Sunteți pe pagina 1din 37

Cuprins

1. Metoda de calculaţie pe faze ............................................................................. 3

2. Metoda de calculaţie a costurilor pe culturi şi categorii de animale ....... 17

3. Metoda de calculaţie standard – cost ............................................................. 30

Bibliografie ................................................................................................................. 37
LUCRAREA PRACTICA NR. 1
Metoda de calculatie pe faze

Metoda pe faze este utilizata in intreprinderile cu productia de masa, unde pentru obtinerea
produsului finit se parcurg in procesul de fabricatie mai multe faze tehnologice. Obiectul calculatiei
il constituie produsele si fazele parcurse in procesul de fabricatie. Cheltuielile de productie se
inregistreaza in conturi deschise lunar pe fiecare faza, astfel ca la finele perioadei de gestiune, prin
cumularea tuturor cheltuielilor in ultima faza de productie, sa se obtina costul efectiv al produsului
finit. Costul produsului finit este format deci din cheltuielile cu materie prima plus cheltuielile de
prelucrare specifice fiecarei faze.

De exemplu in industria alimentara: obtinerea berii (curatire orz, fabricare malt, fierbere,
fermentatie, imbuteliere; in industria siderurgica (faza obtinere fonta obtinere otel, faza laminare);
in industria de medicamente obtinerea fenilbutazonei (faza obtinerii bromurii de butil; obtinerea
bioxidului de sodiu; obtinere fenil-butazonei; obtinere alcool butilic, cristalizarea fenil butazonei);
in industria cimentului: (prepararea materiilor prime (calcar si argile), omogenizare calcar si argile,
obtinere clincher, macinare ciment, ambalare si expeditie); in industria sticlei: faza amestec materii
prime (cioburi, nisip), faza cuptoare.

Metoda pe faze se intalneste in practica in doua variante:


varianta “cu semifabricate”
varianta “ fara semifabricate”

Varianta cu semifabricate se aplica in intreprinderile care fabrica un numar relativ redus de


produse, in cadrul unor produse tehnologice unde semifabricatele rezultate din diferite faze nu se
consuma imediat si integral in faza imediat urmatoare intervenind ca atare depozitarea si
manipularea gestioanara a lor. Varianta se mai utilizeaza si atunci cand din aceleasi semifabricat se
obtin mai multe produse sau cand o parte din semifabricate sunt destinate vanzarii.
Costul produsului finit faza n (c p fn) se obtine dupa urmatoarea relatie:
C p fn = Cn sfn-1 + ( CD +CI)fn
unde:
Cn sfn-1 = cost unitar al semifabricatului din faza fn-1
CD = cheltuieli directe
CI = cheltuieli indirecte

3
Varianta “fara semifabricate” presupune calculul costului produsului prin insumarea
tuturor cheltuielilor directe si indirecte delimitate pe faze de calculatie.

Cp fn = Σ (CD + CI)f n

Aceasta varianta se poate aplica cu bune rezultate in intreprinderile care obtin din fabricatie
un numar mare de produse ai caror, “intermediari” trec, de regula, de la o faza la alta fara
gestionare, depozitare, stocare etc. De multe ori in practica acesti intermediari sunt considerati
productie in curs de executie.

Etapele de desfasurare a lucrarilor de calculatie sunt ca si in cazul celorlalte metode


absorbante urmatoarele:
- colectarea cheltuielilor directe pe faze si a celor indirecte pe centre de cheltuieli (sectie,
intreprindere);
- repartizarea cheltuielilor indirecte delimitate pe centre (sectoare) de cheltuieli asupra fazelor
de fabricatie;
- evaluarea productiei in curs de executie;
- calculul costului unitar efectiv al semifabricatelor si produselor finite.

Exemplu practic

Date generale.
S.C. CIMUS SA are ca obiect de activitate productia de lianti din in diverse sortimente.
Procesul tehnologic s-a delimitat in doua faze: faza clincher (obtinere prin ardere a calcarului si
zgurei de furnal la temperaturi mari a semifabricatului clinker) si faza macinare-aglomerare
(obtinere ciment in diverse sortimente). Intreprinderea are doua sectii principale: sectia 1 Cuptoare
si sectia 2 Moara; doua sectii auxiliare sectorul mecano-energetic si atelierul de intretinere si
reparatiisi un sector administrativ si de conducere.

4
Pentru luna iunie exercitiul N se cunosc urmatoarele date:
1) Date privind cheltuielile:
Tabel1
SITUATIA CHELTUIELILOR PE DESTINATII MII LEI
NR NATURA TOTAL CHELTUIELI DIRECTE CHELTUIELI INDIRECTE ACTIVITATEA CHELT.
AUXILIARA
CRT CHELTUIELILOR CHELTUIELI FAZA 1 FAZA 2 SEC. 1 SEC. 2 ENERGETIC AIR GENERALE

1 MATERII PRIME 299,000 280,000 19,000


2 MATERIALE 230,600 42,000 43,000 32,000 52,000 16,000 15,600 30,000

3 CARBURANTI 21,000 0 0 10,000 0 3,000 0 8,000


4 PIESE SCHIMB 33,500 12,000 14,000 2,000 3,000 1,000 1,500 0
5 ECHIPAMENT 8,546 3,000 4,000 500 300 196 250 300
PROTECTIE
6 ALTE OB. DE INV. 1,430 200 300 420 320 40 50 100
7 ENERGIE ELECTRICA 28,000 0 0 5,000 11,000 0 0 12,000
8 GAZE 13,000 12,000 0 0 0 0 0 1,000
9 APA 4,440 0 0 0 0 4,000 0 440
10 CHIRII 1,200 0 0 0 0 0 0 1,200
11 REPARATII DE LA 3,350 0 0 2,350 0 0 0 1,000
TERTI
12 DEPLASARI 800 0 0 0 0 0 0 800
DETASARI
13 TAXE 2,000 0 0 0 0 0 0 2,000
TELECOMUNICATII
14 SERVICII BANCARE 1,500 0 0 0 0 0 0 1,500
15 ALTE CHELT DE 2,000 0 0 0 0 0 0 2,000
EXPL.
16 SALARII 163,700 40,000 45,000 12,000 15,000 1,200 2,500 48,000
17 PROTECTIA SOCIALA 76,939 18,800 21,150 5,640 7,050 564 1,175 22,560
18 AMORTIZARI 55,425 8,000 12,000 12,400 18,000 1,500 125 3,400
19 TOTAL 1 946,430 416,000 158,450 82,310 106,670 27,500 21,200 134,300

2) Date privind productia obtinuta:

2.1 PRODUCTIA SECTILOR AUXILIARE:

PRODUCTIA SECTILOR AUXILIARE SI DESTINATIA ACESTEIA Tabel2


NR SECTIA CH.ELTUIELI PROD. DESTINATIA PRODUCTIEI
COLECT.ATE
CRT AUXILIARA (MII LEI) FIZICA ENERGETIC AIR SEC. 1 SEC. 2 SECT ADM.
1 SECT. ENERG.(KW) 27,500 8000 0 100 3280 4600 20
2 ATEL INTRET (ORE 21,200 1200 250 0 450 410 90
REPARATII)

2.2 PRODUCTIA SECTIILOR DE BAZA:


In faza 1 s-au obtinut :800 tone clincher la un cost antecalculat 600.000 lei/t din care 780 tone s-au
utilizat in faza 2; 400 tone piatra calcar pentru drumuri valorificata cu un pret de 100.000 lei/t.

Productia de ciment obtinuta in faza2 este redata in tabelul de mai jos:


In contabilitate pretul de inregistrare este costul standard de 800.000 lei/t.

5
NR. SORTIMENTE CANTITATE DENSITATEA
CRT. (TONE) (g/cm3)

1 Ciment super B400 480 2.6


2 Ciment B-300 300 2.34
3 Ciment B-200 100 1.82

2.3 Productia in curs de executie la sfirsit perioada se prezinta astfel:


faza 1 : 50.530.000 lei;
faza 2 : 23.575.000 lei.

Repartizarea cheltuielilor generale de administratie se face folosind drept baza de repartizare


salariile directe pe faze de calculatie.
Pentru calculul costului pe sortimente de ciment se va utiliza procedeul indicilor de
echivalenta calculati ca raport direct tinind cont de parametrul “densitatea liantului” .

Plan de rezolvare:

1. Calculul si decontarea costului productiei auxiliare;


2. Repartizarea cheltuielilor indirecte de productie si a cheltuielilor generale;
3. Calculul costului efectiv al semifabricatului si al produsului finit;
4. Inregistrarea operatilor in contabilitatea de gestiune.

Rezolvare:
1. Pentru determinarea costului productiei auxiliare se va utiliza procedeul algebric care presupune
formarea unui sistem de doua ecuatii cu doua necunoscute dupa principiul urmator:

Qfi x cui = Chci + VPPi,j


unde: QfI productia fabricata de centrul i;
cui costul unitar al productiei centrului (necunoscutele x,y,…);
Chci cheltuieli colectate de centrul i;
VPPi,j Valoarea prestatilor primite de centrul i de la centrul j.
Sistemul devine :
8000 X = 27.500.000 + 250 Y
1200 Y = 21.200.000 + 100X
Se rezolva sistemul si se obtine X= 4.000 lei / kw si Y= 18.000 lei ora intretinere reparatii. In
tabelul 4 sunt prezentate valorile obtinute in urma decontarilor pe destinatii a prestatiilor centrelor
auxiliare. Aceste date au fost inregistrate in tabloul de repartizare a cheltuielilor tabelul5.
6
Decontarea prestatilor Centrelor Auxiliare
Tabel 4
Explicatii Cantitate CU Valoare
SE livreaza la AIR 100 4.000 400.000
SE livreaza la Sec. CLINCHER 3280 4.000 13,120.000
SE livreaza la Sec. CIMENT 4600 4.000 18,400.000
SE livreaza la SECT. ADM. 20 4.000 80.000
TOTAL 8000 KW 32,000.000
AIR livreaza la CE 250 18.000 4,500.000
AIR livreaza la Sec. CLINCHER 450 18.000 8,100.000
AIR livreaza la Sec. CIMENT 410 18.000 7,380.000
AIR livreaza la SECT. ADM. 90 18.000 1,620.000
TOTAL 1200 ORE 21,600.000

2. Repartizarea cheltuielilor indirecte nu necesita calcule suplimentare. Pentru repartizarea


cheltuielilor generale se utilizeaza procedeul suplimentarii in varianta coeficientului unic. Cheltuieli
generale de repartizat 136.000.000 lei.

EXPLICATII Baza Coeficient de Cota de


repartizare Repartizare Cheltuieli
Faza 1 40,000.000 1.60 64.000.000
Faza 2 45,000.000 1.60 72,000.000
Total 85,000.000 136,000.000

In tabelul urmator sunt prezentate datele rezultate in urma decontarilor efectuate.

SITUATIA DE REPARTIZARE A CHELTUIELILOR Tabel 5 MII LEI


NR NATURA TOTAL CHELTUIELI DIRECTE CHELTUIELI INDIRECTE ACTIV. AUXILIARA CHELT.
CRT CHELTUIELILOR CHELT. FAZA 1 FAZA 2 SECTIA 1 SECTIA 2 ENERGE AIR GEN.
TIC
19 TOTAL 1 (din tab1) 946,430 416.000 158.450 82,310 106,670 27,500 21,200 134,300

20 Dec. ch. Centr. Auxiliare 0


21 - prestatii recipr : CE->AIR 0 -400 400
22 AIR->CE 0 4,500 -4,500

23 - prestatii externe: CE->… 0 13,120 18,400 -31,600 80


24 AIR->… 0 8,100 7,380 -17,100 1,620
25 TOTAL 2 ( dupa dec ch centre 946,430 416.000 158.450 103,530 132,450 0 0 136,000
aux)
26 Repartizarea ch indirecte de sectie
asupra fazelor 103,530 132,450 -103,530 -132,450
27 TOTAL 3 946,430 519,530 290,900 0 0 0 0 136,000
28 Repartizarea CGA 64,000 72,000 -136,000
29 TOTAL 4 946,430 583,530 362,900 0 0 0 0 0

7
3. Calculul costului de productie

3.1 Calculul costului semifabricatului clincher obtinut in faza 1

Tabelul 6
NR. EXPLICATII FAZA1 FAZA 2
CRT.
1 Cheltuieli totale repartizate pe faza 583,530,000 362,900,000
2 Valoarea semifabricatelor din faza precedenta 0 480,675,000
2.1 Cantitatea de semifabricat utilizat 0 780
2.2 Costul unitar al semifabricatului 0 616,250
3 Productia neterminata initiala 0 0
4 Productia neterminata finala 50,530,000 23,575,000
5 Cheltuieli de productie aferente fazei de calculatie (rd1+rd2-rd3) 533,000,000 820,000,000
6 Valoarea produselor secundare (se scade) 40,000,000 0
7 Cost efectiv aferent produsului 493,000,000 820,000,000
principal
8 Productia obtinuta (tone) 800
9 Cost unitar efectiv(lei/tona) 616,250
10 Cost standard 600,000
11 Diferente de pret (rd9-rd10) ("+" nefavorabile;" -" favorabile) 16,250
12 Diferente de pret totale 13,000,000

3.2 Calculul costului unitar pe sortimente de ciment


TABELUL 7
Faza Denumire UM Cant. Parametru Indice Q (ue) Ctue= ctuf=
produs echiv.
Calc Q pi Ie=pi/pb Que=Q*Ie ctue*Ie
(CHT/Qtue)
F2 CIMENT TO 480 2.60 1.00 480
SUPER B400 1,000,000 1,000,000
F2 CIMENT TO 300 2.34 0.90 270
B-300 1,000,000 900,000
F2 CIMENT TO 100 1.82 0.70 70
B-200 1,000,000 700,000
TOTAL * * * 820 * *

Semnificatia simbolurilor din tabelul de mai sus este urmatoarea:


-pi : parametrul produsului i;
-pb: parametrul ales drept baza de echivalare;
-Ie: indice de echivalare;
-Que: cantitatea de produs in unitati echivalente;
- Qtue : cantitatea totala de unitati echivalente;
- Ctue: cost unitate echivalenta;
- Ctuf: cost unitar unitate fizica.

CALCULUL DIFERENTELOR DE PRET UNITARE SI TOTALE


TABELUL 8
NR Denumire semifabricat UM Cantitate Cost COST COST COST DIFERENTE DIFERENTE
CRT sau produs obtinut FABRICATA standard STANDARD EFECTIV EFECTIV UNITARE TOTALE
(lei/T) TOTAL UNITAR LEI/T TOTAL
1 CLINCHER TONE 800 600,000 480,000,000 616,250 493.000.000 16,250 13,000,000

2 CIMENT SUPER B400 TONE 480 800,000 384,000,000 1,000,000 480.000.000 200,000 96,000,000

3 CIMENT B-300 TONE 300 800,000 240,000,000 900,000 270.000.000 100,000 30,000,000

4 CIMENT B-200 TONE 100 800,000 80,000,000 700,000 70.000.000 -100,000 -10,000,000

8
CALCULUL REZULTATELOR ANALITICE SI GLOBALE

TEME DE REZOLVAT:
1. Considerind ca intreprinderea vinde in luna respectiva urmatoarea structura de produse (TAB 9)
se cere compararea rezultatului exploatarii determinat in contabilitatea de gestiune cu cel determinat
in contabilitatea financiara (pe baza de inregistrari contabile).
2. Sa se determine costul de productie pentru luna iulie N cunoscind ca:
- Valoarea materiilor prime a crescut cu 10%.
- Salariile au crescut cu 20%.
- Productia obtinuta a ramas neschimbata;
- Productia in curs de executie la sfirsitul lunii iulie N se prezinta astfel:
- faza 1 : 50.000.000 lei;
- faza 2 : 23.000.000 lei.

TABELUL 9

RATA
RENTAB MAR
NR DENUMIRE COST REZULTAT (PROFIT/ CIFRA REZULTAT JA
PRODUS UM Qv Pu
COST) PE
VINDUT
CRT ANALITIC % DE AFACERI TOTAL CA
(LEI) (LEI) (%)
1 CIMENT TO 400 1,200,000 1,000,000 200,000 0.20 480,000,000 80,000,000 16.67
SUPER
B-400
2 CIMENT TO 250 1,050,000 900,000 150,000 0.17 262,500,000 37,500,000 14.29
B-300
3 CIMENT TO 80 900,000 700,000 200,000 0.29 72,000,000 16,000,000 22.22
B-200
TOTAL 0.65 814,500,000 133,500,000 16.39

4. Inregistrarea operatiilor economice in contabilitatea de gestiune

Nr. Explicatia Cont Cont Suma


Crt. debitor Creditor
1 Inregistrarea cheltuielilor. directe si indirecte conform % 901 946.430.000
situatiei de colectare a cheltuielilor 921/f1 416.000.000
(Tab 1) 921/f2 158.450.000
922/SE 27.500.000
922/AIR 21.200.000
923/S1 82.310.000
923/S2 106.670.000
924 134.300.000
2 Inregistrarea obtinerii de produse : 931/f1/p. sec 902/f1/p. sec 40.000.000
400 t piatra calcar x 100.000 lei/t= 40.000.000 931/f1/sf 902/f1 480.000.000
800 t clincher x 600.000 lei/t = 480.000.000 931/f2/b400 902/f2 384.000.000
480 t cim. B400 x 800.000 lei/t = 384.000.000 931/f2/b300 902/f2 240.000.000
300 t cim. B300 x 800.000 lei/t = 240.000.000 931/f2/b200 902/f2 80.000.000
100 t cim. B200 x 800.000 lei/t = 80.000.000
3 Decontarea prestatilor reciproce ale centrelor auxiliare cf. 922/SE 922/AIR 4.500.000
tab. 5 922/AIR 922/SE 400.000
4 Decontarea prestatilor centrelor auxiliare SE si AIR catre % 922/SE 31.600.000
celelalte centre S1,S2 si CGA 923/S1 13.120.000
923/S2 18.400.000
924 80.000
% 922/AIR 17.100.000
923/S1 8.100.000
923/S2 7.380.000
924 1.620.000
9
5 Repartizarea cheltuielilor indirecte de productie asupra 921/f1 923/f1 103.530.000
fazelor 921/f2 923/f2 132.450.000
6 Repartizarea cheltuielilor generale % 924 136.000.000
921/f1 64.000.000
921/f2 72.000.000
7 Inregistrarea productiei in curs de executie pe faze la sfirsit 933/f1 921/f1 50.530.000
perioada ; 933/f2 921/f2 23.575.000
8 Inregistrarea costului efectiv in faza 1: pentru semifabricat si 902/f1 921/f1 493.000.000
pentru produsul secundar 902/f1 921/f1 40.000.000
9 Inregistrarea diferentelor de pret la semifabricate 903/f1 902/f1 13.000.000
10 Inregistrarea transferului de semifabricat din faza 1 in faza 2 921/f2 931/f1/sf 468.000.000
si a diferentelor de pret aferente. 921/f2 903/f1 12.675.000
780t. x 600.000 = 468.000.000
780t. x 16.250 = 12.675.000
11 Inregistrarea costului efectiv faza 2 902/f2 921/f2 820.000.000
12 Inregistrarea diferentelor de pret faza 2 % 902/f2 116.000.000
903/f2/B400 96.000.000
903/f2/B300 30.000.000
903/f2/B200 -10.000.000
13 Inchiderea conturilor 931si 903 prin 901 901 % 872.325.000
20 t semifabricat in stoc*600.000= 12.000.000 931/f1/p.sec 40.000.000
20 t semifabricat in stoc*16.250= 325.000 931/f1 12.000.000
903/f1 325.000
931/f2/B400 384.000.000
931/f2/B300 240.000.000
931/f2/B200 80.000.000
903/f2/B400 96.000.000
903/f2/B300 30.000.000
903/f2/B200 -10.000.000
14 Se inchid conturile 901 si 933 901/f1 933/f1 50.530.000
901/f2 933/f2 23.575.000

NOTA DE CONTABILITATE 1
COLECTAREA CHELTUIELILOR INDIRECTE PE LOCURI DE CHELTUIELI
CONTURI SUME
EXPLICATII DEBITOARE CREDITOARE DEBITOARE DEBITOARE
colectarea ch centrelor auxiliare 922/CE 901 166,300,000 166,300,000
colectarea ch centrelor auxiliare 922/CA 901 179,900,000 179,900,000
colectarea cheltuielilor indir/faza 923/F1 901 96,700,000 96,700,000
colectarea cheltuielilor indir/faza 923/F2 901 81,394,000 81,394,000
colectarea cheltuielilor indir/faza 923/F3 901 90,924,000 90,924,000
colectarea cheltuielilor indir/faza 923/F4 901 157,244,000 157,244,000
colectarea cheltuielilor indir/faza 923/F5 901 74,235,000 74,235,000
colectarea cheltuielilor indir/faza 923/F6 901 67,915,000 67,915,000
colectarea cheltuielilor indir/faza 924 901 402,000,000 402,000,000
Decontarea prestatiilor reciproce 922/CE 922/CA 9,700,000 9,700,000
Decontarea prestatiilor reciproce 922/CA 922/CE 4,400,000 4,400,000
Decontarea ch centr aux aupra faz 923/F3 922/CE 33,000,000 33,000,000
Decontarea ch centr aux aupra faz 923/F4 922/CE 46,200,000 46,200,000
Decontarea ch centr aux aupra faz 923/F5 922/CE 33,000,000 33,000,000
Decontarea ch centr aux aupra faz 923/F3 922/CA 67,900,000 67,900,000
Decontarea ch centr aux aupra faz 923/F4 922/CA 67,900,000 67,900,000
Decontarea ch centr aux aupra faz 923/F5 922/CA 29,100,000 29,100,000
TOTAL 1,607,812,000 1,607,812,000

FAZA

10
ORZARIE NOTA DE CONTABILITATE 2
S.C. PITBER
EXPLICATII CONTURI CONTURI SUME SUME
DEBITOARE CREDITOARE DEBITOARE DEBITOARE
CONSUMURI DIRECTE 921/F1 901 735,000,000 735,000,000
ALTE CH DIRECTE 921/F1 901 0 0
SALARII 921/F1 901 40,000,000 40,000,000
CAS +FS 921/F1 901 18,800,000 18,800,000
CONSUM ENERGIE 921/F1 922/CE 28,160,000 28,160,000
CONSUM APA 921/F1 922/CA 0 0
INREGIST MAT RECUPER 901 921/F1 6,000,000 6,000,000
INREGIST PROD OBT LA CN 931/F1 902 928,000,000 928,000,000
DECONT CIFU 921/F1 923/F1 19,400,000 19,400,000
DECONT CGS 921/F1 923/F1 77,300,000 77,300,000
DECONTARE CGA 921/F1 924 0 0
EVIDENTIERE PN INITIALA 0 0
INREGISTRAREA PN INITIALA 0 0
INREGISTRAREA PN FINALA 0 0
INREG COSTULUI EFECTIV 902 921/F1 912,660,000 912,660,000
INREG DIF DE PRET 903 902 -15,340,000 -15,340,000
DECONTAREA COSTULUI NORMAT 901 931/F1 928,000,000 928,000,000
DECONTAREA DIF DE PRET 901 903 -15,340,000 -15,340,000
INCHIDEREA CONTULUI 933 0 0
TOTAL 3,662,640,000 3,662,640,000

FAZA
NOTA DE CONTABILITATE 3

EXPLICATII CONTURI CONTURI SUME SUME


DEBITOARE CREDITOARE DEBITOARE DEBITOARE
CONSUMURI DIRECTE
ALTE CH DIRECTE
SALARII
CAS +FS
CONSUM ENERGIE
CONSUM APA
INREGIST MAT RECUPER
INREGIST PROD OBT LA CN
DECONT CIFU
DECONT CGS
DECONTARE CGA
EVIDENTIERE PN INITIALA
INREGISTRAREA PN INITIALA
INREGISTRAREA PN FINALA
INREG COSTULUI EFECTIV
INREG DIF DE PRET
DECONTAREA COSTULUI NORMAT
DECONTAREA DIF DE PRET
INCHIDEREA CONTULUI 933
TOTAL

11
FAZA
NOTA DE CONTABILITATE 4

EXPLICATII CONTURI CONTURI SUME SUME


DEBITOARE CREDITOARE DEBITOARE DEBITOARE
CONSUMURI DIRECTE
ALTE CH DIRECTE
SALARII
CAS +FS
CONSUM ENERGIE
CONSUM APA
INREGIST MAT RECUPER
INREGIST PROD OBT LA CN
DECONT CIFU
DECONT CGS
DECONTARE CGA
EVIDENTIERE PN INITIALA
INREGISTRAREA PN INITIALA
INREGISTRAREA PN FINALA
INREG COSTULUI EFECTIV
INREG DIF DE PRET
DECONTAREA COSTULUI NORMAT
DECONTAREA DIF DE PRET
INCHIDEREA CONTULUI 933
TOTAL

FAZA
NOTA DE CONTABILITATE 5

EXPLICATII CONTURI CONTURI SUME SUME


DEBITOARE CREDITOARE DEBITOARE DEBITOARE
CONSUMURI DIRECTE
ALTE CH DIRECTE
SALARII
CAS +FS
CONSUM ENERGIE
CONSUM APA
INREGIST MAT RECUPER
INREGIST PROD OBT LA CN
DECONT CIFU
DECONT CGS
DECONTARE CGA
EVIDENTIERE PN INITIALA
INREGISTRAREA PN INITIALA
INREGISTRAREA PN FINALA
INREG COSTULUI EFECTIV
INREG DIF DE PRET
DECONTAREA COSTULUI NORMAT
DECONTAREA DIF DE PRET
INCHIDEREA CONTULUI 933

12
TOTAL

FAZA
NOTA DE CONTABILITATE 6

EXPLICATII CONTURI CONTURI SUME SUME


DEBITOARE CREDITOARE DEBITOARE DEBITOARE
CONSUMURI DIRECTE
ALTE CH DIRECTE
SALARII
CAS +FS
CONSUM ENERGIE
CONSUM APA
INREGIST MAT RECUPER
INREGIST PROD OBT LA CN
DECONT CIFU
DECONT CGS
DECONTARE CGA
EVIDENTIERE PN INITIALA
INREGISTRAREA PN INITIALA
INREGISTRAREA PN FINALA
INREG COSTULUI EFECTIV
INREG DIF DE PRET
DECONTAREA COSTULUI NORMAT
DECONTAREA DIF DE PRET
INCHIDEREA CONTULUI 933
TOTAL

FAZA
NOTA DE CONTABILITATE 7

EXPLICATII CONTURI CONTURI SUME SUME


DEBITOARE CREDITOARE DEBITOARE DEBITOARE
CONSUMURI DIRECTE
ALTE CH DIRECTE
SALARII
CAS +FS
CONSUM ENERGIE
CONSUM APA
INREGIST MAT RECUPER
INREGIST PROD OBT LA CN
DECONT CIFU
DECONT CGS
DECONTARE CGA
EVIDENTIERE PN INITIALA
INREGISTRAREA PN INITIALA
INREGISTRAREA PN FINALA
INREG COSTULUI EFECTIV
INREG DIF DE PRET
DECONTAREA COSTULUI NORMAT
DECONTAREA DIF DE PRET
INCHIDEREA CONTULUI 933
TOTAL
13
FAZA
NOTA DE CONTABILITATE 8

EXPLICATII CONTURI CONTURI SUME SUME


DEBITOARE CREDITOARE DEBITOARE DEBITOARE
CONSUMURI DIRECTE
ALTE CH DIRECTE
SALARII
CAS +FS
CONSUM ENERGIE
CONSUM APA
INREGIST MAT RECUPER
INREGIST PROD OBT LA CN
DECONT CIFU
DECONT CGS
DECONTARE CGA
EVIDENTIERE PN INITIALA
INREGISTRAREA PN INITIALA
INREGISTRAREA PN FINALA
INREG COSTULUI EFECTIV
INREG DIF DE PRET
DECONTAREA COSTULUI NORMAT
DECONTAREA DIF DE PRET
INCHIDEREA CONTULUI 933
TOTAL

FAZA
NOTA DE CONTABILITATE 9

EXPLICATII CONTURI CONTURI SUME SUME


DEBITOARE CREDITOARE DEBITOARE DEBITOARE
CONSUMURI DIRECTE
ALTE CH DIRECTE
SALARII
CAS +FS
CONSUM ENERGIE
CONSUM APA
INREGIST MAT RECUPER
INREGIST PROD OBT LA CN
DECONT CIFU
DECONT CGS
DECONTARE CGA
EVIDENTIERE PN INITIALA
INREGISTRAREA PN INITIALA
INREGISTRAREA PN FINALA
INREG COSTULUI EFECTIV
INREG DIF DE PRET
DECONTAREA COSTULUI NORMAT
DECONTAREA DIF DE PRET
INCHIDEREA CONTULUI 933
TOTAL

14
FAZA
NOTA DE CONTABILITATE 10

EXPLICATII CONTURI CONTURI SUME SUME


DEBITOARE CREDITOARE DEBITOARE DEBITOARE
CONSUMURI DIRECTE
ALTE CH DIRECTE
SALARII
CAS +FS
CONSUM ENERGIE
CONSUM APA
INREGIST MAT RECUPER
INREGIST PROD OBT LA CN
DECONT CIFU
DECONT CGS
DECONTARE CGA
EVIDENTIERE PN INITIALA
INREGISTRAREA PN INITIALA
INREGISTRAREA PN FINALA
INREG COSTULUI EFECTIV
INREG DIF DE PRET
DECONTAREA COSTULUI NORMAT
DECONTAREA DIF DE PRET
INCHIDEREA CONTULUI 933
TOTAL

FAZA
NOTA DE CONTABILITATE

EXPLICATII CONTURI CONTURI SUME SUME


DEBITOARE CREDITOARE DEBITOARE DEBITOARE
CONSUMURI DIRECTE
ALTE CH DIRECTE
SALARII
CAS +FS
CONSUM ENERGIE
CONSUM APA
INREGIST MAT RECUPER
INREGIST PROD OBT LA CN
DECONT CIFU
DECONT CGS
DECONTARE CGA
EVIDENTIERE PN INITIALA
INREGISTRAREA PN INITIALA
INREGISTRAREA PN FINALA
INREG COSTULUI EFECTIV
INREG DIF DE PRET
DECONTAREA COSTULUI NORMAT
DECONTAREA DIF DE PRET
INCHIDEREA CONTULUI 933
TOTAL

15
FAZA
NOTA DE CONTABILITATE

EXPLICATII CONTURI CONTURI SUME SUME


DEBITOARE CREDITOARE DEBITOARE DEBITOARE
CONSUMURI DIRECTE
ALTE CH DIRECTE
SALARII
CAS +FS
CONSUM ENERGIE
CONSUM APA
INREGIST MAT RECUPER
INREGIST PROD OBT LA CN
DECONT CIFU
DECONT CGS
DECONTARE CGA
EVIDENTIERE PN INITIALA
INREGISTRAREA PN INITIALA
INREGISTRAREA PN FINALA
INREG COSTULUI EFECTIV
INREG DIF DE PRET
DECONTAREA COSTULUI NORMAT
DECONTAREA DIF DE PRET
INCHIDEREA CONTULUI 933
TOTAL

16
LUCRARE PRACTICA NR. 2

Metoda de calculatie a costurilor


pe culturi si categorii de animale
Lucrarea este axata pe exemplul a doua ferme de productie din cadrul unei societati agricole. Pentru
evitarea înregistrarilor cu caracter de repetabilitate, datele se prezinta cumulat pentru anul curent.
La ferma nr.1 cu profil vegetal s-a prevazut cultivarea grâului pe o suprafat de 300ha si a porumbului
pe o suprafata de 200 ha. Obiectul activitatii fermei cu profil zootehnic nr.2 îl constituie cresterea
animalelor de productie (vaci pentru lapte) si a animalelor tinere si la îngrasat (categoria vitei 0-6 luni).
I Situatia la începutul anului privind activitatea fermelor de productie se prezinta astfel:
a. ferma vegetala
- productia neterminata la cultura grâului 400.000.000 lei;
- productia neterminata la cultura porumbului 100.000.000 lei;
b. ferma zootehnica
- categoria vaci pentru lapte 100capete 2.500kg. 400.000.000 lei;
- categoria vitei 0-6luni 480kg. 4.800.000 lei.
II Operatiile economice ce au avut loc în cursul anului curent în legatura cu cheltuielile de productie,
miscarile în cadrul efectivelor de animale, productia obtinuta, au fost urmatoarele:
1. Salariile cuvenite muncitorilor si personalului tehnico-economic si administrativ, conform statelor de
plata a salariilor si recapitulatiilor, indica urmatoarele date:
a. fema vegetala
- activitatea cu tractoarele si masinile tractate 72.000.000 lei;
- activitatea cu autocombinele 12.000.000lei;
- activitatea comuna a fermei 56.000.000 lei.
b. ferma zootehnica
-categoria vaci pentru lapte 30.000.000 lei;
-categoria vitei 0-6 luni 10.000.000 lei ;
- activitatea comuna a fermei 50.000.000 lei.
2. C.A.S.-ul, contributia pt. fondul de somaj, contributia pt. fondul de sanatate, fondul de risc si
accidente si fondul pentru sustinerea invatamintului de stat se calculeza pe baza procentelor legale
(30%,5%,7%,3%,2%) la total salarii brute.
3. Centralizatoarele bonurilor de consum a materialelor indica eliberarea în productie a materialelor
dupa cum urmeaza:
17
a. fema vegetala
- seminte pentru cultura porumbului 80.000.000 lei
- îngrasaminte chimice si ierbicide 500.000.000 lei, din care pentru cultura grâului 200.000.000 si pentru
cultura porumbului 300.000.000 lei
- carburanti si lubrifianti 25.000.000 lei, din care pentru tractoare 20.000.000 lei si pentru autocombine
5.000.000 lei;
- materiale de uz gospodaresc 1.000.000 lei;
- gunoi de grajd 5.000.000 lei;
b. ferma zootehnica
- furaje 450.000.000 lei, din care 400.000.000 lei pentru categoria vaci pentru lapte si 50.000.000 lei
pentru categoria vitei 0-6 luni;
- materiale de uz gospodaresc 1.500.000 lei.
4. Reparatiile executate la mijloacele fixe de catre terti conform facturilor:
a. ferma vegetala
- reparatii la tractoare si masini tractate 16.000.000 lei;
- reparatii la combine 5.000.000 lei;
- reparatii la mijloace fixe de interes comun 2.000.000 lei;
b. ferma zootehnica
- reparatii la mijloace fixe utilizate la categoria vaci pentru lapte 8.000.000 lei;
- reparatii la mijloace fixe utilizate la categoria vitei 0-6 luni 3.000.000 lei;
- reparatii la mijloace fixe de interes comun 5.000.000 lei;
5 Energia electrica consumata, conform facturilor primite :
a. ferma vegetala
- activitatrea comuna a fermei 1.000.000 lei;
b. ferma zootehnica
- categoria vaci pentru lapte 3.000.000 lei;
- categoria vitei 0-6 luni 500.000 lei;
- activitatea comuna a fermei 1.000.000 lei.
6 Amortizarea mijloacelor fixe conform situatiei de calcul a amortizarii lunare:
a. ferma vegetala
- amortizarea tractoarelor si masinilor tractate 5.000.000 lei;
- amortizarea autocombinelor 4.000.000 lei ;
- amortizarea mijlacelor fixe de interes comun 2.000.000 lei;
18
b. ferma zootehnica
- amortizarea mijloacelor fixe de la categoria vaci pentru lapte 10.000.000 lei;
- amortizarea mijloacelor fixe de la categoria vitei 0-6 luni 1.800.000 lei;
- amortizarea mijloacelor fixe de interes comun 2.200.000 lei;
7. Cheltuielile de administratie si conducere sunt in suma de 120.000.000 lei si se repartizeaza pe
ferme proportional cu totalul cheltuielilor cu salariile directe.
8. Alte cheltuieli inregistrate in contabilitatea financiara:
- cheltuieli cu amenzi si penalitati 35.000.000 lei
- cheltuieli privind operatiunile de capital 60.000.000 lei;
- cheltuielile cu impozitul pe profit 12.500.000 lei;
- cheltuieli cu sconturi acordate: 35.000.000 lei.
9. Miscarile în cadrul efectivelor de animale:
a.categoria vaci pentru lapte
- achizitii de la alte unitati economice: 5 capete 1000 kg. 300.000.000 lei pretul de achizitie;
- reformarea prin livrare imediata a 3 capete 700 kg. 10.000.000 lei pretul de înregistrare, 8.000.000 lei
pretul de livrare;
b.categoria vitei 0-6 luni
- intrari din productie proprie (fatari) 80capete 2400kg. 24.000.000 lei
- intrari din cumparari 5capete 250 kg. 6.250.000 lei
- livrari 20capete 1.200 kg. 18.000.000 lei
10. Productia obtinuta si consemnata în documentele primare indica urmatoarele date:
a. ferma vegetala
- de la cultura grâului însamântat pe o suprafata de 300 ha. s-a recoltat 1.100 to. de grâu, pretul
normat 650 lei/kg. si paie evaluate 51.397.970 lei;
- de la cultura porumbului însamântat pe o suprafata de 200ha. s-a recoltat 900 to. porumb, pretul
standard 620 lei/kg boabe si coceni evaluati la 63.882.030 lei;
- de la activitatea cu tractoarele, lucrarile executate si transformate în unitati conventionale (hantrii) au
reprezentat 1600 hantrii din care 500 hantrii pentru cultura grâului si 1000 hantrii pentru cultura
porumbului, 100 hantrii pentru administrarea îngrasamintelor naturale.
b. ferma zootehnica
- categoria vaci pentru lapte
-lapte 250.000 litri, pretul standard 2.000 lei/litru
-vitei 80capete 2400kg. 2.400.000 lei
19
- gunoi de grajd evaluat 8.477.700 lei
- categoria vitei 0-6 luni
- sporul de crestere în greutate 5000 kg. pretul normat 21000lei/kg.
- gunoi de grajd evaluat 2.452.300 lei
Din cantitatea de lapte obtinuta 10.000litri au fost administrati pentru cresterea viteilor 0-6 luni,
20.000.000 lei
III Cerintele temei:
a. identificarea cheltuielilor incorporabile si înregistrarea operatiunilor economice prezentate în
evidenta operativa a fermelor de productie ;
b. calculul costului unitar al productiei obtinute;
c. inregistrarea in contabilitatea de gestiune a operatiilor de mai sus.

20
FERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Nr. Doc.de Explicatii Total Din care pe activitati:


Crt. inregistare ferma

FERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Nr. Doc.de Explicatii Total Din care pe activitati:


Crt. inregistare ferma

FERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Nr. Doc.de Explicatii Total Din care pe activitati:


Crt. inregistare ferma

FERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Nr. Doc.de Explicatii Total Din care pe activitati:


Crt. inregistare ferma
21
FERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Nr. Doc.de Explicatii Total Din care pe activitati:


Crt. inregistare ferma

FERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Nr. Doc.de Explicatii Total Din care pe activitati:


Crt. inregistare ferma

FERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Nr. Doc.de Explicatii Total Din care pe activitati:


Crt. inregistare ferma

22
FERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Nr. Doc.de Explicatii Total Din care pe activitati:


Crt. inregistare ferma

FERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Nr. Doc.de Explicatii Total Din care pe activitati:


Crt. inregistare ferma

FERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Nr. Doc.de Explicatii Total Din care pe activitati:


Crt. inregistare ferma

23
FERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Nr. Doc.de Explicatii Total Din care pe activitati:


Crt. inregistare ferma

FERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Nr. Doc.de Explicatii Total Din care pe activitati:


Crt. inregistare ferma

FERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Nr. Doc.de Explicatii Total Din care pe activitati:


Crt. inregistare ferma

24
FERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Nr. Doc.de Explicatii Total Din care pe activitati:


Crt. inregistare ferma

FERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Nr. Doc.de Explicatii Total Din care pe activitati:


Crt. inregistare ferma

FERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Nr. Doc.de Explicatii Total Din care pe activitati:


Crt. inregistare ferma

25
FERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Nr. Doc.de Explicatii Total Din care pe activitati:


Crt. inregistare ferma

FERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Nr. Doc.de Explicatii Total Din care pe activitati:


Crt. inregistare ferma

FERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Nr. Doc.de Explicatii Total Din care pe activitati:


Crt. inregistare ferma

26
FERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Nr. Doc.de Explicatii Total Din care pe activitati:


Crt. inregistare ferma

FERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Nr. Doc.de Explicatii Total Din care pe activitati:


Crt. inregistare ferma

FERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Nr. Doc.de Explicatii Total Din care pe activitati:


Crt. inregistare ferma

27
FERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Nr. Doc.de Explicatii Total Din care pe activitati:


Crt. inregistare ferma

FERMA:
ELEMENTUL DE CHELTUIELI:

Nr. Doc.de Explicatii Total Din care pe activitati:


Crt. inregistare ferma

28
SITUATIA DE COLECTARE SI REPARTIZARE A CHELTUIELILOR PE DESTINATII
FERMA VEGETALA
EXPLICATII TOTAL CHELTUIELI DIRECTE CENTRE AUXILIARE CH. COMUNE COTA
FERMA GRIU PORUMB TRACTOARE AUTOCOMBINE INGRAS. NATUR. FERMA CH. GEN.
SALARII
PROTECTIA SOCIALA 47%
MATERIALE
REPARATII
ENERGIE ELECTRICA
AMORTIZAREA MIJL. FIXE
ALTE CH. INCORPORABILE
TOTAL I (REPARTITIA PRIMARA)
Repartizarea ch. cu tractoarele
ch/hantriu =
Repartizat ch. cu autocombinele
ch/tona=
Rep. ch cu ingrasamintele naturale
ch/ha=
Repartizarea ch comune de ferma
K ferma=tot ch com/tot ch.dir.
COST DE FERMA
TOTAL II =TOTAL I + 8+9+10+11 X X X X
Repartizarea ch. generale
K cga=tota cga/total cost ferma.
TOTAL CHELTUIELI COLECTATE
TOTAL III =TOTAL II + 12 X

Prod. in curs la inceput perioadei


Prod. in curs la sfarsitul perioadei
TOTAL IV= TOTAL III+13-14

Valoarea productiei secundare


Cheltuieli aferente productiei principale
(TOTAL IV -15)

PRODUCTIA OBTINUTA
COST UNITAR (LEI/TONA)
29
Lucrare practica nr. 3

Metoda de calculatie standard-cost

Spre exemplificare s-a ales o intreprindere industriala din industria de medicamente care are
doua sectii de productie : Sectia “Conditionare medicamente” si sectia “Sinteze organice”. Costul
standard se va elebora numai pentru Sectia Conditionare produsul “saprosan”.
Bugetarea cheltuielilor de regie se va realiza dupa procedeul standardelor individuale tinind cont ca
factorul de stimulare fs= 2%. Cheltuielile de administratie si desfacere se vor repartiza sectiei
“Conditionare “ in functie de valoarea manoperei standard si care reprezinta 50% din totalul
manoperei bugetate.
In acest sens se cunosc urmatoarele informatii :

A. Date pentru calculul costului standard.

1. Lista standardelor cantitative si a preturilor standard la materiale;


(cantitati pentru 1000 flacoane)
NR EXPLICATII UM CANTITATE PRET UNITAR
CRT. STANDARD STANDARD
MATERIALE DIRECTE
1 LACTOZA FARMACEUTICÅ KG 40 20,000.00
2 AMIDON KG 10 11,250.00
3 BENZEN KG 5 2,800.00
4 CARBONAT DE SODIU KG 3 1,800.00
5 ETICHETE BUC 1000 20.00
6 FLACOANE 200 ml BUC 1000 200.00
7 CARTON PLIANT AMBALAJ BUC 50 200.00

2. Lista timpilor de fabricatie standard si a tarifelor de salarizare standard


(timpi fabricatie pentru 1000 flacoane)

NR EXPLICATII UM TIMP FABRIC. TARIF SALAR.


CRT. STANDARD STANDARD
MANOPERA DIRECTA
1 SINTEZA ORGANICA ORE 40 7,000.00
2 GRANULARE ORE 25 9,000.00
3 TABLETARE ORE 20 8,000.00
4 AMBALARE ORE 15 6,000.00

30
3. Evolutia cheltuielilor indirecte la sectia Conditionare se prezinta in tabelul 1.
Tab 1. mii lei
NR. EXPLICATII ANII MEDIA
CRT. 1995 1996 1197 1998 1999
Volumul de activitate (în ore ) 220,000 222,000 224,000 226,000 235,000
I. CHELTUIELI FIXE 75,540 78,670 89,650 102,820 106,800
1.1 Salarile personalului TESA 40,800 41,400 46,400 55,400 56,000
1.2 Cheltuieli protectie sociala 12,240 12,420 13,920 16,620 18,480
1.3 Amortizarea cladirilor 7,800 7,880 8,000 8,100 8,220
1.4 Uzura obiectelor de inventar 2,200 2,250 2,300 2,350 2,700
1.5 Energie termicå pentru incalzit 8,100 10,000 14,000 15,100 16,000
1.6 Cheltuieli cu aerisirea sectiei 3,100 3,300 3,600 3,800 3,900
1.7 Furnituri birou, materiale de 1,300 1,420 1,430 1,450 1,500
întretinere
II. CHELTUIELI VARIABILE 143,000 149,100 157,950 166,955 177,530
2.1 Reparatii, revizii la mijloacele 44,500 44,450 48,300 50,055 55,000
fixe
2.2 Energie electricå în scopuri 52,100 54,000 57,150 58,500 60,000
motrice
2.3 Apå, abur tehnologic 29,900 32,750 34,500 35,900 36,000
2.4 Cheltuieli cu potectia mediului 16,500 17,900 18,000 22,500 26,530
III. CHELTUIELI MIXTE 399,500 402,750 406,000 409,250 423,875
3.1 Salarile muncitorilor auxiliari 134,000 135,000 136,000 137,000 141,500
3.2 Protectia sociala 40,200 40,500 40,800 41,100 42,450
3.3 Cheltuieli cu protectia muncii 143,500 144,750 146,000 147,250 152,875
3.4 Energie, apa, în scopuri 81,800 82,500 83,200 83,900 87,050
administrativ gospod
TOTAL CHELTUIELI 618,040 630,520 653,600 679,025 708,205

4. Bugetul cheltuielilor de administratie si desfacere se prezinta in tabelul 2.


Tab. 2 mii lei
NR. DENUMIREA CHELTUIELI
CRT. CHELTUIELILOR MEDII STANDARD
I. CHELTUIELI DE INTERES GENERAL 537,000 683,068

1.1 Salarile personalului TESA 300,000 400,000


1.2 Cheltuieli cu protectia socialå 90,000 120,000
1.3 Amortizarea cladirilor si a altor mijloace fixe 80,000 90,000
1.4 Cheltuieli cu protectia muncii 12,000 15,000
1.5 Cheltuieli cu studii de piatå 15,000 15,800
1.6 Cheltuieli de publicitate 10,000 12,268
1.7 Alte cheltuieli de interes general 30,000 30,000
II. CHELTUIELI ADMINISTRATIV- 197,697 241,700
GOSPODARESTI
2.1 Furnituri de birou 10,000 12,500
2.2 Abonamente reviste de specialitate 6,000 8,034
2.3 Cheltuieli de telecomunicatii 15,120 20,000
2.4 Deplasari, detasari transferari 19,970 28,000
2.5 Energie termica pentru incalzit 21,450 30,000
2.6 Apa, canal, salubritate 30,000 40,000
2.7 Reparatii cladiri 50,000 55,000
2.8 Materiale de intretinere si curatenie 5,117 6,166
2.9 Alte cheltuieli administrativ-gospodaresti 40,040 42,000
TOTAL CHELTUIELI ( I + II ) 734,697 924,768

31
Pe baza informatilor de mai sus si aplicind procedeul standardelor individuale se va intocmi
Bugetul cheltuielilor generale de productie ( Tab. 3). Deasemenea, se va intocmi si fisa costului
standard a produsului “Saprosan” (Tab. 4)

B. Date privind cheltuielile efective :

1. Lista consumurilor efective si preturilor efective ale lunii ianuarie 2000.

(cantitati pentru 1 flacon)


NR EXPLICATII UM CANTITATE PRET UNITAR
CRT. EFECTIV EFECTIV
MATERIALE DIRECTE
1 LACTOZA FARMACEUTICÅ KG 0.038 19,600
2 AMIDON KG 0.0096 11,025
3 BENZEN KG 0.0052 2,800
4 CARBONAT DE SODIU KG 0.003 1,800
5 ETICHETE BUC 1 20
6 FLACOANE 200 ml BUC 1 220
7 CARTON PLIANT AMBALAJ BUC 0.05 220

2. Lista timpilor de fabricatie efectivi si a tarifelor de salarizare efective


(timpi fabricatie pentru 1 flacon)
NR EXPLICATII UM TIMP FABRIC. TARIF SALAR.
CRT. EFECTIV EFECTIV
MANOPERA DIRECTA
1 SINTEZA ORGANICA ORE 0.042 6965
2 GRANULARE ORE 0.03 9450
3 TABLETARE ORE 0.018 8000
4 AMBALARE ORE 0.012 5880

In luna ianuarie 2000 productia efectiv relizata a fost de 185.000 flacoane saprosan iar

capacitatea de productie s-a ridicat la 19.425 ore activitate.

Cheltuielile generale de productie in luna ianuarie 2000 sunt prezentate in tabelul 5.

Pentru calculul abaterilor de la materiale, manopera si cheltuieli de regie se vor folosi

situatile model prezentate mai jos.

32
Bugetul cheltuielilor generale de productie Tab3
NR. DENUMIREA CHELTUIELILOR CHELTUIELI(MII LEI)
CRT. BAZA STANDARD IANUARIE
CALC 2000
Volumul productiei
I. CHELTUIELI FIXE
1.1 Salarii personal TESA
1.2 Cheltuieli cu protectia sociala
1.3 Amortizarea cladirilor
1.4 Uzura obiectelor de inventar
1.5 Energie termicå pentru incalzit
1.6 Cheltuieli cu aerisirea sectiei
1.7 Furnituri birou, mater. de întretinere
II. CHELTUIELI VARIABILE
2.1 Reparatii, revizii la mijloacele fixe
2.2 Energie electricå în scopuri motrice
2.3 Apå, abur tehnologic
2.4 Cheltuieli cu protectia mediului
III. CHELTUIELI MIXTE
3.1 Salarile muncitorilor auxiliari
3.2 Protectia sociala
3.3 Cheltuieli cu protectia muncii
3.4 Energie, apa, în scopuri administrativ gospodaresti
IV. TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE DE SECTIE
V. COTA CH.GENERALE DE ADMINISTRATIE SI DESFACERE
VI. TOTAL GENERAL BUGET

S.C. SINTOFARM S.A.

Sectia Conditionare

Fisa costului standard pentru produsul Saprosan

Tab. 4
1000 flacoane
NR. EXPLICATII UM CANTITATE PRET UNITAR VALOARE
CRT. STANDARD STANDARD STANDARD
I. MATERIALE DIRECTE
1.1 LACTOZA FARMACEUTICÅ KG
1.2 AMIDON KG
1.3 BENZEN KG
1.4 CARBONAT DE SODIU KG
1.5 ETICHETE BUC
1.6 FLACOANE 200 ml BUC
1.7 CARTON PLIANT AMBALAJ BUC
TOTAL MATERIALE DIRECTE

33
II. MANOPERA DIRECTA
2.1 SINTEZA ORGANICA ORE
2.2 GRANULARE ORE
2.3 TABLETARE ORE
2.4 AMBALARE ORE
TOTAL MANOPERA DIRECTA
III. CHELTUIELI DE REGIE ORE

TOTAL COST STANDARD 1000 FLACOANE


COST UNITAR PE FLACON (LEI /BUC)

34
ANALIZA ABATERILOR
S.C. SINTOFARM S.A.
RAPORT PRIVIND CALCULUL ABATERILOR CHELTUIELILOR DE REGIE DE LA
BUGET
LUNA IANUARIE 2000 TABELUL 5
NR. EXPLICATII CARACT. CHELTUIELI GENERALE ABATERI BUGET ABATERI
CRT. CHELT. DE PRODUCTIE DE LA BUG. RECALCULAT DE LA BUG.
V/F EFECTIVE STANDARD INITIAL RECALCULAT
A. FLACOANE 200ML (50 COMPRIMATE) ( Q ) BUC 185,000 200000
B ORE ACTIVITATE ( H ) ORE 19,425 20000
C CHELTUIELI GENERALE DE PRODUCTIE 60,010
I. CHELTUIELI FIXE 11,960
1.1 Salarile personalului TESA F 6,510
1.2 Cheltuieli protectie sociala F 1,650
1.3 Amortizarea cladirilor F 1,000
1.4 Uzura obiectelor de inventar F 200
1.5 Energie termicå pentru incalzit F 2,010
1.6 Cheltuieli cu aerisirea sectiei F 380
1.7 Furnituri birou, materiale de întretinere F 210
II. CHELTUIELI VARIABILE 13,850
2.1 Reparatii, revizii la mijloacele fixe V 4,200
2.2 Energie electricå în scopuri motrice V 4,800
2.3 Apå, abur tehnologic V 3,050
2.4 Cheltuieli cu protectia mediului V 1,800
III. CHELTUIELI MIXTE 34,200
3.1 Salarile muncitorilor auxiliari M 11,500
3.2 Protectia sociala M 3,500
3.3 Cheltuieli cu protectia muncii M 12,000
3.4 Energie, apa, în scopuri administrativ gospod M 7,200
IV. Cota cheltuielilor de adm. Si desfacere M 30,500
TOTAL 90,510

35
SITUATIA ABATERILOR DE LA COSTURILE STANDARD PENTRU MATERIALE
TABELUL 6
Denumire Cod U/M PRODUC. CONSUM. SPECIFICE CANTITATI TOTALE PRET UNITAR VALOAREA ABATERI
Nr. Material FABR. PT 1 FLACON MATERIALELOR
Crt. FLACON. CUE CUS CUExQe CUSxQe PE PS EFECTIVE STANDARD TOTAL DIN DE PRET
Q CONSUM
1 LACTOZA 300.01 KG 185000
FARMACEUTICA
2 AMIDON 300.02 KG 185000
3 BENZEN 300.03 KG 185000
4 ALDEHIDÅ 300.04 KG 185000
5 ETICHETE 301.01 BUC 185000
6 FLACOANE 200 301.02 BUC 185000
ml
7 CARTON PLIANT 301.03 BUC 185000

TOTAL

SITUATIA ABATERILOR DE LA COSTURILE STANDARD PENTRU MANOPERA TABELUL 7

Denumirea Cod Cantit. TIMP DE TIMP TOTAL TARIF VALOAREA ABATERI


FABRICATIE
Nr. operatiei oper. Produse UNITAR PT. 1 DE PRELUCRARE UNITAR MANOPEREI
FLACON
crt. preluc. EF. ST. EF. ST. EF. ST. EF. ST. TOTALE DE LA EF. DE LA
MUNCII TARIF
1 SINTEZA 1112
ORGANICA
2 GRANULARE 1113
3 TABLETARE 1114
4 AMBALARE 1115
TOTAL

36
BIBLIOGRAFIE
B. Atge, B. Casasnovas "Comptabilité, gestion et informatique", Editura
J.C. Ricard, L. Saint – Lebes Methan, Technique, Paris, 1992.

H. Bouquin "Comptabilité de gestion", Editura Dalloz, 1993, Paris.

Oprea Cålin ,,Calculatia ca procedeu al metodei contabilitåtii",


Revista "Finante credit contabilitate", Nr.10/1995.

Gheorghe Cârstea, Oprea "Calculatia costurilor “, Editura Didacticå sI


Cålin Pedagogicå, Bucuresti, 1980.

V. Frunzå, C. Rusu, "Analiza si reglarea firmei prin costuri", Editura


G. Luca, D. Berinde Gh. Asachi, Iasi, 1995.
Constanta Iacob
"Contabilitatea gestiunii interne a unitåtilor economice",
Craiova, 1994.
P. Lauzel
"Controle de gestion et budgets", Editura Letec, Paris, 1995.
P. Lauzel, H. Bouquin
"Comptabilité analytique et gestion", Editura Sirey, Paris, 1990.

J. Leurion "Comptabilité analytique et gestion”, Editions Foucher, Paris , 1989

Georges Langlois “ Contrôle de gestion “Editions Foucher, Paris , 1996

P. Mykita, J. Tuszynski “Comptabilité analitique”, Editions Foucher, Paris , 1995

C. Olariu "Conducerea întreprinderii prin costuri",


Editura Facla, Timisoara, 1975.

C. Olariu "Costul si calculatia costurilor”,


Editura Didacticå si Pedagogicå", Bucuresti, 1977.

Mihai Ristea "Noul sistem contabil din România",


Editura Cartimex, Bucuresti, 1994.

XXX Sistemul contabil al agentilor economici din România,


Ministerul Finantelor, 1994.

37

S-ar putea să vă placă și