Scoala: Profesor: Modulul: Negocierea afacerii Clasa: a XII-a si a XIII – a Economic - seral Nr ore alocate: 62 ore Anul 2010

-2011

Avizat sef catedra: Avizat director:

Planificarea calendaristica
Nr. crt Unitate de învăţare Continutul tematic - Alegerea tipului de comunicare verbala adecvat in negociere: • Forme de comunicare orala • Reguli • Stiluri de comunicare - Utilizarea comunicarii scrise in negociere: • Redactarea invitatiilor • Redactarea raportului • Corespondenta de ofertare - Aplicarea elementelor de comunicare nonverbala in negociere: • Comunicarea prin tinuta • Comunicarea prin pozitie si miscare • Comunicarea prin caracteristicile fizice • Comportamentul profesional • Ticurile verbale sau gesturile • Tinuta vestimentara • Modul de folosire a timpului Competente vizate C1. Aplică tehnici de comunicare în negociere 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13.09-17.09 20.09-24.09 27.09-01.10 04.10-08.10 11.10-15.10 18.10-22.10 25.10-39.10 13.09-17.09 20.09-24.09 27.09-01.10 04.10-08.10 11.10-15.10 18.10-22.10 25.10-29.10 Nr.de ore T L Sapt. T L Observatii

1

Tehnici de comunicare in negociere

1 1

1 1

01.11-05.11 08.11-12.11

01.11-05.11 08.11-12.11

01-21.12-17.12-07.12-07.Intocmirea documentelor si dosarelor de negociere: • Planul de negociere • Dosarul tehnic • Dosarul comercial • Dosarul privind conjunctura pietei • Dosarul partenerului de negociere • Dosarul economicofinanciar C2.01 17.12 1 1 20.11-03.01 20.12-17.Analizarea locului de desfasurare a negocierilor: sediul uneia dintre parti sau teren neutru pentru inceperea de desfasurare a negocierii.11 22.01 24.11-19.2.11 IP 29.01 – 28.12 IP 06.01 1 1 10. bufetul .01 – 28.11 15.Stabilirea ordinii de zi a negocierii: • Prin mandatul de negociere • Prin consultare cu parte partenera .01-14.Consultarea logisticii negocierilor: • Componenta echipei si conducatorul • Locul si data negocierii • Momentul inceperii negocierii • Rezolvarea formalitatilor de deplasare • Stabilirea de comun acord cu partenerul a programului social . Pregăteşte negocierile 1 1 1 1 15.11-26. Pregatirea negocierilor .11 22.12-10.01-21. sali anexe.11-26.07-07. -sala de desfasurare.12 13. mobila.01 Recapitulare 1 1 24.01 20.11-19.01 .12 1 1 13.01 1 1 17.

Negocierea ofertelor: • Contacte • Runde de discutii • Hotarari • Pledoarii • Schimburi de informatii • Concesii • Obiectii • Schimburi de mesaje • Argumentatia • Persuasiunea. Acordul • Stabilirea rezultatelor negocierilor • Analizarea negocierilor C3.3.Alegerea tacticilor si tehnicilor adecvate in functie de: • Imprejurarile specifice in care are loc negocierea • Scopul urmarit si mijloacele de care se dispune • Actiunile partenerului • Tehnicile folosite .Identificarea tipului de strategie de negociere adecvat: • Directe • Indirecte • Conflictuale • Cooperative .Analizarea factorilor care stau la baza alegerii strategiei: • Conjunctura • Resurse financiare umane si materiale • Posibile actiuni ale partenerului . tehnici şi tactici de negociere 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . Strategii. tehnici si tactici de negociere Recapitulare finala . Utilizează strategii .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.