DEMERSUL DIDACTIC

Etapele lecţiei Obiective operaţionale Activitatea învăţătorului Pregătirea materialelor necesare lecţiei. Asigurarea unui climat optim pentru începerea lecţiei. Voi prezenta pe tablă o planşă cu nuferi. Le voi spune elevilor că vom completa această planşă împreună numai dacă cunosc termenii de vocabular matematic. Pe planşă se află patru nuferi care sugerează cele patru operaţii matematice cunoscute. Fiecare petală a florii va fi completată cu o noţiune de vocabular: - Cum se numesc numerele care se adună? - Cum se numeşte rezultatul operaţiei de adunare? - Ce temeni mai putem aplica operaţiei de adunare? Se procedează la fel pentru Activitatea elevilor Strategia didactică Metode şi Mijloace Procedee Manuale Caiete Planşa Frontal Evaluare Forme de organizare Frontală Aprecieri verbale

I Moment Om1 organizatoric

II Captarea atenţiei

O1 O2

Se pregătesc pentru începerea lecţiei cu Conversaţia manualele şi caietele necesare. Exerciţiul Observă planşa. Observaţia Conversaţia

III Actualizarea cunoştinţelor

O5

Elevii vor scrie termenii de vocabular pe fiecare petală. Termeni Sumă/total Micşorează, măreşte, cu... mai mult, adaugă. 174

Observaţia

Evaluare Individuală Planşa

O1

Explicaţia Frontală Conversaţia

Capacitate de receptare

O5

Propun un antrenament de calcul mintal înainte de a începe rezolvarea fişelor de lucru.Astăzi vom recapitula înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale de la 0 la 1000. Exerciţiul Aprecieri verbale O2 O1 Demonstraţia Evaluare scrisă Tabla de scris Exerciţii Se rezolvă calculele mintal.36 de 9 ori.5 de 7 ori Măreşte nr. . Într-o vază sunt 21 de ghiocei şi de 3 ori mai puţine zambile. respectând cerinţele. Câte cărţi am? Voi prezenta personajele care ne vor însoţi la lecţie şi voi Planşa Cu operaţii Frontală Elevii vor scrie titlul lecţiei în caiete. Voi scrie titlul lecţiei pe tablă. apoi prezint o planşă care sugerează personajelele din povestea „Albă ca zăpada şi cei şapte pitici”. Câte zambile sunt? În bibliotecă am 5 rafturi a câte 8 cărţi. Fiecare pitic propune un set de exerciţii pe care le vom rezolva.23 cu7 Micşorează nr. IV Anunţarea subiectului şi enunţarea obiectivelor Voi anunţa temă şi obiectivele într-un mod accesibil. 5 x 7 = 35 12 + 9 = 21 23 – 7 = 16 36: 9 = 4 21: 3 = 7 5 x 8 = 40 Problematiza rea Individuală O5 V Recapitularea şi sistematizarea cunoştinţelor Om1 Evaluare orală Evaluare scrisă Fişe de lucru Individuală Se rezolvă exerciţiile la 175 . 9 cu 12 Micşorează nr. Măreşte nr.toate operaţiile.

Demonstraţia Manual Autoevaluare Frontală Fişe de lucru Individuală Tabla de scris Evaluare reciprocă Rezolvă problema cu plan de rezolvare.Oa1 O3 O4 Om1 indica faptul că fiecare pitic are un set de exerciţii pe care le vor rezolva. 176 Problematiza rea . Câte pungi sunt necesare? tablă şi în caiete urmând sarcinile de lucru. PITICUL IV Calculează respectând ordinea efectuării operaţiilor: (36: 6) + 14 + 300 = PITICUL V Verifică egalităţile: (3 + 5) x 7 = 3 x 7 + 5 x 7 PITICUL VI Găseşte numărul de 100 de ori mai mic decât suma numerelor 250 şi 450. PITICUL VII Într-o ladă sunt 18 kg de portocale. Ce număr obţii? PITICUL III Află numărul de 2 ori mai mic decât diferenţa numerelor 858 şi 58. Toate portocalele s-au aşezat în pungi a câte 3 kg. iar în altă ladă sunt 9 kg. PITICUL I Află cât este a în fiecare caz: 10 x 2 = 68 46 = 80: 2 + a 10 x 9 = 98 38 = 60: 2 + a 10 x 3 = 67 17 = 90: 9 + a PITICUL II La produsul numerelor 100 şi 2 adaugă câtul numerelor 50 şi 5.

72. Manual.6. ex. Completează rebusul matematic.7 Tabla de scris Compun o problemă după exerciţiul dat apoi o rezolvă.Albă ca zăpada propune un exerciţiu după care urmează să compună o problemă: (128 + 132): 10 = Ca recompensă vor primi o fişă cu rebusuri matematice pe care o vor rezolva. Tema se noteză şi se explică. VI Obţinerea performanţel or Voi aprecia activitatea individuală şi de grup a elevilor în funcţie de frecvenţa răspunsurilor.5. Exerciţiul Îşi evaluează activitatea la lecţie. pag. Îşi notează tema Individuală Frontală Fise de lucru Evaluare finală Frontală Evaluare finală VII Evaluare finală Tema Proiect didactic 177 .

Nivel mediu: ...recunoaşterea predicatelor verbale ca părţi principale de propoziţie care arată ce face subiectul OC2 : . 2...5.4. elevii vor fi capabili: OC1: .4. care presupun efectuarea unor comparări corelate cu operaţia de adunare/scădere. 4. 4. COGNITIVE: La sfârşitul lecţiei.recunoaşte situaţiile concrete..recunoaşterea predicatelor cu ajutorul întrebărilor adresate subiectului.alegerea operaţiei corespunzătoare relaţiei matematice “cu atât mai puţin/mai mult”. Nivel minimal: .să efectueze corect adunări/scăderi în concentrul 0-1000. COGNITIVE: La sfârşitul lecţiei.să analizeze predicatele verbale dintr-un text dat. Obiective operaţionale: A.precizarea operaţiilor corespunzătoare Clasa: a IV-a Disciplina: Limba şi literatura romaâă Unitatea de învăţare: Sintaxa propoziţiei Conţinutul: Predicatul Elementele de conţinut: Predicatul verbal Tipul lecţiei: mixtă Obiectiv cadru/Obiectiv de referinţă: 2. 1.3. 4.. 2. 3. OC2 : .să rezolve corect problemele simple Nivel minimal: ..2. Obiective operaţionale: A. indiferent de locul pe care-l ocupă în propoziţie. cu şi fără trecere peste ordin..sublinierea predicatelor precizând 178 ..Clasa: a II-a Disciplina: Matematică Unitatea de învăţare: Numere naturale 0 -1000 Conţinut: Adunarea/scăderea numerelor natural până la 1000 Elemente de conţinut: Exersarea tehnicilor de calcul prin exerciţii şi probleme Tipul lecţiei: evaluare Obiectiv cadru/Obiectiv de referinţă: 1.recunoaşterea predicatului prin subliniere. Nivel minimal: . 3. 2..5.5.2. Nivel maximal: . Nivel mediu: .aplicarea în calcul a relaţiilor matematice.6.să identifice predicatele verbale din propoziţiile propuse. Nivel maximal: .4.1. elevii vor fi capabili: OC1 : . conştientizând semnificaţia acestora. 4. Nivel minimal: .2.

MOTRICE: întrebările cu care se află. C.să folosească corect instrumentele şi materialele de cunoştinţe. RESURSE: 179 .vor manifesta interes pentru rezolvarea sarcinilor propuse. Oa2 : . Om2: . B.să-şi reprime dorinţa de a face mişcări inutile în timpul lecţiei. Om2: .rezolvarea corectă a problemei formulate.identificarea operaţiei corespunzătoare. Oa3: . C. Nivel mediu: .justificarea modului de rezolvare utilizând limbajul matematic OC3 : să compună o problemă cu ajutorul datelor. AFECTIVE: Elevii: Oa1: .vor manifesta interes în timpul desfăşurării lecţiei. Nivel maximal: . Nivel mediu: . B.vor participa cu plăcere şi interes la lecţie. AFECTIVE: Elevii Oa1: . arătând prin ce sunt exprimate Nivel maximal: realizarea schemei simbolice a propoziţiilor din textul dat.să-şi coordoneze mişcările pentru a scrie operaţiile matematice.să scrie corect şi estetic pe caiete în ritm rapid.problemei propuse.analiza predicatelor.vor manifesta dorinţa de a rezolva cât mai multe exerciţii de identificare a predicatelor. Nivel maximal: .să-şi dirijeze efortul pentru a opera cu nivelul de Om3: .formularea unui enunţ pe baza datelor. Nivel minimal: .rezolvarea problemelor propuse.vor accepta solicitările învăţătorului şi se vor mobiliza în realizarea lor. Nivel mediu: . lucru. pentru a avea satisfacţia reuşitei Oa2 : . Om1: . MOTRICE: Om1: .

EDP. explicaţia. Bucureşti. planşă cu predicatul. C) Mijloace de învăţământ: fişe. B. 1999. algoritmică. Vasile Molan. B. A. analiza gramaticală. • Marcela Penes. Editura “Gheorghe Alexandru”. exerciţiul. jocul didactic.A. 3) metodico-didactice: • Mădălina Bogdan. 2003 C. exerciţiul. “Gramatica practică pentru ciclul primar”. B) metode şi procedee: conversaţia. Editura “Aramis”. Metodologige: A) Strategia didactică: inductiv-deductivă. D) Formă de organizare: frontală. B) Metode şi procedee: conversaţia. clasele I-IV. C) formă de organizare: frontală. 2004. Limba romana pentru clasa a IV-a. 2) pedagogice: • Elvira Creţu. Bibliografie: 1) oficiale: • Programa şcolară pentru învăţământul primar. individuală. Temporale: 50 minute • poziţia în modul: (5) . Craiova. Psihologia şcolară pentru învăţământul primar. individuală. Bibliografie: 1) oficiale: • programa şcolară pentru învăţământul obligatoriu. Temporale: 50 minte 180 C. 2004 2) metodico-didactice: • culegere de exerciţii şi probleme. Metodologie: A) strategia didactică: algoritmică. explicaţia.

predicatele subliniate Scenariul didactic Ob Evenimentele lecţiei/Conţinuturi/Strategii Activitatea învăţătorului Activitatea elevului Ob 181 Evenimentele lecţiei/Conţinuturi/Strategii Activitatea învăţătorului Activitatea elevului . Oc2 Soc2 – Rezolvarea I1Oc2 – micşoraţi suma Oc2 problemelor simple. I3Oc1 – motivaţi sublinierea predicatelor cu ajutorul definiţiei. precizând ce părţi de vorbire sunt. Predicatul verbal Sinteza proiectului Ob Oc1 Sarcini de învăţare Soc1efectuarea corectă a adunărilor/scăderilor în concentrul 0 – 1000 Itemi de evaluare Ob I1Oc1 – exerciţii de calculare a Oc1 sumei şi diferenţei numerelor naturale în concentrul 0 – 1000 I2Oc1 – exerciţii de aflare a termenului necunoscut I3Oc1 – exerciţii cu două operaţii (adunare şi scădere) Sarcini de învăţare SOc1 – recunoaşterea predicatelor verbale şi prezentarea întrebărilor cu care se află. Pentru vânzare s-au sacrificat 253 miei. numerelor 275 şi 638 făcând respectând algoritmul proba I2Oc2 – într-o fermă erau 342 miei albi şi 264 miei negri. precizând verbale din textul dat. Câţi miei au rămas? Oc3 Soc3 – compunerea de IOc3 – Compuneţi o problemă probleme simple după următorul exerciţiu: 841 – (841 – 287) = Itemi de evaluare I1Oc1 – subliniaţi predicatele din propoziţiile date. felul şi prin ce sunt I2Oc2 – precizaţi prin ce sunt exprimate. I2Oc1 – găsiţi întrebarea la care răspunde fiecare predicat. SOc2 – analiza I1Oc2 – subliniaţi predicatele predicatelor.• Poziţia în modul (1) 1.

Actiualizarea cunoştinţelor A) verificarea temei de acasă B) calcul oral: propune ex. Comunică pe înţelesul elevilor Manifestă curiozitate. Dinspre livadă vin miresme plăcuţe de toamnă”. Enunţarea temei şi a obiectivelor. Bunicul strânge nucile. 4. În înălţime se aud chemări de rândunele.) rebusul. Ziua caldă se pierde în noaptea lungă şi rece. 3. Iarba se Scriu textul pe caiete. Scrie titlul la tablă. Oferă explicaţii şi lămuriri asupra exerciţiilor şi problemei Calculează mintal şi argumentează rezultatul obţinut Oa1 1. Prezentarea conţinutului Prezintă un text invitând elevii să-l screi pe caiete: “S-a aurit dumbravă. Captarea atenţiei Propune completarea unui repus Completează la tablă (Anexa 1. răspund solicitărilor 182 . variate de aflare a sumei şi diferenţei. Enunţarea obiectivelor. Dirijarea învăţării Îndrumă elevii în rezolvarea exerciţiilor propuse şi Rezolvă la tablă Oa1 calcularea termenului exerciţiile Oa2 necunoscut. deoarece se bazează pe cunoştinţele anterioare. Dirijarea învăţării Le cere elevilor să sublinieze cuvintele care exprimă o acţiune şi răspund la întrebarea “ce face?” sau “ce se spune despre?” Conduce elevii în direcţia aflării predicatelor. vestejeşte. Precizează că aceste cunoştinţe vor fi însuşite unor. 436 + 362 – 287 = 955 – 514 + 253 = 133 + 446 – 379 = 436 + a = 956 A + 143 = 844 764 – a = 242 4. Obţinerea performanţelor Scrie la tablă un exerciţiu şi Compun problema cere elevilor să compună o problemă după acel exerciţiu: 848 – (848 – 237) = Oc1 Oc2 2.Oa1 Oa2 Oa1 Oa2 Oc1 Oc2 1. conţinutul învăţării şi Scriu titlul pe tablă performanţele pe care le aşteaptă. Anunţă tema lecţiei şi împarte fişele de lucru. Manifestă interes curiozitate şi Oa1 Oa2 Oc1 Om1 Oa1 Oa2 Oc1 Oc3 Om1 3. analizând pe rând Se mobilizează şi fiecare propoziţie din text. Solicită justificarea răspunsului 2.

Elevii scriu. Oc1 Oc2 Om2 Oa1 Oa2 folosind întrebarea la care răspund Cere elevilor să răspundă la unele întrebări. Menţionează că predicatul exprimat prin verb se numeşte predicat verbal. ziua.Om2 Oa1 Oa2 5. miresme) . El arată acţiunea săvârşită de subiect şi răspunde la întrebarea “ce face?” 5. Prezintă un text şi caracteristicile de lucru: A) subliniază predicatele. . Obţinerea performanţelor. “Recreaţia s-a sfârşit.Prin ce parte este exprimat? Îi ajută să definească predicatul şi să stabilească întrebările la care răspunde. Gigel găseşte. Elevii solicitărilor răspund Alcătuiesc cerută propoziţia 183 . iarbă. Transferul Tema pentru acasă. B) precizează felul lor şi întrebarea la care răspund. chemări. Cerneala se împrăştie. bunicul.” C) alcătuieşte o propoziţie dezvoltată în care predicatul verbal să fie exprimat printr-un învăţătorului.Cum se numesc aceste cuvinte care arată “ce se spune despre?” (dumbravă. Lacrimile pătează foaia. Începe lecţia nouă.Cui adresăm întrebarea pentru a afla predicatul? .

Pv. având ca predicate verbale cuvintele: se adună. vor pleca. propoziţii. nr. vine. apoi să alcătuiască propoziţii 7. S Ps Vss S Pv Ps Svs Numele elevului 184 Data . Transferul Propune elevilor să alcătuiască propoziţii după schema de mai jos. Feedback-ul Propune elevilor să găsească Găsesc cuvinte substantive potrivite cu rol de potrivite şi alcătuiesc subiect pentru verbele: se joacă. au citit.Oc2 Oc3 verb la timpul trecut. a III-a. plural. 6. pers.

..................... Calculaţi adunările şi scăderile făcând proba: 521 + 456 = 985 – 623 = 645 + 253 = 789 – 505 = 3............................................................. ANEXA 185 .........Fişă de lucru 1... R............. Pentru vânzare s-au sacrificat 253 miei.......................................... Intr-o ferma erau 342 miei albi şi 264 miei negri............................ Calculaţi 433 + 346 = 931 – 411 = 583 – 242 = 275 + 524 = 627 + 175 = 894 – 580 = 753 – 352 = 638 + 161 = 2. Aflaţi termenul necunoscut : 356 – a = 242 a – 248 = 551 832 + a = 964 a + 276 = 588 a= a= a= a= a= a= a= a= 4.............. Câţi miei au rămas? ..

2. 8. 4. fiinţe şi fenomene ale naturii. Parte de vorbire care exprimă un număr.A P R V N A V D I J R E G U C U D E N U S B 1.. Parte de vorbire care arată o însuşire. Între subiect şi predicat nu se pune. 6. Propoziţia care se termină cu punct.. Parte de vorbire care denumeşte lucruri.. Substantiv provenit din verbul “a dicta”. 7. 5.. Parte de vorbire care exprimă o acţiune. Comunicarea cu un singur predicat. 3. N U Ţ B O E M T L I I S P R E I Ǎ C A T T T A A I N R V T E Ǎ I V O B R V A L Z I Ţ I A 186 ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful