Sunteți pe pagina 1din 1

Recirculare interna

Q = r .Q
Pri
es , ex ri i c
Influent eN, eP Efluent
Q c = Qu.zi.max cbuz , X b5uz , c bN , c bP adm ,
cuz adm
X 5uz adm adm
, cN , cP
cuz , X 5uz , c N , c P
DP Nb , Cb , KbN , K P
b AX A DS Nev , Cev , KN ev , K P ev
N i , Ci , KN , K P DG
Namol DN C+N
primar Emisar
( Np ) Namol activat de recirculare
Recirculare externa ( N r ) ; Q re = re . Qc
Pnre
Namol în
exces
( Ne )

Concentratii în influentul Concentratii în influentul Eficiente ale decantorului Concentratii în efluentul


statiei de epurare: bioreactorului: primar: statiei de epurare:
cuz (mg/l) c buz = (1-es )·c uz (mg/l) es = 40 - 60 % - pentru MSS adm = (1-d )·c
cuz s uz (mg/l)
X 5uz (mg/l) Xb5uz = (1-ex )·X 5uz (mg/l) e x = 20 - 40 % - pentru CBO5 X adm
5uz = (1-dx )·X 5uz (mg/l)
b adm
cN (mg/l) cN = (1-eN)·c N (mg/l) eN = 10 - 15 % - pentru azot cN = (1-dN)·c N (mg/l)
b
cP (mg/l) c P = (1-eP )·cP (mg/l) eP = 5 - 10 % - pentru fosfor c Padm = (1-dP)·c P (mg/l)

Cantitati de substanta în Cantitati de substanta în Gradele de epurare Cantitati de substanta în


influentul statiei de epurare: influentul bioreactorului: necesare: efluentul statiei de epurare:
adm
Ni = c uz· Q c (kg/zi) Nb = cbuz· Q c (kg/zi) c uz - c uz adm · Q
N ev = c uz c (kg/zi)
ds = c uz ·100 (%)
b adm
C i = X 5uz· Q c (kg/zi) Cb= X 5uz· Q c (kg/zi)
adm
C ev = X 5uz · Q c (kg/zi)
X -X
KN= c N · Q c (kg/zi) KbN= c N

Qc (kg/zi) d x = 5uz 5uz ·100 (%) adm ·
KN ev= c N Qc (kg/zi)
X5uz
KP= c P · Q c (kg/zi) KPb = c Pb · Q c (kg/zi) adm
cN - c N KP ev= c Padm · Q c (kg/zi)
dN= cN ·100 (%)

adm
NOTA: În schemele de epurare fara decantor cP - c P
dP = cP ·100 (%)
primar, es = ex = e N = e P = 0 si deci
cuz= cbuz ; X5uz = Xb5uz ; cN = c bN ; cP = c bP

Fig. 5.3 – Notaţii principale utilizate în schemele de epurare avansată


55

S-ar putea să vă placă și