Sunteți pe pagina 1din 5

CUPRINS

ARGUMENT .......................................................................................................................... 5

CAPITOLUL I
CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND RELAŢIILE PUBLICE .........................................7
1.1.Câteva cuvinte despre publicitate............................. ........................................................7
1.2.Delimitarea conceptelor.....................................................................................................7
1.3.Accepţiunile conceptului de relaţii publice.....................................................................13
1.4.Comunicarea de marketing şi brand-ul............................................................................15

CAPITOLUL II
CAMPANIA DE RELAŢII PUBLICE.....................................................................................17
2.1.Elaborarea unui plan de campanie....................................................................................18
2.2.Canalele mediatice............................................................................................................24
2.3.Suporturile........................................................................................................................30
2.4.Mesajul.............................................................................................................................32
2.5.Evaluarea unui plan de campanie.....................................................................................33

CAPITOLUL III
POSTUL DE RADIO ...............................................................................................................38
3.1.Structura organizatorică...................................................................................................41
3.2.Mijloace organizatorice...................................................................................................44
3.3.Relaţii cu publicul şi reclama..........................................................................................46
3.4.Manipulare şi diversiune.................................................................................................47

CAPITOLUL IV
STUDIU DE CAZ-CAMPANIA DE LANSARE RADIO ZU................................................49
4.1.Obiectiv-Premise............................................................................................................56
4.2.Strategie-target şi caracteristici......................................................................................56
4.3.Brand-identitate vizuală.................................................................................................57
4.4.Alegerea logo-ului.........................................................................................................58
4.5.Alegerea limbajului.......................................................................................................59
4.6.Campanie teasing-Who is Zu?......................................................................................59
4.7.Campanie de lansare-acţiuni….......…………………………………………………..65

CONCLUZII……......………………………………………………………………………...68

BIBLIOGRAFIE……..……………………………………………………………………….70
PLANUL LUCRĂRII

ARGUMENT

CAPITOLUL I
CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND RELAŢIILE PUBLICE
1.1.Câteva cuvinte despre publicitate
1.2.Delimitarea conceptelor
1.3.Accepţiunile conceptului de relaţii publice
1.4.Comunicarea de marketing şi brand-ul

CAPITOLUL II
CAMPANIA DE RELAŢII PUBLICE
2.1.Elaborarea unui plan de campanie
2.2.Canalele mediatice
2.3.Suporturile
2.4.Mesajul
2.5.Evaluarea unui plan de campanie

CAPITOLUL III
POSTUL DE RADIO
3.1.Structura organizatorică
3.2.Mijloace organizatorice
3.3.Relaţii cu publicul şi reclama
3.4.Manipulare şi diversiune

CAPITOLUL IV
STUDIU DE CAZ-CAMPANIA DE LANSARE RADIO ZU
4.1.Obiectiv-Premise
4.2.Strategie-target şi caracteristici
4.3.Brand-identitate vizuală
4.4.Alegerea logo-ului
4.5.Alegerea limbajului
4.6.Campanie teasing-Who is Zu?
4.7.Campanie de lansare-acţiuni

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE
Universitatea Tibiscus Timişoara
Facultatea de Jurnalism,Comunicare şi Limbi Moderne
Specializarea Comunicare şi Relaţii Publice

LUCRARE DE LICENŢĂ

Conducător ştiinţific
Lect.drd. Daniel Liviu Ciurel

Absolvent
Oana Olteanu

Timişoara
2009
Universitatea Tibiscus Timişoara
Facultatea de Jurnalism,Comunicare şi Limbi Moderne
Specializarea Comunicare şi Relaţii Publice

Lucrare de licenţă

Campania de relaţii publice


Lansarea unui post de radio

Conducător ştiinţific
Lect.drd. Daniel Liviu Ciurel

Absolvent
Oana Olteanu

Timişoara
2009