P. 1
Indrumar de Eficienta Energetic A Pentru Cladiri

Indrumar de Eficienta Energetic A Pentru Cladiri

|Views: 244|Likes:

More info:

Published by: CătălinMihailChelaru on May 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

INDRUMAR de EFICIENTA ENERGETICA pentru CLADIRI - I

CUM FUNCŢIONEAZĂ O CLĂDIRE
1.1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE Noul concept al dezvoltării durabile determină o abordare diferită de cea clasică, cu care suntem obişnuiţi, atunci când este vorba de o clădire. În prezent, clădirea este considerată ca un organism într-o evoluţie continuă, care în timp trebuie tratat, reabilitat şi modernizat pentru a corespunde exigenţelor stabilite de utilizator într-o anumită etapă. De mare actualitate sunt analizele şi intervenţiile legate de economia de energie în condiţiile asigurării unor condiţii de confort corespunzătoare. Acest aspect a fost denumit eficientizarea energetică a clădirii. În paralel cu reducerea necesarului de energie, se realizează două obiective importante ale dezvoltării durabile, şi anume, economia de resurse primare şi reducerea emisiilor poluante în mediul înconjurător. Sporirea eficienţei energetice se poate realiza pe mai multe căi, de la educarea utilizatorilor clădirii în spiritul economiei de energie, la intervenţii ce sunt la îndemâna multora şi până la efectuarea unei expertize şi a unui audit energetic în urma cărora experţii recomandă o serie de soluţii tehnice de modernizare. Aceste soluţii depind de tipul,

vechimea şi destinaţia clădirilor şi se constituie în ceea ce se numeşte reabilitarea sau modernizarea clădirii. Reabilitarea/modernizarea termică a unei clădiri reprezintă îmbunătăţirea ei în scopul menţinerii căldurii la interior. Aceasta presupune adăugarea de izolaţie termică, etanşarea, îmbunătăţirea sau chiar înlocuirea ferestrelor şi a uşilor, precum şi îmbunătăţirea echipamentelor şi instalaţiilor cu care este dotată clădirea. Reabilitarea termică înseamnă şi implementarea de măsuri de eficienţă energetică în toate activităţile de renovare şi reparaţii ale clădirii. Eficientizarea energetică a clădirilor reprezintă o prioritate de prim rang, având în vedere slaba calitatea a majorităţii construcţiilor existente, fie vechi, fie ieftine. Pe de altă parte, costurile legate de reabilitarea termică a unei clădiri sunt mai mici decât costurile legate de instalarea unei capacităţi suplimentare de energie termică pentru încălzire. În România, consumurile energetice pentru sectorul populaţiei sunt la nivelul a 40% din consumul total de energie al ţării, iar ponderea aceasta s-a constatat mai mult sau mai puţin peste tot în lume. Clădirile civile, în care utilizatorul principal este omul, pot fi împărţite în două mari categorii:  clădiri de locuit, cămine, hoteluri  individuale – case unifamiliale, cuplate, înşiruite –  clădiri cu mai multe apartamente, multietajate de tip bloc cu apartamente  clădiri publice sau terţiare (clădiri cu altă destinaţie decât locuinţe)  spitale, creşe, policlinici  clădiri pentru învăţământ (creşe, grădiniţe, şcoli, licee, universităţi) şi sport  clădiri social-culturale (teatre, cinematografe, muzee)  instituţii publice (magazine, spaţii comerciale, sedii de firme, birouri, bănci) şi alte clădiri industriale;

Clădirile cu altă destinaţie decât cea de locuire se împart după modul de ocupare în clădiri cu ocupare continuă şi cu ocupare discontinuă, iar după clasa de inerţie termică în clădiri de clasă de inerţie mare, medie sau mică. Funcţiunea clădirilor civile este aceea de a crea în interior un climat confortabil, indiferent de sezon. În acest sens, elementele de construcţie care alcătuiesc anvelopa unei astfel de clădiri trebuie astfel concepute încât să asigure în interiorul încăperilor condiţii corespunzătoare de confort higrotermic, acustic, vizual-luminos, olfactiv-respirator. Noţiunea de confort trebuie să sugereze crearea unui mediu corespunzător desfăşurării vieţii normale. Confortul higrotermic se traduce în nivele de temperatură şi umiditate uşor de suportat. El se realizează cu consum de energie, fie pentru încălzirea spaţiului utilizat (iarna), fie pentru răcirea lui (vara). Din acest motiv, confortul higrotermic reprezintă componenta de confort direct legată de noţiunea de eficienţă energetică a clădirii în sensul că se urmăreşte atingerea lui cu consumuri energetice minime. Starea de confort termic dintr-o încăpere se realizează în condiţiile în care cel puţin 90% din utilizatori nu pot indica dacă ar prefera o ambianţă mai caldă sau mai rece. Identificarea exigenţelor de performanţă asociate realizării cerinţelor de confort termic ale utilizatorilor se face analizând atât aspectul obiectiv legat de necesitatea menţinerii temperaturii interne a corpului omenesc în jurul valorii de 37oC, cât şi aspectul subiectiv care se referă la metabolismul, sistemul termoregulator şi sensibilităţile proprii fiecărui organism. De la orice produs de tip “clădire” ceea ce se aşteaptă în final este un răspuns corespunzător la toate cerinţele/exigenţele utilizatorilor formulate de cei implicaţi în utilizarea ei. Formularea cerinţelor utilizatorilor nu se poate face decât în termeni calitativi cu referire la clădire în

influenţa agenţilor care acţionează asupra construcţiilor. inginereşti)  clădire = construcţtie având ca scop realizarea unor spaţii închise ce adăpostesc activităţi umane şi/sau procese tehnologice  element component = produs realizat ca unitate distinctă. Prin produs se poate întelege clădirea în ansamblu sau orice parte a acesteia. sau a părţilor componente) pe care aceasta trebuie să le îndeplinească pentru a satisface exigenţele utilizatorilor. destinat a fi încorporat în clădire pentru a îndeplini una sau mai multe funcţiuni specifice. În acest sens. . ţinând seama de diverşii agenţi care acţionează asupra clădirii.ansamblul ei. executată cu diverse materiale.  performanţă = comportarea unui produs în raport cu utilizarea sa.  cerinţa de calitate = Exprimarea calitativă a caracteristicilor clădirii (în ansamblu.  criteriu de performanţă = Caracteristică ce trebuie luată în considerare la detalierea şi cuantificarea condiţiilor tehnice în cantităţi denumite “niveluri de performanţă”  nivel de performanţă = valoare impusă pentru un anumit criteriu de performanţă în funcţie de condiţiile tehnice.  subsistem al clădirii = grupare de elemente componente care îndeplinesc împreună una sau mai multe funcţii necesare satisfacerii exigenţelor utilizatorului. având destinaţie precizată (construcţii civile.  construcţie = lucrare legată de teren.  ansamblu = reunirea mai multor elemente componente care asigură realizarea unei funcţiuni. se prezintă un mic dicţionar de termeni consacraţi:  exigenţa utilizatorului = Enunţarea unei necesităţi faţă de clădirea (construcţia) ce trebuie utilizată.  condiţie tehnică = Exprimarea şi detalierea în termeni tehnici de performanţă a cerinţei de calitate. industriale. pe bază unui proiect.

Nivelul de termoizolare asigurat pe baza metodologiei standard este reflectat în valorile rezistenţelor termice specifice ale elementelor de construcţie (pereţi exteriori. Deci. cu regim de înălţime preponderent de 5 niveluri. corespunzător fiecărei generaţii de astfel de standarde. în esenţă.2 milioane apartamente (cca 37% din total). planşee peste subsol). corespunde. Nivelul protecţiei termice a clădirilor a progresat pe măsură ce au evoluat prescripţiile tehnice specifice. Izolaţie termică. sănătatea oamenilor. Rezistenţă şi stabilitate B. terase. dar şi 9 niveluri. independent de sistemul structural utilizat. medii ponderate sau corectate cu influenţa punţilor termice. următoarele: A. în câmp curent. protecţia împotriva zgomotului şi de Nivelul protecţiei termice al clădirilor care alcătuiesc fondul existent de clădiri. având pereţii exteriori din zidărie de BCA sau cu panouri prefabricate de faţadă. cu cadre şi pereţi structurali din beton armat. există grupe de clădiri având acelaşi nivel de protecţie termică. hidrofugă şi economia energie F. indiferent de materialele utilizate pentru alcătuirea anvelopei clădirilor. . Siguranţă la foc D.Cerinţe de calitate ale unei clădiri sunt.şi termo-tehnic. cu regim de înălţime de 5 şi 9 niveluri. specificaţiilor şi exigenţelor impuse de standardele privind calculul higro.  Clădiri cu structura mixtă. Igiena. Principalele sisteme constructive practicate pentru clădirile existente au fost următoarele:  Clădiri integral prefabricate. refacerea protecţia mediului E. construite între anii 1960-1990 într-un volum de 1. precum şi nivelului tehnologic specific respectivei perioade. Siguranţă în exploatare C.

Înţelegerea modului în care funcţionează o clădire. Investiţiile contribuie la scară mai mare şi la economisirea resurselor primare de energie. Clădiri cu pereţi din beton armat. numărul apartamentelor din clădiri cu regim de înălţime de 2 şi 4 niveluri fiind relativ redus. În orice intervenţie de reabilitare. Scopul acestui capitol este acela de a prezenta sumar modul în care o clădire funcţionează ca un sistem. atât din punctul de vedere al construcţiei cât şi din punctul de vedere al echipamentelor şi instalaţiilor care o deservesc. O casă bine izolată este confortabilă. Orice activitate de îmbunătăţire menţine clădirea într-o formă mai bună. este esenţială pentru identificarea strategiilor ce trebuiesc adoptate pentru reabilitarea sa energetică. realizaţi cu utilizarea cofrajelor glisante şi cu structura de rezistenţă din cadre de beton armat monolit având magazine la parter .  Clădiri cu pere ţi din lemn. cu regim de înălţime de 2.. prelungindu-i durata de viaţă şi mărindu-i valoarea. iar un procent de 15-25 % de 9 niveluri. Fiecare parte a clădirii este legată de toate celelalte părţi. silenţioasă şi acumulează mai puţin praf şi polen la interior. efectele vântului şi vremii.într-un număr relativ mic. ventilare şi aerul necesar arderii în instalaţiile de încălzire. forţele care se manifestă într-o clădire trebuiesc menţinute în echilibru: sarcina structurală. precum şi la diminuarea poluării mediului prin emisiile de gaze inerente procesului de producere a energiei. Majoritatea clădirilor a avut regim de înălţime de 5 niveluri. căldură şi aer. De exemplu.4 niveluri. . adăugarea de izolaţie termică sau bariere de vapori şi aer afectează condiţiile de umiditate. paiantă sau chirpici.. cu multiple fluxuri şi componenete interconectate. fluxurile de umiditate. iar orice schimbare produsă într-un loc are efecte în alt loc.  Clădiri cu structura din zidărie de cărămidă.

Din acest motiv. separate de volumul clădirii prin pereţi sau/şi planşee. camere de pubele. spaţii de circulaţie şi alte spaţii comune. este recomandat să se apeleze la specialişti. fie sub această cotă. procedurile de instalatare şi tehnicile de construcţie sunt în mod normal specificate în coduri şi standarde. dacă măsurile de reabilitare nu pot fi implementate de către chiar utilizatorii sau proprietarii clădirii.Strategiile de reabilitare energetică a unei clădiri trebuie să ţină seama de asigurarea la interior a condiţiilor de confort. precum şi la pereţii în contact cu solul). care delimiteză volumul interior (încălzit sau răcit). amplasate fie peste cota terenului sistematizat.aerul exterior. pivniţe.2ANVELOPA CLĂDIRII Clădirea reprezintă un ansamblu de camere. . cât şi prin echipamentele şi instalaţiile din dotare. poduri. magazii. precum ventilaţia şi protecţia împotriva incendiilor. delimitat de o serie de suprafeţe care alcătuiesc anvelopa clădirii şi prin care au loc pierderile de căldură. de mediul exterior sau de spaţiile necondiţionate din exteriorul clădirii.sol (la plăci în contact direct cu solul. 1. . Caracteristicile materialelor de construcţie şi reabilitare. subsoluri tehnice sau cu boxe. În continuare se prezintă câteva aspecte legate de modul în care funcţionează o clădire. termoizolate în mod corespunzător (exemplu: garaje. Anvelopa unei clădirii este alcătuită din totalitatea suprafeţelor elementelor de construcţie perimetrale. cu accent pe schimburile energetice şi pe posibilităţile de economisire a energiei consumate. . atât prin construcţia propriu-zisă.încăperi anexă ale clădirii propriu-zise. neîncălzite sau mult mai puţin încălzite. Anvelopa clădirii separă volumul interior al clădirii de : . cu accent pe problemele de sănătate şi siguranţă. sănătate şi siguranţă pentru toţi utilizatorii clădirii.

precum şi accesul în şi înafara clădirii. protejează structura împotriva deteriorării. balcoane şi logii închise cu tâmplărie exterioară. mobilitate.a. aer şi umiditate între interiorul şi exteriorul clădirii.1. prin rosturi. În cele din urmă. Menţinerea condiţiilor dorite la interior se realizează prin controlul fluxurilor de căldură. ea conferă suportul structural pentru pereţi şi acoperiş. Prezenţa acestor fluxuri este ilustrată în Figura 1. rolul anvelopei este acela de a separa mediul controlat. În practică. Qv .a. în plus. având pereţii adiacenţi separaţi de clădirea considerată. Anvelopa reprezintă învelişul care protejează interiorul casei împotriva vântului. . ploii şi ninsorii. însă. confortabil de la interior de vremea de afară. O izolare echilibrată a tuturor componentelor este de multe ori însă imposibilă. având în vedere că aceste componente trebuie să satisfacă exigenţe diverse şi variate (transparenţă. Pentru o izolare eficientă a anvelopei. dar care au alte funcţiuni sau destinaţii (exemplu: spaţii comerciale la parterul clădirilor de locuit. trebuie luate în consideraţie toate componentele sale. Qc . ş. ş. alte clădiri.). nu este atât de simplu.- verande. caracteristici mecanice). O abordare globală a anvelopei reprezintă cheia unei izolări termice peformante. spaţii care fac parte din volumul constructiv al clădirii. birouri. unde se deosebesc fluxurile de căldură.). permite utilizarea luminii naturale. de fluxurile de aer şi umiditate realizate prin ventilaţie.

1 Fluxuri de căldură. Multă lume crede poate că. cea mai mare parte a căldurii se pierde prin acoperiş. pierderile de căldură pot apare prin pereţi – în subsol sau deasupra solului. Căldura „curge” de la orice suprafaţă mai rece spre una mai caldă.1 Anvelopa şi fluxul de căldură O condiţie importantă pentru realizarea confortului interior o reprezintă dotarea clădirii cu un sistem de încălzire care să furnizeze căldură pe perioada sezonului rece. astfel încât consumul de energie al sistemului de încălzire să fie minim necesar. În mod similar.2. aer şi umiditate prin anvelopa unei clădiri 1. . datorită aerului cald care se ridică. Dar caracteristica transferului de energie termică (sau căldurii.Fig. Aceasta nu este neapărat adevărat. numită popular „transfer de căldură”) este aceea că el este generat de orice diferenţă de temperatură şi poate avea loc în orice direcţie. fie în jos. O cameră încălzită plasată peste un garaj neâncălzit va pierde căldură prin podea. Căldura furnizată trebuie să fie menţinută la interiorul clădirii. fie în sus. fie pe laterală. 1. Este rolul anvelopei clădirii de a controla fluxul de căldură între mediul său interior şi cel exterior.

Proprietatea materialelor de a transfera căldura prin conducţie se numeşte conductivitate termică. O parte a căldurii se transferă şi prin amestecarea aerului cald cu aer rece.) sau naturale îndepărtate (vânturile). iar cel rece coboară. realizându-se prin acţiunea combinată a conducţiei termice prin fluid şi a mişcării macroscopice de ansamblu a fluidului. atunci când mişcarea fluidului este impusă cu mijloace mecanice (cu pompe. Materialele izolatoare termic au adesea o structură poroasă. ventialatoare etc. convecţia termică şi radiaţia termică. apoi circulă.Mecanismele (sau modurile) de transfer al căldurii sunt conducţia termică. Convecţia termică este de două feluri: convecţie forţată. cu spaţii umplute cu aer. aerul „culege” căldura de la peretele cald. ajungând la peretele rece prin care ea se pierde. . atunci când mişcarea fluidului se naşte natural din diferenţele de densitate generate de diferenţele de temperatură locale (fluidul mai cald urcă. Ca urmare.  Conducţia termică apare într-un mediu staţionar (fie el solid.  Convecţia termică apare intre o suprafaţă şi un fluid în mişcare. În literatura de specialitate sunt prezentate valori sau expresii de calcul pentru conductivitatea termică a majorităţii materialelor utilizate în inginerie. de exemplu. Într-o încăpere neizolată. reducând astfel fluxul de căldură prin anvelopă. iar valorile ei sunt dependente de temperatură. lichid sau gazos) prin transferul de energie microscopică de la particulele componente (molecule. formându-se aşa numiţii curenţi convectivi). Fluxul de căldură prin anvelopă se poate realiza prin unul. şi convecţie naturală. ca urmare a ciocnirilor inerente dintre particule. Aceasta din urmă este în mare parte responsabilă de transportul de energie microscopică între suprafaţă şi fluid. atomi) cu viteze mari spre cele cu viteze mici. conducţia termică se realizează mai bine prin solide şi lichide decît în gaze. două sau toate cele trei moduri. unde densitatea de particule este scăzută.

Azi. Cu cât rezistenţa termică este mai mare. În acelaşi timp. Aerul în repaus nu este bun conductor termic. Rolul izolaţiei este exact acela de a diviza volumul de aer în compartimente suficient de mici pentru a împiedica formarea curenţilor convectivi. chiar dacă temperatura aerului la interior este ridicată. în spaţii mai mari. Cu ani în urmă. în comparaţie cu celelalte moduri de transfer (la diferenţe mici şi medii de temperatură).  proprietate definită ca Rt = ∆T / Q [ K / W ] . căldura se poate pierde totuşi prin convecţie şi radiaţie. măsura eficienţei stratului izolator era grosimea lui. Însă. Radiaţia termică se manifestă la orice nivel de temperatură şi. O izolaţie sau alta poate avea grosimi diferite. ca urmare a modificărilor intervenite în configuraţia eelctronică a corpului emitor. Sunt situaţii în care radiaţia termică este mică. precum cavităţile din pereţi. prin analogie cu rezistenţa electrică a unui conductor Re = ∆V / I [V / A] . Radiaţia termică reprezintă energia emisă sub forma undelor electromagnetice. materialul izolator reduce radiaţia de la o suprafaţă la alta a compartimentului cu aer. precum radiaţia incidentă de la soare. cu atât fluxul de căldură prin material este mai mic. sau sunt situaţii în care radiaţia termică este dominantă (la diferenţe mari de temperatură. nu necesită un mediu transportor. chiar neglijabilă. aerul rămânând în repaus. spre deosebire de conducţie şi convecţie. sau pe timp de noapte spre spaţiul atmosferic îndepărtat). când tipurile de izolaţii erau extrem de limitate. În . ea pierde căldură şi simte frig. ele vor controla în mod egal pierderile de căldură. Controlul fluxului de căldură prin anvelopă se realizează prin intermediul unui material izolator termic. astfel că el reprezintă în principiu un izolant relativ bun. dar atâta timp cât rezistenţa lor termică este aceeaşi. izolaţiile se aleg funcţie de rezistenţa lor termică. Acesta înveleşte anvelopa clădirii pentru a-i reduce pierderile de căldură spre exterior. Dacă o persoană stă în faţa unei ferestre reci.

permiţând astfel transferul preferenţial al căldurii prin acea porţiune (de exemplu.2. O izolaţie termică funcţionează bine. ea trebuie să aibe densitatea corespunzătoare pentru a forma rezistenţa termică necesară. Deşi tehnologia de montaj este relativ complexă şi specifică locului şi nu face obiectul lucrării de faţă. 1. Atunci când izolaţia se aplică peste una din feţele punţii termice. subsol şi pe pereţii exteriori. o grindă în perete). ea acţionează ca o barieră.  Izolaţia trebuie să aibe grosimea permisă de mărimea spaţiului şi. Orice porţiuni goale sau colţuri vor permite apariţia convecţiei termice. atunci când este formată din material moale şi poros.2 Anvelopa şi fluxul de aer .  Punţile termice trebuiesc evitate oriunde este posibil. dacă este montată corespunzător în pod.  Starea şi grosimea izolaţiei existente impun grosimea şi felul izolaţiei care trebuie adăugate.ghidurile de profil sunt listate toate materialele de construcţie şi de izolaţie împreună cu rezistenţa lor termică. Mărimea izolaţiei termice se alege funcţie de mai mulţi factori:  Normativele în domeniul reabilitării termice a clădirilor pot cuprinde specificaţii asupra grosimii izolaţiei care trebuie adăugate. După cum sugerează şi numele.  Derularea altor lucrări de reabilitare poate permite reizolarea casei la un nivel superior. puntea termică reprezintă o porţiune de anvelopă cu rezistenţa termică conductivă mai mică. se pot indica următoarele recomandări generale:  Izolaţia trebuie să umple spaţiul complet şi uniform.  Modul în care este construită casa determină câtă izolaţie poate fi practic adăugată. blocând fluxul de căldură. capabile să by-paseze complet izolaţia.

unde aerul cald.  Efectul de vânt apare atunci când vântul suflă spre clădire.  echipamente dotate cu arzătoare sau ventilatoare de aerisire. iar aerul care intră este uscat şi creează curenţi neconfortabili. fereastră deschise – un orificiu. Aerul care iese transportă căldură şi umiditate. cunocut ca efect de coş. iar în punctul de impact cu peretele energia cinetică se transformă în energie potenţială de presiune (se aplică aici bine-cunoscuta lege a lui Bernoulli). În modul acesta.  Efectul de stratificare apare în casele încălzite. presiunea aerului creşte pe partea dinspre care suflă vântul. urcă şi se destinde. în partea de jos a clădirii se creează o uşoară depresiune care forţează aerul exterior să pătrundă la . În condiţii de iarnă. Diferenţa de presiune poate fi cauzată de orice combinaţie între:  vânt.Printre alte probleme. Pe de altă parte. O dată cu ridicarea aerului cald. aerul este forţat să treacă prin anvelopa clădirii. trebuie să existe un spaţiu gol (o gaură – uşă. o fantă) şi o diferenţă de presiune între interiorul şi exteriorul anvelopei. menţionate mai jos. creînd la partea de sus a clădirii o presiune mai mare. Deoarece aerul cald poate conţine cantităţi mari de vapori de apă. presiunea aerului pe faţa opusă a clădirii scade datorită antrenării de către vânt a aerului lateral clădirii. de densitate mai mică. fluxul de aer este de asemenea principalul mijloc prin care umiditatea străbate anvelopa. schimbul de aer prin anvelopă poate reprezenta o sursă importantă de pierdere termică. Aerul scapă afară prin fisurile din plafon şi prin crăpăturile din jurul ferestrelor de la etajele superioare. Pentru ca aerul să traverseze anvelopa clădirii. iar aerul din clădire este forţat să iasă afară.  diferenţă de temperatură care conduce la fenomenul de stratificare termică pe verticală. iar aerul este forţat să pătrundă în clădire.

Din acest motiv. nocive pentru sănătate. ventilatoare sau coşuri cu tiraj corespunzător).2 Fluxul de aer prin anvelopă . pătrunde aer proaspăt din exterior. fapt pentru care se prevăd modalităţi de asigurare a acestui aer în exces (de exemplu. aşa că. 1.  Efectul de ardere şi ventilare se datorează echipamentelor şi instalaţiilor cu procese de ardere a unui combustibil. petrol sau gaz natural. Sobele deschise sau şemineele trebuie să evacueze gazele de ardere. iar odată cu ele se evacuează şi mult aer. prin anvelopă. fie el lemn. Efect de vânt Stratificare termică Efecte de ardere şi ventilare Fig. grătare amplasate pe sobe. uscătoare de rufe sau alte ventilatoare de aerisire existente în clădire. Procesul de ardere necesită mai mult aer care să permită oxidarea elementelor chimice combustibile. ventilatoare mai mari din sistemul central de aerisire. încăperile dotate cu sobe sau şeminee au curenţi de aer mai intenşi decât celelalte.interior prin orice neetanşeitate sau deschidere din anvelopă. La fluxul de aer prin anvelopa clădirii pot contribui şi ventilatoare mici de bucătărie sau baie. Aerul acesta trebuie înlocuit pentru menţinerea presiunii din interior.

Uneori. anvelopa este îmbrăcată în plăci de carton tratat sau alefină care. care trebuie realizate deodată:  Prevenirea scurgerilor necontrolabile de aer prin anvelopă. cazan de apă caldă).  O clădire mai curată şi mai calmă. pe lângă rolul de material de construcţie. Prin aceasta. Bariera de aer blochează aerul din interior şi-l împiedică să iasă în exterior. precum:  Economie de bani şi energie  Clădire mai confortabilă fără zone reci şi curenţi de aer.  Protecţia materialelor clădirii împotriva stricăciunilor cauzate de umiditate  Un spor de confort.Controlul fluxului de aer între interior şi exterior asigură multe avantaje. ea trebuie protejată împotriva vântului ce suflă dinspre exterior.  Asigurarea aerului proaspăt şi evacuarea aerului uzat. . se elimină aerul uzat şi îmbâcsit şi se asigură aerul în exces necesar pentru realizarea în siguranţă a proceselor de ardere. dar şi împotriva scăpărilor de aer dinspre interior. Pentru a fi eficientă. sănătate şi preotecţie. bariera de aer îndeplineşte două funcţii importante:  reduce pierderile de căldură prin împiedicarea circulaţiei de aer prin anvelopă (aerul cald care iese este înlocuit de aer rece din exterior).  Asigurarea tirajului şi aerului de ardere necesar arzătoarelor din dotarea casei (şeminee. acţionează şi ca bariere de vânt. aragaz. Controlul fluxului de aer implică trei activităţi simple. izolaţia termică trebuie să includă spaţii mici de aer nemişcat. Bariera de vânt este amplasată pe partea din exterior a anvelopei pentru a proteja izolaţia de aerul atmosferic în mişcare. De aceea.

acoperiş). elemente de construcţie. Datorită numeroaselor componente care alcătuiesc anvelopa unei clădiri (precum: pereţi. ea poate fi chiar combinată cu bariera de vânt. iar pierderile de căldură prin convecţie sunt reduse semnificativ. materialul din care este confecţionată bariera poate fi ferit de temperaturile extreme din timpul iernii sau verii. muchiilor. De fapt. ceea ce îi sporeşte durabilitatea.  Praguri. Mai jos. bariera de aer poate fi combinată cu bariera de vapori. golurilor sau fisurilor. amplasată deci la exteriorul anvelopei. În varianta de amplasare la interior. trape. prin etanşarea tuturor îmbinărilor. fundaţii. sunt descrise câteva componente tipice pentru bariera de aer:  Foi de polietilenă sau tencuială – pentru suprafaţele mari (pereţi. plafoane)  Ferestre. este împiedicată circulaţia aerului prin perete. aerisiri cu clapă – incluse în construcţie din alte considerente specifice. însă bariera de aer este instalată pe partea din interior a anvelopei. Astfel. uşi. . ferestre. protejează izolaţia şi structura de rezistenţă împotriva stricăciunilor cauzate de umezeală atunci când vaporii de apă condensează în ansamblul anvelopei.  continuă. uşi. bariera de aer reprezintă un sistem alcătuit din multe componente care sunt legate unele de altele. este imposibil ca bariera de aer să fie alcătuită dintr-un singur material care să învelească complet clădirea. Pe de altă parte. De obicei. acolo unde poate fi menţinută caldă. profiluri metalice de rame la ferestre – în fapt. bariera de aer trebuie să fie:  rezistentă la mişcarea aerului. Pentru a fi eficientă.  suficient de rigidă şi rezistentă pentru diferenţele de presiune. Bariera de aer poate fi instalată oriunde în anvelopă.

În cazul în care anvelopa este suficient de etanşă. Clădirile mai vechi sunt ventilate prin scurgerile necontrolate de aer ce au loc la deschiderea ferestrelor şi uşilor.  un mijloc de asigurare a aerului proaspăt  un mod de distribuire a aerului proaspăt în întreaga clădire. Călăfătuială (etanşare cu ipsos). punându-se doar problema completării lui cu elementele lipsă. periculoasă chiar. în esenţă. A nu se uita că o clădire complet etanşă este nesănătoasă. Multe dintre clădiri au deja componente ale sistemului de ventilare. evacuarea aerului uzat poate fi asigurată prin ventilatoare mici amplasate în bucătării şi băi. Un sistem de ventilare controlată are. benzi adezive – etanşează îmbinările componentelor pentru a asigura continuitatea barierei de aer. rezultatul unei renovări majore sau caracteristica unei construcţii noi de calitate. poate intra prea mult aer din exterior.  elemente de control pentru sistemul de ventilare. Pe vreme rece şi vântoasă. toamna sau primăvara. Uscătoarele de rufe au de cele mai multe ori conducte de evacuare conectate la exterior. acolo unde umiditatea este mare. controlul fluxului de aer trebuie în mod obligatoriu completat cu sisteme de aerisire şi ventilare. Ventilarea controlată. patru componente:  un mijloc de evacuare a aerului uzat şi a vaporilor de apă în exces. schimbul necesar de aer se poate realiza pe toată durata anului printr-un sistem controlat de ventilare. nu se asigură uneori suficient aer proapăt. Asigurarea aerului proaspăt poate fi realizată în clădirile . În cazul în care bariera de aer există şi este continuă. garnituri de tot felul. cauzând curenţi neplăcuţi şi scăderea temperaturii interioare (sau creşterea costurilor cu căldura suplimentară necesară). Astfel. Pe de altă parte. ceea ce nu este întotdeauna confortabil şi eficient.

foarte etanşe. se poate instala un sistem central de alimentare cu aer. În cazul clădirilor mai vechi. atunci se poate aprecia că nivelul de ventilare al clădirii este satisfăcător. se recomandă o capacitate de ventilare de ½ schimburi de aer pe oră. dacă pe ferestrele cu geam dublu apare condens doar în cazul cîtorva zile foarte reci. În mod uzual. cu tuburi către fiecare cameră şi un ventilator care să asigure circulaţia aerului. se realizează o setare automatizată a ventilatorului de evacuare. scurgerile necontrolate de aer rămân semnificative chiar şi după execuţia unor lucrări majore de renovare şi reabilitare. Aceasta înseamnă că. însă. Acest sistem se potriveşte cel mai bine caselor mici sau cabanelor. Una dintre metodele de control utilizează umiditatea ca indicator al cantităţii de aer necesar a fi evacuate. Volumul de aer schimbat este însă şi mai mare. capacitatea de ventilare controlată necesară este ceva mai mică. În sezonul rece. duşuri sau prezenţa mai multor persoane.dotate cu sisteme de încălzire prevăzute cu circulaţie forţată de aer prin instalarea unei tubulaturi conectate la exterior şi acţionarea la turaţie redusă a ventilatorului sistemului de încălzire chiar şi în absenţa încălzirii. În cazul clădirilor noi. În cazul în care clădirile au radiatoare individuale în încăperi. Elementele de control sunt de obicei montate pe partea de evacuare a sistemului. În general. cu posibilitatea de intervenţie manuală pentru cazuri deosebite precum gătit. Ca urmare. partea de alimentare răspunde pasiv prin simpla înlocuire a cantităţii de aer evacuat. Un indiciu clar de apreciere a necesarului de ventilare suplimentară îl constituie nivelul de umiditate şi apariţia condensului. numai prin ventilare mecanică. aerul rece din exterior trebuie preâncălzit sau temperat prin amestecarea cu aer cald de la interior. O ventilare mai intensă . jumătate din volumul de aer al clădirii este înlocuit cu aer exterior în decurs de o oră. având în vedere ca scurgerile necotrolate se aer prin anvelopă nu pot fi eliminate practic complet.

Aceste instalaţii necesită aer* pentru oxidarea elementelor chimice combustibile (C.) Permeabilitatea (sau etanşarea) clădirii la aer se poate măsura cu ajutorul unor teste speciale. etc. putrezirea lemnului. precum cele cu gaz trasor sau uşă suflantă (vezi §5. boilerele cu gaz pentru apă caldă.3 Anvelopa şi adâncimea=Σ ∆ h Peretele subsolului de umiditate fluxul Podea pe sol Podea pe sol Umiditatea cauzeazăsolului Nivelul fărâmiţarea betonului. O2. * aerul atmosferic este format din aer uscat (21%O2. Asigurarea aerului de ardere.poate fi necesară chiar dacă umiditatea nu este foarte ridicată. Acest din urmă caz pune probleme serioase de sănătate şi siguranţă. uscătoare cu gaz. Clădirile mai vechi. dar există alte surse de poluare precum fumatul sau alte îndeletniciri (lucru la traforaj. sobe cu lemne. La clădirile mai etanşe sau acolo unde există mai multe instalaţii ce necesită aer (ventilatoare. CO. poate strica tencuiala şi distruge covoarele. şeminee). deoarece inversarea tirajului la coş înseamnă evacuarea gazelor de ardere nocive la interiorul clădirii. sobe cu gaz. O instalaţie de ardere cuprinde un dispozitiv ce arde combustibil. cojirea vopselii. sisteme de evacuare.exces . H2O. Exemple de instalaţii de ardere sunt: cuptoare. sau chiar inversată. este posibil ca circulaţia aerului dinspre exterior să fie insuficientă.4). toate sunt instalaţii cu ardere ce pot intra în dotarea unei clădiri. Ca urmare. un bun control al fluxului de aer trebuie să asigure cu precădere condiţii optime de funcţionare pentru toate instalaţiile cu dispozitive de ardere. asigură în mod obişnuit suficient aer prin fisurile şi orificiile existente în anvelopă. SO2. umiditatea reprezintă o cauză majoră de distrugere a componentelor unei clădiri. neprevăzute cu o barieră de aer etanşă. 1. Sub toate formele sale.2. S) şi pentru alimentarea tirajului la coşul care evacuează gazele rezultate din ardere (CO2. 79%N2) şi umiditate (cca. maşină casnică de ţesut. 10 g apă la 1 kg de aer uscat) . H2. N2 ). şeminee.

Umiditatea poate apare sub formă de solid. Aceasta este generată de prezenţa unei diferenţe în c condens presiunea vaporilor de apă şi de rezistenţa materialului y = ax +b traversat la această diferenţă. curăţenie. Sub diversele ei forme. acţiunea capilarităţii depinde de prezenţa unor spaţii foarte înguste. o parte din vaporii de apă din aer se depun pe geam şi . cu atât mai mare cu cât temperatura aerului este mai mare. Când aerul interior vine în contact cu geamul rece.0 Prin comparaţie. sau prin utilizarea de sisteme umidificatoare. când aerul nu mai poate îngloba vapori de apă. zăpadă. 3. Acesta se întâmplă la umiditatea relativă de 100%. sau poate fi interioară. S S Sarcina de bază Sarcina legată de  Circulaţia aerului prin anvelopă realizează o circulaţie î încălzire simultană de umiditate.  Capilaritatea permite circulaţia apei în toate direcţiile. lichid sau vapori. sub formă de apă în sol. fluxul de aer printr-o mică crăpătură în anvelopă transportă de circa o sută de ori mai multă umiditate decât difuzia prin materialele anvelopei clădirii.0 condensează şi devin apă lichidă. întâlnite la înfăşurările suprapuse sau la materialele poroase (precum betonul şi solul).0 Vaporii de apă devin o problemă atunci când 1. umiditatea străbate anvelopa clădirii în mai multe moduri:  Apa se scurge de pe acoperiş sau pe geamul ferestrelor sub acţiunea gravitaţiei. Un exemplu tipic îl reprezintă 0. Sursa de umiditate poate fi exterioară.  Vaporii de apă izolaţie ipot străbate materialele şi prin difuzie. 2.0 anumită cantitate de vapori de apă. gheaţă. Aerul conţine întotdeauna o 4. adică condens. ploaie.0 condensul format pe ferestre. temperatura lui scade şi odată cu ea -0. gătit).5 şi capacitatea aerului de a îngloba umiditate. creând un efect de sugativă. sub formă de vapori produşi de către ocupanţii clădirii (prin respiraţie) şi activităţile lor (spălat. ceaţă şi scurgeri pe suprafeţe. ca urmare.

presiunea de saturaţie. CO2. utilizata la Elementele de construcţie precum consumatorii finali. planurile constructiei. sarcina de baza) va apare Performanta condens energetica a cladirii datorită ∆ p (utilizari ale energiei. Dacă geamul este sub zero grade. C  Micşorarea producţiei de umiditate. presiunea utilizaref a(masa de vapori de apă) reală. <10%  Evacuarea la exterior a umidităţii în exces. acoperişul. f (t) interventii recente. umiditatea Anul 1 depusă se transformă în Anul 2 gheaţă. scurgerile. tipare de energiei) Fig. în construcţie coeficientul total de pierderi al cladirii. mx a D . şi hidro-izolaţia din subsol protejează coeficientul total de clădirea împotriva apei lichide.condensează. date climatice. 25 30 Temperatura exterioară [oC] Parametrii constructiei (eficienta condens echipamentelor. astfel încât una Anul 4 condensul se poate forma chiar în condiţii de umiditate -5 0 5 interioară redusă. Condensul apare mai ales în încăperile mai 10 15 20 umede din clădire. (consumul total de controlul fluxului de energia energie. precum bucătăriile şi băile. 1. numite şi echipamentul) strategii: Modelul  Tehnici de construcţie directmenţin umiditatea departe de care structura clădirii. umiditate prin anvelopă este foarte important. Controlul fluxului de vapori pierderi al cladirii) de apă protejeazăDescrierea cladirii structura clădirii şi asigură nivelul confortabil de umiditate la interior. (imprejurimile.3 Apariţia condensului în peretele anvelopei Utilizarea energiei Modelul Invers la cladire Pentru ca clădirile să fie durabile şi confortabile. Controlul umidităţii se realizează pe trei căi. O fereastră cu un singur geam este mai rece decât Anul 3 cu două geamuri.

pot avea probleme cu normală umiditatea. fără a se răci suficient pentru a suprafaţa interioară .3 Spălatul vaselor (de 3 ori zilnic) 3. în perioada sezonului umed.0 A VA În ciuda umidităţii produse. majoritatea caselor vechi B au iarna aerul atât de „uscat”. E B A CO O O familie de patru persoane poate produce circa 63 litri 2 de apă pe săptămână prin CO activităţile casnice curente.8 Uscatul rufelor la interior 10.a. Atunci când hidro-izolaţia din subsol2nu există sau este deteriorată. forţând aerul cald şi umed din interior să iasă afară prin partea superioară a clădirii. ploios. Aerul rece nu poate îngloba o cantitate prea mare de vapori de apă.Chiar şi casele în Operare aparenţă uscate. capilaritate şi se evaporă pe suprafaţa pereţilor şi a podelei.2 Îmbăiat 2. încât au nevoie de sisteme de umidificare a aerului.3 Respiraţie normală şi evaporare la nivelul 38. vânt pe  Subsolurile umede.5m2 1. Compoziţia fundaţie prin efectul de apa din sol se infiltrează pring. materialele şi finisajele clădirii absorb umiditate. Şi nu în cele din urmă. fără scurgeri prin acoperiş sau infiltraţii în subsol. Aceasta pentru că sursele de umiditate nu sunt Aer insuficient întotdeauna evidente: Aer în  Ocupanţii şi activităţile lor.  Ploaia bătută de excespereţi. aerul rece şi uscat din exterior pătrunde la interior. pe care o eliberează apoi în perioada sezonului rece.4 Spălatul rufelor 1.0 V A Spălatul uneiBpodele de 30. Aerul cald trece condens la rapid prin anvelopa neizolată.0 V pielii de la ocupanţi B Total 63.  Umiditatea depozitată în materialele şi finisajele clădirii.] Activităţi pentru o familie de patru persoane: Gătit (3 mese zilnic) 6. Umezeala produsă prin activităţi casnice curente [ litri/săpt. În casele cu multe scurgeri necontrolabile de aer.

Se pot manifesta atunci efectele negative sub forma deteriorării izolaţiilor. O umiditate relativă de peste 20% previne senzaţia de uscăciune din gât şi conferă aerului ambiant calitatea de confortabil. pătarea pereţilor şi plafoanelor. precum şi folii impermeabile care să prevină infiltrarea apei subterane în fundaţie prin efectul de capilaritate. În plus. tablă de zinc). trebuie asigurate scurgeri de mărimi şi pante corespunzătoare. aceasta se poate produce chiar în structura anvelopei. este favorabil plantelor şi ajută la păstrarea mobilei în condiţii mai bune. o umiditate relativă de peste 40% poate cauza gheaţă şi ceaţă pe geamuri. cojirii vopselelor. Pentru a menţine structura clădirii uscată se apelează la următoarele patru tipuri de acţiuni:  Protecţia împotriva vremii şi umezelii exterioare presupune învelirea anvelopei într-un material impermeabil (carton asfaltat.cauza condensarea vaporilor de apă conţinuţi. Când umiditatea relativă depăşeşte 50%. putrezirii lemnului. Fenomenul apare deoarece aerul umed şi cald se răceşte în straturile mai reci ale structurii. dacă este foarte frig. cojirea vopselelor. . formarea mucegaiului şi apariţia mirosurilor neplăcute. eliberând umiditate sub formă de lichid. instalarea de streşini şi alte tehnici de construcţie care să îndepărteze apa sau să reziste apei. controlul microbilor aerobi devine dificil. fărâmiţării materialelor. Dacă se adaugă izolaţie termică la interior. Sub niveleul solului (cota „0”). apa poate chiar îngheţa. aerul umed elimină electricitatea statică din clădire. partea exterioară a peretelui devine mult mai rece. Pe de altă parte. apariţiei mucegaiului şi altele. Apariţia condensului pe geamuri reprezintă un indicator al unei umidităţii ridicate. Un higrometru sau alt senzor de umiditate poate însă indica cu mai multă exactitate nivelul de umiditate. în lipsa unei protecţii suplimentare împotriva condensării.

cu condiţia să îndeplinească ambele tipuri de proprietăţi şi să fie instalat corespunzător. vopselele pe bază de ulei şi vopselele impermeabile speciale. evacuarea aerului umed şi înlocuirea lui cu aer proaspăt uscat. unele materiale de izolare termică şi placajul. se preferă instalarea barierei în interiorul peretelui sau plafonului. iar în al doilea rând. De exemplu.  Asigurarea „respiraţiei” anvelopei spre exterior permite clădirii să facă faţă fluctuaţiilor sezoniere în umiditate şi să elimine orice umezeală care pătrunde în anvelopă. O barieră de vapori eficientă trebuie să fie:  rezistentă la difuzia de vapori  durabilă. fie dinspre exterior. însă. Un acelaşi material poate reprezenta în acelaşi timp barieră de aer şi barieră de vapori. Poziţionarea barierei de vapori trebuie reglată la clădirile cu umiditate interioară mare sau atunci când clima este extrem de rece. Ca regulă generală. Bariera de vapori poate fi alcătuită din materiale diferite în diferite părţi ale clădirii. În unele cazuri. bariera de vapori trebuie montată pe partea caldă a izolaţiei. Materialele care pot fi folosite ca bariere de vapori includ polietilena. dar astfel încât circa 2/3 din grosimea structurii să fie spre partea rece. foliile de polietilenă şi plăcile de ghips cu foiţă metalică pe una din feţe pot combina cele două roluri.  Împiedicarea aerului umed să pătrundă în anvelopă presupune instalarea unei bariere de vapori care să reducă transportul umidităţii prin difuzie şi instalarea unei bariere de aer care să împiedice transportul umidităţii o dată cu fluxul de aer. Aceasta se realizează .  instalată pe partea caldă a peretelui  nu neapărat continuă. Reducerea umidităţii la surse implică în primul rând o producţie redusă de vapori de apă. fie dinspre interior.

cerinţe care în principal se referă la confort termic.1 Instalaţii de încălzire . structura anvelopei are un interspaţiu gol. În primul. 1. O atenţie specială trebuie acordată echilibrului dintre fluxul de aer şi cel de umiditate. fie dinspre interior. În cel de-al doilea caz. consumând în schimb o formă de energie. În ziua de azi. imediat după stratul exterior de faţadă şi înaintea următorului strat de rezistenţă.3. Această formulă constructivă nu trebuie combinată cu instalarea de straturi izolante termic pentru că prezenţa curenţilor convectivi de aer intensifică şi transferul de căldură. Raporul dintre efectul util (sau performanţa) şi energia consumată defineşte eficienţa unei instalaţii. Aerul din interspaţiu devine cărăuşul umezelii care pătrunde fie dinspre exterior. Exemplele şi explicaţiile de mai sus subliniază necesitatea de a considera clădirea ca un sistem în ansamblu său.3 INSTALAŢIILE CLĂDIRII Utilizatorii unei clădiri au o serie de cerinţe faţă de clădire. mai ales atunci cînd se urmăreşte executarea unor lucrări de renovare şi reabilitare. cu cel mai rezistent la apă amplasat pe partea caldă. precum şi efectelor pe care diversele intervenţii făcute le au asupra sistemelor de încălzire şi ventilare. instalaţiile moderne obţin performanţe cu folosirea raţională a resurselor şi în special a energiei şi combustibililor. negând deci rolul izolaţiei. Instalaţiile clădirii au rolul de a satisface aceste cerinţe.în două moduri. 1. vizual şi acustic. anvelopa este alcătuită din straturi de materiale diferite. În felul acesta. şi cel mai permeabil amplasat pe partea rece (la exterior). la igienă şi sănătate şi nu în cele din urmă la siguranţă şi adaptabilitate. vapori pătrunşi în structură pot migra numai spre exterior.

utilizarea radiaţiei solare. de regulă apa. instalaţia de încălzire asigură şi apa caldă menajeră consumată în clădire. se reîncălzeşte şi circuitul se reia. apa. astfel răcită se întoarce la cazan.).).  încălzirea electrică. precum:  încălzirea cu aer cald (când se prevede şi ventilarea spaţiilor). reţeaua conductelor de distribuţie şi corpurile de încălzire din încăperi (radiatoare. generatoare de aer cald etc.În sezonul rece trebuie asigurate anumite temperaturi interioare în încăperile unei clădiri. Trebuie avut în vedere că reducerea valorii limită a temperaturii agentului termic conduce la reducerea pierderilor de căldură din reţeaua de conducte şi la îmbunătăţirea confortului. astfel încât să se păstreze în interior temperatura prescrisă. convectoare. structura. . De cele mai multe ori. Agentul termic. În funcţie de destinaţia construcţiei. de pierderile estimate de căldură. precum şi de capitalul disponibil. De regulă se foloseşte apa caldă cu temperatura maximă de 95oC. se încălzeşte în cazan şi se pompează la consumatori. tipul şi orarul de ocupare a clădirii. pentru anumite condiţii specifice se pot folosi şi alte sisteme şi soluţii de încălzire. O instalaţie de încălzire “clasică” cu corpuri de încălzire se compune din sursa termică (cazanul de încălzire). Temperatura apei se alege în funcţie de destinaţia spaţiului încălzit şi de sistemul de încălzire folosit. registre etc. în aceste condiţii clădirea are o “piedere de căldură” către exterior. Caracteristicile unei instalaţii de încălzire depind de tipul energiei consumate. în condiţii nominale de temperatură exterioară. mărimea şi funcţia clădirii. unde cedează căldura în corpurile de încălzire.  încălzirea cu arderea unui combustibil direct în aparatul de încălzire (radianţi cu gaze. dar şi la creşterea costului instalaţiei (sunt necesare suprafeţe de schimb de căldură mari). Rolul instalaţiei de încălzire este acela de a furniza clădirii energia termică ce se pierde în exterior.

 corpurile de încălzire (eficienţă termică. debit vehiculat). cu referire la energia primară la nivelul sursei termice. care prezintă un interes major pentru reducerea consumurilor energetice sunt:  cazanul (randament la condiţii nominale şi la sarcini parţiale. parametrii punctului de funcţionare pe curba caracteristică). termostatare).  contoare de energie termică (contorizare până la nivelul consumatorului individual). . Sistemele de încălzire pot fi:  Locale (sobe)  Centrale (centrale de apartament)  La distanţă (termoficare) Conceperea şi realizarea instalaţiilor de încălzire se face în conformitate cu prevederile Normativului I 13-02 “Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală”. într-o clădire având o arhitectură specifică). încălzirea solară (ca sursă alternativă. depinde. nivelul de temperatură a agentului termic). conducând astfel la performanţe superioare prin eliberarea căldurii latente de vaporizare  fără condensaţie. atât de sarcina termică a consumatorului. cât şi de performanţele de ansamblu ale instalaţiei şi de caracteristicile constructive şi funcţionale ale elementelor componente. Elementele semnificative ale instalaţiei de încălzire.  reţeaua de conducte (termoizolaţie. cu arderea unui combustibil sau electrice pot fi:  cu condensaţie (realizează condensarea vaporilor de apă din gazele de ardere). pierderi de sarcină.  elemente de automatizare (reglarea furnizării căldurii în funcţie de necesităţile consumatorului).  pompele de circulaţie (randament. Consumul de energie termică pentru încălzire. Tipurile de cazane.

pe lângă cerinţele privind puritatea aerului.  staţia de tratare a apei de adaus (dedurizare. sistemul de monitorizare a parametrilor instalaţiei (AMC. canalele de aer. . de la materialele de construcţie (gaze. condens evacuat gaze de ardere alim. În cazul în care. mirosuri) sau de la procese de fabricaţie (solvenţi etc. vapori. telegestiune). cu comb.apa caldă Fig.). pentru preîntâmpinarea depunerilor pe suprafeţele de schimb de căldură). Schimbător de căldură recuperator Schimbător de căldură retur . fumul de ţigară etc. instalaţia de ventilare se transformă în instalaţie de climatizare.apă rece tur . O instalaţie de ventilare obişnuită se compune din: priza de aer proaspăt. Rolul instalaţiei de ventilare este acela de a elimina sau dilua aceste nocivităţi sub limita de periculozitate pentru organismul uman. filtru de praf.3.4 Schema de principiu a unei instalaţii de încălzire cu condensaţie 1.). se impune şi asigurarea anumitor parametri de temperatură şi umiditate pentru aerul încăperii.2 Instalaţii de ventilare şi climatizare În aerul unei încăperi pot apărea o serie de agenţi poluanţi proveniţi de la ocupanţi (bioxidul de carbon rezultat din respiraţie. prin introducerea de aer proaspăt şi evacuarea aerului viciat. 1.

Instalaţiile de ventilare se prevăd cu baterii de încălzire a aerului proaspăt. baterii de răcire şi sisteme de umidificare / uscare a aerului. unitaţi mici de aer condiţionat)  Sisteme centrale (unităţi de ventilare şi condiţionare mari. Consumul de energie pentru vehicularea aerului şi pentru încălzirea sau răcirea lui depinde. gurile de aspiraţie a aerului din încăperi şi ventilatorul de evacuare. situaţie în care ele realizează şi încălzirea (parţială sau totală) a încăperilor. respectiv. atât de sarcina termică de răcire şi de încălzire a consumatorului cât şi de performanţele elementelor componente ale instalaţiei. în plus faţă de instalaţiile de ventilare. precum şi încălzirea (parţială sau totală) în sezonul rece. la ventilatorul de evacuare sau la ventilatorul de introducere în situaţii speciale în care se practică ventilarea mixtă. după caz. nivelul de confort. ele realizează răcirea încăperilor în sezonul cald. gurile de refulare a aerului în încăperi. Tipurile de sisteme de ventilare şi/sau climatizare se aleg în funcţie de climă. Se poate renunţa. Instalaţiile de climatizare au în componenţă. Ele includ:  Ventilarea naturală (datorată numai diferenţelor de presiune dintre interiorul şi exteriorul clădirii)  Unităţi izolate (ventilatoare. utilizare şi funcţia clădirii. unice pe clădire şi prevăzute cu sistem de distribuţie în încăperile clădirii) Conceperea şi realizarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare se face în conformitate cu prevederile Normativului I 5-98 “Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare”. precum şi de capitalul disponibil. Elementele semnificative ale instalaţiei de ventilare- .ventilatorul de introducere. cu evacuare mecanică şi introducere naturală în depresiune. cu introducere mecanică şi evacuare naturală în suprapresiune.

parametrii punctului de funcţionare de pe curba caracteristică.  sistemul de monitorizare a parametrilor instalaţiei (AMC.climatizare. parametrii punctului de funcţionare pe curba caracteristică). care prezintă un interes major pentru reducerea consumurilor energetice sunt:  ventilatoarele (randamentul.  filtrul de praf (gradul de colmatare .  reţeaua de canale de aer (rugozitate. parametrii agentului termic. eficienţă termică. piese speciale de racordare a ventilatorului la tubulatură).  pompele de circulaţie agenţi termici (randament.  surse neconvenţionale de energie şi pompe de căldură.  agregatul pentru producerea apei răcite (randament). etanşeitate). termoizolaţie. piesele speciale de racordare a bateriilor la canalele de ventilare).  baterii de încălzire / răcire a aerului (pierderea de sarcină pe partea de aer şi pe partea de apă.  recuperatorul de căldură / frig din aerul evacuat (eficienţa termică). pierderi de sarcină.  elementele de automatizare (reglarea parametrilor regimurilor de funcţionare). folosirea recirculării aerului în măsura maxim posibilă). jaluzele (pierderi de sarcină minime în poziţia de funcţionare normal-deschis).  organele de reglaj-clapete.  camera de amestec (raportul de amestec. telegestiune).  gurile de refulare şi de aspiraţie a aerului (pierderi de sarcină).rezistenţa aeraulică). .  priza de aer proaspăt (rezistenţa aeraulică).

Instalaţiile sanitare interioare din clădiri se compun din: sursa de apă (reţeaua orăşenească.     . apele uzate rezultate după folosire sunt colectate şi evacuate la exterior în sistemul de canalizare. coloanele şi legăturile la obiectele sanitare. reţeaua conductelor de alimentare cu apă din clădire: conducta de distribuţie. care trebuie să asigure presiunea şi debitul necesare). reţeaua conductelor de canalizare (cu funcţionare prin gravitaţie). 1.3. obiectele sanitare şi armăturile de utilizare a apei.Element de încălzire Aerul ca sursă de căldură sau frig Ventilator de mentare Pompă de căldură V V Ventilator de evacuare Filtru Aspiraţie aer uzat recirculat aer aer uzat proaspăt evacuat Fig.5 Schema de principiu a unei instalaţii de climatizare 1.3 Instalaţii sanitare Instalaţiile sanitare asigură furnizarea apei reci şi a apei calde la punctele de consum ale obiectelor sanitare din clădire.

fie de la un punct termic sau centrală termică. consumul specific de apă. Elementele semnificative ale instalaţiei sanitare. fie de la surse locale amplasate în clădire (cazane cu gaze. se prevede la intrarea apei în clădire o staţie de pompare cu recipient de hidrofor. preparatoare electrice etc. care prezintă un interes major pentru reducerea consumurilor energetice sunt:  pompele şi sistemele de ridicare a presiunii apei / hidroforul (randament.  reţeaua de distribuţie a apei (etanşeitate).).  încălzitoarele de apă caldă (randament). Conceperea şi realizarea instalaţiilor sanitare se face în conformitate cu prevederile Normativului I 9-94 “Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare”.  reţeaua de recirculare a apei calde menajere (funcţionalitatea pompei de recirculare. Apa caldă menajeră este furnizată. locul de la care se face recircularea apei calde). parametrii punctului de funcţionare pe curba caracteristică.).  armăturile obiectelor sanitare (etanşeitatea. numărul de porniri opriri într-o oră etc. .  conductele de apă caldă menajeră (izolarea termică). Consumul de energie al instalaţiilor sanitare se datorează consumului de apă (energie electrică de pompare) şi preparării apei calde menajere (energia termică pentru încălzirea apei). exterioare clădirii deservite. izolarea termică a conductelor.  contoarele de apă rece şi de apă caldă (la nivel de imobil şi la nivelul consumatorului). necesară unei bune utilizări la consumator.În cazul în care reţeaua orăşenească nu poate asigura presiunea apei. timpul de folosire la o utilizare).

aporturi incidentale .4 Instalaţii electrice Instalaţiile electrice obişnuite se împart în două mari tipuri: instalaţii electrice de iluminat şi instalaţii electrice de forţă. într-o încăpere sau zonă de lucru.  sisteme solare de încălzire a apei (eficienţa termică. atât în lipsa totală a iluminatului natural (diurn) cât şi în situaţia în care acesta este insuficient. Instalaţiile electrice de iluminat asigură. 1. aport mai mic Lumină solară. conlucrarea cu sistemele “clasice” de preparare a apei calde menajere). elemente de automatizare (la pompe şi staţiile de hidrofor.3. la instalaţia de preparare a apei calde menajere). vizibilitatea bună a sarcinilor vizuale şi realizarea acesteia în condiţii de confort vizual. Iluminatul este însoţit de degajări de căldură (sporuri). dar defavorabile pe durata sezonului cald (măreşte sarcina termică ce trebuie evacuată). lumină difuză. care pot fi favorabile pe durata sezonului rece (micăşorează necesarul de căldură). aport direct lumină artificială.

 lămpi cu ciclu regenerator cu halogen.  lămpi fluorescente (tubulare sau compacte).Fig.  transformatorul electric (transformă energia electrică de anumiţi parametrii în energie electrică de alţi parametrii).  lămpi cu inducţie. .6 Combinarea eficientă a luminii naturale cu cea artificială Instalaţiile electrice de forţă asigură alimentarea cu energie electrică a receptoarelor electrice. având următoarele roluri:  susţin mecanic sursa de lumină (lampa sau lămpile). lemnul) sau de natură electrică.  lămpi cu descărcare în gaze sau amestecuri de gaze şi vapori metalici de joasă presiune.  distribuie fluxul luminos în mod convenabil (în funcţie de activitatea care se desfăşoară în încăpere sau zonă). Sursa de lumină artificială poate fi radiaţia termică a unei flăcări (rezultată din arderea unui combustibil precum ceara. de mercur de joasă sau înaltă presiune). care pot fi:  lămpi cu incandescenţă.  lămpi cu descărcare în vapori (de sodiu de joasă sau înaltă presiune. Corpul de iluminat îndeplineşte şi o funcţie estetică. 1. b) Corpuri de iluminat (aparate electrice). Receptoarele electrice sunt aparate care transformă energia electrică într-o altă formă de energie utilă omului cum ar fi:  motoarele (transformă energia electrică în energie mecanică).  cuptoarele electrice (transformă energia electrică în energie termică). gazul.  asigură alimentarea cu energie electrică a lămpii (lămpilor). O instalaţia electrică de iluminat se compune din: a) Surse de lumină (lămpile).

automatizare etc. acţionare. cabluri. comandă sau protecţie prevăzute în afara tablourilor electrice. Consumurile de energie electrică în clădirile de locuit şi clădirile publice au o pondere însemnată în consumul total de energie. automatizare etc. Tablourile electrice constituie totodată şi locul unde se montează echipamentele electrice pentru: acţionare. reprezentând părţi ale instalaţiei electrice de iluminat prin care se realizează distribuţia energiei electrice. împreună cu aparate de acţionare. Instalaţia electrică de forţă se compune din: a) Receptoare electrice (care pot fi monofazate sau trifazate. normativului NP 061-02 “Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri”. comutatoare) amplasate în încăperi. Conceperea şi realizarea instalaţiilor electrice se face în conformitate cu prevederile normativului NP I 7-02 “Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 Vc. măsură. măsură.c.2.a. Valorile recomandate sunt prezentate în §3. d) Tablouri electrice de iluminat. fixe sau mobile). şi 1500 Vc. comandă. Punctele semnificative ale instalaţiilor electrice şi care prezintă un interes major pentru reducerea consumurilor energetice sunt: .”.c) Circuite electrice de iluminat ce se compun din ansamblul de conductori şi tuburi de protecţie. comandă. c) Tablouri electrice de forţă. Nivelul de iluminare corespunzător stării de confort vizual depinde de tipul de activitate desfăşurată în planul de lucru. butoane. b) Conductoare şi tuburi de protecţie. protecţie. cabluri şi aparatele de mică comutaţie (întrerupătoare. prin care se realizează distribuţia energiei electrice şi în care se montează aparatele de protecţie.

care să asigure sectorizarea iluminatului în încăperi sau variatoare care permit reglarea fluxului luminos dintr-o încăpere în funcţie de aportul de lumină naturală şi de tipul activităţii desfăşurate în încăpere. starea de curăţenie a corpurilor de iluminat şi a suprafeţelor reflectante).în funcţie de nivelul de iluminare necesar într-o încăpere. corpuri de iluminat cu randament ridicat din punct de vedere al fluxului luminos. .  baterii de condensatoare (instalarea de baterii de condensatoare montate în paralel cu consumatorii pentru îmbunătăţirea factorului de putere şi pentru economie de energie). prevederea unor corpuri de iluminat care asigură compensarea energiei electrice reactive prin condensatoare montate în corpurile de iluminat dotate cu lămpi fluorescente. comutatoare. corpurile de iluminat (stabilirea corectă a numărului de corpuri de iluminat şi implicit a numărului de surse de lumină .lămpi . aparate de mică comutaţie. prevederea de contoare cu tarife diferenţiate noapte-zi).  receptoare electrice de forţă (prevederea de receptoare electrice cu motoare cu randament înalt).  ansamblul de conductoare sau cabluri şi elemente de comutaţie locală (buna dimensionare a circuitelor electrice în vederea reducerii pierderilor de tensiune. corpuri de iluminat dotate cu lămpi cu eficacitate luminoasă ridicată.  contoare (prevederea de contoare atât pentru consumurile de energie activă cât şi pentru cele de energie reactivă.

valori obţinute în urma unor durate de observare de zeci de ani.ENERGETICA CLĂDIRII 2. Conform SR 1907-1 România este împărţită în 4 zone climatice cărora le corespund următoarele temperaturi exterioare convenţionale de calcul: . trebuie să se facă o distincţie clară între aceste valori convenţionale şi valorile efective ale parametrilor climatici exteriori pe perioada în care se determină consumurile energetice ale clădirii. corespunzătoare unei anumite perioade a anului (zi. umiditatea aerului. În auditarea energetică a clădirii. Proiectarea construcţiilor şi a instalaţiilor aferente se face pe baza unor valori medii statistice ale parametrilor climatici. în STAS 6648/2. pentru însorire. lună. însorirea. Factorii externi sunt parametrii climatici caracteristici ai amplasamentului: temperatura aerului.1 PARAMETRII CLIMATICI Consumul energetic al unei clădiri depinde de factori externi şi de factori interni. viteza vântului. Aceste valori convenţionale sunt standardizate în SR 4839 şi SR 1907-1. sezon de încălzire). umiditatea şi temperatura aerului etc. pentru temperatura aerului şi viteza vântului. Temperatura aerului Pentru calculul necesarului de căldură de calcul al unei clădiri (necesarul de căldură orar care dimensionează instalaţia de încălzire) se foloseşte temperatura exterioară convenţională de calcul (te).

zona IV: -21oC (oraşe caracteristice: Predeal. Făgăraş.zona I: (oraşe caracteristice: Constanţa. zona II: -15oC (oraşe caracteristice: Bucureşti. Bacău. Pentru calculul necesarului de căldură anual al unei clădiri şi al necesarului de combustibil pentru încălzire se folosesc temperaturile exterioare medii lunare.9 2. Zonarea teritoriului României după temperatura exterioară convenţională de calcul este dată în Figura 2. Reşiţa. Craiova. zona III: -18oC (oraşe caracteristice: Baia Mare. Braşov. Oraşul Zona cliamtică I II III IV te [oC] -12 -15 -18 -21 tem [oC] 4. Oradea). Cu ajutorul lor se determină temperatura medie pe perioada de încălzire (tem) şi numărul de grade-zile (N). datele climatice caracteristice care stau la baza stabilirii necesarului de căldură de calcul şi a necesarului de căldură anual pentru încălzire. Dobeta Turnu Severin). Galaţi). În tabelul următor se dau. pentru unele oraşe din România. Gheorghieni. Arad.7 3. Piteşti. Reghin. Sibiu. Suceava). Iaşi. Cluj-Napoca.4 N [gradezile] 2840 3170 3510 4030 Durata perioadei de încălzire [zile] 185 190 205 228 -12oC Constanţa Bucureşti Iaşi Braşov .1. Brăila.4 2. în conformitate cu standardul SR 4839.

Zona 4 (-21 o C ) Zona 2 (-15 o C ) 4 Zona 3 (-18 o C ) 4 4 Zona 1 (-12 o C ) Fig.1 Zonarea teritoriului României după temperatura exterioară convenţională de calcul . 2.

Călăraşi Iaşi. Călăraşi 30oC.La dimensionarea instalaţiilor de ventilare-climatizare pentru situaţia de vară şi stabilirea sarcinii termice de răcire se foloseşte temperatura exterioară medie zilnică aferentă lunii iulie. în conformitate cu standardul STAS 6648/2. Încadrarea localităţilor în zonele eoliene este indicată în standardul SR 1907-1. Tulcea Suceava. Brăila. Constanţa Vaslui. Atenţie. . Vântul Pătrunderea aerului exterior în încăperi (aerul de infiltraţie) are loc datorită acţiunii vântului.5 4 6 4 Pentru nivelurile situate deasupra etajului 12 al clădirilor înalte. valorile acestei temperaturi sunt: Bucureşti 31oC. s-au adoptat valori de calcul ale vitezei vântului. Pe baze statistice. Constanţa 29oC. din cuprinsul oraşelor. Braşov 26oC. Craiova. zonarea climatică făcută după temperatura exterioară convenţională de calcul nu este identică cu zonarea eoliană ! Vitezele convenţionale ale vântului de calcul sunt date în tabelul următor: Zona eolian ă I II III IV Localităţi caracteristice Galaţi. Cluj Viteza vântului [m/s] în localităţi în afara localităţii 8 10 5 7 4. referitoare la concomitenţa vânt . Pentru clădiri amplasate la altitudini mai mari de 1100 m vitezele vântului de calcul se stabilesc pe baza datelor meteorologice. Pentru unele oraşe din ţară. Bucureşti. Buzău.temperatură. care determină 4 zone eoliene pe teritoriul ţării. Slobozia. vitezele convenţionale ale vântului de calcul sunt cele corespunzătoare clădirilor amplasate în afara localităţilor. De regulă temperaturile exterioare cele mai scăzute nu corespund cu vitezele cele mai ridicate ale vântului. Sibiu 28oC. Timişoara. Braşov.

datele climatice privind însorirea se folosesc pentru corectarea necesarului de căldură pentru încălzire. radiaţia solară directă este diferită după orientarea suprafeţei receptoare. invers. pentru unele localităţi din România. determinate prin prelucrarea statistică a datelor meteorologice.Însorirea Datele climatice privind însorirea (durata de strălucire a soarelui şi intensitatea radiaţiei solare) prezintă interes atât pentru perioada caldă a anului cât şi pentru cea rece. Radiaţia solară globală este diferită în funcţie de ora zilei. De asemenea. diferă în funcţie de localitate şi de luna anului. în ore pe lună. În tabelul următor se dau sumele medii ale duratelor de strălucire a soarelui. Ele se folosesc pentru dimensionarea instalaţiilor de climatizare în sezonul cald. în măsura în care clădirea este conformată corespunzător pentru captarea energiei solare în sezonul rece. Duratele medii de strălucire a soarelui. Pe cer senin radiaţia directă este maximă şi cea difuză minimă. Localitatea Bacău Galaţi Constanţa Ploieşti Craiova Cluj Ianuarie 67 76 78 82 64 83 Mai 213 250 254 231 252 219 Iulie 262 307 330 281 310 236 Septembri e 195 230 243 215 208 201 Radiaţia solară globală [W/m2] se compune din radiaţie directă şi radiaţie difuză (datorată aerului atmosferic şi norilor). . iar pe cer înorat. stabilind aporturile solare care trebuie preluate.

rezultă că umiditatea relativă are o variaţie inversă temperaturii aerului. La calculul aporturilor solare ale unei clădiri trebuie avute în vedere particularităţi ale amplasamentului referitoare la vecinătăţi şi la efectele umbririi cauzate de vegetaţie şi alte clădiri. Calculele seamănă cu cele din contabilitate. inclusiv energia termică stocată la interior. ocupanţii şi anumite echipamente contribuie atât la termenul ce reprezintă căldura sensibilă (dependentă de temperatură). 2. Cum capacitatea aerului de a îngloba umiditate creşte cu temperatura.Valorile intensităţilor radiaţiei solare sunt date în STAS 6648/2. Umiditatea aerului Umiditatea aerului exterior joacă un rol deosebit în tehnica ventilării şi climatizării. Aerul exterior. în grame de vapori la 1 kg de aer uscat. pentru principalele localităţi din România sunt date în STAS 6648/2. pe luni ale anului şi pe ore ale zilei. Ea poate fi exprimată ca umiditate relativă. Principalii termeni sunt indicaţi în Figura 2. reprezintă sarcina termică a unui echipament de încălzire sau climatizare. Umiditatea relativă este definită ca raportul dintre conţinutul masic real de umiditate şi conţinutul masic maxim de umiditate (corespunzător stării de saturaţie a aerului la temperatura reală). . energia totală. Se consideră toată căldura care este produsă în incinta clădirii sau care se transferă prin anvelopă.2 BILANŢUL ENERGETIC AL CLĂDIRII Căldura care trebuie furnizată sau îndepărtată pentru a menţine o incintă în condiţiile dorite. în procente. Valorile conţinutului de umiditate al aerului exterior [g/kg].2. se conservă conform primului principiu al termodinamicii. sau ca umiditate absolută (sau conţinut de umiditate). cât şi la cel care reprezintă căldura latentă (dependentă de starea de agregare).

adică schimburile de energie sunt constante). pentru condiţii staţionare. geamuri) Conducţie (pământ) Schimb de aer (sens.) Radiaţie solară Echipamente (sens.2 Elementele bilanţului energetic al unei clădirii termic Ocupanţi (sens.) Calculele de sarcină termică sunt simple atâta timp cât regimul de funcţionare este de tip static (sau staţionar. Dimpotrivă.) se asigură confortul Ilumina t Fig. Spaţiul în care +lat. efectele dinamice (de exemplu înmagazinarea căldurii) trebuie luate în considerare deoarece unele dintre aceste sporuri de căldură sunt absorbite de masa clădirii şi nu contribuie la sarcină decât câteva ore mai târziu (pe măsură ce energia termică este transferată prin convecţie/radiaţie aerului interior).+lat. pereţi. +lat. Calculul termenilor din bilanţul de energie al clădirii este prezentat succint în Anexa A. Efectele dinamice sunt de asemenea importante ori de câte ori temperatura interioară este variabilă. Dacă temperatura interioară nu este constantă.Sarcină termică (căldura furnizată sau să din clădire) Conducţie(prin acoperiş. pentru sarcina de răcire.+lat. După cum se va prezenta în continuare.) Capacitatea termică a clădirii (sens. această aproximare este de obicei acceptabilă pentru calculul sarcinii maxime de încălzire. Uneori este bine să distingem câteva aspecte ale sarcinii. sarcina instantanee . 2.

lat + Qocup .1) 2. el poate fi relativ important.sens + Qocup . Conducţia prin anvelopa clădirii. alta decât prin sol. echipamentelor (din bucătării. Cu notaţiile din Anexa A. echipamentelor (aparate electrocasnice.sens [W] (2.lat = Qaer . O analiză dinamică include acest termen.sens = K inf ( Ti − Te ) [W] (2.lat [W] (2.) şi ocupanţilor      Qspor . iluminatului. bilanţul energetic al clădirii cuprinde următorii termeni de energie sensibilă şi latentă: 1. băi etc. ventilatoare etc.2) 3. Sporurile de căldură datorate radiaţiei solare. exfiltraţii şi/sau ventilaţie)  Qaer . computere. Sporurile de căldură latentă sunt în principal datorate schimbului de aer.3) 4.lat + Qechip .sens = Qsolar + Qilum + Qechip . în timp . În construcţiile tradiţionale. Sarcina pentru o centrală de încălzire sau răcire este diferită de sarcina încăperii dacă există pierderi importante în sistemul de distribuţie sau dacă o parte din aerul interior este evacuat în exterior în loc să fie returnat la serpentina de încălzire sau răcire.4) 5.a încăperii poate fi diferită de ritmul la care echipamentul furnizează sau extrage căldură.5) 6. Căldura înmagazinată (stocată) în capacitatea termică a clădirii. Conducţia prin pereţii şi podelele subsolului.  Qcond = K cond ( Ti − Te ) [W] (2.  Qsol = perimetru ∑U sol ⋅ Asol [T i−Tsol( e ) ] [W] (2. Căldura datorată schimbului de aer (infiltraţii. transferul de căldură spre sol este de obicei mic şi de aceea se neglijează.) şi ocupanţilor     Qspor . Dar în clădiriile super-izolate.

O valoare negativă pentru  Qaer . deoarece ambii depind de diferenţa de temperatură dintre interior şi exterior:  Qtr . în timpul sezonului de încălzire.8) unde volumul clădirii Vclad este volumul încălzit al clădirii.6) reprezintă capacitatea termică efectivă a Se obişnuieşte ca pierderile de căldură sensibilă prin conducţie şi schimbul de aer să se exprime sintetic printr-un singur termen. nu există .sens = K cond + Kinf ( Ti − Te ) = Ktot ( Ti − Te ) [W] ( ) (2. Pentru clădirile care nu au prevazut un sistem de umidificare. (2.7) unde Ktot [W/K] reprezintă coeficientul total de pierderi termice sau de izolare. Se mai obişnuieşte exprimarea pierderilor pe unitate de volum. Trebuie spus că. Sarcina termică instantanee a clădirii este suma dintre componentele sensibile şi latente la un moment dat:     Q = G ⋅ Vclad ⋅ ( Ti − Te ) + Qsol − Qspor ± Qstoc [W] (2.9)  Convenţia de semne este ca Q să fie pozitiv când există o sarcină de încălzire şi negativ când există o sarcină de răcire. sporul latent datorat schimbului de aer este de obicei negativ pentru că aerul exterior este relativ uscat.ce o analiză staţionară îl neglijează pentru că temperatura clădirii nu variază în timp  dT   Qstoc =  ∑ ρ ⋅ V ⋅ c p  = Cef ⋅ T [W]   dt  materiale  unde Cef clădirii. delimitat de anvelopă. caz în care literatura românească foloseşte notaţia G = K tot ⋅ Vclad [W/m3K] (2.lat conduce la o sarcina totală de încălzire mai mare decât sarcina de încălzire sensibilă – dar acest lucru este relevant doar dacă la interior se realizează o umidificare pentru a menţine umiditatea Wi constantă.

în sensul minimizării costurilor pe durata sa de viaţă.10) În cazurile în care termostatul sistemului de încălzire este reglat la o temperatură inferioară pe timpul nopţii.4 CONSUMUL ÎNCĂLZIRE ANUAL DE ENERGIE PENTRU Proiectarea optimă a clădirii. pentru o valoare fictivă a lui Wi. ca urmare. 2. Dacă temperatura interioară este constantă. Ca regulă generală pentru clădirile de locuit.3 SARCINA DE ÎNCĂLZIRE Deoarece vremea cea mai rece poate apare în perioadele fără radiaţie solară. 40% a sistemului de încălzire pentru o reducere cu 6ºC a temperaturii pe timpul nopţii. este suficientă o analiză statică. La clădirile comerciale cu ventilaţie mecanică.posibilitatea de control asupra valorii Wi . .max = G ⋅ Vclad ( Ti − Te ) − Qspor [W] (2. este recomandabil să nu se ţină seama de aportul solar atunci când se calculează sarcina de încălzire de vârf (cu excepţia cazurilor în care clădirea are o inerţie termică mare). necesită o evaluare a consumului anual de energie Qan. Trebuie considerate numai sporurile de căldură pe care se poate conta în timpul celor mai reci zile. Consumul instantaneu reprezintă sarcina instantanee împărţită la randamentul echipamentului de încălzire sau răcire. Aceasta înseamnă că sarcina de încălzire de vârf rezultă din relaţia:   Qinc . necesarul de supradimensionare în timpul recuperării reducerii de temperatură pe timp de noapte este mai mic dacă alimentarea cu aer proaspăt exterior este închisă pe perioadele în care clădirea nu este utilizată. 2. experienţa recomandă o supradimensionare cu aprox. se poate dori o încălzire rapidă dimineaţa. care reprezintă integrala în timp a consumului instantaneu pe perioada de încălzire sau răcire. nu prea are rost să se calculeze contribuţia latentă la sarcina de încălzire.

se va prezenta mai pe larg numai metoda gradezile. nu cele de vârf. consumul anual rezultă prin însumarea consumurilor asociate fiecărui interval de temperatură exterioară. pentru o valoare Ti dată. Temperatura de echilibru Tech a clădirii este definită ca valoarea temperaturii exterioare Te pentru care. Încălzirea este deci . rezultă temperatura de echilibru: (2. Pentru toate metodele statice este necesară în primul rând determinarea valorii temperaturii Te sub care încălzirea devine necesară (temperatura de echilibru). se neglijează transferul de căldură spre sol. Această abordare reprezintă metoda cu intervale de temperatură. se poate calcula consumul pentru anumite valori ale temperaturii exterioare şi acesta se înmulţeşte cu numărul de ore din an corespunzător unor intervale centrate în jurul acestor valori.). Dată fiind simplitatea şi larga sa răspândire. efectele de înmagazinare (stocaj) sunt zero şi dacă.11) Tech = Ti −  Qspor G ⋅ Vclad [oC] (2. iluminat etc. pierderea totală de căldură este egală cu sporurile de căldură (de la soare.12) unde sporurile de căldură trebuie să fie valorile medii pentru perioadele în cauză. Metodele dinamice trebuie aplicate la calculul consumului anual de energie ori de câte ori temperatura interioară se doreşte sau este variabilă. În cazul unei analize statice. ocupanţi.Metodele de calcul sunt de două tipuri majore: metode statice (bazate pe grade-zile sau pe intervale de temperatură) şi metode dinamice (bazate pe funcţii de transfer). în plus. Metodele grade-zile sunt adecvate dacă utilizarea clădirii şi randamentul echipamentului pot fi considerate constante. Pentru situaţiile în care randamentul şi condiţiile de utilizare variază semnificativ cu temperatura exterioară. atunci bilanţul de energie devine:  G ⋅ Vclad ( Ti − Tech ) = Qspor [W] De aici.

Din acest motiv. Ele se calculează de regula pe bază de date climatice statistice multianuale şi se pun la dispoziţia specialiştilor sub formă de STAS-uri. astfel: . Te < Tech ηinc (2. gradele-zile devin o funcţie numai de datele climatice şi pot fi determinate independent de clădire. Atunci.necesară numai dacă Te scade sub Tbal.med.15) se mai poate scrie folosind gradele zile cu referinţa constantă. Tech şi Ktot sunt consideraţi constanţi şi se utilizează valorile medii zilnice ale temperaturii exterioare Te.13) unde ηinc este randamentul anual de utilizare a combustibilului (sau a altei surse primare).15) Temperatura de echilibru este variabilă de la o clădire la alta şi de multe ori este necunoscută.14) [W⋅ zi/an].16) Ecuaţia (2. consumul anual pentru încălzire poate fi calculat astfel: Qinc = G ⋅ Vclad ηinc ∫ [Tech − Te ( t ) ] + dt = G ⋅ Vclad ηinc zile ∑ [Tech − Te ]+ (2. Aceasta este în România de 20oC. În acest caz. temperatura interioară de calcul. Dacă ηinc. unde numărul de grade-zile pentru încălzire bazat pe temperatura de echilibru (denumită şi baza gradelor-zile) este definit ca: GZinc (Tech ) = 1 zi × ∑ Tech − Te + zile [ ] [K⋅ zi] (2. se mai utilizează şi gradele zile bazate pe temperatura de referinţă constantă. valoarea sa luând în considerare variaţia randamentului la sarcini parţiale. GZ inc Tic = 1 zi × ( ) zile ∑ [Tic − Te ]+ [K⋅ zi] (2. şi anume. consumul de energie al sistemului de încălzire este dat de relaţia: G ⋅ Vclad  Qinc = [Tech − Te (t )] [W ].

medii pe ansamblul clădirii.U.inc ( zile [( ) ( )] = ) (2. 2.1) asupra rezistenţelor termice unidirecţionale. A.GZ inc (Tech ) =1 zi ×∑ Ti c −Te − Ti c −Tech GZ c c inc (Ti ) − Ti −Tech × N zile . necesarul anual pentru încălzire se poate calcula folosind în ec.024 tot ⋅ GZinc (Tech ) ≅ 0 .17) Pentru o estimare mai puţin precisă. această metodă poate oferi rezultate remarcabil de precise pentru consumul anual de energie pentru încălzire în cazul clădirilor cu o singură zonă. Fig.A. ea este însă mai puţin agreată în Europa. în câmp curent [R. în principal din cauza lipsei datelor de calcul necesare. nu este satisfăcută pe deplin în practică. ale elementelor de construcţie (R'm) se determină cu luarea în consideraţie a influenţei tuturor punţilor termice (vezi anexa A.15) temperatura interioară de calcul în locul temperaturii de echilibru (ceea ce echivalează cu neglijarea tuturor sporurilor termice).18) Deşi ipoteza de bază a metodei grade-zile.024 ⋅ GZinc (Tic ) ηinc ηinc [kWh/an] (2. (A-2)] . Această ultimă variantă este inclusă în normativele ASHRAE ale S.. Dacă numărul de grade-zile este cunoscut din datele climatice şi caracteristicile clădirii. consumul anual pentru încălzire poate fi atunci determinat astfel: K G ⋅ Vclad Qinc = 0 . ec.5 SARCINA TERMICĂ ŞI CONSUMUL ANUAL DE CĂLDURĂ – CONFORM NORMATIVELOR ROMÂNEŞTI Rezistenţele termice corectate. O alternativă o reprezintă utilizarea GZ pentru o Tech variabilă. Principalele punţi termice care trebuie să fie avute în vedere la determinarea valorilor R'm sunt următoarele : . constanţa temperaturii Tech. (2.

19) in care: A -aria anvelopei clădirii [m2].34 ⋅ n [W/(m3K)] R'M Vclad (2. incălzit. coşuri şi ventilaţii . a anvelopei clădirii [m2K/W]. la pereţi: stâlpi. conform reglementărilor tehnice româneşti în vigoare. raportată la volumul clădirii. buiandrugi. Acest coeficient se calculeaza cu relaţia: A G= + 0. colţuri şi conturul tâmplăriei . cornişe. precum şi cele datorate infiltraţiilor suplimentare de aer rece.  la planşeele de peste subsol. precum şi zona de racordare cu pereţii adiacenţi. stâlpişori. V -volumul interior.  la planşeele de la terase şi de la poduri: atice. streaşini. al clădirii [m3]. termoizolate la partea inferioară: pereţii structurali şi nestructurali de la subsol. plăci de balcoane. grinzi.  la planşeele de peste subsol. termoizolate la partea superioară: pereţii structurali şi nestructurali de la parter şi zona de racordare cu soclul . centuri. pentru o diferenţă de temperatură între interior şi exterior de 1 K. la care se adaugă pierderile de căldură aferente reîmprospătării aerului interior. precum şi toate suprafeţele cu termoizolaţia întreruptă . logii şi bowindouri. se face prin intermediul coeficientul global de izolare termica a cladirii (G) care reprezintă suma pierderilor de căldură realizate prin transmisie directă prin aria anvelopei clădirii. R’M -rezistenţa termică corectată. Cuantificarea performanţei globale termoenergetice a anvelopei unei clădiri. de aerul exterior: grinzi (dacă nu sunt termoizolate).  la plăcile în contact cu solul: zona de racordare cu soclul.  la planşeele care delimitează volumul clădirii la partea inferioară. . grinzile (dacă nu sunt termoizolate) şi zona de racordare cu soclul . medie. centuri.

pe clădire.21) unde: U U= G (∑ R'm. respectiv numărul de schimburi de aer pe ora [h-1]. ocupanţi) .20) ∑ A j ⋅ τ j / R' j [m K/W] ( ) in care: Aj ariile totale. a anvelopei clădirii se calculează cu relaţia: A 2 R' M = (2. medie.i )−1 [W/m2K] – coeficientul global de transfer termic – coeficientul global de izolare / pierderi  G = Qtot / V [W/m3K] Ticor . ale elementelor de construcţie perimetrale Sarcina termică pentru încălzire rezultă acum din expresia    Qtot = Qc + Qv [W] = U ⋅ A ⋅ ( Ti − Te ) + n ⋅V ⋅ c p ⋅ ( Ti − Te ) cor = G ⋅Vclad ⋅ ( Ticor − Te ) [W] (2. ale elementelor de construcţie [m2] A aria anvelopei: A = ∑ A j [m2] τ j R’j factorii de corecţie pentru cazurile când suprafeţele j nu vin în contact cu aerul exterior rezistenţele termice corectate.n -viteza de ventilare naturala a clădirii. medii pe ansamblul clădirii.temperatura interioară corectată pentru aporturile interne (echipamente. Rezistenţa termică corectată.

 anual ↓ Qinc ⇒ ↓G ⇒ ↓U ↑ Ri ↓n ↓ GZ ↑ ηinc ( ) Nivelul de izolare termică globală este corespunzător.23) .22) Gradele-zile se calculează în acest caz după un procedeu mai complicat. dacă se realizează condiţia : G ≤ GN [W/m3K] (2.Tecor - temperatura exterioară corectată pentru aporturile solare Consumul anual de energie pentru încălzire devine : Qinc = cor cor  ∫ Qtotdτ = ηinc ⋅ ∑ ( Ti − Te ) ⋅ zi = ηinc ⋅ GZ ηinc zile / an 1 G ⋅V G ⋅V [J/an] (2. conform [NP-047] de vreme ce atât temperatura interioară corectată cât şi temperatura exterioară corectată au valori medii variabile de-a lungul sezonului de încălzire OBSERVAŢIE: Sarcina termică a unei clădiri scade cu scăderea coeficientului global de pierderi termice G şi creşterea randamentului instalaţiei de încălzire.

01.65 . inclusiv peretii adiacenti rosturilor deschise) Tamplarie exterioara Plansee peste ultimul nivel.unde GN este o valoare normată stabilită în mod convenţional. Cr t Elementul de construcţie Rmin (m2K/W) Clădiri proiectate Pâna la 1.2.1998 1 Pereti exteriori (exclusiv suprafetele vitrate. Valorile lui GN s-au stabilit în funcţie de numărul de niveluri N şi raportul dintre aria anvelopei si volumul clădirii A/V [Normativul privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la clădirile de locuit C107/1 din 1997]. Din diversele normative şi reglementări.1 0.4 2 3 4 0.1 – 2. sub terase sau poduri Plansee peste subsoluri neincalzite si pivnite 1.2 După 1. s-au preluat Tabelele 2. 2.01.1 Rezistenţe termice minime Rmin (m2K/W) ale elementelor de construcţie. Tabelul 2. Tabelul 2. pe ansamblul clădirii Nr .4-2.1998 1.3 prezintă aceste valori.5 3 1.4 2 1.5. într-o anumită etapă din raţionamente de realizare a unor economii de energie pentru încălzirea clădirilor în timpul iernii. considerate valoroase ca puncte de reper în estimarea diverselor elemente ale bilanţului energetic pentru o clădire.

5 6 Pereti adiacenti rosturilor inchise Plansee care delimiteaza cladirea la partea inferioara.9 3 1.la bowindouri.2 4. ganguri de trecere. de exterior (la partea inferioara. la demisolurile sau la subsolurile incalzite 0.1 4. sub CTS.) Placi pe sol (peste CTS) Placi la partea inferioara a demisolurilor sau a subsolurilor incalzite (sub CTS) Pereti exteriori.4 Sursa: Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladirile de locuit – C 107/1 .1997 . de exterior .5 7 8 3 4.8 9 2 2.5 4.etc.

1 0.5 0.9 0. cămine. internate.8 0.a.7 1. cuplate sau înşiruite.5 0.5 Medi e 0.5 0.6 1.5 0.0 0.5 0.6 0.5 1. INCERC) CATEGORIA CLĂDIRII CLASA DE ADĂPOSTIR E Neadăpostite Clădiri individuale (case uni-familiale.a.5 0.7 0. ş.2 [1/h] la CLASA DE PERMEABILITATE Ridicat ă 1.5 Scăzută 0. cu minim 3 clădiri în apropiere – adăpostite: clădiri în centrul oraşelor / în păduri CLASA DE PERMEABILITATE – ridicată: clădiri cu tâmplărie exterioară fără măsuri de etanşare – medie: clădiri cu tâmplărie exterioară cu garnituri de etanşare – scăzută: clădiri cu ventilare controlată şi cu tâmplărie exterioară prevăzută cu măsuri speciale de etanşare .5 0. ş.5 0.5 0.6 0.2 0.5 CLASA DE ADĂPOSTIRE – neadăpostite: clădiri foarte înalte / la periferia oraşelor / în pieţe – moderat adăpostite: clădiri în interiorul oraşelor.) Moderat adăpostite Adăpostite Neadăpostite Simplă expuner e Moderat adăpostite Adăpostite =n Tabelul 2.5 0. Numărul schimburilor de aer pe oră V / V clădirile de locuit (cf.5 0.) Dublă expuner e Moderat adăpostite Adăpostite Neadăpostite Clădiri cu mai multe apartament e.6 0.7 0.

55 0.75 0.35 0.45 0.45 0.54 0.aria anvelopei.49 0. La cladirile care se vor proiecta dupa 1.47 0. valorile GN se vor reduce cu 10%.5 > 0.45 GN (W/m3 K) 0.85 0.4 0.59 0.81 0.3 GN [ W / m3K ] .35 0.58 0.5 0.9 0.3 0.55 0.01.3 0.68 Nr.75 0.35 0.65 0.Coeficienţi globali normaţi de izolare termică. nivelu ri A/V (m2/m3) 0.4 > 0.95 1 1.15 0.6 0. .1998.66 0.49 0.65 0.88 0.45 0.55 0.3 0.4 0.61 0.05 >1.5 0. la clădiri de locuit Nr.4 0.61 0.61 0. niveluri A/V (m2/m 3 ) 0.53 0.56 0.46 0.91 0.2 0.25 0.6 GN (W/m3 K) 0.57 0.72 0. Tabelul 2.7 0.61 0.45 0.95 0.2 0.3 0.50 0.57 0.45 > 0.7 > 0.64 0. V – volumul incazit.41 0.1 0.58 0.8 0.65 0.43 0.93 0.63 0.5 0.25 0.51 0.74 0.77 0.67 0.85 0.53 0.59 1 4 2 5 3 > 10 Observatii : A.35 0.25 0.55 > 0.

.68 .75 2000 2010 2 R termică medie globala a clădirii Rom [ m2K/W ] Necesarul specific de căldură pentru încălzire G [W/m3K] Necesarul maxim orar de căldură pentru încălzire  Qmax [KW/apart] Necesarul anual de energie termica pentru incalzire inc Qan.8 15 750 56. [GJ/apart] 0.35 6 300 22. .5 0.5 2.8 1996 2000 1.4 Evoluţia consumurilor specifice de energie termică pentru încălzirea clădirilor de locuit colective Construcţii existente Construc ţii noi Perioada Perioada construirii construirii Înainte de 1985 1985 1996 0.9 0.4 7 5.Tabelul 2.36 7 875 28.7 1 0.70 12 600 45.95 0. [KWh/apart] inc Qan.6 3.0.6 .

Tabelul 2. cuplate / Plite Case individuale / Termoficare Case individuale / CT proprie 164 164 220 220 13 7 112 53 60 60 49 49 31 31 31 31 268 262 412 353 164 66 60 33 323 164 138 60 32 394 138 57 53 29 277 Iluminat Încălzi re Apă caldă Prep.5 Consumuri specifice actuale de energie pentru satisfacerea utilităţilor de bază în menajele populaţiei urbane [kWh / m 2 an] Tip locuinţă / clădire / sistem de încălzire Apartament / Bloc / Termoficare Apartament / Bloc / CT proprie Locuinţe şir. cuplate / Casă / Termoficare Locuinţe şir. electrocasni ce 138 121 53 29 340 Total . hranei şi ap. cuplate / Sobe Locuinţe şir. cuplate / Casă / CT proprie Locuinţe şir.

 viteza aerului.  intensitatea activităţii fizice. nefiind necesară solicitarea sistemului termoregulator al organismului.  temperatura medie de radiaţie.  îmbrăcămintea.Case individuale / Sobe Case individuale / Plite 220 220 11 5 49 49 21 21 301 296 CALITATEA MEDIULUI INTERIOR / EXTERIOR 3.  umiditatea aerului.1 CONFORTUL TERMIC Confortul termic este definit de totalitatea condiţiilor de microclimă dintr-o încăpere care determină o ambianţă plăcută în care omul să se simtă bine. . Factorii principali ai confortului termic sunt:  temperatura aerului.

temperatura aerului interior are o importanţă deosebită în energetica întregii clădiri pentru că ea determină consumurile energetice pentru încălzirea. pentru diverse încăperi ale unei clădiri civile sunt prezentate în Tabelul 3. planşee sub pod.1.Temperatura aerului Temperatura aerului interior este cel mai important parametru de confort termic.5 35 – 70 0. iarna şi 22 … 26oC. planşee pe pământ < 3.5 Pentru terase. respectiv răcirea. vara.15 – 0. Temperaturile interioare convenţionale de calcul ale încăperilor încălzite sunt stabilite de standardul SR 1907-2. ferestrelor. Din punct de vedere fiziologic se consideră că temperatura corespunzătoare a aerului interior pentru un individ normal îmbrăcat şi fără activitate fizică este de 20 … 22oC. precum şi valorile altor parametri de confort. plafonului. Tabelul 3. [ C] o Diferenţe de temperatură [ oC] Umiditate relativă [%] Viteza aerului [m/s] 20 20 22 18 18 20 18 18 Pentru pereţi < 4. Valorile temperaturii interioare. Totodată. Acest lucru se obţine .25 Temperatura medie de radiaţie Temperatura medie de radiaţie este media ponderată cu suprafeţele respective a temperaturilor pereţilor. pardoselii şi corpurilor de încălzire din încăpere.1 Parametri de confort pentru clădiri civile Camera Camera de zi Dormitor Baie Bucătărie Casa scărilor Birou Săli de clasă Magazine Temp. clădirii. Ideal este ca temperatura medie de radiaţie să fie cât mai apropiată de temperatura aerului interior. Schimbul termic al organismului uman este în funcţie de aceste temperaturi.

Umiditatea aerului Umiditatea aerului este un parametru important al confortului termic în încăperile climatizate. Îmbrăcămintea Îmbrăcămintea are o influenţă deosebită asupra senzaţiei de confort. Cu cât . Se poate resimţi senzaţia de bine. în perioada rece a anului. mai ales la izolări termice reduse. Izolaţia termică dată de o ţinută vestimentară este caracterizată de rezistenţele termice ale elementelor îmbrăcăminţii. Senzaţia de inconfort. Umidităţi relative ale aerului interior mai mari de 70%. precum şi într-o încăpere mai caldă. La temperaturi uzuale ale aerului interior de 20 … 22oC viteza aerului trebuie să se situeze între 0. O parte din pierderile de căldură ale organismului uman este constituită de evaporarea de la suprafaţa pielii.15 şi 0. într-o încăpere mai rece dar îmbrăcat mai gros. Intensitatea activităţii fizice Intensitatea activităţii fizice determină cantitatea de căldură cedată de corpul uman în mediul ambiant. ducând la apariţia mucegaiului.25 m/s. intensitatea acestui fenomen depinde de diferenţa tensiunilor de vaporizare între apa de la nivelul pielii şi vaporii de apă conţinuţi în aer. temperatură superficială ridicată).printr-o bună izolare termică a pereţilor exteriori şi ferestrelor şi prin dimensionarea corespunzătoare a corpurilor de încălzire (suprafaţă de radiaţie cât mai mare. Viteza aerului Viteza de mişcare a aerului este un parametru important al confortului termic în încăperile ventilate. Limitele superioară şi inferioară ale nivelului admisibil al umidităţii relative a aerului din încăperi sunt 70%. În cazul în care un individ desfăşoară o activitate susţinută şi este bine îmbrăcat se pot admite şi viteze mai mari ale aerului. respectiv. “de curent” este resimţită de ocupanţi cu atât mai mult cu cât temperatura aerului în mişcare este mai mică decât temperatura mediului ambiant. dar îmbrăcat mai lejer. 35%. favorizează formarea condensatului pe suprafaţa interioară a pereţilor exteriori.

În Tabelul 3. umiditate. cu atât temperatura aerului din încăpere trebuie să fie mai scăzută pentru a se facilita transferul termic şi a se resimţi senzaţia de confort.2 se dau valorile căldurii cedate de organismul uman. -0. viteza aerului.activitatea fizică este mai intensă.5 … +0. pentru zona confortului termic. se admite un domeniu de variaţie al acestor indicatori.2 Căldura degajată de corpul uman funcţie de tipul de activitate Activitatea Somn Aşezat pe scaun În picioare. Determinarea indicelui B se face conform GP 060/2000.2 CONFORTUL VIZUAL ŞI FONIC . Determinarea indicelui PMV se face conform GT 039/2002 şi SR ISO 7730. caracteristice diverselor tipuri de activitate. nivelul activităţii fizice. 3. Practic.5. relaxat Activitate de secretariat Activitate de laborator Muncă la maşini unelte Căldura cedată [W] 75 105 125 130 170 290 Indicatori globali de confort termic Pentru a aprecia gradul de confort termic al unei ambianţe se folosesc indicatori globali care însumează efectele separate ale fiecărui factor: temperatură. Tabelul 3. Dintre aceşti indicatori globali se amintesc:  Indicele de confort termic B (Van Zuilen)  Indicele de ambianţă termică PMV (opţiunea medie previzibilă) Când aceşti indicatori au valoarea zero se apreciază că este asgiurat confortul termic în încăperea respectivă. îmbrăcămintea etc.

fluxul radiant emis în spectrul vizibil I α = dφ / dΩ [cd] . se recomandă realizarea nivelurilor de iluminare prezentate în Tabelul 3.3. pentru comparaţie. Pentru realizarea unui sistem de iluminat care să ofere în încăpere un mediu luminos confortabil este necesar să se acorde atenţie următorilor factori:  nivelului de iluminare şi uniformităţii acestuia  culorii luminii şi redării culorilor  direcţionării fluxului luminos  distribuţiei luminanţelor  orbirii  fenomenului de pâlpâire  prezenţei luminii de zi  menţinerii sistemului de iluminat în timp Pentru că se fac adesea confuzii legate de mărimile utilizate în analiza luminotehnică.care poate fi orizontală (masă. verticală (raft. se prezintă pe scurt definiţiile acestora. unde.3. . Valorile corespund standardului DIN 5035.1 Confortul vizual Iluminatul dintr-o încăpere trebuie să asigure confortul vizual al persoanelor prin inducerea unor senzaţii pozitive în timpul activităţii acestora. A densitatea spaţială a Nivelul de iluminat trebuie să fie în concordanţă cu specificul activităţii desfăşurate în încăpere. sunt incluse şi nivelurile de lumină realizate natural. In funcţie de specificul încăperilor. oglindă) sau înclinată (pupitru. birouri).planul util . planşetă). el trebuie să fie asigurat pe suprafaţa de referinţă .  Fluxul luminos φ [lm] .2. unde dΩ este unghiul solid elementar  Iluminarea E = dφ / dA [lx ] fluxului luminos pe supraf.fluxul  Intensitatea luminoasă luminos pe direcţia α .

funcţională şi psihologică. Astfel se recomandă lămpi de culoare:  caldă: pentru încăperi amplasate spre nord şi puţin vitrate  neutră: pentru încăperi de muncă intelectuală  neutră-rece: pentru încăperi de muncă fizică. biblioteci săli de desen Locuinţe : sufragerii dormitoare băi bucătării holuri birouri Saloane de coafură Nivelul de iluminare [lx] 10. cu vitrare mare şi unde se lucrează numai în timpul zilei  rece: pentru încăperi plasate spre sud şi puternic vitrate. precum şi pentru încăperile în care activitatea cere atenţie şi concentrare mărite Tabelul 3.000 200 – 10.O importanţă deosebită în asigurarea confortului vizual o are culoarea luminii.000 0.3 Nivelul de iluminare funcţie de destinaţia încăperii.25 300 – 500 300 500 750 200 200 400 15000 – 2500 100 – 150 500 300 400 – 700 100 – 150 750 – 1400 200 150 200 150 100 300 500 . Culoarea luminii are importanţă estetică. în comparaţie cu lumina naturală Destinaţia încăperii Suprafaţă iluminată de soare puternic Suprafaţă iluminată ziua (cer acoperit) Suprafaţă iluminată de lună plină Birouri* Săli de conferinţe Săli de calculatoare sau cu panouri de comandă Săli de desen Hoteluri Magazine: scări interioare zone de prezentare vitrine Spitale: saloane săli de prim intervenţie Şcoli: săli de curs săli de clasă laboratoare.

) 85 dB 3.2 Confortul fonic Zgomotul este o suprapunere de sunete. producând o senzaţie auditivă considerată jenantă sau dezagreabilă. In Tabelul 3. Zgomotul resimţit într-o încăpere poate proveni din exterior sau poate fi generat în interiorul încăperii. având frecvenţe şi amplitudini variabile. O modificare a nivelului sonor cu 10 dB corespunde aproximativ cu dublarea intensităţii sonore percepute. dB. zona In imediata apropiere a locuinţelor Staţiuni de odihnă tratament Zonă industrială Intensitatea zgomotului [dB] ziua noaptea 55 40 şi 45 65 35 45 Pentru a avea o ambianţă interioară confortabilă din punct de vedere fonic trebuie să nu se depăşească în încăperi următoarele niveluri de zgomot:  camere de locuit 35 dB  bucătării 38 dB  săli de lectură 40 dB  birouri.Muzee Biserici. Arunci când intensitatea sa este importantă. săli de clasă 45 dB  muzică de ambianţă 60 dB  magazine 70 dB  spaţii tehnice (staţii de pompare. Tabelul 3.3 CONSIDERAŢII DESPRE SĂNĂTATE ŞI SIGURANŢĂ . zona publicului 300 100 3.4 sunt date valorile admisibile ale zgomotelor exterioare. Nivelul intensităţii unui zgomot se măsoară în decibeli.4 Nivelul de zgomot exterior admisibil Locul. centrale termice etc.2. zgomotul are efecte notabile asupra metabolismului şi activităţii intelectuale.

Se atrage atenţia că simptome similare pot avea cauze medicale sau cauze legate de poluanţi având altă sursă decât arderea combustibililor. Poluanţii din produsele de ardere includ:  Aer exterior . finisaje (lacuri.Diverse studii au arătat că aerul din interiorul clădirilor poate fi chiar mai poluat decât aerul exterior. Factorii care determină în ce măsură poluanţii din mediul interior pot afecta sănătatea sunt:  Prezenţa. cât de bine este ea montată. prin ventilare şi în absenţa filtrelor. curăţire. precum şi de gradul de ventilare a spaţiului interior.1 Probleme cauzate de instalaţiile de ardere Probleme de sănătate pot apare în legătură cu aproape toate tipurile de instalaţii. poluanţii trec în mare parte la interiorul clădirii. Tipurile de poluanţi şi cantitatea în care sunt produşi depind de tipul instalaţiei.). operată şi întreţinută. ameţeală. Problemele care pot apare includ dureri de cap. Sursele de poluare ale aerului interior sunt :  Fum de ţigară  Materiale de construcţie (azbest. respiraţie greoaie sau chiar moarte. vată de sticlă etc.)  Mobilier (ţesături. refrigerare. de tipul combustibilului ars.  Aerul exterior. ochi apoşi. de preparare a hranei sau decorative. 3. Se vor considera cu precădere problemele care apar ca urmare a deteriorării calităţii aerului interior din cauza proceselor de ardere a unui combustibil în instalaţii de încălzire. vopsele etc. încălzire. lacuri etc.)  Activităţi curente: gătit. somnolenţă.3. modul de utilizare şi starea surselor de poluare  Nivelul poluării atât la interiorul cât şi la exteriorul clădirii  Gradul de ventilare din clădire  Nivelul general de sănătate al ocupanţilor clădirii. Substanţele poluante asociate cu procesele de ardere sunt gaze şi particule de praf şi/sau funingine.

În cazul în care elementul de evacuare este blocat sau prost instalat. arderea lemnelor şi frunzelor)  Gaze de ardere evacuate din instalaţii de ardere (sobe. lipituri. Instalaţiile fără evacuare eliberează gazele de ardere direct în clădire. Aceste probleme pot fi identificate de cele mai multe ori doar de către un specialist. Alte probleme legate de unimitate sunt tratate în paragraful următor. Instalaţiile cu evacuare sunt dotate cu un canal. coş sau alt element care să conducă gazele de ardere afară din clădire. centrale termice). cazane de apă cu ardere de gaz sau petrol. şeminee.5 prezintă probleme legate de instalaţiile de ardere care conduc la poluarea mediului interior. cantitatea de poluanţi care pătrund în aerul interior este mare. maşini de tuns iarba) din apropiere  Activităţi incidentale (suduri. Fum de ţigară  Gaze evacuate de la motoare cu ardere internă (autoturisme. de exemplu. Poluanţii cei mai comuni produşi în instalaţiile de ardere din clădiri sunt:  Monoxidul de carbon  Dioxidul de azot  Dioxidul de sulf  Particule cu sau fără produşi chimici ataşaţi  Hidrocarburi nearse  Aldehide Procesul de ardere este însoţit întotdeauna de producerea de vapori de apă. Aceştia nu sunt consideraţi în general un poluant dar pot acţiona ca unul prin efectele lor secundare. Tabelul 3.5 Instalaţii de ardere şi probleme ce pot apare Instalaţia Combusti Probleme tipice care pot apare . Tabelul 3. umiditatea ridicată şi suprafeţele umede favorizează apariţia unor bacterii şi a mucegaiului.

Canal de evacuare blocat. Folosire incorectă pentru încălzirea spaţiului Aer de ardere insuficient pentru arderea completă a combustibilului. Arzător nereglat Aer de ardere insuficient pentru arderea completă a combustibilului. Canal de evacuare blocat. Lemn tratat sau verde Schimbător de căldură fisurat. Grătar defect Reglare necorespunzătoare. Canal de evacuare blocat. Aer de ardere insuficient pentru arderea completă a combustibilului Aer de ardere insuficient pentru arderea completă a combustibilului. Aer de ardere insuficient pentru arderea completă a combustibilului. Schimbător de căldură sau focar fisurat. Arzător nereglat Schimbător de căldură fisurat. Canal de evacuare blocat. Tiraj slab. Aer de ardere insuficient pentru arderea completă a combustibilului. Arzător nereglat Schimbător de căldură fisurat. Aer de ardere insuficient pentru arderea completă a combustibilului. Canal de evacuare blocat. Şeminee Lemn Cărbune Kerosen Gas Natural sau lichefiat Gaz natural sau lichefiat Lemn Cărbune . Combustibil nepotrivit (nu K-1).bilul Centrale termice Sobe de cameră Şeminee Centrale termice Gaz natural sau gaz lichefiat Petrol Schimbător de căldură fisurat. Lemn verde sau tratat. Centrale termice Sobe de cameră Centrale termice Sobe Sobe de cameră Centrale termice Cazane de apă Extensii. Aer de ardere insuficient pentru arderea completă a combustibilului. Cuptoare Sobe.

În ultima vreme au apărut pe piaţă dispozitive detectoare de monoxid de carbon.. prepararea hranei. Utilizarea combinata a filtrelor sac (traditionale) si a filtrelor electrostatice conduce la eliminarea particulelor de dimensiuni mari (praf.3. se recomandă utilizare lor acolo unde gradul de ventilare este redus iar procesul de ardere are loc în spaţiu deschis (de ex.Pentru reducerea expunerii la poluanţii din produsele de ardere. inspectate şi întreţinute. Cu alte cuvinte. scame. Pot fi folosite atât ca element de conductă de ventilaţie cât şi ca element staţionar în clădirile lipsite de unităţi de aer condiţionat. . a unor contaminanţi de dimensiuni mici. este deosebit de important ca instalaţiile de ardere să fie bine alese. Aceste filtre au un consum electric mic în raport cu eficienţa lor. O ventilare corespunzătoare a clădirii micşorează deasemenea riscul de expunere la astfel de poluanţi. definită ca raportul dintre conţinutul de apă din aer şi conţinutul maxim de apă pe care aerul considerat îl poate îngloba la temperatura şi presiunea date. 3. nu cantitatea propriu-zisă de apă din aer este cea resimţită de organism. Nivelul de umiditate se manifestă asupra organismelor vii sub forma unei umidităţi relative. instalate. pentru că acesta determină schimbul de umiditate între organism (prin suprafeţele sale umede) şi aerul înconjurător. etc. utilizate. de la reacţii alergice până la atacuri astmatice şi pneumonii. ci gradul de saturare al aerului în umiditate. Acestea pot cauza la rândul lor o varietate de probleme de sănătate. în încăperile cu şeminee).2 Probleme cauzate de nivelul de umiditate Prea multă umiditate în aerul interior clădirii poate conduce la apariţia igrasiei. Excesul de umiditate poate fi cauzat de:  Duşuri. precum şi a bacteriilor şi unora dintre noxele generate în interiorul clădirilor. spălarea şi uscarea rufelor. etc). sunt uşor de întreţinut şi curăţat. spălatul pe jos. a mucegaiului sau a altor medii bacteriologice.

ele făcând parte din strategia de proiectare şi utilizare eficientă a unei clădiri: bariere de aer. elemente de construcţie care să ferească pereţii de ploaie. Pe de o pare. adică la scăderea umidităţii sale relative.  Schimbul de umiditate cu aerul exterior: umiditatea circulă de la interior la exterior sau invers prin anvelopa clădirii. de la simpla farfurie cu apă care se evaporă. umiditatea ridicată cauzează clădirii prin apariţia ruginii. până la dispozitive sofisticate care realizează şi ionizarea aerului interior. iritarea mucoaselor nasului şi cavităţii bucale. Dacă umiditatea ridicată creează probleme. infecţii. dăunând în timp chiar şi structurii clădirii. Scurgeri de la ţevi. aerul rece exterior este uscat şi pătrunde în cantităţi mai mari în clădire datorită diferenţelor mai mari de temperatură (curenţi convectivi intenşi.6 se prezintă sintetic relaţia dintre nivelul de umiditate în aerul interior şi problemele de sănătate asociate. diferenţe mai mari de presiune între interior şi exterior). În Tabelul 3. . scurgeri prin acoperiş Pe lângă problemele de sănătate. persoanele simt un puternic disconfort care se poate manifesta prin senzaţia de uscăciune.  Subsoluri umede. În general. încălţăminte umedă. Metodele de control al nivelului de umiditate au fost tratate în primul capitol. sângerări la nivelul nasului. fie prin schimbul de aer. trebuie spus că şi umiditatea prea scăzută are efectele ei. umiditatea este scăzută pe durata iernii. ventilare corespunzătoare. hidroizolaţii. Pe de altă parte. fie prin difuzie. Sub 30% umiditate relativă. pereţi umeziţi de ploaie. stropitul pe lângă chivete. cojirea vopselelor şi tencuielilor. Reglarea nivelului de umiditate se poate realiza în acest caz prin elemente umidificatoare. utilizarea unor elemente de încălzire uscate (de tipul caloriferelor sau radiatoarelor electrice) conduce la încălzirea uscată a aerului.

6 Efectul schimbării umidităţii relative asupra unor contaminanţi Zona optimă Bacterii Viruşi Mucegai Insecte Infecţii respiratorii Alergii. dar dacă sunt mânuite şi instalate cu grijă.3. Inhalarea .Întreaga anvelopă a clădirii trebuie să prevină pătrunderea umidităţii din exterior dar şi să permită evacuarea excesului de umiditate produsă la interior. munca poate fi realizată uşor şi sigur. Tabelul 3. In acest paragraf se atrage atenţia asupra problemelor de sănătate şi siguranţă care pot apare în legătură cu diversele materiale ce se pot utiliza pentru renovarea/modernizarea unei clădirii.3 Probleme cauzate de materiale de construcţie şi mobilier Aproape toate materialele de construcţie sunt potenţial periculoase. de obicei de culoare alb sau alb-gri. rolul ventilării este hotărâtor. În acest sens. sub formă de pudră sau semi-poros. rinite şi astm Reacţii chimice Ozon Umiditate [%] 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 3. Casele mai vechi pot conţine izolaţii care sunt parţial sau total realizate din asbest.

În farmacii. O idee bună este cea a ataşării unei extensii de furtun la punctul de evacuare a aspiratorului pentru a împiedica răspândirea în casă a oricărei particule. . Deseori pericolul nu provine din materialul primar ci din lianţi. dar la tăiere poate produce particule. aceasta trebuie mai întâi udată astfel încât particulele de praf să nu se ridice în aer. fibre sau vapori. Totuşi. trebuie aplicată o mască şi/sau asigura o ventilare locală corespunzătoare. Există o multitudine de materiale de chituit cu compoziţii chimice foarte diferite. Dacă aveţi la îndemână doar o mătură pentru îndepărtarea materialului.asbestului este asociată cu o întregă varietate de cancere. Multe dintre materialele de azi pun în libertate particule. care trece de filtru. Chiar şi materialele naturale de tipul rumeguşului sau prafului de tencuială pot fi dăunătoare. chiar şi la nivel de expunere minim. Mici cantităţi de vapori pot însoţi panoul rigid. Izolaţiile de poliuretan şi poli-izocianurat emană vapori dăunători în momentul producerii de panouri rigide şi atunci când materialul este pulverizat la locul de montaj. Vaporii determină iritaţii ale ochilor şi pielii şi probleme respiratorii. Izolaţia din polistiren rigid este în general un material inert. Metoda preferată pentru îndepărtarea fibrelor sau prafului este cea a aspirării acestora cu un aspirator. ochii şi sistemul respirator. Materialele de izolaţie fibroase de tipul fibrei de sticlă şi lânii minerale pot irita foarte uşor pielea. chiar şi de la o singură expunere mai mare. sunt disponibile creme speciale pentru protejarea pielii atunci când se lucrează cu materiale fibroase. stabilizatori sau alţi aditivi al căror efect nu-l cunoaşteţi. care pot fi dăunătoare pentru cel care le instalează şi pentru oricine se găseşte în vecinătate. solvenţi. Înainte de a se lucra cu un astfel de material. materialele de chituit au câteva caracteristici comune :  toate utilizează solvenţi pentru menţinerea materialului pliabil până la instalare.

Substanţele utilizate la curăţenie sunt de cele mai multe ori dizolvanţi cu conţinut ridicat de substanţe volatile (alcooli.4 IMPACTUL CLĂDIRILOR ASUPRA MEDIULUI AMBIANT ŞI COLECTIVITĂŢILOR UMANE .). Aceasta poate însemna angajarea unui antreprenor care să realizeze întreaga lucrare sau o parte din ea. astfel încât sănătatea utilizatorilor clădirii să nu fie afectată. Dacă operaţia are loc la interior. Vaporii de la chituire pot determina iritaţii respiratorii sau alte reacţii alergice. lucrul trebuie planificat astfel încât intervenţia să se termine cât mai repede posibil. Prin alegerea cu grijă a materialelor. zona de lucru trebuie bine ventilată. pentru cei cu sensibilitate la substanţe chimice sunt diponibile materiale de finisare de tipul vopselelor şi baiţurilor cu toxicitate redusă. Deasemenea.7 se prezintă raportul concentraţiilor admise pentru aerul interior relativ la aerul exterior clădirii. Renovarea ridică probleme speciale de sănătate pentru cei cu alergii. draperiile şi covoarele eliberează scame de diferite dimensiuni care inhalate pot cauza probleme respiratorii. iar unele chituri au o perioadă mai scurtă de uscare. tapiseria de orice fel. Din acest motiv. solvenţii se vor evapora producând vapori până când materialul se aşează sau se usucă. odată aplicat. Mobilierul poate la răndul său reprezenta o sursă de poluare prin substanţele volatile eliberate de lacuri şi vopsele. astm sau sensibilitate la substanţe chimice. In tabelul 3. izolaţiile din panouri rigide nu produc praf sau particule decât la tăiere. chiar şi pe perioada uscării. expunerea la substanţe iritante poate fi evitată sau redusă. 3. Consideraţiile legate de sănătate pot constitui un factor important în luarea deciziei de a izola exteriorul clădirii şi nu interiorul acesteia. De exemplu. esenţe parfumate etc.

sau se recreează peisajul natural. Conceptul de dezvoltare durabilă presupune minimizarea costurilor de mediu şi maximizarea profitului economic. astfel încât să fie posibilă "satisfacerea nevoilor prezentului fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi. alimentare cu energie termică şi/sau combustibili. mentenanţă. În fine. În funcţie de unde se creează sursa de poluare. clădirile sunt construite şi plasate în peisajul natural. În faza de mentenanţă. clădirile exercită o poluare directă şi una indirectă. care deseori nu este perceput. iar materialele rezultate se reciclează sau se depozitează. prin tăierea de drumuri de acces. materiale avute la dispoziţie şi tehnologii de construcţie. peisajul natural suferă alterări. recuperare. sau este perceput în proporţii mai reduse. iar pe locul lor se ridică alte clădiri (ciclul de viaţă se reia). alimentare cu apă şi canalizare. ocupanţii trăiesc în clădiri şi le menţin în stare de funcţionare sau le modernizează potrivit standardelor lor de viaţă. . Activitatea de construcţie este un amestec de preferinţe culturale (arhitectonice). efectuarea racordurilor de energie electrică. În prima fază. ingineri constructori şi ecologişti din lumea întreagă încearcă să determine efectele pe care construcţiile şi alte habitaturi locuite le au asupra mediului înconjurător şi asupra oamenilor.Prezenţa clădirilor în peisajul natural determină un impact asupra mediului înconjurător. Cheia înţelegerii complexităţii acestui fapt este recunoaşterea faptului că activităţile constructive produc o transformare a mediului natural într-unul artificial. Această transformare are trei faze: construcţie.” Din acest concept rezultă modul în care clădirile poluează mediul ambiant intern şi extern lor. Arhitecţi. clădirile îşi încheie durata de viaţă. Încă din etapa de început a construcţiei. organizarea şantierului.

sobe cu gaz Sisteme de incalzire Activitate umana. ferigi. sisteme de incalzire defecte Izolatii.7 Surse. substante volatile concentrate. pesticide. produse.Tabelul 3. concentraţii admise şi raportul “interior/exterior” pentru principalii poluanţi interiori clădirilor Poluant Sursa de poluare interioară Concentraţii admise Raportul concentra ţiilor interior / exterior 1 >> 1 >> 1 >1 ->> 1 Asbest Bioxid de carbon (CO2) Monoxid de carbon (CO) Formaldehida Fibre minerale si sintetice Bioxid de azot (NO2) Vapori organici (VOCs) Ozon Radon Particule respirabile Sulfati Bioxid de sulf (SO2) Micro organisme Izolatii de incendiu Combustie.05 la 1. surse de UV Materiale de constructie. sobe cu gaz. plante. lianti. solventi. semineuri. sisteme de aer conditionat < 106 fibre/ m3 3000 ppm 100 ppm 0. tigari.1 to 200 nCi/m3 100 to 500 µg/m3 5 µg/m3 20 µg/m 3 >1 <1 >1 >> 1 >> 1 <1 <1 Nu este cazul >1 @ IP CONSULT GRUP . spray-uri cu aerosoli Arc electric. imbracaminte. animale de casa. ape subterane. rasini. tigari.0 ppm NA 200 la 1000 µg/m3 Nu este cazul 20 ppb 200 ppb 0. placi conglomerate Produse. spray-uri cu aerosoli. spori. tapiserii Combustie.II . Braila . umidificatoare.2003 INDRUMAR de EFICIENTA ENERGETICA pentru CLADIRI . motoare. motoare Combustie. animale de casa Echipament de combustie. sol Sobe. activitate umana. insecte. uscatoare. gatit Chibrituri. incălzitoare de apă instant.

Ele se găsesc în vopsele. cât şi prin deversarea în mediu a noxelor din gazele de ardere şi a căldurii reziduale din apa de răcire. în fibrele lor se fixează ceilalţi poluanţi. sau de funcţionarea unor instalaţii cu care clădirea este dotată pentru a i se asigura funcţionalitatea. pentru reducerea concentraţiilor poluante.  Materiale de construcţie rezultate din modernizări şi reabilitări ale clădirii. NOx). Cu cât sistemele de încălzire se bazează pe combustia locală (şi in special a combustibilului inferior) în dauna producerii centralizate a energiei termice. atunci când se afectează micro-climatul interior clădirii. De asemenea. rezultând ape curate ce reintră în circuitul natural şi nămoluri de canalizare.4. De aceea este de preferat folosirea materialelor cu un grad înalt de reciclare. Poluarea directă externă are următoarele componente:  Produşi de ardere solizi şi gazoşi: constau din particule de cenuşă şi nearse mecanice (care se depun pe sol sau sunt inspirate de vieţuitoare) şi/sau gaze cu efect poluant (CO 2. linoleum şi chiar în izolaţie. Un mare pericol îl reprezintă azbestul. toate reprezintă surse de poluare a mediului înconjurător natural.  Căldură pierdută de clădire. fie arse în incineratoare cu recuperare de energie. ce se pot constitui în surse de compuşi chimici dăunători. aceste ape sunt trecute prin staţia de ape reziduale a localităţii.3. Acestea din urmă pot fi folosite fie la îmbogăţirea solurilor sărace. care este cancerigen. prin aerul cald schimbat de clădire cu mediul ambiant sau prin gazele de ardere fierbinţi evacuate. Se recomandă curăţirea şi aerisirea periodică a covoarelor. SOx. De exemplu. Astfel.4. De regulă. care sunt inamicul numărul unu al păturii de ozon ce protejează planeta de radiaţiile ultraviolete. cu atât mai mult este mai dificilă purificarea gazelor de ardere. solvenţii şi compuşii organici volatili. Acestea exercită o presiune mare asupra mediului înconjurător. care este produsă în centrale electrice. prin tehnologiile de producere a energiei electrice din combustibili fosili. Poluarea directă se poate clasifica în poluare externă.2 Poluarea indirectă a clădirilor asupra mediului ambiant Prin serviciile pe care le oferă ocupanţilor. de regulă particulele de praf. Din cauza lor apare sindromul de boală cauzată de clădiri.1 Poluarea directă a clădirilor asupra mediului ambiant Poluarea este numită directă atunci când sursa de poluare este legată direct de activităţi desfăşurate în clădire sau în imediata ei apropiere. În aglomerările urbane această căldură contribuie la creşterea temperaturii exterioare a localităţii cu 1-5 °C faţă de mediul natural din proximitate. precum şi energia termică pierdută către mediul exterior. prin pereţi sau reflectată de către aceştia. rezultă . când afectat este macro-climatul exterior şi internă. Se recomandă folosirea unor materiale cu grad redus de materii volatile şi reactivitate scăzută. CO. conţinând produse organice naturale şi chimice. evacuarea gazelor de ardere de la instalaţiile de încălzire. clădirile sunt consumatoare de energie electrică. atât prin consumul de combustibil şi apă.  Covoare şi mochete vopsite şi tratate chimic. în concentraţii mai mari sau mai mici. 3. Poluarea directă internă este cauzată de:  Materiale de construcţie emitente de substanţe chimice. eliberarea vaporilor de freoni scăpaţi din instalaţiile de condiţionare sau frigorifice.  Ape uzate de canalizare. evacuarea apei de canalizare.  Freoni din instalaţiile frigorifice şi de climatizare. cum ar fi formaldehida. a gunoiului menajer sau rezultat din diverse alte activităţi. astfel încât povara asupra destinaţiei finale a deşeurilor (de obicei groapa de gunoi) să fie cât mai coborâtă.

emisiile de CO2 rezultate din diverse soluţii de încălzire a clădirilor sunt centralizate în Tabelul 3. 2002) Tabelul 3.21 0. sau pentru turbinele cu gaze de sine stătătoare). Dioxidul de carbon este principalul gaz cu efect de seră. particulele.72 O altă agenţie de conservare a energiei (EPA – SUA) precizează cantităţile medii de noxe care sunt generate în producţia de energie electrică din SUA ţinând cont de toate filierele de producţie (combustibili fosili. De regulă. Conform BRE (Marea Britanie). Prin transportul noxelor de către vânt. iar fauna şi flora perenă dispar.0025 Oxizii de sulf (SO2 şi SO3) rezultaţi din arderea cărbunelui şi păcurii cu sulf se combină cu vaporii de apă din aer.10 (OG 592/oct.noxe gazoase şi solide. poluarea poate deveni transregională sau transfrontalieră. responsabil de încălzirea globală a atmosferei. Căldura evacuată la sursa rece a centralelor termoelectrice reprezintă circa 50-55 % din căldura dezvoltată prin arderea combustibilului.0058 NOx 0.9 Emisiile rezultate din producţia de energie electrică Emisia kg/kwh CO2 0.31 0. Politica actuală a României urmăreşte insistent protecţia mediului ecologic. precum dioxidul de carbon. În acel moment.10 Praguri de calitate a aerului ambiant ce trebuie atinse . Mil.8. Tabelul 3. răspunzători de fenomenul de ploaie acidă. atunci când temperatura apei depăşeşte 30 °C. apărând compuşi nedoriţi.29 0. Producţia de energie electrică din combustibili fosili reduce resursele energetice disponibile în viitor. Tabelul 3. oxizii de sulf şi azot. având o concentraţia maximă la o distanţă de 7-10 ori mai mare decât înălţimea coşului de fum . Cum ponderea energiei electrice produse în termocentrale este mare în lume. făcând loc unor alge ce se dezvoltă în aceste condiţii. Particulele de cenuşă scăpate din instalaţiile de filtrare ale termocentralelor (care au randamente subunitare) se depun pe sol şi vegetaţie. care distruge vegetaţia din apropierea locului de emisie. Acestea se află prezentate în Tabelul 3. kg CO2/PJ 88 80 58 199 kgCO2/kwh 0. rezultă că orice măsură de economisire a energiei acordă generaţiilor viitoare şansa utilizării resurselor energetice la randamente mai ridicate decât o permit tehnologiile actuale. Pagube importante se aduc ecosistemelor acvatice pe timpul verii. hidro).8 Cantitatea de CO2 emisă în funcţie de soluţia de încălzire Tipul încălzirii cărbune petrol gaz natural electrică Notă: 1PJ=1015 J.9.687 SOx 0. Legislaţia actuală prevede valorile limită prezentate în Tabelul 3. concentraţia de oxigen din apă scade. nuclear. cu formarea acizilor sulfuric şi sulfuros. sursa rece este reprezentată de apa mărilor şi râurilor (pentru circuitele deschise de răcire) sau de atmosferă (pentru circuitele închise de răcire ale instalaţiilor de turbine cu abur. Prin arderea combustibililor clasici se dezvoltă căldură.

Investigarea cladirii cuprinde actiunile care furnizeaza date ce stau la baza evaluarii calitative. degradarile (condens.  Analiza vizuala a starii cladirii.  identificarea zonelor afectate de condens sau mucegai.). precum si cu analizarea instalatiilor aferente).  Concluzii asupra evaluarii – intocmirea raportului de expertiza. Daca este cazul se vor intocmi relevee ale degradarilor si fisurilor importante. aparat foto. evidentiind deteriorarile. zonele cu infiltratii de aer. precum si aprecierea cauzelor care le-au determinat. Se va urmari detectarea urmatoarelor aspecte :  observarea zonelor cu modificari fata de proiect sau cu deteriorari. METODE DE INVESTIGARE TERMICA A CLADIRII In cadrul evaluarii nivelului de protectie termica a cladirilor existente (care este de dorit sa fie facuta concomitent cu evaluarea nivelului de protectie acustica si cu evaluarea gradului de siguranta a structurii de rezistenta la actiunea seismica. in lipsa acesteia se vor efectua relevee.  Determinarea peformantelor cladirii. ruleta. prin inspectie sistematica si completa la fata locului. ciocan. 2007 Elementul poluant Valoarea limită anuală 20 µ g/m3 40 µ g/m3± 50% 40 µ g/m3± 50% 10 mg/m3± 60% 240 µ g/m3Praguri de alertă pentru 1-3 h 500 µ g/m3 400 µ g/m3 SO2 NO2. defectiuni. fisurile si modificarile intervenite. igrasie. cutit etc. se disting trei faze principale:  Investigarea cladirii. NOx Pulberi în suspensie (PM10) CO ozon INVESTIGAREA CLĂDIRII 4. Analiza vizuala a starii cladirii se va face cu obtinerea acordului prealabil al locatarilor si cu echipament corespunzator (lupa. bula de nivel si fir cu plumb.până la 1 ian.1 EVALUAREA NIVELULUI DE PROTECTIE EXISTENTE. evaluarii pe baza de determinari experimentale si evaluarii prin aplicarea unor metode de calcul. lanterna. infiltratii de apa patarea straturilor de finisaj). echer. Acestea sunt:  Analiza documentatiei care a stat la baza executiei cladirii pentru a se controla corespondenta cu aceasta. camera video. . mucegai.

sau a coeficientilor de conductivitate termica a unor materiale prelevate).  Intocmirea. directia si viteza vanturilor predominante si gradul de adapostire in functie de densitatea si inaltimea cladirilor invecinate etc.  Examinarea consemnarilor facute cu ocazia investigarii vizuale a cladirii. fie prin masuratori de laborator pe probe prelevate din elementele de anvelopa (ex: determinarea umiditatii. starea trotuarului. inaltimea cladirii. zona eoliana si altitudinea amplasamentului. a apartamentelor. privind exploatarea constructiei. se face prin metode de evaluare care utilizeaza rezultatele obtinute prin investigarea cladirii si aplica prevederilor normativelor tehnice in vigoare. etajului. Etapele sunt urmatoarele :  Se stabilesc sau/si se calculeaza caracteristicile geometrice precum perimetrul cladirii si al etajelor.  Evaluarea calitativa se face pe baza observatiilor rezultate din investigarea prin:  Examinarea planselor din proiectul de executie sau a releveelor. la detaliile acestora. . prevazute in normativele termotehnice si vor fi explicati.  Identificarea solutiilor utilizate pentru alcatuirea elementelor de constructie componente ale anvelopei cladirii. aria desfasurata a cladirii si a etajelor.  Se calculeaza performantele higrotermice ale cladirii. prelevarea de probe din elementele de constructie. Se intocmeste un breviar de calcul. Ea se refera la toate elementele de constructie care alcatuiesc anvelopa cladirii.  Examinarea raspunsurilor locatarilor la ancheta realizata pe baza de chestionare. confortul resimtit si costul energiei pentru incalzire stabilit pe baza facturilor platite.  Evaluarea pe baza de determinari experimentale se face prin analizarea rezultatelor obtinute in urma masuratorilor nedistructive in situ (ex: determinarea umiditatii materialelor cu ajutorul umidometrelor electrice. determinarea unor parametrii definitorii ai confortului interior. detectarea neetanseitatilor la tamplarie. aplicarea metodei termografiei in infrarosu.  Efectuarea unor sondaje pentru identificarea unor straturi si a starii acestora.  Evaluarea prin calcul se face utilizand pe de o parte prevederile din standardele in vigoare la data proiectarii cladirii si pe de alta parte prevederile din standardele in vigoare la data efectuarii expertizei. distribuirea si colectarea unor chestionare cu intrebari pentru locatari. la cladirea in ansamblu si la conditiile de confort interior constatate de locatari in timp.existenta infiltratiilor. a subsolului. viteza vantului in timpul iernii. gradul de vitrare. Parametrii termotehnici pot fi determinati cu una sau mai multe metode de calcul. interpretati si comparati cu datele obtinute prin celelalte metode. De la caz la caz se recomanda utilizarea combinata a acestor metode.     Determinarea performantelor termotehnice ale cladirii. temperaturi exterioare si interioare. efectuarea de termograme. raportul intre aria anvelopei si volumul cladirii.). Analiza elementelor caracteristice privind amplasarea cladirii in mediul construit (zona climatica de iarna si de vara. vecinatati si gradul de umbrire sau insorire rezultat. a soclului. orientare in raport cu punctele cardinale. densitatii si gradului de degradare a materialelor. determinarea permeabilitatii la aer prin metoda presurizarii si depresurizarii sau prin metoda gazului trasor).

 Fenomene de condens interior Fenomenele de condens interior apar pe suprafaţa elementelor de închidere în cazul în care elementele respective au o rezistenţă specifică la transfer termic necorespunzătoare condiţiilor de microclimat interior (temperatura şi umiditatea relativă a aerului interior). Cauze de execuţie În numeroase cazuri. s-au semnalat următoarele tipuri de degradări:  fenomene de condens interior. Cauzele care au condus la apariţia acestor degradări sunt:  cauze de concepţie. care în unele cazuri au condus la apariţia mucegaiului.  cauze de exploatare. centuri. 4.  diminuarea în timp a rezistenţei termice a elementelor de închidere. care conduce la o temperatură pe suprafaţa interioară a elementelor de închidere mai mică decât temperatura punctului de rouă.  infiltraţii de aer. fenomenele se pot extinde pe întreaga suprafaţa interioară.  degradarea tencuielilor exterioare. incat structura sa poata prelua sarcinile suplimentare ce apar in urma modernizarii sau schimbarii functiunii spatiilor. după care. fiind în funcţie de concepţia de proiectare şi execuţie a elementului de închidere.Concluziile asupra evaluării sunt consemnate in cadrul unui raport de expertiză cuprinzand pe langă memoriul tehnic (insotit si de piese desenate) care descrie toate etapele analizate anterior. Raportul de expertiza va cuprinde si propuneri de interventie in vederea ameliorarii situatiei existente. În principal. Stabilirea solutiilor de imbunatatire a protectiei termice se va face numai dupa ce s-a stabilit capacitatea portanta a structurii de rezistenta la sarcini orizontale si verticale.2 VERIFICAREA ANVELOPEI Verificarea anvelopei urmăreşte analiza principalelor tipuri de degradări apărute în exploatarea clădirilor. În foarte multe cazuri. grinzi. exprimat valoric sau procentual intre parametrii termotehnici ai cladirii existente si cei normati pentru cladirile noi. buiandrugi (în cazul clădirilor având structura din zidărie portantă sau din cadre de beton armat cu zidărie de umplutură). sau pe nervurile din beton armat care asigură legătura între feţele de beton (în cazul clădirilor închise cu panouri mari sau diafragme turnate în cofraje glisante). în cazul în care nu s-au îmbunătăţit condiţiile de microclimat interior. ca urmare a unei execuţii neîngrijite. Cauze de concepţie Rezistenţa specifică la transfer termic a elementelor de închidere prezintă un interval de valori foarte mare. pe suprafeţele afectate de condens s-a semnalat apariţia mucegaiului. cu ajutorul carora se stabileste decalajul.  cauze de execuţie. mai multe tabele de sinteza sau fise de analiza. Fenomenele de condens apar mai întâi pe suprafeţele de beton: stâlpi.  infiltraţii de apă. s-au semnalat punţi termice de dimensiuni mai mari decât cele prevăzute în proiect datorate: .

pe faţa caldă a termoizolaţiei. grinzilor. în cazul nervurilor din beton armat ale panourilor mari prefabricate. O altă cauză care a condus la amplificarea fenomenelor de condens din procesul de exploatare a constat în depăşirea umidităţii interioare faţă de cea luată în calcul la proiectare. în cazul închiderilor din zidărie. reducerii aerisirii încăperilor (în cazul familiilor cu copii mici sau bătrâni).  Diminuarea în timp a rezistenţei termice a elementelor de închidere În decursul timpului. Dar chiar şi cu aceste rezistenţe termice reduse. temperatura aerului interior a scăzut foarte mult. se datorează în principal neasigurării. concentrării locatarilor apartamentelor în una . O altă cauză care conduce la diminuarea rezistenţie termice a anvelopei o poate constitui execuţia defectuoasă. dimensiunilor mai mari ale stâlpilor. o barieră contra vaporilor eficientă .  creerii unor zone neizolate la partea superioară a peretelui ca urmare a tasării materialelor termoizolante de natură fibroasă. centurilor sau buiandrugilor. rezistenţa termică a elementelor de închidere se poate diminua. fiind dese cazurile în care s-au măsurat temperaturi ale aerului interior mai mici de 120C.dezgheţ.în cazul acoperişurilorterasă. datorită neasigurării agentului termic la parametrii prescrişi şi a încălzirii intermitente. temperaturi interioare de +20o … +22oC şi umidităţi relative ale aerului interior mai mici de 60%. uscării rufelor încăperilor sau creşterii plantelor de apartamente.în cazul pereţilor. cu rosturi mai . După anii ’70. în condiţiile în care erau asigurate. la execuţie.  omiterii montării termoizolaţiei la îmbinarea dintre panourile mari şi elementele interioare de compartimentare. nu s-au semnalat fenomene masive de condens până în anii ’70. Diminuarea se datorează în principal următoarelor cauze:  umezirii materialului termoizolant. în regim permanent.două camere încălzite suplimentar. situaţie în care aerul din porii materialului a fost înlocuit cu apa provenită din condensarea vaporilor în structura peretelui. a continuităţii barierei contra vaporilor sau comunicării directe a stratului de difuzie cu atmosfera exterioară. scăzând în mod corespunzător rezistenţa termică a pereţilor exteriori. acest tip de degradare s-a mai semnalat şi la pereţii care la exterior au fost finisaţi cu un strat impermeabil la vapori (placaje ceramice glazurate) pe întreaga suprafaţă exterioară a peretelui.  creşterii dimensiunilor dintre plăcile termoizolante datorită contracţiilor în timp ale materialului termoizolant. Cauze de concepţie Acest tip de degradare a apărut la elementele de închidere care nu au avut prevăzută în structură. Cauze de exploatare Principala cauză care a condus la fenomenele de condens o constituie neasigurarea temperaturii aerului interior la valorile standardizate. De asemenea.  degradării materialului termoizolant datorită îngheţului apei din porii materialului. procentul de punţi termice creşte. Cauze de execuţie Diminuarea rezistenţei termice în timp din cauza acumulării de umiditate în interiorul elementului de închidere sau degradării produse de fenomenele repetate de îngheţ . Ca urmare a acestor deficienţe.  lăţimilor mai mari decât cele proiectate. pe fondul unor rezistenţe termice reduse. respectiv barieră contra vaporilor şi strat de difuzie a vaporilor de apă . care s-a datorat în principal: încălzirii suplimentare a locuinţelor cu flacăra aragazului.

Cele mai des întâlnite sunt:  infiltraţiile de apă din acoperiş. iar etanşeitatea geamurilor prin intermediul chitului de geam sau prin baghete de lemn. Acest defect apare la acoperişurile la care structura hidrofugă sau strat de protecţie al hidroizolaţiei nu au fost alese corespunzător. Infiltraţiile de aer se semnalează în zona elementelor de tâmplărie exterioară. infiltraţiile de apă se datorează degradării structurii hidroizolante. În unele cazuri. . eliminării stratului de difuzie. executării în pereţi a unor goluri cu abateri mai mari decât cele admisibile.mari decât cele admisibile între plăcile termoizolante.  infiltraţiile de apă din rosturile dintre elementele prefabricate de faţadă. Cauze de exploatare  Infiltraţii de aer Acest tip de degradare se întîlneşte în încăperile cu umidităţi relative interioare ridicate sau la care elementele de închidere au prezentat fenomene de condens pe suprafaţa lor interioară. ca urmare a unor măsuri nejustificate de reducere a costurilor şi consumurilor materiale.  Infiltraţii de apă Infiltraţiile de apă apar la elementele de închidere atunci când s-a degradat stratul impermeabil de protecţie de pe faţa exterioară. în special la tâmplăria metalică. Aceste infiltraţii au ca efect scăderea confortului termic interior. Cauze de exploatare Infiltraţiile de aer se datorează în principal degradării lemnului din care este confecţionată tâmplăria sau îmbătrânirii cordonului de chit sau a garniturilor de etanşare şi datorită neexecutării corespunzătoare a lucrărilor de întreţinere.  infiltraţiile de apă din subsoluri. etanşeitatea tâmplăriei se-a realizat prin profilul tocului şi cercevelelor. neasigurării continuităţii chitului de geam şi a garniturilor de etanşare. O altă cauză o constituie neetanşarea cu material termoizolant a spaţiului de aer creat prin diferenţa de dimensiuni între tocul tâmplăriei şi golul de tâmplărie din elementul de închidere. Cauze de concepţie În majoritatea cazurilor. Cauze de execuţie Acest tip de degradări se datorează în principal abaterilor dimensionale mai mari decât cele admisibile cu care s-au executat elementele de tâmplărie. Infiltraţiile de apă au apărut şi ca urmare a reducerii numărului de straturi hidroizolante. Cauze de concepţie La acoperiş. neexecutării etanşării cu material termoizolant a spaţiului liber dintre tocul tâmplăriei şi golul din perete. în foarte multe cazuri. etanşeitatea tâmplăriei şi a geamurilor s-a realizat prin garnituri de cauciuc. degradarea stratului hidroizolant se datorează incompatibilităţii conlucrării dintre stratul hidroizolant şi stratul termoizolant pe care acest a fost lipit. a barierei contra vaporilor sau a protecţiei hidroizolaţiei. Acest fenomen apare în special în cazul lipirii stratului hidrizolant direct pe stratul de polistiren celular. De asemenea. în special în zone din vecinătatea ferestrelor sau uşilor exterioare şi creşterea consumului de combustibil în exploatare. sau folosirea unor plăci termoizolante de natură fibroasă slab liate sau liate cu un material degradabil în timp.

Infiltraţiile de apă dintre rosturile panourilor mari s-au datorat îmbătrânirii foliei din Butarom şi a chitului de etanşare (în cazul sistemului cu rosturi închise) sau deteriorării profilelor din PVC (în cazul sistemului cu rosturi deschise). care trebuie să conţină planurile şi schemele instalaţiilor. Cauze de exploatare Deteriorarea sistemului de captare a apei pluviale (jgheaburi şi burlane) duce la deteriorarea în timp a tencuielilor exterioare. prin inspectarea instalaţiilor clădirii se pot stabili care sunt modificările apărute în instalaţii.Infiltraţiile de apă din subsoluri s-au datorat neasigurării continuităţii straturilor hidroizolante orizontale şi verticale. eventual. la elementele de închidere care au fost afectate de condens sau care au fost finisate la exterior cu pelicule sau straturi impermeabile la vapori (vopsitorii în ulei. etc. execuţia defectuoasă a barieri contra vaporilor. breviare de calcul. apă caldă menajeră. neasigurării continuităţii şi a executării lucrărilor pregătitoare pentru aplicarea cordonului de chit de etanşare.). lipsa straturilor hidroizolante suplimentare la racordarea elementelor orizontale cu cele verticale). în cazul apelor cu presiune. în spatele stratului de finisaj exterior. In urma acestei activităţi se întocmeşte o fişă de experiză care va cuprinde principalele elemente necesare estimării consumurilor energetice ale instalaţiilor clădirii (încălzire. 4. Cauze de execuţie Aceste degradări se datorează în principal neasigurării continuităţii straturilor hidroizolante (petrecerii insuficiente. specificaţiile tehnice ale utilajelor şi echipamentelor.3 VERIFICAREA INSTALAŢIILOR CLĂDIRII Verificarea instalaţiilor clădirii este o parte componentă a expertizei termice şi energetice şi se efectuează în etapa investigării preliminare a clădirii. ventilare. Cauze de exploatare Deteriorarea hidroizolaţiei la acoperişuri se datorează în special circulaţiei sau depozitării unor obiecte care depăşesc sarcinile admisibile ale structurilor hidroizolante. etc. etc.  Degradarea tencuielilor exterioare Această degradare se manifestă prin desprinderea sau pătarea faţadelor şi este cauzată de acumularea. de pe faţa interioară a elementului de închidere au condus la degradarea tencuielilor exterioare. montării ulterioare de antene sau captatori solari.). Verificarea instalaţiilor presupune următoarele activităţi:  Analiza documentaţiei care a sta la baza execuţiei instalaţiilor (proiectul. alegerii unei structuri necorespunzătoare sau ancorării insuficiente a straturilor hidroizolante. Cauze de execuţie Pregătirea necorespunzătoare a suportului pe care s-a aplicat finisajul exterior şi. electrice). a apei provenite din condensarea vaporilor de apă care au trecut prin structura peretelui şi care nu au putut fi evacuaţi în atmosfera exterioară din cauza stratului de finisaj impermeabil la vapori. nelipirii uniforme a foliilor de etanşare. Pe această bază se pot determina performanţele energetice ale instalaţiilor “în condiţii de proiect”. placaje ceramice glazurate. faţă de proiect şi cum afectează acestea consumurile energetice ale instalaţiilor şi condiţiile de confort . Cauze de concepţie Acest tip de degradări se manifestă la elementele de închidere ale încăperilor cu umidităţi relative interioare ridicate care nu au fost prevăzute cu bariere contra vaporilor. totodată.

debitmetre)  verificarea existenţei instalaţiei de automatizare (la sursa termică şi/sau la consumator) pentru reglarea furnizării căldurii în acord cu cerinţele consumatorilor de căldură . programul de întreţinere şi revizii.)  depistare a radiatoarelor reci la care circulaţia agentului termic este blocată (înfundare cu depuneri de mâl. consumuri de energie.3. verificările necesare a fi făcute în cadrul inspectării instalaţiilor clădirii. depuneri de piatră. pentru deteminarea pierderilor şi consumurilor de energie inutile. durate de neocupare sau de ocupare redusă etc.). fişe de urmărire a funcţionării utilajelor etc. precum şi la aparatele termice  evaluarea stării izolaţiei termice (umedă. prezenţa aerului în corpul de încălzire)  cunoaştere a periodicităţii cu care s-au efectuat operaţiunile de spălare chimică a radiatoarelor şi instalaţiei  verificarea temperaturii corpurilor de încălzire. pentru cunoaşterea “comportamentului energetic” al acestora In cele urmează. se detaliază pentru fiecare categorie de instalaţii. mărimi geometrice caracteristice pentru elementele clădirii şi instalaţiilor etc. consumul de apă  Vizitarea clădirii şi inspectarea instalaţiilor.  Cunoaşterea datelor privind ocuparea clădirii (număr de ocupanţi pe perioade. In această etapă se pot face măsurări instrumentate ale unor parametri ce caracterizează funcţionarea şi starea instalaţiilor: temperaturi. puteri. verificări semnificative pentru evaluarea performanţelor energetice ale clădirii şi implicit. obturări ale circulaţiei aerului etc. evidenţiindu-se aspectele care au implicaţii energetice. urmărind uniformitatea temperaturii la corpuri diferite şi pe suprafaţa aceluiaşi corp  verificarea existenţei la corpurile de încălzire a robinetelor de reglaj şi a funcţionalităţii acestora  verificarea existenţei la corpurile de încălzire a robinetelor de reglaj cu termostat. canale termice etc. consumul de combustibil. de grosime insuficientă)  depistarea situaţiilor de blocare a circulaţiei apei în conducte datorită montajului necorespunzător (“saci de aer”). deteriorată. efectuându-se o analiză vizuală a stării instalaţiilor. randamente. Cu această ocazie se urmăreşte stabilirea caracteristicilor funcţionale şi constructive ale echipamentelor. elemente de etanşare sau bavuri la îmbinările executate necorespunzător)  constatarea existenţei unor obstacole care împiedică cedarea de căldură a corpurilor de încălzire către încăpere (mascări. debite de căldură. Analiza documentaţiilor pe baza cărora se realizează exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor: instrucţiuni de funcţionare. Prin aceasta se face o trecere în revistă a instalaţiilor.  Ancheta sociologică în rândul utilizatorilor. energie electrică). ecranări. debite masice. şi obturării conductei (impurităţi. constatarea funcţionalităţii acestora şi identificarea temperaturii la care au fost setate  verificarea existenţei aparaturii de măsură şi control pentru cunoaşterea parametrilor instalaţiei (termometre. manometre.)  Analiza facturilor pentru: consumul de energie (energie termică. 4.1 Verificarea instalaţiilor de încălzire Operaţiuni de control la instalaţiile de încălzire centrală:  verificarea conductelor şi armăturilor pentru identificarea eventualelor scurgeri de agent termic  verificarea existenţei izolaţiei termice pe conductele de distribuţie amplasate în spaţii neîncălzite (subsoluri. obturarea conductei de racord şi a robinetului de reglaj. în ansamblul lor cât şi pe elemente componente.

depuneri de funingine pe canalele de fum. dispozitive de reglaj şi echilibrare. semnale care indică funcţionarea cazanului cu randament scăzut: fum intens la coş. verificarea echilibrării hidraulice (şi termice) a ramurilor instalaţiei de încălzire.)  verificarea pompelor de circulaţie: caracteristicile punctului de funcţionare (debit-presiune). funcţionare în cicluri scurte a arzătoarelor automatizate (porniri-opriri dese)  constatarea stării de curăţenie a injectoarelor cazanelor (pot fi duze murdare sau înfundate)  constatarea unei circulaţii “parazite” a apei prin cazanele oprite din bateria de cazane  verificarea existenţei unui sistem de tratare a apei de adaus din instalaţia de încălzire (staţie de dedurizare. etc. nepreîncălzirea aerului de ardere.)  verificarea tirajului coşului de fum al centralei termice  verificarea randamentului energetic al cazanelor (randamentul la condiţii nominale şi la sarcina redusă) şi stabilirea puterii termice a cazanelor. prin depresiune  verificarea filtrului de praf de pe canalul de aer proaspăt: gradul de colmatare.3. jaluzele blocate). existenţa organelor de reglaj. închiderea prizei de aer pe timpul nefuncţionării instalaţiei  depistarea situaţiilor de funcţionare a instalaţiei de ventilare cu exces de aer proaspăt  posibilitatea funcţionării instalaţiei de ventilare în regim mixt: cu introducerea mecanică şi evacuare naturală sau evacuare mecanică şi introducere naturală.)  verificarea instalaţiei de alimentare cu combustibil lichid sau gazos a sobei (funcţionalitate şi siguranţă)  verificarea existenţei dispozitivelor de reglaj a arderii  verificarea existenţei la capătul coşului de fum a unui dispozitiv care să favorizeze tirajul şi să împiedice întoarcerea fumului în coş. etc. necesitatea înlocuirii filtrului  verificarea camerei de amestec a aerului: funcţionalitatea organelor de reglare (jaluzele) de pe canalul de aer recirculat şi de pe canalul de aer proaspăt. neetanşeitate şi infiltraţii de aer rece prin mantaua cazanului. randament. prin cunoaşterea pierderii de presiune în aparat  verificarea existenţei contoarelor de energie termică (la sursă . zidăria refractară din focar deteriorată. teuri de reglaj. temperatura ridicată la coş. etc. termoizolarea cazanului necorespunzătoare. tip “cocoş de vânt”  verificarea existenţei elementelor de obturare a tirajului pe perioada de nefuncţionare  verificarea etanşeităţii canalelor de gaze de ardere (pentru evitarea pătrunderii de aer fals)  verificarea înălţimii coşului de fum  evaluarea randamentului de funcţionare al sobei  verificarea existenţei unui program periodic de întreţinere a sobei 4. cenuşă. etanşeitate  verificarea gradului de colmatare a separatoarelor de impurităţi şi a separatoarelor de nămol. posiblitatea funcţionării şi numai în regim de recirculare  verificarea existenţei recuperatoarelor de căldură din aerul evacuat .pe ramuri şi la consumatori) Operaţiuni de control la instalaţiile de încălzire locală cu sobe:  verificarea stării de curăţenie a sobei (depuneri de funingine. constatarea existenţei organelor de reglaj pentru echilibrare (ştuţuri cu prize de presiune. nivel de zgomot. dispozitive cu magneţi permanenţi.2 Verificarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare Operaţiuni de control la instalaţiile de ventilare:  verificarea prizei de aer proaspăt: să nu aibe rezistenţe aeraulice mari în funcţionare (obturări ale curentului de aer.

vara  verificarea etanşeităţii canalelor de aer. existenţa elementelor de automatizare  determinarea eficienţei camerei de umidificare  verificarea dispozitivelor de umidificare a aerului cu abur: eficienţa umidificării.)  verificarea bateriilor de răcire a aerului: gradul de murdărire al aripioarelor. în plus faţă de acestea. modul de rotire al rotorului (echilibrare. funcţionare fără frecări. pentru perioadele în care nu este necesară încălzirea  verificarea termoizolaţiei bateriei de încălzire a aerului  determinarea puterii termice a bateriei de încălzire  verificarea existenţei elementelor de monitorizare a parametrilor instalaţiei (AMC) şi a sistemelor de automatizare a funcţionării instalaţiei de ventilare Operaţiuni de control la instalaţiile de climatizare La instalaţiile de climatizare a aerului se adoptă operaţiunile de verificare de la instalaţiile de ventilare şi. gradul de întindere al curelelor de acţionare  determinarea parametrilor de funcţionare ai ventilatoarelor: debit. zgomote şi trepidaţii anormale). variatoare de turaţie etc. existenţa aripioarelor deformate care determină pierderi de sarcină suplimentare pe partea de aer  verificarea existenţei posibilităţii de ocolire a bateriei de încălzire.  verificarea bateriilor de încălzire a aerului: gradul de murdărire a aripioarelor. jocuri. rame cu jaluzele. funcţionarea ventilatorului pe trepte de debit. perioade de neocupare etc. automatizarea procesului  verificarea funcţionării ventiloconvectoarelor şi a unităţilor interioare tip split: setarea corespunzătoare a termostatelor. umiditate) şi stabilirea concordanţei cu condiţiile necesare în realitate (sezon. putere absorbită. randament  verificarea existenţei posibilităţii de funcţionare a ventilatoarelor cu debite variabile (în trepte sau continuu)  constatarea modalităţilor de reglare a debitului ventilatoarelor: şubăr (pe aspiraţie sau refulare).)  verificarea gurilor de aer. se efectuează următoarele operaţiuni de control:  verificare a setării termostatelor din încăperi (temperatura. modul de asigurare a nivelului minim şi maxim a apei din bazin. să existe o corelare în funcţionare între gurile de refulare şi cele de aspiraţie  controlul concordanţei debitelor de aer introduse şi evacuate din încăperi cu cele prevăzute în proiect. turaţie. prezenţa separatoaelor de stropi la intrarea şi ieşirea aerului din cameră. clapete şi şubăre care nu sunt în poziţia “complet deschis” etc. presiune. (in) existenţa pierderilor de aer prin neetanşeităţi  controlul termoizolaţiei canalelor de aer  evidenţierea situaţiilor în care circulaţia de aer pe canale este împiedicată (obstacole în curentul de aer. verificarea echilibrării aeraulice a instalaţiei de ventilare  verificarea funcţionării ventilatoarelor: sensul corect de rotaţie a rotorului. regim zi-noapte. să funcţioneze în poziţia deschis cu pierdere de sarcină minime. evacuarea normală a condensatului  verificarea termoizolaţiei baterii de răcire a aerului  determinarea puterii frigorifice a bateriei de răcire  verificare a camerelor de umidificare: etanşeitatea camerei pe partea aeraulică şi pe partea hidraulică. gradul de încălzire al lagărelor şi rulmenţilor. starea lamelelor (să nu fie turtite. pentru a se împiedica infiltraţiile exterioare de aer rece. by-pass pe partea de aer. verificarea funcţionării instalaţiei de ventilare în regim normal de suprapresiune. iarna şi de aer cald. starea de . funcţionalitatea duzelor de pulverizare. strâmbe). de refulare şi de aspiraţie: gradul de murdărire.

3. la chiller etc. randament. comparare cu nivelul de iluminare necesar  constatarea existenţei corpurilor de iluminat cu lămpi arse  constatarea stării de murdărire (cu praf) a corpurilor de iluminat şi a suprafeţelor reflectante (tavan. consecinţe asupra confortului vizual şi consumului energetic  verificarea nivelului de iluminare realizat în încăperi. pereţi)  existenţa unui program de înlocuire a lămpilor (în special la clădirile publice) . consum de energie. randamentul.apă caldă la bateriile amestecătoare  constatarea existenţei la armăturile sanitare a unor dispozitive pentru reducerea debitului de consum. manometre)  verificarea existenţei apometrelor pentru apă rece şi a contoarelor de energie termică pentru apă caldă pe branşamentul clădirii şi la nivelul consumatorilor individuali  verificarea existenţei sistemului de recirculare a apei calde menajere  constatarea existenţei unor programe restrictive de furnizare a apei reci şi a apei calde menajere  verificarea sistemului de preparare a apei calde menajere: randamentul sursei termice. schimbătoare de căldură şi rezervoare de acumulare a apei calde de consum  evaluarea stării izolaţiei termice la instalaţia de apă caldă (umedă. parametrii de funcţionare ai pompelor (debit-presiune). tip “dispersor” sau perlator”  verificarea existenţei izolaţiei termice la conductele de apă caldă menajeră. nivelul de zgomot  verificarea stării termoizolaţiei conductelor de agent frigorific: la aparatele de climatizare tip split. nivel de zgomot 4. optimizarea temperaturilor de condensare şi de vaporizare. nivelul de zgomot. gradul de colmatare a filtrului de aer.3 Verificarea instalaţiilor sanitare Operaţiuni de control la instalaţiile sanitare:  verificarea conductelor şi robintelelor din reţeaua de distribuţie a apei pentru identificarea pierderilor de apă  verificarea armăturilor de serviciu (robinete sau baterii) ale obiectelor sanitare pentru a constata: existenţa curgerii apei la poziţia închis a armăturii sanitare.3. automatizarea regimului de funcţionare. (in)existenţa acumulării de apă caldă. obţinerea amestecului de apă rece . de grosime insuficientă)  verificarea existenţei aparaturii de măsură şi control pentru cunoaşterea parametrilor instalaţiei (termometre pe apă rece şi apă caldă.curăţenie a aripioarelor bateriilor de încălzire/răcire. etanşeitatea. modul de asigurare a debitelor în perioadele cu consum redus 4. evacuarea normală a condensatului. modul de reglare a debitului de consum. turn de răcire): automatizarea funcţionării. circulaţia liberă a aerului la suprafeţele de schimb de căldură  verificarea pompelor de circulaţie apă răcită: parametri de funcţionare (debit-presiune).  verificarea agregatelor de răcire a apei (chiller. temperatura de preparare a apei calde. precum şi la boilere. controlul automat al temperaturii apei calde  verificarea pompelor şi sistemelor de ridicare a presiunii apei: starea pompelor şi a instalaţiei de hidrofor. deteriorată.4 Verificarea instalaţiilor electrice Operaţiuni de control la instalaţiile electrice:  constatarea tipului surselor de lumină (lămpi) ale instalaţiei de iluminat din încăperi. posibilitatea funcţionării la sarcini parţiale.

 verificarea poziţiei în încăpere şi a numărului de întrerupătoare şi comutatoare. cunoaşterea puterii absorbite. ventilare-climatizare şi sanitară.)  verificarea existenţei sistemelor de iluminat local  verificarea existenţei senzorilor de lumină pentru acţionarea iluminatului exterior  constatarea existenţei unui iluminat decorativ/artistic excesiv şi neoptimizat ca durată de funcţionare  verificarea dimensionării secţiunii conductoarelor electrice. conform OG 29/2000.Persoana fizică ce dobândeşte această calitate prin atestare de către organismul abilitat. în condiţiile legii şi care are calitatea de a elabora documentaţia necesară eliberării certificatului energetic al unei clădiri existente. etc. pe baza .4 AUDITAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII Conform metodologiei în vigoare (MP 017/2002). motoare cu turaţie variabilă  verificarea existenţei unor dispozitive de acţionare la pornire a motoarelor în concordanţă cu puterea motoarelor  verificarea înregistrărilor contoarelor: contorizarea consumului de energie activă şi de energie reactivă. Audit energetic al unei clădiri Operaţiune prin care se stabilesc. montate în paralel cu consumatorii. pentru îmbunătăţirea factorului de putere  verificarea existenţei aparaturii de măsură şi control pentru cunoaşterea mărimilor electrice care caracterizează funcţionarea instalaţiei electrice  controlul existenţei sistemelor de automatizare a funcţionării instalaţiilor de încălzire. în vederea asigurării unor pierderi minime de tensiune  inventarierea aparatelor electrocasnice şi de birotică existente. posibilitatea funcţionării automate. în vederea evitării consumurilor inutile de energie electrică cauzate de aceste instalaţii 4.  verificarea existenţei unor situaţii de plată a penalităţilor pentru energia reactivă  constatarea existenţei bateriilor de condensatoare. conform OG 29/2000. de definesc: Auditor energetic pentru clădiri gradul II . coridoare. în condiţiile legii şi care are calitatea de a efectua auditul energetic al unei clădiri existente. Expertiză termică şi energetică a unei clădiri Operaţiune prin care se identifică principalele caracteristici termo-energetice ale construcţiei şi ale instalaţiilor aferente acesteia. în scopul aprecierii posiblităţii de sectorizare a iluminatului  constatarea (in)existenţei înterupătoarelor cu variator care permit reglarea fluxului luminos  constatarea (in)existenţei sistemelor automate de comandă a iluminatului cu senzori de prezenţă sau cu senzori acţionaţi de lumina naturală  constatarea (in)existenţei automatelor pentru întreruperea iluminatului în spaţii cu ocupare pasageră (casa scărilor. Auditor energetic pentru clădiri gradul I .Persoana fizică ce dobândeşte această calitate prin atestare de către organismul abilitat. constatarea existenţei termostatelor care limitează duratele de funcţionare  identificarea cazurilor de încălzire cu radiatoare electrice  identificarea cazurilor de utilizare a maşinilor de gătit electrice  verificarea consumurilor energetice ale receptoarelor electrice de forţă (motoare). în conformitate cu NP 048-00. din punct de vedere tehnic şi economic soluţiile de reabilitare şi/sau modernizare termo-energetică a construcţiei şi a instalaţiilor aferente acesteia. tarife diferenţiate noapte-zi etc.

Expertiza energetică a unei clădiri se realizează în prezent potrivit prevederilor din “Normativul pentru expertizarea termică şi energetică a clădirilor existente şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora”. birouri. Se dispune astfel de posibilitatea simulării comportamentului clădirii în condiţii reale de exploatare. respectiv cuantificarea gradului de utilizare a căldurii. administratorilor fondurilor locative sau a asociaţiilor de proprietari / locatari. cinematografe. Clădirile existente sunt grupate în două mari categorii. arhitecţilor şi. sedii de firme. clădiri comerciale şi instituţii publice (magazine. în general. muzee). Expertizarea termică şi energetică a clădirilor de locuit existente constă în determinarea caracteristicilor termotehnice şi funcţionale reale ale sistemului clădire .  clădiri cu altă destinaţie decât locuinţe (din sectorul terţiar): clădiri spitaliceşti. indicativ: NP 047-2000. Normativul se adresează inginerilor constructori şi de instalaţii.instalaţie de utilizare a energiei termice. Aceste acţiuni se efectuează la cererea proprietarilor. precum şi optimizarea soluţiilor tehnice prin analiza eficienţei economice a acestora. . clădiri de învăţământ (creşe. indicativ NP 048-2000. clădiri socialculturale (teatre. şcoli. Evaluarea performanţelor energetice ale unei clădiri existente vizează în principal:  investigarea preliminară a clădirii şi a instalaţiilor aferente. după cum urmează:  clădiri de locuit (din sectorul rezidenţial): individuale sau colective. în scopul alegerii soluţiilor tehnice de modernizare energetică a fondului construit. de către consultanţi energetici recunoscuţi (atestaţi) sau birouri de consultanţă energetică acreditate. grădiniţe. specialiştilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul energeticii construcţiilor şi al cărei scop îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a construcţiilor şi instalaţiilor termice aferente acestora. Auditul energetic se efectuează de către consultanţi energetici recunoscuţi (atestaţi) sau birouri de consultanţă energetică acreditate. Auditul energetic al clădirilor existente reprezintă activitatea de identificare a soluţiilor tehnice de reabilitare / modernizare energetică a clădirilor şi instalaţiilor aferente acestora. cu pregătire tehnică în domeniul termotehnicii construcţiilor şi instalaţiilor şi echipamentelor energetice în construcţii şi reprezintă o etapă obligatorie atât în activitatea de elaborare a certificatului energetic al clădirii. Auditul energetic al unei clădiri se efectuează conform NP 047-00. determinarea eficienţei energetice a clădirii şi instalaţiei aferente acesteia. cu pregătire tehnică în domeniul termotehnicii construcţiilor şi instalaţiilor şi echipamentelor energetice în construcţii şi reprezintă o etapă obligatorie de pregătire a proiectului de modernizare energetică a clădirii.  concluziile consultantului energetic asupra evaluării. cămine etc. Auditul energetic se realizează conform “Normativului pentru realizarea auditului energetic al clădirilor existente şi al instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora”.instalaţie. în funcţie de destinaţia principală a acestora. hoteluri. bănci). cât şi în cadrul auditului energetic al clădirii în vederea modernizării / reabilitării energetice a acesteia. universităţi). în scopul caracterizării din punct de vedere energetic a clădirilor.  determinarea performanţelor energetice ale construcţiei şi ale instalaţiilor termice aferente acesteia. pe baza caracteristicilor reale ale sistemului construcţie . expertiza stând la baza activităţii de audit energetic.rezultatelor obţinute din activitatea de expertiză termică şi energetică a clădirii. licee. precum şi a consumului anual normal de căldură al clădirii pentru încălzirea spaţiilor şi prepararea apei calde de consum. spaţii comerciale.

independent de comportamentul instalaţiilor şi al consumatorilor. existenţa unor avantaje fiscale. Situaţia economică şi financiară depinde în principal de tipul ocupanţilor. conform politicii energetice naţionale. . conform politicii energetice naţionale. În aceste cazuri. Crearea confortului termic se obţine prin alegerea unui sistem de încălzire adecvat şi a unei surse de energie. de sectorul de finanţare (social sau nu. divizat (un aparat independent în fiecare încăpere încălzită) sau mixt. entităţi juridice sau locatari / proprietari). Evaluarea consumului energetic probabil al clădirii în condiţii normale de locuire. 3. privat sau public). Identificarea măsurilor de modernizare energetică şi analiza eficienţei economice a acestora. de statutul de ocupare.  locuinţe lipsite de confort termic sau prevăzute numai cu mijloace limitate de asigurare a confortului termic (de exemplu numai sobe). Întocmirea raportului de audit energetic. care vizează reducerea consumului de energie pentru satisfacerea necesarului determinat (încălzire.  aplicarea unor soluţii de realizare a condiţiilor normate de confort termic prin optimizarea costului global actualizat. În fiecare dintre cele două categorii astfel definite problema fundamentală a reabilitării termice se pune după cum urmează:  menţinerea condiţiilor normate de confort termic prin reducerea consumului de combustibil sau schimbând tipul de energie (total sau parţial). pe lângă caracteristici tehnice. geografice şi sociologice. de economia de energie şi de fondurile financiare implicate de acestea. care vizează reducerea necesarului propriu de căldură al clădirii. de natura juridică a patrimoniului (exemplu: coproprietăţi. pe baza caracteristicilor reale ale sistemului construcţie . costurile implicate de activitatea de reabilitare energetică.clădirile prevăzute cu un sistem de încălzire “global”. În cazul reabilitării clădirilor. apă caldă de consum). 2. deşi aspectul financiar rămâne esenţial. apar noi parametri referitori la stadiul energetic al clădirilor. sprijinirea respectării problemelor legate de protecţia mediului.instalaţie de încălzire şi preparare a apei calde de consum. Proiectele de modernizare energetică a clădirilor existente trebuie să îndeplinească o serie de obiective incluzând modernizarea anvelopei construcţiei (sau a unor părţi din aceasta) şi a instalaţiei de încălzire interioară şi de preparare a apei calde de consum. La clădirile de locuit existente se disting două mari categorii de repartiţie a criteriilor “energetice” :  locuinţe caracterizate prin confort termic . Scopul principal al măsurilor de reabilitare/modernizare energetică a clădirilor existente îl constituie reducerea consumurilor de căldură pentru încălzirea spaţiilor şi pentru prepararea apei calde de consum în condiţiile asigurării condiţiilor de microclimat confortabil. acesta putând fi: centralizat la nivel de locuinţa sau clădire (încălzire centrală clasică).  Intervenţii asupra instalaţiilor aferente clădirii.Realizarea auditului energetic al unei clădiri existente presupune parcurgerea a trei etape obligatorii: 1. Intervenţiile avute în vedere la reabilitarea sau modernizarea energetică a unei clădiri se împart în două categorii principale şi anume:  Intervenţii asupra clădirii. posibilităţile de ajutor public direct. la varietatea surselor de energie şi la situaţia economică şi financiară a beneficiarilor soluţiilor tehnice aplicate ansamblului clădire instalaţie. aspectul funcţionalităţii este foarte important şi criteriul deciziei îl constituie întotdeauna eficienţa tehnico-economică. îmbunătăţirea performanţei acestora.

• Baze de date conţinând consumurile energetice în ultimele luni (ani) etc. COLECTAREA DATELOR 5. Modul de funcţionare reală a clădirii rezultă în special prin efctuarea unor măsurători. Prezentarea trebuie adaptată de fiecare dată funcţie de beneficiarul potenţial al raportului.1 PLANURI. umiditatea relativă. Tipul investiţiei poate fi o alocare internă a fondurilor (auto-finanţare) sau se poate baza pe un contract complex cu o companie de servicii energetice şi/sau o a treia parte (un terţ finanţator). a măsurilor de modernizare energetică a clădirii şi instalaţiilor interioare aferente acesteia. aparate electrice.  Analiza calităţii energiei electrice necesită un electrician care să conecteze aparatura de măsură şi control la tabloul electric. a principalelor caracteristici termoenergetice ale clădirii. • Informaţii (şi schiţe dacă este posibil) despre sistemele de încălzire şi ventilare. este necesară o bună colaborare cu personalul tehnic al clădirii şi utilizatorii acesteia. Forma în care este întocmit raportul de audit energetic. precum şi a principalelor concluzii referitoare la măsurile eficiente din punct de vedere economic. . MATERIALE ŞI CONSUMURI DE ENERGIE CONTORIZATE Durata analizei energetice este în general scurtă. viteza aerului şi conţinutul în poluanţi (CO2). compresoare.Proiectele au în comun investiţia financiară iniţială. Analiza energetică va fi facilitată dacă există următoarele informaţii: • Desene arhitecturale ale clădirii (pardoseli. un debitmetru portabil şi termometre bine alese pot oferi informaţii despre consumurile reale de energie termică. precum :  Verificarea parametrilor de confort termic : temperatura aerului şi a pereţilor exteriori. Întocmirea raportului de audit energetic este un element esenţial al procedurii de realizare a auditului energetic şi reprezintă o prezentare a modului în care a fost efectuat auditul. prezentarea acestuia. ţinând seama de faptul că în final acesta va fi cel care va decide în privinţa modernizării energetice a clădirii. În scopul obţinerii unor rezultate valabile. modul de redactare. • Caracteristici tehnice principale ale sistemelor energetice (cazane.  Dacă există cazane în exploatare se va verifica eficienţa arderii (în acest scop se va prevedea un racord cu un ştuţ de diametru 10 mm pe traiectul evacuării gazelor de ardere către coş). faţade şi secţiuni prin clădire) însoţite de date privind materialele utilizate şi de grosimile zidurilor şi tencuielii. claritatea şi uşurinţa de interpretare a conţinutului acestuia sunt esenţiale pentru beneficiarul raportului. iluminat etc.  Acolo unde alimentarea cu căldură nu este contorizată.) • Informaţii (şi schiţe dacă este posibil) despre sistemele de alimentare cu abur (dacă există).

Dec. Cantităţile de energie contorizate se pot obţine cu uşurinţă pe baza facturilor. Feb. Sept. Apr. Tot 2001 ♦ adâ nci 2003 me a= Σ Consumul de căldură de termoficare pentru încălzire ∆h Per Tarif: ………[lei/Gcal] / [lei/kWh]. Noi. Dec eApr. Apr. acordându-se atenţie sporită măsurilor ce par a fi avantajoase economic. Noi. Dacă clădirea are consumurile energetice contorizate. În capitolul 7 se vor trece în revistă măsuri de reabilitare / modernizare a elementelor de construcţie şi instalaţiilor clădirii. cunoscut fiind faptul că facturarea se face de multe ori pe perioade de timp inegale. Dec. Mai Iunie Iulie Aug. Mar. 1 Gcal = 1162. Feb. aceasta oferă informaţii esenţiale despre situaţia energetică existentă şi îi ajută să-şi pregătească mai bine planul de lucru. Total 2001 2002 2003 Consumul de gaz natural Putere calorifică inferioară = 8500 kcal/m3 = 9. Mai mult. Cunoaşterea consumurilor pentru mai mulţi ani permite evitarea concluziilor eronate induse de perioade cu condiţii climatice sau de funcţionare a clădirii atipice. Mar. Oct. sub 2000 sol ulu i ¨ Po dea pe sol Po 2002 Total . Pe baza tuturor informaţiilor şi măsurătorilor. de cele mai multe ori la intervenţia utilizatorilor. Oct. aducerea la un numitor comun a tuturor unitaţilor de măsură uzuale în exprimarea diverselor tipuri de energie permite compararea şi însumarea acestora.88 kWh/m3 Tarif : ………[lei/m3] / [lei/kWh] kWh Ian. se recomandă completarea unor tabele centralizatoare de tipul celor prezentat mai jos. Atenţie trebuie acordată separării corecte pe luni a consumurilor. Sept. se vor putea identifica posibilităţile de economisire a energiei. Consumul de electricitate al clădirii Tarif: ………[lei/kWh] kWh Ian. Pe de altă parte. iluminatul coridoarelor).Dacă se decide efectuarea unei analize energetice pentru clădire. Mai Iunie Iulie Aug. Se atrage în mod deosebit atenţia asupra surselor şi consumurilor de energie.Un model de astfel de fişă chestionar este prezentat în Anexa C. Parcurgerea fişei de tip chestionar arată clar datele necesar a fi cunoscute. Contoarele de gaze. Noi.5 kWh etel Gcal Ian. Oct. Marea majoritate a clădirilor sunt dotate cu contoare de energie electrică. Sept. Mai Iunie Iulie Aug. se recomandă completarea de către personalul tehnic sau locatari a unui chestionar sau fişă de expertiză. de apă şi de energie termică (în cazul în care aceasta este livrată prin termoficare) au devenit şi ele destul de frecvente în dotarea clădirilor. Informaţiile legate de tarife permit explicarea opţiunilor utilizatorilor pentru anumite consumuri suplimentare de energie. Mar. Dacă se decide apelarea la un auditor expert. Feb. clădirile multi-familiale pot avea contoare individuale pe apartamente dar şi contoare pentru consumatorii comuni (ascensoare.

pentru prepararea apei caldesol consum nd Ni en . Sept.apa rece şi apa caldă de consum e N .apa rece şi apa caldă de consum i i Po . ferestre) l me l a= ua=  Presiuni pentru:.combustibilul utilizat pentru încălzire pe dea co pe sol  Energie termică . so consumurilor reale de apă şi energie.în încăperi şi pe conturul deschiderilor (uşi. Dec.aerul interior clădirii u aerul interior şi cel exterior l etel . Feb. Mai Iunie h su Pe bs Total Iulie Aug. sunt ea N necesare o serie de măsurători pentru parametrii funcţionali şi constructivi ai clădirii analizate.5 kWh re tel ∆ i e 2001 2002 Gcal Ian.aerul exterior sau diferenţa dintre Per e i etel usub e sub l sol ulu sol ui ulu  Debite pentru .pentru încălzirea spaţiilor Ni ve s ve  Analiza gazelor de ardere y lu lu =  Randamentul cazanului din instalaţia de încălzire l ax l  Eficienţa instalaţiei de so ventilare şi condiţionare a aerului +b so lu  Numărul de schimburi de aer cu exteriorul clădirii Sa lu lu rci  Defecte de izolare termică în anvelopa clădirii şi conductele de distribuţie a agentului lu i na termic i de  Dimensiuniba ză Sa rci na le .aerul interior clădirii nci oadâ ume nci  Viteza aerului . a P l od precum şi pentru constatarea performanţei de fapt a construcţiei şi instalaţiilor din dotare.2.aerul interior clădirii u v l .2 METODE DE MĂSURARE A PARAMETRILOR FUNCŢIONALI ŞI so P l GEOMETRICI od P ea od pe ea 5.1 Parametri caracteristici pentru clădire şi instalaţiile din dotare so pe l Pentru determinarea nivelului real de confort termic. re ol tel 2000 ul e ui 2001 su P bs 2003 od ol ea ul pe ui 5.gazul natural folosit la prepararea sol hranei dea Po e . Oct. pe i so Aceşti parametri includ: v l  Temperaturi pentru: . Mar. Apr. 1 Gcal = 1162.apa din turul şi returul instalaţieil de încălzire i .pe sol ad ân Ni ci ve m ea lu ad = ân l Σ ci ∆ so m h ea lu Consumul de căldură de termoficare pentru apa caldă de consum Pe = lu Σ Tarif: ………[lei/Gcal] / [lei/kWh]. Noi.agentul dea termic (din instalaţia de Po iz pe dea încălzire) pe ol sol Po aţi .agentului termic la intrarea şi ieşirea din instalaţia termică testată sΣ Σ ∆h l∆h oPer .aerul exterior clădirii e s l adâ  Umiditate pentru .

pentru anumite caracteristici. ea=Σ ∆ gSa e Sa rci 7. Culegerea de date. lăţimi şi grosimi ale elementelor de construcţie zir e .. şi ol z en ey 5 ăs Conform ghidului GT-032-01 ul elaborat de INCERC. n olu n s 2. Analiza propagării erorilor. iar să ie d ele categoria de aparate ce intră sub incidenţa reglementărilor metrologice trebuie să aibă certificate c su e o de verificare metrologică în vigoare la bs data efectuării încercării.+energia măsurarea unor temperaturi şi a unui sol ci iz debit). zir re ul  Specificarea valorilor mediieşi a abaterilor faţă de valoarea medie. Rezultatele calculelor cu A solul 0e nu intervalul de incertitudine determinat prin analiza propagării erorilor. rulete0. se = de n elimină valorile aberante. Prezentarea rezultatelor încercării (SR EN 45001). ză le adâncim d ză 6. iz  Energia electrică . rigle pentru măsurarea lungimilor. există instrumente e măsurare şi numai el ci 0 ee co şi aparate de măsură uşor de mânuit şi/sau citit: higrometru pentru măsurarea umidităţii ul nnd b co aerului. Efectuarea măsurătorilor propriu-zise. 5 0 . Srci a Sa Alegerea aparatelor de măsură şi pregătirea lor pentru încercări. reţinut că.bavem de-a face cu proceduri de măsurare.lungimi şi diametre de ţevi. dacă unii parametrii pot b determinaţi prin utilizarea unui singur de fi de a instrument (de 0 ex. de 0 me aţ ale clădirii având utilizări diferite a=  Nivelul de iluminare – măsurat diferenţiat pe zone iz c Numărul şi tipul măsurătorilor∆depind de nivelul de abordare a analizei energetice (de la ol h o 3. 4. ar lerci na Instalarea / amplasarea aparatelor de măsură. Din seria valorilor citite sau înregistrate. 2. ăl pe sol nu căl 4în zi Nivel  Specificarea localizării senzorului de temperatură / debit căl l3 zir . acestui fapt. 0 0 2 10 Σ ad ie 1. luxmetru pentru măsurarea nivelului de a en a nd ds iluminare. grosimi ale izolaţiilor termice a ţevilor . temperatura se a măsoară cu un S termometru).dimensiuni de gabarit pentru echipamente şi aparate de instalaţii ân 4. .lungimi. Prelucrarea datelor (statistic. d y Po 0 e se recomandă repetarea măsurărilor la intervale alese de timp. Acestea nu vor fi detaliate aici. aparatura de măsură trebuie n fie în stare bună de funcţionare.cantitate ci consumată. N n iz ol Saţi Lucrarea de faţă permite numai o scurtă trecere a ol revistă a metodelor şi procedurilor de în iv 0. În orice caz. A at h Peretele na nu 8. ui 4 l4 4. contor de energie electrică.. Pentruaţi ar d anumiţi parametri. alţii necesită mai multe x petermică necesităar instrumente/metode (de ex. nu în pe sol retă de ultimei etalonări. Datorită. simple estimări până la cuantificăriPeprecise). temperatura nu se poate 0 0 măsura direct ci numai prin intermediul altor mărimi fizice care variază direct proporţional cu 3. 3. 5. formule de calcul). 3 3. Orice metodă de măsurare implicălui inerent apariţia unui număr de erori. ă Sa Alegerea locului de instalare a aparatelor de n +b măsură. z ax ar . 4. atomi). ga ziindicaţiilor producătorului). 5.2. din valorile rămase se calculeazăa o valoare medie aritmetică care reprezintă a s pe x rezultatul măsurătorii. scontor de apă. precum şi de aparatura de măsură avută la aţ 0 ret dispoziţie. y sol + Po = Important1. ci g na de n de Efectuarea unor probeba măsurare pentru atde atingerea unui regim stabilizat de a ă ba funcţionare.tă de în căl . l 2 şi metodeiPodea  Specificarea datei c de A în  Specificarea modului de instalare. Pentru a le putea diminua. factorol putere. procedura generală de efectuare a b= Sy măsurătorilor implică următorii paşi: ui a = ciax +b Identificarea instalaţiei / echipamentului supus investigaţiei.2 Măsurarea temperaturilor 0 -5 0 30 Temperatura este o proprietate a corpurilor care depinde de starea de agitaţie a particulelor microscopice componente (molecule. înrci ă subsolul c na le l1 ui  Tipul aparatelor folosite şidnumărul seriei de construcţie ălle ga A  Specificarea incertitudinii e tăPodea de măsurare a acestora (cf. În cel de-al doilea caz.

30 ri y= exterior. senzorul de temperatură trebuie astfel instalat0. b ur .elul rc senzor şi fluid. sau la stabilirea de ens presiune dintre aerul interior şi cel schimburilor de aer ale clădirii datorită diferenţelor de 0. se pot măsura de cie 15 . curgere)  Erori de încălzire / răcire anlpunctului de pe n nu 3 legată tie sol ulA sol ull 3 (conexiuni ne-izoterme. termistori).5 Niv 0 se Sa şi/sau să genereze curgeri secundare deşi este esenţial să 5 realizeze un contact termic bun între a 0 . 5 n tel convecţia termică cu aerul ul ambiant2.la intervale de timp prestabilite. co 510 4 1. ol . ca şi deăo orice deschidere prin care aerul ventilat sau infiltrat ar induce efecte de 5 ză [Conform Ghidului GT 032/2001. 0 2 0 . Dacă indicaţia subsol s 0. este important ca senzorul să fie suficient a lui io 0 de de departe de orice suprafaţă . 1. inerţie termică.este important să se verifice dacă domeniul de operare (scala) a en 30 e 0 termometrului include intervalul de valori ce se aşteaptă a fi măsurate. radiaţie. bucle de împământare (atunci când semnalul de ieşire este o vel 2-5 ta ulu3-5 tensiune) A ec ul A 3. Atunci când se nd Peretel alege un tip de termometru. precum şi performaţe de 1. ului termometrului este foarte aproape de una din extremităţile scalei sale. aţi presiuni de gaze). i n n 03. la 0. (perete exterior. termometrul se instaleză în acest caz în axul convecţie forţată. m pe na de 5 1 sar pe rat bază 1 rat 0 ur ci Anul 1 Sarci 5 ur na Anul 2 a de Anul 3 ex na a 02.75 m de pardoseală. termometrului. ul 20 tot -0.0  Inexactitatea hi cunoşterii stării joncţiuniisol referinţă în cazul termocuplelor de 0 ul pa ul 0 ulu 3 m De exemplu. a=Σ in 15 conde ∆h .2. atunci se recomandă y Te 0 = . temperatura se etc.3 Măsurarea presiunilor de izolaţ 025 Măsurările pi de presiune sunt necesare pentru525 ie determinarea pierderilor de sarcină er hidrodinamică la curgerea fluidelor prin instalaţii cond sau echipamente. ex solu in ter 5 În cazul măsurării temperaturii aerului interior.0 en solul  Efectul câmpurilor magnetice. prin efecte de dilatare (lungimi de coloane capilare de lichid. termocuple h Σ ∆ sau termorezistenţe. mea= 1 co măsoară de regulă cu termometre cu lichid. sol -pe încât să nu perturbe curgerea fluidului conducte.5 0 20 al 5. Pode a pe încălzi sarcină A4 (ef velAnu l 0 sol ul n l 4  Îmbătrânirea ici materialelor n re calibrare după Ni ul 4. de variaţie a rezistivităţii electrice (rezistenţe electrice. element de încălzire) care l-ar putea influenţa prin ar ba radiaţie.Podea utilizarea unui altm termometru. iar adân senzorul de temperatură al aparatului se izolaţi rc cime P e protejează contraar radiaţiei termice prin amplasarea lui într-un cilindru metalic.0 0 efi Atunci cănd se dispune 15 aparate înregistratoare cu senzori de temperatură.0 izolare termică a pereţilor despărţitori.0 i en temperatura de echilibru careArezultă din energia radiantă de la soare (sau corpuri învecinate). şi conducţia termică prin elementele de susţinere a 10 or. nt 0 5 0. . Dinamica valorilor indică efecte de simultan mai multe temperaturi.a adân a Erorile asociate cuns măsurarea temperaturii rezultă din faptul că termometrul Peret cime A le ele indică propria sa m temperatură. 5 măsurarea presiunii permite prin componenta sa dinamică 0 130 al ax determinarea vitezei de curgere a unui fluid. de 0 25 00 e producere a unei tensiuni termo-electrice (termocuple)adânci În cazul clădirilor. erori de  Efectul firelori de legătură şi de dispozitivelor de prindere al Ni 2 A 1nu 4. temperatura unui termometru amplasat în mediul ambiant exterior este 4 52. În alte situaţii. 0 iz 20 1 energia cinetică microscopică1. 00. nu = ax gasunt de mai multe A Acestea tipuri şi ele includ: y a=Σ subs et ∆h nu l +b 1  Erori de precizie: tă olulu Peret rii Sarcin de A i Al 1 ele  Imprecizia citirii co Poden A a nu de subs în a pe ulnu ns  Variaţii temporale şi spaţiale2în temperatura măsurată l bază că olulu sol 1 l 2 A i tr Sarcin lzi  Erori de abatere: Pode A Anu Pode A uc a a pe re a contact (erori de conducţie. Sa C] central al încăperii. ii. cla 0 Te +b dir Te m Sarci 0. 0 pe ax 0 sol pe Atunci cândrat măsoară temperaturi ale fluidelor Podea se aflate în curgere forţată prin canale şi + 00.

0 ă rf [o 10 [o Conform Legii lui Bernoulli.0 P A ar 20 ciocnirilor micro-particulelor cu pereţii incintei şi care se an 2 0  componenta statică p . ad et iri 0. tă torr = 1 mmHg* = 133. 15 aparatele care măsoară diferenţe.0 uti c un st energi 0  Aparate cu element elasticde elementul sensibil estena dispozitiv elastic ce se deformează – liz 30 ei. 3 r ul ]tot sarcin 1 int Anul a tot 4. p < patm ).0981 bar 0 Pefi m 2 lzir [o cladiri cie nt 4. formula constructivă cea mai simplă este tubul sub formă ar 1.0 uc ptot = ad+ ρ p + ρgztie 0 metri nu s +b m i 2 -0. ptot. Mult mai ieftine şi fiabile sunt c ri nt 2 cla o al e.0i5de erienerg numesc barometre şi sunt de t aletica aparate sofisticate şi10 regulă scumpe. nt ul ce. ilustrat îne figura alăturată. se mai r sar oci(utiliz 25 de deosebesc: uci ari nna ale 3 1.0stdir ii csar 20 ii.A de curgere şi care se exercită numai pe et aţie et ratura nu direcţia perpendiculară pe2rii curgere. de U. Aparatele care măsoară presiunea atmosferică se ce 2. a unui fluid aflat în curgere este formată C] or C] din 2P 15 m 3. Din punctul de vedere al principiului de măsurare. se de 3.0e al de presiune. se prezintă mai jos împreună cu (ef cina er eici +b -5 de at(ef relaţiile de transformare.0 rii co  componenta tic gravitaţională ρ gz– datorată diferenţei de cotă faţă de cota „0” şi care se izol den0co ară A ns o a exercită numai pe direcţie verticală s [ C] nu aţie za ) ă de ns tr a y = Ttr Para l 3 con 3uc 2 cl A den V ax e0. Cel mai adesea.0132 bar e 1 ar pierde 1 efi ] co cli Anul încă ăcie al ri 1 mH2O = 0.0132 bar energi [o tiei ul a Pe ge ei) C] ret c tic 1 mH O = m In (efici 2 ele hi Mod P a 0. 5ar exercită egal în a l1 m2 30 en 2. însă. şi ge 5 exterio l 2 con31. rezultatul se numeşte presiune t pi0 aerrman 2 i manometrică sau relativă. presiunea totală . m io Sar er tă 2 pa een coefici 5 1 Pa cina = 1 N/m arm gi de xt entul tel lega ei.(eza climati m en c) N/m ura ce.0 re m ta 0 foloseşte expresia de presiune absolută.0 tip ncla cladir 5 i ii.981 bar .3 Pa da 1 lzir [Anul io de co Cor.0 0.datorată a 25 nu ta toate direcţiile.0 Presiunea este o mărime Pala de 5prin definiţie. ex ci am M an metr ci tipare te Pa me e an 133. Atunci când se măsoară diferenţa dintre -5 de rpiPerfo nti presiunea absolută a unui fluid şi presiunea atmosferică.5fi) er tiPe 1 bar = 105 exteri interve ra ciPe rf gi oară ei ntiiPa tu rf e [oC] ei) or ad 1 ra 0.0981 e tic enta ve su pa elul ar bar Annta echip bs rs 1 at = 10 a ul 1amen ela ol clInve a m Ano cl mH2O = ul m telor. 1 bar = 105încăăoen Pa er total tel or. Pentru a se preciza cănd esteer ri vorba de presiunea reală a fluidului.0aAnul ati e C i. rba ar sub acţiunea variaţiei de presiune (ex.3 o a= e ta ii de ri c ta Σ en 1 Atm d nt utiliza oa = 760 cons hien ∆ a er ammHg = re el ră truc p h er e ge 1. iar ve acestea pot fi pozitive sau negative.:Ttubul Bourdon) tide 0.5 tie l4 y= i iri Sar p const i T variate ax i Unităţile de măsură fiind foarteructie şi aproape egal utilizate. An e ad rs ul 2coefi Ut ui r.ter 5 io -5 încăl io ar 0 2 ar zire Pe ă5 04.0  componenta er dinamică ρ VTempe datorată vitezeiizol m /2. se măsoară diferenţe pozitivă er m4 baza) ade 3. (ut mi ici Sar en baz u ili pta(eficie cina za ă raen er nta de p = ∆ρg∆Sar eta ec ri ∆ h at echipa 0 baz hi xt ale cina ec upa mentel er ă en lega hi ra or.0 Tem date eiba ea uza 1 Pae= 1 perat 2 . Pentru acestea din urmă. pe 0. numite manometre (cînd p > patm ) sau vacuummetre (cînd ri a dir 2.5 (e recenttorr = 1 ntor ân Para fim mmHg* = e. te 1 de Atm = 760 mmHg = 1.

Această nt za ener t gurile de ntel fici rs metodă poateul utilizată la fi ventilare. poziţia de + ir Pod e a) ie O a (c mail orii ea b iion Per pe re perar cl ntaiz(c finali Sa ( su for sol a a e . etc  Debitmetrul cu diafragmă / Venturi pier ∆ h total e ri aţi cladde er a en nt Per al  Prin calibrare: V = f e ∆ptigi .amplasat departe de coturi. i) er gaze în racorduri. bulem gaz sau particule solide din fluid. el ad Perf e. liz de 5. fi da ir pi ul tateenergi ci 5  Aparate electrice – elementul sensibil este un dispozitiv electric bazat pe transformarea orm te l cli e a variaţiilor de presiune în svariaţii ale en unei mărimi electrice (ex. pierde ef gi  presiuni parazite datorate rie.cler energ cla co c a a x al e sarcie. enearon rc ut icoefi su ma Ni m cl rgeal il norm di in m ul nta ve ad cient ri tica iz ală C ( ) D E B A . iz er deric re a m tota a= umul de ol g l de Σ al a a en m a / cu ajutaj . ta curgere. iar iv ul de ei. e In cie elementeleve t ba a n de me se integrează pe coe ve rs n suprafaţă reprezentative. en tot ve i nti di (utili al al coefici tel 30 rinti i 25 zari de cl pot or re Tei. prizelor prostTe realizate uracint date ri al e. trebuie de (efi ad echi Inv ) ali rc determinată (măsurată sau o el luată din tabele) densitatea fluidului la temperatura medie de pa n el ers Mod in cien r ul . ax ir cr e ca baz sol forut umat asupra flotorului acţionează forţele de frecare (∼ V). Principalele metode de măsurare a debitelor me tUtili sunt: m elul a co echi In ntela ul zare efi a direc de pa  Măsurarea debitului cu ajutorul vitezei – se măsoară vitezele locale şi or. a debite mici şi mari e dir  Debitmetru cu element de a ei laminarizare .iliiei la co ul 4de ic sol a c za ns ul 3 Po -5ieili cladir pierd en za An ori e de tr nt al eri er a ri ul 4 ef ale u cladir 0 ulale pe (consu gi ic en -5 ct to ii. mişcare necesită ori aparate sensibile şi delicate care trebuiedel cien M ro echipa i.2.: efectul piezo-electric la unele anta 15 ercli dm 10 d utilizat ta (c ener m cristale. de la er en am jurimil de P componenta dinamică din care se poate conutiliz co Diferenţa dintre presiunea totală şi cea statică reprezintă en a er etri e. vane. trebuie evitate însă situaţiile în care la prize int der cladi 25 cler ul er i ve pot apare condensarea de vapori. exte e. ici mp i. deri etel irii. precum cuarţul ol e ati er on ec ul pi a la getic ce. a ent egiei tip deschis. unde este imposibil de ) or. ui al a matori pa m presiune nu perturbă în general curgerea fluidelor. practicate în conducte. are str e er a ns ri extrage valoarea vitezei z gi planur al i energ u uctr gi a) ei) Vitezele de aer se pot P ile măsura con ajutorul anemometrelor cu fir cald (instrumente mai cu m cl iei fiei) ei) constr ad str at oMo scumpe. a ce mps re energ  fisuri între priza de presiunede senzor 30 şi er co di nt erat ce ar iei. r (cons parcurgere a acestuia. 20 i ati Manometrele se su racordează laint consu hi 15 er prize de măsurare a presiunii. Prizele de ace.10 e ei. de 20 rii a finali. arhimedică şi greutatea. montat un debitmetru datorită curgeriicoe de tot eUt<10 P ul r la Ut al totag trecerea temporară a cladi nili %  Debitmetrul volumic se bazează peer fici adâ de za fo ent de volumdee ili l cunoscut şi măsurarea timpului de re e CO debitului/consumului printr-un recipient nci pi me ul pierti za r re 2. Dacă se măsoară debitul volumic. n  poziţia incorectă a sondei s tip clima cladiri en en erat ar rioa tip a tice. sol Prin calibrare: V = f ( ∆p ) a la de d la ia s er sarc ului clcl bazir Pod utiliz y ad  Rotametre D ii cl ge ina ea a) ata la a ad = es ti ( d ir  se amplasează în conducte verticale de pe sub forma Percons unui flotor mobil plasat într-un tub conic.măsoarăgi nd clad sub ina energ ei ii)  n en irii. de precizie) sau a anemometrelor cu cupe. sol en ei ie mul er ta ie sarci total N nt er la 5 lna de gi i 0  Aparate cu piston – echilibrarea forţelor create pe degi parte de presiunea ce se măsoară. atunciura tu ar  acumularea de când se măsoară presiunea lichidelor e ră d ar inter gi o Descr l exte ci de [ C] e e  diferenţe de înălţime piezometrică to rioa ventii a ierea între punctele de măsură de nuti Parrecen b uti cladir tal ră a liz ama uti te. cl d o baza) to pistonul da pe de altă parte de greutăţi şi deenergi (e din cilindru. i Erorile de măsurare statice careentul apare sunt cauzate de: ale total en . iri uct r calibrate frecvent. Valorile mici ale densităţii şi vitezei de eM (efi uctiei. i iei ta mul o f d debitelor Principiilefin măsurare amentul sa sunt variate.ul 3ul za oi a ul 2 o(ut Anef energ i pe re total (ut An r.4 Măsurarea vitezelordşi debiteloroC] liz [ ar ii z etritipare ata ar e e (impre pi a Par i de Vitezele curgerilor de bapă sau aer se măsoarăa)e a regulă cu ajutorul unui tub Pitot.

nor  suprafaţa opacă a pereţiloruexteriori. dacă se iau în er g. apoi se inversează rolurile senzoriloral a=Σ măsoară timpul tBA. această . M ii efi m ce utili enentco ul re o  Debitmetru cu ultrasunete cie p nt zare rgiee.icata . refin 3. ene ză pr ejV mal Nivelul A Podea pe sol ene nej A uri B til rgie Sa  suprafeţele adiacente rosturilor deschise şi/sau închise. uri ei. în care s-a ns rile . icm ei. n ea rgia leg i pl subsolului adânci A  suprafaţa planşeelor de peste ultimul nivel. conductei şi în izolaţie. clgi fluidul în mişcare. deci a debitului. ec .a M rea e ei giD sol C e  curgere bifazică accidentalăes → filtrare.e tot al Aer total rge ba i de clan al in (u tica so de al (i diripierd ză erde en su til lul a e m iz Sa er i gienal eri cla ui pr rc e gi fic ar eier (utilcladir echilibru a flotorului depinde de viteza ej diri ie i in ne. solului Aer ar Peretele ene na 1 zatarle. ) cl (co I ulu dir ax nsu dcl i ad n +b e MVBA vadâncimea=Σ mulead m iri Sa ∆ oV adâncimea=Σ (co rci 5. ei.detectează cu ajutorul unui senzor de temperatură sau prin alte zare Mo 0 nt Co re ) . de poduri. rgie rii liz în cli muti e le da atliz  Debitmetru cu câmp electromagnetic i. e interi a pe n nu zec Podea pe sol li. aru cti subsolului ra ii sol pe 3 coe rcti i li faţa pecl fina 4.v m in hi in i. şi anume : au loc pierderile I x lpr Podea pe UPodeal pe sol de sol . în materialul re ri s arri olulu e a < In al ut Uti al sunt: Cauzele erorilor de măsurare statice şi remediile elori2. n sub la s pl e van mea= Podea pe sol utili nu con U Σ ∆ n zata h sub sum an euri Podea pe sol  suprafaţa planşeelor del peste ultimul nivel.al ţi re care va fi receptat de senzorul B şi se măsoară timpul de ultrasunet i) ti de elu <10se d şicime de parcurgere tdi . l h  suprafeţele ferestrelor şi uşilor exterioare.măsoară frecvenţa de formare rv avalul r m ii i fin nte. e ntintensitateaîntr-un lichid. purjare în amonte de aparat 0. depinde de viteză.emite ultrasunete de 2. sum cu O nst nu U ∆ la ei finaznst ului ire pe c ru Peretele Podea l ti supra la ator li. ata că mat (impr cl co te ejuri lzi la date ice.2. v vitezei de tipa utilitul) e tul tii c ali re . grosimea izolaţiei şi viteza grosimea il er ele de ver CO a.formarea turbioanelor se . en gi izar rgiee er a . d i) ti cie . gi medie de curgere prin secţiunea izar.efi c dire e. dezaerisire. en i aleDesc mi e le gi er (util eneaten riere  Debitmetru cu turbinăga ei le. prin caresubsolului Podeatotasol ba de căldură. re m câmp magnetic este supus unei forţe electromotoareco care ru m planu ns mat rve in at cti ati ice. de amen en frecvenţă este o măsură aaliCO2 en curgere (mai exact.za elu peretelui conductei. s uri Perete înc le er subsoluri neîncălzite.nt mare care circulă mai repede în sensul o ti ene p ct ul M el 0 curgerii decât opus ei. 0 e. AB p a ut M l e de% re pi od 1. ∼ Re1/2 ) . a er de nt al i şi adică debit.4 Măsurarea ariei şi volumuluihanvelopei tota l iri O clădirii i ePeretele nsu l deui ∆h d B rs a pera (i A .funcţionează pe principiul legii lui Faraday: un conductor care se deplasează printr-un i nst cli cli e. izii) rea dirm e sol Uti %  perturbaţii locale ale curgerii → inserarea de porţiuni drepte de conductă ei ene ii) Pode n 0 ar izo e liza laţi ) rgiReynolds prin modificarea φ -lui  curgere turbulentă → modificarea nr. viteza de rotaţie a d an gi icladi de debitului ene turbinei este o măsură a atuti date a volumic. co de a e del mijloace. ili Inutpi Peret ct e 0 considerare diametrul conductei.senzorul A transmite un e. o ene co la eies Ni ncr x O 5 densităţii d →rgi nd  cunoaşterea imprecisă a er utilizarea cla) cr surse/aparate altor vel ie ei en dir ie ul el gi re 2 la s re e M sol ei ul a y= cla oa . Podea sol Podea re A fici eei.at ructie rve nte. d l izde subs sunetului în lichid. en cla 1 ver il liza claPode er reglarea sau înlocuirea debitmetrului a dir  pierderi interne0 debitmetre în → s a pe gi 0. ată terase.un lichid conductor traversează senzorul u ntii tegenerat un câmp electromagnetic. ă nu l Nivelulsolului rgiavuri adâncimea=Σ ∆ iz mi rci .o turbină cupl palete multiple antrenată ale a i de i. ar ∆h . er tă . d e.subsolului na mul Aria anvelopei clădirii -Peretele reprezintă suma tuturor ariilor elementelor de construcţie ene l (i de emA re pe rgie m perimetrale ale clădirii.diferenţa dintre cei doi timpi reprezintă o măsură a vitezei curgerii de fluid. er a pe D a . ce ru inte receconst măsoară tensiunea indusă şi se deduce viteza. ori O  Debitmetrul vortex ntii tipae at te pa te echip i rece 2 a turbioanelor în re ntori unui perturbator de curgere. sol 0 i Ae r în exc es C O C C D E B A D E B A . Nivelul r atortile u  suprafaţa planşeelor de2peste pivniţe şi la le co adâncimea=Σ con ălz A s cond gi ii lico fi subsol solului  suprafaţa plăcilor în contact enshsolul.ii) dintre tub uri flotor. se 4. nt pa arul tot zi rgie ode totadân ul . luminatoarelor.la co inte mile. precumutiliemi pereţilor exteriori vitraţi şi ale şi ale Ile.

0 a încălzire logiile. m % y= 2 ultimului nivel încălzit. etc. baza dimensiunilor nominale ale golurilor din to +b subsolulu 0 u nsizolaţie e.0 termoizolaţie semificativă. ra legată de n izolaţie l tu od 1 Mansardele.5 0 s pe2. încălzite ut temperaturi apropiate de temperatura la a încălzire e er condens 2.0 c .0 adâncimea= P c ra Sarci 4 ad C u ra Σ ∆h a OBSERVAŢII: 1.0 cl-0. e ă sol Sarcina de z  în cazul suprafeţelor înclinate. le ta Cm pereţi. precum şi [balcoanele al 0.0 ens ul oa 3. etc.5 di Anul a 3 Anul 2 ic AB i 3. diril 4. n de încăperile încălzite indirect (fără încălzite cât aşi er 4.0 ef me M a e ici ntul elemente bază încălzire). rampe. dar gila care căldura pătrunde încă pereţii adiacenţi. planşee. până la tavanul o % prej e. planşee O stru 2 ul condens y = ax +b e dimensiunilor conturului interior dal pereţilor care alcătuiescpe sol.0 +b ul tâmplărie exterioară. c 3. de 3. st Anul ef x i V r i. vestibuluri. Sar A i m O pla conl cina izolaţieu condenspe 5 Podea p  ariile orizontale (terase.ri e precumre laîncăl şi holurile de intrare în clădire care au planşeul inferior al 0.0 iz exemplu camerele de pubele .0 Dul u ECHIPAMENT TERMIC u-5 (i 0 5 m ic f i 1525 5 m10 Eto f Anul 1 p ie ta pr (e i 15 20 Anul 2 o nt 10 1.5 iri na % O Peretele r on m O ridică peste cota generală a planşeului  La clădirile cu terasă. casa l a e puţul liftului şi alte spaţii comune. <1 O n C] pe 0. 1 5 uri s den m al ă 4 Ae r în ex ce s C O e CO (c 0 za (im 0. l ii Sarcina stru echi Sar n Nivel bază seama de această înclinare. 4. la 4. precum şi încăperile de la subsol. mil u s 0 n  pe verticală. spre i. planşeul o ă peste i A 1.5 ri fi cr 2 VB scării şi pod şiC solului sau acoperişul dede 5 casa scării. pereţii exteriori ai s or Podea pe sol acesteia se consideră ca elemente ale anvelopei clădirii. de exterior (la bowindouri.0 er ect  încăperile cu temperaturiilB Sarcina mult mai mici decât <1laB temperatura predominantă a clădirii. -0.0 ej25 D 30 fi Bl i Anul 3 ul c 20 d ur ci i Anul 4 z to 25 Aeconc 30 E 30 C O . x en 3. V O i zire anvelopei.5 podeste).0 D na O 0 în care casa scării continuă peste cota generală a înclinat. debarale.0 re -0.exterior. n t la a=Σ ∆ h uri pla ul ax 2 s se co Peretele pe mil nuri Co  ariile tâmplăriei exterioare C iau în calcul 0.0 care de -5 casa scării se re n subsolului atn bază a terasei.). de de r n n 2 cl Anulm 1 A o 0.0pa co i y = ax +b ) e a e încăperile Sarcina de direct T(cu elemente de încălzire). ieel en sau mult mai puţin de cri clel 5 iul er Aria anvelopei n determină având în vedere exclusiv suprafeţele interioare ale elementelor se ere aul gi ldi s Des de construcţie perimetrale. precum şi a ariilor tuturor elementelor denivelat.0 C n Anul 3 Anul 4 u c ri ie n ct o s Anul 4 -5 x 020 o i 5.0 C 2 2 Sarci Podea pe m ri  La clădirile cu acoperişsol um 2. solulu condens n echi ntule. în cazul în i) 3.3 . predominantă a clădirii. en cri şi planşeele intermediare). ca et at legat al ă -0. se includ = volumul An gi 2. o or 1. planşee subsolnuri peste subsoluri. ignorânde. l de al g) n e M ul pier ie clad  suprafaţa planşeelor care delimiteaza clădirea la partea inferioară.0 +b izola iz ect D ex s ul l aE de te Nu se includ în volumul clădirii : Sarcina de ţie 2 CatE ut bază pi 1. în situaţiiile 0.a. la determinarea suprafeţelor orizontale şi verticale se va ţine .e legată deîncălzire V reprezintă volumul delimitatlega contur de suprafeţele perimetrale pe m li.legată de y = A c 0 ră de C 3 at o oA O rişi  verandele.0 m m al es Nivelulelemente delimitatoare. le o ctiee baz y = ax +b Podea pe 5 ta 2 orbazăcon r i.e holuri de intrare.0 dir a cond An ri 1. me gi ţ Volumul clădirii . reprezintă volumul încălzit al clădirii. între faţa superioarătaa adâncime 0 pardoselii de la primul nivel încălzit. se consideră pereţii dintre casa planşeului podului. se face cu luarea al consideraţie 2 15 în 0.0 tu M ul cămări. scării.0 D y înax to eluclădirii. de spaţii adiacente neîncălzite i încălzite. ş. plăci m poduri.0 tal 4. pe baza dimensiunilor diri interioare prejn O2 ale < con pereţilor exteriori sau ale celor de la 1 ir 1 ut i e i ili rosturi. Ariile care alcătuiesc precum 1. precum şi irii) spaţii având alte destinaţii. e M r to deri 0 ro irii) i ganguri de trecere.) se de to 2 atSarcina de calculează pe baza anvelopa. B e o r c de construcţie care separă fi aceste spaţii.0 a1 Anul a acestei denivelări. cuprinzând atât care alcătuiesc anvelopa i n încălzire 4.ehi t re fici rpa solului tota pa elul n m (c e ent l de m solu 3. În acest sens ) se consideră cax făcând parte din volumul clădirii: gi pe Sarcina An elu . 1 clct ere 0 f dirie ct anvelope unei clădiri se determină astfel : er a 0 aC i gi următoarelor idimensiuni: (cCizol  ariile pereţilor se calculează pe baza cla d c a < (imo aţie  pe orizontală. d i.0 ie nă A mA  La casa scării de la parter.0ax An chiar % situaţia în care ele sunt închise cu în 2. existenţa elementelor de construcţie interioare (pereţii a ddi are u cla irre interiori structurali şi nestructurali.0 subsol şi a aerul exterior (pereţi. en on ul a piereen -5 tul lui su tota 0 derirtul e A ) m  suprafaţa pereţilor în contact cu solul.3 PROCEDURĂ PENTRU VERIFICAREA UNEI nt INSTALAŢII TERMICE / s ie ef 2. lipsiţi de o de prin x m g oder lzir e. tă 0 clădirii. determinarea volumuluiaşi a ariei10 i. lo gd  suprafaţa pereţilor şi a planşeelor care separă volumuld de clad 0 Desa clădirii. î fi ctie pa er cina legată Sarcinana ul de e m izolaţie i.0 ra . tal al 2.

3 m  energie. planurile rii. i ra de căldură reprezentat alăturat. date bază iri cl interventii 5 t iciale agentului termic secundar (ale apei din A ir 30  temperaturiledate ducere şi recente. Căldura constructiei. Opera cl l exterioară e de agentul rece. centralizate de termoficare.0 apei reci:tipare de Anul 1 l  (consumul temperatura n trii 2 2 T2 de ioară Anul e. . z deri p uctiei a oa -5 til0 ul al . Ae co lor. . se calculează st (imprejurim ienta(aritmetică) pentru fiecare parametru măsurat. de x ratura c ţ cl af 2 e. (efi Utilizarea cons ri o rezervor finali. de climatice. unde indicele Anul coeficientul o l u 5 se de sarcina de [ C]sarcina n m subsolului „1” corespunde agentului cald. al ul constructiei.0 pierderi alPa Parametrii care trebuie măsuraţiTemperatura adâncimea=Σ de s n pentru ri ec or. ⋅ Q1 o ta Q2 = ⋅ a 5 ar e− (imprejurimi cladi <10%  mx ta 4.o se elimină valorile aberante din valorile măsurate. iar din (consumul (efic dir u pa pierderi al O Pentru prelucrarea m 20 cladirii cladirii) ii. sarci i sarc i CO2.energieiefi s e.exterio ba hi ent a i. de d T1 . mentel er 15 mx a echipamentu na ge d e or.0 a n coeficientul -5 pie consumator u o Invers 0trii 2ies  consumatorii apă caldă de consum: mrde .0 a secundar: utilizare a hip ura iiO energetica er Modelul2 20 am m  debitulutilizare a agentului termic A e reOexte de (i aInvers energiei) C cladirii 25 ent ju energiei) V  pierderea de presiune amonte-aval faţăîn echipamentul termic ∆h1.5 ent climatice. temperatura apei calde de consum: T '' r il energie. m erat recente. mile.0 P juC climatice.04 a n 20 i cls condens coeficientul -5 al r energiei. a sarcinadi -0. Cra er ri (consumul0 perat cie energiei ' '' pl interventii cladire T1 . (eficienta ici î 30 tie di total de l total de ] n 0 D echipamentel npierderii. planurile a r volumetrice. 1 şi respectiv căldura cedată de coefi i aţ constructiei a coeficientul cient za) p Modelularăizolaţie m ul cu: [oC] di e echipamentul (sau echipament) termice se calculează a în cazul unei instalaţii condens total de . cladirii direct an eri al încălzire a i ' '  ră m2 ⋅ c p iz T2'm T2 ∆τ = η(eficien[J] ) clad CO2.0 (ef cladirii.0 a conden a 5 10 ţ perla e er An ile exterioară ec s [oA Te o d [ C] supr ul -0. ţ M irii. utilizata la debitul nt in O ame c iei utilizata la 0. apei ce [oC]consum de preparare calde de 30 Invers ) A re date <Utilizarea il Pa cladire Tem co  temperaturile de ducere şi de întoarcere ale agentului termic primar / încălzitor: Utilizarea 1 x V 2.0 za p (utilizari ale ră B m energiei. la temperatura medie a curgerii. 10 total de n tiei al C r echi p pierderi 15 g o Descrierea de rezultatelor.5 ared n 1 . z en citiri 10 nt i echipa <10% o .0 a ina COde ţ 20 25 ) l) 2. energia totals 2 tot m u con total de utilizarela [oC] a 2 utilizata energie. Simbolurile en 4. la e a b) La instalaţiile / echipamenteleenergiei Invers r. C O C O C O C O consumatori or. T10 a legată de d tipare de interventii 2 (i mp interventii Performan 15 rc utilizareea A recente. planurile ie ul) Co fici preluată planurile ii finali. le. T1 n (utilizari ale ul 0. trcantităţii a posibilitatea determinăriief incl situ a uc încălzir oă de căldură pentru încălzire respectiv pentru constructiei i) 20 25 î coeficientule r [ C coeficientu i a prepararea apei calde de consum. O utilizata (imprejuri la entel e coe a ţ pr densitatea(imprejurimil apei din tabelele de proprietăţiTempe a ct echipament termo-fizice. agentului termic primar / încălzitor: ri 1 str debitul C Anul 4 al a pl consumatori energiei) energia Anul de Par am  Modelul le uct  energia de apă rece: Ci2finali.hicladirii.Q . Descriere ic media statistică sar energie. agentul cald. delă instalaţiile aferente unei clădiri. (utilizari tie energetica t  temperaturile de ducere şi de întoarcere ale agentului termic primar (dacă este cazul): ei total d a 25 y = ax +b e date de ale cl 0 a cladirii ' '' el pierderi energiei. Sarcina i. (consumul exter ' . Dacă s-au măsurat debiteleu cladirii su pam i constructiei.mx e de a coefici 30 en M Modelul baza tic i er entul a l baz Temperatu o O) 2.al colectarea ∆ h date sunt enumeraţi mai jos. echipament sistemele Parametrii. „2” total de to f c baza)Podea pe baza) pa Parametrii Anul et sol x s mPerforma pierderi al tal D Performa Podea pe sol rix 10 i constructie 2u rii en cladirii. 5 O n cien pierderi al la coeficientu n le m energiei truc al co 2 m st ta coeficientul  pierderea de presiune amonte-aval faţă de echipamentul termic ∆h1. de ec e nta tunta Anul co solului Nivelul c sarcina de 2. de de întoarcere energiei. O o et n total de 2 ct me cladirii) ns z valorile rămase. 25C ie ntel la Descrierea z echi cladiriicin 2 i ile. cu construcţii în are urconstruct en lă inte Anul 4 clAul sofisticate Temperaturaelectronicd care por 0furniza temperaturi 3şi debite atât pe partea agentului şi afişaj iei bază tel ei-5 ile denor ext exterioarăg er e (eficienta(eficienta eri AearioaAn co Sarcina or calde de consum.0 g a) direct total de a a gi d u Per ra Perf p pierder ei. T1 la la ura total me fo m O de % ce ntu cladire AB a O recente.0 a . tu e exterioară Peretele i) a unui schimbător se deduc din schema generală e cladirii. al Sarcina ad a climatice.01 corespunde agentului rece. or. V ' '' baza) sa erii Te instalaţia interioară de încălzire): rT2 . Acesta este în special cazul clădirilor racordate la ma ră termic cât şi pe partea apei i [oC] r e ul 4 legată 5 ns 10 di . Q2 ∑ ( ) D C C ∑ ( ) D E B E B C D EA B D A C E .2 de ba m 2 Modelul x ri rioa Utilizarea elo 2 Modelul 3. iar indicele3. B încălzire primar (dacă este ec  debitul agentului termic ir energiei)tipare de cazul): m1 înp in ta ct  tipare de 4.5 e ri total de ii 2finali. încălzire c a) La instalaţiile / echipamentele(utilizari cladirii uc de oale1. ≠ o C m2in numai în cazul existenţei unui debitul de de  -0. 1.2 er c cladirii) l total de cla p cladire.l n exterioară 0. 3. hi t Anul 1 y =C] mp 15 i e Parametri ax O Parametr afaţAn er t pl 2 pa nor era 20 25 pi i Anul ii +b a ia ul 2 an3 per tur m Anul er întâlnesc contoare maal An Din ce 30 ce mai mult seAconstructiSarcina a de energie termică (căldură). există însă şi r echipamenteLa oar al rir -5 15 elor. Para Pe a a 1 direct Co ul p tota ) in Anul ri c pierderi echipament +b y = ax al m 2 Modelul m1Anul ⋅i T1 − T1g ∆τ [J] total rf de bază o l de Q1 = te  Anul 3 ' hi ''cladirii) ul)metrii or ⋅cp e Sarcina dem constr g ri (u p Descrierea Sarcina legată dent pier direct <10% pierd m Modelul citiri Anul 4 .0 f pi s i energetic r c 15 i ce energetica 3 i ns (eficienta l) baza) er ee a a cladirii a Anul tr echipamente de ri e Performant M a izolaţie ri es lor. debitele masice de apă se calculează obţinând energia aa30 i.

(utilizari C formă de U 2 tipar ent 0 V 5 rve de -5 ale za c e de O Compo 15 B20 . toate pierderile de căldură prin pereţii ii Aînsumează en ul total de t e insuficienţi izolaţi aipierderitii schimbătoruluiOperaconductelor deBdistribuţie dintre punctul de măsură şi şi aii ener dat < (util al giei. iutilizar e.2 = a1. valorile măsurate pentru ∆p1. n A i. ata Dacă există cazane în exploatare. de CompozVA / m3 . fie dei tip electronică şi ene celule chimice care reacţionează la Modelu m di condens lacoefi ns <10% A rgie detectate sunt relativ puţine la prezenta diverselor componenet gazoase dinum l re a (imprej gazele. A utiliz e a25 tip 30 A rece date a ziţia 2 eenergie are are O apă V a mercur. O total tot 2. aer.2 kg / m3 ρm ≈ 1000 lul are kg Mo apa utilizare a x dezare A del (eficienta iţia Inver a energiei) M ns s en a echipamentelor. se va prevedea un gi r planurile constructiei. energia p pierderi al int za matorii re la ă e rgi de a V  temperaturilecladirii)la intrare şi ieşireutilizata apei din eri cazan: Tin . r(utiliza e 1izar cladirii.2b1l. Ties ener re r condens finali. respectiv secundar: B rgie Perform A 2  CO anta pa  Q1 + Q22 energetic P= 2 Compozia a re ti CO CO total ene BA ABenergie. e. U int Pentru determinarea randamentului cazanului.2 lam1. 4 VB tipare inte ili g. < termice corespunzătoare circuituluiCO excestic primar. m ) l (regresie liniară pentru: (consu lu co giei total de B interventii la B mul ri nd l recente. 10 ) ∆p1. se echipamentul) r nsu ei constructie e cons cl la )pentru prelevarea unei probe de gaz ce va fi supusă racordează la ştuţ un analizor de gaze Descri Modelulm mul O umat ad la n i.2 a V ⋅ cladire nd E od A n (utilizari ale energiei. fie de tip tul) Orsata(cu treceri ă2cladiri prin baloane cu lichide ce dizolvă diferenţiat multiple final l l de r (co i. a p coeficientul de  consumul de combustibil:laVcomb sau mcomb totala la en condens la ea A ă ener pierderi e e suprafaţaentul er al cladirii) cla r suprafaţa cladirii Ogia NOx  compoziţia gazelor de ardere: CO . Tamb .re date A i ale ce V normală ri ale cli O sarcina de 0 clim 2 energie ma Puterea termică a unuint V ca baza) echipament termic se calculează ene medie aritmetică a fluxurilor B 2 climati 1 insufic . se precizează valorile: apă sau CO t giei) de [oC] recente.te In v E energie. deA . de gi . tota cl echipamen o erea interioar portabil. (co planurile la condens racord cu un ştuţ de diametru 10 mm cladirii la pe traiectul evacuării gazelor de ardere către coş. climatice. C x H y n e VA pierder interioară (imprejuri r interioară utiliz B er a e (imprejurimile.a.gi A are 2 Mode uti Parametrii co n de tipare de ei liz constructieiB n utili ρ Hg = 13590 kg / )m3 . ce clad r c tic ient Perfor ari Integrarea seinsufici automat ide către un contor de căldură (prin scăderea citirilor la un interval face fie -0. nsa Modelu la g. număr. i m l r ene Aer ax geti e normală n m Oper construct d ati baza)a o are 0.a. ei Descrier O B coefici oar gie. se va verifica eficienţaoarderii. în acest scop. ent folosind înregistrări simultane pe intervale ∆ τ de timp.a. (eficienta r irii m manta E Aer ale t aa ales de timp).2 şi m1. en unde lichidul manometic „lm” poate fi 2 n ener sau Temperatura V exterioară A B i) g.ar cladirii.surgie debite area pierderi de apă. n ei i al mile. ρaer ≈ 1. Raportul Q2 / Q1 fie echipamen in al energ cla (utili V B etica a en telor.2 = ( ρlm − ρreg ∆h . se măsoară următorii parametri: sum la coeficient faţ eri a la O ul ili  til (consumul total de rea ul total de sau mapa eV a  Vapa A V  debitul de apă: consu iz oar Aer în Aer în exces exces CO Aer CO în % atice Aer ii.frecentesecundar se Bice.2 r energi ) de baza) D i) Utilizare pr ers el sarcina pr se modelează printr-o curbă deaf V regresie obţinută prin metoda celor mai mici pătrate: a u Utili Performanta af M ei la M aţ BA î energiei co aţ zare energetica a cladirii cladir o VB ∆p1. SOcladiriidir. te e reprezintă randamentul instalaţiei din punctul de C dir al transferului de căldură dintre vedere insufi ă zari erg V rv coeficient cB cient ale cele două fluide. ntii energiei.0 e rge insufic ca a (ut Aer iei D normalăiliz . tipa interventii presiune pot fi umplute cuer co. Gazele suprafaţa . erg ncon m a cladi tal echipa ie.i nta rii CO2. ardere. Pentru uşurinţa calculului. diversele componenete gazoase). date O e. suprafaţa ulterior unei analize pentru determinareaorii iredirect a Analizorul de gaze este un instrument compoziţiei. su ri la tipare A total de de oaVA eVBAclad In utilizare a ver ens energia e pra oa B energiei) la utilizata r la ră VA xV energie ve RANDAMENTULUI CAZANULUI ire 5. ssum C mentul en rii) de Des uator i s C O C C D E B A . suModelul faţ A ră B consumato B s Uti energia rs BUtilizarea a energiei (con pra cA utilizat Ut cladire liza rii finali. Celelate se pot însă deduce cunoscând CO e chimică a combustibilului utilizat la direct l interioară cient ulcompoziţiaene (c C urimile ul a on ă . s venti Anul 1 C date V cli % iţiauinterve erv AnulVB O i 2 AB Aer în O ntii mat de ent rece ii Anul 3 A 2 ţia cladirii circuitul g. Tuburile de legătură cu prizele de mnte. ∆p 2 Descrierea 2 .elu ea de a I D in B ens ener + b ⋅ log  in (consumul V date n te Alog ∆p = log aclimatice.a.4 PROCEDURĂ PENTRU DETERMINAREA Invers s .mx rrgia su A planuri al utili de <10% Încercarea/verificarea cazanului se face în următoarele condiţii: de m 2le pierd zata e i la ul constru en eri al r CO2. to ctiei. C re A schimbător.5 . ut Pierderea de sarcină pe primar excesi. total. Diferenţa Q1 − Q2 A cladiri iei. a consumatorii finali.CO/ rec AnulA 2determină cu ajutorul unui tub în nte. V0Compoz inter int ientce. Utiliz o e Bul erg total de ene la coeficientul su Invers d  În cazul încercărilor lefectuate laxmai multe Inv iei al cladirii. te ener OperarParamet u normală sarcina iri cli e . Tga .

CO2. iar cel de când izolaţie nor ruc izolaţie izolaţie condens ziţ tiei % izolaţie condens izolaţie izolaţie izolaţie condensizolaţie ri condens CO zero.0 4.0 interioar 2.0 s ţ 2.0 0. a x . tota Oper tl de i ut . Nivelul .0 3.x co Podea pe sol irii) cient Podea Podea pe sol pe sol Podea pe sol pe Puterea Podea Podea pe sol inferioară a combustibilului la presiune constantă.0 3. plan ato O e h adâncimea=Σ h pier normală adâncimea=Σ ∆ h 2 i adâncimea=Σ h adâncimea=Σ ∆ hPeretele Peretele adâncimea=Σ ∆ hadâncimea=Σ ∆ h pe grătar). solului sau STAS De Nivelul Nivelul u solului solului Aer solului m e combustibil se poate determina prin cântărire (dacă este combustibil solid).0 3.a.0 ul) ur e condens s o i n 3.0 4. tot exces r ea al ii A de del î cla fi global al cazanului: Calculul randamentului O ul pie na e dir perar m  n li.0 2.0 2.0 2. pam Nivelul solului Nivelul Nivelul solului lichizi. V tal e CO sc cie le B de nt rie con Parametrii calculaţi pe baza analizei gazelor de ardere sunt: A 2 pi s re stru Mode m rea ia D er fina normală i li.0 2. a V (qA) de i. 2.5 CO% ) B      er C O Aer C Octie C O a C p C o O z i 2 ţ . Aer ccoe u irii en odirect ata i fici f B er Aer C (imp la în exces z după o funcţionare gi 1-2i zile pentru stabilizare.0 1.0 2.0 s 3.0 1.izolaţie condens condens m mal condens condens condens condens condens condens condens y = condens ax +b ia y = ax +b i yC ax +b = y = ax +b .0 2. 2 subsolului  Podea pe sol subsolului sol la Podeatpe sol subsolului subsolului subsolului subsolului subsolului subsolului Podea pe sol subsolului Podea pe insufi truct ali.0 1.za ∆ Peretele adâncimea=Σ ∆ h solid arsadâncimea=Σ ∆ h adâncimea=Σ Peretele adâncimea=Σ ∆ hurile rii adâncimea=Σ ∆ h ∆h Peretele n deri Peretele Peretele Peretele m a Peretele Peretele Peretele subsoluluiPeretelesubsolului Peretele subsolului Aerta Peretele a cons fin CO A al subsolului subsolului cu un debit de apă constant în limita a ± 3%. solizi). ţ CO2.0 c lu u ă an i i l p 1. lichid sau solid pulverizat) şi de 6 ore la comb.0ej 4. Ea Relaţia dintre excesul de aer.0 4.0 2.0 4.0m 3. se determină iei. s pla cprin suprafeţele De evacuate la coş şi de pierderile ufi to nuri g.0 3.0 4. Podea pe sol Podea pe sol e clad Podea pe sol pe sol Compoziţia g. eent A de c rejur <10% co nul CO CO e O A cl ComOgazele de ardere este deosebit de importantă. ec Sarcina de o Sarcina de de Sarcina de bază Sarcina de bază bază Sarcina de bază bazăbază bază bază Sarcina de bazăSarcina Sarcina de deSarcina Sarcina legată de încălzire Aer hip Sarcina Sarcina legată bază de încălzire m Sarcina încălzire de Sarcina legată încălzire o Sarcina legată delegată de încălzire legată delegată de încălzire a.0 Sarcina legată de încălzire i Sarcina Sarcina încălzire 4. Qapa Q ardere dir rde apa ⋅ capaii ( Ties − Tin ) ⋅ O co e 100 = ηcazan2= 100 [%] ect ri   x (im Qardere  mcomb H inf norm al ef  Qcomb  CO2 η  η   C cla ală ici e c prej uri en transfer ardere <10 dir Aer ii) Compo x e mil tu % e. a . Se evidenţiază astfel că operarea 2 VA a are nst izolaţie B di izolaţie izolaţie o 0 izolaţie cazanului este optimă atunci izolaţie conţinutul de CO2 din gazele de ardere este maxim. s gi lul uti p clad liz insuficient E e.0 la 3. D D uri V elu suprafaţa C es 2 E mi Relaţiile de calcul cele mai uzuale pentru coeficientul de exces de aer sunt următoarele: interioară le.0 1.0 2.0 4.0 uM z 3.0 i de .0 0. Podea sol Podeape Podea Nivelulpe sol pe sol ns Nivelul solului solului Nivelul solului sol Nivelul soluluiAPodea pe sol g echi efi r 3361 (comb.0 suprafaţ f o ile i la a 2.0 1.0 0. de pierderile cu gazele de ardere VB l ziţia A exterioare ale cazanului.0 1.0 4. sau cu ajutorul unui contor etalonat în ) n ier or .0 0. um are  adâncimea=Σ ∆ hadâncimea=Σ ∆ili adâncimea=Σ ∆ h gazos.0 1.0 p 4.0 d n ent 4. şi CO dinco per C <1 po este exemplificată prin schema de dependenţă de mai jos.0 Pierderea de căldură din gazele de V ardere A .0 0. i imile ns a  în condiţii cât mai apropiate de regimul permanent.0 3. Podea Podea pe Podea pe sol sol pe sol pe sol co Podea pe sol sol Podea Podea Podea sol Podea pe sol Podea pe Podeape sol pe Podea pe sol calorifică H inf . Randamentul global al cazanului depinde deins eficienţa arderii.0 3.0 ra 1. A VB cr Ol O pla A ie dir B CO2 max % 21 2 λV = λ = 2 ect sau nu B re C CO2 ril A CO2 % + CO% 21 − ( O2 % + 0.0 4.0 1.0 1.0a 1. 3% rej A od condens la NO2). am Sarcina încălzireSarcina legată de încălzire de încălzire m Sarcina legată de încălzire Sarcina legată Sarcinaîncălzire n Sarcina legată de încălzirelegată de legată pr 4.0 3. Consumul de Nivelul solului STAS 5269 Nivelul solului gazoşi) cie D Nivelul solului conformNivelul solului (comb. B Mo prealabil pentru tipul de combustibil folosit.0 in tr 0.0 ile fa n re co ţa t ct ns g 0. cu ajuroul unor î scr E ntu a entul rezervoare calibrateîn at (cronometrând timpul del golire).0 3.0 2. pe∆o durată de minim 4 ore (comb.0 0. O2.a.0 de de 4.0pl 2. în Bcl Concentraţia de dioxidride carbon (CO2) echi B ad al pa Excesul de aer (λ ) excmiri cl O me A Concentraţia de dioxidad sulf (SO2) de es a i(i ntul V iri ardere) Randamentul arderii (η 2) i) mp B M O De reţinut că în focarele mici proporţia de NOxla NO2 este întotdeauna cam aceeaşi (97% NO.0 e di 1. y = axyy= ax +b +b ax +b = y = ax +by =+by = ax +bax +b y = de bază ă y = y +b Sarcina y = (i c Sarcinaax=bază ax +b de bază Sarcina ax +b de ax Sarcina de bază g.0 3. i a m g .0ur 1.

consumatorii consumatorii coeficientul cladirii) (consumul total de Descrierea (consumul totaltotal decladiriiutilizata la de energie.de pierderi al total totaltotal deal cladirii) cladirii) de pierderi a total (consumul totalconsumatorii consumatorii la consumatorii finali. recente. echipamentul)echipamentul) echipamentul) cladirii (imprejurimile. direct C ca retestul uşiiA Cunoscută adirect direct suflante.interventii recente. m a mx CO CO a CO a mx COx mx mx 2.a. sarcina echipamentelor. energia utilizata lasău coeficientul la cladire la de cladirii) finali.la cladire E InversModelul Modelul Invers Utilizarea Utilizarea Invers la Invers la cladire Utilizarea energiei la Utilizarea Utilizarea energiei o cladire Utilizarea energiei Utilizarea< energiei la Utilizarea energieienergiei Utilizarea energiei la cladire cladire energiei Utilizareaenergie. Invers a energiei) ale energiei. a 2. p date energiei) utilizare a Invers V Modelul Modelul Invers Invers Modelul Invers Modelul Invers Modelul la cladire c Modelul energiei Modelul Modelul Modelul  Neetanşeitatea globală a Modelul Invers energieiInvers Invers cladire unei clădiri. (imprejurimile. echipamentul) Modelul Modelul Modelul Modelul(depresurizarea)B unei clădiri (porţiuni de clădire) cu Modelul direct Modelul Modelul Modelul Modelul Modelul i ra i. în CO2. atunci n = 1 ln C0 . tipare utilizare a energiei) (utilizari energiei. de total total de (eficienta echipamentelor. GT Operare Operare normală Operare normală n Aer insuficient l Aer e Aer insuficient Aer insuficient insuficient Aer Aer insuficientAer Aer sinsuficient insuficient insuficient Aer insuficientAer insuficientainsuficient insuficient Aer Aer insuficient Aer insuficientAer exces Aer în în Aer Aer în exces exces în exces Aer excesexces Aer în exces Aergaz excesn(indicator). planurile (imprejurimile. V al cladirii. (imprejurimile. O O O2 2O 2 O i O Oa 2 O2 O2 2 u O O2 2 2 2 2 2 B p introdus după momentul iniţial este nul.alax regresie numerică) a dependenţei V ( ∆p ) de ∆ p şi se caută o formulă CO2. coeficientul total coeficientulalcoeficientul totalu cladirii. coeficientulpierderi a deal de sarcina de pierderi al (eficienta echipamentelor.finali.Descrierea cladirii la A consumatorii finali. (utilizari Modelul energiei) tipare de Modelulenergiei) (utilizari ale interventiidate datedate climatice. planurile constructiei. recente.5 -0. echipamentul) %V (imprejurimile.excesînîn în trasorexces exces f Aer în Tehnici Aer în timp a concentraţiei C ( τ ) a unui gaz injectat la interiorul clădirii. D E E E E e m E n E E Er E E E E E E d ce BB B B Valoarea reprezentativă corespundeB unei B diferenţe de presiune ∆p = 50 Pa : c B B B BB B aB B e o  As A A A n50 ≡ Vaer ( 50 ) / Vclad A n A A A A Ai A A A n A Operare normală Operare normală Operare normală Operare normală s Operare Operare normală Operare normală determină normală x dnormală Operare Operare şi normală Operare normală normală normală032/2001). (utilizari ale ale energiei. climatice. 2 f CO2 C CO2 2 CO2 CO2 e a) Dacă debitul de gaz trasor CO2CO2 VB CO CO a CO2CO2 τ C ( τ) CO2 r CO2 n CO2 2 A CO Compoziţia22g. coeficientul total de pierderiechipamentelor. (utilizarienergiei. interventiiutilizareaatipare de tipare de a energiei) energiei)de utilizare a energiei) (utilizari recente. (eficienta cladirii pierderi pierderi sarcina de total coeficientul cladirii. echipamentelor. se foloseşte hexaflorură de sulf r c s EO O OO sau protoxid de azot. Gazul trebuie excesD s Aer u monitorizarea l p i să fie inert. energiaz energia pierderi e cladirii)coeficientul aer energia la de de la de energie. interventii aletipare tipare de climatice. Descrierea n aer/ Descrierea cladirii Descrierea volumul Descrierea Descrierea Descriereaplanurile constructiei.a. interventiitipare A utilizare utilizare a tipare ale interventii recente. tipareenergiei) de utilizareutilizare a energiei) ale Cota de aer proaspăt introdus energiei. baza) cladirii ct energetica Performanta energeticaprin elementele componenete a Performanta energeticadePerformanta Performanta a cladirii ale clădirii f a cladiriiPerformanta energetica a cladirii  Infiltraţiile Performanta energetica a aer Performanta energetica a Performanta energetica a cladirii energetica a cladirii Performanta (utilizaricladirii Performantaa cladirii cladirii mD energetica energiei.5 i. de utilizare a energiei) (utilizari (utilizari ale energiei. g.5 tie -0.max mxcmxe D D D aA D D D D DD D D  o x D Vaer ( ∆p ) = C ⋅ ∆p n . Se fac măsurători de de g<10% m 2 CO2.totalde baza)baza) de baza)baza) de baza) (eficienta coeficientul de pierderi pierderi (eficienta echipamentelor. interventii recente. planurile constructiei.mx de a m CO2.al (consumulcu energie. total de energie.a. echipamentul) (imprejurimile. forma următoare: D 2.energiei.climatice. (utilizari (utilizari ale date climatice. g. coeficientul total consumatorii (consumul energie. sarcinasarcina al cladirii. numit număr de schimburi de aer pe oră.a. clădirii de utilizare interventii recente.a.date climatice. date climatice.mx a a 2. interventiiale energiei.. planurile caracteristilor de infiltraţie pentru o clădire sunt: constructiei. planurile constructiei. coeficientulcladirii pierderi al totalenergetica al cladiriisarcina de baza) de sarcina (eficienta(eficienta echipamentelor. COaproximare (prin COCOaxmx 2. climatice.a. g. g. sarcina de Parametrii constructiei Parametrii pierderi de pierderi Parametrii constructiei(eficientapierderi constructiei (eficienta coeficientulAceastăBprocedurădeoară (eficienta echipamentelor. echipamentul) constructiei. echipamentelor. de măsurare Modelul ţ pe constructiei.a. sarcina determinarea de baza) al cladirii.2. Schimbul s AerAerexces AercuAer în în Aer înîn excesu de aer prin clădire se estimează prin în ii.a.pierderi al cladirii)de pierderi total de pierderi al cla (consumul total (consumul total de energie. coeficientulfinali.5 -0. energia utilizata 1 energia energia utilizata la energie. sarcina de baza) al cladirii.5 -0. energiacladirii energie.echipamentul) (imprejurimile. echipamentul) echipamentul) O (imprejurimile. constructiei.Compoziţia Compoziţia unde Co este concentraţia Compoziţia g. volumul clădirii. echipamentul) planurile (imprejurimile. totalfinali.5 . Anul 1 Anul 1 Anul 1 Anul 1 Anul 1 dAnul 1Anul 1 Ae 1 AnulAnul 1 Anul Anul 1 Anul 1 Anul 1 Anul 1 Anul 2 Anul 2 Anul 2m 1 Anul 2 Anul 2 Anul 2 elAnul 2Anul 2 Anul 3 Anul 3 Anul 2 Anul 2 Anul 2 Anul 2 3 r Anul Anul 2 Anul Anul 3 2 Anul conde uAnul 3Anul33 Anul 4O AnulAnul 3 V3 4 Anul 3 Anul 4 3 Anul Anul 4 3 AnulAnul 3 Anul 3 Anul Anul 4 ns la Anul 4 -5 10 0 15 5 10 l Anul 4Anul04 1530 2 AnulAnul 4 B 4 30 Anul25 Anul 4 15 10 20 supraf10 a 4 15 25 Anul 4 25 30 Anul 20 i 4 -5 20 30 -5 0 5 10 0 15 5-5 20 30 5 25 0 5 510 -5 -50 5. consumatoriiutilizataexteriorlatotal caracterizatfinali. echipamentelor. coeficientul pierderi al cladirii.5 -0. (consumulenergie.5-0. CO m2. a a a x ă 2.planurile constructiei. planurile principale (imprejurimile.t CompoziţiaCompoziţia g. Pentru o estimare a valorilor posibile o m Podea pe sol re pentru numărul de schimburitpe oră. a . ale a cladirii C (utilizari recente. echipamentul) (imprejurimile. planurile constructiei. ec hi pa m en tu l) a -0. energia finali.5 -0. t Peretele C p V V A e⋅ C A Compoziţia g. inofensiv şi să se a amestece bine cu aerul. De obicei. Performanta energetica a cladirii Performanta energetica A Performantatipare de utilizareBinterventii recente.utilizatatotal estelade pierderi alcoeficientul total de pierderi de total de energia utilizata utilizata mediulcoeficientul utilizataV consumatorii prin raportul total de pierderi al cladirii) Schimbul energie. Compoziţia Compoziţia Compoziţia g. sarcina baza)de totalede total de (eficienta echipamentelor. a Nivelul p n e r solului o o ri ă r o z m a con i al r den ă ă V ţ V V V 2 B b) Dacă se menţine constantă concentraţia C de gaziindicator prin introducerea continuă a a adâncimea=  AV A n gaz ţ  O Σ ∆h unui debit de gaz Vgaz a atunci n = . echipamentul) planurile constructiei. direct C C direct C C C această metodă permite no C C C <10% <10% C C diferenţa de presiune dintre interiorul C C determinarea variaţiei debitului volumetric C aer<10% C <10% de cu er OB <10% r <10% <10%<10% <10% <10% debit<10% pentru câteva valori diferite ale <10% aer <10% şi exteriorul clădirii ∆ p. interventii recente. coeficientul total de pierderi al cladirii) Descrierea i orar de Descrierea cladirii cladirii Descrierea cladirii aer schimbat şicladirii0 A clădirii: n cladirii Vcald [hA ].5 PROCEDURĂ-5 0 200 5 2530 15 20exterioară25 30 NUMĂRULUI exterioară [oC] 20 -510 105 10 5301510CO15[o2025 [oC] 25 20 25 Temperatura 155 -5 0 5 -5 10 0-5 0 PENTRU DETERMINAREA 201530 30 [30 25 o SCHIMBURI DE -5 5 d 25 -5 1020 [2025Temperatura 0 oC] -5 15 0 15 5 Temperatura exterioarăaţa 25exterioară 30 exterioară oC]o DE 30 5 20 0 15 Temperatura20 10 25 Temperatura 10 15 30 C] o on o Temperatura exterioară Temperatura exterioară C] Temperatura Temperatura exterioară C] AER constructiei Temperatura exterioară [oC]Temperatura exterioară o [ C] [oo V Parametrii Parametrii constructiei [ Temperatura x exterioară Temperatura[ exterioară [ C] constructiei ParametriiPE ORĂParametrii constructiei interi2 exterioarăA C] [ C] [ C] Parametrii constructiei constructieiir Parametrii Temperatura exterioară [ C] s Parametrii constructiei Parametrii constructiei constructiei Parametrii Parametrii constructiei Parametrii constructiei coeficientul total cladirii.  CO2. ţşi Vcladg.a. CompoziţiaO este Compoziţia g. tipare deutilizare energiei) într-o incintăaaInvers (utilizari ale energiei.a. energiei la cladirepierderi al cladirii) al cladirii) energiei la consumatoriiUtilizarea laicladire de Utilizarea energiei coeficientul total cladire total cladireB la consumatorii la cladire la Utilizarea energiei la cladire finali. interventii recente. de ale energiei. C O C O CO CO CO COCOCO CO CO CO CO CO CO CO f clad e B subsolului er i o ri Podea pe sol a n Ambele metode prezentate sunt dificil de implementat. cladirii.a.. energiei. BA <1 ri o V 0 ar B % ă A A r în ex V ce B s E B A O per are nor ma lă C O 2 M o . se poate consulta Tabelul 2. climatice. g. interventii recente. de(consumul total de de laenergia utilizata la energie. interventii (utilizari ale energiei. coeficientul debitul (consumul total (consumulde utilizata la consumatorii finali. energia clădiriiB total consumatorii finali.de al cladirii.a. date climatice. energetica a decoeficientul baza) al Performanta energetica acoeficientul total totaltotal dedecladirii.a. a energiei) energiei. constructiei. climatice. pentru echipamentul) Modelul t Modelul (imprejurimile. pierderi al cladirii.utilizare date tipare de utilizareia detipare tipare de a energiei) date climatice. de baza) (eficienta echipamentelor. planurile (imprejurimile. CO. Co baza) baza)cladirii. planurile planurile constructiei.a. dintre total utilizata energia utilizata coeficientul de pierderi al cladirii) (consumul total de energie.recente.Tehnici bazate pe presurizarea directdirect Modelul directdirect direct direct A direct direct ajutorul unui ventilator.date recente.gaz indicator g. coeficientulalurmătoarelor: cladirii. a r î n e x . (imprejurimile. energia Utilizareafinali. sarcina (eficienta echipamentelor. estimarea Tehnicile constructiei. date date climatice. coeficientul de pierderi pierderi al -1 Descrierea cladirii cladiriiDescrierea cladirii cladirii ≡Vconsumatorii finali.2. de utilizataal finali. ea Operare clasa de permeabilitate (cf. m 2. a iniţială de V Compoziţia Compoziţia g.date climatice.-0. coeficientulcoeficientulal cladirii) (consumul totalDescrierea(consumulenergie. de urmăreşte sarcina sarcina de pierderi (eficienta echipamentelor.

condens la suprafaţala icondens la suprafaţa interioară condens interioară condens la suprafaţacondens suprafaţa interioară interioară suprafaţa interioară condens la suprafaţa interioară condens la suprafaţa interioară condens la suprafaţacondens de suprafaţala interioară suprafaţa interioară metoda termografiei ajută deci la interioară temperaturi pe suprafeţe condens la Distribuţiacondens la suprafaţa interioară determinată prin suprafaţa interioară condens la suprafaţa condens la condens la suprafaţa interioară la interioară 2 e detectarea neregularităţilor termice datorate. necesitănd o pregătire atentă pentru a o putea folosi corect.0 nd 2. expertul/auditorul trebuie sa ia in considerare mai multi factori. i precum şi mişcarea aerului de o parte şi de alta a peretelui sau prin perete conduc la O c neuniformităţi ale temperaturii pe suprafaţa structurii. împreună cu fotografia clasică Peretele O Podea pe sol A a aceleiaşă părţi de clădire. folosite in mod V oy = ax +b obisnuit de catre expertii pentru de bază pentru a determinaizolaţie cladiri economiile ce pot rezulta din Sarcina condens analizare a consumurilor m aplicarea unor masuri de conservare a energiei. Principiul metodei f constă în faptul că neregularităţile în proprietăţile termofizice ale elementelor de construcţie. complexitate si exactitate.5 adâncimea=Σ ∆ h Peretele subsolului Podea pe sol Podea pe sol C condens solului Nivelul Se prezinta pe scurt unele tehnici de estimare a consumului de energie.6 VAB PROCEDURĂ DE INVESTIGARE A DEFECTELOR DE IZOLARE TERMICĂ A VA iVA VA VA V B B VA VA VA B AB VA CLĂDIRI V . u vizualizează şi reprezintă distribuţia de temperaturi pe suprafaţa testată. care legată de încălzire Anul 1 z A 4.0 ens la su pra faţ a int eri oar ă co B C 2 subsolului O ANALIZA adâncimea=Σ ∆ h ŞI PRELUCRAREA DATELOR Nivelul solului Peretele 6.0 3. VA ră ANVELOPEI UNEIB n B AB PRIN METODA TERMOGRAFIEI (ÎN INFRAROŞU) B AB B B B B a Această procedură ares la bază standardul SR ISO 6781/1995.0 izolaţie sol Podea pe .BA sup A AV A A V e rafa V V V V V V V BB a B B ţa Be rB B B B B B B B B A AA A A inte s A A A A A A A A A g rioa VAV 5. subsolului C adâncimea=Σ ∆ h Podea pe sol Un exemplu de astfel de termogramă este prezentată mai jos.0 V Anul 3 ţ Anul 4 3. nadâncimea=Σ umidităţii şi infiltraţiilor/exfiltraţiilor ∆ h aer prin elementele de închidere ale anvelopei clădirii. VB A adâncimea=Σ B ∆h A izolaţie Peretele subsolului condens VA Podea +b sol y = ax pe Podea de Sarcinape sol Nivelul solului V C O O 2 Nivelul bază solului Sarcina legată de încălzire 4.1 METODE DE ANALIZĂ ENERGETICĂ Podea pe sol 0. 2 e V V V A V V C O r î n e x c e s Podea pe sol C o m p o z i ţ i a g .0 o Pentru a selecta B Sarcina includ: rapiditatea. indicând pierderi termice solului mărite. de t Peretele Aparatura este sofisticată şi scumpă.0 1.0 -0. 4. a . Culorile deschise sunt asociate cu temperaturi mai ridicate ale subsolului Nivelul locale Podea pe sol suprafeţei. costul. de exemplu defectelor de izolare (punţi termice).0 Anul 2 i 3. Metoda termografiei . Metodele existente de Sarcina legată de BA y= +b de energie (aplicate in cadrul asa numitor audituri sau analize axenergetice) variaza mult in pîncălzire V metoda potrivita de bază Sarcina de auditare energetica.

posibilitatea de reproductibilitate. ri Anul 1 1. -5 direct 5 0 coeficientul Descrier 10 15 20 total de ea pierderi al 25 <10% 30 cladirii cladirii. ventilare si aer conditionat). Abordarea directa a unui audit energetic energiei) 3 (utilizari ale energiei.0 . flexibilitatea modelelor inverse 3 tipic de de formularea parametrilor Anul este in y = a Anul 2 +b Anul 4 baza) reprezentativi de contructie si de exactitatea datelor de performanta ax constructiei.5 exterioară 0. abordarile existente de analizare a legată de pot energiei en [oC] -0. energiei Modelul Invers ogeneral. Majoritatea Anul 3 V -5 0. In abordarea directa.0 Sarcina de bază 0 5 modelelor inverse existente se bazeaza pe modalitatiPerform de analiza de regresie (precum modelele Anul 4 anta B 10 15 20 izolaţie sau pe abordarea -0.0 fi clasificate fie in metode In general. energia utilizata la elementeleconsumatorii finali. diagnosticarea -5 interventii recente. sunt: Modelu4 climatice. 6. energiei. cladirii. Temperatura exterioară (imprejuri sarcina de CO2. bază lume pentru a se prevedea posibilele economisiri ra nd Sarcina .0 a energiei urmeaza metoda de simulare a abordarii directe. modelele staţionare 20 -0.0 interventii de baza) recente. A coeficientul total de 3.0 Performanta Anul energetica a cladirii utilizare a 2 energetica a cladirii Anul Fig. 1.0 [ bază cladirii V Sarcina deoC] Temperatura exterioară Parametrii de încălzire o (utilizari B Sarcina legată 3. planurile constructiei.0 in coeficientde sarcina de baza a cladirii.0 10 izolaţie 15 condens g 20 = ax +b precizia si usurinta in utilizare. telor. In abordarea indirecta. verificarea economiilor Anul date de energie ce apar propriu-zis prin masurile de l economisire a tipare de utilizare Invers 0 recente.0 coeficientul total de climatice.oC] [ mile. asa cum o vedem descrisa s încălzire Paramet la in Figura 6. detaliile de constructie. 2. tipare de utilizare a 5 Modelul Invers 0. performantei cladirii pentru un anotimp sau un an. 25 y versatilitatea. coeficientul total de C 2. asa cum se (eficienta aţ vede in Figura 6.5 grade-zile cu referinta variabila). echipamen a tul) cladirii coeficientul total de (utilizari Modelu ale pierderi al cladirii.0 [ C] constructiei ale A 4. sensibilitatea. 1. 2.mx a Temperatura exterioară [oC] Parametrii constructiei D E utilizata la i consumato Descrierea cladirii riiconstructi(imprejurimile. sau te constanta timp a constructiei) ul total de folosindu-se utilizarea existenta a energiei.C] [o coeficientul total de energia pornirilor. modelele inverse sunt Anul 2putin oa mai complexe ca formulare decat modelele directe.5 directe (inainte). rii4. m a baza) Parametriix planurile Performa constructiei constructi ei. s la consumatorii finali. date echipamentelor.0 pierderi al izolaţie In general. vremea si orice alte date relevante ale performantei. fie in metode inverse (inapoi). sarcina 1. si tipul de sistem si operare IVAC construc pr (incalzire.0 10a 15 c energiei) pierderi al cladirii. sarcina de baza) a 5 Tehnicile de auditare energetică pot folosi fie abordarile cu Utilizarea energiei la fie cele cu simulare staţionara. modelele dinamice pot fi necesare cladire (consumul d Temperatur energia utilizata la pentru a evalua efectele tranzitorii ale sistemelor energetice din constructii. date Anul (utilizari ale energiei. amplasarea. precum sunt cele totalexterioară e (consumul total de a de intalnite la sistemele de n energie. In sunt suficiente pentru analizarea la cladire n Utilizarea energiei la 25 30 (consumul total de energie.2. estimarile de energie se bazeaza pe descrierea fizica a sistemelor constructiei. 15 25 y = ax +b aa A Temperatura exterioară 30 4. C D E B . Anul rămod sarcina limitatacondens 1 Totusi. echipamentul) Anul 1 Modelul2 Anul direct 3 Anul Anul 4 -5 0 5 10 <10% 15 20 25 30 CO (eficienta echipamentelor. Majoritatea modalitatilor detaliate existente de simulare tiei af 3.2. integrata-5Sarcina legată de 10parametrilor in identificarea 0 5 condens încălzire20 energetic 25 30 constructiei. Anul 1 ei coeficient constructiei.5 Utilizare a energiei) defectiunilor la echipamente si testarea eficientei sistemelor energetice din cladire.1. -0.0 Parametrii constructiei energiei.0ale abordarilor directe sau inverse 0.1.0 pierderi al cladirii. 1. stocare a energiei sau de control pentru optimizarea energie. echipamentul) Anul 2 ul(eficienta total de Anul 3 pierderi al echipament Modelul Anul 4 cladirii) elor.0 co in cadrul masurilor de conservare a energiei. 30 de care sunt utilizate in intreaga Exista sute de modalitati si metode pentru analizareaSarcina energiei. (eficienta V (eficienta echipamentelor. planurile finali. Parametri pierderi al cladirii) la s u p r af aţ a in te ri o a r ă coeficientul total de pierderi al cladirii) Descrierea cladirii (imprejurimile.0 su precum geometria. modelul de analiza a consumurilor de energie incearca sa deduca parametrii echipamen a reprezentativi ai cladirii (precum coeficientul GV al totalului de pierderi al intregii cladiri. -0. Temperatu a 0. Totusi.0 B tipare de 1 Performanta 2.nta (eficienta energetica echipamentelor.0 interventii Printre aplicatiile frecvente climatice.5 cladire simulare dinamică.

. Aer stabili eficacitatea şi  a monitoriza evoluţia consumului de energie alCO2. variabilele prezente la re Compoziţia g. în kWh sau Gcal. MaiD exact. iluminat. Aer  Consumul de energie per utilizator final existent în clădire (încălzire. B Compo Dacă nu. caracteristici majore. Aer planurile constructiei. Pentru indicatorii de performanţă energetică. (consumul total de E energia utilizata la cladire CO2 energie. La numitor se pot B exces folosi mai multe variabile. cum ar fi scăpări constructiei. de conducte de apă/abur. CO2.suprafaţa interioară O Compoziţia g. constructiei. sunt necesare date pentru B sute şi mii de clădiri similare.mx clădirilor şi a insuficient a profitabilitatea oricărui program de management energetic întreprins în exces condens la suprafaţa Aer post-audit. planurile utilizata la Descrierea cladirii  metode directe. energiei la Compoziţia g.. se construiesc baze de CO condens estima date foarte mari De regulă. <10% tipare de utilizare CO2. cladirii) pierderi al are (imprejurimile. B  a determina dacă se consumă Operare normală CO2 direct V Aer insuficient  a constata dacă s-a realizatAun anumit nivel prestabilit C performanţăA de energetică a clădirii. densităţile de V B echipamentA O E consum de energie sau indicatorii energetici ai clădirilor sunt utilizaţi pentru: ul) BA V 2 Modelul AB A prea multă energie şi dacă un audit energetic ar fi util. B  metode bazate pe indicatori (rapoarte). interventii recente. şcoli) B CO2 VB  Grade-zile (cu temperaturaA referinţă de 20oC) de A Compoz V VA iţia B B condens g. g. indicatorul de energieîn exces poate fi utilizat pentru a stabili Operare reducerea consumului de Aer ziţia <10% normală energie. date climatice. care constituie ceechipamentul) baza programelor pe computere pentru constructiei. energia consumatorii finali.) insufic  Necesarul de energie (kW) V ient Pentru indicatorii de cost.2 Utilizarea energiei la a unui audit energetic 2 Invers Abordarea inversa Modelul Invers CO climatice. sau consumuri de apă mărite.1 Metode bazate pe indicatori C <10% Metodele bazate pe indicatori nu sunt metode Aer ci mai Descrierea curând abordări de tip pre-audit pentru determinarea energiei specifice sau indicatorilor de cost C CO2.1. pentru ala 2 indicatorii de E referinţă. Aceşti indicatori de energie/cost ai clădirii sunt apoi comparaţi cu indicatori de <10% mx a V (imprejurim B multe alte clădiri cu aceleaşi performanţă de referinţă (denumiţi uneori repere) obţinuţi de la A exces V D ile. numărător pot fi: normală  Consumul total de energie al clădirii (incluzând toţi utilizatorii finali). Modelul direct 6. a m a energiei) date direct C Operare normală Performanta Aer insuficient energetica a cladirii (utilizari exces Aer în ale energiei. interventii Aer insuficient recente.a. i finali. se foloseşte de regulă la numărător o valoare monetară (mai VAer în ales pentru cheltuiala pentru energie sau pentru exploatarea întregii clădiri).a.ventilare. fie pe cea dinamica. cladirii în ai clădirii. bazate fie pe simularea stationara. precum hoteluri. CO CO O Pentru estimarea unor indicatori 2 energetici sau de cost coerenţi. necesară atingerii nivelului propus.a. tipare de utilizare a energiei) Utilizarea energiei CO2 cladire Utilizarea D O sunt în mod obişnuit grupate în trei categorii: la cladire Tehnicile de analiză a energiei 2 (consumul total de energie. coeficientul echipamentul) insufi total de Modelul cient pierderi al direct cladirii) propriu-zise de analiză energetică. sau în sistemul A ineficienţa sistemului de climatizare. bazate pe abordari utilizata la coeficientul total g. A BA CO la . mai adesea normală consumatori energie. A coeficientul total de simularea consumurilor de energie. Indicatorii de consum energetic pot oferi informaţii preţioase referitoare la a planurile VB E B mx unele probleme potenţiale ale clădirii. Câteva dintre variabilele potrivite pentru numitorul indicatorilor de energie sau VA cost sunt: VB B A  Suprafaţa sau volumul clădirii (aria încălzită sau volumul condiţionat) O V 2  Utilizatorii clădirii (în clădiri de uz colectiv. potrivit tipului de clădire şi a scopului urmărit prin calcularea A indicatorului. tipare de utilizare a energiei) CO O Modelul x Invers Descrierea cladirii Oper energia  metode inverse.a. 2 D interioară CO Indicatorii de energie sau cost sunt rapoarte pentru A care numărătorul şi numitorul sunt CO2 Opera anumite variabile specifice. Compoziţia de total rapida consumatorii finali. date climatice.A Performanta energetica Operare a cladirii normală Aer în exces (utilizari ale energiei. care sunt (consumul de tip pre-auditare. densitatile de energie/ costuri care sa permita o evaluarede a performantei pierderi al cladirii) Modelul Fig. (imprejurimile.a.a. interventii recente. 6.

a interioar ă

 Unităţi de producţie (în special pentru unităţile manufacturiere, restaurante) interioară De regulă, pentru a obţine indicatorii de energie, se folosesc valori anuale sau sezoniere. condens la Se pot considera însă şi valori zilnice sau lunare. Variaţiile lunare ale indicatorilor de energie suprafaţa reprezintă adesea caracteristica clădirii. In general, pentru a se obţine indicatorii energetici, se folosesc valori anuale sau sezoniere. Pentru ca valorile obţinute să fie semnificative, sunt necesare o analiza şi o sortare riguroase a datelor. Este VB important, de exemplu, să se ia în considerare efectele climei A ale funcţionării clădirii atunci când se şi estimeaza indicatorii energetici. Tabelul 6.1 ilustreaza cateva jaloane de indicatori energetici, considerate V medii din punct de vedere al statisticii făcute pentru un mare număr de şcoli din Regatul Unit al Marii B Britanii. Ar trebui subliniat faptul că valorile specificate trebuie utilizate numai ca indicatori orientativi de A consum energetic tipic pentru astfel de clădiri. Jaloane mai precise, funcţie de clima din zonă, de tipul de VA sistem IVAC şi/sau de mărimea clădirilor, pot fi obţinute printr-o sortare şi mai detaliata a informaţiilor B din baza de date.
Tabelul 6.1

condens la suprafaţa

interioară

Indicatori (jaloane) de performanta pentru scoli [kWh/m2 pe an]
Tipul de scoala Creşă Primară, fără piscină la interior Primară, cu piscină la interior Colegiu, fără piscină la interior Colegiu, cu piscină la interior Colegiu, cu dotari sportive Specială, fără camin Specială, cu camin Ratingul de eficienta a energiei condens Buna Suficienta Slaba la 370-430 < 370 > 430 suprafaţa < 180 180-240 > 240

interioară

< 230 < 190 < 250 < 250 < 250 < 380

230-310 190-240 250-310 250-280 250-340 380-500

> 310 > 240 > 310 > 280 > 340 > 500

Sursa: Biroul pentru Eficienţă Energetică –Broşuri asupra eficienţei energetice in clădiri - Regatul Unit al Marii Britanii

De remarcat faptul că, dacă tipul de şcoală nu este specificat, simpla considerare a unui indicator de 375 kWh/m2·an poate conduce la trei concluzii diferite. 6.1.2 Metode de modelare inversă Metodele folosind modelarea inversă se bazează pe datele de performanţă existente ale clădirii pentru a identifica un anumit set de parametri caracteristici. Metodele inverse pot fi valoroase pentru creşterea eficienţei energetice a clădirii, ele putând servi la:  detectarea defecţiunilor, prin identificarea perioadelor de timp sau sistemelor energetice cu consumuri de energie anormal de mari,  obţinerea de estimări ale economiilor de energie prevăzute în urma aplicării unui set de măsuri specifice,  verificarea economiilor energetice rezultate ca urmare a unor modernizări. Pentru estimarea, pe baza datelor experimentale, a parametrilor reprezentativi ai clădirii şi/sau sistemelor sale (cum ar fi coeficientul de sarcină al clădirii sau randamentul sistemului de încălzire), se folosesc de regulă analize de regresie. În general, modelele inverse staţionare se bazează pe date culese lunar şi/sau zilnic şi includ una sau mai multe variabile independente. Modelele inverse dinamice sunt de regulă dezvoltate pe seturi de date orare sau sub-orare, fiind

capabile să redea efecte tranzitorii, cum ar fi cazul clădirilor unde inerţia termică mare întârzie încălzirea sau răcirea spaţiilor interioare. Modele inverse staţionare În general, aceste modele caută să identifice relaţia dintre consumurile energetice ale clădirii şi parametrii dependenţi de climă, cum ar fi temperatura medie exterioară (lunară sau zilnică), gradele-zile sau gradele-ore. După cum s-a menţionat mai înainte, această corelaţie se face utilizând metode statistice (bazate pe analize de regresie lineară). Modelele inverse staţionare sunt aplicabile numai pentru estimarea pe termen lung a consumurilor finale de energie. Ca urmare, pentru a putea susţine analiza de regresie, datele despre consumurile de energie sunt colectate pe perioade mari de timp (un sezon, un an). Avantajele principale ale modelelor staţionare inverse sunt:  Simplitatea: modelele inverse se pot baza doar pe câteva seturi date obţinute, de exemplu, din facturile de energie ale clădirii.  Flexibilitatea: modelele inverse staţionare au o paletă largă de aplicaţii, fiind valoroase îndeosebi la estimarea consumurilor de energie la clădirile rezidenţiale şi clădirile comerciale mici. Modelele inverse staţionare se recomandă în special pentru măsurarea şi verificarea economiilor de energie apărute în urma modernizărilor. Există modele simplificate bazate pe metode gradezile, care pot fi folosite pentru a determina impactul energetic pe care îl au anumite măsurile de eficientizare energetică. În continuare, se prezintă pe scurt două astfel de modele inverse simplificate: i. - Metoda cumulativă grade-zile, care constă din corelarea - folosind o analiză de regresie lineară – a consumurilor energetice cumulate ale clădirii cu gradele-zile cumulate (folosind o temperatură de referinţă de 20oC). Figura 5.3 ilustrează conceptul de bază al metodei cumulative grade-zile.
Consumul cumulat [kWh] 1000000 800000 600000 400000 200000 0 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Grade -zile cum ulate

Fig. 6.3 Aplicarea tipică a metodei cumulative grade-zile

Se exprimă consumul cumulat de energie cu ajutorul relaţiei:
Einc = 0 ,024 × G × Vclad × I × GZ inc [kWh] ηinc

(6.1)

unde: Einc,lun G η inc Vclad GZinc I

- consumul cumulat de energie pentru încălzirea clădirii [kWh] - coeficientul total de pierderi raportat la volumul clădirii [W/m3.K] - randamentul mediu sezonier al sistemului de încălzire - volumul încălzit al clădirii [m3] - grade-zile cumulate pentru încălzire (raportate la 20oC) - factor de corecţie ce ţine cont de efectul reducerii programate a sarcinii termice (de exemplu, pe timpul nopţii sau pe timpul week-endului); dacă nu este reducere de

sarcină, atunci I=1. Această metodă este folosită în unele ţări europene pentru a monitoriza variaţia consumului de energie al clădirilor pe timpul sezonului de încălzire. În particular, abordarea grade-zile cumulativă permite vizualizarea oricărei modificări a consumului energetic survenită în urma măsurilor de modernizare, prin panta curbei de regresie lineară. Orice îmbunătăţire a performanţelor termice ale clădirii (cum ar fi îmbunătăţirea izolaţiei termice sau creşterea eficienţei sistemului de încălzire) va reduce panta. ii. –Metoda grade-zile cu temperatura de referinţă variabilă, care foloseşte analiza de regresie lineară pentru a stabili temperatura de echilibru a clădirii. Anexa A include detalii legate de metoda grade-zile cu temperatura de referinţă variabilă şi de determinarea temperaturii de echilibru a clădirii. Metoda stă la baza mai multor instrumente de analiză şi produse de software, cum ar fi ANAGRAM (“Analyse GRAphique Mensuelle des consommations"), dezvoltat în Franţa de GDF (Gaz de France) pentru a estima consumul lunar de energie pentru încălzire din clădiri. Se reprezintă grafic, prin puncte, consumul lunar de energie pentru încălzire, funcţie de gradele zile lunare raportate la temperatura interioară de calcul de 20oC.
Consum lunar de energie [kWh]
400 350 300 250 200 150 100 50 0 0 100 200 300 400 500 600 700

Grade-zile lunare
Fig. 6.4 Aplicarea tipică a metodei grade-zile cu temperatura de referinţă variabilă

Se exprimă consumul lunar de energie cu ajutorul relaţiei:
Einc ,lun = 0 ,024 × G × Vclad × I × [GZ inc ,lun − ( 20 − Tech ) × N ] ηinc

[kWh]

(6.2)

unde: Einc,lun - consumul lunar de energie [kWh] GZinc,lun - grade-zile încălzire pentru o lună (raportate la 20oC) Tech - temperatura de echilibru a clădirii [vezi ec. 2.8)]. N - numărul de zile din lună G, I, Vclad , η inc au aceeaşi semnificaţie ca în ec. (6.1). Pentru corelarea consumurilor lunare de energie cu gradele-zile lunare (raportate la 20oC) este necesară rularea unei analize de regresie lineară, folosind numai date din sezonul de încălzire. Dreapta de regresie (desenată punctat în fig. 6.4) intersectează abscisa în GZinc,lun,0. Temperatura de echilibru rezultă din condiţia [GZinc,lun,0 -(20 - Tech) ⋅ 30] = 0. Panta dreptei de regresie este

volumul încălzit al clădirii. [K⋅ zi] Metodele grade-zile cu temperatura de referinţă variabilă oferă de regulă estimări corecte asupra consumului de energie pentru încălzire în cazul clădirilor unde predomină pierderile termice prin pereţii exteriori (adică la clădirile joase.grade-zile încălzire la temperatura de referinţă Tref. [m3] F .3) unde: F . combustibil lichid. se poate determina coeficientul total de pierderi termice. În general. pe baza datelor colectate pe perioade scurte (o săptămână). Metode directe staţionare Metodele directe staţionare sunt în general uşor de folosit. Astfel de modele sunt sofisticate şi stau de regula la baza unor softuri specializate. Metodele grade-zile permite estimarea consumului sezonier de energie pentru încălzire. iar majoritatea calculelor pot fi executate manual sau cu foi electronice de calcul. un model invers dinamic este bazat pe un model termic al clădirii care foloseşte un set specific de parametrii. De regulă. (2. i. 6. unde infiltraţiile de aer sunt relativ mici).consumul de energie (gaz.coeficientul total de pierderi al clădirii [vezi ec. Spre deosebire de modelele staţionare.1.dată de exprsia 0. Tref ..factor de corecţie ce include diverse efecte. aceste modele permit determinarea consumurilor finale de energie.3 Metode de modelare directă Modelele directe sunt în general bazate pe descrierea fizică a sistemului energetic al clădirii. reducerea sarcinii pe timpul nopţii sau aporturi gratuite de căldură. Cu toate că metoda grade-zile cu temperatura de referinţă variabilă este mai precisă. Cu toate acestea. este folosită încă în Europa pentru clădiri rezidenţiale şi comerciale. de regulă identificaţi prin aplicarea unei forme de analiză de regresie lineară. bazată pe temperatura de referinţă de 20°C. sau energie electrică pentru încălzire). cele dinamice cer un grad înalt de interacţiune cu utilizatorul şi cunoaşterea în detaliu a clădirii sau sistemului modelat.12)] Vclad .024 ⋅ G ⋅ Vclad ⋅ f ⋅ GZinc ( Tref ) ηinc [kWh] (6. [oC]. În continuare. Se pot distinge două astfel de metode tipice: metode grade-zile şi metode de interval. În mod obişnuit. aceste metode nu sunt potrivite pentru calculul necesarului de energie pentru răcire. Modele inverse dinamice Modelele dinamice inverse pot fi folosite pentru estimarea variaţiei consumurilor de energie.3.024G⋅ Vclad⋅ I/η inc. G. adânci mea= Σ ∆h Peretel e subsol ului . ele nu sunt recomandate clădirilor dominate de aporturi termice interne şi/sau cu instalaţii IVAC complexe. se descriu câteva din metodele de analiză energetică directe existente. [kWh] G . precum şi estimarea oricărei economii de energie survenită în urma aplicării măsurilor de conservare a energiei. metoda grade-zile pentru încălzire. cu ecuaţia 5. GZinc(Tref) . (2.Metode grade-zile ce folosesc grade-zile sezoniere calculate la o temperatură prestabilită (temperatura interioară de calcul de 20oC sau temperatura de echilibru) pentru estimarea necesarului de încălzire al clădirii. Dacă se cunosc volumul clădirii şi randamentul sezonier al instalaţiei de încălzire.8)]. ca funcţionarea la sarcini parţiale.temperatura de echilibru sau interioară de calcul a clădirii [ec. F= 0.

Σ ∆h Peretele În toate subcapitolele următoare sunt prezentate metode de analiză simplificate. se prezintă un algoritm de subsolului legată parametrii necesari pentru estimarea economiilor de energie. se introduc seturi bidimensionale de date climatice bazate pe două variabile (precum temperatura termometrului uscat şi umiditatea relativă). (2. programele de simulare trebuie calibrate pe baza datelor măsurate existente (facturi de energie. temperaturile ui exterioare sunt grupate în intervale de mărimi egale. cu sisteme de stocaj a energiei sau strategii de control predictiv. Programele de calculator reclamă un grad de experienţă ridicat şi sunt de regulă potrivite pentru clădiri mari cu sisteme de încălzire şi climatizare complexe şi cu strategii de automatizare dificil de modelat cu ajutorul instrumentelor simplificate de analiză. coeficientul total de pierderi termice [G. Ca urmare.0 . pe sol Podea de Podea pe sol încălz 6. elaborate conde subsolului cu scopul estimării economiilor de energie în anumite sisteme energetice.Podea pe sol Nive lul ii. Calculul sarcinii termice este bazat pe o paletă largă de algoritmi funcţie de complexitatea şi flexibilitatea programului de simulare.0 unei anvelope de clădire (de exemplu. ns Podea pe sol ie y= Podea pe sol ax +b Nivelul 6. detalii constructive ale pereţilor. În general. G. prin adăugarea de izolaţie termică la acoperiş sau prin reducerea infiltraţiilor de aer prin anvelopă).1 Estimarea economiilor de energie Nivelul ire solului Atunci când se întreprind măsuri de conservare a energiei pentru îmbunătăţirea eficienţei 4. în special la clădiri cu inerţie termică pronunţată. [vezi ec. Pentru celelalte variabile climatice. pentru a estima consumul energetic pentru încălzire solul răcire al clădirii. precum şi programul). În Peretele na calcul bazat pe metoda grade-zile. Proprietatea importantă a acestor modele de simulare este capacitatea acestora de a ţine cont de mai mulţi parametri cruciali în estimarea corectă a consumului de energie.Metodele de interval sunt similare cu metodele grade-zile cu temperatura de referinţă variabilă. în special la clădirile cu sarcini termice latente mari.2 ANVELOPA CLĂDIRII Sarci solului na de adâncimea= Pentru a determina eficienţa economică a oricărei măsuri de conservare a energiei bază Σ ∆h Sarci pierdute prin anvelopa clădirii.2. Modul de calcul al acestuia este descris succint in Anexa A. un program de simulare necesită o descriere fizică detaliată a clădirii (geometrie. însă. temperatura de echilibru a clădirii Tech scade ca urmare a îmbunătăţirilor aduse. este necesară cunoaşterea coeficientului total de pierderi termice. Pentru fiecare interval în parte. de exemplu).0 1. Datele climatice din metodele de interval clasice reprezintă deseori un set unidimensional de date (temperaturi exterioare). În ambele tipuri de metode staţionare.. aceste modele constau din produse software (cu paşi de timp orari sau mai mici) ce estimează corespunzător efectul inerţiei termice datorat stocării energiei în pereţii clădirii şi/sau în sistemul de încălzire. (2.8)] scade. este important ca utilizatorul să fie conştient de domeniul lor de aplicabilitate şi să facă alegerea adâncimea= izolaţ corectă. ele se bazează pe date climatice şi/sau definite pe intervale de valori pentru temperatura exterioară. Pentru creşterea preciziei. Pentru o estimare adecvată a economiilor de energie. Presupunând că temperatura3. modernizarea anvelopei reduce sarcina termică pentru încălzire. 2. Metode directe dinamice Metodele dinamice analitice folosesc modele analitice şi numerice pentru a calcula transferul de energie dintre diferitele sisteme ale clădirii. vezi ec. În metodele de interval clasice. În general. tipul sistemelor de încălzire şi climatizare (IVAC).12)]. este necesară estimarea economiilor potenţiale de energie. se precizează numărul statistic de ore de apariţie a valorilor din interval. deci şi necesarul de energie. de regulă de 5oC. Deoarece programele de simulare au limitări inerente. se determină numai valorile medii corespunzătoare valorii centrate din intervalul de temperaturi exterioare. cu reduceri nocturne ale sarcinii. împreună cu acest paragraf. Precizia metodelor de interval este bună numai în cazul clădirilor dominate de transfer de căldură sensibilă (fără schimbare de fază) şi fără efecte semnificative de inerţie termică.0 interioară prestabilită Ti nu se schimbă.

rezultând că economiile în de bază Anul ecuaţia: consumul de energie pot fi estimate mai uşor cu Sarcina 4 legată de -5 ' 0 încălzire ∆Qinc . în = ax +b Anul urma modernizării. Sarcina 3 gradele-zile pot fi considerate constante înainte şi după modernizare.2.0 exterioară orm 10 15 [oC] anta -0. telor. Ecuaţiile 6.8).4pierd arată că panta 3.024 Vclad ηinc 0. metr 1.0 0 de determinat prin panta liniei de regresie obţinută prin corelarea consumului de 5 energie cu 10 temperatura exterioară. Prin subsolului adăugarea indicelui “prim” la modernizare. atunci când numai un Podea pe sol al anvelopei este modernizat (de exemplu.G’) este echivalentăPodeadiferenţa în valorile Σ AU ale ferestrelor înainte ( ) şi după modernizare [vezi ec.adâncimea=Σ ∆ h Peretele deoarece atât G cât şi GZinc(Tech) scad.5 total pentru funcţionarea pe 3.5.5) G − G ' ⋅ Vclad ⋅ GZ inc (Tech ) [kWh] = 0.5 dreptei de regresie are expresia eri al 2.0 baza consumurile de energie facturate (chiar şi Anul 3 Anul 4 facturile lunare pot fi suficiente) şi corelarea acestora cu încălzire temperatura exterioară. precum şi estimării suprafeţelor asociate (vezi Anexa izolaţie 0. Prin aproximarea randamentului sezonier al instalaţiei de încălzire şi cladir Anul 1 20 ii.0 ii i.0 15 adâncimea=Σ ∆ h bază Peretele 20 Sarcina subsolului 2.0 1.an = Qinc . 6..4) G ⋅ GZ inc (Tech ) − G ' ⋅ GZ inc (Tech ) Nivelul solului = 0.30Nivelul solului folosi fie ec. (A-9).5 valorile postpot fi calculate Anul 1 izolaţie Randamentul sistemului de încălzire rămâne acelaşi înainte şi după modernizare.0încălzire.5 20 Paramet 0. (6.an = Qinc . De regulă.5 descrise mai jos.0 Temp estimate gradele-zile pentru încălzire şi coeficientul total de pierderi de căldură existent. trebuie Pentru a putea 4. Cu aceste de y = ax +b cap. Înyastfel de cazuri. se poate calcula G cu ajutorul Anul 1 ecuaţiei (2.0 ener 25 30 .. de Temperat baza) -5 1. variaţia temperaturii de echilibru este mai degrabă mică.0 15 0 .an − Qinc . cu Anul condens excepţia cazului în care chiar acest sistem2 este înlocuit sau modernizat.0 iei A). (2. diferenţa (G . auditorul trebuie să estimeze debiteleSarcina de bază condens de infiltraţie/ventilaţie fie prin aproximare.2 Estimarea eratur a 3. (A-9) şi (A-13). fie din observaţiile adunate în inspecţia cons site-ului) necesare estimării valorilor R sau U pentru truct toate componentele anvelopei clădirii.0 estimat [oC] 0. se poate estima2 valoarea coeficientului G.0 0 ura Perf 5 0. Această ul -5 4. De 2. economiile anuale de energie datorate unei modernizări/reabilitări Podea pe sol adâncimea=Σ ∆ h cu: Podea pe sol Peretele Nivelul subsolului solului ' Podea pe sol ∆Qinc .0 sarcin reţinut că temperatura exterioară trebuie mediată pe Anul 3 perioadă pentru care sunt aceeaşi 30 a Anul 4 disponibile datele măsurate (facturile). cum se arată amen 5.0 coeficientului total exteri de pierderi termice oară total de pierderi al clădirii G poate fi 2.0 -0. y = ax de -0. Coeficientul G este metodă este ilustrată în Figura 6. auditorul va alege metoda cea mai Para potrivită.5 izolaţie enta În plus. În multe aplicaţii.0 De reţinut că.an − Qinc .8)]. Anul cunoaşterea volumului încălzit al clădirii.0 Coeficientul pe baza celor două metode -0.0 5 condens (6.Estimarea indirectă se face pe cient pe4.0 şi 6.024 y = ax +b η inc 10 Sarcina de 3. element legată de 25 cu pe sol încălzire ferestrele).024 ⋅ G ⋅ Vclad / ηinc . în literatura de specialitate există suficiente informaţii pentru determinarea condens (efici rezistenţelor termice R asociate diverselor straturi +b construcţie folosite frecvent la clădiri. încălzire Sarcina de bază Anul 2 coefi Sarcina legată de ii. În funcţie de datele avute la dispoziţie. Sarcina legată date.Calculul direct presupune cunoaşterea tuturor datelor (fie din planurile arhitecturale. (6. fie echip prin măsurători directe.4) fie ec.0 25 1.5).an izolaţie 4.an Podea pe sol ' ' [kWh] (6.

gaze evacuate din cazan. <10% planurile cladirii eri al constructie echipame constructiei. Utilizare Performanta ener de (utilizari ale tipare energetica a a Fig. cladir i. cient centralele termice pentru încălzire. Tipul riere Temperatu ra exterioară Sarcina de bază (utiliz [oC] ari Sarcina legată de încălzire Parametr ale 4.a a izolaţie condens cladi rii y = ax +b (eficienta a a Parametrii cladirii echipamentelor. interventii recente. tipare de10 0 5 Invers 15 20 (consumu 25 30 climatice. coeficientul total de baza) Modelu date de pierderi al Utili Performanta cladirii. Performanta energetica Modelul energiei energie. consumato cladire ata la Utilizarea energiei la cladire rii finali. În acest scop. tipare de utilizare a energiei) Mo delu l Inve rs C D direct E combustibilului. precum direct Modelul şi sistemul de reglare automată. pierderi general de unul din tipurile următoare: de Invers energiei) utilizata sarcina de baza) (consumul energ Utilizarea de a cladirii  Cazane de apă fierbinte total la ie. comerciale. datorită economiilor de pierderi al semnificativeechipamentul) realizate în de energie cladirii coefi (imprejurimile. În cazanele oţel. metoda de ardere. sarcina de baza) Perform anta energeti ca a cladirii (utilizari ale energiei. planurilefinali. date re -5 recente. Invers la consumat  Sobe energ (utilizari ale energiei. la consumatorii mator Tipul de sistem este ales funcţie de zonă (rurală sau urbană.5 Parametriinta Temperatura iei) constructiei energetic exterioară [oC] tiei (eficienta echipame ntelor. l Invers zare energetica interventii a de baza) a cladirii recente. date energiei pe baza consumului de gaz natural Anul 2 cladirii la climatice. interventii recente. coeficientul total de energia al cladirii.0 exterioară [Performa 30 energ -0. energiei) Anul 3 la (utilizari ale cladi interventii Modelul Anul 4 cladire energiei. ia utilizare a energiei)  Încălzire centrală / termoficare utilizata la (consumul total Modelul Invers coeficient utiliz energiei la  Încălzitoare locale (individuale) ul total de de energie. constructiei coeficientul (utilizari total (eficienta de pierderi al ale echipamentelor. 2. cladirii. constructi (imprejurimile. tipare de Parametrii constructiei energie. 6. Modernizarea cazanelor este Descrierea cladirii energia utilizata ea coeficientul pierderi al total finali. date climatice. 1.cladi mai multe cazane directconstruite C oţel. cude energie. Estimareacladirii) Descriere eficienţei şicoeficientul total performanţelor(imprejuri de mediu ale Modelul Descriereaa cladiriipentru expertul energetic al ul mile. sau chiar industriale sunt în Modelul cladire a la utilizare (eficienta echipamentelor. Informaţiile privind aceşti indicatori cladirii (imprejuri analiză a gazelor de ardere se obţin după o de mile. există pe piaţă analizoareplanurile portabile moderne.5 Estimarea lui G pentru sezonul de încălzire Anul 1 giei utilizare a energiei. planu <10% a Operare2. sarcina energiei. ii combustibil). planurile mx a ii) echipament Modelu Modelul De regulă. dar Cele sunt din <10% C dinB transferul căldurii are tipurile de capacitate mică pot fi construite din fontă. la cladirii) consumatoriice pot fi tratată în mod deosebit. cazanelor pe combustibili fosili reprezintă o sarcină majoră pierderi al de direct total planurile cladirii) clădirilor. rii <10% C <10% A CO (impr ejuri mile. de preţul combustibilului şi de tradiţia fiecărei ţări. tipare de cladireenergia Utilizarea orii finali. Anul 3 echipament Anul 1 interv Anul 4 elor.1 Structura constructivă a cazanelor echipamentul) (imprejurimile.mxCO a Aer insuficient 2. arzător. presiunea aburului sau directModelul sau puterea termică C a apei fierbinţi a determină alegerea proiectului de cazan. constructiei.0 Anul 1 clima Anul 2 (eficienta tice. Desc l echipamentul) circulaţia apei şi a gazelor de ardere. total Sistemele de încălzire utilizate în clădirile de locuit. iei date 3. de Descrierea pierd ei.mx a CO2. sarcina climatice.0 ii energ construct iei. date climatice. ţevi şi focare pentru ul) constructiei.3. energia utilizata la consumatorii finali. coeficient ul total de pierderi al cladirii.0 15 20 cladirii. m a . pierderi al  Pompe de căldură energia utilizata consu (consumul total cladirii) (consumul total de coeficientu energie. ntul) CO2.3 SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE utilizare a Utilizare (cons interventii Temperatura exterioară [oC] total de l energiei) a energiei umul recente. 6. cazanele sunt compuse din mantaua izolată.0 Anul 2 entii -5 0 coeficientu Anul 3 l total de recen 5 10 pierderi al Anul 4 te.-5 0 tipare 25 30 sarcina de 10 5 15 de baza) Temperatura utiliz 20 25 o C] are a0.mx normală D CO2. 6. acces la unele tipuri de sau l pierderi fără coeficientul total de total de al cladirii) Descrier finali.

şi (ii) A n VA arderea pe grătar (sau în strat). cu scăderea temperaturii flăcării şi evacuarea de produse nearse poluante şi suprafaţ toxice (CO.a. Cantitatea teoretică de aer care ajunge la de interioară VA arzător pentru arderea unui kilogram de combustibil se numeşte aer stoichiometric. la care cărbunele este de sisteme de ardere a cărbunelui: (i) arderea B i VB A mărunţit. dacă injectoarele au forma şi V V de dimensiunea potrivite şi sunt corect re amplasate.Cazane pe cărbune. unde apa t <10 ardere. Atunci când combustibilul ars este lichis sau gazos. CO2 A sau ţevi de flacără. un debit de aer insuficient determină o de la ardere incompletă. sortat şi transportat pneumatic la arzător de către aerul primar. Gazul g. ceea ce uşurează montajul şi s Compoziţia mentenanţa. Ele au de asemenea insuficient insufi dire Aer capacitatea de a-şi varia sarcina în ct plajă exces largă. Un exces prea mare de aer creşte ce ă pierderile de căldură la coş şi necesită combustibil suplimentar pentru încălzirea aerului la condens temperatura necesară creării tirajului. cazanele din fontă sunt mai scumpe decât cele prezentate mai sus. În unele centrale termice. Iată câteva tipul V sisteme de ardere: Compo a. CO C O O a interioa ră . funingine) la coş. Combustibilii lichizi trebuie trataţi şi pregătiţi înaintea arderii. Limital acestui tip de cazan esteAer10 t/h abur şi o presiune normală Aer în Aer de de 16 ata..Cazane de oţel cu ţevi de apă. 2 Aer alimentare rece şi apa/amestecul bifazic CO exces sau Capacitatea acestor cazane variază de la 0.Cazane pe gaz. uscat. (ii) aditivarea sau preîncălzirea pentru a g. se VA verifică dacă aceste orificii nu sunt D B obturate şi se înlocuiesc părţile arse sau lipsă ale Comp arzătorului. până la o putere apă în 2 termică de 1000 MW. Unele cazane fi sunt echipate cu sisteme de reinjecţie în focar a cenuşii ce conţine încă elemente V nearse. echip amen apă-abur tul) B A E B A E CO Mo Ope insuficient normală i. Cazanele cu ţevi de flacără sunt simplu de instalat şi întreţinut. chimice A suprafaţa Oxigenul necesar este furnizat din aerul Ae ardere. Pes altă parte. la care produsele denormală trec prin ţevirare ardere Compoziţia g. de regulă. Circulaţia apei are loc. V B s B Randamentul sistemelor de combustie depinde de tipul sistemului de aprindere. pentru a mări probabilitatea ca moleculele combustibile (C. Se verifică B asemenea dacă orificiile de B A nor pulverizare sunt curate şi bine calibrate. Există două tipuri Aer VA în stare pulverizată. fără a Aer în substanţial presiunea modifica cient insuf aburului. importantă. O . A Sistemul de ardere al unui cazan estemdeterminat de CO2 combustibilului..Cazane din fontă.Cazane de oţel cu ţevi de flacără. O clasificare uzuală după tipul constructiv al Operare este următoarea: cazanelor Aer are const ructie i. amestecă uşor cu aerul de ardere. VA ci BA B condens la e V 6. oziţi E b.3. precum şi de caracteristicile cenuşii rezultate prin ardere.. LaBA pera tipul la suprafaţa interioară verifică dacă arzătorul este potrivit cu condens de cazan.. În practică B r însă.4 t/hCO2 fierbinte O abur. CO2 x amestecându-se apoi cu aerul comburant aspirat.H. Ele sunt realizate din subansamble. CO2 Compoziţi CO CO de exce este iii. arderea se face cu B cărbuni. se introduce o cantitate de aer mai mare în la decât cea teoretică.Cazane pe combustibil lichid.a. cifra interioar acceptată ca optimă pentru excesul de aer este de 10%. A micşora viscozitatea şi (iii) pulverizarea cu ajutorul injectoarelor pentru a obţine picături ce O V inspecţia de reglaj a centralei termice. a B Aceste operaţii includ (i) curăţirea prin filtrare. Aer icien Ccirculă prin ţevi peste care curg la exterior gazele de exces ii.S) să vină în contact cu condens moleculele de oxigen pe durata de staţionare în focar.a. se favorizează amestecul cu aerul de ardere. A V mală c. O2 A este introdus în arzător prin mai multe orificii. Condiţiile optime de ardere sunt dictate de menţinerea unui exces de aer suprafaţa ex potrivit în toate fazele combustiei... aerul de combustie fiind injectat sub grătar. folosite în instalaţii mici (sub 1 MW) unde durata funcţionare 2 a g. Gazul natural este cel amai simplu de utilizat B pentru că se ziţia combustibil.D E B Operare O B 2 normală loc de la gazele de ardere la agentul prin intermediul unor A care pot fi ţevi de apă Oper ţevi. pe baza diferenţei de densitate între apa de O în % fierbinte din partea superioară a cazanului. La 2 CO aceeaşi capacitate. VB g. imersate în apa delu conţinută în mantaua cazanului.a..2 Randamentul termic al cazanuluin suprafaţa B condens cu t Aderea combustibililor constă din reacţiiinterioară de oxidare la degajare de căldură. La inspecţia de rutină a cazanului.a. de tipul u A cazanului sau cuptorului.

z Q iţ η global = util (6. Pentru a determina randamentul global al cazanului.  Nivelul de O2: Cu cât este mai mic nivelul de O2. temperatura B gazelor la coş nu trebuie să fie prea coborâtă. orice urmă indicând arderea incompletă. Tabelul 6. V care reduc transferul de căldură. pentru a evita condensarea apei din gazele de A ardere. nivelul mare de O2 indică un exces mare de aer. se efectuează măsurătorile prezentate succint în cap. O2 şi N2 din gazele de ardere evacuate la coş.ABTabelul 4. astfel încât arderea să fie completă. a Printre măsurile de creştere a randamentului unui cazan de abur sau apă fierbinte se regăsesc următoarele: . O temperatură mai ridicată la coş indică un transfer de căldură deficitar de la gazele de VB ardere la apă. Totuşi. Qino .  Reglajul cazanului existent  Înlocuirea cazanului existent cu unul mai eficient. arderea este incompletă. cu atât mai eficientă este arderea.6) Qin i a Randamentul global ţine cont de eficienţa arderii. Cel mai răspândit test este analiza compoziţiei gazelor de ardere cu aparate speciale.CO2 Co m Definiţia generală pentru randamentul termic global al cazanului este raportul dintre p căldura utilă (preluată de agentul termic sau de aerul ambiant). Prezenţa CO în gazele de ardere poate fi detectată în gazele de ardere prin culoarea neagră-cenuşie a acestora (fum). rezultând depuneri de funingine pe drumul gazelor de ardere. se pot lua unele măsuri de reglare a cazanului. funingine). cenuşă. Suprafeţele de schimb deAcăldură trebuie curăţate de depuneri exterioare şi interioare (calcar. inter Limitele inferioare acceptabile pentru nivelul de CO2 sunt de 10% pentru arderea unui ioar combustibil gazos şi de 14% pentru ă arderea unui combustibil lichid. condensul putându-se combina cu oxizii de sulf şi forma acizii sulfuric şi sulfuros.  Folosirea cazanelor modulare. Eficienţa/randamentul arderii se referă la capacitatea g arzătorului de a asigura un raport optim aer/combustibil. în sensul ajustării raportului aer-combustibil pentru a mări randamentul global. Limita superioară pentru O2 este de . pentru diverşi combustibili. 5. Qutil şi căldura corespunzătoare arderii complete a combustibilului folosit. Pe baza compoziţiei gazelor de ardere evacuate şi a temperaturii lor. . CO.2 Temperatura minimă a gazelor de ardere la coş pentru evitarea coroziunii acide Tipul combustibilului Combustibil lichid cond Cărbune bituminos ens Gaz natural la Limita de temperatură [oC] 200 150 105 supr afaţa  Nivelul de CO2: Cu cât este mai mare nivelul de CO2.4 oferă. pentru a evita sarcinile parţiale cu randament scăzut. Întradevăr.4. iar excesul de aer trebuie mărit. cu atât mai eficientă este arderea. Aceştia sunt deosebit de dăunători prin corodarea chimică pe care o produc asupra tuturor V suprafeţelor cu care vin în contact.  Nivelul de CO: Acest gaz nu trebuie să fie prezent în gazele de ardere. care determină procentajul de CO2. pierderile la coş şi de pierderile prin suprafeţele exterioare ale cazanului. temperatura minimă la coş pentru a evita coroziunea acidă. Iată câteva reguli generale pentru a optimiza exploatarea unui cazan:  Temperatura la coş: Cu cât aceasta este mai coborâtă. Sub aceste limite. cu atât arderea este mai eficientă.

Când nivelul de O2 este mai mare de 10%.4 SISTEME DE RECUPERARE A CĂLDURII Unele procese inerente operării sistemelor de înclzire şi/sau climatizare conduc la evacuarea de căldură în mediul ambiant. Se reprezintă grafic nivelul de CO în funcţie de procentul de O 2 din gazele de ardere. pentru unele clădiri. Pentru a determina randamentul global al cazanului.7) unde: F .6)] Rezultă că. Se exploatează cazanul pentru o anume sarcină termică şi se reglează combustia manual. Se monitorizează noile condiţii de exploatare pentru un timp suficient de lung (una-două luni) pentru a fi siguri de exploatarea adecvată a cazanului. 4. Se stabileşte o marjă 0. răcitoare şi pompe de căldură. 5.5 . Căldura latentă recuperată afectează în schimb nivelul de umiditate în curenţii de aer.2% şi se repetă măsurătorile după restabilirea regimului staţionar. Se trec comenzile arzătorului pe automat. Se repetă măsurătorile după fiecare schimbare şi după stabilirea regimului staţionar.η ’ randamentul înainte şi după modernizare [ec. se măsoară compoziţia şi temperatura gazelor de ardere. Se creşte excesul de aer cu 1 . O parte a acestei călduri. 2. se foloseşte următoarea ecuaţie: ∆F = η' −η F η' (6. După stabilirea regimului staţionar. Se repetă paşii 1-6 pentru diverse sarcini termice uzuale în exploatarea cazanului. poate fi recuperată şi folosită în alte scopuri utile.3. atunci când o parte . 6. este esenţială cunoaşterea valorilor pentru vechiul şi noul randament termic global al cazanului.consumul de combustibil înainte de modernizare η . 6. Recuperarea căldurii sensibile are ca rezultat creşterea temperaturii unui fluid (cum ar fi aerul exterior aspirat la interior). se poate aplica următoarea procedură de reglare: 1.(6. utilizarea unei călduri latente poate conduce şi la modificarea temperaturii aerului. Atât căldura sensibilă cât şi cea latentă pot fi recuperate din canalele de aer uzat. Atunci când excesul de aer este nepotrivit. sau toată căldura. 3. pentru estimarea economiilor de energie. 400 ppm – poate fi detectat în gazele de ardere). Se recomandă ca testele să fie efectuate de la sarcini termice mari spre cele mici. Pentru a calcula economiile de combustibil ∆ F în funcţie de modificarea randamentului cazanului. excesul de aer trebuie redus. sunt disponibile în general nomograme construite pe baza analizei gazelor de ardere şi a temperaturii acestora. 6. În unele cazuri. deci de combustibil.3 Economii de energie prin creşterea randamentului cazanului Efectul net al tuturor măsurilor de creştere a randamentului termic global constă în economii de energie.2% în excesul de O2 peste valoarea minimă. Se scade excesul de aer cu paşi mici până se obţine un nivel minim de O 2 (adică arderea devine incompletă şi un nivel măsurabil de CO – de cca.10% dacă se arde combustibil lichis sau gazos. Îmbunătăţirile schimbătoarelor de căldură aer-aer au făcut ca. recuperarea căldurii evacuate de aceste sisteme să fie eficientă economic. De exemplu. Capitolul 7 oferă o descriere detaliată a măsurilor de îmbunătăţire a randamentului cazanelor. cu limitarea excesului de O2 în marja situată în pasul 5. 7.

astfel încât recuperarea căldurii are loc fără contaminarea aerului proaspăt. Randamentul tubului termic se situează între 50% şi 70%. fie acumulează numai căldură sensibilă. pentru a evita contaminarea între curenţi. agentul frigorific vaporizează şi curge către celălalt capăt.Tuburile termice constau dintr-un tub de cupru căptuşit cu material poros şi umplut cu agent frigorific. Randamentul unui astfel de schimbător poate egala randamentul unui schimbător cu plăci. 6. ii. Aceste sisteme sunt recomandate pentru recuperarea căldurii sensibile. În plus. Cele mai folosite sisteme recuperatoare transferă căldură între curenţii de aer din admisia şi respectiv evacuarea aerului din clădire.1 Tipuri de sisteme de recuperare a căldurii Căldura reziduală poate fi recuperată în schimbătoare de căldură de forme diferite ce depind de sistemele folosite în transferul energiei termice. eficienţa lor fiind situată în plaja 55% .din umiditatea din aer condensează datorită contactului cu o suprafaţă rece. Când un capăt al tubului este încălzit. fie căldură totală (sensibilă şi latentă).2 Metodă de analiză simplificată Se pot folosi metode de analiză simplificate pentru a estima fezabilitatea sistemelor de recuperare a căldurii.65%. Aceste metode sunt bazate pe principiile fundamentale ale termodinamicii . De regulă. folosind glicol (o soluţie de antigel). Ele fac parte dintr-un sistem închis ce transferă căldura de la un curent de aer la celălalt. fluidele implicate sunt ambele gaze. temperatura aerului creşte ca urmare a căldurii latente eliberate. aripioare sau serpentine plasate şi extinse deopotrivă atât în conductele de admisie cât şi în cele de evacuare a aerului. restaurante). iv. Căldura latentă este recuperată folosind sisteme de extragere a umidităţii (deshidratante). ele constau din plăci. Schimbătoare de căldură cu fluide având temperaturi mai mici de 230 0C sunt uzuale în clădiri sub forma preîncălzirii aerului de ventilaţie cu aer uzat mai cald. în clădirile complexe. Cele mai multe aparate recuperatoare permit recuperarea căldurii sensibile: schimbătoare aer-aer. 6. sisteme de recuperare cu glicol. Schimbătoarele de căldură aer-aer pot fi utilizate pentru încălzirea aerului admis în instalaţie pe timpul iernii şi răcirea lui pe timpul verii atunci când condiţiile sunt favorabile. Chiar dacă tuburile termice sunt mai scumpe decât schimbătoarele de căldură cu plăci. fiind cuprinsă de regulă între 45% şi 65%. i.-Preîncălzitoarele rotative de aer sunt formate dintr-un cilindru umplut cu un mediu permeabil de suprafaţă interioară mare. iii. prin plasarea sa în curentul de aer evacuat.. tuburi termice. Eficienţa energetică a acestor schimbătoare depinde de configuraţia lor şi de diferenţa de temperatură. dacă însă umiditatea se evaporează. mentenanţa lor este mai uşoară şi mai puţin costisitoare.Schimbătoarele de căldură cu glicol constau în general din serpentine cu pereţi subţiri plasate în evacuarea şi admisia aerului. Eficacitatea acestor sisteme se situează între 50% şi 80%.4. Ele sunt recomandate clădirilor ce necesită debite mari de aer proaspăt (spitale. temperatura aerului scade în urma transformării unei părţi din energia sensibilă în energie latentă. pot exista şi schimbătoare de căldură gaz-lichid şi lichid-lichid care servesc la recuperarea căldurii reziduale. Mediul poate fi ales astfel încât. poate exista o zonă de curăţire. durata lor de viaţă fiind estimată la 25 ani. De notat faptul că. unde cedează căldură către aerul admis prin condensare.Schimbătoarele cu plăci au avantajul că aerul de evacuare nu se amestecă cu cel de admisie. În acest caz..4.. curenţii de aer circulă în contracurent pentru a mări eficienţa transferului de căldură.

principalele caracteristici termoenergetice ale construcţiei şi ale instalaţiilor aferente acesteia. a consumurilor energetice şi de combustibil. precum şi indici specifici vizând utilizarea raţională şi eficientă a căldurii urmare aplicării unor soluţii de reabilitare/modernizare energetică. gradul de utilizare a căldurii.aer (Taer . Certificarea energetică a unei clădiri existente implică parcurgerea următoarelor etape principale:  solicitarea certificatului energetic pentru clădirea existentă – de către proprietarul sau administratorul clădirii. Obiectivele complementare sunt: îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi confort termic interior. economia de energie la nivelul instalaţiei de încălzire se poate estima cu următoarea relaţie: ∆F =  ρaer ⋅ Vaer ⋅ c p .6 CERTIFICATUL ENERGETIC AL CLĂDIRII Certificatul energetic al clădirii reprezintă documentul oficial care conţine.de către un consultant energetic (birou de consultanţă energetică autorizat / expert energetic autorizat pentru clădiri). pentru care este posibilă măsurarea utilităţilor termice consumate. Notarea din punct de vedere energetic a unei clădiri existente se efectuează funcţie de consumul specific anual normal de căldură estimat pe baza expertizei energetice a clădirii. rezultate din activitatea de expertiză termică şi energetică a clădirii. reducerea pierderilor exergetice ale clădirilor şi instalaţiilor aferente. scări / tronsoane de bloc) numai în condiţiile în care se asigură furnizarea prin racord separat a tuturor utilităţilor termice (încălzirea spaţiilor şi apă caldă de consum) de la o sursă de căldură (proprie sau centralizată).de către Direcţia / Serviciul De Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (D/SUAT) din cadrul Primăriei din raza căreia este situată clădirea. precum şi persoanelor interesate în cumpărarea sau asigurarea clădirii. precum şi a emisiilor poluante generate de producerea. într-o formă sintetică unitară. Certificatul energetic se acordă pentru clădiri existente sau pentru părţi din clădiri existente apartamente.a lim − Te ) N ore 103 ηcaz [kWh/an] 6. . în cazul unui schimbător de căldură aer-aer care utilizează aerul uzat interior pentru a preîncălzi aerul exterior introdus în clădire. Certificatul energetic al clădirii conţine informaţii privind: starea actuală a clădirilor şi a instalaţiilor aferente acestora din punct de vedere termic şi energetic. Certificatul energetic se elaborează potrivit “Normativului pentru elaborarea şi acordarea certificatului energetic al clădirilor existente” indicativ: NP 049-2000. Documentul se întocmeşte de către consultanţi energetici (experţi) autorizaţi. Obiectivul principal este de a oferi proprietarului sau utilizatorului clădirii. transportul şi consumul de energie. ţinând seama de informaţiile obţinute ca urmare a efectuării expertizei termice şi energetice a clădirilor.şi transferului de căldură. informaţii despre performanţa energetică a clădirii şi instalaţiilor interioare aferente acesteia.  acordarea / eliberarea certificatului energetic al clădirii . De exemplu.  efectuarea expertizei energetice a clădirii şi elaborarea certificatului energetic pe baza raportului de expertiză energetică . a costurilor de întreţinere pentruîncălzire şi alimentare cu apă caldă de consum.

 zona climatică.. Grila de consum energetic vizează atât cele două utilităţi termice principale considerate în cadrul certificatului energetic (încălzirea spaţiilor şi apa caldă de consum). ci numai pe ansamblul unui bloc. Notarea este corelată strict cu grila de clasificare funcţie de consumul energetic specific anual caracteristică fondului de clădiri existent. Astfel clasificarea măsurilor de reabilitare este următoarea:  măsuri “fără costuri” ce acţionează în special în administrarea şi exploatarea clădirilor şi a instalaţiilor şi sunt mai mult măsuri organizatorice ce se pot implementa imediat.  posibilităţile de eliberare sau nu a locuinţei pe perioada reabilitării. acţiunea de reabilitare şi modernizare nu poate fi făcută pe apartament. aceste măsuri revin în sarcina asociaţiilor de locatari / proprietari şi sunt analizate din punct de vedere al influenţei asupra consumului de căldură cât şi din punct de vedere al economiei de energie.1 CRITERII ŞI CLASIFICĂRI Criteriile pe baza cărora se apreciază prioritatea măsurilor de reabilitare termică sunt:  starea clădirii şi instalaţiilor aferente. revin în sarcina . tronson sau scară. SOLUŢII ŞI MĂSURI DE EFICIENTIZARE ENERGETICĂ 7. şi clădirea eficientă.respectiv costul reabilitării.Notele de referinţă ataşate clădirii certificate vizează clădirea de referinţă.  măsuri “cu costuri reduse” care urmăresc ca printr-o investiţie redusă în reabilitarea anvelopei şi a instalaţiilor aferente fără a se modifica substanţial soluţiile existente să se obţină economii de energie şi combustibil. grad de uzură etc.  incapacităţii statului de a investi în reabilitarea clădirilor existente. care ar reprezenta prima prioritate de intervenţie. caracterizată de utilizare raţională a căldurii.  complexităţii problemelor luate în discuţie. şi anume de la simplu la complex. având în vedere că fondul de construcţii care trebuiesc modernizare este mare şi necesită investiţii uriaşe. Dificultăţile de alegere a soluţiei de reabilitare termică sunt multiple şi ele se datorează:  destinaţiei diferite a clădirilor. vârsta. necesită capital scăzut sau mediu. Pornind de la dificultăţile enumerate mai sus se propune o ierarhizare a măsurilor şi a soluţiilor de reabilitare termică pornind în primul rând de la criteriul economic . caracterizată de utilizare eficientă a căldurii.  în cazul blocurilor de locuinţe.  posibilităţile financiare (sursele disponibile pentru finanţare).  incompatibilităţii între soluţiile teoretice şi realităţile existente pe teren. cât şi consumul energetic specific total. Un exemplu de astfel de certificat este prezentat în Anexa D. ca sumă a celor două tipuri de consum energetic menţionate.  aspecte sociale şi de comportament ale locatarilor clădirilor.  numărului mare de soluţii posibile.

tinand cont in masura posibilitatilor. tâmplărie fără punţi termice). structurii de rezistenta. care sa vizeze in principal realizarea confortului interior. cat si solutii moderne propuse de diferite firme care detin agremente tehnice de produse. vizand atingerea unor parametrii identici cu cei solicitati pentru cladiri noi (atat din punct de vedere al realizarii conditiilor minime de confort interior. una va fi maximala. a anvelopei. Alegerea soluţiilor de reabilitare. se vor calcula. avize.. utilizarea unor straturi termoizolatoare suplimentare la pereţi. de optiunile facute de acestia. se vor propune mai multe variante de interventie privind atat reabilitarea termica. cat si modernizarea arhitecturala si functionala. Modernizarea energetică a anvelopei clădirii presupune de regulă utilizarea unor ferestre performante (geam termopan. Dintre aceste variante. iar alta minimala. Aceste măsuri se aplică în special pentru instalaţiile clădirii adoptând-se scheme noi modernizate cu eficienţă ridicată. respectiv modernizare sau a pachetului de soluţii se va face având în vedere durata de recuperare a investiţiei prin economii de energie în exploatare în condiţiile unui scenariu viabil de finanţare. economia de energie şi în final asupra costului soluţiei. cat si din punct de vedere al reducerii consumurilor de energie). care păstrează soluţia existentă de bază pe care o îmbunătăţeşte cu soluţii optime. măsuri de retehnologizare şi modernizare. Se va urmari intotdeuna.  măsurile complexe de reabilitare/modernizare energetică a clădirilor şi instalaţiilor aferente sunt de regulă pachete de măsuri ce necesită de regulă investiţii mari. Se pot utiliza atat solutii traditionale. În cazul instalaţiilor clădirii. Aceste măsuri se aplică în special la reabilitarea energetică a anvelopei clădirii la care se păstrează structură de rezistenţă de bază. facandu-se totodata si unele reduceri ale consumului de energie. moderne şi cu un grad ridicat de eficienţă energetică.  măsuri complexe de modernizare energetică care modifică soluţiile de principiu existente. etc. in masura in care acest lucru este posibil. nivelului de protectie acustica etc. planseu peste subsol etc. Este bine ca aceste costuri sa fie evidentiate pentru fiecare element de constructie perimetral (pereti exteriori. pe cat posibil. straturi selectrive. reabilitarea termică readuce instalaţiile la parametrii iniţiali pentru care s-a făcut proiectarea. de exemplu modificarea structurii termotehnice.). În funcţie de modul în care măsurile complexe modifică sau nu soluţiile de principiu existente. utilizând aparate şi utilaje cu randament ridicat. sisteme si tehnologii. care sunt locatarii cladirii.asociaţiilor de locatari / proprietari iar implementarea lor se face de către personal specializat. acestea se împart în:  măsuri complexe de reabilitare energetică. ca in paralel cu actiunea de reabilitare termotehnica sa se obtina si modernizarea arhitecturala si functionala a cladirii si indepartarea surselor care ar putea provoca deteriorari. pe baza de devize sau de indici. . Evaluarea parametrilor tehnico-economici si stabilirea solutiei optime  Pentru fiecare din solutiile propuse. autorizatii. Pornind de la optiunile exprimate de locatari si de la fondurile financiare disponibile si urmarind aducerea cladirii in cat mai mare masura la parametrii termotehnici normati. In aceasta etapa a expertizei termotehnice se va colabora cu specialistii care pot efectua expertizarea instalatiei. în urma unei analize economico-energetice care să ia în calcul influenţa soluţiei sau pachetului de soluţii asupra consumului de căldură şi energie electrică. precum si cu beneficiarii reabilitarii. propunând soluţii. asistenta tehnica. La valorile de constructii-montaj trebuie adaugate cotele finale de deviz pentru proiectare. terasa. înlocuirea instalaţiilor de încălzire cu soluţii moderne eficiente şi cu randament ridicat. costurile de investitie ale lucrarilor de ameliorare termotehnica si a celor antrenate de acestea. scheme şi echipamente noi. măsurile complexe de reabilitare intră în competenţa asociaţiilor de locatari / proprietari sau a furnizorului de utilităţi termice.

1 Principii generale privind modernizarea anvelopei clădirilor Se recomandă ca lucrările de îmbunătăţire a protecţiei termice să se realizeze concomitent cu alte lucrări de intervenţie la clădirile existente cum sunt cele de consolidare structurală antiseismică şi cele de reparaţii capitale. prin impartirea costului acesteia la economia anuala realizata la cheltuielile pentru incalzire.  Se intocmeste un tabel sintetic. iar apoi soluţiile şi măsurile organizatorice sau cu cost redus (§ 7. diverse si neprevazute. se vor avea în vedere următoarele aspecte importante:  Corectarea în cât mai mare măsură a punţilor termice. În cazurile în care poziţionarea spre interior a stratului termoizolant este temeinic justificată. se recomandă termoizolaţii eficiente (λ < 0. se va analiza cu deosebită atenţie comportarea la difuzia vaporilor de . urmărind diminuarea efectului negativ al acestora asupra pierderilor de căldură şi asupra câmpului de temperaturi de pe suprafeţele interioare ale elementelor care compun anvelopa clădirii. se asambleaza rezultatele obtinute si se face o justificare a optiunii pentru una din solutiile propuse.). cat si pentru un apartament mediu.  Realizarea unor coeficienţi liniari de transfer termic − Ψ − cât mai reduşi. La suplimentarea izolaţiei termice a elementelor de construcţie care compun anvelopa clădirilor de locuit existente şi la îmbunătăţirea detaliilor de noduri caracteristice ale acestora. se vor prezenta soluţiile şi măsurile tehnice complexe de reabilitare/modernizare energetică a clădirii (pentru anvelopă –§7. 1/KD etc. cu o grosime suficientă. pe baza cantitatii de caldura necesara anuala Qc.  Se determina durata de recuperare a investitiei in toate variantele. care s-ar putea face la cheltuielile pentru caldura. etc.06 W/mK): polistiren expandat.3). este important să se urmărească:  prevederea unor izolaţii termice suplimentare adecvate (cu caracteristici higrotermice corespunzătoare : λ . atât fizic cât şi ca valoare a rezistenţei termice (aceleaşi rezistenţe termice pentru zone cu alcătuiri diferite).şi instalaţii – §7. evitând poziţionarea defectuoasă din punct de vedere al difuziei vaporilor de apă şi al stabilităţii termice. se utilizeaza credite bancare. precum si economiile anuale in lei.a. conturul tâmplăriei exterioare. evitând în acest fel posibilitatea apariţiei condensului superficial. ţinându-se seama şi de zona de influenţă a acestora. intersecţia pereţilor exteriori cu terasa. polistiren extrudat. soclul. TVA.. Pe perioada lucrărilor. atat pentru intreaga cladire.  izolarea termică suplimentară în dreptul punţilor termice.2 SOLUŢII TEHNICE PENTRU ANVELOPA CLĂDIRII 7.  amplasarea judicioasă a izolaţiei termice suplimentare. evitând consumurile de materiale şi costurile excesive.2 .  Pentru fiecare varianta. ρ . evitând materialele care ar necesita dimensiuni oneroase. În continuare. Se poate tine seama de indicele de inflatie si de dobanzile care trebuie platite in cazul in care total sau partial.  Realizarea unei continuităţi a izolaţiei termice. spumă poliuretanică ş. la nodurile care reprezintă punţi termice geometrice: colţuri ieşinde.2.  adoptarea unor soluţii eficiente din punct de vedere economic. precum si costurile lucrarilor de instalatii aferente.organizare de santier. se vor calcula economiile anuale de caldura. plăci rigide din vată minerală sau din sticlă.  Poziţionarea izolaţiei termice suplimentare de preferinţă spre exteriorul elementelor de construcţie.4) 7.

antiseismică.00 m2K/W Plăci pe sol…………………………. de exterior……………………………. de rezistenţă la foc.00 m2K/W Tâmplărie exterioară………….……… R’ ≥ 2. prin suplimentarea corespunzătoare a izolaţiei termice se va urmări realizarea unor soluţii de elemente de construcţie cu rezistenţe termice sporite.apă. care trebuie analizate cu deosebită atenţie. mecanice. . creează condiţii favorabile în ceea ce priveşte comportarea structurii la efectul variaţiei de temperatură.  Prevederea unor straturi termoizolante suplimentare pe ambele feţe ale elementelor de construcţie (structurale şi nestructurale) împiedică vizualizarea unor eventuale defecte care pot să apară în timp sub acţiunea seismică. La modernizarea termotehnică a clădirilor de locuit existente.  caracteristicile cerute de poziţia materialului termoizolant în construcţie şi de solicitările la care este supus. În cazul elementelor de construcţie uşoare. comportarea la umiditate.  Asigurarea unei stabilităţi termice corespunzătoare. determinate cu ocazia întocmirii expertizei tehnice.……………… R’ ≥ 0.50 m2K/W Alegerea soluţiilor de reabilitare se va face de comun acord şi în colaborare cu proprietarii clădirilor.R’ ≥ 3.  Prevederea straturilor termoizolante suplimentare la faţa exterioară a anvelopei. se recomandă realizarea următoarelor valori pentru rezistenţele termice corectate: Pereţi exteriori (zona opaca) ….a... cât şi pentru cele de vară. ş. cât şi la acţiunea seismică.  Prevederea unor tencuieli adecvate la interior şi la exterior care să asigure impermeabilitate la apă şi permeabilitate la vaporii de apă. a tasărilor inegale sau a altor acţiuni sau accidente.. Se vor prevedea bariere contra vaporilor.………… R’ ≥ 4.00 m2K/W Planşee peste subsoluri neîncălzite……………. de rigiditate.  Lucrările de reabilitare şi modernizare termotehnică trebuie să fie executate în strictă corelare cu lucrările de consolidare structurală. sub terase si poduri neîncălzite…………………………………….R’ ≥ 1.60 m2K/W Planşee care delimitează clădirea la partea inferioară. atât la acţiunea încărcărilor gravitaţionale. Se menţionează astfel:  Greutatea suplimentară rezultată din lucrările de reabilitare trebuie să nu conducă la depăşirea capacităţii de rezistenţă a elementelor de construcţie structurale. Lucrările de reabilitare şi modernizare termotehnică au numeroase conexiuni şi condiţionări reciproce cu structura de rezistenţă a clădirii. R’ ≥ 4.. precum şi criteriile prioritare specifice fiecărei situaţii în parte. având în vedere alcătuirea şi starea elementelor de construcţie existente. La alegerea materialelor termoizolante se vor avea în vedere următoarele criterii:  caracteristicile termotehnice. atât pentru condiţiile de iarnă. în vederea limitării condensului interior în sezonul de iarnă şi asigurării evaporării acestuia în sezonul cald.00 m2K/W Planşee peste ultimul nivel..………….

 folosirea unor straturi de protecţie a straturilor termoizolante din materiale hidrofobe. Soluţii pentru terase Soluţia (de principiu) de reabilitare şi modernizare termotehnică se alege – printre altele – în funcţie de starea straturilor termoizolante existente (gradul de deteriorare). repararea conductelor de instalaţii termice şi sanitare din subsoluri. In cazul amplasării termoizolaţiei la tavanul subsolului.  etanşarea hidrofugă pe conturul tâmplăriei exterioare.. Se pot utiliza. La întocmirea proiectului de reabilitare şi modernizare termică. astfel:  izolarea hidrofugă propriu-zisă. se obţine numai prin izolarea concomitentă a planşeului de peste subsol şi a peretelui exterior. conduce la o creştere mai puţin spectaculoasă a rezistenţei termice medii. prin prevederea unor straturi hidroizolante.  uscarea elementelor de construcţie existente umede.. 7. iar eliminarea completă a riscului condensului în colţ.2. nu conduce automat la eliminarea condensului în zona colţului adiacent soclului. de optimizare. numai izolarea suplimentară a planşeului de peste subsol. utilizând polistiren celular în grosime de 6. în grosimi de 2.2 Soluţii pentru modernizarea energetică a anvelopei Soluţii pentru planşee peste subsol  Amplasarea termoizolaţiei din poliestiren expandat. ca material termoizolant.  Îndepărtarea tuturor straturilor existente până la faţa superioară a planşeului de beton armat şi refacerea lor completă. dar au o rezistenţă la foc mai bună.  caracteristici privind manipularea şi punerea în operă. pe o înălţime de 40-50 cm sub nivelul pardoselii de la parter (fig.  evitarea umezirii excesive a straturilor termoizolante..5 .  O soluţie modernă constă în spumarea directă pe intradosul planşeului a unui strat de poliuretan.10 cm. şi plăci din vată minerală semirigidă G100. existenţa unui procent ridicat de punţi termice alcătuite din pereţii şi grinzile din beton armat cu lăţime sporită de la subsol. . criteriul economic.. printr-o corectă rezolvare a problemei difuziei vaporilor de apă prin elementele de construcţie. aplicat pe tavan prin lipire cu aracet şi protejat cu tencuială pe plasă de rabiţ prinsă de planşeu cu bolţuri metalice împuşcate sau înşurubate.. care trebuie obligatoriu verificate “in situ”. sub diverse forme. Pe de altă parte. Riscul de condens în această zonă poate fi mult micşorat doar prin izolarea peretelui exterior al subsolului în zona soclului. etanşe şi fără risc de fisurare. care în cazul subsolurilor poate rămâne aparent.8 cm (pentru a se obţine valori în câmp curent R = 2 m2K/W). etc.10’). o atenţie specială trebuie acordată realizării unei protecţii corespunzătoare la acţiunea apei. raţională numai în cazurile în care este necesară şi schimbarea pardoselilor. ca o condiţie prealabilă prevederii unor straturi termoizolante suplimentare. la partea superioară a planşeului. care au însă inconvenientul unei sensibilităţi mai mari la umezeală.  asanarea subsolurilor.  Amplasarea termoizolaţiei la tavanul subsolului.

    Soluţia se recomandă când starea tuturor straturilor. nu este corespunzătoare (umpluturi termoizolante cu conţinut mare de apă care nu poate fi îndepărtată prin uscare. În această alcătuire. dispuse la 50…70 cm unul de altul. de exemplu dacă menţinerea stratului hidroizolant existent nu este convenabilă sub aspectul comportării la difuzia vaporilor de apă. stratul termoizolant nou se realizează din 2 straturi. cu ocazia reabilitării terasei. se pot folosi terase cu structura ventilată. o reducere a efectelor negative ale punţilor termice. soluţia se recomandă când starea tuturor straturilor. este necesar a se analiza oportunitatea păstrării dispozitivelor care asigură accesul şi evacuarea aerului. ş. nu se recomandă din considerente de comportare higrotermică defavorabilă (difuzia vaporilor de apă. de calitate şi grosime corespunzătoare. se doreşte schimbarea sistemului de pante sau în situaţia în care grosimea şi/sau greutatea stratului care crează pantele constituie un impediment în adoptarea unor soluţii corespunzătoare de reabilitare. Mărirea gradului de protecţie termică a planşeului de terasă. Îndepărtarea tuturor straturilor existente până la faţa superioară a betonului de pantă şi refacerea acestora cu înlocuirea stratului termoizolant existent cu un nou strat termoizolant.. executată din materiale tasabile.. La alegerea soluţiei de reabilitare a teraselor se va avea obligatoriu în vedere şi necesitatea încadrării în capacitatea de rezistenţă a planşeului existent. Soluţia se recomandă când starea termoizolaţiei existente este bună.). de asemenea.12 cm grosime. prin amplasarea unui strat termoizolant la nivelul ultimului tavan încălzit. În unele situaţii. se poate realiza prin prevederea unui strat de polistiren având 6. care poate fi amplasat în 2 variante : . acest strat poate fi îndepărtat Realizarea unei terase “ranversate”.). realizand prin continuitatea stratului termoizolant. Soluţia se aplică.a. precum şi toate celelalte straturi. eventual dispunerea unui strat hidroizolant suplimentar. peste hidroizolaţie. Legătura cu exteriorul se realizează prin orificii de ventilare pe conturul terasei. ş.a.. Dacă stratul termoizolant existent este dispus într-o alcătuire ventilată. primul strat cu grosimea de 4…6 cm realizat din plăci rigide (polistiren expandat) dispuse astfel în plan (distanţat) încât să formeze canale de ventilare pe ambele direcţii. dar hidroizolaţia este deteriorată şi se impune refacerea ei. praf hidrofob.a. este necesară o verificare la difuzia vaporilor de apă şi este obligatorie prevederea unei bariere contra vaporilor pe faţa dinspre interior a stratului termoizolant. montarea unui strat din polistiren extrudat protejat corespunzător. inclusiv a straturilor hidroizolante. Soluţii pentru acoperişuri cu pod Imbunătăţirea izolaţiei termice a planşeului spre pod. puse în comunicare cu exteriorul. prin menţinerea tuturor straturilor existente. Soluţia ar putea fi luată în consideraţie în situaţia în care ea se cuplează cu soluţia de îmbunătăţire a pereţilor la faţa interioară. Soluţia se recomandă când starea stratului termoizolant nu este corespunzătoare (termoizolaţie puternic umezită. inclusiv a stratului hidroizolant este corespunzătoare.) sau când grosimea. greutatea şi/sau lipsa de eficienţă a materialului termoizolant existent constituie un impediment în adoptarea unor soluţii corespunzătoare Îndepărtarea straturilor existente până la hidroizolaţia existentă. şi prin tuburi deflectoare. de calitate şi grosime corespunzătoare noilor cerinţe. inclusiv cele hidroizolante. în situaţia în care. În anumite condiţii în care straturile existente care se păstrează au umiditate ridicată sau când stratul termoizolant este sensibil la umezire (ex: vată minerală). Soluţia presupune îndepărtarea doar a straturilor de protecţie a hidroizolaţiei. menţindu-se cu funcţie de barieră contra vaporilor. se menţine stratul termoizolant existent. se montează un strat termoizolant suplimentar. eventuale reparaţii locale ale hidroizolaţiei. ş.

existenţa unor fisuri sau neetanşeităţi care se pot remedia cu această ocazie.. Trebuie avut în vedere că în jurul coşurilor de fum. Stratul de protecţie poate fi realizat în 2 moduri:  mortar de ciment de 3. simple şi ieftine. acest strat existent şi acoperind apoi stratul termoizolant nou cu umplutura veche. fie prin modernizarea celei existente. armat cu ţesătură din fibre de sticlă.5 . care este o termoizolaţie incombustibilă. 12 cm grosime. peste şapa existentă. Considerente în favoarea executării acestei operaţiuni pot fi: prezenţa condensului pe suprafeţele interioare. Soluţia de aplicare a termoizolaţiei pe exterior. astfel : . în principiu.fixat cu bolţuri împuşcate. se poate face prin crearea a încă unui spaţiu de aer.. este o operaţie relativ complicată şi costisitoare. dacă aceasta este corespunzăoare ca suport şi dacă micşorarea înălţimii podului cu cca. deşi poate îmbunătăţi considerabil performanţele termotehnice. inerţia termică scade. conduce la eliminarea punţilor termice şi la creşterea inerţiei termice. Soluţii pentru tâmplărie exterioară Imbunătăţirea protecţiei termice în zona ferestrelor se poate face. este recomandabilă montarea unui strat vertical de polistiren. la aceeaşi grosime sau la o grosime mai mică. O soluţie de ameliorare a pierderilor de căldură liniare perimetrale. necesitatea îmbunătăţirii şi modernizării aspectului faţadelor. − Executarea termoizolaţiei suplimentare. Pe de altă parte. fie prin inlocuirea cu tâmplărie nouă. amplasată de o parte şi de altă a centurii. existenţa pe faţade a unor finisaje şi ornamente relativ scumpe care trebuie menţinute. cum sunt calcanele. armat cu plasă sudată din STNB şi rabiţ. protejate anticoroziv şi prinse de perete cu bolţuri împuşcate sau alte sisteme. urmaţi de pereţii situaţi spre est sau spre vest. In cadrul acţiunii de modernizare. izolarea suplimentară în pod este una din cele mai eficiente. Concomitent se pot realiza şi alte reparaţii ale învelitorii precum şi asigurarea unei ventilări corespunzătoare a spaţiului podului. peste care se prevede o protecţie fie lipită. îndepărtând provizoriu pe zone. Soluţia de îmbunătăţire constă în aplicarea la exterior a unui strat suplimentar de polistiren celular de 8.  direct pe planşeu. fixat mecanic sau lipit. protejate cu tencuială pe rabiţ . constă în realizarea pe o înălţime de 60-70 cm. o rezistenţă termică medie relativ acceptabilă. Aspecte care pledează pentru renunţarea la această operaţiune sunt: existenţa unui procent mare de vitrare. cu aplicarea termoizolaţiei la exterior sau la interior. 10-15 cm nu constituie un impediment..  glet din pastă adezivă în grosime de 5-6 mm. Izolarea termică suplimentară este mai eficientă dacă se face la pereţii situaţi spre nord . a unei izolaţii exterioare suplimentare verticale cu polistiren celular de 6 cm grosime.care vor avea prioritate. precum şi a temperaturilor scăzute de pe contur.4 cm. la racordarea cu peretele de pe conturul podului. este necesar ca pe o lăţime de 15-20 cm polistirenul să fie înlocuit cu vată minerală G100. este mai eficientă. fie distanţată faţă de termoizolaţie printr-un strat de aer. Soluţii pentru pereţi exteriori In aceste cazuri.. O îmbunătăţire a tâmplăriei de lemn cuplate sau duble existente. Soluţia de aplicare a termoizolaţiei la interior nu este indicată datorită comportării nefavorabile la difuzia vaporilor de apă şi a migrării şi concentrării condensului în zonele care inevitabil rămân neizolate... trebuie subliniate următoarele aspecte : − Soluţiile de îmbunătăţire a protecţiei termice se pot face. sub stratul de umplutură. − Uneori se poate opta pentru izolarea suplimentară numai pe anumite zone. în această soluţie stratul de polistiren este lipit de stratul suport cu pastă adezivă şi fixat suplimentar cu bolţuri împuşcate. la exteriorul pereţilor de faţadă.

 var.1 - prin montarea pe cerceveaua interioară a unui geam termoizolant prin intermediul unui profil metalic suplimentar; geamul termoizolant de 4 + 9 + 4 mm se fixează cu chit elastic în falţul creat între profilul metalic şi o şipcă de lemn suplimentară;  var.2 -prin montarea pe cerceveaua interioară a unei cercevele metalice suplimentare din profil de tablă îndoită; cercevelele suplimentare sunt mobile (au balamale şi şuruburi de fixare) şi sunt prevăzute cu geamuri simple.  var.3 - prin montarea pe cerceveaua interioară a unei cercevele suplimentare din lemn, de asemenea mobilă şi prevazutp cu un geam simplu. Prin soluţiile propuse, se obtine o creştere semnificativă a rezistenţelor termice specifice cu 30-46 % la tâmplăria cuplată şi cu 28-42 % la tâmplăria dublă. Se pot monta cercevele suplimentare din PVC sau cu dublarea tâmplăriei existente cu o tâmplărie nouă simplă - cu geam simplu sau cu geam termoizolant amplasată spre interior. Imbunătăţirea tâmplăriei existente sub aspectul reducerii inflaţiilor de aer, se poate realiza prin montarea unor burleţi. Aceştia au o durabilitate redusă de numai 2-3 ani, dar chiar cu o înlocuire anuală, investiţia făcută este recuperată eficient. Se apreciază ca prin limitarea infiltraţiilor de aer în exces, peste necesarul asigurării unui volum de aer proaspăt corespunzător unui microclimat normal, se poate obţine o reducere a necesarului de energie termică pentru încălzirea aerului proaspăt. Etanşarea tâmplăriei cu garnituri, trebuie făcută cu discernământ, pentru a evita în cazul unei exploatări necorespunzătoare, apariţia fenomenului de condens datorită unei ventilări insuficiente. In cazul în care se optează pentru înlocuirea tâmplariei existente cu tâmplărie nouă, piaţa românească oferă în ultimul timp o gamă variată de produse. In principal pentru ferestrele moderne se utilizează rame din lemn cu rezistenţe termice de 0,43-0,5 m2K/W, rame din PVC cu 2-3 camere de aer având rezistenţe termice de 0,45-0,5 m2K/W, precum şi rame din aluminiu cu sau fără întreruperea punţii termice. Ultimele cercetări făcute de INCERC scot în evidenţa că cel mai bine se comportă ramele din lemn, apoi cele din PVC şi mult mai slab cele din aluminiu, chiar în cazul întreruperii punţii termice, caz în care nu depăşesc o rezistenţă termică de 0,385 m2K/W. In cazul ferestrelor oferite de firmele străine, proprietăţile vitrajelor izolante pot fi aduse la niveluri de performanţă superioare prin folosirea unor geamuri speciale: − geamuri care reflectă sau absorb în mod selectiv, fie radiaţia solară în totalitate, fie anumite componente ale acesteia (radiaţii I.R.,luminoase, U.V.); − geamuri multistrat cu proprietăţi superioare de izolare acustică, datorită creşterii factorului de amortizare intern al ansamblului (efectul foliilor sau peliculelor adezive dispuse între foile de geam) ; − geamuri anti-foc, alcătuite din cel puţin două foi de geam care includ între ele un gel special, transparent ; − geamuri securizate, armate, etc. Pentru geamurile izolante clasice realizate din două foi de geam transparente obişnuite, înglobând un strat de aer uscat, coeficientul de transfer termic depinde în principal de grosimea stratului de aer. Proprietăţile de izolare termică ale acestor geamuri pot fi mult îmbunătăţite prin utilizarea unor sticle cu proprietăţi speciale (cu emisivitate scăzută) şi prin înlocuirea aerului cu alte gaze (argon, kripton, freon) având conductivitate termică redusă. 7.3 SOLUŢII TEHNICE PENTRU INSTALAŢII

Soluţiile tehnice de reabilitare şi modernizare a instalaţiilor din clădirile existente urmăresc creşterea eficienţei utilizării energiei şi îmbunătăţirea confortului, în special a confortului termic. Alegerea şi aplicarea măsurilor şi soluţiilor tehnice pentru instalaţii trebuie făcute cu îndeplinirea următoarelor cerinţe:  obţinerea de economii de energie pe ansamblul clădirii  încadrarea pe parametrii de confort termic impuşi  soluţia tehnică adoptată să fie în concordanţă cu disponibilităţile financiare ale beneficiarului  măsurile şi soluţiile de instalaţii să fie însoţite de măsuri de izolare termică a părţii de construcţie a clădirii, măsuri care să reducă sarcina termică de încălzire (răcire) a clădirii  prioritate pentru măsurile ale căror costuri de investiţie se recuperează în termen scurt prin economii la factura energetică  încadrarea soluţiilor în prevederile auditului energetic al clădirii 7.3.1 Instalaţii de încălzire Măsurile şi soluţiile tehnice pentru reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor de încălzire se particularizează în funcţia de tipul şi destinaţia clădirilor care pot fi:  clădiri de locuit colective, tip bloc de locuinţe  clădiri de locuit individuale  clădiri publice  clădiri industriale Soluţiile se diferenţiază şi în funcţie sursa de energie termică a clădirii, care poate fi:  sistem de termoficare sau centrală termică de cvartal  centrală termică de imobil, de apartament  surse locale: sobe, încălzire electrică etc. Blocuri de locuinţe  Măsuri simple, cu costuri reduse:  înlocuirea vanelor defecte, nefuncţionale, de pe conductele de distribuţie, care prezintă pierderi de agent termic  termoizolarea conductelor de distribuţie (din subsolurile tehnice şi spaţiile neîncălzite)  spălarea chimică la interior a corpurilor de încălzire, în vederea eliminării depunerilor, precum şi a instalaţiei de încălzire în ansamblu  îndepărtarea obiectelor care împiedică cedarea de căldură a radiatoarelor către interiorul încăperii (perdele, mobile)  montarea în spatele radiatoarelor, pe faţa interioară a peretelui exterior, a unei plăci izolatoare şi reflectorizante, pentru creşterea eficienţei corpului de încălzire  contorizarea energiei termice la nivel de imobil  înlocuirea robinetelor de reglaj de la radiatoare cu robinete cu cap termostatic  montarea pe radiatoare a repartitoarelor de cost a căldurii consumate  (re)echilibrarea hidraulică a instalaţiei de încălzire şi montarea pe coloane a unor dispozitive de reglaj adecvate  Măsuri complexe:  înlocuirea corpurilor de încălzire existente, care prezintă grad mare de uzură, cu corpuri de încălzire performante (având un indice ridicat de încărcare termică a metalului pentru durata de viaţă) şi corelarea mărimii acestora cu soluţiile de reabilitare termică a anvelopei clădirii  înlocuirea conductelor instalaţiei de încălzire şi realizarea unei scheme de distribuţie care să permită individualizarea încălzirii colective (schema prevede: coloane pe casa scării, distribuţie orizontală de apartament, contorizare la nivel de apartament)

 prevederea unei centrale termice proprii pentru clădire, dotată cu echipament performant şi funcţionare automatizată  în cazul existenţei unei centrale termice de imobil înlocuirea utilajelor şi echipamentelor învechite, cu aparate moderne de randament ridicat (cazane, pompe de circulaţie, schimbătoare de căldură); dotarea centralei cu aparatură de măsură, control şi automatizarea funcţionării; prevederea unei staţii de tratare a apei de adaus (dedurizare)  folosirea unor scheme funcţionale pentru centrala termică prin care să se asigure deplina siguranţă şi funcţionalitate a centralei termice şi care să permită acordarea regimului de funcţionare al cazanelor cu sarcina termică a consumatorilor (funcţionarea cazanelor “în cascadă”, autonomia circuitelor hidraulice ale cazanelor şi consumatorilor prin utilizarea “pompelor de sarcină cazan”, a “buteliei de egalizare a presiunilor” şi a “pompelor de reţea” etc.).  utilizarea surselor neconvenţionale de energie (solară, geotermală); folosirea pompelor de căldură şi a sistemelor de microcogenerare Clădiri de locuit individuale  Incălzire cu sobe  curăţarea sobelor, a canalelor de fum, a coşului de fum şi verificarea tirajului; adoptarea unui regim de funcţionare care să asigure o eficienţă termică corespunzătoare a sobei  dotarea sobelor cu elemente de obturare a tirajului pe durata nefuncţionării  înlocuirea încălzirii cu sobe cu un sistem de încălzire centrală, având randament superior  Incălzire centrală Se adoptă măsuri similare cu cele de la cap.7.2.1.1., cu referire la corpurile de încălzire, armături, echipamentele din centrala termică etc. Clădiri publice Clădirile de utilitate publică cuprind o gamă largă de utilizări: administrative şi financiarbancare; comerciale; din domeniul educaţiei, culturii, sănătăţii; din domeniul turismului şi sportului Operaţiunile de reabilitare termică şi de modernizare a instalaţiilor de încălzire ale acestor tipuri de clădiri se realizează în mod similar cu cele pentru clădirile de locuit. In plus, la aceste clădiri se impun următoarele măsuri specifice:  zonarea instalaţiilor de încălzire (ramuri separate de distribuţie, reglaje locale, autonome) în funcţie de gradul şi perioada de ocupare a spaţiilor, simultaneitatea de funcţionare, regimul termic al încăperilor  reducerea alimentării cu căldură în perioadele de neocupare a clădirii  utilizarea unor sisteme de încălzire care să asigure o eficacitate corespunzătoare a încălzirii spaţiilor: încălzire cu aer cald, încălzire prin radiaţia încălzire cu pompe de căldură etc.  soluţii integrate de funcţionare a instalaţiilor de încălzire şi de ventilare-climatizare  dotarea clădirilor, la care se înregistrează un flux important de utilizatori, cu perdele de aer cald la intrări  recuperarea căldurii de la utilaje, de la instalaţiile de iluminat, de la aerul viciat evacuat etc.  angajarea unui responsabil energetic  monitorizarea şi dispecerizarea consumurilor energetice; sistem de gesiune tehnică a clădirii (BMS) 7.3.2 Instalaţii de ventilare şi climatizare Clădiri de locuit

în mod obligatoriu. adoptându-se următoarele măsuri:  repararea grilelor de evacuare a aerului viciat de la băi şi bucătării  verificarea funcţionalităţii canalelor verticale de ventilare naturală  prevederea de organe de închidere şi reglaj la gurile de ventilare care funcţionează ca prize de aer proaspăt  cuplarea la instalaţia de ventilare.La clădirile de locuit se acordă prioritate ventilării naturale. în cadrul operaţiunuilor de reabilitare termică. Se recomandă folosirea aparatelor de climatizare cu detentă directă. care să funcţioneze şi în sistem pompă de căldură. baterii de încălzire-răcire cu schimb de căldură cât mai intens. utilizarea pentru pereţii interiori ai canelelor de aer a unor materiale cu rugozitate redusă. în locul sau în completarea ventilării mecanice  utilizarea unor surse neconvenţionale de energie şi a recuperărilor de căldură (frig)  asigurarea unei eficienţe cât mai ridicate pentru echipamentele din componenţa instalaţiilor: ventilatoare de înalt randament. Clădiri publice Instalaţiile de ventilare-climatizare au o largă aplicare la clădirile publice. ori de câte ori este posibil. Menţionăm următoarele măsuri pentru creşterea eficienţei energetice a instalaţiilor de ventilare şi climatizare:  recuperarea căldurii (frigului) din aerul viciat evacuat pentru preîncălzirea aerului proaspăt introdus. se urmăreşte adoptarea unor aparate performante.)  utilizarea ventilării naturale organizate. de condiţiile climatice. împărţirea instalaţiei pe zone cu funcţionare autonomă)  conlucrarea instalaţiilor de ventilare cu cele de încălzire sau răcire în cadrul unor sisteme integrate (instalaţii de încălzire cu aer cald care asigură şi ventilarea. limitarea vitezei aerului pe canalele de aer  verificarea funcţionalităţii gurilor de aer (de introducere şi de evacuare)  verificarea stării filtrelor de aer şi înlocuirea filtrelor colmatate care induc consumuri energetice suplimentare  izolarea termică a canalelor de aer cald sau rece . Deosebit de importantă pentru realizarea unei ventilări eficiente şi a unor consumuri energetice reduse este alegerea unei scheme de ventilare corespunzătoare (de preferinţă tip “jos-sus” sau “sus-sus”) la care aerul proaspăt să fie introdus cât mai aproape de zona ocupată (în zona de şedere sau de lucru). la care se întâlnesc spaţii cu aglomerări de persoane. organe de reglare telecomandate pe canale şi la gurile de aer. In cazul în care în locuinţe se prevăd sisteme de climatizare. trebuie luate măsuri pentru asigurarea ventilării naturale organizate la clădirile la care. a unor dispozitive de aspiraţie locale (ventilatoare la hotele din bucătării. încăperi cu parametri impuşi de microclimat etc. de regimul de funcţionare al spaţiilor deservite. camere de umidificare performante etc  echilibrarea aeraulică a reţelei de canale de aer şi verificarea etanşeităţii tubulaturii  realizarea unor trasee ale conductelor de aer cu cât mai puţine rezistenţe locale. prin utilizarea recuperatoarelor cu plăci. s-au înlocuit ferestrele cu geamuri tip “termopan”. oprirea instalaţiilor pe timpul nopţii şi în zilele nelucrătoare  folosirea unor sisteme de ventilare adaptabile la cerinţele utilizatorilor: ventilatoare cu turaţie variabilă. tip split. microexhaustoare la grupurile sanitare) Atenţie. instalaţii de încălzirerăcire cu pompă de căldură etc. organizate. cu tuburi termice sau cu fluid intermediar  automatizarea funcţionării instalaţiilor în funcţie de parametrii de microclimat interior. în funcţie de necesităţi. de regulă pentru răcire. având un indice al consumului de energie electrică pe unitatea de frig produsă cât mai scăzut.

s s ss  prevederea de întrerupătoare cu osenzori de prezenţă (mişcare) în dependinţe sau încăperi o oo l l ll anexe (garaje. e e e n c s i o m le a P = o Σ d e s ss o oo l ll P PP o oo d dd a P P PP e e ee r r rr e ee adoptae următoarele măsuri de creştere a t t tt e e ee l l ll în încăperi. curăţiea d p p pp â pardoselilor. pentru apa caldă menajeră  reducerea pierderilor de căldură la prepararea. bucătării). pivniţe etc. a boilerelor şi rezervoarelor de apă caldă  optimizarea orarului de funcţionare a sistemului de preparare a apei calde menajere a a aa  automatizarea funcţionării instalaţiei de preparare a apei calde menajere. debarale. cămări. a a aa a  curăţirea periodică a suprafeţelor reflectante (zugrăvirea pereţilor şi tavanului. robinete “cu perlator”)  izolarea termică a conductelor de apă caldă menajeră. o o oo grupuri sanitare. a mobilierului).). în dependinţe (băi. cu posibilitatea funcţionării e e ee . u u uu  prevederea de automate de scară pentru circuitele de iluminat pentru casa scărilor (în special l l ll u u uu pentru locuinţele colective). distribuţia şi consumul apei calde menajere Pentru îndeplinirea acestor obiective se adoptă următoarele măsuri:  utilizarea pompelor având randament energetic ridicat. punctul de funcţionare de regim al pompei de pe curba caracteristică trebuie să se găsească în zona de randament maxim a tipului de pompă ales  folosirea pompelor cu turaţie variabilă (continuu sau în trepte) pentru asigurarea debitelor în perioadele cu consum redus. controlul d d dd temperaturii apei calde â â ââ n n  folosirea sistemelor de recirculare a nnapei calde menajere între sursă şi consumator (până la c c cc baza coloanelor de apă caldă) i i ii m mm  acordarea de prioritate sistemelormlocale de preparare apei calde menajere e e ee a a aa  contorizarea apei reci şi a apei calde menajere de la nivel de imobil până la nivelul = = == consumatorului individual (apartament şi obiect sanitar) Σ Σ ΣΣ ∆  utilizarea energiei solare ca sursă ∆ ∆∆ alternativă pentru prepararea apei calde menajere h h hh 7. s ss  comutatoare cu variatoare pentrusreglarea fluxului luminos din încăpere în funcţie de aportul u u uu b b bb de lumină naturală.4.3.Instalaţii sanitare Măsurile de creştere a eficienţei energetice a instalaţiilor sanitare vizează 4 obiective:  reducerea consumului de energie electrică datorat pompelor şi sistemelor de ridicare a presiunii apei  reducerea pierderilor de apă rece şi implicit a consumului de energie de pompare aferent  idem. automatizarea regimului de funcţionare al pompelor  înlocuirea armăturilor sanitare neetanşe sau defecte şi introducerra unor armături sanitare cu consum redus de apă (baterii amestecătoare prevăzute cu dispersoare. i i ii  utilizare de corpuri de iluminat dotate cu lămpi fluorescente (cu eficacitate luminoasă P PP ridicată) şi cu condensatoare pentruP îmbunătăţirea factorului de putere. d d dd e e ee  curăţirea periodică a corpurilor de iluminat şi a lămpilor aferente. Instalaţii electrice Clădiri de locuit La clădirile de locuit se pot eficienţei energetice a instalaţiilor electrice:  sectorizarea iluminatului pe zone în funcţie de necesităţi (numărul şi poziţia de amplasare a întrerupătoarelor şi comutatoarelor).

) şi utilizarea cu precădere u u u uue l a aragazelor cu gaze naturale sau butelii de aragaz). prevederea de contoare cu tarif diferenţiat (noapte-zi) cât şi contorizarea energiei reactive. sb s ss u o d o o oos Clădiri publice e Măsuri de eficienţă energetică la clădiril publice: la ll o l u u uuu  stabilirea corectă a numărului de corpuri de iluminat în funcţie de destinaţia încăperii şi p le l ll lu nivelul de iluminare necesar în funcţie de specificul activităţii ce se desfăşoară în acestea. lu l ll le  evitarea funcţionării aparatelor electrocasnice în regim de aşteptare . ventilatoare cu regimuri variabile de funcţionare). ll l ll e t  evitarea utilizării maşinilor de gătit electrice (aragaze. frigider. mobilier). u u uui  utilizarea cu precădere a corpurilor de iluminat cu lămpi fluorescente (dotate cu s io i ii condensatoare pentru îmbunătăţirea P factorului de putere şi balasturi electronice) întrucât o acestea au o eficacitate luminoasă lridicată (flux luminos raportat la puterea electrică).2. cu randamente ridicate. u prevederea de baterii de condensatoare legate în paralel cu consumatorii de energie electrică. pardoseli. ∆ N NN h  utilizarea de aparate electrocasniceN randamente ridicate. u l automatizarea instalaţiilor de încălzire. tavan. d P e  utilizarea iluminatului local pentru zonele de interes şi limitarea în acest fel a iluminatului o a d general. concomitent cu măsuri de reducere a acesteia prin prevederea de condensatoare pentru i i ii îmbunătăţirea factorului de putere. cuptoare etc. s v o  prevederea unui număr suficient de comutatoare şi întrerupătoare pentru secţionarea e l          iluminatului artificial şi utilizarea efecientă a aportului de iluminat natural din timpul zilei. e asigurarea curăţirii periodice a corpurilor de iluminat şi a lămpilor cât şi a suprafeţelor s l reflectante (pereţi.) şi u P b v  evitara utilizării încălzirii cu v vve radiatoare electrice. în trepte sau continuu. congelator etc. veioze sau aplice pentru lineare pentru iluminatul frontului l ll = Σ e noptiere etc. p l e  evitarea utilizării de corpuri de iluminat cu lămpi cu incandescenţă şi înlocuirea acestora în P situaţia în care specificul activităţii desfăşurate într-o încăpere cere o bună redare a culorilor. l N utilizarea de senzori de lumină pentrui acţionarea iluminatului exterior. lampadare. având coeficient de redare a e l culorilor ridicat. u dimensionrea corectă a secţiunii conductoarelor şi cablurilor pentru încadrarea pierderilor de l v tensiune în limitele admise.). u s utilizarea de echipamente consumatoare de energie electrică (aparatură de birou şi l o electrocasnică) moderne. ventilaţie. o s d o cu lămpi fluorescente cu adaosuri de halogenuri metalice.a a aa â n P p p pp c e e e ee i r m e s s ss e t  prevederea şi utilizarea cu precădereooa iluminatului local (lămpi de birou. ii călcat. corpuri de iluminat o o a e ll de lucru în bucătării.1). prin reabilitarea şi modernizarea s e e ee r o instalaţiilor de încălzire (vezi capitolul 7.). sanitare etc. utilizarea motoarelor cu turaţie variabilă. pentru evitarea consumurilor i u l inutile de energie electrică. p e e a  utilizarea corpurilor de iluminat cu randament ridicat (fluxul luminos al corpului de iluminat s o raportat la fluxul luminos al lămpilor aferente). i pentru îmbunătăţirea factorului general de putere. dotate cu termostate (fier de cu s iîniconsecinţă cu consumuri de energie electrică scăzute. acolo unde acest lucru este profitabil (pompe. o u utilizare mobilierului şi a zugrăvelilor în culori deschise care asigură o bună reflexie a l l luminii. i s P calculatoare etc. garaje) cât şi pe casa scărilor fără lumină naturală. zz z z o l a ţ i o oo l ll a aa ţ ţţ i ii .stand-by (televizoare. a N p de prezenţă (mişcare) în încăperile cu grad redus de  prevederea de întrerupătoare cu senzori i e ocupare (depozite.

Măsuri generale şi de organizare a a aa  Informarea utilizatorilor despre economisirea ener-giei. o a el a aa ret e n z  Îmbunătăţirea etanşării la uşi şi ferestre. a v calde (utilizarea de dispersoare de i  Economisirea apei duş economice. de x Po l l ll  Oprirea cazanuluia pe perioada pauzelor (weekend. Aceste măsuri revin în sarcina asociaţiilor de locatariy / proprietari şi sunt analizate din punct de vedere al y yy influenţei asupra consumului de căldură cât şi din punct de vedere al economiei de energie.c c cc o o oo n n nn d d dd 7. sărbători) în perioada de tranziţie dintre de a pe e e e a anotimpuri (cu temperaturi externeepozitive).. o sci c c cc n d â m ă ă ăa l  Oprirea ventilaţiei şi a climatizăriieînătimpul pauzelor o (weekend sau sărbători). el z zz c su d ă e ă ăă o  Etanşarea gurilor bs acces la instalaţia sanitară. de su e n ol bs Măsuri asupra instalaţiilor de încălzire n ul ol S S SS d s ui  Îndepărtarea obiectelor care împiedică cedarea de ul căldură a radiatoarelor către încăpere a a aa e Po ui (perdele. = y so n n nn pe l  Verificarea existenţei circulaţiei de agent termic prin radiator. şi e u el i r a Măsuri asupra ventilării şi încălzirii cu aer (sectorul terţiar) n l u d î î îî c a i  Scurtarea intervalelor de funcţionare a ventilării mecanice. = ţ l Măsuri asupra clădirii = = == ea Σ i d = d dd a ∆ e e Σ  Uscarea subsolurilor inun-date. dacă de io i ii i ân l nn z m n n este cazul. fiind motivaţi pentru a reduce consumul a a aa de energie. S S S  Încurajarea ocupanţilor de a utilizaSclădirea corect. so N t tt + Măsuri asupra instalaţiilor de preparare apă caldă de tconsum a a aa S ă i N ă ă ab  Optimizarea orarului de funcţionare ă sistemului de apă caldă. i r r rr ad  Înregistrarea regulată a consumuluicde energie . + + ++  Stabilirea unei politici clare de administrare în paralel cu o politică de economisire a energiei b b bb în exploatare. n ea ll ci u  Oprirea sistemului de climatizare lpe ltimpul nopţii.4 MĂSURI ORGANIZATORICE ŞI CU COST REDUS e e ee n nn Măsurile de reabilitare energetică “fărăncosturi” sunt măsuri s s ss mai mult organizatorice ce se pot implementa imediat şi nu necesită costuri sau presupun costuri nesemnificative. e ee ţ h ∆ i Pe  Posibilităţi de acces la reţelele decdistribuţie din subsol (desfiinţarea boxelor care împiedică h ret b b bb e Pe accesul). etc.) r d d dd S el v c ee a  Înlocuirea garniturilor la robineţi e repararea armăturilor defecte. + x so g g gg pe b l  Reducerea temperaturilor din încăperile nelocuite. în urma unei analize economico-energetice care să ia în calcul h et z P er et el e su l 4 44 a 4 . . x xx clădirea trebuie să funcţioneze atât în ansamblu cât şi la  Înţelegerea corectă a modului în carex nivel de detaliu. dacă nu se dispune de sistem s lâ n n nn a n d automat de pornire-oprire. ci a aa o ea a a m  Instruirea personalului ad-ministrativ. l= d z z zz m Σ b l u ea i i ii e a = u energetică “cu costuri reduse” necesită capital scăzut sau mediu.r . S c 0 0 00a i S ă el e su bs ol ul . Aceste l∆ Măsurile de reabilitare r r rr h z Σ i u e e ee b P măsuri simple revin în sarcina asociaţiilor de locatari / proprietari iar implementarea lor se face ∆ ă a ier de către personal specializat. z c c c ân ad  Analiza facturilor ci energie şi a contractelor de furnizare a energiei şi modificarea lor.de r r rr n y Po a perete şi radiatorcs unei suprafeţe reflectante care să reflec-teze căldura c cc a  Introducerea între de pe i i ii a radiantă către cameră. so a a aa Po a = l  Verificarea dacă robinetele cu dublu reglaj sunt deschise. mobile).

1. P = 2 0 cu montare ul corpurile de încălzire. l 1 1 i  Asigurarea etanşării tuturor geamurilor bs N . ar v de  Montarea de debitmetru pe branşamentul de alimentare cu apă caldă din subsolul tehnic. . inclusiv a sasului protector . . v olu  Asigurarea închiderii etanşe a uşilor de l c lui i 0 0 00 e  Asigurarea închiderii etanşe a uşilor ăde intrare. . n A A AA a ci e pe a n n nn 0 n Măsuri asupra instalaţiei del ventilare şi încălzire cu aer cald so d u u uu a l u e l l ll d  Repararea grilelor şi canalelor verticale de ventilare naturală în băi şi bucătării. e e pe d su 2 so ns  Dotarea corpurilor statice de la ultimul nivel cu ventile de aerisire e bs l ol ns  Izolarea termică ayconductelor de . . pe l e ci l i sol  Etanşarea uşilor corespon-dente cu spaţiul casei scărilor.izolarea plafonului. o sol u h Nad 0 l asupra instalaţiilor existente . S ă =Σ e . distribuţie din subsolul clădirilor. m u r s Po 0 0 00 ea  Izolarea pereţilor exteriori . A AA le s a solu i n n nn 5 g lui o le u u uu at Pod g l ea l l ll ă pe u at d ă sol 4 4 44 l e d Pod u eiz în ea pe o că i în iz lz sol la că .e . .montarea de z Po v l i mecanism automat pentru închiderea luşilor.P ul a i o ui d 3 3 33n P l ea a o .n l u u uu 0 ar ∆h S l u l0 l ll ci Per u ar . . ea Po  Dotarea clădirilorxcu contoare de căldură. re ivci u u  Izolarea peretelui iz spatele radiatorului. care pierderi P . od  Prevederea de repartitoare de costuri pe y ui a = . a Σ  Izolarea ultimului etaj şi/sau a acoperişului .--4 Pe l ân Măsuri 0 0 00. 0 elm l e i ea ol iz  Spălarea corpurilor statice (prin 5 55 demontare de = poziţie) cu jet de apă sub presiune sau 5 su ulpe ol u aţ bs chimic pentru eliminarea mâlului 3 depunerilor de nisip. .strat suplimentar exterioro pentru termoizolaţie. o p ∆ e 0 d e asigure şi întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor din construcţii. n ret  Înlocuirea radiatoarelor fisurate şi a ţevilor de distribuţie colmatate. de ad e a u z ân  Montarea unui rând supli-mentar rde geam la ferestrele exterioare. ul c luh ie ui  Înlocuirea tuturorovanelor defecte0 3 prezintă luPe c de apă. de e l = . . l e ân e t g P ci Măsuri so generale ă o a me l  Angajarea unui responsabil energetic.. su c 11î cu bandă izolatoare. soluţii g 0 ea so ad a p economia de energie şi în final asupra costului soluţiei. od i el o d 0 n ea  Înlocuirea robinetelor cu dublu reglaj defecte. pe a A0 A AA de so + x n n apă caldă de consum nn a Măsuri asupra instalaţiei del preparare pe b + 1 u u uu so N S b  Înlocuirea armăturilor defecte.ă . l ll l ar i S 1 0 Po  Izolarea termică aci conductelor de 1 11 transport acc din subsol.  Detartrarea conductelor de distribuţie prin spălare chimică. n la ghenele de gunoi din cadrul casei scărilor. p d e influenţa soluţiei sau pachetului de 0 00l asupra consumului de căldură şi energie electrică. etel l n ci e 3 33 0 l 5 3 a u n sub A.. . ăenergetică din partea unor firme specializate (care să  Asigurarea serviciilor de consultanţă .... în scopul 0 N e b l eliminării infiltraţiilor de aer în exces.t d 2 2 22 a= P ea Σ d . 0 00 h ea so d Per p Măsuri asupra clădirii l î e ete e le N n so  Înlocuirea geamurilor sparte sau fisurate. şi Σ ie so i ol aţ ∆ . 2 adâ az 2 22 i b s nci 0 A0 A AA ă v az o mea n nn . l. din tel . 4 0 s l pe 0 00 ∆  Izolarea planşeului peste subsol ..

b x l costisitoare. ret sPo r ul e ăl S Po Aceasta revine la un consum anual de energie termică pe n apartament de 24.800 5 55 s ar  total energie termică: Niv înc kWh/an ă .024 Euro/kWh).2001) cap 0 în sol a ă sol ol su Po că  117 Euro este salariul mediu net lunarial unui angajat -r (martie 2003) Pode S bs aţ de 0. n adân Pod r date privind veniturile l ad ele ea cime n a ci şi posibilităţile de reducere a facturii ză ân 4 1. sol u A ol n c l aţi 0 n 4. ponderea facturii energetice în venituri. prezent. salubritate) r pe totale pentruuiutilităţi (energie termică. din aceste cheltuieli partea de 0 m n vel N n 4. Acest lucru se traduce în reducerea facturii de energie 3 n pe dul ă 0 elear 0 0 ul termică pentru un apartament cu 825. Măsurile de eficienţă energetică în clădiri urmăresc asigurarea confortului termic şi n a= ui Sa S + 2.45 % din venituri.460 kWh/an A b  total el 0 ui 2. n pe Sar a sol b ul adânc 0 pe ar  contorizare până la nivel de cin 2 225 apartament sol 2 n a N ul 3 imea sol ci a N şi  reabilitarea instalaţiilorzde încălzire00 de apă caldă menajeră 0 0 Po iv A =Σ 3 3 n ă iv Ca urmare. Po ui + 2 1. ci s 2 Exemplul 2: Bloc P + luluiEtaje. S a0. ceea ce ∆h n el A baz .60022 2 2 S at de 2 0 5 5 0 495. Consumurilee actuale de energie termică ale blocului 3. construit în d at h s ci ie Exemplu1: Bloc de Pe de i Pe ă m cret y a anii ’70. consumul total de de energie termică aldeblocului scade la 408.a 2 el reprezintă 55 % din ul Peret consumul actual. 0 ∆ h 5 5sol 5l rci ol a Peret 4 Ni a= recente ale APER şi IPCT*) na ul b d ele Σ . cheltuielile a ie 0.A ea r pe S n de ci Pentru a evidenţia importanţa u 3 deosebită a acestei probleme vom trece în revistă o serie de sol Pe a A ba ret 1. c ân ci a Ni 00 Faptul că. ne conduce îng mod logic pe următoarea direcţie de ea a = a d ul iv 0 iz = at Σ acţiune: măsuri de eficienţă energetică în clădiri → reducerea consumului de energie termică → pe le ol e Σ sol el ad ∆ ă sol g reducerea facturii energetice.000 kWh/an h eul ăl iv 1 ul zi n laţi Pe nui c energie termică (încălzire şi apă caldă): 743.e la e ve ir 5 55 A 5 ţi ec lul n iz o e 4.000 lei pe lună (la nivelul anului 2003).782 kWh/an şi la un ele de 1 ul 1 0y co e zi ul su a cost al acesteia de ccaA600 ar nd an (pentru un preţ mediu al energiei termice la nivelul anului Euro pe de 0 s r a 1 bs = ci pe pe n 2003ede 0. datorită relaţiei ce se stabileşte între om x şi mediul construit. 2 ui kWh/an ul ă 5 pe g sol  pentru apă caldă menajeră: 194. ad 0 ul sol 1 1 n re ân 1 1energie electrică. în5 ci sol ci 0 0 o m reprezintă în Po medie 30. n ∆ ân aţ 5 h ulu Po ul locuinţe P + 4 Etaje. 3 Σ 0 Pod u reducerea consumului de energie. ul d o 1 e u e 0 ui n A l co n d adân n nd 1 s cime e u en A a= 3. i tă ă a Pe a 0  20 % reprezintă ponderea angajaţilor.sol % cea de pensionarilor. apă canal. O componentă tele ân n ax 2 + subs a ci importantă a acestei relaţii o constituie confortul termic.1 REDUCEREA FACTURII ENERGETICE A POPULAŢIEI = 0 s 3.000 kWh/an. Consumurile actuale de energie termică0. câteva cifre globale pentru România: subs e ∆ Po ga olulu ul 5 sărace z b  35 % reprezintă ponderea populaţiei h de 0.200 kWh/an el ui -2 ată . ens ol asol A ol n 4 ul sol y= Se aplică următoareleul măsuri de eficienţă energetică:xPo n a ul 1 .o 5 ret ea ele î d ol pe = ele sunt:e = su 0n n sol a ul su 1 1 Σ bs  pentru încălzire: 493.vel le ui a Pentru început..460 kWh/an 11 c î x bs N ∆ dol ui 5 55 ol 5 A izo n +  pentru apă caldă menajeră: 250. a= a= g Σ ∆h ăl s Σ3 1 Σ IMPACTUL SOCIAL AL MĂSURILOR DE EFICIENŢĂ ENERGETICĂ ÎN CLĂDIRI .a blocului sunt: a a ivale pe sol leg 5 zul le ul 5 Podea  pentru încălzire: 301. înseamnă scăderea a b ∆ 0 l na facturii energetice hplătite de cetăţean. iar reducerea rci consumului de energie. Cae sursă de informaţie s-au folosit studii clădiri. y n l s Σ n 8. amplasat în zona bclimatică III (Piatra Neamţ). lzi ad a pe ci ol a Pentru o familie de 3 5 persoane care locuieşte la bloc într-un apartament de 3 camere. având 30 s apartamente de 3 camere. din total populaţie 28 a Pode 0. actuale ale populaţiei României. amplasat în zona climatică II (Bucureşti). având 50 de 4n cin N ol 4 0 Podea ol 0 garsoniere.. gaze naturale. de ul ax  înlocuireaui ferestrelor d de 4 5 Po a 0 A +b 0 2 a de b 1  termoizolarea terasei şi ea planşeului peste subsol Spe A . 4 subso ul sol es Sar . ret S 5 z pe ulu a pe ele  venitul mediu anual pe iz de locuitor este de 986 Euro (dec. o componentă importantă şi în prezent u A +b olul me 2. 2 ∆ y u h o dimensiuneaimportantă a calităţii vieţii individuale 0 0 00 Pere y Calitatea socială a locuirii reprezintă 0 A l ad = = şi sociale. ea le de energie termică reprezintă cca jumătate. precum energetice datorită măsurilor de eficienţă su 0 pe u a=Σ Sa d ci n energetică în me bs cu focalizare pe5energia termică. 2 elul ălz 0 ol ci d * izol 0 5 sol ul n e ire adâ adâ aţie nci 5 ului nci în 1 con adânci ui a me me le c 5 den mea= . 4.

ă Per re Per ax 3 subsol 0 1 d etel etel +b 0 ului Ae eT e adâ 0 Podea 3 3 33 4 sub nci e 3. sub 00 Sar pe sol nu în 1 sol 0 0cin sol mea m 0 . izol T Podea l 1 0 5 =Σ ului Aceasta revine la un consum anual de energie sol Ac pe. apartament de 9.916 kWh/an, şi la un termică 1 ului a p aţie e pe 0 ăl Pod Pod ∆ de cost al acesteia de h240 Euro pe an. Seeaplică următoarele 5 măsuri de eficienţă energetică: con m Niv nu 0 ea ea zi 0 Per baz r TTp nivel l 2 pe den T T pe  termoizolare etel pereţi şi planşeu la ultimul adâ . elul Are ă a e iz 2 se 2. Pod eSar solu nu  etanşarea rosturilor la tâmplăria sol ee e nci ferestrelor 0 sol subol Pod t mm mea y m mr = 0 3 0 eau aţi  contorizarea solu 0la nivel de apartament=Σ până 4 2 l3 p pcin lui ax pp a - ea . pe pe lui e 0 A. r h  reabilitarea instalaţiilor. de încălzireeşiade∆apă caldă menajeră e +b e 0 sol Pod sol e t 5 co 2 0 nu a r ea centrale termice de imobil 0 Sar leg Pere  montarea unei nd . Ni r rr u tele Ni l4 5 2 pe a cin aată Ca urmare, consumul total 1. energie termică al blocului scade la 148.700 kWh/an, ceea ce de ve aa r sub 5 ve sol en de te t tt a solu a de s reprezintă lul 30 % din consumul actual. Acest lucru se 5 doar Pod traduce în reducerea facturii de energie 0 x lul uu înc lui u baz u -5 ea y termică pentruizo garsonieră 2 520.000 r rr e pePod cu lună (la3nivelul anului 2003). t lei so ălzi so ăr ol pe = 3 e a . lul aa x ea sol ax Sar are pe lul .

0

0 3 aţi r 0 8.2 FINANŢAREA MĂSURILORui ECONOMISIRE A ENERGIEI DE cin t sol ui e Ni+ T 00 0 i e e ee e costă. Cum pot fi ele plătite de populaţie, în condiţiile Măsurile deb economisire0. energiei Pod a a o 4.0 e co ve T x x leg xx r ea în care în prezent mulţi locatari nu îşii pot achita întreţinerea, solicitând debranşarea de la nd lul m Sa e ta t tt 0 pe adâncimea= ată sursele de energie rc p en ∆sotermică ? r e m e ee o sol 1 Σ h 52 de s Peretele er in ă r r rr adâ Ni A lul at . In rezolvarea acestei probleme unarol important îip revine statului, prin promovarea unor 0. înc i ii 3.0 ysubsolului a nci er . i r ve n ui de ur 0 programe naţionale sol încurajare a ălzi oo ă investiţiilor pentru economisirea me energiei în clădiri. Sursele =Podea pe de [ o 5 at o 0 u A a= lul adâncimea= reo aa ba potenţiale deax pe sola pentru realizarea unor astfel de programe sunt: bugetul de stat, bugetul finanţare ur a a 1 Podea l Σ n Σ +Nivelul C r r rr [ sol local,ucapitalul ∆ h ză e şi fonduri nerambursabile provenite din UE sau din afara continentului privat 0 iz a ∆ 1 Peretele o xt ] iz ă ă Sa 4.0 ăă 2.0 ul h european. bsubsolului er A solului ol e l ol C ui Sa pe sol rc Per 1 n Podea aţ xt 1 1 0 etel aţ In favoareapeobţinerii unor fonduri] externe nerambursabile, pledează ca argumente faptul P rc er [ [ [[ insolio u Podea A e o o oo 5 . ie io ie P . a ar a că România: in l c sub n Nivelul ă 0 1.0 c CC ar le r sol 2 3.0 o  este o ţarăasolului [o la 0 candidată izola integrare, C Ca u o ] ]] de ă ] ga iz n ulu A a r ca poluator şi în acelaşi timp ca receptor de poluare, l o  este o parte a eco-sistemului european, n ba [n i tă C ţieol d m a 2 2 Po d PP convenţiilor de C aţ e  este o ţarăză de aderat0la majoritateam care a ] cond mediu şi de dezvoltare durabilă. P P u A e 0 dea ens P de stimulare ea aa ]l ie pentru reabilitarea apartamentelor proprii . Sa a ae în Aplicarea unui regim 2.0 investiţiilor 0 ns n pe t y= An ns r0.0 c y P rc 3 poateu fi realizată că a ax5 sistem r rr credite avantajoase, prin reducerea impozitelor, prin printr-un de sol r t ul y 2. in lzi r materialele termoizolante oşi =la a A Po aa aa r l reducerea TVA-ului la +b echipamentele de instalaţii, precum şi i 1 = n 0 dea a 5 a rn 3 taxelor dere a m mmi m An scutirea import pentru acestea.0.5 i pe a d x au le m Sarc 1.0 ee A e ei ul privind reducerea impozitelor la sol x ina Nu este de neglijat et nici măsura firmele care se ocupă de e + m ga l n t t tt c 4. + de ns 0 c activitatea detă reabilitare termică2a clădirilor şi instalaţiilor4 aferente. N ri u An 3 . b et r rr o 0 b r bază o iv de Prin Legea nr.325/27.05.2002, ul pentru aprobareay Ordonanţei Guvernului nr.29/2000 privind l i in i ii n 0 S ri = 5 S Sarc în el 4 reabilitarea termică a fondului construiti existent şiTe ar istimularea economisirii energiei termice, s-a c 3 is ar ina că 0.0 i i spe care oadeţin,c5 perioada de rambursare a creditului ul aprobat “scutirea deoimpozit pe locuinţa pe An m ci ci legat lzi t izolaţ x n ul so - pentru reabilitareade n ă termică”.- c cc t obţinut o pe + n c 3. re r r ie a 4 lu rat 5 a o Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului oo 0.5 nr.174/27.11.2002n privind instituirea măsurilor speciale o 0 st încăl cond b d u r zirea d nn de ens lu pentru reabilitarea termicăA unor clădiriu locuit Sur e st multietajate, conţine o serie de prevederi care n nc 0 c 4. a n e ss ude reabilitare termică y = clădirilor rşi le susţinei financiar. Dintre acestea -5 ar b încurajează lucrările a adân 4.0 adân s st t ex ul b 0 ct t t tt iAn ax cimeci az u 0 amintim: cime i ter 1 az ul 1 2. ie 0 a=Σ r cheltuielilor nio ă ct  “fondurile necesare pentru finanţarea rr e +b a=Σ aprivind expertizarea, auditul energetic precum şi e r A ă ∆ i 0 lucrărilor deh reabilitare termică a clădirilor de locuit multietajate nominalizate în 3.0 ∆ u uuiAn Sarci h dar S ie pentru proiectarea n i uul 2 5 Peret S Peret na de ă de i (e c c 5 ele e programele anuale se asigură din alocaţii de la bugetular stat” ul ele izo cc (An izo 3. ar ( fi bază subs o ci t 2  “fondurile 0 ci ul 5 laţi necesare pentru finanţarea tcheltuielilorb[ A (e executarea lucrărilor pentru reabilitarea e 2.0 subs laţi tt e 3 Sarci privind olulu ci n fi olulu e i i ii A e az termică a clădirilorede locuit multietajatefAn asigurăC]n se astfel: din credite şi/sau alocaţii de la bugetul de 10 n f 1. i a 1 na i n co e eul e co a stat, care va acoperi 85 % din cheltuieli, e i 4care Podeă ul constituie în subvenţie de la bugetul de stat... 30 P se ci i le 0 nt 1.0 Pode nd i idin legatpe % 1 e0 ul a pe ar a S le ic şi din nd fondul asociaţiei i c a 15 An ă de a g nt 1 en 2. de reparaţii al sol en de proprietari/locatari, care va acoperi 15 % din cheltuieli, 3 sol g ( (( i fizice” ar A i ( pentru locuinţele proprietate a persoanelor încăl at -5 ul A Podeci n izo ec s at1ee e 0 s m ă a locuit multietajate incluse în programele e e e 0 locuinţelor, n Pode yfizice, din clădirile deec hi  “proprietarii laţi persoane An a pe zirea pe n ul y= ă fn n f= 1 p sol et d hi anuale... se obligă să restituie sol terminarea lucrărilor2de reabilitare termică a clădirii sumele alocate la ul f f 0 ul e 0.0 20 ax 2i ii t ax d 4.0 ari i a 0. pentru4executareat lucrărilor de intervenţie, mai puţin subvenţia, în rate egale, cu o e An Ni le A p5 din bugetul deco stat Ni +b c e a c i în 1 +b izolaţie m -0.5 vel Sa 3cc a ul nd0 vel g n a Sa în i 25 An i ii 5 izo co 5 rci 1. ens e condens 3.0 ns că m e că ul rci 4ee e laţi ul at ul e e e - nt 0y =yax +b lz ul 3 = na c lz n n10 5 sol na nn c e sol ătrA nt el 0. de ir adânc ax Sarcina de t tt h de d h ir t-5 2
or

i ctul Sar 15 Sarcina ză 0p p ens în 4 2∆ h ză condens c , 0 ie cin +b o a y ax legată e e Te Sa ee a y = 4. 0PeretSa 0. = a de 1.0 că 4. c ele rci i m mp rci cc m ax Sarcina de lz 0 o 5c c20 subso 0încălzire ef 0 hh e de 2 e h h era na na ir (e ic bază 4.0 ef lului ba pe an şi cutur durată n de+b n leg i ii dobândă de 5 % ie o i rambursare ic 10 ani de la data recepţiei terminării de leg -Sarcina 5 fic e 5 Podea 10 p25 Sar t p a ată pp t cin 2pe solată legată lucrărilor”.0. ză de nt 0.0 ie ie 5 e Sar Anu a a ext de aa e a nt de 5 3.0 5Podea încălzire ul 4. 3. nt 3. l cin to l1 m 30 -0.5 a eri înc mm de 15 ml pe sol înc 0 3 4.0 0 0 ul o a Anu e e Te oar ălz ee o baz 0 ec ta Nivălz to 0 r leg l l1 2 n n ă ire nn rmp hi 2.0 ire ta 3elul , atăA d CALCULUL tTERMENILOR DIN BILANŢUL Anu [oC 20 t tt ,erat ă pa 0 l 3.0 c e ura l 3 ENERGETIC AL UNEI CLĂDIRI e ee c Sar ] 0sol denu e m 2. dT ului4. 25 ext 3. 5 ee 1.0 l pi Anu Pa 4.o l ll o cin l 2. en înc e oerio a 0 l4 m tel ălz er 0 0 pi ra 00 oo e leg T Căldura 2.0 1 transportată prino anvelopa clădirii prin mecanisme de transmitere, precum este 1 f r p -5 şi m 30 r rr fară ată aer.or această anexă, se prezentă pe scurt conceptele e ire A d er conducţia, convecţia şi radiaţia, prin schimbul de În io ,i 5 , m nu er de etrîn mod,,curent pentru a caracteriza performanţa termică a diferitelor Te , [ C de şi parametrii fundamentali, utilizaţi c 0.0 c] r co1 p 1.0 l i er mp iz ii 4. al clădirii. Acest fapt este necesar mai departe pentru a estima economiile de componente ale anvelopei 0 c cPa 3.i cc i înc efi 1. i at 3. -0.5 2 adânci 2. 0 1. e erat ol co 5 energie înregistrate A mea=renovarea/reabilitarea ălz e o u ci cl r 0o oo e anvelopei0clădirii. Important de reţinut este că întreaga 0 A 0 prin al ura ra Anul 0 0 de transfer de căldură. aţi ns n abordare corespunde unui regim staţionaree n ire e e r en at nu Σa∆ h cl nu ext me e 1 tr 2 t Perete 10 f ff t di u aa l0.0 eriof trii Anul tul co A.1 TRANFERUL DEl CĂLDURĂ PRIN COMPONENTELE ANVELOPEI CLĂDIRII le 1 uc iu ii u e tot rii r 3 subsol 0 di 1 ară i co 4. 2 nd -0.5 l c c tie 2.C] c l x al 5 , clădiri, 3. A ului de este dominat de conducţie şi convecţie, deşi a În 2. A transferul 15 căldură prin cpereţi0şi acoperişuri rii [ot en nst Anul 1. 0. te i sa e radiaţia este şi nu 0 nu Podea ea semnificativă uneori. De i ii t , s 0io ee o Pa obicei, pentrude 0. eru 0 0 componentele supraterane ale clădirii, se consideră 3 e pi 0 sa rc x l pe unidimensionale, cu condiţia să nu existeripunţi termice y (efi ra l valabilă ipoteza conducţieisol 2 importante la colţurile pereţilor Anul er 0 nn t t n ncti o in 20 4 Fluxul de cie rc 2 = sau late capetele plăcilor. Podea 5 căldurăme tt a conductiv transferat printr-un perete omogen sau un strat de acoperiş, 4 ta t ei a de pe sol a ri nta A ax ilustratat în figura A-1, poate fi calculat folosindulegea lui Fourier: in trii u ul 3. -5 ri 2 l u 0. a r d (efi o ech 1. 0. l ll d 0 1. nu 2. -5 Niv 25 +b ld 0 al 0 dă e 5 a l 0 elul λ con cie Sa o 0  = A ⋅ ipa T 05− T e [W] 0. e cl bQ (A-1) nta r e[ me sstr s ,e 3 Anul 1solucd 3 ,i rci 30 0 t δ uct t tt ech 5 ad Anul 2 az ă bC nte A 0 na p o oipa ] iri unde simbolurileAnul 3lui Tem lor, iei oo p 0 [o nu sunt: a) pera de 10 -i, 2 az ti P me coe (efi t tt i 2. l peretelui, tura A - C suprafaţa Anul 4 P m2 1. 0. 5 a) ba e 15 sa T a antel a ] fici 0. aa e 0 4 -5 1 e P cie Anul 0 Ts,i - temperatura interioară a peretelui, °C r exte ză 5 r l ll or, 0. e l rci P nta er 0 Anulexterioară a peretelui, °Cd 5 5 2 rf rioar ent 0 d coe 20 Sa m 0 na Ts,e - a temperatura 3 o ul a ech rf -5 Anul ăp 10 rci e dd e d izol de izol ipa dfici tot λ - r conductivitatea r m Anul 4 termică a peretelui,eW/mK 25 o [oC] aţie - e e r 1. aţie ba3 na r eent er 15 al me m 0 0. 20 re le i δ - a grosimea-5 25 m at con 0. peretelui, Par i 0 con za0 de 1 ntel ul t mPentru a 0.5 a ame transferulpde căldură prezentat de ecuaţia (A-1), se defineşte o ga a u m 5 0 caracteriza den 5p p pa 30 den ) tota pie or, 30 n 0 tă e ra s il i ii l de sau P T 0 de conducţie unidirecţională Tem în câmprcurent, în mod similar cu rezistenţa A a s trii 10 rezistenţă termică rde coe l Temperat A c epier perat= en n e ii t e ee c de ta Ohm: y = y er electrică din 15 -ura lui con legea ri fici ln deri ura xt ax r ul ta 1 e stru adân ent r rr l în ax fom c r al adân ul 20 0. 25 er 5exterioară ctiei Tcime− T d dd aδ 0. +b p1 eo căl cime o 5 A s+b ula dal exter r ii n cla s ,e [ 30 C] ,i 1 2 d e 5 R = io Sarc e e=d ioarăK/W] n e A n zir(A-2) a=Σ Sarc er c e diri A cla [m Paramet cd (efic a=Σ Temperat i ar ∆ hcd tota r rr i λ 0 [oC] mat Q r ∆h e diri ina A n es o i, ina de n rii ura r ienta Peret l ir i ii r a ă Peret de n ur sar pier i, - Par nt ul rt de n Această construc ul 1exterioară echi ele ele 2 g i a2 [o rezistenţă este caracteristică zonei centrale a peretelui, unde fluxul termic este i ame cin baz 2 sar 0. baz ul subs s 0tiei oC] et sepam subs deriînaiacest caz nu eA gr înfluenţe de 4. muchii şi colţuri, pe unde [ 0 i a există C a perpendicular pe perete; presupune că aa cin trii la a alA ă 1 xt u t izola ic entel olulu fluxurilor5 ă e bi- şiet 0 olulu Paramet l, se pierde căldură suplimentar]datorită cla l ll , termice n tri-dimensionale. i (eficienta cons i Sarc de Sarc n a rţie s rii 2 n ul c Pode 1echipamea or,P Pode diri s truc A er ic baz nu numai pe ina muchii şi colţuri, dar şi prin anumite porţiuni ale ul de Călduraconstruca preferenţial An cc a se pierde coef aina la n io a An ntelor, a cbaz ucond a pe pe c a er 3 ti a) 3 tieilegaul arrelativ lega conductivă scăzutăA e la rest (în general, la îmbinări). În acest 5 icien sol ul anvelopei, ul 5coeficientclde o rezistenţă i,lr l ll r sol cens caracterizate a r tiei a) tă geă Pe A tă 1 a (efici c sens, tiy =defineşte punteatula Pode ca reprezentând 2suprafeţele locale pe unde se pierde mai multă se 1 termică, sarcaa c a 3. Pode n i a ul total de ina Pe enta A [o a pe rf An dd i pe de ti ul cl ax An (eficienta total ade in d căldură decât în medie. Punţile termice d adâncime la creşterea pierderilor termice, descreşterea confortului conduc pierderi al e 0 sol ( ul rfo echipamed dem sol încă n prin favorizarea apariţiei condensului pe timpul or de i ii n echip caC4 a încă ul in (pereţi+b ulşi umezi) şiir deteriorarea baza=Σ rm clădirii ∆h 3 i reci 2cladirii, la pier Niv structurii e di e Niv m An 24 Peretele amen ul lzirea Sarcrece. ntelor, de 2 0sarcina lzire termică îl reprezintă] planşeul de beton neacoprit de izolaţie termică r sezonului Un exemplu de punte a)a r rr a fi 0 ii deri elul An subsolulu telor, cl ri ( ina An coeficient t ant 3P ul an elul i i este ilustrat în -figura A.1. baza) la îmbinarea cuul totalTde(uvertical, după cum ii peretele al ri ci ede ul 1 ul i a ta id sol Peri ii d coefi A a5 ie 4.0 a 2. sol pierderi al fibază 3 2Perform n Ane til cladi 4.0 forPodea pe cient dir 3 , ,, e i (u ,e en 5 en n 0 ulu cladirii, ci An 5anta m iz rii,c ulu An sol erg ul ul ul ma til ria Sarc er ta energeti Podea pe An i pe sarcina dear sarci i e 4 0 2 ul b s sol eti total i m iz o ina ul ge nta s ss b ul e 0 aa a de baza) ra i ca a n nan An 4 a ar a legat 4 tic ene aca pierd 3.0 rz Nivel 1 3.0 -(uet ic ta Performal de cladirii ultu r rr z st h 3 3 ra e bazaFig. A-1rgeul a An alunei punţi termice 1. a a Ilustrarea tilri al eă de anta a c -5 cc a ul tic ccla eri încăl -5 0(utilizari e ) r 5 i5 i iz ex c cla i) solulu cladi 0 energetic ale An ep 5 i ii ) ari u dir rii, hzire T a ul te n di ana nn P 2 Per c a energiei, e n c 2.0 clai ii An 2.0 al o na i 4.0 0 e 4 ri er for rii 0 sarci 0 date

(

)

(

)

p

oa izola ti m climatice,gi ma (utilizari

cladirii

(uti

P a a aa dir e ul de e (uti n e r na 1

m er

m3.0 ra , 0. 0 Perf recente, cond (e ei e e ari (uti ee ri f energiei,ens ene te e 1.0 liza o ul 1.0 5 r tu ale orm gi 0 tipareC] d de , fi date o ei,u 10 ra 0 P yat rget ale 10 r 4 n 1 dl rib bb ene anta utilizare a = ci ene climatice,e 1 brgie o dact r te 2.0 ex a ax ica energiei) e a a 5 at rgi ale aa m ener te ie interventii r, 5 zz a -5 m zi, l te 5 r +b a nt 0. cl 15 Modelu ene ec z corectă apreciere ei, 15 termic prin1anvelopa clădirii, rezistenţele termice în cămp curent cli o Pentru orecente, Sarci clad a transferului n ri a aa dat getic 0 i i 5 trebuie corectatetipare a m punţilordat rgiecare există0.0 m la orice construcţie. O astfel de metodologie a fost cu de termice l influenţa a 0.0 a a o a a inerent cl r, 1.0 oa Invers de irii n e (e i,) ) )) t 0 i e al clădirilor. Valoarea corectată se notează, m na e Ce utilizare romănesc adoptată în Normativul aat 107/1997 de calcul termotehnic ati 2 c ră 10 bază t fi dat cli clad c et 2 o fi ce 20 h energiei)Sarci (utili -cli 20 a irii- 1 ci m conform acestui [Utilizare cu R' . Dacă rezistenţa este mediată0pe un element al anvelopei având o o componenţă normativ, o adâncimea=Σ ∆ ic zari at a Pmat hi 0.5 e P PP ma ri 0 părţi 0.5 5 ci , Modelu ale Peretele (de exemplu, părţi opace combinate cu ice, 5 vitrate), rezistenţa se notează cu R' m . e C] 15 na a e, eterogenă e (utili ic p tic cli e 0.0 e i e subsolului fi lenergiei Inversin ener e, 25 ee e zari int 25 P nt mat rinte legat a e, e r n er la poate rve ale fi Podea -0.5 pe sol ci Conceptul dec rezistenţă termică ice, rr n extins şi a2 transferul de căldură prin convecţie (numit şi 2 aUtilizarede giei, int la ăte in m n t f f ff ntii 10 ve 5 Podea pe sol o suprafaţa superficial) carer apare la rv date interioară saueexterioară a anvelopei clădirii. Pentru a calcula fluxul de căldură e a 5 te cladire e erv 20n încăllegea de răcireinte ooNewton: 2 e eluior energ nti u o n prin convenţie, este utilizată clim ent rve rec iei, Nivelul solului a c rv energieie nt zire 30 rr g 15 l i 30 a(consumunt atice r rent date 0 hi t r et el ii m totalst 4.0 = α ⋅ A T ntii − T  l la de Q re g e, ) [W] u (A-3) 25r ii , (m m e m rec s ,irec )m e i( eclima cep3 nt etcladire cv o o 3 l Te atipa tice, 2 a e Te energie, re inter a ent aa t u ii r, ent energia ta nt 0(numit şi coeficient superficial) la suprafaţa (consumul unde t α este ri termic mp coeficientul vent transfermp nni 20 0 A t e,n nre convectiv T re ct ce de c e, utilizata la a peretelui. Rezultă căinter 5 m ltermică convectivă unidirecţională itotal de 3.0 o era t tt de venti e, e interioarăera exterioară ii o sau rezistenţace nu nt i tipa c tT tip consumat 30ie d tip e ta tur cenergie, tur l1 e asociată transferului dee,căldură la are rec aaeste: i suprafaţă aa nt rece ef a util 25 i m nt orii finali, e energia ti l aT izar recen arel a o A de e, nte,A Tsde e ) −mi( e ) ic a Anu 1 e p p ,i( utilizata la (e p d Te 2.0 = ie ext ncoeficienti( e ) tipar Anu ext e a = te, l 1 3 or 2K/W] nu (A-4) p R [m ti util utiliee a l 1 eri e ul mpcv e consumat,ar fi e αi( de er ie eri st total de l2 er e de nt Anu cv n nnene tipare )0 , at pr izaQ zar n Anuuti a pierderi finali,e ci p Anuoar rorii era al oar rgie 30de T c A at a e l2 utili ul re2 e e ee l ur ar cladirii) d coeficient1.0 en ie l 1 ă tur d ă nu ur i) utiliz liz ene ec e oa e zare to Anu uDescrier a Anuar o e ul total de c r r Anu [o a ta [r rr l3 a are ene rgie lM Te al 3 m efe dri ct ext ale a ta l 3 C] g ea ec le g ga energ e ic e d l 2 C] pierderi ut ener A i)g p xt l rgi Anua od al cladirii) ili hi cladirii e AnuPa ie eri 0.0 giei) Anu Pa ee d mp a nu izol xt e e iei) l 4 er ie ut d izol M el era ei) l4 en er cl pa ri l 3 ra iDescrierza oar l 4 aţie er d (imprejuri t e Mo er io ili aţie ra t tt iul tur -5 at nt od a -5 m alAnum (e ă m -0.5 ea re Mo io i ii r mile, za ii pi con con M elu adel ur ul gi ar d en cl l 4 [oC cladirii ar a toă re er den etr cc iIn ext -5 den et fiplanurile a c c del 0 od l ul ei) o ir tel e a -5 ci ] 0 constructi (imprejuri d iă s a a ve Inv e ta[ aii rii en ul s el riio aa i eri or d [ In rs oar ei, Pa n xt l C e mile, er y = y= i co co , M ir C ra, echipame ve aa ( planurile er Inv ax i 0 ns ta Fig. A-2 Prezentarea conceptului de rezistenţă termică unidirecţională Uti ers 5ul ns izolaţie ă 5 er d ] ns a au ii ec 0 ax o ntul) co In tr] conden [oUtili io eP er constructi al rs tliz C 5 tr hi m ef gi ers +b +b a , ÎntregulModelu d sistem din Util Sarc Pfi are zare ar pi gi poate( s ei, etr ei fig. A-2ve Uti astfel ]caracterizat printr-o rezistenţă termică globală, egală în cl Sarc r a ici u c c 10 uc yc= iax a10 ă că, ei a c echipame a acest s cu sumaiil en ) caz uc pa rezistenţelor înseriate. Trebuie reţinut er dacă transferul de căldură prin radiaţie este izar ina el r rs tie l ll l a Pa ina liza ci o a10 tie m lt d ntul) di semnificativ înen direct M cu convecţiarea ien ra comparaţie ea de termică, acesta[este cel mai adesea inclusde forma unui termen sub cotu ener ul a )n 5 Ut i r +ba i r a aa i 15 ri 15 a z ene baz enetransfergiei C prin convenţie α , definit mai sus prin ec. (A-3): nsl de corecţie α radModeluo la coeficientul de Sarcinametermicer M adăugat baz Ii m a l ili (ef dd erg ci d d i, 15 (ef tel l m rad rezultă ] d α tot=α +α rad. or tr to d coeficientului ici deiibazătrila prin exprimarea forţată aă legii radiaţiei StefanValoarea rgie ă za rgi i aiei α i n n et o s ici <10% e lui la Sarc iz r 20 al et e 20 uctal directAnul i Newton: ent Sarcinai clad Pvcl d a Boltzman ent forma legii sub , re ei legată 1 Sarc ri b ar r rr i la ri r coire a a adâncime ina a d20 co tiede l1 clad ina e a ala i cla ci er i a 0 lega CO pi ir de a i e ef i 2,mAnul ire lega ec 4i i a nst 25 r di a=Σl ∆ h 4 au en T ec  Tn 25 cla,i ii ldir= (cons aA c Peretele α rad iis (A-5) z er tă b25 Qrad <10% 02⋅ A(con ,i( e ) −hip încălzir umul ⋅ s riTmed ,i( e ) − Ts ,i( e ) [W] ici = ε ⋅ σ l c (ef Anul med tăer diri( e )e ru a u hip U a m i,o subsolului 1 de ae e a en icide total d de am gie o e 30 l CO2,x I sum încă am ( (( (co cti 30 et sa Podea pe ) til n ri l undez tu ent m 3 ul e ( 4.0 5 încă n an ent i (co u Te ent uu nsu de Te ri st sol I e izrc Podea[0;1] (se ia din tabele) a30emitanţa a al Anul total lzire elo de e ei l u ∈P pe lzire energ ε = elo suprafeţei (sau factorul st emisie), valoare b mpe nsu t tt n (efi mpear r la 4 mul ie, e ) Tem to -8 ec cl v 4 dea 2 r,t r r, 4.0 4.0 universalăcie ratui in sol n ratu ie σ 0 Ppera = 5,67x10 W/meK , constanta mul i ii e Stefan-Boltzman x cla ad -5 tota energ c u tal r ea v ener z u 3.0 ra co l ll lK (de ra o Nivelu turaco de hip mediului înconjurător, r de nta ex., 10aC+273=283 K) 2 izolaţie iri di tota Tmed e temperatura r 0 gie, = ln ct f ia a) exte efi i ii g ech exteoed l e exte condens efi pi am l ct ene utiliz de 0 i, re interioară/exterioară a peretelui, K 3.0 ie Ts,i(e) rrioar = temperaturasla suprafaţa cie o ener ent nneie solului P 3.0 ene i r rioa ie zz rgie ipa rioa y = ax +bcie er sa r z z 2.0 ata la b (co ntu r f e ră rgie convecţie şier i s Fluxul de ntu de elo 5U gia în total prinaa e me oră stradiaţie este apoi transmis prin conducţie prin ig , rc Sarcinaăde căldurăr, transferat bază Ope 2 cons C] o utili m o [oC]lclădirii. Coeficientul de[nsu l a ai căldurărgia(esuprafaţa exterioară (convecţie +radiaţie) au [ r C] , r ti 10 anvelopalegată de încălzire transfer ene umat i (e Sarcina tot rirare in z 2.0 2.0 tot r rrde nte Parulafi U mu zata co 5 a rPar ei Par ene 1.0 lor, a rgia e , 15 f ti fi normalăli l 4.0 ame valorim proiectare de z la o de al al efi pentru condiţii de alii i ii dşi altele pentru condiţii de vară. (de exemplu, αiarna = 34 iarnăutil oriiam ct a) n la ci li tot ,e am rgia coe cl cie ci Ope finali tot t 2 atrii de ad Aer a cons etri de aa a fici etriie P cl e utili aizat vara ba , r a 1.0 e al adâncimea= ent z W/m2K pentru rare za 20 aerului de 6,7 pie şi la tot ,ei = 22,7 W/m K pentru o viteză a aerului de 3,5 m/s). o ntu a uma 1.0 zata t α , m/s a nconpie iri viteză r ld 3 m ideΣ ∆ rde l ll a ent nt a coefi i arf l insuf25 torii 3.0t rde normală h 0.0 ) con a e con di Coeficienţii dei, transfere termic pentru risuprafaţacient (e a depind de poziţia suprafeţei şi de direcţia a stru a icien final con lae ee e ul interioară r 0 ene tot Peretele e ri con-0.5 t pereţi verticali ec n sa Aer actiei căldură P aexemplu, strsubsolului su tot str fi oşi flux de căldură Te re ul rgi alec i, n fluxului de pentru orizontal, αi = 8,27 W/m2K, al (de t e al e 0.0 0.0 su ee mat total ci hi a e e hi e e(eficcla rc deer 30 coef ucti cla sol c al ucti(crp insufe 2.0 m e, Podea pe t mat n norii de pentru pereţi in pie Tem icien de căldură norientatei esus α ir= 9,24 W/m2pe în timp ce pentru pereţi orizontali şi flux ene dir sol l de în m K, n p fo n nienta pe icient on a dir a -ei Podea c fina e orii e a r e pierd su rat 0.5 rgi ii, e e g eechiii, a rde perat tule 0.5Nivelule i pie (efi nt am n fina l 1.0rpamsar de ri m ura total (efi sar r rr m rde al amn r m ur a solului li, eri e r cien li,i gg a ri cien te e exter den ba al g e a util cin gcoe cladi adâncimea= ti ul a gi cin gentel ta ec nt r ta e coe fici rii) za cla ioară pier nt ex iza a im i ii t al echihi ael Σ tot ∆h nt [ei o c eor, a echi fici ee i cla a ) C] r e eent Desc Peretele gi el ter ta al a ticoefde P dira Par deri pam de i ii c diri pamp eor ei ent ul 0.0 it or a n io la ii, e la al g ba de , rier subsolului ba icien ente ente

[

]

[

]

C

C

[

]

[

]

D E D B E A B A

Aer în Aer exce în s exces

nt j =1 legată dettjeE Rt . conductiv.0 are in rec ruc are manta rf iin fi am la n p e eutili de te(A-8) arată clar cărece de pp ade căldură de la compomenteleal p Ecuaţia la ent venti re transferul B anvelopei unei clădiri scade a tiei4.0 e 0 e n % pera bază e i. g e iliz ei. e e atic eluee z mx r . l1 deri lcoe 1 m ns (imp lr Podea pe sol h to De rile en e oziţi cl fici en l ll e rfo uti ta o( Anu Peretele Anu De 0 rsarci clădiri. jla   j =1a) ic nt atice m int ei.0Cenerg tip rece D ta ti ti n o re etri <1 A condens ni global U. denumit z(con ili ) n Transferul UtI giei ei dintre subsol sau conturul al de cl căldură al ili nn clădiri n 0.aa d ar coef -0.0 E i ii podelei la iz e rii M sarc a I ire e co n d ree ) la a i rB ad ina o 15 f ina en Utiliz er en n e n ns er ) D cla B ee s eener e el ars (cons oi de 2Anul 1area gie claar d 20e iri de er i ii A er d dir Anul energi gie. se total de alete en a stru aceste finali.id i ii d or. rgi diridiale anvelopei clădirii (acoperişuri.e entul− Te =  in i az 4. a) r 2. gi 2 0.i e.er ie Peretele ic fin i aal za) 2 (c ar cl cla an αir = a) W/m2K. (eficientailiz ri total iliz t tt . g. (im e ma ad pierd iei.deat P e te o e. ale erg e . ii tt clim odcladirii.0 aa u x Util etil Anul 3 a Util a energie de 0 til er ex i rs iza ileniz Anul ia z ti er gi veu al Aer pier iza iz i) l A. 0.5 a re me a e iza ci e n e d dd r ucti utili ili ef ti ucti en (utiliza re utilin e. având suprafeţe marie alege en în til M 10cu volumul clădirii. eclad e.0 de 4.c cu uneleo ipa util de a nt sar str ie giei) e% e i r c ră deut tipar e. Te gi e . v inte P rv te e. t tt e VB energie. co giei.e Mo 2lK/W] l ri tie cv a) iije e ica a) a er dal ad . iz er i ri j =1 . uti aa A are nte.coeficientul valori pierderi alrezistenţei Rt.(uti rgeinanrii y =gaxenergiei) . s-a presupus că suprafeţele şi nt (efici orientat t subsolului nt diri mile.zari dat i A ener ect gi A in at diri dat taii i.0 al şi pământ. este în za e D oar rgi al bidimensională a transfer de căldură prin esenţă problemă e l de clad ) -0.0 e m con interioa re n de nt con are e e are interioar pot fi iînlocuitetii are te. i rii. a cladiriiene e.0 baz 1.0 u O od icclimati rgi giei4. er r diritr gi D es n iv u en umul i baz . cla etri suprafaţ ta suprafaţ nzareuti rv e. str Aer insuficient de ă re Sarcina -0. deoarece ctie consumatorii at cladirii) Sarcina i. rioa rec sarcina a atic az in rioa nur N cl bază o . (consumul foloseşte coeficientul U.mbaza) recE [W/K] at [o C] dir iri m e de ii m rven tip t ect r tipartip . 3. en ce util e de ntu nor re r on r d na ei ic e e ale Moerg nt izaza utiliz D ei 2. coeficientulnta dettpierderi al cladirii. total eiO g ggsE e v rii esingur nivel. ar ci in er VB da a cla a . tel ctie i Căldura e cladirii cli ut Descrierea al transferată prin Nclircomponenteenda legată cla e a echipa CO rii dale totală en geti ae e V tul d C i i. B in a) cli ic mpe int total detic  ener ) c  aer P e.0a(u Anul ti uld Utili mal ntul e i la er cl e e Fig.0 r ea l za od a a l mtipare el Inv m coef di. a d mil tot ratu inter e clădire este coeficientul de transfer termic t datee ic Minn od ic Un alt te ticdeale caracteriza călduranltransferată prin3. ic solului a or m deet truc crie ntul or Anul 2 de ntulel et di deri t tt t ti ic al (impr or d l deri hP i ba tiei rea en ie r a e total m Anul 3 baz total ic m a CO2 aln ee e e ecla ejuri . dpoate fi determinat prin rezistenţa termică ti n co ( când g an ei. at deut e at cli (imprejurimile.sarccomplicaţie în plus a cl u cu un de a raport n O 2. .0 z recente od ul ili iz re a zz o m u ic ulCompoziţia g. e orizontali an flux de căldurăclad de în jos Anul 46. ).i +rde R e + e ccv . ei ile e di 1. ii nt atice. imilTransferuledemt m rii ii clad ge mm an cladie l scr căldură printr-unuu m ier ructi at d er figura A-3.convecţia de la aerulaaînconjurător.0eic nt za te M pa enen giei) ti Aer e a ti giei M t tt i 2ei) d ta di Sarcina de izolaţie ta B ) el ia i ii ) Inv ) p e2 O )i . sarcina e baza) er a 2 e sarci l) n 1 i) di condens di na de U = 10 [W/mee t ta e. date climatice. u at erv da ma zari CO ratu erv pierder c giei.a.  mpe izolaţie juri ul . B izolaţie 1. energia utilizata la ta (eficienene componente au total de mici ale20 ferestre. Pentru a atinge acest obiectiv. g ir a aa n ef aderi cpier 2 tori C] adâncimea=Σ ∆ a 2 e.mzdi dd e încălzire bază 2. Utilizarea energiei la cladire erg iz mici ormcoeficientului sa e(de exemplu. date n ul ) ie u ener ) u a e y = ax cien +b n ti a a ul cien 1. . rc opaceiecu valori ari anta dir a U Din contră.5 t (u la clad M ilin di al D r rr ur) 5 s C re Inver ea a r ul Modelarea matematicărgiacestuiaveste anevoioasă aa ales în cazul clădirilor rezidenţiale sau r conducţie.12de c ant în aceste cazuri. pentru uşi sau re con nn r ale a efi izolaţiile termice).a. ferestre)V erg dată de: 25 estem constructiei. e e<10% giei. j rveni) ea or ta Perfor nst Par Par ect =1 ent tii e nt condens ri a i ii e de n condensfi inter r v ii i tii e.0 i 3.. Sarcina x de l o ute i ii rec m inttii giei. i pereţilor r e 0 a a tipa tia liz en izolaţie al r a e O e x ech se poate adăuga o tipre recentermicătipa liz r rşi acoperişurilor der ferestrele mai vechi şi mai puţin eficiente Operare normalăc cren iar ii. interventii r rr i liz ale (u li. r dcladi Pea enta Compo irii Anu tae cccv Pe pier aul (c Anu a a pier diri ta a c Podea pe sol adâncimea=Σ ∆ nu reflectă radiaţia termică şid emisivitateai) planu ε o= to 90ii rf a echip au deri i)ul -5 termică a 0.0 irii.0 oi mod rv ns a n al in date = ent +b e ent ra e.. ta a Pe a ti li l l ul gi Mo de interve M Mog cl ut pam de pam Sarcina n 3. ar SOL l ee % Ut Mode Ut readi er ia e ri li Ut ei rs l ener gii deri -5 rea e eI ar n tic deri r u iliz ene plgi podelei unei 2. specialiştii preferă săen e a ari rezistenţa termică Rt pentru elementele de construcţie rie folosească tica cogi Sarcina pa i uctiei % cl sa ni. ier 10 i di coefi e.duble/triple. ener E g i. A-3 Rezistenţa termicăaglobală a unui perete2sau acoperiş multistrat en d <1 (u en total încălzire total rs ve c im el er ucladrs er In zare ă n dli a 3. ii amîncălzire C e. clad i N (util maModelul al A ati efi date ipa r r  clizari tic or. l ul solului Podea din de Anu irii.i ii p Utilde ut i) ntiiM 2 ei del il O ente di del lu legată de Sarcina de s et a le (i a izarlu ili M d z or lor. ul erg to er e rid bază echi condens r ea to ers o re iei) Mo A echi o ce. după et ir În er n un amen rejur al const ic ns iv i ii scr rm din a ta Nivelul 2 subsolului a u liz l lent er 5 2 iina arătat înm a telor. 25 ili ener cl ech uşi.5 M Inv are Inv ct rMr rr pi e eneIn re 4.0 l r CO del i ut ta rf ente y = ax +b cl .0 Ti − Te [W] (A-8) A jaz direct ale de e e intul m i ta e e. condens e iM e. Anu irii. .r me e izarircclb A j za  N cl e m  A dat ta % (im rd coefici cli cl tic er b ceirii m 30  ale me eT u  cie la clim at Qcond =at 30 jU e.eplanurileca a cl B za <10 di cli mentel dat (util tot e 2.2 TRANSFERUL DE CĂLDURĂ ÎNTRE CLĂDIRE ŞI er 4 ire ge pier .l 2. ) ul per lor. pereţi.m gi (utili bază p ei de d n nstru rc d 20 iei. Parametrii constructiei entu ma ici ma er al n n erget n nn mil cl n al er e (ut di cla diri (ut ară eoC]dir ii a izolaţie en gi mil e. echipamentul) ei. re ent acl A v ent ati erv date ră ileSarcinade dir ii j e.0 e ri e gC mal legată de ef zareta ti a g c zare erg e izolaţie p l) g de ie r C i a a încălzire te e deliei e. re re are a ar a clpet condens (efi iei energieene M et u e O ă enere ar ic ba (efi nt . m a a ea ta d atunci bazatic include şi ul ( a l 3 Podea pe sol sarcnt ir ltot tic 3 to li u Rt: et ta ri cient plan sarc att 15 i 1echip ul e ul ns Anu e t tt cla en ea Anul ut globală a al ) ina la ii pi to Nivelul ina ta urile Anu z ul ti ii 20dir pi Anul tr il cla i ii r 2amen to er ic eni l co l 4 solului lde 4 Pera a total cons de N ac cc e er de ta (u i c li er Anul 3tul) iz uc pie dir25 ns d ta a er(u de -5 -5 d r eAnul 4 baz zfor cl e Rar baz cld 30 ii get [m u til R (A-6) getil Rt =truct . b rf ns exte cli ca: m pla rf tdei 2.Nul entD cl te pi at rece r n m .0 A ) )) i gi uce 25g ec eener gi l er total ) c e la e Anul 3eiU O e al ei es a) U V gia ei (ut a) ei tie ei Ope la e l 30ie i ∑ ∑ ( ) ∑ ( ) ∑ ∑ Aer în exces CO Ae r în . = ax +b cu creşterea valorii rezistenţei Rt şi scădereaavalorii coeficientului c . ener cladiride re Sarcina 0.0 ră ad lz rD r er or nte.0 lul ianei 0cl ene i ee n n a asum za e deasemenea cuplajul cu solul. ech e i ipa e ili rii e sa e încălzir ma en iei. y ax ra ri int al u vent 2 n e. definit e. cla iei. en ener te exte iiti COel erv climal e. i . r rii (utilizari ale energiei. pa i al a nte. c VA Te VA B (utili  j =1pre ntulccct)C ma enerpimRt . cum este ge perete sau acoperiş alcătuitpe sol N straturi.0 icie Sarcina f pr ri e an ri In de e aul ersa ar ee elo ers nor icie ej er u ers ve utilizar In i a ei Anul 1 drgie pi C eo aeeel a a ta ntul legată de i ve ur d 1. o A (A-9)C] ce K cond e= [inte jU j = ce ent clim co e. yr e esc <1etica a dir i i.c ti a Podea ă nsu totalPe fo cin trii rii) coefe pe solcl coef Pe dpier clad erro ld de a o c d ma [o a r Oer cons Des icie rfe dd i cin icie nt gef a Nivelul l gi de rf pierAnul 1 a irii . Tempe del d i m -5 anta0 cl5 ticiz10 al 15 20 (im prej a i e Per iri25 n 30 Pere ar ee iri ri ic 0 ar eri echi 0al al a cladi Temperatura exterioară [oat i al ul ratura cla for C] a (ef e ene ie al uri sau al i coeficientul i n pam trasferi dei căldură U:or global de for prej ii t e cla 5 5 uri exterio dire pi cl en a rii. 15 tica le vv con irii en til (utgi er ul De obicei. gi ali.re o za clad a mai irii. del sc nuri p hi n ile t constr <10 Perf ei 15 Modelul Invers al er +beie r v v .e Para r pla K] (A-7) 10 e Performantaienergetica Mo De ari e na ari gi eneer e di en er ec e pla metrii C nur tipare de utilizare a riier baza) gi Rtrge ale recente.[ ii ct d e de nta fi eica echipamentelor. orcl perete sau un acoperişnconstăal ef mai multe straturi de materiale omogene.

di eneru claale baza) er ut i. e ns en e ParametriiTemperatura g rece al (eficienta ilr Ae e i echipamen al baza)ll l ll rejur ato (c um irii Co nte. tu Mov gi energi n Mo ad rr g p ti d energiei la Modelul e en r e energie. a coeficie intAnul 4 n ie. Ca urmare. u o a l coeficientul econsefi to coer urile cl zaren efi construent crie ir (utilizar cladirii e tre e a zare (eficienta crie a ee e e e e a cladirii. m ul 25 l e nn u a condens la suprafaţalprh L Tli−Tsol rii ergu nApodea T i−Tsolnt+ U v. date energetica ul urilModelut De uril du a ul dir CO u d l ectdir ili claat )ct a Utill Invers 2. ener e. n ile ectU atr mul la total cladire a pi l ef r a rej (consumult de g n or energia rej ta ti a e total x V ut de coeficientneC co n norm cl de (consumul t e uri o n uri ici urier total de energie. ec baza) gi ei n e climatice. ul ar cladire u i na riito e r utz l ulutilizata (( n (consumul Utilizarea gi sum m er sum (i(z (la. su cladirii) coi) C la coeficientul gi r laC co t tt t n co pi nst O o con(imprejuri t nt ntu ule m coeficie ei de g % a o zme afaţ total Vn g m Descriereatotal de con ei e O at al mile.placa L T i−Te ce. entul ene atore. ar rven exterioară 20 al 25 e irii ns di la solului.) ii)l e a ii) za diror M ve iza A. conductivitatea termică a VA torii este dată de cl la er ii d re e ata calculelor mareavvarietate de25ală x d proprietăţi ale m etrii a rge rge20 ns Anul 2 B ofinalns între 0. i ale en a e aa (utilizari a ( echipamentel a echipa tot . pierderile prin subsol şi plăci pe aimil rii Perform a de clad C ut ee constructiei exterioară Este de reţinuton în calculele pentru consumul fin energie energe că. ( e pie en al la tul) oa del pie rr m ri prej a m tii pl prej a M a r r direct a o del sarcina de Mo i M recente. O2pla tal c m (i li. e on zata pierderi al r o supr orii ugi iri e de finali. energiei) s l e. o 2 Utilizarea A er ventilatoarelor. B i s ss utilizata la ma l ul s de ener total ală nst il de li o ad ener total de a mi en mil energie. ntu de ciea ructi ener or.5 e It nta a 10 muli pa U rm gi cl ră ooC] A consire e cla gia re rm oo o o de a di a utiliz n ene15 ire total de(co de ei n Param en ene cl mi 1e uma t Anul d z M (co rs ală dd ener (co energiensu ener. (utilizari ml n d t u u ul el ers a ul al a rde nt ale ta dee ersn ale <10% energiei) e ei el s ri m dire m. . planuri liz de Parametrii mile. a datorită stru d nn Mode stru De2 la De curge prin anvelopa reaUtilizared eavântului. l um ar d rece e. a cladirii to e scr climatice. planurile Descrierea fi al i u de V ∑ A er în D ex E ce B ( ) s A ce s C O ( ) ( ) C O C A er în e x c es C O A e r î n e x c C e s C C D E B A C D E B A A e r î n e x c e C s C O D E B A D E B A C C C O Aer în . totta amen (ci Mo de Moderde (im a s) interven a hi energetic i (im c e ee u p e Performant l) de ) lul M interventii e u cladirii. plan el ee dircla ut ul t cla i ii o i) plan)căldură spre sol (utilizari ale a utilizare a c ul Fig. e date In Util M l energiei m climatice. r 1 2 ul Des a i la a co z re p nt U suprafaţa planşeului. Ae ee a e gi m .zz ali.K coeficientul su rii) termic prin i ta icie nt[ e W/m2 U -5 0 a re e. i izari [W] 2 20 ator ie. energie. o d e i Aerul tipare de n ctiei ene de aer: d ctiei a ene sc % co forţate. clădirire m de la exteriorn interiorla deae interior la exterior la pam re / la ii o Modelultipare de ef u ( CO reale rie CO za la a a la cladirea n V pam I e r l r2 Modelun l a O Utiliza er cla ad ferestre şi uşis deschise şi ventilaţia cla utilizare acu ajutorul entu c Invers  ventilaţia at ventilaţia naturală prin dde 2 (imBentuInversu – reici l mecanică re d cls d pre l) l n nUO rea cl or a en (consumul s gi l) 2. d a dir energiei) dirtotal ie i ii rC juri Utilizarelu U de ad ii cla e. d gie. iza interventii lu l ll a ier con o I ) i ii o con ta (utilizari ale e interventii r M O aa lm d<10 I a a l ii) fi <10 l recente. ato (imprej i e nte.Anul 3 (A-10) . eAe de umiditatecl compoziţie). d x e u consumatorii <1 mi zal r ruc <1 allae energia gie. în orice analiză e a solului variază (con cons Anul 3 şi l tica at e tica um r r rl enertule constr 30energia ener at d ) i. n c deco Mo n i rde er ul uri m ultipare de g u al uricladirii aa rde g g o x g energetica baza) er ul recente. za a a aa e re ul total de c tr n aurileco ul finen plan or. e la e a t a gi ul consumatc e perar nur dirs ili (consu total de dir c mc (i de energiei la ei ul ac e u cladire c mp mp co mp t nz r o energie. rv ra pierderi ia gi i nti date ce al raechipame e nt rrii) uti placa on eri al W/mKcoef uti ss e iza coef a al m pentru ei ergpe il sol. termic n m te ce total de Ul . e utilizare ( v li. m lp de energetic echipamentel ali. sumic z r. dacă aceastana e % Se disting două mecanisme el er de lul care d total C c e cla . cladiriii e oe. e date Anul 4 p exterioară sis i 15 clim nt rentelor. m irii) fin .rea perimetrul (conturul) e e. tu z ir gie.ecladi coeficientul (c pierd der transfer iare c r i perimetrale pentru porţiunea 5 hgiei. ns za i coe g coeficientoe eplanali. s Mo pierderi al ientual e. are e dir cl ie la a r ul ln ma0 no (consu e ul er l exterioa eM ri at 5 l B ma hi e la ad v ener i) M MM total I e total ad Mno r[ ale nta -0.t al t deconstrucaz i r0 baza) e. (eficientar cutil li. m2 intepierderiUU n total e depl inte n total lap erea nsu rii ar li Temperatura 15 a ta to crie A .5 W/mK. efectului de stratificare termică şi date clădiriit a ventilaţiei recente.e g finali. e pier t t tt Tsol . icie U . cr nor e. cladirii. pierderi re utili constructiei 2 ali.5 şi 2. er c ie cladr rii urimile de tipa (imp ut p cl tipaantaia i ii d a telor.clad m co U U n e co CO de cladirii. icien subsolului finali în contact tot asolul. V Ut rgi c c rgi energiei t e c  infiltraţii/exfiltraţiil – curgeriechi rieOll x dirBA utilizareprin toate crăpăturileei interventii necontrolate ale echiu gi Inver aerului a e energiei) şi deschizăturile unei e rie u sc co e e ili la l ei recente.3 SCHIMBUL DE AER ta. l ll e Anul 4 a r gia ulli utilizat tot gia eMic uctiei da ic ecoeful til um orii ir cuplajul cu solul este exprimat printr-o ura uu de al utili-5se. a utiliai a co ler r fici Desd d ialns Des r r r ar . . la l ll z od Descrier e ie . sarcina energiei n de ie d pierderi al ntu c er n cla ili (c ct g eiei. perete 3 global ∆ de s ct 10 Anul vertical sau m r ir li. ti C iri i O VA dele aa ei la iri fi di l s er li m m e del e ee cladire B energieiir e e er (con Invers energia u n (con i lio e e. nt al energiei. Performiei gi climatic ţ gieienergiei. o c r sc ns De există. ator 2 tieig a ţM g (imprejurimil cladirii) cl es O B u constructi tiei ri O a i rioa 2r n pierderi al a C ii m ii ei. ul reaut e. ntul ata cl izam pl Oclădirii. en l er mentul al diriza om . e erg total ∆hdi ej nt vv deri ale e ale construc r v frgi ii di30 pr ii z ii O v f ur Anul 1 er unde val en n ie. ur a ct total de ntructcie tal efigi const az areas cie ctiei.o nst er ruc pera A O nst o oi il)a pierderintul i ul n la ie sum cladirii pierderi al sum ruc t tt t s la r D C or i planurile l ruc de tiei re a aa tot ator inte cladirii)total de e iicl . a unei ns er umat transferului mai puţin exact. în funcţiemu gie. (i solul şi prin plăcile aflate perimetral în [de n contact cu solul: dti echipa C]matorii ene 2 10 te i I r e n la m i ila m Anul 1 la te ltotalen re al cl coefi U con en finali.envsolului (de exemplu. rgi con elli mentelo m n Paramet n s CO 15 rv (i esI ati Anul 2 rv de (util at e cient ti (util+ I I I sum n coefici Ipier erg sol = de a ul∆ Q a en U interioară izari U podea e e. fin su ato rejuri i sol sunt de obicei neglijate.cladirii. rs rea energiei. utilizare a diri . A-4 iu Trasferul de l energiei.ili tica a a re.e )i date gi total de g l za hi e i aln nn pie i anta e. calculul a Temperat de căldurăr sprel sol este cel ei. e 20 atic 25 no util coeficient ti g Paramete. o d Inv c l delri gi pie del s Inve riio i ii l cla mile to tipare ns e mile a cladirii Performant gi d g . ce exprimă transferul de căldură prin pereţii sumă di u u trei termeni(eficient 0u z cla utili tot iz ul gi s cla cu laa te e. eo e ili echip ir dirif tot )ee n de ec sarcina)de er pamtot r ei) re nei i. date i gi giei coeficientul rechil ntu ei.z(imp temperatura interioară (exterioară). r mil ir . tiparev contribuie la schimbul a climatice. ti la pentru răcire.ti temperatura tal rea oC rven nsi cladirima pierce gi Perfor ur tip [oC] e de c tiei % na tii li code clad r2 tii sarcinaii io ţ nt d ur re ă i iC tori deri ei manta il 30 deri um Ti(e) .pierderiuu o u iz ri ta le.scrieliz la global de trasferatic liz ) suprafaţaopodelei. den utilizatala < % n e lae u cl d % nu uu a p A to utilizata la r nu consum (c total de nur utili consumatorii le la 0 B utiliea riln ţl ll ufiechla consumat n 1 e r ril tal ilead s e s e atorii finali. irii) gi o [oC] (eficienta z uti re ili z ar a cladiri re O c rii e. % A c zatacladirii ucieipa coeficient e 0 er i e a r finali. mm m 0a c n e cladirii) Aer tiei ăo m i mi l con pla e gia energia pla l pla n e coeficientul 1 V a gia Descrieru ins. mata n l ela ntulii<n sarcina ti ce ti de L . energia utilizata .re de tiei ii ee g ener en total de Co Temperatur e i e a finain r ntul re re ej -5 ener 0 e a fina erg pierderi i Anul 2 erg er en ur pe ve giei. prin planşeelel orizontale (podelele) aflate în contact cu cl in ri l ii verticali ai aflaţi a il ll 5 diriexterioară ideOzatai oU a zata all consu ei cli diri in tul al o u de a tot .i iz e u for -5 d e sum d ri sum s i for 0.0 za ec zata cl n n at atura gie. clim Des ia cladi r C] il e.O al . De obicei. ul totalDescri 5 10 30 e. orii o e o o total rej p o ect finali. al < A at ener0 le. at d termică aum U clădirii.

interi a e i ă e . primul datorită vântului. ă. De aceea.23 kg/m u le c V e see a po di e co er ru .g C c nd V suprafaţa st i VA esil ll i r CoaBAes ag. t tA a ect Compt B e tt or ir Aer l c sezonului de răcire. B e C . În consecinţă. în timpul ă a clădirii. n secţiunii şi ul f uti al n orificiilor k: x sup al de i iO ul i at de ie ul(i i o (c ul planuril litoate 0 Modelu t CO clad pentru to i ef cladCOto ee n2 l liz 2. i 1 s2 BA B a Com i r ri l ni ii i x x le O di i d n 0 . planurile g icie Modelu e Modelulconstructiei. Există s ic g. C ta a p A iarntermenii ef m a cl de f l m i e aa la ta ns ţa a il ad estimat debitul de aer infiltratV al Fără o măsurare directă. există o influenţă a nt V% eri p a funcţionarea sistemului ţ ii de B şi su nt ra el no oar ff i f c ur s ventilaţie ra fnu de etanşeitatea riclădirii. l ll i a u ns e ili fi V m e c A consumurilor energetice ale clădirii (de exemplu. Debitul total deaaer este obţinut prin însumarea deri direct g c s la ti de curgere eli cu diferenţa de presiune o tul) nt urimile. N/m (Pa) e an t % pr t % a.f m le . este co mai tu u c oo e cr cl o o ii ii d Co O pins Efectul de stratificare O orelativ mic laoziţil ăcu maiC o clădirile puţin de cinci nivele. u 2 ţa l pr V c 3 direct c la cl re (A-11) lk ie k k di [m /s] u l d ctiei. s % rii c l nn i cp . x c e e su A ie ) c es C C O C C D E ∑ C C A er în ex ce s Ae rB în A ex ce s D E B D A C E B A D EA C Be D Ar î E C D E B A C O C O D Aer E în exces B n C eD B xE A cB eA s D E B A Aer în exces CO D E B A Aer A C O CO Aer în exces CO D E B A D E B A D E C A B er A în exces C în ex ce s C C O ( C O ( CO) ) A e r î n A er în ex ce s CO C Aer în exc es A e r î n D E B A A e r î D E B A . se pot considera w=6. t tt V gi . . n l m m al el Am r oCO este aproape de înălţimea mediedirt COAmoDeci.o e ei alr echipamentul hip d d ntul) d a d t a re are hip ad am ir er coef (imprejurimil e e ri coef am ee a ul n (imprejuri r 2 iri ) . insufici normală uri e uri er fi tr d − plă =i ∆V t tt a+ ∆p lă er agi <10% 2 ri ∆ O ent ivant co (A-12) i normală strat + ∆p vent [N/m ] mile C n C im co p = poer milea pigi i ii l a i a ns B V Ae Aer efectuluiAegi di CO2. e. i inte a o dx m ej fdi a c e co Des CO k o e ee ctur nt m de echipa la e rioa Des re Com C 2.o aria secţiuniim infiltrare. Viteza vântului este o mvariabilă dependentă de vreme pi Oare importanţă asupra care .a. il re u r ăul pr e u m C re i ii e to iri d C to n afa n nr ri no ∆ pvent areio valoare de proiectare mare. nu de termenii plan cie individuali.a. ta .no conde n care ţin contu vânt şi de stratificare sunt neglijaţi. e.a ei. u l. Contribuţia insufici ut atunci când există. z d <1 aiefai ii d Ae n m r r t en p re O de presiune între interior şi exterior dacă cie ic e CO2 0 i Înpclădirile cu ventilare mecanică iOs 0 int există or diferenţă d o ii O ra e o ic g. Co Blr D en O ia interioară r ec c c e di cc c V a m ri sm c . Iarna. ta % o to e a x l di an . DebitulO al aer depinde iinumai x ∆ i) totală. ldacă r aerul interiorpra a alrece decât cel exterior. Maiad n d ul z i (i termenilor care ţin cont de vânt şi de stratificare. fin Aer (im e ri nore n pi (im nor Ope i at ur ej Diferenţa de presiune este suma a trei termeni: o ali prej mman al ţ An u i Operar er prejrareu uu n o Cile ma cl er ur . dar poate deveni important l) faţ r rr nd d este a l o r fi (i 2 ieufi ie e m ef <1 la clădirile maiM peir înalte. de int d B ă 1 g ju c d m m ir i ip i ii r nt pl 2 2 a V al ir A prezentate în capitolul 5. i D p ta i. arei aB af ∆ pk m= pe – pi = diferenţa de presiune locală dintrearee i e xdirect exterior şiointeror. e cti D uu u u cl i. i to pi ej e % e m VA proporţională cu ner ) i ir ct oară aerul interior şi cel exterior: A a A aer depinde de diferenţa de temperaturăcdintre A cc ră A r c o a il er uri c ta ur ii r d l n e. de planr A i . diferenţa2de presiune deci co nn u dens i aii rt O n n o m u ec dir del o decât diferenţa nd presiune eO perare aceleaşi nivele. e i tat an tot con e di con .0 diri <1 gg i ia Operar (i nk .s debitul volumetric de aer . la Diferenţa i. uldiferenţa de temperatură) datorat schimbului de i d Fluxul de căldură sensibilă (i. datorită neliniarităţii. e u condens la hi ti it tt e rii hi l a i B la p ri s 2 n ct i o p pe a pa o eoo suprafaţa ) . iar cealaltă jumătate o curgere dir exterior. acest motiv. r e O d eii e 2 a O ifr f ff l t pl cal A iO e s 2 a a al a undeD a n n 2pi oţ CO < an ii i ii d n c 2 e VA u schimbaticc 3/h] t C er ncl a c CV c [m  cl uri V . a g l l Odgi m s e . 2 . 2 pl tie p n ul e e g icien A za a a aa o a er Opero i. ta u p clădirii va avea o curgereespre interior su V at rm a spre en 2 A es ect i. i e e.a. ici i ti m AerM es r u t gi a den pier x că r rr u x e (imprej pier r ri u Studiul cr od direct Modelul u i.<1 fluidieprintr-un orificiu este<10% proporţional cu aria a g e m z a m gla o putere oarecare. f ţ d al < i re VO r a l o d B l ll e m lpermit u ie e. cl le ul) erea (c ntul r malul) m c u C ul) n nl aa oo cladiri z endirect echipamentul a n o total n gă Fig. A-4 Infiltraţii denaer totaladirectn a .ta ns ta constru at ul c= ic Airii) ∆p .r căldura specifică la presiune constantă a aerului. iar nivelul presiunii neutre (p = 0) pa e ţia g. cl c(c ent i fi ntul ent ee gre planurile ia . n 0m i i ei normală 2 a 0aa g.a.În timpul d a at i. viteza a hi vântului estea i f ile s s de ctiei i) ctieis c ut o rci e m co pa r deasupra solului. arată o debitul de echipamenli i o mecanicii fluidelor deri 2<10%g c .mx e a a slu re m lu m es z rafa 2. o de pam pam n ua t e e x e i icient uc de tu o 2 e diferenţelor rm densitate dintreriaerul interior şi cel exterior entu entui m cc e u B Compozi O2 c la de n n Efectul tie stratificare seste rezultatulcn at l) CO f o l) c at VB clădirii. ri e eri f A ali faţa e . i Descri icie e. ct constructicasă în timpul sezonului de încălzire D ns şi efectul de stratificaredi ef într-o a er ns de ) M di e e al s con de O M ee a ia ei..stratificare aO al l i fi ri O ile tr i 2 r put i.. pl . i nt uril uril VA2zzvariază de-a lungul m ili z c anvelopei şi. aerul din de T T l x r c eor o O t c t A i. VB pi oa . fiind semnificativ mai mare mult a şi normală fi mult o decât atât.Te.u exponent lul <1 ori diri perd gi perz V i ii at im i d % er e. i Din o ioziţial s mai ales pentru clădirile comerciale. ii c pr B ap 0 . ej2 de ie e nt care rezultă depinde de proiectarea şi presiune pe % pe ie r o d rect n Comp i clmult. jumătatea de jos a la 2mm no m n aa D e al aerului. m două cl i metode principale de măsurare caresupra estimarea caracteristicilor (i A infiltrare ale unei clădiri.mx a ire di o n ns m n nn apo unde c e n ul ee mentul) crie i <10% s n răul crie ct e t n u O to pi cct ri to m2 Ak . stratificării şi ventilaţiei c al aO . este dificil de O r prin anvelopa clădirii. al doilea datorităl ll B dee. e V d mi D g e ) m  t pl  ⋅ ρ d eTo z On Qaer. t d2 lă sezonului de încălzire.4. pot calcula separat debitele de aer pentru fiecare din aceste efecte pentru ca apoi să se însumeze.CO ata irii) a <10% la C l. rea p e e eo de rea n t ta s m <1 n r rr ziţ u r ta er Mode i n coeficient de ile i cla cla o u r ck debit COer m 2 at O er g 2. M i cla ţia g. orientarea curgerii este inversă. de e ili if n insuf uc . la e m i. c Presiunea vântului depinde puternic ede vitezaareela şi de ec r n orientarea vântuluialfaţăstru pereţii clădirii. a gi noram i) ent Aer i di mile. există O este mai micăal 2 ri dele Oc Vss ra exterioarăm ii o s ns cl (jos-sus) 2 de s l dintre l Compozi hi e i ii) fi ta d ăinterior-exterior u2 uuB re liniarafi norma u n al t o diferenţă de presiuneCo care ul ul n ens utvariză n cu greutatea. deoarece vântul ta eu să fie mai slab vara decât iarna). nu se z cl n za ent relativă a vântului. Mai m ur n Ba aa B e x l a la ri stru modificată de teren c obstacole. o A Aer a c . densitatea aerului în icondiţii standardst O a r 3 ρ =c 1.e..sens = VB m ⋅ co rooic− Te i= KlinfilerTi − Te [W] VA(A-13) e e B p er ee le. CO or Mo interiorul clădirii este mai cald şi Moi mai puţin pe decât aerul exterior. şi al treilea datorită ventilaţiei forţate Aer i efi .5m/sapentruen O condiţii de răcire. J/kgKe f 2 ct rii nst n 2 Bu n i ) i u rziţ i o ) tt ru im ta al coeficientul de infiltraţii al la coA Kcondt şi reprezintăie Coeficientul f inf a fost definit n K similar cu d f ) D e ia condens clădirii. Diferenţa de presiune produsă o xoostratificarecdepinde totuşi de ∆ al = l) i . i ir i al pr ie a t debitele de intrare şi de ieşire nu sunt egale. .7m/s pentru condiţii de încălzire ns c er echi insuf a a za ri ftinde rn D echif ns aa i ci CO2 tr şi w=3.

23 kg/m3.r rr din corp C a r %< %m u i. trebuie observat dacă nu cumva o mare parte laboratoare C me ir A e g m mm int ă r r E intz u exterior prineutilizarea de ventilatoare. s s i i ii O hf-g m = 2450E KJ/kg . Mai mult decât atât. p aerului < m i B m ir B er den e la O f il l a f a aa i e. inteO r r ct m O αi + Ce e ct supraf ct l C o 2 e e ie rioa VB c C aţa ie VB m unde i. . Sporul total de căldură Sporurile de a căldură datorate oamenilor depind c < oar rt r h < ee O ţ c . ivaloarea puterii nominale (de exemplu valoarea de aparatele de l i ii r d şi pentru aţ n iluminat pe etichetă) con e . 1 din i ă t trebuie să fie apropiat de aportul ă ţ eal1hranei consumate. Acesta se numeşte şi l c cc n sup n Cel maiA i c i i a l m iV n rafa solară I incidentăllpe suprafaţa geamului. i i  nt2rr α 2 αe r r  s t . i e E e ul e l ţ B ep ul a u ţ C i i e ee p ) n n n 2 B ) prin cu α st – coeficientul o etransfer de căldură aa e spaţiul a M geamuri şi ai şiBe – coeficienţii de absorbţie de a a l i dintre l) i a a s s O M m C interior şi respectivO2 C Coeficientul global a transfer de căldură al ferestrei este n ai geamului de a u . u cu f p o lm n m pe O O el a a r i g ul el d g MPe lângă sporurile . acono d l a r zrr u z e i d r e de d E a or u.lat V i a i m i ii răr ii l −igc e r interioar V nt ul ej cl d (i e ee p e el ă (i condens u under B ul g e a m di g rr r rr m la l ) aer schimbatd a 3/h]  A d dd D A [m ej .p n a C A e r î n e x c e s C C O O x A c e e r s î n C e O x c e s e x A c e ( e ) r s î C n O e x c e s e x c e s C O A er în ex ce s C O A er în ex ce s C O C O A e r î n e x c e A e r î n e x c e s C O M O . Ocoeficient de spor a căldură solară.irDar pentru echipamentele de birou. A t i r d o o t aţa ar C a e i Pentru echipamentele din aţa ir ai ii . lh l ll VB . unde trebuie reţinutelacă rezistenţele conductive sunt neglijabile în oocc c n M calculat cu o ajutorul t l) C c co s OC nt d g u dll comparaţie m cele ale suprafeţei (convecţie l+ radiaţie). z din căldura produsă este evacuată direct p pp la p c eri c erii . 2 D. mai existăaşi sporuri)pr căldură datorate oamenilor.solare. Sporul V astfel C al geam den temperatura. .răeste aria suprafeţei geamului şi ie este definit ca un interio A F e de c o i m < j D DD o o i. luminilor ap s ra de u D p c o i u d o d ddt . această . B 0 O n c i Ou p 0 e e ee l % B a a . apei care este eliminatăa ri . la l ll i i e. i ii e A 1 e m <a m mm f n rC V < g g iC i ii c 0 1 t i e V% 1 O . formă B căldură. x o A 2 a u mec. s vaporizare a . computere şi copiatoare). pr re .4 p SPORURILE DE ej c 0 u pl e s la2 u la d c c pl i VAri A ur a % important spor de căldură apare în timpult zilei B este datorat soarelui. C moment ce aproape toată energia este calorici . Radiaţia absorbită de d d le A m con este presupusă a fi absorbită r aceasta il e de în i i ii e. a C e r V m pp m .ajSporul de căldură latentă trebuie n fiei egal cu căldura de i u uu disipată corp sub de să e 0u Ce 0 aprin transpiraţie sau respiraţie. x de este de obicei apropiată de valoarea puterii consumate. Radiaţia transmisă în interiorul clădirii i ur i il il C inte o C n n d dîntregime datorită efectului de cavitate.. ej e e suprafaţ m M e ee d u V uV ri n n ej ct A ρ =1.(i d V .A V p . al de ns ec h 1 2 din urmă este dat u ee e n p e ep ec mA tr hi ară m ă 0A i r s c s s ss l A C o F = τV a U hi pentru fereastra cu unp pV u p 2 p singur geam x i c % + h c p c ca u ct c m e O z i B αC rr n ea r C o B ie a . m ) ) )) α r B % ct n O e tr C r QC = A ⋅ (t ⋅ I + ap⋅ I m i ) = il ⋅ u ⋅ns ie[W] A I F la uţa (A-15) o solar u i α i. B 1 il l n ar CĂLDURĂ INCIDENTALE pr e AO e. Ml e. o parte a⋅ I 2 le 2 lr spor u solar.p . e e z n a e e D e e  m + V + VA ec pentru i d m c F = τ Oae A +eaeUr ţ i α hi nt n fereastra dublă. sau bucătării. a o r f o m m i p il O O r 2 i i C A U m i ii u 1 z A1 i.debitul volumetric de di pr ri i V i. ic u u ăVm Wi(e) ilB umiditatea p con interior şi exterior [kg apă/kg aer]. (A-7). Din iradiaţia d o mC e ţa e n aa p c B ur a a ri este absorbită şi o Or parte t⋅ I este transmisă înr interior (r+a+t =1). C i d . variind te al mai mică. motoare. o 2 i e % A 2 ) A r . ( O A. Acesta i. i c g rr e g t oar de nivelul activităţii fizice. af re 2 şi echipamentelor (aparate a electrocasnice. e j pl c e st er r r rr o c ă ră s căldură solară prin fereastră este ideu obicei calculat ca O total de la O aA o 1 r suma dintre iradiaţia solară transmisă şi c i( ii ar n o interiorul clădirii prin convecţie: 2 n ns0 u sup iradiaţia absorbită ce este 2 t transmisăi în ii r apoi A i i st e ns i 2 ur tr conde 2 rafa . ns in Co iirii ii c c l m Co afirmaţie este oarecum eronată: s-a constatat prin măsurare căl puterea consumată este de 2 până la 4 ori ns i n ţ el io i ii t t i la u eţechipamentelorede birou nu este cunoscut cu precizie. 2Pentru z a lo o i radiatoare electrice. căldura de vaporizare r interioare. e p n rioa i cîi măreşte acestuiaO O t t putând schimba < Cchiar direcţia fluxului de căldură. exterior.VB es VA e a z Ba i af A e perz e tl ll i t tul per l c e r d m DV c are are i a e D aţ ) i nt ri cl ii i hi nor cl dd r e a condens d d M nor B ţ ul (i e )a rVB p ma ţ a ee a int e e la s o ma A r di Căldura latentă a aerului schimbaterii di e este: c a i M m ii lă suprafaţ a E d lă m e ri (iA r oa⋅ ri p x B VQ B e = Aea ρ ⋅ p pp W − W a [W] p a h o A (A-14) el Ae r aer . o parte r⋅ I este reflectată. densitatea aerului în condiţii standard Bil a ai lur A a ra r rr i o ri ur a apei la presiunea de 1 atm. consumul i u lam m d ţ n atunci când nu c nevoie de ele sau le lasă pornite în timpul supriBau i ă după l cum utilizatorii opresc computerele e sup c a p p l D raf (s i( (( raf o t nopţiidsau în iweek-end. ei p j jj p t de a .

l) oar a Complex HiFi ă B t ]n 1af ] ] s 130O 0aţ 12 B O 4380 t a p la e e gateste mancarea pentru 4 p ee % A sA int co cc e c c persoane e Ae u eri nd hh r 1 C h h 1000 oa 52 r p C i i ii .te Bormasina eri ri sup aoa o electrica. 7 500-650 156 110 oă 630 oar . A 2 .25 E t tttt O 1000 p e Cn r s Ou f e 8760 r 8760 C CCe 110 24 AC BC r e a <85< A<< 1 r 1 r11 24 e î 0 0 20 00 1 AC A 365 î O n% % % %spălări pe săptămână e no e p o n5-6 e r r mr C C Cm r C a aO î ep O e OO o r l n xz î x 2 ă222 e i 8760 i i n n c s 61 s O i u u e3 f 156 f 2 n i 91 i t c c 3 52 i i C A e 8760 e nO e n t t 2 8760 r m 430 p o 700 z i80 ţ 130 i a75 g 450 . A e n n 2 [h/sapt.c .o 2000 0.O 2 . s m a V BA V B x A V D E B AB A e e rx m B m r B a AC d o i î V O a c c A cc i d D x CONSUMURI DE Doo ENERGIE PENTRU APARATURA n O B o A n Ve or s ELECTRO-CASNICĂ xŞI DE BIROU n n nn e A 2 e B s ss l s e 2V r Eu Au t tt c co t E t f D V x V Vl r rr nd r Cc Consum i c Puterea en o B u u uu D c de anual de Aparatul i Durata c A o B o n instalat s C c c energie B B cc C d electric nA intrebuinţare i n E d t ă tt electrică O m e V V i t ii la s e i i su E ed p B r e u B e ee < pr[h/zi. . A B B A * co A nd en s O la p su e pr r af a aţ r a e in n te o ri r oa m ră a l ă f s la z i VA Acvarium C co is c Aragaz u ond ţelectric i B en p e m ir Aspirator s n Bec fluorescent pla a af t compact osu a ţ Bec incandescent zpr g af a clar iaţ . Congelator (350 l) x Congelator nou c (250 l) Congelator vechi e (250 l) Cuptor cu s O i en i ii a a p ră p s p 11p O 4 r O rp 1460 r a a e la< aa e af p e m a m m 1 su40m 2 4 e n ţr 1460 n 0e e ee a pr r o o n n % .17 r rr Di r 850 ee e ee A c cc nc 800 0. a 180 . V C570 Circa OB 530 52 A A e r î n A e r i n s u f i c i e n t e .i con Bec incandescent n ţa a den mat s la iint .25 13 te o in ) )) n ă ) ă a ri O r te 8 2 o A o 730 A ri r de l/zi la 500C e m 3600 150 e a oa M x M 2M M m r a rl ro ră o. [h/an s A A o e A [W] [kWh/an] C OV OV 2 A A B e n o r m a l ă a aa md A n nn VA u uu e r rar l i ii u B l l lxl VMee l e e a t n u u l r i) B l mB ă A 2 A aV . Casetofon cu CD raf ră a aţa Cazan de apă r g int Ceainicăelectric (2 eri .08al 30 o ă ă ă d dd d 100 3 A i A 1095 ie e ee D m r î n e x c e s O 16 2 60 90 den con C s la 7 O sup raf 6 aţa 3200 int 2 C eri 80 * A e r microunde V Cuptor electric B Express de cafea (2 l) A Fier V calcat de Frigider cu B O absorbţie A V Frigider cu V compresor şi 2 B A termostat (200 l) A Magnetofon B C V Maşină automată O B A 2 V A C O 150 24 n l l ll su a u uu 100 24 uE l l ll x f 150 24 idB d dd i icii 1300 0.. a r af nn r tt 4 a r ie 1460 t 60t aţ uu r m u m u m n al l ll e al n al C 500 0.

p ar ra Pompa centrifuga ă fa Televizor ţa Toaster de pâine in Uscator de păr te ri Uscător rufe o Ventilator de ar bucatarie ă e eţ i x sa e cC x C 4 g e O c 1460 O spălări pe săptămână 5-6 s s . i . cultură altă destinaţie:n O e n nn a  Tipul clădirii: a s s g B înşiruităs s s individuală c. de înălţime al clădirii (ex. B 2 r secţiuni reprezentative ale construcţiei. tronson de bloc o f Of ff gbloc  Zona climatică în care este amplasată clădirea: a n i i . i C locuinţe birouri V spital ţcomerţ hotel autorităţic i i ii / guvern g locale a işcoală .n e x c e s C O O 2 î p O 750 2 A n C o 2 o O A z e zn o n nn V 2 m i C r io o ooe V p r rr B ţ o ţr m m m mx CHESTIONAR a aiaa PENTRUi INVESTIGAREA C o A m î al c o z a p l CLĂDIRII ll A V m i năă e de expertiză )o ă ă V (Fişă p ţ g z gs Clădirea: A A AA i . e A u a s eD DD f D C e s c 2 i De 4 ori pe săptămână n 400 e 1 52 sB n BB B OC Cu t f O 60 24 2 O 8760 AAA A iA O 1095 100 3 2 2 c 850e 0. O . c c cc 2 a e  Anul construcţiei: i i ii n . S + P +i i4):  Regimul d .  Proiectant / constructor: e e ee s  Structura constructivă: c n Cn nn zidărie portantă cadre din betonlarmat o t t tt a O pereţi structurali dinn beton armat stâlpi şi grinzi s O schelet metalicV diafragme din beton d armat C O 2 V u  Existenţa documentaţiei construcţiei şi instalaţiei aferente acesteia: e B p partiu de arhitecturăn pentru fiecare tip de nivel reprezentativ.17 61 iO O 1000 OO 1 2 52 C C p ppr C ep 4 ori pe saptamana O ne eDe ee o o r r rtr 2 mC 150 1 V 365 a am aa r i O5-6 spălări pe săptămână n A o e m r m mm r m a a a aa l30 i ă x xxn x V B 44 370-420 A V B 120-300 A V 415-520 A 21 B500 – 1000 525 110 50 52 co 520 n de 55 ns 40 la su pr af aţ a in te ri oa ră EE E iE 2 O C O . B e e eee Proprietar: z a a ţ A a rr r r  Destinaţia principală a clădirii: x. u u uu C Video r 45r rr p e e ee B B * A A m n d p e o n de spălat rufe z s Maşină de cusut i la cMaşină de spălat s ţ o rufe u cu – n încălzirea apei i p d a Maşină de spălat ra e rufe fa fără – n ţa încălzirea apei g s in Maşină de vase . s C aA l A o fV * a V Va C B s BO m B ţA u p A aV p V V 2 o Ai A AA A e e ee r r rr î îîî . la te sMixer a ri u o apă Pat pe . i Adresa: o B .

Identificarea structurii constructive a clădirii în vederea aprecierii principalelor caracteristici e u u a O p OO O termotehnice ale elementelor de construcţie dinn componenţa anvelopei clădirii: tip. B Bă t planuri pentru instalaţia sanitară. dar fără posibilitate de acces laa instalaţia comună. . ă a r B ă c o n d e n s V e e ee x xx x c c cc e ee e s s ss C CC OO O c l o a n d s V VV e V u . d s s . . p . suprafaţă. c a n Plan de situaţie / schiţa clădirii cu indicarea orientării s A B o faţă de punctele cardinale. punţi termice: s r r 2 la af þ Pereţi exteriori opaci: af 2 22 s aţ c aţ o u a a n c p i i C C C C n d o r n OO O O te e n af te V d aţ ri n ri 2 B 22 2 s e a o o l n i a a A a s n r C CC r C s l te ă ă o oo o u a ri V m mm m p s o r u a V p pp p B a p r o B o oo f r ă z Az zz a a A i i ii ţ f a a Vţ ţ ţţ i ţ V i A ii i n a a a aa t i B B e n r t g A g gg i e . o r V a aa a i a r o . grosimi. A ri adăpostită moderat adăpostită libercexpusă (neadăpostită) o o o ţ a Starea subsolului tehnic al clădirii: n A a n V Uscat şi cu posibilitate de acces la instalaţia comună. materiale. d r d Uscat. i . A . A e ă e V Subsol inundat / inundabil (posibilitatea de refulare n apei din canalizarea exterioară). z g e Gradul de expunere la vânt: c B i .. V A a i p a planuri pentru instalaţia de încălzire interioară. .. straturi. r n o V schema coloanelor pentru instalaţia de încălzire interioară.    Bt f i C B B A a B Ae o ţ ri ţ Vo m i A a detalii de construcţie. a distanţelor până la s g clădirile din apropiere şi înălţimea acestora şi poziţionarea sursei de căldură sau a punctului de racord n la la laB sursa de căldură exterioară.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->