Sunteți pe pagina 1din 5

EXTRAS DIN PROGRAMELE ANALITICE

ANUL I 2010-2011

ANATOMIE (semestrul 1)
A. Redactarea unui referat cu cele 2 teme:
1. Muşchii spatelui.
2. Muşchii membrului superior sau Muşchii membrului inferior.
B. Examen teoretic BLACKBOARD

IGIENĂ ŞI PRIM AJUTOR ÎN EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT (semestrul 1)


A. Redactarea unui referat cu cele 2 teme:
1. Alcătuirea raţiei alimentare în cazul unui halterofil/sau șahist
2. Acordarea primului ajutor în cazul politraumatismelor.
B. Examen teoretic BLACKBOARD

BIOMECANICA (semestrul 2)
A. Redactarea unui referat cu cele 2 teme:
1. Mișcările de abducție și adducție, cu mușchii lor aferenți, de la articulația umărului.
2. Mișcările de flexie și extensie cu mușchii lor aferenți, de la nivelul articulației șoldului.
B.Examen teoretic BLACKBOARD

TEORIA EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI (semestrul 2)


A. Redactarea unui referat cu 2 dintre următoarele temele :
1. Mişcarea omului; actul motric; exerciţiul fizic; acţiunea şi activitatea motrică
2. Concepte şi noţiuni specifice activităţii de cultură fizică, educaţie fizică şi sport
3. Obiectivele prevăzute în Programa de educaţie fizică pentru învăţământul gimnazial,
liceal, profesional, complementar şi postliceal
4. Forme de bază ale practicării exerciţiilor fizice în educaţie fizică şi sport
B. Examen teoretic BLACKBOARD

INFORMATICĂ APLICATĂ ÎN EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT (semestrul 1)


A.Redactarea unui referat cu tema:
Să se redacteze un CV folosind programul Microsoft Word astfel:
• Să se seteze dimensiunea paginii A4, cu margini de 2cm sus, jos, stânga, dreapta;

• Fontul folosit să fie Times New Roman, de dimensiune 12;

• Titlul să fie centrat, cu litere Bold;

• Sub titlu să fie o secţiune cu datele personale (Nume, prenume, e-mail, telefon, precum şi
o fotografie încărcată din fişier);

• În continuare să fie trecute studiile şi experienţa de lucru în două tabele, fiecare cu


minim două coloane;
• La final se vor trece limbile străine cunoscute, experienţa de utilizare a calculatorului şi
permis de conducere dacă este cazul;

• Fiecare student are posibilitatea să particularizeze CV-ul după caz respectând cerinţele de
mai sus.
B. VERIFICARE BLACKBOARD

GIMNASTICĂ DE BAZĂ (semestrul 1)

A. Verificare practică – Probe practico-metodice:


Exerciţii de organizare şi ordine, exerciţii libere, cu partener şi cu baston, executarea unei
legări acrobatice de 5 elemente învăţate, săritură depărtat peste capră, săritură ghemuit pe
lada de gimnastică

B. Redactarea unui referat (scris de mână) care tratează următoarele subiecte:


1. Concepeţi, descrieţi şi desenaţi :
- 2 exerciţii libere, pentru braţe şi picioare în 8 timpi.
- 2 exerciţii libere, pentru braţe şi trunchi în 8 timpi.
- 4 exerciţii cu partener în 4 timpi.
- 4 exerciţii cu bastoane, pentru braţe şi trunchi în 8 timpi.
2. Descrieți o legare de 5 elemente acrobatice învăţate.

ATLETISM 1 (semestrul 1)

A. Verificare practică: probele de control


1. Demonstrarea execuţiei principalelor exerciţii din şcoala atletismului:
- şcoala alergării: alergare cu joc de glezne, alergare cu genunchi sus, alergare cu
pendularea gambelor înapoi, alergare cu pendularea gambelor înainte, combinaţii – 1
notă;
- şcoala săriturii: pas săltat – variante cu pas săltat, pas sărit - variante cu pas sărit,
combinaţii de sărituri cu desprinderi bilaterale şi unilaterale, plurisalturi – 1 notă;
- şcoala aruncării (cu mingea medicinală): aruncări tip azvârlire, împingere, lansare, cu
ambele braţe şi cu un braţ – câte 1 notă.
2. Demonstrarea tehnicii probei de alergare tempo moderat (startul din picioare cu lansarea de
la start şi alergarea pe parcurs – pe distanţa 500-600 m) – 1 notă
B. Redactarea unui referat (scris de mână) care tratează următorul subiect:
Metode de instruire în atletism: Schema tip a învățării (cele 3 etape): fundamentare
teoretică și exemplificare la alergarea de rezistență (semifond, fond și alergarea pe teren
variat).

BASCHET 1 (semestrul 2)

A. Verificare practică: probe de control


a.Demonstrarea execuţiei structurii: pasă de pe loc cu două mâini de la piept, alergare, prinderea
mingii – oprire, dribling, oprire – pivotare, pasă, deplasare.
b.Demonstrarea execuţiei pasei în 3 din alergare, cu schimb de locuri (criss-cross) pe toată
lungimea terenului.
c.Demonstrarea execuţiei structurii: aruncare al coş de pe loc cu o mână din faţă, alergare şi
recuperarea mingii, dribling cu mâna dreaptă ocolind reperul 1, oprire din dribling, pivotare,
aruncare la coş de pe loc. Se reia exerciţiul cu efectuarea driblingului cu mâna stângă ocolind
reperul 2. Se vor executa 5 aruncări libere cu obligativitatea înscrierii a două aruncări libere.
d.Demonstrarea execuţiei structurii: plecând din dreptul reperului 1 - dribling cu mâna dreaptă şi
aruncare la coş din dribling cu o mână de sus, recuperarea mingii, dribling cu mâna stângă,
ocolind reperul 2 şi aruncare la coş din dribling cu mâna îndemânatică. Se execută 4 aruncări la
coş din dribling, 2 pe partea dreaptă şi 2 pe partea stângă cu obligativitatea înscrierii a 2 coşuri.
e.Joc bilateral.
B. Redactarea unui referat (scris de mână) care tratează următorul subiect:
Sistematizare tehnicii şi tacticii jocului de baschet

FOTBAL 1 pentru studenții (semestrul 1)

A. Verificare practică: probele de control


1. Autopreluare din aer sau pe sol, conducerea mingii printre 4 jaloane ( distanţa între ele
2m), pasă la un coechipier, reprimire şi tras la poartă.
2. Pasă la întâlnire la un jucător care se află pe extremă, acesta preia şi conduce mingea
până la linia de poartă de unde centrează în faţa porţii la jucătorul care a pasat pentru a
executa trimiterea mingii la poartă cu capul sau cu piciorul.
3. Joc şcoală în care se urmăreşte orientarea în teren şi executarea procedeelor tehnico-
tactice din programă.
B. Redactarea unui referat (scris de mână) care tratează următoarele 2 subiecte:
1. Precizaţi, descreţi şi clasificaţi elementele şi procedeele tehnice de transmitere a
mingii.
2. Descrieţi la alegere un procedeu tehnic (execuţie tehnică, indicaţii metodice, greşeli
frecvente şi 5 exerciţii de învăţare).

GIMNASTICĂ RITMICĂ 1 pentru studente (semestrul 1)

A. Verificare practică: probe de control


- Legări de paşi (pas schimbat, pas înalt, pas arcuit, pas fandat) - fiecare în câte 8 timpi.
- Val de corp, întoarcere cu învăluire, săritură închisă şi săritură deschisă.
B. Redactarea unui referat (scris de mână) care tratează următoarele subiecte:
1. Descrieţi tehnica de execuţie a echilibrului arabesque.
2. Descrieţi metodica învățării aruncărilor la coardă

HANDBAL 1 (semestrul 2)

A. Verificare practică: probe de control


-Demonstrarea următoarei structurii: pasă zvârlită de deasupra umărului, de pe loc şi din
alergare.
-Dribling printre jaloane (30m).
-Contraatac simplu de pe ambele extreme, finalizat cu aruncare la poartă din alergare şi din
săritură.
-Joc bilateral.
B. Redactarea unui referat (scris de mână) care tratează următoarele subiecte:
1. Descrierea aruncării la poartă din alergare, urmată de o succesiune de 5 exerciţii de
învăţare
2. Învăţarea blocării mingilor aruncate spre poartă - descriere şi succesiune.

VOLEI 1 (semestrul 1)

Verificare practică: probe de control


- pasa cu două mâini de sus spre înainte şi peste cap,
- lovitura de atac procedeu drept (pe direcţia elanului);
- serviciu de jos din faţă,
- joc 6 x 6 în M I de joc.
B. Redactarea unui referat (scris de mână) care tratează următorul subiect:
Descrierea serviciului de jos din față şi traseul metodic al învăţării acestuia.

ÎNOT 1 (semestrul 2)

A. Verificare practică: probe de control


1. Demonstrarea tehnică a procedeelor de înot craul, bras, spate, cu starturile şi
întoarcerile specific
2. Parcurgerea distanţei de 50 m într-un procedeu la alegere, cronometrat
B. Redactarea unui referat (scris de mână) care tratează următorul subiect:
Descrieţi tehnica procedeelor de înot craul şi spate, cu săriturile şi întoarcerile
specifice.

LIMBĂ STRĂINĂ APLICATĂ - ENGLEZĂ(semestrul 2)

TENIS DE CÂMP(semestrul 2)

A. Verificare practică: probe practice


- Serviciu- procedeul cu semipendulare direcţionat în lungul liniei şi diagonală
- Retur- procedeul blocat sau lovit direcţionat în lungul liniei şi diagonală
- Lovitura de dreapta-procedeul de pe loc, cu deplasare, din alergare (lovitura de atac) direcţionat în
lungul liniei şi diagonală
- Lovitura de stânga cu o mână sau cu două mâini procedeul de pe loc, cu deplasare, din alergare
(lovitura de atac) direcţionat în lungul liniei şi diagonală.
*-Se apreciază priza, poziţia fundamentală, tehnica de execuţie.
- Joc bilateral simplu:
- 2-3 ghemuri;1-tiebreak.
*-Se apreciază plasamentul jucătorilor, loviturilor în funcţie de fazele disputării punctului;
cunoaşterea regulamentului de joc (locul de începere, ţinerea scorului în ghem, tiebreak etc).

B. Redactarea unui referat (scris de mână) care tratează următoarele 3 teme:


1. Descrieţi tehnica şi exerciţiile pentru învăţarea următoarelor procedee tehnice:
lovitura de dreapta și stânga
2. Descrieţi principiile şi tactica jocului de simplu
3. Descrieţi principiile şi tactica jocului de dublu