P. 1
Management in Agroturism

Management in Agroturism

|Views: 5,947|Likes:
Published by DoarEu Eu

More info:

Published by: DoarEu Eu on May 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2015

pdf

text

original

Sections

 • 1.1 DEFINIREA ŞI SCOPUL TURISMULUI RURAL
 • 1.2 DEFINIREA ŞI SCOPUL AGROTURISMULUI
 • 1.3. INTERFERENŢE ÎNTRE TURISMUL RURAL ŞI AGROTURISM
 • 1.4. CONŢINUTUL ACTIVITĂŢILOR DE TURISM RURAL ŞI AGROTURISM
 • 2.1 TURISMUL RURAL ŞI AGROTURISMUL PE PLAN MONDIAL
 • 2.2.1. Austria
 • 2.2.5. Franţa
 • 2.3 TURISMUL RURAL ŞI AGROTURISMUL ÎN ROMÂNIA
 • 3.1 DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢII DE AGROTURISM
 • 3.2 CONDIŢIILE NECESARE PENTRU PRACTICAREA AGROTURISMULUI
 • 3.3 SPRIJINUL STATULUI ÎN DEZVOLTAREA ŞI DIVERSIFICAREA AGROTURISMULUI
 • 3.4 EFECTELE ECONOMICO-SOCIALE ALE DEZVOLTĂRII ŞI PERFECŢIONĂRII AGROTURISMULUI
 • 4.1 FORMELE AGROTURISMULUI
 • 4.2 PARTICULARITĂŢILE AGROTURISMULUI
 • 4.3 FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ CIRCULAŢIA TURISTICĂ ÎN MEDIUL RURAL
 • 4.4 TIPURI DE GOSPODĂRII CU DESTINAŢIE AGROTURISTICĂ
 • 5.1 AGROTURISMUL CA ACTIVITATE GENERATOARE DE VENIT ÎN MEDIUL RURAL
 • 5.2 UTILIZAREA RESURSELOR PRIN INTERMEDIUL AGROTURISMULUI
 • 5.3 CĂILE ŞI MIJLOACELE FOLOSITE PENTRU PRACTICAREA EFICIENTĂ A AGROTURISMULUI
 • 6.1. CADRUL JURIDIC PRIVIND AGROTURISMUL ÎN ROMÂNIA
 • 6.2 LEGISLAŢIA SPECIFICĂ TURISMULUI RURAL ŞI AGROTURISMULUI ÎN EUROPA
 • 7.1 NOŢIUNEA DE POTENŢIAL AGROTURISTIC
 • 7.2 RESURSELE TURISTICE NATURALE ŞI OBIECTIVE TURISTICE
 • 7.3 VOCAŢIA TURISTICĂ A UNOR LOCALITĂŢI RURALE
 • 7.4 DIRECŢIILE ŞI FORMELE DE DEZVOLTARE ÎN PERSPECTIVĂ ALE AGROTURISMULUI

1

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară
„Ion Ionescu de la Brad“ Iaşi

Facultatea de Zootehnie

Învăţământ la distanţă

ŞEF LUCR. DR. STEJĂREL BREZULEANU

MANAGEMENT
AGROTURISTIC

Material de studiu I.D.
Specializarea Zootehnie
Anul de studiu VI

IAŞI, 2006

2

CUPRINS

INTRODUCERE
CAP. I NO
ŢIUNI GENERALE PRIVIND TURISMUL RURAL ŞI AGROTURISMUL
1.1
Definirea şi scopul turismului rural
1.2
Definirea şi scopul agroturismului
1.3
Interferenţe între turism rural şi agroturism
1.4
Conţinutul activităţilor de turism rural şi agroturism
CAP. II EVOLU
ŢIA AGROTURISMULUI ŞI AGROTURISMULUI
2.1 Turismul rural
şi agroturismul pe plan mondial
2.2 Turismul rural
şi agroturismul în ţările europene
2.3 Turismul rural
şi agroturismul în România
2.4 Forme de cooperare în domeniul turismului rural
şi agroturismului
CAP. III DEZVOLTAREA, PERFEC
ŢIONAREA ŞI DIVERSIFICAREA
AGROTURISMULUI

3.1 Dezvoltarea activităţii de agroturism
3.2 Condi
ţiile necesare pentru practicarea agroturismului
3.3. Sprijinul statului în dezvoltarea
şi diversificarea agroturismului
3.4. Efectele economico-sociale ale dezvolt
ării şi perfecţionării

agroturismului
CAP.IV. FORMELE
ŞI PARTICULARITĂŢILE AGROTURISMULUI
4.1. Formele agroturismului
4.2.Particularit
ăţile agroturismului
4.3 Factorii care influen
ţează circulaţia turistică în mediul rural
4.4 Tipuri de gospod
ării cu destinaţie agroturistică
CAP. V. AGROTURISMUL –FACTOR DE DEZVOLTARE ECONOMICO-
SOCIAL
Ă

5.1. Agroturismul ca activitate generatoare de venit în mediul rural
5.2. Utilizarea resurselor prin intermediul agroturismului
5.3. C
ăile şi mijloacele folosite pentru practicarea eficientă a agroturismului
CAP. VI. LEGISLA
ŢIA SPECIFICĂ AGROTURISMULUI
6.1. Cadrul juridic privind agroturismul în România
6.2. Legisla
ţia specifică turismului rural şi agroturismului în Europa
CAP. VII. POTEN
ŢIALUL AGROTURISTIC AL UNEI ZONE
7.1. No
ţiunea de potenţial agroturistic
7.2. Resursele turistice naturale
şi obiective turistice
7.3. Voca
ţia turistică a unor localităţi rurale
7.4 Direc
ţiile şi formele de dezvoltare în perspectivă ale agroturismului

BIBLIOGRAFIE

3

INTRODUCERE

Practicarea agroturismului s-a extins din ce în ce mai mult în a doua
jumătate a secolului al XX-lea, în aproape tot continentul european. O vacanţă la
ţară a intrat în obişnuinţa iubitorilor de aer curat, natură, spaţii pur ecologice.
Căutarea mediului rural, pentru odihnă şi recreere este o tendinţă generală în
practica mondială a turismului actual. De aceea, regiunile rurale ale Europei
înscriu turismul, rând pe rând, în cadrul politicilor de dezvoltare locală pe viitor.
Turismul integrat în zonele şi localităţile rurale reprezintă o alternativă de
a rezolva, în acelaşi timp, probleme ce privesc, pe de o parte, satul, iar pe de altă
parte oraşul. Prin turism rural se vor putea rezolva probleme ale politicii
amenajării teritoriului, ale echilibrului oraş-sat, conturându-se astfel o schimbare
socială ce oferă posibilitatea populaţiei de la oraş să-şi regăsească rădăcinile,
valorile culturale, destinderea fizică, liniştea şi calmul pierdute sau uitate.
În ţările Uniunii Europene, agroturismul nu este un fenomen nou. De-a
lungul timpului, pentru majoritatea ţărilor U.E. – timpul însemnând câteva
decenii – cazarea turiştilor s-a practicat de o manieră mai mult sau mai puţin
spontană ori organizată.

Noul în acest domeniul se manifestă prin expansiunea fenomenului turistic
în spaţiul rural. Această expansiune se explică, pe de o parte, prin relansarea
dezvoltării regiunilor rurale şi, pe de altă parte, prin diversificarea formelor de
practicare a turismului de masă. De aceea, ţările U.E. înscriu turismul în cadrul
politicilor de dezvoltare locală pe viitor, sub denumirea specifică de turism rural.
Intrat în obişnuinţa vacanţelor multora dintre turiştii lumii, agroturismulnu
mai este o noutate. Pentru marea majoritate a locuitorilor Europei, celor două
Americi, Noii Zeelande, Australiei, vacanţele la ţară sunt preferate din ce în ce
mai mult, atât de utilizatori (turişti) cât şi de prestatori (amfitrioni/proprietari ori
angajaţi ai acestora). Activitatea s-a dovedit a fi rentabilă - mai ales ca urmare a
schimbării preferinţelor şi obişnuinţelor turiştilor către turismul individual - în
dauna turismului de masă sau a celui de tip “industrial”.
Pe de altă parte, migrarea către oraş, modernizarea muncii în sectorul
agricol, schimbările provocate de creşterea concurenţei în lumea rurală prin
lărgirea pieţei libere comunitare1, au o contrapondere în agroturismul. Activităţile
din sfera turismului pot relansa economic satele, dacă atitudinea binevoitorare a
locuitorilor acestora - de a primi şi accepta în mijlocul lor valul risipitorilor şi
pretenţioşilor oaspeţi – este receptată favorabil.

4

CAP. I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND TURISMUL RURAL
ŞI AGROTURISMUL

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->