Sunteți pe pagina 1din 3

Factori de poluare in orasul Roman

Factori de poluare in orasul Roman

Mult timp,mediul înconjurător a fost perceput ca o grijă nefondată a unor indivizi


bogaţi care după spusele unora “nu aveau ce face cu banii”; dar în ziua de astăzi nu
se mai pune problema conservării mediului, se pune accentul pe supravieţuirea speciei
umane, aceasta constituie una din cele mai stringente probleme globale ale omenirii.

**Poluarea apelor – poluarea râului Moldova

Poluarea accidentală

POLUAREA - introducerea directă sau indirectă în aer, apă sau sol, a unor
substanţe sau a căldurii, care pot dăuna sănătăţii umane sau calităţii ecosistemelor
acvatice sau celor terestre, care pot conduce la pagube materiale ale proprietăţii sau
care pot dăuna sau obstrucţiona serviciile sau alte folosinţe legale ale mediului.

Poluare accidentală a apelor - orice alterare a caracteristicilor fizice, chimice,


biologice sau bacteriologice ale apei, produsă prin accident, avarie sau altă cauză
asemănătoare, ca urmare a unei erori, omisiuni, neglijenţe ori calamitaţi naturale şi
în urma căreia apa devine improprie folosirii posibile înainte de poluare.
Poluarea accidentală este, de cele mai multe ori, de intensitate mare şi de
scurtă durată.

* Substanţe cu potenţial poluator

Substanţe solide sau lichide cu proprietăţi toxice, care în anumite condiţii


create, pot genera poluarea apelor.

* Punct critic
Locul de la care pot fi antrenate în ape de suprafaţă sau subterane,
substanţe cu potenţial poluator.

* Prevenirea şi înlăturarea efectelor poluărilor accidentale a resurselor


de apă

Totalitatea măsurilor şi acţiunilor care implică : măsuri de prevenire,


mijloace şi construcţii cu rol de apărare şi pregătire pentru intervenţii; acţiuni
operative de urmărire a undei de poluare, limitarea răspândirii, colectarea,
neutralizarea şi distrugerea poluanţilor; măsuri pentru restabilirea situaţiei
normale şi refacerea echilibrului ecologic.
*Cauzele poluărilor accidentale

PIERDERI de materiale- semifabricate, intermediari pe faze tehnologice,


produse finite, combustibili, ape uzate sau alte substanţe solide sau lichide care prin
ANTRENARE în REŢELE PLUVIALE, REŢELE DE ALIMENTARE CU APĂ,
CANALIZARE, în SOL sau EVACUĂRI DIRECTE ÎN RECEPTOR NATURAL,
pot provoca poluări accidentale.

Poluare permanentă

Pesticidele si ierbicidele administrate in lucrarile agricole care se deplaseaza prin


sol fiind transportate de apa de ploaie sau de la irigatii pana la panza freatica;
Ingrasamintele chimice si scurgerile provenite de la combinatele zootehnice;
Deseurile si reziduurile menajere;
Sarea presarata in timpul iernii pe sosele, care este purtata prin sol de apa de
ploaie si zapada topita;
Depunerile de poluanti din atmosfera, ploile acide.

** Poluarea aerului

Surse industriale de poluare cu praf, fum si cenusa

♦IndustriaSursa de poluare, Produsul poluantOtelarii.Furnale, masini de


sintetizare.Oxizi de fier, fier, fum.Turnatorii de fonta.Furnale, instalatii de
dezbatere, fumuri de ulei,metalurgia neferoasa, furnale si topitorii,fum, fumuri de
ulei si metale.
♦Circulaţia auto, în special de-a lungul marilor artere incluzând şi traficul
greu.
~ poluarea produsă de autovehicule este foarte gravă pentru starea de sănătate a
populaţiei şi este cauza a numeroase afecţiuni ce reduc durata de viată;
~orice secundă de funcţionare a motorului înseamnă "otrăvire" şi constituie un
atentat la sănătatea şi viaţa celor din jur;
~utilizarea unor autovehicule nereglate, excesiv poluante constituie o
contravenţie care poate fi depistată în orice moment de organele în drept şi
sancţionată.
♦Şantiere de construcţie şi betoniere

Poluarea cu deseuri
In general, ca urmare a lipsei de amenajari si a exploatarii deficitare, depozitele
de deseuri se numara printre obiectivele recunoscute ca generatoare de impact si
risc pentru mediu si sanatatea publica.Principalele forme de impact si risc
determinate de depozitele de deseuri orasenesti si industriale, in ordinea in care sunt
percepute de populatie, sunt: - modificari de peisaj si disconfort vizual; - poluarea
aerului; - poluarea apelor de suprafata; - modificari ale fertilitatii solurilor si ale
compozitiei biocenozelor pe terenurile invecinate

Poluarea fonică
Factorii care cauzează poluarea fonică sunt destul de cunoscuţi, traficul intens,
maşinării, muzica dată la maxim, explozii şi trageri (in realitate, cât şi în filme). Este
o problemă uşor trecută cu vederea ca fiind ceva lipsit de importanţă, mai ales
comparată cu alte feluri de poluare care afecteaza mediul înconjurător în mod
direct. Totuşi, aceasta este felul de poluare care afecteaza oamenii mai mult ca
oricare dintre specii, iar astfel, noi trebuie să o controlăm.

Problemele de protecţie a mediului sunt deosebit de complexe şi


vizează toate sectoarele de activitate: economice, sociale şi politice.
Rezolvarea acestor probleme reclamă participarea tuturor celor
implicaţi în poluarea factorilor de mediu: agenţi economici,
departamente, ministere, dar şi a acelora care sunt interesaţi în
ocrotirea mediului: în primul rând populaţia şi reprezentanţii ei aleşi în
diverse organisme, organizaţii neguvernamentale, întreaga structură
statală.