DEMERSUL DIDACTIC

Etapele lecţiei Obiective operaţionale Activitatea învăţătorului Pregătirea materialelor necesare lecţiei. Asigurarea unui climat optim pentru începerea lecţiei. Voi prezenta pe tablă o planşă cu nuferi. Le voi spune elevilor că vom completa această planşă împreună numai dacă cunosc termenii de vocabular matematic. Pe planşă se află patru nuferi care sugerează cele patru operaţii matematice cunoscute. Fiecare petală a florii va fi completată cu o noţiune de vocabular: - Cum se numesc numerele care se adună? - Cum se numeşte rezultatul operaţiei de adunare? - Ce temeni mai putem aplica operaţiei de adunare? Se procedează la fel pentru Activitatea elevilor Strategia didactică Metode şi Mijloace Procedee Manuale Caiete Planşa Frontal Evaluare Forme de organizare Frontală Aprecieri verbale

I Moment Om1 organizatoric

II Captarea atenţiei

O1 O2

Se pregătesc pentru începerea lecţiei cu Conversaţia manualele şi caietele necesare. Exerciţiul Observă planşa. Observaţia Conversaţia

III Actualizarea cunoştinţelor

O5

Elevii vor scrie termenii de vocabular pe fiecare petală. Termeni Sumă/total Micşorează, măreşte, cu... mai mult, adaugă. 174

Observaţia

Evaluare Individuală Planşa

O1

Explicaţia Frontală Conversaţia

Capacitate de receptare

O5

toate operaţiile. . Exerciţiul Aprecieri verbale O2 O1 Demonstraţia Evaluare scrisă Tabla de scris Exerciţii Se rezolvă calculele mintal. respectând cerinţele. Câte cărţi am? Voi prezenta personajele care ne vor însoţi la lecţie şi voi Planşa Cu operaţii Frontală Elevii vor scrie titlul lecţiei în caiete.36 de 9 ori. IV Anunţarea subiectului şi enunţarea obiectivelor Voi anunţa temă şi obiectivele într-un mod accesibil. Măreşte nr. Într-o vază sunt 21 de ghiocei şi de 3 ori mai puţine zambile. apoi prezint o planşă care sugerează personajelele din povestea „Albă ca zăpada şi cei şapte pitici”. Câte zambile sunt? În bibliotecă am 5 rafturi a câte 8 cărţi. Propun un antrenament de calcul mintal înainte de a începe rezolvarea fişelor de lucru.Astăzi vom recapitula înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale de la 0 la 1000. Fiecare pitic propune un set de exerciţii pe care le vom rezolva. Voi scrie titlul lecţiei pe tablă.23 cu7 Micşorează nr. 5 x 7 = 35 12 + 9 = 21 23 – 7 = 16 36: 9 = 4 21: 3 = 7 5 x 8 = 40 Problematiza rea Individuală O5 V Recapitularea şi sistematizarea cunoştinţelor Om1 Evaluare orală Evaluare scrisă Fişe de lucru Individuală Se rezolvă exerciţiile la 175 . 9 cu 12 Micşorează nr.5 de 7 ori Măreşte nr.

Oa1 O3 O4 Om1 indica faptul că fiecare pitic are un set de exerciţii pe care le vor rezolva. Ce număr obţii? PITICUL III Află numărul de 2 ori mai mic decât diferenţa numerelor 858 şi 58. PITICUL VII Într-o ladă sunt 18 kg de portocale. Câte pungi sunt necesare? tablă şi în caiete urmând sarcinile de lucru. iar în altă ladă sunt 9 kg. 176 Problematiza rea . Demonstraţia Manual Autoevaluare Frontală Fişe de lucru Individuală Tabla de scris Evaluare reciprocă Rezolvă problema cu plan de rezolvare. Toate portocalele s-au aşezat în pungi a câte 3 kg. PITICUL I Află cât este a în fiecare caz: 10 x 2 = 68 46 = 80: 2 + a 10 x 9 = 98 38 = 60: 2 + a 10 x 3 = 67 17 = 90: 9 + a PITICUL II La produsul numerelor 100 şi 2 adaugă câtul numerelor 50 şi 5. PITICUL IV Calculează respectând ordinea efectuării operaţiilor: (36: 6) + 14 + 300 = PITICUL V Verifică egalităţile: (3 + 5) x 7 = 3 x 7 + 5 x 7 PITICUL VI Găseşte numărul de 100 de ori mai mic decât suma numerelor 250 şi 450.

pag.72.Albă ca zăpada propune un exerciţiu după care urmează să compună o problemă: (128 + 132): 10 = Ca recompensă vor primi o fişă cu rebusuri matematice pe care o vor rezolva. Exerciţiul Îşi evaluează activitatea la lecţie. Îşi notează tema Individuală Frontală Fise de lucru Evaluare finală Frontală Evaluare finală VII Evaluare finală Tema Proiect didactic 177 . Manual.7 Tabla de scris Compun o problemă după exerciţiul dat apoi o rezolvă. ex. VI Obţinerea performanţel or Voi aprecia activitatea individuală şi de grup a elevilor în funcţie de frecvenţa răspunsurilor.5. Completează rebusul matematic. Tema se noteză şi se explică.6.

..4.. care presupun efectuarea unor comparări corelate cu operaţia de adunare/scădere. 4. COGNITIVE: La sfârşitul lecţiei.precizarea operaţiilor corespunzătoare Clasa: a IV-a Disciplina: Limba şi literatura romaâă Unitatea de învăţare: Sintaxa propoziţiei Conţinutul: Predicatul Elementele de conţinut: Predicatul verbal Tipul lecţiei: mixtă Obiectiv cadru/Obiectiv de referinţă: 2. elevii vor fi capabili: OC1: ..2.5. indiferent de locul pe care-l ocupă în propoziţie. conştientizând semnificaţia acestora. Obiective operaţionale: A.2. Obiective operaţionale: A.recunoaşterea predicatului prin subliniere. Nivel minimal: .Clasa: a II-a Disciplina: Matematică Unitatea de învăţare: Numere naturale 0 -1000 Conţinut: Adunarea/scăderea numerelor natural până la 1000 Elemente de conţinut: Exersarea tehnicilor de calcul prin exerciţii şi probleme Tipul lecţiei: evaluare Obiectiv cadru/Obiectiv de referinţă: 1. Nivel minimal: .2. OC2 : .recunoaşterea predicatelor cu ajutorul întrebărilor adresate subiectului.să efectueze corect adunări/scăderi în concentrul 0-1000. 2.. COGNITIVE: La sfârşitul lecţiei. 2. 4. 2. Nivel maximal: .să analizeze predicatele verbale dintr-un text dat..aplicarea în calcul a relaţiilor matematice.să identifice predicatele verbale din propoziţiile propuse. Nivel maximal: . Nivel mediu: .6.4.5.5. elevii vor fi capabili: OC1 : . Nivel mediu: .. 1. 3..4..sublinierea predicatelor precizând 178 .recunoaşterea predicatelor verbale ca părţi principale de propoziţie care arată ce face subiectul OC2 : . 3.recunoaşte situaţiile concrete.3. 4.să rezolve corect problemele simple Nivel minimal: . Nivel minimal: .. 4.alegerea operaţiei corespunzătoare relaţiei matematice “cu atât mai puţin/mai mult”. cu şi fără trecere peste ordin.1.

Nivel minimal: .rezolvarea corectă a problemei formulate.să scrie corect şi estetic pe caiete în ritm rapid.să-şi coordoneze mişcările pentru a scrie operaţiile matematice. Nivel mediu: .să-şi reprime dorinţa de a face mişcări inutile în timpul lecţiei.vor manifesta interes în timpul desfăşurării lecţiei. Om1: .formularea unui enunţ pe baza datelor. Om2: . Om2: .vor accepta solicitările învăţătorului şi se vor mobiliza în realizarea lor.vor participa cu plăcere şi interes la lecţie. pentru a avea satisfacţia reuşitei Oa2 : .să folosească corect instrumentele şi materialele de cunoştinţe. RESURSE: 179 .vor manifesta dorinţa de a rezolva cât mai multe exerciţii de identificare a predicatelor. B.analiza predicatelor.vor manifesta interes pentru rezolvarea sarcinilor propuse. MOTRICE: Om1: .justificarea modului de rezolvare utilizând limbajul matematic OC3 : să compună o problemă cu ajutorul datelor. arătând prin ce sunt exprimate Nivel maximal: realizarea schemei simbolice a propoziţiilor din textul dat.identificarea operaţiei corespunzătoare.rezolvarea problemelor propuse. MOTRICE: întrebările cu care se află. Nivel mediu: . Oa3: .problemei propuse.să-şi dirijeze efortul pentru a opera cu nivelul de Om3: . B. C. C. Oa2 : . AFECTIVE: Elevii Oa1: . AFECTIVE: Elevii: Oa1: . Nivel maximal: . Nivel mediu: . Nivel maximal: . lucru.

planşă cu predicatul. Vasile Molan. Editura “Aramis”. 3) metodico-didactice: • Mădălina Bogdan. Temporale: 50 minte 180 C. D) Formă de organizare: frontală. Editura “Gheorghe Alexandru”. 2) pedagogice: • Elvira Creţu. Limba romana pentru clasa a IV-a. Bucureşti. Psihologia şcolară pentru învăţământul primar. 2003 C. C) Mijloace de învăţământ: fişe. Temporale: 50 minute • poziţia în modul: (5) . “Gramatica practică pentru ciclul primar”. B) Metode şi procedee: conversaţia. Metodologige: A) Strategia didactică: inductiv-deductivă. 2004. individuală. exerciţiul. C) formă de organizare: frontală. A. 2004 2) metodico-didactice: • culegere de exerciţii şi probleme. exerciţiul. explicaţia.A. B. B. EDP. 1999. jocul didactic. clasele I-IV. algoritmică. • Marcela Penes. explicaţia. Bibliografie: 1) oficiale: • Programa şcolară pentru învăţământul primar. Bibliografie: 1) oficiale: • programa şcolară pentru învăţământul obligatoriu. individuală. Metodologie: A) strategia didactică: algoritmică. analiza gramaticală. Craiova. B) metode şi procedee: conversaţia.

numerelor 275 şi 638 făcând respectând algoritmul proba I2Oc2 – într-o fermă erau 342 miei albi şi 264 miei negri. I3Oc1 – motivaţi sublinierea predicatelor cu ajutorul definiţiei. precizând verbale din textul dat. Oc2 Soc2 – Rezolvarea I1Oc2 – micşoraţi suma Oc2 problemelor simple. predicatele subliniate Scenariul didactic Ob Evenimentele lecţiei/Conţinuturi/Strategii Activitatea învăţătorului Activitatea elevului Ob 181 Evenimentele lecţiei/Conţinuturi/Strategii Activitatea învăţătorului Activitatea elevului . felul şi prin ce sunt I2Oc2 – precizaţi prin ce sunt exprimate. Predicatul verbal Sinteza proiectului Ob Oc1 Sarcini de învăţare Soc1efectuarea corectă a adunărilor/scăderilor în concentrul 0 – 1000 Itemi de evaluare Ob I1Oc1 – exerciţii de calculare a Oc1 sumei şi diferenţei numerelor naturale în concentrul 0 – 1000 I2Oc1 – exerciţii de aflare a termenului necunoscut I3Oc1 – exerciţii cu două operaţii (adunare şi scădere) Sarcini de învăţare SOc1 – recunoaşterea predicatelor verbale şi prezentarea întrebărilor cu care se află. Pentru vânzare s-au sacrificat 253 miei.• Poziţia în modul (1) 1. SOc2 – analiza I1Oc2 – subliniaţi predicatele predicatelor. I2Oc1 – găsiţi întrebarea la care răspunde fiecare predicat. precizând ce părţi de vorbire sunt. Câţi miei au rămas? Oc3 Soc3 – compunerea de IOc3 – Compuneţi o problemă probleme simple după următorul exerciţiu: 841 – (841 – 287) = Itemi de evaluare I1Oc1 – subliniaţi predicatele din propoziţiile date.

Scrie titlul la tablă. Manifestă interes curiozitate şi Oa1 Oa2 Oc1 Om1 Oa1 Oa2 Oc1 Oc3 Om1 3. Precizează că aceste cunoştinţe vor fi însuşite unor. răspund solicitărilor 182 . Obţinerea performanţelor Scrie la tablă un exerciţiu şi Compun problema cere elevilor să compună o problemă după acel exerciţiu: 848 – (848 – 237) = Oc1 Oc2 2.) rebusul. Comunică pe înţelesul elevilor Manifestă curiozitate. În înălţime se aud chemări de rândunele. Dinspre livadă vin miresme plăcuţe de toamnă”. Prezentarea conţinutului Prezintă un text invitând elevii să-l screi pe caiete: “S-a aurit dumbravă. Dirijarea învăţării Îndrumă elevii în rezolvarea exerciţiilor propuse şi Rezolvă la tablă Oa1 calcularea termenului exerciţiile Oa2 necunoscut. Bunicul strânge nucile. Captarea atenţiei Propune completarea unui repus Completează la tablă (Anexa 1. 4. deoarece se bazează pe cunoştinţele anterioare. variate de aflare a sumei şi diferenţei. Ziua caldă se pierde în noaptea lungă şi rece. analizând pe rând Se mobilizează şi fiecare propoziţie din text.Oa1 Oa2 Oa1 Oa2 Oc1 Oc2 1. Anunţă tema lecţiei şi împarte fişele de lucru. Solicită justificarea răspunsului 2. vestejeşte. 3. Dirijarea învăţării Le cere elevilor să sublinieze cuvintele care exprimă o acţiune şi răspund la întrebarea “ce face?” sau “ce se spune despre?” Conduce elevii în direcţia aflării predicatelor. conţinutul învăţării şi Scriu titlul pe tablă performanţele pe care le aşteaptă. Iarba se Scriu textul pe caiete. Actiualizarea cunoştinţelor A) verificarea temei de acasă B) calcul oral: propune ex. 436 + 362 – 287 = 955 – 514 + 253 = 133 + 446 – 379 = 436 + a = 956 A + 143 = 844 764 – a = 242 4. Enunţarea obiectivelor. Enunţarea temei şi a obiectivelor. Oferă explicaţii şi lămuriri asupra exerciţiilor şi problemei Calculează mintal şi argumentează rezultatul obţinut Oa1 1.

. iarbă. “Recreaţia s-a sfârşit. miresme) . Gigel găseşte. Elevii scriu. ziua. Transferul Tema pentru acasă.Cui adresăm întrebarea pentru a afla predicatul? .Prin ce parte este exprimat? Îi ajută să definească predicatul şi să stabilească întrebările la care răspunde. Elevii solicitărilor răspund Alcătuiesc cerută propoziţia 183 . Lacrimile pătează foaia.Cum se numesc aceste cuvinte care arată “ce se spune despre?” (dumbravă. Obţinerea performanţelor. Începe lecţia nouă. El arată acţiunea săvârşită de subiect şi răspunde la întrebarea “ce face?” 5.” C) alcătuieşte o propoziţie dezvoltată în care predicatul verbal să fie exprimat printr-un învăţătorului. Cerneala se împrăştie. Oc1 Oc2 Om2 Oa1 Oa2 folosind întrebarea la care răspund Cere elevilor să răspundă la unele întrebări. chemări. Prezintă un text şi caracteristicile de lucru: A) subliniază predicatele. B) precizează felul lor şi întrebarea la care răspund. bunicul. Menţionează că predicatul exprimat prin verb se numeşte predicat verbal.Om2 Oa1 Oa2 5.

vor pleca. pers. Feedback-ul Propune elevilor să găsească Găsesc cuvinte substantive potrivite cu rol de potrivite şi alcătuiesc subiect pentru verbele: se joacă. nr. au citit. 6. a III-a. Pv. plural. vine. Transferul Propune elevilor să alcătuiască propoziţii după schema de mai jos. având ca predicate verbale cuvintele: se adună. propoziţii.Oc2 Oc3 verb la timpul trecut. apoi să alcătuiască propoziţii 7. S Ps Vss S Pv Ps Svs Numele elevului 184 Data .

... Calculaţi 433 + 346 = 931 – 411 = 583 – 242 = 275 + 524 = 627 + 175 = 894 – 580 = 753 – 352 = 638 + 161 = 2........... Aflaţi termenul necunoscut : 356 – a = 242 a – 248 = 551 832 + a = 964 a + 276 = 588 a= a= a= a= a= a= a= a= 4....... ANEXA 185 ... Pentru vânzare s-au sacrificat 253 miei........................ Câţi miei au rămas? ........................................... R..................................... Intr-o ferma erau 342 miei albi şi 264 miei negri.......................................Fişă de lucru 1............... Calculaţi adunările şi scăderile făcând proba: 521 + 456 = 985 – 623 = 645 + 253 = 789 – 505 = 3............

3. Propoziţia care se termină cu punct. Parte de vorbire care arată o însuşire. 8. Parte de vorbire care exprimă un număr. 4.. 6. Între subiect şi predicat nu se pune.. 5. Parte de vorbire care exprimă o acţiune.A P R V N A V D I J R E G U C U D E N U S B 1.. fiinţe şi fenomene ale naturii. 2. Comunicarea cu un singur predicat... Parte de vorbire care denumeşte lucruri. Substantiv provenit din verbul “a dicta”. 7. N U Ţ B O E M T L I I S P R E I Ǎ C A T T T A A I N R V T E Ǎ I V O B R V A L Z I Ţ I A 186 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful