Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“ Iaşi

Facultatea de Zootehnie Învăţământ la distanţă ŞEF LUCR. DR. STEJĂREL BREZULEANU

MANAGEMENT AGROTURISTIC
Material de studiu I.D. Specializarea Zootehnie Anul de studiu VI

IAŞI, 2006
1

CUPRINS
INTRODUCERE CAP. I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND TURISMUL RURAL ŞI AGROTURISMUL 1.1 Definirea şi scopul turismului rural 1.2 Definirea şi scopul agroturismului 1.3 Interferenţe între turism rural şi agroturism 1.4 Conţinutul activităţilor de turism rural şi agroturism CAP. II EVOLUŢIA AGROTURISMULUI ŞI AGROTURISMULUI 2.1 Turismul rural şi agroturismul pe plan mondial 2.2 Turismul rural şi agroturismul în ţările europene 2.3 Turismul rural şi agroturismul în România 2.4 Forme de cooperare în domeniul turismului rural şi agroturismului CAP. III DEZVOLTAREA, PERFECŢIONAREA ŞI DIVERSIFICAREA AGROTURISMULUI 3.1 Dezvoltarea activităţii de agroturism 3.2 Condiţiile necesare pentru practicarea agroturismului 3.3. Sprijinul statului în dezvoltarea şi diversificarea agroturismului 3.4. Efectele economico-sociale ale dezvoltării şi perfecţionării agroturismului CAP.IV. FORMELE ŞI PARTICULARITĂŢILE AGROTURISMULUI 4.1. Formele agroturismului 4.2.Particularităţile agroturismului 4.3 Factorii care influenţează circulaţia turistică în mediul rural 4.4 Tipuri de gospodării cu destinaţie agroturistică CAP. V. AGROTURISMUL –FACTOR DE DEZVOLTARE ECONOMICOSOCIALĂ 5.1. Agroturismul ca activitate generatoare de venit în mediul rural 5.2. Utilizarea resurselor prin intermediul agroturismului 5.3. Căile şi mijloacele folosite pentru practicarea eficientă a agroturismului CAP. VI. LEGISLAŢIA SPECIFICĂ AGROTURISMULUI 6.1. Cadrul juridic privind agroturismul în România 6.2. Legislaţia specifică turismului rural şi agroturismului în Europa CAP. VII. POTENŢIALUL AGROTURISTIC AL UNEI ZONE 7.1. Noţiunea de potenţial agroturistic 7.2. Resursele turistice naturale şi obiective turistice 7.3. Vocaţia turistică a unor localităţi rurale 7.4 Direcţiile şi formele de dezvoltare în perspectivă ale agroturismului BIBLIOGRAFIE

2

INTRODUCERE
Practicarea agroturismului s-a extins din ce în ce mai mult în a doua jumătate a secolului al XX-lea, în aproape tot continentul european. O vacanţă la ţară a intrat în obişnuinţa iubitorilor de aer curat, natură, spaţii pur ecologice. Căutarea mediului rural, pentru odihnă şi recreere este o tendinţă generală în practica mondială a turismului actual. De aceea, regiunile rurale ale Europei înscriu turismul, rând pe rând, în cadrul politicilor de dezvoltare locală pe viitor. Turismul integrat în zonele şi localităţile rurale reprezintă o alternativă de a rezolva, în acelaşi timp, probleme ce privesc, pe de o parte, satul, iar pe de altă parte oraşul. Prin turism rural se vor putea rezolva probleme ale politicii amenajării teritoriului, ale echilibrului oraş-sat, conturându-se astfel o schimbare socială ce oferă posibilitatea populaţiei de la oraş să-şi regăsească rădăcinile, valorile culturale, destinderea fizică, liniştea şi calmul pierdute sau uitate. În ţările Uniunii Europene, agroturismul nu este un fenomen nou. De-a lungul timpului, pentru majoritatea ţărilor U.E. – timpul însemnând spontană ori organizată. Noul în acest domeniul se manifestă prin expansiunea fenomenului turistic în spaţiul rural. Această expansiune se explică, pe de o parte, prin relansarea dezvoltării regiunilor rurale şi, pe de altă parte, prin diversificarea formelor de practicare a turismului de masă. De aceea, ţările U.E. înscriu turismul în cadrul politicilor de dezvoltare locală pe viitor, sub denumirea specifică de turism rural. Intrat în obişnuinţa vacanţelor multora dintre turiştii lumii, agroturismulnu mai este o noutate. Pentru marea majoritate a locuitorilor Europei, celor două Americi, Noii Zeelande, Australiei, vacanţele la ţară sunt preferate din ce în ce mai mult, atât de utilizatori (turişti) cât şi de prestatori (amfitrioni/proprietari ori angajaţi ai acestora). Activitatea s-a dovedit a fi rentabilă - mai ales ca urmare a schimbării preferinţelor şi obişnuinţelor turiştilor către turismul individual - în dauna turismului de masă sau a celui de tip “industrial”. Pe de altă parte, migrarea către oraş, modernizarea muncii în sectorul agricol, schimbările provocate de creşterea concurenţei în lumea rurală prin lărgirea pieţei libere comunitare1, au o contrapondere în agroturismul. Activităţile din sfera turismului pot relansa economic satele, dacă atitudinea binevoitorare a locuitorilor acestora - de a primi şi accepta în mijlocul lor valul risipitorilor şi pretenţioşilor oaspeţi – este receptată favorabil. 3 câteva decenii – cazarea turiştilor s-a practicat de o manieră mai mult sau mai puţin

în ultimii ani. preocupările de a defini turismul rural sunt sporadice şi pot fi întâlnite în literatura de specialitate diferite definiţii conform unor orientări de moment a specialiştilor. lucrative sau obşteşti. după unele abordări psihologice (107). Programul de acţiune al C. Căutarea mediului rural pentru odihnă şi recreere este o tendinţă generală în practica mondială a turismului. Astfel. numeroase organizaţii de turism. I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND TURISMUL RURAL ŞI AGROTURISMUL 1. în ţările cu un grad ridicat de urbanizare şi industrializare a apărut necesitatea de a recrea sau crea ambiantul rustic-rural sub multiple forme: sate de vacanţă. de organizarea şi instituţionalizarea turismului în spaţiul rural. organizaţie care acoperă întreaga Europă geografică. pentru perioada 1990-1992 a oferit acestei organizaţii mijloacele necesare pentru a putea transpune obiectivele stabilite prin statut. care implică foarte mult respect faţă de oaspeţi. un 4 . ferme de vacanţă. turismul din toate ţările Europei şi implicit din România trebuie să valorifice iniţiativa. din diverse ţări europene se preocupă. deţine un loc prioritar.1 DEFINIREA ŞI SCOPUL TURISMULUI RURAL Turismul rural este o activitate economică complexă. precum şi satul turistic care. Fiind un fenomen socio-economic nou în evoluţia turismului. Astfel. circulaţia turistică rurală. când EUROGITES nu primeşte fonduri pentru a putea pune în aplicare obiectivele stabilite prin statut şi pentru a avea succes. care pune în evidenţă.E. staţiuni rurale de odihnă. pasiunea şi curajul întreprinzătorilor particulari. cu o largă sferă de cuprindere. Ca urmare. Venind în întâmpinarea acestei tendinţe. (26) Din anul 1993 România este membră EUROGITES. turistul nu este un anonim. printr-un mecanism propriu. ca un domeniu şi o artă a primirii turistului şi a unui comportament ce diferă de alte forme de turism. turismul rural este definit ca o formă particulară de turism.CAP. Putem aprecia că turismul rural este o stare de spirit specifică locuitorilor rurali. ci un oaspete de seamă. de mai mulţi ani. sate club sau pentru tineret. Prin deschiderea graniţelor europene „Anul turistic“ – 1990 – a fost înfiinţat EUROGITES. în acţiuni concrete. În condiţiile de astăzi.

într-un spaţiu adecvat şi plăcut şi la un preţ rezonabil. în care turiştii descoperă viaţa la ţară.prieten al familiei. inedit. activităţi recreative. menite să acopere nevoile consumatorilor în materie de primire. având grijă să se păstreze originalitatea mediului rural. turismul rural poate fi considerat ca o terapie necesară pentru relaxarea şi „reîncărcarea bateriilor“ omului modern. Dezvoltarea turismului rural apare ca o consecinţă a restrângerii mediului natural în condiţiile urbanizării planetei. Ca atare. a produselor de marcă cu identitate regională. a poluării. existenţa unei baze materiale (care implică mijloace de transport şi căi de acces) şi a unui cadru legislativ adecvat. a produselor agricole. alimentaţie. turismul rural este apreciat în raport cu existenţa spaţiului rural corespunzător. turismul rural se manifestă în spaţiul rural indiferent de caracteristicile fizico-geografice şi demografice ale spaţiului rural. turismul rural. a stresului fizic şi psihic specifice unei existenţe moderne. Privit prin prisma abordării sociologice. Din acest motiv se impune ca turismul rural să rămână un produs al societăţii rurale. 5 . Din punct de vedere al abordării geografice. În ansamblul economiei locale. gospoăria proprietarului. şi specific etnografic şi cultural. (70) turismul rural se defineşte ca fiind “o formă de valorificare turistică a spaţiilor rurale prin exploatarea resurselor naturale. oamenii interesaţi să practice o astfel de activitate. respectiv. poate fi definit ca o activitate specifică mediului rural. În acest fel se produce inserţia turistului. a valorilor şi tradiţiilor culturale şi istorice. dornic de a se integra unui mod de viaţă autentic. Practicarea turismului rural presupune existenţa următoarelor elemente: (20) existenţa unui spaţiu rural bogat în tradiţii cu un mediu natural deosebit. se poate observa o mare diversitate a schimbului de impresii între turişti şi gazdă. divertisment şi diverse servicii”. a aglomeraţiei umane. serviciile oferite de aceşti oameni: cazare şi masă. mediul rural cu tradiţiile şi obiceiurile sale. (35). care să impulsioneze oamenii în vederea practicării unei astfel de activităţi. cultivându-se continuu relaţii care duc în cele din urmă la intensificarea fluxului turistic din zonă. Este necesar să fie o contribuţie a întregii societăţi rurale. în societatea rurală. implementarea echipamentelor de recreere şi odihnă. respectiv amenajarea spaţiului rural. Astfel. care revine mereu cu plăcere la pensiune.

cum ar fi Germania. ci trebuie să aibă anumite trăsături specifice. De exemplu. linişte. Belgia. consideră că turismul rural nu este sinonim cu turismul într-o zonă rurală. medii nemecanizate. (8) Se poate observa astfel că acest concept nu are acelaşi înţeles în toate ţările europene. Se pune mereu întrebarea: ce se înţelege prin „zone rurale”. evenimente. sporturi şi distracţii. contacte personale în antiteză cu anonimatul urban. dezvoltate într-un spaţiu caracterizat drept rural. în care în mod constant. zone de litoral sau zone montane. Directorul Programului de Dezvoltare a Agroturismului de la Universitatea Bristol (88). nici de litoral. 6 . alimentaţie publică şi agrement. evenimente. zonele rurale sunt practic toate zonele care nu sunt urbane. În Spania. de activităţi. În Italia. termenul de zonă rurală reprezintă zone diferite de oraşe. termenul de turism rural implică prezenţa anumitor trăsături ale produsului turistic. În acest context. când este vorba de a defini exact turismul rural. în general. apar o serie de probleme. ca un ansamblu de o largă varietate de activităţi. Bernard Lane. turiştii exclud orice relaţii semnificative cu populaţia. festivităţi. Trecând peste această chestiune geografică. În Irlanda şi Marea Britanie. posibilitatea unei mai bune cunoaşteri a zonei şi a locului. toate desfăşurându-se într-un mediu tipic rural. Această definiţie de ordin general şi care poate fi doar parţial acceptată pune în evidenţă agroturismulfaţă de activitatea turistică tradiţională. utilizate pentru producţia rurală. „turismul rural este un concept care include toate activităţile turistice din zonele rurale”. sentimente de stabilitate şi istorie naţională. În unele ţări din Europa. în ansamblul său include o paletă largă de modalităţi de cazare. cum ar fi: deschiderea spre natură. regiuni. Olanda. termenul de zonă rurală se referă la zone care nu sunt nici urbane. o vizită la o fabrică dintr-o zonă rurală sau o zi petrecută într-un parc tematic dintr-o zonă rurală nu reprezintă turism rural în accepţiunea actuală a acestei noţiuni. dar include şi regiunile montane. Turismul ruraleste privit. există tendinţa de a înţelege prin zone rurale acele părţi. Agroturismuleste un concept care cuprinde activitatea turistică organizată şi condusă de populaţia locală şi care are la bază o strânsă legătură cu mediul ambiant natural şi uman. Conform unei definiţii (1). Luxemburg şi Franţa. Portugalia şi Grecia. Totuşi. absenţa aglomeraţiei. Această definiţie pare a fi unanim acceptată şi necontestată. de exemplu. servicii de cazare.Turismul rural.

cure terapeutice. tranzacţii sau afaceri. precum şi multe alte activităţi specifice. Din punct de vedere al activităţilor care gravitează în jurul gospodăriei ţărăneşti. pregătit şi amenajat special pentru primirea de oaspeţi. valorificând resursele turistice locale (naturale. turismul albastru (vacanţe pe litoral) şi turismul de lumini (turismul urban). De la această necesitate fundamentală se pot formula diferite concepte sau definiţii derivate care să caracterizeze agroturismul pe segmente specializate.2 DEFINIREA ŞI SCOPUL AGROTURISMULUI În ceea ce priveşte definirea agroturismului. distingându-se de turismul alb (sporturi de iarnă). 7 . ea are la bază necesitatea găsirii de soluţii pentru gospodăriile rurale. desfăşurat în staţiuni şi centre turistice. agrement. precum şi la oferta „standard” de tip industrial 1. cu un spectru larg de motivaţii: de tranzit sau itinerant cu valenţe cultural-cognitive etc. sate de vacanţă şi îmbracă forme variate de sejur. utilizează diverse spaţii de cazare: hanuri şi hoteluri rurale. termenul de turism verde este adesea utilizat.” (72) Turismul rural constituie o alternativă la turismul tradiţional. agroturismul poate fi definit ca un ansamblu de bunuri şi servicii oferite de gospodăria ţărănească spre consumul persoanelor care. drept un concept care acoperă activităţile organizate şi conduse la nivel local şi bazate pe atracţiile mediului natural şi uman. culturale şi umane) ca şi dotările şi echipamentele turistice. Turismul rural este o formă de turism care “se desfăşoară în mediul rural. odihnă. Motivaţia principală a unei asemenea forme de turism este de integrare a turiştilor în mediu natural şi uman şi pe de altă parte implicaţia populaţiei locale în furnizarea de servicii pentru turism. adăposturi. Din punct de vedere al spaţiului de cazare (al asigurării bazei materiale). economice.Turismul rural poate fi definit. pentru o anumită perioadă determinată. vin în mediul rural pentru relaxare. în sensul creşterii veniturilor prin valorificarea potenţialului economic al acestora. Alături de noţiunea de turism rural. dezvoltând serviciile de găzduire şi de valorificare a produselor proprii şi locale. pentru a evita controversa geografică. agroturismul poate fi definit ca o activitate capabilă să valorifice excedentul de cazare existent în gospodăria ţărănească. inclusiv pensiunile şi fermele agroturistice. clasic.

lipsite de factori de stres. reprezintă o activitate secundară. cultural. distracţie etc. ambianţa întâlnită de turist este familială. o reprezintă o activitate economică ce valorifică excedentul de spaţii de cazare existent în gospodăria ţărănească. pensiune. permite realizarea unui turism adecvat 8 . prelucratul produselor agricole. cât şi activitatea economică. economic. prin: menţinerea echilibrului ecologic. de prelucrare a produselor agricole în gospodărie şi de comercializare a acestora). prepararea hranei). sociale etc. o are o durată determinată de timp (vacanţe de vară sau iarnă. o de regulă. turistic. studii şi documentare. agroturismul este o formă de turism cu multă varietate şi unicitate în realizarea serviciilor ce se oferă oamenilor care iubesc natura. să participe la activităţile gospodăriei (uscatul fânului. o turiştilor li se oferă posibilitatea.Din punct de vedere al divertismentului. în general şi a agroturismului . de regulă agricolă practicată de gazdele turiştilor (activităţi de producţie. iniţiere în arta meşteşugurilor tradiţionale. menţinerea diversităţii naturale.). în paralel şi activităţi cu profil agricol (cultivarea plantelor. ecologic. o are scopuri diferite: recreere. în scop de recreere. o constituie un mijloc de valorificare integrală a spaţiului rural cu potenţialul său natural. turistul are acces la atracţii turistice naturale. cuprinzând atât activitatea turistică propriu-zisă (cazare. socio-uman o contribuie la dezvoltarea durabilă a spaţiului rural. o oferă servicii turistice (cazare. favorizează dezvoltarea economică a localităţilor rurale. cu un puternic caracter ospitalier. activitatea agricolă în gospodăria proprie rămânând principala ocupaţie şi sursă de venit. weekend). etnografice. agricol. în special şi prezintă în principal următoarele caracteristici:(120) o prezintă un grad de complexitate ridicat. prestări de servicii. pescuit.). mulsul vacilor. agrement). culegerea fructelor. pensiune. edilitare etc. o proprietarul desfăşoară. favorizează dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii. Agroturismul reprezintă o formă particulară de turism rural cu un grad de complexitate mai ridicat. turistul beneficiază de un mediu nepoluat. culturale.(95) Agroturismul este o componentă a turismului. sport. creşterea animalelor etc. folosirea durabilă a resurselor turistice. cultura şi arta ţărănească.

tendinţele privind necesitatea petrecerii timpului liber într-un mod cât mai plăcut şi divers creează premisele dezvoltării organizate a turismului rural şi a agroturismului. aerul curat şi doresc să poată practica sportul şi drumeţia (32). Deşi acţionează în spaţiul rural. care şi-au pierdut în mare parte funcţia de bază. sejururi în case de vacanţă. INTERFERENŢE ÎNTRE TURISMUL RURAL ŞI AGROTURISM Evoluţia socială. 1995. existând o strânsă corelaţie în special cu ramurile agricole 1. familii cu copii mici. tineri căsătoriţi etc. 1997). În prima categorie. iar pentru alţii sunt două noţiuni diferite (Florina Bran. de incluziune. criteriul de definire utilizat este ponderea veniturilor realizate din activitatea de turism de care beneficiază comunitatea rurală sau numai o parte a acesteia. specifice diferitelor zone geografice. care nu sunt legate de gospodăria ţărănească: vacanţe în gospodării. Ion Talabă. 1997.. agroturismul şi turismul rural sunt două concepte care pentru unii autori reprezintă acelaşi lucru (Braşoveanu N. În clarificarea acestor termeni şi stabilirea interferenţelor există două tendinţe de definire a acestor noţiuni. case particulare. Practica a arătat că aceste categorii se identifică până la un anumit nivel. la diferenţiere. apar frecvent termenii de turism rural şi agroturism. 1999. cât şi elemente diferite care le conduc la departajare. 1999). locuinţe de vacanţă. vor să-şi petreacă vacanţa într-un mediu rural intact.(135) o turistul are acces la meniuri tradiţionale de sărbători. cultura şi natura. Ei caută liniştea.diferitelor categorii de vârstă sau statut social: persoane de vârsta a treia. Nistoreanu P. Oferta de „Turism rural” defineşte toate ofertele turistice din mediul rural. În literatura existentă. Vasile Glăvan.. 9 . o agroturismul se realizează în strânsă corelaţie cu economia locală. inclusiv în cea din ţările Comunităţii Europene. La acest nivel cele două forme de turism trebuie să dispună de un management capabil să armonizeze cadrul natural şi gospodăria ţărănească în scopul satisfacerii cerinţelor turistului modern. persoane cu dizabilităţi. au un numitor comun care scoate în evidenţă elementele de identitate.3. să li se ofere produse şi specialităţi regionale. Turiştii doresc să cunoască tradiţiile rurale.

curiozitatea. (16) Agroturismul. în activitatea de agroturism. sportul.În cea de-a doua categorie. sporirea gradului de solicitare pentru spaţii de cazare cu un confort mai redus. odihna. acceptarea alegerii ca destinaţii de vacanţă a ţărilor învecinate. cele de cazare. pe lângă obţinerea unor venituri complementare pentru populaţia locală şi la 10 . ca formă complementară a turismului rural. se interferează în mare măsură cu agroturismul. greu de atins în majoritatea pensiunilor agroturistice. pescuitul sportiv. proaspete. care împreună cu cele specifice din gospodăria ţărănească constituie componente ale ofertei turistice. gustând din senzaţiile noi oferite de un mediu total diferit de cel în care trăieşte în mod curent. termenul de turism rural cuprinde şi cultura. formele de agrement şi animaţie etc. cura de aer sau de fructe. criteriul de diferenţiere se bazează pe ponderea diferitelor elemente constitutive ale ofertei turistice. cunoaşterea şi adeziunea temporară la grupurile de apartenenţă specifică zonelor rurale. turismul rural este acela care a scos la iveală mai ales în ultima perioadă un aspect deosebit de interesant şi anume cerinţe crescândă pentru turismul din regiunile rurale şi reorientarea unor aspiraţii. la activităţile gospodăreşti. cadrul de compensare fizică şi spirituală. cu care se completează şi se stimulează reciproc. contribuie. prezentarea puternică a elementelor patriarhale. serviciile de alimentaţie în turismul rural se bucură de condiţii speciale prin varietatea. istoria. Astfel. dacă doresc. tradiţiile existente în spaţiul rural. În plus. tendinţe către folclor. Agroturismul este şi va rămâne o activitate complementară sezonieră. Unele din motivaţiile posibile care au dus la apariţia şi dezvoltarea turismului rural sunt: reîntoarcerea în natură. vânătoarea. de transport trebuie să se situeze la nivelul calitativ întâlnit în orice formă de turism. Prin conţinutul său. fragmentarea vacanţelor. turismul rural. turismul cultural şi de cunoaştere. Sub acest aspect. de alimentaţie. principalele categorii de servicii. tradiţie şi puritate a naturii şi a necesitat un comportament turistic special. gusturi. limitată în cele mai fericite cazuri la circa 100 zile turistice anual. calitatea şi mai ales prin prospeţimea produselor oferite chiar de către gazdă care are în gospodărie animale şi păsări. motivaţiile estetice. ascensiunile şi drumeţiile. În comparaţie cu agroturismul. consumul de alimente. Vizitatorii pot participa activ. cunoaşterea şi înţelegerea creativităţii populare.

Turismul rural se bazează pe trei elemente principale: spaţiu. Zonele geografice. resursele umane diferite din punct de vedere cantitativ şi calitativ fac ca ceea ce este de dorit sau posibil într-un anumit loc să nu fie la fel în alt loc. Prin istoria. pe aceeaşi bază geografică. condiţiile economice variate. căutarea autenticului. ceea ce este benefic sau tolerat într-un loc sau pentru un anumit grup uman poate deveni nociv sau intolerabil într-un alt loc sau pentru un alt grup uman. economică sau culturală. oameni şi produse (61). atracţiile turistice diverse.4. Interesul crescut pentru sport. au stimulat dezvoltarea agroturismului . prezent şi viitor propriu. el a contribuit din plin la transformarea mediului geografic. fiecare în parte. locuri de mici dimensiuni. iar exploatarea lor în interes turistic nu se face pe un teren uniform. peisaje. deoarece descriu realităţi foarte diferite. continuitatea şi prezenţa sa permanentă în teritoriu. turismul ruralîn Europa a resimţit puternic impactul schimbărilor importante în atitudinile şi preferinţele consumatorilor. Spaţiul rural s-a format prin juxtapunerea mai multor entităţi care au. ameliorarea comportamentului social în relaţiile umane. i-a determinat pe producătorii de voiaje turistice să găsească alternative pentru destinaţiile spre litoral şi munte. socială. 1. ridicarea nivelului general de civilizaţie a unei categorii de populaţie care trăieşte izolat. rezultând un ritm accentuat de schimbare în conţinutul produsului turistic rural. mobilizarea unui număr însemnat de gospodării şi de persoane. 11 . Satul a ocupat încă de la începuturile activităţilor umane un loc dominant în ansamblul reţelei de aşezări care s-a organizat în cadrul unui anumit peisaj geografic. Deplasarea dinspre turismul de masă către turismul individual şi modificarea preferinţelor privind tipul de vacanţă.realizarea unor obiective sociale cum ar fi: continuitatea activităţilor agricole întrun mediu slab-productiv. sănătate. CONŢINUTUL ACTIVITĂŢILOR DE TURISM RURAL ŞI AGROTURISM Începând cu anii 1970. Aceste elemente ale activităţii de turism rural sunt variate în funcţie de regiune sau ţară. cultivarea relaţiilor umane şi chiar ameliorarea situaţiei igienico-sanitare din multe localităţi rurale.

activi locali care fac viaţa mai uşoară la ţară. însoţită de serviciile corespunzătoare şi. posibilitatea descoperirii unor locuri şi oameni noi. Ospitalitatea tradiţională a ţăranului trebuie să fie însoţită de o pregătire specifică activităţii de cazare turistică. Ferma. de cules ciuperci apreciate de consumatori. obiceiuri prezintă importante valenţe turistice. biserica. spaţiul rural sunt imagini sau motive pentru care turiştii vin să-şi petreacă vacanţele la ţară. Satul grupează artizani comercianţi. tradiţii. oferind vizitatorului – consumator satisfacţia unei cazări civilizate. a celui care cunoaşte secretele naturii. fiind influenţat şi de dotările de infrastructură pe care le deţine habitatul rural. cafeneaua. Ferma. Locuitorii din mediul rural trebuie să fie principalul element în activitatea de turism rural pentru a fi principalii beneficiari. care a păstrat în interiorul său. satul. fiind casa fermierului.Toate schimbările apărute în structura social-economică în decursul timpului sunt reflectate în viaţa cotidiană a satului. semnificând dimensiunea umană. este locul cu un mod natural de viaţă . elemente valoroase ce marchează principalele trăsături istorice şi culturale. practic a luat un mai mare avânt în ultimul deceniu. iar aportul fiecăruia trebuie să contribuie la montajul produselor turistice. populaţie. Satul ocupă un rol deosebit de important în imaginaţia orăşeanului. turismul rural se axează pe servicii turistice de bază. şcoala. locul unde se succed generaţii. cu sprijinul a numeroase asociaţii de profil. rămâne un simbol foarte puternic pentru locuitorul din mediul urban. 12 . a ţăranului. animaţia locală specifică. este locul în care se cresc animale domestice cu care orăşeanul a pierdut contactul. iniţiativa privată trebuie să se integreze într-un plan colectiv de dezvoltare globală. Turismul rural deşi are o istorie mai veche. în acelaşi timp. locuri care au marcat viaţa oamenilor secole de-a rândul. Un element definitoriu care alcătuieşte structura turismului rural îl constituie dezvoltarea susţinută a serviciilor de divertisment şi agrement rural. Aşezările rurale prin principalele lor componente – vatră moşie. evocă primăria. locurile cele mai bune de pescuit. mici întreprinzători. ocupaţii. multe la nivel de judeţ. Pentru început. este locul unde se pot mânca fructe proaspete. În condiţiile în care se vor crea premisele de suport pentru agrementul rural şi numărul turiştilor care vor prefera asemenea vacanţe va creşte.

plimbări. Spaţiul rural reprezintă întregirea activităţii de cazare la fermă sau gospodăria ţăranului şi a vieţii satului în slujba agroturismului .Satul reprezintă de asemenea. studiul sau observarea naturii. Turiştii doresc să parcurgă acest spaţiu rural sau să acţioneze în slujba acestuia. Spaţiul rural reprezintă simbolul libertăţii. dar mai ales prin prospeţimea produselor oferite de către gazdă. care dispune şi de capacitatea de producţie respectivă. recurge şi la serviciile de alimentaţie. coborâre cu pluta. Se cunoaşte că turismul rural. fotografiere. El poate îmbrăca diferite forme. prin funcţia lui de consumator. Această formă de turism este puternic influenţată de factorii psihologici şi se adresează prin excelenţă iubitorilor de natură. a celor mai frumoase sărbători. serviciile de alimentaţie în agroturismulse bucură de condiţii speciale prin varietatea. celor care ştiu să o folosească în avantajul sănătăţii şi reconfortării lor fără să o distrugă. apei nepoluate. dar şi la activităţi fizice de-a lungul potecilor. Agrementul reprezintă un element esenţial care contribuie la reuşita vacanţelor la ţară. Ferma. munţii etc. a locurilor pline de flori. respiraţiei. datorită faptului că agroturismul. împreună sau separat constituie farmecul turismului rural prin atractivitate. diferite bunuri etc. 13 . filmat. cunoaşterea zonelor etc. echitaţie. a parfumurilor şi cânturilor. Turismul rural trebuie înţeles ca o formă de activitate care asigură populaţiei urbane cele mai adecvate condiţii de terapie împotriva stresului determinat de tumultul vieţii cotidiene. satul şi spaţiul rural. pe malul râurilor şi lacurilor. locul de baştină. ciclism. de alimentaţie trebuie să se situeze la un înalt nivel calitativ. traversând dealurile. botez sau de iarnă. drumeţie. pescuit. achiziţionează amintiri. familiale) şi este practicat îndeosebi la sfârşit de săptămână sau în timpul vacanţelor. articole cu specific local. escaladări pe versanţi. turismul rural se pretează atât turismului individual cât şi de grup (în special grupurilor mici. aduce o creştere a veniturilor în locurile unde aceşti turişti se deplasează temporar. calitatea. Toate aceste activităţi în plină natură constituie un criteriu important în alegerea petrecerii vacanţelor la ţară. verdeţei. vânătoare. În plus. invitând la contemplaţia peisajelor. a vieţuitoarelor. la sporturi care cer mediu rural obligatoriu. Principalele categorii de servicii oferite: de cazare. participarea la festivaluri rurale. pe lângă serviciile de cazare solicitare. Ca formă a turismului de masă. a celor mai frumoase obiceiuri de nuntă.

dar nu trebuie neglijate nici situaţiile în care efectele au fost negative. natura activităţii turistice. (77) care face referire la caracteristicile localităţii. impactul este unul pozitiv. Intensitatea de continuă creştere a activităţii turistice în diferite regiuni determină un impact puternic asupra comunităţilor locale ale acelor regiuni. o dimensiune importantă. raportul turişti / rezidenţi. ca urmare a dezvoltării turismului în zonă. ca şi pentru multiplele posibilităţi de practicare a sportului în aer liber. cum ar fi: rolul ei ca destinaţie turistică. În cadrul acestui impact. pentru liniştea şi bogăţia cadrului natural. o constituie dimensiunea social-culturală.În ceea ce priveşte limitele de vârstă. Relaţiile dintre oaspeţi şi localnici sunt privite ca o balanţă între costuri şi beneficii. caracteristici economico-sociale. schimbându-şi percepţiile pe măsura experienţei. 14 . fiind şi motivul pentru care vacanţele localnicilor sunt adesea stabilite ţinând cont de sezonalitate. etc. Sezonalitatea îşi pune amprenta asupra reacţiilor comunităţii prin fluxurile accentuate de turişti în perioade de vârf. pentru alimentaţia sănătoasă şi bogată în vitamine. Raportul turişti/rezidenţi oferă informaţii asupra intensităţii fluxului turistic. apropiere de casă. De cele mai multe ori. pentru confortul oferit de locuinţele săteşti modern amenajate. În regiunile turistice. sezonalitate. comunităţile locale trec printr-o secvenţă de reacţie. în afara celei economice. Gradul de implicare a indivizilor şi industria turistică este importantă pentru echilibrul acestei balanţe. În ultima vreme se cunoaşte o creştere a acestui raport pe măsură ce o anumită destinaţie turistică trece prin stagii succesive de dezvoltare. tipurile de turişti. turismul rural vine în întâmpinarea dorinţelor tuturor categoriilor de vârstă. perioadă de şedere etc. pentru ambele părţi. deoarece influenţează măsura în care beneficiile sunt percepute ca fiind mai mari decât costurile. fiind practicat atât de persoane de vârsta a treia cât şi de către generaţia tânără. Impactul turismului rural asupra comunităţilor locale se evidenţiază prin dimensiunea extensivă. Dimensiunea intrinsecă se referă la caracteristici ale membrilor comunităţii gazdă care afectează variaţiile impactului turismului asupra respectivei comunităţi: grad de implicare.

fie să accepte mai uşor impactul negativ al acestuia asupra comunităţii în care trăiesc. pasagerii în tranzit. realizarea de tratamente medicale. Motivul sejurului este un criteriu care conduce la structurarea călătoriilor dintr-o localitate sau ţară în două mari categorii şi anume: cei care intră şi cei care nu intră în categoria turiştilor. călătorie. Călătoria este o noţiune care presupune deplasarea unei persoane cu sau fără un vehicul. vizită. efectuarea de afaceri sau alte motive profesionale. recreere. de plecare şi de destinaţie. sport. diplomaţii etc. refugiaţii. Potrivit celor enumărate mai sus nu pot face parte din categoria turiştilor următoarele tipuri de călători: lucrătorii veniţi din afară. pasagerii aflaţi în croazieră în care debarcă pentru a vizita ţinutul etc. serveşte la identificarea altor două categorii de vizitatori: excursioniştii sau vizitatorii de o zi care nu îşi petrec noaptea în localitatea sau ţara respectivă şi turiştii care vor rămâne acolo cel puţin o noapte.Persoanele care îşi bazează existenţa pe activităţile turistice sunt înclinate fie să supravegheze impactul pozitiv al turismului. Maximum de timp pe care o persoană îl poate petrece într-o ţară pentru a fi considerată vizitator este de 1 an. Pot face parte din categoria turiştilor toate persoanele care călătoresc într-o serie de scopuri cum ar fi: petrecerea timpului liber. misiuni. Activităţile de turism rural şi agroturism se bazează pe o mulţime de elemente specifice. durata sejurului. membrii forţelor armate. 15 . excursie etc. recreare – refacere sau reîmprospătare) se înţelege tot ceea ce un individ întreprinde în timpului liber pentru revitalizare. imigranţii temporari sau permanenţi. nomazii. unele activităţi remunerate (86). de asemenea. Pot fi incluşi. reprezentanţii consulari. situate în locuri diferite cel care o efectuează purtând denumirea de călător. vizitarea rudelor şi prietenilor. acţiunile angajate în timpul liber trebuie să fie constructive şi plăcute. studii. în rândul turiştilor: străinii nonrezidenţi. pelerinaje religioase sau de alt ordin. În acest context prin timp liber. Prin recreere (lat. din acea ţară. între cel puţin două puncte. Pentru a fi vorba de recreere. desemnăm timpul asupra căruia omul dispune absolut liber. naţionalii rezidenţi în afară de membrii echipajelor mijloacelor de transport străine aflate în reparaţii sau în escală şi care apelează la serviciile de cazare – masă. utilizându-l aşa cum doreşte el. congrese. respectiv persoanele care urmează să exercite în spaţiul avut în vedere. recreere.. Durata sejurului (criteriul cazării peste noapte). larg utilizate în limbajul curent şi cel de specialitate cum ar fi: motivul sejurului.

Dezvoltarea ofertei de cazare conduce la apariţia unui cadru construit de calitate. Dezvoltarea ofertei de cazare conduce la apariţia unui cadru constant de calitate. autorul ei fiind vizitatorul. realizarea ofertei de cazare conduce la creşterea veniturilor întreprinzătorilor respectivi. În acelaşi timp. În cazul excursiilor de aproximativ o zi. în funcţie de sezonul ales. de la un circuit pe o anumită temă sau într-o anumită regiune. pe de o parte. într-un han sătesc. unde se pot distinge elementele primii şi cazării turiştilor în cadrul rural. indicând orice călătorie care se face cu un motiv anume. chiar pentru stimularea activităţilor economice. Satul sau zona agroturistică reprezintă spaţiul real de atracţie. de asemenea şi schimbări în concepţia celor ce vor construi. într-un camping rural sau într-un sat de vacanţă familial. motivaţia călătoriilor turistice în zonele rurale este reprezentată de cadrul natural nealterat. Astfel. Astfel se consolidează gospodăria ţărănească. lapte) pentru a satisface o cerere sporită de produse agricole şi neagricole. se exprimă pornind fie de la un sejur. specifice pe de altă parte (103). în care se întrepătrund toate elementele de dezvoltare locală.Vizita este noţiunea cu înţelesul cel mai apropiat de turism. care are ca efect îmbunătăţirea aspectului arhitectonic al satului. de tradiţii şi obiceiuri de activităţile practicate în aceste areale. Ca urmare a circulaţiei turistice se dezvoltă activităţi economice pe plan local (prelucrarea unor materii prime din producţia proprie de carne. în timp ce turismul este o vizită în care persoana petrece cel puţin o noapte într-un loc special de găzduire (colectiv sau privat) situat în locul vizitat. fie de la o activitate de petrecere a timpului liber. Ei vor 16 . Apar. procesul de amenajare turistică a spaţiilor rurale vizează crearea condiţiilor pentru prezenţa turiştilor şi pentru satisfacerea nevoilor lor. Oferta turistică ca element al agroturismului şi agroturismului. reţelele folosite etc. produsul turistic include întotdeauna cazarea la un locuitor. Ca urmare. Excursia este o vizită având durata de cel mult o zi. dezvoltare care la rândul ei se realizează prin intensificarea activităţii turistică. şi pentru desfăşurarea nestigherită. Între activitatea de agroturism şi dezvoltarea economico-socială a zonelor rurale există o relaţie de corespondenţă şi reciprocitate: astfel creşterea circulaţiei turistice se face prin dezvoltarea generală a zonelor rurale. care are ca proprietate principală îmbunătăţirea aspectului arhitectonic al satului. clientela potenţială.

Ca urmare a intensificării circulaţiei turistice se dezvoltă activităţi economice pe plan local menite să satisfacă cererea sporită de produse agricole şi neagricole. Ca urmare a dezvoltării activităţii agroturistice se înregistrează transformări fundamentale la nivelul satelor. Ele au fost practicate şi s-au transmis din generaţie în generaţie suportând influenţele economico-sociale ale zonelor respective. atât în ceea ce priveşte numărul activităţilor desfăşurate cât şi a calităţii lor. laboratoare de carmangerie. se dezvoltă şi sistematizează activităţile de prestare a activităţilor complementare agroturismului. muzee locale. magazine de desfacere de produse de artizanat şi de suveniruri. ateliere de croitorie şi spălătorie. cât şi cu interiorul acestuia. tarafuri şi fanfare. agenţi. Astfel dezvoltarea tuturor acestor activităţi duce la creşterea gradului de prosperitate a zonei precum şi al modernizarea infrastructurii locale. operatori.accepta existenţa unui arhitect în vederea realizării unor construcţii funcţionale. cu un grad de confort mai ridicat. atât în relaţiile cu exteriorul sistemului local. de acest lucru beneficiind atât proprietarul cat şi turistul. concretizate în unităţi cum ar fi: brutării şi ateliere de patiserie. după cum urmează: apar centre de informare. etc. În aceste centre se organizează şi se constituie săli de spectacole. biserica şi alte unităţi culturale. unităţi de prelucrare a laptelui. organizarea de centre culturale împreună cu instituţiile deja existente în cadrul satelor: şcoala. Indirect se va realiza o creştere a numărului de locuri de muncă atât în activitatea turistică cât şi în activitatea de producţie şi în servicii. developare de filme etc).Sectorul meşteşugurilor şi artizanatului ocupă un loc aparte deoarece aceste activităţi au o conotaţie de ordin artistic şi cultural fiind totodată diferite de la o localitate la alta. Particularităţile acestor activităţi determină un avantaj în cadrul pieţei suvenirurilor cu influenţe evidente asupra veniturilor meşteşugarilor. şi altele. 17 . coruri. ateliere foto (comercializare filme foto şi casete video. Acest segment organizaţional are menirea de a capta şi emite informaţii. Activităţile acestor unităţi este desfăşurată de persoane specializate în turism: manageri turistici. ansambluri folclorice. agenţii şi dispecerate turistice ca urmare a necesităţii reglementării şi organizării circulaţiei turistice la nivelul localităţii.

sunt principalele motivaţii care atrag turiştii în mediul rural.1 TURISMUL RURAL ŞI AGROTURISMUL PE PLAN MONDIAL Turismul rural poate fi delimitat din punct de vedere geografic numai după ce se defineşte ruralitatea şi se determină gradul de urbanizare şi ruralizare. Franţa are comune sub 2000 de locuitori. Anumite surse bibliografice (63.80. conservă în mare măsură mediul natural şi oferă turistului senzaţia existenţei unei economii naturale. aşezările rurale de tipul satelor au un număr de locuitori care variază între 500 şi până la 5000 de locuitori. Specificul rural tradiţional. conjugat cu interesul pentru peisaj şi cu posibilităţile de recreere pe care le oferă mediul sătesc. Portugalia şi Elveţia au comune cu mai puţin de 10000 de locuitori . chiar mai mult în cazul satelor foarte mari. activitatea dominantă este în agricultură sau silvicultură. teritoriile cuprind mai puţin de 1000 de locuitori. în Austria comunele au sub 5000 de locuitori . neindustrializate. II EVOLUŢIA TURISMULUI RURAL ŞI AGROTURISMULUI 2. În România. gospodăriile fiind distanţate la cel puţin 200 m unele de altele . utilizarea solului şi raportul dintre agricultură şi silvicultură şi structurile sociale tradiţionale şi aspectele identităţii comunitare şi de patrimoniu. având o densitate a populaţiei sub 400 loc/kmp Danemarca şi Norvegia cuprind aşezări sub 200 de locuitori . tradiţionale. Majoritatea specialiştilor definesc zonele rurale ca fiind cele care au 1020% din suprafaţa totală ocupată în construcţii. cu excepţia zonelor din staţiunile de vacanţă.109) fac referire asupra aşezărilor rurale din câteva ţări şi anume: în Australia sunt aşezări cu mai puţin de 1000 de locuitori. Pentru stabilirea gradului de ruralizare se folosesc trei criterii şi anume: densitatea populaţiei şi caracteristicele gospodăriilor. Complexitatea mediului rural a determinat o 18 . în Canada.CAP.

societăţi sau agenţii specializate. flora. moduri de viaţă. creşterea timpului liber. creşterea veniturilor populaţiei. indiferent de ţară este dificilă deoarece turismul urban sau de staţiune nu se limitează doar la zonele urbane ci se prelungeşte şi în zonele rurale. edilitare. turism de litoral. ruralul echivalează cu spaţiile care nu se includ în categoria celor urbane. ceea ce face ca turistul să influenţeze urbanizarea zonelor rurale. turismul se poate clasifica: 19 . în cadrul ţărilor europene. în general. specificitate demografică cât şi schimbările datorate mutaţiilor social economice şi politice. zone care sunt dificil de definit. pe o durată limitată de timp. În evoluţia lor. fie pe cont propriu.114. În concepţia economiştilor francezi (13. Astfel. de vânătoare etc. formele de relief. etc. întrucât criteriile folosite variază de la o ţară la alta. Prin istoric şi conţinut. În funcţie de provenienţa turiştilor. prin care se iau în considerare acele zone rurale care se detaşează de ruralul propriu zis. fauna diferenţiaza turismul în: turism montan. reţeaua hidrografică. precum şi industria care concură la satisfacerea nevoilor turistice. iar în funcţie de sensul circulaţiei turistice deosebim turism emitent sau receptor. deosebim turism intern şi turism extern. Factorii naturali au rol hotărâtor în practicarea turismului. Aceşti factori sunt: creşterea populaţiei globului. culturale. politici. clima. demografici. neschimbaţi) şi factorii economici. Din cele menţionate rezultă că stabilirea unei definiţii complexe.89. Conceptul rural-urban se foloseşte pentru a desemna atît diverse peisaje. modernizarea mijloacelor de transport şi comunicaţii. realizate fie prin intermediul unor organizaţii. litorale sau uneori montane. curentele turistice şi durata de sejur. încurajând modificările economice. Unii factori influenţează turismul pe perioade lungi de timp. turismul este prin excelenţă un concept urban. de schi.141) turismul reprezintă “ansamblul de măsuri puse în aplicare pentru organizarea şi desfăşurarea unor călătorii de agrement sau în alte scopuri.serie de autori să întoducă noţiunea de continuu rural şi urban. După provenienţa turiştilor. deoarece marea majoritate a turiştilor provin din mediul urban.97. psihologici (ce sunt caracterizaţi printr-o dinamică accentuată dar şi cu posibilităţi de dirijare în sensul dorit). tendinţa fiind orientată către polul urban. aşezările omeneşti se pot deplasa dea lungul acestei scări.63.” Potenţialul turistic este influenţat de o serie de factori: factori naturali (care rămân. valabile pentru toate zonele rurale.

126) Turismul internaţional reprezintă 25-30 % din comerţul mondial de servicii. Elveţia si altele. expoziţii). turism maritim-balnear (cură climaterică. de tranzit. termale). de circualţie. helioterapie. efectuează călătorii în scopuri turistice. Australia sau America de Sud.25. Franţa. Marea Britanie. turism climateric. Elveţia şi altele. de circulaţie. aici înregistrându-se un număr mare de turişti şi încasări apreciabile din turism. Germania. 20 . În alte regiuni. nămol terapeutic). anual. peste 1. Suedia. Cele mai mari încasări din turism au fost înregistrate în 2004 în Italia.– turism naţional . Franţa. (57) Potenţialul turistic si fluxurile turiştilor înregistrează valori diferite de la o regiune la alta. turism balnear (ape minerale. Principalele ţări furnizoare de turişti sunt: SUA. Marea Britanie. turism sportiv (legat de marile competiţii sportive).55) Amploarea fenomenului turistic este ilustrat şi de faptul că. Olanda. turism festivalier. de durată medie (4-30 zile). dar şi în Canada. iar dintre ţările primitoare amintim: Spania.5 miliarde persoane. Italia. reprezentând aproape o treime din populaţia globului. Arcul Alpin situat în centrul Europei concentrează cea mai mare parte a turismului montan (în special în timpul iernii. În funcţie de potenţialul turistic şi baza de servire sunt organizate diferite tipuri de turism: turism montan şi de schi (drumeţii. Canada. Austria. Germania.(7. În funcţie de importanţa ofertei turistice (stabilite în general după numărul de turişti primiţi în spaţiul turistic). Marea Britanie. turism comercial (târguri. distingem mai multe categorii de localizări concentrate ale ofertei turistice. cheltuind peste 2000 miliarde $ SUA (din care peste 10 % pentru călătorii turistice în străinătate). de durată medie şi de scurtă durată). sporturi de iarnă). turism de vânătoare (safari) răspândit mai ales în Africa. unele ţări europene. SUA. băi de mare. arhitectonice. Potenţialul turistic al Europei şi Americii de Nord şi Centrale este intens valorificat. de durată medie şi de scurtă durată). de tranzit şi vizite de o zi. muzee). Austria. pentru sezonul de schi).(23. cum sunt cele din Africa.24. de circulaţie (itinerant). Japonia şi altele.Acest turism se subdivide în: de sejur (de lungă durată (peste 30 zile). – – turism internaţional: receptor: de sejur (de lungă durată. Franţa. de scurtă durată (13 zile). urmată de Spania. de circumstanţă. potenţialul natural nu este valorificat în întregime. emitent: de sejur (de lungă durată. turism cultural (monumente istorice. Germania.

Eforie Nord. a U. Italia (Cortina d'Ampezzo. Europa de Est . Aceasta datorită condiţiilor de organizare create.E. Burgas. inclusiv a agroturismului. (51) 2. a organismelor neguvernamentale naţionale şi internaţionale existente. Turismul rural se sprijină în majoritatea tipurilor de primire (recepţie) existente pe dotările ce se regăsesc. Megeve şi Axles Bains). staţiunile au si tradiţii vechi. această zonă înregistrează 12-13 mil. ş.2 TURISMUL RURAL ŞI AGROTURISMUL ÎN ŢĂRILE EUROPENE Practicarea turismului în general. Germania. Chamonix). în proprietate privată a locuitorilor din spaţiul rural. Germania (Garmisch Partenkirchen. Totodată. De un interes deosebit sunt staţiunile de la Marea Neagră.a.Anual. atât de pe litoralul românesc. Pe lângă resursele naturale. turişti. Innsbruck. de interesul şi sprijinul pe care îl acordă statul. Austria . Courmayeur). Bad Gastein). (Mamaia. staţiunile din aceasta zonă dispun de facilităţile deosebite cum ar fi: căi ferate şi şosele moderne. cu dobânda de 3-4 %. formare de cadre şi îndrumare. Austria (Innsbruck) sau Italia (Cortina d'Ampezzo). amenajările de agrement deosebite care dau un plus de atractivitate zonei. Sprijinul primit din partea statelor (credite pe temen lung.s-a deschis cu adevărat pentru diferitele forme de turism abia în anii '90. în mare parte. în funcţie de condiţiile specifice locale şi tradiţii.Franţa. se realizează în mod diferenţiat de la o ţară la alta şi în interiorul fiecărei ţări. Înainte de aceasta dată turismul internaţional în zonă se limita numai la anumite teritorii restrânse şi nu îndeajuns dezvoltate. Vale d'Aosta. Franţa (Chamonix. Mangalia) cât şi de pe cel bulgăresc (Varna. practicanţi (în calitate de prestatori) ai activităţilor turistice. ele fiind construite şi amenajate înaintea celui de-al II-lea război mondial în Elveţia (Cras Montana şi Davos). (53) În această zonă staţiunile cu flux mare de turişti şi amenajări turistice importante se întâlnesc în: Franţa (Grenoble. Mittenwald) şi Austria (Kitzbuhal. prin 21 . sprijin logistic.scutire de impozit pe activitatea turistică desfăşurată. Reţeaua turismului rural reprezintă cea mai bună organizare în cadrul statelor Comunităţii Europene. neuniform răspândiţi între zonele amenajate. Nisipurile de Aur) şi cele din Carpaţii Româneşti. Berchtesgaden. de interesul manifestat de ofertanţi şi consumatori. de existenţa şi activitatea unor organizaţii specializate etc.).

2. În cele ce urmează prezentăm succint unele aspecte recente care caracterizează agroturismuldin câteva ţări europene în care această activitate este mai extinsă. Practicarea acestui gen de activitate a fost determinată de necesitatea obţinerii unor venituri extraagricole. Ceea ce este interesant mai ales în anumite regiuni. ca de exemplu şosele principale.intermediul programelor PHARE (primul instrument financiar nerambursabil. Turismul a devenit astfel o profesie şi stopează în anumite regiuni exodul către oraş. în regiune păduroasă. cum este cea a Tirolului. în acelaşi timp este recomandabil ca noile construcţii să nu depăşească două nivele. ea ar putea fi chiar numai o porţiune izolată. În conceptul de „sat turistic de recreaţie“ este inclusă aşezarea turistică cu caracter predominant ţărănesc. este destul de substanţial. conceput de Uniunea Europeană pentru a sprijini Europa Centrală şi de Est în evoluţia către societatea democrată şi economia de piaţă. terase aeriene sau piste de aterizare.1. circumscrisă dintr-o localitate. de exemplu în văi. amplasând-o la o distanţă corespunzătoare de căi de comunicaţie mai puţin frecventate. în care s-a creat o tradiţie în care s-au conturat diferite tipuri sau modele ce pot servi ca exemplu pentru cei care doresc să iniţieze afaceri în acest domeniu.2. Pentru ca o localitate să fie recunoscută ca „sat turistic de recreaţie“ ea trebuie să îndeplinească anumite condiţii: (59) izolarea aşezării. este faptul că tânăra generaţie a transformat activitatea turistică într-un mod de viaţă. arhitectura trebuie să se integreze în stilul ţinutului. în care turistul poate să-şi petreacă concediul în izolare şi linişte şi în acelaşi timp să cunoască obiceiurile şi bogăţia folclorică a zonei. căi ferate. caracterului unui sat. Elaborarea acestor două concepte este strâns legată de necesitatea turiştilor de a petrece o vacanţă departe de vacarmul citadin. Austria Turismul rural în Austria reprezintă o activitate care contribuie în bună măsură la dezvoltarea aşezărilor rurale. muntoasă sau deluroasă. prin numărul şi structura populaţiei. aşezarea să corespundă. satul nu trebuie să fie o aglomerare de blocuri iar orice fel de întreprindere industrială va fi amplasată la periferia localităţii. alăturându-se eforturilor celor în vârstă. Turismul austriac este dominat de două modele (concepte): (8) „satul turistic de recreaţie“ şi „staţiunea de odihnă“. concepte care au amplificat mişcarea turistică din această ţară. 22 .

Această decizie atrage obligaţia acestui for local administrativ de a asigura păstrarea caracterului acestui tip de localitate. a portului popular. mâncăruri cu specific local. aprovizionarea localităţilor prin mijloace motorizate se va limita la anumite zile şi ore. în amenajarea restaurantelor din zonă se va pune accentul pe caracterul ţărănesc în ceea ce priveşte aspectul exterior şi mobilarea încăperilor. de preferinţă. ele se vor crea şi vor fi sprijinite în desfăşurarea activităţilor respective. localuri de noapte. iar la cele existente se vor reduce timpul şi intensitatea de folosire. dotarea acestor unităţi nu va depăşi preţurile medii. Acordarea calităţii „de sat turistic de recreaţie“ sau „staţiune de odihnă“ se realizează de către Uniunea Comunală (GEMEINDE BUND). Ele reprezintă o treaptă superioară la categoria acestor tipuri noi de localităţi turistice. în baza unei proceduri prevăzute de lege. la cererea localităţii respective. prezentarea de obiecte de artă populară. păstrarea datinilor. Examinarea şi aprobarea unei astfel de cereri se realizează pe baza unor criterii severe. se va reduce zgomotul produs de circulaţie. totala lipsă de zgomot în satele turistice de recreaţie este una din condiţiile sine qua non ale acestui gen de localităţi. la felurile de mâncare se vor servi fructe şi legume din regiune. manifestări sportive locale sunt responsabilităţile organizatorilor locali. şi orice zgomot mecanic. ce se completează de autorităţile locale. pentru eliminarea cauzelor care provoacă zgomot sau emis anumite „Directive pentru combaterea zgomotului în satele de recreaţie şi staţiuni de odihnă“.pentru cazarea vizitatorilor sunt de preferat unităţi modeste. pentru a corespunde nevoii de odihnă a vizitatorilor în concediu. La cerere se anexează şi un formular foarte detaliat. instalaţii şi tarifele mai mari. „Staţiunile de odihnă“ se deosebesc de satele turistice de recreaţie doar prin numărul de vizitatori. vor fi servite. de petreceri şi de orice fel de manifestări care ar putea tulbura liniştea oaspeţilor. acolo unde asemenea organizaţii nu există. mâncărurile specifice vor avea denumirea locală iar personalul de serviciu va purta costum naţional tradiţional. de a deveni sat turistic de recreaţie. se vor exclude zgomotele şi agitaţia produse de localurile de petrecere. instalarea de automate muzicale va fi interzisă. 23 . Această cerere se va înainta numai în urma deciziei preşedintelui Sfatului comunal. săli de dans etc.

de regulă.în condiţiile creşterii concurenţei . (8) 24 .au condus la realizarea tradiţiei. caracterizată printr-un trafic ridicat. Aprobarea obţinută (fie ca sat turistic de recreaţie. fie ca staţiune de odihnă) poate.au contribuit la înfiinţarea Organizaţiilor Turistice Săteşti (OST). Cu începere din anii ‘50 au fost reatinse condiţiile de dinainte de război. Analizând statistic realizările domeniului se remarcă poziţia de fanion a regiunii Tirolului. Corelerea eforturilor şi necesitatea desfăşurării unei activităţi calitative . (181) Creşterea realizată în domeniul turismului s-a bazat pe: creşterea economică a întregii regiuni. iar dezvoltarea următoare nu a fost numai rapidă.care au contribuit la evoluţia aşezărilor săteşti. Toate acestea au condus la: omologarea şi funcţionarea a 25 de comune turistice. ci şi foarte puternică. în care o familie din două primeşte turişti la fermă.în 1979 s-au împlinitt 100 de ani . a sporturilor de iarnă şi nu în ultimul rând a urbanizării. Rezultatele obţinute în zona Tirolului sunt o urmare firească a programului iniţiat de Ministerul Agriculturii şi al Comerţului. Şi în această ţară turismul rural reprezintă o activitate care a confirmat. În întâmpinarea acestor iniţiative au venit „Sindicatele de iniţiativă sătească”. Totul a pornit de la poziţia geografică a Tirolului.Examinarea localităţilor respective se face. prin vizitarea la faţa locului şi consultarea cu organele locale privind interesul turistic al localităţii. Vechimea acestor preocupări . „Oficiul de turism al landului” şi „Oficiul pentru promovarea turismului austriac”. dezvoltarea noilor sisteme de comunicaţie. creşterea populaţiei. prin care s-au acordat gospodăriilor tiroleze împrumuturi (credite) cu o durată de rambursare mare (15 ani) şi o dobândă scăzută (3-5%). creşterea bugetului de timp liber. Începând cu secolul al XVIII-lea Tirolul iese din umbra Elveţiei şi devine zonă de interes turistic. desigur. în medie existând . sugestiv intitulat „Planul Verde”. zona Tirolului s-a refăcut în viteză de fiecare dată.la fiecare fermă-6 paturi. Deşi trecută prin încercarea celor două războaie mondiale. creşterea transportului şi infrastructurii necesare acestora. Astăzi în întreg Tirolul o treime din gospodăriile aflate în mediul rural închiriază spaţii de cazare. aflat la intersecţia rutelor nord-sud şi est-vest. a dezvoltat noi preocupări – devenite în timp profesii . şi a Centrelor de Administraţie a Organizaţiilor Turistice Săteşti (CAOST) la nivelul judeţelor. Formele de manifestare ale agroturismului sunt: pensiunea ţărănească (case ţărăneşti cu camere de închiriat) şi turismul în hanuri. să fie retrasă localităţilor care nu mai corespund cerinţelor cerute.

prospecte. În Austria. pliante. participarea la târguri şi expoziţii. afişe în locurile publice. birourile liniilor aeriene. Aceste organisme dispun de venituri considerabile provenind din taxele de sejur plătite de turişti şi din contribuţiile membrilor săi (personale care cotizează sunt membri ai comisiei care beneficiază direct sau indirect de practicarea turismului). de bunăvoinţa lor. promovarea turismului rural se realizează atât pe plan local cât şi la nivelul provincial şi federal.Promovarea activităţilor turistice rurale este realizată prin: camera de Comerţ Exterior. La nivel federal funcţionează „Oficiul pentru Promovarea Turismului Austriac“ care are ca scop intensificarea efortului publicitar pentru creşterea fluxurilor turistice internaţionale. ceea ce permite utilizarea unor mijloace multiple promoţionale. prin ziare. Bugetul de care dispune este utilizat pentru realizarea studiilor de piaţă. capabile să intereseze un public larg în tot cursul anului. desemnarea priorităţilor. instituţii culturale. cum ar fi plimbările în jurul staţiunilor pe rute deszăpezite şi balizate. cataloagele marilor firme de turism din lume oferă informaţii tot mai amănunţite şi mai atractive privind oferta turistică austriacă în mediul rural. birourile oficiale din ţările emitente de fluxuri turistice. prospectarea pieţei. conceperea unei politici publicitare. În aceste cataloage se utilizează însemne standardizate în vederea alegerii locului de vacanţă preferat. de valoarea oamenilor. În afara colaborării cu reprezentanţii intereselor turistice din toată lumea (camere de comerţ exterior. emisiuni la radio şi televiziune. birouri ale liniilor aeriene). Pe plan local intervin „Sindicatele de Iniţiativă Săteşti“ care utilizează pentru promovarea produsului turistic o parte importantă a bugetului de care dispun. angajarea de multiple operaţiuni promoţionale. în egală măsură.). Graţie bogăţiei capitalului uman. La nivel provincial acţionează „Oficiul de turism al Landului“ care încasează o taxă pentru dezvoltarea turismului din care finanţează propaganda turistică şi care interesează ansamblul zonei (pliante. Ca urmare a preocupărilor susţinute pentru promovarea turismului rural. 25 . firme. staţiunile din Tirol sunt în măsură să propună oaspeţilor lor distracţii gratuite sau foarte ieftine. Animaţia staţiunilor nu depinde numai de echipamentele create ci. participarea la târguri internaţionale etc. reviste. instituţiile culturale. organizarea exterioară cuprinde birouri oficiale în principalele ţări emitente de turişti. lecţii de ecologie pe un drum forestier.

2 BELGIA . Acest mic paradis veritabil este locuit de oameni veseli şi mereu gata să facă o serbare. Serviciile sunt oferite în demipensiune sau pensiune completă. Sunt acordate reduceri între 40-50% pentru copii sub 12 ani. a râurilor.alături de fotografia fiecărei case care oferă spaţii de cazare pentru turişti şi numele proprietarului. din 1973 . Statul încurajează şi sprijină această activitate în interesul său şi a celor care-l oferă şi care-l consumă.2. 2. Belgia federală (compusă din: Vallonia. Aşa se explică tendinţa de a transforma unele sate obişnuite în sate turistice. pragmatici. Prin intermediul organizaţiei „Landsforeningen for Landboturisme” din Skandenborg sunt puse la dispoziţia doritorilor 22 de aşezăminte cu circa 3 000 de paturi. (175) Echipamentele sunt omologate. controlate şi rezervate prin „Les Gîtes de Walonie” fiind situate mai ales în jumătatea de sud a Belgiei. Ulterior a început stimularea creării unor „mici colonii de vacanţă“ în imediata apropiere a centrelor turistice (sate de vacanţă bine dotate). cazarea este oferită în locuinţe la fermă. iar în extrasezon se practică preţuri speciale.2. apartamente independente sau campinguri. dar .2.în acelaşi timp al muzeelor .3 DANEMARCA . Wallonia este o zonă a pădurilor.este una din ţările europene cu o bogată tradiţie în practicarea turismului.a construcţiilor vechi bine conservate şi a echipamentelor de vacanţă confortabile. a berii.ţara lui Tintin. Tarifele practicate variază în funcţie de zonă. de gradul de confort şi de posibilităţile de hrană oferite turiştilor. a lui „Mauneken Pris” şi a altor câteva bine cunoscute repere.este locul unde produsul turistic rural poartă un nume atractiv: „vacanţe active”. 2. eficienţi pentru a proba şi a demonstra buna lor reputaţie de gazde deosebit de ospitaliere.când se constituie prima asociaţie devine renumită şi în agroturismul . Flandra şi regiunea Bruxellesului) propune 260 de gituri rurale şi 245 camere „de oaspeţi” în regiuni bogate în patrimoniul artistic şi tradiţii populare.4 Elveţia. inclusiv a turismului rural şi agroturismului . „Casa de economii pentru călătorii“ apreciază că micile colonii pentru vacanţă par a fi o 26 . 2. de perioadă. rezervaţiilor naturale.

începând din anul 1970. amenajate şi mobilate corespunzător.). Certificatul este transmisibil.R. ce cuprinde circa 37 000 de aşezăminte. această „cumulare“ a vacanţelor fiind posibilă în mod nelimitat. 2. agroturismulare vechi tradiţii şi este foarte diversificat în ceea ce priveşte organizarea şi promovarea. se poate deţine pe o perioadă de 10-20 de ani sau pe un timp nelimitat.5. (161) Spaţiile de cazare prezentau următoarea clasificare: 27 . În acest scop. Programarea vacanţelor se realizează în serii. spre exemplu. în Graubunden.soluţie mai raţională decât construirea unor noi sate de vacanţă. conducerea administrativă a cantonului Tessin.2. pe care proprietarii le închiriază turiştilor. Pe baza aşa-numitelor „certificate de vacanţă“ eliberate în condiţii speciale de plată (cumpărarea de acţiuni) şi clasificate pe categorii. a elaborat un nou sistem de organizare a vacanţelor. Franţa În această ţară turismul în spaţiul rural are vechi tradiţii şi realizează cote maxime de diversificare. Posesorii certificatelor pot să-şi aleagă în fiecare an o altă localitate pentru a-şi petrece vacanţa. în 4 perioade – în mod eşalonat – într-un sistem de evidenţă foarte uşor de urmărit. organizare şi promovare. Mare parte a echipamentelor franceze pot fi numite case rustice şi sunt controlate. (8) În Franţa. Aceste adăposturi rurale sunt de fapt case sau apartamente renovat. Concomitent cu studierea posibilităţilor de dezvoltare şi modernizarea satelor turistice se experimentează şi forme de exploatare raţională a acestora. În cazul în care sejurul se amână pentru următorul an. munte şi mare. În această ţară funcţionează numeroase organizaţii turistice rurale nelucrative care. s-au constituit într-o asociaţie generală. lista a 50000 de adrese la ţară. o vacanţă anuală de o săptămână într-una din casele de vacanţă dispersate pe teritoriul Elveţiei de sud. denumită „Tourisme et Espace Rural“ (T. (13) Una din formele sub care se manifestă turismul rural francez sunt aşa numitele „les gîtes rureaux“ (adăposturi rurale).E. omologate şi rezervate prin federaţia naţională „Gîtes Ruraux”. proprietarul certificatului are dreptul la două săptămâni de vacanţă. Casele de vacanţă sunt mobilate corespunzător şi dotate cu lenjerie şi obiecte de uz casnic. O astfel de asociaţie de turism rural denumită „Gîtes de France“ oferea clienţilor săi în anul 2004. fapt pentru care Touring Club Suisse promovează realizarea acestui gen de turism – mici colonii de vacanţă situate în imediata apropiere a centrelor turistice.

„Chambre d’hotel“ (camere de hotel sau bed & breakfast . cu ocazia unei deplasări sau a unui sejur. în general. mare sau munte. Aceste spaţii de cazare sunt situate în comune cu mai puţin de 5000 de locuitori. se poate rămâne în week-end una sau mai multe săptămâni. este amenajat pentru a primi aproximativ 20 de persoane. în toate sezoanele. prevăzute pentru a primi familii sau grupuri (în jur de 20 de persoane) cu ocazia sejurului sau a unui week-end. Ei împart împreună cu alţi copii viaţa la ţară şi profită de odihnă în aer curat. sunt situate într-un spaţiu natural şi formate din 3-25 grupuri. În ciuda vechimii sale. fiind o casă sau o locuinţă independentă. turismul rural francez s-a afirmat mult mai greu decât celelalte forme de turism existente cum ar fi turismul balnear şi montan. fiecare având amenajări pentru circa 6 persoane. „Chalets-loisirs“ – reprezintă popasuri de recreere – odihnă. Una din cauzele acestei situaţii ar putea fi rentabilitatea scăzută a capitalului investit faţă de cel din turism balnear şi montan. „Gîtes d’etape“ este destinat primirii de călători (pedeştri. traiul bun şi bucătăriile regionale. în apropierea unei ferme.„Gîtes rurales“ reprezintă amenajări respectând stilul local. este amplasat în imediata apropiere a traseelor de călătorie. Turiştii sunt primiţi „ca prieteni“ la particulari care deschid casele lor pentru una sau mai multe nopţi. ciclişti etc. 28 . pe care poate fi instalat cortul sau rulota. iar ca activităţi se practică: pescuit. tir cu arcul etc. proprietarii rezervă o primire personalizată. călare. ciclism. „Champing a la ferme“ (camping la fermă) reprezintă terenuri situate. copii sunt primiţi de familii agreate de „Gîtes de France“ şi supravegheaţi de o persoană competentă.) care doresc să facă o mică oprire înainte de a continua drumul pe care şi l-au propus să-l parcurgă. ele beneficiind de un standard de 1 sau 2 stele. „Gîtes d’enfant“ (cuiburi/culcuşuri pentru copii) este forma în care în timpul vacanelor şcolare. situată la ţară. turiştii petrec aici un sejur profitând de linişte şi de natură. „Gîtes de group“ sunt adăposturi rurale de mare capacitate. la sosire.BB) este o altă modalitte de a descoperi miile de feţe ale Franţei. Reprezintă modalitatea de a redescoperi supravieţuirea în spaţiul rural.

culturală. În turismul rural francez toate acţiunile sunt precedate de studii amănunţite asupra situaţiei actuale a pieţei şi. datorită diferenţelor de atracţie climatică istorică. Implementarea turismului în spaţiul francez rural reprezintă o serie de inegalităţi de la o regiune la alta. a segmentului de piaţă asupra căruia se exercită acţiunea de promovare ca şi a normelor de promovare a concurenţei. precum şi grija autorităţilor de a sprijini toate aceste intreprinderi prin credite (agricole. împrumuturi cu dobânzi avantajoase). care au fost integrate în circuitul turismului rural. Finanţarea studiilor pentru crearea. capital şi timp liber. culturale. Evoluţia turismului rural francez a fost determinată de ideea de a surprinde plăcut pe turişti şi de a veni în întâmpinarea dorinţelor acestora. În plus nu trebuie neglijat raportul preţ-calitate care constituie o preocupare majoră pentru fiecare prestator. tipul de agricultură practicat. hoteliere. de la Consiliul General sau direct de la alt stat. mentalitatea locuitorilor faţă de fenomenul turistic. În cadrul turismului rural francez trebuie să observăm faptul că s-au dezvoltat două mişcări pline de originalitate: agroturismulpedestru şi ecvestru. au fost selecţionate în funcţie de anumite criterii. dezvoltarea şi promovarea produsului turistic se face în general apelându-se şi la ajutoare din partea statului (subvenţii. Aceste ajutoare pot proveni de la Consiliul Regional. infrastructura de primire a turiştilor etc. În acest proiect de creare a infrastructurii turismului rural au fost implicate categoriile de agricultori cu venituri medii şi mari care posedau spaţii corespunzătoare. a turismului rural francez a avut ca principal motor iniţiativa privată încurajată şi susţinută de autorităţile publice.5%). Spaţiile rurale franceze. Cei care au elaborat proiectul de implementare a turismului în spaţiul rural au urmărit organizarea acestuia într-un tot unitar organizat şi structurat pe două concepte: „staţiune verde“ şi „sat de vacanţă“. Astfel. La cele de până acum este necesar a adăuga “un puternic ataşament pentru regiunea natală şi o oarecare aversiune de a schimba o regiune cu alta”. umane. Ajutoarele oferite variază în fiecare an şi conţin precizări riguroase cu privire la modul lor de utilizare. speciale pentru amenajarea satelor) pe termen lung (până la 15 ani) şi cu dobândă mică (3. turismul rural pedestru oferă turiştilor o imagine personală asupra spaţiului unde îşi petrec vacanţa în timp ce turismul ecvestru implică practicarea unor activităţi diverse şi antrenante (de exemplu: călăritul). în principal. cum ar fi: atracţiile naturale. deşi târzie. poziţia geografică faţă de centrele emitente.Reuşita. 29 .

2. Cele mai bine de 188 000 de lacuri şi peste 65% suprafeţe acoperite cu păduri realizează aici paradisul amatorilor de natură şi aer pur. pot munci în cadrul gospodăriilor sau pot practica sportul .cel cel mai adesea echitaţia sau schiul. Drept urmare.D.“ a editat o broşură cuprinzând peste 900 de adrese. proprietarii acestor ferme oferă camere şi mic dejun.L.L. a fiordurilor şi în jumătatea sudică a Finlandei. în 1980 a fost inaugurat un proiect de amenajare „De la Marea Nordului până la Alpi”. ca şi pentru sejururile lungi.A. Echipamentele turistice par a veni din lumea poveştilor. La toate cele prezentate până acum trebuie să mai adăugăm lungile nopţi albe din perioada verilor arctice. sauna. aceste mici cabane sau „castele” din lemn se găsesc mai ales în zona lacurilor. printre altele. Finlanda posedă un popor calm. două mari organizaţii care reprezintă interesele agricultorilor . spre exemplu „D. în vacanţele lor pot participa la viaţa aşezărilor ruruale. De regulă. proaspăt dar mai răcoros.M.„Societatea germană pentru agricultură“ (D. Organizatorii acestui proiect de turism apreciau că pentru asigurarea succesului se cere o strânsă legătură între gazde şi administraţia comunală.a gazdelor (receptorilor-prestatorilor de servicii turistice): ”un oaspete pentru un sejur aduce mai mult profit decât orice altă activitate în cursul unui an întreg”.2. Ţară în acelaşi timp al fiordurilor şi al lui Moş Crăciun. Sunt omologate peste 50 000 de aşezăminte cu un număr de peste 10 000 de paturi. (176) Turiştii pot locui singuri în ferme sau gospodării ţărăneşti.D. Sunt acordate reduceri de 50% copiilor între 2 şi 11 ani. Agroturismul în Germania este o îndeletnicire cu tradiţie. (29) 30 .ţara „făcută” parcă în întregime din ape. De asemenea. dar din anul 1965. aer şi arbori. Prânzul şi cina se puteau servi la restaurantul unui han. „Vacanţele la fermele ţărăneşti” au condus. barca pentru peşte şi echipamentul din lemn. Organele competente din Germania au acordat o atenţie deosebită valorificării – din punct de vedere turistic – a unor zone rurale unde există sate şi ferme ţărăneşti bine întreţinute.2. pacifist şi foarte disciplinat. (8) În martie 1967.) – au început să colecteze adresele acelor ferme care s-au declarat dispuse să primească turişti şi să le facă cunoscute publicului sub diferite forme.) şi „Organizaţia pentru stimularea opiniei publice“ (I. modest.6 FINLANDA . Germania. ce-şi propune realizarea a 2000 de locuinţe de vacanţă cu circa 10 000 de camere (cu unul şi două paturi).7. la o concluzie apreciată şi bine cunoscută .2.

Ambianţa rurală este angrenată cu multe iniţiative de petrecere a clipelor de vacanţă şi situează la loc de frunte animaţia turistică. Pentru promovarea ofertelor. Wastfalia. bucătărie şi biserică”) .care au condus la obţinerea unor rezultate deosebite şi o promovare ascendentă a agroturismului . Poziţionând geografic. (182) În cadrul acestei acţiuni. Acest grup vizează promovarea turismului 31 . promptitudinea şi stilul german vă fac să credeţi că atmosfera este mai sobră. posibilităţile convenabile de cazare şi masă de la Marea Nordului până în Munţii Alpi. peste 7500 de paturi iar numărul acestora a crescut an de an. în Germania au fost organizate de la începutul anului 1980. Statul a acordat împrumuturi speciale acelor gospodării care ofereau turiştilor locuinţe corespunzătoare.Regiunile cele mai dezvoltate în activitate a de turism rural sunt: Schwarzwald şi Messen. în urma acţiunii „vacanţa în gospodării ţărăneşti“ au fost puse la dispoziţia turiştilor. culoarea Dunării şi căldura copilăriei din poveştile fraţiilor Grimm.. Odată cu conturarea Europei Unite. în 1990 a luat fiinţă „Grupul de lucru pentru vacanţă în gospodărie ţărănească şi agroturismul “ din Germania (A. copii beneficiind de reduceri importante de preţuri. Bavaria sau Baden Wurtemberg. cu încurajarea permanentă a afacerilor „mici şi mijlocii” cu capital familial şi nu în ultimul rând cu un foarte vechi concept german (81)asupra vieţii de familie şi în special legat de poziţia femeii în societate („kinder.M. mai ales atunci când le veţi aduce la cunoştiinţă că nu îndrăgiţi lichiorul de ou crud. Potrivit statisticilor. vom întâni dotări începând din Rhemania de Nord. Sejururile oferite în turismul rural german poartă parfumul serbărilor berii. În aceste spaţii se permite cazarea familiilor cu copii mici şi cu câini. continuând apoi cu: Hessen. cu două sau mai multe paturi. Şi chiar dacă aparent precizia. În momentul de faţă turismul rural este practicat în mai bine de 2/3 din spaţiul rural german. nu mai este eficienţă datorită concurenţei sporite. În acest scop au fost amenajate peste 2000 de locuinţe de vacanţă de diferite mărimi şi aproximativ 10000 de camere cu unul. veţi afla căldura şi înţelegerea gazdelor germane. Pe plan naţional. Cele mai de sus pot fi conjugate cu legislaţia anti-trust. promovarea „Agroturismului “ şi a „Vacanţei în gospodării ţărăneşti“ la nivel regional şi de land. kuche und kirche”= „copil. numai în regiunea Schwarzwald şi partea de nord a landului Messen. din Germania.). s-a lansat acţiunea „Vacanţa în gospodăriile ţărăneşti“.G.

A. Zonele renumite în turismul rural rlandez sunt litoralul vestic şi partea centrală între Galway şi Dublin. dar la cerere şi demipensiune sau chiar pensiune completă. radioul. iar calitatea se adaptează mereu la cerinţele actuale. în cadrul „Societăţii Germane pentru Agricultură“ (S. Irishawen. Această marcă s-a impus dea lungul timpului.în gospodăria ţărănească şi a agroturismului . Multe din ferme au amenajate locuri de joacă pentru copii şi se pot asigura la cerere servicii de „baby sitter”. (67. Regiunile care se constituie în zonele tradiţionale sunt: Ballyhourra Country (în apropiere de Shannon).8 IRLANDA .G. colaborează cu „Societatea de marketing în Agricultură“ din Germania pentru prezentarea ofertelor turistice prin organizarea în magazinele din marile oraşe a unor acţiuni de prezentare a prospectelor şi cataloagelor de reclamă pentru „Turismul în gospodării ţărăneşti“ şi „Agroturismul“. angajând în acest scop presa. Noile programe de dezvoltare a turismului rural în Germania urmăresc promovarea ofertelor rurale. Numărul oaspeţilor într-un astfel de aşezământ variază între 6 şi 10 persoane.G. A. împreună cu Ministerul Agriculturii al Germaniei efectuează cursuri de perfecţionare pentru consiliile de administraţie ale Uniunilor. sprijină măsurile de promovare a „Vacanţei în gospodăria ţărănească“ şi a „Agroturismului “ şi prin mijloace financiare. cu scopul de a contribui la îmbunătăţirea situaţiei economice a unităţilor de primire. Unabhan şi Carlow Country.M.E. încearcă prin măsurile adoptate în funcţie de condiţiile de piaţă.) există marca de calitate „Turism în gospodăria ţărănească“. instrumentar pentru practicarea pescuitului sau terenuri de golf.M.2. Astfel.D. În zonele montane există posibilităţi pentru drumeţii sau escaladă. A.A. 32 . Joyce Coountry.M. Comisia de calitate elaborează criterii de calitate şi un model de categorisire a ofertelor de „Agroturismul “ şi „Turism în gospodăria ţărănească“. să sporească avantajele în rândul tuturor celor interesaţi pe plan naţional şi în cadrul U. diverse societăţi etc. iar în zona litorală sunt numeroase plaje cu nisip şi se poate înota. De 22 de ani. televiziunea. De asemenea.162) Echipamentele posedă în mod frecvent cai (pentru echitaţie). (87) 2. În general copiilor li se acordă 25% reducere.are incluse în circuitul turistic circa 500 de ferme ce oferă în mod tradiţional formula „bed & breakfast” (cazare şi mic dejun).G. În numeroase rânduri cazarea este oferită în apartamente independente sau rezidenţe rurale rezervate în edificii antice.

167) în Italia turismul şi agroturismul reprezintă activităţi care angajează un număr tot mai mare de persoane. Aşa. Interesant de remarcat este faptul că italienii sunt receptori de fluxuri turistice. Renumite sunt regiunile: Piemonte.2. Potrivit celor mai recente publicaţii. largi spaţii de cazare. 33 .2. Lazio. case traditionale. Puglia. Emilia Romagna. spre exemplu.conţine informaţii. Lombardia. dansurile şi cântecele folclorului sau muzicii culte. Sicilia şi nu în ultimul rând Alto Adige. Ambruzzo. adrese pentru vacanţe la fermă. Calabria. Italia. Turismul rural cunoaşte ca formă de manifestare „vacanţele verzi” şi are ca principală componentă agroturismul. vile moderne.9. Veneto. poezia şi legenda fiecărei aşezări în parte. produse tipice etc. astfel că adevărata „vacanţă la ţară“ devine replica cea mai potrivită dată depersonalizării mediului urban. Specialiştii în domeniu afirmă că deşi încercarea de a cuantifica aşa-numitul turism rural (RT) este complicată şi poate şi riscantă. se extimează că în vara anului 1999 au existat peste 9000 de amenajări agroturistice având. Un alt criteriu de apreciere a nivelului de dezvoltare a turismului rural în Italia îl constituie numărul de paturi turistice (oferta) raportată la populaţia rurală. Toscana. despre dotările din 20 de regiuni ale Italiei. mai ales de când durata medie şi frecvenţa fiecărei „vacanţe“ sunt invers proporţionale (unei mai mari frecvenţe îi corespunde o durată mai mică a vacanţei). L’Asociazione Nazionale per l’Ambiente e il Territorio s-a construit la Roma în 1965. Liguria. 13-14 paturi fiecare. Creşterea an de an a numărului de turişti beneficiari ai agroturismului este considerată ca o consecinţă a îngustării spaţiului rural.. ofertanţi şi consumatori. Umbria. cu o cifră de afaceri de 80 milioane euro (176). Trentino. activităţi anexe. descrieri ale echipamentelor. Ghidul ospitalităţii rurale – editat periodic . pensiuni. castele şi fortificaţii). dar şi unii dintre cei mai mari emiţători în cadrul mişcării turistice rurale. arhitectura diverselor monumente istorice. (154. mari investiţii şi beneficii. (154) În cele peste 500 de pagini ale ghidului editat în 1995 de AGRITURIST se regăsesc informaţiii diverse despre aproxomativ 15 000 de echipamente (ferme. Pe lângă descoperirea diversităţii tradiţionale culturale şi a peisajelor. locuinţe antice renovate. ea reprezintă o parte sănătoasă şi tot mai mare a turismului. renumitele vinuri. iar în 7% din cazuri au fost oferite servicii de masă cu produse autohtone. turismul italian atrage prin: tradiţiile culinare ale bucătăriei italiene. echipamente. Campania. case de odihnă. în medie.

Acestea au fost asigurate cu infrastructură şi cu servicii minime de ospitalitate. legate de diverse activităţi pentru timpul liber (de la gătit până la ciclism montan). suportate şi de fondurile Uniunii Europene. A doua mare preferinţă (aproape un sfert) o reprezintă căsuţele (aproape un sfert) o reprezintă căsuţele (bungalourile). Toate eforturile de investiţii în domeniul rural. constatăm că majoritatea (peste un sfert) preferă forma de drumeţie. afaceri de artizanat. Acest model de consum include dorinţa turistului de a găsi. pentru vacanţele ideale. grijii proprietarilor de a oferi condiţii cât mai bune şi nu în ultimul rând preţurilor care corespund marelui consumator. spre exemplu. (167) Există multe alte criterii de apreciere a dezvoltării şi calităţii agroturismului în Italia. Referitor la preferinţele turiştilor. afaceri mici de turism. În ordine descrescândă se situează casele de vacanţă (circa 16. spaţii deschise în contact cu natura şi tradiţiile locului.0%). administrarea 34 . înnoirea bogăţiei culturale şi ambientale etc. Este desigur forma cea mai economică pentru turist dar presupune tinereţe. un studiu de caz ne conduce la concluzia că activitatea de turism se corelează direct cu preţurile pentru serviciile turistice şi cu solvabilitatea financiară a turiştilor. activităţi de timp liber personalizate. mediu înconjurător natural. temeritate. având în vedere aceleaşi criterii. pregătire profesională pentru resurse umane. de punere în valoare a tradiţiilor gastronomice şi de valorificare a resurselor locale.5% care au în vedere solvabilitatea financiară a turiştilor şi rafinamentul mai accelerat. având ca prioritate aceleaşi tipuri de zone rurale. probabil datorită amplasării lor în locuri atractive din punct de vedere al peisajului natural.4 paturi la 100 locuitori din rural. Urmează apoi alte forme ca preferinţă.În anul 1998. relaţiile cu clienţii sunt directe şi „personale“. cabanele alpine etc. în cadrul căreia turistul nu apelează sau apelează sporadic la serviciile turistice organizate. servicii de „confort“ de înaltă calitate şi pe care el le consideră indispensabile. sănătate perfectă. fermele de vacanţă. Făcând corelaţia între diferitele aspecte privind turismul în general şi agroturismul în special. cum ar fi pensiunile.000 locuitori şi 150 de locuitori pe km pătrat. antrenament. apoi stabilimentele hoteliere cu 13. În Italia se consideră ca turism rural cel făcut în zone cu următoarele caracteristici: mai puţin de 10. au drept scop reechilibrarea economică a zonelor dezavantajate. la nivel naţional oferta era de 5.

a dat naştere şi la ideea de a optimiza această activitate. o pasiune ancestrală pentru ocean . acolo unde schimbările interne le susţin pe cele externe. filosofia aplicată este aceea a dezvoltării sustenabile. Produse de consum curent: acestea ţintesc clientela individuală.800 km de coastă (ţărm-tărâm de vis).patrie a unui popor de cuceritori şi descoperitori (Vasco da Gama şi Magellan au fost 35 . care să faciliteze comercializarea directă sau prin agenţi specializaţi. Ideea are la bază faptul că deşi consumul de turism rural este în creştere. Toate acestea implică abilităţi specifice din partea producătorilor pentru a crea calitate în acest sens. Acesta este un produs relativ simplu.empirică a afacerilor este foarte răspândită. se comercializează pe pieţele conexe. dacă vrem să discutăm despre optimizarea activităţilor de turism pe plan local. avem totuşi de-a face cu consumatori „ maturi“ în sensul că ei sunt consumatori vechi. deoarece acestea sunt complicate. ele reinterpretează contextele culturale tradiţionale în lumina celui de-al treilea mileniu şi complexe la nivelul administrării afacerilor. o celebritate a zonei şi de aceea sunt necesare investiţii masive în comunicaţii (clientul alege mai degrabă o destinaţie decât o activitate). poate fi valorificat şi interesează mai ales organizatorii de circuite turistice. Este de asemenea necesar celor care intenţionează să se dedice activităţilor de turism rural. este urgentă şi necesară o dezvoltare profesională a resurselor umane implicate în procesele de producţie şi de antrepriză. Produsele specializate: necesită un real potenţial local (nu toate zonele. De aceea. sunt la fel de potrivite pentru excursii sau pentru turism ecvestru).10 PORTUGALIA . necesită o imagine puternică. de exemplu. (153) Produsele clasice. trebuie să avem în vedere noile deprinderi antreprenoriale necesare progresului: acelea ale administrării afacerilor mici prin participarea la o reţea. de exemplu. prin vânzări directe. acest tip de produs cere atingerea unui anumit tip de clientelă şi necesită o strategie de piaţă sofisticată. iar sistemul trebuie să le înţeleagă preferinţele pentru a le putea „interpreta“ cererea în mod original. a turismului în general. Evoluţia turismului rural.căci aici Atlanticul întâlneşte Europa . odată ce se ocupă cu furnizarea produselor personalizate de calitate. generale.2. nevoia omului de a consuma imagine. 2. 12 insule. Un studiu efectuat de UE a indicat trei tipuri de produse de turism rural.

ci ca pe teritoriul unde se află mai mult de jumătate din spaţiile protejate ale vechiului continent. Gazdele vorbesc în marea majoritate a cazurilor 1-2 limbi de circulaţie internaţională (franceză. Spania are o varietate unică de peisaje şi vegetaţie. Costa de Prata. germană. cu condiţia de a desfăşura această activitate în timp de minim 10 ani. Deviza lor: „Un turist=un prieten. importante monumente artistice. posibilitatea practicării sportului (înot. vile (vila). centrală mai ales pe coastele sale şi bunele condiţii climatice. turismul.portughezi). mori (moinh). Zâmbeşte!” 2. tenis. turismul nu priveşte Spania numai ca destinaţie turistică tradiţională. o activitate economică care se impune ca un model de petrecere a timpului liber. iar oraşul Madrid cu împrejurimile sale este probabil singura zonă europeană care dispune de peisaje de o mare frumuseţe. Pentru economia spaniolă. arhitectonic sau istoric. În acelaşi timp se acordă un ajutor material deosebit celor care doresc să practice agroturismul. case rustice sau ferme în plină activitate. care oferă posibilitatea petrecerii unei vacanţe economice şi în plin contact cu natura. Azorele şi Madeira.11 Spania. care acordă şi autorizaţiile pentru exercitarea acestei activităţi. este un segment de vârf. Costa Verde. 40-60%. cu o uimitoare capacitate de a dinamiza piaţa turistică. Planicies. Pentru tineri se înşiră în lungul ţării un lanţ de 18 hanuri. Se acordă credite pe perioade lungi şi nerambursabile în procent variabil. Din punct de vedere turistic. El poate fi practicat de familii de agricultori sau de rezidenţi din mediul rural posesori a unor rezidenţe de interes particular. (8) Tturismu rural uneşte peste 100 de echipamente cu peste 1 500 de paturi. inclusiv agroturismul. conace (casa). Astăzi. Algarve. „Vacanţele la ţară” în Portugalia oferă un mod deosebit de animaţie. şi nu în ultimul rând locul de unde se „fabrică” vinul de Porto şi se cântă fadoul. sărbători populare străvechi şi 36 . la: ferme (quinta). italiană). golf) sau a participării la viaţa fermei -vacanţe active. Portugalia se împarte în opt zone promoţionale: Costa de Lisboa. Sectorul turismului este cordonat de Ministerul Comerţului şi Turismului. Există de asemenea numeroase campinguri în toată ţara.2. vânătoare. care pot fi frumoase ferme sau conace sau chiar castele din secolul XVII. Montanhas. castele (castelo). echitaţie. engleză. „Turismo no Escapo Rural” (TER) propune case particulare. Turismul rural este reglementat prin lege din anul 1986.

ajutoarele regionale. Catalonia) în scopul desfăşurării unor acţiuni de promovare colective. aşa cum rezultă din organizarea prezentată în figura 2. ce presupun un parteneriat lărgit.000 Euro. factorii care influenţează întreprinzătorii spanioli să investească în agroturism. totuşi. construcţii. artizanat etc. implementarea şi consolidarea agroturismului în teritoriu este instituţionalizată la nivel guvernamental. care vizează consolidarea agroturismului. rata anuală de creştere. ne conduce la unele concluzii deosebit de interesante şi valoroase. nici naţionale. Spania este ţara în care marii întreprinzători. training etc. proiecte. a persoanelor ocupate în agroturism este de 12%. întreprinderile hoteliere rurale existente nu sunt încă grupate în lanţuri voluntare regionale. ar fi următorii: motivele personale.23. inclusiv statul s-au convins de efectul benefic al agroturismului şi de aceea s-au implicat în dezvoltarea acestuia contribuind pe multiple planuri la: elaborarea de proiecte. În prezent. toate constituind mari privilegii pentru practicarea turismului. în aceeaşi perioadă. de asemenea. între care următoarele se impun după părerea noastră: politica economică generală sprijină prin măsuri specifice (finanţări. în ordinea priorităţilor. 37 . Se are în vedere ameliorarea condiţiilor de viaţă ale agricultorilor prin combinarea activităţilor de bază cu altele complementare – turism. În acest context. literatură de specialitate. ce revin pe un muncitor pe an au fost de 56.o inegalabilă ofertă gastronomică. financiar etc. studiu şi cercetări. o sinteză a activităţii de agroturism din Spania şi impactul acestuia cu dezvoltarea economică din rural. din care ajutoarele guvernamentale au fost de peste 40%. menţinerea şi creşterea valorii proprietăţii. Au fost. informaţiile din ultimii ani (1994-1998) ca investiţiile medii în agroturism.) comunităţile rurale mai puţin dezvoltate şi le încurajează să se ajute singure prin finanţarea în totalitate sau în parte a proiectelor iniţiate pe plan local. câteva mici grupuri locale de hoteluri sunt astfel constituite (de exemplu. realizate contracte între grupuri profesionale hoteliere spaniole şi cele apraţinând de „Logis de France“ în perspectiva realizării unui lanţ de hoteluri rurale spaniole.

în operele plastice din perioadele de la sfârşitul secolului XIX şi începutul secollului XX satul fiind cadrul. se impune implicarea statului în activitatea de agroturism pentru a acorda ajutor micilor întreprinzători pentru elaborarea de proiecte strategice pentru tentativa de a optimiza această activitate etc. asigură un însemnat număr de locuri de muncă şi prin aceasta contribuie la diminuarea sau chiar stoparea fenomenului de depopulare în spaţiul rural.: recuperarea investiţiilor într-un timp scurt – 2-3 ani. Concomitent cu creşterea frecvenţei circulaţiei turistice au evoluat şi echipamentele turistice: de la cele privind transportul (poştalioanele şi locurile de schimb ale cailor . subiectul şi inspiratorul unui număr însemnat de pictori români. similar.noile oportunităţi create de piaţa agroturismului. Concluzia generală care se poate formula în legătură cu agroturismul din Europa cuprinde. următoarele aspecte principale: este benefic pentru viaţă întrucât oferă un mediu mai puţin poluat sau nepoluat. sustenabilitatea canalelor agroturistice etc. dar mai ales obiceiul retragerii către sat în timpul verilor călduroase. „viaţa la ţară” a fost un subiect frecvent al literaturii noastre. rata de creştere cantitativă şi calitativă a turiştilor cazaţi. Mai mult. conform tradiţiei maramureşenii porneau spre mănăstirile din Moldova. constituind o invitaţie tentantă pentru marii investitori. contribuie la dezvoltarea economică a zonelor rurale. locul ideal de petrecere a unor clipe de destindere. culminând cu manifestarea unui puternic curent literar. care-aşa cum afirmă Geo Bogza în reportajul „Sate şi oraşe”.). în condiţiile când este bine organizat asigură rezultate economice care rivalizează cu activităţi economice tradiţionale. spaţiul rural s-a aflat la el acasă întotdeauna. ca 38 . 2.la început a fost o ţară de sate. vacanţele de sărbători în lumea satului sau la mănăstire.3 TURISMUL RURAL ŞI AGROTURISMUL ÎN ROMÂNIA În România. obiectul.„poştele” care încă mai revin şi astăzi în poveştile sătenilor. după părerea noastră. concluziile rezultate din planurile de afaceri (ex. În ceea ce priveşte manifestările ce pot fi catalogate drept începuturi ale circulaţiei turistice rurale din ţara noastră amintim: obiceiurile de Sânzâiene când. pelerinajele către locaşurile de cult. este o activitate care deţine încă mari rezerve de dezvoltare. prin excelenţă agricolă.

înviorarea tradiţiilor populare. Apărute şi dezvoltate pe cele mai variate forme de relief încă din vremea traco-dacilor. Calistrat Hogaş. Barbu Ştefănescu-Delavrancea. Nestor Urechia. surse suplimentare de venituri pentru populaţia rurală.şi denumirile unor localităţi legate de această activitate . toate acestea sunt valenţe ale agroturismului românesc în mod special. omenirea a început să fie tot mai preocupată de ţinta (destinaţia) vacanţelor sale. etnografie. cadrul natural precum şi cel socio-economic. economisirea de investiţii pentru crearea de capacităţi de cazare. Dintre cei ce au apreciat şi preţuit vacanţele în spaţiul rural putem enumera personalităţi ale culturii româneşti ca: Alexandru Vlahuţă. Ştefan Ciobotăraşu şi mulţi alţii.tot mai fracventă . un bogat şi variat folclor. tradiţii. folclor. Cele prezentate mai sus ne determină să afirmăm că turismul rural s-a derulat în ţara noastră până în a doua jumătate a secolului al XX-lea doar în mod spontan. Cercetările înteprinse la începutul deceniului opt al secolului trecut (5) au scos în evidenţă că cererea turistică şi alegerea destinaţiilor turistice au fost puternic influenţate de formele de agrement şi animaţie oferite de fiecare zonă în parte. Simultan cu manifestarea primelor tendinţe de petrecere . îmbunătăţrea nivelului de trai în zonele utilizate ca bază materială a turismului. În mod firesc s-au conturat următoarele avantaje: valorificarea bogatului potenţial rural. decongestionarea zonelor turistice supraaglomerate.un cadru natural armonios îmbinat.a vacanţelor în mijlocul naturii.exemplu Poşta Câlnău) la cele care asigurau în norme profesioniste cazarea şi masa (vestitele hanuri în toate cele trei ţări române). vestigii istorice . aşezările rurale româneşti au păstrat şi mai păstrează încă în bună măsură datinile şi obiceiurile străvechi. alimentaţie publică şi agrement. Ion Luca Caragiale. George Enescu. de poziţie şi accesibilitate. etnografia şi folclorul local Teritoriul României prezintă o mare varietate de valori culturale istorice arta populară. Ştefan Luchian. elemente 39 . dorinţa de perpetuare a unor meşteşuguri tradiţionale. cu un fond peisagistic variat şi pitoresc. din ce în ce mai mulţi turişti şi-au dorit petrecerea clipelor de relaxare în mediul (spaţiul) rural. După anii ‘60. Nicolae Iorga. Nicolae Grigorescu. Mihail Sadoveanu. turismul devenind una din cele mai importante activităţi economice din lume. Octavian Goga. reducerea la minim a personalului de servire.

întâmplător. Racoş (Timiş). Agroturismulîn ţara noastră se practică din totdeauna. Bogdan Vodă (Maramureş). Fundata şi Şirmea (Braşov). dar spontan. denumite “sate turistice”. în altele cazarea turiştilor români se făcea în mod neorganizat şi fără o evidenţă (Crişan. prin decretul 225/1974 s-a interzis cazarea turiştilor străini în locuinţele particulare. Vatra Moldoviţei. interesul pentru turismul rural renaşte. În urma acestor studii. cazarea la cetăţeni a vizitatorilor ocazionali în unele aşezări rurale. prin ordinul Ministerului Turismului numărul 744/1973 se declarau. sate de inters turistic. Una din acestea este Federaţia Română pentru Dezvoltare Montană (1990). Bogdan Vodă. Vatra Moldoviţei (Suceava). Începând cu anul 1990. Scurta perioadă de „oficializare” a turismului nu a făcut posibilă organizarea activităţii de turism şi nici amenajarea corespunzătoare a satelor turistice. care îşi propune sprijinirea sub toate formele a locuitorilor din zona montană. sporadic. Cu foarte mici excepţii. Vaideeni). ce pot fi valorificate turistic în cadrul unei strategii de organizare şi dezvoltare a agroturismului . În multe localităţi nu s-au omologat gospodăriile care întruneau condiţiile de cazare (Rucăr. pentru grupuri de turişti aflaţi pe litoralul românesc al Mării Negre. urmare căruia Centrul de Cercetare pentru Promovarea Turistică Internţională procedează la identificarea şi selectarea unor localităţi rurale reprezentative pentru satele româneşti ce urmau a fi lansate în turism. începând cu deceniul al treilea al secolului trecut.originale de etnografie şi artizanat. Primele încercări de turism organizat s-au realizat în anii 1967-1968. această situaţie a dăinuit până în annul 1989. forma sa de materializare o reprezintă. şi mai ales neorganizat. satele turistice devenind nefuncţionale pentru turismul internaţional. Murighiol. Rucăr). experimental. Tismana (Gorj). Sibiel (Sibiu). Iau naştere diverse asociaţii şi organisme care prin obiectivele propuse doresc afirmarea şi dezvoltarea turismului în zonele rurale. În anul următor. (15) Cu începere de la 16 iulie 1973. căci în anul 1972 Ministerul Turismului elaborează ordinul 297/1972. de comun acord cu Oficiile Judeţene de Turism şi organele administraţiei locale s-a atabilit că pot fi introduse în turismul intern şi internaţional circa 118 localităţi rurale. organizarea şi 40 . Sfântu Gheorghe şi Crişan (Tulcea). Poiana Sărată (Bacău). Se pare că a fost un început promiţător. următoarele 14 localităţi: Lereşti (Argeş). Vaideeni (Vâlcea). inclusiv prin promovarea.

Dintre acestea amintim doar câteva: „Branimex” şi „Ovidiu Tour” Bran (Braşov). Pentru soluţionarea cu operativitate a problemelor privind organizarea. în momentul de faţă. dezvoltarea şi promovarea agroturismului în România a fost constituită. membră a Federaţiei Europene de Turism Rural (EUROGÎTES) şi Agenţia Română pentru Agroturism (1995) ce îşi propune racordarea agroturismului românesc la sistemul internţional Preocupări din ce în ce mai concrete au manifestat pentru acest domeniu: Ministerul Turismului. Activitatea turistică s-a desfăşurat în cadrul a 1240 echipamente (ferme. Urmare a dinamismului activităţii desfăşurate de către ANTREC. recunoscând şi confirmând prin aceasta „iniţiativa cu cel mai mare impact social”. Ministerul Tineretului şi Sporturilor. săptămânalul economico-financiar „Capital” a acordat asociaţiei premiul Oskar – Capital pentru anul 1995. 145/1994 privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea sistemului de turism rural din zona montană. Ministerul Educaţiei Naţionale (Învăţământului) şi însuşi Guvernul României. 41 . „Montana Service” Vidra (Vrancea). 62/24 august 1994) şi Ordinul Ministerului Turismului nr. „Dublion” Câmpulung (Argeş). „Daruguş” Balvanyos (Covasna). considerăm că nu lipsită de importanţă este existenţa. prin ordinul Ministerului turismului 59/ iulie 1995. Comisia tehnică pentru dezvoltarea agroturismului . Delta Dunării şi litoralul Mării Negre (Ordonanţa Guvernului nr. Asociaţia Naţională de Turism Rural Ecologic şi Cultural (ANTREC). 20/1995 referitor la normele şi criteriile de clasificare a pensiunilor şi fermelor agroturistice. care au atras 18 500 de turişti – din care 3 500 turişti străini – cu un sejur mediu de 4 zile/turist. Institutul Naţional de Formare Managerială în Turism. Legat de strategia dezvoltării turismului rural în ţara noastră ANTREC şi Ministerul Turismului au optat mai mult pentru calitate şi nu atât pentru cantitate. Pe lângă cele prezentate până acum. în 15 filiale. Institutul de Cercetare pentru Turism. Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării. pensiuni sau gospodării ţărăneşti). reunea la sfârşitul anului 1995 peste 2 000 de membri. „Trans Tour” Praid (Harghita). Din acestă comisie făceau la acea dată parte specialişti de la ministerele şi instituţiile careşi pot aduce o contribuţie în acest domeniu: Ministerul Agriculturii Pădurii şi Dezvoltării Rurale. Urmează Asociaţia Naţională pentru Turism Rural Ecologic şi Cultural din România (ANTREC) – 1994 -. a peste 25 de firme ce desfăşoară activitate de touroperatori cu produse turistice rurale.dezvoltarea agroturismului. Ministerul Tineretului şi Sporturilor. Urmarea firească a interesului general a fost Legea nr.

în primul rând datorită faptului că pune în mişcare un vast evantai de resurse locale prin câteva acţiuni prioritare: modernizarea reţelei stradale existente. ca activităţi complementare. legat de evoluţia agriculturii îmbracă două forme: 42 . Realizarea unor astfel de lucrări va satisface şi cerinţele populaţiei locale. (19) dezvoltarea activităţilor de prelucrare a produselor agricole. toate dotările de agrement care se realizează la nivelul unei comunităţi rurale devin bunuri de care pot beneficia şi membrii populaţiei locale. Pe de altă parte. culturale şi de informare. Deşi între aceste două forme de turism există deosebiri semnificative. s-au dezvoltat. Turismul în spaţiul rural reprezintă o cale de dezvoltare şi poate participa la creşterea nivelului vieţii locale. ambele pun accentul pe o intercondiţionare a laturii tradiţionale cu cerinţele turismului modern şi presupun o valorificare superioară a valenţelor economice. se poate afirma că dezvoltarea turismului în spaţiul rural. PERFECŢIONAREA ŞI DIVERSIFICAREA AGROTURISMULUI 3. cu condiţia să nu aducă influenţe negative asupra elementelor de bază ale culturii tradiţionale. asigurarea de servicii şi mărfuri industriale şi de bunuri de consum necesare locuitorilor. de comercializare. naturale şi antropice ale zonei. În acest context. dar vor constitui factori decisivi în câştigarea mai multor segmente de turişti. canalizare pentru perimetrele cu o densitate mai mare a locuinţelor.1 DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢII DE AGROTURISM Numeroase zone din România au valori naturale şi culturale. În ultimii 10 ani s-au construit mereu case noi în mediul rural. III DEZVOLTAREA. care pot fi integrate în turismul naţional şi internaţional. Ca o completare de venituri pentru gospodăriile din mediul rural. realizarea unor mijloace de termoficare (microcentrale termice care să utilizeze resturi vegetale (1 ha paie grâu = 1200 litri motorină = 13. asigurarea alimentării cu apă prin conducte. sănătate. Multe din noile construcţii pot constitui suportul de susţinere a unor activităţi turistice.CAP. agroturismulşi agroturismul.000 KWH). învăţământ. Întâlnirea dintre acest mediu fragil şi noul dinamism impus de fenomenul turistic pune problema apariţiei riscurilor de destructurare şi presupune alegerea unei strategii de evoluţie. îmbunătăţirea activităţilor de igienă.

Exemplele pot continua: în Maramureş. Astfel. Din acest punct de vedere. iar potenţialul turistic trebuie să fie pus în serviciul acestei activităţi dominante. Este vorba în special despre centrele ceramice. Sunt exemple care ilustrează avantajele îmbinării acestor activităţi pentru că 43 . care determină distribuţia spaţială a fluxurilor turistice. Această concepţie a stat la baza apariţiei şi dezvoltării multor staţiuni montane şi de litoral. Menţionăm. dorinţelor de autenticitate ale turiştilor. turismul oferă noi perspective de deschidere pentru meseriile satului. mai mult de 10 în Maramureş. 8 pe Valea Arieşului. bogăţia patrimoniului meseriilor constituie o invitaţie la sejururi mai lungi în regiune şi la utilizarea structurilor de primire. promovarea meseriilor tradiţionale. motiv pentru care unii meşteşugari conjugă de acum meseria tradiţională şi cazarea turistică. Majoritatea dispun şi de o mică exploataţie agricolă în scop familial şi/sau de un loc de muncă salarizat. Asociaţia Izvoarele Arieşului (Apuseni) pregăteşte un mare proiect de revigorare a cătunelor de munte prin itinerarii turistice în care meşteşugarii ocupă un loc important. lecţiile demonstrative prezentate în faţa turiştilor etc. strategie care se bazează pe valorizarea patrimoniului. circuite ale micului patrimoniu. de asemenea. Meseriile tradiţionale răspund. Astfel.Turismul şi agrementul rural care substituie activităţi agricole nerentabile şi ca atare se cer exploatate la maximum toate resursele turistice existente. Asociaţia Ţara Maramureşului şi Fundaţia Agro-Tur din Vadu Izei se disting prin orientarea lor în favoarea meseriilor satului: orientarea şomerilor către meseriile tradiţionale şi turism. 9 asemenea situaţii în Bucovina. meşteşugarii. consolidarea competenţelor manageriale ale artizanilor şi identificarea circuitelor de promovare/comercializare. finanţarea unor mici proiecte de ateliere. dar şi popularizarea unor obiective turistice. Meseriile satului contribuie la dezvoltarea turismului şi prin declanşarea şi retenţia unor fluxuri turistice în anumite zone. colecţiile de etnogratie şi folclor. Prin cererea pe care o manifestă pentru o gamă variată de articole de artizanat. artizanii din Bucovina sunt integraţi în strategia de dezvoltare turistică a satelor membre ale Asociaţiei Bucovina – Moldova Reţeaua Verde. precum şi prestatorii de servicii de cazare îşi văd interesele convergând. ceea ce presupune păstrarea cu orice preţ a activităţilor agricole. Prin activităţile enumerate. expoziţiile cu vânzare. Turismul şi agrementul rural ca activităţi complementare agriculturii..

trebuie căutate. incluzând aici atât structurile sale interne. referindu-se la lipsa de încredere în propriile forţe şi cantonarea în rolul de simpli executanţi. micile firme industriale meşteşugăreşti. condiţional. care considerăm că împiedică sau diminuează posibilităţile de apariţie a întreprinderilor mici şi mijlocii pe piaţa rurală. în sensul creşterii veniturilor prin valorificarea 44 . subliniem faptul că fenomenul nu trebuie circumscris doar procesului concurenţial de piaţă privind cererea şi oferta.diversificarea producţiei (şi a clientelei). în viitor. considerăm că cele mai greu de evitat sunt obstacolele de ordin psihologic. ci o stare socială egală a celor două tipuri de habitat. ele fiind prezente doar în mintea oamenilor. ci trebuie să facă apel la întregul complex de elemente ce particularizează spaţiul rural. gradul de instruire şi profesionalizare al agenţilor economici etc. Dintre acestea. putând să se afirme ca oameni de afaceri capabili să-şi valorifice roadele muncii familiale. tehnic. uneori. Dezvoltarea agroturismului. noi orientări. precum şi pluriactivitatea condiţionează supravieţuirea majorităţii acestor activităţi. pe de o parte. toate direcţiile de antrenare a nivelului microeconomic sătesc – exploataţiile agricole. În acest sens. (178) Procesul de dezvoltare complexă a localităţilor rurale presupune. Pentru ca satul să supravieţuiască. trebuind să devină întreprinzători. nivelul educaţional. social. instituţional. o abandonare a noţiunii de sat. În acest scop este nevoie însă. cu toate caracteristicile sale socioeconomice şi dar nici generalizarea noţiunii de urban. după părerea noastră. noi modalităţi de dezvoltare sau trebuie cultivate complementarităţile şi de aceea. reprezintă căi importante de creştere a gradului de ocupare a forţei de muncă şi a stabilităţii acesteia. demografic. în condiţiile concurenţiale oferite de piaţă. ca noţiunea de rural să nu mai semnifice o stare de dezvoltare inferioară faţă de urban. al muncitorului navetist devenit proprietar de pământ şi şomer. a exploataţiilor agricole sau a diferitelor tipuri de firme din care fac parte. indiferent de statutul profesional. cât şi aspectele ce conturează cadrul larg al dezvoltării economice – mediul legislativ. psihologic şi instructiv. încetează de a mai fi simpli executanţi. de perceperea corectă a schimbărilor oportunităţilor oferite de economia de piaţă. artizanale. iar pe de altă parte de modificările intervenite în statutul social al ţăranului. Într-o asemenea abordare se are în vedere necesitatea înlăturării unor obstacole de ordin fizic. ea are la bază necesitatea găsirii de soluţii pentru gospodăriile rurale. agroturistice etc.. precum şi al specialiştilor care. Acest proces va determina.

distracţie etc. tranzacţii sau afaceri.). să participe la activităţile gospodăriei (uscatul fânului. culegerea fructelor. prestări de servicii. turiştilor li se oferă posibilitatea. sport. cultura şi arta ţărănească. pregătit şi amenajat special pentru primirea de oaspeţi.). pensiune. iniţiere în arta meşteşugurilor tradiţionale. are o durată determinată de timp (vacanţe de vară sau iarnă. mulsul vacilor. oferă servicii turistice (cazare. cure terapeutice. pentru o anumită perioadă determinată. studii şi documentare. agroturismul este o formă de turism cu multă varietate şi unicitate în realizarea serviciilor ce se oferă oamenilor care iubesc natura. are scopuri diferite: recreere. de prelucrare a produselor agricole în gospodărie şi de comercializare a acestora). agrement. în paralel şi activităţi cu profil agricol (cultivarea plantelor. dezvoltând serviciile de găzduire şi de valorificare a produselor proprii şi locale. cuprinzând atât activitatea turistică propriu-zisă (cazare.(95) Dezvoltarea agroturismului este o componentă a turismului. proprietarul desfăşoară. prepararea hranei). Din punct de vedere al activităţilor care gravitează în jurul gospodăriei ţărăneşti. weekend). prelucratul produselor agricole. Din punct de vedere al divertismentului. reprezintă o activitate economică ce valorifică excedentul de spaţii de cazare existent în gospodăria ţărănească. pescuit. cât şi activitatea economică. în special şi prezintă în principal următoarele caracteristici:(120) prezintă un grad de complexitate ridicat. în general şi a agroturismului . De la această necesitate fundamentală se pot formula diferite concepte sau definiţii derivate care să caracterizeze agroturismul pe segmente specializate. Din punct de vedere al spaţiului de cazare (al asigurării bazei materiale). creşterea animalelor etc.potenţialului economic al acestora. agroturismul poate fi definit ca un ansamblu de bunuri şi servicii oferite de gospodăria ţărănească spre consumul persoanelor care. vin în mediul rural pentru relaxare. agroturismul poate fi definit ca o activitate capabilă să valorifice excedentul de cazare existent în gospodăria ţărănească. agrement). Agroturismul reprezintă o formă particulară de turism rural cu un grad de complexitate mai ridicat. de regulă agricolă practicată de gazdele turiştilor (activităţi de producţie. 45 . pensiune. în scop de recreere. odihnă. precum şi multe alte activităţi specifice.

favorizează dezvoltarea economică a localităţilor rurale. cultural. menţinerea diversităţii naturale. ecologic. socio-uman contribuie la dezvoltarea durabilă a spaţiului rural. etnografice. sociale etc. aici existând munţi. persoane cu dizabilităţi. Totodată. turistic. lipsite de factori de stres. reprezintă o activitate secundară. folosirea durabilă a resurselor turistice. edilitare etc. A treia condiţie care contribuie la dezvoltarea agroturismului în România este posibilitatea transferului de cunoştinte dinspre vestul spre estul Europei o dată cu aderarea la Uniunea Europeană (UE). agricol. şi va deveni şi mai accesibilă datorită noii infrastructurii rutiere. economic. agroturismul se realizează în strânsă corelaţie cu economia locală. atraşi de oferta din ecoturism. specifice diferitelor zone geografice. care se va dezvolta aici. activitatea agricolă în gospodăria proprie rămânând principala ocupaţie şi sursă de venit. favorizează dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii. cu un puternic caracter ospitalier.de regulă. Turiştii din Vest se orientează tot mai vizibil spre ţările Europei de Est. această zonă este mai accesibilă dintre toate centrele importante ale Europei de Vest şi Nord.2 CONDIŢIILE NECESARE PENTRU PRACTICAREA AGROTURISMULUI România are potenţialul necesar. permite realizarea unui turism adecvat diferitelor categorii de vârstă sau statut social: persoane de vârsta a treia. existând o strânsă corelaţie în special cu ramurile agricole 3. păduri şi o populaţie rurală care trăieşte încă din agricultură. ambianţa întâlnită de turist este familială. Un alt element care favorizează dezvoltarea agroturrismului în România este cererea din ce în ce mai mare de pe piaţa occidentală. 46 . prin: menţinerea echilibrului ecologic. culturale.(135) turistul are acces la meniuri tradiţionale de sărbători. fapt care a ajutat la menţinerea unor tradiţii şi moşteniri culturale. familii cu copii mici. Aderarea României la UE va avea o contribuţie esenţială în dezvoltarea turismului şi prin asigurarea accesării unor fonduri pentru modernizare şi extinderea infrastructurii de transport. turistul are acces la atracţii turistice naturale. tineri căsătoriţi etc. turistul beneficiază de un mediu nepoluat. constituie un mijloc de valorificare integrală a spaţiului rural cu potenţialul său natural.

Lanţul Munţilor Carpaţi reprezintă un rol deosebit pentru climă. litoral sau deltă). implicit la Oceanul Planetar.De asemenea. masive muntoase. nu în puţine rânduri deteriminată de alegerea destinaţiei (munte. alcătuită din componente naturale de peisaj. rezervaţii ştinţifice sau monumente ale naturii etc: Toate asceste elemente se află într-o strânsă interdependenţă. apele minerale şi termale cu proprietăţi curative. torente. Indiscutabil. teritoriul ţăriii noastre este fomat din proporţii egale din munţi (31%). câmpie. ape. această „personalitate geografică” trebuie să fie dublată în timp şi de vocaţia turistică. cadrul de derulare a de zăpadă etc). peşteri. Elementele care trebuie puse în valoare în mod special sunt: (136) valoarea recreativă. reprezintă potenţiale resurse agroturistice naturale şi joacă un rol determinant în dezvoltarea agroturismului în general. estetică şi peisagistică. bogăţii. Spaţiul rural românesc este denumit carpato-danubiano-pontic deoarece este carpatic prin relief. El are poziţie centrală şi formă de cetate sau inel. dunărean prin reţeaua lui hidrografică şi pontic prin deschiderea sa la Marea Neagră. soluri etc. vestică şi meridională a Europei. lacurile şi iazurile. deal. grădini botanice sau zoologice. respectând şi din acest punct de vedere regulile echilibrului şi armoniei. Prezentarea generală a resurselor turistice naturale. valoarea curativă (balneoclimaterică) a bioclimatului sau a factorilor naturali ai zonei. (38) Clima temperat-continentală. este nevoie de asigurarea unei capacităţi de cazare care să acopere cererea. Aşezat la răspântia dintre părţile estică. formând „natura mamă” şi cadrul de viaţă pentru tot ce „mişcă-n ţară” şi pe planeta albastră. strat . resurse cinegetice. luncile şi câmpiile constituie separat sau la punctul de întâlnire personalitate. Dar ceea ce îi conferă locul de frunte în patrimoniul turistic al ţării sunt peiasjele: impresionante. vegetaţie faună. pline de căldura oamenilor ce le însoţesc. câmpii şi lunci (35%). valoarea cognitivă în cazul componentelor desemnate ca parcuri. pădurile de răşinoase şi foioase. Dunărea şi Delta sa. păşunile şi fâneţele. dealuri şi podişuri (36%). Această ofertă primară potenţială. dar să permită şi dezvoltarea unor puncte de agrement. 47 peisaje cu puternică unor momente de destindere sau a unor hobbyuri (oglinzi de apă. din preajma acestuia succedându-se celelalte forme de relief. reţeaua radiară de râuri ce izvorăsc din lanţul carpatic.

Prislop. între Transilvania şi Muntenia legate de Culoarul Rucăr-Bran se află leagănul turismului românesc şi începuturile agroturismului şi agroturismului din ţara noastră. Vrancei. în cadrul cărora s-au dezvoltat numeroase aşezări: numim aici Depresiunea Maramureşului. Porţiunea cea mai spectaculoasă şi impunătoare a Carpaţilor Româneşti o constituie. Bazaltele de la Detunat. abrupturile. dolinele şi peşterile (Cetăţile Ponorului. fără urmă de dubiu. Oituz. a Ciucului. Jiul şi Oltul au ferestruit în acestă catenă văi transversale la fel ca şi Prahova împreună cu Dâmboviţa. (39) A treia latură a Cetăţii Carpaţilor se deschide între Defileul Dunării şi Valea Şomeşului.între culoarul Timiş-Cerna (la vest) şi Valea Prahovei (la est). Ghimeş. Cheile. din rândul cărora unele sunt vestite pentru climatul sau apele lor minerale. doar în zona centrală vom întâlni vârfuri de peste 1800 de metri (Curcubăta. circuri şi văi glaciare. Făgăraşului. în văile acestora se înşiră deasemenea aşezări pitoreşti. Lanţul vulcanic a condus la apatiţia unor depresiuni. Gutâi. Rotunda. Carpaţii Meridionali. Supranumiţi şi Alpii Româneşti. Bicaz. Carpaţii Orientali sunt marcaţi în deosebi de mulţimea trecătorilor naturale: Bratocea. Haţegului. Aici. Moldoveanu (2544 m) şi Negoiu (2535 m )în munţii Făgăraş. Muntele Mare). în acelaşi timp o mare variaţie a peisajului şi reliefuri spectaculoase. Loviştei şi Haţegului-situată în inima vechii Dacii. Peştera Scărişoara. este numită de geografi Carpaţii Occidentali. apelor hipotermale sau izvoare bicarbonate. Peleaga (2529 m ) în munţii Retezat etc.dantelării de basm în forme carstice din regiunile calcaroase. Peştera Meziad etc) sunt doar câteva dintre atracţiile turistice al zonei. La adăpostul acestora apar vechile vetre de locuire – ţările: Maramureşului. care au făcut posibilă circulaţia de o parte şi de alta a lanţului carpatic încă din vremuri îndepărtate. Bihor. Peştera Urşilor. Pe firul râurilor carpatice. Parâng (2518 m). piscuri golaşe. Porţiunea vestică este reprezentată de lanţul eruptiv unde manifestările post-vulcanice au contribuit la apariţia localităţilor balneare în preajma mofetelor. între masivii muntoşi ai Bucegilor şi Pietrei Craiului. Prăbuşirile tectonice au creat aici un aspect insular şi largi culoare. a Gurghiului. forme inedite sau ciudate ale stâncilor. cea a Dornelor. ei ating câteva vârfuri peste 2500 de metri: Omu (2505 m) în masivul Bucegi. 48 . Vlădeasa. În Carpaţii Meridionali au sălăşluit şi au fost protejate o serie de alte „ţări” dintre cele mai vestite sunt ale Oltului. Almaşului etc. Caracterizată prin platforme netede. Bârsei.

Pietroasele. cărbunilor. În estul României şi a dealurilor subcarpatice relieful coboară domol de la nord spre sud Podişul Moldovei. acestea sunt bine populate. gârle şi ape permanente. la sud vom întâlni o faleză de 15-20 m lăţime ce adăposteşte plaje cu nisip fin. obiceiurile populare transmise din generaţi în generaţie. drept urmare de renume sunt viile de la Cotnari. care închid mici depresiuni ce seamănă cu Subcarpaţii aflaţi în exteriorul arcului carpatic. iar întreaga zonă este foarte scundă. prelucrarea lemnului. culmile subcarpatice păstrează bogăţia „aurului negru”.Depresiunea şi Podişul Transilvaniei este porţiunea aflată în interiorul arcului carpatic. unic în felul lui pe întreg teritoriul european. Delta Dunării constituie partea cea mai joasă de pe teritoriul ţării noastre. Murfatlar şi Ostrov. Drăgăşaniului sau Strehaiei. lacuri. iar la sud-vest are o altă rudă mai distantă Podişul Getic.se află la mare cinste. ce se învecinează în sud-est cu Podişul Dobrogei. ei sunt o asociere de culmi înlate. O atracţie deosebită pentru turism o constituie peisajul exotic. (139) În străfundul lor. cu agroturismul . bine pupulate şi cultivate cu cereale sau livezi. o câmpie în formare prin aluvionare. Pe cuprinsul acestor locuri o anumită agricultură -pomi şi viticultură. Litoralul Mării Negre reprezintă un loc nepereche şi cu o puternică personalitae. Panciu. Valea Călugărească etc. mai nou. Iaşi şi Huşi sau cele de la Niculiţel. rachiuri ori preparate gastronomice tradiţionale -ca şi chemări. cărora cel ce a avut şansa de a le cunoaşte. iar tradiţiile. Subcarpaţii sunt dispuşi în exteriorul lanţului carpatic. În schimb. ca şi neofitul. dublând parcă zidul de apărare al „cetăţii”. În estul Depresiunii Transilvaniei întâlnim o centură de dealuri înlate. brăzdate de ape. la cotele obişnuite ale fluviului. cu relief ce variază între 700-800 m şi respectiv 350-500 m. Între Chilia şi capul Midia prezintă plaje şi grinduri întinse. cum nu mai puţin vestite sunt cele din preajma Piteştiului. extragerea minereurilor şi. Ştafăneşti. Populaţia se ocupă cu pomicultura. adevărat 49 . reprezintă circa 13%. tot în acestă zonă viţa de vie este la ea acasă şi a făcut renumite localităţi ca: Odobeşti. Porţiunile de uscat. cea mai mare parte a Deltei fiind acoperită de mlaştini. creşterea vitelor. Dată fiind bogăţia şi frumuseţea zonelor de podiş. ca şi legendele şi poveştile localnicilor sunt tot atâtea atracţii-alături de vinuri. nu le poate rezista. sării şi a izvoarelor de ape minerale. Formaţi din trei subdiviziuni-Subcarpaţii Moldovei. Subcarpaţii Curburii şi Subcarpaţii getici.

ca şi lacurile unicat: Lacul Roşu -lac de baraj natural şi Lacul Sfânta Ana-adăpostit în craterul unui vulcan. de la Drobeta Turnu-Severin până la Galaţi. sectorul românesc al Mării Negre are un potenţial balnear cu excepţionale calităţi. ea îşi are limitele fixate de Valea Someşului şi cea a Timişului.53) Izvoarele şi lacurile.2 % din suprafaţa României. cum aprecia şi celebrul savant farncez Jacques Ives Cousteau. Izvoarele minerale. Ea asigură aproximativ 40% din producţia agricolă a României. Având o salinitate de 17-21% şi o temperatură medie de 25-27oC vara. Lacurile din ţara noastră deţin. sunt cunoscute şi apreciate de peste 2000 de ani (Herculane sau Geoagiu-Băi). Balta Albă interes nu numai agricol ci şi turistic (utilizarea apelor în scopuri terapeutice). teritoriul prezentat constituie în momentul de faţă Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. Apele colectate sunt vărsate prin cele trei braţe în Marea Neagră. Principalele resurse ale Deltei Dunării sunt: fauna piscicolă. Movila Miresei. Vidraru. Cele mai multe izvoare se află de-a lungul Carpaţilor şi Subcarpaţilor. toate râurile româneşti. prin intermediul Tisei. aflate în număr de peste 2000. 50 . care întregeşte astfel hidrografia patriei şi permite legătura cu toate ţările riverane Oceanului Planetar. Dunărea străbate ţara noastră pe o lungime de 1075 km. Parâng. Fântânele. fiind naviagbilă pe întreg parcursul şi colecând. Vidra. Cea mai mare -Câmpia Română-se află la nord de Dunăre.sanctuar pe care 280 de specii de păsări şi l-au ales ca lăcaş. Văliug Bicaz etc. Numeric lacurile sunt peste 3400. Retezat. (17. Celor prezente anterior li se adaugă lacurile artificiale realizate pentru valorificarea potenţialului energetic: Izvorul Muntelui. Câmpia de Vest este o altă zonă agricolă importantă. direct sau indirect. stuful şi pădurile în deosebi de esenţe moi. Făgăraş. cele mai mari fiind lagunele Razim şi Sinoe. iar valoarea terapeutică a apelor a condus la apariţia de peste 160 de staţiuni. 1. Lacul Amara (lângă Slobozia). marea majoritate se găsesc în zonele de câmpie şi prezintă atât importanţă piscicolă cât şi de agrement. dintre care 2300 sunt naturale. Câmpiile se întind în sudul şi vestul ţării noastre. Partea sa estică se numeşte Bărăgan şi prezintă prin lacurile sale sărate: Lacul Sărat (în apropiere de Brăila). Deosebite sunt lacurile de munte formate în circurile glaciare aflate în masivele muntoase Rodna. munte fiind termale. Pentru a conserva şi păstra această lume uimitoare.

pinul etc. Fauna cinegetică-reprezentată prin ursul brun. pelicanul creţ şi pelicanul comun. sulfuroase. termale etc. trebuie să consemnăm existenţa. râsul. Dintre aceste predominante sunt pădurile de stejar. Astfel. cerbul carpatin. formează potenţialul biogeografic. căpriorul. Aceşti factori sunt răspândiţi pe întreaga suprafaţă a ţării. Nu trebuie să uităm a aminti nici păsările: cocoşul de munte. a unor plante rare-endemice sau relicte ori tipuri specifice altor zone ale planetei.Vegetaţia şi fauna. iodurate. (66) 51 . Aceste resurse sunt cantonate mare parte în catena vulcanică Oaş – Călimani . nămolurile. în mare parte în zonele de câmpie. alcaline (bicarbonate). Revenind la izvoarele minerale dispuse în spaţiul rural. alţii impun recoltarea sau captarea. curativă şi recuperatorie.-reprezintă o importanţă deosebită. împreună. şi protejarea pentru o cât mai îndelungată utilizare. cocoşul de mesteacăn. Factori naturali de cură. arsenicale. şi nu în ultimul rând în câmpie. ale diferitelor specii care generează toamna o bogată paletă coloristică care permanentizează peisajul românesc. conservarea. conifere-molidul. ce însumează peste 400 de specii. vegetaţia ţării noastre este relativ recentă şi prezintă trăsături caracteristice ale Europei Centrale. în zonele de tradiţie a reliefului. în diferite zone din ţara noastră. egreta mare. lopătarul. de fag în Subcarpaţi şi pe munţii mai scunzi. plante minerale. iepurele etc. bradul. la limita superioară a altitudinilor. raţa sălbatică şi altele. călifarul alb. clorurate sodice. vom observa diferenţieri generate de altitudine ca şi de etajele climatice. sulfatate. mofetele. Apele sunt: oligominerale. unii necesită instalaţii sau amenajări pentru utilizare. dar absolut toţi cer păstrarea. zona dealurilor subcarpatice şi de podiş. capra neagră. O schiţare a principalilor factori de cură scoate în relief: apele minerale lacuri terapeutice. rezultă prezenţe juxtapuse. carbogazoase. În urma marilor defrişări efectuate de-a lungul timpului. factorii climatici. alcalino-feruginoase. În forma ei actuală.Harghita. Din punct de vedere turistic. Urmare a interferenţelor. pe teritoriul României pădurile mai ocupă aproximativ 26% din suprafaţa totală. mistreţul. Sursele minerale sunt cel mai puţin similare cu sursele de peste hotare şi pot fi utillizate în terapia profilactică. radioactive. aeroionizarea. salinele. majoritatea nu sunt captate şi protejate corespunzător.

punerea în valoare şi utilizarea în cunoştiinţă de cauză a acestor factori naturali vor contribui la dezvoltarea şi promovarea turismului balnear în cadrul agroturismulromânesc sau agroturismului. structura cheltuielilor. În ţările cu un înalt grad de dezvoltare din Europa.Mai puţin puşi în valoare în ţara noastră sunt factorii climatici ce pot fi utilizaţi în menţinerea. ameliorarea sau recuperarea stării de sănătate a organismului uman prin: aeroterapie. sursa şi mărimea veniturilor. stresul. cât şi sistemul de instrumente politice şi legislative care îşi fac simţită din ce în ce mai mult prezenţa în acest spaţiu. Cele mai importante activităţi industriale. afecţiunile respiratorii. diferenţele dintre aşezările urbane şi cele rurale au fost treptat estompate. Sfera de acţiuni orientate spre dezvoltarea ruralului ocupă un larg areal. O serie de variabile ale vieţii economico-sociale a satelor. cuprinzând atât existenţa resurselor materiale şi umane. devenind neglijabile. surmenajul fizic şi intelectual. precum şi varietatea resurselor naturale. În ţara noastră. Implementarea industriei în activităţile specific agricole pune satul românesc în faţa unor probleme diverse. care determină mari transformări. marea dispersare a localităţilor. care se pretează la grefarea pe profilul agricultură. fac posibilă implementarea industriei şi prestărilor de servicii în acest mediu. cum ar fi: natura ocupaţiilor. nevrozele astenice. cele două medii aproape s-au contopit din punct de vedere al variabilelor expuse mai sus.. Dezvoltarea activităţilor industriale în mediul rural nu poate fi făcută oricum şi în orice domeniu conex al agriculturii. considerente morale etc. capătă alte valori. helioterapie sau cure de teren-prin ceea ce generic este numită climatoterapie. datorate tranziţiei de la un sistem centralizat la altul. Maladiile ce pot fi tratate sunt: anemiile. odată cu atragerea ruralului în sfera de influenţă a relaţiilor industriale. de piaţă. Din datele statistice ale ultimilor trei ani rezultă că agricultura contribuie în medie cu circa 20% din PIB (171) şi ocupă circa 35% din forţa de muncă activă. În fiecare zonă urbanizată diferenţierea se face în funcţie de condiţiile specifice şi de activităţile agricole din arealele suburbane limitrofe. deoarece condiţiile concrete nu permit acest lucru. standard de viaţă. procentul ridicat din populaţie care locuieşte în mediul rural. au influenţat şi agricultura românească. Transformările socio-economice din ultimii 15 ani. tradiţii. sunt cele legate de sporirea gradului de prelucrare a producţiei 52 . iar adaptarea activităţii industriale la specificul fiecărei zone rurale atrage după sine crearea unei multitudini de variante de implementare. Identificarea.

obiecte din lemn sculptat etc. chiar dacă abordarea etnografică a meseriilor tradiţionale oferă acestora un statut „elitist“. a balanţei veniturilor şi cheltuielilor realizate pe ramuri ale economiei naţionale. cercetarea modului de organizare a pieţelor de desfacere.99. Meşteşugurile au constituit multă vreme forma de bază a pluriactivităţii în satele româneşti.). vărării. a zahărului şi produselor zaharoase. Astfel. cât şi a celei secundare. de asemenea. iar altele se mulţumesc să fie utilitare. a balanţei forţei de muncă. În prezent. joagăre pentru cherestea etc. toate acestea au premise favorabile în vederea permanentizării activităţii industriale în zonele rurale din ţara noastră.) de micile unităţi unde se valorifică sau se prelucrează anumite resurse locale (întreprinderi de prelucrare a produselor agricole. a modului de formare a preţurilor produselor agricole brute şi prelucrate. Astfel. în literatura de specialitate (14. studierea evoluţiei balanţelor agricole. testarea acestora prin studii de marketing. vor arăta calea de urmat în procesul de dezvoltare complexă a mediului rural. De asemenea. produse accesorii pădurii. Zonele montane oferă. pentru unii autori meşteşugurile se limitează la artizanatul de artă. ateliere de ceramică. Atragerea activităţilor industriale în mediul rural va transforma satul românesc într-un mediu poliprofesional. în plus. în care venitul este obţinut atât din surse agricole cât şi din surse neagricole. Printre aceste meserii. a conservelor din legume şi fructe sau carne. în care includ toate meseriile manuale practicate în afara meseriilor legate de pădure. covoare. înlesnind apariţia gospodăriilor mixte.agricole.98. atât a celei principale.104) are loc o dezbatere aprinsă asupra definiţiei meşteşugurilor. Termenul de meşter popular este de asemenea folosit. a băuturilor răcoritoare. meşteşugar este: cel care 53 . perisabile dar cu preţuri stimulatoare. în timp ce autorii vorbesc despre meseriile satului.90. pentru care România dispune de un însemnat potenţial de dezvoltare. Aceste meserii reprezintă. administraţie. O interpretare mult mai largă şi mult mai apropiată de definiţia cuvântului meşteşugar este redată în unele ţări occidentale. În cadrul economiei rurale există o diferenţiere între meşteşuguri şi industrii rurale.102. necesitând o prelucrare şi condiţionare imediată. un ansamblu de activităţi necesare colectivităţii sau pur şi simplu de producţii în scop domestic şi adesea decorative. unele pot avea o ambiţie artistică. mici fabrici de hârtie. activităţi industriale. agricultură. a laptelui. Prelucrarea industrială a producţiei agricole este un domeniu cu aplicaţii vaste în mediul rural: industria morăritului. producţia de materiale de construcţie. costume populare. ceea ce permite separarea industriei casnice (ce produce ţesături. mori de vânt sau de apă.

sobarul. unii au lucrat în cadrul sistemului cooperatist de artizanat cu administraţie centralizată. croitoreasa. meşteşugurile tradiţionale cunosc transformări profunde. împletitori. Meşteşugarii (artizanii) de artă.). Acele meserii care erau până nu demult meserii obişnuite devin meserii rare: odată cu pierderea pieţelor tradiţionale. broderia. În consecinţă. Această interpretare non restrictivă a meşteşugarilor pare să fie mult mai aproape de obiectivele dezvoltării locale. bijutierul. coafeza. sticlarul. Lucrătorii manuali care nu fabrică obiecte. Se pot distinge astfel trei grupe de meşteşuguri sau meserii artizanale: (71) Meşteşugarii tradiţionali care fabrică şi comercializează obiecte tradiţionale cu folosinţă domestică sau agricolă (rotari.montează instalaţia electrică. tâmplarul. ci propun servicii mai mult sau mai puţin complexe: coafor. dar. brodeza. clientela se găseşte în sat sau în satele învecinate. şelari. Clientela se găseşte în sat şi în satele vecine. de la care primeau materia primă şi sugestii de design şi care asigura distribuţia produselor finite. electrician. în urma cărora anumite activităţi vor dispărea. Asemeni întregii societăţi rurale. fierarul etc. apare o nouă cerere. În cazul acestora creativitatea se uneşte cu tehnicile tradiţionale iar clientela este urbană şi de categorie socio-profesională ridicată. iar altele se vor menţine cu preţul unor adaptări uneori dificile (mai ales la nivelul investiţiilor). cizmarul. cel care realizează stucaturi. brutar. Printre aceşti meşteşugari tradiţionali. instalator. reparator de aparate electromenajere. confecţionarea bundiţelor din piele brodate şi îmblănite etc. dispare şi motivaţia existenţei lor. zidar. Meseria lor este cel mai adesea o tradiţie familială sau comunitară. zugravul. zidarul. 54 . ceea ce reprezintă o pierdere pentru patrimoniul cultural al unei ţări. după ei. Academii de artă). activitatea riscă să se stingă deoarece nimeni nu preia ştafeta. în momentul în care aceste meserii devin rare. geamgiul. iar meseriile tradiţionale se transformă: este cazul meseriilor din construcţii şi din alimentaţie. Meşteşugarii bătrâni continuă să-şi exerseze meseria. brutarul. meşteşugul este reevaluat şi chiar supraevaluat: ţesutul. dogari. sculptorul în lemn. faianţarul. tehnici noi. adesea de origine urbană şi cu pregătire specializată (de ex. olari. mecanic auto etc. dulgherul. tâmplar. Şi totuşi. Apar nevoi noi. meserii legate de îmbrăcăminte etc.

piaţa de desfacere. necesitatea unei gestiuni. În contextul actual al dezvoltării rurale. 3. aprovizionarea cu materii prime. Ordonanţa de Guvern 63/1997. Din fericire. Pentru realizarea acestora erau şi mai sunt şi acum. pluriactivitatea a permis menţinerea până în zilele noastre a majorităţii meseriilor tradiţionale. fie că este vorba despre o activitate cu normă redusă sau cu normă întreagă. când acesta a venit. a practicanţilor de turism rural din România. Cea mai mare parte a noilor meserii impun mai multe investiţii şi mai mult profesionalism iar dacă răspund unei cereri în creştere. respectiv pe profit. Indiferent care est volumul de muncă. din rândul cărora reţinem următoarele: izolarea şi lipsa accesului la informaţie. ordonanţa prevede că persoanele fizice şi juridice menţionate pot beneficia de credite cu dobândă preferenţială. din contră.3 SPRIJINUL STATULUI ÎN DEZVOLTAREA ŞI DIVERSIFICAREA AGROTURISMULUI Deşi recunoaşterea internaţională devenise o certitudine. Dealtfel. asociaţiile familiale şi societăţile comerciale care au ca obiect unic de activitate asigurarea serviciilor turistice în pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice beneficiază de scutire de plata impozitului pe venit. necesare importante sume de bani. statutul juridic şi fiscal. „persoanele fizice. pluriactivitatea reprezintă o regulă: meşteşugarul este în acelaşi timp agricultor sau tăietor de lemne sau angajat. a mai uşurat din problemele proprietarilor de pensiuni turistice şi. adaptarea la mutaţiile actuale ale societăţii rurale. Se cunoaşte. faptul că majoritatea meşteşugarilor nu au un statut juridico-fiscal propriu.). de a se proiecta în viitor. În general. 145/1994. parcări acoperite etc.” În varianta adoptată de Camera Deputaţilor. intervenţiile şi memoriile la Guvern nu au rămas fără un răspuns. au apărut unele probleme specifice meşteşugarilor. atingerea standardelor oferite turiştilor necesita anumite amenajări interioare şi exteriorare ale gospodăriilor-gazdă (intrarea separată pentru turişti. pe o perioadă de 10 ani. necesitatea de a planifica. ele pot deveni treptat activitatea principală. de asemenea. desfăşurarea activităţii ţine de logica unei mici întreprinderi în care trebuie respectate: legile pieţei. în general. chiar dacă foarte simplificată. grupuri sanitare pentru aceştia. activitatea meşteşugărească poate fi comparată cu o mică întreprindere familială. venită în completarea Legii nr. privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea agroturismului . acordate pe o perioadă de maximum 55 .În meseriile tradiţionale.(165) Conform acestei ordonanţe. a fost chiar mulţumitor. Astfel că.

semnalează o expansiune a cazărilor la pensiuni în ultimii ani. în limitele prevăzute de Ministerul Turismului. atitudine şi comportament profesional şi civic. la racordarea la reţeaua electrică. de alimentare cu apă şi gaz metan. Asigurarea sumelor necesare acordării de credite preferenţiale se face din Fondul special pentru dezvoltarea şi promovarea turismului. de asemenea. Pensiunile au beneficiat. acordate pentru dezvoltarea şi amenajarea capacităţilor de cazare. dobânda va fi stabilită la un nivel reprezentând 50% din valoarea dobânzilor practicate pe piaţa bancară.zece ani. urmărindu-se crearea şi consolidarea unor relaţii publice pozitive şi. pensiunile turistice şi cele agroturistice vor plăti energia electrică şi gazul metan consumate la tariful stabilit pentru consumul casnic. cu sprijinul agenţiilor de turism afiliate ANTREC. producătorii agricoli beneficiază şi de fonduri nerambursabile prin Programul SAPARD. ameliorarea serviciilor sociale. drept ridicată. inclusive pentru proprietarii de pensiuni agroturistice. de acordarea de priorităţi la instalarea de linii pentru telecomunicaţii. precum şi la sistemul de canalizare. îmbunătăţirea infrastructurii de afaceri. realiste. datele privitoare la fluxul de turişti în mediul rural. De asemenea. îmbunănăţirea infrastructurii in localităţile rurale pentru un acces mai uşor 56 . taxa de autorizare solicitată deţinătorilor de pensiuni de către Oficiul de Autorizare şi Control în Turism din cadrul Autorităţii Naţionale de Turism. Proiectele derulate co-finanţate din fondurile europene nerambursabile şi/sau fonduri guvernamentale au vizat domeniile: îmbunătăţirea performanţelor profesionale ale operatorilor de turism. Pe lângă sprijinul acordat de stat. se consideră. Pentru astfel de credite.(174) Potrivit prevederilor aceleiaşi ordonanţe. astfel că de la începutul anului trecut s-a reintrodus impozitarea întreprinzătorilor pe veniturile/profiturile obţinute. furnizarea informaţiilor de interes public. Măsura 3. Din păcate aceste oportunităţi nu au fost menţinute în totalitate. prin prezentarea transparentă a fiscale.«Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice generatoare de activităţi multiple şi venituri alternative» – în care se pot dezvolta proiecte pentru finanţarea agroturismului .4.(189) Cu toate aceste greutăţi. iar obţinerea creditelor a fost destul de dificilă. în acelaşi timp. iar serviciile de telecomunicaţii la tariful pentru persoane fizice. Sprijinirea dezvoltării activităţii de turism rural şi agroturism de către organele locale trebuie să se concretizaze în îmbunătăţirea dialogului cu legislaţiei şi procedurilor partenerii sociali.

serviciilor din cele mai diverse domenii. materiale şi financiare. 3. din Europa. PHARE (cu subcomponentele sale). agriculturii. satisfacerea nevoilor populaţiei şi societăţii în ansamblu. pe de altă parte. construcţiilor. ţări. pe de o parte. România poate participa în această dezvoltare a agroturismului din întreaga lume şi. care afectează economiile tuturor ţărilor şi totodată este problema centrală a societăţii contemporane. 57 . Şomajul este astăzi unul din fenomenele cele mai puţin acceptate. Se vor resimţi influenţe pozitive asupra mediului ambiant. şi a intensifica comerţul cu suveniruri. va conduce la o dezvoltare economică durabilă a localităţilor rurale. Dacă la toate acestea adăugăm faptul că la fiecare 26 de secunde apare în turismul mondial un nou loc de muncă. caracteristice pentru mediul rural în trecut. este agroturismul. la căutarea soluţiilor eficace şi eficiente. se aşteaptă că o dezvoltare importantă o vor înregistra meşteşugurile şi artizanatul. transporturilor.4 EFECTELE ECONOMICO-SOCIALE ALE DEZVOLTĂRII ŞI PERFECŢIONĂRII AGROTURISMULUI Dezvoltarea agroturismului. În calitate de componente ale produsului turistic rural se vor realiza influenţe pentru punerea în valoare a tradiţiilor şi obiceiurilor populare precum şi pentru diversificarea gamei activităţilor cu caracter cultural-educativ.se are în vedere o politică adecvată creditar-bancară şi fiscală de încurajare şi facilitare a acestei activităţi. în special. fără îndoială. promovarea imaginii ţării şi a infrastructurii de turism. Astfel confruntările cu probleme de ordin demografic vor provoca guverne. administraţiile locale în parteneriat cu operatori din domeniul privat sau din sectorul neguvernamental au obţinut finanţări care au permis rezolvarea unor priorităţi din programele de dezvoltare. trebuie să concluzionăm că turismul mondial a devenit cea mai mare “industrie”. Pentru a putea diversifica oferta turistică. ţinând seama de contribuţia pe care acestea o aduc la utilizarea mai eficientă a resurselor umane. dacă va profita de posibilităţile ce i se oferă . Astfel la licitaţiile organizate prin programele SAPARD. ISPA. la scară mondială. industriilor de prelucrare şi alimentare. Activităţile turistice şi agroturistice îndeplinesc un rol important cu referire la: progresul economico-social şi ridicarea calităţii vieţii.a turiştilor şi nu numai. comunităţi responsabile de drepturile omului. RICOP sau programe de finanţare ale guvernului. cu produsele sale complementare. datorită efectului multiplicator al acestei activităţi. Una din soluţii.

Totodată. b) În condiţiile rapidelor transformări care au în permanenţă loc în ştiinţă şi tehnică. d) Rolul serviciilor turistice creşte considerabil şi datorită implicaţiilor tot mai largi pe care le au asupra calităţii vieţii. are sarcini multiple pe linia creşterii eficienţei sale economico-sociale. a sporirii aportului la produsul intern. culturală şi ştiinţifică a membrilor societăţii. asigurarea condiţiilor pentru facilitarea procesului de distribuţie şi consum. asigurarea unor condiţii mai bune pentru formarea profesională. În acest context se pot sintetiza următoarele: a) Rolul activităţilor turistice şi agroturistice este ilustrat. la motivarea lor şi în special a populaţiei feminine pentru a participa la aceste activităţi. aceste activităţi participă la menţinerea echilibrului în repartizarea factorului uman. c) În afara contribuţiei pe care o aduc la creşterea calitativă a forţei de muncă. trebuie să crească şi posibilitatea individului de adaptare la aceste schimbări. Din punct de vedere economic. prin crearea condiţiilor pentru folosirea deplină şi raţională a acesteia în toate ramurile de activitate. Construirea unei economii moderne presupune nu numai creşterea şi modernizarea acesteia. Dezvoltarea activităţilor de agroturism în mediul rural vor contribui la fixarea tinerilor în vetrele satelor. astfel ele nu vor mai fi nevoite să plece din propriile comunităţi în căutarea unor locuri de muncă bine plătite. se poate sublinia rolul activităţilor turistice şi agroturistice în atragerea într-o măsură din ce în ce mai mare a femeilor în activitatea economicosocială. Este cunoscut că dezvoltarea economică şi socială a impus apariţia unui mod de viaţă specific civilizaţiei industriale. prin efectul multiplicator asupra ramurilor conexe. folosirea mai eficientă a timpului de muncă şi a timpului liber. sporirea eficienţei economico-sociale a muncii. prin ``oferirea`` de noi locuri de muncă în cele mai numeroase domenii. Se vor crea noi locuri de muncă atât direct – în sfera producerii şi distribuţiei de servicii turistice – cât şi indirect. prin contribuţia la procesul creşterii economice. agroturismul se caracterizează printr-un larg evantai de activităţi. în primul rând. 58 .stimularea creşterii. ci şi repartizarea raţională a forţelor de producţie pe întreg cuprinsul localităţilor de pe Valea Slănicului. înnoirii şi diversificării procesului bunurilor materiale. asigurarea condiţiilor pentru ridicarea stării de sănătate a populaţiei etc.

Se vor realiza obiectivele strategice ce au în vedere asigurarea şi protejarea factorului uman. punându-şi amprenta asupra nivelului general de dezvoltare economică a localităţilor respective. social. în vederea asigurării celor mai bune condiţii de recuperare a capacităţii de muncă sau la antrenarea. diversificarea serviciilor. modul de rezolvare a unor situaţii inedite. realizarea unor motivaţii psihice. producând inevitabile mutaţii care îi vor diminua dependenţa de oraş. intelectuale sau spirituale. îmbogăţind cunoştinţele şi înflorind personalitatea umană. dublate de ospitalitate. Ineditul agroturismului.În mod inevitabil efectele utile ale activităţii de agroturism vor avea caracter multidimensional. Toate acestea vor contribui la dezvoltarea durabilă şi responsabilă a satului. echilibrat şi benefic. relaţii ce se stabilesc între prestator (gazdă) şi beneficiar (oaspete/turist). în odihna educativă şi activă.. interes. creşterea nivelului de cultură generală şi pregătire profesională. petrecerea plăcută şi utilă a timpului liber. ambiant). în special a tinerilor. grupate în următoarele direcţii de acţiune astfel şi 59 . cu multiple efecte educaţionale. Se va crea astfel suportul îmbunătăţirii serviciilor publice. condiţiile existente. cultural. refacere şi reconfortare. Lansarea satelor turistice în toată ţara va conduce la efecte deosebite privind legăturile ce se vor realiza între gazde şi turişti. raporturile între modul de a aprecia valorile şi nivelul de trai dintre cei doi participanţi la actul de turism. Va apare interesul de îmbunătăţire a infrastructurii. cultura şi puritatea oamenilor şi locurilor. realizând în acelaşi timp un climat de comunicare între diferitele tipuri de personalităţi şi comportamente umane. Se va observa că agroturismul exercită o influenţă complexă asupra mediului extern (economic. Localităţile rurale unde se va practica agroturismul. motivaţie şi aspiraţia spre mai bine. de constituire a unei vieţi spirituale a localităţilor rurale. Se poate considera că eficienţa socială reprezintă aportul bazei materiale turistice în antrenarea unui număr cât mai mare de indivizi la practicarea agroturismului. Se poate afirma că agroturismul va contribui la recreere. dotările tehnice şi conservarea patrimoniului. vor deveni spaţii unde se vor asambla toate elementele de dezvoltare durabilă locală. comunicare şi schimburi de idei. Comunitatea civilă din mediul rural va răspunde prompt comenzii sociale de refacere în mijlocul unui cadru natural nepoluat. Astfel. vor impune şi consacra agroturismul în toate localităţile cu potenţial natural dezvoltat. eficienţa economică a agroturismului este asociată cu eficienţa socială ce rezidă din asigurarea condiţiilor pentru refacerea capacităţilor de muncă.

alimentaţie. Luând drept element de referinţă funcţiile turismului. iar serviciile turistice reprezintă un mijloc de satisfacere a acestei nevoi. component al calităţii vieţii. mărimea cheltuielilor. prevenirea. prin creşterea şi diversificarea formelor de circulaţie a informaţiei (radioul. etc sau a prestaţiei turistice alcătuită din servicii de transport. agrement etc. comensurarea acesteia prin prisma mărimii venitului net (beneficiului) realizat. cazare. locuitorii din mediul rural. 60 .anume: stoparea migraţiei populaţiei din mediul rural şi stimularea revenirii. a populaţiei din localităţile urbane spre cele rurale. De asemenea. cu posibilitatea descompunerii lui în turism rural. Importanţa serviciilor turistice rezultă şi din faptul că ele au un rol deosebit în crearea condiţiilor pentru folosirea raţională a timpului liber. conservarea şi protecţia mediului rural – factor de atracţie a populaţiei autohtone şi a străinilor spre mediul rural. în consecinţă. care sunt mai izolaţi. Agroturismul prin efectele sale va deveni un instrument constant şi nu costisitor – de progres social al satului. cel puţin parţiale. care imprimă o serie de particularităţi criteriilor de apreciere. televiziunea. este evidentă prezenţa efectelor sale pe o multitudine de planuri. manifestarea eficienţei într-o varietate de forme şi exprimări.) acesta asigură caracterizarea cea mai completă a calităţii activităţii desfăşurată în turism sau a gradului de utilizare a diferitelor categorii de fonduri. Nevoia de informare este o caracteristică a omului modern. sistemului de indicatori şi modalităţii lor de calcul al eficienţei. stimulând stabilirea populaţiei active în mediul rural. şi anume: continuitatea activităţilor agricole într-un mediu slab productiv. presa).sanitare. asigurarea condiţiilor de trai şi de civilizaţie în mediul rural. a gradului de cultură generală. a comportamentului social şi cultivarea gustului estetic.. asigură individului posibilităţi multiple pentru lărgirea orizontului de cunoştinţe. În aprecierea eficienţei turismului trebuie pornit de la contribuţia sa la crearea de venit naţional şi. respectiv decompresarea oraşelor de creşterea ratei şomajului. pentru ridicarea competenţei profesionale. agroturism. Acesta din urmă. Exprimat ca şi în celelalte cazuri prin masa beneficiului sau prin rata rentabilităţii (în raport cu volumul încasărilor. volumul fondurilor consumate etc. mai ales prin ameliorarea condiţiilor igienico. ridicarea gradului general de civilizaţie a unei mari categorii de populaţie. structura internă complexă a fenomenului turistic. f) Un rol important îl are asigurarea mijloacelor de informare în masă.

masă. utilizează pentru cazare şi servirea mesei numai pensiunile turistice şi pensiunile agroturistice.1 FORMELE AGROTURISMULUI Agroturismul. activitatea desfăşurată în gospodăria/ferma proprie rămânând principala ocupaţie şi sursă de venit. prin includerea lor în consumul turistic. Această formă de turism rural este practicată de micii proprietari din zonele rurale. Practicarea adiacentă de către ţărani a turismului conduce la realizarea unei dezvoltări superioare a zonelor săteşti. formă specifică de turism rural. care face referire la diferitele forme de turism aflate în legătură directă cu activităţile agricole şi/sau cu construcţiile având destinaţii. Închirierea gosodăriilor drept case de oaspeţi. funcţiuni în domeniul agriculturii. În ciuda acestor consideraţii este evident că ambele forme fac parte din sfera agroturismului . rol. agrement şi altele complementare acestora. a serviciilor de cazare. Această formă specifică de turism rural este bazată pe asigurarea în cadrul gospodăriei ţărăneşti. datorită pierderii unei părţi din încărcătura/funcţia agricolă. Agroturismul. cabane de vânătoare. etc. în acest fel activitatea turistică contribuind nemijlocit la dezvoltarea şi susţinerea gospodăriei ţărăneşti şi a zonei însăşi.CAP. de obicei ca activitate secundară. beneficiind de 61 . atât prin aportul adus de încasările din cazare cât mai ales prin valorificarea unor produse agricole locale. că în două dintre ţările europene cu vechi stagi de activitate pe tărâmul agroturismului – este vorba de Franţa şi Anglia – se încearcă a se realiza o distincţie între “agroturism” şi “turismul la fermă” pentru a evidenţia simplu şi din capul locului utilizarea caselor ţărăneşti drept locuri de cazare pentru turişti. este un concept relativ de dată recentă.IV FORMELE ŞI PARTICULARITĂŢILE AGROTURISMULUI 4. Este bine de precizat că o parte dintre veniturile realizate din activităţile de agroturism sunt utilizate pentru investiţii şi modernizare. Este bine să precizăm. case de sănătate. ele ne fiind ocupate de ţăranii reali/activi. cel dezafectat şi amenajat ori construit special pentru astfel de activităţi. este considerat a nu fi agroturism. Trebuie precizat că în majoritatea cazurilor amfitrionii/gazdele pun la dispoziţia turiştilor spaţiu locuibil excedentar.

Alte forme de organizare ale agroturismului sunt reprezentate de fundaţii. Agroturismul este una din ramurile economiei naţionale. Serviciile constau în promovarea programelor oferite de organizatorii de turism rural sau în organizarea de excursii pe baza programelor oferite de gospodăriile şi fermele din mediul rural. În dezvoltarea sa. prin dobândirea autorizaţiei de funcţionare. uneori ocazională. excedentul de cazare şi care dispune de un program agroturistic. Forma cea mai simplă a agroturismului constă în a oferi o cameră de găzduire. prin sprijinirea 62 favorizează apariţia câtorva forme de . care îşi propune dezvoltarea turismului în mediul rural. la solicitarea unui turist ocazional (în trecere. create ca organisme neguvernamentale care să promoveze dezvoltarea activităţilor de economie rurală şi turism rural. de ospitalitatea fermierului. o asociaţie familială sau o societate comercială care îşi valorifică. proprietarul gospodăriei pune la dispoziţia turiştilor doar spaţiul de cazare. Avantajul acestei forme este că satisface cererea turistică şi asigură un venit suplimentar gospodăriei. Agentul economic poate fi o persoană fizică ce dispune de o gospodărie amenajată în scopul primirii turiştilor. agrement etc. de tradiţiile şi obiceiurile prezente în mediul rural. La nivelul acestei forme se asigură protecţia consumatorului.un mediu nepoluat şi pitoresc. atestaţi şi agreaţi de organismele de resort. care trebuie să înnopteze în localitatea respectivă sau se află în zonă cu afaceri sau pur şi simplu face o drumeţie). Organizarea agroturismului şi a agroturismului în cadrul agenţiilor de turism. în strânsă corelaţie cu economia locală. O altă formă de organizare se întâlneşte la nivelul agenţilor economici autorizaţi. agroturismul organizare. Ele prestează anumite servicii pe bază de comision. de atracţiile turistice naturale şi de valorile culturalistorice. la un moment dat. Această formă s-a dezvoltat mai mult în jurul staţiunilor balneoclimaterice datorită capacităţii de cazare insuficiente a acestora şi este sezonieră.). Dezavantajul constă în lipsa unui program care să răspundă cerinţelor turiştilor. operează cu programe proprii sau cu programe puse la dispoziţie de alte persoane (fizice sau juridice) şi de către solicitanţii de servicii. fără a oferi şi alte servicii (pensiune. asociaţii şi federaţii. existând o strânsă legătură între turism şi celelalte ramuri ale economiei locale şi în special agricultura.

cum ar fi: cunoaşterea limitelor sociale. atât în mod direct. economie forestieră) inclusiv cu venituri din turism. agroturismul ocupă un loc foarte important. industrie. Agroturismul. agroturismul montan este determinat de nevoia de a completa veniturile agricole cu venituri neagricole (minerit. cadrul natural reprezintă importanţa practicării agroturismului montan iar condiţiile create în gospodăria sa factorul materializării acestui suport. În ţările dezvoltate din vestul Europei. Dacă agroturismul de şes este mai rar întâlnit şi nu are ca motivaţie principală completarea veniturilor familiei cu venituri suplimentare. Acest loc este asigurat de tendinţa practicării pe scară largă a agroturismului . Agroturismul este determinat de un ansamblu de factori care influenţează dezvoltarea lui. mult dezvoltat în economia montană a ţărilor occidentale (29) trebuie să devină treptat o direcţie nouă de acţiune pentru realizarea obiectivelor strategice în special în zona montană din ţara noastră şi o nouă dimensiune sau funcţie a gospodăriei montane în vederea asigurării unor venituri suplimentare pentru acestea. cunoaşterea situaţiei exacte a capacităţii şi a disponibilităţii exploataţiilor agricole de a primi turişti în gospodăria lor. a turismului de agrement şi de participare tot mai activă la comerţul extern. economice şi culturale ale agroturismului. cât şi ascuns sub forma turismului. este parte a agroturismului. Agroturismul se poate desfăşura şi în zonele de deal sau de şes dar cu îndeplinirea condiţiilor de agroturism minime. Pentru agricultorul din zonele de deal sau de munte. Aceste forme asociative reunesc toate iniţiativele locale şi izolate. silvicultură. Agroturismul montan. organizat şi desfăşurat în zonele submontane şi montane de către gospodăriile ţărăneşti ca o activitate complementară. 63 . Atracţia pentru practicarea agroturismului are o semnificaţie mai mult efectivă decât economică. proiectarea modernizărilor ce trebuie aduse caselor şi gospodăriilor montane pentru a se asigura condiţii civilizate tuturor turiştilor şi crearea unor microcomplexe agroturistice în zona montană.pregătirii şi valorificării potenţialului satelor româneşti. pentru a crea entităţi capabile să reprezinte anumite aspecte din segmentele vieţii economico-sociale rurale.

Una din problemele deloc de neglijat pentru reuşita agroturismului este acea triere exigentă a gospodăriilor, nu atât din punctul de vedere al cadrului construcţiilor cât mai ales din punctul de vedere al gradului de civilizaţie, de educaţie şi de deschidere al celor care se angajează în această activitate. 4.2 PARTICULARITĂŢILE AGROTURISMULUI Încadrându-se în sfera serviciilor, agroturismul va prezenta toate particularităţile acestora, având şi unele caracteristici proprii, cum ar fi: sezonalitatea, amploarea, intensitatea sa fiind foarte diferite de la o perioadă la alta, interdependenţa produselor turistice (turistul fiind de cele mai multe ori beneficiarul mai multor bunuri materiale şi servicii care se leagă cronologic şi cauzal unele de altele), precum şi nivelul ridicat al costurilor fixe (determinat de caracterul rigid al ofertei şi de caracterul nestocabil al serviciilor). Agroturismul este expresia orientării unei părţi însemnate din turiştii către natură, ca urmare a implicaţiei civilizaţiei post-industriale. Astăzi, natura devine pretext de reflexie, pentru descoperire, pentru educaţie dar şi pentru tratament, performanţe sportive şi implicit pentru o viaţă nouă. Prin conţinutul său, agroturismul prezintă o serie de particularităţi care se întrepătrund în mare măsură cu alte forme de turism cu care se completează şi se stimulează reciproc. În acest sens, avem în vedere turismul cinegetic şi de pescuit, turismul legat de Delta Dunării sau turismul în zonele de munte. Drept urmare, cercetătorii disting mai multe tipuri de sate turistice: etnografice–folclorice, de creaţie artistică şi artizanală, climaterice şi peisagistice, pescăreşti, de interes vînătoresc, viti-pomicole etc. (78). Dezvoltarea acestor sate turistice, oferă posibilităţile deosebite de echilibrare a pieţei turistice în profil teritorial, cu numeroase incidenţe pozitive asupra agroturismului . O altă particularitate a agroturismului constă în aceea că prin prezenţa condiţiilor favorabile de desfăşurare în peste 60 % din cuprinsul ţării contribuie la introducerea în circuitul intern şi internaţional a unei părţi însemnate a potenţialului turistic al ţării noastre. Se poate afirma că şansa turismului românesc, depinde în mare măsură de dezvoltarea corespunzătoare a agroturismului . Faţă de alte forme, agroturismul , nu necesită, investiţii prea mari pentru amenajările de infrastructură sau pentru alte dotări şi nu produce aglomerări care 64

creează diverse probleme pentru localităţile urbane. Pentru structurile de primire pe lângă gospodăriile unor săteni, se pot folosi fermele şi pensiunile agricole. Agroturismul începe să-şi constituie în timp o piaţă proprie, definită prin factori de manifestare specifică şi determinanţi de natură economică, socială, politică, geografică şi motivaţională. Agroturismul este practicat în prezent de persoanele care au obligaţia de a se deplasa la ţară, având case sau proprietăţi în aceste localităţi şi trebuie să participe activ la gospodărirea lor, precum şi de persoane urbanizate stabilite de mai multe generaţii la oraş şi care simt nevoia ca la sfârşit de săptămână să petreacă câteva ore în aer liber, curat, nepoluat, consumând produse de la ţară. Acest turism va avea în viitorul apropiat o mai mare răspândire mai ales în zonele montane şi premontane, datorită în primul rând climei şi frumuseţii naturii. Agroturismul constituie un rezultat dar şi o premisă a dezvoltării economiei rurale. El poate contribui din plin la echilibrarea dezvoltării teritoriale a ţării. În acest sens, avem în vedere următoarele: posibilitatea de a deveni un suport pentru noi afaceri şi locuri de muncă; încurajarea activităţior tradiţionale locale, cu precădere artizanatul, dar şi cele care pot determina dezvoltarea unui comerţ specific şi crearea de noi locuri de muncă; creşterea veniturilor locuitorilor aşezărilor rurale rezultate din valorificarea resurselor locale şi a produselor agroalimentare ecologice pentru consumul turiştilor. În raport cu agricultura, care rămâne activitatea principală a satelor, agroturismul constituie o activitate complementară şi nu o alternativă sau o substituţie a acesteia. În condiţiile specifice tranziţiei României la economia de piaţă; agroturismul prezintă particularitatea că îndeplineşte o funcţie de protecţie socială, oferind populaţiei cu venituri reduse posibilitatea realizării unui concediu de odihnă, de petrecere a timpului liber în peisajul pitoresc al mediului rural din zona muntoasă, de pe litoralul Mării Negre sau Delta Dunării. Agroturismul este o prezenţă activă pentru 207 localităţi şi în peste 1100 de gospodării, în special în zona montană şi premontană a României dar nu numai (42). Astfel în special pentru lunile iulie şi august şi, în mai mică măsură de Anul Nou, multe din localităţile montane primesc turişti care sosesc aici pentru a-şi petrece timpul liber. Prin specificul său de turism estival, agroturismul trebuie privit ca o modalitate de absorbţie a surplusului de turişti, din anumite perioade ale unor 65

renumite staţiuni turistice sau din acela al marilor aglomerări urbane. Sunt foarte numeroase cazurile în care unii turişti ajung în mediul rural ca urmare a imposibilităţii de a-şi găsi locuri convenabile de odihnă în staţiuni cunoscute. Agroturismul poate fi analizat şi ca factor de determinare a dezvoltării unor activităţi conexe, cu efecte pe linia veniturilor pentru multe familii, decât acelea care dispun de pensiunea turistică. Agroturismul dacă nu este practicat corect, prezintă şi particularităţi negative, prin afectarea tradiţiilor şi obiceiurilor comunităţilor locale şi prin stimularea unor activităţi care sunt numai pe planul turiştilor în detrimentul altora care vin din trecutul istoric (fig. 1). Poluarea mediului natural, a zonelor ocrotite, alimentaţiei, solului, apei

Accentuarea kitschurilor de orice fel AGROTURISMUL

Alterarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale

Costuri mari Venituri reduse, sezoniere şi nesigure

Modificarea structurii sociale şi demografice a satelor

Fig. 1.1 Efectele negative ale agroturismului (95) În măsura în care efectele pozitive ale agroturismului sunt stimulate şi ajustate în dezvoltarea lor, iar cele negative sunt controlate şi diminuate , atunci poate fi găsită o soluţie optimă a unui echilibru care să ducă la o dezvoltare durabilă a agroturismului (fig. 2). Agroturismul prezintă unele trăsături sau particularităţi care îl diferenţiază de turismul tradiţional şi anume:

66

LOCALITĂŢILE TURISTICE MONTANE PRIMA FORMĂ DE TURISM PRACTICATĂ VALORIFICAREA RESURSELOR LOCALE (ARTIZANAT CARACTER SPONTAN FACTOR EDUCAŢIONAL PERIOADE DE ASCENSIUNE -CĂDERE NOI PROFESII ŞI LOCURI DE MUNCĂ PESTE 207 LOCALITĂŢI ŞI 1075 AGROTURISM MEDIU FAVORABIL PENTRU NOI AFACERI ELEMENT DE ABSORBŢIE A TURIŞTILOR EFECT MULTIPLICATOR Rentabilitate DEZVOLTARE LOCALĂ MOBILIZAREA ACTIVITĂŢILOR LOCALE Fig. diferenţiată. oferă populaţiei turistice cu venituri reduse posibilitatea de odihnă şi reconfortare. organizată şi condusă de fermieri. uman şi cultural. 67 . din vacanţe. cunoaşterea mediului natural. 2 Efectele pozitive ale agroturismului(95) – – – oferta turistică este autentică. în peisajul pitoresc al mediului rural. este o activitate economică complementară exploataţiei agricole şi nu o alternativă sau o substituţie a acesteia.– consumul turistic se petrece în mediul rural. unde esenţiale sunt calitatea pensiunii şi serviciilor de primire la familii. precum şi originalitatea produselor turistice. de petrecere a timpului liber. deci de oamenii satului. multiplă în diversitatea sa. week-end-uri. cu valori cultural-educative şi cu o ospitalitate specifică.

cunoaşterii mediului local natural. precum şi autenticitatea produselor. factori demografici. în dezvoltarea socioeconomică a localităţii rurale şi nu în ultimul rând în protejarea şi conservarea mediului natural şi construit. în contextul unei activităţi economice pe principii ecologice.– – nu necesită investiţii foarte mari pentru amenajări de infrastructură şi suprastructură turistică sau pentru alte dotări de profil. ceea ce nu ar putea realiza o singură persoană. astfel aparent. factori politici. 68 . agroturismul are cele mai mari implicaţii în valorificarea resurselor turistice locale şi în ridicarea nivelului de viaţă al locuitorilor. – asocierea fermierilor înlesneşte alcătuirea ofertelor. asociaţiile locale şi fermierii pot asigura atractivitatea acestei forme de turism prin calitatea primirii. 4.3 FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ CIRCULAŢIA TURISTICĂ ÎN MEDIUL RURAL Literatura turistică de specialitate conţine numeroase referinţe cu privire la factorii care influenţează dezvoltarea turismului. amenajări. este un turism „difuz” prin specificul ofertei sale diversificate şi de mare diseminare în spaţiu. cultural şi istoric. factori psihologici. în lunile de vară: dotări. nu aduce prejudicii prea mari mediului natural şi al celui construit. culturale şi sociale a spaţiului rural şi dezvoltarea ofertei şi a infrastructurii generale şi tehnico-edilitare. promovarea şi comercializarea acestora. – agroturismul poate contribui la dezvoltarea durabilă la nivel local. – – agroturismul este o formă de turism unde omul reprezintă elementul esenţial şi central. urmărirea pieţei.146) Una dintre aceste clasificări grupează factorii de influenţă în următoarele categorii: factori economici. Pentru ca această particularitate să-şi înscrie foarte bine în conceptul de agroturism. regional şi naţional prin: folosirea durabilă a resurselor turistice. factori conjuncturali. trebuie avută în vedere „capacitatea de primire” a satului şi a arealului limitrof. – – nu este compatibil cu turismul de masă. factori naturali. raportul cu populaţia autohtonă. servicii conexe. menţinerea diversităţii naturale.81. mai ales în condiţiile unui turism de sejur.(26.

de a cunoaţte. cu acea motivaţie turistică. printre ele figurând nevoia de relaxare. impulsuri. deoarece. cum ar fi alimentele. două aspecte ni se par a avea o importanţă mai mare şi anume: venitul personal sau familial şi tarifele percepute pentru serviciile turistice şi agroturistice. dorinţe cu caracter personal. de necesitatea satisfacerii cerinţelor elementare de consum.• Referitor la factori economici. exprimă preferinţe individualizate foarte diverse. După cum se vede. Acest fapt se traduce prin diferenţe notabile în volumul ofertei şi cererii 69 . de odihnă fizică. până la cei estetici (tendinţa spre frumos şi civilizaţie).a. aşa cum am văzut. în acest caz.d. sezonalitatea constituie una din caracteristicile turismului modern. influenţate de numeroşi alţi factori care acoperă un evantai larg. arta şi tradiţiile altor popoare. toate acestea fiind la rândul lor. este clar că acestea pot avea un efect inhibant dacă vor creşte sau vor favoriza fluxurile turistice dacă scad. nevoia de a-ţi îngriji sănătatea ş. Este relativ uşor de imaginat intensificarea circulaţiei turistice pe măsură ce veniturile cresc şi ajung să depăşească acel nivel critic până la care mijloacele financiare disponibile într-o gospodărie sunt dominate. motivaţia turistică se referă. pot fi aduse în discuţie numeroase cauze. în esenţă.a.tinerii şi vârstnicii. adică cea care-l determină pe om să se deplaseze din localitatea sa de reţedinţă spre o altă localitate sau zonă geografică. dorinţa de a cunoaşte cultura. de la cei cognitivi (necesitatea de a şti. Cât priveşte tarifele. a modificărilor intervenite în structura de vârstă şi structura profesională. Un fenomen care se conturează tot mai pregnant în evoluţia turismului îl constituie intrarea în circuitele turistice a unor noi grupe de vârstă . sporirii populaţiei urbane ş. În această ordine de idei nu putem face abstracţie de faptul că preferăm litoralul sau muntele. Într-adevăr. localităţilor de popas şi durata sejurului. • Factorii demografici pot provoca un complex de efecte pozitive asupra principalelor curente turistice. în totalitate. intenţii. Sigur. îmbrăcămintea produsele industriale de folosinţă îndelungată etc. Ne confruntăm. la trebuinţe. • Factorii naturali ocupă un loc extrem de important în alegerea traseelor.m. • Factorii psihologici sunt cel mai greu de estimat. ridicând o mulţime de aspecte economice şi sociale. de a descoperi). sau vom practica sporturi de iarnă. De pe acum aşa-numita ``civilizaţie a timpului liber`` a început să capete dimensiuni nebănuite. de reconfortare. de divertisment sau distracţie. ca rezultat al creşterii populaţiei. preferăm zona însorită. de a înţelege.

70 . tarifele diminuate constituie un stimulent major pentru impulsionarea cererii. literatura de specialitate (26) pune în evidenţă trei posibilităţi mai importante: a) prelungirea sezonului de vârf prin oferirea unor facilităţi de tarife şi de preţuri atractive. Fireşte. totuşi. vârfurile sezoniere. datorită suprasolicitărilor în perioadele de vârf de sezon. de la o zonă la alta. În perioadele de exploatare redusă. Sezonalitatea pronunţată în turism generează o serie de inconveniente şi pentru industria turismului. fără zăpadă). cât şi pentru organizatori. fără soare. În plus. Întrucât durata sezonului turistic într-o zonă (sau o staţiune) este determinată. Sezonalitatea provocată de factorii naturali nu poate fi complet eliminată. dar poate fi atenuată. b) mărirea eforturilor de a menţine un nivel acceptabil al cererii turistice în tot cursul unui an. ceea ce îl împiedică să-ţi găsească satisfacţii în relaxarea şi odihna pe care şi le-a dorit atât de mult.a. Trebuie să subliniem. faptul că eforturile de activizare a cererii în perioadele din afara sezonului nu pot fi absolutizate. Aceasta. de la o staţiune la alta. c) diversificarea ofertei turistice în perioadele de extrasezon prin oferirea de tratamente. de posibilităţile de substituire şi sezonalitate). astfel încât turistul să găsească întotdeauna posibilităţi adecvate de petrecere agreabilă a timpului său liber (îndeosebi în zilele ploioase. Trecând în revistă măsurile menite să atenueze. preocuparea de bază a prestatorilor de servicii turistice este de a rezolva această contradicţie care apare între oferta turistică rigidă (care nu este condiţionată de factorul vreme/sezon) şi cererea turistică mult mai elastică (condiţionată de urgenţa ei. deoarece fluctuaţiile sezoniere ridică numeroase probleme economice atât pentru turişti. Realmente. fluctuaţiile turistice ca urmare a influenţei factorilor naturali au început să preocupe tot mai mult pe toţi cei ce se ocupă de acest fenomen. în funcţie de condiţiile concrete în care se înscrie activitatea turistică. pe cât posibil. turistul se vede nevoit să se deplaseze şi să-ţi petreacă sejurul într-o anumită perioadă în condiţii incomode de aglomeraţie.turistice în decursul unui an. posibilităţile turiştilor de a putea alege nivelul de confort prevăzut se diminuează foarte mult. aşa cum menţionam mai sus. de condiţiile climaterice şi meteorologice. excursii spre alte zone de interes turistic ş. ca urmare a schimbării condiţiilor climaterice în cursul diferitelor anotimpuri.

pe măsură ce cresc veniturile populaţiei. Astfel putem deosebi: a) Gospodării realizate pentru satisfacerea nevoilor proprii care nu au fost construite pentru ofertă turistică dar care permit amenajări suplimentare care să ofere condiţii minime pentru practicarea agroturismului sau agroturismului. proporţiile şomajului. favorizat de existenţa unui relief deosebit de interesant.tendinţa de diversificare continuă a cererii turistice ca o consecinţă a motivaţiei turiştilor. pe alocuri.tendinţa creşterii cheltuielilor pentru serviciile turistice în totalul bugetelor de familie.• Factorii conjuncturali au.de tratament. cu deosebire în zonele montane.înregistrarea unor diferenţe apreciabile în circulaţia turistică de la o zonă la alta. produsul intern brut pe locuitor şi nivelul de dezvoltare economică. Printre aceşti factori menţionăm fenomenul inflaţionist.tendinţa de dezvoltare continuu ascendentă. . modificări intervenite în sistemul valutar. . de regulă. criza energetică ş. particularizate după modul în care au fost construite iniţial. 48. Din analiza conjugată a tuturor acestor factori şi din urmărirea evoluţiei de până acum a turismului şi agroturismului.creşterea duratei şi a distanţei pentru care se efectuează o călătorie. care se pare că va fi de lungă durată. a sporturilor de iarnă pentru odihnă şi recreere pentru turismul balnear. 44. modificărilor intervenite în categoriile de vârstă şi a transformării turismului. . Susţinerea dezvoltării agroturismului are ca o altă motivaţie şi faptul că prezintă multiple valenţe pentru practicarea unui turism variat şi complex. capabile să răspundă unor variate motivaţii turistice. Agroturismul este o industrie a cărei materie primă o reprezintă mediul ambiant. (43. Astfel de gospodării se întâlnesc în 71 . crizele economice. se desprind câteva tendinţe caracteristice fluxurilor turistice şi anume: . propice pentru practicarea drumeţiei. iar gradul de atractivitate al zonelor generează o paletă largă de forme.4 TIPURI DE GOSPODĂRII CU DESTINAŢIE AGROTURISTICĂ În România există mai multe tipuri de stabilimente de primire turistică.a. practicabil în toate localităţile din zona montană. într-un fenomen de masă. pentru turismul de sfârşit de săptămână. ca urmare a dezvoltării transporturilor şi a infrastructurii. un efect temporar asupra expansiunii turistice spre anumite zone sau regiuni geografice. 50). 4. .

Această situaţie generează un anumit disconfort 72 . zona locuinţei. d) Pensiuni turistice şi agroturistice. Criteriile de funcţionalitate pentru atragerea turiştilor se referă în general la: forma şi aspectul pensiunii. poziţia faţă de drumul de acces (şosea). De regulă sunt proiectate pentru o anumită clasificare şi permit modernizări pentru creşterea acesteia. poziţia faţă de o apă curgătoare. Relaţia între spaţiile destinate turiştilor şi cele în folosinţă privată este un important element în ceea ce priveşte clasificarea pensiunilor agroturistice. La construirea lor sunt asistate de specialişti (arhitecţi). dispun de toate echipamentele şi utilităţile necesare pentru a răspunde cerinţelor agroturistice. totalizând maximum 30 de locuri în mediul rural. organizarea generală a pensiunii pe zone funcţionale. de pe litoral. care asigură în spaţii special amenajate cazarea turiştilor şi condiţiile de pregătire şi servire a mesei. c) Gospodării construite special. Una dintre aceasta este ca spaţiile pentru turişti să fie amplasate în aceeaşi clădire cu spaţiile private ale proprietarului. grădina cu legume fructe. Pensiunile turistice sunt structuri de primire turistice având o capacitate de cazare de până la 10 camere.). poziţia faţă de pădure. (105) b) Gospodării construite pentru nevoile proprii şi pentru alternativa agroturismului şi agroturismului. În general gospodăriile păstrează arhitectura locală şi asigură condiţiile minime de confort pentru practicarea agroturismului iar turiştii apreciază autenticitatea găzduirii şi ambianţei. Se pot întâlni mai multe variante. Se pot întâlni mai multe situaţii în cadrul acestei variante şi anume: intrarea comună pentru turişti şi proprietari: este situaţia cel mai des întâlnită în cazul amenajării unor construcţii existente la care s-au adus modificări funcţionale. zona anexelor. în general în zonele limitrofe marilor staţiuni (montane. cu destinaţie agroturistică. funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădiri independente . poziţia faţă de vecini. balneoclimaterice) sau în zonele cu tradiţie turistică. Acestea sunt întâlnite. fiind proprietatea rezidenţilor sau a unor persoane provenind din marile centre urbane ale ţării şi care au vrut să-şi construiască o casă (vilă ) la ţară. pergola pentru asigurarea umbrei (viţă de vie etc. şi până la 29 de camere în mediul urban.multe din localităţile montane din Moldova. modul de aşezare a construcţiilorunele faţă de altele. grădinele cu flori.

prezintă avantajul că elimină disconfortul generat de intersectarea traseelor de activitate a proprietarului cu cele ale turiştilor. diversificarea ofertei pentru atragerea unor noi clienţi şi realizarea fidelizării clienţilor. închirierea de biciclete. spaţiile destinate turiştilor sunt amplasate într-o clădire independentă faţă de locuinţa proprietarului şi anexele gospodăreşti şi se asigură condiţii optime de confort pentru turişti. volei. organizarea unui perimetru pentru practicarea sporturilor (tir cu arcul. tenis. aceste activităţi constituie atracţii inedite pentru oaspeţii ce provin. 73 . ofertă (bonus) de produse obţinute în gospodărie. organizarea de drumeţii (montane sau la orice nivel de altitudine) cu o durată limitată. de artizanat). săniuş. realizarea unor deplasări cu autovehicule de teren pe drumuri forestiere sau circuite de interes turistic. gustul deosebit) mai ales când au văzut la faţa locului modul de obţinere şi de preparare. schiuri.determinat de intersectarea activităţilor de întreţinere. divertisment şi aventură. antrenarea turiştilor în activităţile desfăşurate de gazde în gospodărie (activităţi agricole. Conţinutul unor astfel de servicii supimentare poate fi următorul: organizarea de ascensiuni montane pe trasee interesante adaptate vârstei şi nivelului de antrenament al turiştilor. intrare separată şi exclusivă a turiştilor. însuşirea unor îndemânări suplimentare. mai ales din mediul urban: Avantajele unor astfel de servicii complementare sunt bilaterale în sensul că pentru gazde întrucât constituie o mână de ajutor suplimentar iar pentru turişti:reprezintă varietate în petrecerea timpului liber.). turiştii preferă autenticitatea produselor naturale (prospeţimea. asigură un grad de intimitate mai mare pentru turişti. schi etc. cu fluxul de circulaţie al gazdelor. comercializarea de produse din propria gospodărie. Acest aspect creează legături sentimentale şi determină fidelizarea clienţilor. sănii. Serviciile suplimentare oferite turiştilor au ca scop satisfacerea solicitărilor acestora. organizarea unor ore de agrement ecvestru (în manej sau pe anumite trasee). bărci. pentru a crea experienţe deosebite şi a da vacanţei un plus de varietate. baschet.

74 . 31/1996. Pentru desfăşurarea de activităţi de turism o pensiune turistică trebuie să aibă următoarele utilităţi:(13): alimentare cu apă curentă. sistem de încălzire (prin utilizarea de combustibil lichid sau gaz metan) care să asigure temperatura în spaţiile destinate cazării turiştilor de cel puţin 18 grade C în sezonul rece.Conform prevederilor Ordinului Ministrului Turismului nr 512/2002. alimentare cu energie electrică. racord la reţeaua de canalizare sau canalizare în sistem propriu. amplasarea pensiunilor agroturistice rurale trebuie să fie realizată în locuri ferite de poluare şi de orice elemente care ar pune în pericol sănătatea sau viaţa turiştilor. Construcţia unei pensiuni agroturistice presupune obţinerea autorizaţiilor prevăzute de Legea nr 50/1991 privind regimul juridic al construcţiilor şi Hotărârea Guvernului nr. sistem de evacuare a deşeurilor menajere.

unde salariile populaţiei sunt sub nivelul mediu. Sătenii pot oferi servicii de cazare în gospodăriile proprii. lipsa apei curente.1 AGROTURISMUL CA ACTIVITATE GENERATOARE DE VENIT ÎN MEDIUL RURAL Mediul rural cu comunităţile sale. Ţinând cont de faptul că datorită condiţiilor climatice şi prin natura factorilor de relief zonele deluroase si montane se confruntă deseori cu probleme în exploatarea agricolă vegetală. Problema majoră cu care se confruntă acest sector de activitate nu o reprezintă facilităţile pentru investitori. Zonele deluroase şi montane ale ţării sunt zonele care prezintă potenţialul cel mai ridicat pentru practicarea agroturismului . datorită calităţii aerului şi apei şi a peisajelor de o frumuseţe rară. Pornind de la cele două deziderate care definesc agroturismul . creând noi locuri de muncă şi venituri suplimentare pentru producătorii agricoli. drumuri greu practicabile). Astfel multe localităţi din zonele deluroase si montane nu se confruntă doar cu probleme de infrastructură mare (accesul dificil în unele zone. De menţionat. cu o bogată cultură şi tradiţii populare. curentului electric. canalizării etc.V AGROTURISMUL-FACTOR DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ 5. însă. În România practicarea acestei forme de turism poate să aducă beneficii directe comunităţilor rurale. ci stadiul precar al infrastructurii fizice fără de care potenţialul acestor zone nu poate fi valorificat.CAP. desfăşurând activităţi agricole specifice. 75 . respectiv: producţia şi valorificarea producţiei proprii prin intermediul gospodăriei agroturistice şi promovarea valorilor tradiţionale putem afirma că la ora actuală acest gen de turism se găseşte încă într-o fază incipientă de consituire a sa. ci şi cu probleme ale infrastructurii de utilităţi cum ar fi : lipsa gazului. dezvoltarea agroturismului în aceste zone ar reprezenta alături de zootehnie un pas important pe calea dezvoltării economice a acestora. ca nu există nici o evidenţă exactă a acestor structuri de cazare şi nu se respectă întotdeauna cadrul legislativ necesar pentru a încuraja dezvoltarea agroturismului . reprezintă elemente esenţiale pentru dezvoltarea agroturismului.

1% din total). existenţa celor două parcuri naturale.419 unităţi cu personalitate juridică (2. prelucrarea lemnului.000 de locuri de cazare. prelucrarea strugurilor . prelucrarea unor materii prime agricole. agroturism. agroturism. în mediul rural funcţionau 363. În anul 2004.776.17. numărul acestora a ajuns în 2003 la 3. prelucrarea furajelor. când existau 600 de pensiuni.17. care au un impact pozitiv asupra comunităţilor rurale. se desfăşoară o serie de activităţi neagricole (turism rural. transporturi–livrări ş. o concentrare mai 76 . comparativ cu 3. Dintre agenţii economici individuali. prelucrarea fructelor şi legumelor . piscicultură. respectiv 33. transporturi etc.3% şi prelucrarea cărnii . pensiunile dispuneau. distribuţia teritorială a pensiunilor turistice şi agroturistice reflectă o dezvoltare a acestora în toate regiunile de dezvoltare.500. din care 355. cu multe specii pe cale de dispariţie.a. meşteşugărie.7%. comerţ.1%. din punctul de vedere al numărului de pensiuni şi al infrastructurii.2%. contribuind la asigurarea de venituri complementare şi la creşterea gradului de utilizare a forţei de muncă.). şi calitatea aerului deosebit de curat existenţa unei faunei şi flore bogate. cum ar fi : • • • • • densitatea sporită a populaţiei şi a numărului de case faţă de alte zone deluroase şi montane frumuseţea zonelor deluroase şi montane. ponderea cea mai mare o deţin cei cu activităţi de comerţ.8 ori.9%.). În mediul rural. un trend ascendent.7. Din analiza evoluţiei agenţilor economici şi a activităţii economice a acestora rezultă următoarele: faţă de 1998. rezultand o creştere semnificativă de peste 5. monumentele istorice cu valoare naţională şi internaţională.9. calitatea deosebită a produselor ecologice obţinute în aceste zone. urmaţi de cei cu activităţi de prelucrare a laptelui . de 28.9% din total) şi 7.377 de agenţi economici având preocupări în domeniul activităţilor neagricole. Agenţii economici individuali care desfăşoară alte activităţi neagricole decât cele menţionate deţin o pondere foarte redusă (morărit. în anul 2003. Agroturismul cunoaşte.Există totuşi şi o serie de factori favorizanţi care dau o undă de optimism în dezvoltarea acestui sector de activitate.958 exploataţii agricole individuale (97. câte existau în anul 1998.

mare a pensiunilor este întâlnită în regiunile Centru, Nord – Est şi Nord – Vest; la nivel judeţean distribuţia teritorială a pensiunilor turistice şi agroturistice a fost mai intensă în 27 de judeţe. Analizând informaţiile referitoare la evoluţia pensiunilor turistice şi agroturistice existente la nivelul regiunilor de dezvoltare ale ţării, în perioada 1998-2003, se constată următoarele: în regiunea de Nord-Est există un trend crescător al numărului pensiunilor agroturistice, dar pensiunile turistice rurale înregistrează o evoluţie descrescătoare de la un an la altul; în zona de Sud se manifestă o tendinţă de creştere puternică a numărului pensiunilor agroturistice (o creştere de 420% în 2003 faţă de 1999); această creştere este intensă în judeţele Buzău şi Tulcea; în regiunea de Vest creşterea numărului pensiunilor agroturistice este de 300% în 2000 faţă de 1999; Popularitatea agroturismului a crescut în ultimii ani.De la iniţiative cu caracter individual s-a ajuns la o adevărată alternativă de petrecere a timpului liber. Motivul dezvoltării agroturismului ca activitate economică, este conştientizarea de către micii agricultori a necesităţii diversificării activităţii atât în cadrul fermei agricole cât şi în afara acesteia, prin angrenarea în agroturism, sau apelând la activităţi pe timp determinat, în slivicultură sau în interiorul economiei locale. Conform specialiştilor (N. Braşoveanu, Economia zonei montane) prosperitatea nu este de partea agricultorului pur, ci a agricultorului muncitor, artizan, forestier, în finalitatea acţiunilor generatoare de venituri, în condiţiile unor combinaţii de activităţi complexe. Numai în condiţiile în care, pe lângă creşterea animalelor se adaugă activităţi complementare- meşteşuguri, artizanat, turism, cultura pomilor, a legumelor, a plantelor de câmp, se poate sconta pe un venit acoperitor. În aceste condiţii este necesar ca agroturismul să fie apreciat ca o bază de plecare pentru un nivel superior economic şi pentru noi perspective ale dezvoltăriii economice în acest spaţiu. El trebuie încurajat inclusiv prin punerea în valoare a proiectelor care urmăresc pretecţia şi valorificarea patrimoniului natural, istoric şi cultural, care constituie sursele principale de interes turistic. Trebuie să menţionăm faptul că deosebit de importante pentru agroturism sunt două opinii şi anume dezvoltarea rurală integrată prin agroturism echilibrat.

77

Dezvoltarea rurală integrată prin agroturism presupune participarea activă a populaţiei la operaţiunile turistice de primire şi agreement, care trebuie efectuate conform unor proiecte colective de dezvoltare locală. Evitarea daunelor şi păstrarea avantajelor unui agroturism echilibrat pot fi asigurate printr-o concepţie clară referitoare la dezvoltarea turistică locală, care constă în necesitatea obţinerii unor produse alimentare de bază direct de la producătorii agricoli, adaptarea industriilor locale şi arizanale la tradiţia culturală a zonei, evitarea rutelor de transport agglomerate, asigurarea calităţii produselor şi serviciilor din mediul rural, sau a oricăror iniţiative menite să creeze avantaje financiare durabile populaţiei din mediul rural. Deşi agroturismul reprezintă o oportunitate de multiplicare a veniturilor populaţiei din mediul rural, printer condiţiile sale de reuşită se numără: nivelul şi rentabilitatea investiţiilor din zonă, profesionalismul în materie de ospitalitate, integrarea în reţelele locale şi naţionale de comercializare şi promovare a produsului turistic, dezvoltarea noilor activităţi turistice în legătură cu alte structuri locale. Pe lângă avantajele economice şi financiare, agroturismul se constituie într-un adevărat liant de coeziune socială între locuitorii din mediul rural, pregătirea pentru primirea oaspeţilor putând determina reevaluarea trecutului, imprimarea sentimentului de apartenenţă istorică la comunitate, şi dezvoltarea spiritului antreprenorial. Ca orice activitate economică, agroturismul, reprezintă o combinaţie a elementelor negative şi pozitive care trebuie estimate şi dirijate în sensul dorit. Agroturismul manifestă şi dezvoltă spiritul de întreprinzător şi o dinamică de creaţie, de programare a unor activităţi viitoare, de rentabilitate, o etichetă prorie muncii, economiei locale, investiţiilor. Efectele sociale, culturale şi economice ale agroturismului au loc însă etapizat. În prima etapă, are loc un process de imitaţie a unor activităţi incipiente realizate în alte locaţii, îar în cea de-a doua etapă se realizează o încorporare şi o absorbţie, unde agroturismul devin obiective de industrie şi comerţ ca orice activitate. Agroturismul trebuie să fie înţeles şi ca o consecinţă a tuturor proceselor de industrializare, urbanizare şi de trecere la o economie a serviciilor. Efectele agroturismului se intind asupra întregii structuri complexe a sistemului social, fără a le putea izola. 78

Din punct de vedere economic, agroturismul poate avea o serie de efecte pozitive, manifestate în primul rand prin cererea sporită de produse alimentare care poate duce la dezvoltarea producţiei locale, învăţarea unor noi tehnici în domeniuşi poate duce la intensificarea aprovizionării cu aceste produse şi deci la autonomia zonelor în acest sens. Acest fenomen poate avea ca efecte secundare apariţia unei industrii noi de conservare a alimentelor, şi de asemenea un sistem de aprovizionare cu aceste produse. De asemenea, creşterea numărului de turişti cxare vin în mediul rural, şi interesul crescut al acestora pentru anumite produse proaspete şi naturale, poate duce la o intensificare a cererii pentru acestea şi şi implicit la o creştere a producerii lor, sporind astfel veniturile producătorilor, care va permite modernizarea instalaţiilor profesionale proprii (sere, solarii, amenajări piscicole, etc.) Satele turistice situate în special în zonele montane sau premontane, reţin populaţia, în special tânără, şi contribuie la perpetuarea activităţii forestiere, a creşterii animalelor, sau a diferitelor meşteşuguri. În astfel de localităţi, prezenţa turiştilor permite crearea unor fonduri de dezvoltare a noilor infrastructure, prin taxele şi tarifele plătite pentru anumite utilităţi (muzee, parcări cu taxă, campări, etc). De asemenea, prin noile condiţii cerute de clasificarea şi autorizarea pensiunilor agroturistice, în localităţile rurale se dezvoltă activitatea de gospodărire a apelor, modernizarea sistemelor de captare şi tratare a apei şi a reţelei aferente, precum şi a sistemului de canalizare în mediul rural. Ca activităţi economice, agroturismul modern, impune de asemenea dezvoltarea reţelei automate de comunicaţii, şi servicii de telefon, fax, telegraf puse la dispoziţia turiştilor la orice moment. Efectele sociale ale agroturismului asupra localităţilor din mediul rural se manifestă prin diferenţierea structurii sociale, deoarece multe persoane, în special femeile, vor trece de la munca din agricultură la activităţile din sfera serviciilor, manufactură şi artizanat, permiţând în acelaşi timp şi o mică diferenţierea veniturilor familiale. Pe lângă efectele economice şi sociale ale agroturismului, putem face referire şi la unele efecte culturale, cum ar fi îmbunătăţirea activităţii de conservare a monumentelor naturii, arhitectonice şi istorice, prin venituri specifice. Prin veniturile superioare pe care le realizează persoanele implicate în activitatea de agroturism, se manifestă fenomenul de creştere a capacităţii de 79

În acelaşi timp. devine un factor de formare a emoţiilor. adăposturi. culturale şi umane) ca şi dotările şi echipamentele turistice. silvic. valorificând resursele turistice locale (naturale. activitatea desfăşurată în gospodăria proprie rămânând deci principala ocupaţie şi sursă de venit. sport. etc. menţinerea diversităţii naturale.. economice. cu un spectru larg de motivaţii: de tranzit sau itinerant cu valenţe cultural-cognitive. Această activitate utilizează diverse spaţii de cazare: hanuri şi hoteluri rurale. este cea de socializare. inclusiv pensiunile şi fermele agroturistice. Spaţiul rural prin componentele şi resursele sale. recreere. prin sprijinirea grupurilor de iniţiativă pentru dezvoltarea şi promovarea ofertei turistice locale. şi în anumite condiţii. satisface un evantai larg de motivaţii pentru turist: odihnă. turistic. cură de aer sau balneară. pentru protejarea mediului înconjurător şi a bunurilor culturale. facilitează activităţi cu caracter creator. sate de vacanţă etc.2 UTILIZAREA RESURSELOR PRIN INTERMEDIUL AGROTURISMULUI Agroturismul este acea activitate care se desfăşoară în mediul rural. Agroturismul poat contribui la valorificarea resurselor şi la dezvoltarea durabilă la nivel local sau regional prin folosirea durabilă a resurselor turistice. integrarea activităţilor de profil de prestări de servicii în planificarea şi strategia de dezvoltare locală. oferind agroturismului o arie mare de cuprindere a posibilităţilor de loisir. culturale şi sociale a spaţiului rural.cazare sau de renovare a unor construcţii care se realizează prin valorificarea în aceste construcţii a arhitecturii locale şi a materialelor de construcţie tradiţionale. Agroturismul este o activitate susţinută de către micii proprietari de la ţară. 80 . uman. economice şi umane a unei zone cu un bogat potenţial turistic se poate realiza prin implicarea comunităţilor locale în sectorul turistic. de obicei ca activitate secundară. Prin aceasta. sprijinirea economiilor locale în dezvoltarea socio-economică a comunităţii dar şi în protejarea naturii şi a valorilor culturale. 5. şi tehnico-economic. Utilizarea integrală a resurselor naturale. şi îmbracă forme variate de sejur. agroturismul este un mijloc de valorificare integrală a resurselor mediului rural. cu potenţialul său agricol. O altă incidenţă a agroturismului asupra culturii turistului venit în mediul rural. dând posibilitatea cunoaşterii directe a realităţii vieţii de la sat şi formarea unei anumite atitudini.

De aceea. în funcţie de situarea lor în teritoriu. Agroturismul ca activitate de economică este fundamental integrat în cadrul mijloacelor rurale de primire unde pune în valoare potenţialul natural cultural şi uman pe baza căruia se elaboreează şi promovează produsele turistice la nivel local. în contextul unei activităţi economice bazate pe principii ecologice. care coincid şi generează perspective pentru valorificarea bogatelor resurse pe care le înfăţişează în prezent peisajul rural românesc. dezvoltarea şi diversifiacrea dotărilor de agrement şi divertisment adaptate la specificul local. considerăm că satele prezintă calităţi deosebite. agenţii economici din turism sau alte domenii conexe. dezvoltarea reţelei comerciale e aprovizionare şi prestări de servicii. accesibilitate. târguri.Din cele prezentate. dotări tehnico-edilitare. are cele mai mari implicaţii în valorificarea resurselor turistice locale şi în ridicarea nivelulu de trai al locuitorilor. culturale. în dezvoltarea socio-economică a localităţii rurale şi comunităţii în general. putem afirma cu certitudine că agroturismul. Sunt numeroase cazurile în care. cererea turistică este influenţată în alegerea destinaţiei de formele de agrement şi animaţie sau 81 . şi nu în ultimul rând în protejarea şi conservarea mediului natural şi construit. interesul comunităţii locale în valorificarea resurselor este să elaboreze o strategie de organizare. Se cunoaşte în prezent o întreagă tippologie de sate turistice. Principala caracteristică a agroturismului cu care se impune acest produs turistic în faţa consumatorilor este gradul de compensare fizică şi spirituală a deficienţelor ce însoţesc în multe situaţii viaţa din aglomeratele centre urbane. încălzire. dezvoltare şi promovare. istorice. În acest sens. teritoriu condiţii fizicogeografice. care exprimă şi posibilităţile de dezvoltare a agrementului rural. dezvoltare şi promovare a agroturismului cu concurenţa tuturor agenţilor economici împlicaţi în desfăşurarea acestei activităţi. economice. realizarea de microcomplexe de producţie agroalimentară pentru aprovizionarea populaţiei şi a turiştilor cu produse locale. sociale. diversificareaactivităţilor culturale. telecomunicaţii. Aceste parteneriate de valorificare a resurselor se pot realiza doar printr-o contribuţie financiară pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare economică generală a localităţii cum ar fi: căi de acces. Participarea comunităţii locale la promovarea acestor activităţi cu profil turistic în mediul rural se poate realiza pe baza unui parteneriat între autorităţi şi unele forme de asociere a proprietarilor de structuri de primire turistică. alimetare cu apă. care să ducă la o mai bună organizare. sau alte nanifestări.

artizanat. Din acest punct de vedere. prin consolidarea şi dezvoltarea sa. fără însă a conduce la pierderea unui mod de viaţă autentic. etc. care pot avea drept scop dezvoltarea societăţii rurale în ansamblul său şi promovarea agroturismului. cu condiţia să nu aducă influenţe negative asupra elementelor de baza ale culturii tradiţionale. de litoral. mai animată. 21/1994. Putem afirma cu certitudine că reuşita dezvoltării agroturismului depinde de valorificarea corespunzătoare a patrimoniului cultural şi de diversificarea structurilor de agrement destinate turiştilor. Turistul de astăzi caută înainte de toate un loc plăcut. creşterea cailor sau a animalelor de agrement. Se poate afirma că agroturismul trebuie să contribuie într-o primă etapă la valorificarea tuturor resurselor şi dezvoltarea exploataţiilor agricole. trebuie să luam în considerare şi anumite programe agricole şi susţinerea exploataţiilor agricole prin noi acşiuni sau desfăşurarea de noi activităţi generatoare de venituri: culturi legumicole de trufanda. 5. În această direcţie. dar şi turiştii vor aprecia mai mult spaţiul rural. Tinerii locuitori. Prin efectul Legii nr. cu atât sunt mai atractive şi mai frecventate de turişti. 82 . În prezent. numeroase sate turistice oferă câteva modalităţi originale de petrecere a timpului liber. Dincolo de aceste măsuri de impulsionare a valorificării tuturor resurselor prin activitatea de agroturism. colinar. ca o premisa de a asigura dezvoltarea socioeconomică în plan local şi regional. ospitalitatea. horticultură. cele mai solicitate sunt comunităţile rurale situate în spaţiul rural montan. care se bucură de prezenţa unor resurse naturale şi culturale deosebite. iar apoi. calitatea primirii şi calitatea mediului sunt punctele forte ale agroturismului românesc. Toate dotările de agrement care se realizează la nivelul unei comunităţi rurale devin bunuri de care pot beneficia şi populaţia locală.3 CĂILE ŞI MIJLOACELE FOLOSITE PENTRU PRACTICAREA EFICIENTĂ A AGROTURISMULUI Punctul de plecare în definirea formelor organizatorice de dezvoltare ale agroturismului îl constituie oportunităţile create de cadrul legislativ existent. care pot organiza activităţi recreative diversificate. cu cât viaţa culturală va fi mai diversă.resursele prezentate de ofertanţi. Cu cât sunt mai originale aceste manifestări. unde poate întâlni un stil de viaţă agreabil şi unde nu lipsec mijloacele de recreere şi divertisment. se pot crea şi organiza forme asociative cu personalitate juridică de tipul organismelor neguvernamentale.

Organizaţiile non-profit pot sprijini. Nivelul actual al dezvoltării agroturismului din România este determinat. naţional şi internaţional. fapt care creează premisele multiplicării coeziunii tuturor formelor de organizare.) menţionează că în agroturismul se poate acţiona în două direcţii: promovarea imaginii. 83 . Buc. Ed. care au contribuit la dezvoltarea şi implementarea agroturismului în România. în principal. la rândul lor crearea de agenţi economici specializaţi care să fie îndrumaţi şi sprijiniţi în realizarea unei strategii de dezvoltare a agroturismului la nivel local. Dimensiunile în timp şi spaţiu ale dezvoltării coordonatelor agroturismului sunt foarte mari. câteva din realizările unora dintre aceste forme asociative. Economică. direct. Federaţia Română pentru Dezvoltare Montană (FRDM) s-a înfiinţat în anul 1991 şi a elaborat un vast program privind dezvoltarea şi implementarea agroturismului în România. În cadrul acestui program au fost iniţiate şi susţinute propuneri legislative care au contribuit la înlăturarea vidului legislativ care exista până la momentul respectiv în domeniul agroturismului.. prin valorificarea resurselor locale. regional. fie unor categorii bine identificate de clienţi. FRDM a promovat un proiect de lege pentru susţinerea agroturismului . 31/1991 (privind organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale). Marketing turistic. Decretul Lege nr. Scopul principal al acestor agenţi este profitul. Formele de organizare a agroturismului prin intermediul agenţilor economici rezultaţi în baza prevederilor Decretului Lege nr. 54/1990 şi a Legii nr. de acţiunile întreprinse de aceste organizaţii neguvernamentale care au început să activeze după 1990. care dispun de multe avantaje în realizarea de activităţi turistice rurale. sau prin reţelele de intermediari. Acţiunile promoţionale în domeniul turismului vizează atât atragerea unor noi clienţi. cât şi păstrarea celor vechi adresându-se. Date fiind legăturile foarte strânse dintre promovare şi vânzări. literatura de specialitate (Gherasim T. specifice activităţii de turism. având în centrul atenţiei destinaţiile turistice pe care urmăreşte să le facă cunoscute şi promovarea vânzărilor. fie întregului public. sunt specifice zonelor cu vocaţie turistică. care implică nemijlocit operaţiunile de comercializare. 1999. 54/1990 privind libera iniţiativă pune în evidenţă materializarea atuurilor unei persoane sau a asociaţiilor familiale de a dezvolta activităţi de anvergură mai mică pe linia agroturismului. a derulat un program PHARE şi a asigurat o bază de date necesară editării unui ghid agroturistic cu primele 2000 de gospodării atestate în perioada 1991-1994. Gherasim D.

• prezentarea ofertei agroturistice la târguri. cu zonele de atracţie. banchete. Ministerul Turismului oferă „Prezentarea gratuită a ofertei turistice a pensiunilor turistice şi agroturistice în materiale de promovare turistică şi în acţiuni de promovare întreprinse de birourile de informare turistică din ţară şi din străinătate ale ministerului“. hărţi. terenuri de sport şi agrement în apropiere sau în zonă. cină) şi felul meselor ce pot fi asigurate (aniversări. acţiunea de promovare trebuie să fie prezentă la toate 84 . botezuri etc. • nivelurile. La nivelul gospodăriilor aceasta se poate realiza prin editarea de ghiduri proprii sau pliante în care să fie prezentată atât gospodăria respectivă cât şi împrejurimile. mese oficiale. Ed. ) şi anume: • • • • înscrierea în cataloagele de promovare a ofertei agroturistice specifice: tipărirea de către prestatorii de servicii turistice (fermieri sau asociaţii turistice locale) de pliante.). D. mese în familie. 63/1997. Alma Mater. avându-se în vedere următoarele elemente(Mitrache Şt. alţi agenţi economici interesaţi. Ecoturism. mese pentru evenimente familiale – nunţi. ANTREC şi filiale judeţene) sau internaţionale (EUROGÎTES. comuna din care face parte gospodăria. prin Legea nr. alin. interne sau străine. Pentru a fi eficientă.. promovarea prin mass-media (audio-vizuală. 2. 187/1998 privind aprobarea OUG nr. • colaborarea cu diverse organisme specializate interne (OVR. În materialul publicitar respectiv se recomandă a fi prezentat pe scurt şi satul. ghiduri etc.. câte mese pot fi asigurate (mic dejun.2002 Agroturism. promovarea prin intermediul unor agenţii turistice touroperatoare sau detailiste. Şi colab): • • • situarea gospodăriei în vatra satului. promovarea pensiunilor turistice şi agroturistice se realizează prin mai multe forme şi mijloace publicitare ( Glăvan V. promovarea ofertei agroturistice prin reţeaua INTERNET. expoziţii şi burse de turism. alte asociaţii europene de profil). art.De asemeni. Sibiu. presa scrisă). prânz.

sau sub forma unei casete video. informaţii despre gospodărie. pajişti pentru jocuri. însoţită de o prezentare grafică sugestivă. Acest ghid poate cuprinde lista agenţiilor teritoriale. materialele publicitare elaborate se pot clasifica în: materiale ce conţin informaţii de detaliu şi materiale ce conţin informaţii generale.. agroturism în Bucovina. un îndrumar agroturistic. La nivel regional se va avea în vedere elaborarea unui material mai amplu. 85 . incluse ulterior într-un material de promovare mai amplu. cu adresele şi numerele lor de telefon. zonă agroturistică. În situaţia în care o gospodărie nu dispune de resursele financiare necesare realizării unui astfel de material.• • • • • • • informaţii despre bucătăria familiei (mâncăruri şi produse specifice). După caracterul informaţiilor pe care le conţin. care va întocmi o fişă. care să prezinte imagini sugestive din zona respectivă. agroturism în Oltenia). La acest nivel. care să surprindă mai multe elemente caracteristice ale ansamblului respectiv (de exemplu: turism rural în Ţara Oaşului. la nivel naţional. meşteşuguri. prin lucrătorii acestora. materialul trebuie să inventarieze totalitatea gospodăriilor care sunt amenajate pentru turism dar va include şi informaţii referitoare la ansamblul teritoriului. • alte elemente specifice de reclamă a gospodăriei (artizanat. la nivel de zonă. condiţii de cazare şi confort. promovarea se poate face prin intermediul unui material publicitar scris – ghid turistic de exemplu. ce poate orienta un potenţial turist. schiţă cu amplasarea gospodăriei faţă de şosele. urmând ca amănuntele să fie oferite de agenţiile specializate. drumuri şi căi de acces. se poate concepe un ghid. La nivel de sat. elemente de inedit care pot fi întâlnite etc. informaţiile oferite vor fi de ordin general. cu toate informaţiile necesare pentru identificarea gospodăriei în funcţie de mijloacele de transport cu care se deplasează turistul. judeţ etc. dacă sunt admise animalele turiştilor. al mesei şi al serviciilor etc. produse agroalimentare specifice). şezlonguri. Indiferent de prezentare. În fine. comună. informaţii privind preţul cazării.

posibilităţi de încălzire. pot fi avute în vedere pentru ca alături de elementele concrete să contribuie la realizarea unui material atractiv şi interesant. alte informaţii despre gospodărie (număr de animale. în cadrul materialelor incluzând informaţii de detaliu. prilej cu care vor putea fi distribuite şi pliante prezentând zona şi posibilităţile de practicare a agroturismului. Se recomandă ca ele să conţină în mod obligatoriu: • prezentarea cât mai amănunţită a gospodăriei: număr de camere. suprafaţa de teren a gospodăriei) etc. fructe sau alte produse specifice. durata călătoriei. sărbători locale. Presupunând. inventivitatea.). dotări amenajări. număr de locuri de cazare în fiecare cameră. pot fi considerate expoziţii în miniatură pentru că dispun de o varietate de produse de artă populară tradiţională (cusături. • prezentarea celor mai interesante elemente ale programului agroturistic (acele aspecte care pot trezi interesul turiştilor).Dacă în privinţa materialelor cuprinzând informaţii generale. Acest gen de materiale publicitare trebuie să fie foarte concrete şi cât mai sugestive. amplasarea gospodăriei. manifestări prilejuite de anumite obiceiuri (agricole îndeosebi). La acestea se adaugă o serie de modalităţi de promovare specifice agroturismului: • organizarea de mese. creativitatea. distanţa faţă de cele mai apropiate oraşe. împletituri. moteluri). un rol important poate fi jucat de promovarea unor produse agricole. situaţia este diferită. zona respectivă: mijloace de transport. vase de lut etc. că într-o 86 . de exemplu. • • publicitatea făcută cu prilejul unor târguri. pe anumite trasee turistice frecventate (hanuri. originalitatea. Difuzarea materialelor publicitare poate fi făcută prin intermediul agenţiilor de turism specializate sau prin participarea unui agent de agroturism la târgurile zonale ce au loc în diferite momente ale anului şi cu diverse prilejuri.. felul acestora. În cadrul activităţii de promovare a agroturismului. felul acestora. organizarea unor expoziţii cu imagini din diferite gospodării care. cu mâncăruri tradiţionale sau degustări de vinuri. la rândul lor. posibilităţi de alimentare cu apă (caldă şi/sau rece). • prezentarea modului în care se poate ajunge în satul.

Reuşita promovării depinde. atitudinea gazdelor. mai ales datorită faptului că nu pot fi redate cu uşurinţă de mijloace şi suporturi tehnice. prin vânzare. şi şi-au realizat pagini de prezentare – pagini web – prin care şi-au apropiat ofertele de potenţialii clienţi. dulceaţă). Ideea de bază a promovării agroturismului este aceea a prezentării unei „promisiuni“. oricât de performante ar fi ele şi oricât de adecvat ar fi mesajul comunicat. fermele. într-o măsură destul de mare şi de continuitatea ei. aflaţi la mii sau zeci de mii de kilometri depărtare. Agenţiile de turism au fost printre primele întreprinderi care au sesizat şi valorificat potenţialul Internet-ului. Câştigarea unui nou client trebuie să fie urmată de păstrarea acestuia. ambianţa. aspectuoase. va fi sprijinit în organizarea prelucrării mecanizate a fructelor cu mici maşini frigorifice. într-un mod extrem de tentant pentru potenţialul client. din orice colţ al lumii. în vederea degustării fructelor. infrastructura existentă etc. Vor fi ambalate mici cantităţi de fructe proaspete. În aceste condiţii. tipice zonei respective (peltea. pentru care se vor obţine preţuri corespunzătoare unui produs obţinut în condiţii manufacturiere. care vor face. potrivit căreia clienţii care vor veni vor beneficia de facilităţile enumerate. care pot fi procurate şi citite de către orice persoană conectată la Internet. promovarea nu se referă numai la imagine. gospodăriile. cu ajutorul unor 87 . având ca rezultat obţinerea satisfacţiei dorite. o altă grupă de gospodării va fi sprijinită în prelucrarea industrială. cu reţete tradiţionale. alt grup de gospodării. În acest „pliant“ pot fi descrise serviciile oferite. vitele. ospitalitatea.zonă este bine reprezentată producţia pomicolă. revenirea lui la destinaţia respectivă. ce dispun de o suprafaţă mai mare. nu sunt suficiente pentru a asigura calitatea politicii de promovare. publicitate zonei respective. turismul fiind una din afacerile care pot exploata Internet-ul la maxim. Casele. gem. Aceste pagini web pot fi considerate „pliante electronice“. mediul natural sau elemente ale acestuia prezentate într-un pliant. sunt factori importanţi care influenţează rezultatele politicii de promovare. se pot constitui două-trei grupe de gospodării care se vor specializa într-o anumită direcţie de valorificare: una dintre grupe se va specializa în efectuarea curelor de fructe. indirect. agenţiile care se ocupă de agroturism preocupându-se să facă reclamă acestor gospodării. Site-urile Web reprezintă un instrument excelent pentru a furniza informaţii de calitate şi pentru a promova într-un mod profesionist toate atracţiile turistice şi etno-culturale de care dispune românia. în fine. text şi sunet. Totuşi.

În ultimii ani.prezentări grafice. acum fiind utilizată de câteva zeci de mii de firme româneşti. Printre facilităţile oferite de acest mijloc de promovare se numără şi posibilitatea introducerii unor formulare pentru rezervare şi a unor chestionare interactive pentru a putea studia direcţiile de orientare ale pieţei turistice rurale. prospere şi moderne.RoTravel. această metodă de promovare a serviciilor turistice a căpătat amploare şi în ţara noastră. pentru a putea fi considerată un partener de afaceri cu statut şi drepturi egale de către potenţialii furnizori sau beneficiari. De asemenea. Acest site este realizat de firma Norbert Computer. fiecare având posibilitatea de a se prezenta sau de a alege într-un mod civilizat. Prezenţa pe Internet a unei firme impune promovarea unui anumit tip de imagine: aceea a unei firme serioase şi puternice.com este primul site românesc de promovare turistică a ţării. consultarea de către un prestator de servicii turistice a paginilor firmelor concurente îi face cunoscutp în orice moment situaţia în care se află în raport cu concurenţa. video şi audio. o firmă specializată în dezvoltarea de servicii de promovare a turismului românesc pe Internet. www. fără a face eforturi de căutare sau financiare pentru a-şi putea procura informaţiile dorite. care în scurt timp a reuşit să adune la un loc ofertanţi de produse turistice şi clienţi potenţiali. 88 .

sprijinită sau controlată. de tradiţie şi efectul asupra celor care practică turismul (ofertanţi şi beneficiari). relaţiile. primele acţiuni s-au întreprins în deceniul al şaptelea al secolului trecut pentru turiştii aflaţi pe litoralul românesc al Mării negre şi în Delta Dunării. În România. a apărut necesitatea elaborării unor studii şi cercetări. concretizat în acordarea de masă şi cazare de către ţărani drumeţilor care parcurgeau drumuri mai lungi şi înnoptau în diferite localităţi. să reglementeze relaţiile dintre solicitanţi şi ofertanţi şi în interiorul acestora. 89 . teritoriile. Această activitate nu era încă reglementată prin acte juridice şi nici îndrumată. Odată cu extinderea turismului. sub toate formele. formele. mai săracă şi mai puţin cuprinzătoare. De multe ori. mai ample sau mai restrânse. precum şi obligaţiile ce revin participanţilor la activitatea de turism faţă de mediul înconjurător şi faţă de stat. unde agroturismul se manifestă mai modest ca fenomen şi se practică de dată mai recentă. a impus elaborarea unor norme juridice care reglementează condiţiile. cu influenţă mai mare sau mai redusă asupra activităţii turistice şi cu conţinut specific fiecărei ţări iar în cadrul acestora diferenţiat pe zone. gazda nu percepea nici o plată pentru serviciile oferite. manifestând în acest fel tradiţionala bunătate a românului.CAP VI LEGISLAŢIA SPECIFICĂ AGROTURISMULUI 6. comparativ cu ţările cu tradiţie în acest domeniu şi legislaţia aferentă este. de asemenea. Ea se realiza ad-hoc pe baza înţelegerii dintre cei doi parteneri. Cadrul juridic al activităţii de turism şi agroturism. într-un număr mai mic sau mai mare.. inclusiv a agroturismului. economici.1. respectiv agroturism. în principal. să promoveze studiile şi cercetările în domeniu. Aceste norme se constituie într-un pachet de legi. Este cunoscut faptul că agroturismul reprezintă un fenomen care datează din timpuri străvechi. precum şi alte aspecte care caracterizează această activitate. are. în funcţie de factorii naturali. pentru mediul rural. CADRUL JURIDIC PRIVIND AGROTURISMUL ÎN ROMÂNIA Dezvoltarea impetuoasă a turismului. precum şi a unei legislaţii corespunzătoare. menirea să stimuleze şi să protejeze această activitate. hotărâri. sociali. instrucţiuni etc. inclusiv a agroturismului.

privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea turismului rural şi Legea nr. 774 al aceluiaşi minister sunt declarate experimental 13 localităţi rurale: Bogdan Vodă. prin Ordinul nr. 774. Ulterior. Vatra Moldoviţei şi Văideni. asistenţă tehnică de specialitate. care prevede şi unele modificări ale ordonanţei de guvern. în baza Ordinului Ministerului Turismului nr. Sfântul Gheorghe. 187/1998. Din conţinutul lor rezultă că statul român sprijină persoanele fizice. 63/1997. Abia în deceniul trecut se reia activitatea turistică în mediul rural şi chiar în anul 1990 apare Hotărârea de Guvern nr. precum şi la reţeaua de gaz metan. includerea în programele instituţiilor de 90 . Hălmagiu. În anul 1993 comisia se reorganizează şi atribuţiile ei sunt preluate de Federaţia Română pentru dezvoltare Montană. 297. prezentarea gratuită de către Ministerul Turismului a efectelor pensiunilor turistice şi agroturistice privind promovarea. dezvoltării şi exploatării de pensiuni turistice şi agroturistice. Murighiol. precum şi Hotărârea de Guvern nr. Tismana. prin Ordonanţa de Guvern nr. Răşinari. Persoanele fizice. Şirnea. Normele juridice de bază pentru practicarea agroturismului în ţara noastră sunt reprezentate de Ordonanţa guvernului nr. racordarea la reţeaua electrică. 688 care stabileşte atribuţiile acestei comisii. 62/1994 şi Legea 145/1994 apar noi reglementări în domeniul practicării turismului în România. Sibiel. fapt care a însemnat nefuncţionalitatea localităţilor agroturistice stabilite prin OMT nr. sub toate formele de către Ministerul turismului. Dar aceste acte normative n-au fost de bun augur pentru că în anul 1974 prin decretul 225 este interzisă cazarea turiştilor străini în locuinţele persoanelor particulare. de alimentare cu apă şi canalizare. pentru aprobarea Ordonanţei de guvern. acordarea de priorităţi pentru instalarea de linii de telecomunicaţii. Rucăr. Fundata.În anul 1972. asociaţiile familiale şi societăţile comerciale care au ca obiect de activitate prestarea de servicii în pensiuni turistice şi agroturistice. Au mai rămas valabile doar unele sate în care ONT Carpaţi transporta turişti pentru a participa la diferite manifestări cultural-folclorice. Centrul de Cercetări pentru Promovarea Turismului Internaţional selectează şi introduce în circuit 118 localităţi rurale din România iar în anul 1973. Lereşti. 438 privind înfiinţarea Comisiei Zonei Montane. asociaţiile familiale şi societăţile comerciale menţionate beneficiază de următoarele înlesniri: comisiile locale pot pune la dispoziţie terenuri necesare construirii. prin birourile de informare turistică din ţară şi din străinătate.

712 din 2 septembrie 1999. respectiv profit. Potrivit aceloraşi norme juridice.învăţământ cu profil turistic şi agricol a problemelor specifice pensiunilor turistice şi agroturistice. Hotărârea de Guvern nr. pensiunile turistice şi agroturistice oferă turiştilor servicii de agrement. se aprobă anual ca anexă la legea bugetului de stat şi se gestionează de către ministerul turismului. inclusiv a agroturismului. 43 din 27 iulie 1998. 1998. Fondul special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului are la bază Ordonanţa de Guvern nr. activităţi culturale şi sportive etc. raportat la întreaga perioadă de scutire. 296 din 8 martie 2001. 423 din 25 aprilie 2001 şi Hotărârea de Guvern nr. 23 din 27 martie 2000. În perioada care a urmat. Pe lângă activitatea de cazare şi servire a mesei. Hotărârea de Guvern nr. pe o perioadă de 10 ani din momentul punerii în funcţiune a pensiunii turistice sau agroturistice. de asemenea. această ordonanţă a suferit numeroase intervenţii de modificare şi completare concretizate în Ordonanţa de guvern nr. scutirea de la plata impozitului pe venit sau profit. 91 . pensiunile agroturistice sunt amplasate în mediul rural. ele sunt obligate să verse la bugetul de stat sau la bugetele locale impozitul pe venit. arendarea de credite cu dobândă preferenţială pe o perioadă de maximum 10 ani pentru dezvoltarea şi modernizarea capacităţilor de cazare. cu o capacitate de cazare de până la 10 camere şi maximum 30 locuri (paturi) şi care funcţionează în locuinţele cetăţenilor sau în clădiri special construite pentru a asigura condiţii de cazare şi servirea mesei cu produse proprii din gospodăria agricolă. Hotărârea de Guvern nr. Hotărârea de Guvern nr. ca pensiunile turistice şi agroturistice să-şi menţină obiectul de activitate pe toată durata cât beneficiază de scutiri de impozite şi celelalte facilităţi. respectiv a tarifelor pentru persoane fizice a serviciilor de telecomunicaţii utilizate de pensiunile turistice şi agroturistice. dobânda reprezentând 50% din cea practicată pe piaţa bancară. dacă activitatea este întreruptă pe o perioadă mai mică decât dublul perioadei de scutire. Din aceste acte normative rezultă că Bugetul Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului. În caz contrar. legea prevede constituirea unui fond special pentru dezvoltarea şi promovarea turismului. excursii. 511 din 27 august 1998. distracţii. Legea prevede. plata în tariful de uz casnic a consumurilor de energie electrică şi gaz metan. 8 din 30 I. Pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de prestările de servicii gratuite şi asigurarea sumelor necesare acordării de credite cu dobândă preferenţială. Legea nr. 619 din 27 iunie 2001. inclusiv a agroturismului.

conform legislaţiei în vigoare. comisioane. Aceleaşi acte normative precizează că nu pot fi finanţate proiecte propuse de persoane juridice române autorizate dar care sunt declarate. din transporturi. care 92 . creşterea veniturilor valutare din activitatea turistică. crearea de noi locuri de muncă în turism. alte venituri) sunt esenţiale. programe şi acţiuni de instruire şi de formare profesională de specialitate. stimularea parteneriatului dintre sectorul public şi particular în turism. Accesul la Fondul special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului în vederea realizării de proiecte destinate acestui scop îl pot avea. cu dobândă preferenţială. protecţia şi conservarea mediului înconjurător. crearea şi reabilitarea de programe turistice pentru România. acţiuni de conştientizare. între care contribuţia pentru turism de 3% plătită de agenţii economici. persoane juridice române care au în obiectul lor de activitate turismul sau al căror scop îl constituie promovarea şi dezvoltarea turismului. pentru proiecte de investiţii în turism. sprijinirea componentelor turistice de dezvoltare locală şi regională. din alimentaţia publică. creşterea eficienţei utilizării resurselor turistice.Constituirea fondului special are la bază numeroase surse. care au plăţile/conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă. acordarea de credite pe termen mediu. venitul net al Institutului Naţional de Formare şi management pentru turism etc. în incapacitate de plată. De asemenea. autorizate în activitatea de turism. care nu au achitat la termen contribuţia pentru turism de 3% la Fondul special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului. cu unele excepţii şi contribuţia din veniturile turistice (veniturile din cazare. din activitatea de agrement. programe pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor în turism şi testarea calităţii acestora. cum ar fi de exemplu: finanţarea programelor de creare şi dezvoltare a produselor turistice interne şi internaţionale. programe de informatizare. naturale şi antropice. Fondul special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului are ca scop asigurarea întregii activităţi turistice iar sumele alocate pentru diferite activităţi au în vedere importanţa acestora şi efectul final al activităţii respective. Fondul special se redistribuie ţinând seama de anumite priorităţi în activitatea turistică. precum şi persoane fizice sau asociaţii familiale cu domiciliul în România. persoane fizice şi juridice. În cadrul scopului principal se mai înscriu creşterea calităţii serviciilor turistice. conform legii. educare şi formare a turiştilor şi a populaţiei cu privire la turism. conform legislaţiei în vigoare. alte acţiuni.

Institutul de Geografie. Au apărut organisme neguvernamentale interesate de dezvoltarea turismului rural şi agroturismului. liceal. fundaţii şi asociaţii preocupate de comunitatea rurală şi de viitorul acesteia. Marea Britanie etc. Dintre acestea se remarcă activitatea S. mărturie mincinoasă. postliceal. are responsabilitatea directă de a cheltui in exclusivitate. Actele normative menţionate prevăd.C. Franţa. „Dublian” SRL – Câmpulung. S. Asociaţia turistică Botiza (1993). Harghita. a tuturor fondurilor. gestiune frauduloasă. „Trans Tour” SRL Praid. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. precum şi persoanele fizice care se fac vinovate de declaraţii false cu privire la situaţia lor economică. „Ovidiu Tour” Bran etc. uz de fals. în scopul pentru care au fost create iar controlul respectării acestei prevederi se face potrivit legislaţiei în vigoare.. ca disponibilul fondului existent la finele omului să se raporteze în anul următor. OSR (1994). Institutul de Economie Agrară). având aceeaşi destinaţie. institutele de cercetări: Institutul de Cercetare-Dezvoltare în Turism. au manifestat interes pentru dezvoltarea turismului rural şi unele organisme guvernamentale cum sunt: Autoritatea Naţională pentru Turism. Dintre societăţile comerciale cu activitate în domeniul turismului rural amintim: Fundaţia „Ţara Dornelor” din Vatra Dornei. în total circa 25 de tour-operatori.au restanţe la plata impozitelor şi taxelor datorate la bugetul de stat. bugetul asigurărilor sociale de stat. jud. bugetele locale şi la fondurile speciale. Sirnea şi Fundata. de asemenea. Centrul de Informare Economică Bucureşti. Agenţia Română pentru Agroturism (1993) (95). din reţeaua de stat şi particulară. care au încălcat. deturnare de fonduri şi alte încălcări legale. prevederile unui alt contract finanţat din fonduri publice sau au fost condamnate pentru furt. Asociaţia de Turism Montan Prahova. Ministerul Turismului. „Branimpex” din Bran. 1991. cum sunt: Federaţia Română pentru Dezvoltare Montană (1991). în calitate de ordonator principal de credite. Braşov. instituţii de învăţământ superior. SUA. dare sau luare de mită. jud. Fundaţia turistică „AGRO-TUR”. turiştilor din Germania.C. Ministerul Tineretului şi Sportului. Moieciu. înşelăciune. 93 . cu bună ştiinţă. Pădurilor şi Apelor. „Drăguş” Covasna. care închiriază circa 150 de case în satele Bran. Asociaţia „Operaţiunea Satele Româneşti”. După anul 1990. „Branimpex” SRL din Bran. Ministerul Agriculturii. fals. abuz de încredere. delapidare.

"staţiunea turistică este definită ca fiind „localitatea cu funcţie turistică specificată. al informării profesionale a celor ce vor să se orienteze spre acest nou domeniu a luat fiinţă. Delta Dunării şi litoralul Mării Negre.(192) ANTREC este o organizaţie neguvernamentală. publicat în Ministerul Oficial al României. În temeiul Hotărârii de Guvern nr. Ecologic şi Cultural (ANTREC). peste 2500 de pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice omologate. 1995. utilităţi. 101. apolitică. Scopul ANTREC este de a identifica şi promova potenţialul turistic rural. partea I. 220 din 25. Pensiunile şi fermele agroturistice. 145/1994 care au introdus unele facilităţi pentru dezvoltarea sistemului de turism. structurile de primire turistice. nr. accesul în staţiune. dotată cu resurse naturale şi cu structuri necesare valorificării şi practicării turismului” care îndeplineşte anumite condiţii privind cadrul şi calitatea mediului.09. cursuri de scurtă şi lungă durată. din 25 mai 1995. 56 din 27 iunie 1995 pentru aprobarea Normelor metodologice şi a criteriilor privind clasificarea pe stele şi categorii a structurilor de primire turistice. 94 . al României nr. Referindu-ne la eforturile care s-au făcut în Bucovina putem prezenta câteva rezultate pozitive şi anume (186) – înfiinţarea în 1992 în cadrul grupului şcolar Dorna Condrenilor – a primei şcoli postliceale de tehnicieni în agroturism montan din România la iniţiativa fostei Comisii a zonei Montane. rural în zona montană. din cadrul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei. În anul 1994 apar şi primele reglementări legale în turismul rural românesc: Ordonanţa Guvernamentală nr. Asociaţia Naţională de Turism Rural Ecologic şi Cultural. de a organiza cursuri de pregătire profesională pentru gazde.O. indiferent de amplasament se clasifică potrivit normelor aprobate prin Ordinul Ministrului turismului nr. a luat fiinţă în anul 1994. 62/1994 şi Legea nr. având în prezent o reţea de 30 de filiale din tot atâtea judeţe. membră a Federaţiei Europene de Turism Rural EUROSITES. schimburi de experienţă şi de a organiza campanii de publicitate pentru unităţile clasificate şi omologate. însumând circa 7500 camere. nonprofit. încă din 1994. publicat în M.În scopul promovării turismului rural. 77/1996. agenţii de turism rural prin seminarii. Acest ordin este completat cu Ordinul nr. Asociaţia Naţională pentru Turism Rural. 20 din aprilie 1995. cu un număr de aproximativ 2300 membri.

asistenţă tehnică de specialitate. În contextul sprijinirii de către stat a dezvoltării turismului rural. importanţei turismului în economia naţională şi stimularea cererii turistice interne şi internaţionale. respectiv artă culinară şi servire. 286/2001. 314 din 6 iunie 2000. 140 din 21 martie 2001 şi Hotărârea nr. intitulat „Sprijinirea activităţilor agricole din mediul rural”. publicat în Monitorul Oficial al României nr. 296 din 8 martie 2001 pentru aprobarea Programului de marketing şi promovare turistică pentru anul 2001. Programul avea ca obiective: îmbunătăţirea imaginii produsului turistic românesc pe pieţele externe. nr. persoanele fizice. cu un laborator practic de agroturism. 522 din 22 iunie 2000.- 1994. 61/1999 se elaborează omologarea pensiunilor turistice şi clasificarea acestora. Guvernul României a emis o serie de hotărâri şi ordonanţe. Guvernul României aprobă Programul special pentru zonele defavorizate. Conform acestei ordonanţe. publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1998. Prin H. scutirea de plata impozitului pe venit pe o perioadă de 10 ani. beneficiază de anumite facilităţi acordate potrivit legii întreprinderilor mici şi mijlocii şi de anumite facilităţi cum ar fi: suprafeţe de teren pentru construirea şi dezvoltarea pensiunilor agroturistice. a început activitatea de formare şi pentru agroturism în cadrul Centrului de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi (CEFIDEC). asociaţiile familiale şi societăţile comerciale care au ca obiect unic de activitate asigurarea de servicii turistice în pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice clasificate. 226 din 30. Prin Ordinul Ministrului Turismului nr./1997 se stabilesc anumite facilităţi privind dezvoltarea turismului rural. înfiinţarea Federaţiei Agricultorilor de Munte – Dorna. 63/1997. cuprinderea ofertei pensiunilor agroturistice în materialele de promovare turistică editate de Ministerul Turismului.G. Începând cu anul 1997 prin Ordonanţa Guvernului nr.08. priorităţi la instalarea de linii de telecomunicaţii. în situaţia în care capacitatea de cazare este de maximum 10 camere. cum ar fi: Hotărârea nr. 95 . stimularea parteneriatului dintre sectorul public şi conştientizarea rolului. publicat în Monitorul Oficial al României nr. 619 din 27 iunie 2001 privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. care are ca obiective printre altele şi dezvoltarea spiritului antreprenorial şi creşterea nivelului de pregătire a întreprinzătorilor din mediul rural.

privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea turismului rural. în limitele prevăzute de Ministerul Turismului. „persoanele fizice. acordate pe o perioadă de maximum zece ani. se impune un efort susţinut din partea administraţiilor. 145/1994. La sprijinirea cu resurse financiare şi logistice a unor programe de dezvoltare a turismului rural trebuie să se implice atât guvernul. Pentru realizarea acestora erau şi mai sunt şi acum.” În varianta adoptată de Camera Deputaţilor.Dincolo de cadrul legal care reglementează. cât şi organizaţiile neguvernamentale. în sprijinirea iniţiativei dezvoltării potenţialului turistic regional şi local. din contră. Comunităţile locale cu potenţial turistic trebuie susţinute prin investiţii economice. într-o oarecare măsură modestă şi puţin detaliată. facilităţi financiare şi suport de consiliere.). în general. acordate pentru dezvoltarea şi amenajarea capacităţilor de cazare. măsuri de conservare a ecosistemelor naturale. Asigurarea sumelor necesare acordării de credite preferenţiale se face din Fondul special pentru dezvoltarea şi promovarea turismului.(165) Conform acestei ordonanţe. a fost chiar mulţumitor. atingerea standardelor oferite turiştilor necesita anumite amenajări interioare şi exteriorare ale gospodăriilor-gazdă (intrarea separată pentru turişti. venită în completarea Legii nr. asociaţiile familiale şi societăţile comerciale care au ca obiect unic de activitate asigurarea serviciilor turistice în pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice beneficiază de scutire de plata impozitului pe venit. ordonanţa prevede că persoanele fizice şi juridice menţionate pot beneficia de credite cu dobândă preferenţială. intervenţiile şi memoriile la Guvern nu au rămas fără un răspuns. dobânda va fi stabilită la un nivel reprezentând 50% din valoarea dobânzilor practicate pe piaţa bancară. a practicanţilor de turism rural din România. respectiv pe profit. iar serviciile de telecomunicaţii la tariful pentru persoane 96 . dar mai ales organele administraţiei locale. Deşi recunoaşterea internaţională devenise o certitudine. Pentru astfel de credite. companii de marketing turistic şi oportunităţi de training în evidenţierea iniţiativelor de dezvoltare a fermelor agroturistice. parcări acoperite etc. când acesta a venit. Din fericire. grupuri sanitare pentru aceştia.(174) Potrivit prevederilor aceleiaşi ordonanţe. Astfel că. pensiunile turistice şi cele agroturistice vor plăti energia electrică şi gazul metan consumate la tariful stabilit pentru consumul casnic. pe o perioadă de 10 ani. Ordonanţa de Guvern 63/1997. la nivel central şi mai ales local. a mai uşurat din problemele proprietarilor de pensiuni turistice şi. necesare importante sume de bani.

Începând cu 4 margarete. drept ridicată. Camera trebuie să asigure turistului odihnă şi posibilitatea de a desfăşura diferite activităţi. De asemenea. care să asigure temperatura în spaţiile destinate cazării turiştilor. sistem de încălzire (prin utilizarea de combustibil lichid. 97 . la racordarea la reţeaua electrică. Construcţia unei pensiuni turistice presupune obţinerea autorizaţiilor prevăzute de Legea nr. taxa de autorizare solicitată deţinătorilor de pensiuni de către Oficiul de Autorizare şi Control în Turism din cadrul Autorităţii Naţionale de Turism. bibelouri. de acordarea de priorităţi la instalarea de linii pentru telecomunicaţii. 31/1996. iar obţinerea creditelor a fost destul de dificilă. 50/1991 privind regimul juridic al construcţiilor şi Hotărârea Guvernului nr. turistul trebuie să-şi depoziteze bagajul în condiţii decente. este obligatoriu ca peste somieră sau peste salteaua relaxa să se pună o saltea de lână cu grosimea minimă de 5 cm. De asemenea. de cel puţin 180 C în sezonul rece. În interiorul acestor spaţii nu se admit lucruri personale ale proprietarului pensiunii (articole de îmbrăcăminte sau încălţăminte. alte obiecte personale care ar stânjeni turiştii). o pensiune turistică trebuie să aibă următoarele utilităţi: (70)alimentare cu apă. precum şi la sistemul de canalizare. alimentare cu energie electrică. racord la reţeaua de canalizare sau canalizare în sistem propriu. astfel că de la începutul anului trecut s-a reintrodus impozitarea întreprinzătorilor pe veniturile/profiturile obţinute. se consideră.fizice.(189) Conform prevederilor Ordinului Ministrului Turismului 510/2002. sistem de evacuare a deşeurilor menajere. Astfel în cameră trebuie să existe în mod obligatoriu un pat sau mai multe paturi. solid sau gaz metan). în acest spaţiu. Dotările din camerele şi grupurile sanitare destinate turiştilor trebuie puse în exclusivitate la dispoziţia turiştilor. de alimentare cu apă şi gaz metan. Din păcate aceste oportunităţi nu au fost menţinute în totalitate. căsuţe. de asemenea. Pensiunile au beneficiat. Pentru desfăşurarea de activităţi de turism. garsoniere. amplasarea pensiunii turistice rurale trebuie să fie realizată în locuri ferite de poluare şi de orice alte elemente care ar pune în pericol sănătatea sau viaţa turiştilor. apartamente. Structura spaţiilor de cazare poate fi: camere.

în cazul în care sunt destinate şi pentru consumatori din afară. câte două pentru fiecare persoană.60 m. glasvand. pled sau pătură. perii pentru haine şi pantofi. set de pahare pentru apă. dar nu mai mic de 20 de locuri la mese. prosoape pluşate pentru baie. oglindă sau masă de toaletă. prosoape pentru faţă. 510/2002. vaze cu flori. în funcţie de categoria de clasificare. cuier. veioze sau aplice la capul patului (obligatorii începând cu 2 margarete). aparat de radio. Suita este compusă din două camere standard care pot funcţiona împreună sau separat. Patul poate fi: pat simplu. În cazul garsonierei cele două zone sunt separate prin amplasarea mobilierului sau printr-o draperie. cearşaf pentru pat şi cearşaf plic pentru pled / pătură / plapumă. o masă sau măsuţă. ce pot fi despărţite printr-o uşă. numărul locurilor la mese fiind mai mare decât al celor de cazare. potrivit normelor specifice elaborate de Ministerul Turismului. iar la 4 margarete este obligatorie husa de protecţie. Garsonierele/apartamentele sunt spaţii de cazare în care zona de odihnă. spaţii amenajate pentru haine sau dulap cu umeraşe (cel puţin câte 4 pentru fiecare loc de cazare). cu lăţimea minimă de 1. cu lăţimea de 1. canapea. halat de baie (începând cu 4 margarete). scrumiere (opţional). frigider.40 m saupat dublu. perdele transparente. băuturi spirtoase etc. Camera de cazare poate avea: noptiere sau etajere. Spaţiile pentru prepararea şi servirea mesei. lucru şi alte activităţi este bine delimitată şi de mai mare amploare. trebuie să existe o plapumă. în timp ce în cazul apartamentului acestea sunt despărţite printr-un perete despărţitor. se clasifică ca unităţile de alimentaţie pentru turism. este obligatoriu cuvertura pentru acoperirea patului.90 m. conform normelor prevăzute în Ordinul Ministrului Turismului nr. Începând cu 2 margarete. perdele obturante sau alte mijloace de obturare a luminii. 98 . Pensiunile turistice rurale trebuie să deţină spaţii pentru prepararea şi servirea mesei diferenţiate în funcţie de categoria de clasificare acordată.Pentru fiecare loc de dormit. începând cu 3 margarete. pat matrimonial. pahare (câte două bucăţi pentru fiecare loc de cazare). cu lăţimea minimă de 0.90 m pentru 1 şi 2 margarete şi de 2 m pentru categoriile superioare. scaune (câte unul pentru fiecare loc de cazare). fotolii. televizor. suport pentru bagaje (opţionale). cu demifotolii. Aceste spaţii se dotează suplimentar. Lungimea minimă a patului este de 1.

inclusiv anexele gospodăreşti. terase acoperite etc. de 2 margarete – 40 puncte. Organizarea spaţiilor: – accesul în camerele de dormit şi în grupurile sanitare să fie direct. 2) Pentru pensiuni turistice rurale: de 5 margarete – 150 puncte. pavilioane. criteriile privind echiparea sanitară şi dimensiunea parcelelor. Categoria de clasificare a pensiunii turistice este determinată de îndeplinirea în totalitate a criteriilor şi de realizarea următorului punctaj minim. cu spaţii verzi – împrejmuiri estetice şi eficiente – curte cu amenajările florale – amenajări în aer liber pentru odihnă şi relaxare (chioşcuri. Tabelul 1 Criterii de clasificare a pensiunilor turistice rurale (132) Pensiuni turistice rurale Criterii obligatorii 1. să fie în stare: – foarte bună – bună – să se încadreze în stilul arhitectural cu specific local – căile de acces proprii şi spaţiile înconjurătoare întreţinute – curte proprie.) – suprafeţe de joacă pentru copii – garaj sau adăpost acoperit – parcare proprie 2. să fie mobilat şi decorat Flori (margarete) 5 4 3 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1 x x x x x 99 . de 3 margarete – 80 puncte. Criterii generale: – clădirile.Pensiunile turistice care dispun de teren pentru asigurarea serviciilor de cumpărare vor respecta pentru montarea corturilor şi rulotelor. de 3 stele – 80 puncte. în suprafaţă minimă de 12 mp.. de 4 margarete – 120 puncte. de 2 stele – 40 puncte. fără a se trece prin alte camere – holul de primire. de 4 stele – 120 puncte. Punctajul minim rezultat din evaluarea criteriilor suplimentare este următorul: 1) pentru pensiuni urbane: de 5 stele – 150 puncte. rezultat din evaluarea criteriilor suplimentare prevăzute la prezentele norme metodologice.

Suprafaţa minimă a camerelor (mp): – cameră cu 1 pat – cameră cu 2 paturi – cameră cu 3 paturi – cameră cu 4 paturi – dormitorul din apartamente – salonul din apartamente 5. Instalaţii: – încălzire centrală sau cu gaze la sobă de teracotă. marmură şi alte materiale similare pot fi acoperite şi parţial) – pardoseli acoperite integral sau parţial cu covoare sau carpete x 20 x x - x x - x x x - x x x x x x x x x x x 16 20 20 20 2 x x - x x x x x 15 18 18 18 2 x x - x x x x x 10 13 13 14 2 x x - x x x x 9 12 16 12 12 3 x x x x x 8 11 11 16 11 11 4 x x x - x - x x 100 . banchete) şi inventar de servire – camere cu grup sanitar propriu – grup sanitar comun (la pensiunile turistice de 1 stea se admit în WC uscate şi spălătoare exterioare alimentate la surse naturale din rezervoare) 3. pentru prepararea mesei. scaune. Dotarea camerelor: – pardoseli acoperite cu covoare sau mochetă de bună calitate (pardoselile din parchet. de calitate superioară şi cu inventar de servire de calitate – salon cu suprafaţa minimă de … mp – elemente decorative de bun gust în interior – spaţiu pentru servirea mesei. Echipare sanitară: – camerele dispun de grup sanitar propriu (cadă sau cuvă cu duş. dotat cu mobilier (mese. Număr maxim de paturi simple într-o cameră: 6. dotate cu echipamente de preparare şi conservare – sufragerie dotată cu mobilier adecvat. lavoar şi WC) – grup sanitar comun compus din: – 1 cabină WC la 10 locuri*) – 1 spălător cu un lavoar cu apă curentă caldă/rece la 10 locuri**) – 1 cabină duş cu apă caldă/rece la 15 locuri *) La pensiunile turistice rurale de o stea poate exista şi WC uscat **) Spălătorul poate fi şi în aer liber 7.– spaţii corespunzătoare şi igienice. mai puţin la unităţile sezoniere estivale – încălzire cu sobă de teracotă sau cu alte echipamente admise de normele PSI – sursă de încălzire în camerele de baie (încălzire centrală sau alte mijloace admise de normele PSI) – instalaţie cu apă curentă caldă/rece la bucătărie – instalaţie de apă curentă rece la bucătărie – aer condiţionat – racord la reţeaua publică de canalizare sau la mijloace proprii de colectare şi epurare – clădirea să fie racordată la reţeaua electrică publică 4.

pled sau pături (câte două bucăţi de persoană) – perne mari – cearşaf pentru pat şi cearşaf plic pentru pled.) – prosoape pluşate pentru baie (1 buc/pers) – halat de baie – perdele transparente – perdele obturante sau alte mijloace de obturare a luminii – peri pentru haine şi pantofi – scrumiere (opţional) – pahare (2 buc/pers.mobilier uniform ca stil şi de calitate superioară pat cu somieră cu saltea sau pat cu saltea relaxa pat cu saltea saltea de lână cu o grosime de 5 cm plapumă. garsonieră sau apartament – TV şi aparat de radio în spaţii comune Garsonierele şi apartamentele vor avea în plus: – fotolii sau canapea – demifotolii. pătură sau plapumă – cuvertură de pat – husă de protecţie – masă şi scaune – dulap sau spaţii amenajate pentru haine.) – vaze cu flori – TV şi aparat de radio în cameră. cu umeraşe – cuier – oglindă sau toaletă la dispoziţia turiştilor – veioză sau aplică la capătul patului – prosoape pentru faţă (1 buc/pers. coniac – perdea. Dotarea bucătăriilor: – plită electrică sau cu gaze – maşină de gătit sau reşou electric cu minim două ochiuri – cuptor cu microunde – vase şi ustensile de bucătărie din inox – vase şi ustensile de bucătărie – echipamente pentru păstrarea prin frig a alimentelor 9. Telefon la dispoziţia turiştilor 10. scaune – masă sau măsuţă – frigider – set de pahare pentru apă. covor de calitatea celor din dormitor 8. Alte criterii: – anexele gospodăreşti pentru creşterea animalelor şi păsărilor vor fi amplasate şi întreţinute astfel încât să nu creeze disconfort pentru turişti – – – – – x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 101 . vin.

– – –

animalele de la care provin produsele lactate să fie atestate ca sănătoase, iar produsele din carne să fie examinate sanitar-veterinar minim 20 % din alimente să provină din surse locale minimum o persoană să fie absolventă a unui curs de formare în domeniu (în cazul unităţilor de 5 flori criteriul este obligatoriu pentru cele cu peste cinci camere) asigurarea posibilităţilor turiştilor de a achiziţiona suveniruri sau produse alimentare sau nealimentare cu specific local

x x x

x x x

x x

x -

x -

x

x

-

-

-

Criterii suplimentare facultative 1. Construcţii, aspect general şi echipare exterioară – drum carosabil până la poarta pensiunii – semnalizare de la şoseaua principală – situarea într-o zonă nepoluată fonic, vizual sau olfactiv – iluminat exterior – încadrarea în stilul arhitectural cu specific local – izolarea fonică a clădirii – ambianţa generală a exteriorului: • aspectul construcţiilor • aspectul anexelor gospodăreşti • amenajarea spaţiilor exterioare (curte, grădină, livadă, spaţii amenajate în aer liber pentru divertisment) 2. Dotarea camerelor – izolarea fonică între camere şi spaţiile comune – salon de primire – living cu spaţiu amenajat pentru deconectare, lecturare, conversaţie – perdele obturante – şemineu – bibliotecă (cărţi, reviste, ziare, albume etc.) – dotare cu jocuri de societate (şah, table, remy, cărţi de joc etc. – biliard – tenis de masă – aer condiţionat – telefon în fiecare cameră – decorarea de ansamblu a interiorului – calitatea mobilierului, armonia culorilor 3. Dotarea bucătăriilor – adaptarea suprafeţei şi a dotărilor la numărul de camere – veselă şi ustensile de bucătărie de bună calitate, nedesperechiate, în număr corespunzător capacităţii de cazare – aparatură electrică: • robot-mixer • cafetieră • cuptor cu microunde • hotă • maşini de spălat vase

Punctaj 3 2 6 3 7 6 10 10 10 8 10 3 9 8 4 8 8 10 10 10 10 8 8 6 3 3 3 6 8 10 102

4. Alte dotări şi amenajări – masă şi fier de călcat – maşină automată de spălat rufe – feon – grătar în aer liber – locuri de joacă amenajate pentru copii – sală de fitness – saună – piscină în aer liber – piscină acoperită – terenuri de sport proprii sau intermediare la terţi – obiecte şi echipamente pentru practicarea sporturilor (schiuri, sănii, biciclete, ambarcaţiuni etc.) – aparat-video – antenă satelit sau cablu – posibilităţi de participare ca divertisment la unele activităţi gospodăreşti

2 10 3 3 10 10 10 8 10 8 8 2 2 8

Nu lipsit de importanţă în ceea ce priveşte cadrul legislativ al turismului rural şi agroturismului este ORDINUL nr. 143 din 4 martie 2005 privind definirea şi caracterizarea spaţiului rural. În baza Notei nr. 87.236 din 6 octombrie 2004, întocmită de Direcţia de dezvoltare rurală, privind necesitatea definirii şi caracterizării spaţiului rural în România în acord cu prevederile Reglementării Consiliului Europei nr. 1.296/1996 privind Carta Europeană a spaţiului rural, în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările ulterioare, şi al art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare, la Art. 1 se precizează: “Prin spaţiu rural, în înţelesul prezentului ordin, sunt definite zonele aparţinând comunelor, precum şi zonele periurbane ale oraşelor sau municipiilor, în care se desfăşoară, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, activităţi încadrate în următoarele domenii economice: a ) producţie agricolă vegetală şi/sau zootehnică, silvică, de pescuit şi acvacultură; b) procesarea industrială a produselor agricole, silvice, piscicole şi de acvacultură, precum şi activităţi meşteşugăreşti, artizanale şi de mică industrie; c )servicii de turism şi de agrement rural.” Conform Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 143/610/2005, publicat în Monitorul 103

Oficial al României, toţi cei interesati de iniţierea/dezvoltarea unui proiect în cadrul Programului SAPARD trebuie să ceară de la primărie o adeverinţă din care să reiasă că proprietatea imobiliară este amplasată în zonă rurală. 6.2 LEGISLAŢIA SPECIFICĂ TURISMULUI RURAL ŞI AGROTURISMULUI ÎN EUROPA În ţările în care turismul participă în mod substanţial la realizarea avuţiei naţionale, ca de exemplu Spania, Italia, Franţa, Elveţia, Austria, Suedia şi altele, întâlnim şi o legislaţie bogată menită să evidenţieze importanţa, modul de funcţionare şi efectele practicării turismului în general, a diferitelor forme în particular. Activitatea de agroturism din Italia, spre exemplu, are la bază, în prezent, Legea nr. 730 din decembrie 1985, la nivel naţional, precum şi o serie de alte legi care consfinţesc activităţi în timp sau se referă la teritorii restrânse strict delimitate, respectiv diverse regiuni. Legea generală menţionată cuprinde un număr de 15 articole: generalităţi (1), definirea activităţii de agroturism (2), folosirea condiţiilor locale pentru activitatea de agroturism (3), stabilirea criteriilor şi limitele activităţii agroturistice (4), normele igienico-sanitare necesare în activitatea de agroturism (5), lista regională (6), disciplina administrativă (7), autorizarea de către organele locale de stat (primării) (8), stabilirea tarifelor (9), programa regională a activităţii de agroturism şi de revitalizare a spaţiului rural (10), activitatea de studii şi cercetări şi formarea profesională (11), popularizarea ofertei agroturistice (12), intervenţia organelor locale şi planuri integrate ale intervenţiei extraordinare (13), iniţiativa întreprinzătorilor agricoli şi toate iniţiativele care vizează activitatea de agroturism (14), regiuni cu statut special şi provincii autonome în care se practică agroturismul (15). Referitor la ultimul articol al Legii 730, menţionăm Legea nr. 9 din 18.IV.1997 care se referă la Regiunea Veneto, care cuprinde normele specifice practicării agroturismului, în această regiune sau Legea Regională nr. 28 din iunie 1994 care se referă la regiunea Emilia Romagna etc. Menţionăm, de asemenea, Legea nr. 32/31 mai 1994 care aduce îmbunătăţiri substanţiale în activitatea de agroturism, confirmând preocuparea statului de a ţine pasul în probleme de agroturism, cu tot ceea ce se schimbă, se prefecţionează în ansamblu pe întreaga economie.

104

105 . şi ale diferitelor regiuni. nominalizaţi la articolul 2135 din Codul civil italian. perioada şi pensiunea care-i oferă satisfacerea cât mai deplină a dorinţelor. în concordanţă cu programele de dezvoltare ale U. ale statului italian. Această lege este foarte simplă şi clară fiind structurată doar pe 16 articole. urmărindu-se ca între cei doi parteneri să se menţină o cât mai bună armonie şi adecvată schimbării condiţiilor în care se practică agroturismul. Prezentăm în continuare câteva elemente care prezintă înteres şi pentru activitatea agroturistică din România. Consultând acest ghid. preţurile pentru masă şi cazare. amplasarea geografică în cadrul celor 20 de regiuni turistice. produsele locale şi tradiţionale pe care le oferă patronul pensiunii agroturistice. fiecare unitate este prezentată într-o reclamă care cuprinde: denumirea. facilităţi care stimulează deopotrivă activitatea ofertanţilor cât şi a beneficiarilor. susţine agricultura şi prin diferitele forme de promovare ale turismului rural şi agroturismului.călărie etc. La articolul 2 se prezintă o definiţie a activităţii agroturistice şi anume: ” prin activitate agroturistică se înţelege activitatea de primire şi ospitalitate exercitată de producătorii agricoli individuali. discoteci. istorice. În Italia cea mai recentă lege privind activitatea agroturistică este Legea Agroturismului aprobată şi publicată la data de 8 februarie 2006. culturale din localitatea respectivă şi din împrejurimi. cluburi. continuând cu acordarea de subvenţii în condiţii avantajoase pentru solicitanţi iar în final prin publicaţii de o calitate ireproşabilă care reprezintă un îndrumător serios şi corect pentru turişti. fiecare unitate este prezentată şi cu fotografia pensiunii. . începând cu elaborarea normelor juridice. Asemenea Italiei şi în celelalte ţări menţionate. Statul italian se implică într-o măsură mare în activitatea de agroturism. De asemenea. obiective naturale. localitatea. cinematograf. turistul îşi poate alege după preferinţă zona. dar şi de diferite forme de societăţi de persoane sau de capital. În mod sugestiv. La articolul 1 este prezentat faptul că Republica Italiană.E. perioada în care îşi desfăşoară activitatea (permanent sau sezonier). precum şi anexe ca piscine.Noile reglementări juridice au ca scop să creeze facilităţi superioare în activitatea de agroturism din Italia. terenuri pentru practicarea diferitelor sporturi. activitatea de agroturism se desfăşoară pe baza unor norme juridice corespunzătoare. Exemplificăm acest din urmă aspect prin „Guida all’AGROTURISMO in Italia“ pe anul 2002/2003 care conţine toate unităţile agroturistice din Italia..

organizarea de activităţi recreative. punerea în practică a politicii guvernului în domeniul turismului. această lege enumeră la acelaşi articol aliniatul 3 următoarele: oferirea de spaţii de cazare în stabilimente speciale sau spaţii deschise. Directia Generală de Turism are următoarele funcţii: elaborarea planurilor generale care să permită stimularea produselor turistice şi să contribuie la ridicarea calităţii şi nivelului tehnic al întreprinderilor turistice şi cooperării dintre acestea. Direcţia Generala de Turism. cooperarea cu comunităţile autonome în elaborarea strategiei 106 . Printre activităţile agroturistice care se pot desfăşura alături de cele clasice. didactice. Din prima categorie fac parte: Secretariatul de Stat pentru Turism-Comerţ. elaborarea de noi strategii în domeniul turismului naţional. Toate aceste activităţi snt însă limitate pentru un număr nu mai mare de 10 persoane. care să pună mai bine în valoare patrimonial rural. care va fi în subordinea Ministerului pentru politici agricole şiu silvice. Secretariatului de Stat pentru Turism şi Comert îi revine misiunea de a pune în practică. politica guvernului în domeniul turismului. activităţile silvice sau creşterea animalelor”. organizarea de degustări pentru diferite produse sau mâncăruri obţinute în pensiune. formulând şi diferite soluţii pentru dezvoltarea acestui sector. sportive. componentă a Ministerului Industriei Turismului şi Comerţului. identificarea de noi resurse turistice. dar care să fie cuprinse în lista naţională a produselor agroalimentare tradiţionale. la care participă asociaţii ale operatorilor în agroturism cei mai reprezentativi la nivel territorial. subordonat aceluiaşi Secretariat. obţinute în gospodăria proprie. La art. publicând annual un raport naţional asupra activităţilor agroturistice.sau asociaţii ale acestora. şi care are ca scop culegerea şi interpretarea informaţiilor provenite de la diferite regiuni şi asociaţii. subordonată Secretariatului de Stat pentru Turism şi Comert. şi Institutul de Turism (TURESPAÑA). 13 se prezintă înfiinţarea Obsrvatorului naţional pentru agroturism. vinderea de produse alimentare ori de băuturi răcoritoare sau alcoolice de marcă recunoscută. Administratia de stat in domeniul turismului in Spania este reprezentată de următoarele institutii: Instituţiile Centrale de Stat şi Administraţia locală. prin cele două instituţii subordonate. culturale. utilizând propriile gospodării sau stabilimente. în raport de conexiune cu activităţile agricole de cultivare a terenului. Legislaţia turistică în Spania.

initiativa în privinţa declarării zonelor agroturistice preferenţiale şi a centrelor şi zonelor de interes agroturistic naţional. dezvoltarea relaţiilor cu organisme supranaţionale. având personalitate juridică şi îndeplinind următoarele funcţii: planificarea. Administraţia locală este reprezentată de instituţiile din domeniul turismului şi agroturismului. organisme locale şi cu sectorul privat în promovarea şi comercializarea produselor agroturistice ale acestora pe piaţa externă. administraţiei locale îi revin următoarele atribuţii: realizarea de campanii publicitare pentru promovarea produselor agroturistice locale. Institutul de Turism (TURESPAÑA) este un organism autonom. aparţinând celor 17 comunităţi autonome. publice şi private. cu caracter comercial. 107 . Organismul teritorial abilitat sa coordoneze activitatea de agroturism şi care depinde de primăriile locale este Consiliul pentru Turism al Comunităţii. asigurând interacţiunea şi integrarea în politica turistică a statului şi a Uniunii Europene în domeniul agroturismului. licentierea şi controlul activităţii agenţilor economici din agroturismul local. internaţionale. aprobarea planurilor de promovare agroturistică. La nivelul fiecărei comunităţi autonome se elaborează planuri strategice de acţiune integrată. aprobarea planurilor de promovare agroturistică a centrelor de interes agroturistic naţional. ca o consecinţă a transferului de competenţă în domeniul turismului de la nivel central la nivel local. Legat de cadrul legislativ al funcţionarii sectorului agroturism în Spania. coordonarea şi controlul activităţii birourilor de informaţii turistice situate pe teritoriul comunităţii. dezvoltarea şi promovarea turismului şi agroturismului spaniol pe piaţa internaţională. comunităţile autonome au competente în ceea ce priveste promovarea şi coordonarea agroturismului la nivel teritorial. planuri ce definesc modelul şi strategia de dezvoltare turistică a zonei şi trebuie să se integreze în acţiunile de dezvoltare regională. autorizarea. sprijină comercializarea produselor turistice şi agroturistice spaniole în străinătate şi cooperează cu comunităţile autonome. nu există o lege a turismului cu caracter naţional. planificarea activităţii agroturistice în comunitate. studii asupra infrastructurii existente. în vederea susţinerii dezvoltării zonei. a centrelor de interes turistic naţional. ci fiecare comunitate autonomă îşi are propria legislaţie în domeniu.şi planificării generale a sectorului. în domeniul turismului. Conform Constituţiei spaniole. Astfel.

unităţi turistice extrahoteliere Din prima categorie fac parte: hotelurile. organisme zonale si locale. În anumite regiuni 108 . iar pensiunile de la 3 la 1 stea. Ea reprezintă organizaţiile de turism în contactul cu Parlamentul. Fiecare regiune sau municipalitate este liberă să ăşi organizeze activităţile din domeniul turismului. etc). Guvernul. hostalurile şi pensiunile. Autoritatea Suedeză pentru Turism este o instituţie guvernmentală independentă şi are in special ca obiect de activitate efectuarea de analize. Suedia se bazează în special pe măsuri de natura promoţională. dar asta este valabil pentru toate sectoarele economiei. Costurile pentru funcţionarea birourilor precum şi pentru promovarea generală a Suediei ca destinaţie turistică se face numai cu suport guvernamental. cât şi cu contribuţia directă a industriei turistice. studii. Hotelurile pot fi clasificate de la 5 la 1 stea. Finanţarea se face atat de la bugetul de stat. autorităţile publice şi alte organisme oficiale. Din cea de-a doua categorie fac parte: apartamentele turistice.Clasificarea structurilor de primire este diferită de la o comunitate la alta. apartamentele şi hostelurile de la 4 la 1 stea. unitatile agro-turistice. taberele şcolare şi similare. Suedia este organizată în 21 de regiuni şi 289 municipalităţi. Din grupul hotelurilor fac parte hotelurile şi hotelurile-apartament. statistici pe care le pune la dispoziţia agenţilor de turism interesaţi. cu referire la numele regiunii. TVA-ul care se percepe este la nivelul maxim de 25%. cele mai multe comunităţi autonome clasifică structurile de primire astfel: . În Suedia. Măsurile de stimulare de natură financiar-fiscală sau valutara sunt inexistente. Băncile acordă credite în condiţii foarte avantajoase. hanurile. Cele mai multe au denumirea generică de Regional Tourist Board. cu dobânzi foarte mici (2-3%). campingurile. O altă organizaţie foarte importantă este Swedish Travel and Tourist Industry Federation. vilele de vacanţă. pentru proiecte separate contribuind toţi cei care pot avea potenţiale beneficii (firme. Pentru sustinerea propriei industrii turistice. zonele de campare municipale. atâta timp cât investiţiile se fac pe teritoriul Suediei. cu excepţia serviciilor de alimentaţie din cadrul pensiunilor pentru care este de 12%. având organizaţii turistice locale care îşi au propriile obiective şi diferite structuri organizaţionale.unităţi turistice hoteliere .

cu suport financiar de la organizaţia guvernamentală regională şi de la comunitatea regională. Din acest fond se suportă cheltuielile legate de sejurul si repatrierea celor care şi-au cumparat programe turistice din Suedia. Principalele legi care stau la baza cadrului legal al desfăşurarii activităţii de turism rural sunt: Legea pentru constituirea fondului de garanţie. Legea pentru constituirea fondului de garanţie prevede contribuţia fiecărei firme care are activitate de turism internaţional pentru formarea unui fond de garanţie. Alte asociaţiî sunt: Asociaţia Hotelurilor şi Restaurantelor. 109 . etc. etc. ce evidenţe trebuiesc păstrate şi ce condiţii de securitate trebuiesc îndeplinite. Asociaţia Birourilor Naţionale de Turism. comunitatea regională sau de catre municipalităţile din regiune.organizaţia este condusă de către industria turismului de pe plan local. însă există reglementări care prevăd cine are dreptul să lucreze în acestea. Firmele suedeze care au activitate de turism international nu platesc TVA. în cazul în care firma vânzătoare ajunge in imposibilitatea de a-şi respecta obligaţiile faţă de aceştia. De asemenea pot fi organizate şi de către organizaţiile guvernamentale. Legea pentru pachetele turistice. Asociaţia Transportatorilor Turistici Internaţionali. În ce priveste hotelurile acestea nu sunt clasificate. Asociaţia Propietarilor de Camping-uri. Legea pentru desfăşurarea activităţii din cazinouri.

economice şi cultural-istorice. cultură etc. relief. noţiunea de potenţial turistic. factorul uman (ospitalitatea.1 NOŢIUNEA DE POTENŢIAL AGROTURISTIC Într-o accepţiune generală. obiceiuri şi datini. resursele turistice naturale reprezintă. diverse elemente naturale de atracţie specifică (cursuri de apă. lacuri). în măsura în care acesta oferă resurse turistice naturale sau antropice. infrastructura generală a zonei incluzând dezvoltarea economică generală (industrie. În mod sintetic. iar pe de altă parte. izvoare.). Elementele care concură la crearea produsului turistic includ următoarele categorii: patrimoniul turistic.2 RESURSELE TURISTICE NATURALE ŞI OBIECTIVE TURISTICE Noţiunea de „resursă“ turistică este mai completă şi defineşte mai concret implicaţiile acesteia asupra activităţii de turism ca domeniu economic. pe fondul unor amenajări complexe. cu factorii naturali (aşezare geografică. istorie. transporturi. dar o anumită funcţionalitate pentru turism şi deci constituie o premisă pentru dezvoltarea activităţii de turism. cuprinde ansamblul resurselor turistice naturale şi turistice antropice care generează diverse forme de turism. agricultură. dezvoltarea demografică (populaţie şi aşezări umane). Prin specificul. Un teritoriu interesează sub aspectul potenţialului turistic. conţinutul şi valoarea lor. atracţii turistice pretabile pentru vizitare. care reprezintă anumite posibilităţi de valorificare turistică. poate determina o activitate de turism şi includerea acelui teritoriu în circuitul turistic intern şi internaţional. ele pot fi 110 . cadrul instituţional legat direct sau indirect de turism. folclor. a căror valorificare.CAP VII POTENŢIALUL AGROTURISTIC AL UNEI ZONE 7.). (137) potenţialul turistic al unui teritoriu este definit ca ansamblul elementelor naturale. cadrul general privind pregătirea şi perfecţionarea personalului din turism. infrastructura cu specific turistic. climă. infrastructura generală edilitară. artă. comerţ). 7. pe de o parte.

însă decizia aplicării ei în practică. suport al unor activităţi turistice. etc ). Aceste componente naturale de peisaj se impun ca resurse turistice potenţiale. Pentru aceasta. ape subterane. 7. lacuri. După cum se poate observa din aspectele prezentate mai sus. estetică şi recreativă.). indiferent de locul unde se află (uneori aceasta este determinată de motivaţia turistică: peisaj montan. considerate ca factori naturali de cură. condiţii climatice. problema tipologiei satelor turistice poate fi abordată ca o chestiune de natură operaţională. râuri. este necesar ca. este de natură obiectivă. în vederea promovării. Resursele turistice naturale sunt cele oferite de cadrul natural al zonei prin componentele sale: relief. în general. satul turistic respectiv să întrunească un cuantum de condiţii naturale şi istorice. constituind sau intrând în componenţa diferitelor produse turistice şi generând anumite forme de turism (factori naturali de cură în turismul balnear. sociale şi economice. Stabilirea tipurilor de sate turistice constă în relevarea specificului localităţilor şi gruparea lor în câteva tipuri fundamentale. resursele turistice naturale ale Văii Slănicului reprezintă o însumare a capacităţilor de potenţial oferite de toate componentele fizico-geografice. a celor mai adecvate forme de turism în funcţie atât de principalele caracteristici geografice.). în fiecare localitate. valoarea balneoclimaterică a unor componente. dar mai ales în cazul componentelor desemnate ca rezervaţii ştiinţifice şi monumente ale naturii etc.3 VOCAŢIA TURISTICĂ A UNOR LOCALITĂŢI RURALE Din punct de vedere teoretic. valoarea cognitivă.a. care să fie definitorii şi caracteristicile pentru fiecare tip de sat turistic. au un rol principal în dezvoltarea turismului şi constituie oferta primară potenţială. 111 . Ele prezintă importanţă pentru activitatea de turism prin următoarele elemente: valoarea peisagistică. alături de dorinţa şi intenţia organizatorilor. cât şi de principalele motivaţii şi opţiuni ale categoriilor de turişti care frecventează localitatea respectivă. resursele cinegetice etc. oglinzile de apă.valorificate direct în activitatea de turism ca „materie primă“. generând forme de turism specifice (stratul de zăpadă. grosimea şi durata stratului de zăpadă în turismul montan ş. izvoare minerale vegetaţie şi faună etc. social-economice obiective. inclusiv bioclimatul. determinarea tipului atuului turistic.

care prezintă următoarele avantaje: tradiţii etnofolclorice nealterate şi case cu arhitectură specifică unei zone etnografice: gospodării ţărăneşti (cu un anumit grad de confort) ce se închiriază turiştilor. parţial modernizată“. ca urmare. linguri de lemn. cu particularităţi proprii şi activităţi specifice. satele turistice sunt „aşezări rurale situate într-un cadru pitoresc şi nepoluat. cu cât fiecare localitate rurală constituie o entitate. Această categorie grupează satele în care portul tradiţional. Avram Iancu (Alba). Năruja (Vrancea) etc. mobilarea şi decorarea interioară. arhitectura. din punct de vedere turistic. care nu trebuie decât să fie identificate şi valorificate. stabilirea de sate turistice permite realizarea unei publicaţii concrete şi specifice în funcţie de particularităţile fiecărui tip de sat turistic. muzica şi coregrafia populară predomină şi se impun ca însuşiri esenţiale ale satului: Curtişoara (Gorj). cât mai eficient posibil. în sfârşit. dotări de infrastructură generală (alimentare cu energie electrică în întreaga localitate). organizarea spaţiilor de cazare şi a celorlalte servicii. (76) Sate turistice etnografice – folclorice. monumente cultural-istorice. stabilirea tipurilor de sate turistice constituie un mijloc de selecţionare a turiştilor.(66) Întrucât caracteristicile care pot lua în considerare tipologia satelor turistice sunt numeroase şi variate de la zonă geografică la alta. în aceste sate pot fi oferite turiştilor servicii de cazare şi masă în condiţii autentice (mobilier. în funcţie de principalele lor motivaţii şi opţiuni turistice. ce pot fi utilizate în dezvoltarea agrementului. reţeaua rutieră. decor. Într-o concepţie larg adoptată. muzee şi atracţii naturale şi culturale.Aplicarea principiului specializării în domeniul organizării şi funcţionării satului turistic este cu atât mai necesară. în funcţie de principalele caracteristici social-economice ale clientelei turistice. şi posibilitatea utilizării. Vama (Suceava). ne vom rezuma doar la prezentarea unei tipologii generale a satelor turistice. chiar de la o localitate la alta. ceea ce nu exclude. a tacâmurilor moderne). la cerere. Aceasta permite o mai bună cunoaştere şi funcţionare a mecanismului economic cerere-ofertă şi. desigur. meniuri tradiţionale servite în veselă şi tacâmuri specifice – farfurii şi străchini de ceramică. 112 . accesibilitatea uşoară la drumurile naţionale şi căile ferate. sanitare şi de telecomunicaţie.. dotări comerciale. aceştia grupându-se de la sine într-un sat sau altul. Răşinari (Sibiu). respectiv. echipament de pat în stil popular. apă şi canalizare (circa 80% din gospodării). De asemenea.

Sate de creaţie artistică şi artizanală Sunt cunoscute interesele numeroşilor turişti pentru creaţia artistică artizanală. mobilarea şi decorarea interioarelor etc. impetuos şi ireversibil. iar pentru turiştii care nu rămân în localitate. se poate perpetua. în formele lor originale şi tradiţionale. muzică şi dansuri populare etc. specificul etnografic şi spiritual al unor sate româneşti. alte obiceiuri şi tradiţii locale la care să participe efectiv şi turiştii.În aceste sate. de la producătorul însuşi. îndeosebi. considerăm că specificul lor etnografic poate şi trebuie să fie conservat şi perpetuat (în forme adecvate). turiştii s-ar putea iniţia în artă şi tehnici populare arhaice: icoane pe sticlă. se pot amenaja una sau mai multe gospodării. cu cât numeroşi săteni din unele localităţi manifestă vădit interes pentru menţinerea stilului lor tradiţional de viaţă. Cu mai multă receptivitate şi cu puţin interes din partea organelor administrative şi de specialitate. Până în prezent. Margina. aflate în declin. în cel mai bun caz. pentru mediul rustic în general. şi în mediul rural. Săpânţa) se practică doar turismul de circulaţie. deosebit de rentabile. pictură naivă. puncte tot mai izolate pe harta etnofolclorică a ţării. în aceste localităţi (Oboga. în aceste sate. sculptură în lemn şi piatră. permanentizare horele duminicale şi la sărbători. arhitectura. Formele şi conţinutul modului de viaţă citadin au pătruns şi continuă să pătrundă. posibilitatea practicării unui turism de sejur. ceramică. Abordând viitorul unor localităţi rurale din perspectivă turistică şi adaptându-le acestui scop. în cadrul căruia. interesul actual al turiştilor pentru satul românesc. chiar şi în condiţiile civilizaţiei contemporane. unele din ele sunt incluse în itinerarele turistice. se pot organiza expoziţii artizanale permanente (cu vânzare). De asemenea. Avem în vedere identificarea posibilităţilor de practicare a unora dintre aceste activităţi 113 . Corund. ţesătorie populară. Aceste sate oferă. pot fi identificaţi şi stimulaţi rapsozii populari (vocali sau instrumentali). ca şi dorinţa lor pentru achiziţionarea unor astfel de creaţii direct de la sursă. confecţii şi cusături populare. Târpăceşti. în atelierele special amenajate şi cu îndrumarea unor artişti şi meşteri populari renumiţi. tehnicile de lucru. Acest deziderat trebuie urmărit cu atât mai mult. ci numai o vizitează. în caz contrar. Este de ştiut că păstrarea şi perpetuarea folclorului şi. Săcel.) reprezintă. va scădea treptat. aceste localităţi având şanse să devină baze turistice permanente. însă. Humuleşti. de popularitate internaţională. un muzeu etnografic în aer liber. a etnografiei (portul.

Şiria. safari): satele de pe văile Vişeului şi Bistriţei. în aceste sate se pot oferi servicii culinargastronomice. Vama-Veche. Aşezările turistice de acest tip. Sate turistice climaterice şi peisagistice Caracteristicile predominante ale acestor sate.chiar în cadrul gospodăriilor găzduitoare. sate de munte. De asemenea. băi de aer. helioterapie. Botiza (Maramureş). Giarmata. pescăreşti şi vânătoreşti. Vânători-Neamţ etc. 2 Mai (Constanţa) etc. cusăturile sau broderiile populare. comune sau dietetice. Agapia. de plimbări solitare într-un cadru natural pitoresc) sunt cadrul natural şi poziţia izolate de centrele aglomerate şi de marile artere de circulaţie. imaginea lor de marcă. atât în perioada recoltării. strugurilor şi a preparatelor pe baza lor. unele forme de agrement specifice – pescăreşti şi vânătoreşti (vânătoare. situate în zonele de deal şi de munte. drumeţie: Fundata. pescuit. Sate turistice viti-pomicole În aceste localităţi predomină activităţile de cultivare a pomilor fructiferi şi a viţei de vie. în care preocuparea de bază a localnicilor este creşterea oilor şi a vitelor şi care pot atrage turiştii prin meniuri bazate pe produse lactate. activităţile turistice sunt posibile pe toată durata anului. preparate din fructe: Recaş. cu pajişti. Şirnea (în Culoarul Rucăr-Bran). pentru turişti. Tismana (Gorj). dar şi în zona litorală (oarecum izolată de marile artere de circulaţie) sunt adecvate turismului de sejur. în acelaşi timp. De asemenea. cât şi după aceea prin oferirea fructelor. pot fi avute în vedere multe alte preparate culinare. Prin urmare. caracteristica esenţială a acestor sate. ar urma să fie producţia lor artistică şi artizanală valorificată turistic complex şi eficient. pe bază de fructe. Aceste meniuri pot fi completate cu 114 . adecvate turismului de sejur (pentru amatorii de linişte. la o oarecare distanţă unele faţă de altele. cu casele răspândite pe văi şi coline. Brădet (Argeş). o atracţie deosebită şi. Există numeroase sate în care preocupările de bază ale gospodăriilor sunt ţesutul la războaie ţărăneşti. oferind posibilităţi de plimbare în aer liber. o sursă principală de venituri poate să o constituie băuturile răcoritoare şi reconfortante. populaţia locală poate organiza. Sate turistice pastorale În această grupă pot fi incluse. În aceste sate. Gurghiu şi din Delta Dunării. în general. fâneţe sau livezi. activităţi în care pot fi iniţiaţi turiştii amatori. Sate turistice pescăreşti şi de interes vânătoresc În afara posibilităţilor de cazare.

Bosanci şi Sadova (Suceava). rezultatul renaşterii moldave din secolele XV-XVII (Suceviţa. Sate cu monumente istorice. Satele cu obiective de interes ştiinţific dispun de diferite tipuri de rezervaţii naturale care. Sate turistice pentru practicarea sporturilor Numeroase localităţi rurale prezintă excelente condiţii pentru practicarea sporturilor de iarnă (sate montane şi de deal) şi nautice pe râurile interioare. cu valoare de excepţie. acelaşi tip putând cuprinde caracteristici specifice celorlalte tipuri. recrutaţi din rândul populaţiei locale.). Subcarpaţilor Getici (Aninoasa. nămol etc. În organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în satele turistice. cu o salbă impresionantă de mănăstiri. turişti iniţiati sau mai puţin iniţiati. petreceri specifice şi tradiţionale: Prislop. Şirnea. De asemenea. berbec haiducesc.). Cristian etc. Cireşu (Mehedinţi). renumite pe plan naţional şi internaţional. sudului Transilvaniei. în aceste sate. Agapia.ouă. delimitarea realizată fiind mai mult teoretică. Mila 23 etc. Văratec etc. bob. Satele balneare susţin turismul balnear de importanţă locală şi mai rar regională. pot funcţiona puncte de închiriere a echipamentului sportiv (Fundata. Horezu. (9) Este evident că multe din tipurile de sate prezentate anterior nu au caracteristici tranşante. Oglinzi şi Bălţăteşti (în Subcarpaţii Moldovei).: Zizin. frumuseţe. Jina. iniţiaţi în practicarea sporturilor respective. ovine şi bovine. Moeciu. bazându-se pe o serie de resurse turistice exploatate şi valorificate: ape minerale carbogazoase. mofete. Călacea (Timiş). Săcelu (Gorj) etc. un rol important îl ocupă abordarea acestei activităţi într-un sistem de management – 115 . Polovragi. carne de pasăre. Tismana). Dragomirna. Cotmeana. Bala (Mehedinţi). Biertan. Covasna. înot. Prejmer. Coştiui (Maramureş).). urdă şi jintiţă). balmuş. Murighiol. Pentru această categorie. unicitate. fără amenajări speciale şi costisitoare. dar dornici să se iniţieze şi să le practice. atrag spre vizitare numeroşi turişti străini şi autohtoni: Andrieşeni (Vrancea). iar pentru divertisment. sunt specifice Moldovei. cu renumitele biserici fortificate (Hărman. Acest tip de sat poate să atragă două categorii de turişti. pot fi organizate ospeţe ciobăneşti (batal la proţap. prin inedit. de artă şi arhitectură. Feldioara. în general din rândul tineretului: sportivi amatori. pot exista instructori de schi. Cozia. Chiuzbaia (Maramureş) etc. Putna. Vaideeni. lacuri de acumulare. izvoare sau lacuri sărate.

Este necesară. sau de către anumiţi agenţi economici (este vorba mai ales despre dotările de agrement). trebuie să se ţină seama şi de: valoarea şi varietatea resurselor turistice. trăsăturile psihosociale ale populaţiei etc. 116 . pe programe. cu efecte benefice pentru primirea şi găzduirea turiştilor. poteci turistice. transport cu cablu. prin credite de la bancă. pornind de la formarea „produsului turistic“ pe componente şi în ansamblu. care trebuie continuată cu analiza detaliată a posibilităţilor de valorificare şi de construire a produsului turistic.marketing. de asemenea. ridicarea gradului de confort al gospodăriilor primitoare de turişti. dotări tehnico-edilitare şi comerciale. trăsăturile psihostructurale ale populaţiei. echitaţie) etc. (68) Urmează analiza tehnico-economică a fiecărui program în parte şi soluţionarea financiară a propunerilor. epurarea apelor uzate. dotări pentru agrement sportiv (pârtii de schi. dezvoltarea socio-economică ridicată a satelor care conduce la un nivel de trai confortabil al gospodarilor. poziţie geografică. prin asociere cu societăţi comerciale româneşti şi străine. în principal. repararea şi modernizarea drumurilor de acces la obiective sau de legătură cu magistralele rutiere). se poate face cu forţe proprii. Formarea produsului turistic implică atât analiza potenţialului turistic (natural şi cultural-istoric. încălzire. inclusiv din străinătate. ocupaţiile agropastorale şi tradiţiile etnofolclorice din zonă. Prin studii de conjunctură se aleg pieţele cele mai favorabile. căile şi mijloacele de promovare şi publicitate. forţa de muncă. urmărindu-se realizarea în etape şi în funcţie de eficienţa economică a fiecărei investiţii. terenuri de sport. gradul mai înalt de emancipare a locuitorilor din sate (cunoscători şi de limbi străine). inventarierea resurselor turistice naturale şi socio-economice. material uman şi financiar (surse şi mijloace de finanţare). a căilor şi mijloacelor de promovare şi publicitate. poziţia favorabilă pe o arteră turistică importantă sau în apropierea unor centre turistice şi staţiuni renumite. care îi conferă un grad mare de ospitalitate. până la stabilirea tarifelor. apropierea de masive montane de mare atractivitate şi circulaţie turistică. cât şi a posibilităţilor de valorificare şi constituire într-o ofertă turistică competitivă. fie prin sprijin financiar de la anumite fundaţii din ţară sau din străinătate. Realizarea investiţiilor. În realizarea acestui demers. Este vorba. cinste şi moralitate. de: amenajări pentru dezvoltarea infrastructurii generale (alimentare cu apă.).

atestate şi racordate la o anumită formă de organizare. saivane de oi şi capre. în componenţa acesteia se includ mai multe zone: zona locuinţei şi a spaţiilor auxiliare (cuprinde. veniturile obţinute au un caracter permanent. în proporţie de peste 50%). o bucătărie de vară. mesele de prânz şi seară. cât şi din punct de vedere al serviciilor. cu alimente de bază produse şi preparate în propria gospodărie. Astfel. Entităţile organizaţionale ale turismului rural sunt structuri special amenajate. asistate de specialişti şi prevăzute cu echipamente şi utilităţi necesare pentru a răspunde cerinţelor turistice. mic dejun. b) gospodării construite pentru nevoile proprii şi pentru alternativa turistică. locuinţa propriu-zisă. trebuie avute în vedere două tipuri de implementări: cele datorate activităţii agroturistice şi cele de turism rural. iar serviciile sunt oferite de un 117 . în scopul realizării funcţiunilor pentru care au fost concepute atât din punct de vedere al utilizării cadrului construit. zona grădinii de legume şi zarzavat. În ceea ce priveşte turismul rural. de regulă. baza materială a agroturismului este formată din totalitatea gospodăriilor ţărăneşti amenajate pentru primirea turiştilor. 2) Din punct de vedere al serviciilor oferite turiştilor. coteţe cu padocuri pentru porci şi păsări). Gospodăriile ţărăneşti pot fi clasificate după mai multe criterii: (77) 1) Din punct de vedere al utilităţii şi destinaţiei gospodăriei. dezvoltarea şi promovarea turismului din spaţiul rural. În ceea ce priveşte modul de organizare al unei gospodării. se deosebesc trei grupe. gospodăriile ţărăneşti turistice pot fi clasificate astfel: a) gospodării turistice de găzduire (gospodarul oferă turiştilor. zona anexelor gospodăreşti (adăpost pentru animale mari. în afară de cazare şi mic dejun şi mesele de prânz şi seară).Pentru organizarea. c) gospodării nou construite. şi anume: a) gospodării pentru satisfacerea nevoilor proprii. b) gospodării turistice de găzduire şi sejur pentru copii (gospodarul oferă copiilor turişti şi însoţitorilor acestora cazare. zona pomilor fructiferi. o magazie în imediata apropiere a locuinţei). acesta dispune de o structură funcţională de servicii şi cazare eterogenă. În jurul acestei entităţi se desfăşoară activităţi de turism specializate.

agrementul nautic. care locuiesc în gospodării diferite. se pot amenaja piscine. terenuri de sport multifuncţionale (tenis. realizarea unor programe de mare eficienţă dar şi atractive. pensiune etc. pârtii de schi (alpin şi de fond) dotate cu mijloace de transport cu cablu (baby-schi. locuri de picnic. agenţii economici ce organizează sporturile de iarnă. turism de cunoaştere etc. saune adiacente caselor de vacanţă. volei). În satele turistice. fructe etc. satele turistice trebuie să dispună de produse agroalimentare locale (lactate. Toate aceste posibilităţi de agrement. cu produsele lor sau ale gospodarului şi cu utilajele acestuia. patinoare. (124) Animaţia şi agrementul au un loc important în ocuparea timpului liber într-un sejur turistic. În ţările cu tradiţie. În zonele montane se pot amenaja astfel. se pot organiza programe pentru speoturism. Totodată. servirea mesei pentru turişti se poate realiza în mai multe modalităţi: pensiunea completă la gospodarul-gazdă. (145) În ceea ce priveşte baza de servicii comerciale. pensiune completă sau demipensiune la o unitate de alimentaţie publică din localitate (restaurant. pregătirea mesei de către turişti. alpinism. cu cote-părţi. demipensiune. legume. Resursele turistice variate ale unui sat turistic pot genera numeroase forme de petrecere a timpului. drumeţii montane. teleschi şi chiar telescaune). poteci marcate pentru drumeţie etc. acţiuni şi programe turistice presupun amenajări cu investiţii mici sau de mai mari proporţii. precum şi o bună organizare.). pensiune completă sau demipensiune acordată de o familie unui grup mai mare de turişti. alte sporturi sau programe de speoturism sau alpinism. în unele sate turistice se pot 118 . Acolo unde condiţiile naturale o permit. la amenajarea unor dotări în satul sau zona respectivă. formând asociaţii mixte ce pot suporta mai bine concurenţa. mic dejun inclus în tariful de închiriere al camerei (casei).). lacuri pentru agrement nautic. contribuind. Dotările de agrement general se pot realiza de către asociaţia turistică locală dar şi de către anumiţi agenţi economici.personal specializat. plajă şi înot. Activitatea de bază a acestor structuri este caracteristică prestaţiilor de servicii turistice şi au caracter permanent. după experienţa altor ţări. prin amenajarea sau organizarea a diverse dotări şi acţiuni turistice corespunzătoare unora dintre cele mai diferite motivaţii şi segmente de clientelă. care pot fi cumpărate de către turiştii sosiţi pentru sejur sau cei aflaţi în tranzit prin localitate. cooperează cu deţinătorii de baze de cazare. carne.

Configuraţia geografică a României. integrarea mai rapidă. bine influenţată şi gospodărită. 119 . Prin aceasta s-ar realiza o serie de efecte pozitive remarcabile. transferul geografic de resurse. dintre care amintim: crearea de noi locuri de muncă. în acelaşi timp. cu atât mai importantă cu cât reprezintă o posibilă sursă de venituri suplimentare. 7. prin turism.urmare a cointeresării sătenilor pentru practicarea agroturismului prin închirierea de locuinţe şi comercializarea produselor naturale sau antrenarea turiştilor la activităţi agricole ori casnice pot contribui substanţial la ridicarea nivelului de trai şi civilizaţie. a ţării noastre în structurile Uniunii Europene. cât şi pentru practicarea sporturilor de iarnă. Luând în calcul şi faptul că industria turismului are un impact mai mare decât orice altă industrie. amenajarea şi sistematizarea teritoriului. considerăm că este necesar a realiza o analiză succintă pentru o bună determinare a priorităţilor dezvoltării turismului rural în judeţul Bacău. care să comercializeze produsele proprii. poate fi pusă în valoare în termen relativ scurt şi cu investiţii minime. clasificate sau desfăşurând activitatea în mod nelegal. echilibrarea bugetelor locale. Veniturile realizate din aceasta activitate . care. Considerăm deci că agroturismul în general. o bună parte dintre echipamente nefiind omologate.4 DIRECŢIILE ŞI FORMELE DE DEZVOLTARE ÎN PERSPECTIVĂ ALE AGROTURISMULUI România are mari posibilităţi de dezvoltare a agroturismului în multe zone. care beneficiază de pârghiile legislative şi instituţionale corespunzătoare. din faza de promisiune cu perspective de dezvoltare. într-o perioadă relativ scurtă de timp.amenaja şi dezvolta şi unele complexe industriale agroalimentare. constituind o reală rezervă ca potenţial valorificat încă la scară redusă. la stadiul unei activităţi socio-economice clar conturate. oferă condiţii ideale atât pentru agroturismul propriu-zis. să redevină una din susrsele complementare de venituri în special în zonele defavorizate din punct de vedere agricol. la fixarea tineretului în localităţile rurale. iar practicarea acestuia este necesară în etapa actuală. trebuie să-şi evalueze mult mai riguros şansele de relansare şi. în perioada actuală. Activitatea turistică în spaţiul rural românesc a evoluat. Numărul celor care practică activităţi de turism rural este totuşi mare.

pregătire şi servire a mesei (catering şi reguli de servire a mesei). Considerăm că nu în ultimul rând. Ţinând cont de aceasta este cunoscut faptul că introducerea în circuitul turistic a unor structuri / echipamente ce oferă – prin personalul său . În concluzie. pe termen lung. standarde de calitate. trebuie acordată o deosebită importanţă promovării produsului turistic rural care necesită: publicarea unor buletine informative. Agroturismul s-a aflat şi se află în rezonanţă cu întreaga mişcare turistică românească. care să surprindă mai multe elemente caracteristice ale ansamblului respectiv Localităţile rurale unde se va practica agroturismul şi turismul ecologic. un produs sau o destinaţie. realizarea unui oficiu de informare şi difuzare.în cadrul asociaţiilor profesionale . un agroturism de calitate presupune servicii şi prestaţii de calitate. La nivel regional se va avea în vedere elaborarea unui material mai amplu. Din literatura de specialitate şi din practică rezultă că odată compromis un produs turistic. agroturismul s-a dovedit sectorul cel mai sensibil la stimulii economico-sociali. organizarea unor cursuri de marketing. realizarea unui sistem informaţional competitiv (evidenţă operativă. amenajare şi compartimentare a spaţiilor de primire. confruntată în ultimii ani cu profundele mutaţii impuse de procesul de tranziţie la economia de piaţă. Pentru turist. înfiinţarea unui ziar (revistă) de profil. refacerea acestuia necesită eforturi şi cheltuieli deosebite pe durata a mai mulţi ani.unui corp de experţi capabili a acorda asistenţă tehnică. calitatea produsului este deosebit de importantă. Se subînţelege că echipamentele agroturismului trebuie să dispună de o dotare sanitară modernă. vor deveni spaţii unde se vor asambla toate elementele de dezvoltare durabilă 120 . omologare. însă prin plusurile lor încearcă să-şi domine lipsurile şi să convingă. cât şi pentru alimentaţia publică. sistem de rezervări). fenomen resimţit atât în domeniul cererii cât şi în cel al ofertei de produse turistice. editarea anuală a unui catalog la standardele europene. de condiţii de confort atât pentru găzduire (primire).servicii de proastă calitate poate compromite. elaborarea unor programe de media.În România. desfăşurarea unor acţiuni de instruire în igienă şi ecologie. clasificare. se impune: formarea . În altă ordine de idei. iniţierea în comportamentul şi relaţiile cu turiştii (comunicare). de căi de acces şi comunicaţie civilizate.

Agroturismul. ridicarea gradului general de civilizaţie a unei mari categorii de populaţie. cel puţin parţiale. asigurarea condiţiilor de trai şi de civilizaţie în mediul rural. şi anume: continuitatea activităţilor agricole într-un mediu slab productiv. ambiant). a populaţiei din localităţile urbane spre cele rurale. conservarea şi protecţia mediului rural – factor de atracţie a populaţiei autohtone şi a străinilor spre mediul rural. dotările tehnice şi conservarea patrimoniului. cultural. ecoturismul şi turismul durabil oferă cetăţenilor din spaţiul rural oportunităţi şi mecanisme pentru a-şi trăi viaţa pe care şi-o doresc cu un viitor sigur pentru ei înşişi şi copiii lor. Turismul rural. Se va observa că agroturismul exercită o influenţă complexă asupra mediului extern (economic. inclusiv şi a turismului rural. respectiv decompresarea oraşelor de creşterea ratei şomajului.locală. în baza cunoştinţelor manageriale şi tehnologiilor nonpoluante în armonie cu principiile dezvoltării durabile – cu siguranţă va deveni un stimulant material serios pentru locuitorii satelor. locuitorii din mediul rural. care sunt mai izolaţi. Va apare interesul de îmbunătăţire a infrastructurii. a comportamentului social şi cultivarea gustului estetic.sanitare. mai ales prin ameliorarea condiţiilor igienico. grupate în următoarele direcţii de acţiune astfel şi anume: stoparea migraţiei populaţiei din mediul rural şi stimularea revenirii. ecologic şi cultural prin efectele sale vor deveni un instrument constant şi nu costisitor – de progres social al satului. asigurându-le un trai decent şi un loc de muncă la ei acasă. social. de constituire a unei vieţi spirituale a localităţilor rurale. prevenirea. Dezvoltarea antreprenoriatului rural. 121 . stimulând stabilirea populaţiei active în mediul rural. punându-şi amprenta asupra nivelului general de dezvoltare economică a localităţilor respective. Se va crea astfel suportul îmbunătăţirii serviciilor publice. Se vor realiza obiectivele strategice ce au în vedere asigurarea şi protejarea factorului uman.

M. – Teoria şi practica amenajării turistice. Bucureşti. Şimon Tamara 1997– Turismul rural. Berbecaru.BIBLIOGRAFIE 1. M 1977. Editura Rentrop & Straton. 2004 . Bucureşti.. . 16. Marin D.. Istrate I.. 8. Apetroaie Camelia. 2002– Tendinţe în dezvoltarea turismului rural. Florina 1997– Ecoturismul: turismul durabil şi turismul rural. Stoian M. Bran Florina.. Bran Florina. Edit Armand Colin Paris 5. Iaşi 6. Simon Tamara. 1997 – Turismul rural. D. Germania. 1998 – Îndrumar pentru turismul rural. IAŞI. I. 12. Ed. Editura Economică. Bălinişteanu Domniţa. 1996-L”agritourisme dans les espace ruraux europeens. Bran. Lupu N. 1996– Agroturism şi turism rural. Matei Daniela. Şerban. Modelul european. E. Editura Sport-Turism. Bucureşti. 1998– Economia turismului şi mediul înconjurător. Bran Florina şi colaboratorii. în „Tribuna economică“. Botez G.. Brad I. 13. Honciat Doiniţa. Miron A. Editura Pan Europe. Acatrinei Marilena. Editura Economică. . 1997 – Turismul rural – modelul european.. 15. Bucureşti 11.Consideraţii privind activităţile agroturistice din landul Baden . Iaşi.. 7.nr. 4. Bran Florina. Editura Pan Europe. Botez. Roşca E.. Turismul rural românesc. Biji. . Universitatea de Ştiinţe 122 AGRICOL - TEORIE ŞI PRACTICĂ... 1999– Unele probleme cu privire la indicatorii resurselor materiale din turismul rural.MANAGEMENT EDITURA PERFORMANTICA. Editura Economică Bucureşti... 10. Beteilee R. 2004. BREZULEANU S.Funcţiile turismului rural.. Actualitate şi perspectivă“. Bucureşti. în volumul „Turismul rural românesc. Turismul rural românesc. şi colab. judeţul Suceava. 3. Editura Economică.. 2001. 14. în Turismul rural românesc.. Penciu A.. Potenţial şi valorificare. Bucureşti. Iaşi. în volumul Turismul rural românesc.Influenţa turismului asupra meseriilor satului. 18-19. Pan Europe. Marin D. Annales de Geeographie nr. 592. 1996 – Valorificarea resurselor locale prin activitatea de turism rural. 9.Wurttemberg. Bran Florina şi colab. 2002. Brezuleanu S. 2. Alecu I. Editura Economică. Manole V. comuna Vama.

. Programul TEMPUS-PHARE – Contributi allo studio dell’a transizione dell agricoltura rumena verso il mercato: aspetti strutturali.Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi..V. V. Facultatea de Agricultură. judeţul Bacău..C. Bucureşti. Editura ALE .A.... Popa E. Brezuleanu S. Brezuleanu S. 17. Brezuleanu.. 38. Editione Conquiste. Universitatea Agronomică Iaşi.V. -Posibilităţi de dezvoltare a spaţiului rural din zona Oituz – judeţul Bacău.The management of tourism. Ciurea I. V. Ungureanu G. 1999 Economia turismului şi agroturismului. Iaşi. Brezuleanu Carmen Olguţa 2001.. 19.. Vasilescu N. S. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti. Tendinţe privind orientarea structurilor de producţie în agricultura zonelor defavorizate din Moldova. Brezuleanu Carmen-Olguţa. 24. Facultatea de Management. 26. Chiran A. 1995Organizarea activităţilor economico-sociale în sistem agroturistic.. 41. 25. Bologna. Mihalache Roxana 2004 . Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală. Present and Development prospects. Lucrări Ştiinţifice. Lucrări Ştiinţifice. Gîndu Elena. PoduIloaiei. seria Agronomie. vol 3-4. 1999. Mereu Nicoleta. Lucrări ştiinţifice. U. .. 1998. Iaşi. Bucureşti 21. Brezuleanu S. Ciurea I. V.. Cîndea Melinda..Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară. 20.Aspects du dévéloppement rurale du Departement de Bistriţa-Nãsãud .. Ciurea I. Burkhart A. 1999 -Agriculture in mountain and submountain areas of Moldavia... economici ed estimativi. Bran Florina . Ciurea I.M. 2002. Buciuman E...Lucrări ştiinţifice.A. Ciurea I. 1998 Researches regarding the efficiency of technical-economic activities of some mountain farms from western carpathians. London. sat Poiana Sărată. judeţul 123 . 22. Brezuleanu S... Ştefan G. vol. Vrânceanu S. Brezuleanu S. Ciurea I. Ungureanu G. Brezuleanu S. Facultatea de Agricultură.Studii privivnd valorificarea potenţialului agroturistic în zona Caşin-Oituz. a localităţilor montane de pe Valea Oituzului. S.. vol. Ciurea I. 18. J. seria Agronomie. Ungureanu G. Bodescu D.V.Spaţiul geografic românesc 2001. Editura Economică. Revista Cercetări Agronomice în Moldova. 23.

35. Bucureşti. Şt. 124 .. 4. 1995– Agroturismul – factor determinant în dezvoltarea economico-socială a satului românesc. Orbeni. în volumul „Turismul rural. Turismul fenomen socio-economic şi cultural. 29. 2002– Turismul rural şi dezvoltarea regională – Editura T. 1998. Editura Mirton. 2000. Iaşi. 39. Lucrări Ştiinţifice. Irina Bilanseac. Glăvan V. Ionescu I. 2001 Oportunităţi pentru dezvoltarea turismului rural în perspectiva integrării europene a României . Iaşi. Editura Alma Mater.R. Programul RICOPO. 32. 2002 – „Agroturism. Editura Pan Europe.E.. Cosmescu. J. I. Editura Fax Press. I 1996.R.Bacău. Editura Terra Nostra Iaşi 41. în Turismul rural românesc.J. 1999 – „Criterii de omologare şi tipuri de sate turistice”. Iftime Elena.. 31.. L. în Revista Română de Turism nr. Ferenţ E. P. Editura Pan Europe...G.. Seria Agricultură. 28.D. Gounirard. Luntraşu Mariana. 1996– Turismul rural şi agroturismul. 1996 . . Glăvan V. Iaşi. 27. Teorie şi realitate.. 1998– Turismul. 42. Glăvan V. 1994– Economie et politique du tourisme. G. 2004 –O pensiune agroturistică cu atmosferă ”La Izvor km 256”. 33.. Gheorghiu O şi colab. 30. fenomen complex contemporan. Editura Economică. Vol 43.. Analele USAMV . Drand. – Amenajări turistice. Sibiu 37. Editura Pan Europe. Magazin P. Mitache.. Actualitate şi perspective”. Revista Romanian SMEs building a strong future. octombrie . Facultatea de Horticultură. Ecoturism”.Îndrumător pentru turismul rural. Bucureşti. Paris. Editura Universitatea Bucureşti. Erdeli. 40. Timişoara. Istrate. Bucureşti. Iaşi. 2002– Cadrul juridic al activităţii de turism în „Turismul Rural Românesc”. Diaconu C.. Csosz I. Diaconu C. Editura Oscar Print..Agroturismul montan. Spindler. jud Bacău.. 34. 2000 – Aspecte ale agroturismului în unele ţări din U. Potenţial şi valorificare... 36. 38. Iaşi. Matei Daniela 2005 – Turismul rural. H. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară.

Fax Press. Rey R. P. 1999– Turismul rural. 51.. Lucrări Ştiinţifice. 46. Petrescu. Bucureşti. 125 . Popa C. Metode şi tehnici de cercetare. 1998– Îndrumar pentru turismul rural. 1999– Turismul şi dezvoltarea durabilă. Lucrări Ştiinţifice.Economia resurselor naturale. Iaşi. Editura Didactică şi Pedagogică.. Facultatea de Horticultură. 1999– Agroturismul – o şansă pentru dezvoltarea agriculturii în zonele de munte.N. La Documentation Française. În „Turismul rural – actualitate şi perspective. 49. Tacu Al.. 57. Bucureşti. Rey R. 50... 52. Editura Sport-Turism. Bucureşti. N. Stoian Maria. 2000. Stoian M. Editura Rentrop and Straton. 48. Manole V.. 45. Bran Fl. II Edition. 47. Răducu. 53. 2000.. Paris. Nistoreanu. 1988– Amenajarea locuinţelor rurale. Popa C... Bucureşti. Editura Expert. P. A. Petrea D. Bucureşti. Mitrache Şt... 56.. Istrate I. Petrea Rodica. Bucureşti. Craiova 55. V. 1996– Agroturism şi turism rural. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară. Răducanu.Turismul rural românesc... Editura Scrisul Românesc. P. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară. 2004 – Oportunităţi de dezvoltare a turismului rural şi agroturismului în Regiunea Nord-Est a României. Carmen 1978– Modelul turistic Chamonix Mont Blanc. Facultatea de Horticultură.43. Nistoreanu.. Raducu. Ed.. 44. 2005 – Managementul pensiunii – manual şi supliment legislativ.R. 2004 – Pensiunea agroturistică – prezent şi perspective.. Lucrări Ştiinţifice USAMV-Iaşi. Editura Pan Europe. N. Editura Presa universitară Clujeană. Neacşu. şi colab 2002 .Viitor în Carpaţi. V.. 54.C.. Editura Ceres.T.E. Turismul rural. Py Pierre 1996– Le tourisme – Un phénomène économique. Bucureşti. Bucureşti. în contextul integrării României în Uniunea Europeană. Editura ALL BACK. 1979.

70. Louis. Editura Pan Europe. 1998. Monitorul Oficial nr. 73. 2000-2005 65. Doina Popa. 1999 62. – Turismul rural între mit şi realitate. Actualitate şi perspective. 62 din 24 august 1994 privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea sistemului de turism rural din zona montană. *** – Contribuţii ale cercetării ştiinţifice la dezvoltarea socio-economică a zonei rural-montane: Simpozionul din 15-16 mai 1998. 2002. Bucureşti 64. 60. 1995. 2001 75. 5-e edition. *** Anuarul UCECOM. *** – Ordonanţa Guvernului României nr. Talabă I. *** Logis of Great Bretain. ***Guida all’AGROTURISMO in Italia 2002/2003 68. *** Legea privind înfiinţarea Ministerului Turismului nr. 1985. *** L’Ordre juridique communitaire – J. Iaşi. 71. 59. în Anuarul Centrului de Cercetări Economice „Gh. Florin Prica. *** – Anuarul Turistic al României (Romanian Touristic Yearbook) – Descriere bazată pe anul 2003. 50 din 26 februarie 1936. în România. 1992. Talabă I. Ministerul Turismului şi Comisia Naţională pentru Statistică.58. Bucureşti. Iaşi. *** – Hotărârea Guvernului României nr.. CEFIDEC. Agroturism sau turism rural? Între teorie şi practică. Zane“ Iaşi. Talabă I. *** Les villages de vacances familiales en Frances – material publicitar. Tacu Al P . Iaşi. Alimentaţiei şi Pădurilor. 1999-Crearea pensiunii turistice rurale. *** Europeans and their Holidays. în volumul Turismul rural. in vol în „Turismul rural. actualitate şi perspective. nr. 61. Ministerul Agriculturii.V. mijloc de evidenţă a activităţii economico-financiare. Editura Roprint. Revue et mise a jouer. 58 din 10 martie 1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului. 126 . 2003. 63. 1. Comitetul de redacţie Mariana Rusus. actualitate şi perspective. 27/1971 72. *** Buletine informative ANTREC – Bucureşti. Tom 6/1997. Talabă I. 74. Comission of the European Communities. 66. *** Muntele. 1999 – Turismul rural între mit şi realitate – în „Turismul rural. 1992. 69. *** Legea pentru organizarea turismului.Buletin informativ. 67. Sibiu.

Cluj-Napoca. 1972 (2 volume).ro 92. 81. 78. 1995.com 90. Cartea Cărţii de Ştiinţă.76. *** www. 82. *** w.D.ro 84. *** – Sustainable integrate rural development and the role of the rural tourism.M.it 83. *** – Turismul secolului XXI.de 89.sv. Centrul de Studii şi Proiectare pentru promovarea turismului.w.ro 85. *** Revista Terra Miskhuna nr.agriturist. Bucureşti. landtourismus.w.RoTravel. 12/1991. ***www. sapard.agrotourism. Tempus Phare. Ministerul Turismului. ***www. 8.com 88. 1999.picturesofplaces.w. 2003-2005.w.ro/rural 127 .geocities.F.1996. ***www.ro 87. Bucureşti 80. *** Revista Română pentru Turism. *** – Prognoze privind turismul – Ministerul Turismului. Bucureşti.R.ro 86. *** Strategia dezvoltării turismului rural.com 91.w. turism. *** www. Institutul de Cercetare pentru Turism – Materiale prezentate la sesiunea ştiinţifică jubiliară. *** w. agrotour. *** www.antrec.w. *** w. 79. ***www.11. www. 77.ecovalahia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful