P. 1
Imperiul Otoman

Imperiul Otoman

|Views: 153|Likes:
Published by Darius Bogoslov

More info:

Published by: Darius Bogoslov on May 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2013

pdf

text

original

Imperiul Otoman

Vlasca Gabriel 9E
, Devlet-i Aliye-i

Imperiul Otoman (în limba turc otoman :

Osmaniye, "Sublimul Stat Otoman", limba turc modern : Osmanl Devleti ori Osmanl Imparatorlu u) a fost o supraputere imperial , care i-a manifestat domina ia în zona mediteranean i care a existat din 1299 pân în 1922. În momentul de maxim putere în secolul al XVI-lea, Imperiul Otoman st pânea Anatolia, Orientul Mijlociu, p r i din Africa de Nord, Balcanii i Caucazul, adic o suprafa de circa 19.9 milioane de km². Multe dintre provinciile sau regiunile asupra c reia î i exercita suveranitatea erau doar sub controlul indirect al guvernului central. El a întruchipat, cât timp a existat, califatul, adic statul musulman universal condus de succesorii Profetului. Institu ia califatului a devenit din primele secole de existen o chestiune pur simbolic , puterea migrând spre alte sfere de putere din interiorul lumii islamice, îns el a reprezentat i mai reprezint înc în mentalul colectiv al maselor musulmane un reper idealizat important, de aceea meritând a men iona i titlul de calif al sultanilor otomani. Imperiul Otoman, de-a lungul celor ase secole de istorie a fost o punte de leg tur între culturile estului i vestului. Imperiul a fost fondat de tribul turcilor oghuzi în vestul Anatoliei i a fost condus de dinastia Osmali. Primul sultan a fost Osman I. În 1453, dup ce turcii au cucerit Constantinopolul (ora ul Istanbul din zilele noastre), fosta capital a Imperiului Bizantin a devenit a treia capital a Imperiului Otoman. Între secolele al XVI-lea i al XVII-lea, Imperiul Otoman a fost una dintre cele mai puternice entit i politice i statale ale lumii, rile europene sim indu-se amenin ate neîncetat de înaintarea continu a acestuia prin Balcani i spre sudul Uniunii polono-lituaniene. În momentul de maxim întindere, imperiul st pânea multe dintre cele mai importante inuturi ale antichit ii clasice, inclusivOlimpul homeric, Europa lui Zeus, Bosforul lui Io, templul Dianei din Efes, sarcofagul lui Alexandru cel Mare, fluviul Nil, Muntele Predicii i dealul Golgotei.

au putut s capete superioritate militar în fa a invadatorului i st pânului musulman. Dar statele occidentale i-au folosit influen a i abilit ile diplomatice pentru a reduce pierderile otomane în fa a arilor ru i . Membrii dinastiei otomane au fost alunga i de pe p mânturile Anatoliei. unde str luci ii lor str mo i creaser unul dintre cele mai mari imperii ale lumii. (probabil el s-ar fi pr bu it pe la finele veacului al XVIII-lea).Dispari ia Imperiului Otoman a fost o consecin a victoriei Antantei în primul r zboi mondial. au fost secole la rând fie stavil contra otomanilor. i-au înfrânt în cele din urm pe turci în Orientul Mijlociu. . fie supu i ai acestora. timp în care Occidentul i-a putut consolida civiliza ia. ca i popoarele balcanice i central-europene. în 1999. Parlamentul de la Ankara a acordat cet enia turc membrilor familiei fo tilor sultani. a a cum recunoa te cât se poate de franc istoricul occidental Bernard Lewis. majoritar ortodoxe. iar imperiul a fost împ r it între puterile înving toare. Dup 76 de ani. guvernul turc s-a dovedit absolut neputincios. Unul dintre aceste state noi a fost Republica Turcia. aflat pe atunci într-o puternic efervescen expansionist înspre sudul grani elor sale. iar statele cre tine estice. Asta de i ru ii. când for ele Alia ilor. occidentalii au g sit util s modereze acest proces de revendicare a independen ei. cu scopul de a exista o for de contrapondere pentru Rusia. La sfâr itul primului r zboi mondial. dac puterile occidentale nu l-ar fi men inut în via în mod artificial. atunci când finalmente roata istoriei s-a întors. prestigiului i teritoriilor tradi ionale ale popoarelor cre tinismului oriental. pentru a nu le permite acestora câ tigarea unei domina ii în toat Europa. Imperiul otoman ar fi disp rut cu mult timp înaintea acestui moment tardiv. care punea cap t existen ei omului bolnav al Europei .a a cum arat chiar istoria na ional a românilor . dar cel mai adesea ambele . pe toat lungimea frontierei ei deja intercontinental .i au luptat chiar al turi de turci contra ru ilor ortodoc i. În numai câ iva ani au fost proclamate noi state. în rândurile c rora se aflau i arabii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->