P. 1
Proiect Didactic 2

Proiect Didactic 2

|Views: 330|Likes:
Published by gaby85bc

More info:

Published by: gaby85bc on May 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2014

pdf

text

original

DEMERSUL DIDACTIC

Etapele lecţiei Obiective operaţionale Activitatea învăţătorului Pregătirea materialelor necesare lecţiei. Asigurarea unui climat optim pentru începerea lecţiei. Voi prezenta pe tablă o planşă cu nuferi. Le voi spune elevilor că vom completa această planşă împreună numai dacă cunosc termenii de vocabular matematic. Pe planşă se află patru nuferi care sugerează cele patru operaţii matematice cunoscute. Fiecare petală a florii va fi completată cu o noţiune de vocabular: - Cum se numesc numerele care se adună? - Cum se numeşte rezultatul operaţiei de adunare? - Ce temeni mai putem aplica operaţiei de adunare? Se procedează la fel pentru Activitatea elevilor Strategia didactică Metode şi Mijloace Procedee Manuale Caiete Planşa Frontal Evaluare Forme de organizare Frontală Aprecieri verbale

I Moment Om1 organizatoric

II Captarea atenţiei

O1 O2

Se pregătesc pentru începerea lecţiei cu Conversaţia manualele şi caietele necesare. Exerciţiul Observă planşa. Observaţia Conversaţia

III Actualizarea cunoştinţelor

O5

Elevii vor scrie termenii de vocabular pe fiecare petală. Termeni Sumă/total Micşorează, măreşte, cu... mai mult, adaugă. 174

Observaţia

Evaluare Individuală Planşa

O1

Explicaţia Frontală Conversaţia

Capacitate de receptare

O5

Într-o vază sunt 21 de ghiocei şi de 3 ori mai puţine zambile.Astăzi vom recapitula înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale de la 0 la 1000. 9 cu 12 Micşorează nr. Măreşte nr.36 de 9 ori.23 cu7 Micşorează nr. respectând cerinţele. Voi scrie titlul lecţiei pe tablă. Propun un antrenament de calcul mintal înainte de a începe rezolvarea fişelor de lucru.5 de 7 ori Măreşte nr. 5 x 7 = 35 12 + 9 = 21 23 – 7 = 16 36: 9 = 4 21: 3 = 7 5 x 8 = 40 Problematiza rea Individuală O5 V Recapitularea şi sistematizarea cunoştinţelor Om1 Evaluare orală Evaluare scrisă Fişe de lucru Individuală Se rezolvă exerciţiile la 175 . IV Anunţarea subiectului şi enunţarea obiectivelor Voi anunţa temă şi obiectivele într-un mod accesibil.toate operaţiile. Exerciţiul Aprecieri verbale O2 O1 Demonstraţia Evaluare scrisă Tabla de scris Exerciţii Se rezolvă calculele mintal. Fiecare pitic propune un set de exerciţii pe care le vom rezolva. apoi prezint o planşă care sugerează personajelele din povestea „Albă ca zăpada şi cei şapte pitici”. . Câte zambile sunt? În bibliotecă am 5 rafturi a câte 8 cărţi. Câte cărţi am? Voi prezenta personajele care ne vor însoţi la lecţie şi voi Planşa Cu operaţii Frontală Elevii vor scrie titlul lecţiei în caiete.

iar în altă ladă sunt 9 kg. PITICUL VII Într-o ladă sunt 18 kg de portocale. Toate portocalele s-au aşezat în pungi a câte 3 kg. Câte pungi sunt necesare? tablă şi în caiete urmând sarcinile de lucru. PITICUL I Află cât este a în fiecare caz: 10 x 2 = 68 46 = 80: 2 + a 10 x 9 = 98 38 = 60: 2 + a 10 x 3 = 67 17 = 90: 9 + a PITICUL II La produsul numerelor 100 şi 2 adaugă câtul numerelor 50 şi 5. Ce număr obţii? PITICUL III Află numărul de 2 ori mai mic decât diferenţa numerelor 858 şi 58.Oa1 O3 O4 Om1 indica faptul că fiecare pitic are un set de exerciţii pe care le vor rezolva. PITICUL IV Calculează respectând ordinea efectuării operaţiilor: (36: 6) + 14 + 300 = PITICUL V Verifică egalităţile: (3 + 5) x 7 = 3 x 7 + 5 x 7 PITICUL VI Găseşte numărul de 100 de ori mai mic decât suma numerelor 250 şi 450. Demonstraţia Manual Autoevaluare Frontală Fişe de lucru Individuală Tabla de scris Evaluare reciprocă Rezolvă problema cu plan de rezolvare. 176 Problematiza rea .

7 Tabla de scris Compun o problemă după exerciţiul dat apoi o rezolvă. Completează rebusul matematic. VI Obţinerea performanţel or Voi aprecia activitatea individuală şi de grup a elevilor în funcţie de frecvenţa răspunsurilor.72. Îşi notează tema Individuală Frontală Fise de lucru Evaluare finală Frontală Evaluare finală VII Evaluare finală Tema Proiect didactic 177 . pag. Exerciţiul Îşi evaluează activitatea la lecţie. ex.5.6.Albă ca zăpada propune un exerciţiu după care urmează să compună o problemă: (128 + 132): 10 = Ca recompensă vor primi o fişă cu rebusuri matematice pe care o vor rezolva. Tema se noteză şi se explică. Manual.

4.2. Nivel mediu: .1. 4. 2.5.. COGNITIVE: La sfârşitul lecţiei.să efectueze corect adunări/scăderi în concentrul 0-1000.4.....să analizeze predicatele verbale dintr-un text dat. Nivel maximal: . Obiective operaţionale: A.. elevii vor fi capabili: OC1: . Nivel minimal: . Nivel maximal: .2.. 3.recunoaşterea predicatelor cu ajutorul întrebărilor adresate subiectului. indiferent de locul pe care-l ocupă în propoziţie. 3.recunoaşterea predicatelor verbale ca părţi principale de propoziţie care arată ce face subiectul OC2 : .alegerea operaţiei corespunzătoare relaţiei matematice “cu atât mai puţin/mai mult”.5. Nivel minimal: .. care presupun efectuarea unor comparări corelate cu operaţia de adunare/scădere.6. 2. OC2 : .3.să rezolve corect problemele simple Nivel minimal: . Nivel minimal: .2. Obiective operaţionale: A. COGNITIVE: La sfârşitul lecţiei. 4...recunoaşterea predicatului prin subliniere.recunoaşte situaţiile concrete.precizarea operaţiilor corespunzătoare Clasa: a IV-a Disciplina: Limba şi literatura romaâă Unitatea de învăţare: Sintaxa propoziţiei Conţinutul: Predicatul Elementele de conţinut: Predicatul verbal Tipul lecţiei: mixtă Obiectiv cadru/Obiectiv de referinţă: 2. elevii vor fi capabili: OC1 : . 2. cu şi fără trecere peste ordin. 1. Nivel mediu: .să identifice predicatele verbale din propoziţiile propuse. 4. conştientizând semnificaţia acestora.4.5.sublinierea predicatelor precizând 178 .Clasa: a II-a Disciplina: Matematică Unitatea de învăţare: Numere naturale 0 -1000 Conţinut: Adunarea/scăderea numerelor natural până la 1000 Elemente de conţinut: Exersarea tehnicilor de calcul prin exerciţii şi probleme Tipul lecţiei: evaluare Obiectiv cadru/Obiectiv de referinţă: 1.aplicarea în calcul a relaţiilor matematice. 4.

să-şi reprime dorinţa de a face mişcări inutile în timpul lecţiei.analiza predicatelor. Nivel maximal: . Om2: .vor accepta solicitările învăţătorului şi se vor mobiliza în realizarea lor. AFECTIVE: Elevii Oa1: .identificarea operaţiei corespunzătoare.justificarea modului de rezolvare utilizând limbajul matematic OC3 : să compună o problemă cu ajutorul datelor. pentru a avea satisfacţia reuşitei Oa2 : . Oa3: .vor manifesta interes pentru rezolvarea sarcinilor propuse. Nivel maximal: . C.formularea unui enunţ pe baza datelor.să-şi dirijeze efortul pentru a opera cu nivelul de Om3: . B. B.să-şi coordoneze mişcările pentru a scrie operaţiile matematice. MOTRICE: Om1: .să folosească corect instrumentele şi materialele de cunoştinţe. MOTRICE: întrebările cu care se află. Om1: .vor participa cu plăcere şi interes la lecţie.vor manifesta dorinţa de a rezolva cât mai multe exerciţii de identificare a predicatelor. Nivel minimal: . Nivel mediu: . Oa2 : . AFECTIVE: Elevii: Oa1: .rezolvarea corectă a problemei formulate. Nivel mediu: . Om2: .problemei propuse. arătând prin ce sunt exprimate Nivel maximal: realizarea schemei simbolice a propoziţiilor din textul dat.vor manifesta interes în timpul desfăşurării lecţiei. Nivel mediu: . lucru. RESURSE: 179 .rezolvarea problemelor propuse.să scrie corect şi estetic pe caiete în ritm rapid. C.

“Gramatica practică pentru ciclul primar”. EDP. Editura “Gheorghe Alexandru”. Limba romana pentru clasa a IV-a. 1999. individuală. clasele I-IV. C) formă de organizare: frontală. B) metode şi procedee: conversaţia. individuală. A. B) Metode şi procedee: conversaţia. • Marcela Penes. B. explicaţia. B. explicaţia. Psihologia şcolară pentru învăţământul primar. Editura “Aramis”. Bibliografie: 1) oficiale: • Programa şcolară pentru învăţământul primar. 3) metodico-didactice: • Mădălina Bogdan. Metodologie: A) strategia didactică: algoritmică. exerciţiul. 2004. C) Mijloace de învăţământ: fişe. jocul didactic. 2003 C. Metodologige: A) Strategia didactică: inductiv-deductivă. planşă cu predicatul. Craiova. Bucureşti. Temporale: 50 minte 180 C. algoritmică. 2004 2) metodico-didactice: • culegere de exerciţii şi probleme. Temporale: 50 minute • poziţia în modul: (5) . Vasile Molan. 2) pedagogice: • Elvira Creţu.A. Bibliografie: 1) oficiale: • programa şcolară pentru învăţământul obligatoriu. D) Formă de organizare: frontală. exerciţiul. analiza gramaticală.

Oc2 Soc2 – Rezolvarea I1Oc2 – micşoraţi suma Oc2 problemelor simple. Predicatul verbal Sinteza proiectului Ob Oc1 Sarcini de învăţare Soc1efectuarea corectă a adunărilor/scăderilor în concentrul 0 – 1000 Itemi de evaluare Ob I1Oc1 – exerciţii de calculare a Oc1 sumei şi diferenţei numerelor naturale în concentrul 0 – 1000 I2Oc1 – exerciţii de aflare a termenului necunoscut I3Oc1 – exerciţii cu două operaţii (adunare şi scădere) Sarcini de învăţare SOc1 – recunoaşterea predicatelor verbale şi prezentarea întrebărilor cu care se află. numerelor 275 şi 638 făcând respectând algoritmul proba I2Oc2 – într-o fermă erau 342 miei albi şi 264 miei negri. SOc2 – analiza I1Oc2 – subliniaţi predicatele predicatelor. Pentru vânzare s-au sacrificat 253 miei. I2Oc1 – găsiţi întrebarea la care răspunde fiecare predicat.• Poziţia în modul (1) 1. precizând ce părţi de vorbire sunt. Câţi miei au rămas? Oc3 Soc3 – compunerea de IOc3 – Compuneţi o problemă probleme simple după următorul exerciţiu: 841 – (841 – 287) = Itemi de evaluare I1Oc1 – subliniaţi predicatele din propoziţiile date. I3Oc1 – motivaţi sublinierea predicatelor cu ajutorul definiţiei. predicatele subliniate Scenariul didactic Ob Evenimentele lecţiei/Conţinuturi/Strategii Activitatea învăţătorului Activitatea elevului Ob 181 Evenimentele lecţiei/Conţinuturi/Strategii Activitatea învăţătorului Activitatea elevului . precizând verbale din textul dat. felul şi prin ce sunt I2Oc2 – precizaţi prin ce sunt exprimate.

Enunţarea obiectivelor. 436 + 362 – 287 = 955 – 514 + 253 = 133 + 446 – 379 = 436 + a = 956 A + 143 = 844 764 – a = 242 4. Dinspre livadă vin miresme plăcuţe de toamnă”.Oa1 Oa2 Oa1 Oa2 Oc1 Oc2 1. Manifestă interes curiozitate şi Oa1 Oa2 Oc1 Om1 Oa1 Oa2 Oc1 Oc3 Om1 3. Prezentarea conţinutului Prezintă un text invitând elevii să-l screi pe caiete: “S-a aurit dumbravă. Dirijarea învăţării Îndrumă elevii în rezolvarea exerciţiilor propuse şi Rezolvă la tablă Oa1 calcularea termenului exerciţiile Oa2 necunoscut. conţinutul învăţării şi Scriu titlul pe tablă performanţele pe care le aşteaptă. răspund solicitărilor 182 . Oferă explicaţii şi lămuriri asupra exerciţiilor şi problemei Calculează mintal şi argumentează rezultatul obţinut Oa1 1. Enunţarea temei şi a obiectivelor. Anunţă tema lecţiei şi împarte fişele de lucru. Scrie titlul la tablă. Dirijarea învăţării Le cere elevilor să sublinieze cuvintele care exprimă o acţiune şi răspund la întrebarea “ce face?” sau “ce se spune despre?” Conduce elevii în direcţia aflării predicatelor. Iarba se Scriu textul pe caiete. vestejeşte. Bunicul strânge nucile. Precizează că aceste cunoştinţe vor fi însuşite unor. variate de aflare a sumei şi diferenţei. deoarece se bazează pe cunoştinţele anterioare. Comunică pe înţelesul elevilor Manifestă curiozitate. 4. Captarea atenţiei Propune completarea unui repus Completează la tablă (Anexa 1. 3. În înălţime se aud chemări de rândunele. Obţinerea performanţelor Scrie la tablă un exerciţiu şi Compun problema cere elevilor să compună o problemă după acel exerciţiu: 848 – (848 – 237) = Oc1 Oc2 2. Solicită justificarea răspunsului 2.) rebusul. analizând pe rând Se mobilizează şi fiecare propoziţie din text. Ziua caldă se pierde în noaptea lungă şi rece. Actiualizarea cunoştinţelor A) verificarea temei de acasă B) calcul oral: propune ex.

Cum se numesc aceste cuvinte care arată “ce se spune despre?” (dumbravă. Obţinerea performanţelor. bunicul.Cui adresăm întrebarea pentru a afla predicatul? . Prezintă un text şi caracteristicile de lucru: A) subliniază predicatele. Menţionează că predicatul exprimat prin verb se numeşte predicat verbal. ziua. El arată acţiunea săvârşită de subiect şi răspunde la întrebarea “ce face?” 5. Începe lecţia nouă. B) precizează felul lor şi întrebarea la care răspund. Transferul Tema pentru acasă.Prin ce parte este exprimat? Îi ajută să definească predicatul şi să stabilească întrebările la care răspunde. Lacrimile pătează foaia. “Recreaţia s-a sfârşit. Gigel găseşte.” C) alcătuieşte o propoziţie dezvoltată în care predicatul verbal să fie exprimat printr-un învăţătorului. Cerneala se împrăştie. Elevii solicitărilor răspund Alcătuiesc cerută propoziţia 183 . chemări. Elevii scriu. . miresme) . iarbă. Oc1 Oc2 Om2 Oa1 Oa2 folosind întrebarea la care răspund Cere elevilor să răspundă la unele întrebări.Om2 Oa1 Oa2 5.

apoi să alcătuiască propoziţii 7. plural. având ca predicate verbale cuvintele: se adună.Oc2 Oc3 verb la timpul trecut. 6. au citit. Feedback-ul Propune elevilor să găsească Găsesc cuvinte substantive potrivite cu rol de potrivite şi alcătuiesc subiect pentru verbele: se joacă. Transferul Propune elevilor să alcătuiască propoziţii după schema de mai jos. vor pleca. propoziţii. a III-a. vine. Pv. pers. S Ps Vss S Pv Ps Svs Numele elevului 184 Data . nr.

.......... Calculaţi 433 + 346 = 931 – 411 = 583 – 242 = 275 + 524 = 627 + 175 = 894 – 580 = 753 – 352 = 638 + 161 = 2................................................. Câţi miei au rămas? .... ANEXA 185 .......Fişă de lucru 1... Calculaţi adunările şi scăderile făcând proba: 521 + 456 = 985 – 623 = 645 + 253 = 789 – 505 = 3........ Intr-o ferma erau 342 miei albi şi 264 miei negri................. Pentru vânzare s-au sacrificat 253 miei......................................................... R.................... Aflaţi termenul necunoscut : 356 – a = 242 a – 248 = 551 832 + a = 964 a + 276 = 588 a= a= a= a= a= a= a= a= 4...................

... Substantiv provenit din verbul “a dicta”. 5. fiinţe şi fenomene ale naturii. 3. Parte de vorbire care exprimă un număr. 6. Între subiect şi predicat nu se pune. Propoziţia care se termină cu punct. N U Ţ B O E M T L I I S P R E I Ǎ C A T T T A A I N R V T E Ǎ I V O B R V A L Z I Ţ I A 186 . Parte de vorbire care exprimă o acţiune.. Parte de vorbire care arată o însuşire. Parte de vorbire care denumeşte lucruri.A P R V N A V D I J R E G U C U D E N U S B 1. 4. 8. 2. Comunicarea cu un singur predicat.. 7.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->