Sunteți pe pagina 1din 18

GENETICA

1. DIVIZIUNEA CELULARA:
- MITOZA: DIVIZIUNEA INDIRECTA
- MEIOZA: DVIZIUNEA REDUCTIONALA
-AMITOZA: DIVIZIUNEA DIRECTA

Dr. POPA FLORENTINA


Ciclul de viata al unei celule cuprinde:
INTERFAZA si
DIVIZIUNEA CELULARA

• Interfaza: procesul care are loc înainte de


fiecare diviziune si în care se realizeaza
dublarea cantitatii de ADN, ARN si proteine.

• Diviziunea celulara: procesul biologic prin


care se formeaza doua sau mai multe celule-
fiice dintr-o celula-mama.
INTERFAZA
• (din greaca: „inter” – între si
„phasis” – aspect);reprezintă intervalul dintre
două mitoze consecutive.

• În interfază, celula se pregăteste de diviziune,


aceasta însă nu înseamnă că ea se află în stare
de repaus, dimpotrivă, este cea mai activă din
punct de vedere metabolic în ciclul celular, în
care au loc o serie de procese esentiale pentru
declansarea diviziunii celulare
Interfaza este formată din trei perioade
(subfaze), iar fiecare dintre ele se
caracterizează printr-o serie de
particularităti
1) Perioada G1 (presintetică)
(din eng. „G-gop” – gol).
- nu se produce sinteza ADN-ului
• se sintetizează intensiv ARNm, proteinele ,enzimele.
• în celulă se acumulează ATP,
• numărul de organite celulare creste.
• constituie 25-50% din timpul interfazei
(4-10 ore).
2) Perioada S (sintetică)
(din eng. „S-synthesis” – sinteză).
• in această perioadă are loc reduplicarea ADN-ului,
cantitatea lui variind între 2c si 4c (după numărul
de cromatide).
• paralel cu sinteza ARNr continuă sinteza ARNm.
• perioada S ocupă 35-40% (5-8 ore) din interfază.
• ea nu poate lipsi în ciclul celular.

3) Perioada G2 (postsintetică).
• continuă sinteza ARN-ului si a proteinelor, cantităti
mari de tubulinele, actina si miozina, acestea fiind
necesare diviziunii celulare.
• are o durată de 20-35% (3-5 ore) din interfază.
• după interfază celula se divide.
DIVIZIUNEA CELULARA
• Reproducerea celulelor asigură cresterea,
multiplicarea, diferentierea si regenerarea tesuturilor
= continuitatea vietii.
• In imaginea de mai jos, este prezentata celula umana
eucariota cu toate elementele pe care le contine si care
sufera
Celulele eucariote se reproduc pe două căi:

1. prin diviziunea directă (amitoză);

2. prin diviziunea indirectă (cariochineză si


citochineză):
- a) tipică sau ecvatională (mitoza);
- b) alotipică sau reductională (meioza);
1. Amitoza
(din gr. „a” – fără, „mitos” – fir, filament)
• reprezintă diviziunea directă a celulei al cărei
nucleu se află în interfază.
Amitoza se caracterizează printr-o serie de
particularităti:
· nu are loc condensarea cromozomilor;
· nu are loc formarea fusului de diviziune;
· initial se multiplică nucleolii;
· dividerea nucleului are loc prin strangulare;
· după diviziunea nucleului nu este obligatorie si
diviziunea citoplasmei (ca rezultat se obtin celule
polinucleare).
2.a.Mitoza (din gr. „mitos” – filament)
• reprezintă diviziunea
indirectă a celulelor
somatice cu dublarea
prealabilă si repartizarea
uniformă a numărului de
cromozomi (materialul
ereditar) în celulele-fiice.
Mitoza are loc în celulele
ce se află în plină crestere
• Această diviziune asigură
înmultirea celulelor
cresterea si diferentierea
individuală continuitatea
genotipului.
MITOZA
• Diviziunea mitotică are loc în celulele-mamă
diploide . În urma diviziunii mitotice, celula se
dublează, generând două celule-fiice identice
cu celula-mamă
• Ea ocupă circa 10% din ciclul celular si poate
dura între câteva minute si câteva ore.
• Mitoza este alcătuită din 4 faze succesive:
Profaza, metafaza, anafaza si telofaza
După gradul de asemănare dintre celulele-fiice si
celula-mamă, deosebim următoarele forme de
mitoză:

• 1) mitoza homotipică – celulele-fiice se aseamănă


între ele, dar sunt mai mature ca celula-mamă
(este caracteristică celulelor în diferentiere);

• 2) mitoza homoheterotipică (sau asimetrică) – o


celulă-fiică se aseamănă cu celula mamă, iar
cealaltă diferă;

• 3) mitoza de diferentiere (sau întinerire) –


celulele-fiice sunt mai tinere decât celula-mamă
(este caracteristică limfocitelor).
Semnificatia biologică a mitozei
• asigură constanta numărului de cromozomi (a
materialului ereditar) în procesul de dividere a
celulelor somatice;

• asigură integritatea structurală a tesuturilor în caz


de pierdere a celulelor (substituirea eritrocitelor, a
celulelor din epiteliul intestinului etc.);

• asigură cresterea si dezvoltarea organismului


pluricelular;

• asigură regenerarea tesuturilor si a organelor.


• diviziunile celulare mitotice permit unui ovul
fertilizat să se dezvolte într-un organism. De
asemenea contribuie la reînnoirea fiziologică a
celulelor şi au rol în regenerarea ţesuturilor după
diferite injurii.

• cu excepţia câtorva tipuri de celule (nervoase,


musculare cardiace şi musculare scheletice), abilitatea
de a se divide este menţinută pe toată durata vieţii
lor, cu variaţii în funcţie de tipul de celule.

• ca regulă generală, diviziunile mitotice sunt mai


puţin comune în ţesuturi înalt diferenţiate (precum
cel nervos).
2.b.Meioza
(din gr. „meion” – mai mic )
• reprezintă diviziunea indirectă a celulelor
germinale (ovocitul si spermatocitul de ordinul
I) în zona de maturizare ce formează celulele
sexuale (gameti).

• Formarea gametilor este precedată de două


diviziuni succesive deosebite:
1. primară, heterotipică( meioza I);
2. secundară, homeotipică,( meioza II).
MEIOZA
• Ca rezultat al primei
diviziuni, dintr-o celulă
diploidă (2n) se obtin două
celule haploide (n). A doua
diviziune este echivalentă
celei mitotice, iar din cele
două celule haploide se
obtin 4. În urma unor
procese, aceste celule dau
nastere gametilor.
a)Profaza
b) Metafaza
c) Anafaza
d) Telofaza
• Fiecare diviziune
este formată din 4
faze succesive
(profaza, metafaza,
anafaza, telofaza)
cu trăsăturile lor
specifice.
Semnificatia biologică a meiozei
• 1. Asigură constanta numărului de cromozomi
în cadrul reproducerii sexuate, micsorând de
două ori numărul lor în celulele sexuale. În
urma fecundatiei, în zigot, se restabileste de
fiecare dată numărul diploid de cromozomi.

• 2. Asigură diversitatea (heterogenitatea)


genetică ca rezultat al crossing-overului. Astfel,
populatiile organismelor devin mai
heterogene si, evident, se pot adapta mai usor
la conditiile mediului.

S-ar putea să vă placă și