Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ

UNITATEA DE INVATAMANT: Colegiul Naţional Bănăţean-Timişoara


PROPUNATOR:Diaconu Cristina-Elena
DATA: 3.III.2011
CLASA: a X-a SS
ARIA CURRICULARA: Om şi societate
OBIECTUL DE INVATAMANT: Psihologie
TEMA LECTIEI: Tipuri de reprezentări
TIPUL LECTIEI: Lecţie de transmitere si dobandire a cunoştiinţelor
OBIECTIVELE DE REFERINTA: 1) Analizarea profilului propriei personalităţi si a personalităţii celorlalti;
2) Analiza posibilităţilor de dezvoltare personală din perspectiva cunostinţelor de psihologie;
3) Caracterizarea principalelor dimensiuni ale personalităţii

OBIECTIVE OPERATIONALE: 1. să diferenţieze reprezentarea de percepţie


2. să clasifice reprezentările
3. să enumere caracteristicile fiecărui tip de reprezentare
4. să identifice tipul de reprezentări din textul dat
5. să exemplifice fiecare tip de reprezentare în funcţie de criteriul specificat

STRATEGIA DIDACTICA:

METODE: manualul, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia dirijată, munca independentă


MIJLOACE: planşă, fişă de lucru, flipchart
FORME DE ORGANIZARE: colectiv- dirijat, grup-independent

BIBLIOGRAFIE: Mielu Zlate, Fundamentele psihologiei, Editura Universitară, Bucureşti


Mielu Zlate, Psihologia mecanismelor cognitive, Editura Polirom, 1999
SECVENŢELE TIM OB. CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC AL STRATEGIA DIDACTICĂ OBERVAŢII
LECŢIEI P OP. LECŢIEI ŞI DIRIJAREA ÎNVĂŢĂRII
METODE MIJLO FORME DE
ACE ORGANIZ
ARE
C G I

ORGANIZAREA 2` Salut elevii si pregătesc materialul necesar Conversaţia D


INVĂŢĂRII predării lecţiei

CAPTAREA 3’ O1 Le captez atenţia printr-un exerciţiu : le Observaţia D


ATENŢIEI cer elevilor să se gândească la clasa lor dirijată
din gimnaziu şi la clasa lor actuală şi să Conversaţia
spună aspectele care le vin în minte. În
urma acestui exerciţiu, elevii vor realiza
care este diferenţa dintre percepţie şi
reprezentare.

ENUNŢAREA 3` Anunţ tema despre care vom continua să Conversaţia D


SUBIECTULUI ŞI vorbim: “Tipuri de reprezentări” şi scriu
A titlul lecţiei pe tablă.
OBIECTIVELOR

DIRIJAREA 30` O sa postez pe tablă un flipchart ce va


INVĂŢĂRII ŞI conţine tipurile de reprezentări.
PREZENTAREA O2 Reprezentările se clasifică dupa
NOULUI următoarele criterii :
CONŢINUT
După analizatorul dominant Expunere flipchart D
a) reprezentări vizuale : sunt cele Conversaţie
mai numeroase în experienţa
O3 fiecăruia şi prezintă cele mai multe
dintre caracteristicile analizate
anterior. Imaginea este detaşată de
fond, iar detalile cromatice lipsesc.
b) reprezentări auditive: reproduc
zgomote, sunete muzicale şi
verbale, dar mai ales structurile
melodice sau verbale. Melodiile