Sunteți pe pagina 1din 3

Performanta intreprinderii

Cuvantul performanta este de origine latina, dar semnificatia sa vine din limba
engleza. In latina, cuvantul “performare” consta in a finaliza o activitate propusa.”To
perform” presupune a realiza ceva care cere abilitate sau o anumita aptitudine. “Performance”
traduce maniera cu care o organizatie atinge obiectivele care i-au fost propuse. In domeniul
economic, s-au dat mai multe definitii notiunii de performanta. In diversitatea de definitii se
disting trei mari orientari: definitia performantei in functie de nivelul de realizare a
obiectivelor sale strategice, definitia performantei in functie de crearea valorii si definitia
performantei in functie de productivitatea si eficacitatea intreprinderii. Nu exista performanta
independenta de obiectivele propuse. Este performant cel care atinge obiectivele sale. A fi
performant înseamna a realiza sau a depasi obiectivele propuse. Aceasta definitie indica
faptul ca: performanta depinde de o referinta – obiectiv sau scop; performanta este
multidimensionala atunci când scopurile sunt multiple; performanta este un subansamblu al
actiunii; performanta este subiectiva pentru ca este produsul operatiei, prin natura subiectiva,
care consta în a apropia o realitate de o dorinta. Se pare ca aceasta definitie data performantei
pare incompleta deoarece ea se limiteaza la a defini caracteristicile performantei fara sa caute
un mijloc operational.
Într-o alta abordare, performanta reprezinta: „realizarea obiectivelor organizationale
indiferent de natura si varietatea lor”. Performanta organizationala arata capacitatea
individului de a progresa, gratie eforturilor depuse. Performanta nu exista în sine. Ea este
întotdeauna produsul unei comparatii. Dar la ce baza de comparatie se face raportarea ?
Aceasta este fie o variabila interna (un obiectiv de progres sau un rezultat al unei perioade
trecute), fie o variabila externa. Dar baza de comparatie are un caracter dinamic, ceea ce face
ca performanta sa fie o stare tranzitorie. Continutul concret al performantei este dependent de
obiectivele strategice; nu exista performanta în absolut, independenta de obiectivele sale;
evaluarea performantelor este dependenta de fixarea obiectivelor, ceea ce este performant
într-o situatie data, caracterizata prin anumite obiective, poate sa nu fie într-o alta situatie
caracterizata prin o întreprindere care creeaza valoare pentru actionarii sai atunci cand
rentabilitatea capitalului investit este superioara costului diferitelor surse de finantare folosite.
Cu alte cuvinte, nu este suficient ca o întreprindere sa înregistreze profit contabil, pentru ca
acesta sa creeze valoare. Notiunea de valoare creata este legata, direct sau indirect, de cea de
profit. Dar un profit, chiar foarte mare, n-are valoare în sine. El trebuie judecat prin prisma
eforturilor facute pentru obtinerea lui, a resurselor utilizate. Aceste resurse au un cost, chiar
daca il consideram virtual sau de oportunitate. Astazi, toti responsabilii de întreprinderi se
confrunta cu problema crearii de valoare, fie sub presiunea dezideratelor interne de gestiune
orientate spre cresterea valorii, fie sub presiunea pietelor financiare care solicita un
randament mai mare si mai rapid. Performanta este un nivel de potentialitate instabil al unei
întreprinderi, realizat prin tot ceea ce a optimizat „cuplul” valoare-cost si a facut ca
întreprinderea sa fie competitiva pe segmentele sale strategice.
Avand in vedere cele prezentate anterior, credem ca pentru a defini „performanta”
trebuie clarificat, mai intai, continutul altor doua concepte, respectiv eficienta si eficacitate.
Termenul de eficienta cunoaste mai multe acceptiuni in literatura de specialitate. Astfel, unii
autori considera ca o activitate este eficienta atunci cand se atinge scopul dorit cu efort
minim. Problema care se pune in acest caz este delimitarea gradului de concordanta dintre
rezultatele obtinute si obiectivul stabilit, de la care activitatea se considera ca este eficienta.

1
In acceptiunea cea mai generala, eficienta este definita ca fiind raportul direct sau
indirect dintre efectele utile obtinute si efortul depus. Din punct de vedere managerial, prin
eficienta se intelege masura in care au fost realizate obiectivele sau scopurile propuse.
Performanta manageriala se obtine, in aceasta situatie, in punctul de intersectie intre calitatea
rezultatelor deciziilor si actiunilor manageriale si calitatea scopurilor sistemului managerial.
Eficacitatea poate fi definita ca masura în care intreprinderea reuseste sa-si satisfaca
exigentele sau asteptarile externe, respectiv ale clientilor, statului, furnizorilor, salariatilor,
actionarilor. O intreprindere devine eficace atunci cand reuseste sa optimizeze modul de
utilizare a surselor externe si interne de dezvoltare, precum si corelatia dintre acestea,
raspunzand cat mai bine asteptarilor tertilor sau partenerilor externi. Se poate considera ca o
intreprindere este performanta atunci cand este, in acelasi timp si eficienta si eficace. Rezulta,
astfel, ca performanta este o functie de doua variabile, eficienta si eficacitatea, combinatia
dintre ele reflectand nivelul de performanta al unei intreprinderi. Date fiind cele enuntate
anterior, se poate stabili relatia matematica de calcul a performantei: Performanta = Eficienta
x Eficacitate.
Contul de profit si pierdere sau contul de rezultate este o situatie financiara prin care
se masoara si evalueaza performantele intreprinderii activitatii unei firme in cursul unei
perioade date. Masurarea performantelor intreprinderii vizeaza in mod esential masurarea
profitului. Performanta financiara a unei entitati se refera la profiturile pe care aceasta le
obtine din resursele pe care le controleaza, la componentele acestor profituri si la
caracteristicile acestor componente. Profitul se determina ca diferenta intre veniturile obtinute
si cheltuielile efectuate de intreprindere in timpul exercitiului financiar.
Performanta intreprinderii pe baza rentabilitatii are in vedere rezultatele obtinute prin
utilizarea factorilor de productie, respectiv cele recunoscute si prezentate in contul de profit si
pierdere, precum si rezultatul obtinut din detinerea factorilor de productie, de natura
castigurilor si pierderilor nerecunoscute ca urmare a unor tranzactii si care este o componentă
a rezultatului global („comprehensive income“). Rentabilitatea poate fi definită ca fiind
„capacitatea unei întreprinderi de a obtine profit prin utilizarea factorilor de producţie si a
capitalurilor, indiferent de provenienta acestora“. Rentabilitatea este una dintre formele cele
mai sintetice de exprimare a eficientei activităţii economico-financiare a unei firme, respectiv
a tuturor mijloacelor de producţie utilizate si a fortei de munca, tinand cont de toate stadiile
circuitului economic: aprovizionare, productie si vanzare. Pentru masurarea rentabilitatii se
utilizează doua categorii de indicatori: profitul si ratele de rentabilitate.
Marimea absoluta a rentabilitatii este reflectata de profit, iar gradul în care capitalurile
sau utilizarea resurselor intreprinderii aduc profit este reflectat de rata rentabilitatii.
Ca indicatori de reflectare în mărime absolută a rentabilităţii se pot avea în vedere: rezultatul
aferent cifrei de afaceri, rezultatul exploatarii, rezultatul financiar, rezultatul curent, rezultatul
extraordinar, rezultatul brut al exercitiului, rezultatul net al exercitiului.
Pentru exprimarea in marime relativa a rentabilitatii se folosesc, de regula, urmatoarele rate:
rata rentabilitatii comerciale, rata rentabilitatii resurselor consumate, rata rentabilitatii
economice si rata rentabilitatii financiare.

Concluzie
Pornind de la cele prezentate anterior, putem spune ca performanta reprezinta gradul
in care o intreprindere reuseste sa satisfaca atat cerintele mediului intern, cat si ale mediului
extern, printr-o combinatie optima între eficacitate si eficienta. Performanta este o stare de
competitivitate a întreprinderii atinsa printr-un nivel de eficacitate si de productivitate
(eficienta) care îi asigura o prezenta durabila pe piata. Nu se poate sa castigi o cursa fara sa
stii unde vrei sa ajungi si în ce conditii, fara sa-ti definesti traseul pe care vrei sa-l parcurgi si
2
resursele de care ai nevoie pentru sustinerea cursei, fara sa fii antrenat si motivat pentru
castigarea acesteia!
Fara un management adecvat, nu se poate vorbi de performanta, de eficacitate. Dar
aceasta performanta are niste costuri. In mod normal, costurile trebuie sa fie mai mici decat
rezultatele obtinute, altfel întreprinderea nu genereaza valoare pozitiva. Prin urmare, daca
eficacitatea este o masura a ceea ce se face, eficienta este o masura a cum se face; pentru ca
nu este acelasi lucru daca in atingerea obiectivelor sale, o întreprindere genereaza o valoare
mai mica sau mai mare. Iar aceasta valoare se manifesta sub mai multe forme, uneori
tangibile, alteori intangibile si este furnizata clientilor, actionarilor, salariatilor, partenerilor.
Cu cat intreprinderea va produce mai multa valoare cu atat va avea la dispozitie mai multe
resurse pentru a le investi in lupta competitionala pe termen lung. Se poate crea o definitie a
performantei pornind de la urmatoarele elemente: a realiza ceva pentru un scop dat (a crea
valoare); rezultatul (care poate fi definit în maniere diferite); potentialul de realizare
(capacitatea creativa, fidelitatea clientilor); compararea unui rezultat în raport cu referinta
(interna sau externa, aleasa sau impusa); competitia (aplicarea conceptelor de progres
continuu, a face mai bine decat ultima data); judecata, comparatie.