P. 1
Proiect Didactic 2

Proiect Didactic 2

|Views: 330|Likes:
Published by gaby85bc

More info:

Published by: gaby85bc on May 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2014

pdf

text

original

DEMERSUL DIDACTIC

Etapele lecţiei Obiective operaţionale Activitatea învăţătorului Pregătirea materialelor necesare lecţiei. Asigurarea unui climat optim pentru începerea lecţiei. Voi prezenta pe tablă o planşă cu nuferi. Le voi spune elevilor că vom completa această planşă împreună numai dacă cunosc termenii de vocabular matematic. Pe planşă se află patru nuferi care sugerează cele patru operaţii matematice cunoscute. Fiecare petală a florii va fi completată cu o noţiune de vocabular: - Cum se numesc numerele care se adună? - Cum se numeşte rezultatul operaţiei de adunare? - Ce temeni mai putem aplica operaţiei de adunare? Se procedează la fel pentru Activitatea elevilor Strategia didactică Metode şi Mijloace Procedee Manuale Caiete Planşa Frontal Evaluare Forme de organizare Frontală Aprecieri verbale

I Moment Om1 organizatoric

II Captarea atenţiei

O1 O2

Se pregătesc pentru începerea lecţiei cu Conversaţia manualele şi caietele necesare. Exerciţiul Observă planşa. Observaţia Conversaţia

III Actualizarea cunoştinţelor

O5

Elevii vor scrie termenii de vocabular pe fiecare petală. Termeni Sumă/total Micşorează, măreşte, cu... mai mult, adaugă. 174

Observaţia

Evaluare Individuală Planşa

O1

Explicaţia Frontală Conversaţia

Capacitate de receptare

O5

Măreşte nr.Astăzi vom recapitula înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale de la 0 la 1000. Fiecare pitic propune un set de exerciţii pe care le vom rezolva. Câte cărţi am? Voi prezenta personajele care ne vor însoţi la lecţie şi voi Planşa Cu operaţii Frontală Elevii vor scrie titlul lecţiei în caiete.36 de 9 ori. Voi scrie titlul lecţiei pe tablă. .23 cu7 Micşorează nr. apoi prezint o planşă care sugerează personajelele din povestea „Albă ca zăpada şi cei şapte pitici”. respectând cerinţele. Câte zambile sunt? În bibliotecă am 5 rafturi a câte 8 cărţi. IV Anunţarea subiectului şi enunţarea obiectivelor Voi anunţa temă şi obiectivele într-un mod accesibil. Propun un antrenament de calcul mintal înainte de a începe rezolvarea fişelor de lucru.toate operaţiile.5 de 7 ori Măreşte nr. Într-o vază sunt 21 de ghiocei şi de 3 ori mai puţine zambile. 9 cu 12 Micşorează nr. Exerciţiul Aprecieri verbale O2 O1 Demonstraţia Evaluare scrisă Tabla de scris Exerciţii Se rezolvă calculele mintal. 5 x 7 = 35 12 + 9 = 21 23 – 7 = 16 36: 9 = 4 21: 3 = 7 5 x 8 = 40 Problematiza rea Individuală O5 V Recapitularea şi sistematizarea cunoştinţelor Om1 Evaluare orală Evaluare scrisă Fişe de lucru Individuală Se rezolvă exerciţiile la 175 .

176 Problematiza rea .Oa1 O3 O4 Om1 indica faptul că fiecare pitic are un set de exerciţii pe care le vor rezolva. iar în altă ladă sunt 9 kg. Demonstraţia Manual Autoevaluare Frontală Fişe de lucru Individuală Tabla de scris Evaluare reciprocă Rezolvă problema cu plan de rezolvare. PITICUL VII Într-o ladă sunt 18 kg de portocale. Câte pungi sunt necesare? tablă şi în caiete urmând sarcinile de lucru. PITICUL I Află cât este a în fiecare caz: 10 x 2 = 68 46 = 80: 2 + a 10 x 9 = 98 38 = 60: 2 + a 10 x 3 = 67 17 = 90: 9 + a PITICUL II La produsul numerelor 100 şi 2 adaugă câtul numerelor 50 şi 5. Toate portocalele s-au aşezat în pungi a câte 3 kg. Ce număr obţii? PITICUL III Află numărul de 2 ori mai mic decât diferenţa numerelor 858 şi 58. PITICUL IV Calculează respectând ordinea efectuării operaţiilor: (36: 6) + 14 + 300 = PITICUL V Verifică egalităţile: (3 + 5) x 7 = 3 x 7 + 5 x 7 PITICUL VI Găseşte numărul de 100 de ori mai mic decât suma numerelor 250 şi 450.

Manual. Îşi notează tema Individuală Frontală Fise de lucru Evaluare finală Frontală Evaluare finală VII Evaluare finală Tema Proiect didactic 177 .72.6. VI Obţinerea performanţel or Voi aprecia activitatea individuală şi de grup a elevilor în funcţie de frecvenţa răspunsurilor. Completează rebusul matematic. Tema se noteză şi se explică.5.Albă ca zăpada propune un exerciţiu după care urmează să compună o problemă: (128 + 132): 10 = Ca recompensă vor primi o fişă cu rebusuri matematice pe care o vor rezolva.7 Tabla de scris Compun o problemă după exerciţiul dat apoi o rezolvă. ex. Exerciţiul Îşi evaluează activitatea la lecţie. pag.

5.. COGNITIVE: La sfârşitul lecţiei.alegerea operaţiei corespunzătoare relaţiei matematice “cu atât mai puţin/mai mult”. 4.4. 4. 4.. Nivel minimal: .. COGNITIVE: La sfârşitul lecţiei.4. Nivel minimal: . OC2 : . Nivel maximal: ... 3..3.precizarea operaţiilor corespunzătoare Clasa: a IV-a Disciplina: Limba şi literatura romaâă Unitatea de învăţare: Sintaxa propoziţiei Conţinutul: Predicatul Elementele de conţinut: Predicatul verbal Tipul lecţiei: mixtă Obiectiv cadru/Obiectiv de referinţă: 2. Nivel mediu: .să identifice predicatele verbale din propoziţiile propuse. 1. care presupun efectuarea unor comparări corelate cu operaţia de adunare/scădere. Nivel mediu: .recunoaşterea predicatelor verbale ca părţi principale de propoziţie care arată ce face subiectul OC2 : .recunoaşterea predicatului prin subliniere. elevii vor fi capabili: OC1: .. Obiective operaţionale: A.să analizeze predicatele verbale dintr-un text dat.5.aplicarea în calcul a relaţiilor matematice. Nivel minimal: . indiferent de locul pe care-l ocupă în propoziţie.. cu şi fără trecere peste ordin.să efectueze corect adunări/scăderi în concentrul 0-1000. conştientizând semnificaţia acestora.4...2. 2.1.2. Nivel maximal: .recunoaşterea predicatelor cu ajutorul întrebărilor adresate subiectului.să rezolve corect problemele simple Nivel minimal: . elevii vor fi capabili: OC1 : .recunoaşte situaţiile concrete. 2. 3.sublinierea predicatelor precizând 178 . 2. 4.Clasa: a II-a Disciplina: Matematică Unitatea de învăţare: Numere naturale 0 -1000 Conţinut: Adunarea/scăderea numerelor natural până la 1000 Elemente de conţinut: Exersarea tehnicilor de calcul prin exerciţii şi probleme Tipul lecţiei: evaluare Obiectiv cadru/Obiectiv de referinţă: 1. Obiective operaţionale: A.2.6.5.

rezolvarea corectă a problemei formulate. B.formularea unui enunţ pe baza datelor. Om1: .justificarea modului de rezolvare utilizând limbajul matematic OC3 : să compună o problemă cu ajutorul datelor.identificarea operaţiei corespunzătoare.să scrie corect şi estetic pe caiete în ritm rapid. MOTRICE: Om1: .vor manifesta dorinţa de a rezolva cât mai multe exerciţii de identificare a predicatelor.vor manifesta interes în timpul desfăşurării lecţiei.să folosească corect instrumentele şi materialele de cunoştinţe. arătând prin ce sunt exprimate Nivel maximal: realizarea schemei simbolice a propoziţiilor din textul dat.vor participa cu plăcere şi interes la lecţie. Nivel maximal: . Nivel mediu: . C.analiza predicatelor. MOTRICE: întrebările cu care se află. lucru. Oa2 : . Nivel maximal: . Nivel mediu: . B. pentru a avea satisfacţia reuşitei Oa2 : .să-şi coordoneze mişcările pentru a scrie operaţiile matematice.problemei propuse. Om2: . AFECTIVE: Elevii: Oa1: .vor manifesta interes pentru rezolvarea sarcinilor propuse. Oa3: .să-şi reprime dorinţa de a face mişcări inutile în timpul lecţiei. Nivel minimal: . C. Nivel mediu: . RESURSE: 179 . AFECTIVE: Elevii Oa1: .vor accepta solicitările învăţătorului şi se vor mobiliza în realizarea lor.rezolvarea problemelor propuse.să-şi dirijeze efortul pentru a opera cu nivelul de Om3: . Om2: .

2004 2) metodico-didactice: • culegere de exerciţii şi probleme. jocul didactic. algoritmică. B) Metode şi procedee: conversaţia. C) Mijloace de învăţământ: fişe. planşă cu predicatul. D) Formă de organizare: frontală. explicaţia. Metodologie: A) strategia didactică: algoritmică. Bibliografie: 1) oficiale: • programa şcolară pentru învăţământul obligatoriu. “Gramatica practică pentru ciclul primar”. 3) metodico-didactice: • Mădălina Bogdan. individuală. A. explicaţia. exerciţiul. Editura “Gheorghe Alexandru”. analiza gramaticală. Editura “Aramis”. individuală. 1999. B. Vasile Molan. Bucureşti. Temporale: 50 minute • poziţia în modul: (5) . clasele I-IV. B) metode şi procedee: conversaţia. EDP. Temporale: 50 minte 180 C. B. C) formă de organizare: frontală. 2) pedagogice: • Elvira Creţu. Limba romana pentru clasa a IV-a. Craiova.A. 2004. • Marcela Penes. exerciţiul. Metodologige: A) Strategia didactică: inductiv-deductivă. Bibliografie: 1) oficiale: • Programa şcolară pentru învăţământul primar. Psihologia şcolară pentru învăţământul primar. 2003 C.

• Poziţia în modul (1) 1. I3Oc1 – motivaţi sublinierea predicatelor cu ajutorul definiţiei. Predicatul verbal Sinteza proiectului Ob Oc1 Sarcini de învăţare Soc1efectuarea corectă a adunărilor/scăderilor în concentrul 0 – 1000 Itemi de evaluare Ob I1Oc1 – exerciţii de calculare a Oc1 sumei şi diferenţei numerelor naturale în concentrul 0 – 1000 I2Oc1 – exerciţii de aflare a termenului necunoscut I3Oc1 – exerciţii cu două operaţii (adunare şi scădere) Sarcini de învăţare SOc1 – recunoaşterea predicatelor verbale şi prezentarea întrebărilor cu care se află. Câţi miei au rămas? Oc3 Soc3 – compunerea de IOc3 – Compuneţi o problemă probleme simple după următorul exerciţiu: 841 – (841 – 287) = Itemi de evaluare I1Oc1 – subliniaţi predicatele din propoziţiile date. I2Oc1 – găsiţi întrebarea la care răspunde fiecare predicat. Oc2 Soc2 – Rezolvarea I1Oc2 – micşoraţi suma Oc2 problemelor simple. Pentru vânzare s-au sacrificat 253 miei. precizând verbale din textul dat. numerelor 275 şi 638 făcând respectând algoritmul proba I2Oc2 – într-o fermă erau 342 miei albi şi 264 miei negri. SOc2 – analiza I1Oc2 – subliniaţi predicatele predicatelor. predicatele subliniate Scenariul didactic Ob Evenimentele lecţiei/Conţinuturi/Strategii Activitatea învăţătorului Activitatea elevului Ob 181 Evenimentele lecţiei/Conţinuturi/Strategii Activitatea învăţătorului Activitatea elevului . felul şi prin ce sunt I2Oc2 – precizaţi prin ce sunt exprimate. precizând ce părţi de vorbire sunt.

răspund solicitărilor 182 . Dirijarea învăţării Îndrumă elevii în rezolvarea exerciţiilor propuse şi Rezolvă la tablă Oa1 calcularea termenului exerciţiile Oa2 necunoscut. Anunţă tema lecţiei şi împarte fişele de lucru. Precizează că aceste cunoştinţe vor fi însuşite unor. 3. În înălţime se aud chemări de rândunele. Oferă explicaţii şi lămuriri asupra exerciţiilor şi problemei Calculează mintal şi argumentează rezultatul obţinut Oa1 1. Prezentarea conţinutului Prezintă un text invitând elevii să-l screi pe caiete: “S-a aurit dumbravă. Comunică pe înţelesul elevilor Manifestă curiozitate. Ziua caldă se pierde în noaptea lungă şi rece. Manifestă interes curiozitate şi Oa1 Oa2 Oc1 Om1 Oa1 Oa2 Oc1 Oc3 Om1 3. 4. vestejeşte.) rebusul.Oa1 Oa2 Oa1 Oa2 Oc1 Oc2 1. Dinspre livadă vin miresme plăcuţe de toamnă”. Bunicul strânge nucile. conţinutul învăţării şi Scriu titlul pe tablă performanţele pe care le aşteaptă. 436 + 362 – 287 = 955 – 514 + 253 = 133 + 446 – 379 = 436 + a = 956 A + 143 = 844 764 – a = 242 4. Enunţarea obiectivelor. Iarba se Scriu textul pe caiete. variate de aflare a sumei şi diferenţei. Solicită justificarea răspunsului 2. Obţinerea performanţelor Scrie la tablă un exerciţiu şi Compun problema cere elevilor să compună o problemă după acel exerciţiu: 848 – (848 – 237) = Oc1 Oc2 2. Dirijarea învăţării Le cere elevilor să sublinieze cuvintele care exprimă o acţiune şi răspund la întrebarea “ce face?” sau “ce se spune despre?” Conduce elevii în direcţia aflării predicatelor. Enunţarea temei şi a obiectivelor. Captarea atenţiei Propune completarea unui repus Completează la tablă (Anexa 1. Scrie titlul la tablă. deoarece se bazează pe cunoştinţele anterioare. Actiualizarea cunoştinţelor A) verificarea temei de acasă B) calcul oral: propune ex. analizând pe rând Se mobilizează şi fiecare propoziţie din text.

.Cum se numesc aceste cuvinte care arată “ce se spune despre?” (dumbravă. chemări. Cerneala se împrăştie. Menţionează că predicatul exprimat prin verb se numeşte predicat verbal. Transferul Tema pentru acasă. Obţinerea performanţelor. El arată acţiunea săvârşită de subiect şi răspunde la întrebarea “ce face?” 5. ziua. Elevii solicitărilor răspund Alcătuiesc cerută propoziţia 183 . iarbă.Cui adresăm întrebarea pentru a afla predicatul? .” C) alcătuieşte o propoziţie dezvoltată în care predicatul verbal să fie exprimat printr-un învăţătorului. miresme) .Prin ce parte este exprimat? Îi ajută să definească predicatul şi să stabilească întrebările la care răspunde. bunicul.Om2 Oa1 Oa2 5. Începe lecţia nouă. B) precizează felul lor şi întrebarea la care răspund. Gigel găseşte. Elevii scriu. Oc1 Oc2 Om2 Oa1 Oa2 folosind întrebarea la care răspund Cere elevilor să răspundă la unele întrebări. Lacrimile pătează foaia. Prezintă un text şi caracteristicile de lucru: A) subliniază predicatele. “Recreaţia s-a sfârşit.

Feedback-ul Propune elevilor să găsească Găsesc cuvinte substantive potrivite cu rol de potrivite şi alcătuiesc subiect pentru verbele: se joacă. având ca predicate verbale cuvintele: se adună. a III-a. S Ps Vss S Pv Ps Svs Numele elevului 184 Data . vine. nr. vor pleca. Pv. apoi să alcătuiască propoziţii 7. au citit.Oc2 Oc3 verb la timpul trecut. plural. propoziţii. Transferul Propune elevilor să alcătuiască propoziţii după schema de mai jos. pers. 6.

........................ Aflaţi termenul necunoscut : 356 – a = 242 a – 248 = 551 832 + a = 964 a + 276 = 588 a= a= a= a= a= a= a= a= 4.................................... Calculaţi 433 + 346 = 931 – 411 = 583 – 242 = 275 + 524 = 627 + 175 = 894 – 580 = 753 – 352 = 638 + 161 = 2.............. Intr-o ferma erau 342 miei albi şi 264 miei negri............... ANEXA 185 ................... Câţi miei au rămas? ........ Calculaţi adunările şi scăderile făcând proba: 521 + 456 = 985 – 623 = 645 + 253 = 789 – 505 = 3.... R......Fişă de lucru 1........................................................... Pentru vânzare s-au sacrificat 253 miei.........

. 3. 7. 4. Între subiect şi predicat nu se pune. Propoziţia care se termină cu punct. Parte de vorbire care exprimă o acţiune.. fiinţe şi fenomene ale naturii. Parte de vorbire care exprimă un număr. 6. Substantiv provenit din verbul “a dicta”. 2... 8.. 5. Parte de vorbire care arată o însuşire. N U Ţ B O E M T L I I S P R E I Ǎ C A T T T A A I N R V T E Ǎ I V O B R V A L Z I Ţ I A 186 . Parte de vorbire care denumeşte lucruri.A P R V N A V D I J R E G U C U D E N U S B 1. Comunicarea cu un singur predicat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->