-fJr

-

dnd untul e fierbinte torni 0urue,' mi9cand tigaia ca siL aibli timp sa se coaca comple~t. Cand p,am:ea de desupt e mmena si cea deasupra TIU' mai este lichida, presari cu. brand" fie de putina, fie ~v~i~er, telemea san cascavall pecese, iei tigaia de pe foe; mdoi ell cutitul omleta :;;1 o'pui pe farfurie. Se socoteste c.ate u~ ou de persoana .. :IDupa_ oe ai asezat-e pe farfurie se ptme aceasta in cup tor ca sa. stea calda si sa se topeasca bra.Dza, in. care timp le prepari pe celelalle.

Diiefite ·feluri de oua

Omletii simpUi

-

s~ face exact ea eea eu brtmza, decat, caud se bate": on1; se pune in el puWn patrunjel verde tocat marunt :;;L cui 1i place pune si cozi de ceapa verde .

Oua fierte

. , Se pun ouale in apa fierbiut_: ~i se las a 5-6

nute. Se pot pune la foe cu apa rece, Cand e apa sa dea in clocote, sunt gata,

Ochiuri in apa

Omleta cu jamb on ~~undi)

Se bat ouale fii. se pune in el jambon slab toeat ma"" runt, cam 0 lingura plina de jambon d~ fiecare omlern... Be coace ca :p eelelalte.

Se pune apa la. fiert mtr'o .tigai:. far"a pereti pui sare, cand apa Iierbe, spatgI ou~le cat: ~ul'A le fuumu:1: in a"pa, tl:agi tigaia! pe. mruzgm.ea p~tel. ~ Caud intant . a~bu:;;UJ1, sant gata, le sceta eu a hngu.r.a ~ata cu de luat spuma (lela supa] se a:;;ea~a pe ,far~ne, se te peste ele unt iiel'niute. Se pot manca :iil: fara unto

Ochiuri in unt

Se pune pe p1ita (m::;;ina) un ~as care met.ge 1a: ,f si se poate pune p~ n;tasa, se pune n: el I-~vlin~ unt, d.nn untul e fierbinte se sparg 91 .se t@a~a: ~ua1e :;;i [a ochiueile celelalte, se pUl1e sare Jill! _,se las~ sa: se tareasca dupa placere, se pune unt dupa numarul

~i persoaneler.

Goa umplute

Se fierbe ouale tan, se observa sa IJiU crape Ia ::Fierce,... (land Bunt gata se pun in apa. rece, apoi se taie ill atlma~ tate hi luhg cu nn cutit aseu\jt, se scoate oul dim eoaja cu. baga·re de seama, se treee. priu masina da toeat ga1aen~u1~. lm"preuna on a~Du~tt1, se pune Bare ~i! piper, pu¢n patrun ... jel toeat marunt, pTh~a eeapa pnajita, se a,mesteca bine lao 1W. loc ~i en acest amestec Be umplu cojile, 'se netezescbine 9i se p:vajesc In 'tint san untlll'a.

Ochiuri co !?mi1nfi1na

Se fac .echiurile in farfurie cu unt, oand: sunt: apl:iOape:prinse, Be toarna peste ele ca'te-va linguri de sma:ntana, In. C81'e s'a amestecat 0 lingtJ.ri.~ de iaina, se lq§a sa dea im.. c1ocot §i se servesc C11- farfuria.

Omleta en branza Intr'o tigae de fer eu Goada, pui o jumatate ~ de unt, intt'o sta"achina bati 3 oaua en sarea trebuito

- 12-

~- 13-

Sala til de oua, 1

Se fienb onate tari, se pun in alla Ieee, se ~ullata

<'Coaj'a, se taie felii, se pune sare, piper, putina verd~ata 2PatFUnjel, cozLde eeapa verde tocate mar'.l11t, putm ~ tdelemn, se amesteca, se aranjeaza pe farfurie ::;;i se mise~te cu buchete de patrnlljel.

Scrob (jumari) S e .JPune UIlM [a irifier banta.t, se bat ouale en sare -cand untul e fierbinte se toama Quale in el ::;;i se ""n.,pC:,,)

-.tedi. eu lingura pana: se face scrobul cat ail placete de

Jumari cu sUinina 1n IDe de unt se pune la topit slanifta ccl.nti e tepita. ::;;1: prajita hlrni ouate batute ill ea.

~pfura de pasare sau de vitel, se f:t:eadi bine galbenu~uJ» se a~esteca eu carnea si eu vreo 2 castraveciori din otet; tocati foarte marunt, cealalta jumatate de galbenu~ se, ftTeac~ en 2 .g~beD~uri. crude, pu¢n mU§l!ar §i mara]! to- .. cat ~n,. a nnca parte din acest sos se pune in umplutura, ca .sa f!le moale, s.e umpl~ ouale, 1e a~ezi kamas pe far .. · lfune, I.e garmsesn cu f01 de creson san alta verdeaVa. ::;;i:. servesti cu sosul in sosier san i1 tom pe oua.

Omleta CD carne (resturi de frlptura)

. ..., 3 lin~ marl cu Iaina se amesteca cu Iapte ~i pu .. · p:pa s~Ie ~aeand un aluat gros ca·ruia Se adauga 3-4 ouli. mtl:egl. Din resturi -de friptura se face 0 [ocama care se Hraje§te cu :pu1jna ceapa taiata marunt In unma san, unt! aeea tocatura. se amesteca eu aluatul din CID'e faci, ~a1 multe omlete, can dupa ce se rumenesc, le fad su1:: ~l Ie servesti.

OUR coapte in forma

Se fierb rascoapte, adica tari, numsru] de oua .sar la ma.sa i dupa ce SIan fiert Ie pui in apa reee, . "cur,ew-, Ie tai m doua In lung ~i pui pe £iecare

7U1l pfaf de sare: Ie asesi to ate intl"o farfurie lUiIlga. Dupa ce ouale sunt fierte tan, le cureji le. tai in doua ..

.merge la fee, fadnria sa He unsa cu ant, apoi torui m l?,ng ... §i fred ~atbenu~urile cu puym; miez de franzela.

.oua sosul mmator: razi 0 ceap9. mica ~i 0 praje9ti mmat in lapte 91 st~rs,. cu ° s~rdea. de. ~isa spa1at~, oa-·

-cu 2 1.i..nguri de jama, sa; se ingrubeDeasdi aI'loi '<:tU.<:tl:l'1<l1 s~e sc~ase 91 tOGata: I:n, apoi mal pui sare, piper §i_

.amesteaand [-I 1/2 cea~ca de lapte clocotit, pu~in pa~Jel verd.e tocat fin. Cu aeest amestec umpli o.nate,"

.;~i pu~a branza. rasa. Sosul trebue sa fie cam ungi 0 .farlttr,J-a OM'e merge Ia foe en Utit, a~czi ouale in

~turnamdu.l peste oua sa nu curga indata. de pe ele, ,ea,. for~ 'smanfana peste ele, bueate1e mid de unt §j pre .. ··

ce ai Mnan sosul, presavl deasupra pu\iin posmag 1.,,:;j:'.LL1'··, san f1up_n pesmet peste tot, dai la cuptor sa. stea:r:5 mi .. ·

.~i bra?za rasa, [-2 limgu.p. de unt topit si ptii nute.

pe gratar in 110l'a (cuptor) ca sa se nuneneasca .'Se serveste cald.

Oua umpluie

Ocbiuri in tomate

Oua umplute

Ouale se fiesb earl, se racesc, se curaVa. de eoaje .se taie in doua in [at, se scoate galbenu::;;U1. au bagare .seama, din jumatate se face l!EIlatearea umplutma. IJJ·l"-'d.I~~"t ese d!a de·z DE. prim masina de toaat resturi mici

u ::Alegj patlagele l!o~il rotnrrde ::;;i netede, ill cari sa in·,· ca?a un oU.' , tai. m; C8!p~C 1a. fiecc:r~ pa.tHigea ;;i! scobesti, ~~z~ scoti top. sam.~urn) apoi pm m fiecare cate 0 bu·' c~r,a de ~t, Ie q§eZ1 pe ? tc:va unsa ~i 1e dai la euptor .. Gand a~ inceput a se muia §1 s'a tcpit untul, spargi UJlI.

cnl in fi ~ l~ 1 l;)~

ecare pat age a, e dai sare ~i le pui in cupter.

- ]~ -

)

(JDiI ell sm~antana pieante

Sup @

Supa de: cal!ne de vaca

Scr.f,)b {jumal'i~ cu smanttina

Sell'ob (~umari~ 'CD' bl1anza

Se bee. intocmei ca- eel de sus, inloenind smantana.

Dra~Za 9i 111 caz 'caud bvanza e saFaHi, 4lUlle fjtUle S8.I'e.

sau

..

Sup,a de (Uleg

.....

~ ,

Se st\recoara supa m&'o oaHt mal mica j' cand Eiil::rb~, ""'.!

puae orezul, care mal mtrut.l a fash spalat in .mat ~

,.

(

. ,

I :

-;I!6 _'

galu§ti1e sa aiba Icc s~ creases, apoi Ie prepari cum unheaza:

Pui intr'o strachina 0 jumatate lingllFa de unt, pe care tl fred cu lingura pana se albeste; pui 2 galbenu9uri de ou, sar,e;9i iara§i freci, J:'an~ ce se face ca 0 crema j moepi atunci a pune gri§u1 cate putin; ~and nu mai pop amesteea, adaogi albusul mcut spum·a :;;i un va:uf de cutit de bicarbonat, daca mai treoue, mal pui pusin gt1:;;. Muatul trebue sa aiba consistenta laptelui acru, lei putin eu linguri.ta §i pui in supa. Daca nu se desface atunci,' urmezi a le pune tease, iar de se desfac mai pui putin gE§. Ga .. lu:;;te~e trebue sa ~iarba eel putin jumatate de ceas neintrerupt, Cantitatea de jna; SUS e de ajuns pentru 5 persoane.

Supa de pasare

Se face din gaina sau clapon, :;;i se fierbe tocmai ca cea de came de vaca, E bine ca pasarea sa. fie taiafia cu o zi inainte, ca sa lie mai £.rage4a.

Onileta pentru supe

Bay]. sase oua mtregi eu opt linguri de 'zeama de carne rece ':;;i putina saxe, ungi 0 forma de portelan cu unt, tomi ouale mea trecandu-le prin sita, apoi pm forma intlf'un vas pe jumatate plin eu apa fierbinte, aeoperi 9i itii la margiae« masinei sa Barba apa incet pan1'ii se imtare:;;te omleta, cam vreo 45 fie minute, ca sa. fie reu:;;ita trebne sa fie -deasa lara a fi JH'l!'oasa, rastorni omleta pe mas a de ruuat, 0 tai romburi mie 91 serve:;;ti eu supa fierbinte si tPutil1 pajj¥unjel verde tocat fin.

Supa de rata

Din ma:runtaele ratei, ailica gatuil, Iabele, ~pele, fieatul :;;i l'IDZa (pipets) se poate face 0 s~pa deliciasa, Se il'un bucayUe la fiert eli zaIzavatu.f.ile 0 bicinuite ~i cu a ceapa ~eeoa:pta, se pO,ate sefvi lmJ:'l!'eun'8i CUi fiUGa.:Yfie $::J;U: 0~~~-

. 1ile deoparte ca un fel pe .1'2S01:

mUlte ape calde, De Iiecare persoana: se socoteste 0 gura. rasa de eli~z.

" Supa ou grisa sau gri§ Se f«cee, cu acea de orez, ell deosebire ca se rul,UI,;,ILlt:~>Lq

.!l' •• 1, €i'l!·\)~.c:a si se socoteste cafe a Iingnra de de~ett

ore;t.w ,ot~ '1 ~ y. al ltY

persoana:_. GriSa se t~a1'na en 0 mana 91 .cu ee a a ><"1'-::"'-'

ted tca sa nu se faca cocoloase.

. Supa cu Turna1ei (zdrente) dand Iierbe ' Sllpa strecurata, se toama en lingura

. Inatul de t1.U"D.ateiJ care trebue sa fie ~~s ca .. ;:,.u.l<:l.,l!.~~~J"'''4 Pentru 3 persOaEe se face aluatul ClU! doua linguri de

!Ii ou 9~ pujin lapte sau apa, Se ame~tedi intr'o i:l,I,;JJJ.!,.Ilt1,l

laina cn ouI fji pn~a: sar:,. s.e ~d8iuga leg tel; san .apa, nate bine pana ce face oa;;lc1 9] se toarn~ cate pUW?clocoteste suma. Daca e ahiatul pl'ea subytte, se mal

illU~a raina.

Supa cu tiii1ei

Se streeoara supa 9i cand! se fierbe se pun taitei ling.ur,a oe persoana.

Supa CD fidea

Se face mtocmai ca snpa en togmagi (taetei).

Supa CD verde1uri (zaJ!zav;atud)

Se curata si se taie ca togma1Pi, f~art~ ~n: un ymorc e felina, e' r,adacina de patrunjel, pu~a var~a, callt0fi taia\i puyW mai~offi, v:ru:a se ~une:;;~ .u.&"""''''''' verde boabe. Cal1tita:\ile 'se pcnwesc dupa numM'ul soanelor :;;i se fierb in supa strecU[ata!

Supa cu gaIu!lti de gri§ Aceasta este 0 supa cam anevce de potrjvit, lrula. cum urmeasa raugeffte en siguran~. p\.t-int:ail!, stt~cuata sa. fiarhi, de preferin\a. intr'o tigae (cratlta.),

RAsaL]

Rasolul .se taie felii sub¢ti ~i se serveste gamisit eu m oreovii f)ii cartofii eari au nent in sups. iLa rasol se serve ~c diferite sosuri. Rasolul de pasa·re se serve;;Fe cu sos de usturoiu pisat sau sos de maioneza. 9i cu hrean,

Sosuri

Sos de on

Se fierb dona owa fan ,(l'asGoapte), se pun in a1pa rece, ae cUtata de coaje, se scot ga:lbenUfurile pe c~ri le sfarmi intr'e sfrachina sau intr'un castron cu 0 lingunta de untde:femm 1?i pu~na sare, apoi se sU!btie cu .pu\in otet :mt:s~ tecat eu apa ; albusul se toaca rna"runt ~l se puneu 1D so~ irr.:!,preuna cu cateva cozi de ceapa verde .tocate marunt 9L rnai ~uym de 0 jumatate de bucayica. de za!har. Sosul acesta e minunat cu rasol de pasare.

)

80S de maloneza

Pentru 6 persnane : 2 oaa rascoapte, 4 oua etude, se ireaca galbenu9u1 dela ettale rascoapte intr'un castron, punamd untdelemn, puyi,n cate puVin,j '. se pune sare, a}'ol ae adauga unul cate unul gaJbenu§unle crude, amesreaamd mtli'una si EUm.alld untdelemn. Cand s'a legat sosul, se pune eate puV'ina 7eama de lamae, amest:eeand mere~ ~ :in lipsa de zeama de Iamaie se poate pune sare de 1a: maie' inainte de a pune Uimaia, se pot incorpora soSUh11 2_3' cartcf Hiino9i Herti si dayi prin sita. Cartefii au proprietatea de a lega s0su1 ~i de a-~ spori,

80S tartar

- I9-

.dauga 0 lingurita-doua de mustar si ca:pere fierte 91 tecate nnartint.

80S de sardele

" Se freaca gal~enu~uI dela 3 oila rascoapte cu untdelema bU,n, se to~ca m~runt 0 ceapa mica, 2 liEgun de capere fierte puun, coaja de 1a un sfert de lamaie cate-ve .frunze c:.e. patrunjel verde 9i 5-6 sardele de Lisa spa .. I l~te, c.urawte de oase, se amesteca cu puym 0~et si 2-3 ~gunte de mustar, Acest sos trebuie foarte bine amesteeat. .Se serveste en deosebire la b1pturi reci,

50S de castraveti foarte bun

. Se cur:a~a 4: eoaje u.~ castravete, de preferinta until

-din otet i se toaca foarte flO, se da p,ri.u masina de tocat .3-4. cartofi fierti, reci, Be toaca marunt I-~ cepe mid .se freaca cu 1-::2 lingu~i de untde~enl1;t. 2-3 gaJbenu~U1-i de au! se a~a0ga ~ar:!. :plp~r, I-~ hmgufl de mu~tar, EuVin o~et ~l zeama de lamme,' :;;1 se amesteca to ate 1a un lac

. . . . ,

.se pu~e pUylUe~ capere tecate fin, se gusta §i se potriveste -de acrime dupa placere,

80S de hrean ell zeam a de carne

Se scoate miezul dela 0 felie mal! ~oao5a de ~raB.zeia .se pu?eu intr'o rigai~a ~iJ se moaie cu supa, ames,tecana p~ 'foe ana' se fae~ un aluat subtire, in Care se pune ora" sau doua de :&reaa ras pe dizatoare I?i puyima. sare: ce AS: amesteca, Iasi o5~ dea in clocot §i~l dai 1a ~

pana ce se serveste 1a masa.

. Sos de hrean en lapte

intocmai ea acel eu supa, cu deosebire oa se supa cu! lapte.

Sos de marar .

. . S: pnne .0 '1in~a de nnt intr'o tigai~a.!iii c~nd unml Se face un 50S de maioneza cu oua 'pll~ne, 9l! se a- e fierblmte, pta 1 Yz lingura de fa,ima 9i amesre~~ .pana ce.

,- 2<;)-

, .

I

., .

r •

'rocepe a se in&"ruoeX;1; atunci ~ui mara:m1 spalat. ~i' toea .':' mamnt, praje:;;tl!RU~' a.mesrel2and: _'ACUl ~n~l1a, P~l Sa:-e ~l: tcrni apa calda cate putua, . amest:eca~d ID~F ma,. P: faCli cat. vpei de suiOyir:e si cand i1 servesn pU1 puyw. otet amesteci cu ua ga,1:benu& de au.

Sos de hrean en smantana

Se pune fueanulras intr'o tiga;~~a, ~e tearna pest: putima: zeama de carne sau a.p~. £~erb.~nte, se ~a~au&"ai ooea:;;ca de smantaIJ:a, un !;lIar de fama 1?1 sare, da ill clocot:

§i se seFve~te. ' ~I)if.erite bor~.uri CD carne de vac! §f

80S de castraveti acnll de pasare

Se face ca sosul de marar, lElsa, 10 lac de marar, pun castl?ave~ acrii cu,ra¢ti de coaje &~ t~ia¢ m. patrate1e mid j nu se pane ojet,

Bor:;? r.usesc ,

SO$ de Mean cu otet

,

Se rade ih,reaoti, se plme sare pe e1,apol dup13; l'ai [pas 'io 'S0siefa" poi 0 liEl~a: de swpa peste el, pe otet cat tre buie.

Se- taie carnea b;udi.~ele lp,ottivite §i se pune la fiert ~u apa d.t Ie cuprdnae j pm sare, iar cana fieF be, iei spurns, . ~1lhSa e maifl'iumos bot !;iuI Gand spaUke§t1 oasnea, adica ,StFecori seama; SiPett 'oarnea em a.pa: caId%, spell oala, a.poi le pm lar loc in ~aia;. 3i"ai stilih);Ytte ca fide;t;ua 1-2 moreovi, !r: pattunde1, I teliriij, ,1 bUGatl!Ga de var-21a, I ceapa mica, puwa v:eJ7dctat'a, mafar, patruojel !;ii leusteaa, Ie pui toate ._peste came. DadL t1,l;! le cuprinde zeamal,' mai adaogi apa calila i rilufla oe CaTElea:;;L sarzavatul sunti q..pnlape fierte, pui : ~i cantofi taiayl: it?- 4 i cand 91 ace9Dia sutit HeFti, [Dui bOllg;ul .~1 potrivesti de acru, Bor§w Ili'ebuie sa Jie Hett.

Sos tIe patHigele ro§ii

eu 0 ling<l.lra· de unt &i 0 titlg1c1fa de Hlina. faci.

I3SS ca penfu.;u eel de maJ7ali; fier:bi !p~Ma?"elele ro§u le (liai prin $ita si cu zeama 101' stIng! sosul de . amestecaild intr'una ca sa. nu se fadi cocolnase, apoi Sat.e,2-S ibu€~tele de zalialT, la§i sa fiarba. [0-15

nute ~r. sel1ve~tt

80S alb ~sauce blanche)

ffiluiJ [a wierbruntat una san doua lingua de ~nt" in el 2--4 linguri fain5. alba 91 amestecl.!; crund s'a oantat bine £a,ra a se lElgMbeni, torni lapte fier;Qinte 1Pu,~ ~i amesteei in~l"1U1a, pana ce nu se ~ai ingro Cafid e gata, pm sare.; aa.nd! serve:;;ti adau&l I] -3 . pU§,w:i de au ~i, dupa pl~Qete, pu.\if!a sate de la-male.) 'sa,U zeama de l~maie.

ca. fieroe

BOf§ cu eame de miel

$e potmve$te bor!;iul cat v;rei de actu, amestecan&1f-f en a-pa\j pui Sate !;ii cand locep'e a £ierfue, pui In el ~t1caw;le .de miel, ceapa taiata marunt, veIm:ea~a, ~ipuHP orez,

,f, I 'J

/ '" ( ..

Bor-~ de pasare

Ciorbil de potroaee

Se face en budittile de CUI'can, cUFca, gasea, ca 5li eel' :de sus, -de cat: ca se puue ]l.u~ zarzavat: taian fin ca fideaua,:, mGtcov, teliua, 1 anacma de p,attungeI,. cartofi, verdea~a §l. vimlbru.

BOT§- eu pas~ire de zeama ll~ va'I'za

Se pUB buca:te1e de pasave la foe 5l] se precedeaza.;.

CR laJ celelalte 1J02~uri) insa ln lee fie bOll~, il)'lill zeama de varza la infi~!;bantat, si cand toate sunt ifie:fte, tOTem zeama. de varza si Rotrive~ti d.t :V1!ei de acru.

acru §i pui Sa fiarha.

Bor§ en peri§oare

[Pill Ia fie!it. cu apa m_;.efuuitoare tIl:n as Hira carne j plL _, za!F-za:vat: taiat marruBt, ceapa ~i veiidea:ya j apa sa c'UpriE.dr~C bm€ cele de mai sus; apoi faoi 0 tocattXta de came :i:naClra~, pm ill. ea patina cea:Ra taiata marunt, sare &i piper j din,

- ~3-

.acea toditura formezi, udand palma, mici peri~0are rot~nde de marimea nucilor mici ~i Ie arunci in zeama ce fierbe, Odata cu peri~oal1ele pui ~i o mana de orez, 'apoi, cand -. sunt toate gata, torni borsul ~i potrive~ti dl.t vrei de aesu, Pentru 4 persoane e suficient un sfett: de chile de carue de t0cat.

Bors ell bostane! (dovlecef) umplu~ti

. Se pun la fiert case ca pentru beF~ul cu peri~oaFe: din carne Iaci 0 toditura, in care pui, a.fara de sare 91 piper, pup.na verdeata si orez. Cu. aceasta tGlcatura UlliJlH 3-4 lJostanei cura~ti, Htiati iu 3-' 4 bucayi' 5li cce'bittl; dupa ce-i umpli, H pui sa fiaroa in seams pregatita, ada·ogand pun.ga ceapa taiata marunt, patrunjel ver.ae} marar ~i Ieustean, Caud mosHtneii soot Hetti, torni bor,~uiI., potrivindu-I cat vrei de acru. Caud e belsug- de toate, abunci pui la servit ~u caSl'fieu nn ou batut cu 2-3 JiBgOO de Smantaha

Se plTegate9te camea ca mai sus ;morcovii se curata se taie relii subtiri, 01nc1 carne a e aproape £iaa.ita, se pun se mai pune 0 lin.gura de g;t!asime 9~ sos de . Se pot taia, morcovii si ca fideaua,

. - ~5 -

Carn'e cu moreovi

'"

Carne ell praz

Itlifed,te mancalri de carne de. v.acH, tie 'p-0£~, de miel ~i de viitel

. (

Se pregateste carnea en c.eapa. ca peotru oelelalte 1~~ : plJazU'l se curata, fie taie in luogli;ge ca de 6- centi,~i se pune sa dea 2-3 clocote in apa £i'al!ta, se seurge fllme pesfe carne, cand aceasta e aplToape fiaFta~ Se putill-bulion de ,patlagele, 2 Dudt\d de zalflar ~i Se lasa sa f.iarba pa·na scade:

Carne. ell varza

vaeza DJ:l>

Carne en telina

Garne ell varza ta~aneasca

Se taie varza, se salJeaza, se staamee ~L se a$eaza ia ua l!aod de varza ~i until de ca·1'E.e, 2-J. patHigele o crengttta de cim1bru, un ardeiu gras, puY;ifi bor~"

apa ~1 daca carnea nu e ta-r,e g;ta~a,. Q l'imsan doua de gt:asime, se aeQ!pe1;'a si se fi€r.be ~aDa

manCatre.

€arne ell ¥arza aer.a

GaInea se [Jdi~e~te'; varza se taie, se spala cu apa ~e stoarce 9i se a~eaza ctr cal'ne3:, se poate pliaji ~i

i se umple ou apa ca1da, se pune' Imlien de, ardeiu de patlagele, ca 0 lingura. nu tl'lcmai pUna.

,.

- 2/r

Cal'uea de mif(l §i 'V,itel en mii'cri~

- 26-

Viana acra eu cost·ita ~i sUinina afufilata

. Sg :f:<liie vassa f.in, se spala ell! apa caMa, se.~st@a~Ge se pu.ne la prajit cu antura sats untael~rulI~ i t~~tu~a §1 nina' se taie ifraca'te1e ~i se spala cu apa i1e:blr~.te~ E sa stea :1:5"-20 minute lEl apa ~e focI' ca saJ .... l~sa . sa-Fe Se scurge apa si se ageaz~ un rand ~e :va:,z~. ~a 11U de slanin~ ~i costifa, se umple ~u apa vcalda ~n se . bulion de patlagele sau de ardeiu .. I?aca nu e destul acra, se poatepulle puyiu. iO.or9'. ~hne vrea,. mal pune a frrtDza riLe. dafin ~l ~atev:a "bo:;trbe d~ pIpe:. -!. .... ,~~".~~'1. varza trebnie sa. he g!<asa si ca sa ,jflf< maa D1i1:na, Sa fie data in fOra (la cupter), ,em sa scada. ~i sa meneasca,

Q V' \

~e pvepat'a ca 91 carnea ell spanac,

Eingemaht ell mlel

Se pun buca.¢1e de mie1 la prajir U90F cu! 0 ceapa .9j;~ WiEgttra . de unt j sa se prajeasca puyin, nina a se t1:1meni. , mai cu seama: s0s111; aflol:.Jle $>!lPe 0..lli!.gura de ~£aina... tt0Ua., QUoIla cantitate §Ue stinKe eu apa Gaida,.Q!ll. sa..

ifaca un S0S g;rosU!~. Se maipune veFde2!ta, iar 1a $fa:F~it· ~e1il de lamaie cUliatita de coaria.

Miinciirica san toeana

Tocana de mlel

Gar~e de rotel sau de v&1el eu spanac .

€.ail1nea 'd& miel ell sparaughel verde

ear.ne file m,iel stufa!'t

Se pra-jesc bucaNe de earne cu unt shtt gr'itsime i" pUl'J.e ap:a fiezbinte, 'dupa ce s'a tum.enit §i UE. ;varfi de:-

Se pl'epa'l'a iEltGlcm.ai C2! (lea: cu s1'la:nac.

- 29-

llingUFa de faina. Se eurava cateva fegatUri. de '7eapa. f;i de ell carne de vaca, de vilel sam

'usturoi verde, se taie buea.~e1e d.e 5 centlmetn, se Sl' de pasare

.se oparesc ~i se prajesc pu\fi.n, apoi se a~eaza cu ,Carnea se' prepara ca pentru celelalte legume' patla-

'verdeata, pntin bulion si sarea necesara, struat~ se p.. g:lele ~~ eura~a in :parte, din distanta in distanta, ~poi se

;face si iarna cu carne de vaca :;;i ell ceapa ta1ata. fell f:lii cum se true merele, se presara eu sare §i se~

.arpagic prajit.' az~ u~a peste alta cu un fund si o greutate deasupra.

Carne de vitel sau vaca Dupua ce au stat vre-o 20 minute, se pum. intr'un vas.

se ol'aresc.:. cu apa fierbinte i se scurge aceasta apa, se-

Se prajese bucatele de carce cu ceapa, ca: penwu. eu ap.a reee, se store user 1n mana ~ s~ [prajesc.

-carea CU oartoji, se toarna apa dupa ce s'a rumenit, e p~~~e ~l pe alta eu tint sau cu gi:asime. C:1nd toate

pune. putma. f3.iina. §i Iasolea. Se face ~ ~oua !el~i: .1a p:_aJlte, le a:§.ezi ~u carnea, pui puyina: verdeata ta-

nea de vaca. se pune fasolea verde curapta, spalata ~1 maliunt, _P0t:_tve:;;tl. ~eama sa coprinda totul si lasi sa.

:in doua. in lung-; la carnea de vitel, de miel sau de qtja:r,ba ~eopel1t, sa scada. Aceasra mancare trebuie sa fie .

. se a§eaza fasolea dupa. oe a fest oparita. cu apa clocotifa 91 sdlzuta, ca sa f.ie buna .

acursa i se pune sare, verdea~a:;;i buliaD lid se lasa sa. I

;Se socoteste % chilo de fasole pentru 5-6 persoane. Carne de vaca sau de pas are cu bame

Carne de miel san de pasare ell ciuperei C~rnea se " prepara tot, in mcdul indicat la celelalte-

Se pra.je~te carnea cu putj.na. ceapa ~i se face sos ",j&IJ,,,u' ... cu.'~. Bamele se et.:rata de cod:iV~·, se cparesc cu bor$-

Ja celelalte JD,anca.ri,; ciupercile se cura.~a., se spala, se cl0c0Ate, se SCUl.7g 91 se spala de doua-trei on cu apa.

ifelii :;;i se a~eaza. sa dea in c1ocot 1n apa., in care se . Gand cm:nea e aproape fiarta, se pIDl hamele ver-·

-0 lingu:ra de o~et; se scurg si se ageaza: cu carnea, Se ~ ardei gras. taiat marUB;:, ~-3 patlagele ro~ri san.

.trive~te sos mal puym la carne, de oare-ce cillpercile pro ling:un de bulion, Se lasa sa scada.

:.zeama.. Se mai auaoga pu\ib pauunjel 91 mararc tocat

:.runt si sarea ttebuitoare. Cand sunt gata :;;i a]jlroape Carne de vaca sau de pasare ell bob verde

ra sexwJ se adaoga 2-3 linguri de smantana.. ~Carnea se pre~a::a oa Ia celelalte niandiri, se lasa sa.

Carne de miel ell zbareiogi (buretl) a, bohul s~ curata, se pune 1]1 apa fiaFta, sa. Idea un,

sau dOll!, se" SC111i?,e, ~e aJiieaza crt: oarnea, se adaqga.

Se p:n:epara ca 9i carnea en ciuperci. vel'deata, ma'l!a,11 91 patrun~e1 9i pu~ bnlion,

t:€ame de vitel san de pasare ell bostanel, ( Ghiv;eciu

Carnea se i]_)raje9te eu put!Pa ceapaj cand e rum

.. se p"". llu\IDlii a pli cald'; un ~iUl. de liugUl:~ _de. raina Se taie carne _ pasli il;'; bucli\i pol'rivit;.i se pune I._

"Ver,dea~a taiata ma.l71tnt. Bostaneii m1Cl se cura~a 91 se .eUA•2 ,o~:pe t~late £e~ 91 pu¢na sare. Dupa ee s'a,

~intregi, cei marl se taie in doua. in. lung ~l pe. urma 1l! f aci ptl!\Jin S0S :;;1 0 asezi intr' 0 tigaie lunga care-

cate bucat1 crezi ; se spala. cu putm bors, se scurg, se. [a nora [cuptor) ctr urmatorul zarzavat: put;;'na var u

,y~ Y'"'"" more . tV' t1 £ Iii b ~ za,

jesc putin si se afieaza cu camea» ca~d aceasta e pe '0v;': a'la~~' e , 2 ostanei mici budi~ele 2 pat1agel~

tate fiartaj cana e aploape de servit, se pUOE; ,0 felli, 0A mana de mazare boabe, 0 ma~a. de fasale

.sau doua de sm:1ntana. tot afatea' bame, 2-3 patlf\gele 1'0;:ll, 2 ardei gra.ijil,.

.r

! -30-

- ",ateva felii de felln~, co(iva cartofi tlii>;li. ~elii. in lung, :1:rebaitna!e. Se amestedi. GU carnea praJlta ~l se p ,ea sosul sa. cuprinda totnl i ~adi vnll! e de ~,uns, s:. ' ;a 8j ca:ld:a, pujin bulion, a lingura sau doua de grasnne, .p~ne fa [leta. si se lasa sa. fiarbll pana. scade.

Rarunchlu saute (rinichl)

Rarunchiui se taie in dona dealungul si se pune

iiert eu apa. reee. Dupa. ce a fiert vre-nn sfert de C?ra: .scoate din apru ~i se J?UiEle _l~ aPva, re,ee sa;tea IO~I5 nute, apoi se taie felu subtiri, prajestr .2---:;-" ee~e ta'late .subtiri &i cand s'au praj~t f,fltl}l?S, vp~ CFa:une~ul ~este puyina. apa calda, aeopen I}l 1al}l, sa Iiarba, ,adaogand, puYina a]!la calda, p~na ee s'a ,flen vraru.nehiU11 i a~~cI .

.sau un paharel de :\TID satn a hmgura de otet, pu~a Se face cu gasca, sau eu rata. Se taie buca~ patri-

bulioa, sane, a frunza de dafin 2-3 beabe de pIper. de cbiceiu, daea nu sunt prea multe persQane, se

pieptul de la gasea pentru parjQale, chitiele Salt

Ciulama de l'arunchiu (nlnichl) BUditife se pun Ia prajit ell. untdelemn i in alta

se pun Ia praji] 5-6 cepe mijlocii, t8:iate felii suo.

Rarunchiul se taie In lung In 3-4 ,buc.a~, ~;i se " Cand ceapa s'a rumenit frumos, tor,ni pu~ina ::tpa

la fiert in apa rece ; cand e IDa ate, se tale felii subtiri peste ea ~i a asezi in eratita, 10 care ai sa asez]

.se pune ciulama peste el. Ciulam~ua s: face, p,unii~d apoi praj.el}ti zarzavatul urmata!, tot en UBt.

tigaie 2 Iinguri de unt sau untu:a,j eand ,e fierbinte, I morcov mare Sau 2-3 mai mid, I ~e1ina, ill ra.

2-3 linguri de falna de gran Iii! amesteci mereu cu sau 2 de. patrunjel, .toate taiate ca fide·aua. n~pa

gura, pfuna ce faina se lDcElrporeaza. in ~ra.sim~. ,?fumd zarzavatul e prajit, it amesteci cu budi~[e de carne In

Sufierbantat bine, fa'17a sa se IBgalheneasca, tomi .cate de ceapa, pui I Iingura de buiisn, f.l'unza de darin,

apa fiarta. liii .amesteci intr'una pana ce ,nu se mal, 3 baabe de piper, sare ;;1 apa ealda. cat Ie ouprinde pe

'0 faci oat vrei de groazli- sau de subtire. In an pui capacul I}i lasi sa. fiarba ineeti~br. CaLld man-

a ,trebuie sa aiba' consistenja smantdnei. e aproape gata, adaagi un pahal'U~ de vin, si, dad

Linte cu costife afumate 50 grame de eapere si IOD gtame mas1ine, dupa

au fest desarate in apa ealda:. Sa se observe oa man~

AJegi lintea, 0 speli si 0 pui sa fiarba e?- apa sa fie grasa. Bupa ce s'a ra:corit: !P'll'tlD, a tozni in

:.in aJlta. tigaie @ui sa fiarba vre-o 20 d~ mlLlute, ~d servesti reee. 0 ra~a ajunge pellltliU 8 persoane,

taiate budi~ele si spalate,i dUBS. ce au fiers, le ![?U1.!n -"""",~"", pentru 10-I~ persoane, Se pun din aceste pa~

:-1n care pui 0 ~eapa p raj ita , tai~ta, ma_:r:nt, vero:a~a, atatea budi~i, cat trebuie, !?i p€ltfive§t1 Sa fie tot it~t

bulion si sare, Lintea trebuie s~ fiarba nnpreuna GU 00 vat. Daca sunt mat putW~ persElan"', se poate face

o ora ~t jumatate ~i trebuie sa se puna a1?a tr~Ftat 0 rata dou~ Ieluri, dintr'o gasea patru feturi de marrcare,

pnpn, paua ee a fiert, Cine vrea pune 0 lifiguxa de,

~and e apraape de servit.

Dlierlte mancar] de pasare

~ancare rece de pas are

(

32·_

- 33-

RilaiJ de orez CD carne de pas·are

!Puiu en smil:QtfmR

Pui CD eiUlama

en castravefi

ce

34 - Papriea§ cu puiu.

35

Poi eu F:asole verde lara eeapa

" ~~tpersoaee)' earor~ ~u Ie plao,_e gustul eepei in crnancanle de pa:are, de piIda fasolea verde elf puiit. Se 'p'oa~e !face, a~uncl astfel: ,Wai pui~ bucaYi §i~l pm Ia PDa. ~lt pe ~~7ma sau ,Ia eupt~r ~rora) j' fasolea 0 alegi, 0 fa! :ll~ d~ua an "lung ~l 0 pill s~ ~ea cate.va clecote eu a,pa. 'fi:~bmte~ Ca?d. e ap:r:oa:pe flatta, 0 seu,rgi, al?oi scot? ou-

eatue de pm ~1 le asezr ell fasolea lnti'o craBlia' in un":-,_'f ... J f' .} I lOW

in car~ s. a, ~lPt p,u:M, d~ un pliaf de Hiina, ';fad un sOS'

eu apa F1el'blnte ~1 :tl torni peste fasole' pm pu\iiP.¥ v •

.Aieata {oeata, 0 lingura plina. de unt ~i J~§i sa scad: b~:.

Se taie puiuJ bl,tcap, si .se pune, la pl!a~it cu dacru e puiulmare sau ,gaina,' cl.adi e lnsa~ p~1tl~ tan~r, prajesc :bucayile, se j~ce u~ SO! eu ~ea:pav ta1ata:",.n:~l p,uyin 1Ju1ioll de ardein, 0 jumatate lingura:' de frona,

~na verCteaya; . e~n~ " so:ul a fient vre-o :E 5, minute;' huca:Vile de punn pr.aJlt In el., c~ sarea b:e?U1t~~~:. eagml se poate set VI cu ganmtu;t:a de ca~of1 praJl? sau galw;;ci de "!faina, puse lEI. ses, G8!lu§C11e se fac astfel: lingl.1!Fi pline d.e Hiina, un au, o~ [ingur~a de u~t sau tuva, sare, ptlp.I! lapte sau apa, ca sa: se bea un ' m0a1e s~l poyi, lua cu lingurita ca un lapte acnu, se bate: nine JPana oe., face ba~ici l £lui a:pa s~ f~a:r?a eamd 'cl0cote§te, iei! din aluat de vftF£ul lingur1te1 ~l IP in apa, una eate una; lasi sa £ia11'ba: eands~ ~~ea . galu§cile deasupra apei; sunt Berte j Ie sc~g1 91. Ie. pui pa"p~~a~, ¥a'prica9ul cu galu~d e foarte gust0S:;;~ spO!'EI.1c.

€arnea de pasare eu prune uscate

,

". <?artlea de A pa~ar~, fie gaina~ tie gasca, se taie DU. (lata ~l se pune -m ugaie ou capac, sa. se prajeasca aU! 0 eeapa sau doaua tiaiate Ielii; ,TIl unde e hi' v / '. d ¥ d v I r ' ne sa ae !pU1,

.a:~ nu e c1! seara, dar eel putin sa stea doua ere in

a:J?~ re~e;, ap~l Ie spell! una eMe una, Ie c1afie:;;u de doua:t;tel von ~1, cama:, carnea e prajita 9,i a fierti cu. s'os V1'e~o D~a:ate ,.:au ,:reI sferl!uru de ora, pui prnnele :;;i mai 1'O'i P~\llU~ apa. Can~ sunt. scazute, nrai pui, un pahqr' ffiic CUi ~ ,:;;1 2-~ h.ueatele de zai'hlix, Aoeasta mancare uebu.e .sa fie grass :;;1 se poate face :;;1 cu! carne- de POlJC sa.n de

Buiu CD mazare, v;e~de

Se praje~te puiu:l t~ia.t bucayi cu"o eeapa nHea, .' foa1i~e mam:nt i se tioal.'na puyina a1'a 'oaIda, ~i un prd faina, a]!"D] se pune mazare boabe san pasta-i, inS8: m t:'ea: pastru bl1e~bue flraMfa pl:l!yin inawte de a. se a1?eza cannea. Se pune ~i rpup,n m~r:a:r tocat maront, se las~ fiarl!;a meet 9i sa scad-a, Cine vrea; pane ~i punn camd e aproape de, servit, Se poate prepat:a Hid ea ~i faj.i01ea. '~ezi pui cu fasole verde~.

M€l,nca,re bulgareasea eu pniu

Mdncare de pasal'e cu gufiU

36 -

37 -

~ sa nu Barba prea mult, ac:a. ca Sa v A v •

:intregi. 'J' ramana firele de ores

Mancml1e de pasare Cll pere Se face intocmai ca cea de gutui.

Porumbeii

Mancare de pommbet cu masliile

v Se }aie porumbeii ]n doua, se taie a cea a mare noua }?arunt, se pdijesc In unt budttile d. P, . . sa~ se praje9te ceapa foarle. bine, se t~arnva a~vaPor~dvbel, apOl se pu b vt-iI d r: Cal a pe ea faina. : l~cgaur~: 'de PbuI°r:umbei, sare, 0 jumatate lingura d~

_ , a e ion sau 2 - 3 x tIV 1 '"

bsa sa. Harbaacoperit i masIinele se t:I!'ge e r02:11 91 sve

s: .lasa sa Stea in apa a jumatate de ~rB. a eu. ap~ dcalbda,

catTle de c. , apOl, can u-

. y.u ' .arne sunt aproape fierte se pun v l' 1 .

fierbe I5 minut . I mas me e, mal

tFebues 3 e 91 se ~a~e Ia 0 parte. Pentru 6 persoane

Fata. de scumpinea extraordinara a puilor si pasari- c -4 porumbel 91 IOO-ISO grame de masline

10r in general, e de prevasuj qi de dorit sa se dea a mai, r'l .

mare desvoltare cresterei porumbeilor, can sunt 0 hrana Porumbaj fripti I

foarte buna, daca ntn se abuzeaaa Cfe ea. Cana sunt puii. Se curata p b ..

,~ o:um: ell, se. spani, se sareaza, se lasva' s::;'.

mari9or-i, de incepe a. le creste aripele, sunt fo arte gustosi, cu sare 0 or fr ...

1 . a 91 se frig ca si puii la cupnor uddn-

9i se pot prepara in mai mu te moduri. du-se eu 1lngrrra :_u sosnl lor. Se servesc eu piure de

91 CU 0 salata oarecare. '

Rizotto Milanez

Se taie Ioarte marunt 0 ciapa si se prajeste cu oIingura de ' unt; cand e prajita, se adaoga carne tocata, fin, - poate sa fie resturi de f:r:iptara sau de rasol, - se praje§te putin carnea cu ceapa, se pune pujin bulion de patlagele, apoi se adaoga 0 cea:;;ca de 017ez spalat :;;i'la:,;l1.1 sa scada, umpland cu apa calda pana ce a fiert orezul .. Se zerveste dandu-i 0 fOlema f.rumoasa. pe farfurie,

Bor§ sau ciOl1ba de porumbei

Se pune borsul potrivit de acru sa £ia17ba; cand pui porumbeii CUl1a¢.¢, spala\i si tai~ti in doua j pui o· ceapa mica t~\iata marunt, patrunjel, marar, e mana de orez si [asi sa: fiarba, Ca,nd e gata si vrei sa servesti, in castron un cgalbenu~ §i 2-3 1inguri de smantana.

li?ilaf de orez cu porumbei

Pui sa fiarba 2,-- 3 porumbei taiap. in doua, cu put;ina, 0 ceapa si sarea trebuitoare i de alta parte orez de fieeare persoana cate 0 mana buna, 11 alegi, spell si-! pui cu e liflgura de unt la prajit, Cand incepe seingiHbeni, pui putina. sate; amesteci, pui bucatile scungi zeame .peste ele, la§i sa narba aeoperit lid mai a.1:L'''U;~'' pu~na apa calda, daca trebuie, Pilaful trebuie sa fie

cu a pa calda. In genere se fac sannale' eu foi de stevie, eu carne de miel; cele cu varza acra se fac cu carne de pore sau eu piept ae gas ca. Sarma1ele se umple cu apa ' a:q:lesteeata, en bors Iii' bulion de patlagele; cele de varsa

acra fierb eu apa 9i bulion. {

./ /' <""I

, 7' _.;

Chiftele co sos"

Dlierite tocaturi

Se face tocatura exact ca .pentru pa:t!joale i din carne a tocata se formeaza chiftele mici, cari se dau prin faina si se prajesc ; de alta parte fad un sos cu 2'-3 cepe 'taiate marUDt si pra.jite. lDupa ce s'a rumenit bine ceapa, se pune puyma apa calda, un yarE de lingudi de faina, sare, bulion si putina verdeata ; se Iasa sa. fiaorba arnestecandu-se _, vre-o IO-IS minute. Cand toate chiftelele Bunt prajite, . le asez] in sos, Iasi IS~ dea cate-va clocote si tragi la o se da. prin masina de tocat % ki· parte. E foarte gustos sosul in care s'a pus verdeata. de

Pentru 5 persoane yina. gra.sime pe ea; in caz ca~d. Ihatmatuehi. Oand e aproape de servit, se pune in sos 0 logram de ea~e eu pu 0 linga-ra. de untura 10. toeatura;; iDgura de otet,

carriea e slana, se ... pune u 1 carnea a bucafa de morcov, se pune la tocat, lmpr~U?~ c: 1 ........... ~a 0 felie de -miez de

Ii ~ mica 91 a uirm

r-2 earto , 0 ceapa . ~ Du a ce au fost toate date

pal,ne, m~ata: in apa :e stoa~~a. ut!a verdeata, patrunjel Sbareiogii mati se spala, .se scof in;cetiiior cozile, ca sa

. prin ma9111a, se ad~0gat ~nal!e ~i Ppiper' se amestecs bine, nu se strice, se face 0 tocatura de cafne de miel, sare,

_ a.r:ar tecate marun) '1 , hif 1 ,,.n'n~TlUt::.,1 piper, verdeata, un ou, pufinmiez de paine ~;i 0 eeapa

~~:: se forme as ll parjoale ~,:"gfe;: S~~je~c. tS: pot liii.ta miirunt. C u .e ceasta tooatura se umple sbarciogii,

se dau pnn pOS1;D.ag (pesm ) 9 d P i 1 ~i cu piept oozile se toaca mar:unt $i se pun In ses: Sosul se face cu

'parjoale ~i cu c~r:e de pore sau e me. ceapa prajita, putina verdeatca, sare j se pun sbarciogii

gasea sau de gallla. nmpluti in sos si se Iasa sa Earba acoperit &1 incet"i~oF.

A.proa pe de servit se pun 2 - 3 ling uri de smant:ana. E 0 man care delicioasa.

' __

Parjoale sau chiftele

Sbarctogt umpluti co carne de miel

Sarmale Se da. prin ma9ina Yz kilogram ~edcar~e j !leb PD1~~~

~ ~. t~ arunt: can e lOga e ,

eu gras~me 0 c~aJ:'la t~la a:d: pfune' muiat si stors ; dupa

amesteea cu ea. un mies ~ ,ne' este carnea to s'a amestecat bine cu ceapa, se pu P' VI t u~a

. daug'a! ci'@ua linguri rase de orez spa a., p .

se mal a , . i er : se amesteca bine -91 se

dea~a, un QU, sare 91 p P fl. d vita (frunza de

1 (Band se face eu 01 e ~ .

~=~ae. se oF~re9te c~' a~a fi:lta ~A~~i1: ~::!e~:r:e :!

tot ell apa, cele de varza acra, ca ,

Bostanei umpluti (dowlec,ei,

Se dli prin ma9ina ?Yz kilogram carne, se pune in : tocatu'f'ii puVina ceapa, veFdeata., pt:iltim 1!J1'ez neFt rnai mainte, I un au, sare ~i piper; daca carnea jra e grasa, se pune ~ 0 1ingura. de untura sau unt. Bostaneii se rad sau se (!urata de coaja velic;le, se taie in doua sau in trei, diupa Jnarime, se scobeste miezuI cu 0 lingurita, apoi se umple.

"

- 40-

1 ti se prajesc, ea sa fie

d P~a ce sunt . ump UyLI ;J fV ut

eu tocatnra; u .. " ~ A tr'un 50S ac

ar~le' apoi se ageaza m" . u

rumeni, P!= t~,~~e J!l ,: bulion, un praf de fau:a, ve:deat~ cu ceapa praJIt,a, P,up., ,.. eriti dar sunt mal Buni cl:aca

si sare. TrebU;1e fletrp. ~op~oap~ de servit se pune pe

poti sa-i dai, la cup or. ,

2--3 linguN de smantana.

Ardei umpluti

, u , entnu bostanei ; cine vrea, ii

Se face tocatura ca p , " sa nu e absolJ1.t

d v nt umpluti eeea ce in li

praje§te, upa ee su ' , .~ bostanei se pune bu on

necesar, Soslrl: se facef~a §1dPell'~ iuti se pro~edeaza in mod_u 1

. ult ea sa nu ie ar e y.'" .... fi re

mal muir- , ' i sc t-i toate seniintele, pUl rn ieca v urmater: le tal cozile ~l: .0y• vI. tita in care trebue sa

'v e si-i arunel 1U a'pa G ace , .. . . Ii

putma sar, 'i • ii ui sa se seurga ~a-l ump .

stea 10 mmute, apoi p

Cartofi umplut!

Vezi la bostanei,

. 'felina umpluta. b tV i sosul de asemenea

Se [ace tocatura ca pentru as ane I de za-har

S',>:,aAntaEa' se inlocueste 011 un sos _

m.umal u:.L

4-5 bucati·

- 41'-

P'atlagele vinete umplute.

Tai cozile patHigelelor, - alegi numai patHigele mici; - le pui sa' fiarba 5-6 minute, Ie scoti, Ie in apa rece, Ie storei, apoi le scobe9ti Ia mij10c i mien pui in sosul ~n care ai sa le a~ezi. :b>upa ce le-ai le uw.pli eu 0 toca.tura n~cuta din canne pujin prajita, putina ceapa, sare, piper~i verdeata: Ie asezi apei in

facut cu ceapa, un praf de Hilna, bulion, verdeata si patlage1elar. Lasi sa fiarba acoperi- mcet. Ca oric e de patlagele vinete gatite, si aeestea trebuie sa :f.ie grase , sa fie 'bune.

Val'za umpluta

taie foile dela a varza, se scoaee partea tare de la , se opa1'esc, se scurg si ;:;e a~eaza pe un fund ca we a frunza peste jumatatea celeilalile; de alta parte da prin masina de to cat 3GG-400 gl!ame carne, se . Ia prajit cu 0 ceapa taiata marunr, sare si piper. e prajita, se adauga un au) se amesteca bine si se tocatnra pe foile de varzji; se face U:ll sul si se

mtl"o tigaie lungareata la captor eu 0 lingura de 2-3 linguri de lJolF9 ~i a ceasca de bulibn de ; se Iasa sa se pllajeas@a si Sa fialiha: tncet. E deiar cine vrea sil fie si mai bun, t0aFna deasupra,

de a servi 2-3 1inguri de smantana.

Musaea de dovleeei

. PatHigele rO!1ii umplute

face a tac~tura ca pe:rn.ttu dei .

netede si rotunde s t ,. ar ei u:n~luti; se aleg-

la IDe du a ce u '. ev ~le un capacel, pe care-

9i-1 ~ui i~ sosul ~pli patIa~elele; acestora le scoti. acut ca sr peDtr:u ardei.

42 -

sewand ca udtimul rand sa fie format din patlagele, ;:;t::I-'"".~to.ami ca.te-va fuiguri de bulian de patlagele e biDe sa mal pui putina sare, ~~ se da. la cuptor; jumatate sau trei sferturi de ora pentru coacerea unei

Musaca de eonopida en fieat

Se curata 0 conopida, se desparte in buchete, se 9i se fierbe cu apa si sare; se scunge 9i se lasa sa se r

ceasca, apoi se scurge bine de apa intr'un tifon si se Placlnta de cigbk (drob)

prin sita, sau se sHirama. cu lingura j de alta parte se Se pune Ia fiert ficatul plam A •• '"

un sfert de kilo de neat devitel sau de purcel, so pulin' sare : dupa ce au fi t ann .,. .1nllna deja mi.!.

ouelilele, se oplil'e.te cu .pa >n clocote, se scurge pine scurge §i, dupa ce se race::' ;:e:;,. jumatate de ora,. se ali prin li",~ina de tocat; a poi tai mli<rult 0 cea sau se toaca cu cutitul; ' '. a prm ma"". de pui la prajit, de preferinta cu unt, si cand e pe jU..LLLCIoLllrr verde mai multi90ara tV.' tVapo~ se pune in todi.tura

pra.:jit~J pui fieatul 9i-1 praje9ti. Cand e gata, pui sare, sate, piper 3- 4 ouVa al~a a ~ar~nt, patrun, jel 9i rna-·

, ' ,0 lTIgura plina eu a-r.V •

per, un OU, 0 lingura de unt si ungi 0 forma, pe care cate foarre bine. Cii.nd f . I"' u grasnne, toate

presari eu pesmet, apoi ao:ezi un rand de oonopida si tigaia intin . aci p acinta cu prapur ungi

't 't' Zl prapurul dupa. ce l' . ti." t"

raDd de ficat ~i! pui la copt. ' tor.ni tocatura 0:]:. invel I'~ at I~~U mapa cal-

eA d . 't esn eu raarzinile : a pi •. .; 1

an nu ai sau nu iii 1 z:,- I. .u.!.L a.

Musaca de carton un ou 5 linguri de fain~ p ace p!~p.;tru1, facl un a1uat

\"\ . de marimea unei ~,,? h~c~tIca de unt sau gra···

Carnea se pr:epara intocmai ca pentr~usacat1a moale, Dt1pa ce l':uc~ ~l ~u~.ma ,a:pa, ca sa .iasa un

patlagele. Cartof.ii se taie Ielii 9i se prajesc j se pot , lnsa pou ivesti sa rV r~I?andtat bine, 11 intinsi peste

buinta si carto'£i cruzi §i Herta, depinde de placere- .LY.LI.uI.t-" ... ~ am ale estul pentru .

caua so a<e.ro Intoemai ca cealalt.. L. cartolii cruzj . 0 torni ,i 0 1nvele.ti cu aluatal i I acoperi.

't asffe] preparata e It . J ~ pul a copt.

taie Ieliile mai Buhyiri. mu mal bu:ro.a de cat ·en.

se r:aco~e9te eu apa rece s . "

.. II .~ • ' e SCt1Toge 0:1 ap01 s

m ~ellma unsa III presar f' rt e:

III nn rand de fidea : se ada~ c~ l?olsmag, un rand de, la~ol a copt,

Mu~ac~ .. de taetei (togmagt de ca~a) Se pl1epara mtocmai ca oea de fid

ea.

Bostaneii se eura~a §i se taie Ielii, daca sunt ......... u.uIU. d0ua sau rm trei, dadi Bust mici; feliile se prajesc a:;;eaza. ca celelalte musacale: un rand de bosfanei,

de carne 91 bu[ion.

Musaea de fidea

Croehete.

Se da carnea fa ma~ilUa 9i se praje:;lte cu 0 taiata. matu:rn.t; fideaua se fierbe msa nu prea

G jumatate kilo

_ .... ,_~, _ carne se taie ~ IDudi~ii mici 91 se

c?- a ceapa HiiaUi marunt. Caad e pl'rajita, se da, masma de tocat j dupa aceasta se pane intr'e ti-.

"

- 44 -. pana ee mcepe a se rumeni ; atunci intorcii

pe 0 parte 91 pe alta, pana ce s'a topit c~apa ~i

.., . lingu:ra de . . ~ d . f .

..... .... lin ura: de unt san grasune, c"u:: . . rumemt frumos: scoti carnea pe un run ~l aci so-

g~~a ~ 0 .. g fierbante bine, fara. a se iUgalben11 s~ to puna?-~ pu~a apa ,pi . bu1i~n i ... t~ c~mea ~elii s~h-·

na, sa se 10 '.... .... aIda' amestecand, ca sa nu 0 pui ill 50S, aoopeIil :;;1 lasi sa fiarba, punand eate

in ea foarte pu\'ina apa Ie t ' pune in carnea tocata "'-'.,-.,:- apa cand sosul scade.; cand -carnea e gata, pui pu ...

;iaea cocoloase- Acest a u~ ~e Din aceasta: toeatura

5i1 piper vin ~io crenguta de cimbru, Aceasta friptura se poate.

preuna eu un .?ll:' ~are i II dai prin posmag :;;H' cu garnitura de cartofi prajitj. sau eu macaroane-

.tormeaza, carnaclOrl, pe car,. lte legume.

in grasime. s- serveste cu plUl'e sa, a ..._f]\_.

Mititei ~

.... " .... cu pupa gl'asime de

In carnea tocata illlpreuna , . . un

• • !-l.,., enibahar, pU\ln ustnro; 9:

',pU1 sate, plpe:-, pu~ . amile ctr apa 91

-de euht de blcaroonat, UZl m.... .

U -I"" • ". fri . gratar

,carnaci0r1, pe carl! II gl pe .

Frlptura la frigare

'Se face en felii- de muscliiu satn eu Carne dela coada; e foarte frageda, Carnea se spa:la, se 'cura~a de piei, taie Ielii, se bate si se pune pe ea sare, piper, cimbm •. vrea, pune si putin usturoiu san. ceapa. Se lasa. sa. ..

vreo 15-20 minute. Friptura e mai buna fripta pede lemn decat de tier. Cu jnmatate de ora' inaintemasa, se pune earnea in frigare §i se frige intfliu Ia, mai potrivit, Cand e a.proape de servit, se pune ja-' mai mult ca sa se rumeneasca.

lFRIF'fURI

FI'iptul'a Ia gratar

Se taie buaa~ de carne de VaGa, vitel, pore san mel,.. splrla ~;i se bate bine C3) sa se fragei1Seasca j se pune sare, .. cimbrn, usmroi san ceapa ; se lasa §8; stea :EQ-[5 9i, cand e aproape de servit, se pune la fript pe mtorcana carnea pe 0 parte qi pe . alta. Focul tre-

~a' fie bun. .

Friptura cu SOS

.., ~- 11' au un kilo de carne, de

Se SnaJ1.'a si se sareaza 72 S .' "teva

1:'< OJ ,_.. .. _ t1ga1e eu ca

'ferin~a dela coadli,se a~eaza l~ . ui 0 littgu:dl

aiate felii ili daGa carne a v e <:t:~a)p:'~ ;3, fiarba in ;na de gr,asimej se acopera 7

- ~6-

r

F~ipilira de miel

Sespal5; bine un sfe_:t sa~ .~ jUniatate de miel,

~ a: ~i' se pune in. tava la ~pf. ~n cuptor, eu putin

4larea!"'S·l·me Friptura trebuie udata eu sosul ei. Dand"

..sau b .. a'., .

·nSuea, mar pui putim.a apa calda,

47 -

in sos 9t un paiJ]ar~t de vio. Friptura se taie fCell si s osuI se trece pviu sita ~i se tOj!:f'na deastrpra'

gigot se serveste de obiceiu, 'gavnittlra, fasele

'r. ca

a be, peste Care se toama sosuj,

E'riptu:ra de miel la frigare

Se taie earnea dela but btlcal;i, se saFeaza si .se -eum se ftige mU~Ghiu1.

Rinichiu fript Ia gr.a:far.

Rinicliiul tanar se despka, se tine ju:m:lltate de ova III eaIda: :;:~ se frige Ia gratar pe foe moale- Se pune sare, e gata.

Poi la frigaie

Ficat Ja gratar.

, ,

Se euratapuiui, se spa:la, se sareaza Iii: .se a~e~za I

-1ri:gare eu % de o];a ina:inte de masa i!e fnge ma.: ja fee mai meale, apoi, ap];o~pe de m~sa, se pun ~ar .anai mu!i $] se iavarte:;:te fnga:e~ :oal repede.v Fuml Aluie mereu nus eu 0 pana muiata m 1!,nt, ca sa se

lleasdi. frumos.

Poi fript la euptor

Creer au gratin.

frige t~iiat in 'buca'ti ~i se pune sare dnd se ser-

Creer prajit .

Se fierbe creerui I_E) minute, se racmre§te Gll! apa se taie felii, se bate ill faina, otl,pellmag:;;i se pra-

. Rtiiu~ GUra~t. spalat :;Ii sarat, SI;: a:;leaza' intr'o

~potJivit~· eu ma¥mea lui, cui 0 bucaw,ca .de unto . ~and . Se fierb 6. QUa tari, se cura~at $] se taie in jumatate ~,a se ft:ige, i!t'efitiie ud~f. rnereu, em 1.lDgur~ ~n so~~ f' .... '.',"'"=6~; se fierbe putin in apa cu sare 0 .Jillillatate de

~,c:1nd e uscat, ]!lui Pl'l:p:Ela:' aRK. 'N:n pm potnvit se fnge ) acesra se frea.ca cu gal'Dentl§uri:1e de. oua, sane #

·'ttei sfeFth:i!l'i de 0ra. 9i 0 cea9ca de sma.ntana; se unge eli u:nt, 0 forma

merge la foe se ample ouale cu ameste'iul facu!:, a§eaza. unci langa altul J;li se toarnapeste ele restul i s'e pune sa stea: un sIett de ora ~n cup tor

serveste,

. ,Gigot de berbee

«D":reer en 'tom.ate

/.

gele, 5:n Gafe s'a .fluS un vilrf de lingura I de ~faima, piper si 0 hUcayidi. ,de zahar pis at.

- 49 Snitel pane

~nitelul se face eu carne de vitel, de miel.9i de porc, taie bucati potrivite, se bate si se pune sare, piper, se

Friptul'a me.ddionaUi. aie In fama, ou, posmag 9i se prajeste in grasime fier-

i{eshuri1e de frtiptuta reee se taie fein subtiri. te, intorcandu-se pe a parte :;i pe alta. Se serveste cu

tofi pFaji'ti. .

1jgaie se pun 3 1ing;uri de nntdelemn, 3. cepe mici

. ma:runt si ~ fir sau doua de usruroiu, :;;i se prajeste ' Cotlete de pore la griita,r

. yin; 'mai adaogi (!). lingura de faina, pe ~are 0 Iasi sa

prajeascl3;. stingi eu un pahar cu vm 91 cu zeama €otletele de pore trebuie fripte cu bagare de seama,

Jamai si 1::t9i sa scada; apoi pui feliile de friptura in ea sa nu se arda, al doilea ca sa. nu raman a crude

raFa a ie !lisa sa: fiarfua si asezi friptura p-e 0 La.LLLU'l." mijloc; de aceia se frige intaiu :Be carbuni mai putini

Junga 1m modul urmatof-: () 'fe'lie de fripttwa si 0 feIie pe urma pe mai multi. . .

franzela prajite cu unt, apoi torni sosul deasupra 9i sari patrunjel verde tocat, Serv:e:;;t:i foarte Iierbinte,

Miel prajit

!Pui prajit·

Se taie un pui tanar in patIu j daca e mal true aripile- si spinarea -de 0 parte, incat face 8 buca~ i

. sru;eaza, se moaie in fama, ou 9i pesmet, se pra.je~te

nnt sau grasirne, lnSa aceasta trebuie in cantitate mai .

ca sa. patrunda bine bucatile; fecul sa fie petrivit iar 'iul 1Febuie inters de mai multe ori pe a parte ~i pe

Friptura de pore la cuptor

Se spal~, se slh;eaza 9i se pune intr'o tava la emptor pu¢na apa. Cat tirop se frige friptura se uda mereu lingura cu sosul ei.

Friptura de vitel Vezi friptUTa! de pore,

"

Purcel hipt

!Dupa ce purcelul a fost taiat, n punem intr'un lig.hian p turnam peste e1 apa fierbinte, fusa nu in clocote j se ~uraya parul de. pe el, i1 par1~9ti uger ca sa nu se mnegreasca, 11 spinteci, scoti matele din el 9i ficatul, plamanii ~ inlma, it speli, it sarezi, 1a§i sa stea vre-o go de minute til SM"e, apoi 11 a§ezi in. tava .;pe niste scandurele mid, ca nu se li,pseasdi, pui a liDgura de gl asime, 2-. 3 ITing!Wi apa si-l pui in €1l!ptor. Can a inGepe a pe l'umeni, YoU! pana cu un amestec de rom §1 untdelemn. Esa se puie in interiorul purcelului 0 cFeanga de cimlilru.

Bifteak

. Se taie oucati potrivite de muschiu sau de carne 1a coada, se Bate eu ciocanul de lemn, se pune sare . piper &i se praje)?te in unt j in momentul de a se servi, garniseste cu! cartofi pFaji~i si diferite salate de sau de vaFza rosie, dupa placere.

Mu§chiu CD 50S din vin

curata de piei, se spaJa §i se sareaza a if)ueata de c f.tQU; se pune intr'o tigaie/ potriviHi. cu 0 lingu.x:a.,! lie

Natu}! ~nitel.

Se face ca bifteakul.

· .

- 50-

~ .

~......_p Salata de cartofi

unt ~i 0 ceapa taiata felii r sU!b\iri, se acopetr: si I, .sa se fumeneasca pe 0 parte si pe alta, D~pa e~ ~ a menit ~i s'a facut un sos frumos, se toar?-a' p~Vina ca:lda, un pahar eu vin, 3-, 4 ~~abe ~~ wper ~l 0 de dafin. Serve~ti muschiul talat Ielii ~l torni ........ u ....... "

sosul trecnt prin sita,

Friptnra de curcan

Cuncanul e 'bine sa ~ie tana:]7 si vgFa~, ~~Hat. eu .... 0 sau doua inainte de intrebuint~re; il Sa1ie~l ~1 1~91. sa vre-o ora. cu sare ; n pill la fnpt c~ doua are inamte v "Ii timpul ca~·t se frige trebuie udat mereu eu

masa. .l:il l:llll .' .... h1

lui ea sa fie fraged, ~i trebuie intors pe toate Pe:r~J..l:,

, dJ 1 S ste cu garnnura

se rumeneasca in me ega. ,e se__r::~.,. .

de va17za prajita sau de cat;tdfi pr,a:J1p..

Salate

Se Herb cartofii, se eur~qa '§i, dupa ce s'au racit bine taie felii subtiri, se pune sare indeajuns, putin piper negra, ceapa taiata marunt, patrunjel verde, undelemn '9i o.fet; amesteca bine si se prepara cu eel pupn jumatate de

inainte de a servi,

Friptura d.e gasca sau de rata

$i gasca ~i' rata se prepara ea 9i, cur;a .... nul sau CUl' !nsa, ea sa ~ie mai gustoase, se pune mauntfiUl lor creanga de cim oro.

Salata de cartofl cu fasole

Se prepara intocmai ca acea de cartofi, dar se mal 9i fasole boabe, fierte foarte bine.

Rata ~r;.pta pe varza Salata amestecata calda

Se pune rata la fript u:treaga i ~e de alta. pa.rte Se fierbe, se c4raja f}i se taie 'felii subViri-o fatfurie

varza la prajit, apoi pul bulion, 0 foaie de dafin f}l, cartofi ; se toaca 3 sardele de Lisa, Clupa oe au fost

de piper' pui rata pe varza, torni sosul deasupra ~l_~O __ I''''~''''~''' ~;i curayife de ease, 100 gsame de jambon (~unca),

eu t0tru 1a cuptor, Sa se friga ince~, ~mplre~a Cll! linguri de capere, 4 Qua rascoapte, truate felii in lung;

La varia acr1ii se pune de. prefe?nta bulion d~ toate aceste, bine amestecete, se pune sare, 0 cea~cli.

care' coloreaza fara sa acreasca. erne vrea, pune ~1 smantana sau si m~i mult, se pnne la cuptor ca sa se

dar sa nu fiar;ba, ~ise serveste imediat.

Salata de sfe cle

Se spala sfeclele bine :;;1: se PWI la fiert sau la copt cuptor j dupa ce sunt coapte, se curate: bine de coaja, We fe1ii subjiri, se pune sare si otet, al¥ii pun :;;i nutAltora Ie place sfec1ele ell bream 'ras.

- 53-

Salata de fa$ole verde

se toarna peste ea otet ~i se amesteca Dine; se sereu deosebir e 1a f.riptlura de, curcaa,

$e curara fasolea ve"rde de oosi, se spa1a ~i dadi I Salata de varza alba

cile sunt m.· ai mar.i,. se taie dealungul in doua ~i. se pun ls.l . S VtV tai fi '. .

fiert cu ap~ in clocote. Dupa. ce sunt fierte ~i l'aeorite, se" td l' e curaja, se ta1~ b~' se. pune sa'l'e, I piper,

d 1 . v v 'iM· e emu, se ames eea me:;;l se serveste;

ageaza In sa1ati~ra eu o}~t, unt v e e~n, pu~a .... eeapa

marunt SCliU PUYiD usturom dupa placere; cui U place, ~i .pu~n marar si pat!1unjel verde toeat marunt.

otef ~l

Salata verde de marule \

Salata de sparanghel

Se pune apa [a fiert eu sarea t:rebuitoare; se spa.-ranghelul l'U},and! Goztle tan l;d se pune 1a fien. ee a fiett, se scurge ~i se ptepara in salatiera cu

1J.utdelemn. .

S~ ~lege salata, s.e s,Rala se scurge !Dine si se prepara eu pupna sare, otet :;;1 untdelemn. S e, garniseste eu aua: ifierte, taiate in patru In lung, Se poate pune :;;i 0' lingtJ:ra

!de mU9tar. I

Salata de hajmatuki (asmatici) Vesi salata de rnarule,

Salata de conopida

Se curata concpida, se d~spalJte in buchete mici 9i fierbe. Se prep'aFa oa salata de ,spa:mnghel.

Salata de praz

Se curat"a prasnl, se taie in buditi de Gate 5---6 cen'ltifneEEi ~i se Eune lac Iiert eu apa fierbinte:. CDande fiert, 1Se scurge, se pune sane, atet ,/;;i untdelernn,

Salata de boeuf

Salata de cartoiif euscrum.bie

Se pune de cu seara 0 scrumbie in, a;paj a doua z~ ·se sprua. bine, se curata de piele :;;i de osse, se taie bu, 'G'a~!&e 111 se amesteca eu s~Iata de ea,rtofi. (Vezi salata de ,Cafio£i.) .

Salata CD masllne

Se spala maslinile bine, se usudi eu 'tt;Il ~ervet our.at " Se ~repara eu otet) untdelemn. ceapa t;hata marnnt. Se gamisel1te cu felii de p atHigele r09ll: 91 pi:i,trunjel v;el!e.e.

Salata de varza ro~ie

, Se 'etir'ata' a dlp)itana de varza rosie, se taie fill I?~ se Rune sare j 8.u.pa vre-o IS minute, se varza pani ee se moaie; se stoaroe bine, se pune

Salata de patHigele vfuete Se a1eg patlagelele lungareje, se pun 1a ccpt 'pe ja~te.c in plita (ma~ina~) de oare-ce numai1 caapte astfd "aman aloe 9i dulei. Oand sunt : coapte, le scow, pe tin

- 541-

fund ~i Ie curew. fiind calde ~vaad un vas ~~ apa in . 'ltl speli mereu degetele. [)up~ ce sunt curaYtte, le ~oe1 un cuyi,t de lemnJ• sau c~ 0 ~g~a de u~e.mn j • daca . adaogi 1-2 ardei gra~l, e~p? 1;i1 cu7'~Wp., pu: sare ~1 fadu:r.ie ibaWi bine salata. err 0 fu:eUli~a, ~u_Ela:J?-~ lemn deajuns, foarte pupn otet ~l 0 ceapa ~ca Ioarte fin, ~i gamise~ti cu felii de patla,gele l'O~ll.

Salata de ardel 'copti

Se aleg ardei gra~i ~~ se coc He pata (ma§ina). Dup

ee s'au copt pe toate .p5.r¢1e, se a~eaza mtr'tm vas - rit ca sa stea unu1 peste altU!1 in caldura, se pune sa~e ~i se lasa s'a stea jurnatate de ora; apoi se se £repara cu o!et ~i unMelemn.

Salata taraneasca

Easole verde pastai ~i boabe, morcovi noui, nom. se Iierb £iecaie deosebit in apa <;!U sare i cand racit IIoate se taie 'felii, se pune puyirta ceapa, ~-3

, u.... t ~ fr u .:rie telina Dup,a ce se scot bu.c~ti1e de iepure din Qfet, se pUll;

de ustulroiu nocate rnanunt, marar, unsa u ,~ Y t

fin, otet, untdelemn si piper. eu untdelemn i de alta parte se preg&te~te zarzavat

foarte fin, morcov, telina, patrunjel di8;acina, si se

Salata: de cjuperci in ur;ma budi.ti1or de .iepure; apoi pui in alta

,la prajit vre·o 5-6 cepe mati, taiate' felii foarte

Se cura.ra ciupercile, se spaIa, se' toaca sau se ~'U~h-I't,''H· fad un sos frumos, n torni in ti-gaia $a care a5iezi

{etii s-wbywi:, se .fierb cu apa si pU~1'l otet; se seurg, se - pui carnea, zarzavatu], put4:P.a ve~deata, 1-~

sase raceasca lid se prepara eu otet, untdelemn, sare, B:a:.fin, aateva. boabe de piper, sa~e, 0 jumatate pa~

per, putIDa eeapa verde si marar. ) cu. vin 9i apa calda CJ. sa: cuprimda: 1}0tWi 1a9is3.,

Salata de 1ari acoperi pana ce scad..e dar nu prea mult, ca s~ nu.

mancarea uscata camd se r,aGE'§te.C;a;nd carnea e.

Se bat tam bine, se coc pe carbu.ni, se bat iara:?i , se ia dela foe, se ageaza in far.tttrii 1;11 se serv,@~te

muchie ; Gaud] .s'atu muiat, se curata. de piele, de csul Se mai pune 91 masline si capeFf spala,te, cand e a""-

rnijlqc ~,i de eapete, se Saam0geaza. in bu~a.Vi mid de gata. Dupa ce e a9,ezaUi. mancare~ se gar~e!jife:

~i se pun intr'un eastrcn ; se pune 0 ceasca ~e ?~ef [a u agic prajit in untdelemn,

candfierbe· se (Gama. peste tan, se acopera 91 se lasa

) • OJ"_'

stea "Haua ce se reace9te, atunci se amesteca ou marar FFiptUlla de iepure cu smant~n'a

mtilt, eu eeapa ver;de taiata marunt, se pune U.PlUt::LI:;:U~"

Dup'a. ce a-stat in. marmafa, iei OReata! peauu irip··

deajuns :?i se ser:v.e,9te, '. de prerem'nya spinaeea : cu mU9dlii, III cura~ de piel

Vanaturi

Regula Generala, Inainte de a prepara 0 ,friptura o mancare reee de iepure sau oaprioar,a, se aseaza ~tr;o m~rinata Hkuta din o~et 9:t apa ill parti egale,.

fo1 de dafin, bcabe de piper, 9,i £elli. 'ile ceapa. Se

astfel cannea a noapte, \

Mancare rece de Iepure

- .

--'56-

se uda mereu eu sosau cu cattoli :pFitjiyi.

--6strO,peI en prepelita

Alta fripmra: de iepure Se taie p.r~peIit:.~in" patru 9i se pune la £tipt; He alt~

se pune Ia praJl~ ,J-4 cepe' !aiate mal'Unt, din care $e poate prepataJfripLura de iepulie ~i fara .... L~'kLL."" 1.Iia?e un sos cu pujrn bulion, 4-.5 fire d'e usturoiu ta-

~i sma.ntamal; se lrige.l ~i se serveste ,eu sosul natural. ' fIn! lI? praf de. fama, a £r:unza de daJin, Doane de

~l cunbr;t. u PUl huca~e fripte :to sos ~i Ie la~i sa " meet, paoa ee scade, Gand e aproa,pe gat a pui 0

de 0i~et, dupa placere. '

)

Friptura de diprioarii

Se face din but, adica picierul de dinapoi se ,in otet, ca si carnea - de iepure ; cand se puue lafript, impaneaza €U f~ii de slanin);: 9i putin ustwbiu; se sate, piper 91 se. frige eu 1-2 linguri de unt sau lema. ~Jjptuta trebuie mereu udata eu sosul ei si se sa se rnmeneasel;t. Se serveste mai mult reee decat Se poate serci ell un sos taitru.:: sau ell SOS de (Vezi la sos~~.

Fl'ipwa de pl'.epelita

Se face la frigare :;i in euptor. Pentru frigare c1U"a~a prepelitete, se spala, se sareaza: ~ se frig _ in gare de lemn, un~andu-le ell! pana eu un amestec de ~i Sate.

Friptura de prepeliia la eqptor

S~ pun prepdiveleIa otet de eu seara;

- 59

moi 20 grame de fama de orez eu un litru de laptepni sate, un varl de cutit de zalHir pis at) apoi ciu .. - Lasi sa fiarba la foe potrivit, amestecand mereu de un sfert de ora. Caud e gata, oati un ou 1n castron, ... supa §i servesti,

Supe, bor§ur.i ~i mancari vegetarien

Supa de patlagele rO§ii en, orez

Pui la foe apa masureta. dupa numarul d~ pe:useane •. fiarba In ea zarzavat: morcov, radaeina. de patmnjel, ... o eeapa., sare, Cand acestea sunt fierte, Ie scoji, ma- .. orez pentru cate persoane snnt, tl alegi, 11 speH 9H in supa impreuna cu bulion de patlagele cat cr:e~i ca. dupa placere;

Supa en zarzavat

Pentru 6 persoane: Se pune ]; '* liau de apa Supa franceza

oaila" cand. e aproape sa fiatba. se pune in eajm sfert I Tai martmt doua cepe, un praz, jumarate cap ava-na. dekil.0 de maz,'at'e boabe, pu?na. ceapa tai~t'a fin, r-2putin m'~eFi9; praje9ti toate eu 0 1itl,gtUJa de unt;' c~vi! ];-2 ,radacini de pat"Funjel, r t€1iria, vre-o 6-71t;lcep a se lligKlbeBi, pui a.paeat tmeQuie; adaogi

tofi; toate taiate fin, 9~ pu~a veFaeat~L ;Q~pa ce au cartofi curatiti si taiati ill patru, putffia verdeata, .

pni oJingura de unt intr'o tigaie; ,.cand untu1 e . 9i lasi sa fiarba 25 minute. Cand serve$t1, bayi in

pui in el I % linguri f1l,-ina, amesteci cand inoepe un ou iutreg cu 0 qea~d q'e lapte sau 0 jumatate,

ga1beni puijn, torni cate putuEla apa din o ala, amlestltJ:'!! de smautanlt Se serveste cu paine prajita.

mereu sa nu se faca cocoloase, apoi torn! acest ..... ""<'rQ,"11 supa. Se poate servi la ea p:1i:rJ,e pl'ajita.

Supa de, spananghel

Supa de deapa ,Cu-reii sparanghelu1 de par,pie tari, 11 rupi si-l pui l~L

cu sare, putin piper, 3-4 cartofi, un miez de psine.,

'rai mai mu1te cepe in felii ~i Ie pr:aje:;;ti en 0 . b3; doua ore; intr'o figaie .puil 0 lingura de unt cu

pIina de uut. Caud e <!efLpa ingalbeuita, to~ni ~n e.a 0 . de faiBa $a se infierbiinte fadi.~ a se ingalbeni i.

gtU'a de Hiin1:l, a-meste~i si torni peste ea apa fierhinte supa prin site. 91 0 torni, amesteeand, peste faina.:..

patina, sa nu se f~ea cocoloase i masori apa a:upa cate 0 ceasca de lapte s:x1t jumatate eea:;;ca de sma,ntana,.,

soane sunt. Gand m~epe 2! Iierbe, pui 2-3 linguri de dea III cloeot, oati Dine in castron un OU! 91 terni,

si putifi. lapre. He peate drege supa eu un on batut ~mestecand eu Iingura, Sewe9t1 cu paine pFajita sau,

in castron. Se serve9te cu branza. de oi, cascaval ri'l"p(lIml'l. SaU patmezan ras,

Supa de cinperci .,

'Cureti 9i toci cat se poate de fin 500 grame de

Alta supa de spananghel

la foe apa potrivita pefltiU mumarul de persoanemasa j caud ineepesa fiaiba, pm in ea y;aF£uri de.

- 60-

61:

.:Sparap;ghel 9,i ]!-2 cartofi rasi pe ra~atoare, ~i l!u~~

()a.nd e gata, bati un ou cu a ceasca de smantana in Alta supa de spananghel

"""tron., torni supa :;1 servesti cu paine pl'ajita. 1 . .

., Doua franze e mIC1 se curata de coaja, se taie feliii

Supa de cartofl usucs pe rnasina, apoi se pune la ·fiert 2 Iitruri de-

a in care a fiert sparanghel, se adauga, sate, piper-

Fietbi apa cat treb~e cu. zarzav.~tJu~a. pen~u v:arl de cutit de zahar" se pune paine-a: ~i se face D

.cand acesta e aproape fiert, pul cartofii t.aJ.ap.u ~uucatele, a' groscicara, a treci prin sita mai tara, adaugi * linn, .JluQ_n bulion si a ceapa taiata J?~runt ,~1 lraJ1ta. cuu 0 lapte in clocote, I lingura de UBt proaspat :;i se ser= ,gura de faina j cand e ingalberuta, term cate pup.n~ "'t:i:I'~D batmd 2 'galbenu~uri in castron, se prajesc felii sub."

amepteci si 0 pui ill: supa, Se mai poate adaoga Jl de paine alba, se presoara cu svaiter ras si se serveste.

Itaetei, fidea sail macaroane. Se serveste cu btanza. supa. Buna si nici cum banala,'

Supa de Iinte Se alege lintea, se spala :;;i se pune la fiert

"dilduta si 'ell a ceapa m~ca taiaHi m~unt. <?and .aproa pe fiarta, se pune sare, verdeata, un fir de . ~i 2-· 3 linguri de bulioI?- de pat1a~ele. Ca pent~u toa~e ; pele- vegetariene, se potriveste cantitatea de apa dURa ;maru! de persoane.

Supa de sbarclogi san de cluperct

Speli si cureti 0 farfurie de sbarciogi sau ciuperci, it subtire, Ii pui 1a foe cu apa rece, lasi sa dea In clocon seurgi, plaje9ti 0 ceapa midi taiata marunt : eu 0 lin .. buna de unt, cand incepe a se mgalbeni ceapa, PUt,

, pline de Hiina, amesteci :;;i Iasi sa se infierbante-

a' se ingalbeni, pui ciupercile, amesteci bine totul, torni, o oala de supa, adaugi 2 Iitri de apa. calda, putin pa"· . el verde tocat, Iasi sa fiarba % de ora, ~bati in castron, Iinguri de smmtana eu 2 gwlbenu:;;u:ri :;;i serveljiti.

Supa de hapnatnehi

3 smocuri (buchete) mari90are de hatmatuchi se .se .spala si se taie marunt, 2. l~.nguri de ,nnt se infie_:b I .f,ii se puse Ia prajit' ha_tmatuehii,. peste e1 se ~resara u :lin~ de Hiina, se amesteca bine, se toarna zeama carne sau apa calda cat trebue, se pu~e sa~e, se .,fierbe pntin 9i se serveste bai:uta en 3 -3 linguri de PJ.LI!lnH-11 tana, e delicicasa.

Supa calugareasea

In zeama in care a fiert sparanghel, ca 2 pune ;';e.o :4 linguri de gE9 care a. fo~t p~tin ... prajit 1inmu=a sau deua. de unt proaspat,.herbl a J~atate ~e amestecand din' cand in cand, PUI sate, p1per, putIn, trunjel verde focat fin, bati un au cu. 2-3 A~gt111 smao,tana. in castron, torni supa si servesti eu paine ;taiata. plHrate mici,

S~pa "parmantieril

Se curata cartofi ljiil se pun la fiert 'CU! apa 91 sare; de servit, se s~ul'ge apa 9i se sfarima eartofii ca, piure; dupa ceo s'au sfaramat bine, se sUD~e ell: lor, se mai adaoga apa san Iapte daca treDuie, se, 3-4 linguri de smantana, jumatate liuguFa de unt, ljii se serveste cu paine prajilla.

Supa en arpacas

8e sprua 150 grame de arpacas ~i se pune la f.ieIt elk. rece j nu se amesteca pananu e gata, dar daca se in .. se adaoga seama de carne, in care a fiert zarzavat_ pentru supa. Dupa ce e gata, pui in supa a lingura de sare :;;i 0 cea9ca. de lapte, 150 grame e de ajuns pe:a"·

4- persoane.

."-

t ,

-6~-

,-63- r

HoI', cu efuJtofi

BOJ!§ en fasole

Se pune la fdent apa trebuitoare C1].. pu\dna .;,truata marunt, patrunjel §i marar i se rad ··ta,ie ill 2-3 buca\i, se spala *i se -pun ill' ze~ma

.. eu 0 m8.!na san doua de orez ~i: sarea tre buitoare .

. _gata', batJ: un ou cu 0 cea~ca de lapte san de _§i pupna sare de lamae 10 castron ; tomi ciorba cate . ,a.mesteeaotl mereu, ~i serve1h.

Bor~ caIngarese

I

Alegi ~'i speli jumatate kilo de mazare useata, - 0 I "Ja -Fiett cu apa ca:1a.u:~a, cu 0 buca\idi de morcov, 0

'«'), rad!aeiIla de pati:.unjel, ·vre-o 3 cartof.i. Carld . £iaFtlEi.) 0 dai cu totui prin sita, 0 subtiezi _ .sa;r~, ~i la~] sa mai f.iarba. putiE.!, pui 0 ling:ura.

. ser,:ve9ti. cu pMne pdijita. E bine sa se puie :mmall de ell seara GU Ru.Vina lesie, ,facuta

.aau d'oua de Genu~a. 9,i 1impezita.

Supa d,e mazare

e p_o:nve~te borsul de acru si se pune la fiert: caod !p~1 ill .el vre-o I!O frunze de sfeda lofuodv J, v patrun . I v. ,a, ,ceapa

. vt, mru;~r, cimbru, leu.)lttean, toate taiate

:~/~t ate,.a,po1 0 m~na de orez ~i sane, Dupa ce ~ • J bati un au CUi a cea~ca de smantana in torni bor§ul .)li serve.)ll!:i.

I !

Supa de, fasole

'Bor§ en s,fe;cle

eurar id '" ,. I

J . a una s~u oua~£eRle, se spa'la, se ta[(2 ca

, 91 se pu?e la f.l~t c~. a:pa ~! sare, BIXRa ce sfecla se t.~:l. adaog~ eap.-va cav~b£i! CUFa:yiVi ~,i taia~

bJ pUuJtlnaf. verdea~a, leu~~ean. 91. clmot:u' apoi se a-

ors .. iert potrivind . At • d , .

. , .. "",,~, rc _- va ' A' A v.. ca V!rel e acl'U. Se s'el've9~e

a - e smantana 1il castron,

'. v 'Mancare en carton }

ta.le marunr ~-3 cepe~i se p "',' -

d 1 "f raJJese en nnt un-

unt e emn j cand eeapa e r:umenal! se t6ama p~wna

- 65 -

Alte mganele

Morcovi cu cartofi

$e freaca ~ linguri de unt intr' 0 strachina, pana se ca a crema; se adauga ~ grubenu~uri ~i sare, 'apoi 3 linguri de lapte, albusul bat.ut ~i atata raina, ca sa fadi. un aluat ca smantana ,graasaj se pune intr'o tava: 3 linguri tint sau- grasime, se pune tava sa se infier-. apoi se pune cate 0 lingura de aluat in. ea 9i se d5.

cnptor, .

S v un ses ea pentru mane area en .

e prepara .. v' t.1 Jj 1ii subt:i,.i' d.nd acesna I

~ el moteoV11 talal-" re . ~....) ,

se pun ~iet' u se ajlauga eaItofi in c~n~tate

aproape ¥.' v f b~ in sosul scazut :;;1 cand se

lasa moreOVll sa iar ~ v v fie mancarea

fii ne apa putlna, asa ca sa .

~~~: SE ;:~i buna, cand se scade la cuptor.

Morcovi cu friganele ,

lii bt-i1li ca taeteii,

Morcovii eura.¢'\i se taie fe su t'"~.:11 "

lin U san doua ue unt

A tr'o tigae cu 0, gura. Ad'

;:e~i se las a sa fiarba ac~~.eri\~s~::~:~ ;:1soS.

in cand, Daca incep' a se prSaJl) PI v 1 0 parte

.' b :'tele e asa a

har ars din 3 - 4 . uca,¥ '

lncet. Se servesc cu friganele-

Fil'igr~uere de franzeUi

• v .' s pune 'sa

S . f lii 0 f; anzela mrca :;;1 e ~

e tal~5 eminutp'.: §e' bate un ou sa?: doua. c~ la pt,e so . t feliile diX lapte; se dau pnn. OU:;;1 se Sale, se sea u' ~e prepara chiar ina~te de a in unt sau graslDle" .~_..... la mau.ea:ri de legume, Se servesc ca gar~l r.ra

perci, etc.

Mfmcare de d()vleeei en Hoare

Se rad bostaneii de coaja §:i,· daca sunt mai mari, se in lung, se pune sare pe ei ~i se prajesc, prepari un eu ceapa prajira, bulion un praf de faina, si put'iPa ta i pui bostaneii prajiti in sos ::;i lasi sa scada, de servit, pui I-~ lingnri de smant'a:na; aceasta tiv, de-oare-ce sunt foarte buni §i fara smantfma.

Dovlecei umpluti cu brfmza

\ I

Se cura~a bostaneii, se taie in 2-3 bucati, chtpa ma~

se scobeste miezul en lingurita ¢ se ·umRle en JUIlW urmatoare: Se fliamap.ta bine TIt!. sfevt de kilo ae de vaca sau unff.a, 'se pv . ne in. ea verdeata, a Hl1l"l de pesmet, 0 mana de orez ffert puyi;n ~i ~~icit) UI!. sare, piper, a ceapa taiata marunt l1i pr~.jit1l.i se I a.m_e~-.

bine toate si se umplu bostdneii, -se prajese Itum'o's, se a§eaza intr'un sos facut en ceapa pr~W~a, un P:l)ai. bulion si verdeata j se fiesbe p~hia ce b.ostanei~ snoi, apoi se da 'Ia 0 parte; se poate pune ~i smaninainte, de a servi.··

Frlg~ele de Muat (coca) ....

, .... 3 linguri de lalna,1

Se pWl in.tr'o Stl::chlna . -4 . subtire

. fa te :;;i se face un aluat :na~ A r:

sate, pu\ID P A "A U subtire Se mfierbanta

.. :; sau ca €I smallcana ~.

~na, ..

fi

- 66-

Dov;lecei ~ostanei) prajiti

..

Se' curata. si se spalli dovleceii, s~, taie feli:i,' s~ sare pe ele ; apoi, dupa c~ au stat pu\'1!l, le dai P:W ~ Ie praje:;;h pe 0 1 arte :;;1 .pe alta: Se poate ser;vt ca

nitura 1a alte legume dar 91 ea mancare, J,

Sarmale de urda I~t~

Se framanta un sfert de kit~ de u~da, ~ui S~l'e, deata, 0 mana de ~rez ~~.~ putm, 2 ~ng~ p~sm.e~1 QU, piper si 0 eeapa praJlta j aID:e~teel bl~e ~1 Iaci _Sal:b .. "",.

male cu frunza de 9tevie sau de Vlta la nevoie :;;1 cu , de fasole; le ageji ~a £~e ~u 0 ~ng~a. de ru:tura ~l amesteeat cu apa 91 lasi sa scads bine, ca !a nu seams. Frunza de vita si defasale se opare:;;te ell,

cea. de stevie cu bors.

.fiert, se. scurge- si se serveste opant eu unt, itt care e'a putm pesmet ..

.Sparanghel sos tartar

Se fierbe sparanghelul· Cti apa ~1 eu sare i in timp ce rbe, se prepara sosul tartar asttel: Pui intr'o strachina g~lbenu9uri de ou ~i I lingurita de mustar, :;;i fred bine

lingura, ,I:'una~d cate putin untdelemn, pana ce se leaga adaogi putin patrunjel, tocatz cateva cozi verzi de tecate marunt i sare piper si 0 lingurita' de otet, sosul, in sosiera cu.: sparanghelul cald.

Sparanghel eu 80S alb' (sauce blanche)'

Se fierbe s~aran~he!ul tot ?a mai sus ~i se serve~te 50S alb .pUS III sosiera, (Vezi sos alb la rub rica SOS11"

~tevie en unt

Se alege :;;tevia de 'cotorul de mijloc, se ,s.?al~ in Budlnca de sparanghel

multe a,pe si se pune la fiert ,eU! aI;'a cloco~ta .~1. Sparanghelul se cura~a. bine, sa nu r~maie parp. tan

sare. Cand e f.iarta se scurge hine, sr se toaca fin; be, se scurge ~i se a~eaza intr'o forma cu care se

tigaie pui la prajit 0 ceapa mic~ .tai~tli ma~nti cand ee~LPhrest:e la ~asa. Forma se unge cu' unt ~i· se presara cu e ingalbenita, poi ~tevia~ :mest,ec1~ h1.ne, yUI s,are,·.o. l?ua~a ee ai asezat tot sparanghelul in ea, se toarna, de lapte un praf de flima, la~a sa fiarba ,pu~m ~n 0 dai 'cuprIn a: 0 ceasca sau doua de smantanat in care ai o parte.' Se serveste ell ochiuri sau cu friganele. doua 6ua, 0 lingura: de f~na" 0 'linguri de unt Iii

sate, Se pune la copt cu 0 jumatate de ora inainte

S~anae en unt masa 9i servesti in forma.

Se prepara infoemai ca stevia, Budinca de conoplda

kIt.fel de §tevi,'e ell unt Se desparte conopida in fluclIete ~i se arunca ill api

. fr v ~""I ... d·L"", se 'spala, se fierbe ~i se a~eaza- intocmai jbl! spa ..

Se alege ~tevia de cotoare, se spalii bine llD:za cu

se Iierbe, se scurge, se prlije~te putin cu unt :;;1 se

Conopida cu unt

Se desparte con.opida in buchete, se fierbe, se scurge apare9te cu unt, in care s'a pra.jit- 1-2' ling11:ri de

Sparanghel' en unt Se cur~~a. spamngheIul, rupand f~ecare.fir ~e . se poate rupe, ramanand pal'te~ b~ged~i se. spala ~l pune la Iiert ell apa. fierbinte 91 sarea trebuitoarc- 'n .... ·- ...

- 69-

.

- 68-

Conopida en branza Ardei umplup en orez

si se pune intr10 Ardei grasi se pun in apa clocotita dupa ce li s'a

Se fierbe conopida, se scurge "f . . t este

. e la cuptor' se pnne un Pq>L capacul si s'a pus 10 fie care pupna sare. Se scot din

furie care se poate pun 1 s I~ !ipsa de ca:;:caval, se scurg si se umplu eu urrnatoarea umplutura: un

. , sara eu ca~cava ra. . kil

~ se pre hiel de branza. Se da la cuptor .;~~ se de 0 de orez spalat, se pune intr'un 50S faeut cu

poate pu~e rl~a' in care s'a rumenit. Se preJ,lara I.U.J.'L .... ~'.\.l cepe mai mari, taiate marunt si prajite cu untdelemn,

ve~te CUla. • bulion, sare, piper, verdeata ; in lipsa de bulion, se

de ora. inainte de a se servi, patlagele rosii taiate marunt, Dupa ce orezul a sea-

Co. nopida en smantana ~ (au gratiil) . in sosul acesta, se umple CU e1 ardeii, p~ cari ii asesi

h1nga altu1; se umple cu 50S de patlagele, putina c_" arte conopida in buchete, se fierbe, se_mL(",Sjtedl." si 0 lingura de untdelemn; se da. la cuptor, si sex

oc mlP . erge la cuptor, se- a:

sIe_~~e::9~P~e f:~~t~n~c: jumat~t: ~~aa/~a Ialoa apoi reci.

pu~a sare se toarna peste conopida 91

Conopida en 80S de patla.gele

Se fierbe conopida, se a9:_aza pe farf:: ~pi ~:e I

sos de patlagele, in care au .

pes~.e ea un .1 b Uf-i a de zahar' a:poi se serveste-

linguri de unt ~1 0 ucauc }

t!ionopida: en maearoane

". " .... sare ; de alta. parte

Se Herbe conoplda 111 apa c~ } v • cu

fi t, 150 grame de macaroane flne, Ie raco~e9h t ere .. 1 . "lIl·-' 0 tigaie C1.l t1D

1 ' .... se scurga, apal e pm I>J, •

reee, a~l ~a e IOC fara sa le praje9ti; p~ o, f~une

1~ !mesteCl:p a:l'Oanele eu conopida ~1 torm

zlta, :mestecl .mac .... ,.~ una sau doua. linguri de pesmet. unt, m care ai praJ~1!

Choux deB~elles

U .... • i1 .... patani de Ioile ' de deasupra)

Se cpJ;ata nne e ca .

• " U cw puW:ta sare, se scurge~l s~ p~e ......... ,

Iierbe In apa ~ v "t~ bulian si un prat de fama,

50S' tacnt ell! ceapa prajl a, . . dauga 0 1ingura de

seade biae si, daca rrebue, se mal a

Choux de BfiOCKelles

Se cwl1ta ca mai sus, se fierbe ¢. se 6pare~te en in eare s'a pllajit pesrnet.

Se face intocmai ca ardeii, eu diferenta ca. Ie tal. cale .scoti miezul se le umpli fara, a Ie fierbe; Ie pui fa fiert cu mai multa apa :;;1 mai putin bulion.

umplutl en orez lji smantana, de servit calzl Se aleg ardei grasi, li se taie- capacul,' se scot semin .. e pane in fie-care pu~a sare, se pune sa dea 2-3

in apa, se scot, :;;1 se pun eu gura in jos sa. se ; apoi se prepara orezul dupa cum urmeaza: So .. jumatate Iingura de orez de fie-care ardeiu, II < si-i pui sa fiarba putin, pra.je§ti 2-3 cepe taiate

le pui in orez cand acesta e pe jumatate fiert, 1-2 patlagele rosii taiate ma,r,unt, verdeata, sare, I lingurli de smanmna; atnesteci, umpli ardeii, ii iatr'o cratita unul langa a:1tw, umpli cu bulion, dai cuJltaI:; dnd sunt aproape gata, torni deasupra lor: cesti de smantana, Iasi sa ffurba pu¢n 9i servesti,

I

Sarmale en crupa de papu§oi 'pasat)

Se taie marunt 5-·6 cepe. poftivite 9i se prajesc Clot i cand s'a inglUbenit ceapa, ·ad.aogi 4-5 linguri de 1~ sa se prijeasca putin ¢ 0 tragi la 0 parte, un sfert de kilo de crupe spa:1ate la foe: en a.pi -reee,

Tecana de sbarmogi ~Plfl'e;ti) manc:uea de ciuperci.

- '10-

-72- .

V ru.'za aera cu hribi

- 73

vierm~, apoi ii pui la Hen ill apa in care au 'stat peste noapte, scurgand-o cflt e limpede in alta tig~e', de oare-cs S

mhIatlircjle fiind uscate in cuptoare, au mal. e tai~ 0 varza a~ra foarte fin, se pune in apa ca1da

cen~a pe ei. Dupa ce hribii sunt bine fierti, nn he prea acra, se ~~oaree de apa, se praje~e

buintezi la diferite feluri de mancare. :;;1 cu 2 cepe truate marunr, se face un .'lOS

se pune ~arza _ prajita; se adaoga 2-3 lin rf,

- 2-3 Alingun de \ ~ribi truap. fin ~ivre-o 2 t..

din z~ama m care au fiert hribii se lasa sa. fi b~

u' .... • .... • hI.ne tV d ' ar a,

Se taie 4-5 cepe marunt, ~l se pun sa se praJe.~s:r~I{"""<;; , se ~us a e s:re, se potrive9te de acru cu.

eu 3 -4 Iinguri de tintdelemn. Cand eeapa e rumena, san eu zea~a de var~a .~i, cand e sdizuta de tot,

toarna cate pu:~na apa calda, apoi pui orezul spalat ~i Se aseaza pe farfune :;1 se serve:;te rece.

sa se mai prajeasca lmpreuna, Hira sa arda; pui sarea Varza aera en masllne

buitoare, apoi pui hribi taia? fin, torni zeama in care

fiert, pui putin piper si Iasi sa Barba, adaogand apa , Se. prepa~a into~mai ca varza eu hribi, eli deosebire

daca trebuie. Observi Sa nu se lipeasca de fundul hine spaIate cu apa caIda, inlocuesc hriba.

Pilafiil trebuie Iasat mai putin scasut, de oareoe se reste racindu-se. 'Se a~eaza apoi Fe Iarfurie si S~ rece, Penh u 6 persoane se pun 7 maini bune de IOO grame de hribi uscati, 'Se poate pane si mai pa' hribi, dupa imprejurari si placere,

Pilaf en hribi

Varza prajita (dilita)

c: ~se taie ~ fin, se 'spala cu apa caida, se stoal'ce

a-ITeaza 1<J. prajtt eu u:,-tdelemu sau untura. Cand e gata, se pu~e 0 foaie de dafin si 2-3 boabe de Se poate servi cu. cartofi praJi(i ca garnitura.

Tocana de manatarci (hribi)

Urzici ga-tite ea spanae

Se face un 50S din cate-va cepe taiate marunt si

jite in untdelemn ; cando ceapaA e pra~ita, 1(_ui do~~ ~ ,-~-":",,p. cura~a cu foarlecele urzicile de cozile prea Iun _

de bulion, sare, piper 91 un varf de hng1;l!1"a de faJ.na; Ioiie v~9tede,~e spala bine de doua ori en apa caIdf,

pui hribii taiati felii subtiri 5ii purina verde~ta', 1 apOl ~e op_are:;;ti ':,u ap,a. in clocote, Ie Iasi putio.

aproape gata, se adauga un p~harel de vin i In _lipsa . e seotr, _la91 ~Ra Sa se Innpezeasca si apoi cu 0

aceasta, se pij.E.e bulion de patlagele mai mult ~l se ~ ea, P?1 ~zlc~e sa fiarba. Dupa ce au fiert bine

veste rece, (Jand sunt hribi putini, se pot adaoga c Ie ~a~ prin sIm, Ie;pui din nou la fiert cu o

oartofi Eaiati felii. Sunt foarte buni. rile mlna, sares trebwtoare 9i amesteci : cand s'a

ca spana?_ul, sunt gate: Le torni lotr'ulil c~str(!)n sau l~::g:, 1,: amesteCl cu putin usturoiu, Ie serv~ti

se ma~an;~ ~u mamaliga ,eatda. Cine vrea, pMe Iamale 91 untdelemn.

Sarmale eu orez §i hribi

Se piepard orezul ca pentru sarmale de ore~ post, decat se adauga hribi to£a~ fin. Se face eu £01 varza. verde sau acra, Ca I?i la ce1e1alte sarmale, verde se umple en bor~7 varsa acra -eu apa, La dalia. se pune bulian ~i se servesc reci,

Pilaf cu urziei

.2-3 cepe tocat~ ma:runtj c§.nd eeapa e in .. pu; orezul, amesteci, ,l~~ sa se pdijeasca pntin,

- 7'4-

pui sare, apoi urzicile, caei au lost s,pruate :;;1 fierte Mancare d.e pr.az

5ii tocate m'ii:t:untj se pune apa in care au fiert

Se prep-ara. cu u.ntdelemn ~i se manitl.(!a: rece, c~r~~a p~azuI,_ s~ taie ?ttcayi de 4-5 centlmetri,·

, pune saflarba ~ 10 mInute,. se scurge 91 se sa:r,eaza f de

Rizotto cu tomate (bulion) lPart~ ;t! ~~e~'ate~te u~ so~ cu ?-.' 3 cepe pFajite, bu-

putIna ., fama -?1 pntin ctmbru. Cand sosul a: fiert

Se praje~l>:e orezul eu unt, se pune sarea treIJUlncail~; -

",1 cu apa yS~ pune prazUl, se face un sos de 'zahrur

[a prajit; cand incepe sa se ingillbeneasca. foarte ,4 - 5 bucati 91 se lasa sa fiarba. si sa scada.TreoU1:e,

se toalTTIa. pufuJ,a apa calda san zeama de carne pi Iie gras, '1"

Iing;m:i: de bulion de patl'iigele. Cand e g .. ta, se Iarfurie in pirarnida Jiit se presara deasupra svaiter, mezan sau cascaval ras, Se sesveste cald,

Pilaf de post eu dovlecei

Se taie marunt 2-3 cepe fj1: se praje'fjte cu lemn; mind ceapa e ingatbenita, se pune Qrezul si se mai amesteca putin, apoi pui putitIa apa calda, de dovlecei idupa :pl~eere, in felii, putirr bulion de' gele, verdea~a. tocata fin fji untdelemn destul; sa Ia 0 parte, ca sa nu se prinda de fundui sew.e§te reee.

Mazar.e batut'a

, ~~ pune l?azarea Ia rntiiat de. cu ,seara cu pu¢ria., l : d?ua ZI se aleg~l ca sa BU fie fire cu ga.rgan~~. M>a1a fj] ~e pu~ne }a fiert cu apa cald.u}a 91 cu un mor~' a ceapa e~ratat~v 91 ~ e~rtofi. Cand e fiartli bine, se

Prajeljiti orezul cu 0 lingura san doua de ung Az:_ama .fjl se . a pnn slta, ~PO! se bate bine, intr'o:

sare; <;andince.pe a . se ingalbeni, pui in el 0 mana pana eeu se face ea,m~ s~umo~sa., ,se afjeaza pe 0 far-' dorla de stafidefara samouti, alese .9i spalate hi __ .. ,_lD ,', forma de, plramla~ :;;1 se garmse~te eu ceapa trua'ta; t@m:na aJla calda cate pu~, ea sa. scada. en incetuI @au in felii prajite in untdelemn, Geapa ttebuie IlU se sfarame orezul, Emai!buneustaUdecoriutemere~.:panaeeeapata.oculoareaurie.Se

.;l t t eu muratun,

ee o.

Pilaf ell stafiH.e

Praz umplut en onez

p~egate9.te 'pl'a~uI ea pentr u umplut cu carne,;. .se flerbev p~e Jumat~t~, v~e ypun: in el ceapa praji~.

;p,lper,v 0 ~ pa~lagea rosie ta1~ta marunt, se umple prazuf 00 aseaza intr un sos pregatlt ca eel de mai sus) dela. a de p1;az.

Pllaf CD naut (nohot)

Se pune: de cu seara la muiat 150 grame de spruat fji ales ja doua zi ii scttrgi fji·l pui la fiert eU catduta; ea.nd e a,pl;oape Iiert, pM crez la prajit :ft. p11~a sare ; carift meepe a se mgalbeni, pui apa in cane a f.ieIt, amesteci ¢ la~i sa scada, cate pu\1n si 0 bservand sa nu se Iipeasca de

litei '

Bob batut

~o&iil se piine la muiat de eu seara eu pu~ Iesie: ,. a ~ou~ zi.~ se~ll~gi, ~@)efjti ~e·carebob ~Hpui la cu apa cruCluta. Cand fierbe sa se observe s~ nu se a fund. Cand se sfar~:Qla, de tot! se pune, Salrea .D1Iltea117f' se s:urge zeama ~l.se bate bine c~ o @gg;r,a.,

... rI.11, .. '!", a~ea:za u p~ 0 .farfurie lunga, s~u rgm,pda ~. Sy

ea mazarea eu ee,~pa 1?~jiJa, , .. " ,'.

- 77

- 76 Fasole Batfita

Fasolea se pune de cu seara la maiat c.u. apa ,a doua ·.zi se cojeste-si se fierbe ca bobul, :;;1 se pre

;. . 1 numai ell. cine vrea nune la amestecat .

-mtocmro ca e I . , It· "

putu:t, ustufoiu, Cind ~ aproape¥ata., se garU1se~te .

,ceapa prajif1i si se .serveste cit muratun.

Jlazaxe verde en dovlecei

Cureti 2-3 dovlecei, ii tai budiyi 'de vre-o 4-5 cen'u prll.je~ti putitl, faei. .un 50S ell! 2 cepe truate mapuiun praf d.e faina, pill % kilo de mazare boabe sunt pe jumatate. fierte, pui dovleceii, amesteci, RUl

verdea ~a, sare si la$i sa scada, Cind se serve~e ree~,. cu untdelemn, iar cand se serveste cald.se face cu. sari untura,

r

Fasole dulce

Se fierbe fasolea :;;~ sl! pune putirr morcov, .de patrunjel§i de ~elina, taiat: fi?; se serveste eu :zeama Iii se mananea cu muratun,

Fasole verde sao tucara.

Se cura~ fasolea de eozi '§i se spa:Hi; cind e mare taie in dona in lung :;;;i se pune 13. fiert en apa fierbims; e fiarta, se scurge si 'se pune infr'o tigaie cu 0 lin .. ' san dona de unt 5l,i sarea trebuitoare ; se poate pnne. . a verdeata,

Mazare dulce Se alege, se spala si se pune la fiert cu apa A

A.· 0 ceapa intreaga, care se scoate cand

,Se pune m ea . v'· .

. serve~e. Se mananea :;>1 calda :;;1 rece,

Mazare verde pastiii

C', . VI-V de ccdite se spala si se pune intr'o

~e curata ~ , 1 .

lin ulina de unt: se pune capacu :;>1 se

,ell 0 gura p . I .' U . d t~

,Se prajeasca inabu!?it; apoi se. pu~e pU~1Dav ~er . ea,t" '.

sare un sos de zahar facut din .)-:1- bucatl, se scade ,Iii s~ serveste cu friganele san eu ehiftele ell carne.

Mazane verde boabe _ ~

Se pune mazarea lli. foe ell 0 ~gpra pEua vde .se acopers, ca sa fiarBa malm:;:itj apoi se pune.marar m8.fu.nt sare ~i pu'~ zahar. Se serveste eu friggnele,

.' J

'f1asole verde san tucara en smantana

Se prepara intocmai ca cea de sus. Cand e aproape ruwit, se p:un cateva linguri de smantana in care pUs PU?na raina.

Ghlveclu

prajesc mai multe r.epe en untdelemn, ca sa taeat I(lS ~Fum0s, in care se pune ~ buUun, ~ putina :fainli. sesul e .gata, se pun in el toate zarzavat:iU;ile d~

dlspui, din fiecare cate Rutin,: nroncov HUat temf , J ablagele vinete, patHlgel~:rro9jj, ardei gt;a,,¢ Hlia1tilira sarhania, fasole verde, mazate verde, bam.e, ~ari lost int§.ia apatite eu bOT9.i verdeata, eal;itofi, toate HiJ-aee ; ~&ft:0Ii in cantitate mai mare ca celeialte. Toate Za:!'" trebnie intaiu prajite putin, ap0i puse in sos ~i

Ia cuptor, .Sosul trebuie sa cuprirrda totul, se F~e ~ putin piper. negro. Ohiveciul .rece se pvepa1ia cu unt ...

eel cald cu unt: sau unrura, -

Mazare verde eu salata

Se putte mazarea la foe ca mai .sU?' Gin~ e pe

..... te "fiart:a se sprua 2-3 capatim de salata: verde~

'mata . , ',u pOI

liue llu:~iti Il!~oate ¢ .se ames:eca cu mazaIeai a

:pune sare ¢. zallir, ca fa ·cealaita:.

-,79 _.

- V8-· Cbiftele de zarzaiVa:t

Se dati. de doua on prin masina de toeat: ~ ~ -2 radacini de patrunjel,2' ~eline, 5-6 cartofi flerp, ~i~ti de coaja, 0 ceap~. ~ Cand t~ate. sunt ,gata, se

.2 ona, .2 Iinguri de flUna, sare .:;11. plper. Din ,ace:~ ~ Bob verde

foe fotmeaza chiftele rotunde mici, se dan prm falDa

pr~jesc in untdelemn. BfiOul verde se cur1ita, se spala, se pune cu apa fier-

sa dea cate-va 'clocote, si se scurge j intn'o tigaie se

CWltele de Iinte . pentru sos 2-4 cepe taiate marunt, apoi se toal!na

Un sfert de kilo de linte se a.te~e"se spa~a bi~e ~ I fier,binte, un pnaf de Hiina, verdeata. Cand inoepe sa

e Ia fiert eu apa dildura. Cand Iintea e bine flarta, pui bobul si, sarea ·trebuitoare. Sosul sa cu'princila

,;~~ge, . se lasa 'sa se ,riceasdi.~ ~i se da~ prin masina ; se lasa apoi sa scada ~i.r se serveste eu frigane1e

-tocat; apoi se purieiD ea . .2 o~a, v,erde:t~, u a G11 cartofi praj.i:~ ca garnitufa, ,

4:aiata marunt, sare, piper :;;1 2 linguri ~~ ~a1n~; se .chiftele 'liofunde mi~i, se dan prm fama 91 se .untdelemn unt satr unt:ura.

Gand! e pe jumatate prajita, se da la 0 parte G'a se raeoreasca; ~poi' se pun 2-3 linguri de fama, sare, . se formeaza chiftele rotnnde, se dau prin faina' ~i se untdelemn sau untura.

Morcovi tineri (carote)

Se rad morcovii, se spa.la.~i 'se a~eaza lott'o ti'gaie cu

Budinca fa:l§~ de conopida 2 lillguri ere unt, I-2 linguri de apa, dupa cantitate i acopera. ~;i se pune sa fiarbainabu~it, scutnrand tigaia.

In lipsa de conapida se poate ~a~~ 0 budindi. ?i:e. mOlTcovii sunt fierti, se presara 0 lingura de zathar

.dea ilbzia conopidei persoanelar nelD1pate. Se cura~a, deasuipl'a 10r, se scutura cratiya mereu, se glaseaza si

'taie in patru $i se pune .Ia fiert cu afla caIda, 0 ,·<'-;tJ<w ..... deJiieiQ~i.

lde varza verder; cand e moale, se s~urge ~llle,

stoarce dupa ce s'a racit si se da pn'~. II;l.a9J~a de ~ ..

.de alta parte se taie marunt 4 cepe, ~a Ie PUl Ia praJIt I Morcovi de Janna .

nnt, grasime sau untdelemn. .Cand v eeapa v ,e Llvl-'+ ... ·.J.J ·a.,.·YI Se aW'aya, se taie felii, feliile se tale ca taetem, Se pun

-varza tocata itu, ea $i amestecr ca sa se lraJ.easca. ~l tigaie cu I'..-..I2 'fingu:ri· de uht san untura, se aeopera

In alta tigaie Pliajeiiiti .in unt sa~ ~tura 4,1i~gu~1 ~e sou,tlita mereu. Gaud sunt pe jumatate p17ajiti se face

carta incepe a se l:ogalpeni} torm cate pupna ~p: he. 50S de zab.ar eu 3-4 bUditele 9i se toa1"na peste mora

,sa se fadi un pilaf, amestecand ~ntr'una, ~apOl 11 dai ~a pun~ 9i sare, Se servesc bine scazu:Yi.

parte. Cand toafe sunt gata, ungi a form~, ,0 pre~an 'pesmet $) a~ezi in ea un ran,d de varz:a: 91 A alt rand ~, pana' ce se isprave~tej pul la: copt :;;1) cand :serve~ti.- E IoaJ:te bUna.

lGhiftele d,e varza

Se taie fin o capa.tana de varza, se saFeaza, ~e., :1Sine, se, stoarce 9i s'~ pune la ' p:rajit cu .2 cepe mlol

MOJ.1~ovi "a la mattre d'hofel"

Se cUIa!'a mQrCOvll, se spala, daca sunt mici se [asa ~aca sunt mari se taie ca taeteii, se pun sa fiarba 2 li.iigu:ci de unt si 1-2 linguri de apa j cand a a~a se lasa: sa ;;e prlljeasca putinJ pui sare si zaapol pui 1ntt1(') tigaie"s lingura de· unt,2 1inguri de

- 80 taina sa se ~ngarbeneasd1 putin, stingi cu lapte fiel~billirta Mai a~aogi .un" ~dei gras taiat fin, pu~aT'aina, sate

S;iU ell ap.ii, amesteei raeretu cii.Bd nu se mal iBgro~a apoi ~gezl ?atl~el~le u: sos, pui putma apa sa

sul, bati in, el amestecand ,mer-eu 1-2 g:a1benw;iUlii de . ....s0~u1\~:u pur 0 lihgu.:r;t\ s~u dona de untdelemn,

amesteci bine, p.ottlve9ti de sare, torni pes1:e ,~, .... "...r'n,.l ...... , ~~s~ tiarba meet, acopent, Jumatate de' cu;it Se

Sewe9ti. a apoi pe farfurie §i se serveste reee.

Se aleg pat1agelele vinete mai mi~i si rriai se taie co ada, se despica. la mijloc in patllu Pat-ti, ajunge l'a capete, se pun Ia fiert cu ap~ fierBinte, se sa f.ia.f;oa pa.Eia iRcep a deveni IDei, se scot din apal pun pe un tund, <tocator)in rand, deasupra lor alt ¢ 0 gre't!>tate, ea sa se sc~rga. P~na se scurge ~e urmatoru1 sos: Se taie m,amnt mal llltt1te cepe mal cam Ia 6 pa1llagele 4 cepe, se pra.jesc en untde1emn ti~a,iu care ai sa a~ezi ma:aoarea. Cand se prajeste c!ire1;± 9i tai ca fideaua I. morcov, I raflacina de [fl I telina, pu:yj.na. frunz a de t:e1ina, de patrunjel §1 p~a.j,e§ti puJ~n tot zarzavatul cu untdelernn, PVi in ,e11'il'tI! F'aJI~a", fire de u,st;;ur,oi enr'iitit, zarsavatul 11 pui c3.tep~tm 10 pieatura patUigelelor; ce nn mca:p'e in ele pui in , ~Ian .. , fac.nt 'in care pu~ san bnlion san 2-3 pWage;::lc;

'rapt~ de pieli~a. Aceasta se faoe'punandu-Ie pu\,in in

Moreovi saute'

Se cUl'ata morcovii, se spala si se pun Ia fiert pu~a. apa ~i: sare; caner apa .a seazut se mai adauga tina apa) pauli ce start fieF?, atfl1lc1 se trag la parte. ser-ves.c apari~ c~ uut ~i en pesmet ptajit in el.

Mor.eovi en smantana

Se fierb intocmai ca cei de sus, cu deoseb fiind' fierti, se, pune 0 'lin~ura de tint ~i 0 jumatate ce4ca de smanfana, in care- 'a, fast amestecata 0 • de laina; la9i sa mai dea un c1ocot' :;;i servesti,

-8r-'

Imambaialdi de' Do:v.lecei

Se . cura~ ~ dov~e.ce#. • .¢ s: .taie bucap,.se sal-eaza. 9i dupa minute sa praJesc bu ca'iJ,le en tmtdelemn. Se face de parte un ~os .eu cateva~epe ta~ate marunt, praJite tot nntdelemn,. bulio~ nu prat Q.~ Ia.1l;la, verdeafa:;;i' cateva de ~.sturOl. Dt;p~ c~ d~vlecu sunt prJijiPr se pun in se fierbe acoperit ~umat~te de ora. S~ serveste rece. se observe ca sosul sa nn fie prea apos :;;1 sa nu fie'preai'

de oare·ce dovleeeii fierb imediat, -r

,Milncare en Bame (Bambe) c~~ata b.:'m~le de co~te, se spala en apa caldnta [cot am apa §l se toarna peste ele bors cloeotit, In .lipsa or~ se acr.e.:;;te a~a eu sare.' de la.mae. Dupa ce a - . :t1'Fe~O 1:0 mtp.ute ill borsul fierbinte, le scoji, Ie spei, dO~f!, OR eu apa ree:,_ storcandu-le U.9~I. De a1ta parte ,marunt 2 v c:pe le pr.~Je2~' pm pe.:t~ ele:, apa fa~a" pu~n san patlagele rom talate bucap.. Cap.a. a, hert sosuf

pti~ Qamel~ i~ el si se I~s~ sa fiar.DB. jf>'a:na Bunt gata. Be~V'esc r:C.l cand sunt gat1te cu unt"delemu, 'iar cala:e

sunt gatlte en unt sau untura.

Oulli sau earalambi

Maneare' en. !~lina

Se cUJra\a teliha,' = !Ra~a. ~i se t~~e. ~lli :potririte

piijescfe'lli1e ~i se a~eaza cu un sos ~tCilcmal ... "".=> .. ,

. Cbifte!e ,de ca:l1tofi ~

. Cadofi fierti prajiti '.

Alta budinca de cartofi eu bran,zit

15-211) cartofi se cur.a.fl ~i se Herb eu apa eu sare, .eand sunt. aprcape Tierti se scurg. si se dau pe razatoare .Sau prin masina de tocat, se freaca. usor roo grame unt, se adauga cam 250 .gP. din- cartofii rasi, si .amestecand, UI,!,t::U::LI~1.I1lI unul cate unul 5 ga.lbenu~un, X litru de smam.tana,. 100

.gl:'ame parmezan ras, 2 linguri de fa ina, putina sare 9i la uan:a spuma dela oua, se tinge ° forma bine, se presadi 1 pesmet si se coace 45-50' minute.

,lJoltuna§i. sau papanagl cu prune

li Se fier.b~ eu 0 zi inainte I kg.' cartofi cu coaja, a ·doli@. zi se curata 9i' se dau prin razatear.e,apoi se ames·tel:la, mU'o strachina ell 3-4 oua, albusul': bat-ut, sare. .c b~d1fh.a de unt c'at 0 nuca, 9,i .faina cat prinde '(\'a sa po1;i .iptiuia!e alnatul pe masa presarata ell faim.a ea sanuse llpeasdi, se intinde foaia de grosimea unui deget, se taie buca~i patrate de 10 centiriletri j prune coapte dulci se ~e1Jg cu un ~ervet ~i se< pune cate una in fiecare patr,at, .rasuci-ndu-le in mana Jara a Ie strange, penttu ca sa nu .SI! ~ntiareasca aluatul; Papanasii se fierb in aRa s.a;rat~ v,re,a IO minlite, se 'nceaeca daca's, fie1 p, se seurg de apa 9i se servesc: imediat, . tum and peste ei pesmet prajit, ewe wrea . p,une si zahar si Sool!ti~bara ..

Cadofi pr.ajiti pale Car-t0fii se eQrata, se spala, se taie ,Pup.n '~ai ca taeteii,' se s~reaza, se lasK sa stea ,pu~nu a~oll~e cllgervetul si se pliariesc ell unt san unttUa 1,f.1er~lnte,

Car-ton nolli prajiti Se' rad cartofii, se spatla, se sareaza jdupa ce au pu\in GU sare, se usuca ell servetul si se prajesc' riyj! cu unt ~ier binte.

Se

V:al'za ell SIB iintana '

I

2-3 eapatani de varza verde, dupa numa,r.:rll de p,l!rseane, se taie fern mal gwO.3se, se pun la fiert cu apa ,"'u.,~u",,!,,·,1i' fieITointe §i sare, cand e fiafta varza se pune pe ° sita S'e sour.ga, apoi se dan felille de v:arza prin £aina. 91' prajt)'SC:ln u.ntur.a, cand sunt ramene pe ambele parti

:sc ~~eaza. sau intr'o farfurie care merge la foc~, sau intr' cratita cu care se poate servi la masa, se toarna "' ............ , ......... ,<u peste ea, ~i cand e gata 'setve~ti, ,se poate 'puce ~rputiU lion de patlagele rosii in smantana.

- 85

masa.

- ~ai ~paU'i prunele una cate una de 2-3 ori s

sos ~l .se 1,asa ~a fiarba mabUl?it, 4-proape de ~er~r~~ }1ttiu ~ln 91 2-3 bUdip de aahar. Prunele eer sa

seazute 91 grase.

Budlnca de cartofi eu briinza

Se fierb cartofii, se cw;ata, se, taie felli, se sareaza a~eazli apoi intr'o forma unsa ~~ presarata cu pesmet un raod de cartofi si unu1 de branza i dupa ce s'au ispravit durile, se bat doua, cua cu 0 ceasca de lapte san de smantana, putina sare, 0 li'ilgura de unt, se toarna: cartofi ~i se da la captor. Se poate servi si cu forma

Mancare'd~' gutul

S~ spala: gut~e, se taie felii, scotand samburii ~ e tare, se praJes~ ell unt sau llntura, apoi se face s~s 1 eu 2~3 cepe 91 putina fama, se pun gutuile ill ;:;;1 a urma .se pune vin ii zahar ca la prune,

Cartofl. en smantiinii Se fac m doua Ieluri.

I. Se curlita. cartofii, se spala, se taie felli, se la fiert eu sare 9'i apa, ca sa Ie cuprinda i cand suut se scurge apa ~i se toarna peste ei 1-2 cesti. de tana, olingudi. de unt si: putina verdeata tocatal se lasa sa dea in clocot ,~i se serveste.

2. Se taie cartofii, se prajesc acoperiti en unt: s'au muiat se pune sale, smantana si verdeata, Se sa mai stea putin si se serveste,

Mancare .de pere en smantana

, ~e cur~~a perele de ,coaja, se lasa cozile ~i se ~obe~te mtez c~ s~mb:u-u, apoi se ageaza perefe illl::r'o crati~a 'C.IP;n; mtr 0 hn~ra. buna de unt si se dau lac cuptor' an s ~':- v rumemt ~a,sJau muiar, se presara peste ele fain a, se toarna Sman~al1a si se da iadl.~i Ia cuptor, . nu sunt destul de dulci, se pune putin zahar P 1

11.UI~UU.lC Sa fie mai " ~ • d . ere e

~ ~ ~lCl i ill caz can are cineva pere mari

mte~es ca le tale in jumatats. Un chilo d ? oesn d A A V e pere ~1

.,. e SlD.antana pentru patru persoane.

Pere deIicioase

1IDac~ perele Bunt mici se curata si se sco best. se _..dlloqO;;I'~a. la pr~Jlt :_u v 0 lingura de unt i in cuptor se pdi~ Ioarte ,blne, insa se pot prsji si pe ma9ina. Dupa ce ' ~~e:.lt se pune ptJ.pna .apa calda peste eIe un. SOlO Z ~,arf' d IDfv?-:-8. bucati, dupa cat sunt perele de dulci

p a e alna 91 un paharel de vin. . . t.

Cartofi plure

Se eurata. cartofi, se spala, se taie in patru si se pune la en. apa cat le cuprinde 9i sarea trebnitoare. Cand incepe a sfro-ama se scurge apa ~i se amesteca bine cartofii, se fac ca 0 crema ; in timpul amestecarei se pune· '0 ·gnra bnna de unt ~i a ce~a~ea eu lapte, se gusta de~i se serveste, Trebue preparata chiar inainte de servita, altfel are gust neplacut,

~ancare.de'p'rune nscat~ Prunele se. spala sise pun s~, stea.In apa, "'<LJlw...'~-. vre-o ora, se. face nn. sos. en ceapa prajita si putfua-

- 87

1}ior,ba de peste eu zeama de varzi

~e face c~ 9i borsul, Crapul ~i ~uca, sunt bune cu a ,de varza, '

BOl~ cu pe~te marunr prepara ca ~i eelalt

Mandirica de peste (matelote)

. S; ;pra.jesc. S-. 6 cepe taiate f~lii £ine cu untdel emrr,

." .' ' . ., cand sa .. rnmemt ~m,e c~apa .. se stinge eu putina apa ealda,

I Pe~tele proaspat ,are nrechile ro~~, carnea,ta~~ l?l ',oc~ se iP~: ",10 ea b~on sa~ ~ate·va . patlagele rosii curatite limpezi .'9~ u:anspar~n\1~' un pe~te .:rechit;: are oc~ turbu~ de fllelita", ~ P!af, de v lailla, 0 fOale. de dafin, .2-3 boabe

scufundap 91 ure .. chile lU, Ioc .. s~ fie r0911 sunt,' vinete ", Untt de Ia~ sa flar~a vre-o Ie: mlnu~e, apoi pui in sos.

negustori ea sa 1llge1e clientii mr0gese, urechile cu .. sange. ,.de, pf'9te~ can .au stat sarate timpul .eat s'a facut'

Aceasta lngelaciune se poate d~s~ope,,: .. u~or, 9t .. ex>gan~u.~~ '. Cand e sC,a.zut ~ pestele e gata, se pune si put:inJ sangele eu degetul peste nrechi, Ochii msa nu lll~eala met VlD. Se .serveste reee.

odata.

Cum se curatd pe~tele: - Pe~tele se curaJa intaiu de solzi. Cu un cutit razi solzii dela cnadd ill spre- Se ,!aee un 50S cu ceapa prajita si bnlion sau patla-

cap, a~lOi d,espici pe9te,le la }anteee, scoti _:n~\.ele, daca ~ gel: :O~ll~ ... d~ a1~a pa~e se tai~, fin un .mnrcov, I telina, crap 91 are icre le sc~?- en bagare de seama }l}e desparti I radal:l1la de pat~Jel, se .. prajesc ... cu untdelemn, apoi se de mate, scoti nrechile: Crapul are la ce~f~,.m e<:~, ~ pune a:_est zarzavat ill ~o: impreuna cu 0 mana sau doua mic os triunghiu1ar. care ~e ~emenea, tre~U1e ASCOS, ~dc~ de m~'Za1le ~oabe,. 0 m;na de v fasol~ verde despicata in

e amar, dupa aaea~ta speh bme. pe:;;tele :;;l.~, ~trebuu:t~ 10 A Goua, ,pupn mar,ar, patrtmjel v~rde, a foaie de

~ai~t sau illtreg. B1ba~u~ neputa~du·se c~a? de, S~lZ1 ell o:Leva ~oabe ... ~e piper ; toate ~ebUle sa fieaproape

cu\1ttll, se cura~a pe razatoare. Linul se ~e P?-ttn Am... fierfe .ca:ad pm .bucatile de. peste, can. au stat In sare tim-

clocotifa 9i se rade pe urma en dosul cntitului, pana . pttl .cat va "tr~bUlt. pentru pregatirea zarsavatului, Se: lasa. mane alb. fiarba meet 91 sa . scada, ea sa nu fie zeal1la multa.

s; mai, pune la fiert, ca sa. fie deajuns. Cand

e gata, :e da cr~tiJa I? 0 parte ~i cand s~a racorit putin, ~eaza ,~ farfune srse serveste r'ece,

I

Mancari de peste

GhiveCiu de peste

Se potrive~te borsul cat vrei de acrn- si. dnpa. persoane sunt, 11 pui la fiert;' cand :ln~epe sa fiar~a

in el ceapa t'l1iata marunt, verdeata, punn lensteaa 91 I, Pe~te prajit

linO'11'n' de ore z. 'F'\upa ce a fiert 10 minute, pui pe~tele Pi>t9-e1e t ... · "b uti . ...

b"'-- .. V ., -'iL • alaI. tl~)& ~ sarat se· eta prin lama. ~i se

el, sare 9i piper. Dela un peste .mare pul capul, eoada fllPftjtest:e .eu nntdelemn, care frebuie sa fie foarte fierbinte bllCa~ de langs. coada, pestele mie se pune" intreg. pm p~ele ih eL Se serveste ~i cald 9i Ieee, se a-

-88-

- 89

~eaza frumos ~.in A ~arfurie lunga, punand la capete jumatate de lamale.

Alt· fel Ide Peste Prajit

Pestele faiat buca1;i potrivite ~e da ~ prin 'lama, ou b fili pesmet, se pdij este en untnra buna, se serveste

cu lamaie.

pestele intr,lo farfurie, lin cr1"e s'a pupn ardei :dupa., p:1a,cere. Se srve~te

Mar.inatacD tiulion

pus apa en sare reee.

'Mannata .se faee de obicein 'ou nisetru, morun crap ~i S?mD: eu cat pestele ~ mai mare, cu aMt' marl: e mal buna. Se tae pestele in buea~ potrivite pe se p~e ~~:, ~e lasa :,a stea vre-o ~ ora, dupa· ~ceia

Crap la· Cuptor ' ' dan pnn .fa1na 9l se prajesc cu -nntdelemn, .Cand to ate

. 1 . .DUO~""~' !.". sunt. p'~ajite, lasi sa se raceasca; in timpul acesta

Un crap de eel pu\i~ un kilo~alll:.. se cur~\1i de so si, pujin untdelemn peste untdelemnul in care s'a

'sp'i:nteea se scot urechile; se .spala bl~ervapOl se p,?-nue pestele, pui $i 0 1ingura plina de raina; cand aceasta

el ~i 'inauntru sare ~i p1pet. ~1 se u1asa sua st:& p~na ~meni~ Puuti~, t~:vni bu1ior: de ~atlag:eAle s~p~af eu apa.

pregatesc urmatoarele: Se ia 0 tava lunga, pu~n ma! ~ o~et, 1a:;;1 sa Iiarba, amestecand $1 punand !ll sos . foaie

decat crapul, se pune in ea 5 - 6 cep.~ ma,? :ura?te dann, boabe de piper §i sarea trebuitoare. Dupa. ce a

filiate felii subtiri, a caPat:an~ de USt:U.rOl~! cura?ta, 0 . oaleva colcote, pui sosul sa se raceasca, apoi 11 torni

de dafia 5 - 6 boabe de piper, ~are, tu;l. pahar c~ vin de peste asezat in borcan, gusd sosul si po-

unul de untdelemn, cateva lingw: ~e bulion ,~e y'a ae~eata dupa .placere, 'Cine :vrea, f~e!ibe morco:v, il

,sau' in lipsa de bulion 2 - 3 patlagele ro~. t,a1ate Wt pune in sos ca sa serveasca de garnitura, Se

Dupa ce acestea au fost asezate, se pun =- betisoare P aiiJ:auga §i .felii de .lamaie cura,pta de coaja,

margirlile tavei, asa, ca sa Iormeze ~n ~ra.tar, seuunge tr{le eu untdelemn, se. ageaza pe gratar .91 se ~a la in care trebue sa stea mai mult de o ora. In timpul se uda din cand in cand pe.gt:e1e cu sosul de s?-b el: S . Se pvaje9.te pestele, asezi btlca~[e prajite intr'o crati~a trebue sase rumeneasca, daca ttueb~e, se ,m~ poate n"t1IIhn~; matte, faci sosul eu fai.tt~ ca mai sus, insa itt 10e de

pu\iP.a apa calda. Sosul trebue sa fie grosu §1 de :pui mm:ai.., o~~~ b~n de vin, amesteeat eu ,apa daca

fnimoasa rumens. Cand e gata, se .a~:aza, pe9tele. . ta.r~ Iasi s~ fiarha, punand sare, boabe de piper,

pe a Iarfurie lun~a se toarna ,~osu1,m Jurul.lm de diBl£ln, tertii sosul peste peste §i lasi sa; dea cah:va

serveste garnisit cu buehete de patrunjel sau £01 de apei ~;ai la 0 parte, 1a~;i sa: se raceasea §i asezi fu cu felii de Himaie curapta de coaj a. '

Pestele fi~pt Ell saramura '.

Pentru aceasta e de preferat earaeuda (eara9u.1) si [costrasul). Se fae:- 0 taetu.r~ 1a gatt3- p:9telu~, u se scot ma~ele pnn de$chlzatura .~acuta, se t~:rEla apa:' ca sa se; spe~e iu~~tru~ solzu. nu se, cu:a~a se pe9teJe pe un gratar w.fle;rba:q.tat 91 $: fnge" l~cet pe bum, 'intorcandu:"E cand pe 0 pa.~e, eand ,pe ,al~, e~ se friga bine. eand e gat~, se rade ~rsura solsilor ~~ '"·~lproaD'e

Mar!nata en otet fal'a bullon

~ .,. .

Pesterasol

-r+ go-

- 9I

ca a:pa sa acopere pe~tele daca acesta e mare si P . ~el"de taiat A m~t" mara,r.,. p'atr1411jel ~ tocat fih si 'see

vasului in care fierbe nu sunt destul de ro,a1lt1, apa nepu~<U-lI~."'~'C:f,P rece In sf t ' "I

1'+ • . ar~l ~<;e serveste eu ce ai plaeere.

acoperi pe§tele, i1 intorei cu bagare de seap1a, dupa ce Hert 10-15 minute. Pe§tele se cunoa~te daca .e cand tragan~ meet 0 inotatoare, se desprind~, atunei scoti pe farfurie potrivita, pur peste el 2-3 linguri zeama in care a £len: §i storci pe el zeama de lamaie otet, 1jnCfelemnu\ se pune dupa ce s'a mai racit. ga1:nlt1'l'ra in jurtil pe§telui eu morcovi §i cartofl, Ioi patrunjel verde san alta verdeata si serve§ti rece,

Serumbii de Dunare

fierte ca rasol C:U lamaie .~i untdelemn,

Peste en maioneza

Se fierbe pe§teJe ca pentru rasol, se scoate 'din ' dupa ce s'a racerit se desface de pe oase, se: a§eaza + .... _ •• pe 0 farfurie tunga, dand forma pe91'.elui, punand capul

o parle §i eoada pe partea ceala1Hi, in jurul pe1itelui garnitU1a cu m01:covi, cartofi, a1bu~ut oului dela J.ll<l.l·L mezu

sfec1a, castrave~i din o~et, cap~;e, zarzavatul si al taiate marunt,~poi torni sosul peste pe§te si garnise§ti en ma:sline. $e pun §i mid Duehete de pat~unjel san fei de salata, cresson, etc, (Vezi ~i sos maionez~

ruorica ".sosuri"~.

Mancare reee de tari

Se pl1arie,sc in untdelemn 2-3 cepe taiate marunt seu:q ses~ se toaca: marar mai mUllt, se pune in sos' c~ otet: &1: untdelemn, apoi tarn se bat se coc se d: ~!e1~ §1 vde o~se, se marulJ;~~sc, s~ pun in' sos,

se l~~a Sal flarbapu?n. Sa servesc reci. 1

Mflneare de p.e§te ell carton

p.raje~ti ceapa, faei un sos frnmos ou bull on , Hiina, verdeafa, pui buca?1e de pe§te, sare, .piper I?i cartofi Hetti cura~~ de coaja si tai:i!i felii. Este 0

foarte gustoasa.

iPe§te sarat _ .

Pe~tele sarat se spala bine, se cura~a de solei pone sa stea peste noapte in aEa calda, san se spaIa, se ~ se pune sa stea pe margine a plitei (ma§i.p.ei) p infierbanta bine apa, se arunca aptii ace~ta lj1pa ambctl1efjte._,cu'-' ro.ta. Se-1p.ai-, repeta. Qdata aceasta n'i"on(,F\IlUP

aBol se pune Ia: fiert cu alta apa curata. Cand flert, se. scurge, se a~eazape farfurie en otet,

- 93-.

dnpd forma pestelui, Crapul se, acoperd cU:lmaici-aspicul taiat in forme rbtunde se a~eaza. pe maionezi . .,

;. Se poate inlocui smanfana cu bulion 1:le. de solzi, In juru1 pestelui se face garnitura en)

!b nmplutura ~i ca sos, atunci "se adauga SOStilU1 I T.o!1f!~Oru.. arpacic din otet, sfecla, cozi de;rac4. oua ras'"""

'iinguri de nntdelemn, taiate felii, felii de lamae, ~i buchete de salata verde"

. Se serveste cald cu smantana ~i r~ce . Bine reusit acest ppljte poate fi .servit. la .01, eleganta,

Sc~oti tonul din "cutie, 11 scurgi bine, apoi -i1:'freet: !Stfachina. eu 0 lingurz de tint, ada.ugand treptat nne

Datut bine, Yz ceasca de pesmet fin, sare, piper, pu .... · [,l!.uculjoara rasa, zeama unei juma,tap de Himae. Se . IIlLl'''''f<'''' mititei din aceasta pasta, se daJ1 prim pesmet- ¢;. in untdelemn. Se serveste fierbinte, mititeis fUnd en foi. de salata pregatita ctr otet'. ~i. untdelemn,

9~ -

Rasol de peste en bulion

'Se fierbe pestele dupa cum e indicat 1~ ,iPe~te -se aljeaza pe farfurie Iji iti lac de otet se f~ce un sos patHigele 'rosii, ',in care se amesteca 2-3 fire de . 'Itocat fin si una lingura san z de untdelemn, sare ~ ::Se garniseste cu . verdeata,

Pastl'avi rasol

. Pastravii II 'despici, 1i cure? inauntru, II speli dar . ~le iai solzii 1i pui intI' 0 strachina (blid) torni peste ei

, , .

E.erbillte :;;i~i lasi sa stea * ora. Intre fimp pm

sfiarba en sare, :;;i cand . dK in clocot, torni pastra ,Jote't cu tot ill ea, Hira a-Latinge 1i Iasi in apa Hart~

minute, a poi II servesti cum vrei, cu untdelemn ~l .,san cu unt, gattritura. de patrunjel verde.

Crap ell maloneza

Se prepara cu 0 zi mai:ate. Un 'er~p de 2 .kgl, I

!'-CUrata se spala :/ji se pune 1a hen cp. ~ litru de vin, ,:gr. unt (2 lfuguri), un buchet mic de patrunjel, cateva . -de (leapa, sare si piper, cand Ee:;;tele e f~ert2' l~~i sJ .:raceasdiill acea zeama.,;De alta parte pui sa flarba

litru de apa, 2 pahare Yin alb) 2 linguri otet de vin, patftlnjel, fo] de dafin ~i. e ... ni?a~a~) se Iiel'~ toat~ '.se aa.auga 10 grame gelatma t.oplta, se gusta de sare) .strecoara si se toarna pe a farfurie lata sa ·se ra. ·_·din aceastarse face aspic, Fe de alta parte se p~eplU'a

mru.o;neza g:toasa in cantitate potrivita sa poata ;t1Je:;;tele. Cand crapu:1 s'a racit, .. se sc~~tei. se ... ~ .... Lh;"'" J.:al}eaza pe un asternut, de fern de pame pr

Mititei de ton conservat '

7

- 97 _Placlnta ell nucl

'Foaia se race ca mai sus. Cand e s'b' 't'"' b'o "

. .' _ lCl ·a ine se srro-

c~ un~§l'lse ,presal'aA cu nuca pisat~, a.mt!'steeata cu

.11"·~"" p... e a ccpt, Cand e gata, se taie in rornburi m

anilise opare~te eu un sirop in care a: fiert l1i 0 b~cat'c~

v,. _ e. ~

Placlnta ell cas

face intocmai ca cea otr braAnzau de .

vact; msa lara

- 99'-

- 98-

'BDtllitca de .macaroaae de casa

-Pentfu 6. persoane- ~acar.oan.e £a~ute din 3e .. ~erbi' le pui sa se seurgi, Ie t~rn1 al'~ ,reee ~1 at.

.se sc~g pregite~ti inti"'o stracll:oa mal mare ~--7 de branza, 3 oua, sate, 0 ceasca de lap~e, batt", bu:e,

I ui 0 lingura. de unt tonm totu110tr 0

macaroane e, p . ~ I ~ t pui

runsi ell unt sau grisime ~i presara!a eu pe~me., .

copt. Trebuie sa. ~te~ % sau % de ora -.

Aceasta budlnca. se poate face ~ cu maearoaoe

itarg san .cu ficlea mai gI:oasa.

Papara CD paine

.Se ttaie· mai multe {elli de ~ p'aine atb~ sa~ .

1 un intr'im castron ~i se t(i)a:~a peste ele. ~ litrtl' de

?e iasa:sa stea Yi de ora, apoi se unge ~~e .0, A ,

1Ullt san grasime,\ se Rune. ~n raod '~e feill ~1 ,~ rand ':branza alba taiata mafunt, rar ~ rand de Ielii, w

lingur~ de uot in la ptele ramas se bat 2-· 3 oua -o a, . l' pt p~~a. sare, se toarna. deasupra ~1 se pune . a co .

Alivanca

\Pentru 6 peiSQane: 400 grame debr~nza ~e' di

, \ 5 u 3 linguri de

:sita, se pune in e,~ sare, 4-: 0ll;a ,2lin . d fV'"

'lana, 4 linguri fama de pap~.Ol, 2 ~e ~ aina

A , .: tingura db nut ame:stecl tot,ul, UOg1! 0 tava eu

.grau, 1 j' ! 'N dai: la

.sau grasime mai cu belsug, to~ c~mpoZlr:a! .

Gand e gam, tai hlivanca. hucatJ, pa~ate.. ~l 0 senreJt1c cu smantana. Se l>llne la copt CU.O Jumatate de ora-

de masa,.

:¥ pui'iar8ij!i cataiful in captor, tin funpu.1·ac~sta pregate~M -nn sirop din :rSO-200 grame 'zahar cu 300 grame apa .~i 0 Ducati de ·vanilie. Cand'laptele a fost abSOJ:Dit cu totu1, ""forui siropul clocotit t;1i pui ·[ata~i.l:1a cl.tptor. eind s'a ab.sot:bit tot siropul ~i se desprinde eataiful de margine a ti· .gaei, it l!astorni pe farfurie'. ~i oISerVet;1h cald.

Cataif cCD 'mere

(;ureti t;1i tai foarte fin :,5-6. mere bnne; Ie pui zahar .cat socotesti si [e ]a~i sa stea % ora, apoi proeedezica ;EentFu eataiful celatalt, .afara numai. eli imparp taeteii in ,dou~ parti egale ~i pui merele fa mijloc. Dupa ce s'a ru~menit bine, procedezi ca .mai sus cu lapte sl' sirop .

Mere umplute

.$e:",alege· un. numar -de .mere dupa cate persoane sunt, .se taie "la un capat" un capac :;;i se scobesc la mijloc, a~a ca sa ramaie' imprejur mlim1 de grosimea unui deget. Se mollie in lapte ·miez de .paine alba, se stoarce, se face 0

pasta cU2 -3 oua, 0 mana de stafide flir~ samburi, ca .. teva migdale truate firl' si zahlir dupa gus~, se umplu merele ell! acest amestec ~i se pun 1a copt intr'o tava ansa en purtu unto Intinip ce se coace, prepari un sirop cu .2-3 lfuguri de zahlir Iii pupna a·pa ~i eliDd merele sunt .coapte. se toarna sir6pul peste ele Iii se dau iara~i pupn In cuptl1>r ca sa se glaseze.

)

Placinia cu branza'

Cataif

,

-100-

-I01-

Turtite cu alune .2 25 grame alune 'pisate fin sau rar~te, ~ 3~0 "~O_.",,,, ".,i~har 'pisat, 7~ albu9?-ri'.ae ou, 8 pesmen, trei

. ' .. . '

-102-

-103-

teca bine, se toarna inu'o tava nnsa en not, se coace la.

G.elatina de lapte fne repede, fiind inca ealda se taie .in· romburi, E bun d""e.

, e un litru de lapte en ~ahar §,i eoaji de Ia' ~etvit en vin.

Se fierb ~ . pe de tot se toar .. · p ~ •. ~.. !¥ t .. .

.... ~..;Hi Dapa ee Ih.p,tele S'3; ra91t aproa A' , . ralll.ura pen ru ceam §l vm

curaji . ~ _,; d eams. si amestecand mereu ,0

nit ~' el en b~gat:de 1"'aems;lie si 5-6 Ioi de gelat.ma i .se.

gnra de zeama . e.,,,. ~ .. tr)

. . ... t tnt tim B de :r 0 minuter se toama 10 0

amesteca 0 .' 1'" 1'"

udati cu apa rece si. se pune a racea a.

250 grame migdale se pun de dimitieata sa stea 2-3 ofe m. apa rece, le poti pnne. §i de en Seara,1 se euratit ~i se pun 1a useat, apoi se freaca 250 grame zahar cu 3 oua itlttegi p_aca sunt marl' dadi sunt mai mici se pot pune 4, se freaca pana se face ea 0 spuma, se adaoga 2 Iingu-. rite de seorti§oara rasa, }2 lingurita de cuisoare pisate. , ¢ 250 gr. de fiiina, apoi migdalele intregi, se unge 0- ti:VR eu nnt, se presara ell' Iaina si se a§eaza compozitia, Sn ea in grosimea unui deget; tav:a sa f.ie f.ier1iinte cand pm prajituta, apoi 0 -nrci pe nn gratar san pe 0 d\ramida" on domolesti foeul.

Bez~le

Ib . H. kgr ~ahlir pis at san tos .marunt.

10 a Uf?UIJ, 72.' • . v fi

harul sa se infierbante in cuptor, ca sa e

pune za a S b t alb urile bine de tot

insa. sa nu se topeasca. e a us . h v 1

in zahar se adaoga treptat eate puttn za a,FU

h~randu~s.e ~eIeu, la ttrl?a se bate c~tu1de repede ~e

hftttie alba eu lingunta san eu dui , se pune a~ .

pe 1 b ..... "'mMe albe Cand sunt gata sunt taIu;il. I Salam de clocolata

tor sa, ea sa ra,... .

'deslipesc de pe hartle. ~ .pahare de miere topitii, 120 nuci curatite ~1 p1Sate),o

Pesmetl engleze,ti 250 grame mig-dale iritregi ctiIa~te,: u~n paehet ciocolaHi.

t& de menaj, rasa; 250 grame,' se amesteca Ia un loe Iii se

Se ft:eadi. panase face spum~ 7' ~ua. intlr~~, I h~~t.nlll pae 1a foe sa se incaIzeasca pana se leaga; pe un fund! , de vanil.ie tro.at'. marunt cu ~ kgr. ~ahar, f~?~l s~ '" ...... ~''' •• curat razi cioco!ata, torni compoziwa pe ea §i-i dai for-ma

~o·v 5 grame ama §1 20 d ~

o cea§ca cu lapte sau .... .<oj'ea, 00 '" " .\ Se iasa e am.

f fin de amoniac: (pentru pra:Jlturll,. • ...

me pra . d .... . se mal adauga

aluat sastea peste noapte, a oua ~1b v .. tinde

r'ma apo~ se ia din aluat 0 . ucata, se. 10 •

grame a".i ... t'" cu fa-ina ~foa1a

sucitor.u1 (\vergea) pe I mass prep~a ~ aif it

rosimea Yz eentimetru :;;i. se tale In forme ~n e. g une la copt pe tava. calda l?i neun~a;. P~sme~ trei>UtI

,~o n eu bagare de seams 1a foe pottlVlt. Se pot. ,

~p inde1ungat in eutii. de sticIa astup~te. Cantltatea

mai sus da,. .,2G!iD ~ana 1a 300 de pesmeti·

Pesmeli

4 Qua, in greutatea lor za:har, laina ~i unt, se freadi eu: z ahatw. paua se. fac~ c.a 0 . adaoga untul to,pit fijra sa fi~, fle:blOte'l apo~ nille san 90aj.a de lamae,. a~bu~u1 faeut spuma, se,

Budinca de paine

-' 104- se ra<;or,e::;;h~, se adaoga .60 paA~e ~igd~t: pisat~, 1':3. u pana r.e e gata: se pane ~i un varf de cutit de

grame dezahar,. coaja ,de lamale ~l put!?a. scor\l.90ai at se gus!a. gri.9ul. s~ fie dulce destuI si se trage pe

4-6 galbent19uri de au, spuma acesto: oua ::;;1 % ~~o ..de plitel (masinei). Se bate de se inHire9te al busul

ciresi mad negre, GU ,sau fara samburi .. Be toa~na intr'o 5-6 9ua, se pune eate putin amestecand in grisul

forma nine unss. ::;;i pressrata cu pesmet ::;;1 se pune la (;Opt'ler~11101[e j cand s'a incorporat bine, se toarna intr'o forDia dupa ce 0 .rastorni 0 presari cu zahar. . udata icu apa. rece, se pune la ghia~a, cu galse face un sodo eu % litru Iapte, Aproape de

se ra~toarna budinca, scuturand-o putin si se pune

o farfurie mare rotunda, se toarna sodoul in jurul ei. foarte buna si foarte decorativa .

Budfnca de gri§o

Intr'un litru de lapte fierbi amestecnnd 2-4 Iinguri . de masa ell. gris, pui zahjir cat trebue si putina sare i cand grisul e Hert 11 dai la 0 parte sa. se l'a.ceasca .. Cand ?'a l!acorit pui in. el 4 ga.1blllw;;uri, !J maRa. de ~tafide, ~u~~e migdale pisate, coaja ~e .lamaie ~i 0 buca~ea de ~anih: .tiiiata bucatele, amesteci bine, bati albusul, It. adau~, un~ o fanna sau crati~a, presari cu pes met, torn! budinca Iii! pui la copt. Cand a rastorni, presari zahar p.e ea, da:a vrei torni a ce~euta de tom pe ea, cand 0 dai la masa

fii.i dai foe. ' ... r •

E bine ea la to ate bndincile, ~1 tortunle ~a se

Rattie pe fund, harba unsa pe ambele parti·

Budinca de orez:

lj._. 5 linguri de orez se aleg, se spala ~i se pun la foe eu ap~ rece d.t u cuprinde. Cand' orezul s'a. umflat Ji ~ absorbit toata apa, se toarna lapte peste e! 91 se. l~sa sa fiarcba paE'a e gata, tot adaogand Iapte, pur:and p~tma.sa:e, ':zahar" pupna vanilie, apoi se lasva. sa' ~e racea~vca, p~ ~~. benu::;;urile dela 4 oua, albusul batut bine, eoa~a de lam.~e, ungi. formaeu ul?t, 0 pres~~i. cu pesmet, t~rn: co:npoz:,~ dai 131 cuptor, Se cnnoaste eand e gata 0 budioca, .cand fllnd :tumena~incepe a da inapoi. Se mai l~cearca en un de matura cura!:, i:nfigapd paiul la mijloc. Cand iese

~urat,. attmci 'bud1:nca e gata. . .

Bmllnca de \ gri§ en §,odo ck ~

% litru de lapte se fierbe en :z;ahar ~i vanilie, diM docote§te se pun 3-:-4 linguri de gris ,91 se . ameste,cl

-roS-

.Budlnca en smantana

,!ITn a jumatate kilo smantana ba~' 5 galbenu§uri de linguri rase de faina, putina sare, coaje de lamale vaniIie 91. sahar du-pa gust. Amesteci bine totuI a-

al~lU:;;u~ batut, ungi forma, pui pesmet, torni c~m. 91 pU1 la c~Pt. Se serveste ca'lda eu zahar pisat

Budinca de Himme

Se fierbe 0 Iamaie mare pana se moaie, se sooate ap~, se sfarama, se scot samburii :;;1: se sfar,ama cu lin~8iU se toaca marunt de tot, me alta parte se pun' s~ra€1iinamai mare sau intr'un eastron 8 galbeau-

~i tt linguri de za"har pisat fin, se freae~ Sa se fadi. bucatele de vanilie, a lingurita plina de amesteci cu lamaia, pui albusul bamt bine, au~0r) ungi 0 forma, pui hartie:;;i pesmet, dai 1a

Aluat pentm tortu •• §i ~~~

37~ gramev .Hilna, u~ sfert de kilo lu~u~, 6S gr,~zah!llJf ~ gaJ.benu9un de ou, un 'pahar nne cu rom Se beaca untul, se .puneglilbenu::;;u1, romul za!harhl " e face un aluat, care dupa ce a fest bine £ra-

~l a fost pus 0 jumatate de ora in pivnita, se in:DUUltea'za .[a" d1ferite ,prajituri eu fructe,

,i;I

J.~ ...

Se face un aluat din 250 grame Iaina, ;u5 nnt, 190 grame zahar, 2 oua ~;i 0 jumatate pahar de en apa. de trandafiri. Din acest aluat se formeasa gei, carl se ung cu gaIbenu~ de ou ~i se coc la foe trivit.

Tort eu Cire§i lffn sfert de kilo de fama, 0 Jingur,a de za'har pis at". grame drojdie mniatd, 5 linguri de $IIl;ant.ana, I 50 gr.. coaje de Himaie rasa, pup.na. scor1i~oara pisata, din. ,",U".tlare aeestea se ttamanta un aluat pe care i11~i sa ereasc8. .. :;£ert de ora, apoi it intinzi cit sucitorul, it asesi intr'o. ridicandu-I pe margini ca sa formeze 0 margine, it

Prajit\U'a delicioasa. cu ciresi fara samburi, ungi marginea eu gatbenu~.

1a91 Sa ,creasea la didura, apoi i1 cod la foe po-

7 albusnri, 25 grame. zahih: pisat; en vanilie, I25 Caod e gata presari peste el zahar mult si seor--

me unt proaspat, 125 grame fliina fina, 6.0 grame 1Ull~'II1~I,ara dale eura¢te si pisate. Se bat albusurile ca pentru ~i se amesteca en zahamlr untul' ~e to pe~te putin 9i freaca bine, se amesteca toate usor, se tcarna intr'o de tort unsa si presarata. en: fliina. 9i se pane Ia copt.

CO,wigei

-106-

Plam-Cake,

Proportit : 125 grame Hiina,. 1i2S:; ,grame zahar 4 oua, I25 grame stafide corinte, dulceata de nn'rrnl'o si lissa. de chitra Hliate bucatele mici, un. Raharut de Se Ireaca untul pana se face crema; se adauga amestecand bine cateva minute" se adauga oule unul

unu1, fructele, faina si romul la urma, se pune in 225 grame smantana, 225 grame unt proaspat, %~

unsa en unt si presarata cu fama,. hartie la, fund iain.~t Se face un aluat cu fawa" smantana ~i juma-

coace la foe potrivit 45, minute .. Cuptorul. sa. fie fierJ...,"I' •• l""'''' din ll4lt. Intinzi cu sucitorul, pui restu1 untului, strang,i

E in paffu, intinzi iara~i, strangi foaia in patru 9i re-·

cand pui p'dijitura. delicioasa, aceasta operatie de 4-5 ori, ifa~i apoi sa se odih-

lueasca 0 ora. Intinzi apoi 0 foaie de grosimea unui cen-· I.UIl~etrn, tai patrate ~i fOAnez! cornuri, pe earl Ie umplL DlaIme l1d~, le ungi en ou ~i pui deasupra zahilr Iii. nuei IIllirunte; dai 180 cuptor;

€aramele de ctocelata

pahar de ciocolata rasa, I pahar de zahar pisat, %'_: de miere buna, I pahar de caimac de lapte; amestoM 5 minute, apoi pui la fiert Iii legi ca serbetul.. e gata, ungi 0 fat£urie mare cu untdelemn, ras-· ~'~,'I.'"'.''''' potrive~ti sa fie intins uniform. Cand e rece, tai, vrei.

COJ'Duri

Pesmeti pentm cealu-

Proportii : 250 grame fama, 75 grame 3 galbentf~uri, 200 grame unt, miezul dela de vanilie, pu\ina sare. Se framanHi la nn. lac gaIbenu§tirile, untuI, sarea Iii miezul de vanilie, se faina, se ttamanta: foarte repede, se aduna ~i se pune stea Ia' racoare a ora, apoi se mtinde cu sucitorul gea), se taie eu forma ~i se pttne la copt 1D en unto

.' . ~

Pt;Jjj!jllli eu diferite Jntrebuintari

caimac, I (!ea~ca de fa-ina, ~ lingura de' face din aceste, toate un aluat, care se. . bine, mtinzi o foaJe ~i dai diferite forme.. se~ ca pateliri pentru supi~, Se pot garnisi man-

-108-

! - IO~-

,~ari de legume; pentru ceaiu se adauga in aluat . v~ ~~i _jtimatat: lingu~ta de biearbonat. Se

-dupa placere, Se poate face aluatul de cu seara nnsae uat, setmtinde fO~ladsu~pre si se taie in iliferite:.

;tr~buinta a doua si, sau de dimineaja si lasat sa cr€:aS(~JiP""~'~'" unge rava numai 0 ata la inceput. -

./

Savarin Bomboane cu ca1fea sau ciocolati'i

8 oua, 8 linguri pline de zahar pisat fin, 8' Pui intr'o tigaie pe foe iute SOD grame de zahal

de Hiina, ~@ lmgtWi pline de -migda:le pis ate. Se frea 250 grame unt foarte bun, Iasi sa HarM. un sfert d .

galbenu~uri1e .eu zahar, pana ce se face 0 crema, ad ameseeosnd :in~r'una apoi adaugi 2 pahare de f~c:.

mj:gd:alel~) ,Hilna si albusul batut foarte tare, ungi F1.U.l.~.LllCU~. Iii, d?ua p:hare de cafea neagra tare sau de

pui pesmet, dai la copt. Cand .e copt savarinul, il S""IiICl.()~!Uli:1 ; mcerci d~ca e' gata, picurand cateva piditurl

-din forma ~i·l oparesti cu un sirop nu pre a gros, in pahar ell apa, Dadi. se :inHire'§te imediat e gata ;

.ai pus 3-4 linguri de rom §i in care a fiert j 0 • ~armt:ra cu untdelemn, torni .~i intinzi pe e~

baston de vanilie. oZlpa, faci semne cu cutitul lid cand e rece despai"ti

tablete. )"'.

Pesmetl pentru ceaiu

3 linguri de unt, .3 linguri de zahdr, 3 <cat cuprinde ea sa se Iaca un aluat potrivit, nici tare; se coace, se taie in rom burl.

Bomboane ... castane cu caramel

Se p~? Ia ~iert. ~asta~e, ~ariu frnmoase, Ie cureti de cop, Ie plSezl. III pluIiJ"a, a.daogand putin cate putin, vani1at, formezi a pasta din care faei bomboane in , de eastane pu~n turtite pe ambele pa:qi, apci fad StroP, ~os de zahar ars (caramel), Ie moi in acest sirop ..

Ie put sa se usuce pe a farfurie unsa cu untdelemn .

Bezele

3 albusuri de au, un pahar de zahar, I lingu.ri~a otet sau una de zeamii de Himaie, miezul dela a

. de vanilie. Se bate albusul intr'un castron pe m .plitei (masinei), Cand e tare de tot, se asterne hartie in tava, se pune cate 0 lingurita de albus, una apr -de alta ~i se da la copt. Foeul. sa' fie potrivit,

Pesmeti pentru ceaiu

~anta~e9~ 3 oua,:in greutatea lor sahar, apoi faina" 91 BUOl, pl~ate" se. face un aluat din toate, se intinde in .se taie 1U difente forme, se pot servi cu a cremd, qtie c~ ouale trebuesc frecate cu untul §1 zah.arul,.

Bomboane

}~. 3 galbenul;luii de au fiert tare, 3 Iinguri de z

I pisat fin, 3 linguri de nuca pisata, 3 Iinguri de cacao -eiocolata. 'toate se framanta ,foarte bine 9i se ;bomboane l'otu1ud.e, pe carl Ie dai prin ciocolata

Biscuiti de savuia

5 QUa, 25,: grame ~a~ar, ~25 grame flUna; fred glH ...... ",-""u...t ou zahar, pui flhna putin cate putin bati albu&U£ pen~ bezele, amesteci, pui la copt in fo~a unsa, 'Sa . timp de a ora la foe pctrivit,

Bi~coti . ~ QUa intregi, 500 grame Hiina, 100 gratae tPisat, jum-atilf.e-.Ge&'gea-d.e " amac, 2 lingur!tunt tspit, ... "",m_ uVY\/~

-IIO-

-111-

Biscuip v:anllati

Tort de nuca

Bati foarte bine trei al~~uri de o~a, ~da~~ 1·20 10 linguri de nuc~ pisata, 10 linguri de zahar, 8 oua;

".:zahar vanilat, 60 grame falDa, Iormesi blSCUlP de ~l"lu::;lJrnt+i"f:!.C1 galbenusurile lcu zahar ~ana se alb esc, pui nucile

unui deget de 0 lungime de 4 centimetri, presari cu I lingura de faina, coaja de Him'aie sauae

niir :;;i cDci la foc foarte moale, asesati mtr'o tava,' pe ~i alhll~ul Ia w;m.a, amestecand -usor, dai .Ia

in forma unsa cu unt $i pesmer, nartie la fund. Cand e gata, 11 opare~til cu un sirop facut cu vanilie lir rom .

. Fondante

'Pui la topit 'zaJiar cu 'fo~e. pu~a apa, pise~i . ~i alune san migdale, amesteci Iii faci un aluat, d~ formezi Iondante rotunde. Se poate parfuma z~a:liarul

-vanilie san rom.

€rochete de cire,i

Se curata de' ~amburi * kilo de ciresi Iii se pun la iien. Dupa ce au fiert, se adauga cateva linguri de migdale cUlap,te :;;i ,pis ate (sau nuci] pu~a scorti9oara, za1iiir cat tire hue, I ou intreg :;;i I atatea. linguri de pes met fin, cat trebue ca sa se ,fadi. 0 pasta. Din aceasta pasta formezi waaciori, pe' carl ii. dai prin pesmet :;;i-i pui la copt pe o tava unsi; in cuptor, Se servesc ea desert I presarati cu tos.

A:lta savarina

Pro portia : I lingura de pesmet fin, I lingura de :r ou. Se face din cate oua. wei. Se freaca _galbenu:;;ul, se adauga pesmetul si la urma ~lbu:;;ul

, foarte tare. Se unge forma CU unt, se presara cu se pune 1a copt. La 4 oua se face un sirop de. 25 de sahar se leaga U:;;0l", adaogandu·se un pahar de en rom. 'Se opare:;;te savarina lJi se pune iar la

,.Se poate servi cu ~c~ Datuta. en zah1ir.

Tort de castane

C,rema frangipane en fragi

5 oua intregi, 90 grame unt, 125 grame sahar, pe care a fost Jrecata coaja unei jumatap. de Iamru. san de port:ocala.. Zaharul se piseasa, se amesteca eu ouale ~i cu untw! se pune la foe pana se ingroase si ds. un clocot, atunci se punemaunbu 10 picromide ·(tUtti~e de nudl sau de migaaie, sfaramate ma.runt de tot, se amesteca pine ~i at pune sa se racoreasca, Cand s'a racit aceasta pasta, se eu ea fdrme mid de prajituri, msa numai doua din forma, se coc la foe potrivit 10 minute, se scot forme, se pune pe Hecare un strat de fragi carl au. en zahar ~i se serveste imediat. Se pot lnlocui fragii

en altie fru:cte. Formele trebue sa: fie unse cu unt,

7'2 kilo castane ~e pune la ~ert ~i se eurata d~ bele eoji apoi le dai pnn masina de tocat, 5 oua, pahar de zanar p'isat ~i vanilie. Se f.reaca galbe?l.WuI

'zahiirul pana se face crema, se adauga castanele ~1 batut bine, se unge 0 ,forma, se pune hattie la pune la copt. Cand e gata, tai tortul in j~atate in lui. Se face 0 crema de unt cu z~har 1J1 cafes foarte

.. se p~e 0 patura de crema pe una din ,se preSaIa ell! alune pfajite ~i: pisate mai ,mi:U.J~:iU,l.."-"'t , partea cealaltii peste crema, acoperi cu . cr:ma 1mprejur ~i presari alune. C~ema 0, faci cat de dulce Alune trebuie .un .sfert de kilogram.

GelatiDi de blancmanger cn fragi

1zli' J

72 'fru de fri~ca se amesteca cu 190 grame de mig-

cU1l~llite Iii pisate fin, se lnCaIze9te bU;e 1a foe, se strepr,mtfun servet, se adauga 170 grame zahliI; vanilat

ao m::ame gelatina topita, apoi se unge 0 tava cu unt-

-112-

delemn foarte fin, in tava se a~eaza frumos, ·Iasaod vale, forme mid de prajituri, TotW se puoe. pe ghiata, golurile din forma mare, printre formele mid, se gelatins de blancmanger ~i se lasa sa se prinda, Cand wchegat bine, se tearna eu mare bagare de seama fierbinte In formele cele mici, se scot imediat, iar g formate s,e umple cu fragi, eari au stat mai 111ain,te zahjir ~i au fost_stropiti eu putina seama de Himaie. F se pune sa stea 0 era Ia ghia~a, apoi se serveste, dupa a fost lasturnata eu bagare de seama,

, AIuat franjuzesc

50!q grame de niiDa fina, 500 grame -unt IO grame sare, 200-300 grame apa caldu~a. Se pune masa faina !n cere, la~and 0 groa pa la mijloc, unde pune 50 grame de .unt, sare lid jumatate .din apa ; se manta, se adauga apa, iar se framanta, se aduna se lasa cinci minute .sa stea, apoi se intinde eu sucitosul foaie de grosime a unui centimetru, se pune tot untul mijlcc, lapndu·l puyin, se :i:nuoaie fcaia peste unt, se odata eu sucitorul ea sa formeze un patrat, in care e mchis, indnzi ace a foaie paoa ajunge la 0' grosime 2 centimetri, la9i sa stea 20 minute la racoare, indoi a parte din foaie 91 iar 0 intinzi si 0 lasi sa stea 10 nute la racoare, iar indoi alta parte din Ioaie, intinzi Slleito!Ull, la9r sa stea 15 minute; ln totul cperatia se de 4-5 ori, pe urma e gata si se poate intrebuinta la ferite ptajitu,ri, mai en .searna cu crema de frigea.

-II3-

Crem~ patlsslere

350 grame zahar, 60~. Hiina, 10 galbenU9uri, I Iitru fa'pte cald, .1 baston de vanilie (proportie pentru 12 chaux: san ecle:run): Se !~eaca intr'o strachina zaharul, faina, galbe~u§unle 91 vao~. Cand amestecul e omogen, se adauga laptele clocotit, turnandu-I eu a mana 9i amestecand' ell! cealalta, apoi se _toarna crema intr'o strachina sa se raceasdi, apoi se intrebuinteaza,

} Prepararea cozonacilor

.Se f~~e~ in~Ja s:r~c1rina plamadeaHi oparita, punand Yz kilo fallla, si opannd·a cu lapte c1ocatit, amestecand intt'una, sa se faca un aluat cam tari.~or. Lasi sa se racoreasdi: ~and poti suferi mana, pui in pHimadeala 2 oua inttegl ~l un g~lb ... enu~,. ~ap: foarte bine, a poi pui drojdia, c,ar_,e a fest vmUlata. ~al malate cu lapte caldu~ 9i 0 bucapea 'de zahar, drojdie 200- grame j se bate iar bine pana ee &ace "ba9ici, :_epresvara ~aina 'p:,-~a deasupra si se pune sa creasca la caldura acopent eu un servet ~i· Cleva de lana. I • ~pa}."gi in~'.un vas. 5~ aua, dintre cari pui numair4 mtre~, r~stul iei n~al g.albenu~ul j Ie spargi de dimineata, Ie ba¥1 orne eu ,4 Iingurite rase de sare, le lasi sa stea vre-un eeas, apoi Ie strecori prin sita si le masori cn un pana'!' ~au 0 ceasca i la 3 masuri de ou pui 0 masma de. unt £opif, torni in covata ouale, untul, coaja dela 0 lamiLie un baston vani1~~ ~aia: marunt, zaharul si plamadeala, apol

aJ pUDe fru.na cat cuprind, ca sa faci un aluat mat mult ~oa:le decat tare; se framanta bine timp de 0 ora. Se ~a~a sa. ~reasca la caldura. pupa: ce a crescut, se ia :

bucali potnVlte de aluat, se pun In forme unse si dupa c~ SI~U umpl?-t f?rmele, Ie ungi eu on batut, presari zahar ~ mlgda1le 91: dai la .copt.

Cozonaci mai sim pli

Se ~pfu;e9te eu lapte c1oeotit ~~ kilo fama se ca sa se ·r,a.eoreasca, in-titnpul acesta se pune la ao ·grra,me drojdie cu Iapte :;;1 0 bucat1-ca de

Crema de fri§ca

1'2 kilo de £ciJ;;di san smantana foarte dulce se meet cu furculita pe 0 farfurie lunga, se pane cate

. zahar fin si se induloeste dupa placere, Cand in,aepe a Intari se amesteca in ea, batand_ mereu, spuma dela 2 bat:uta tare ca pep.tID bezele, Cand s'a intalCit se pune racoare 9i apoi se intrebuinteaza la prajituri, etc.

, ..

amesrnuiat zaihlbr

8

-114-

. ~and POt! suferi degetul in plamadeaUi, torni dr0>j'dia f?' haP. bine pana se fac ba9ici mati, presari putina faina deasupra ¢ pui sa creased la caldura. In timp ce creste spargi ouale, socotind eat~ 7 -8 oua de fiecare kilogram de faiila, pui numai jumatate din albus, bati Quale ell sarea trebui ... toare, care se pune in cantitate de Q lingurita rasa d~ fiecare kilogram de faina. Aci socotim 5 kilogra:rpe de; faina. ta~i ouale sa stea batute eu sare, deoarece ele capata astfel 0 culoare mai inchisa., cantaresti zahar cate 200, grame pentru Hecate kilogram de fitina.:;d cate 200 grame

e t, care se poate amesteca cu grasime buna, Cand

pHimadeala a crescut, faina tliebuie s~ fie gata cernuta in covata, care a fost puss $i ea 1~ caldura: torni apoi ptamade ala in faina, torni ouale, pui zaharul, coaje de lamrue sau de portocala, vanilie truata in bucatele 9i jumatate din uotul care trebue sa fie topit fara a fi fierbinte i pe urma incepi a fra.manta, punand si cate pntin lapte caldut ea sa potrivesti un aluat mai molcut: tot framanfi muind

__ mainile in unt :;;i daca aluatul mai e vartos, pui lapte,

~_\ trama~t.i ,un ~eas, ... epoi }lTavgi alua~ul ~dealungul covetej a;~op~!1 91 pul la caldura sa creasca. Caod aluatul acres· cu~ iei cate 0 bueata din el, presari masa cu faina, 0 implete9ti 9i 0 pui intr'o forma unsa cu unt. Pui apoi formele la crescut.

Se poate face cozonae si dintr'un kilogram de fruoru Se potrivesc proportiile de mai sus, afara de acestea se mal p0f pune 9i stafide in aluat j inainte de a se pune Ia copt, se unge cozonacul cu- OU! batut si se presara cu zaha:r tos ~i migdale, sau nuea data prin ma9ina.

Bunatatea cosonacilor depinde de btmatatea 'frunei! ~ a drojdiei, apoi trebile observat s~ nu fie prea fierbinte focul unde e pus vasul cu drojdia sau cu aluatul, de ase menea laptele sa nu fie prea Iierbinte, ci numai caldut altfel se opare9te 9i llU creste.

Cornuri cu mac

Macu1 pentru coenuri se prepara astfel: Se spant en

o zi inaihte macul, ·1 pe 0 sita ~ turnand a~

-IrS -

"pe~te el, sita se pune pe 0 srraichina .'

:lntx'o oala ~i se toarna. peste el .w ) ~ apol! se pune macul

~pa il lasi sa: stea pana:- a dou ap'a Ailld c oco~e, in care to' , • a Zl oua Zl ~l l , mne ~1 pur cdte putin din elin 'r' , ~ , ':: ~ sourg!

devine altiicios. Cand e gata nP1U ~te~.~l', pl~eZ1 b1D~, pana

pesIJe el ca sa:~l cuprinda ~i.{ la fU1 }'~~ o ~gae, ~U1 lapt'e :Japtele, mai pui .un rand de 1a ~e sa. larb~, ~ac~ scade

stafide nuci isate I 'W p, ptu zahar sa fie dulce roarunt Iasi sa:Psc d!, . ~~aJa dde portoca:Ia: fiarta §i tai'ad J!easdt . • a a • me e tot, apoi pui sa. se raco ..

Ca sa. fad cornuri caod lId .

iei 0 bucata o· a uatu e cozonac a crescut

. ,PUI pe mas a presaratU . f~' u ., ,

rrorma unui tri h; d . a cu aina sr-i dai

U1,1g lU, e groslmea '. ,

.aoest liri unghiu cu mac pe ~l unui een~l1lletru: ungr

.a~oi incepi a face suI ~ung~~f ~. 1 ne~ez=§t1 eu v eutitul? a~tins la capat, Ii dai forma. de cor~ a ,.tza., pupa ce ~ -ou untj dupa ce a ereseut vre-o j ~l pUl 10 ~ava u~sa au, pui zaHlir §i migdale Hiiate Jumatate ~e o~a, ungt cu Cozenac ul trebue sa stea 1a c t treas,uP£ra ~l ,da1 Ia copt,

op er s erturr de ora.

'Cornuri cu nuoa

Se piseaza . BUca .In masina ' 1 ....

:apoi se pune. zahar ca sa. fie du/pecI~ ~'len~r~, aceasta, pune cateva albusuri de ou .... ce, sa.:. e 91 Cl~e vrea ·ceaSha pasta procedezi ca. ,ctra, sa ~e fa~a 0 pasta. eu a.

pen u cornun1e cu mac.

Pasca en branza de vaci

Dai prio sita btioza .' '1 1L .

:aMir aupa placere uti ' .... ap01 PUI ~ 72 kilogr'!-m' 3 QUa,

-:tie qi statide am.es~e!l' Pb~a sare, ~oaJa de lamaie, v:ani-

b ......' IDe, ungr 0 tava t dV '.

ttcatioa de aluat . il intin.. .... TO un a, ier 0

, tava found ' .... , Zl rotun~ .c~ sa acopere rundul

in doua si iun~a ;]1 u"ol t, apOl zei alt aluar, tai cba-

t 'i aei . cin e e doua p lici

e Unplete§u ~i ilea ezi d ' ~ ang ~l rotunde, pe

e ea sa se uneasc: gluf ~tur-llrJ.p'reJur, strangand creasca v.re.o 15 .' ' 0 ,1 u~p1i ou branza, pui .. Dllnut!;, apOI'UDgr eu oU §i dai 1a cbpt

Pascacu smant~nii.

v stfel: I kilogram de smantana, - pupni:.

Se prepara a . ' d u IV 3-4

. IT d faina. zaM.r upa P acere, " ..

sare, 2 lingun p n~ e clue Se procedeaza ca ~i la.,

oua coaja' de liimfu.e sau va, .

, A V d

cea cu branza ,e vaci,

Pascii- cu orez

£ t de kilo de orez cu lapte ~i' zah.a!~.

Se fierbe un s er . v 3 v vanilie::

Dupa ce s'a racorit, .se pune pu\1na sare, . oua, ';

coaja de l'amaie, .Se face ca si .celelalte ..

Pasca CUt. g!'i§ , Se face ca . 91 cea de orez~,

Aluat:evreiesc('

, ... mare (p.entru ea£ea eu Iapt~) s~ pun:'

La a ceasca. . 8 ... lntregl .. coaja unes

:11 ... d untdelrmn bun, oua , ,. ...

72 :~a9~a ~ e ... ' Y ea sa se fa ca. un aIuat potrivtt.: sa nu lamal 91 atata fa:_na A v f t bine se lotinde cu vergeaua. fie vart~s. Se framan~a . oa; ~ace p;ajituri umplute ell mar-

9i se ~a1e cu ~o~:-~~I. ~~~supra se Ung cu ou.. se p~esara. melada: de ,on. ... ' d 1 Vara. se . p,ot umple eu Iructel cu zahar :;;1 nuca sau mig a e_:. ','

cari au stat vreo or. ell zahar pisat. ~~

CHitite·

S f 2 3 oua. sare, faina si: lapte intr'o .stra· e ace eu -, 'I' t Ana ce

" ... bate ' bi poi se subtle cu ap. e pa. .

cbina, se ate • lll~, v·a btire' se pune lott'O tigate eu

se face ca 0 smantana ... s~ i cand acesta e bine inner coada putin un~ sau ,graslt::t 9 lovart-ind rigaia, ca sa lie bantat, se toarna ~:U\ln a ~ CA d s'a rumenit pe 0 tot fw:duI ~co~e~lt cu pas~: it ~~t e parte a cealaIt~; parte, lDtarcl clat1~a ell un J' f ,PIta Cand toate sunt cand e gata 0 pm pe un fun 91 ~el a. . . e far-

. . dulQeata pe fiecare, Ie Iaci sul, le asez; P

gata, pui ~ . ~

furie ~i le pres~n cu. zahar.

... - r:r7-

. Budlnca de clatlte

-Se unge vo forma binecu unt sau grasime, se a~eaza ..un rand de clatite si -un rand de branza preparata dupa .cnm urmeazar. Se ida ,branza de vaci prin sita, se pune in .~a 12~3 oua.: I lingura de smantana, sare, zahar dupa

;piacere, pu~ina e.oaja de' lamae, se amesteca bine si se aeopera cu un strat fiecare clatidi, urmand astfel paua ,se ispravesc, mai pui 0 jumatate de Iingura de tint :;;i dai :1a: cuptor.

Pesmetl de Turda

,4 QUa intregi, 280 grame sahar, 210 grame HHna, 160 ~ame unt si eoaja unei lamai. Se freaca bine untul cu . za:l:\.'5.Ful, se pun ouale unul cate until, coaj a de lamaie si ta ur-ma faina, tot amestecand, apoi se unge 0 .forma cu unt, se presara cu faina, se toarna compozitia si se pz.:e· sara deasupra en . zahar si .migda:le. Se coace la fac

petrivit.

Gogos! .Bui sa fiarb13;· un .: pahar mai mare de apa eu a bucap.ca

-de zanarj cand fierbe apa, pui in ea faina masurata cu acela~i pahar, amesteci cu 0 lingura de lemn :;;i tragi la oparte. Cand ts'a facut pasta, lasi sa se racoreasca j cand pow. suferi degetul in ea, pui pup.na sare si 5 oua unul dupa a:ltul, amestecand bine fiecare au. Pui intr'o tigae sau ,oala mai adanea sa se infierbante grasime sau untdelemn mai mult ; cand untura e infierbantata, iei eli linguti~ aluaeul si pui in .grasime. Cand gogosile sunt gata, presari ~ahar fin .peste eIe.

Martipan

'% kilo zahar .pisat 'il 'opare:;;ti eu % kilo de miere -c1ocotita, amesteci bine si adaogi amestecand mereu I. kilogram faina; dupli -ce s'a amestecat mai pui 4 ouii In- ' tregi) [ lingura "de J scortisoara amestecata cu cuisoare

'- II8-

, U i iumatate de bicarbonat de- soda,

fa cute praf, I hn~ura J J A U buna de nuci pjsate. Se

coaja de portocala rasa, 0 ,mana. A tinde cu sucitorul

£ru A tu bine acest aluat, apOl se ill U 'v

aman ~ . 'diferi forme se unge- o. tava cu eear~ ~e masa, se 1 ta~e c d~:~l in c~ptor pe 'gratar. Se aseaza

:;;1 se ~oace a 0 '. d martipanele, . de oarece cresc, :s

'in tava nu tocmai ese )~ V" v At un nne

f ... pui pe fiecare pra31tu.ra cae . . z

foarte rumos sa

'Q_e nudi inaiute de fl le pune 1a copt,

Tort de curmale sau de smochine

. '" . t foarte fin, 280 grame c~aIe.

280 grame zahar plSa . d le pisate 8' albusuri de

truate marunt, :80 gr~me '" mlgrea Cand aibul}ul e tare, se ou batute s!'uma. tarer tltae~: ~ai amesteca usor :;;i se . adaoga zaharulA 1}1, ce e a v e, a cu unt ~i presarata ou pune la copt lAntr 0 tava UfS putin trei . sferturi de ora. faina. Se tine 10 cufPtor A celipsa de curmale I}i eu smoAcest tort se poate ace lll.

chine, msa nu ese asa de fin.

Vizitandine

h'" isat 50 grame unt pro as·

10 linguri rase de za ar pisat, d . d le 2 ~

'" lin a rasa de faina, 80 grame e m ig ... a '. .

pat, ,~ d gur B t1 bine untul pana se face crema, pui ,app~

bUI}UI1 e ou. a~... v bi migdalele cur atate q1

zaharul faina, albusul b.atut 1~\, si pui mtr'o tavi

. . t1n'" nilie amesteci ume '1

pisate I}I pu)'"-'-'~ va oJ" ... fV' a Sa stea la copt 30'

unsa cu unt 1}:1 presarata eu am.

de minute.

Pesmejl pentru ceaiu

d fv.", d gra.u TL pahar

Un pahar ~i jumatate e ama e ., /2 r, •

har pisat. 3 oua intregi, Hisand un albus de 0 Spar~ t~

tru uns, * e~a~ca .micard: ~tds~:~~ s:~.uS; t:iera:at~

tate foarte bine ~1 .se asa sa S.

o ~. .' .Antinde . sub fire cu sucitorul, e tale

bucati ~1 se 1 ... 1 A ~ alta Se

.fli9ii si se a§eaza in tava unsa una anga .

cu uuca ~i zahlir,

-II9-

Alii pesmep

:g 'oua, 'ill greutatea 101;' zahar, faina r;i tmt, se freaca iltlJje:.nu~urile . .cuzah_ar parra se ",face c.a·o ~p~a, :.e adaoga untuI Itoprt numai atat ca sa devie lichid, fama, va .. 'nilie .sau coaja de Hlmae, alhuf?ul meut Spttma, se Bate bine ca sa se amesteee, se toarna int:r'o tava unsa cu unt .§i .se coaoe la foe tare. Fiind calda se tale in romburi mid

Covrigei .Se face un aluat din 250 grame de raina, I25 grams unt, l,~(j) .gr.ame zahar, 2 oua i din acest aluat se formeaza co\u1gei, carise ung cu grubenu~ de ou si se COe la foe jlattivif: .

Covrigei de migdale

300 .grame zahar, 300 grame migdale cur~i1ite r;iJoarte bine uscate, 2 albu~uri si zeama unei jumata~i de lamai. .Se pune ill piua r;i se piseaza cite un pumn de migdale, cate a rbucatidi de zahar, putin albus r;i putina zeama de Jamije, Je potriver;ti toate proportionat, ca sa se sfir;;easea odata, formezi eovrigei si dai la cuptor in. tava unsiL

Picromide de nnci

300 grame nuci cnrapte §i bine useate pis ate foartebine, amesteci cu 35,0 grame zahar pisat ma.runt, eoaja de lamaie, Ie pui !ntr'un castron si amesteci eu 3-4' a1-, bn~uri de eU':;;i ~ lingurite de pesmet. Se asterne hartie. ilbi pe 0 tava, se pune cu lingurita gramezi mici, 1e coci foc slab. Carrd sunt gata, Ie iei cu lial't1a, Ie pui cu .in JOB pe rnasa, uzi hartia pe dos §i Ie desIiper;ti.

Crema de cafea

Penbiu f0rtu1 de castane trebuie 200 .grame de unitlIIollBDiii.t freca palla se face ca 0 crema, adaogi zanar

dupa cat vrei Sa fie de dulce1 freci ~ahartclcu:_