Sunteți pe pagina 1din 5

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE FOTBAL

GALAŢI TEL/FAX: 0236/414007

ASISTENŢA MEDICALĂ
Numele şi prenumele Asistentul trebuie să aibă
Delegaţia/legitimaţia nr. asupra sa delegaţie+
Nr. autosanitară buletin sau legitimaţie
RAPORTUL DE JOC
Semnătura şi parafa AL
ARBITRULUI
Organ de ordine: NR. ______
Numele şi prenumele ___Obligatoriu la Liga a IV-a___
Semnătura _________________________________

Numele arbitrului ___________________________________________ localitatea ___________________


Numele arbitrilor Se completează de către comisia de delegări localitatea ____________________
asistenţi ___________________________________________ localitatea ___________________
Sunt delegaţi să conducă jocul din competiţia __________________________ disputat la data
______________ ora ______ în localitatea ____________________ pe terenul ________________ între
Echipele: A / B
tricouNr. de pe

tricouNr. de pe
Numele şi Anul Nr. Numele şi Anul Nr.
prenumele naşterii carnet prenumele naşterii carnet

Portarul 1 1
Jucătorii 2 2
Titulari 3 3
cu 4 Se completează de către delegatul 4 Se completează de către delegatul
majuscule 5 echipe gazdă 5 echipe oaspete
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10 N E P R E Z E N T A R E
11 11
Jucători 12 12
de 13 13
rezervă 14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
Căpitanul
de echipă
10 4
Numele şi prenumele Funcţia Numele şi prenumele Funcţia
Oficiali Funcţii ce pot avea Antrenor
de pe persoanele care stau Antrenor secund
banca de pe banca de rezervă Asis. med sau medic
rezervă Maseor
Delegat
Delegatul Numele şi prenumele Nume şi prenumele
echipei Semnătura Semnătura
În cazul confruntării jucătorilor, aceasta se poate face doar la începutul jocului (procedura: se iese pe terenul de joc cu legitimaţiile jucătorilor,
raportul de arbitraj şi în pezenţa celor doi delegaţi se strigă fiecare jucător în parte, verificându-se ca aceştia să corespundă cu fotografia din
legitimaţie şi numărul de pe tricou să fie cel scris în raportul de arbitraj).
1. CONTESTAŢII
a) Echipa SE CHEAMĂ AMBII DELEGAŢI ŞI SE PUN SĂ SEMNEZE DE LUARE LA CUNOŞTINŢĂ DESPRE
CONTESTAŢIA FORMULATĂ
SE OPRESC OBLIGATORIU CARNETELE JUCĂTORILOR CONTESTAŢI INDIFERENT DE MOTIV
Semnătura delegatului Semnătura delegatului
echipei care contestă echipei contestate
__________________ __________________

b) Echipa______________________________________________________________________
_____ÎN CAZ DE CONTESTAŢIE PENTRU SUBSTITUIRE OBLIGATORIU PE LANGĂ TRECEREA ÎN RAPORT
DE CĂTRE JUCĂTORII CONTESTAŢI A DATELOR TREBUIE OBLIGATORIU CA ARBITRUL SĂ SE
FOTOGRAFIEZE CU JUCĂTORUL.
Semnătura delegatului Semnătura delegatului
echipei care contestă echipei contestate
__________________ __________________

2. DATELE personale ale jucătorilor care nu au carnete de legitimare şi/sau a jucătorilor


contestaţi pentru substituire.
Numele şi Echipa la Locul şi data naşterii
Nr. Prenumele
prenumele care este Anu Semnătura Observaţii
crt. Localitatea Ziua Luna părinţilor
jucătorului legitimat l
1.
2. JUCĂTORII CONTESTAŢI SAU CEI CARE NU PREZINTĂ CARNETUL DE LEGITIMARE (DAR ARE
3. BULETINUL ÎNSOŢIT DE AVIZUL MEDICAL) ÎŞI VOR TRECE DATELE PERSONALE.
4.
5.

Momentul formulări contestaţiei Semnătura arbitrului


Obligatoriu se trece momentul formulării contestaţiei: să nu se uite semnătura
la începutul jocului, la pauză sau la sfârşitul jocului __________________

3. ÎNLOCUIRI DE JUCĂTORI
ECHIPA GAZDĂ ECHIPA OASPETE
Nr. jucătorului Nr. jucătorului Nr. jucătorului Nr. jucătorului
Minutul Minutul
înlocuit care înlocuieşte înlocuit care înlocuieşte
OBLIGATORIU DELEGAŢII VOR SEMNA SI DUPĂ RUBRICA
SE VERIFICĂ CA LA JUCĂTORII ÎNLOCUIŢI SĂ DE ÎNLOCUIRE CEEA CE ATESTĂ CĂ AU LUAT LA
CORESPUNDĂ NUMERELE DE PE TRICOU ŞI SĂ FIE CUNOŞTINŢĂ ŞI ÎŞI ASUMĂ RASPUNDEREA PENTRU
ÎN CONFORMITATE CU RAPORTUL DE ARBITRAJ ÎNLOCUIRILE FĂCUTE, LUCRU CE TREBUIE MENŢIONAT ŞI
DELEGAŢILOR.

4. GOLURI MARCATE DE:


Nr. Numele şi prenumele Echipa Scorul Minutul
10. NICOLAE MARIUS A 1-0 20
8. ANDREI ALEXANDRU B 1-1 40
6. ILIESCU FLORIN A 2-1 53
9. MARINESCU GEORGE A 3-1 83
5. AVERTISMENTE (nume, număr, minutul, motivul avertismentului)-respectarea ordininei
a) Echipa gazdă JUC. NR. 3 (IONESCU ANDREI) ÎN MIN. 13 PENTRU COMPORTARE
NESPORTIVĂ (lovirea mingii după fluierul arbitrului, trageri de timp, scoaterea tricoului
după marcarea unui gol, face gesturi provocatoare, aţâţătoare, nu respectăp deciziile
arbitrului (ex. nu scoate bijuteriile) etc., JUC. NR. 3 (IONESCU ANDREI) ÎN MIN. 76
PENTRU (întârzie reluarea jocului sau nu respectă distanţa prevăzută la executarea distanţei
la executarea loviturilor sau proteste la deciziile arbitrului sau arbitrului asistent sau încalcă
cu persistenţă legile jocului, etc. Cele 7 puncte de la cartonaşe galbene) / (SAU NU A FOST CAZUL)
b) Echipa oaspete JUC. NR. 7 (POPESCU ION) ÎN MIN. 35 PENTRU ATAC PERICULOS
(din lateral, din spate sau din faţă), JUC. NR. 10 (GHEORGHE ŞTEFAN) ÎN MIN. 57
PENTRU (parăseşte terenul de joc sau intră sau revine pe terenul de joc fără permisiunea
arbitrului) / (SAU NU A FOST CAZUL)
6. ELIMINĂRI (nume, număr, minutul, motivul eliminării)- respectarea ordininei
a) Echipa gazdă JUC. NR. 3 (IONESCU ANDREI) ÎN MIN. 76 PENTRU CUMUL DE
CARTONAŞE GALBENE ÎN DECURSUL ACELUIAŞI JOC, JUC. NR. 8 (GEORGESCU
ALIN) ÎN MIN. 85 PENTRU COMPORTARE VIOLENTĂ (ex. lovirea cu pumnul a unui
adverdar/ coechipier/ arbitru/arb. asist.) / (SAU NU A FOST CAZUL)
b) Echipa oaspete JUC. NR. 9 (ALEXANDRU MARIAN) ÎN MIN. 70 SE FACE
VINOVAT DE GREŞEALĂ GRAVĂ (lovirea cu talpa a unui adversar sau lovirea cu cotul în
urma unei sărituri la cap sau scuipă un adversar sau face gesturi jignitoare sau înjurioase sau
opreşte o ocazie evidentă de înscriere a unui gol) / (SAU NU A FOST CAZUL)
Semnătura delegatului echipei gazdă Semnătura delegatului echipei oaspete
________________________ __________________________

PUNCTELE 3., 5. ŞI 6. SE COMPLETEAZĂ OBLIGATORIU LA TERENUL DE JOC ŞI SUNT


RUBRICI CE TREBUIESC SEMNATE DE DELEGAŢII ECHIPELOR PENTRU LOARE LA
CUNOŞTINŢĂ NU SE ACCEPTĂ SEMNAREA RAPORTULUI ÎN ALB DE CĂTRE DELEGAŢI.

7. INCIDENTE
SE COMPLETEAZĂ ÎN CAZ DE INCIDENTE (EX.: BĂTAIE) ÎN AFARA SPECTACOLULUI SPORTIV /
AMENINŢĂRI DIN PARTEA DELEGAŢILOR SAU A JUCĂTORILOR LA ADRESA ARBITRILOR
ETC.________________________________________________________________________________________________________
8. JUCĂTORI ACCIDENTAŢI (numărul, numele, echipa şi diagnosticul înscris de
medic sub semnătură)
ÎN CAZURI SPECIALE CÂND UN JUCĂTOR SE ACCIDENTEAZĂ GRAV (LOVIRE LA CAP CU
SÂNGERARE, PICIOR RUPT, ETC.) ŞI SE COMPLETEAZĂ DOAR DE CADRUL MEDICAL
DELEGAT___________________________________________________________________________________________________
Semnătura şi parafa medicului
Se semnează obligatoriu indiferent dacă sunt jucători accidentaţi sau nu menţionându-se acest
lucru ____________________

9. Numele şi prenumele observatorului _____SE COMPLETEAZĂ LA JOCURILE CU


OBSERVATOR SAU SUPERVIZOR_______
10. OBSERVAŢII SUPLIMENTARE LUCRURI DE ÎMBUNĂTĂŢIT / ALTE ABATERI CE S-AU
PETRECUT / ÎN CAZ DE ELIMINARE SAU CONTESTAŢIE SE MENŢIONEAZĂ FAPTUL CĂ SE ANEXEAZĂ LEGITIMAŢIILE
JUCĂTORILOR ÎNSOŢIT DE NUMĂRUL DE CARNET, NUMELE JUCĂTORULUI ŞI MOTIVUL REŢINERII CARNETULUI / ÎN
CAZUL ÎN CARE NU SE PREZINTĂ UN ARBITRU / DACĂ JOCUL A FOST ÎNTRERUPT CU MOTIVUL ÎNTRERUPERII ŞI
SCORUL ÎN ACEL MOMENT / ÎN CAZUL RETRAGERII UNEI ECHIPE DIN TEREN (3 MIN.) / ÎN CAZUL NEPREZENTĂRII
UNEI ECHIPE (SĂ NU SE UITE A SE BARA RUBRICILE SI A SE MENŢIONA FAPTUL CĂ BRIGADA DE ARBITRI S-A
PEZENTAT LA TERENUL DE JOC A FLUIERAT ÎNCEPUTUL JOCULUI LA ORA PROGRAMATĂ, AM AŞTEPTAT 15 MINUTE
DUPĂ CARE AM FOST NEVOIT SĂ FLUIER SFÂRŞITUL JOCULUI DEOARECE ECHIPA A SAU B NU S-A PREZENTAT LA
TEREN / ÎN CAZUL NEASIGURĂRII ASISTENŢEI MEDICALE SE ASTEPTA 15 MIN. ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA JOCULUI
FĂRA A IEŞI PE TERENUL DE JOC, SAU SE ACORDĂ 3 MIN. DACĂ ACEASTA PLEACĂ ÎN TIMPUL DESFĂŞURĂRII
JOCULUI DE LA TEREN / SEMNĂTURA ÎNSOŢIŢĂ DE AVIZUL ECHIPELOR PRECUM CĂ AU PRIMIT MATERIALELE
(BULETINELE INFORMATIVE, LEGITIMAŢIILE, ADRESELE) TRANSMISE LA JOC PRIN ARBITRU ÎN RAPORTUL DE
ARBITRAJ
11. OBSERVAŢIILE ARBITRULUI
a) Starea terenului de joc şi a anexelor TEREN MARCAT REGULAMENTAR CU
INSTALAŢIILE ŞI ANEXELE CORESPUNZĂTOARE
SAU STAREA LOR REALĂ !!!
b) Ora de începere a jocului cu motivaţie JOCUL A ÎNCEPUT LA ORA
PROGRAMATĂ – ORA 12.00 SAU JOCUL A ÎNCEPUT LA ORA ...... (DATORITĂ
ÎNTÂRZIERII COMPLETĂRII RAPORTULUI DE ARBITRAJ DE CĂTRE ECHIPA A
SAU B)
c) Comportarea echipelor SPORTIVĂ / NERVOASĂ / FAIR-PLAY / DISCIPLINATĂ /
INDISCIPLINATĂ___________________________________________________________________________
d) Atitudinea spectatorilor FAIR-PLAY / CIVILIZATĂ / AGITATĂ / ŞI-AU
ÎNCURAJAT ECHIPA FAVORITĂ PE TOT PARCURSUL JOCULUI FĂRĂ A ADUCE
JICNIRI ARBITRILOR SAU ECHIPEI
OASPETE____________________________________________________
e) Măsuri de ordine AU FOST ASIGURATE PE TOT PARCURSUL JOCULUI / AU
LIPSIT DIN MINUTUL 30 / NU AU FOST
ASIGURATE____________________________________________
f) Colaborarea cu arbitrii asistenţi BUNĂ / FOARTE BUNĂ / SATISFĂCĂTOARE +
MOTIVAŢIE________________________________________________________________________________
g) Despre prelungirile acordate – motivaţia
 Repriza I
1 MIN. – PENTRU PERMITREREA ACORDĂRII DE ÎNGRIJIRI MEDICALE
JUCĂTORILOR ACCIDENTAŢI____________________________________________________________
 Repriza a II-a
3 MIN. – PENTRU PERMITEREA EFECTUĂRII ÎNLOCUIRILOR DE JUCĂTORI
5 MIN. - PENTRU PERMITEREA EFECTUĂRII ÎNLOCUIRILOR DE JUCĂTORI ŞI PENTRU
PERMITREREA ACORDĂRII DE ÎNGRIJIRI MEDICALE JUCĂTORILOR ACCIDENTAŢI / S-A OPRIT
JOCUL PENTRU PERMITERE INTRĂRII SALVĂRII PE TERENUL DE JOC
12. REZULTATUL JOCULUI
Rezultatul final ____3-1__ în favoarea echipei _______________B_______________________
Rezultatul la pauză ___1-1____ în favoarea echipei _____EGALITATE SAU NEDECIS________
*)Rezultatul după prelungiri __________ în favoarea echipei _____________________________
*)Rezultatul după executarea loviturilor
din punctul de la 11m __________ în favoarea echipei ______________________________
* Aceste rubrici se completează în cazul în care regulamentul competiţiei prevede să existe o
echipă câştigătoare sau eliminată la sfârşitul unui joc terminat la egalitate.

Data_Se scrie data la care se completează raportului_ Semnătura arbitrului _OBLIGATORIU_


ESTE PREFERABIL CA RAPORTUL SĂ SE COMPLETEZE CU MAJUSCULE ŞI CÂT MAI CITEŢ
ARBITRI SUNT OBLIGAŢI SĂ ADUCĂ RAPORTUL DE ARBITRAJ LA SEDIU AJF GALAŢI PÂNĂ
CEL TÂRZIU LUNI ORA 12.00.

13. OMOLOGAREA REZULTATULUI


Comisia de competiţie şi disciplină în şedinţa din __________________ a omologat jocul de
categoria _________________ dintre echipele _________________________/______________________
cu rezultatul de ___________ în favoarea echipei ____________________________________________ .
Sancţiuni ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

DATA, PREŞEDINTE, SECRETAR,


_______________ __________________________ _________________________