Sunteți pe pagina 1din 48

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice


Învăţământ
de stat
ACREDITAT ADMITERE 2011
LICENŢĂ (3 ani) PROIECT NOU
Specializări: Comunicare şi relaţii publice, DIPLOMĂ DUBLĂ
Publicitate, Psihologie Parteneriat cu
University of Sheffield
MASTERAT (2 ani) City College - An International
Faculty of the University of Sheffield

DOCTORAT (3 ani)

www.comunicare.ro
cuprins
Prezentare generală ....................................................................02 Admiterea la învăţământul la distanţă (ID) ...........................................26
Studii universitare de licenţă ..................................................................26
Specializarea: Comunicare şi relaţii publice ...................................................... 26
l
Despre facultate ..........................................................................03
Admiterea la învăţământul cu frecvenţă redusă (IFR)...........................27
Studii universitare de masterat .............................................................27
Învăţământ cu frecvenţă (zi) ......................................................05 Masterat în Comunicare şi relaţii publice ..........................................................27
l
Studii universitare de licenţă (3 ani) .......................................................05 Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane ...................................27
l

Studii universitare de masterat (2 ani) ...................................................05 Masterat în Managementul proiectelor.............................................................27


l
Masterat în Management şi comunicare în afaceri ...........................................27
l
Studii universitare de masterat cu predare în limba engleză (2 ani) .....06
Masterat în Management educaţional şi comunicare instituţională................27
l
Studii universitare de doctorat (3 ani) .....................................................06
Învăţământ la distanţă (ID) ........................................................07 Activităţi complementare ................................................................29
Studii universitare de licenţă (3 ani) .......................................................07 Parteneriat University of Sheffield, City College – An International Faculty of
Învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) ........................................08 the University of Sheffield şi SNSPA ......................................................................29
Studii universitare de masterat (2 ani) ...................................................08 Departamentul de Proiecte şi Relaţii Internaţionale ............................................30
Academic Program in English ...............................................................................31
Proiecte realizate cu sprijin financiar european şi internaţional ...........................31
Admiterea la învăţământul cu frecvenţă (zi)..............................10 Proiecte de cercetare realizate cu sprijin financiar național ..................................32
Studii universitare de licenţă ............................................................10 Universitatea Virtuală de Afaceri ..........................................................................33
Specializările: Comunicare şi relaţii publice, Publicitate, Psihologie ...................10 Centrul de Cercetare în Comunicare......................................................................33
Studii universitare de masterat .......................................................12 Revista Română de Comunicare şi Relaţii Publice ................................................34
Masterat în Comunicare şi relaţii publice ....................................................13
l Conferinţele internaţionale ale FCRP.....................................................................34
Masterat în Publicitate .................................................................................14
l
Sesiunile de comunicări ştiinţifice ComunicarTe...................................................35
Masterat în Comunicare politică. Marketing politic şi electoral ..................15
l
Editura Comunicare.ro ..........................................................................................36
Masterat în Managementul proiectelor .......................................................16
l
Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane .............................17
l
Centrele-suport (ID/ IFR)..................................................................38
Masterat în Management şi comunicare în afaceri .....................................18
l Facilităţi............................................................................................38
Masterat în Management educaţional şi comunicare instituţională ..........19
l Laboratorul de limbi străine...........................................................................38
Masterat în Comunicare audio-video ..........................................................20
l Laboratorul interdisciplinar............................................................................38
Masterat în Brand management şi comunicare corporatistă ......................21
l Laboratorul multimedia.................................................................................39
Masterat în Comunicare şi comportament organizaţional ..........................22
l
Laboratoarele de informatică.........................................................................39
Studii universitare de masterat cu predare în limba engleză ...23 Baza materială ...............................................................................................39
Masterat în Comunicare şi publicitate .........................................................23
l
Pagina de Internet www.comunicare.ro .......................................................40
Masterat în Managementul proiectelor .......................................................24
l
Pagina de Internet www.comunicareonline.ro .............................................40
Studii universitare de doctorat .........................................................25
Blogurile masteratelor .....................................................................42
01
Corpul profesoral..............................................................................43
Prezentare generală
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice (FCRP) a fost înfiinţată
în 1998 şi este acreditată prin H.G. 916/11.08.2005 publicată în Monitorul
Oficial nr. 766/ 23.08.2005. FCRP este printre puţinele facultăţi din ţară care
oferă specializare în Comunicare şi Relaţii Publice la toate cele trei cicluri de
studii universitare, respectiv licenţă, masterat şi doctorat. Facultatea
funcţionează în cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative
(SNSPA).
SNSPA are în componenţă următoarele facultăţi şi departamente:
l Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice;
l Facultatea de Ştiinţe Politice;
l Facultatea de Administraţie Publică;
l Facultatea de Management;
l Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene.

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice funcţionează cu următoarele forme de învăţământ:


l Studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă (zi), locuri finanţate de la bugetul de stat şi locuri cu taxă, cu
durata de 3 ani:
1. Specializarea Comunicare şi relaţii publice;
2. Specializarea Publicitate;
3. Specializarea Psihologie.
l Studii universitare de licenţă, învăţământ la distanţă (ID), locuri cu taxă, cu durata de 3 ani:
1. Specializarea Comunicare şi relaţii publice;
l Studii universitare de masterat, învăţământ cu frecvenţă (zi), locuri finanţate de la bugetul de stat şi locuri cu taxă, cu
durata de 2 ani;
l Studii universitare de masterat, învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR), locuri cu taxă, cu durata de 2 ani;
l Studii universitare de doctorat, învăţământ cu frecvenţă (zi), locuri finanţate de la bugetul de stat şi locuri cu taxă, cu
02 durata de 3 ani.
Despre facultate
1990: Anul în care începe să prindă contur ideea apariţiei SNSPA.
1991: Este înfiinţat, în cadrul SNSPA, Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice, cu scopul de a organiza forme de
învăţământ postuniversitar.
1997: „Specialist în relaţii publice”- categoria este introdusă în Clasificarea Ocupaţiilor din România.
1998: Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice introduce forma de pregătire universitară.
1998: Este acreditat Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice.
1998: Ia naştere Institutul Român de Comunicare şi Relaţii Publice. O realizare deosebită a Institutului o reprezintă editarea
Revistei Române de Comunicare şi Relaţii Publice, indexată în bazele de date internaţionale.
1999: România a găzduit la Bucureşti cea de-a 40-a Olimpiadă Internaţională de Matematică. Cu această ocazie, FCRP a
organizat campania de presă a evenimentului şi a editat, cu sprijinul cotidianului Adevărul, ziarul Olimpiadei - Sigma. Ziar bilingv
(română-engleză), Sigma a apărut în cinci numere, în condiţii grafice excelente.
2000: Are loc lansarea pe piaţa de carte a Editurii FCRP, Comunicare.ro.
2000: Are loc deschiderea centrelor teritoriale FCRP, la Braşov, Cluj-Napoca, Iaşi, Constanţa, Craiova şi Resiţa.
2000-2002: Au loc diverse simpozioane, activităţi desfăşurate de Centrele de Perfecţionare în Relaţii Publice şi Comunicare,
centre realizate cu sprijin financiar internaţional.
2003: FCRP începe să participe la proiecte de mobilităţi Leonardo da Vinci.
2003: Dennis L. Wilcox, unul dintre cei mai cunoscuţi specialişti şi autori de cărţi de relaţii publice, conferenţiază public la FCRP.
2003: Ia naştere Universitatea Virtuală de Afaceri (UVA), ca urmare a unui proiect cofinanţat de Uniunea Europeană, prin
programul PHARE. UVA este un centru de formare şi instruire continuă la distanţă în domeniul afacerilor, oferind cursuri de scurtă
durată în sistem online.
2003: În decembrie, este lansată sesiunea de comunicări ştiinţifice ComunicarTe.
2004: În premieră în România, FCRP organizează trei masterate la învățământul la distanță în sistem online în domeniile:
Managementul proiectelor, Management şi comunicare în afaceri, Management educaţional şi comunicare instituţională.
2005: FCRP este acreditată prin H.G. 916/11.08.2005 publicată în Monitorul Oficial nr. 766/ 23.08.2005.
2005: În conformitate cu prevederile Uniunii Europene, durata studiilor este redusă de la 4, la 3 ani (primul ciclu Bologna).
2005: Unul dintre cei mai reputaţi specialişti internaţionali în branding, Wally Ollins, conferenţiază la FCRP. Cărţile sale sunt 03
traduse la Editura Comunicare.ro, iar WallyOllins revine în România pentru lansarea volumului “Despre brand” în 2007, publicată
tot la Editura Comunicare.ro.
2006: FCRP lansează programul academic în limba engleză,
destinat atât studenţilor Erasmus, cât şi celor români.
2007: FCRP organizează prima ediţie a conferinţei sale
internaţionale anuale, sub numele de Globalization and Policies of
Development, cu o largă participare din lumea academică
europeană.
2008: Se lansează o nouă specializare pentru învăţământul
universitar: Psihologie.
2008: SNSPA organizează Şcoala doctorală în Ştiinţele
Sediul actual al SNSPA
Comunicării.
2009: FCRP este co-organizator al Forumului UNESCO "Higher
Education in the European Region: Access, Values, Quality and
Competitiveness".
2009: Se lansează o nouă specializare pentru învăţământul
universitar: Publicitate.
2009: Se lansează două programe noi de studii de masterat, în
cotutelă cu Facultatea de Management din cadrul SNSPA: Masterat
în Brand management şi comunicare corporatistă şi Masterat în
Comunicare şi comportament organizaţional.
Noul sediu al SNSPA
2009: Se lansează primul program de studii de masterat cu
predare în limba engleză: Masterat în Comunicare şi publicitate.
2010: Se lansează cel de-al doilea program de studii de
masterat cu predare în limba engleză: Masterat în Managementul
proiectelor.
2011: SNSPA încheie un acord de parteneriat cu University of
Sheffiled şi, respectiv cu City College – An International Faculty of
the University of Sheffield pentru organizarea unor programe
educaţionale comune.
2011: La propunerea FCRP, SNSPA acordă titlul de Doctor
04 Honoris Causa Excelenţei Sale Doamna Irina BOKOVA, Director Excelenţa sa Doamna Irina Bokova,
Director General al UNESCO, la festivitatea de acordare a
General al UNESCO. titlului de Doctor Honoris Causa,
alături de membrii din senatul SNSPA
Învăţământ cu frecvenţă (zi)
Studii universitare de licenţă (3 ani)
Studiile universitare de licenţă se adresează absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat şi celor care doresc să urmeze o a doua
specializare după ce au obţinut deja o licenţă. Diploma de licenţă obţinută după promovarea examenului de licenţă este diplomă de stat,
recunoscută oficial. Diploma de licenţă acordată de Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice permite profesarea în următoarele domenii: relaţii
publice, publicitate, psihologie, creare de imagine, mass-media, marketing politic şi electoral, comunicare managerială, negocieri comerciale şi
politice, analiză politică, gestionarea crizelor, managementul resurselor umane, relaţii publice internaţionale, managementul proiectelor.
Începând cu anul 2005, în conformitate cu noile planuri de învățământ, studenţii au posibilitatea să aleagă dintr-o paletă largă de cursuri
opţionale, care le permite să îşi definească direcţia de specializare precisă. Practica de specialitate se desfăşoară timp de două săptămâni, în
redacţii ale mass-media, instituţii guvernamentale, agenţii de publicitate şi de relaţii publice, agenţii de marketing şi firme de consultanţă
specializate în promovarea imaginii şi în cabinete de psihologie. Perioada de practică permite o îmbinare a cunoştinţelor teoretice cu abilităţile
practice şi facilitează familiarizarea studenţilor cu cerinţele profesiei.
Specializarea Comunicare şi relaţii publice a fost acreditată prin HG 916 din 11.08.2005, hotărâre publicată în Monitorul Oficial nr. 766 din
23.08.2005.
Specializarea Psihologie a fost autorizată conform HG 635 din 11.06.2008, hotărâre publicată în Monitorul Oficial nr. 467 din 24.06.2008.
Specializarea Publicitate a fost autorizată conform HG 749 din 24.06.2009, hotărâre publicată în Monitorul Oficial nr. 465 din 06.07.2009.

Studii universitare de masterat (2 ani)


Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice a fost înfiinţat în anul 1991 şi acreditat în anul 1998. Studiile universitare de masterat se
adresează absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă cu durata de 3 ani - promoţia Bologna - şi 4-5 ani - promoţii pre-Bologna - care au
obţinut diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, indiferent de profilul absolvit. Toate programele de masterat ale FCRP sunt
acreditate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin OM nr. 4666 din 03.08.2009 publicat în Monitorul Oficial nr. 603 din
1.09.2009.
Pentru anul universitar 2011-2012, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice organizează cursuri pentru următoarele studii universitare
de masterat:
1. Masterat în Comunicare şi relaţii publice (2 ani);
2. Masterat în Publicitate (2 ani);
3. Masterat în Comunicare politică. Marketing politic şi electoral (2 ani);
4. Masterat în Managementul proiectelor (2 ani);
5. Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (2 ani);
6. Masterat în Management şi comunicare în afaceri (2 ani);
7. Masterat în Management educaţional şi comunicare instituţională (2 ani);
8. Masterat în Comunicare audio-video (2 ani); 05
9. Masterat în Brand management şi comunicare corporatistă (2 ani);
10. Masterat în Comunicare şi comportament organizaţional (2 ani).
Învăţământ cu frecvenţă (zi)
Studii universitare de masterat cu predare în limba engleză (2 ani)
Pentru anul universitar 2011-2012, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice organizează cursuri pentru următoarele specializări cu
predare în limba engleză:
1. Masterat în Comunicare şi publicitate (2 ani);
2. Masterat în Managementul proiectelor (2 ani).
În anul universitar 2009-2010, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice a lansat primul program de studii universitare de masterat de
Comunicare şi Publicitate cu predare în limba engleză. Primul an al acestui masterat s-a dovedit a fi unul deosebit de bun, studenţii fiind
implicaţi în diferite proiecte, care se vor finaliza cu participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale şi prezentarea de articole scrise în
colaborare cu profesorii lor. Masteratul se adresează tuturor absolvenţilor de studii universitare, indiferent de profilul absolvit, cu un nivel bun
de limbă engleză, care vor să-şi aprofundeze cunoştinţele şi să obţină expertiză în domeniile respective.
În anul universitar 2010-2011, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice a lansat cel de-al doilea program de studii universitare de
masterat de Managementul proiectelor cu predare în limba engleză. Beneficiind de experienţa de 10 ani a programului similar în limba
română, noul masterat se adresează tuturor absolvenţilor de studii universitare, indiferent de profilul absolvit, cu un nivel bun de limbă
engleză, care vor să-şi aprofundeze cunoştinţele şi să obţină expertiză în managementul proiectelor. Masteratul de Managementul
proiectelor acoperă ariile de cunoaştere şi grupurile de procese specifice Project Management Body of Knowledge (PMBoK) – considerat
standardul în domeniu de către asociaţia internaţională de proiect Project Management Institute (PMI). Prin urmare, masteratul oferă
pregătirea teoretică necesară pentru participarea la examenul pentru obţinerea certificării internaţionale Project Management Professional
(PMP). Cursurile masteratului sunt destinate atât celor care doresc să se specializeze în managementul proiectelor din mediul privat, cât şi
celor interesaţi de managementul proiectelor finanţate din fonduri publice (inclusv din fonduri europene).

Studii universitare de doctorat (3 ani)


Începând cu anul universitar 2008-2009, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice oferă un program doctoral în Ştiinţele Comunicării.
Doctoranzii urmează în primul an cursuri în sistem Bologna şi sunt îndrumaţi în elaborarea tezelor de doctorat în anii al doilea şi al treilea.
Şcoala doctorală oferă locuri în sistem cu frecvenţă, fără taxă sau cu taxă. Pentru doctoranzii care, în urma examenului de admitere, ocupă
locuri în sistem cu frecvenţă, fără taxă, există anual posibilitatea obţinerii unei burse doctorale POSDRU pe parcursul celor trei ani de studii, cu
06 obligativitatea unui stagiu de pregătire în străinătate.
Învăţământ la distanţă (ID)
Studii universitare de licenţă/ ID (3 ani)
Forma de învăţământ la distanţă din cadrul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice este acreditată în conformitate cu normele CNEAA
(ulterior ARACIS), prin hotărârea nr. 2252/ 3.11.2005.
Învăţământul la distanţă este o formă flexibilă de învăţământ superior prin care se asigură posibilitatea de formare iniţială, de
perfecţionare sau de conversie profesională. Studiile universitare de licenţă din învăţământul la distanţă au o durată de 3 ani, iar diploma de
licenţă este aceeaşi cu cea obţinută de absolvenţii învăţământului cu frecvenţă.

La începutul fiecărui semestru, Facultatea de Activitatea didactică în sistemul ID are următoarele


Comunicare şi Relaţii Publice pune la dispoziţia particularităţi:
tuturor studenţilor ID pachete educaţionale l site -ul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice
pentru învăţământul la distanţă în cuantumul (www.comunicare.ro) pune la dispoziţia studenţilor cursurile în format
taxei de studii. electronic, informaţii despre cursurile de sinteză, programarea examenelor,
Acestea conţin: repartiţia pe grupe a studenţilor, notele obţinute la examene şi programarea
l CD-ul, care cuprinde Regulamentul restanţelor;
Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă, l studenţii beneficiază semestrial de cursuri de sinteză, susţinute de
cursurile corespunzătoare fiecărui semestru, către titularii de disciplină, care prezintă într-o formă concentrată conţinutul
programarea cursurilor de sinteză şi a examenelor, cursurilor de pe CD;
testele de autoinstruire şi autoevaluare, care l în decursul unui semestru, studenţii au două posibilităţi de
reprezintă forme de simulare a examenelor prezentare la examen pentru fiecare disciplină, fără taxe suplimentare;
semestriale, precum şi informaţii despre profesori; l prin serviciul de tutoriat, studenţii pot primi informaţii despre cursuri
l Ghidul Studentului ID, în care este şi examene. Informaţiile sunt oferite pentru fiecare disciplină de către titularul
prezentat planul de învăţământ semestrial, cursului sau de către asistentul titularului de curs; serviciul forum-tutoriat
(forum de discuţii online pe discipline) permite adresarea întrebărilor direct
bibliografia aferentă fiecărei discipline, modalitatea
titularilor de curs;
de examinare, programul Secretariatului DID,
l studenţii pot audia cursurile de zi, în limita locurilor disponibile în
programul de tutoriat, precum şi Regulamentul
amfiteatre;
Departamentului pentru Învăţământul la Distanţă
l cursurile tipărite pot fi procurate contra cost de la biblioteca facultăţii. 07
(DID).
Învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)
Studii universitare de masterat (2 ani)
Managementul proiectelor (2 ani), în Bucureşti;
l
Management şi comunicare în afaceri (2 ani), în Bucureşti;
l
Management educaţional şi comunicare instituţională (2 ani), în Bucureşti.
l
Masterat în Comunicare şi relaţii publice (2 ani), în Bucureşti şi în centrele-suport Braşov şi Constanţa;
l
Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (2 ani), în Bucureşti şi în centrele-suport Braşov şi Constanţa.
l

Toate programele de masterat ale FCRP sunt acreditate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin OM nr. 4666
din 03.08.2009 publicat în Monitorul Oficial nr. 603 din 1.09.2009. Programele de studii de masterat cu frecvenţă redusă
sunt în curs de re-acreditare, în condiţiile Legii Educaţiei Naţionale, nr. 1/ 2011.

Programele de studii cu frecvenţă redusă cuprind cursuri de sinteză şi activităţi aplicative, programate în mod compact şi periodic, cursuri şi
activităţi realizate prin întâlnirea nemijlocită, în spaţiul universitar, a studenţilor cu cadrele didactice de predare, completate de alte mijloace de
pregătire specifice învăţământului la distanţă. La învăţământul cu frecvenţă redusă, în locul orelor tradiţionale de curs se realizează studiul
individual al temelor teoretice din fiecare disciplină. Activităţile aplicative se desfăşoară fie faţă în faţă, fie în spaţiul virtual al platformei
educaţionale electronice, în funcţie de natura temelor de studiu. Procesul de predare şi de interacţiune profesor-student se desfăşoară faţă în
faţă, dar şi prin intermediul unei platforme educaţionale de e-learning care pune la dispoziţie următoarele facilităţi:
l forum pentru seminariile online;
l sistem de examinare online;
l forum pentru teme de discuţie şi întrebări frecvente;
l sistem online de rezolvare a proiectelor şi aplicaţiilor;
l sistem online de evaluare a proiectelor, aplicaţiilor, exerciţiilor, testelor;
l sistem de prelucrare electronică a informaţiilor legate de: prezenţa studenţilor la seminariile online, progresul înregistrat de fiecare
student; situaţia referatelor şi a aplicaţiilor.

Platforma de e-learning permite interacţiunea profesor-studenţi, profesor-fiecare student în parte (prin serviciul de mesaje),
student-student (prin serviciul de chat). Ca urmare a acestor facilităţi, platforma de instruire online permite derularea procesului de instruire şi
evaluare continuă a studenţilor.
08 Studenţii au acces la cursurile în format electronic (prin platforma de e-learning). Fiecare curs este însoţit de un caiet de seminar, care
conţine studii de caz, exemple de bună practică, aplicaţii, simulări, exerciţii, teste de autoevaluare şi autoinstruire, resurse informaţionale.
Masteratul în Managementul proiectelor, învăţământ cu frecvenţă redusă, se adresează:
celor care doresc să se specializeze în implementarea proiectelor finanțate prin Instrumentele Structurale (funcționari din
l
administrația publică, consultanți, angajați ai companiilor publice sau private interesate de atragerea fondurilor nerambursabile europene);
l celor care doresc să se specializeze în implementarea proiectelor de dezvoltare ale companiilor publice sau private (viitori manageri
de proiect, membri ai echipei de proiect, membri ai biroului de proiecte sau ai grupului de experți în proiecte ale unei companii).
Masteratul în Managementul Proiectelor a primit în februarie 2011 recunoaștere internațională, fiind primul program masteral de
managementul proiectelor din România acreditat de către PMI Global Accreditation Center for Project Management Education Programs (PMI GAC).

Masteratul în Management şi comunicare în afaceri, învăţământ cu frecvenţă redusă, se adresează:


lactualilor manageri; l actualilor întreprinzători;
labsolvenţilor de studii economice; l potenţialilor întreprinzători/ manageri.

Masteratul în Management educaţional şi comunicare instituţională, învăţământ cu frecvenţă redusă, se adresează:


ldirectorilor de şcoli generale şi licee;
ladministratorilor din învăţământul preuniversitar şi universitar;
labsolvenţilor de învăţământ superior interesaţi de subiecte educaţionale.

Masteratul în Comunicare şi relaţii publice, învăţământ cu frecvenţă redusă, se adresează:


lcelor care doresc să aprofundeze specializarea de licenţă Comunicare şi relaţii publice;
lcelor care doresc să obţină expertiză în proiectarea şi gestionarea structurilor şi strategiilor de comunicare publică.

Masteratul în Comunicare managerială şi resurse umane, învăţământ cu frecvenţă redusă, se adresează:


lcelor care doresc să devină specialişti în gestionarea resurselor umane;
lcelor care lucrează în structuri de management al resurselor umane şi doresc creşterea nivelului de expertiză.
Noul sediu al SNSPA

09
Admiterea la învăţământul cu frecvenţă (zi)
STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
(locuri finanțate de la bugetul de stat şi locuri cu taxă)
Numărul de locuri pentru anul academic 2011-2012 va fi afişat pe site-ul Facultăţii
de Comunicare şi Relaţii Publice (www.comunicare.ro) după ce Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului va aproba cifrele de şcolarizare la nivel naţional.

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE
Pentru învățământul cu frecvenţă (zi), înscrierea candidaților la concursul de admitere se face în perioada 11-15 iulie a.c. Proba de concurs va avea loc în
următoarele date:
17 iulie a.c. – specializarea Comunicare și relații publice și specializarea Publicitate;
18 iulie a.c. – specializarea Psihologie.
La concursul de admitere pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de Bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta), cetăţeni ai României. Admiterea în
învăţământul superior de stat pe locuri subvenţionate de la buget se face în limita locurilor stabilite prin Hotărâre de Guvern şi repartizate pe instituţii de
învăţământ superior, prin ordin al Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Media minimă de admitere este 5 (cinci). Absolvenţii cu diplomă de
licenţă pot urma o a doua specializare, la studiile universiare de licenţă, fără concurs de admitere, în regim cu taxă, indiferent de numărul de locuri cu taxă aprobat.
Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere de înscriere tip la care se anexează:
l diploma de Bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată, iar pentru absolvenţii de liceu promoţia 2011, adeverinţa de
absolvire a liceului în original sau copie legalizată, în care se menţionează atât media generală obţinută la examenul de Bacalaureat, cât şi notele obţinute la
probele susţinute;
l certificatul de naştere, în copie legalizată (certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui, dacă este cazul);
l buletinul/cartea de identitate, în copie;
l adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie,pe care se menţionează „clinic sănătos pentru înscrierea la facultate“;
l diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată, pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare;
l chitanţa de plată a taxei de admitere, taxă care se achită la casieria facultăţii; valoarea taxei va fi afişată după ce Senatul SNSPA va stabili cuantumul
tuturor taxelor pentru anul universitar 2011-2012;
l patru fotografii tip buletin de identitate;
l un dosar plic.
Ocuparea locurilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor. Rezultatele concursului de admitere, verificate și aprobate de Comisia de admitere, se aduc la
cunoștință celor interesați prin afișare, în perioada 21-24 iulie a.c. Eventualele contestații se depun în cel mult 24 de ore de la afișarea rezultatelor. Rezultatele
contestațiilor se comunică în termen de două zile. În perioada 25-26 iulie a.c., studenții admiși la învățământul cu frecvenţă (zi) trebuie să se prezinte la
secretariatul Facultății de Comunicare și Relații Publice, pentru înmatricularea la forma de învățământ cu frecvenţă (zi) la care au fost declarați admiși. Candidații
care au ocupat un loc finanțat de la buget depun la înmatriculare diploma de bacalaureat în original și achită taxa de înmatriculare. Candidații declarați admiși pe
10 locurile cu taxă se pot înmatricula dacă achită taxa de înmatriculare și prima rată din taxa de școlarizare. Neprezentarea la secretariat în perioada menționată
atrage după sine pierderea locului ocupat. Candidații care nu au ocupat un loc la învățământul cu frecvenţă (zi), dar care au obținut cel puțin nota 5 (cinci), se pot
înscrie, în perioada 12-25 septembrie a.c., și pot candida pentru locurile scoase la concurs în sistemul de învățământ la distanță.
CUANTUMUL TAXELOR
Valoarea actualizată a taxelor pentru anul universitar 2011-2012 va fi afişată pe site-ul www.comunicare.ro după ce Senatul SNSPA va stabili
cuantumul tuturor taxelor. Taxele pentru anul academic 2010-2011 pot fi vizualizate la adresa http://comunicare.ro/taxe_2010.php.
Informaţiile privind taxele din anul anterior au caracter orientativ.

PROBELE DE CONCURS
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice oferă trei specializări:
l Comunicare şi relaţii publice;
l Publicitate;
l Psihologie.
La înscriere, candidaţii pot opta pentru una dintre primele două specializări (Comunicare și relații publice și Publicitate), indicând ordinea
preferințelor. Pentru specializarea Psihologie înscrierea și examenul de admitere sunt de sine stătătoare, fără posibilitatea de a opta pentru celelalte
specializări.

Ocuparea locurilor se realizează în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la concursul de admitere, pe baza primei opţiuni, indiferent de
disciplina de concurs pentru care au optat candidaţii. În situaţia în care candidatul formulează şi altă opţiune, aceasta poate fi valorificată doar atunci
când rămân locuri neocupate după înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi. Un candidat poate fi declarat admis pe locurile finanţate de la buget
(fără taxă) doar la o singură specializare.
l Concursul de admitere pentru specializările Comunicare și relații publice și Publicitate are loc simultan şi constă într-o singură probă
scrisă, la alegerea candidatului, dintre următoarele discipline: Limba şi literatura română; Psihologie; Economie; Filosofie.
l Concursul de admitere pentru specializarea Psihologie constă într-o singură probă scrisă la disciplina Psihologie.
În aprecierea lucrării se va ţine seama de nivelul cunoştinţelor, de capacitatea de analiză, de argumentare şi interpretare, de aptitudinile de
comunicare scrisă, de expresivitatea redactării, de stil şi de orizontul cultural al referinţelor critice.
Pentru admiterea în anul academic 2011-2012, propunerile de subiecte (100 pentru fiecare disciplină, din care, în ziua concursului de admitere se
trag la sorţi 3 subiecte) pentru proba scrisă la toate disciplinele de concurs pot fi vizualizate la adresa:
http://www.comunicare.ro/home.php?page= admitere2011.
Subiectele pentru proba scrisă sunt elaborate pe baza programelor pentru examenul de Bacalaureat din anul 2011, aprobate şi făcute publice de
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Pot fi folosite toate manualele autorizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului.

Observaţie!
11
Media la examenul de Bacalaureat nu intră în calculul notei de admitere. Aceasta va fi folosită doar pentru departajarea
ultimilor candidaţi cu note egale.
Admiterea la învăţământul cu frecvenţă (zi)
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
(locuri finanțate de la bugetul de stat şi locuri cu taxă)
Numărul de locuri pentru anul academic 2011-2012 va fi afişat pe site-ul Facultăţii
de Comunicare şi Relaţii Publice (www.comunicare.ro) după ce Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului va aproba cifrele de şcolarizare la nivel naţional.

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE Departajarea candidaţilor se face în ordinea notelor obţinute la eseu (vezi mai jos
Înscrierea candidaților la concursul de admitere se face în cerinţele pentru fiecare masterat). Nu se admite depăşirea numărului de locuri aprobat
perioada 12-17 septembrie a.c., iar susținerea eseurilor se pentru cursuri cu frecvenţă (zi) finanţate de la buget. Dacă sunt mai mulţi candidaţi cu
desfășoară în perioada 21-23 septembrie a.c., conform unei note egale, departajarea între candidaţi se face prin media obţinută la examenul de
planificări care va fi anunțată la avizierul facultății și pe site-ul licenţă. Nota minimă de admitere este 5 (cinci).
www.comunicare.ro. Se pot înscrie la concursul de admitere Rezultatele concursului de admitere, verificate și aprobate de Comisia de admitere, se
absolvenţii cu diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aduc la cunoștința celor interesați prin afișare, în data de 24 septembrie a.c. În perioada
aceasta, indiferent de specializare şi de anul absolvirii. La cererea 26-27 septembrie a.c., studenţii admişi la învăţământul cu frecvenţă (zi) trebuie să se
de înscriere tip se vor anexa: prezinte la secretariatul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, pentru înmatricularea
l diploma de licenţă sau echivalenta acesteia, în copie la forma de învăţământ la care au fost declaraţi admişi. Candidaţii care au ocupat un loc
legalizată; finanţat de la buget depun la înmatriculare diploma de licenţă în original şi achită taxa de
l certificat de naştere, în copie legalizată; înmatriculare. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă se pot înmatricula dacă
l buletin/carte de identitate, în copie; achită taxa de înmatriculare şi prima rată din taxa de şcolarizare. Neprezentarea la
l certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a secretariat în perioada menţionată atrage după sine pierderea locului ocupat.
numelui, în copie legalizată (dacă este cazul); OBSERVAŢIE!
l adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie, pe
Media la examenul de licenţă nu intră în calculul notei de admitere. Aceasta va fi
care se menţionează „clinic sănătos pentru înscriere la facultate“; folosită doar pentru departajarea ultimilor candidați cu note egale.
l chitanţă de plată a taxei de admitere, taxă care se
achită la casieria facultăţii (valoarea taxei va fi afişată după ce OBSERVAŢIE PENTRU TOATE MASTERATELE
Senatul SNSPA va stabili cuantumul tuturor taxelor pentru anul Candidații care nu au ocupat un loc la învățământul cu frecvenţă (zi), dar care au
universitar 2011-2012); obținut cel puţin nota 5 (cinci) se pot înscrie și pot candida pentru locurile existente la
l Curriculum Vitae; învățământul cu frecvenţă redusă până la data de 25 septembrie a.c., la masteratele cu
l eseu în două exemplare (vezi precizările de mai jos); următoarele specializări: Comunicare şi relaţii publice (IFR), Comunicare managerială şi
l patru fotografii tip buletin de identitate; resurse umane (IFR), Managementul proiectelor (IFR), Management şi comunicare în
l un dosar plic. afaceri (IFR), Management educaţional şi comunicare instituţională (IFR).

CUANTUMUL TAXELOR
12 Valoarea actualizată a taxelor pentru anul universitar 2011-2012 va fi afişată pe site-ul www.comunicare.ro după ce Senatul SNSPA va stabili cuantumul
tuturor taxelor. Taxele pentru anul academic 2010-2011 pot fi vizualizate la adresa http://comunicare.ro/taxe_2010.php.
Informaţiile privind taxele din anul anterior au caracter orientativ.
Masterat în Comunicare şi relaţii publice
Perioada de înscriere: 12-17 septembrie a.c.
Perioada de susţinere a eseului: 21-23 septembrie a.c., conform unei planificări care va fi anunţată la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.
PROBA DE CONCURS TEME PENTRU ESEURI
Examenul la Masteratul în Comunicare şi relaţii publice constă în 1. Modele şi teorii fundamentale în studiul mass media (evoluţia
redactarea şi susţinerea unui eseu. Eseul va fi redactat pe una dintre temele modelelor în studiul comunicării de masă, fluxul comunicării în doi paşi şi difuzarea
indicate mai jos (Teme pentru eseuri) şi va respecta următoarele cerinţe: informaţiei, efectele mass media în spaţiul public, funcţiile şi disfuncţiile mass media,
1. Structură generală: selecţia informaţiei în mass media, spirala tăcerii şi comunicarea publică).
MASTERAT <Comunicare şi relaţii publice> 2. Comunicarea de masă în spaţiul public actual (rolul mass media în
<Numele candidatei/ului> spaţiul public, etica în comunicarea de masă, mass media şi influenţarea opiniei
<Titlul eseului> publice, funcţiile sociale ale media tradiţionale şi/sau ale noilor media, dezvoltarea
Cuprins (lista secţiunilor sau părţilor): noilor media în societatea informaţională).
<Secţiunea 1> 3. Relaţiile publice ca domeniu de activitate (diferenţe faţă de alte domenii,
scopurile relaţiilor publice, structuri de relaţii publice, istoria relaţiilor publice, modele
<Secţiunea 2>
de relaţii publice, statusul experţilor în relaţii publice în organizaţii).
<Secţiunea n>
4. Strategia de relaţii publice (etape ale procesului de relaţii publice, metode
<Secţiunea 1>
de cercetare şi evaluare în relaţiile publice, elementele planului de relaţii publice,
(conţinut)
canale şi mesaje în aplicarea planului).
<Secţiunea n>
5. Managementul crizelor (tipuri de crize şi specificul comunicării, planificarea
(conţinut) în caz de criză, principii de management al crizelor, strategii de comunicare în caz de
Bibliografie criză).
2. Formatare: Times New Roman, mărimea 12, distanţarea (line
Eseul poate acoperi în întregime o temă, la un nivel general, sau un singur subiect
spacing) 1,5.
din cadrul temei, dar la un nivel aprofundat. Exemplele şi studiile de caz pot fi oferite pe
3. Dimensiuni: minim 8 pagini, maxim 10 pagini (inclusiv baza experienţei proprii sau, în cazul în care nu există experienţă directă, pot fi
bibliografia). comentate şi analizate într-o manieră originală. În ambele situaţii, utilizarea surselor
4. Aparatul critic şi bibliografia: pentru realizarea acestui eseu se bibliografice este obligatorie.
vor folosi minim 10 surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri etc.). Folosirea
unei (unor) surse bibliografice în textul eseului va fi marcată prin note de BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ
subsol; sursele bibliografice care nu apar în astfel de note vor fi ignorate. CUTLIP Scott,
l CENTER Allen, BROOM Glen, Relaţii publice eficiente, Editura
Eseul va fi predat în perioada de înscriere, în două exemplare, odată cu Comunicare.ro, Bucureşti, 2010.
depunerea dosarului de înscriere. Dosarele de înscriere care vor fi depuse l DOMINICK Joseph, Ipostazele comunicării de masă. Media în era digitală, Editura
fără eseu sau în altă perioadă decât cea anunţată nu vor fi acceptate. Eseul Comunicare.ro, Bucureşti, 2009.
l DRĂGAN Ioan, Comunicarea, paradigme şi teorii, Editura Rao, Bucureşti, 2007.
va fi susţinut în faţa comisiei de examen, în perioada precizată mai sus.
l IACOB Dumitru, CISMARU Diana-Maria, PRICOPIE Remus, Relaţiile publice-coeziune
Candidaţii vor respecta programarea care va fi anunţată la avizierul şi eficienţă prin comunicare, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2011.
facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro. l WILCOX Denis, CAMERON Glen, AULT Philip, AGEE Warren, Relaţiile publice – strategii
Această modalitate de admitere permite evaluarea interesului şi tactici, Editura Curtea Veche, 2009.
candidaţilor pentru Masteratul în Comunicare şi Relaţii Publice şi
pentru tema tratată în eseu, precum şi a angajamentului în alocarea Notă: Bibliografia are caracter orientativ. În redactarea eseului, candidaţii sunt
timpului necesar pentru cursuri şi studiu individual. încurajaţi să studieze şi alte surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri). 13

Persoană de contact: Conf. univ. dr. Diana Cismaru, diana.cismaru@comunicare.ro


Masterat în Publicitate
Perioada de înscriere: 12-17 septembrie a.c.
Perioada de susţinere a eseului: 21-23 septembrie a.c., conform unei planificări care va fi anunţată la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.
PROBA DE CONCURS APLICAŢIA PRACTICĂ
Examenul la Masteratul în Publicitate constă în redactarea şi susţinerea Aplicaţia practică va consta în realizarea unei campanii de publicitate pentru un brand
unei lucrări. Aceasta poate fi: activ pe piaţa din România, cu comentarii şi analize personale ale candidatului şi precizarea
- Eseu sau bibliografiei folosite. Aplicaţia practică va fi realizată în programul Microsoft Powerpoint şi va
respecta următoarele cerinţe de redactare:
- Aplicaţie practică
Eseul va fi redactat pe una dintre temele indicate mai jos (Teme pentru eseuri) 1. Structură generală:
şi va respecta următoarele cerinţe: MASTERAT <Publicitate>
<Numele candidatei/ului>
1. Structură generală:
<Titlul aplicaţiei>
MASTERAT <Publicitate> Cuprins (lista secţiunilor sau părţilor):
<Numele candidatei/ului> <Secţiunea 1>
<Titlul eseului> <Secţiunea 2>
Cuprins (lista secţiunilor sau părţilor): <Secţiunea n>
<Secţiunea 1> <Secţiunea 1>
<Secţiunea 2> (conţinut)
<Secţiunea n> <Secţiunea n>
<Secţiunea 1> (conţinut)
(conţinut) Bibliografie
<Secţiunea n> 2. Formatare: Times New Roman, mărimea 18, distanţarea (line spacing) 1.
(conţinut) 3. Dimensiuni: minim 20 slide-uri, maxim 40 (inclusiv bibliografia).
Bibliografie 4. Aparatul critic şi bibliografia: pentru realizarea acestei aplicații practice se vor
2. Formatare: Times New Roman, mărimea 12, distanţarea (line spacing) 1,5. folosi minim 10 surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri etc.). Folosirea unei (unor) surse
3. Dimensiuni: minim 8 pagini, maxim 10 pagini (inclusiv bibliografia). bibliografice în textul eseului va fi marcată prin note de subsol; sursele bibliografice care nu
4. Aparatul critic şi bibliografia: pentru realizarea acestui eseu se vor folosi apar în astfel de note vor fi ignorate.
minim 10 surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri etc.). Folosirea unei (unor) surse Lucrarea (eseu sau aplicaţie practică) va fi predată în perioada de înscriere, în două
bibliografice în textul eseului va fi marcată prin note de subsol; sursele bibliografice exemplare tipărite (sau printate), odată cu depunerea dosarului de înscriere. Dosarele de
care nu apar în astfel de note vor fi ignorate. înscriere care vor fi depuse fără lucrare sau în altă perioadă decât cea anunţată nu vor fi acceptate.
Lucrarea va fi susţinută în faţa comisiei de examen, în perioada precizată mai sus. Candidaţii vor
respecta programarea care va fi anunţată la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.
TEME PENTRU ESEURI Această modalitate de admitere permite evaluarea interesului candidaţilor pentru
1. Tendinţe recente în publicitate; Masteratul în Publicitate şi pentru tema tratată în eseu sau aplicație practică, precum şi a
2. Folosirea inovativă a mass media si new media în publicitate; angajamentului în alocarea timpului necesar pentru cursuri şi studiu individual.
3. Utilizarea emoţiilor în campaniile publicitare;
4. Structurarea unei campanii de advertising pentru un brand activ pe BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ
piata din Romania; ARENS W., WEIGOLD M., Contemporary Advertising, McGraw Hill, New York, 2008
l
5. Evoluţii recente ale comportamentului consumatorilor. KOTLER Philip, Principiile marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 2008.
l
Eseul poate acoperi în întregime o temă, la un nivel general, sau un singur KOTLER Philip, Managementul marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 2008
l
subiect din cadrul temei, dar la un nivel aprofundat. Exemplele şi studiile de caz pot fi RUSSEL J.T., LANE W.R., Manual de Publicitate, Editura Teora, Bucureşti, 2002.
l
oferite pe baza experienţei proprii sau, în cazul în care nu există experienţă directă, WEISSBrigitte, Efectele publicităţii, Editura IAA, Bucureşti, 2007.
l
pot fi comentate şi analizate într-o manieră originală. În ambele situaţii, utilizarea Notă: Bibliografia are caracter orientativ. În redactarea prezentării, candidaţii sunt încurajaţi să
14 surselor bibliografice este obligatorie. studieze şi alte surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri).

Persoane de contact: Conf. univ. dr. Dan Petre, dan.petre@comunicare.ro


Cadru didactic asociat Rareş Mocanu, rares.mocanu@comunicare.ro
Masterat în Comunicare politică. Marketing politic şi electoral
Perioada de înscriere: 12-17 septembrie a.c.
Perioada de susţinere a eseului: 21-23 septembrie a.c., conform unei planificări care va fi anunţată la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.
PROBA DE CONCURS TEME PENTRU ESEURI (se vor folosi doar detaliile din enunţ)
Examenul la Masteratul în Comunicare politică. Marketing politic şi 1. În toamna anului 2011, conducerea Uniunii Naţionale pentru Progresul României îşi
electoral constă în redactarea şi susţinerea unui eseu. Eseul va fi o schiţă de proiect de propune declanşarea unei campanii de comunicare prin care să îşi pregătească anul electoral 2012.
comunicare (politică sau instituţională) pe una din temele prezentate mai jos (Teme Propuneţi un plan pentru pregătirea acestei mişcări politice, în care să se regăsească: temele şi
pentru eseuri). Proiectul de comunicare (politică sau instituţională) va conţine, în mod politicile publice prioritare şi corelarea acestora cu doctrina partidului şi cu publicurile ţintă, relaţiile cu
obligatoriu, următoarele elemente: celelalte partide, de la Putere şi din Opoziţie, modalităţile de promovare a liderilor şi elementele
a) Cadrul teoretic: prezentarea succinta a principalelor concepte care se principale ale discursului public.
2. Faceţi o analiză comparativă a comunicării în două campanii electorale consecutive:
regasesc in lucrare; actori, obiective, publicuri ţintă, teme şi mesaje, acţiuni, tactici, rezultate şi interpretare. Se vor
b) Analiza contextului social-politic; compara, bineînţeles, campaniile de acelaşi fel – prezidenţiale, 2004 vs. 2009, sau parlamentare, 2004
c) Publicul ţintă; vs. 2008, sau locale sau europarlamentare etc.
d) Formularea mesajului/mesajelor principal/e; 3. Faceţi o analiză comparativă a imaginii„stângii” şi „dreptei” politice româneşti în perioada
2005-2011, pe următoarele coordonate: apartenenţa socio-economică a liderilor, acţiuni şi/sau
e) Modul şi modalităţile de mediatizare. propuneri (executive şi/sau legislative), discursul public, comentariul presei şi/sau societăţii civile.
Eseul va respecta următoarele cerinţe: 4. Faceţi o analiză comparativă a evoluţiei imaginii a 2-4 lideri politici din România în
perioada 2008-2011, pe următoarele coordonate: notorietate, credibilitate, tipologie, elementele
1. Structură generală: principale ale discursului public, acţiuni politice concrete.
MASTERAT <Comunicare politică. Marketing politic şi electoral> 5. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului are o problemă cu brandul turistic pentru
<Numele candidatei/ului> România, în condiţiile în care actualul brand (şi logo) a fost intens criticat atât pe fond (concept,
<Titlul eseului> relevanţă etc.), cât şi pe costuri, şi nu a avut un succes semnificativ în creşterea numărului de turişti
Cuprins (lista secţiunilor sau părţilor): străini. Propuneţi o campanie de repoziţionare a ministerului şi a ministrului titular în vederea
pregătirii lansării unei alte licitaţii publice pentru un nou brand turistic.
<Secţiunea 1>
<Secţiunea 2> Eseul poate acoperi în întregime o temă, la un nivel general, sau un singur subiect din cadrul
<Secţiunea n> temei, dar la un nivel aprofundat. Exemplele şi studiile de caz pot fi oferite pe baza experienţei proprii
sau, în cazul în care nu există experienţă directă, pot fi comentate şi analizate într-o manieră originală.
<Secţiunea 1>
În ambele situaţii, utilizarea surselor bibliografice este obligatorie.
(conţinut)
<Secţiunea n> BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ
(conţinut) BECIU Camelia, Comunicare şi discurs mediatic, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2009.
l
Bibliografie BECIU Camelia, «Politicul, arenele mediatice si practicile de dezvoltare» in Sfera Politicii, Nr. 135/
l
2. Formatare: Times New Roman, mărimea 12, distanţarea (line spacing) 1,5. 2009, pp. 3-7.
3. Dimensiuni: minim 8 pagini, maxim 10 pagini (inclusiv bibliografia). l CORBU Nicoleta, BOŢAN Mădălina, Telepreşedinţii. Radiografia unei campanii electorale, Editura
4. Aparatul critic şi bibliografia: pentru realizarea acestui eseu se vor folosi Comunicare.ro, Bucureşti, 2010.
minim 10 surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri etc.). Folosirea surselor bibliografice l Dolea Alina, Ţăruş Adriana, Branding Romania. Cum (ne)promovăm imaginea de ţară, Editura
în textul eseului va fi marcată prin note de subsol; sursele bibliografice care nu apar în Curtea Veche, Bucureşti, 2009.
astfel de note vor fi ignorate. l GUŢU Dorina, New Media (ed. II), Editura Tritonic, Bucureşti, 2008.
Eseul va fi predat în perioada de înscriere, în două exemplare, odată cu depunerea l McNAIR Brian, Introducere în comunicarea politică, Editura Polirom, Iaşi, 2007.
dosarului de înscriere. Dosarele de înscriere care vor fi depuse fără eseu sau în altă l SĂLCUDEANU Tudor, APARASCHIVEI Paul, TOADER Florenţa, Bloguri, Facebook şi politică, Editura
perioadă decât cea anunţată nu vor fi acceptate. Eseul va fi susţinut în faţa comisiei de Tritonic, Bucureşti, 2009
examen, în perioada precizată mai sus. Candidaţii vor respecta programarea care va fi l TEODORESCU Bogdan, SULTĂNESCU Dan, SULTĂNESCU Leonard, „Alegerile locale 2008 şi mitul
anunţată la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro. uninominalului: influenţa asupra participării la urne” în Revista română de comunicare şi relaţii
Această modalitate de admitere permite evaluarea interesului candidaţilor pentru publice, nr. 14, Editura Comunicare. ro, Bucureşti, 2008..
Masteratul în Comunicare politică. Marketing politic şi electoral şi pentru tema l www.masteratpolitic.ro
tratată în eseu, precum şi a angajamentului în alocarea timpului necesar pentru cursuri şi Notă: Bibliografia are caracter orientativ. În redactarea eseului, candidaţii sunt încurajaţi să 15
studiu individual. studieze şi alte surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri).

Persoană de contact: Conf. univ. dr. Dorina Guțu, dorina.gutu@comunicare.ro


Masterat în Managementul proiectelor
Perioada de înscriere: 12-17 septembrie a.c.
Perioada de susţinere a eseului: 21-23 septembrie a.c., conform unei planificări care va fi anunţată la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.
Masteratul în Managementul Proiectelor a primit în februarie 2011 TEME PENTRU PREZENTARE
recunoaștere internațională, fiind primul program masteral de managementul (candidaţii pot trata o temă în totalitate sau, în interiorul unei singure teme, 2-3 subteme).
proiectelor din România acreditat de către PMI Global Accreditation Center for 1. Managementul proiectelor: metode de managementul proiectelor şi aplicarea lor în proiecte.
Project Management Education Programs (PMI GAC). Managementul proceselor. Structuri organizaţionale, organizaţia orientată pe proiecte. Modelele
"Acreditarea PMI GAC certifică faptul că anvergura și calitatea unui program academic de maturitate pentru managementul proiectelor şi introducerea managementului proiectelor în
de managementul proiectelor sunt în conformitate cu un standard internațional coerent și organizaţiile care nu sunt orientate pe proiecte. Proiectele în mediul privat, managementul
consistent." (Edwin Andrews, Ph.D, director al programelor educaționale și academice din proiectelor ca instrument strategic pentru performanţa în afaceri. Exemple, studii de caz, poveşti de
cadrul Project Management Institute PMI – cea mai mare asociație profesională a managerilor succes, “lessons learned”.
de proiect din lume). 2. Managementul echipei de proiect: competenţe sociale ale managerului de proiect. Roluri în
echipa de proiect. Negocierea conflictuelor/ managementul emoţiilor în proiecte. Împuternicirea
PROBA DE CONCURS echipei de proiect (empowerment). Adoptarea deciziilor în proiecte. Exemple, studii de caz, poveşti
Examenul la Masteratul în Managementul proiectelor constă în de succes, “lessons learned”.
susţinerea unei prezentări în format PowerPoint. Prezentarea va aborda una dintre 3. Managementul schimbării: Tipuri de schimbare, designul şi managementul procesului de
temele indicate mai jos (Teme pentru prezentare) şi va respecta următoarele schimbare în organizaţie. Schimbarea raportată la cultura organizaţională. Exemple, studii de caz,
cerinţe: poveşti de succes, “lessons learned”.
4. Proiectele finanţate din Instrumentele Structurale. Politica Regională şi de Coeziune a
1. Structură generală:
Uniunii Europene. Implementarea Instrumentelor Structurale în România. Campaniile de
MASTERAT <Managementul proiectelor> promovare a programelor şi proiectelor finanţate de Uniunea Europeană. Exemple, studii de caz,
<Numele candidatei/ului> poveşti de succes, “lessons learned”privind implementarea Instrumentelor Structurale în România.
<Titlul prezentării> 5. Globalizare şi integrare europeană. Modele de dezvoltare în contextul globalizării. Strategia
Cuprins de dezvoltare a României în perioada postaderare.
<Slide 1>
(conţinut) BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ
<Slide 2> ARMSTRONG Michael, Managementul resurselor umane. Manual de practică, Editura Codecs, 2006.
l
(conţinut) BÂRGĂOANU Alina, Fondurile europene. Strategii de promovare şi utilizare, Editura Tritonic, 2009.
l
<Slide n> BODDY David, BUCHANAN David, Preluaţi conducerea, Editura Codecs, 2000.
l
(conţinut) DE VRIES Manfred K., Leadership: Arta şi măestria de a conduce, Editura Codecs, 2008.
l
Bibliografie DOBRESCU Paul, Viclenia globalizării. Asaltul asupra puterii americane, Iaşi, Institutul European,
l
2010.
2. Dimensiuni: maxim 25 de slide-uri. l GAREIS Roland, Happy Projects, Editura ASE, Bucureşti, 2010 (ediţia a doua).
3. Aparatul critic şi bibliografia: pentru realizarea acestei prezentări se vor l LOCK, Dennis, Managementul proiectului, Editura Monitorul Oficial, 2010.
folosi minim 5 surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri etc.). l MOCHAL Tom, MOCHAL Jeff, Lecţii de management de proiect, Editura Codecs, Bucureşti, 2006.
Prezentarea în format PowerPoint (.ppt) va fi predată în perioada de înscriere, l MCCOLLUM James K., BĂNACU Cristian Silviu, Management de proiect. O abordare practică, Editura
în două exemplare tipărite, precum şi pe CD, odată cu depunerea dosarului de Universitară, Bucureşti, 2007.
înscriere. În ziua admiterii, candidaţii vor aduce prezentarea în format electronic l NEWTON Richard, Managerul de proiect. Măiestrie în livrarea proiectelor, Editura Codecs, București,
(stick USB sau CD). Aceasta va fi susţinută în faţa comisiei de examen, în perioada 2006.
l TURNER Rodney J., SIMISTER Stephen J., Manualul Gower de Management de Proiect, Editura
precizată mai sus. Candidaţii vor respecta programarea care va fi anunţată la Codecs, 2004.
avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro. l www.ier.ro (publicații IER)
Această modalitate de admitere permite evaluarea interesului candidaţilor l www.fonduri-structurale.ro
pentru Masteratul în Managementul proiectelor pentru practicarea profesiei l www.europa.eu.int
de manager de proiect şi pentru tema aleasă, precum şi a angajamentului în l www.pmboulevard.com
alocarea timpului necesar pentru cursuri şi studiu individual. Sunt încurajate l www.pmi.org
16 studiile de caz ce ilustrează experienţa personală în ceea ce priveşte implicarea în Notă: Bibliografia are caracter orientativ. În redactarea eseului, candidaţii sunt încurajaţi să
planificarea, implementarea şi evaluarea de proiecte şi programe. studieze şi alte surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri).

Persoană de contact: Prof. univ. dr. Alina Bârgăoanu, alina.bargaoanu@comunicare.ro


Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane
Perioada de înscriere: 12-17 septembrie a.c.
Perioada de susţinere a eseului: 21-23 septembrie a.c., conform unei planificări care va fi anunţată la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.
PROBA DE CONCURS
Examenul la Masteratul în Comunicare managerială şi resurse umane constă în redactarea şi susţinerea unei lucrări. Aceasta poate fi:
- ESEU sau
- PLAN DE RESURSE UMANE - PREZENTARE/DESCRIERE A UNUI PLAN DE RESURSE UMANE (cu analize și comentarii personale ale candidatului), într-unul din domeniile:
l
analiza muncii; l
selecţie de personal; l
evaluarea psihologică în organizaţii; schimbare organizaţională;
l
l
recrutare de personal; l
evaluarea performantelor profesionale; l
formare profesională (training şi coaching); satisfacţia muncii;
l
l
cultură organizaţională şi climat de muncă; leadership.
l

Eseul va fi redactat pe una dintre temele indicate mai jos (Teme pentru eseuri) şi va Planul de resurse umane va respecta următoarele cerinţe de redactare:
respecta următoarele cerinţe: 1. Structură generală:
1. Structură generală: MASTERAT <Comunicare managerială şi resurse umane>
MASTERAT <Comunicare managerială şi resurse umane> <Numele candidatei/ului>
<Numele candidatei/ului> <Titlul documentului>
<Titlul eseului> Cuprins (lista secţiunilor sau părţilor):
Cuprins (lista secţiunilor sau părţilor): <Secţiunea 1>
<Secţiunea 1> <Secţiunea 2>
<Secţiunea 2> <Secţiunea n>
<Secţiunea n> <Secţiunea 1>
<Secţiunea 1> (conţinut)
(conţinut) <Secţiunea n>
<Secţiunea n> (conţinut)
(conţinut) Bibliografie
Bibliografie 2. Formatare: Times New Roman, mărimea 12, distanţarea (line spacing) 1,5.
2. Formatare: Times New Roman, mărimea 12, distanţarea (line spacing) 1,5. 3. Dimensiuni: minim 8 pagini, maxim 10 pagini (inclusiv bibliografia).
3. Dimensiuni: minim 8 pagini, maxim 10 pagini (inclusiv bibliografia). 4. Aparatul critic şi bibliografia: pentru realizarea acestui eseu se vor folosi
4. Aparatul critic şi bibliografia: pentru realizarea acestui eseu se vor folosi minim 10 surse minim 10 surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri etc.). Folosirea unei (unor) surse
bibliografice (cărţi, articole, site-uri etc.). Folosirea unei (unor) surse bibliografice în textul eseului bibliografice în textul eseului va fi marcată prin note de subsol; sursele bibliografice
va fi marcată prin note de subsol; sursele bibliografice care nu apar în astfel de note vor fi ignorate. care nu apar în astfel de note vor fi ignorate.
Lucrarea (eseu sau plan de resurse umane) va fi predată în perioada de înscriere, în două exemplare, odată cu depunerea dosarului de înscriere. Dosarele de înscriere care vor fi depuse fără lucrare
sau în altă perioadă decât cea anunţată nu vor fi acceptate. Lucrarea va fi susţinută în faţa comisiei de examen, în perioada precizată mai sus. Candidaţii vor respecta programarea care va fi anunţată la
avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro. Această modalitate de admitere permite evaluarea interesului candidaţilor pentru Masteratul în Comunicare managerială şi resurse
umane şi pentru tema tratată în eseu, precum şi a angajamentului în alocarea timpului necesar pentru cursuri şi studiu individual.

TEME PENTRU ESEURI BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ


1. Comportamentele contraproductive la locul de muncă: efecte ale contextului l CHIRICĂ S., Psihologie organizaţională. Modele de diagnoză şi intervenţie, Casa de Editură şi
organizaţional, sau ale trăsăturilor personale?;
2. Analiza muncii ca bază a politicilor de resurse umane; Consultanţă„Studiul Organizării“, Cluj-Napoca, 1996.
3. Gestionarea stresului ocupaţional: resorturi personale sau situaţionale; l PITARIU H. D., Managementul resurselor umane. Evaluarea performanţelor profesionale,
4. Valorile individuale şi organizaţionale: conflict şi complementaritate; Editura ALL-Beck, Bucureşti, 2000.
5. Variabile psihologice şi nonpsihologice ca predictori în selecţia de personal. l STANCIU Şt., IONESCU M. A., Cultură şi comportament organizaţional, Editura Comunicare.ro,
Eseul poate acoperi în întregime o temă, la un nivel general, sau un singur subiect din Bucureşti, 2005.
cadrul temei, dar la un nivel aprofundat. Exemplele şi studiile de caz pot fi oferite pe baza
experienţei proprii sau, în cazul în care nu există experienţă directă, pot fi comentate şi Notă: Bibliografia are caracter orientativ. În redactarea eseului, candidaţii sunt încurajaţi să
analizate într-o manieră originală. În ambele situaţii, utilizarea surselor bibliografice este studieze şi alte surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri). 17
obligatorie.

Persoană de contact: Conf. univ. dr. Dragoş Iliescu, dragos.iliescu@comunicare.ro


Masterat în Management şi comunicare în afaceri
Perioada de înscriere: 12-17 septembrie a.c.
Perioada de susţinere a eseului: 21-23 septembrie a.c., conform unei planificări care va fi anunţată la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.
PROBA DE CONCURS TEME PENTRU ESEURI
Examenul la Masteratul în Management şi comunicare în afaceri 1. Impactul crizei economice asupra strategiilor de afaceri din industria
constă în redactarea şi susţinerea unui eseu. Eseul va fi redactat pe una dintre românească de … (domeniul industriei este la alegerea candidatului);
temele indicate mai jos (Teme pentru eseuri) şi va respecta următoarele 2. Atragerea şi păstrarea clienţilor profitabili;
cerinţe: 3. Care este viitorul responsabilității sociale corporatiste în urma crizei
1. Structură generală: economice?;
MASTERAT <Management şi comunicare în afaceri> 4. Marketingul online românesc, încotro?;
<Numele candidatei/ului> 5. Eficiența relațiilor publice în timp de criză economică.
<Titlul eseului>
Cuprins (lista secţiunilor sau părţilor): Eseul poate acoperi în întregime o temă, la un nivel general, sau un singur
<Secţiunea 1> subiect din cadrul temei, dar la un nivel aprofundat. Exemplele şi studiile de caz pot
<Secţiunea 2> fi oferite pe baza experienţei proprii sau, în cazul în care nu există experienţă directă,
<Secţiunea n> pot fi comentate şi analizate într-o manieră originală. În ambele situaţii, utilizarea
<Secţiunea 1> surselor bibliografice este obligatorie.
(conţinut)
<Secţiunea n> BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ
(conţinut) l IACOB Dumitru, CISMARU Diana-Maria, PRICOPIE Remus, Relaţiile publice. Coeziune
Bibliografie şi eficienţă prin comunicare, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2011.
2. Formatare: Times New Roman, mărimea 12, distanţarea (line l KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary, Managementul marketingului, ediţia a IV-a,
spacing) 1,5. Editura Teora, Bucureşti, 2005.
3. Dimensiuni: minim 8 pagini, maxim 10 pagini (inclusiv bibliografia). l KOTLER Philip, CASLIONE John A., Chaotics. Managementul şi marketingul în era
4. Aparatul critic şi bibliografia: pentru realizarea acestui eseu se vor turbulenţelor, Editura Publica, Bucureşti, 2009.
folosi minim 10 surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri etc.). Folosirea unei l LEINEMANN Ralf, BAIKALTEVA Elena, Eficienţa în relaţiile publice, Editura
(unor) surse bibliografice în textul eseului va fi marcată prin note de subsol; comunicare.ro, Bucureşti, 2007.
sursele bibliografice care nu apar în astfel de note vor fi ignorate. l LUCHIAN Daniel Gheorghe, Managementul în perioade de criză, Bucureşti, Editura
Economică, 1997.
Eseul va fi predat în perioada de înscriere, în două exemplare, odată cu
l PORTER Michael E., Strategie concurenţială. Manual de supravieţuire şi creştere a
depunerea dosarului de înscriere. Dosarele de înscriere care vor fi depuse fără
firmelor în condiţiile economiei de piaţă, Editura Teora, Bucureşti, 2001.
eseu sau în altă perioadă decât cea anunţată nu vor fi acceptate. Eseul va fi
l TROUT Jack, RIVKIN Steve, Noua poziţionare: cele mai noi informaţii despre strategia
susţinut în faţa comisiei de examen, în perioada precizată mai sus. Candidaţii
de business numărul unu din lume, Editura Brandbuilders, Bucureşti, 2008.
vor respecta programarea care va fi anunţată la avizierul facultăţii şi pe site-ul
l www.businessmagazin.ro
www.comunicare.ro.
l www.capital.ro
Această modalitate de admitere permite evaluarea interesului
l www.zf.ro
candidaţilor pentru Masteratul în Management şi comunicare în afaceri
şi pentru tema tratată în eseu, precum şi a angajamentului în alocarea timpului Notă: Bibliografia are caracter orientativ. În redactarea eseului, candidaţii sunt încurajaţi să
necesar pentru cursuri şi studiu individual. studieze şi alte surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri).
18

Persoană de contact: Lector univ. dr. Florina Pînzaru, florina.pinzaru@comunicare.ro


Masterat în Management educaţional şi comunicare instituţională
Perioada de înscriere: 12-17 septembrie a.c.
Perioada de susţinere a eseului: 21-23 septembrie a.c., conform unei planificări care va fi anunţată la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.
PROBA DE CONCURS TEME PENTRU ESEURI
Examenul la masteratul în Management educaţional şi 1. Managementul schimbarii in educatie. Parteneriat şi implicare comunitară;
comunicare instituţională constă în redactarea şi susţinerea unui eseu. 2. Utilizarea resurselor umane în cadrul instituţiei şcolare; Diagnoza şi analiza
Eseul va fi redactat pe una dintre temele indicate mai jos (Teme pentru nevoilor educaţionale şi de formare în perspectiva schimbărilor educaţionale.
eseuri) şi va respecta următoarele cerinţe: 3. Managementul de curriculum; rolul profesorului şi al directorului în
1. Structură generală: proiectarea şi dezvoltarea de curriculum;
MASTERAT <Management educaţional şi comunicare instituţională>
<Numele candidatei/ului> 4. Mass-media în societate: modele şi teorii fundamentale;
<Titlul eseului> 5. Activitatea si campania de relaţii publice (modele de relaţii publice,
Cuprins (lista secţiunilor sau părţilor): elementele planului de relaţii publice, campania de relatii publice).
<Secţiunea 1>
<Secţiunea 2> Eseul poate acoperi în întregime o temă, la un nivel general, sau un singur
<Secţiunea n> subiect din cadrul temei, dar la un nivel aprofundat. Exemplele şi studiile de caz
<Secţiunea 1> pot fi oferite pe baza experienţei proprii sau, în cazul în care nu există experienţă
(conţinut) directă, pot fi comentate şi analizate într-o manieră originală. În ambele situaţii,
<Secţiunea n> utilizarea surselor bibliografice este obligatorie.
(conţinut)
Bibliografie
2. Formatare: Times New Roman, mărimea 12, distanţarea (line
spacing) 1,5. BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ
3. Dimensiuni: minim 8 pagini, maxim 10 pagini (inclusiv
bibliografia). l BÎRZEA Cezar, Cetăţenia europeană, Editura Politeia, Bucureşti, 2005.
4. Aparatul critic şi bibliografia: pentru realizarea acestui eseu se l DAGENAIS Bernard, Campania de relatii publice, Polirom, Iasi, 2002.
vor folosi minim 10 surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri etc.). Folosirea l DOMINICK, Joseph R., Ipostazele comunicării de masă. Media in era digitală, Editura
unei (unor) surse bibliografice în textul eseului va fi marcată prin note de comunicare.ro, Bucureşti, 2009.
subsol; sursele bibliografice care nu apar în astfel de note vor fi ignorate. l NEWSON Doug, VANSLYKETURK Judy, KRUCKEBERG Dean, Totul despre relaţiile
Eseul va fi predat în perioada de înscriere, în două exemplare, odată cu publice, Editura Polirom, Iaşi, 2003.
depunerea dosarului de înscriere. Dosarele de înscriere care vor fi depuse l ***Manual de management educaţional pentru directorii de unităţi şcolare, Institutul
fără eseu sau în altă perioadă decât cea anunţată nu vor fi acceptate. Eseul de Ştiinţe ale Educaţiei / ProGnosis, Bucureşti, 2000.
va fi susţinut în faţa comisiei de examen, în perioada precizată mai sus. l ***Management educaţional pentru instituţiile de învăţământ, Ministerul Educaţiei
Candidaţii vor respecta programarea care va fi anunţată la avizierul şi Cercetării, Institutul de ştiinţe ale Educaţiei, Proiectul de Reformă a Învăţământului
facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro. Preuniversitar, Bucureşti, 2001.
Această modalitate de admitere permite evaluarea interesului l ***Management educaţional, Vol. I şi Vol. II Institutul Român de Management
candidaţilor pentru Masteratul în Management educaţional şi Educaţional /CDRMO, Iaşi, 2003, 2004.
comunicare instituţională şi pentru tema tratată în eseu, precum şi a
angajamentului în alocarea timpului necesar pentru cursuri şi studiu Notă: Bibliografia are caracter orientativ. În redactarea eseului, candidaţii sunt încurajaţi să
individual. studieze şi alte surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri). 19

Persoană de contact: Lector univ. dr. Irina Stănciugelu, irina.stanciugelu@comunicare.ro


Masterat în Comunicare audio-video
Perioada de înscriere: 12-17 septembrie a.c.
Perioada de susţinere a eseului: 21-23 septembrie a.c., conform unei planificări care va fi anunţată la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.
PROBA DE CONCURS TEME PENTRU ESEURI
Examenul la Masteratul în Comunicare audio-video constă în 1. Influenţa internetului asupra ştirilor şi programelor de televiziune;
redactarea şi susţinerea unui eseu. Eseul va fi redactat pe una dintre temele 2. Studiile de gen (gender studies) şi televiziunea (exemplu de temă:
indicate mai jos (Teme pentru eseuri) şi va respecta următoarele cerinţe: imaginea familiei în producțiile româneşti);
1. Structură generală: 3. Televiziunea şi telefonia mobilă;
MASTERAT <Comunicare audio-video> 4. Televiziunea HD şi influenţa tehnologiei asupra conţinutului editorial;
<Numele candidatei/ului> 5. Televiziunea şi internetul: aspecte tehnice şi editoriale.
<Titlul eseului>
Cuprins (lista secţiunilor sau părţilor): Eseul poate acoperi în întregime o temă, la un nivel general, sau un singur
<Secţiunea 1> subiect din cadrul temei, dar la un nivel aprofundat. Exemplele şi studiile de caz
<Secţiunea 2> pot fi oferite pe baza experienţei proprii sau, în cazul în care nu există experienţă
<Secţiunea n> directă, pot fi comentate şi analizate într-o manieră originală. În ambele situaţii,
<Secţiunea 1> utilizarea surselor bibliografice este obligatorie.
(conţinut)
<Secţiunea n>
(conţinut) BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ
Bibliografie
l BLUMENTHAL Howard J., GOODENOUGH Oliver R., This Business of Television, Billboard
2. Formatare: Times New Roman, mărimea 12, distanţarea (line Books Publisher, 2006.
spacing) 1,5. l CALVERT/ CASEY/ C, Television Studies: The Key Concepts (Routledge Key Guides),
3. Dimensiuni: minim 8 pagini, maxim 10 pagini (inclusiv Routledge, 2007.
bibliografia). l DOUGLAS Pamela, Writing the TV Drama Series: How to Succeed as a Professional Writer
in TV, Ed. Michael Wiese Productions, 2nd edition, 2007.Peter B. Orlik, Electronic Media
4. Aparatul critic şi bibliografia: pentru realizarea acestui eseu se Criticism: Applied Perspectives, Editura Intellect Ltd., 2008.
vor folosi minim 10 surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri etc.). Folosirea l MCQUAIL Denis, WINDAHL Sven, Modele ale comunicării, Editura Comunicare.ro,
unei (unor) surse bibliografice în textul eseului va fi marcată prin note de București, 2001.
subsol; sursele bibliografice care nu apar în astfel de note vor fi ignorate. l O'DONNELL Victoria, Television criticism, Sage Publications, Inc, 2007.
l POSTMAN Neil, POWERS Steve, How to Watch TV News: Revised Edition, Ed. Penguin,
Eseul va fi predat în perioada de înscriere, în două exemplare, odată cu 2008.
depunerea dosarului de înscriere. Dosarele de înscriere care vor fi depuse l SANDLER Ellen, The TV Writer's Workbook: A Creative Approach To Television Scripts, Ed.
fără eseu sau în altă perioadă decât cea anunţată nu vor fi acceptate. Eseul Delta 2007.
va fi susţinut în faţa comisiei de examen, în perioada precizată mai sus. l SCHROEDER Alan, Writing and Producing Television News: From Newsroom to Air, Ed.
Candidaţii vor respecta programarea care va fi anunţată la avizierul Oxford University Press, USA, 2008.
facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro. l STAVRE Ion, Reconstrucția societății românești cu ajutorul audiovizualului, Editura
Nemira, București, 2004.
Această modalitate de admitere permite evaluarea interesului l STAVRE Ion, WIST Simona, MĂI ANTAL Marie Jeanne, Studii de comunicare, Editura
candidaţilor pentru Masteratul în Comunicare audio-video şi pentru Coresi, Bucureşti, 2009.
tema tratată în eseu, precum şi a angajamentului în alocarea timpului Notă: Bibliografia are caracter orientativ. În redactarea eseului, candidaţii sunt încurajaţi să
20 necesar pentru cursuri şi studiu individual. studieze şi alte surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri).

Persoană de contact: Conf. univ. dr. Ion Stavre, ion.stavre@comunicare.ro


Masterat în Brand management şi comunicare corporatistă
Perioada de înscriere: 12-17 septembrie a.c.
Perioada de susţinere a eseului: 21-23 septembrie a.c., conform unei planificări care va fi anunţată la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.
PROBA DE CONCURS TEME PENTRU ESEURI
Examenul la Masteratul în Brand management şi comunicare 1. De la brand, la lovemark. Și apoi?;
corporatistă constă în redactarea şi susţinerea unui eseu. Eseul va fi 2. Brandurile românești, încotro?;
redactat pe una dintre temele indicate mai jos (Teme pentru eseuri) şi va 3. Strategii de comunicare corporatistă în timp de criză economică: ce
respecta următoarele cerinţe: impact?;
1. Structură generală: 4. Comunicarea online pentru brandurile românești din industria … (la
MASTERAT <Brand management şi comunicare corporatistă> alegere);
<Numele candidatei/ului> 5. Fidelitatea față de brand și strategiile de loializare.
<Titlul eseului>
Cuprins (lista secţiunilor sau părţilor):
Eseul poate acoperi în întregime o temă, la un nivel general, sau un singur
<Secţiunea 1>
subiect din cadrul temei, dar la un nivel aprofundat. Exemplele şi studiile de caz
<Secţiunea 2>
<Secţiunea n>
pot fi oferite pe baza experienţei proprii sau, în cazul în care nu există experienţă
<Secţiunea 1> directă, pot fi comentate şi analizate într-o manieră originală. În ambele situaţii,
(conţinut) utilizarea surselor bibliografice este obligatorie.
<Secţiunea n>
(conţinut)
Bibliografie BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ
2. Formatare: Times New Roman, mărimea 12, distanţarea (line
spacing) 1,5. l AAKER David A., Managementul capitalului unui brand: cum să valorificăm
3. Dimensiuni: minim 8 pagini, maxim 10 pagini (inclusiv numele unui brand, Editura Brandbuilders, Bucureşti, 2005.
bibliografia). l IACOB Dumitru, CISMARU Diana-Maria, PRICOPIE Remus, Relaţiile publice.
4. Aparatul critic şi bibliografia: pentru realizarea acestui eseu se Coeziune şi eficienţă prin comunicare, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2011.
vor folosi minim 10 surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri etc.). Folosirea l KLEIN Naomi, No logo, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2006.
unei (unor) surse bibliografice în textul eseului va fi marcată prin note de l KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary, Managementul marketingului, ediţia a IV-a,
subsol; sursele bibliografice care nu apar în astfel de note vor fi ignorate. Editura Teora, Bucureşti, 2005.
Eseul va fi predat în perioada de înscriere, în două exemplare, odată cu l OLINS Wally, Despre brand, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2006.
depunerea dosarului de înscriere. Dosarele de înscriere care vor fi depuse l RIES Al, RIES Laura, Cele 22 de legi imuabile ale brandingului, Editura Curier
fără eseu sau în altă perioadă decât cea anunţată nu vor fi acceptate. Eseul Marketing, Bucureşti, 2003.
va fi susţinut în faţa comisiei de examen, în perioada precizată mai sus. l ROBERTS Kevin, Lovemarks, Editura Business Media Group, Bucureşti, 2006.
Candidaţii vor respecta programarea care va fi anunţată la avizierul l www.businessmagazin.ro
facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro. l www.capital.ro
Această modalitate de admitere permite evaluarea interesului l www.zf.ro
candidaţilor pentru Masteratul în Brand management şi comunicare
corporatistă şi pentru tema tratată în eseu, precum şi a angajamentului în Notă: Bibliografia are caracter orientativ. În redactarea eseului, candidaţii sunt încurajaţi să
alocarea timpului necesar pentru cursuri şi studiu individual. studieze şi alte surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri). 21

Persoană de contact: Lector univ. dr. Florina Pînzaru, florina.pinzaru@comunicare.ro


Masterat în Comunicare şi comportament organizaţional
Perioada de înscriere: 12-17 septembrie a.c.
Perioada de susţinere a eseului: 21-23 septembrie a.c., conform unei planificări care va fi anunţată la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.
PROBA DE CONCURS TEME PENTRU ESEURI
Examenul la Masteratul în Comunicare şi comportament 1. Strategii de motivare a angajaților în contexte dificile economic;
organizaţional constă în redactarea şi susţinerea unui eseu. Eseul va fi 2. Mizele construcției brandului de angajator;
redactat pe una dintre temele indicate mai jos (Teme pentru eseuri) şi va 3. Comportamentul individual şi de grup în organizaţii: complementaritate
respecta următoarele cerinţe: sau/şi juxtapunere?;
1. Structură generală: 4. Bariere și soluții în comunicarea interdepartamentală;
MASTERAT <Comunicare şi comportament organizaţional> 5. Relația comunicare internă – comunicare externă.
<Numele candidatei/ului>
<Titlul eseului> Eseul poate acoperi în întregime o temă, la un nivel general, sau un singur
Cuprins (lista secţiunilor sau părţilor): subiect din cadrul temei, dar la un nivel aprofundat. Exemplele şi studiile de caz pot
<Secţiunea 1> fi oferite pe baza experienţei proprii sau, în cazul în care nu există experienţă directă,
<Secţiunea 2> pot fi comentate şi analizate într-o manieră originală. În ambele situaţii, utilizarea
<Secţiunea n> surselor bibliografice este obligatorie.
<Secţiunea 1>
(conţinut)
<Secţiunea n>
(conţinut)
Bibliografie BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ
2. Formatare: Times New Roman, mărimea 12, distanţarea (line l BOGÁTHY ZOLTÁN (coordonator), Manual de psihologia muncii şi organizaţională,
spacing) 1,5. Editura Polirom, Iaşi, 2004.
3. Dimensiuni: minim 8 pagini, maxim 10 pagini (inclusiv bibliografia). l CISMARU Diana Maria, Comunicarea internă în organizaţii, Editura Tritonic,
4. Aparatul critic şi bibliografia: pentru realizarea acestui eseu se vor Bucureşti, 2008.
folosi minim 10 surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri etc.). Folosirea unei l GOFFMAN Erving, Viaţa cotidiană ca spectacol, Editura Comunicare.ro, Bucureşti,
(unor) surse bibliografice în textul eseului va fi marcată prin note de subsol; 2003.
sursele bibliografice care nu apar în astfel de note vor fi ignorate. l IONESCU Mihaela-Alexandra, Brandul de angajator, Editura Institutul European,
Eseul va fi predat în perioada de înscriere, în două exemplare, odată cu Iaşi, 2009.
depunerea dosarului de înscriere. Dosarele de înscriere care vor fi depuse fără l JOHNS Gary, Comportament organizaţional, Editura Economică, Bucureşti, 2003.
eseu sau în altă perioadă decât cea anunţată nu vor fi acceptate. Eseul va fi l PITARIU Horia, Proiectarea fişelor de post, evaluarea muncii şi aprecierea
susţinut în faţa comisiei de examen, în perioada precizată mai sus. Candidaţii personalului, Editura Irecson, Bucureşti, 2006.
vor respecta programarea care va fi anunţată la avizierul facultăţii şi pe site-ul l STANCIU Ştefan, IONESCU Mihaela-Alexandra, Cultură şi comportament
www.comunicare.ro. organizaţional, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2005.
Această modalitate de admitere permite evaluarea interesului l ZLATE Mielu, Leadership şi management, Editura Polirom, Iaşi, 2004.
candidaţilor pentru Masteratul în Comunicare şi comportament
organizaţional şi pentru tema tratată în eseu, precum şi a angajamentului în Notă: Bibliografia are caracter orientativ. În redactarea eseului, candidaţii sunt încurajaţi să
alocarea timpului necesar pentru cursuri şi studiu individual. studieze şi alte surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri).
22

Persoană de contact: Lector univ. dr. Florina Pînzaru, florina.pinzaru@comunicare.ro


Studii universitare de masterat cu predare în limba engleză
MASTERAT ÎN COMUNICARE ŞI PUBLICITATE
Perioada de înscriere: 12-17 septembrie a.c.
Perioada de susţinere a eseului: 21-23 septembrie a.c., conform unei planificări care va fi anunţată la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.
PROBA DE CONCURS TEME PENTRU ESEURI
Examenul la Masteratul în Comunicare şi Publicitate în limba 1. Impactul mass media asupra societăţii - modele şi teorii fundamentale (evoluţia
engleză constă în redactarea şi susţinerea unui eseu. Eseul va fi redactat în paradigmelor în studiul comunicării de masă, apariţia şi evoluţia mass media, noile media
limba engleză pe una dintre temele indicate mai jos (Teme pentru eseuri) şi şi efectul asupra societăţii, societatea informaţională, efectele mass media în spaţiul
va respecta următoarele cerinţe: public, funcţiile şi disfuncţiile mass media).
2. Construirea înţelesului prin comunicarea mediatică (fluxul comunicării în doi paşi,
1. Structură generală: mass media şi selecţia informaţiei, agenda setting, mass media şi spirala tăcerii, teoriile
MASTERAT <Comunicare şi Publicitate > cognitive în comunicarea de masă).
<Numele candidatei/ului> 3. Publicitatea în era noilor media: provocări la adresa advertisingului tradiţional,
<Titlul eseului> reconfigurări ale practicilor publicitare, noi publicuri, noi audienţe, noi consumatori.
Cuprins (lista secţiunilor sau părţilor): 4. Publicitate şi cultură: rolul publicităţii în societatea de consum, publicitatea între
<Secţiunea 1> cultură globală şi pieţe locale, publicitatea ca formă a culturii populare.
<Secţiunea 2> 5. Noi practici, noi publicuri în media românească: campanii civice, jurnalism
<Secţiunea n> cetăţenesc, publicuri active, integrarea noilor media în practicile mediatice.
<Secţiunea 1>
(conţinut) Temele propuse au un caracter general. Candidaţii trebuie să delimiteze, să
<Secţiunea n> problematizeze şi să analizeze în profunzime un aspect particular al temei alese. Se
recomandă ca studenţii să ilustreze tema abordată prin studii de caz asupra unor
(conţinut) evenimente mediatice sau campanii publicitare actuale, în lumina considerentelor
Bibliografie teoretice abordate. Utilizarea surselor bibliografice este obligatorie.
2. Formatare: Times New Roman, mărimea 12, distanţarea (line
spacing) 1,5. BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ
3. Dimensiuni: minim 8 pagini, maxim 10 pagini (inclusiv
l BAUDRILLARD Jean, Societatea de consum. Mituri şi structuri, Editura Comunicare.ro,
bibliografia). 2008.
4. Aparatul critic şi bibliografia: pentru realizarea acestui eseu se l BECIU Camelia, Comunicare şi discurs mediatic, Editura Comunicare.ro, 2009.
vor folosi minim 10 surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri etc.). Folosirea l CATHELAT Bernard, Publicitate şi societate, Editura Trei, 2005.
unei (unor) surse bibliografice în textul eseului va fi marcată prin note de l CORBU Nicoleta, Brandurile globale, Editura Tritonic, 2009.
subsol; sursele bibliografice care nu apar în astfel de note vor fi ignorate. l DOBRESCU Paul, BÂRGĂOANU Alina, Mass media şi societatea, Editura Comunicare.ro,
Eseul va fi predat în perioada de înscriere, în două exemplare, odată cu 2007.
depunerea dosarului de înscriere. Dosarele de înscriere care vor fi depuse l DRĂGAN Ioan, Comunicarea, paradigme şi teorii, Editura Rao, Bucureşti, 2007.
fără eseu sau în altă perioadă decât cea anunţată nu vor fi acceptate. Eseul l GUŢU-TUDOR, Dorina, New Media, Editura Tritonic, 2008.
l ILIESCU Dragoş, PETRE Dan, Psihologia reclamei şi a consumatorului: Psihologia
va fi susţinut în faţa comisiei de examen, în perioada precizată mai sus. consumatorului, Comunicare.ro, 2004.
Candidaţii vor respecta programarea care va fi anunţată la avizierul l Klein Naomi, No logo. Tirania mărcilor, Editura Comunicare.ro, 2006.
facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro. l KOTLER Philip, Principiile marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 2008.
Această modalitate de admitere permite comisiei de admitere să l MCQUAIL Denis, WINDAHL Sven, Modele ale comunicării pentru studiul comunicării de
evalueze: interesului candidaţilor pentru Masteratul în Comunicare şi masă, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2004.
Publicitate şi pentru tema tratată în eseu; angajamentului în alocarea l WEISS Brigitte, Efectele publicităţii, Editura IAA, Bucureşti, 2007..
timpului necesar pentru cursuri şi studiu individual; nivelul de cunoaştere a Notă: Bibliografia are caracter orientativ. În redactarea eseului, candidaţii sunt încurajaţi să
limbii engleze. studieze şi alte surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri). 23

Persoană de contact: Lector univ. dr. Mălina Ciocea, malina.ciocea@comunicare.ro


Studii universitare de masterat cu predare în limba engleză
MASTERAT ÎN MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Perioada de înscriere: 12-17 septembrie a.c.
Perioada de susţinere a eseului: 21-23 septembrie a.c., conform unei planificări care va fi anunţată la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.
PROBA DE CONCURS TEME PENTRU PREZENTARE
(candidaţii pot trata o temă în totalitate sau, în interiorul unei singure teme, 2-3 subteme).
Examenul la Masteratul în Managementul proiectelor în limba
engleză constă în susţinerea unei prezentări în format PowerPoint. 1. Managementul proiectelor: metode de managementul proiectelor şi aplicarea lor în proiecte.
Managementul proceselor. Structuri organizaţionale, organizaţia orientată pe proiecte. Modelele
Prezentarea va fi redactată în limba engleză, va aborda una dintre temele de maturitate pentru managementul proiectelor şi introducerea managementului proiectelor în
indicate (Teme pentru prezentare) şi va respecta următoarele cerinţe: organizaţiile care nu sunt orientate pe proiecte. Proiectele în mediul privat, managementul
1. Structură generală: proiectelor ca instrument strategic pentru performanţa în afaceri. Exemple, studii de caz, poveşti de
MASTERAT <Managementul proiectelor> succes, “lessons learned”.
2. Managementul echipei de proiect: competenţe sociale ale managerului de proiect. Roluri în
<Numele candidatei/ului> echipa de proiect. Negocierea conflictuelor/ managementul emoţiilor în proiecte. Împuternicirea
<Titlul prezentării> echipei de proiect (empowerment). Adoptarea deciziilor în proiecte. Exemple, studii de caz, poveşti
Cuprins de succes, “lessons learned”.
<Slide 1> 3. Managementul schimbării: Tipuri de schimbare, designul şi managementul procesului de
schimbare în organizaţie. Schimbarea raportată la cultura organizaţională. Exemple, studii de caz,
(conţinut) poveşti de succes, “lessons learned”.
<Slide n> 4. Proiectele finanţate din Instrumentele Structurale. Politica Regională şi de Coeziune a Uniunii
(conţinut) Europene. Implementarea Instrumentelor Structurale în România. Campaniile de promovare a
Bibliografie programelor şi proiectelor finanţate de Uniunea Europeană. Exemple, studii de caz, poveşti de
succes, “lessons learned”privind implementarea Instrumentelor Structurale în România.
2. Dimensiuni:: maxim 25 de slide-uri. 5. Globalizare şi integrare europeană. Modele de dezvoltare în contextul globalizării. Strategia de
3. Aparatul critic şi bibliografia: pentru realizarea acestei prezentări dezvoltare a României în perioada postaderare.
se vor folosi minim 5 surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri etc.).
BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ
ARMSTRONG Michael, Managementul resurselor umane. Manual de practică, Editura Codecs, 2006.
l
Prezentarea în format PowerPoint (.ppt) va fi predată în perioada de BÂRGĂOANU Alina, Fondurile europene. Strategii de promovare şi utilizare, Editura Tritonic, 2009.
l
înscriere, în două exemplare tipărite, precum şi pe CD, odată cu depunerea BODDY David, BUCHANAN David, Preluaţi conducerea, Editura Codecs, 2000.
l
dosarului de înscriere. În ziua admiterii, candidaţii vor aduce prezentarea în DE VRIES Manfred K., Leadership: Arta şi măestria de a conduce, Editura Codecs, 2008.
l
format electronic (stick USB sau CD). Aceasta va fi susţinută în faţa comisiei DOBRESCU Paul, Viclenia globalizării. Asaltul asupra puterii americane, Iaşi, Institutul European,
l
2010.
de examen, în perioada precizată mai sus. Candidaţii vor respecta l GAREIS Roland, Happy Projects, Editura ASE, Bucureşti, 2010 (ediţia a doua).
programarea care va fi anunţată la avizierul facultăţii şi pe site-ul l LOCK, Dennis, Managementul proiectului, Editura Monitorul Oficial, 2010.
www.comunicare.ro. l MOCHAL Tom, MOCHAL Jeff, Lecţii de management de proiect, Editura Codecs, Bucureşti, 2006.
l MCCOLLUM James K., BĂNACU Cristian Silviu, Management de proiect. O abordare practică, Editura
Această modalitate de admitere permite evaluarea interesului Universitară, Bucureşti, 2007.
candidaţilor pentru Masteratul în Managementul proiectelor pentru l NEWTON Richard, Managerul de proiect. Măiestrie în livrarea proiectelor, Editura Codecs, București,
practicarea profesiei de manager de proiect şi pentru tema aleasă, precum şi 2006.
a angajamentului în alocarea timpului necesar pentru cursuri şi studiu l TURNER Rodney J., SIMISTER Stephen J., Manualul Gower de Management de Proiect, Editura
Codecs, 2004.
individual. Sunt încurajate studiile de caz ce ilustrează experienţa personală l www.ier.ro (publicații IER)
în ceea ce priveşte implicarea în planificarea, implementarea şi evaluarea de l www.fonduri-structurale.ro
proiecte şi programe. l www.europa.eu.int
l www.pmboulevard.com
Prezentarea PowerPoint, CV-ul şi susţinerea prezentării în faţa l www.pmi.org
comisiei vor fi în limba engleză.
24 Notă: Bibliografia are caracter orientativ. În redactarea eseului, candidaţii sunt încurajaţi să
studieze şi alte surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri).

Persoană de contact: Prof. univ. dr. Alina Bârgăoanu, alina.bargaoanu@comunicare.ro


Admiterea la învăţământul cu frecvenţă (zi)
STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
(locuri finanțate de la bugetul de stat şi locuri cu taxă)
La colocviul de admitere pentru studiile universitare de doctorat în ştiinţele comunicării se pot prezenta absolvenţii învăţământului universitar de lungă
durată cu diplomă de licenţă şi diplomă de master/studii aprofundate (cu excepţia promoţiilor anterioare anului 2003). Cetăţenii altor state se pot înscrie la
admiterea la doctorat în conformitate cu reglementările în vigoare. Candidaţii care au făcut studiile în străinătate vor prezenta la înscriere traducerea
legalizată a diplomei obţinute, precum şi echivalarea acesteia de către Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare din
cadrul Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE EXAMENUL DE ADMITERE


Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă: Examenul de admitere la studiile de doctorat în ştiinţele
fişa de înscriere tip, în care se vor menţiona opţiunile pentru conducătorul de
l comunicării constă în:
doctorat; l examen de competenţă lingvistică pentru limba engleză sau
l Curriculum vitae; franceză;
l lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului; l evaluarea de către comisie a proiectului de cercetare propus de
l propunerea unui proiect de cercetare (în scris, minimum 10 pagini) în candidat;
concordanţă cu domeniul îndrumătorului ştiinţific, cu justificarea importantei l evaluarea de către comisie a CV-ului profesional al candidatului;
acesteia; l evaluarea de către comisie a unui capitol (cu notele şi bibliografia
l listă bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se aferente) din lucrarea de licenţa sau dizertaţia de master sau a unui
poată desfăşura colocviul; studiu de specialitate publicat, care va fi inclus în dosarul de înscriere;
l un capitol (cu notele şi bibliografia aferente) din lucrarea de licenţă sau l colocviu pe baza a cinci dintre lucrările indicate în bibliografia
dizertaţia de master sau un studiu de specialitate publicat pentru admitere, la alegerea fiecărui candidat.
l atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Catedra de BIBLIOGRAFIE
limbi străine, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, SNSPA; excepţie fac cei care Bibliografia recomandată se află pe site-ul www.comunicare.ro la
au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limba străina, a secţiunea Şcoala doctorală în ştiinţele comunicării.
unei facultăţi aprobate, au testul DALF, TOEFEL sau alte certificate internaţionale
recunoscute. Cei care nu au acest atestat vor susţine un test de competenta lingvistică, Persoană de contact:
proba fiind eliminatorie. Prof. univ. dr. Constantin Schifirneţ, Directorul Şcolii doctorale:
l copie legalizată după certificatul de naştere; constantin.schifirnet@comunicare.ro
l copie legalizată după certificatul de căsătorie/ de schimbare a numelui, Prof. univ. dr. Camelia Beciu:
daca este cazul; camelia.beciu@comunicare.ro
l copie legalizată după diploma de bacalaureat sau un act echivalent; CUANTUMUL TAXELOR
l copie legalizată după diploma de licenţa şi foaia matricolă;
Valoarea actualizată a taxelor pentru anul universitar 2011-2012 va fi
l copie legalizată după diploma de masterat sau un act echivalent şi foaia
matricolă (pentru absolvenţii de masterat din anul universitar curent, adeverinţa de
afişată pe site-ul www.comunicare.ro după ce Senatul SNSPA va stabili 25
cuantumul tuturor taxelor. Taxele pentru anul academic 2010-2011 pot fi
absolvire şi foaia matricolă în original); vizualizate la adresa http://doctorat.snspa.ro/admitere/admitere-si-taxe.
l chitanţa de achitare a taxei de înscriere. Informaţiile privind taxele din anul anterior au caracter orientativ.
Admiterea la învăţământul la distanţă (ID)
STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Numărul de locuri pentru anul academic 2011-2012 pentru învăţământul la distanţă
va fi afişat pe pagina de Internet a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice
(www.comunicare.ro) după ce Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va
aproba cifrele de şcolarizare la nivel naţional.

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE EXAMENUL DE ADMITERE


Pentru înscrierea la concursul de admitere pentru învăţământul la Etapa I:
distanţă, candidaţii vor completa o cerere de înscriere tip, care se află la perioada de înscriere: 11-22 iulie a.c.;
l
sediul facultăţii, la care se anexează următoarele: susținerea interviurilor: 20, 21 și 22 iulie a.c.;
l
l diploma de Bacalaureat sau diplomă echivalentă cu afişarea rezultatelor: 27 iulie a.c.;
l
lperioada de înmatriculare: 1-15 septembrie a.c. Candidaţii declaraţi
aceasta, în copie legalizată, iar pentru absolvenţii de liceu promoţia
admişi se pot înmatricula dacă achită taxa de înmatriculare şi prima rată de
2010 - adeverinţa de absolvire a liceului în original sau copie şcolarizare.
legalizată, în care se menţionează atât media generală obţinută la Atenție: Interviurile vor fi programate în funcție de ordinea înscrierilor.
examenul de Bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute; Programarea interviurilor va fi afișată pe site-ul facultății www.comunicare.ro în
l certificatul de naştere, în copie legalizată (certificat de data de 19 iulie a.c.
căsătorie, certificat de schimbare a numelui, dacă este cazul); Etapa a II-a:
l buletinul/cartea de identitate, în copie; perioada de înscriere : 12-25 septembrie a.c.;
l
l adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, pe care susținerea interviurilor: 21, 22 și 23 septembrie a.c.;
l
să se menţioneze „clinic sănătos pentru înscriere la facultate“; afişarea rezultatelor: 28 septembrie a.c.;
l
l diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta în lperioada de înmatriculare: 3-14 octombrie a.c. Candidaţii declaraţi
copie legalizată, pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua admişi se pot înmatricula dacă achită taxa de înmatriculare şi prima rată de
specializare; şcolarizare.
l chitanţa de plată a taxei de admitere, taxă care se achită la Atenție: Interviurile vor fi programate în funcție de ordinea înscrierilor.
casieria facultăţii; valoarea taxei va fi afişată după ce Senatul SNSPA va Programarea interviurilor va fi afișată pe site-ul facultății www.comunicare.ro în
stabili cuantumul tuturor taxelor pentru anul universitar 2011-2012; data de 20 septembrie a.c.
l patru fotografii tip buletin de identitate;
l un dosar plic.
PROBA DE CONCURS
Selecţia candidaţilor pentru studiile universitare de licenţă din învăţământul
la distanţă se realizează pe baza unui interviu susţinut conform programării afișate
CUANTUMUL TAXELOR pe site-ul www.comunicare.ro, în una dintre cele trei zile ale perioadei de înscriere.
Valoarea actualizată a taxelor pentru anul universitar 2011-2012 Interviul va conţine întrebări cu caracter general din domeniul ştiinţelor sociale,
va fi afişată pe siteul www.comunicare.ro după ce Senatul SNSPA va economice şi filologice din programa de Bacalaureat 2010 pentru următoarele
stabili cuantumul tuturor taxelor. Taxele pentru anul academic 2010- discipline: Limba şi literatura română, Filosofie, Istoria românilor,
26 2011 pot fi vizualizate la adresa http://comunicare.ro/taxe_2010.php. Economie, Logică şi argumentare, Psihologie. Nota la admitere se calculează
Informaţiile privind taxele din anul anterior au caracter orientativ. ca medie aritmetică între media examenului de Bacalaureat şi nota la interviu.
Ocuparea locurilor în învăţământul la distanţă se face în ordinea descrescătoare a
Adresă de e-mail: admitere.id@comunicare.ro mediilor obţinute de candidaţi. Media minimă de admitere este 5 (cinci).
Admiterea la învăţământul cu frecvenţă redusă (IFR)
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
Numărul de locuri pentru anul academic 2011-2012 pentru învăţământul cu frecvenţă
redusă va fi afişat pe pagina de Internet a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice
(www.comunicare.ro) după ce Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va
aproba cifrele de şcolarizare la nivel naţional.

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE
La concursul de admitere se pot înscrie absolvenţii cu diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, indiferent de specializare şi de anul
absolvirii. Nota de admitere se calculează ca medie aritmetică între media la examenul de licenţă şi nota obţinută în urma evaluării dosarului de admitere
(CV + scrisoare de intenţie). Ocuparea locurilor se va face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute. Media minimă de admitere este 5 (cinci).
Candidaţii pot opta pentru următoarele masterate:
Masterat în Comunicare şi relaţii publice;
l Masterat în Management şi comunicare în afaceri;
l
Persoană de contact: Conf. univ. dr. Diana Cismaru Persoană de contact: Lector univ. dr. Florina Pînzaru
diana.cismaru@comunicare.ro florina.pinzaru@comunicare.ro; online@comunicare.ro
Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane.
l Masterat în Management educaţional şi comunicare instituţională.
l
Persoană de contact: Conf. univ. dr. Dragoş Iliescu Persoană de contact: Lector univ. dr. Irina Stănciugelu
dragos.iliescu@comunicare.ro irina.stanciugelu@comunicare.ro; carmen.limban@comunicare.ro
Masterat în Managementul proiectelor;
l
Persoană de contact: Prof. univ. dr. Alina Bârgăoanu
alina.bargaoanu@comunicare.ro; masterat.proiecte@comunicareonline.ro

La cererea tip de înscriere, care se va găsi la sediul facultăţii, se vor anexa următoarele:
diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta în copie legalizată, (fără original);
l
certificat de naştere, în copie legalizată;
l
buletin/carte de identitate, în copie;
l
certificat de căsătorie, în copie legalizată, sau adeverinţă de schimbare a numelui, dacă este cazul;
l
adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, pe care să se menţioneze „clinicsănătos pentru înscriere la facultate“;
l
patru fotografii tip buletin de identitate;
l
chitanţa de plată a taxei de admitere, taxă care se achită la casieria facultăţii; valoarea taxei va fi afişată după ce Senatul SNSPA va stabili
l
cuantumul tuturor taxelor pentru anul universitar 2011-2012;
l Curriculum Vitae;
l scrisoare de intenţie (vezi mai jos);
l un dosar plic.
27
Observație:
Fișa de înscriere tip va fi disponibilă la secretariatul facultăţii și pe site-ul: www.comunicareonline.ro.
CUANTUMUL TAXELOR PROBA DE CONCURS
Valoarea actualizată a taxelor pentru anul universitar 2011-2012 Selecţia candidaţilor pentru studiile de masterat la învăţământul cu
va fi afişată pe site-ul www.comunicare.ro după ce Senatul SNSPA va frecvenţă redusă se realizează pe baza unei scrisori de intenţie care va fi
stabili cuantumul tuturor taxelor. Taxele pentru anul academic 2010- depusă odată cu dosarul de admitere, într-una dintre cele două perioade
2011 pot fi vizualizate la adresa http://comunicare.ro/taxe_2010.php. de înscriere menţionate mai sus.
Informaţiile privind taxele din anul anterior au caracter orientativ. Scrisoarea de intenţie:
l va răspunde la întrebarea: „De ce doresc să urmez Masteratul de
……..?“;
EXAMENUL DE ADMITERE l va fi redactată cu caractere Times New Roman (12), la un rând şi va
avea cel mult două pagini;
Perioada de înscriere (depunere a dosarului de admitere,
l
l va conţine, în mod obligatoriu: numele şi prenumele candidatului şi
inclusiv a scrisorii de intenție): 12-25 septembrie a.c. numele masteratului pentru care candidează.
l Afişarea rezultatelor: 28 septembrie a.c.;
Atenţie!
l Perioada de înmatriculare: 3-14 octombrie a.c. Candidaţii Dosarele de înscriere care nu vor conţine scrisoarea de intenţie nu vor fi
declaraţi admişi se pot înmatricula dacă achită taxa de înmatriculare luate în considerare. Dosarele pot fi trimise și prin postă, data poștei
şi prima rată de şcolarizare. fiind 23 septembrie.

Sala de video-conferinţe
Consider că Facultatea de Comunicare ar
trebui să fie o bază de pornire pentru orice
student care îşi doreşte o carieră, indiferent
de domeniul de activitate. Experienţa
acestei facultăţi te orientează în relaţiile cu
oamenii dar şi in atingerea obiectivelor
tale profesionale. Studenţii sunt formaţi
pentru a se descurca practic şi îi recunoşti
după exigenţa pe care o au cu ei inşişi.
Facultatea de Comunicare pregateşte
specialişti, nu doar oameni pentru piaţa
muncii."
-- Marina Ungureanu, absolventă,
28 Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice
Activităţi complementare
Parteneriat
University of Sheffield, City College – An International Faculty of the University of Sheffield
şi Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

În 2011, SNSPA a încheiat un acord de parteneriat cu University of Sheffield şi, respectiv cu City College – An International Faculty of the
University of Sheffield. Acest protocol de colaborare prevede organizarea de către instituţiile mai sus amintite a unor programe educaţionale
comune. Pentru anul academic 2011-2012, SNSPA pregăteşte acreditarea a două noi programe de masterat care urmează să fie derulate în
parteneriat cu University of Sheffield. Cele două programe de masterat sunt deja acreditate în Marea Britanie, urmând să se
finalizeze cu o diplomă dublă, acordată atât de University of Sheffield, cât şi de SNSPA.

PROGRAME DE MASTERAT (ÎN CURS DE ACREDITARE ARACIS):


Master of Arts in Master of Science in
Marketing, Advertising Business Management
and Public Relations (2 ani) and Technology (2 ani)
Cursuri (selecţie) Cursuri (selecţie)
l Strategic Marketing l Knowledge, Society and ICT Policy
l Advertising and Sales Promotion Management l Entrepreneurship and Innovation
l E-business and Internet Marketing l Managing Strategic Change
l Innovation and New Product Development l Managing Knowledge-Driven ICT Projects
l Public Relations Strategies l Innovation Management and New Product
l Research Methods for Business Development

Viitorii studenţi ai celor două masterate vor beneficia de cunoaşterea şi expertiza unor profesori şi specialişti renumiţi în domeniile
respective din Marea Britanie, Grecia şi România.
Cursurile se vor desfăşura în sistem modular (executive) la SNSPA (Bucureşti), începând cu octombrie 2011.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să trimiteţi un mesaj la următoarele adrese de e-mail: 29
cristina.leovaridis@comunicare.ro
avasile@city.academic.gr
Departamentul de Proiecte și Relații Internaționale

Departamentul de Proiecte și Relații Internaționale din cadrul Facultății de Comunicare și Relații Publice a cunoscut în ultimii cinci ani o
evoluție accelerată. În anul academic 2001-2002, nouă dintre cei mai buni studenți ai facultăți au participat la proiectele de mobilități, pentru ca, în anul
academic 2002-2003, numărul acestora să crească la treizeci şi opt. În anul academic 2003-2004, de programele de schimburi academice au beneficiat
treizeci şi patru de studenți, iar în anul academic 2004-2005, patruzeci de studenți. În următorii ani, competiția pentru bursele Socrates/ Erasmus și-a
menținut un înalt grad de interes printre studenții facultății.
De la cinci parteneri străini, începând cu anul 2002, facultatea a încheiat acorduri de colaborare cu zece instituții de învățământ. Competiția pentru
selecția participanților a fost deschisă tuturor studenților, indiferent de forma de învățământ la care sunt înscriși - universitar, masterat, învățământ de zi,
învățământ la distanță.
Pe lângă programele de mobilități și de schimburi academice propriu-zise, Facultatea de Comunicare și Relații Publice a derulat și derulează o serie de
proiecte cu finanțare europeană sau internațională, ale căror rezultate contribuie la îmbogățirea ofertei de educație și de instruire, precum și la alinierea
acesteia la înalte standarde de performanță recunoscute pe plan mondial. O altă inițiativă a Departamentului care s-a bucurat de succes printre studenții
facutății a fost constituirea unui modul de cursuri cu predare în limba engleză Academic Program in English.

Proiecte de mobilități finanțate prin programul Schimburi de studenți în cadrul


Leonardo da Vinci al Uniunii Europene programului european Socrates/Erasmus
European Project Manager: a New Profession for an Extended Instituții partenere:
Europe (2004-2005)
Instituții partenere: Veb Consult - Florența, Italia; Katholieke
l Università degli Studi di Perugia, Italia (2008-2013)
Hogeschool Zuid-West-Vlaanders Kortrijk, Belgia l Technische Universität Ilmenau, Germania (2008-2013)
E-democracy: Rules and Architecture for the European Area l Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanders, Belgia (2008-
(2003-2004) 2013)
Instituții partenere: Veb Consult - Florența, Italia; Katholieke l Universitatea din Girona - Girona, Spania (2008-2013)
Hogeschool Zuid-West-Vlaanders Kortrijk, Belgia
l Universitatea Miguel Hernández de Elche - Elche, Alicante,
E-procurement: Solutions for Transparency and Efficiency of Spania (2008-2013)
Public procurement (2002-2003)
Instituții partenere: Veb Consult - Florența, Italia; Katholieke l Universitatea din Gelsenkirchen, Germania (2008-2013)
Hogeschool Zuid-West-Vlaanders Kortrijk, Belgia l Universitatea din Sakarya, Turcia (2008-2013)
E-government: A New Form of Enabling People to Communicate l College of Management „Edukacja”, Wroclaw, Polonia (2010-
and Make Transactions (2001-2002) 2013)
Instituții partenere: Veb Consult - Florența, Italia; Tucep Consorzio - l University of Lower Silesia, Wroclaw, Polonia (2010-2013)
Perugia, Italia
l Université Lumière, Lyon 2, Franţa (2010-2013)
E-picture: European placement Project for Information and
Communication Technology University students acquiring Relevant
30 work Experience (începând cu anul academic 2003-2004) Persoană de contact:
Promotor: PIH Hogeschool West-Vlaanderen Kortrijk, Belgia Cadru didactic asociat drd. Alina Dolea, alina.dolea@comunicare.ro
Instituție parteneră: Facultatea de Comunicare și Relații Publice
Academic Program in English

Ca urmare a succesului programului de mobilități Erasmus, Facultatea de Comunicare și Relații Publice a lansat în anul academic 2006-
2007 oferta de cursuri cu predare în limba engleză. Scopul acestui program este să permită atât studenților români, cât și celor străini
beneficiari ai unei burse Erasmus, participarea la şaisprezece cursuri din diferite arii curriculare într-un mediu universitar dinamic. Profesorii
care predau în cadrul acestui program sunt implicați în numeroase proiecte de cercetare și activități academice, printre care burse de cercetare
Fulbright, burse postdoctorale, conferințe internaționale, programe de mobilități, școli de vară.
Cursurile vin în întâmpinarea nevoilor și intereselor studenților în domeniile: comunicare, relații publice, teoria limbajului, resurse umane,
management de proiect, comunicare organizațională, comunicare politică etc. Interesul constant pentru aceste cursuri este dovedit de
creșterea numărului de studenți care participă la selecție. Numeroasele proiecte de cercetare care dezvoltă temele abordate în timpul
semestrului au fost prezentate la secțiunile speciale în limbi străine ale sesiunilor de comunicări științifice ale studenților.
O scurtă descriere a acestor cursuri, precum şi alte informaţii suplimentare despre acestea, pot fi găsite pe site-ul www.comunicare.ro, la
secţiunea Academic Program in English.

Proiecte realizate cu sprijin financiar european şi internaţional

Centru de perfecționare în comunicare Communicating Europe: Policies and strategies for increasing EU's
Perioada de desfășurare: 2001-2002 visibility among member states
Sursa de finanțare: fondul PHARE (prin ANDR) Perioada de desfășurare: 2008-2012
Locul de desfășurare: București Sursa de finanțare: Uniunea Europeană, Programul Lifelong Learning,
componenta Jean Monnet
Infopoint rețea de informare cu privire la politicile Locul de desfășurare: București
Uniunii Europene
Perioada de desfășurare: 2002-2003
Sursa de finanțare: Comisia Europeană (fondul EUROPA) Instrumente şi mecanisme de creştere şi facilitare a accesului la
Locul de desfășurare: București, Craiova, Reșița învăţământul superior bazate pe dezvoltarea parteneriatelor
orizontale şi verticale între instituţii de învăţământ, structuri centrale
Centru de perfecționare în relații publice şi locale ale sistemului educaţional şi actori sociali/sectoriali
Perioada de desfășurare: 2000-2002 Perioada de desfășurare: 2009-2012
Sursa de finanțare: Banca Mondială (prin Consiliul Național Sursa de finanțare: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 31
de Finanțare a învățământului Superior CNFIS) Umane
Locul de desfășurare: București Locul de desfășurare: București
Proiecte de cercetare realizate cu sprijin financiar național
Reprezentarea și comunicarea riscurilor naturale la nivel social Locul și rolul Academiei Române în dezvoltarea științelor și artelor. Imaginea
Perioada de derulare: 2006-2008 Academiei Române în presa românească din perioada 1866-1918
Sursa de finanțare: Program CNCSIS Perioada de derulare: 2007
Locul de desfășurare: București Sursa de finanțare: Academia Română
Locul de desfășurare: București
Cultural creatives. Impactul globalizării asupra valorii și stilurilor de viață în
societatea contemporană din România Integrarea europeană și problema identitățiilor culturale. Proiecții și
Perioada de derulare: 2006-2008 modele teoretice românești privind identitatea culturii române în
Sursa de finanțare: Program CNCSIS contextul european
Locul de desfășurare: București Perioada de derulare: 2007
Sursa de finanțare: Academia Română
Rolul reprezentării metaforice ca vehicul de transmitere a semnificațiilor în
fenomenele organizaționale Locul de desfășurare: București
Perioada de derulare: 2006-2008 Educație civică pentru colectarea selectivă a deșeurilor în campusurile
Sursa de finanțare: Program CNCSIS universitare
Locul de desfășurare: București Perioada de desfășurare: 2008-2010
Sursa de finanțare: CNMP
Studiu privind strategia de internaționalizare a învățământului superior
românesc. Valoarea adăugată a învățământului superior românesc la Locul de desfășurare: București
brandul de țară Fenomenul migrației forței de muncă și formarea publicului diasporic:
Perioada de derulare: 2007-2010 impactul asupra spatiului public și a practicilor instituționale
Sursa de finanțare: CNMP Perioada de desfășurare: 2009-2011
Locul de desfășurare: București Sursa de finanțare: CNCSIS
Studiu privind tranformarea politicilor de responsabilitate socială Locul de desfășurare: București
corporativă în pârghii ale dezvoltării durabile a României Constructia mediatică a europenizării ca problemă publică în contextul
Perioada de derulare: 2007-2010 integrării europene a societății românești
Sursa de finanțare: CNMP Perioada de desfășurare: 2009-2011
Locul de desfășurare: București Sursa de finanțare: CNCSIS
Hazard și vulnerabilitate în contextul seismic al municipiului București Locul de desfășurare: București
Perioada de derulare: 2007-2010
Comunicarea organizațională în analiza și controlul fenomenelor de stres
Sursa de finanțare: CNMP ocupațional
Locul de desfășurare: București Perioada de desfășurare: 2009-2011
Dialog și politici publice. Studiu comparativ privind modelele de comunicare Sursa de finanțare: CNCSIS
utilizate în procesul de adoptare a politicilor publice Locul de desfășurare: București
Perioada de derulare: 2007-2010
Sursa de finanțare: CNCSIS Comunicarea interculturală în context european. Construcția unei
Locul de desfășurare: București paradigme conjunctive privind noile raporturi dintre culturile naționale
și emergența identității culturale europene
Dicționar tematic de imagologie istorică românească. 1. Evul mediu Perioada de desfășurare: 2009-2011
Perioada de derulare: 2007 Sursa de finanțare: CNCSIS
Sursa de finanțare: Academia Română Locul de desfășurare: București
Locul de desfășurare: București
Globalizare și educație.Universitatea orientată pe proiecte - noul model
Principiul suveranității naționale și noua construcție europeană de universitate pentru secolul XXI
32 Perioada de derulare: 2007 Perioada de desfășurare: 2009-2011
Sursa de finanțare: Academia Română Sursa de finanțare: CNCSIS
Locul de desfășurare: București Locul de desfășurare: București
UVA Universitatea Virtuală de Afaceri (www.uva.ro)

Prima ofertă de învăţământ online din România, Universitatea Virtuală de Afaceri (UVA)
reprezintă concretizarea unui proiect realizat de Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, în
parteneriat cu Ministerul Dezvoltării şi Prognozei şi cu Agenţia Naţională de Dezvoltare
Regională, în cadrul Programului Phare 2000, Coeziune Economică şi Socială. Pentru a răspunde
cât mai bine cerinţelor de flexibilitate ale cursanţilor săi şi necesităţilor activităţilor pe care aceştia le derulează în mod curent, UVA vine cu o
structură absolut nouă de derulare a cursurilor de formare şi de instruire în domeniul afacerilor: cursuri şi seminarii online, bazate pe simulări şi
aplicaţii practice. UVA se vrea a fi mai mult decât o şcoală pe Internet; ea are ambiţia de a fi un veritabil consilier, care să fie aproape de
întreprinzători şi manageri. Cursurile şi aplicaţiile UVA, specifice mediului de afaceri românesc, sunt o introducere necesară în direcţia formării
şi creşterii diverselor tipuri de afaceri. Oferta UVA se adresează tuturor celor care sunt interesaţi de unul dintre următoarele domenii: marketing;
management de proiect; comunicare şi relaţii publice; finanţare şi fiscalitate; managementul resurselor umane; gestionarea afacerilor.
Cursurile se desfăşoară pe site-ul www. uva.ro, un site prietenos ca grafică şi utilizare, special creat pentru e-learning. UVA oferă simulări reale
din viaţa cotidiană a firmelor atât pentru persoanele care urmează cursurile de 10 săptămâni, cât şi pentru training-urile intensive de 2 zile.
Cursurile se finalizează cu diplomă de cursuri de scurtă durată, eliberată de Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, SNSPA.
Persoană de contact: Lector univ. dr. Florina Pînzaru, e-mail: florina.pinzaru@comunicare.ro

Centrul de Cercetare în Comunicare


Centrul de Cercetare în Comunicare din cadrul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii
Publice este un centru nou şi dinamic, a cărui misiune este de a stimula cercetarea
aplicată, focalizată pe probleme de actualitate specific româneşti şi de a crea un pol de
cercetare recunoscut la nivel internaţional. Centrul de Cercetare în Comunicare a realizat
diferite evenimente academice, conferinţe, colocvii, workshop-uri cu participare
internaţională şi a stabilit parteneriate solide cu universităţi din străinătate. Principalul
partener al Centrului de Cercetare în Comunicare este James M. Cox Jr. Center for
În cadrul Centrului de Cercetare în Comunicare International Mass Communication Training and Research, Grady College of Journalism
am avut şansa să lucrez cu studenţi
extraordinari. Relaţia cu ei în acest cadru de and Mass Communication, University of Georgia.
cercetare este una privilegiată, într-un climat În mai 2010, Centrul de Cercetare în Comunicare, în colaborare cu The James M. Cox
deschis şi aplicat spre proiecte comune. Am International Center for Mass Communication Training and Research, din cadrul University
învăţat de la studenţi tot atât de mult cât au of Georgia, SUA, a organizat workshopul Media Changes, Public Information, and Public
învăţat ei de la mine . Este incredibil să descoperi
această sursă teribilă de entuziasm şi noutate în Responsibility. La eveniment au participat Owen Ullmann, redactor adjunct la USA Today,
continuă mişcare care este studentul." Barbara Cochran, President Emeritus al Radio-Television News Directors Association, John 33
-- Lector univ. dr. Nicoleta Corbu
Cochran, corespondent ABC News, Mihai Gâdea, director executiv al Antena 3, Mircea
Toma, director al agenţiei de monitorizare a presei Active Watch.
În cadrul conferinţei naţionale Diaspora în Cercetarea Ştiinţifică şi Învăţământul Superior din România, Centrul de Cercetare în Comunicare a
găzduit workshop-ul dedicat temei Jurnalism de ştiinţă şi comunicare, aducând în prim plan o temă importantă şi puţin abordată la ora actuală
în România: comunicarea ştiinţei.
În noiembrie 2010, Centrul de Cercetare în Comunicare a organizat, împreună cu Romanian-US Fulbright Commission, Conferinţa
internaţională Globalization and Changing Patterns in the Public Sphere. Evenimentul a reunit cercetători din mai multe ţări, Germania, Olanda,
Franţa, SUA, UK, Malaezia, Camerun.
Dintre proiectele de cercetare aplicată ale centrului amintim:
- Alegerile prezidenţiale din 2009 din România. Efecte de priming şi framing (realizat în cooperare cu studenţii FCRP);
- Instrumente şi mecanisme de creştere şi facilitare de creştere a accesului la învăţământul superior;
- Aderarea României la spaţiul Schengen – percepţie socială, încadrare mediatică şi dezbatere publică.
Detalii suplimentare se găsesc la adresa http://centrucomunicare.ro

Revista Română de Comunicare şi Relaţii Publice


Publicarea Revistei Române de Comunicare şi Relaţii Publice a început in anul 1999. Din anul 2007, revista apare de trei ori pe an. Ea este
indexată în bazele de date internaţionale ProQuest CSA, Ebsco Publishing şi Google Academics şi este recunoscută CNCSIS B+. Revista se
doreşte a fi un spaţiu de întâlnire a celor mai recente idei, dezbateri, cercetări din domeniul ştiinţelor comunicării şi al altor domenii conexe.
Ariile de interes ale revistei sunt: sfera publică, marketingul politic şi electoral, comunicarea publicitară, noile media, comunicarea
interculturală etc. Detalii suplimentare se pot afla la adresa www.journalofcommunication.ro

Conferinţele internaţionale ale FCRP


Din 2007, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice a organizat patru conferinţe Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice
internaţionale. Temele conferinţelor au fost: este una din rarele „comunităţi care învaţă“
din mediul românesc. Aceasta nu pentru că
- Globalization and Policies of Development; face parte din mediul academic, ci pentru
- Education, Research and Innovation. Policies and Strategies in the Age of „trăsăturile sale de personalitate”: curajul cu
Globalization; care acceptă provocările, modul în care
- R&D Perspectives. Promoting Innovation through Education, Culture and încurajează competenţa şi inovaţia,
Communication; deschiderea faţă de experienţe noi, climatul
- Globalization and Changing Patterns in the Public Sphere. intern deschis şi transparent. Este, dincolo de
aceste trăsături, o Comunitate în care
Printre invitaţii speciali ai ediţiilor de până acum se numără cercetători de marcă din profesorii au crescut profesional şi spiritual, şi
domeniul comunicării, precum: Norman Fairclough (Lancaster University, Anglia), Roland în care s-a multiplicat la nivelul studenţilor un
Gareis (Vienna University of Economics and Business Administration, Austria), Lee Becker model de educaţie în care performanţa,
(University of Georgia), Tudor Vlad (University of Georgia), Claes de Vreese (University of spiritul practic, etica şi viziunea socială se
34 Amsterdam). îmbină armonios."
Detalii despre ultima ediţie se găsesc la adresa -- Conf. univ. dr. Diana Cismaru
http://centrucomunicare.ro/conference2010.html
Sesiunile de comunicări ştiinţifice ComunicarTe

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice reuneşte în fiecare an cercetarea ştiinţifică şi


preocuparea pentru cultură.
Sub titulatura ComunicarTe, în luna decembrie 2003 s-a desfăşurat primul
eveniment de acest fel. Prima ediţie a cuprins un concurs de eseuri deschis tuturor
studenţilor FCRP, o sesiune de comunicări ştiinţifice a profesorilor, precum şi o Sărbătoare a
ComunicARTELOR, la care a participat trupa de teatru a studenţilor FCRP„DramatiCom". FCRP-ul a fost prima mea mare iubire. Și prima relație
A doua ediţie (mai 2004) a avut tema Limbaj şi realitate. Au prezentat lucrări profesori şi serioasă. Datorită lui, bobocul-copil a înflorit în adultul de
astăzi. Căci FCRP-ul mi-a pus mintea pe bigudiuri, m-a
studenţi ai FCRP, precum şi invitaţi ai Facultăţii de Filosofie şi ai Facultăţii de Sociologie, epilat de prejudecăți, mi-a scos neuronii din letargie și i-a
Universitatea Bucureşti. Sesiunea a fost însoţită de o expoziţie de carte, în cadrul căreia a fost trimis la sală, mi-a dat ochelarii percepției jos și mi-a
lansată cartea Noul ghid de identitate de Wally Olins, Editura Comunicare.ro. antrenat mușchii oculari în a privi rafinat și profund
spectacolele sociale. M-a învățat cum să ascult și cum să
Ediţia a treia (mai 2005) s-a desfăşurat sub titulatura Imaginea: construcţie şi analiză vorbesc pentru ca mesajul meu să-și atingă țintele fără
sub forma sesiunii de comunicări a studenţilor şi a fost precedată de un eveniment mai amplu eroare și m-a răsfățat prin repetate extaze intelectuale.
pe tema Profilul absolventului de Comunicare şi Relaţii Publice, care a reunit la o masă rotundă Mi-a îmbogățit mintea și viața, turându-mi motorul
personalităţi din domeniile jurnalismului, publicităţii, învăţământului universitar de profil, pentru succes la capacitate maximă / ±. Dincolo de a fi o
experiență univeristară profund hrănitoare, FCRP-ul
managementul firmei (printre invitaţi s-au numărat Robert Turcescu, Monica Tatoiu, Bogdan rămâne una dintre cele mai importante lecții de viață
Enoiu, Oana Marinescu). pentru care-mi sunt recunoscătoare că mi-am oferit
șansa să o bifez."
În 2006, ComunicarTe a reunit lucrări ale studenţilor centrate în jurul temei Creativitate
şi pragmatism în comunicare, cu o participare meritorie şi îmbucurătoare a studenţilor anului I, -- Ana-Maria Lebădă, absolventă 2009
care au făcut dovada maturităţii şi a rigurozităţii asimilate în numai un an de studiu.
Ediţia a cincea (2007), Medierea. Provocări actuale s-a desfăşurat în cadrul a patru
secţiuni diferite, între care una în limbi străine, reunind peste treizeci de comunicări de un nivel
academic foarte ridicat.
Ediţia a şasea (2008) competiţia studenţilor s-a desfăşurat sub titlul Construirea
spaţiului public prin comunicare, cuprinzând trei secţiuni, Spaţiul public mediatic, Organizaţiile
şi spaţiul public, Secţiunea în limbi străine. S-au remarcat în mod deosebit studenţii anului I Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice a însemnat
pentru mine o adevarată experienţă culturală. Nu am
care au participat în număr mare în cadrul secţiunii Organizaţiile şi spaţiul public. dobândit doar cunoştinte utile pe care aveam să le
În 2009 a avut loc cea de-a şaptea ediţie, cu titlul Identitate prin comunicare: de la folosesc mai tarziu în carieră, ci am dobândit şi o
marketing la studiile culturale. Evenimentul a fost organizat din nou în trei secţiuni distincte: fascinantă sete de cunoaştere şi o efervescentă
deschidere către lectură. FCRP te învaţă cum să aşezi
Lucrări ştiinţifice în limbi străine (limba engleză şi limba franceză), Identitate prin comunicare: pânzele astfel încât să prinzi vântul potrivit. Desăvârşirea
spaţiul public şi organizaţional şi Identitate prin comunicare: spaţiul interpersonal şi cultural. artei navigatului ţine însă de dorinţa şi implicarea
fiecărui student în parte. Ceea ce îi pot însa asigura pe
Ediţia a opta (2010) a avut ca temă Identitatea culturală între global şi local. Evenimentul viitorii studenţi ai FCRP este că aici vor găsi tot ceea ce
a reunit numeroşi studenţi ai facultăţii, precum şi studenţi ai facultăţilor de profil din alte au nevoie pentru a ajunge să iubeasca până la urmă atât
35
centre universitare. Secţiunilor tradiţionale li s-a adăugat un panel dedicat proiectului marea, cât şi navigatul."
studenţesc Intelligent Communication. -- Andrei Constantin, absolvent 2008
Editura

Editura Comunicare.ro a intrat pe piaţa de carte în urmă cu şapte ani, într-un spaţiu editorial foarte dens. A început prin a edita cursuri universitare
pentru studenţii Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, dar foarte curând interesul publicului a determinat extinderea spre zona traducerilor. Astăzi,
cititorii se pot întâlni cu o serie de autori fundamentali şi cu cărţi esenţiale în domeniul ştiinţelor socioumane apărute în Editura Comunicare.ro. Unul dintre
principalele obiective ale editurii este acela de a reconfigura pentru publicul românesc domenii care nu au fost abordate până acum în mod sistematic: teoria
comunicării, analiza publicitară, relaţiile publice şi studiul mass media, recuperând momentele cele mai importante de reflecţie teoretică.
Titlurile Editurii Comunicare.ro sunt organizate în şapte colecţii: „Cursuri universitare“, „Cultura comunicării“ (lucrări fundamentale din disciplinele
comunicării), „Spaţiul public“ (eseuri contemporane), „Imagine, strategie, media“ (sinteze, manuale universitare şi ghiduri de specialitate din spaţiul
american şi vest-european), „.edu“ (cercetări în domeniul ştiinţelor educaţiei), „AcademicA“ (contribuţii româneşti de filosofia istoriei şi a ştiinţei) şi
„Câmpurile comunicării“ (proiect editorial desfăşurat în parteneriat cu Éditions Flamarion). Una dintre bornele identitare ale editurii a reprezentat-o
publicarea ediţiei complete a Operelor lui Spiru Haret (volumele 1-12). În fiecare an, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice participă la cele mai
importante evenimente ale industriei cărţii româneşti: Salonul Internaţional de Carte „Bookfest“ şi Târgul Internaţional de Carte „Gaudeamus – Carte de
învăţătură“. În semn de recunoaştere a performanţelor editoriale, la ediţia din 2009 a Târgului Internaţional de Carte„Gaudeamus“, Editura Comunicare.ro a
fost distinsă cu Premiul „Educaţia“, „pentru modul de prezentare a ofertei educaţionale şi pentru publicarea operelor complete ale întemeietorului
învăţământului românesc modern, Spiru Haret“.

Cultura comunicării
George Ritzer, Mcdonaldizarea societăţii Walter Lippman, Opinia publică structurală. Studiu asupra unei categorii a societăţii burgheze  Fernand Braudel, Scrieri
despre istorie Gabriel Tarde, Opinia şi mulţimea Jürgen Habermas, Sfera publică şi transformarea ei structurală. Studiu asupra unei categorii a societăţii burgheze Jean
Baudrillard, Societatea de consum. Mituri şi structuri  Paul F. Lazarsfeld, Bernard Berelson, Hazel Gaudet, Mecanismul votului. Cum se decid alegătorii într-o campanie
prezidenţială Elisabeth Noelle-Neumann, Spirala tăcerii. Opinia publică – învelişul nostru social Edward L. Bernays, Cristalizarea opiniei publice Erving Goffman, Viaţa
cotidiană ca spectacol.

Spaţiul public
Wally Olins, Despre brand  Naomi Klein, No logo  Alexandre Dorna, Fundamentele psihologiei politice  Jean-Noël Kapferer, Căile persuasiunii  Lucien Sfez, O critică a
comunicării.

Imagine, strategie, media


Michael Regester, Judy Larkin, Managementul crizelor şi al situaţiilor de risc Ralf Leinemann, Elena Baikalţeva, Eficienţa în relaţiile publiceDenis McQuail, Sven Windahl,
Modele ale comunicării pentru studiul comunicării de masă John W. Baird, James B. Stull, Comunicarea în afaceri Michael Bland, Alison Theaker, David Wragg, Relaţiile eficiente cu
mass media Benoît Heilbrunn, Logo-ul.

Cursuri universitare
Dumitru Iacob, Diana-Maria Cismaru, Remus Pricopie, Relaţiile publice. Coeziune şi eficienţă prin comunicare Ion Chiciudean, Valeriu Ţoneş, Gestionarea crizelor de imagine 
Constantin Hlihor, Ecaterina Hlihor, Comunicarea în conflictele internaţionale (Secolul XX şi începutul secolului XXI)  Cornelia Maxim, Comunicarea online – provocări şi oportunităţi.
Instrumente Office pentru mediul de comunicare Anne-Marie Codrescu, Denisa-Adriana Oprea, Communication interculturelle et discours médiatiques Camelia Beciu, Comunicare şi
36 discurs mediatic. O lectură sociologică Paul Dobrescu, Alina Bârgăoanu, Nicoleta Corbu, Istoria comunicării Mălina Ciocea, Alexandrina Andrei, Livia Popa, PR Your English! Dan
Petre, Dragoş Iliescu, Psihologia reclamei şi a consumatorului (2 vol.)  Bogdan Teodorescu, Dorina Guţu, Radu Enache, Cea mai bună dintre lumile posibile. Marketingul politic în
România 1990–2005 Mihaela Vlăsceanu, Organizaţia: proiectare şi schimbare Septimiu Chelcea, Loredana Ivan, Adina Chelcea, Comunicarea nonverbală. Gesturile şi postura 
Cursuri universitare (continuare)
Ştefan Stanciu, Mihaela Ionescu, Cultură şi comportament organizaţional Alexandrina-Corina Andrei, Everyday English Anne-Marie Codrescu, Nicoleta Tănase, Le Français au
quotidien  Bogdan-Alexandru Halic, Ion Chiciudean, Analiza imaginii organizaţiilor  Constantin Schifirneţ, Sociologie  Dan Petre, Mihaela Nicola, Introducere în publicitate 
Grigore Georgiu, Filosofia culturii.Cultură şi comunicare  Nicolae Frigioiu, Imaginea publică a liderilor şi instituţiilor politice  Septimiu Chelcea, Iniţiere în cercetarea sociologică 
Silvia Săvulescu, Retorică şi teoria argumentării  Dumitru Iacob, Diana-Maria Cismaru, Relaţiile publice – eficienţă prin comunicare  Dumitru Iacob, Diana-Maria Cismaru,
Organizaţia inteligentă. 10 teme de managementul organizaţiilor Ion Chiciudean, Bogdan Halic, Imagologie. Imagologie istorică Ion Chiciudean, Bogdan Halic (coord.), Studii de
imagologie istorică Paul Dobrescu, Geopolitica Paul Dobrescu, Alina Bârgăoanu, Mass media şi societatea Ştefan Stanciu, Mihaela Ionescu, Cristina Leovaridis, Dan Stănescu,
Managementul resurselor umane  Vasile Tran, Irina Stănciugelu, Teoria comunicării  Andrei Găitănaru, Calculatorul – mediu şi canal de comunicare  Anne-Marie Codrescu,
Stratégies de communication en Français  Camelia Beciu, Comunicare politică  Constantin Hlihor, Istoria secolului XX  Constantin Opran (coord.), Managementul proiectelor 
Emilian Manciur, Protocol instituţional  Grigore Georgiu, Istoria culturii române moderne  Simona Miculescu, Relaţii publice internaţionale în contextul globalizării  Vasile
Macoviciuc, Filosofie  Bogdan Teodorescu (coord.), Marketing politic şi electoral  Cornelia Maxim, Secretariat şi corespondenţă instituţională  Diana Iulia Nastasia, Focus on
Communication Diana Iulia Nastasia, Sorin Nastasia, Bridges Over Cultures Dumitru Borţun, Semiotică. Limbaj şi comunicare Ion Chiciudean, Bogdan Halic, Noţiuni de imagologie
istorică şi comunicare interetnică Mihai Gavotă, Baze de date Septimiu Chelcea, Tehnici de cercetare sociologică Valerică Dabu, Drept constituţional şi instituţii politice Valerică
Dabu, Dreptul comunicării sociale Anne-Marie Codrescu, Communiquer en Français Septimiu Chelcea, Sociologia opiniei publice Constantin Brătianu, Management şi marketing..
.edu
William K. Cummings, Instituţii de învăţământ. Un studiu comparativ asupra dezvoltării învăţământului în Germania, Franţa, Anglia, SUA, Japonia, Rusia Orio Giarini, Mircea
Maliţa, Dubla spirală a învăţării şi a muncii D. Bruce Johnstone, Finanţarea învăţământului superior.
AcademicA
Dan Berindei, În mijlocul cetăţii Ioan Hudiţă, Jurnal politic (1 martie 1942 – 31 ianuarie 1943) Ioan Hudiţă, Jurnal politic (1 februarie 1943 – 31 decembrie 1943).
Câmpurile comunicării
Dominique Wolton, Despre comunicare Gilles Deleuze, Claire Parnet, Dialoguri Dominique Wolton, Internet. O teorie critică a noilor media.
În afara colecţiilor
Joseph Heath, Andrew Potter, Mitul contraculturii. Rebelii, consumul şi capitalismul  Alina Bârgăoanu, Examenul Schengen. În căutarea sferei publice europene  Remus
Pricopie, Valeriu Frunzaru, Nicoleta Corbu, Loredana Ivan, Alina Bârgăoanu, Acces şi echitate în învăţământul superior din România. Dialog cu elevii şi studenţii Operele lui Spiru C.
Haret (vol. 1-12)  Ion Hangiu, Presa românească de la începuturi pînă în prezent. Dicţionar cronologic 1790–2007 (vol. I-IV)  Septimiu Chelcea, Manual de redactare în ştiinţele
socioumane Remus Pricopie, Participarea publică. Comunicare pentru dezvoltare durabilă Remus Pricopie, Dorina Guţu, Mihai Moroiu, Fulbright Ripple Effect on International
Education. Looking Ahead from a Romanian & American Perspective  Scott M. Cutlip, Allen H. Center, Glen M. Broom, Relaţii publice eficiente  David Macey, Dicţionar de teorie
critică  Ovidiu Caraiani (coord.), Dreptate sau moralitate? O introducere în filozofia politică a lui John Rawls  Joseph R. Dominick, Ipostazele comunicării în masă. Media în era
digitală Paul Dobrescu (coord.), Cultural creatives. Cercetări privind evoluţia valorilor în societatea românească Tiberiu Fărcaş, Colosul cu picioare de hârtie. O istorie subiectivă şi
ilustrată a presei scrise. 1990–2010 Constantin Schifirneţ, Formele fără fond. Un brand românesc Dragoş Iliescu, Introducere în metodologia Q Ion Ianoşi, Studii de filozofia artei
 Marian Petcu, Jurnalist în România. Istoria unei profesii  Septimiu Chelcea, Cum să redactăm o lucrare de licenţă, o teză de doctorat, un articol ştiinţific în domeniul ştiinţelor
socioumane Wally Olins, Noul ghid de identitate Wolff Olins  Bogdan-Alexandru Halic, Pace şi război în Ţara Românească în secolele XIV-XVI Dorin Suciu, Cum să câştigăm
alegerile. Ghid practic de campanie electorală  Vasile Tran, Alfred Vasilescu, Tratat despre minciună  Mihaela Vlăsceanu, Managementul carierei  Henri H. Stahl, Tehnica
monografiei sociologice Ilie Pârvu, Filosofia comunicării Dorina Guţu, Războiul din Irak şi războiul de acasă. O campanie prezidenţială americană Marian Petcu (coord.), Cenzura
în spaţiul cultural românesc Paul Dobrescu, Andrei Ţăranu, Alina Bârgăoanu, Globalization and Policies of Development Alina Bârgăoanu, Remus Pricopie, Education, Research
and Innovation. Policies and Strategies in the Age of Globalization Paul Dobrescu, Remus Pricopie, Mihaela Alexandra Ionescu, R&D Perspectives. Promoting Innovation through
Education, Culture and Communication Nicoleta Corbu, Elenea Negrea, George Tudorie, Globalization and Changing Patterns in the Public Sphere Camelia Beciu, Ioan Drăgan, 37
Dana Popescu-Jourdy, Odile Riondet, Cultures et communication. Regards croisés sur les pratiques Jan Sadlak, Klaus Hüfner, Remus Pricopie, Laura Grünberg, UNESO Forum and
Higher Education in the Europe Region: Access, Values, Quality and Competitiveness.
Centrele-suport (ID/ IFR)
În octombrie 2000, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice a înfiinţat centre-suport (ID) în oraşele Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova şi
Iaşi. Dintre acestea, funcţionează în prezent centrele din Braşov şi Constanţa.
l Braşov, Str. Lungă nr. 130, et. 2, tel.: 0753 084 056, tel./fax: 0268 475 418, e-mail: brasov@comunicare.ro
l Constanţa, CPPMC, Str. Baba Novac nr. 101, tel.: 0753 084 051, fax: 0241 691 951, e-mail: constanta@ comunicare.ro
Centrele-suport (ID/ IFR) funcţionează ca puncte de informare şi consultanţă pentru studenţii din oraşele respective care urmează cursurile
facultăţii în sistemul de învăţământ la distanţă. Ele au ca scop lărgirea accesului la educaţie pentru tinerii din provincie şi prezintă avantajul
economiei de timp şi de bani. Studenţii din centrele-suport (înmatriculaţi la Bucureşti) beneficiază de pachetul educaţional al studentului de la
învăţământ la distanţă, de servicii de tutoriat şi de acces gratuit la pagina de Internet a facultăţii. Cursurile de sinteză (în sistem clasic sau
videoconferinţă) şi examenele se desfăşoară semestrial în fiecare centru-suport. Centrele-suport ale Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice sunt
dotate cu laboratoare de informatică, unde studenţii pot consulta CD-ul corespunzător semestrului respectiv, redacta referate, accesa pagina de
Internet a facultăţii, trimite întrebări titularilor de curs şi asistenţilor prin poşta electronică sau prin serviciul de Forum-Tutoriat, pot parcurge testele
de autoinstruire şi autoevaluare. Cursurile tipărite pot fi cumpărate de la secretariatul fiecărui centru-suport.

Facilităţi
LABORATORUL DE LIMBI STRĂINE
Programul de studiu al limbilor străine are două obiective majore:
l dobândirea cunoştinţelor generale, asimilarea structurilor lexico-gramaticale şi dezvoltarea deprinderilor de bază (citit, scris, vorbit,
ascultat);
l dobândirea vocabularului specific teoriei comunicării şi relaţiilor publice.
Cursurile de limbi străine se desfăşoară în laboratorul special amenajat, cu ajutorul mijloacelor de învăţare moderne: materiale audio-video, CD
interactiv, cursuri tipărite ale unor edituri de prestigiu. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice colaborează cu Consiliul Britanic şi cu Institutul
Francez pentru derularea de proiecte comune. Componenta principală a acestei colaborări este pregătirea şi susţinerea de către studenţi a
examenelor pentru obţinerea unor certificate recunoscute pe plan internaţional (First Certificate, Certificate in Advanced English, Certificate of
Proficiency in English, IELTS, DALF). În urma parteneriatului încheiat cu Consiliul Britanic, din anul universitar 2010-2011 studenţii FCRP (studii
universitare de licenţă, masterat şi doctorat) pot susţine examenele Cambridge pe computer, în laboratoarele de informatică din sediul central.

LABORATORUL INTERDISCIPLINAR
Laboratorul este un sistem integrat de clasă virtuală şi a fost realizat în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,
având în dotare şase sisteme de videoconferinţă (Bucureşti şi în centrele teritoriale), tablă electronică interactivă, consolă interactivă şi sisteme de
38 videoproiecţie. Cu ajutorul lui se doreşte integrarea resurselor didactice şi tehnologice şi îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional pentru
îndeplinirea standardelor propuse de procesul de la Bologna. Laboratorul permite interconectarea sistemului propriu cu sisteme similare ale altor
universităţi, pentru derularea de activităţi didactice cu profesori sau specialişti aflaţi în locaţii diverse.
LABORATORUL MULTIMEDIA
Laboratorul multimedia este dotat cu aparatură audio-video lineară şi digitală de ultimă generaţie, care permite simularea unor situaţii concrete
de comunicare şi prezentarea unor studii de caz. Seminariile de la disciplinele cu un pronunţat caracter aplicat se desfăşoară în laborator, iar
simulările la care participă studenţii sunt înregistrate şi analizate împreună cu profesorii, fiind folosite ca material didactic.

LABORATOARELE DE INFORMATICĂ
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice are şapte laboratoare de informatică (două în sediul central şi cinci în centrele teritoriale).
Laboratoarele sunt dotate cu nouă servere şi 300 de calculatoare de ultimă generaţie, care sunt disponibile 12 ore pe zi. Accesul în laboratoare este
permis tuturor studenţilor facultăţii, pe bază de programare. Laboratoarele oferă studenţilor posibilitatea să redacteze referate, să realizeze proiecte,
să consulte resursele offline si online corespunzătoare semestrului respectiv, să acceseze pagina de Internet a facultăţii, să trimită întrebări titularilor
de curs şi asistenţilor prin poşta electronică sau prin serviciile de Forum, să parcurgă testele de autoinstruire şi autoevaluare şi să caute pe Internet
informaţiile necesare pentru cursuri, seminarii şi lucrări de absolvire. Totodată, studenţii pot consulta agenda activităţilor corespunzătoare formei de
învăţământ pe ani de studii şi pot obţine toate informaţiile legate de procesul de învăţământ.

BAZA MATERIALĂ
Aparatura pusă la dispoziţia studenţilor asigură desfăşurarea unui învăţământ modern:
calculatoare, imprimante, retroproiectoare, videoproiectoare, aparatură audio-video (televizoare,
video recorder, casetofoane), aparatură pentru video-conferinţe, aparatură de montaj audio-video
lineară şi digitală, plăci de achiziţie video, aparatură foto, camere video, ecrane de proiecţie, servere,
copiatoare, instalaţie de sonorizare digitală, aparate de inscripţionare CD-uri/DVD-uri, scannere.

Laborator de limbi străine Laborator de informatică

Şcoala Doctorală în Ştiinţele Comunicării este


urmarea firească a relației de încredere pe
care am dezvoltat-o cu SNSPA pe parcursul
anilor de facultate și masterat petrecuți aici.
Este un început în aprofundarea studiilor și
focalizarea pe cercetare științifică într-un
domeniu specializat. Am ales acest drum
pentru că SNSPA m-a ajutat să îmi definesc o
direcție de gandire, să înțeleg că educația și
formarea continuă te dezvoltă nu doar
profesional, ci și personal. Şcoala Doctorală
înseamnă aplicarea teoriei în practica
cercetării științifice, confirmând că “nimic nu
este mai practic decât o teorie bună."
39
-- Adina Marincea, anul I,
Şcoala Doctorală în Ştiinţele Comunicării
Pagina de Internet www.comunicare.ro
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice pune la dispoziţia învăţământului la distanţă o platformă de e-learning (PlatOn), care poate fi accesată la
adresa www.comunicare.ro. PlatOn oferă suport pentru instruirea on line a studenţilor facultăţii şi asigură posibilitatea de administrare pentru profesori,
asistenţi şi personalul tehnic. Platforma este structurată pe două zone: A. zona publică şi B. zona privată.
A. Zona publică cuprinde mai multe secţiuni: Informaţii generale, Servicii electronice, Anunţuri şi Ştiri, Proiecte, Centrul de acreditare ECDL.
B. Zona privată a platformei e-learning poartă denumirea de Campus virtual, iar accesul în această zonă se face pe bază de USER-NAME şi PAROLĂ -
ambele individuale. Odată introduse acestea, studentul va intra în campusul virtual corespunzător anului de studiu şi formei de învăţământ căreia îi aparţine
şi poate vizualiza imediat agenda activităţilor proprii anului şi grupei sale.
Pagina principală a site-ului FCRP Pagină din secţiunea "Discipline" - Campus Virtual

Pagina de Internet www.comunicareonline.ro


1 noiembrie 2004 a marcat o premieră absolută pentru învăţământul postuniversitar din România: lansarea de către Facultatea de Comunicare şi Relaţii
Publice a trei masterate la învăţământul la distanţă în sistem online: Managementul proiectelor, Management şi comunicare în afaceri şi Management
educaţional şi comunicare instituţională.
Cele trei masterate s-au desfăşurat prin intermediul primei platforme de e-learning online: www.comunicareonline.ro. Platforma este destinată
studenţilor şi profesorilor, facilitând apropierea şi dialogul continuu şi este structurată pe trei secţiuni. Site-ul public este accesibil oricărui vizitator. Acesta
conţine informaţii generale despre masterate şi alte abordări ale temei e-learning. În partea publică a site-ului există descrierea detaliată a planului de
învăţământ, elementele biografice importante ale corpului profesoral, criteriile de evaluare şi tot ce are relevanţă pentru cei interesaţi de această formă de
40 învăţământ:
l misiunea şi viziunea fiecărui masterat;
l publicul ţintă - cine este studentul potenţial al fiecărui masterat;
newsletter pentru fiecare masterat în parte;
l
resurse utile link-uri recomandate în mod general de către profesorii masteratului;
l
parteneri organizaţiile partenere ale fiecărui masterat;
l
ştiri - secţiune vizibilă din orice pagină a site-ului, atât din partea publică cât şi din clasa virtuală, astfel încât contactul cu studenţii să se realizeze în
l
mod continuu.
Partea privată pentru studenţi permite derularea tuturor activităţile care au loc, de regulă, faţă în faţă într-o sală de curs: cursuri, seminarii, studiu
suplimentar, testări, simulări de studii de caz, realizare de proiecte. Clasa virtuală prezintă următoarele facilităţi:
l catalogul tuturor materiilor;
l regulamentul intern al masteratului;
l rubrică de contact (contactarea secretariatului online);
l cursuri.
Fiecare curs este structurat într-un nou mini-site, care conţine următoarele rubrici:
l prezentarea cursului şi a criteriilor de evaluare;
l download biblioteca cursului: suportul scris de curs, caietul de seminar, materialele suplimentare;
l studii de caz, resurse utile, publicaţii;
l anunţuri de la profesor către studenţi, referitor la materia respectivă;
l forum, structurat în trei mari secţiuni: Impresii generale, Curs online şi Seminar online. În această secţiune, la orele stabilite şi anunţate în orar,
studenţii şi profesorii se întâlnesc online pentru predare, discuţii şi rezolvări de studii de caz;
l întrebări frecvente o secţiune de răspunsuri ale profesorului la cele mai des întâlnite întrebări din partea studenţilor;
l referate secţiune de trimitere a temelor de proiecte de către profesor şi a datelor limită de trimitere;
l teste secţiune de teste grilă, prin care se desfăşoară o parte din evaluarea studenţilor;
l mesaje private o secţiune de tip e-mail, dar care permite doar dialogul privat dintre student şi profesor.
În partea privată pentru profesori se realizează activităţile specifice de iniţiere a cursurilor, a seminariilor şi a verificărilor online.

Pagina principală a platformei de e-learning www.comunicareonline.ro

41
Blogurile programelor de masterat ale FCRP

www.masteratpolitic.ro
În cei 4 ani de activitate, blogul Masteratului în Comunicare politică.
Marketing politic şi electoral a încercat să ofere posibilitatea unei comunicări
cât directe, deschise şi rapide cu actualii şi potenţialii studenţi şi să devină un
exemplu de dialog eficient si de prezenţă activă şi pozitivă în schimbul de idei
politice din mediul online. Blogul are drept autori studenţi şi absolvenţi ai
masteratului şi cuprinde rubrici variate, cu informaţii despre cursuri,
profesori, examen de admitere, teorie politică, analize politice, recomandări
de lectură, politică externă.
“Având în vedere că tot acest proces analitic se petrece online, noi, autorii,
ne mândrim cu realizarea unei e-Agora politice. Mai ales că nu mică ne-a fost
mirarea să aflăm că mulţi dintre noii colegi de masterat au fost atraşi spre acest
domeniu după ce ne-au citit şi comentat articolele de pe blog.”
Să fiu studentă la FCRP înseamnă pentru mine, în primul
rând, să învăț lucruri mari de la profesori. Dacă admir ceva
la această facultate, acel ceva e reprezentat de profesorii
nostri. Printre orele de curs, pline de teorie aplicată foarte
www.admasters.ro interesant la seminarii, recunosc că ce îmi va rămâne în
minte după terminarea sesiunii este caracterul deosebit al
AdMasters.ro s-a născut din pasiunea pentru publicitate a studenţilor de unui profesor, principiile altuia, atitudinea față de noi,
la Masterul în Publicitate, din dorinţa lor de a împărtăşi gândurile, imaginile studenții, dar și față de propria materi. Dacă e important ca
şi ideile pe care le află sau simt. AdMasters este blogul studenţilor pasionaţi într-o facultate să înveți ceva și de la oameni, nu doar din
de advertising. Fie că au lucrat, lucrează sau vor lucra in publicitate, sunt foi, atunci consider că într-un singur semestru am învățat
mai multe decât mă așteptasem. Nu neapărat din foi, cât de
interesati de acest domeniu şi vor să ştie mai mult. Pe blog se găsesc sfaturi la oameni. Nu că n-aș fi învățat nimic din foi, dimpotrivă.
privind activitatea în publicitate, vizualuri de succes şi ce le-a făcut să devină Anul I înseamnă formarea culturii generale, atât de necesară
aşa, recenzii la cărţi de specialitate, dezbateri despre campanii şi execuţii, carierei unui om de PR, precum și învățarea și aplicarea unor
reclame amuzante, campanii româneşti analizate, tendinţe în publicitate, elemente cu mare caracter aplicabil mai târziu. Încă nu m-
lucruri mai puţin bune care se întamplă în industrie şi alte articole despre am dezmeticit pentru a înţelege ce îmi place mai mult dar
după un semestru de facultate, simt că mă apropii de acel
publicitate scrise cu pasiune de studenţi. moment. Iar când îmi voi da seama, voi ști să fac acel lucru,
“Avem acum un blog creat in totalitate de noi, de la cod până la texte şi vrem oricare ar fi el, pentru că mi-am format cele mai necesare
să devină mai mult decât un blog, vrem să devină un spaţiu de joacă. Oamenii deprinderi în facultate."
de publicitate, indiferent dacă sunt creativi, planneri, accounti sau alţi -- Emanuela Barbă, studentă anul I
specialişti, trebuie să se joace. Trebuie să vadă cât mai multe idei şi informaţii.
42 Trebuie să cunoască oameni şi să interacţioneze cu ei. Despre asta credem că
este publicitatea în primul rând, despre interacţiunea cu ceilalţi. Iar blogul este
mediul cel mai potrivit.”
Corpul profesoral

Prof. univ. dr. Paul DOBRESCU, Rector Conf. univ. dr. Cristian PĂUN CADRE DIDACTICE ASOCIATE
Conf. univ. dr. Remus PRICOPIE, Decan Conf. univ. dr. Dan PETRE
Prof. univ. dr. Dumitru IACOB, Prodecan Conf. univ. dr. Ion STAVRE Dr. Kiss CSABO
Prof. univ. dr. Grigore GEORGIU, Şef al Catedrei de Comunicare Conf. univ. dr. Doina Olga ŞTEFĂNESCU Dr. Florin ENE
Conf. univ. dr. Ion CHICIUDEAN, Şef al Catedrei de Relații Publice Conf. univ. dr. Bogdan TEODORESCU Dr. Ciprian FATURŞNIC
Prof. univ. dr. Ştefan STANCIU, Director adjunct DID Lector univ. dr. Dorina COLDEA Dr. Şerban IOSIFESCU
Prof. univ. dr. Alina BÂRGĂOANU, Preşedinte al Comisiei pentru Lector univ. dr. Nicoleta CORBU Dr. Adrian MACARIE
Evaluare şi Asigurare a Calităţii din SNSPA Lector univ. dr. Valeriu FRUNZARU
Lector univ. dr. Mălina Iona CIOCEA, Şef al Departamentului de Dr. Emilian MANCIUR
Lector univ. dr. David GEORGE
Limbi Străine Dr. Ovidiu MĂNTĂLUŢĂ
Lector univ. dr. Loredana IVAN
Lector univ. dr. Andrei GĂITĂNARU, Şef al Departamentului de Lector univ. dr. Cristina LEOVARIDIS Dr. Dan MIRCEA
Informatică Lector univ. dr. Florina PÎNZARU Dr. Carmen NOVAC
Prof. univ. dr. Cezar BÂRZEA Lector univ. dr. Daniel POPESCU Dr. Daniela VERCELLINO
Prof. univ. dr. Camelia BECIU Lector univ. dr. Irina STĂNCIUGELU Drd. Simona BONGHEZ
Prof. univ. dr. Constantin BRĂTIANU Lector univ. dr. Dan STĂNESCU Drd. Alina DOLEA
Prof. univ. dr. Manuela CERNAT Lector univ. dr. Alexandra ZBUCHEA Drd. Radu ENACHE
Prof. univ. dr. Geanina CUCU-CIUHAN Lector univ. drd. Alexandrina ANDREI
Prof. univ. dr. Adrian CURAJ Drd. Sorin FUSEA
Lector univ. drd. Alexandru CÂRLAN Drd. Cristina GALALAE
Prof. univ. dr. Daniel DAVID Lector univ. drd. Camelia CRIŞAN
Prof. univ. dr. Ioan DEAC Drd. Bogdan IVAŞCU
Lector univ. drd. Sergiu STAN
Prof. univ. dr. Margareta DINCĂ Drd. Rareş MOCANU
Lector univ. drd. Maria TĂNASE
Prof. univ. dr. Ion DRĂGAN Drd. Mirel PALADA
Asist. univ. dr. Ştefan Dominic GEORGESCU
Prof. univ. dr. Nicolae FRIGIOIU Drd. Zeno REINHARDT
Asist. univ. dr. Elena NEGREA
Prof. univ. dr. Roland GAREIS Drd. Valeriu ŢONEŞ
Asist. univ. drd. Diana GAVRA
Prof. univ. dr. Daniela HÎNCU
Asist. univ. drd. Loredana RADU Ion ANDREI
Prof. univ. dr. Constantin HLIHOR
Prof univ. dr. Mihai KORKA Asist. univ. drd. Andreea SIMION Afrodita BLASIUS
Prof. univ. dr. Vasile MACOVICIUC Asist. univ. drd. Alexandru ŞTEFĂNESCU Gabriel BRĂNESCU
Prof. univ. dr. Mihaela MINULESCU Asist. univ. drd. Cristian VIDU Cezar CALUSCHI
Prof. univ. dr. ing. Constantin OPRAN Asist. univ. Livia POPA Roberto CONSTANTINESCU
Prof. univ. dr. Constantin SCHIFIRNEŢ Prep. univ. dr. Mădălina BOŢAN
Roxana DASCĂLU
Prof. univ. dr. Vasile TRAN Prep. univ. dr. Sebastian FITZEK
Victor DOBRE
Conf. univ. dr. Bogdan ABAZA Prep. univ. dr. Denisa OPREA
Prep. univ. drd. Oana ALMĂŞAN Radu FLOREA
Conf. univ. dr. Delia BALABAN
Prep. univ. drd. Monica BÎRĂ Dan FLORESCU
Conf. univ. dr. Dumitru BORŢUN
Conf. univ. dr. Matei CERCHEZ Prep. univ. drd. Corina BUZOIANU Răzvan MĂTĂȘEL
Conf. univ. dr. Diana CISMARU Prep. univ. drd. Cătălina CICEI Daniela MORARU
Conf. univ. dr. Anne-Marie CODRESCU Prep. univ. drd. George TUDORIE Codrin NICOLAU
Conf. univ. dr. Maria COSTACHE Prep. univ. Ancuţa AVASILIŢEI Beatrice POPESCU
Conf. univ. dr. Valerică DABU Prep. univ. Kemal AZIS Alexandru SPĂTARU
Conf. univ. dr. Dorina GUŢU Prep. univ. Cristina CALOTĂ Dan SULTĂNESCU 43
Conf. univ. dr. Bogdan-Alexandru HALIC Prep. univ. Radu CONSTANTIN
Lucian TUDOSE
Conf. univ. dr. Dragoş ILIESCU Prep. univ. Ioana Cristina MĂCIUCĂ
Tania VLAD
Conf. univ. dr. Cornelia MAXIM Prep. univ. Rodica SĂVULESCU
Note

44 Concept grafic: Alexandra Bardan


© imagini: SNSPA, Dreamstime.com
© Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, SNSPA, 2011
Sediul central
Str. Povernei Nr. 6
Bucureşti, Sector 1
Tel./ Fax: 021 318 0882 (secretariat zi)
Tel./ Fax: 021 318 0887 (secretariat ID/ IFR)
Tel./ Fax: 021 318 0888 (secretariat ID/ IFR)

www.comunicare.ro
www.comunicareonline.ro
ISBN: 978-973-711-310-8