Scoala: Profesor: Modulul: Negocierea afacerii Clasa: a XII-a si a XIII – a Economic - seral Nr ore alocate: 62 ore Anul 2010

-2011

Avizat sef catedra: Avizat director:

Planificarea calendaristica
Nr. crt Unitate de învăţare Continutul tematic - Alegerea tipului de comunicare verbala adecvat in negociere: • Forme de comunicare orala • Reguli • Stiluri de comunicare - Utilizarea comunicarii scrise in negociere: • Redactarea invitatiilor • Redactarea raportului • Corespondenta de ofertare - Aplicarea elementelor de comunicare nonverbala in negociere: • Comunicarea prin tinuta • Comunicarea prin pozitie si miscare • Comunicarea prin caracteristicile fizice • Comportamentul profesional • Ticurile verbale sau gesturile • Tinuta vestimentara • Modul de folosire a timpului Competente vizate C1. Aplică tehnici de comunicare în negociere 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13.09-17.09 20.09-24.09 27.09-01.10 04.10-08.10 11.10-15.10 18.10-22.10 25.10-39.10 13.09-17.09 20.09-24.09 27.09-01.10 04.10-08.10 11.10-15.10 18.10-22.10 25.10-29.10 Nr.de ore T L Sapt. T L Observatii

1

Tehnici de comunicare in negociere

1 1

1 1

01.11-05.11 08.11-12.11

01.11-05.11 08.11-12.11

12-07. Pregatirea negocierilor .01 – 28. Pregăteşte negocierile 1 1 1 1 15.01 1 1 10.01 20.07-07.01-14. sali anexe.11 IP 29.01-21.01 1 1 17.01 20.Consultarea logisticii negocierilor: • Componenta echipei si conducatorul • Locul si data negocierii • Momentul inceperii negocierii • Rezolvarea formalitatilor de deplasare • Stabilirea de comun acord cu partenerul a programului social .12-17.12 13.11-03. mobila.01 . -sala de desfasurare. bufetul .11-19.2.12 IP 06.12 1 1 20.12-07.12-17.12-10.01 24.11-19.12 1 1 13.Analizarea locului de desfasurare a negocierilor: sediul uneia dintre parti sau teren neutru pentru inceperea de desfasurare a negocierii.01-21.01 Recapitulare 1 1 24.01 17.11-26.01 – 28.11 15.11 22.Intocmirea documentelor si dosarelor de negociere: • Planul de negociere • Dosarul tehnic • Dosarul comercial • Dosarul privind conjunctura pietei • Dosarul partenerului de negociere • Dosarul economicofinanciar C2.11-26.11 22.Stabilirea ordinii de zi a negocierii: • Prin mandatul de negociere • Prin consultare cu parte partenera .

Analizarea factorilor care stau la baza alegerii strategiei: • Conjunctura • Resurse financiare umane si materiale • Posibile actiuni ale partenerului . Utilizează strategii .Identificarea tipului de strategie de negociere adecvat: • Directe • Indirecte • Conflictuale • Cooperative . Strategii.3.Alegerea tacticilor si tehnicilor adecvate in functie de: • Imprejurarile specifice in care are loc negocierea • Scopul urmarit si mijloacele de care se dispune • Actiunile partenerului • Tehnicile folosite . tehnici si tactici de negociere Recapitulare finala . tehnici şi tactici de negociere 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . Acordul • Stabilirea rezultatelor negocierilor • Analizarea negocierilor C3.Negocierea ofertelor: • Contacte • Runde de discutii • Hotarari • Pledoarii • Schimburi de informatii • Concesii • Obiectii • Schimburi de mesaje • Argumentatia • Persuasiunea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.