Sunteți pe pagina 1din 3

Lista tabelelor

2.1 Tipuri de întreprinderi societare


2.2 Comparaţie între modelul economic şi cel socio-economic
4.1 Clasificarea conducătorilor după titlu, poziţie şi nivel
5.1 Componentele autorităţii
6.1 Câteva percepţii ale eticii în afaceri
7.1 Distribuţia rezultatelor în funcţie de deciziile şi reacţiile naturii
9.1 Etapizarea, în funcţie de orizont, a previziunilor
9.2 Tabel de calcul al "curbei de semnalizare"
9.3 Ponderile din valorile seriei cronologice cu care acestea "contribuie"
la calculul mediei
10.1 Principalii factori care influenţează domeniul de management
11.1 Comparaţie între comandă şi antrenare-motivare
12.1 Tabel comparativ al costurilor, standard şi reale, la produsul "Q"
322 Fundamentele managementului firmei

Lista figurilor

1.1 Locul funcţiei "administrative", după H, Fayol ................................................ 27


2.1 Întreprinderea ca sistem .................................................................................... 35
2.2 Subsistemele întreprinderii ............................................................................... 35
2.3 Complexitatea mediului extern al organizaţiei ................................................. 47
2.5 Modelul S.EP.T. al mediului extern al organizaţiei .......................................... 48
3.1 Legătura managementului cu cultura organizaţională ...................................... 59
4.1 Cele trei dimensiuni ale mediului de muncă al unui conducător ...................... 81
4.2 Conducătorul - omul de la mijloc ..................................................................... 84
5.3 Grila managerială a lui Blake şi Mouton ........................................................ 104
5.4 Un continuum de stiluri manageriale .............................................................. 105
7.1 Sistemul de conducere .................................................................................... 124
7.2 Procesul luării unei decizii folosind analiza bayesiană................................... 141
7.3 Arbore de decizie (exemplificarea situaţiei din tabelul 7.1) ........................... 144
7.4 Tabel decizional .............................................................................................. 145
7.5 Sistem tipic de simulare .................................................................................. 147
8.1 Locul metodelor în cadrul sistemului de conducere ....................................... 151
8.2 Organigrama unei conduceri tradiţionale – bidimensionale ........................... 158
8.3 Organigrama unei conduceri orientată spre produs –tridimensionale............. 159
8.4 Schemă de alertă ............................................................................................................ 166
8.5 Schema cerinţelor de luat măsuri .................................................................................. 166
8.6 Organizare de tip individual........................................................................................... 168
8.7 Organizare de tip stat major.......................................................................................... 169
8.8 Organizare de tip combinat........................................................................................... 170
8.9 Sinteza CSROEPM ......................................................................................... 173
IV.1 Esenţa şi atributele procesului de management.......................................................... 183
9.1 Evoluţie de tip “orizontal” .............................................................................. 196
9.2 Evoluţie de tip “cu tendinţă”........................................................................... 197
9.3 Fenomen “sezonier-orizontal” ....................................................................... 197
9.4 Fenomen “sezonier cu tendinţă” .................................................................... 197
9.5 Previziunea unui fenomen “orizontal” ........................................................... 201
9.6 Previziunea unui fenomen “cu tendinţă”........................................................ 202
9.7 Evoluţia “curbei de semnalizare”................................................................... 205
9.8 Principalele legături între secţiunile planului a fluxului informaţional
a mijloacelor şi procedurilor de prelucrare.................................................... 215
10.1 Structura antreprenorială.............................................................................. 224
10.2 Structura funcţională propriu-zisă .............................................................................. 224
10.3 Structura funcţională teritorială .................................................................................. 224
10.4 Structura funcţională pe clienţi ................................................................................... 225
10.5 Structura funcţională pe produse ................................................................................ 225
10.6 Structura matriceală .................................................................................................... 225
10.7 Niveluri ierarhice ........................................................................................................ 231
Lista figurilor 323

10.8 Exemplu de organigramă "în piramidă" ..................................................................... 233


10.9 Exemplu de organigramă "de la stânga la dreapta".................................................... 234
10.10 Exemplu de organigramă "circulară" ......................................................... 234
10.11 Model de fişă a postului ............................................................................. 235
10.12 Diagrama repartizării activităţilor pe funcţiuni şi compartimente ............. 237
10.13 Diagrama de atribuţii, competenţe şi responsabilităţi ................................ 238
10.14 Diagrama simplificată a relaţiilor între compartimentele plan,
financiar-contabil şi adunarea generală a acţionarilor ........................................ 240
10.15 Vârsta informaţiei ...................................................................................... 243
10.16 Exemplu de schemă bloc............................................................................ 247
10.17 Exemplu de schemă logică......................................................................... 247
10.18 Exemplu de schemă orizontală a fluxului informaţional ........................... 248
10.19 Exemplu de schemă verticală a fluxului informaţional............................... 249
10.20 Principiul de determinare a datelor de intrare, a mijloacelor şi procedurilor
de prelucrare ................................................................................................. 251
10.21 Proiectarea procesului operaţional ............................................................. 252
10.22 Organizarea procesului informaţional........................................................ 253
11.1 Procesul de antrenare-motivare-influenţare ................................................. 260
11.2 Atitudini ale angajaţilor ............................................................................... 264
12.1 Sistem închis de feed back ........................................................................... 286
12.2 Sistem deschis de feed back......................................................................... 286
12.3 Punct strategic de control............................................................................. 287
12.4 Relaţiile controlului producţiei cu departamente tip.................................... 289
12.5 Diagramă pentru controlul stocurilor ........................................................... 291

Evaluare