DEMERSUL DIDACTIC

Etapele lecţiei Obiective operaţionale Activitatea învăţătorului Pregătirea materialelor necesare lecţiei. Asigurarea unui climat optim pentru începerea lecţiei. Voi prezenta pe tablă o planşă cu nuferi. Le voi spune elevilor că vom completa această planşă împreună numai dacă cunosc termenii de vocabular matematic. Pe planşă se află patru nuferi care sugerează cele patru operaţii matematice cunoscute. Fiecare petală a florii va fi completată cu o noţiune de vocabular: - Cum se numesc numerele care se adună? - Cum se numeşte rezultatul operaţiei de adunare? - Ce temeni mai putem aplica operaţiei de adunare? Se procedează la fel pentru Activitatea elevilor Strategia didactică Metode şi Mijloace Procedee Manuale Caiete Planşa Frontal Evaluare Forme de organizare Frontală Aprecieri verbale

I Moment Om1 organizatoric

II Captarea atenţiei

O1 O2

Se pregătesc pentru începerea lecţiei cu Conversaţia manualele şi caietele necesare. Exerciţiul Observă planşa. Observaţia Conversaţia

III Actualizarea cunoştinţelor

O5

Elevii vor scrie termenii de vocabular pe fiecare petală. Termeni Sumă/total Micşorează, măreşte, cu... mai mult, adaugă. 174

Observaţia

Evaluare Individuală Planşa

O1

Explicaţia Frontală Conversaţia

Capacitate de receptare

O5

respectând cerinţele.toate operaţiile. Câte cărţi am? Voi prezenta personajele care ne vor însoţi la lecţie şi voi Planşa Cu operaţii Frontală Elevii vor scrie titlul lecţiei în caiete.23 cu7 Micşorează nr. 9 cu 12 Micşorează nr. Fiecare pitic propune un set de exerciţii pe care le vom rezolva. .Astăzi vom recapitula înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale de la 0 la 1000. Într-o vază sunt 21 de ghiocei şi de 3 ori mai puţine zambile.5 de 7 ori Măreşte nr. Propun un antrenament de calcul mintal înainte de a începe rezolvarea fişelor de lucru. Măreşte nr.36 de 9 ori. 5 x 7 = 35 12 + 9 = 21 23 – 7 = 16 36: 9 = 4 21: 3 = 7 5 x 8 = 40 Problematiza rea Individuală O5 V Recapitularea şi sistematizarea cunoştinţelor Om1 Evaluare orală Evaluare scrisă Fişe de lucru Individuală Se rezolvă exerciţiile la 175 . Câte zambile sunt? În bibliotecă am 5 rafturi a câte 8 cărţi. apoi prezint o planşă care sugerează personajelele din povestea „Albă ca zăpada şi cei şapte pitici”. IV Anunţarea subiectului şi enunţarea obiectivelor Voi anunţa temă şi obiectivele într-un mod accesibil. Exerciţiul Aprecieri verbale O2 O1 Demonstraţia Evaluare scrisă Tabla de scris Exerciţii Se rezolvă calculele mintal. Voi scrie titlul lecţiei pe tablă.

iar în altă ladă sunt 9 kg. 176 Problematiza rea . Câte pungi sunt necesare? tablă şi în caiete urmând sarcinile de lucru. PITICUL I Află cât este a în fiecare caz: 10 x 2 = 68 46 = 80: 2 + a 10 x 9 = 98 38 = 60: 2 + a 10 x 3 = 67 17 = 90: 9 + a PITICUL II La produsul numerelor 100 şi 2 adaugă câtul numerelor 50 şi 5. Toate portocalele s-au aşezat în pungi a câte 3 kg. PITICUL VII Într-o ladă sunt 18 kg de portocale. PITICUL IV Calculează respectând ordinea efectuării operaţiilor: (36: 6) + 14 + 300 = PITICUL V Verifică egalităţile: (3 + 5) x 7 = 3 x 7 + 5 x 7 PITICUL VI Găseşte numărul de 100 de ori mai mic decât suma numerelor 250 şi 450.Oa1 O3 O4 Om1 indica faptul că fiecare pitic are un set de exerciţii pe care le vor rezolva. Demonstraţia Manual Autoevaluare Frontală Fişe de lucru Individuală Tabla de scris Evaluare reciprocă Rezolvă problema cu plan de rezolvare. Ce număr obţii? PITICUL III Află numărul de 2 ori mai mic decât diferenţa numerelor 858 şi 58.

Tema se noteză şi se explică. ex.7 Tabla de scris Compun o problemă după exerciţiul dat apoi o rezolvă. Manual. Îşi notează tema Individuală Frontală Fise de lucru Evaluare finală Frontală Evaluare finală VII Evaluare finală Tema Proiect didactic 177 .Albă ca zăpada propune un exerciţiu după care urmează să compună o problemă: (128 + 132): 10 = Ca recompensă vor primi o fişă cu rebusuri matematice pe care o vor rezolva.72. VI Obţinerea performanţel or Voi aprecia activitatea individuală şi de grup a elevilor în funcţie de frecvenţa răspunsurilor. Completează rebusul matematic.5. pag. Exerciţiul Îşi evaluează activitatea la lecţie.6.

2. 4.să efectueze corect adunări/scăderi în concentrul 0-1000.2. elevii vor fi capabili: OC1 : .sublinierea predicatelor precizând 178 . COGNITIVE: La sfârşitul lecţiei.recunoaşterea predicatelor cu ajutorul întrebărilor adresate subiectului.4. COGNITIVE: La sfârşitul lecţiei..aplicarea în calcul a relaţiilor matematice.5.2.4. Nivel mediu: . 2. 4. cu şi fără trecere peste ordin.Clasa: a II-a Disciplina: Matematică Unitatea de învăţare: Numere naturale 0 -1000 Conţinut: Adunarea/scăderea numerelor natural până la 1000 Elemente de conţinut: Exersarea tehnicilor de calcul prin exerciţii şi probleme Tipul lecţiei: evaluare Obiectiv cadru/Obiectiv de referinţă: 1.5.. 1.. conştientizând semnificaţia acestora. indiferent de locul pe care-l ocupă în propoziţie...5.precizarea operaţiilor corespunzătoare Clasa: a IV-a Disciplina: Limba şi literatura romaâă Unitatea de învăţare: Sintaxa propoziţiei Conţinutul: Predicatul Elementele de conţinut: Predicatul verbal Tipul lecţiei: mixtă Obiectiv cadru/Obiectiv de referinţă: 2... Nivel mediu: .să rezolve corect problemele simple Nivel minimal: . Obiective operaţionale: A.4.recunoaşte situaţiile concrete.3.alegerea operaţiei corespunzătoare relaţiei matematice “cu atât mai puţin/mai mult”. elevii vor fi capabili: OC1: .6. 2. Nivel minimal: . Nivel maximal: .să identifice predicatele verbale din propoziţiile propuse. 4. 4. 3. Nivel maximal: . Obiective operaţionale: A. OC2 : ...2. Nivel minimal: .recunoaşterea predicatului prin subliniere.recunoaşterea predicatelor verbale ca părţi principale de propoziţie care arată ce face subiectul OC2 : .1.. 3.să analizeze predicatele verbale dintr-un text dat. care presupun efectuarea unor comparări corelate cu operaţia de adunare/scădere. Nivel minimal: .

vor manifesta dorinţa de a rezolva cât mai multe exerciţii de identificare a predicatelor.să-şi coordoneze mişcările pentru a scrie operaţiile matematice. C.vor manifesta interes în timpul desfăşurării lecţiei. Nivel maximal: . AFECTIVE: Elevii: Oa1: .justificarea modului de rezolvare utilizând limbajul matematic OC3 : să compună o problemă cu ajutorul datelor.să scrie corect şi estetic pe caiete în ritm rapid. Nivel mediu: . B.vor manifesta interes pentru rezolvarea sarcinilor propuse. RESURSE: 179 . Nivel minimal: . pentru a avea satisfacţia reuşitei Oa2 : .să folosească corect instrumentele şi materialele de cunoştinţe. C. Nivel mediu: . lucru.problemei propuse. MOTRICE: întrebările cu care se află. Nivel maximal: . Om2: .identificarea operaţiei corespunzătoare. Om2: . AFECTIVE: Elevii Oa1: . MOTRICE: Om1: .formularea unui enunţ pe baza datelor. arătând prin ce sunt exprimate Nivel maximal: realizarea schemei simbolice a propoziţiilor din textul dat.să-şi reprime dorinţa de a face mişcări inutile în timpul lecţiei. Om1: .vor accepta solicitările învăţătorului şi se vor mobiliza în realizarea lor.rezolvarea problemelor propuse. Oa2 : .rezolvarea corectă a problemei formulate.vor participa cu plăcere şi interes la lecţie. Oa3: . B. Nivel mediu: .să-şi dirijeze efortul pentru a opera cu nivelul de Om3: .analiza predicatelor.

Editura “Gheorghe Alexandru”. analiza gramaticală. “Gramatica practică pentru ciclul primar”. Bibliografie: 1) oficiale: • programa şcolară pentru învăţământul obligatoriu. D) Formă de organizare: frontală. jocul didactic. 2004 2) metodico-didactice: • culegere de exerciţii şi probleme. 2004. Limba romana pentru clasa a IV-a. individuală. algoritmică. Temporale: 50 minte 180 C. 1999. exerciţiul. Vasile Molan. 3) metodico-didactice: • Mădălina Bogdan. B. Bucureşti. C) Mijloace de învăţământ: fişe. Metodologige: A) Strategia didactică: inductiv-deductivă. explicaţia. 2003 C. exerciţiul. Metodologie: A) strategia didactică: algoritmică. planşă cu predicatul. A. B) Metode şi procedee: conversaţia. clasele I-IV. explicaţia. Bibliografie: 1) oficiale: • Programa şcolară pentru învăţământul primar.A. C) formă de organizare: frontală. B) metode şi procedee: conversaţia. Craiova. EDP. Editura “Aramis”. Psihologia şcolară pentru învăţământul primar. • Marcela Penes. Temporale: 50 minute • poziţia în modul: (5) . 2) pedagogice: • Elvira Creţu. B. individuală.

Pentru vânzare s-au sacrificat 253 miei. numerelor 275 şi 638 făcând respectând algoritmul proba I2Oc2 – într-o fermă erau 342 miei albi şi 264 miei negri. Oc2 Soc2 – Rezolvarea I1Oc2 – micşoraţi suma Oc2 problemelor simple. precizând verbale din textul dat. Câţi miei au rămas? Oc3 Soc3 – compunerea de IOc3 – Compuneţi o problemă probleme simple după următorul exerciţiu: 841 – (841 – 287) = Itemi de evaluare I1Oc1 – subliniaţi predicatele din propoziţiile date. predicatele subliniate Scenariul didactic Ob Evenimentele lecţiei/Conţinuturi/Strategii Activitatea învăţătorului Activitatea elevului Ob 181 Evenimentele lecţiei/Conţinuturi/Strategii Activitatea învăţătorului Activitatea elevului . I2Oc1 – găsiţi întrebarea la care răspunde fiecare predicat. SOc2 – analiza I1Oc2 – subliniaţi predicatele predicatelor. precizând ce părţi de vorbire sunt. felul şi prin ce sunt I2Oc2 – precizaţi prin ce sunt exprimate. Predicatul verbal Sinteza proiectului Ob Oc1 Sarcini de învăţare Soc1efectuarea corectă a adunărilor/scăderilor în concentrul 0 – 1000 Itemi de evaluare Ob I1Oc1 – exerciţii de calculare a Oc1 sumei şi diferenţei numerelor naturale în concentrul 0 – 1000 I2Oc1 – exerciţii de aflare a termenului necunoscut I3Oc1 – exerciţii cu două operaţii (adunare şi scădere) Sarcini de învăţare SOc1 – recunoaşterea predicatelor verbale şi prezentarea întrebărilor cu care se află.• Poziţia în modul (1) 1. I3Oc1 – motivaţi sublinierea predicatelor cu ajutorul definiţiei.

Actiualizarea cunoştinţelor A) verificarea temei de acasă B) calcul oral: propune ex. analizând pe rând Se mobilizează şi fiecare propoziţie din text. Manifestă interes curiozitate şi Oa1 Oa2 Oc1 Om1 Oa1 Oa2 Oc1 Oc3 Om1 3. Prezentarea conţinutului Prezintă un text invitând elevii să-l screi pe caiete: “S-a aurit dumbravă. variate de aflare a sumei şi diferenţei. Enunţarea obiectivelor. Iarba se Scriu textul pe caiete. deoarece se bazează pe cunoştinţele anterioare. Ziua caldă se pierde în noaptea lungă şi rece. Dinspre livadă vin miresme plăcuţe de toamnă”. Dirijarea învăţării Îndrumă elevii în rezolvarea exerciţiilor propuse şi Rezolvă la tablă Oa1 calcularea termenului exerciţiile Oa2 necunoscut. Dirijarea învăţării Le cere elevilor să sublinieze cuvintele care exprimă o acţiune şi răspund la întrebarea “ce face?” sau “ce se spune despre?” Conduce elevii în direcţia aflării predicatelor. 3. În înălţime se aud chemări de rândunele. Enunţarea temei şi a obiectivelor. 436 + 362 – 287 = 955 – 514 + 253 = 133 + 446 – 379 = 436 + a = 956 A + 143 = 844 764 – a = 242 4. Precizează că aceste cunoştinţe vor fi însuşite unor. Anunţă tema lecţiei şi împarte fişele de lucru. Scrie titlul la tablă. conţinutul învăţării şi Scriu titlul pe tablă performanţele pe care le aşteaptă. Comunică pe înţelesul elevilor Manifestă curiozitate.) rebusul. răspund solicitărilor 182 . 4. vestejeşte. Obţinerea performanţelor Scrie la tablă un exerciţiu şi Compun problema cere elevilor să compună o problemă după acel exerciţiu: 848 – (848 – 237) = Oc1 Oc2 2.Oa1 Oa2 Oa1 Oa2 Oc1 Oc2 1. Oferă explicaţii şi lămuriri asupra exerciţiilor şi problemei Calculează mintal şi argumentează rezultatul obţinut Oa1 1. Captarea atenţiei Propune completarea unui repus Completează la tablă (Anexa 1. Bunicul strânge nucile. Solicită justificarea răspunsului 2.

Cerneala se împrăştie. bunicul. Lacrimile pătează foaia.Cum se numesc aceste cuvinte care arată “ce se spune despre?” (dumbravă. Transferul Tema pentru acasă.” C) alcătuieşte o propoziţie dezvoltată în care predicatul verbal să fie exprimat printr-un învăţătorului. chemări. Oc1 Oc2 Om2 Oa1 Oa2 folosind întrebarea la care răspund Cere elevilor să răspundă la unele întrebări.Cui adresăm întrebarea pentru a afla predicatul? . . miresme) . Elevii solicitărilor răspund Alcătuiesc cerută propoziţia 183 . Elevii scriu. Menţionează că predicatul exprimat prin verb se numeşte predicat verbal. Obţinerea performanţelor. ziua.Om2 Oa1 Oa2 5.Prin ce parte este exprimat? Îi ajută să definească predicatul şi să stabilească întrebările la care răspunde. B) precizează felul lor şi întrebarea la care răspund. Gigel găseşte. Începe lecţia nouă. iarbă. “Recreaţia s-a sfârşit. El arată acţiunea săvârşită de subiect şi răspunde la întrebarea “ce face?” 5. Prezintă un text şi caracteristicile de lucru: A) subliniază predicatele.

au citit. S Ps Vss S Pv Ps Svs Numele elevului 184 Data . propoziţii. 6. având ca predicate verbale cuvintele: se adună.Oc2 Oc3 verb la timpul trecut. Pv. nr. Transferul Propune elevilor să alcătuiască propoziţii după schema de mai jos. apoi să alcătuiască propoziţii 7. vine. pers. Feedback-ul Propune elevilor să găsească Găsesc cuvinte substantive potrivite cu rol de potrivite şi alcătuiesc subiect pentru verbele: se joacă. plural. a III-a. vor pleca.

......................................................... Aflaţi termenul necunoscut : 356 – a = 242 a – 248 = 551 832 + a = 964 a + 276 = 588 a= a= a= a= a= a= a= a= 4............. Calculaţi adunările şi scăderile făcând proba: 521 + 456 = 985 – 623 = 645 + 253 = 789 – 505 = 3.......... ANEXA 185 ................. Intr-o ferma erau 342 miei albi şi 264 miei negri.............................................. Pentru vânzare s-au sacrificat 253 miei....................... Calculaţi 433 + 346 = 931 – 411 = 583 – 242 = 275 + 524 = 627 + 175 = 894 – 580 = 753 – 352 = 638 + 161 = 2...............Fişă de lucru 1. Câţi miei au rămas? ........... R.

fiinţe şi fenomene ale naturii. 7. 5. Comunicarea cu un singur predicat. Parte de vorbire care denumeşte lucruri. 3. Propoziţia care se termină cu punct. 4.. 6. Substantiv provenit din verbul “a dicta”. Parte de vorbire care arată o însuşire. Parte de vorbire care exprimă un număr. Între subiect şi predicat nu se pune. 2. 8.. N U Ţ B O E M T L I I S P R E I Ǎ C A T T T A A I N R V T E Ǎ I V O B R V A L Z I Ţ I A 186 ...A P R V N A V D I J R E G U C U D E N U S B 1. Parte de vorbire care exprimă o acţiune..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful