Sunteți pe pagina 1din 1

Admis la lucru

Numele şi prenumele angajatorului


_________________________________
Funcţia (şef secţie, atelier, şantier etc.)
______________________________
Data şi semnătura
______________________________________________

INSTRUCTAJ PERIODIC
Durata (h)

Specialitatea

Semnătura celui
Data

instruitcare a

instruireaverificatcare a
instruit
Instru
c- Materialul predat
tajului