oa2 folosind întrebarea la care răspund Cere elevilor să răspundă la unele întrebări. “Recreaţia s-a sfârşit. Cerneala se împrăştie. ziua. Menţionează că predicatul exprimat prin verb se numeşte predicat verbal. bunicul. iarbă. B) precizează felul lor şi întrebarea la care răspund. . Transferul Tema pentru acasă.Prin ce parte este exprimat? Îi ajută să definească predicatul şi să stabilească întrebările la care răspunde. miresme) . Obţinerea performanţelor. Prezintă un text şi caracteristicile de lucru: A) subliniază predicatele. El arată acţiunea săvârşită de subiect şi răspunde la întrebarea “ce face?” 5.

plural. Pv. având ca predicate verbale cuvintele: se adună. Transferul Propune elevilor să alcătuiască propoziţii după schema de mai jos. au citit. pers. apoi să alcătuiască propoziţii 7. vor pleca. a III-a. Feedback-ul Propune elevilor să găsească Găsesc cuvinte substantive potrivite cu rol de potrivite şi alcătuiesc subiect pentru verbele: se joacă. vine. S Ps Vss S Pv Ps Svs Numele elevului 184 Data .Oc2 Oc3 verb la timpul trecut. nr. 6. propoziţii.

...... Calculaţi 433 + 346 = 931 – 411 = 583 – 242 = 275 + 524 = 627 + 175 = 894 – 580 = 753 – 352 = 638 + 161 = 2......................................................... ANEXA 185 ... R............................. Aflaţi termenul necunoscut : 356 – a = 242 a – 248 = 551 832 + a = 964 a + 276 = 588 a= a= a= a= a= a= a= a= 4........ Intr-o ferma erau 342 miei albi şi 264 miei negri........................... Calculaţi adunările şi scăderile făcând proba: 521 + 456 = 985 – 623 = 645 + 253 = 789 – 505 = 3...............Fişă de lucru 1.......................... Pentru vânzare s-au sacrificat 253 miei................... Câţi miei au rămas? ....

Parte de vorbire care denumeşte lucruri. Parte de vorbire care arată o însuşire. Propoziţia care se termină cu punct. Parte de vorbire care exprimă un număr. 6. fiinţe şi fenomene ale naturii. Parte de vorbire care exprimă o acţiune.. Între subiect şi predicat nu se pune... 3. Substantiv provenit din verbul “a dicta”.. 8. N U Ţ B O E M T L I I S P R E I Ǎ C A T T T A A I N R V T E Ǎ I V O B R V A L Z I Ţ I A 186 . 5.. 4. 2. 7.A P R V N A V D I J R E G U C U D E N U S B 1. Comunicarea cu un singur predicat.