P. 1
Metode de Predare Invatare in Invatamantul Prescolar Si Metodica Activit. de Ed.

Metode de Predare Invatare in Invatamantul Prescolar Si Metodica Activit. de Ed.

|Views: 12,690|Likes:
Published by Angela Rotaru

More info:

Published by: Angela Rotaru on May 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

Metodele de predare-învăţare în învăţământul preşcolar şi metodica activităţilor de educare a limbajului Prof.

Sava Marinela Şcoala cu clasele I-VIII Nr.6 Suceava
În grădiniţă, ca şi în la celelalte niveluri ale învăţământului, metodele de învăţare fac parte din activitatea comuna a personalului didactic si a copiilor educaţi. În afara de eficienţa limitată, concretizată la un moment dat în dobândirea anumitor scopuri si de economia de timp si de mijloace necesare educaţiei, metodele sunt importante si pentru ca vor genera atitudini pozitive fata de propria educaţie, fata de educaţia organizata, sistematica, in general, precum si pentru ca vor iniţia un stil cognitiv dominant, mai mult sau mai puţin productiv, mai mult sau mai puţin aducător de rezultate si satisfacţii, ceea ce constituie aporturi formative majore. Metoda: termenul derivă etimologic din cuvintele greceşti metha (către, spre ) şi odos ( cale, drum ). Astfel, în didactica, termenul ar putea avea sensul de drum care conduce la atingerea obiectivelor educaţionale, cale parcursa de profesor pentru a le înlesni elevilor descoperirea unor instrumente de lucru proprii. George Vaideanu amintea câteva trăsături ale metodei şi anume: • este selecţionată de cadrul didactic şi aplicată în lecţii şi activităţi extraşcolare; • se foloseşte sub formă de variante sau procedee în funcţie de nivelul, interesele sau trebuintele elevilor, având ca scop asimilarea temeinica a cunoştinţelor; • aduce o mai bună cooperare cu elevii . Aceasta este una dintre cele trei accepţiuni dominante, celelalte doua referindu-se la un curent pedagogic care încearcă să promoveze anumite finalităţi educative ( de exemplu, metodele tradiţionale sau metodele active ) si un tip de activitate ce permite anumite achiziţii si dezvolta anumite capacităţi ( metoda proiectelor, învăţarea programată ). Metodele nu au valoare fixă, ci capătă valoare prin eficienta cu care conduc activitatea subiectului spre un obiectiv, în condiţii date.. Procesul de educatie fiind foarte divers, necesită, în ansamblul său, metode diferite, fiecare utilă în anumite situaţii,

1

singura sau în asociaţie, şi nepotrivită în alte situaţii. Pentru obiective restrânse, punctuale şi în condiţii date, este de obicei mai utilă o anumită metodă. Pentru obiective complexe se apelează la strategii didactice, adică la ansambluri in care metode diferite îşi completează reciproc efectele şi constituie un demers coerent de educare. Conform datelor psihologiei şi pedagogiei, strategiile cele mai eficiente de învăţare au ca metode centrale metodele active care solicita cel mai mult descoperirea noilor cunoştinţe de către copilul însuşi. Aceste metode le vor subordona, deci, pe toate celelalte în procesul de învăţământ. Toate aceste modalităţi de intervenţie ale metodelor în evoluţia copilului constituie în argumente în favoarea alegerii cu discernământ a metodelor de educaţie. Dirijarea foarte riguroasa a întregii activităţi a acestuia este un exces, este dăunătoare. Activitatea independentă a copilului devine tot mai productivă, inclusiv prin adoptarea de metode adecvate, dar copilul nu poate învăţa singur tot ce poate si este necesar să înveţe. Trebuie deci stabilit raportul just între metodele educative, dirijate, si cele ale activităţii educative independente. Educatoarea va dirija pe copiii prin metode adecvate pentru înţelegerea a ceea ce este foarte important si dificil pentru ei în cunoaştere, în momentul respectiv. În rest, dirijismul si activitatea independentă a copilului se vor îmbina în proporţii considerate utile atât de educatoare, cât şi de copil. În învăţământul preşcolar se folosesc variante simple, în curs de constituire ale tuturor metodelor folosite în procesul de învăţământ în general: observaţia spontana, observaţia dirijata de adult, observaţia după un plan simplu, algoritmic, învăţat deja; demonstraţia; modelarea; experienţa dirijata; lucrarea practica; proiectul doar in forme simple si dirijate; explicaţia, ca argumentare si raţionament logic, ca descriere, caracterizare, definiţie, naraţiune; conversaţia euristica si de verificare; activitatea cu cartea; exerciţiul dirijat si independent. Prin toate metodele se urmăreşte eficienţa în cunoaştere, participarea activa, creatoare a copilului, întreţinerea curiozităţii şi a plăcerii de a cunoaşte şi însuşirea metodelor folosite dirijat pentru a fi preluate si independent. Pentru a alege metodele potrivite într-o anumita situaţie de învăţare, cadrul didactic trebuie sa ţină seamă de factorii obiectivi şi de factorii subiectivi. Factorii obiectivi se referă la obiectivele educaţiei si la logica internă a ştiinţei din cadrul căreia sunt selectate informaţiile transmise. Factorii subiectivi se refera la contextul uman şi social, personalitatea profesorului, psihologia elevilor şi a colectivului de elevi.

2

Metodele pedagogice derivă din metodele de cercetare sau ştiinţifice, dar între ele există o deosebire esenţială. În timp ce metodele de cercetare ajuta la descoperirea propriu-zisa a cunoştinţelor, la producerea si elaborarea lor într-o forma ştiinţifică, metodele pedagogice ajuta la prezentarea si transmiterea acestor cunoştinţe si ajuta elevii sa le redescopere ca pe adevăruri noi, deşi ele sunt deja parte integranta a experienţei umane. DEEF ( 1994 ) precizează că în definirea metodelor pedagogice se reunesxc trei serii de date eterogene ( pp.. 662-663 ): a) Polul axiologic – al valorilor pentru care le promoveaza; b) Polul stiintific – al achiziţiilor ştiinţifice, psihologice, sociologice, lingvistice etc. pe care se sprijină; de exemplu, metodele active sunt o operaţionalizare a constructivismului piagetian. c) Polul praxiologic –reprezentat de dimensiunea mijloacelor si instrumentelor mobilizate pentru o acţiune eficienta. O bună metoda pedagogică presupune un echilibru între cei trei poli. Metoda îndeplineşte în cadrul procesului de învăţământ mai multe funcţii ( Cerghit, op. cit., p. 64 ): • Funcţia cognitivă, prin intermediul căreia elevul are acces, sub supravegherea profesorului, la valorile cunoaşterii umane. • Funcţia formativ-educativă are în vedere realizarea în practică a valenţelor formativ-educative ale procesului de învăţământ, îndeosebi este vorba despre metodele activ-participative. • Funcţia motivaţionala, prin care se urmăreşte trezirea şi dezvoltarea curiozităţii în procesul de cunoaştere. • Funcţia instrumentală sau operaţională sugerează ca metoda mijloceşte atingerea obiectivelor urmărite. • Funcţia normativă, de optimizare a acţiunii prin intermediul căreia, subordonându-se acţiunii, metoda garantează într-o anumită măsură o acţiune eficientă, arată modul cum trebuie să se procedeze în anumite situaţii concrete.

3

Profesorul Ioan Cerghit defineşte metoda ca ,, o cale eficientă de organizare şi conducere a învăţării, un mod comun de a proceda care reuşeşte într-un tot familiar eforturile profesorului şi ale elevilor săi .’’ ( ib., p. 63 ). Principalele metode folosite în grădiniţă sunt: observaţia, demonstraţia, exerciţiul, conversaţia, descrierea, naraţiunea, activitatea cu cartea. Observaţia Cunoştinţele preşcolarului fiind sărace şi superficiale, baza intuitiva a cunoaşterii este indispensabila. În asociaţii, analogii, activitatea este mult mai eficientă dacă există termeni de referinţă concreţi, care să-i readucă în memorie anumite cunoştinţe, care să-i sugereze soluţii de rezolvare şi să-i dea posibilitatea de a se corecta prin confruntarea afirmaţiilor cu realitatea. În evoluţia percepţiei copilului sunt importante atât maturizarea, cât şi experienţa. Un preşcolar care nu a avut ocazia sa ,,citească’’ imagini va descifra sumar o imagine. Percepţia nu se dezvoltă independent, ci este integrata in ansamblul dezvoltării personalităţii. Observaţia constă în urmărirea independentă, premeditată, intenţionată, cu scop, realizată planificat şi sistematic uzând, dacă este nevoie, de instrumente tehnice. Educatoarea poate influenţa calitatea observaţiei prin: expunerea de subiecte care pot capta atenţia preşcolarului; întreţinerea interesului de cunoaştere; organizarea unor condiţii materiale propice observaţiei; dirijarea activităţii prin cuvânt; propunerea de activităţi de fixare a rezultatelor; acordarea timpului necesar pentru observaţie; valorificarea cunoştinţelor obţinute prin observaţie în explicaţii, conversaţie. În cadrul activităţilor de educare a limbajului din grădiniţă, observaţia ca metoda este folosită în mod preponderent în cadrul lecturilor după imagini, povestiri create, repovestiri, jocuri didactice si jocuri-exerciţiu, cum ar fi: ,,Ce ştii despre mine?’’, ,,Cine face?’’, ,,Eu spun una, tu spui multe’’ etc.

4

de ajutorul şi corectările făcute de adult. În grădiniţă. al corectării didactice. Demonstraţia este însoţită de explicaţie. accesibil. raportul dintre acestea fiind determinat de nivelul de cunoştinţe şi de viaţa al copiilor. grafice. care trebuie sa fie clar. demonstraţia se poate face cu: obiecte si jucării ( grupa mică şi mijlocie. consolidare si sistematizare. de numărare şi – nu în ultimul rând – de exprimare corecta si expresiva. de motivaţia copilului de a repeta pentru a-si forma deprinderea respectiva. de sintetizarea treptata a fragmentelor însuşite deja. Preşcolarii îşi însuşesc totul prin exerciţii. deprinderi si priceperi psiho-motrice. Metoda această răspunde caracterului senzorial al percepţiei copilului. adică de a o punea desfăşura cu un foarte redus control conştient. având ca termen de comparaţie un model. Este intuitivă. metoda demonstraţiei este folosită cu eficienţă în cazul memorizărilor.Demonstraţia Este una din metodele de baza ale grădiniţei. jocuri 5 . Exerciţiul Constă în repetarea conştientă a unei acţiuni pentru a o perfecţiona. unor În cadrul activităţilor de educare a limbajului din grădiniţă. în special ). cu scopul de a o automatiza. jocuri-exerciţiu etc. material didactic structurat ( grupă mare şi pregătitoare ). Reuşita exerciţiului tine de calitatea modelului oferit. al povestirilor. de conduita. de respectarea ritmului individual de lucru. cand se îmbină demonstraţia cu explicaţia şi exerciţiul. utilizată în activităţile de dobândite de noi cunoştinţe dar şi de formare de deprinderi. tulburări de vorbire. de dozarea dificultăţilor in cazul deprinderilor complexe.

de însuşire a anumitor cunoştinţe. Pentru că rezolvarea nu poate fi sesizată dintr-o data de copil. conduc pe copil spre sinteze. Conversaţia de verificare – examinatoare urmăreşte sa evidenţieze gradul. copilul poate forma adevăraţi algoritmi de descriere pentru ceea ce este interesat si obişnuit pentru 6 . el atrage atenţia asupra unor elemente importante pentru înţelegere si astfel îl ajuta sa sesizeze noi relaţii. sa contureze probleme mai restrânse a căror rezolvare simplifica explicaţia integrala. cu un grup mic sau cu întreaga grupa.Conversaţia Este o metodă verbală de învăţare cu ajutorul întrebărilor şi al răspunsurilor. obiect. întrebările gradează dificultăţile şi sistematizează. Întrebările condiţionează calitatea cunoaşterii copilului prin adunarea conţinutului de idei la principiile euristice. prin prezentarea însuşirilor neesenţiale mai pregnante. iar contribuţia conversaţiei la descoperirea cunoştinţelor este redusă. adultul îl conduce prin întrebări. prin accesibilitatea lor. pe fondul însuşirilor generale. sau va încerca sa prelungească la nesfârşit o conversaţie gratuită. Conversaţia-joc are la origine nevoia copilului de a-şi afirma posibilitatea de a pune întrebări. fenomen. prin corectitudinea şi calitatea formei lor. ale clasei din care face parte. Cu ajutorul adultului. Deosebite obligaţii îi revin educatoarei în antrenarea repetată în dialog a copiilor timizi sau recalcitranţi. Conversaţia euristică – de descoperire – îl conduce pe copil la cunoştinţe noi prin întrebări asupra altor cunoştinţe dobândite deja. În convorbirile cu întreaga grupa. Convorbirile dintre educatoare si copii pot fi făcute cu un singur copil. El ne va adresa uneori mai multe zile la rând o între bare care i-a reţinut atenţia. esenţiale. Folosite corect. riscurile de îndepărtare de interesele copilului de formalism si neparticipare sunt mari. Dacă întrebările adultului sunt prea simple. Descrierea Aceasta metodă se practică de obicei ca modalitate de particularizare a unui individ. efortul de înţelegere este redus. Preşcolarul foloseşte descrierea incomplet. Bazându-se pe cuvânt este o metoda de cunoaştere imediata.

cu multe comentarii si fără multe episoade. Activitatea de repovestire este foarte îndrăgită de copii pentru ca le da posibilitatea de a pătrunde în lumea imaginarului. convorbiri tematice. cu mai multe episoade. Altfel. prezentându-le părţile principale. să folosească imagini de o reala calitate estetica. dar o dată expusă o variantă. de către un participant la fapte. Copilul trebuie sa folosească toate expresiile şi cuvintele folosite în povestire. Treptat se trece la povestiri mai ample. cu posibilităţi de sensibilizare adecvate vârstei preşcolare. plante. La grupa mare. Explicaţia o constituie caracterul relativ rigid al gândirii copilului. Povestirea este o specie a naraţiunii căreia îi este caracteristica prezentarea unei întâmplări simple. în care intervin evenimente supranaturale si personaje fantastice. poveşti. El accepta uşor ficţiunea. de a fi ascultaţi şi de a se afirma. în versuri sau în proză. Naraţiunea Copilul poate dobândi informaţii şi din întâmplările veridice sau verosimile prezentate în povestiri. e necesară păstrarea ei. 7 . copilul poate descrie: persoane. descrierea îşi găseşte o larga aplicabilitate mai ales la grupele mici. basme. Dacă este solicitat. Preşcolarul îi cere celui care povesteşte fidelitate faţă de prima versiune a poveştii. altfel există riscul de a memora cuvinte al căror sens nu îl cunoaşte şi de a le atribui semnificaţii eronate. copilul contestă adevărul şi calitatea povestirii. copiii pot ajunge să stăpânească foarte bine mai multe poveşti. jocuri didactice etc. sau moralizator – de condamnare a răului care întotdeauna este înfrânt de bine. in cadrul activităţilor de lectură după imagini. Povestea sau basmul presupun o desfăşurare epica. La grupă mică. repovestire. având rol distractiv – de încurajare a isteţimii care învinge prostia. obiecte. Povestirea trebuie să fie simplă. balade.copil. in mod exemplar. deci la persoana I. să apeleze la comparaţii plastice. În cadrul activităţilor de educare a limbajului. amplă. Pentru a asigura înţelegerea şi reacţia afectiva adecvata. educatoarea trebuie sa folosească stilul literar oral. planul ireal al povestirii. neîncărcată. animale.

Activitatea cu cartea Deşi în general nu ştiu sa citească. recunoaşterea unor litere sau cuvinte familiare cum ar fi titlurile povestirilor. ) Memoria preşcolarilor are caracteristici specifice: si reproducerea. p. le comentează. un personaj şi totodată are suficient timp pentru imaginaţie. ci cu rezultatele copilului în activităţi care presupun gândirea cauzală şi sunt mult mai puţin în sfera de interese a copilului decât întâmplările specifice poveştilor. Editura Didactica si Pedagogica. cunoaşterea şirului ( firul logic ) al povestilor din fiecare carte sunt achiziţii importante pentru preşcolari. având ca premise specificul proceselor psohice la aceasta vârstă. Distincţia text scris . De obicei copilul nu-şi face un plan riguros care sa dea o linie de desfăşurare a intrigii povestirii. Copilul are resurse creatoare. denumiri ale unor alineate scrise pe ambalaje. Răsfoind cărţi de poveşti cunoscute ce au text laturi de imagini. sunt aspecte care facilitează deprinderea copilului de a lucra cu cartea. dar nu în comparaţie cu produsele de aceeasi natura ale adulţilor. Alături de gândire. preşcolarii folosesc. În povestirea cu început dat. incipient şi aceasta metoda. indicatoare etc. 8 . Memoria este un proces psihic constituit din trei faze succesive: faza de achiziţie. 269. Produsele creatoare ale copilului care cer în mare măsură contribuţia imaginaţiei sunt superioare. răsfoirea filă cu filă de la început până la sfârşit. ajungându-se la ideea ca imaginaţia evoluează o dată cu vârsta. Nu trebuie să se exagereze în aprecierea lor. ( Dicţionar de pedagogie. 1979. ci pentru unul-doua episoade. ei memorează poveşti. Valoarea formativă a acestei activităţi se concentrează pe dezvoltarea memoriei logice voluntare a preşcolarilor. copilul este scutit de momentele tensionate de la început când trebuie să aleagă un subiect.învăţare Memorizarea este o activitate de educare a limbajului. ( memorare ). Însăşi ţinerea corectă a cărţii. privesc desenele.Povestirea cu început dat prefigurează în parte desfăşurarea în concordanţa cu premisele din partea povestită de educatoare.imagine. axata pe obiectivele învăţământului preşcolar ş pe particularităţile de vârstă ale copiilor. memoria stă la baza activităţii de învăţare. faza de reţinere ( păstrare ) si faza de reactivare ( actualizare ) cu doua momente: recunoaşterea Bucureşti. Memorizarea – activitate de predare..

gândirea este foarte activă. involuntare. • mare plasticitate. de semnificaţia materialului si scopul principal al activităţii. de factori motivaţionali / interes. Memorarea este procesul psihic care constă în înregistrarea şi reţinerea în memorie a informaţiilor din lumea înconjurătoare. caracterizată prin prezenta intenţiei de a memora’’. realizând asociaţii între date şi integrarea lor în sisteme de cunoştinţe. încurajare publica etc. ) În opoziţie cu memorarea involuntară. . Memorarea logica este o forma a memorării susţinută de înţelegerea relaţiilor raţionale. a legilor etc. 270. activă. Memorarea involuntară sau neintenţionată. informaţiilor. ca forma a memorării ( prin care elementele perceptive sunt reţinute fără să existe o intenţie expresa in acest sens ). Acest tip de memorare este determinat de organizarea raţională a repetiţiilor şi de scheme memotehnice ( ansamblu de repere ale acţiunii mintale ). cu un efort acceptat. 9 . • uşurinţa cu care copilul memorează. Memoria se afla in interacţiune si interdependentă cu toate procesele psihice. • tendinţa memorării pasive. involuntară şi voluntară. p. forţa lui de impresionare’’ ). • nestăpânirea proceselor de memorare. Ea se opune memorării mecanice.• caracterul concret-intuitiv. păstrează si reproduce ceea ce are rezonanţă afectiva pentru el ( memoria este activă ). care privesc informaţiile ce urmează a fi păstrate în memorie. În memoria logică. este facilitata de: proprietăţile sensibile şi de conţinutul materialului ( . Memorarea mecanica este o forma a memorării care duce la fixarea. Memorarea poate fi mecanică şi logica. înţelege si întreagă într-un sistem. conservarea şi reproducerea cunoştinţelor. de prelucrare lui activa./ ( Dicţionar de pedagogie. fără a le prelucra. a cauzalităţii.. Editura Didactica si Pedagogica.. este o activitate orientată conştient spre scop. Bucureşti. 1979. însuşiri si capacităţi psihice. este memorarea voluntara sau intenţionată. priceperi şi deprinderi.

în timp. Memorizarea. Este: • activă / pasivă. ale textelor literare. de exemplu: împărţirea textului în unităţi logice. aceasta caracteristica releva interacţiunea memoriei cu gândirea. dorinţele. Pentru memorare. ca activitate de educare a limbajului organizata. • inteligibilă – ceea ce înseamnă înţelegerea celor memorate si reactualizate. 10 . • relativ fidelă – nu o copie a realităţii ( cauzele sunt personalitatea subiectului. • dezvoltarea atenţiei şi a puterii de concentrare. prin conştientizarea efortului solicitat. gândul. înţelegerea acestora. productiva. dar si uitarea ). scheme memice. realizarea materialelor intuitive care sa faciliteze memorarea si stăpânirea mecanismelor memorării. • situaţională – în concordanţă cu particularităţile situaţiilor şi cu starea subiectului. asocierea acestor unităţi logice cu altele deja memorate. asociaţii de gânduri. • dezvoltarea auzului fonematic al copiilor. prin însuşirea. relevă caracterul ei logic. memoria are caracteristici specifice. trebuinţelor cognitive si afective ale copiilor. sistematica. trebuie folosite anumite instrumente . cuvântul. trebuie proiectata judicios in ansamblul celorlalte activităţi din grădiniţă. a schemelor mnemice ( asociaţii dirijate ). pe baza succesiunii sentimentelor si ideilor poetice. În comparaţie cu alte procese psihice.. Scopul memorizării constă în: • dezvoltare gândirii logice a copilului. se folosesc scheme raţionale. • selectivă – adică se reactualizează ceea ce concorda cu preocupările. • dezvoltarea memoriei voluntare prin comunicarea unor obiective urmărite în demersul didactic. conştient. de către copii. interesele subiectului. asocierea cu materialul intuitiv etc. • mijlocita – pentru a fi temeinica si pentru a facilita reproducerea. corespunzător obiectivelor pe grupe de varste. Ea implica selecţia textelor literare celor mai potrivite scopului educativ. stimuli – mijloc’’ : obiecte concrete.Memoria are funcţie reflectorie. raţional.

Organizarea activităţii. desfăşurată într-un cadru emoţional favorabil audierii. în care li se spune copiilor ca vor avea de învăţat o poezie. anumite obiective operaţionale. înrudite ca tamatica. pregătirea materialului didactic si organizarea copiilor. Etapele activităţii de memorizare sunt: 1. • Secvenţa a II-a este predarea-învăţarea poeziei. aceste trei tipuri de activităţi de memorizare nu sunt distincte. • activităţi de fixare ( repetare ). si anume: • activităţi de predare-învăţare. menite sa creeze motivaţia învăţării. Desfăşurarea activităţii de memorizare. să stimuleze memorarea si sa întreţină atenţia voluntara. Tipurile de activităţi de memorizare sunt determinate de sarcinile didactice. care constă în asigurarea cadrului adecvat de desfăşurare: curăţenie. În învăţământul preşcolar. aerisirea sălii de clasa. ci sunt activităţi mixte: într-o activitate de predare-învăţare a unei poezii trebuie realizată şi o secvenţă de fixare si consolidare a unor memorizari anterioare. învăţării si reproducerii poeziei. aşezarea mobilierului in semicerc sau în careu. orientate spre însuşirea temeinica a poeziilor memorate în activităţi de predare-învăţare si spre consolidarea deprinderilor de reproducere conştientă şi expresivă.• dezvoltarea capacităţii de a păstra si de a reproduce cunoştinţele. • sensibilizarea copiilor la expresivitatea limbajului prin însuşirea unor cuvinte si expresii cu valoare emotiva. veriga principala a activităţii de memorizare. care cuprinde doua secvenţe: • Secvenţa I. • activităţi de verificare a însuşirii poeziei. • formarea deprinderii de a recita corect si expresiv. De asemenea. li se comunica titlul si autorul. a exactităţii reproducerii si a temeiniciei memorării. 2. în alte activităţi de educare a limbajului se poate desfăşura o secvenţă de verificare si consolidare a unor memorizări. Secvenţa I cuprinde următoarele momente: 11 .

tablouri adecvate sau printr-o scurta povestire. explicaţie. a. motivându-i pentru învăţare. • să fie însoţită de mimica si gesticulaţie adecvate. • mimica si gesticulaţie. În cazul poeziilor simple. Secvenţa a II-a . care concretizează momente ale poeziei. • Familiarizarea copiilor cu textul literar se realizează în funcţie de specificul.• Introducerea copiilor în tema activităţii prin reactualizarea şi precizarea reprezentărilor şi a cunoştinţelor implicate în textul poeziei. • accente si pauze logice. Pentru facilitarea înţelegerii poeziei se pot folosi ilustraţii.Prima recitare-model creeaza emoţia care contribuie la realizarea învăţării. Recitarea-model trebuie să îndeplinească anumite cerinţe: • să fie clară. • să fie expresivă.predarea-învăţarea poeziei 12 . • respectarea ritmulu si a rimelor poeziei. astfel pregătindu-se înţelegerea si însuşirea acestora. un rol deosebit îl are si materialul didactic. ) copiii sunt pregătiţi pentru familiarizarea cu conţinutul de idei si de sentimente al poeziei. • să creeze emoţie copiilor. alaturi de recitarea-model de catre educatoare. sentimentele si muzicalitatea versurilor – îi pregăteşte pe copii pentru memorarea poeziei. accesibilitatea si complexitatea textului literar. accesibile. exerciţiu s. conversaţie. se poate renunţa la introducerea pregătitoare. casete audio si video. Prin variate metode ( povestire. Expresivitatea recitării se realizează prin: • schimbarea tonului vocii. psihologice si gramaticale. În familiarizarea cu textul si memorarea poeziei. Metodele şi mijloacele de realizare a acestei secvenţe depind de grupa de vârsta si de specificul şi complexitatea textului literar. Receptarea poeziilor desciptive se poate asigura printr-o convorbire bazată pe ilustraţii. A doua recitaremodel. diapozitive. urmasta de analiza textului – prin care prescolarii descopera trăirile afective. în care se folosesc cuvinte si expresii din textul literar.

( exemplu: in poezia Somnoroase pasarele de Mihai Eminescu. expresivitatea. Recitarea colectiva nu permite acest control individual. învăţarea acesteia se face în întregime ( învăţare globala ) sau pe unităţi logice. împreună cu copiii. în cazul unor copii aceasta recitare reducându-se la reproducerea unui cuvant sau chiar a silabei finale a unitatii reproduse.În funcţie de conţinutul si gradul de dificultate al poeziei. se utilizeaza urmatoarele procedee: • analiza. 13 . • recitarea selectivă. fidelitatea reproducerii. procedeu prin care se ajunge la recitirea corecta si la fixarea conţinutului de idei sau a unor elemente de limbaj poetic. a. prin aplauze sau alte procedee de motivare a învăţării: înregistrarea pe caseta. copilul solicitat trebuie sa spună titlul si autorul poeziei. cele mai dificile se memorează pe unităţi logice. cu intensitatea vocii din ce in ce mai scazuta ). Poeziile simple. întrecere intre grupuri de copii s. pentru un concurs de recitări. prin care educatoarea urmăreşte corectitudinea pronunţării. sa reproducă versurile cu ajutorul educatoarei. Copiii trebuie stimulaţi prin aprecieri individuale. ca modalitate de verificare a gradului de concretizare a memorarii. Recitarea colectivă se poate folosi numai în încheierea activităţii. Aceasta repetare a unităţilor precedente contribuie la înţelegerea unităţii de conţinut a poeziei si fixeaza in memorie fragmentele logice in succesiunea lor fireasca – dezvolta memoria logica. selecţionarea pentru programul serbării. Pentru dezvoltarea dicţiei si pentru sesizarea muzicalităţii si frumuseţii limbajului. În activitatea de consolidare a memorării se pot realiza: • recitări pe roluri. se învaţă global. atractive.a. Fiecare unitate logică de memorat se reproduce numai după ce au fost recitate unităţile logice anterioare. onomatopee s. • îmbinarea recitării individuale cu cea colectiva. ultimul vers al fiecarei strofe fiind o urare. care nu întotdeauna concorda cu versul sau cu o strofa. ca in cele expuse mai sus sau prin intermediul unui personaj îndrăgit de copii. aceste versuri pot fi reproduse in cor. a unor versuri. În recitirea individuala. În activităţile cu preşcolarii trebuie exersata numai recitarea individuala. dacă poezia n-are versuri-refren sau versuri care pot sugera ecouri. gradul de înţelegere a textului de către fiecare copil solicitat. pe baza materialului intuitiv.

• folosirea unui disc.• folosirea unor elemente de joc prin care se releva ritmul si rima poeziei. muzicalitatea ei. Organizarea activităţii 2. • reproducerea unor onomatopee sau a unor mişcări specifice unor fenomene ale naturii s. sa-i solicite pe copii sa redea ei înşişi astfel 14 . reproducerea poeziei de către copii. 3. cu următoarele secvenţe: • Introducerea în activitate: anunţarea activităţii. prin memorarea acestora. a unei înregistrări pe caseta video si audio. Structura acestei activităţi cuprinde: 1. reamintirea poeziei ce urmeaza a fi repetata. Trebuie utilizate acele procedee care trezesc si întreţin interesul copiilor pentru poezie: • intonarea unui cantec cu tema asemanatoare. • redarea in desen a unor aspecte ale conţinutului poeziei. • aprecieri colective si mai ales individuale s. • mimarea unor stări sufleteşti. pot fi introduse in limbajul lor activ. Încheierea activităţii Formele artistice ale poeziilor sunt receptate de catre copii si. Memorizarea – activitate de fixare Memorizarea ca activitate de fixare ( repetare ) a poeziilor are ca scop asigurarea unei memorări temeinice a textului si consolidarea deprinderii de citire clara si expresiva. Educatoarea trebuie sa sublinieze frumuseţea limbii romane.a. Încheierea activităţii are ca obiect prioritar fixarea celor învăţate. Desfăşurarea activităţii. •executarea unor mişcări imitative. • Fixarea cunoştinţelor: 3.a.

in special la grupele mari pregătitoare. feerie. armonie. cu scopul de a sensibiliza copiii. tace-pace. Ele fac legătura între activitatea de la grădiniţă si lecţiile de la şcoala. d) să despartă in silabe cuvintele: cuiburi. Cine recita mai frumos ?’’ Se vor exemplifica. După învăţarea propriu-zisa a poeziei. Cuvintele si expresiile ce necesita explicaţii sunt: izvoarele suspina. fac zgomot redus. De multe ori e bine sa asociem poezia cu muzica. incet. diferite modalităţi pe care educatoarea le are la îndemână pentru însuşirea conţinutului de idei.. b) să găsească sinonime pentru cuvintele: se aduna. deci in pădure este întuneric si linişte. Versul Pe când codrul negru tace se poate explica prin imaginea unei păduri întunecate. nu mai ciripesc. POVESTIREA 15 . Se poate explica personificarea izvorului prin cuvintele: susura. feerie. pentru memorarea conştientă a poeziei Somnoroase pasarele de Mihai Eminescu. feerie. în continuare. totu-i vis si armonie. gradina. Cuvântul feerie se asociaza frumusetii. Astfel de scurte jocuri-exerciţiu se pot desfăşura la orice activitate de memorizare. fixarea unor reguli fonetice sau gramaticale. noapte. feerie-armonie. trestii. c) să spună antonime pentru cuvintele: tace. activizarea vocabularului. Activitatea se poate încheia cu un concurs . e) să găsească cuvântul pereche /( cuvântul care rimează cu cel dat ) : păsărelerămurele. dorm. codru.de expresii artistice. unde păsările au adormit. se pot desfăşura scurte jocuriexerciţiu pentru fixarea noilor cuvinte in vocabularul copiilor: a) să construiască propoziţii cu cuvintele: lebăda. aproape. codrul negru tace. Imaginile sugestive folosite împreună cu explicaţiile necesare si chiar asocierea versurilor cu muzica contribuie la participarea activa si afectiva a copiilor la învăţarea poeziilor. vis. Ele au drept scopninsusirea cuvinteloir noi. feerie. Versul Totu-i vis si armonie se asociaza cu starea de liniste. pace si frumusete.

Aceste activităţi se organizează cu întreaga grupa. ca activitate obligatorie sau in timpul jocurilor si activităţilor alese cu toata grupa sau pe grupe mici de copii. aceasta activitate lărgeşte sfera de cunoştinţe ale copiilor. În grădiniţa de copii se desfăşoară doua tipuri de povestiri: • povestirile educatoarei. fragmente de povestiri si povesti. • imaginaţia. analizează si compara. ). memorează. • limbajul. Prin conţinutul ei. ajung la generalizări. ei îşi însuşesc cuvinte cu sensuri proprii si figurate. stabilesc anumite relaţii intre fapte si personaje. Receptarea atenta a povestirilor contribuie la familliarizarea copiilor cu structura limbii. pe baza unor ilustraţii sau desene s. 16 . Limbajul si gândirea se intercondiţionează. le stimulează imaginaţia si constituie cadrul optim de exersare a capacităţii de comunicare. descoperă trăsături si comportamente ale personajelor. ca mijloc fundamental de comunicare. povestiri). • povestirea contribuie. Aceştia urmăresc cu atenţie întâmplările basmului sau ale povestirii. pe baza intrebarilor formulate de educatoare. trăsături si comportamente ale personajelor s. se constituie ca unitate intre comunicaţional ( transmitere de informaţie ) si cognitiv. Gandirea se dezvolta avand ca suport limbajul. copiii trebuind sa reţină desfăşurarea evenimentelor si sa le expuna pe baza unor procedee si mijloace specifice ( de exemplu.a. realizate de către educatoare.Povestirea este una dintre activităţile de educare a limbajului cele mai plăcute copiilor. reţin succesiunea întâmplărilor. Povestirile educatoarei Povestirile educatoarei sunt expuneri orale ale unor opere literare ( povesti. Ca activitate specifică învăţământului preşcolar. proces cognitiv complex de exersare prin crearea unor imagini noi pe baza prelucrarii reprezentarilor si a experientei cognitive anterior formate. întrucât le satisface nevoia de cunoaştere si de afectivitate.a. • povestirile copiilor. povestirea dezvolta urmatoarele procese psihice: • gândirea logică. iar limbajul este expresia nivelului de dezvoltare a gandirii. cu bogatia si expresivitatea limbjului. de asemenea. la dezvoltarea atenţiei datorita căreia copiii memorează numele personajelor.

• povestiri despre vieţuitoare. Structura activităţii de povestire Aceste activităţi trebuie proiectate conform finalităţilor procesului instructiveducativ din învăţământul preşcolar. copiii descoperă trăsături de caracter. trebuie selectate judicios conţinuturile in funcţie de obiectivele cadru si de referinţă. de-a lungul întregului an de învăţământ. Poveştile si povestirile au teme variate: • lumea copilăriei si viaţa adulţilor. in strânsă relaţie cu celelalte activităţi de educare a limbajului. Tematica operelor literare expus in activitatea de povestire se diferenţiază de la o grupa de vârsta la alta. împărăteasa rea din Alba-ca-Zapada si cei şapte pitici de Fraţii Grimm. îşi aleg modele de viaţa.a. 17 . Capra cu trei iezi si Ursul păcălit de vulpe de Ion Creanga. proverbe. au ca scop sesizarea planului real si a celui ireal. construcţii ritmate si rimate. cat si etica.expresii poetice. cuprinde: • stabilirea obiectivelor. La grupa mica povestirile trebuie sa fie scurte. Povesti de Hans Christian Andersen s. Educatoarea trebuie sa planifice povestirile eşalonat. Poveştile au atât valoare formativa. structuri gramaticale. zicale. atractive. formule specifice acestor creaţii literare. Punguţa cu doi bani. ). baba din Fata babei si moşneagului de Ion Creanga s. accesibile. contribuind la formarea conştiinţei morale. stimularea creativităţii copiilor. in Scufiţa Roşie de Charles Perrault. care corespund nevoii lor de cunoaştere si de afectivitate si care le pot influenţa comportarea. sa dezvolte sentimente si stări afective pozitive. • poveşti in care elementele realiste se îmbină cu cele fantastice. Multe basme au ca tema relaţia dintre copii si părinţi ( de exemplu: mama vitrega.) Copiilor de trei ani le sunt accesibile atât povestirile realiste. cât si cele fantastice. Pregătirea activitatii. La grupa mare pregătitoare povestirile devin mai complexe. in afara de planificarea calenndaristica. La grupa mijlocie se pot folosi opere literare care sa-i familiarizeze pe copii cu diverse aspecte la vieţii si sa le influenţeze comportamentul. cunosc întruchipări si manifestări ale binelui si ale răului ( de exemplu. exersarea capacităţii de comunicare.a.

/ Albine in 18 . dar le da si o sarcina: copiii trebuie sa fie atenţi si sa spună la sfârşit de ce s-a numit aşa povestea si ce personaje au întâlnit in ea. • pregatirea materialului didactic. mai ales atunci când este nevoie sa pregătim copiii pentru înţelegerea conţinutului. un cadru din poveste sau se poate utiliza conversaţia libera ori pe baza de ilustraţii. marionete de la teatrul de păpuşi. • studierea atentă a textelor literare. La grupa mijlocie si chiar mare se poate utiliza in activitatea de povestire Legenda ghiocelului de Eugen Jianu. Etapele activităţii de povestire: 1.a.• selectarea conţinuturilor. • alcătuirea planului povestirii: succesiunea episoadelor.asigurarea cadrului adecvat desfăşurării activităţii. in funcţie de vârsta copiilor sau subiect6ul povestii: se pot utiliza jucării. siluete de personaje. identificarea trăsăturilor personajelor. in introducerea activităţii de povestire cu tema Căsuţa din oala ( basm popular ) educatoarea poate realiza momentul de captare a atenţiei copiilor cu ajutorul personajului Rică-Iepurică care anunţa câteva surprize pentru copii. / Cu brate de flori /Fluturinsi cantari. De modul in care este captat interesul copiilor pentru subiectul abordat depinde in mare parte realizarea obiectivelor propuse. Desfăşurarea activităţii presupune mai multe secvenţe: • Introducerea în activitate – este o parte parte foarte importanta pentru succesul activităţii. Metodele si procedeele alese de educatoare pot fi diverse. . Se poate apela si la cateva versuri: Eu sunt fiica anului /Trimisa de Mos Timp / Anotimpul sa il schimb / Tara toata s-on cuprind. 2.sau cu ajutorul unei planşe ce ilustrează primăvara.pregătirea si expunerea materialului didactic si a mijloacelor audiovideo s. stabilirea pasajelor si a expresiilor literare de memorat. iar introducerea in activitate se realizează cu un personaj simbolic – Primăvara. Organizarea activităţii cuprinde: . Astfel. la grupa mica. adaptarea acestora la particularităţile de vârstă ale copiilor.

dar si sa sublinieze intelesul cuvintelor. accentuari si scaderi ale intensitatii vocii:. • Expunerea poveştii / povestirii de către educatoare: educatoarea anunţa titlul si autorul poveştii / povestirii sau basmului.Oare cine îl va ajuta?’’ etc. pentru a trezi emoţii si pentru a asigura motivaţia învăţării.. accesibila si expresiva pentru a capta atenţia. formule de genul:. li se prezenţa copiilor si imagini ce sugerează conţinutul sau se derulează un diafilm. Expunerea poate alterna cu dialogul succint cu copiii sau cu întrebări retorice. caseta audio-video. dar care dau farmec basmelor. mai puţin utilizate in zilele noastre. intonaţie.. . expunerea trebuie sa fie clara.. . siluete si machete. Sa vedem ce s-a mai întâmplat!’’ sau: . Nu se recomanda atenţionarea copiilor prin formule: . Expunerea trebuie adaptata nivelului de înţelegere al copiilor. mimica. sa creeze tensiunea emoţională si dinamism. Educatoarea trebuie sa se transpună in rolul personajelor. material didactic adecvat. păstrându-se însă stilul autorului. întrebări retorice. păpuşi. Acestea constituie punctul de plecare intr-o scurta discuţie pentru prezentarea conţinutului povestii...Nu mai vorbi!’’ etc. repetiţii. menite sa le întreţină atenţia. 19 . sa încerce sa le transmită permanent emoţii copiilor.Ascultaţi!’’. Educatoarea trebuie sa verifice pe parcursul activitatii daca se menţine interesul copiilor pentru poveste / povestire.. Pe măsură ce se derulează expunerea. mijloace imitative si intuitive: diafilm. schimbarea ritmului vorbirii pe parcursul expunerii. în caseta video. propoziţiilor si frazelor. ci trebuie folosite metodele si procedeele care sa le capteze interesul acestora pentru poveste / povestire: ton. marionete sau se foloseşte un alt procedeu modern. chiar unele cuvinte mai vechi. mimica si gesticulaţie. Expresivitatea expunerii se brealoizează prin: modularea vocii.Fiţi atenţi!’’.floare / Iarba pe ogoare. se mânuiesc siluete.

Precizarea personajelor principale cu trasaturile lor reprezentative.. .În ce alta poveste aţi întâlnit personajul mama vitrega?’’ sau .Cu ce personaj aţi dori sa semnaţi si de ce?’’. egoismul etc.. Exista pericolul ca unele educatoare sa prelungească prea mult aceasta parte. Cine s-a supărat pe ghiocel si a vrut sa-l pedepsească?’’.. .Ce personaje nu v-au plăcut si de ce?’’. )!’’ Retenţia si transferul se pot realiza in cadrul povestirii Legenda ghiocelului prin solicitarea copiilor de a găsi modalităţi de a-l apăra pe ghiocel de frigul iernii. ceea ce va conduce la plictisirea copiilor. îngâmfarea.. . Exemplu: .Care sunt personajele pozitive?’’ ( întruchipări ale binelui ). . Exemplu: . Aceasta se poate realiza prin: reţinerea momentelor principale ( pe baza de imagini si întrebări ). Astfel. întrebările pot fi de genul: .Care sunt personajele negative?’’ ( întruchipări ale răului )...integrarea noilor cunoştinţe in sistemul celor însuşite anterior si asigurarea retenţiei si a transferului. personaje sau întâmplări asemănătoare. . . Educatoarea poate face permanent referire la povesti care au acelaşi mesaj. pentru povestea Legenda ghiocelului.. 20 . punând prea multe întrebări. la scăderea interesului pentru activitate si poate chiar anula efectul mesajului transmis de conţinut.Arătaţi cum mergea cocosul ţanţoş când se întorcea de la curtea boierului cu alaiul de păsări după el’’.. Încheierea activităţii se axează pe fixarea conţinutului poveştii.mimarea unor acţiuni ce definesc anumite personaje alese de copii.. Aceasta este o modalitate des întâlnită la grupele mici.Cu ce personaj aţi dori sa nu semnaţi si de ce?’’ etc.Spuneţi titlul unei alte povesti/povestiri in care este pedepsita neascultarea (sau lenea.3.Cum cântă lupul la uşa iezilor?’’. .Ce reprezintă ghiocelul si de ce îl numim astfel?’’..Ce personaje v-au plăcut si de ce?’’.. . Educatoarea poate pune doua-trei întrebări cum ar fi: . . dorind sa cunoască tot ce au reţinut copiii si astfel sa transforme încheierea intr-o repovestire..

- redarea prin desen. adică de: • însuşirea conştientă. Copiii preşolari trebuie sa fie capabili de a-si exprima trebuinţele. Povestirile copiilor Povestirile copiilor apar sub formă: A. Repovestirea Prin activitatea de repovestire a textelor literare ( povesti. dar poveştile si povestirile trebuie sa fie simple. sa fie capabili sa comunice intre ei si cu adulţii. motivându-şi preferinţa. se dezvoltă gândirea logica si memoria copiilor. accesibile. B. lexical si gramatical. se exersează vorbirea. a unor secvenţe din povestire. gândurile si sentimentele. ei redau mai simplu sau mai dezvoltat conţinutul literar. A. povestiri create de copii. corecte sub aspect fonetic. la alegere. În repovestire contribuţia copiilor este restrânsă. povestiri ) expuse de educatoare. • să comunice gânduri si impresii despre întâmplări si personaje. inteligibila. Prin toate activităţile de educare a limbajului desfăşurate in grădiniţa de copii. se urmăreşte formarea capacităţii de exprimare exacta. • să aprecieze fapte ale acestora. Reuşita activităţii de repovestire depinde de gradul de însuşire a povestirii de către copii. repovestire. • să aleagă personajul care le-a plăcut sau pe care-l considera model. • să desprindă trăsături ale personajelor-. cu mijloace lingvistice proprii. care iau impresionat. Activitatea de repovestire se poate organiza începând cu grupa mica. 21 . cursiva. În funcţie de vârstă. Copiii trebuie: • să redea întâmplări reale sau imaginare in succesiunea lor. reproducerea trebuie sa fie exacta.

cât si povestirea creată de educatoare se pot realiza in forme diferite: a. Repovestirea pe baza unui plan verbal corespunzator fragmentelor logice ale povestirii Acest tip de repovestire face trecerea spre povestire libera. d. Repovestirile pe baza de tablouri / ilustraţii si cele pe baza unui plan verbal le oferă copiilor puncte de sprijin. b. Atat repovestirea unui text literar.• însuşirea temeinica a povestirii.repovestirea pe baza unor tablouri/ilustraţii ce redau episoadele principale ale povestirii. Repovestire pe baza unui text citit. a. daca este cazul. • Expunerea. a conţinutului povestirii • Repovestirea . c. Repovestire liberă. b.Repovestire pe baza unor tablouri / ilustraţii ce redau povestirii Desfăşurarea repovestirilor pe baza de tablouri / ilustraţii conţine următoarele secvenţe: • Introducerea în activitate . Pentru realizarea acestui deziderat se impune necesitatea repetării povestirii în afară activităţii obligatorii si necesiitatea expunerii in sala de grupa a unor tablouri sau ilustraţii ce redau conţinutul povestirii. cu cât se vor folosi mai putin de tablouri.copiii repovestesc conţinutul pe baza tablourilor care redau câte un episod al povestirii.Repovestirea pe baza unui plan verbal corespunzător fragmentelor logice ale povestirii.educatoarea anunţă titlul si autorul. pe scurt. • Repovestirea integrală -unul sau doi copii realizează repovestirea integrală. episoadele principale ale 22 . cu atat repovestirea devine libera. pot fi solicitaţi copiii sa completeze expunerea.

La grupa de cinci-sapte ani. pe fragmente. EXEMPLIFICARE Plan de întrebări dezvoltat pentru povestirea Ursul păcălit de vulpe de Ion Creanga. pe care copiii trebuie sa le identifice spunând titlul si autorul.larea repovestirii libere prin care se exerseza vorbirea libera a copiilor. 2. Desfăşurarea activităţii • Introducerea in activitate constă in: prezentarea unor imagini din poveste sau povestire. • Repovestirea conţinutului povestii / povestirii. accesibile copiilor. Educatoarea expune planul verbal pa baza căruia copiii realizează repovestirea. expunerea unei machete sau a unui decor. Povestirile scurte trebuie sa fie repovestite in întregime de un singur copil. Unde se află vulpea? Cine venea pe drum? 23 . audierea unui fragment din poveste / povestire. Planul verbal poa avea forma unor intrebari. se recomanda stimul. care delimitează secvenţele povestirii.a. povestirile mai dezvoltate pot fi redate de doi-trei copii. La grupa mare pregătitoare se poate urmări prezentarea unor detalii semnificative. prezentarea unui personaj din poveste / povestire. planul este simplu sau mai amplu: la grupa de patru-cinci ani. Organizarea activităţii – presupune asigurarea unui cadru adecvat desfăşurării activităţii si pregătirea materialului didactic.Educatoarea trebuie sa realizeze in prealabil un plan verbal accesibil si succint. Etapele activităţii de povestire pe baza unui plan verbal sunt: 1. planul trebuie sa fie mai amănunţit. unele întrebări pot solicita explicaţii si aprecieri ale faptelor. În funcţie de grupa de vârstă si de nivelul copiilor. care înfăţişează locul de desfăşurare a acţiunii s. se realizează pe baza unui plan verbal.

2. 24 . educatoarea îi ajuta pe copii sa descopere frumuseţea limbii literare. 4. Prinţesa este salvată de un fiu de împărat. planul de întrebări este mai redus: Grimm. stimulându-le interesul pentru carte. Împărăteasa doreşte sa aibă o fetiţă. 1. aprecierea faptelor personajelor din poveste / povestire ( fapte bune – fapte rele si motivarea acestora ). Împărăteasa cea rea este pedepsita. Încheierea activităţii se poate realiza prin: povestirea integrală a conţinutului povestii / povestirii. 5. Alba – ca –Zăpada ajunge la casa piticilor. Cum a reuşit vulpea să-şi găsească hrana? Cum l-a păcălit vulpea pe urs? Planul verbal pentru basmul Alba -ca. alegerea unui personaj preferat si motivarea alegerii. Împărăteasa cea rea încearcă sa o omoare pe prinţesă.Zăpada si cei şapte pitici de Fraţii 3. prin desen. Repovestirea pe baza unui text citit Prin lectura expresivă a unui text literar. recompensarea din fragmente a unei imagini din poveste / povestire ( puzzle ). a unei secvenţe din poveste / povestire sau a unui personaj îndrăgit.- Cum şi-a făcut rost de mâncare vulpea? Ce a facut taranul când a văzut vulpea in mijlocul drumului? Cum l-a pacalit vulpea pe urs? La grupa mare. prin aceasta pregătindu-i pentru activitatea şcolara. Împărăteasa – mama vitrega – hotărăşte sa scape de Alba–ca –Zăpada. redarea. c. 6. 3.

b. Totuşi. clarte si simple.Pentru copii este dificil aşa urmărească lectura unui text literar. d. la dezvoltarea unei vorbiri corecte. expresive. ca tip de personaje si ca mesaj. se recomanda recitirea integrala ( daca textul n u este de dimensiune mare ) sau parţiala a acestuia. Prin întrebări si răspunsuri. Întrebările trebuie formulate astfel încât răspunsul sa nu se reducă la cuvintele monosilabice: . În grădiniţa de copii povestirile create de copii au diverse forme: a. este necesar sa se asigure o succesiune logica a repovestirii si sa se acorde atenţie exprimării corecte. 25 . povestire pe baza unui plan dat. În încheierea activităţii. povestire creata pe baza unui sir de ilustraţii.da’’. Dupa citirea textului literar. După familiarizarea cu textul literar.nu’’. c. personajele si trăsăturile acestora desprinse din faptele lor. .. Demersul didactic următor este desprinderea / înţelegerea mesajului. contribuind la dezvoltarea gândirii si a imaginaţiei creatoare. aceasta presupunând atenţie si memorie de lunga durata.. Cele mai frecvente tipuri de povestiri create si practicate in grădiniţa de copii sunt povestirile copiilor create pe baza unui sir de ilustraţii si povestirile cu început dat. măcar prin simpla menţionare a titlului si a autorului. povestire după modelul educatoarei. se stabilesc momentele principale ale acţiunii. B. povestire cu început dat. Repovestirea liberă Repovestirea liberă se caracterizează printr-o mai mare libertate a imaginaţiei copiilor. Concomitent cu prezentarea conţinutului textului literar se explica cuvintele si expresiile necunoscute sau cu diferite conotaţii in text. Ei repovestesc in funcţie de preferinţă si de receptarea afectiva. nuanţate. d. educatoarea accesibilizeaza înţelegerea mesajului prin intrebari adecvate. fluente. Poveştile create de copii Povestirile create au evidentă valoare formativa. se reactualizează alte texte literare înrudite tematic.

prezentarea unui personaj cunoscut dintr-o poveste / povestire. înfăţişarea unui cadru de poveste. sa prezinte personajele principale. a unei machete. acţiunile acestora. sa înfăţişeze momente reprezentative. Desfăşurarea activităţii conţine următoarele secvenţe: • Introducerea în activitate. povestirea sa conţină evenimente in succesiune logica. eventual stări sufleteşti ale acestora ). gesturile. În construirea povestirii trebuie valorificate toate elementele componente ale ilustraţiei ( cadrul acţiunii.a. •să aibă valoare educativa si estetica. educatoarea orientează atenţia copiilor spre fiecare imagine. •să emoţioneze. Povestire creata pe baza unui şir de ilustraţii În povestirile create pe baza ilustraţiilor este necesar ca numărul ilustraţiilor sa se situeze intre 3 si 5. întrucât trebuie sa trezească interesul copiilor si dorinţa unei participări active. Etapele activităţii de povestire creata de copii pe baza de ilustraţii sunt: 1. • Expunerea tuturor ilustraţiilor ce urmează a fi folosite în această activitate. Organizarea activităţii presupune asigurarea cadrului optim si pregatirea materialului didactic. 2. Ilustraţiile trebuie sa îndeplinească si următoarele condiţii: • să fie simple si accesibile copiilor. in succesiunea logica. ei trebuind sa retina cadrul actiunii. •să fie vizibile pentru toţi copiii. întâmplările si personajele sa corespunda temei si conţinutului ilustraţiei. din teatru de păpuşi. personajele 26 . sa fie necunoscute copiilor. desen animat. folosirea unor jucării. Cu ajutorul întrebărilor. personajele. Acest moment se poate realiza prin: discuţii libere pe tema aleasa. • să înfăţişeze aspecte cat mai apropiate de experienţa de viaţă a copiilor. • Dirijarea observaţiei copiilor. moment la fel de important ca si la celelalte tipuri de povestiri.

Se vor surprinde emoţiile si sentimentele personajelor. corespunzator teblourilor.Cum pot acţiona personajele?’’. întâmplări importante si fapte ale personajelor din care se desprind trăsăturile lor. prin întrebări ca acestea: . Educatoarea trebuie sa stimuleze creativitatea acestora si formarea unei opinii personale.. • să-şi imagineze întâmplări si personaje adecvate începutului povestirii. . Activitatea se poate finaliza cu un joc de mişcare sau cu un joc muzical. coerent evenimente si personaje cu trăsături adecvate. • Compunerea povestirii de către copii Aceasta secvenţă a activităţii se poate desfăşura astfel: crearea povestirii pe fragmente. b. Copiii sunt solicitaţi sa dea un titlu corespunzător povestirii. • să prezinte corect. dezvoltarea unor trasaturi de caracter.Ce ai face tu in aceste împrejurări?’’. care trebuie sa continue povestirea începută de educatoare.Ce întâmplări pot avea loc?’’.. Realizarea acestei activităţi impune îndeplinirea următoarelor obiective: • să asculte cu atenţie expunerea educatoarei. Specificul acestei activitati consta in schimbarea rolului copiilor. povestirea integrala realizata de un singur copil. din ascultatori ei devin povestitori. Reuşita activităţii este determinata de calităţile începutului dat si de deprinderile copiilor formate în activităţile anterioare. prin aceasta realizanduse participarea afectiva a copiilor. Povestirile cu inceput dat În aceasta activitate li se solicita copiilor sa realizeze. povestirea integrala poate fi reluata de alt copil. • să sesizeze si să reţină elementele semnificative ale naraţiunii. cu mijloace lingvistice proprii. moment in care sunt antrenati mai multi copii. Încheierea activităţii consta in actualizarea unor povestiri înrudite prin tema cu povestirea creata de copii si sublinierea mesajului.. . 3. În funcţie de nivelul grupei.principale. logic. o povestire al cărei început este dat de educatoare. 27 .

Începutul dat trebuie: să trezească interesul copiilor. Puiul de Ioan Alexandru Bătescu-Voineşti. cu titlul Ursuleţii neastâmpăraţi. La întreruperea relatării. de aceea se recomanda sa fie inspirat din viata copiilor. În discuţie se subliniază consecinţele nefaste ale neasultarii parintilor care pot fi retinute pentru viaţa. 28 . de Charles Perrault. a adulţilor. • Prezentarea începutului povestirii Educatoarea trebuie să creeze un cadru adecvat temei alese. să sugereze subiectul pe care copiii trebuie sa-l dezvolte in expunere. a animalelor. să le stârnească imaginaţia. fie pe baza unor povestiri cu personaje copii sau pui de animale care trec prin diferite păţanii fiindcă nu asculta sfatul părintesc ( exemplu: Scufiţa Roşie. educatoarea va evalua povestirile. Desfăşurarea activităţii cuprinde mai multe secvenţe: • Introducerea in activitate se realizează printr-o scurta discuţie fie despre viata urşilor. educatoarea trebuie sa compună o povestire care sa fie model pentru copii. acest moment trebuie sa corespunda intrigii si sa faciliteze continuarea povestirii in mod personal si atractiv. În încheierea activităţii. În cazul in care nici o povestire nu îndeplineşte cerinţele didactice. Capra cu trei iezi de Ion Creanga si altele ). Reuşita activităţii este condiţionata si de momentul in care educatoarea întrerupe expunerea. Organizarea activităţii 2. apreciind-o pe cea mai reuşita. educatoarea trebuie sa pună câteva întrebări ajutătoare sau sa dea sugestii suplimentare. Exemplificare Povestirea cu început dat. 1. sa expună suficiente elemente despre personaje si situaţii posibile pentru a le facilita copiilor imaginarea unui conţinut in concordanta cu logica temei si a mesajului urmărit.

. astfel povestirea va deveni mai complexa.. desfăşurarea si încheierea activităţii ). activitatea reia cele trei etape principale ( organizarea. vrea sa culeagă mure de pe vârful dealului. Specific este faptul ca povestirea copiilor se realizează pe baza 29 . Cu cele mai reuşite creaţii sa se alcătuiască un album cu titlul ales de ei. mama-ursoaica îşi cheamă ursuleţii de la joaca si le spune sa nu se îndepărteze de casa in lipsa ei. astfel li se dezvolta deprinderile artistico-plastice. 3. Ca in fiecare dimineaţă. Dar ursuleţul cel mare. evidenţiindu-se bogăţia si originalitatea conţinutului. Ce credeţi ca a făcut Tomiţă?’’.Prin ce peripeţii a trecut?’’.. În depărtare se zăreşte un deluşor plin cu tufe de zmeura si de mure. La poalele dealului curge învolburat râul Repedea. Povestire pe baza unui plan dat Ca structura. c. Pot fi valorificate in structura aceleiasi povestiri interventtiile mai multor copii...Începutul povestirii trebuie întrerupt într-un moment care poate trezi curiozitatea si interesul pentru povestire. .. pe nume Tomiţă. Încheierea activităţii constă in aprecierea creaţiei fiecărui copil.. De exemplu: . care solicita imaginaţia creativă si starea emoţionala a copiilor.La marginea Pădurii de Argint străluceşte in soare căsuţa celor trei ursuleţi. Varianta Li se cere copiilor sa deseneze / picteze secvenţe din povestirea lor.Cum vreţi sa se încheie povestirea?’’ Educatoarea va îndruma povestirea fiecărui copil..Ce e au făcut ceilalţi doi ursuleţi?’’. coerenta si corectitudinea expunerii. . Se pot selecta acele povestiri care ar putea alcătui o cărticica ilustrată ( cu desene ale copiilor sau cu imagini decupate ) cu titlul Sa ne ascultam părinţii sau cu un titlu propus de copii.’’ • Crearea povestirii de catre copii Educatoarea orientează imaginaţia acestora prin întrebări ajutătoare: .

Ce sentimente ai faţă de bunici? Plan de idei sub forma de titluri pentru tema Jocurile copilului 1. Povestire după modelul educatoare O astfel de activitate se organizează la grupa de cinci-şapte ani.unui plan dat. Jocuri îndrăgite 2. Unde trăiesc bunicii tăi? 2. • Expunerea povestirii create de copii. apropiat de experienţa de viaţă a copiilor. Temele alese vizeaza experienţele lor de viaţă. sa aibă valoare educativa. Cum sunt bunicii tăi? 3. Jocul preferat 3. De exemplu: La bunici. Ce întâmplări ai trăit in casa bunicilor? 4. Copii participanţi la joc 4. Structura acestei activităţi conţine si secvenţe comune cu alte tipuri de povestire: 1. Organizarea activităţii 2. 1. Jocurile copilului etc. Exemplificare Plan de idei sub forma de propoziţii interogative pentru tema La bunici. in funcţie de nivelul copiilor. Desfăşurarea activităţii • Introducerea in activitate . • Expunerea povestirii-model de catre educatoare Povestirea trebuie sa aibă un subiect simplu. asigura succesiunea logica a întâmplărilor si reliefarea trăsăturilor personajelor implicate in povestire. Rolul jocului in viaţa copilului d. Duminica in familie. Planul de idei poate fi construit sub forma de propoziţii enunţiative.anunţarea temei si a unor obiective. de obicei un eveniment trait de ei • Aprecierea povestirii 30 . interogative sau sub forma de titluri. care îi orientează pe aceştia spre aspectele caracteristice ale temei alese. Planul poate fi mai dezvoltat ori mai succint.

întâmplări. Prin natura sa. Lectura pe baza de imagini Lectura pe baza de imagini este o activitate de educare a limbajului specifica învăţământului preşcolar. Va urmari. 3. prin relevarea cauzelor si relaţiilor dintre elementele constitutive ale imaginilor. Copiii trebuie să-şi imagineze locuri. Desfăşurarea acestei activităţi conţine doua componente: observarea dirijata a imaginilor si dezvoltarea capacităţilor de receptare si exprimare a mesajelor. in acelas timp. Încheierea activităţii presupune creativitatea din partea educatoarei. Percepţia se realizează prin metoda conversaţiei. disponibilitatea pentru nou si atractivitate. sunt actualizate reprezentări stocate in memoria copiilor. ca in lumea reala. folosind un limbaj propriu. Copiii trebuie sa analizeze imaginile. de la experienţa lor cognitiva. sa le compare si sa le interpreteze. pe baza cărora se realizează noi achiziţii de cunoaştere. momente trăite de copii. de la experienţa lor cognitiva. 31 . pornind de la elementele cunoscute de către copii. Componenta verbala a activităţii se realizează concomitent cu perceperea imaginilor. sintezei si a generalizarii datelor. De familia acestora sau de prieteni. Educatoarea are sarcina didactica de a stimula imaginaţia si de a încuraja originalitatea copiilor. ca in filme de desene anemate ori ca in vis etc. trebuie sa le descrie. • întâmplări din viaţa animalelor.Tematica povestirilor create de copii după modelul educatoarei poate fi legata de: • fapte cotidiene. fapte care s-au petrecut sau se pot petrece in viitor. sunt actualizate reprezentari stocate in memoria copiilor. materialul intuitiv contribuie la îmbogăţirea si sistematizarea percepţiei si a reprezentărilor copiilor. legat de diverse aspecte ale realităţii. Prima componenta consta in perceperea organizata si dirijata de catre educatoare a imaginilor pe baza analizei. educarea moiral-civica prin mesajul pe care copiii trebuie sa-l transmita prin povestirile lor. Materialul intuitiv are conţinut variat. întâmplări. la dezvoltarea gândirii acestora.

de catre educatoare. • experienţa de viaţă redusa. Metodica lecturilor pe baza de imagini este determinată de particularităţile de vârstă ale copiilor si de scopul activităţii. • să corespundă programei. vizibilitate. • să îndeplinească cerinţe didactice ( accesibilitate. • exersarea si îmbunătăţirea deprinderilor de exprimare corecta si coerenta. Ilustratiile sunt studiate temeinic. pentru a elabora chestionarul pe baza caruia se ajunge la formularea ideilor 32 . pentru a fi vizibile. ). Sub aspect tematic: • să asigure realizarea obiectivelor cognitive si afective. Particularităţile de vârstă ale copiilor sunt: • percepţie nesistematica. in prealabil. sa relateze acţiuni etc. • să contribuie la exersarea capacităţii de comunicare orala. Materialul intuitiv trebuie sa îndeplinească anumite condiţii: 1. de aceea se impune dirijarea percepţiei si interpretarea datelor sub îndrumarea educatoarei. atractivitate s. sa explice relaţii. • dezvoltarea unor trăiri afective. Din perspectivă scopului didactic: • să asigure formarea unor reprezentări corecte. fiind accesibil si interesant.a. 2. pentru a permite analiza si compararea elementelor componente. pentru a nu dispersa atenţia copiilor. izolata a unor elemente adesea nesemnificative. pentru a fi percepute fără dificultate.Activitatea de lectura pe baza de imagini duce la: • dezvoltarea capacităţilor intelectuale. incapacitatea de a recepta esenţialul. morale si estetice. • să aibă valoare estetica.. În lectura pe baza de imagini nu trebuie folosite multe ilustraţii. claritate. prin care copiii trebuie sa descrie. • dezvoltarea proceselor psihice. fara sesizarea relaţiilor dintre acestea. • să aibă dimensiuni corespunzătoare. • atenţie de scurtă durată.

sa dirijeze percepţia lor către elemente esenţiale si către detalii semnificative. si lectura pe baza de imagini presupune: 1. • să fie clare. 2. • să fie o formulare conştienta.. . sa conducă spre concluzii parţiale si finale. asezarea mobilierului corespunzator: in careu. Planul de întrebări trebuie sa orienteze atenţia copiilor.. pe doua rânduri sau in semicerc ).da’’. Întrebările trebuie sa asigure înţelegerea unitara a tabloului. • să fie accesibile. Planul de întrebări se poate realiza si pe parcursul desfăşurării activităţii. Structura activităţii de lectura pe baza de imagini Ca orice activitate cu preşcolarii. Desfăşurarea activităţii conţine următoarele secvenţe: 33 . • să fie concise. • să fire precise. pregătirea si aşezarea materialului ilustrativ pe suporturi si adunarea copiilor. sa aibă funcţii cognitive si educativ-formative. Întrebările trebuie sa creeze situaţii—problema.nu’’ ).principale. pe măsura ce se trece de la un aspect principal la altul. • să nu sugereze răspunsul si sa nu necesite răspuns monosilabic ( . • să fie complete. bazata pe înţelegerea aspectelor principale ale ilustraţiilor. organizând gândirea. Răspunsurile copiilor trebuie: • să fie corecte. sa îndeplinească următoarele condiţii: • să fie clare. Organizarea activităţii pregătirea sălii de grupă ( aerisire.

dezvăluindu-se treptat la momentul potrivit ). întrebarea . Ori de cate ori este posibil.. Cea mai atractiva si mai frecvent folosita formma de concluzii este povestirea prin care se releva semnificatia ansamblului. Reuşita activităţii depinde de calitatea dialogului cu copiii. după sinteza finala li se poate cere copiilor sa dea un titlu semnificativ fiecărei ilustraţii. parcurgând întreaga scara taxonomica pentru a ajunge la concluzii. Pentru perceperea imaginilor. Folosirea unor jucării sau a unor elemente de teatru de papusi creeaza dispoziţii intelectuale si afective optime pentru desfăşurarea activităţii. educatoarea orienteaza atenţia copiilor de la detalii la impresia de ansamblu. aceasta întrebare satisface curiozitatea copiilor si este adaptata particularităţilor de vârstă. prezentarea imaginilor si pregătirea pentru perceperea acestora. apoi către celelalte planuri ( identice ) componentele. cauze si efecte. sa descrie / sa relateze acţiuni. compararea si interpretarea acestora. sa evalueze. 34 . sa interpreteze. Este recomandabil sa se conceapă elementesurpriza ( imagini aflate pe stativ / pe tabla sunt acoperite sau aşezate întoarse. prin expuneri narative.materiale după încheierea activităţii. educatoarea orientează dirijează percepţia către planul central. determina motivaţia participării la activitate cu atat mai mult cu cat copiii pot fi anuntati ca aceia care sunt activi si răspund corect se pot juca cu aceste . descriptive sau explicative. sa descopere relaţii. • Perceperea / intuirea ilustraţiilor prin analiza. se poate prezenta o poezie sau o ghicitoare. sa enumere. În prealabil. prin convorbirea dintre educatoare si copii si prezentarea sintezelor parţiale.Ce vedeţi in tablou / imagine?’’ necesita ca răspuns al copiilor o enumerare. În aceasta secvenţă se folosesc mai multe procedee pentru captarea atenţiei si întreţinerea interesului copiilor.• Introducerea in activitate. se poate realiza o convorbire. După acest prim contact cu imaginea. sa denumească. realizata prin anunţarea temei. • Fixarea conţinutului principal al imaginilor si sinteza finala. descrierea. Se mai practica realizarea unei scurte povestiri cu caracter pregatitore.

fără suport intuitiv. Teme pentru lectura pe bază de imagini Familia mea. La spectacol. • reuşita acestei activităţi este condiţionată de volumul de cunoştinţe acumulate si de temeinicia însuşirii lor. De ziua mamei . 35 . Copiii se joaca ( la grădiniţă. Caracteristici: • este o activitate complexă de evaluare a limbajului. Camera copiilor. folosind cuvinte intrate in vocabularul lor activ. Toamna in parc. Micul gospodar. Copiii Romaniei. • se organizează un număr relativ redus de activităţi de convorbire. iarna. Încheierea activităţii consta in integrarea noilor cunoştinţe in sistemul celor însuşite anterior si asigurarea retenţiei. Copii. în urma unor activităţi de observare. Copiii îi ajuta pe părinţi.2. Despre o meserie frumoasa. povestire. În livada. • se bazează pe cunoştinţe însuşite anterior in alte activităţi. • se foloseşte cu precădere metoda conversaţiei. Obiceiuri de iarna. De ziua celor dragi. Ei au posibilitatea de a se exprima si de a-si susţine părerile in faţa unui colectiv. Frumuseţile tarii. La ferma de păsări / animale. lecturi pe baza de imagini sau in contactul direct cu obiectele si fenomenele lumii înconjurătoare. In excursie. in camera copiilor. • prin aceasta activitate se actualizează si sistematizează cunoştinţele. Despre o meserie frumoasa. Ce imagine urmeaza? CONVORBIREA Convorbirea este o activitate care îi pune pe copii în situaţia de a exprima independent. dezvoltându-si curajul opiniei. la grupa de cinci-şapte ani. Prietenii omului ( biectele de uz personal ). jocuri didactice. oocrotiti Pamantul!. O zi in grădiniţă.. calităţi ce le sunt necesare la intrarea in clasa întâi. pe o durata mai lunga. se dezvolta la copii capacitatea de a-si ordona si sistematiza reprezentările despre lumea reala. vara ). In parc.

Eficientizarea convorbirii impune: • planificarea activităţii din timp. contribuie la dezvoltarea capacităţii de a exprima si de a susţine părerile proprii în cadrul colectivului. cu întreaga grupă. concomitent cu urmărirea desfăşurării discuţiei. pentru a răspunde întrebărilor. • participarea copiilor la convorbire necesita activitate intelectuala intensa. curajul. constând in: concentrarea atenţiei pentru a recepta mesajul ( pentru a intelege intrebarea ). Sa spunem adevărul!. dezvoltarea limbajului contextual si la educarea atenţiei voluntare. comparaţiei si a abstractizarii.: Cum sa ne comportam in grădiniţă si acasă?. Sa fim harnici si cinstiţi! s. selecţionarea cunoştinţelor in vederea formulării răspunsului potrivit. astfel este dezvoltata gandirea prin exersarea operaţiilor si prin antrenarea calitatilor ei. dar se poate realiza si cu grupuri mici sau individual.a. • prin modul de desfăşurare a convorbirii se creează condiţiile exersării unor deprinderi de comportare civilizata în colectiv. • convorbirea prilejuieşte afirmarea opiniei. Convorbirea se organizeaza. pentru a completa răspunsurile colegilor si pentru a continua logic dialogul. se formează calităţi morale precum politeţea.. sa utilizeze anumite structuri gramaticale. in general. sa corespunda intereselor si preferinţelor copiilor. Cum ii ajutam pe părinţi?. sintezei. • alegerea temei. ). selectarea mijloacelor lingvistice pentru formularea corecta.• aceasta activitate contribuie la exersarea exprimării copiilor. 36 la . se formează sentimente si atitudini morale ( ex. care trebuie sa fie accesibila si atractiva. • prin tematica si conţinutul convorbirilor se formează si se consolidează reprezentări ştiinţifice si morale. • crearea unor situaţii diverse de viaţă. spiritul de cooperare si prietenie etc. efectuarea generalizărilor necesare pe baza analizei. copiii trebuie sa selecteze lexicul adecvat. logica a răspunsului. stăpânirea de sine.

o plimbare in parc. o excursie s. adică planificarea convorbirii la intervale optime si in număr restrâns. permiţând concluzii parţiale si finale.• accentuarea caracterului formativ. c. corespunzător nivelului grupei de vârsta. convorbiri pentru sistematizarea cunoştinţelor. alegerea procedeelor. care sa asigure participarea acestora pe tot parcursul activităţii.Dupa tematica: a. tematica referitoare la natura: anotimpurile. realizate după anumite evenimente: o observare. d. povestiri despre copilărie si despre vieţuitoare s. 37 . plante etc.a. b.Dupa scopul didactic a. Familia mea. Structura activităţii de convorbire Organizarea si desfăşurarea activităţii de convorbire impune pregătirea temeinica a educatoarei. in familie. • elaborarea unui plan de întrebări adecvat temei. care ţin de obiectivele. teme abordate in unele opere literare ( povesti.. teme de viaţa cotidiana: comportarea copilului la grădiniţă.. sub forma de întrebări care sa actualizeze cunoştinţe ale copiilor. convorbiri pentru verificarea cunoştinţelor.a. care pot fi interesante si educative pentru copii. de conţinutul. in societate etc. când tema permite sistematizări si generalizări. convorbiri pentru fixarea cunoştinţelor. de exemplu: Natura. c. de metodele si procedeele caracteristice acestei activităţi cu preşcolarii. b. Convorbirile se pot clasifica astfel: 1. intervin elemente specifice. 2. de exemplu: Anotimpurile. Activitatea de convorbire cuprinde aceleaşi etape ca si alte activităţi de educare a limbajului.. elaborarea planului de discuţie. teme referitoare la evenimente sociale.). animale.

• Convorbirea propriu-zisă Convorbirea propriu-zisă . cărora li se pot adaugă întrebări ajutătoare. o înregistrare pe caseta s. Desfăşurarea convorbirii • Introducerea in activitate Introducerea în activitate este orientata spre evocarea unor impresii. alţii – vizitatori care cer explicaţii ghidului.secvenţa principala a activităţii . conţinutul convorbirilor. Întrebările vizează: scopul activităţii. Aceste proiecţii nu trebuie sa conţină detalii care pot dispersa atenţia copiilor de la tema centrala. care trebuie sa creeze motivatia participarii la activitate. a unor trăiri afective puternice. poezii. În aceasta secvenţă se mai pot realiza scurte discuţii. de exemplu. Este recomandată utilizarea unor materiale emoţionale: ghicitori.a. un copil fiind ghid. in funcţie de caracteristicile grupei la care se realizează aceasta activitate. complexitatea tematica. Planul de întrebări poate fi comunicat copiilor la începutul discuţiei sau pe parcursul desfăşurării ei. Se pot folosi proiecţii de diapozitive si filme menite sa le creeze copiilor disponibilitate afectiva. o convorbire cu tema Oraşul meu poate alterna conversaţia cu jocul de rol. audierea unui fragment de cântec. pot fi antrenaţi copiii in instruirea planului de întrebări. care sa facă introducerea in subiectul convorbirii. Caracteristicile planului de întrebări: • Planul de întrebări trebuie sa conţină întrebări principale. îşi împărtăşesc impresii s.a. identica cu tema convorbirii. 38 .se realizeaza pe baza succesiunii intrebarilor educatoarei si a răspunsurilor copiilor. povestire succinta. Tot in funcţie de nivelul grupei. Se mai poate alterna discuţia introductiva cu jocul de rol. Aceleaşi procedee se pot folosi la o convorbire pe tema Ce-as vrea sa fiu? Sau Mijloace de transport etc. volumul de cunoştinţe actualizat. Organizarea activităţii consta in asigurarea cadrului potrivit 2.1. urmate de comentarii.

vântul.Cum sunt zilele si nopţile vara?’’. Întrebările de evaluare necesita motivarea fenomenelor.Ce legume se culeg toamna?’’. se pot reconstitui tablouri sau machete. fie cu copiii.presupune: enumerare: . ..Cum v-aţi petrecut vacanţă?’’. . .. să vizeze experienţa de viaţa a copiilor. . convorbirea de verificare .. .. bruma. să fie formulate simplu.. de asemenea solicita generalizarea. Cum este iarna?’’( comparatie ). b.Ce îşi pune un elev in penar?’’. Întrebările trebuie sa îndeplinească anumite criterii: să fie accesibile.Cum putem denumi cu un singur cuvânt ploaia.Cum îşi ajuta copiii parintii in gospodarie?’’. corect. in alta forma decât s-a desfăşurat discuţia.. cel mai adesea de către educatoare. reproducerea unor evenimente sau acţiuni: .De ce cad frunzele copacilor toamna?’’..De ce îngheaţă apa iarna?’’.Ce e activităţi desfăşoară copiii in grădiniţă?’’.Ce mijloace de transport care circula pe uscat cunoaşteţi?’’. .. interpretarea si clasificarea fenomenelor si a acţiunilor.. se pot comenta unele proverbe etc. sesizarea cauzelor si a consecinţelor.care solicita in principal operaţiile gândirii: . Succesiunea întrebărilor si a răspunsurilor alternează cu sublinieri. ţinând seama de nivelul grupei. acţiunea fiind dublata de verbalizare.. de aceea se pot folosi si elemente de joc. cu sistematizări ale răspunsurilor in forma concluziilor parţiale si finale. . . ninsoarea?’’.care solicita in primul rand memoria ..• Întrebările diferă in funcţie de scopul activităţii: a. succint. repetări ale unor aspecte principale. 39 . a acţiunilor. convorbirea de sistematizare ..Cum se numesc animalele care trăiesc pe lângă casa omului’’’ ( generalizare ). . clar. Concluziile se realizează oral.

. Ed. Colecţia .Didactica poostmodernă. 1976. Încheierea activităţii Încheierea activităţii adesea este inclusa in concluzii.Jocul şi jucăria. Preşcolarul şi literatura.2.Didactică şi Pedagogică Stanciu Mihai.1997.2003. Educarea limbajului în învăţământul preşcolar. Ed. desfăşurarea unui joc aplicativ.Universităţii Suceava Stanciu Mihai.Pedagogia pentru învăţământul preprimar.1964.Culegere Metodică.Didactică şi Pedagogică Integrarea copilului în activitatea şcolară.Bucureşti Psihologia copilului preşcolar.Ed.ED. Bratu Bianca.1972.Lyceum Document Metodic pentru activităţile de educare a limbajului la preşcolari.vol.Ed.V&Integral Dumitrana Magdalena. Didactică şi Pedagogică Material ajutător pentru aplicarea programei grădiniţelor de copii.1977.1999.1992..OK !Didactic Evghenia Aleksandrovna Ferina.Biblioteca Centrală şi Pedagogică Mateiaş Alexandra.Ed. dramatizarea unor acţiuni discutate...2001. audierea / vizionarea unor programe artistice etc.Didactică şi Pedagogică Cunoaşterea copilului preşcolar.1989.Ed.2003. Iaşi 40 .Ed.vol. se poate recurge la intonarea unui cantec..Iin Irimescu.Editată de Revista de pedfagogie Învăţământul preşcolar.Ed.Comunicarea scrisă.3.I.Ed.1978. Introducere în pedagogie. Pentru diversificarea si antrenarea tuturor copiilor.Cathedrea. premierea răspunsurilor foarte bune si încurajarea celorlalţi copii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->