Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect de lectie

MOTTO : “ A inţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, dar a face


ceva pentru salvarea naturii atât de ameninţată astăzi, înseamna a
contribui la fericirea omenirii. ”
Academician Eugen Pora

Data: 30.09.2010
Clasa: a III-a
Scoala : Şcoala Junior Iaşi
Practicant: …………………..
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe
Disciplina: Cunoaşterea mediului
Unitatea de învăţare: Influenţa mediului şi a factorilor de mediu asupra corpurilor
Subiectul: Protejarea mediului. Folosirea deseurilor
Tipul lecţiei: Comunicare de noi cunostinte

Obiective fundamentale:
-Formarea şi dezvoltarea capacităţilor de observare, explorare şi înţelegere a realităţilor din mediul
înconjurător;
-Diferenţierea acţiunilor de poluare/protejare a mediului în care trăim;
-Formarea unei atitudini pozitive despre mediul care ne înconjoară

Obiective operaţionale:
a. cognitive
OC1 - să definească noţiunea de mediu înconjurător;
OC2 - să identifice activităţile omului care duc la degradarea mediului înconjurător;
OC3- să numească acţiunile benefice ale omului asupra mediului înconjurător;
OC4- să recunoască regulile de comportare ecologică din imaginile prezentate;
OC5- să analizeze materialele găsind soluţii pentru situaţiile prezentate
OC6- să identifice tipurile de poluare;
b. psiho-motrice
OP1: - să menţină poziţia corporală corespunzătoare activităţii;
OP2:- să utilizeze corect materialele auxiliare şi instrumentele de lucru;
c. afective:
OA1: - sa manifeste interes pentru lecţie;
OA2: - să aleagă comportamentul potrivit pentru menţinerea unui mediu curat şi
sănătos;
OA3:- sa coopereze cu învăţătoarea şi colegii pentru realizarea sarcinilor;
1
OA4: - să aprecieze în mod critic comportamentele prezentate, analizând consecinţele acestora;

Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, ciorchinele, , exerciţiul, problematizarea, observarea.

Mijloace de învăţământ: fişe, planşe didactice, planşă cu “decalogul ecologic”, planşă “Copacul
aşteptărilor”,fişe de lucru, plicul cu “Mesajul Planetei Pământ”, “steluţa micului ecologist”,
Enciclopedia copiilor, laptop,retroproiector, prezentare pps

Forme de organizare:activitate frontală, individuală, pe grupe;

RESURSE:
a. umane: 30 elevi
b. de timp: 45 min.

Bibliografie:
1. Curriculum National- Programa scolara pentru clasa a III-a;
2. M.Meraru, V.Oprisoreanu- “Scrisoarea Pamantului catre copii”, Ed.Emia 2004;
3. A.Vidu, L.M.Predeteanu- “Prietenii naturii”, Ed.Erc Press, 2000
4. “Metodica predarii cunostintelor despre natura la clasele I-IV”, Ed. Didactica
si Pedagogica, Bucuresti, 1988
5. Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu –Stiinte ale naturii-manual pentru
clasa a III-a
6. Enciclopedia copiilor, Ed.Aquila, Oradea, 2003
7. www.didactic.ro

2
Desfasurarea lectiei
Etapele lecţiei Activitatea Activitatea
invatatoarei elevilor
1.Moment Se asigură climatul optim unei
organizatoric bune desfăşurări a lecţiei . Elevii se pregătesc pentu oră
2.Reactualizarea Verificarea lecţiei: Protejarea
cunoştinţelor plantelor şi a vieţuitoarelor
De ce trebuie să protejăm plantele - răspund la întrebări
si animalele?
Ce specie de animale a dispărut ? - dau exemple de vieţuitoare
Cum sunt declarate speciile de dispărute sau pe cale de
vieţuitoare dispărute? dispariţie

3.Captarea atenţiei Se solicită unui elev să citească


„MesajulPlanetei Pământ”.(Anexa
Ascultă cu atenţie mesajul
1) citit de colegul lor.
- Copii, doriţi să ajutaţi planeta
Pământ?
Explic elevilor faptul că pentru a
putea să răspundem apelului de
ajutor al Pământului, trebuie să
analizăm cu atenţie cauzele
distrugerii acestuia şi să găsim
soluţii pentru a o stopa.

4. Anuntarea temei Se anunţă titlul lecţiei Protejarea Elevii asculta .


mediului.Folosirea desurilor.
Se anunţă obiectivele într-un
limbaj accesibil copiilor.
Se scrie titlul lecţiei pe tablă Notează titlul lecţiei.
5.Dirijarea învăţării - Ce este mediul ? -răspund la întrebările
- Care sunt elementele mediului ? adresate explicând noţiunile
- exerciţiu – se afişează pe tablă teoretice şi dovedind
componente mediului cunoaşterea acestora .
SOL APĂ AER - elevii selectează şi
- se completează pe tablă un distribuie pe fiecare
ciorchine componentă acţiuni care
- se solicită observarea determină poluarea mediului
3
comparativă a imaginilor din
manual - observă şi recunosc
Se prezintă elevilor o planşă cu intervenţiile negative ale
omului în mediul
“Decalogul ecologic”. Se cere
înconjurător
elevilor citirea celor 10 porunci şi
se solicită de la elevi un punct de
vedere personal referitor la
decalog.
Observarea unor imagini
vizionate pe laptop (exemple de
poluare a solului, a apei, a aerului)-
prezentare power point.
Care sunt activităţile copiilor care
pot duce la „îmbolnăvirea”
mediului? -scrijelirea copacilor, ruperea
florilor, a ramurilor
copacilor, lăsarea focului
nesupravegheat în pădure sau
oriunde în natură, aruncarea
ambalajelor din hârtie,
plastic, aluminiu la
întâmplare,lovirea
animalelor.
Care sunt consecinţele acestor -aerul nu mai este curat;
fapte? Ce înseamnă poluare? apele nu mai sunt curate-
animalele acvatice au de
suferit, solul acoperit de
Câte tipuri de poluare se pot hârtii sau pungi de plastic nu
identifica? mai poate respira.
Poluarea apei, a solului, a
aerului.
Ce credeţi că pot face copiii pentru - Putem aduna gunoaiele din
a păstra mediul curat. curtea şcolii sau din parc, ne
Se notează la tabla câteva dintre strângem deşeurile după ce
acţiunile copiilor care duc la mergem şi luăm masa la
protejarea mediului (Actiuni iarbă verde, îngrijim
mentionate in anexa –Copacul animalele de casă, ş. a. .
Asteptarilor): Elevii notează pe caiete.
4
-depozităm gunoaiele în locuri
special amenajate;
-facem curăţenie în curte şi
grădină;
-îngrijim animalele.
Elevii sunt solicitaţi să explice, cu
cuvintele lor, ce înseamnă
“deşeuri”.
*Se prezintă, din materialul PPT,
slide-urile dedicate noţiunii de
deşeuri şi timpului necesar
degradări lor
naturale(biodegradare)+deşeuri
nebiodegradabile.
Are loc o discuţie, pornind de la
deşeuri, elevii fiind conduşi spre
ideea de reciclare a acestora. Copiii
vor explica, în cuvinte proprii, ce
înţeleg ei prin RECICLARE,
folosindu-se de exemple concrete,
dacă e nevoie. Se vor enumera
materialele care pot fi
reciclate(plastic, sticlă, aluminiu,
hârtie, carton).

6.Obţinerea - Li se prezintă fişa de evaluare Sunt atenţi la explicaţiile


performanţei învăţătoarei şi rezolvă
(Anexa 3).
sarcina didactică enunţată.
Se face verificarea fişelor. Elevii lucrează individual
7.Încheierea activităţii Tema pentru acasă- Elevii vor
primi fişe cu modalităţi de
protejare a mediului de către copii-
îndemnuri de la A la Z. Vor alege
una dintre modalităţi, pe care o
vor pune în practică, până în
saptamana următoare, urmând ca în
ora viitoare de stiinte să prezinte o
scurtă descriere a modului în care
au desfăşurat acţiunea respectivă,
însoţită-după caz-de o “dovadă”:
poză, obiect…
Fac aprecieri verbale, individuale şi
colective, recomandări

5
ANEXA 1

Dragi copii,

Sunt foarte bolnav. Mă ameninţă din ce în ce mai


multe pericole.
Mi se risipesc bogăţiile.
Îmi mor animalele.
Îmi dispar plantele, copacii.
Stratul de aer care mă apără de razele puternice
ale soarelui se subţiaza.
Mă acoperă gunoaiele.
Este atât de murdar în jur !

Vă rog, ajutaţi-mă!

Prietenul vostru,
Pământul

6
ANEXA 2

ANIMALE

PLANTE
PAMANT PROTEJAM NATURA

APE
Aer

7
ANEXA 3

nu scrijeliţi
coaja copacilor

contribuiţi la păstraţi
curăţarea apele curate
parcurilor nu răniţi
animalele

ajutaţi animalele
nu vă jucaţi cu
aflate în
focul în preajma
nu aruncaţi suferinţă
pădurilor
deşeurile la
întâmplare
nu distrugeţi ceea nu aruncaţi
ce nu aţi crescut deşeurile la
la întâmplare
plantaţi câte un
copăcel la
marginea pădurii la

8
ANEXA 4

Fişă de evaluare-cunoaşterea mediului

1. Încercuieşte cuvintele care exprimă lucruri ce pot răni mediul:


o nori
o sticle sparte
o pungi de plastic
o petrol deversat pe sol sau în ape
o flori
o deşeuri menajere
o gaze de eşapament

o case
o păsări

o fumul fabricilor
o peşti
o oameni

2. Stabileşte valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri (A-adevărat sau F-

fals):
Distrugerea mediului înconjurător influenţează vieţuitoarele.
Nu este necesar să folosim coşul de gunoi. Aruncăm gunoiul la întâmplare.
Ocrotind natura ne ocrotim sănătatea.

9
ANEXA 5

CUM POT AJUTA COPIII MEDIUL…DE LA A LA Z

Adoptaţi o stradă, un parc sau un râu pe care să-l menţineţi curat şi sănătos!
Bucuraţi-vã de naturã: mergeţi la iarbã verde, faceţi excursii, dar aveţi grijã ce lăsaţi în
urma voastrã!
Cumpãraţi obiecte solide pe care le puteţi folosi mai mult timp!
Donaţi hainele care vã rãmân mici cuiva mai sãrac!
Economisiţi spaţiu, aplatizând cutiile şi conservele goale!
Formaţi echipe în care sã colectaţi împreunã sticla, plasticul şi diverse recipiente
metalice!
Gãsiţi etichete care indicã dacã produsul cumpãrat are consecinţe negative asupra
mediului!
Hârtia poate fi economisitã folosind ambele pãrţi ale unei coli!
Insistaţi sã cãutaţi şi sã cumpãraţi acele produse ambalate în materiale reciclabile!
Limitaţi consumul de prefabricate. Amuzaţi-vã, construind singuri lucrurile de care aveţi
nevoie!
Jucaţi-vã în aer liber şi mai puţin în faţa calculatorului care consumã energie electricã!
Mergeţi pe jos sau cu mijloacele de transport în comun sau, şi mai bine, plimbaţi-vã,
mergeţi cu rolele sau cu bicicleta!
Nu aruncaţi gunoiul la întâmplare. Folosiţi containerele de gunoi şi locurile special
amenajate pentru colectarea produselor reciclabile!
Obişnuiţi-vã sã închideţi apa cât vã spãlaţi pe dinţi. Lasaţi-o deschisã numai pentru a vã
umezi periuţa şi pentru a vã clãti!
Plantaţi un copac pentru a preveni eroziunea solului, ca sã aveţi umbrã şi ca sã le daţi
pãsãrilor un adãpost!
Reduceţi cantitatea de apã pe care o folosiţi!
Stingeţi lumina când ieşiţi din camerã! Închideţi aparatura de uz casnic, dacã nu o
folosiţi!
Transformaţi-vã într-o persoanã cãreia îi pasã de viitorul ei si al planetei!
Utilizaţi produse fãrã ambalaje suplimentare, coloranţi sau substanţe chimice dãunãtoare!
Valorificaţi fiecare produs cumpãrat folosindu-l de mai multe ori sau gãsindu-i cât mai
multe întrebuinţãri!
Zâmbeşte! Ai ajutat şi tu la reducerea poluãrii!

10