Sunteți pe pagina 1din 3

ISTORIA ANTICĂ UNIVERSALĂ

1. Formele organizarii de stat în antichitate (Egiptul Antic, Mesopotamia, China, India).


2. Formele organizarii de stat în antichitate (Grecia, Roma).
3. Caracterul economic antic.
4. Cultura lumii antice.
5. Religia în societatea antică.

ISTORIA ANTICĂ A ROMÂNOLOR

1. Relaţiile geto-dacilor cu lumea greacă si romană .


2. Menţiuni şi formaţiuni statale a geto-dacilor de pînă la Burebista.
3. Spaţiul carpato-danubiano-pontic de la Burebista la Decebal.
4. Dacia romană.
5. Etnogeneza poporului român.

ISTORIA MEDIE UNIVERSALĂ

1. Formele organizării de stat în EvulMediu


2. Biserica Catolică şi rolul său în societatea feudală.
3. Biserica creştină răsatiteană şi rolul său în societatea medievală.
4. Marele descoperiiri geografice şi importanţa lor.
5. Renaşterea şi Reforma.

ISTORIA MEDIE A ROMÂNILOR.

1. Premisele formării statelor medievale române.


2. Instituţiile medievale române.
3. Statutul internaţional al Ţărilor Române în evul mediu.
4. Biserica ortodoxă şi rolul său în societatea medievală română.
5. Epoca fanariotă în statul medieval român.

ISTORIA MODERNĂ UNIVERSALĂ

1. Revoluţiile burgheze.
2. Congresul de la Viena.
3. Sfînta Alianţă (1848-1849).
4. Formarea statelor naţionale din secolul 19.
5. Secolul iluminismului.

ISTORIA MODERNĂ A ROMÂNILOR

1. Instaurarea regimului fanariot. Caracteristica generală.


2. Războiul ruso-turc. Pacea de la Bucureşti 1812.
3. Unirea Principatelor. Domnia lui Alexandru Ioan Cuza 1859.
4. Războiul de independenţă, obţinerea independenţei României.
5. România în cadrul primului razboi mondial.
ISTORIA CONTEMPORANĂ A ROMÂNILOR

1. Formarea României Mari (1 decembrie 1918).


2. România în perioada interbelică. Caracteristică generală. (Ferdinand – Carol I – Mihai).
3. Pactul Molotov-Rebbentrop şi urmările lui pentru Basarabia.
4. Republica Moldova la etapa contemporană (1992 -) Caracteristică generală.
5. Instaurarea regimului comunist în Basarabia. Deportarile şi foametea.

ISTORIA UNIVERSALĂ CONTEMPORANĂ

1. Conferinţa de la Paris. Crearea ligii naţiunilor.


2. Instaurarea regimului fascist în Germania (1933-1939).
3. Al doilea război mondial (cauze, motive, periodizare).
4. SUA în perioada postbelică (după razboi).
5. Sistemul de relaţii internaţionale la etapa contemporană. Rolul şi misiunea ONU.

DIDACTICA ISTORIEI

1. Curiculum modernizat la istorie, axat pe comportamente, structura şi elemente de noutate.

2. Manualul şcolar de istorie, structuara funcţiile şi metodele de utilizare a lui.

3. Metodele de învăţămînt specifice predării-învăţării istoriei. Clasificarea şi funcţiilşe lor.

4. Metodele pedagogice explozitive utilizate la predarea-învăţarea istoriei.

5. Metodele interactive utilizate în predarea-învăţarea istoriei.

6. Metode de dezvoltare a gîndirii critice utilizate în predarea-învăţarea istoriei.

7. Mijloacele didactice utilizate în predarea-învăţarea istoriei. Clasificarea şi funcţiile lor


pedagogice.

8. Mijloacele obiectul-imagistice şi metodica utilizării lor în predarea-învăţarea istoriei.

9. Mijloace convenţionale şi metodica utilşizării lor în predarea-învăţarea istoriei.

10.Mijloace audio-vizuale şi metodica utilizării lor în predarea-învăţarea istoriei.

11.Lecţia – forma de de bază a organizării procesului de instruire. Tipurile lecţiei.

12.Structura lecţiei de istorie. Cadrul de organizare a procesului didactic: Evocare-Realizarea


sensului-Reflecţie-Extindere.

13.Proiectarea didactică din perspectiva formării competenţelor şcolare.

14.Criterii de autoevaluare şi evaluare a lecţiei de istorie asociată.


15.Diferenţierea formelor de activitate la orele de istorie.

16.Evaluarea randamentului şcolar la istorie. Tipuri de evaluare.

17.Metode şi tehnici de evaluare a randamentului şcolar la istorie.

18.Activitatea extracuriculară la istorie. Metode de organizare a lor.

19.Corelarea competenţelor-subcompetenţelor-conţinuturilor tipurilor de activitate şi fixarea


obiectivelor lecţiei.

20.Proiectul lecţiei instrumentul profesorului de istorie. Tipuri de proiecte. Structura şi


funcţiile lui.