Sunteți pe pagina 1din 32

GRUNDFOS ŠIROK ASORTIMAN KVALITETNIH PUMPI

50 Hz
GRUNDFOS

Globalni biznis

Sa preko 10.000 zaposlenih radnika i godišnjom proizvodnjom od


nekih 8 miliona pumpi, Grundfos je jedan od vodećih svetskih
proizvođača pumpi. Više od 50 kompanija na svim kontinentima
Zemljine kugle pomažu da pumpe stignu u svaki kutak sveta; od
snadbevanja pijaćom vodom Anktartičkih ekspedicija,
navodnjavanja holandskih lala, nadgledanja podzemnih voda
ispod gomila otpadnog materijala u Nemačkoj, do uređaja za
klimatizaciju u Egipatskim hotelima.

Efikasnost i pouzdanost proizvoda


Grundfos stalno teži ka jasnom cilju - a on je da njegovi proizvodi
budu pouzdani i laki za upotrebu, da štede energiju i budu Korporativne vrednosti
efikasni, tako da i korisnici i sredina mogu imati koristi od njihovog Grundfos Grupa je zasnovana na vrednostima kao što su
poboljšanja. održivost, otvorenost, pouzdanost, odgovornost, a takođe i
Grundfos pumpe su opremljene sa ultramodernom elektronikom partnerski odnos sa klijentima, snadbevačima i celim društvom
koja reguliše izlazni rezultat prema trenutnim potrebama. Ovo ne oko nas, sa fokusom na humanosti koja se tiče naših zaposlenih
samo da obezbeđuje praktičnost za korisnika, već i uštedu u kao i miliona ljudi koji imaju koristi od vode koja se dobija, koristi i
energiji. odvodi kao otpadna voda uz pomoć Grundfos pumpi

Istraživanje i razvoj
Da bi zadržao svoj vodeći položaj, Grundfos konstantno stavlja
veliki naglasak na istraživanje i razvoj koji su usmereni ka klijentu;
klijenti se konsultuju kada se razvijaju novi proizvodi ili kada se
usavršavaju već postojeći proizvodi. Istraživanje i razvoj koriste
najnoviju tehnologiju u okviru industrije pumpi, sarađujući sa
univerzitetima i institucijama višeg obrazovanja u traganju za
novim i boljim rešenjima za dizajn i funkciju proizvoda.

3
Pumpe za sve namene

Bez obzira za koju namenu je neophodna efikasna


pumpa koja štedi energiju, Grundfos pruža
rešenje visokog kvaliteta.

Sistemi za grejanje i Sistemi za hlađenje i Primene u industriji Povišenje pritiska i Snadbevanje


dovod tople vode klimatizaciju prenos tečnosti podzemnim vodama

Cirkulacione pumpe za Cirkulacione pumpe za Širok asortiman pumpi Vertikalne i Potopljene i pumpe sa
cirkulaciju tople vode u cirkulaciju hladne vode za prenos vode, horizontalne, suvom instalaciju za
sistemima za centralno i drugih tečnosti u maziva za hlađenje i centrifugalne pumpe i snabdevanje
i daljinsko grejanje i sistemima za hlađenje i drugih tečnosti u sistemi za povišenje podzemnim vodama,
cirkulaciju u sistemima klimatizaciju. industrijskim i pritiska za prenos navodnjavanje i
za potrošnu toplu vodu. procesnim sistemima. tečnosti i povišenje spuštanje podzemnih
tople i hladne vode. voda.

4
GRUNDFOS

Snadbevanje Otpadne vode Primene u životnoj Doziranje Sistemi za obnavljanje


potrošnom vodom sredini energije

Potopljene pumpe, Pumpe za drenažu, Posebno konstruisane Pumpe za doziranje u Obnavljanje energije
mlazne pumpe, oticanje i kanalizaciju, potopljene pumpe za sistemima za tretman zasnovano je u
višestepene za široku primenu u ispumpavanje zagađene otpadnih voda, za sistemima za
centrifugalne pumpe i građevinarstvu kao i kod podzemne vode i bazene i industriju. snabdevanje vodom
kompaktni sistemi za prenosa otpadnog uzoraka podzemne pogodnim za udaljene
snadbevanje vodom u materijala u opštinskim vode za analizu kvaliteta lokacije koje nisu
domaćinstvima, kanalizacionim vode. povezane u sisteme
vrtovima i za primenu sistemima. električnog napajanja.
kod različitih hobija.

5
Pregled proizvoda i primena

Sistemi za grejanje i dovod tople Primene u industriji


vode AMD, AMG, AFG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Delta Control 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 BMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
DME, DMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 BM, BMB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
DMM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 BME, BMET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
GRUNDFOS ALPHA+ UPS, UP Serija 100 . . . . . .8 BMEX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
GRUNDFOS COMFORT UP-N, UP(S)-B Serija 100 .8 CH, CHN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
GRUNDFOS MAGNA Serija 2000 . . . . . . . . . . .9 CHI, CHIU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
LM, LP, CLM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 CHIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
LME, LPE, CLME, TPE . . . . . . . . . . . . . . . 10 CHV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
NB, NBG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
NBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Control 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
NK, NKG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 CR, CRI, CRN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
NKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 CRE, CRIE, CRNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
NM, NP, DNM, DNP . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 CRT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
TP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 CV, CPV, CPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
TPE Serija 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 DME, DMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
UPS Serija 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 DMM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
DP, EF, SE1 i SEV . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
DW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Sistemi za hlađenje i klimatizaciju Euro-HYGIA® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
CHI, CHIU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Hydro 2000, Hydro 1000, Hydro Solo, Hydro Multi-E 19
CHIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
LM, LP, CLM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
CH, CHN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
LME, LPE, CLME, TPE. . . . . . . . . . . . . . . . 10
CHV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
MAXA i MAXANA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
CR, CRI, CRN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
NB, NBG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
CRE, CRIE, CRNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
NBE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
CV, CPV, CPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
NK, NKG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Delta Control 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
NKE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
DME, DMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
NM, NP, DNM, DNP . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
DMM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
S pumpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
GRUNDFOS ALPHA+ UPS, UP Serija 100 . . . . . .8
SRP pumpe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
GRUNDFOS COMFORT UP-N, UP(S)-B Serija 100 .8
SEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
LM, LP, CLM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
LME, LPE, CLME, TPE . . . . . . . . . . . . . . . 10
SIPLA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
NB, NBG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
SPK, CHK, MTH, CRK, MTR, MTA. . . . . . . . . . 13
NBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
SPKE, CRKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
NK, NKG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Rezervoari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
NKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
NM, NP, DNM, DNP . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
TP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
TPE Serija 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
UPS Serija 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

l
6
GRUNDFOS

Pregled proizvoda i primena

Povišenje pritiska i prenos tečnosti SQ, SQE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21


BM, BMB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Rezervoari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
BME, BMET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
CH, CHN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Otpadne vode
CHI, CHIU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
AMD, AMG, AFG . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
CHIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
CHI, CHIU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
CHV booster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
CHIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
CHV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
DME, DMS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Control 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
DMM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
CR, CRI, CRN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
DP, EF, SE1 i SEV . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
CR, CRN visokog pritiska . . . . . . . . . . . . . . 16
DW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
CRE, CRIE, CRNE . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
KP, AP, AP35B, AP50B - nerđajući čelik . . . . . . 26
CRT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Lifting stations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
CV, CPV, CPH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Sololift+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
GP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
S pumpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Hydro 2000, Hydro 1000, Hydro Solo, Hydro Multi-E 19
SRP pumpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
LM, LP, CLM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
SEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
LME, LPE, CLME, TPE . . . . . . . . . . . . . . . 10
SEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
MQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
NB, NBG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
NBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
NK, NKG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Primene u životnoj sredini
NKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 CR, CRI, CRN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
NM, NP, DNM, DNP . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 CRE, CRIE, CRNE . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
CRT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
DME, DMS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Snadbevanje podzemnim vodama DMM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
DME, DMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
MP 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
DMM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
SQE-NE, SP-NE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
SP A, SP, SP-G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
SQ, SQE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Rezervoari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Doziranje
DME, DMS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
DMM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Snadbevanje potrošnom vodom
CH, CHN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
CHV booster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Sistemi za obnavljanje energije
CHV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 SQFlex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
CR, CRI, CRN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
CRE, CRIE, CRNE . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
DME, DMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
DMM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Hydro 2000, Hydro 1000, Hydro Solo, Hydro Multi-E 19
JP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
MQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
RMQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
SP A, SP, SP-G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

7
GRUNDFOS ALPHA+ GRUNDFOS COMFORT UPS Serija 200
UPS, UP Serija 100 UP-N, UP(S)-B Serija 100
Cirkulacione pumpe, tip sa mokrim Cirkulacione pumpe, tip sa mokrim Cirkulacione pumpe, tip sa mokrim
rotorom rotorom rotorom

H [m] H [m]
10.0 8.0
6.0 4.0
4.0
2.0
Series 100
2.0 UP-N, UP(S)-B Series 100
ALPHA+ 1.0
1.0
0.4 COMFORT
0.4 0.2
0.2 0.1
0.4
0 1 2 4 6 10 15 0.1
0 0.2 0.5 1 2 4 6 10
Q [m³/h] Q [m³/h]

Tehnički podaci Tehnički podaci Tehnički podaci


Protok, Q: max. 10 m3/h Protok, Q: max. 10,5 m3/h Protok, Q: max. 70 m3/h
Napor, H: max. 12 m Napor, H: max. 7 m Napor, H: max. 18 m
Temp. tečnosti: –25°C do +110°C Temp. tečnosti: –25°C do +110°C Temp. tečnosti: –10°C do +120°C
Radni pritisak: max. 10 bar Radni pritisak: max. 10 bar Radni pritisak: max. 10 bar

Primene Primene Primene


Cirkulacija tople ili hladne vode u Cirkulacija tople ili hladne vode u Cirkulacija tople ili hladne vode u
• Sistemima grejanja • Recirkulaciji potrošne tople vode • Sistemima grejanja
• Sistemima za potrošnu toplu vodu • Sistemima grejanja • Sistemima za potrošnu toplu vodu
• Sistemima za hlađenje i klimatizaciju • Sistemima za potrošnu toplu vodu • Sistemima za hlađenje i klimatizaciju
• Sistemima za hlađenje i klimatizaciju
Karakteristike i prednosti Karakteristike i prednosti
• Održavanje - lako Karakteristike i prednosti • Održavanje - lako
• Bučnost - niska • Održavanje - lako • Ugrađen termički prekidač
• Troškovi energije - niski • Bučnost - niska • Bučnost - niska
• Širok opseg • Troškovi energije - niski • Troškovi energije - niski
• Širok opseg • Jedno - fazne sa ugrađenim zaštitnim
Opcije • Otpornost na koroziju - kućište pumpe modulom
od nerđajućeg čelika ili bronze • Širok opseg
• Automatsko podešavanje rada
• Jednostavna instalacija - eksterni plug
za električno povezivanje Opcije Opcije
• Jedno - brzinsko ili 2 - ili 3 - brzinsko • 24 - satni tajmer • Zaštitni modul
podešavanje rada • Termostat • Relejni modul sa indikatorom smetnji ili
• Dvo - radne verzije spoljašnjim upravljanjem
• Kućište pumpe od bronze
• Dvo - radne verzije
• Komunikacija preko GENIbus ili
LON modula

8
GRUNDFOS

GRUNDFOS MAGNA TP LM, LP, CLM


Serija 2000
Cirkulacione pumpe, tip sa mokrim Cirkulacione pumpe, tip sa zatvorenim Jedno - stepene centrifugalne pumpe
rotorom - elektronski kontrolisane rotorom

H [m]
200
100
50

20
10
5
10 40 100 200400 1000 4000
Q [m³/h]

Tehnički podaci Tehnički podaci Tehnički podaci


Protok, Q: max. 90 m3/h Protok, Q: max. 4600 m3/h Protok, Q: max. 600 m3/h
Napor, H: max. 12 m Napor, H: max. 170 m Napor, H: max. 60 m
Temp. tečnosti: +15°C do +110°C Temp. tečnosti: –25°C do +150°C Temp. tečnosti: –40°C do +140°C
Radni pritisak: max. 10 bar Radni pritisak: max. 25 bar Radni pritisak: max. 20 bar

Primene Primene Primene


Cirkulacija tople vode u Cirkulacija tople ili hladne vode u Pumpe su pogodne za transfer tečnosti u
• Sistemima grejanja u zgradama, • Sistemima grejanja • Toplanama daljinskog grejanja
školama, bolnicama, hotelima, industriji • Toplanama daljinskog grejanja • Sistemima za hlađenje i klimatizaciju
itd. • Podstanicama daljinskog grejanja • Industrijskim postrojenjima
• Sistemima za potrošnu toplu vodu
Karakteristike i prednosti • Sistemima za hlađenje i klimatizaciju Karakteristike i prednosti
• Bučnost - niska • Laka adaptacija na bilo koju primenu i
• Troškovi energije - niski Karakteristike i prednosti način rada
• Širok opseg • Kompaktan dizajn • EN 12 756 zaptivač vratila
• Automatsko podešavanje rada • Širok opseg • Širok opseg
• Jednostavna instalacija - bez dodatne • Standardan motor • Standardan motor
opreme ili zahtevanog fitinga • Servis - jednostavan • Servis - jednostavan
• Siguran izbor • Različiti tipovi zaptivača vratila u
zavisnosti od vrste tečnosti, Opcije
Opcije temperature i pritiska • Različiti tipovi zaptivača vratila u
• Kućište od nerđajućeg čelika zavisnosti od vrste tečnosti,
• Dvo - radne verzije Opcije temperature i pritiska
• Bežična daljinska kontrola, R100 • Kućište pumpe od bronze • Dvo - radne verzije
• Komunikacija preko GENIbus ili • Dvo - radne verzije • Radno kolo od bronze
LON modula (samo CLM pumpe)

9
TPE Serija 2000 LME, LPE, CLME, TPE R100

Jedno - stepene, centrifugalne pumpe - Jedno - stepene centrifugalne pumpe - Bežična daljinska kontrola
elektronski kontrolisane elektronski kontrolisane

Primene
• Sve pumpe dizajnirane za bežičnu
komunikaciju

Karakteristike i prednosti
• Prosta i brza instalacija pumpe
• Štampanje statusnih informacija
• Očitavanje različitih radnih parametara i
signala smetnji

Tehnički podaci Tehnički podaci


Protok, Q: max. 130 m3/h Protok, Q: max. 160 m3/h
Napor, H: max. 28 m Napor, H: max. 60 m
Temp. tečnosti: –25°C do +140°C Temp. tečnosti: –25°C do +140°C
Radni pritisak: max. 16 bar Radni pritisak: max. 16 bar

Primene Primene
Cirkulacija tople ili hladne vode u Pumpe su pogodne za transfer tečnosti u
• Sistemima grejanja • Toplanama daljinskog grejanja
• Sistemima za potrošnu toplu vodu • Sistemima za hlađenje i klimatizaciju
• Sistemima za hlađenje i klimatizaciju • Industrijskim postrojenjima

Karakteristike i prednosti Karakteristike i prednosti


• Troškovi energije - niski • Troškovi energije - niski
• Adaptacija na postojeće radne uslove • Adaptacija na postojeće radne uslove
• Prosta instalacija • Prosta instalacija
• Olakšana kontrola
Opcije • Bežična daljinska kontrola, R100
• Paralelan rad • Komunikacija preko GENIbus ili
LON modula
• Bežična daljinska kontrola, R100
• Komunikacija preko GENIbus ili
LON modula
• Dvo - radne verzije

10
GRUNDFOS

PMU 2000, PCU 2000 Delta Control 2000 NM, NP, DNM, DNP

Kontroleri pumpi Kontroleri pumpi Jedno - stepene standardne pumpe

Primene Tehnički podaci


Broj pumpi: max. 4
PMU 2000 Izlazna snaga: 75 kW
• Povezivanje u paralelan rad do 8 pumpi Vrsta zaštite: IP 54
• Centralno očitavanje različitih statusnih
informacija Primene
Delta Control 2000 se koristi prilikom
PCU 2000 paralelnog povezivanja pumpi u
• Indikacija greške za svaku pumpu • Sistemima grejanja
• Sistemima za hlađenje i klimatizaciju
• Eksterni uticaj na zadatu veličinu
• Start/stop sistema
Tehnički podaci
Karakteristike i prednosti
• Kompletna kontrolna tabla Protok, Q: max. 160 m3/h
Karakteristike i prednosti
Napor, H: max. 62 m
• Komunikacija preko BUS modula Temp. tečnosti: –25°C do +140°C
• Prosta i brza instalacija pumpe Opcije
Radni pritisak: max. 16 bar
• Eksterna komunikacija

Primene
Pumpe su pogodne za transfer tečnosti u
• Sistemima za ispiranje
• Toplanama daljinskog grejanja
• Sistemima za hlađenje i klimatizaciju
• Industrijskim postrojenjima

Karakteristike i prednosti
• Standardne dimenzije u skladu sa ISO
ili DIN standardom
• Kompaktan dizajn
• Fleksibilan opseg pumpi
• Standardan motor
• Laka adaptacija na bilo koju primenu i
način rada
• EN 12 756 zaptivač vratila

Opcije
• Različiti tipovi zaptivača vratila u
zavisnosti od vrste tečnosti,
temperature i pritiska

11
NB, NBG NK, NKG NBE

Jedno - stepene standardne pumpe Jedno - stepene standardne pumpe Jedno - stepene standardne pumpe -
elektronski kontrolisane

H [m]
100
60
40

20

10
6
4
10 20 30 60 100 200300 500
Q [m³/h]

Tehnički podaci Tehnički podaci Tehnički podaci


Protok, Q: max. 460 m3/h Protok, Q: max. 2000 m3/h Protok, Q: max. 460 m3/h
Napor, H: max. 96 m Napor, H: max. 150 m Napor, H: max. 95 m
Temp. tečnosti: –25°C do +140°C Temp. tečnosti: –25°C do +140°C Temp. tečnosti: –25°C do +140°C
Radni pritisak: max. 16 bar Radni pritisak: max. 16 bar Radni pritisak: max. 16 bar

Primene Primene Primene


Pumpe su pogodne za transfer tečnosti u Pumpe su pogodne za transfer tečnosti u Pumpe su pogodne za transfer tečnosti u
• Toplanama daljinskog grejanja • Toplanama daljinskog grejanja • Sistemima za ispiranje
• Sistemima za grejanje zgrada • Sistemima za vodosnabdevanje • Sistemima za vodosnabdevanje
• Sistemima za klimatizaciju • Sistemima za klimatizaciju • Toplanama daljinskog grejanja
• Sistemima za hlađenje • Rashladnim postrojenjima • Sistemima za hlađenje i klimatizaciju
• Sistemima za ispiranje • Industriji • Industrijskim postrojenjima
• Ostalim industrijskim sistemima • Protivpožarnim sistemima
• Ekološkom inženjeringu Karakteristike i prednosti
Karakteristike i prednosti • Standardne dimenzije u skladu sa EN
• Standardne dimenzije u skladu sa EN ili Karakteristike i prednosti standardom
DIN standardom • Standardne dimenzije u skladu sa EN ili • Kompaktan dizajn
• Kompaktan dizajn DIN standardom • Laka adaptacija na bilo koju primenu i
• Fleksibilan opseg pumpi • Širok opseg način rada
• Standardan motor • Snažan dizajn • EN 12 756 zaptivač vratila
• Laka adaptacija na bilo koju primenu i • Visoka - produktivnost • Olakšana kontrola
način rada • Fleksibilan opseg motora
• EN 12 756 zaptivač vratila Opcije
• Različiti tipovi zaptivača vratila u
Opcije zavisnosti od vrste tečnosti,
• Različiti tipovi zaptivača vratila u temperature i pritiska
zavisnosti od vrste tečnosti, • Radno kolo od livenog gvožđa ili bronze
temperature i pritiska • Bežična daljinska kontrola, R100
• Radno kolo od livenog gvožđa ili bronze

12
GRUNDFOS

NKE SPK, CHK, MTH, CRK, SPKE, CRKE


MTR, MTA
Jedno - stepene standardne pumpe - Višestepene centrifugalne potopljene Višestepene centrifugalne potopljene
elektronski kontrolisane pumpe pumpe - elektronski kontrolisane

Tehnički podaci Tehnički podaci Tehnički podaci


Protok, Q: max. 190 m3/h Protok, Q: max. 85 m3/h Protok, Q: max. 22 m3/h
Napor, H: max. 59 m Napor, H: max. 238 m Napor, H: max. 245 m
Temp. tečnosti: –25°C do + 140°C Temp. tečnosti: –20°C do + 90°C Temp. tečnosti: –10°C do + 90°C
Radni pritisak: max. 16 bar Radni pritisak: max. 25 bar Radni pritisak: max. 25 bar

Primene Primene Primene


Pumpe su pogodne za transfer tečnosti u Pumpe su pogodne za transfer tečnosti u Pumpe su pogodne za
• Sistemima za ispiranje • Mehaničkim alatima za varenje • Sistemima za napajanje kotla
• Sistemima za vodosnabdevanje • Mašinama za glačanje • Pumpanje rashladnih maziva
• Toplanama daljinskog grejanja • Mašinskim centrima • Sistemima za tretman voda
• Sistemima za hlađenje i klimatizaciju • Rashladnim jedinicama
• Industrijskim postrojenjima • Industrijskim postrojenjima za pranje Karakteristike i prednosti
• Filtrirajućim sistemima • Širok opseg
Karakteristike i prednosti • Strugovima
• Pouzdanost
• Standardne dimenzije u skladu sa DIN • Bežična daljinska kontrola, R100
standardom Karakteristike i prednosti
• Širok opseg • Fleksibilna instalaciona dužina
• Snažan dizajn • Širok opseg
• Visoka - produktivnost • Pouzdanost
• Olakšana kontrola • Servis - jednostavan
• Prosta instalacija
Opcije
• Bežična daljinska kontrola, R100

13
DME, DMS DMM GP

Kompaktne membranske dozirne pumpe Membranske dozirne pumpe sa motorom Bazenske pumpe

p [bar]
20

10
6
4

1
1 2.5 10 40 100 375 1000
Q [l/h]

Tehnički podaci Tehnički podaci Tehnički podaci


Kapacitet, Q: max. 940 l/h Kapacitet, Q: max. 990 l/h Protok, Q: max. 26 m3/h
Pritisak, p: max. 18 bar Pritisak, p: max. 10 bar Napor, H: max. 17,5 m
Temp. tečnosti: max. +50°C Temp. tečnosti: max. +50°C Temp. tečnosti: 0°C do +40°C
Radni pritisak: max. 3 bar
Primene Primene
Injekcija hemikalija u vodi i sistemi za Injekcija hemikalija u vodi i sistemi za Primene
tretman otpadnih voda, ispirni sistemi, tretman otpadnih voda, ispirni sistemi, Pumpe su pogodne za
bazeni i procesna postrojenja bazeni i procesna postrojenja • Cirkulaciju bazenske vode u bazenima
male i srednje veličine
Karakteristike i prednosti Karakteristike i prednosti
• Precizno podešavanje kapaciteta • Snažan dizajn Karakteristike i prednosti
direktno u ml ili l • Kontrola kapaciteta dužine hoda • Integrisana zaštita motora
• Potpuna kontrola membrane • Slobodno isticanje • Vratilo od nerđajućeg čelika
• Kontrola brzine hoda ili frekventnog • Opcija kontrole motora sa displejom i • Nizak zvučni nivo
kapaciteta dugmićima i sledećim kontrolnim • Samousisavanje do 2 m
• Radna ploča sa displejom i dugmićima opcijama: • Materijali otporni na koroziju
• Radna ploča postavljena spreda ili sa – Pulsna kontrola • Nisu potrebni specijalni servisni alati
strane – Pulsna podela/multiplikacija • Brza i laka zamena
• Ručna kontrola – Analogna 0/4-20 mA kontrola
• Pulsna kontrola
Opcije
• 4-20 mA kontrola
• Pulsna/vremenska periodična kontrola • Integrisana grejačka jedinica
• Antikavitacijska funkcija • Senzor nivoa
• Funkcija lake kalibracije • Kontrolna ploča
• Fieldbus komunikacijski modul (opcija)
• Senzor curenja

14
GRUNDFOS

CHI, CHIU CHIE CR, CRI, CRN

Višestepene centrifugalne pumpe Višestepene centrifugalne pumpe - Višestepene centrifugalne pumpe


elektronski kontrolisane

H [m] H [m]
60
40 200
150
20
100
10
6 60
4
40
2
1 20
1 2 4 6 8 10 15 20 1 2 4 6 10 20 40 100 200
Q [m³/h] Q [m³/h]

Tehnički podaci Tehnički podaci Tehnički podaci


Protok, Q: max. 14 m3/h Protok, Q: max. 14 m3/h Protok, Q: max. 120 m3/h
Napor, H: max. 57 m Napor, H: max. 58 m Napor, H: max. 330 m
Temp. tečnosti: –15°C do +120°C Temp. tečnosti: –15°C do +110°C Temp. tečnosti: –40°C do +180°C
Radni pritisak: max. 10 bar Radni pritisak: max. 10 bar Radni pritisak: max. 33 bar

Primene Primene Primene


Pumpe su pogodne za transfer tečnosti u Pumpe su pogodne za transfer tečnosti u Pumpe su pogodne za transfer tečnosti u
• Sistemima za tretman voda • Sistemima za hlađenje • Sistemima za ispiranje
• Industrijska upotreba i mašine za pranje • Sistemima sa industrijskom vodom • Sistemima za hlađenje i klimatizaciju
sudova • Ribnjacima • Sistemima za vodosnabdevanje
• Povišenje pritiska vode u različitim • Sistemima za veštačko đubrivo • Sistemima za tretman voda
procesima • Dozirnim sistemima • Protivpožarnim sistemima
• Grejanje i hlađenje u industrijskim • Industrijskim postrojenjima • Industrijskim postrojenjima
procesima • Sistemima za napajanje kotla
• Sistemima za klimatizaciju Karakteristike i prednosti
• Pranje vazduha, vlaženje • Kompaktan dizajn Karakteristike i prednosti
(omekšavanje vode)
• Širok opseg • Pouzdanost
• Snabdevanje vodom i povišenje pritiska
• Pogodne za slabo agresivne tečnosti • Visoka efikasnost
(pitka i slabo hlorisana voda) • Olakšana kontrola • Servis - jednostavan
• Ušteda prostora
Karakteristike i prednosti Opcije • Pogodne za slabo agresivne tečnosti
• Kompaktan dizajn
• Bežična daljinska kontrola, R100
• Širok opseg Opcije
• Pogodne za slabo agresivne tečnosti • Zaštita od rada na suvo i zaštita motora
• Nizak nivo buke
preko LiqTec uređaja
• Slobodno isticanje (samo CHIU)

15
CR, CRN visokog pritiska CRT LiqTec

Višestepene centrifugalne pumpe Višestepene centrifugalne pumpe Jedinica za kontrolu i ispitivanje

H [m] H [m]
Primene
400 200 • Kontrola i zaštita pumpi i procesa
200
100 Karakteristike i prednosti
100
60 Zaštita od rada na suvo
60
40 • Zaštita od temperature tečnosti više od
40
130°C ±5°C
20 20 • Zaštita od previsoke temeprature
1 2 4 6 10 20 40 100 200 1 2 4 6 8 10 20 30 motora
Q [m³/h] Q [m³/h]
• Ručno ili automatsko restartovanje
omogućeno je preko udaljenog PC
Tehnički podaci Tehnički podaci računara
Protok, Q: max. 120 m3/h Protok, Q: max. 22 m3/h • Jednostavna instalacija – “plug and
Napor, H: max. 480 m Napor, H: max. 250 m play” tehnologija
Temp. tečnosti: –30°C do +120°C Temp. tečnosti: –20°C do +120°C • Snažan senzor
Radni pritisak: max. 50 bar Radni pritisak: max. 25 bar

Primene Primene
Pumpe su pogodne za transfer tečnosti u Pumpe su pogodne za transfer tečnosti u
• Sistemima za ispiranje • Procesima sa vodovodnim sistemima
• Sistemima za tretman voda • Sistemima za pranje i čišćenje
• Industrijskim postrojenjima • Sistemima sa morskom vodom
• Sistemima za napajanje kotla • Pumpanje kiselina i baza
• Sistemima za ultra filtraciju
Karakteristike i prednosti • Sistemima za reversnu osmozu
• Plivalištima
• Pouzdanost
• Visok pritisak
• Servis - jednostavan Karakteristike i prednosti
• Ušteda prostora • Visoka otpornost na koroziju
• Pogodne za slabo agresivne tečnosti • Pouzdanost
• Singl pumpno rešenje omogućuje visok • Visoka efikasnost
pritisak • Servis - jednostavan
• Ušteda prostora
Opcije
• Zaštita od rada na suvo i zaštita motora Opcije
preko LiqTec uređaja • Zaštita od rada na suvo i zaštita motora
preko LiqTec uređaja

16
GRUNDFOS

CV, CPV, CPH CRE, CRIE, CRNE Euro-HYGIA®

Višestepene centrifugalne pumpe Višestepene centrifugalne pumpe - Jednostepene, standardne sanitarne


elektronski kontrolisane pumpe

H [m] H [m]
200 100
100 60
40
40
20 20
10 10
4 6
2 4
2 4 6 10 20 40 60 100 10 15 20 30 40 60 100 150
Q [m³/h] Q [m³/h]

Tehnički podaci Tehnički podaci Tehnički podaci


Protok, Q: max. 560 m3/h Protok, Q: max. 120 m3/h Protok, Q: max. 130 m3/h
Napor, H: max. 200 m Napor, H: max. 250 m Napor, H: max. 75 m
Temp. tečnosti: –15°C do +120°C Temp. tečnosti: –40°C do +180°C Radna temp.: +95°C
Radni pritisak: max. 20 bar Radni pritisak: max. 33 bar (+150°C na zahtev)
Radni pritisak.: max. 16 bar
Primene Primene
Pumpe su pogodne za transfer tečnosti u Pumpe su pogodne za transfer tečnosti u Primene
• Sistemima za ispiranje • Sistemima za ispiranje • Transfer tečnosti u pivarama i
• Sistemima za hlađenje i klimatizaciju • Sistemima za hlađenje i klimatizaciju mlekarama
• Sistemima za vodosnabdevanje • Sistemima za vodosnabdevanje • Mešanje bezalkoholnih pića
• Sistemima za tretman voda • Sistemima za tretman voda • Fabrike za obradu hrane
• Protivpožarnim sistemima • Protivpožarnim sistemima • Sistemi sa pijaćom vodom (WFI)
• Industrijskim postrojenjima • Industrijskim postrojenjima • Procesno pumpanje u farmaceutskoj
• Sistemima za napajanje kotla • Sistemima za napajanje kotla industriji
• CIP (Cleaning-In-Place) sistemi.
Karakteristike i prednosti Karakteristike i prednosti
• Brzina - niska (4 - polni motori) • Širok opseg Karakteristike i prednosti
• Visoka produktivnost • Pouzdanost • Jedinstveni higijenski dizajn (QHD,
• Bučnost - niska • In-line dizajn EHEDG I 3A standardi)
• Vertikalna i horizontalna instalacija • Visoka efikasnost • CIP i SIP sposobna (DIN EN 12462)
• Servis - jednostavan • Prilagodljiva rešenja
• Ušteda prostora • Materijali: AISI 316L (DIN EN 1.4404/
• Olakšana kontrola 1.4435)
• Blago ponašanje sa medijima.
Opcije
• Bežična daljinska kontrola, R100 Opcije
• Verzije sa elektronski kontrolisanom
brzinom
• ATEX-sertificirane pumpe
• Širok asortiman dizajna radnog kola.

17
Contra SIPLA MAXA i MAXANA

Jedno- i više-stepene, sanitarne pumpe Jedno-stepene, samousisne sanitarne Procesne pumpe sa zadnjim usisom
sa zadnjim usisom pumpe sa kanalom sa strane

H [m] H [m] H [m]


150 60 100
100 40 60
30 40
60
30
40 20
20

20 10 10

10 5 5
5 10 15 20 30 40 60 5 10 20 30 40 60 100 20 40 60 100 200 400 1000
Q [m³/h] Q [m³/h] Q [m³/h]

Tehnički podaci Tehnički podaci Tehnički podaci


Protok, Q: max. 55 m3/h Protok, Q: max. 90 m3/h Protok, Q: do max. 800 m3/h
Napor, H: max. 170 m Napor, H: max. 50 m Napor, H: do max. 97 m
Radna temp.: +95°C Radna temp.: +95°C Radna temp.: +95°C
(+150°C na zahtev) (+140°C na zahtev) (+150°C na zahtev)
Radni pritisak: max. 25 bar Radni pritisak: max. 10 bar Radni pritisak: max. 10 bar

Primene Primene Primene


• Transfer tečnosti u pivarama i mlekar- • CIP povratno pumpanje • Blago pumpanje komine i šire za filtrac-
ama • Transfer glicerina iju piva (vruća strana)
• Sistemi za ugljenisanje • Transfer pene • Transfer tečnosti u mlekarama
• Fabrike za preradu hrane • Transfer surutke. • Fabrike za preradu vode
• Sistemi prečišćavanja • Hemijski i ekološki sistemi
• Sistemi sa pijaćom vodom (WFI) Karakteristike i prednosti • Tečnosti sa visokim sadržajem čvrstih
• Sistemi za tretman površina čestica.
• Zadovoljava 3A higijenski standard
• CIP sistemi hranjenja.
• Rukovanje materijama sa visokim
sadržajem vazduha Karakteristike i prednosti
Karakteristike i prednosti • Efikasno odnošenje vodenih kapi. • Optimizovana hidraulika
• Jedinstveni higijenski dizajn (QHD, • Blago rukovanje proizvodom
EHEDG I 3A standardi) Opcije • Materijali: AISI 316 (DIN EN 1.4404)
• CIP i SIP sposobna (DIN EN 12462) • Jednostavan servis i popravka.
• Verzije sa elektronski kontrolisanom
• Visoka efikasnost brzinom
• Materijali: AISI 316L (DIN EN 1.4404/ Opcije
• ATEX-sertificirane pumpe
1.4435).
• Verzija sa mogućim kompletnim • Verzije sa elektronski kontrolisanom
čišćenjem. brzinom
Opcije • ATEX-sertificirane pumpe
• Verzije sa elektronski kontrolisanom • Elektro-polirane verzije
brzinom • Dvostruki mehanički zaptivači vratila
• ATEX-sertificirane pumpe (tandem/back-to-back).
• Verzije sa potpunom drenažom.

18
GRUNDFOS

Hydro 2000, Hydro 1000, Control 2000 BMP


Hydro Solo, Hydro Multi-E
Kompletni sistemi za povišenje pritiska Kontroleri pumpi Klipne pumpe dizajnirane za transport
tečnosti pod pritiskom

Primene Tehnički podaci


Control 2000 je pogodan za paralelno Pumpe su dostupne sa nominalnim
povezivanje pumpi u protocima od
• Sistemima za vodosnabdevanje Protok, Q: max. 10,2 m3/h
• Sistemima za navodnjavanje Visina, H: max. 1630 m
• Sistemima za tretman voda Temp. medija: 3°C do +50°C
• Protivpožarnim sistemima Radni pritisak: max. 160 bar
• Industrijskim postrojenjima
Primene
Karakteristike i prednosti BMP pumpe odgovaraju za brojne
• Kompletna kontrolna ploča primene, od pumpanja pijaće vode do
Tehnički podaci pumpanja hemikalija.
Protok, Q: max. 720 m3/h Opcije • čišćenje/pranje
Napor, H: max. 160 m • Eksterna komunikacija • ubrizgavanje
Temp. tečnosti: 0°C do +70°C • raspršivanje
Radni pritisak: max. 16 bar • obradu
• desalinizaciju slane i morske vode
Primene
Hydro 2000 je pogodan za povišenje Karakteristike i prednosti
pritiska u • visok stepen iskoristivosti
• Sistemima za vodosnabdevanje • mala i lagana pumpa
• Sistemima za navodnjavanje • generiše zanemarivo pulsiranje u
• Sistemima za tretman voda ispusnom vodu
• Protivpožarnim sistemima • nepotrebno preventivno održavanje
• Industrijskim postrojenjima • dugi vek eksploatacije
• mali broj potrošnih delova
• brojne regulacijske mogućnosti
Karakteristike i prednosti
• Ekstremna sposobnost recirkulacije
• Konstantan pritisak
bez pregrejavanja (do 90%)
• Prosta instalacija
• podmazivanje dizanim medijem
• Troškovi energije - niski
• Širok opseg

Opcije
• Eksterna komunikacija, Control 2000

19
BM, BMB BME, BMET BMEX

4", 6", 8" buster moduli Buster sistemi visokog pritiska Grundfosov uređaj za povišenje pritiska
BMEX je projektovan za povraćaj energije
u reverzibilnoj osmozi morske vode.

H [m] [kWh]
BMEX / BMET
400 5.0

4.5

BMET
200 4.0

3.5

100 3.0

60 2.5

40 2.0
BMEX / BMET
1.5 BMEX

20 1.0

0.5

10 0.0

1 2 4 10 20 40 100 200 400 0 200 400 600 800 1000 1200 1400
Permeate
1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800
Q [m³/day]

Q [m³/h]

Tehnički podaci Tehnički podaci Tehnički podaci


Protok, Q: max. 260 m3/h Protok, Q: max. 95 m3/h Propuštanje na dan 500 do 2500 m3
Napor, H: max. 430 m Napor, H: max. 700 m Visina, H: max. 810 m
Temp. tečnosti: 0°C do +40°C Temp. tečnosti: 0°C do +40°C Temperatura okoline:+40°C
Radni pritisak: max. 80 bar Radni pritisak: max. 70 bar Radni pritisak: max. 80 bar

Primene Primene Primene


Buster moduli su pogodni za povišenje Buster moduli su pogodni za povišenje • Desalinizacija slane i morske vode
pritiska u pritiska u
• Sistemima za reversnu osmozu • Sistemima za reversnu osmozu Karakteristike i prednosti
• Sistemima za vodosnabdevanje • Sistemima za vodosnabdevanje • povrat energije do 60°, u poređenju sa
• Sistemima za tretman voda • Sistemima za tretman voda
uobičajenim uređajima, uz kratko
• Industrijskim postrojenjima • Industrijskim postrojenjima
vreme amortizacije
• unutrašnje keramičke komponente
Karakteristike i prednosti Karakteristike i prednosti otporne na koroziju i trošenje
• Različite verzije materijala • Visok - pritisak/visok - protok • spojke za lakšu montažu
• Bučnost - niska • Troškovi energije - niski • okvir i kolektor od kvalitetnog
• Prosta instalacija • Prosta instalacija nerđajućeg čelika
• Modularni dizajn • Kompaktan dizajn • veliki protoci i velike visine dizanja
• Kompaktan dizajn • motor i ležaji su standardne
• Slobodno isticanje komponente
• zaptivač vratila ne treba održavati
• V-remenski pogon velike korisnosti
• jednostavna demontaža za servisiranje

20
GRUNDFOS

SQ, SQE SP A, SP, SP-G MS motori

3" potopljene pumpe 4", 6", 8", 10", 12" potopljene pumpe 4", 6" potopljeni motori od nerđajućeg
čelika

H [m]
600 Veličine motora
400 4" motor: 0,37 do 7,5 kW
200 6" motor: 5,5 do 30 kW
100
60 Primene
40 Grundfos MS potopljeni motori mogu biti
20 montirani na sve SP A i SP Grundfos
10 pumpe i mogu se koristiti u buster
1 2 4 10 20 40 100 200 600 modulima visokog - pritiska, tip BM i BMB.
Q [m³/h]

Karakteristike i prednosti
Tehnički podaci Tehnički podaci
• Zaštita pomoću ugrađenog Tempcon
Protok, Q: max. 9 m3/h Protok, Q: max. 470 m3/h temperaturskog transmitera
Napor, H: max. 210 m Napor, H: max. 670 m • Standardizovana NEMA glava i kraj
Temp. tečnosti: 0°C do +40°C Temp. tečnosti: 0°C do +60°C vratila
Instalaciona dužina: max. 150 m Instalaciona dužina: max. 600 m • Potpuno zatvorena u omotaču od
nerđajućeg čelika
Primene Primene • Hlađena tečnošću i sa ležajevima
Pumpe su pogodne za Pumpe su pogodne za podmazanim tečnošću
• Vodosnabdevanje domaćinstava • Snabdevanje vodovodnih stanica
• Snabdevanje vodovodnih stanica podzemnim vodama Opcije
podzemnim vodama • Navodnjavanja u hortikulturi i • Dostupne su varijante od različitih
• Navodnjavanja u hortikulturi i poljoprivredi materijala
poljoprivredi • Odvođenje podzemnih voda
• Odvođenje podzemnih voda • Povišenje pritiska
• Primene u industriji • Primene u industriji

Karakteristike i prednosti Karakteristike i prednosti


• Integrisana zaštita od rada na suvo • Visoka efikasnost
• Mekan start • Sve komponente su od nerđajućeg
• Nad i podnaponska zaštita čelika - dug radni vek
• Visoka efikasnost • Zaštita motora preko CU 3

Opcije Opcije
• SQE može biti zaštićen, nadgledan i • Podaci mogu biti praćeni i kontrolisani
kontrolisan pomoću CU 300 i CU 301 pomoću CU 3/R100
preko R100

21
MMS motori SQE-NE, SP-NE MP 1

6", 8", 10", 12" potopljeni motori sa Dubinske pumpe za pitku vodu Dubinske pumpe za pitku vodu
namotavanjem od nerđajućeg čelika

Veličine motora
6" motor: 3,7 do 37 kW
8" motor: 22 do 110 kW
10" motor: 75 do 190 kW
12" motor: 147 do 250 kW

Primene
Grundfos MMS potopljeni motori mogu biti
montirani na sve SP A i SP Grundfos
pumpe.

Tehnički podaci Tehnički podaci


Karakteristike i prednosti
• Širok opseg motora sa namotavanjem Protok, Q: max. 22 m3/h Protok, Q: max. 2,4 m3/h
• Lako namotavanje Napor, H: max. 215 m Napor, H: max. 95 m
• Zaštita od nadpritiska Temp. tečnosti: 0°C do +40°C Temp. tečnosti: 0°C do +35°C
• Visoka efikasnost Instalaciona dužina: max. 600 m
• 6" I 8" imaju standardizovanu NEMA
glavu i kraj vratila Primene Primene
• Keramički/karbonski zaptivač vratila Pumpe su pogodne za Pumpe su pogodne za
• Mehanički zaptivač vratila keramika/ • Ispumpavanje zagađenih podzemnih • Uzorke
karbon ili SiC/SiC voda
• PVC ili PE/PA namotaji • Uzorke Karakteristike i prednosti
• Dopunsko pumpanje
• Kompaktan dizajn
Opcije • Pogodne su za bušotine do 50 mm
• Dostupne su varijante od različitih Karakteristike i prednosti
materijala SQE-NE
• Zaštita od previsoke temperature • Odlikuje se istim karakteristikama i
pomoću Pt100 prednostima kao i SQE
SP-NE
• Odlikuje se istim karakteristikama i
prednostima kao i SP

22
GRUNDFOS

SQFlex CU 3, CU 300, CU 301 JP

Obnavljanje energije zasnovano na Jedinica za kontrolu i ispitivanje Mlazne pumpe sa samo-rashlađivanjem


sistemima za snabdevanje vodom

H [m]
140 Primene
120 • Kontrola i zaštita pumpnih instalacija
100
80 Karakteristike i prednosti
60 • Zaštita od rada na suvo i zaštita od
40 previsoke temperature motora
20 • Konstantna kontrola energetskih
troškova pumpe
0
0 20 40 60 80 100 • Očitavanje radnih parametara preko
Q [m³/day] R100

Tehnički podaci Tehnički podaci


Opcije
Protok, Q: max. 90 m3/dan • Povezivanje sa velikim kontrolnim Protok, Q: max. 5 m3/h
Napor, H: max. 120 m sistemima pomoću bus - komunikacije Napor, H: max. 48 m
Temp. tečnosti: 0°C do +40°C • Veza senzora omogućava kontrolu na Temp. tečnosti: 0°C do +55°C
Napajanje: 30-300 VDC ili osnovu senzorskih signala Radni pritisak: max. 6 bar
1x90-240 V, 50/60
Hz Primene
Instalaciona dužina: max. 150 m
Pumpe su pogodne za transfer tečnosti u
• Domaćinstvima
Primene • Vrtovima
SQFlex sistemi su pogodni za udaljene • Zabavnim parkovima
lokacije kao što su: • Poljoprivredi
• Seoske škole, bolnice, jednofamilijarne • Hortikulturi
kuće • Malim industrijskim sistemima
• Farme i navodnjavanje staklenih bašta
• Zabavne parkove i farme Karakteristike i prednosti
• Površina za održavanje • Samorashlađivanje
• Stabilan rad čak i u slučaju pojave
Karakteristike i prednosti vazdušnih džepova u tečnosti
• Snabdevanje energijom solarnim
pločama, sa generatorskim turbinama Opcije
ili baterijama • Automatski start/stop ukoliko je pumpa
• Jednostavna instalacija
opremljena sa Presscontrol - orom
• Pouzdano snabdevanje vodom
• Buster - setovi za vodosnabdevanje
• Održavanje je lako malog opsega
• Mogućnost ekspanzije
• Niski troškovi
• Zaštita od rada na suvo

23
CH, CHN MQ RMQ

Višestepene centrifugalne pumpe Višestepene centrifugalne samo – usisne Jedinica za kišnicu za merenje i kontrolu
mlazne pumpe sistema za kišnicu

Tehnički podaci Tehnički podaci Tehnički podaci


Protok, Q: max. 14 m3/h Protok, Q: max. 5 m3/h Protok, Q: max. 5 m3/h
Napor, H: max. 55 m Napor, H: max. 48 m Napor, H: max. 48 m
Temp. tečnosti: 0°C do +90°C Temp. tečnosti: 0°C do +35°C Temp. tečnosti: 0°C do +35°C
Radni pritisak: max. 10 bar Radni pritisak: max. 7,5 bar Radni pritisak: max. 7,5 bar

Primene Primene Primene


Pumpe su pogodne za transfer tečnosti u Pumpe su pogodne za transfer tečnosti u Jedinica za kišnicu odgovara za transfer
• Sistemima za povišenje pritiska • Domaćinstvima vode od sabirnog mesta ka sistemima za
• Vodosnabdevanje domaćinstava • Vikendicama korišćenje u
• Sistemima za hlađenje • Farmama • Domaćinstvima
• Sistemima za klimatizaciju • Staklenicima • Vikendicama
• Sistemima za navodnjavanje - • Farmama
hortikulturi Karakteristike i prednosti • Baštama i zastakljenim baštama
• Malim industrijskim sistemima za
• Sve je u jednoj jedinici za povišenje
vodosnabdevanje Karakteristike i prednosti
pritiska
• Jednostavna instalacija • Automatsko prebacivanje između
Karakteristike i prednosti • Jednostavan rad rezervoara za kišnicu i integrisanog
• Kompaktan dizajn • Samousisavanje glavnog rezervoara za vodu
• Snažan dizajn • Zaštita od rada na suvo sa automatskim • Ručno prebacivanje između rezervoara
• Pun dizajn od nerđajućeg čelika resetovanjem za kišnicu i integrisanog glavnog
(samo CHN pumpe) • Bučnost - niska rezervoara za vodu
• Bučnost - niska • Održavanje - jednostavno • Akustični/vizuelni alarm u slučaju
prelivanja u integrisanom glavnom
Opcije rezervoaru za vodu
• Buster - setovi za snabdevanje Opcije
potrošnom vodom • Kontrola dodatnih pumpi za podizanje
• Automatski start/stop ukoliko je pumpa
pritiska
opremljena sa Presscontrol - orom
• Senzor za povratni protok u slučaju
prelivanja u odvodnim kanalima

24
GRUNDFOS

CHV CHV booster Rezervoari

Višestepene centrifugalne pumpe Vertikalni sistemi za povišenje pritiska Membranski i mehurasti rezervoari

Tehnički podaci
Veličina rezervoara: 8-3000 l
Temp. tečnosti: max. +90°C
Radni pritisak: max. 16 bar

Primene
Membranski i mehurasti rezervoari koriste
se u
• Sistemima za snabdevanje vodom u
kućama
• Sistemima za povišenje pritiska u
Tehnički podaci Tehnički podaci kućama
Protok, Q: max. 8 m3/h Protok, Q: max. 16 m3/h • Poljoprivredi
Napor, H: max. 93 m Napor, H: max. 93 m • Hortikulturi
Temp. tečnosti: 0°C do +90°C Temp. tečnosti: 0°C do +40°C • Industrijskim sistemima
Radni pritisak: max. 12 bar Radni pritisak: max. 10 bar
Karakteristike i prednosti
Primene Primene • Optimalno snabdevanje vodom
Pumpe su pogodne za transfer tečnosti u Buster sistemi su pogodni za povišenje • Smanjuju broj početaka rada pumpi
• Sistemima za povišenje pritiska pritiska u • Idealni za pitku vodu
• Vodosnabdevanje domaćinstava • Malim vodovodnim stanicama
• Sistemima za hlađenje • Malim zgradama
• Sistemima za klimatizaciju • Hotelima
• Sistemima za navodnjavanje - • Skladištima
hortikulturi • Lakoj industriji
• Malim industrijskim sistemima za • Bolnicama
vodosnabdevanje • Školama
• Velikim kućama
Karakteristike i prednosti
• Kompaktan dizajn Karakteristike i prednosti
• Snažan dizajn • Jedno - ili dvo - pumpni sistem
• Bučnost - niska • Jednostavna kontrola za korisnika
• Ušteda prostora • Pouzdanost
• Visoka efikasnost
• Servis - jednostavan

Opcije
• Zaštita od previsokog pritiska
• Zaštita od rada na suvo

25
KP, AP, AP35B, AP50B SEG AMD, AMG, AFG
- nerđajući čelik
Drenažne pumpe Pumpe sa sekačem Mikseri i flowmakeri

Tehnički podaci
Temp. tečnosti: +5°C do +40°C
pH value: 4 do 10
Aksijalni potisak: 160 do 3931 N
Maksimalna dinamička
viskoznost: 500 mPa s
Maksimalna gustina: 1060 kg/m3
Maksimalna dubina
instalacije: 30 m

Primene
Tehnički podaci Tehnički podaci Mikseri i flowmakeri su dizajnirani za
Protok, Q: max. 35 m3/h Protok, Q: max. 5 l/s mešanje, tj. homogenizaciju i suspenziju
Napor, H: max. 18 m Napor, H: max. 47 m tečnosti u
Temp. tečnosti: 0°C do +55°C Temp. tečnosti: 0°C do +40°C • gradskim sistemima za tretman
Veličina čestice: max. ø50 mm otpadnih voda
Primene • industrijskim procesima
Primene Pumpe su pogodne za pumpanje • sistemima za tretman mulja
Pumpe su pogodne za otpadnih i kanalizacionih voda kroz cevi • Poljoprivreda
• Drenažu potopljenih podruma prečnika 40 mm i više. • Fabrika biogasa
• Pumpanje otpadnih voda u Mikseri i flowmakeri su opremljeni
domaćinstvima Karakteristike i prednosti propelerima od nerđajućeg čelika ili
• Odvođenje podzemnih voda • Servis - jednostavan kompozitnog materijala sa prečnikom
• Pražnjenje bazena i rupa • Instalacija na nožice ili auto-kuplung između 180 mm i 2300 mm i sa brzinom
• Drenaža izvorskih odvoda • Neprekidan rad sa potpuno rotacije između 22 min-1 i 1400 min-1.
• Pražnjenje tankova i rezervoara potopljenom pumpom
• Integrisana zaštita motora Karakteristike i prednosti
Karakteristike i prednosti • SmartTrim • Ugaoni kontaktni ležajevi (valjkasti
• Prosta instalacija • Poboljšan sekački sistem ležajevi)
• Jednostavan servis i održavanje • Potpuno zaptiven kablovski utikač • Jednostavni za održavanje i
servisiranje bez korišćenja specijalnih
Opcije Opcije alata
• AP35B i AP50B su pogodne za • Širok asortiman dodatne opreme • Uljem napunjena menjačka kutija i
instalaciju na auto - kuplung • Nadgledanje i kontrola jedne ili više motor
pumpi • Elektronski sensor curenja u kućištu
zupčanika/kućištu zaptivača vratila
• Zaptivač vratila sa zaštitom od
abrazivnih materijala
• Propeleri od samo-čistećeg nerđajućeg
čelika ili poliamida

26
GRUNDFOS

DW Lifting stations Sololift+

Kontraktor pumpe Kompletne pumpne stanice Mali prepumpni uređaji

H [m] H [m]
Primena
100 30 Sololift se koristi za
60
20 • Dodatna kupatila
40
• Podrumske instalacije
20 • Jeftina kupatila u vikendicama
10
• Dopunske pomoćne prostorije u
10
6 hotelima i pansionima
• Kupatila za starije i nemoćne osobe
4 4 • Renoviranje kancelarija i drugih javnih
1 2 4 10 20 40 100 400 1 10 20 30 50
Q [m³/h] Q [l/s] zgrada

Tehnički podaci Tehnički podaci Primene i prednosti


• Jedinstveni dizajn blagih linija sa oblim
Protok, Q: max. 300 m3/h Protok, Q: max. 60 l/s (216 m3/h),
rubovima – odgovara svakom
Napor, H: max. 100 m preporuč. 31 l/s (110 m3/h) modernom kupatilu
Temp. tečnosti: 0°C do +40°C Napor, H: max. 29 m • Proizvod "uključi i radi" - sve u jednom
Temp. tečnosti: 0°C do +40°C paketu
Primene Ispusni prečnik: DN 80 do DN 100 • Niski nivo buke
Pumpe su pogodne za transfer tečnosti u
• Otvor ispusta sa stane osigurava
• Tunelima Primene jednostavno održavanje
• Rudnicima Lifting stations su pogodne za upotrebu u • Fleksibilni adapteri ispusnih cevi za
• Kamenolomima
• Jedno ili više-porodičnim kućama prečnike spolj.cevi ø23, ø25, ø28 i ø32
• Šljunkarama
• Vikendicama i letnjikovcima mm
• Ribnjacima
• Restoranima, malim hotelima • Termalna sklopka preopterećenja
• Zgradama
• Sistemima sa otpadnim vodama u • Površina bez zavrtanja - jednostavno
otvorenoj zemlji servisiranje
Karakteristike i prednosti
• Sistemima za filtriranje • Jednostavno spajanje na dodatne
• Ekstremno teško habanje zbog
sanitarne aparate
specijalno izabranih materijalas
Karakteristike i prednosti
• Prosta instalacija Karakteristike i prednosti
• Servis - jednostavan • Spremne za instalaciju
• Fleksibilna cevna veza CWC-3
• Veza sa kablovskim utikačem • Posebno dizajniran za zidnu montažu
• Jedinstveni montažni sistem sa školjke
spojkom • Kompaktan i pljosnat za jednostavnu
• Jedno-kanalna i vortex radna kola montažu na zid
• Prolaz za čestice do 100 mm C-3
• Mali rizik od zapušavanja • Posebno dizajniran za tečnosti visokih
• Minimalno silazno vreme temperatura iz mašina za pranje veša ili
• Niski radni troškovi sudova
• Hlađenje motora bez tečnosti • Kompaktan i pljosnat za jednostavnu
• Jedinstveni zaptivač vratila sa montažu ispod lavaboa ili u ormariće
kertridžom
• Modularni dizajn

27
S pumpe SRP pumpe SEN

Supervrtložne pumpe, sa jedno ili Potopljene optočne pumpe Potopljene pumpe od nerđajućeg čelika
višekanalnim radnim kolom

H [m] H [m] H [m]


60
100 2.0
1.5 40
60 30
40 1.0
0.8 20
DN 300 DN 500 DN 800
20 0.6
10
10 0.4
0.3 6
6
4 0.2 4
10 20 40 100 200 400 1000 3000 100 200 400 600 1000 2000 10 20 30 50 100 200 300
Q [l/s] Q [l/s] Q [l/s]

Tehnički podaci Tehnički podaci Tehnički podaci


Protok, Q: max. 2500 l/s Protok, Q: max. 1300 l/s Protok, Q: max. 215 l/s
Napor, H: max. 116 m (4680 m3/h) (774 m3/h)
Temp. tečnosti: 0°C do +40°C Visina, H: max. 1,8 m Napor, H: max. 50 m
Prečnik na Temp. medija: 5°C do +40°C Temp. tečnosti: 0°C do +40°C
potisnom otvoru: DN 80 do DN 500 Prečnik vertikalne Prečnik na
Veličina čestica: max. ø145 mm cevi: DN300, DN500 i potisnom otvoru: DN 80 do DN 250
DN800 mm
Primene Primene
Pumpe su pogodne za sledeće primene Primene Pumpe su pogodne za sledeće primene
• Prenos otpadne vode Pumpe odgovaraju za • prenos otpadne i kišne vode
• Prenos kišne vode • transport sirove vode • pumpanje visoko agresivnih tečnosti
• Pumpanje blatne vode • recirkulaciju taloga u postrojenjima za • papirna i celilozna industrija
• Pumpanje industrijskih izliva obradu otpadnih voda
• transport olujnih voda Karakteristike i prednosti
Karakteristike i prednosti • navodnjavanje
• Smart Trim
• Širok opseg • industrijsku primenu • operacija sa/bez "cooling jacket"
• SmartTrim • potopljena ili suva instalacija
• Operacija sa/bez "cooling jacket" Karakteristike i prednosti • različiti tipovi radnih kola
• Potopljena ili suva instalacija • propeler od nerđajućeg čelika velike • ugrađena zaštita motora
• Različiti tipovi radnih kola korisnosti • različite izvedbe od nerđajućeg čelika
• Ugrađena zaštita motora • potpuno uronjeno u medij • voda sa PH vrednosti između 2 i 4
• ugrađena zaštita motora
Opcije • fleksibilna montaža Opcije
• Kontrola i zaštita sistema • Kontrola i zaštita sistema
• Eksterni sistem hlađenja Opcije • Eksterni sistem hlađenja
• Eksterno zaptivanje ispirnih sistema • regulacijski i zaštitni uređaji • Eksterno zaptivanje ispirnih sistema

28
GRUNDFOS

SE DP, EF, SE1 i SEV

Pojačane potopljene pumpe Pumpe za drenažu, fekalne i otpadne


vode

H [m] H [m]
40
30 20
20
10
10 6
4
6
4 2
3
2 1
5 10 15 20 30 40 60 100 1 2 3 5 7 10 30
Q [l/s] Q [l/s]

Tehnički podaci Tehnički podaci


Protok, Q: max. 88 l/s Protok, Q: max. 19,5 l/s
(315 m3/h) (70 m3/h)
Napor, H: max. 45 m Visina, H: max. 25 m
Temp. tečnosti: 0°C do +40°C Temp. medija: 0°C do +40°C
Prečnik ispusne cevi:DN 65 do DN 150 Prečnik ispusne cevi:Rp 2 do DN 65

Primene Primene
Pumpe su podobne za Pumpe odgovaraju za:
• otpadne vode • drenažu
• procesne vode • kanalizacijske vode
• nepročišćene fekalne vode • otpadne vode
• muljne fekalne vode • procesne vode
• kućne otpadne vode
Karakteristike i prednosti
• priključivanje preko utičnice Karakteristike i prednosti
• specijalne spone za spajanje • priključivanje preko utičnice
• jednokanalni i vortex rotori • specijalne spone za spajanje
• prolaz krutih čestica do 100 mm • jednokanalni i vortex rotori
• mala opasnost od začepljenja • prolaz krutih čestica do 65 mm
• minimalno vreme van pogona • specijalni patronski zaptivač vratila
• niski pogonski troškovi • modularni dizajn
• hlađenje motora bez tečnosti • minimalno vreme van pogona
• specijalni patronski zaptivač vratila
• modularni dizajn Opcije
• regulacijski i zaštitni uređaji
Opcije • regulacija rada motora
• regulacijski i zaštitni uređaji
• regulacija rada motora

29
30
GRUNDFOS

31
96489206 0405
Repl. 96489206 1204
YU

GRUNDFOS Predstavništvo Beograd


Dr. Milutina Ivkovića 2a/29
CS – 11000 Beograd
Tel: +381 11 26 47 877
+381 11 26 47 496
Fax: +381 11 26 48 340
www.grundfos.com