Sunteți pe pagina 1din 27

S.C. SUPREME BEAUTY CENTER S.R.L.

Societatea S.C. SUPREME BEAUTY CENTER S.R.L. a fost inregistrata la data


01 iulie 2004.Sediul societatii se afla in Piatra Neamt, Piata 22 DECEMBRIE, Nr. 6, Cod
postal: 610007 si este inregistrata la Registrul Comertului cu certificatul de inmatriculare
J27/825/2004, avand codul fiscal RO2040397.

Elemente de contact:
Telefon: 0233/594394
Fax: 0233/212850
Mail: office@supremebeautycenter.ro
Web: http://www.supremebeautycenter.ro

Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN este: 9302 Coafura si alte activitati
de infrumusetare.Aceasta clasa include:serviciile efectuate de frizerii, coafuri si cabinete de
cosmetica.
SUPREME BEAUTY CENTER a primit distincţia L’Oréal Salon Expert pentru
anul 2008.
SUPREME BEAUTY CENTER este lider pe piata neamteana prin servicile sale
deoarece beneficieaza de personal calificat(specialisti cosmeticieni, experti in intretinerea
corpului,etc.) si de produce cosmetice si de ingrijire profesionale(L’Oréal Professionel, Gama
SP, Produsele "Academie", gama Juliette Armand, brandul Alessandro, Guinot).
Numarul de angajati a societatii SUPREME BEAUTY CENTER este de 12
persoane.Angajatii au participat in ultimii 2 ani la diferite concursuri de specialitate la nivel
national si international (Paris, Aachen Germania, Color Tropy - Antalia, etc).
Ceea ce face ca salonul sa fie deosebit sunt oamenii ce alcatuiesc echipa sa,
punand suflet in munca lor.Ei reusesc sa creeze o atmosfera destinsa, o ambianta familiara, in
care sa va puteti relaxa si bucura de servicii de calitate.
Pentru a fi siguri ca toti clientii vor pleca multumiti, coaforul mai este dotat si cu
un calculator, care are instalat un program, cu ajutorul caruia ei se pot vedea cu anumite
tunsori. Fotografiile necesare acestui proces sunt facute tot aici cu ajutorul unui aparat digital
Cannon.

MISIUNE

Misiunea noastra este sa va facem sa uitati de grijile cotidiene, sa va relaxati si sa


arati minunat.Stiliştii şi specialiştii în cosmetica facial-corporală şi manichiură-pedichiură te
aşteaptă pt a-ţi satisface toate capriciile în ceea ce priveşte dorinţa ta de a fi mai deosebită,
mai atrăgătoare. Noi avem grijă ca părul, faţa, corpul şi unghiile tale să fie răsfăţate, toate
acestea pentru ca tu să fii într-adevăr mulţumită de aspectul tău.
CAPITOLUL I - FORMA, DENUMIREA, SEDIUL, DURATA.

1. FORMA JURIDICA A SOCIETATII

1.1. Societatea se infiinteaza de catre asociatul unic fondator dra. Barbu Alexandra,
domicilita in Piatra Neamt, Str.Obor, bl. O2, ap.25, identificat cu B.I. seria BK, nr.396037,
eliberat de SPCLEP Mun. Piatra Neamt.

1.2. Societatea este o societate cu raspundere limitata, persoana juridica romana constituita si
guvernata de legea romana si de actele sale constitutive.

2. DENUMIREA SOCIETATII

2.1. Denumirea societatii este SUPREME BEAUTY CENTER S.R.L., in conformitate cu


dovada privind disponibilitatea firmei nr. 12345 din 2004.

3. SEDIUL SOCIETATII

3.1. Sediul societatii este in Piatra Neamt, Piata 22 DECEMBRIE, Nr. 6, Cod postal: 610007
si este inregistrata la Registrul Comertului cu certificatul de inmatriculare J27/825/2004,
avand codul fiscal RO2040397.

4. DURATA SOCIETATII

4.1. Durata de functionare a societatii este nelimitata, cu incepere de la data 01 iulie 2004
inmatriculata in Registrul Comertului.

5. OBIECTUL DE ACTIVITATE

5.1. Conform nomenclatorului privind clasificarea activitatilor din economia nationala -


CAEN, obiectul de activitate al societatii este: 9302 Coafura si alte activitati de
infrumusetare.
Domeniul principal de activitate: Prestari servicii de infrumusetare
Aceasta clasa include:serviciile efectuate de frizerii, coafuri si cabinete de cosmetica.

5.2. Societatea va putea desfasura in subsidiar si alte activitati precum: intretinere corporala.

5.3. Societatea isi va putea realiza obiectul de activitate atat in Romania, cat si in strainatate,
precum si in zone libere, in lei sau in valuta, in orice conditii, cu respectarea dispozitiilor
legislatiei in vigoare.

5.4. Societatea va putea desfasura orice alta activitate legata direct sau indirect de obiectul
sau sau isi va putea largi, modifica si adapta obiectul de activitate, in conditiile prevazute de
prezentul act constitutiv si cu respectarea legislatiei in vigoare.
CAPITOLUL II - CAPITALUL SOCIAL

6. CAPITALUL SOCIAL

6.1. Capitalul social subsris este de 10 000 lei. Capitalul social este divizat in 100 parti
sociale, fiecare avand o valoare nominala de 100 lei, subscrise si integral varsate la data
constituirii societatii.

7. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

7.1. Capitalul social poate fi majorat in baza hotararii Adunarii generale, prin admiterea de
noi asociati, prin includerea de rezerve sau profituri cuvenite asociatilor, efectuarea de noi
aporturi de capital in numerar si/sau in natura, acestea din urma fiind evaluate de catre
experti sau prin alte modalitati legale.

8. REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

8.1. Capitalul social poate fi redus in baza hotararii Adunarii Generale a Asociatilor, cu
conditia de a nu depasi limita minima prevazuta de lege. Intr-un asemenea caz, se vor arata
motivele pentru care se face reducerea si procedeul care va fi utilizat pentru efectuarea ei.

CAPITOLUL III - DREPTURILE SI OBLIGATIILE ASOCIATILOR

9. DREPTURILE SI OBLIGATIILE DECURGAND DIN PARTILE SOCIALE

9.1. Societatea va tine evidenta partilor sociale intr-un registru ce se pastreaza la sediul
societatii.

9.2. Administratorii vor elibera, la cerere, un certificat constatator al drepturilor asupra


partilor sociale, dar cu mentiunea ca acesta nu poate servi ca titlu pentru transmiterea
drepturilor constatate, sub sanctiunea nulitatii transmiterii.

9.3. Fiecare parte sociala subscrisa si varsata confera posesorului ei un drept proportional
egal, potrivit cu numarul partilor sociale existente, drept de vot in Adunarea generala,
participarea la profit sau la activul social, precum si alte drepturi prevazute in Actul
constitutiv.

10. DREPTURILE SI OBLIGATIILE DECURGAND DIN EXERCITAREA


DREPTULUI DE VOT

10.1. Hotararile privind organizarea si functionarea societatii vor fi luate in Adunarea


generala, cu majoritatea absoluta a voturilor.

10.2. Pentru hotararile privind modificarea Actului constitutiv al societatii este necesar votul
tuturor asociatilor.
11. OBLIGATIA DE VARSAMANT

11.1. Fiecare asociat este obligat sa verse cota sa de participare la capitalul social, in stricta
conformitate cu dispozitiile legii si ale prezentului Act constitutiv.

12. RASPUNDEREA ASOCIATILOR

12.1. Asociatii raspund numai in limitele partilor sociale, obligatiile societatii fiind garantate
cu patrimoniul ei social.

12.2. Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii, obligatiile societatii fiind garantate
cu capitalul ei social.

12.3. Un creditor al unui asociat poate formula pretentii numai asupra partii din beneficiul
societatii, care i se va repartiza acestuia de Adunarea generala sau asupra cotei-parti cuvenite
la excluderea sau retragerea acestuia ori la lichidarea societatii, conform prevederilor
Actului constitutiv.

CAPITOLUL IV - CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

13. ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

13.1. Organul suprem de conducere a societatii este Adunarea generala a asociatilor, care va
fi constituita si va functiona in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, si
ale prezentului Act constitutiv.

13.2. Adunarea generala a asociatilor se convoaca, la sediul social al societatii, cel putin o
data pe an sau de cate ori este necesar.

13.3. Adunarea asociatilor are urmatoarele obligatii:


• sa aprobe bilantul contabil si sa stabileasca repartizarea beneficiului net;
• sa desemneze pe administratori si cenzori, sa-i revoce si sa le dea descarcare de activitatea
lor;
• sa decida urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii,
desemnand si persoana insarcinata sa o exercite;
• sa modifice actul constitutiv.

14. ADMINISTRAREA SOCIETATII

14.1. Conducerea operativa a societatii este asigurata de Consiliul de administratie format


din:

• un administrator care este si presedintele societatii, calitate in care:


• coordoneaza intreaga activitate a societatii;
• asigura reprezentarea acesteia in raporturile cu tertii;
• impreuna sau separat de administratorul delegat angajeaza patrimonial societatea in
limitele prevazute de lege, de Actul constitutiv;
• are drept de semnatura in banca;
• un administrator, delegat care este si vicepresedintele societatii, calitate in care:
impreuna sau separat de administrator angajeaza patrimonial societatea in limitele prevazute
de lege, de prezentul Act constitutiv;
• asigura reprezentarea acesteia in raporturile cu tertii;
• are drept de semnatura in banca.

14.2. Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:

• intocmeste proiectul programului de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul


urmator si le supune aprobarii Adunarii generale a asociatilor;
• angajeaza si concediaza personalul pe baza contractelor individuale de munca, stabileste
drepturile si obligatiile acestuia;
• aproba operatiunile de incasari si plati ale societatii;
• aproba incheierea contractelor in limita obiectului de activitate al societatii;
• intocmeste raportul Consiliului de administratie cu privire la activitatea societatii, bilantul
contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent;
• calculeaza si certifica realitatea dividendelor;
• exercita controlul operativ al societatii, raspunde pentru buna administrare si pentru
integritatea patrimoniului societatii;
• rezolva orice alte sarcini stabilite de Adunarea generala, potrivit legii si conform Actului
constitutiv.

CAPITOLUL V - ACTIVITATEA ECONOMICA A SOCIETATII

15. EXERCITIUL ECONOMICO-FINANCIAR

15.1. Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la data de 31


decembrie a fiecarui an.

15.2. Primul exercitiu economico-financiar incepe la data inmatricularii societatii in


Registrul Comertului.

16. PERSONALUL SOCIETATII

16.1. Schema de organizare si de personal se aproba de Adunarea generala a asociatilor.

16.2. Angajarea personalului societatii se face de catre administratori pe baza contractelor


individuale de munca si a altor acte juridice prevazute de lege.

16.3. Plata salariilor personalului societatii - inclusiv a salariilor stabilite pentru


administratori -, precum si a celorlalte drepturi salariale se va face potrivit legislatiei in
vigoare.

16.4. Cuantumul salariilor administratorilor se stabileste de catre Adunarea generala, iar cel
al restului de personal, de catre Consiliul de administratie.
CAPITOLUL VI - DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

17. DIZOLVAREA SOCIETATII

17.1. Au ca efect dizolvarea societatii si dau dreptul fiecarui asociat sa ceara deschiderea
procedurii lichidarii acesteia urmatoarele:

• trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;


• imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;
• declararea nulitatii societatii;
• hotararea Adunarii generale;
• hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice;
• falimentul societatii;
• in orice alte situatii, prin hotararea Adunarii generale a asociatilor, luata cu unanimitate de
voturi.

18. DISPOZITII FINALE

18.1 Statutul societatii se incheie la data de 01 iulie 2004 urmand a fi autentificat la Notariat,
autorizat de Judecatorie, publicat in Monitorul Oficial, inregistrat la Registrul Comertului si
Directia Generala a Finantelor Publice.

STRUCTURA ORGANIZATORICA

Director general

Coafez Frizer Manichiurist Pedichiurist Cosmetician Receptioner

DENUMIREA POSTULUI: DIRECTOR GENERAL

RELAŢII IERARHICE: este subordonat: Consiliului de Administraţie (CA)


RELAŢII FUNCŢIONALE: Aprobă procedurile de importanţă generală pentru organizarea
şi derularea proceselor principale la nivel de firmă.
În acest sens, are relaţii cu: Directorii
RELAŢII DE REPREZENTARE: reprezintă firma faţă de organele de control de
specialitate, în relaţia cu furnizorii, clienţii, persoanele/organizaţiile din ţară şi din străinătate
cu care intră în contact în interes de serviciu.
ACTIVITĂŢI PRINCIPALE:
1. Stabileşte obiectivele generale de dezvoltare ale firmei, în concordanţă cu strategia
elaborată de consiliul de administraţie
2. Aprobă bugetul şi rectificările acestuia
3. Identifică oportunităţi de afaceri
4. Reprezintă firma în relaţiile protocolare cu furnizorii, clienţii şi alte organisme/organizaţii
cu impact real/potenţial asupra rezultatelor firmei
5. Asigură managementul firmei
6. Asigură reţeaua de relaţii necesară dezvoltării activităţii firmei

ATRIBUŢII PRINCIPALE (şi sarcini aferente):


1. Stabileşte obiectivele de dezvoltare ale firmei, în concordanţă cu strategia elaborată
de CA
Stabileşte anual, împreună cu Directorii departamentelor din subordine, obiectivele generale
de dezvoltare pe 12, 24 şi 36 de luni
Comunică obiectivele şi urmăreşte ca acestea să fie comunicate întregului personal
Monitorizează trimestrial/semestrial/anual gradul de realizare a obiectivelor
Stabileşte obiective personale şi pentru top-management în strictă concordanţă cu obiectivele
firmei
2. Aprobă bugetul şi rectificările acestuia
Participă la elaborarea bugetului, analizează propunerile înaintate, operează corecţiile
necesare şi aprobă bugetul final
Aprobă sistemul de raportare folosit pentru urmărirea realizării bugetului
3. Identifică oportunităţi de afaceri
Monitorizează piaţa şi identifică tendinţele de dezvoltare
Analizează oportunităţile/constrângerile de ordin legislativ, financiar, tehnologic şi social
Identifică modalităţi de dezvoltare a serviciilor oferite de firmă în concordanţă cu tendinţele
pieţei
Identifică şi atrage resursele necesare pentru implementarea noilor idei de afaceri
4. Reprezintă firma în relaţiile protocolare cu furnizorii, clienţii şi alte
organisme/organizaţii cu impact real/potenţial asupra rezultatelor firmei
Asigură o bună imagine a firmei pe piaţă
Participă la întâlniri de afaceri cu furnizori, clienţi, organisme financiare şi instituţii
guvernamentale din ţară şi din străinătate
Dezvoltă relaţii pozitive cu persoane-cheie în vederea întăririi poziţiei firmei
5. Asigură managementul firmei
Comunică managementului valorile şi obiectivele strategice ale firmei
Stabileşte obiectivele managerilor din subordine, termenele-limită şi modalităţile de măsurare
a gradului de realizare a obiectivelor
Aprobă procedurile de interes general ale firmei (aprovizionare, vânzare, distribuţie,
financiare, service, resurse umane)
Participă la elaborarea şi implementarea sistemelor de raportare şi a sistemului de calitate
Dezvoltă mijloace de motivare a personalului din subordine
Asigură un climat de comunicare şi încurajare a iniţiativei care să contribuie la atingerea
obiectivelor stabilite
Identifică nevoile de recrutare şi participă la selecţia, integrarea şi dezvoltarea
managementului firmei
Participă la programele de elaborare şi actualizare a fişelor de post ale managerilor din
subordine
Evaluează periodic activitatea managerilor din subordine
Negociază şi conciliază situaţiile conflictuale apărute în relaţiile interpersonale
Aprobă planificarea concediilor de odihnă pentru angajaţii din subordine
Asigură respectarea normelor interne de funcţionare de către personalul din subordine
Stabileşte măsuri de eficientizare a activităţii personalului din subordine
6. Asigură reţeaua de relaţii necesară dezvoltării activităţii firmei
Evaluează potenţialul furnizorilor şi al clienţilor
Stabileşte posibile căi de colaborare şi decide asupra parteneriatelor strategice
Elaborează planuri de afaceri şi le implementează
Dezvoltă relaţii pozitive cu personalul firmei în vederea motivării şi a creşterii gradului de
implicare în activitatea firmei

RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI:
Legat de activităţile specifice, răspunde de:
Calitatea relaţiei cu furnizorii şi clienţii
Folosirea eficientă a resurselor firmei
Respectarea obligaţiilor firmei faţă de furnizori, clienţi, organele financiare şi organismele
guvernamentale
Asigurarea drepturilor băneşti ale personalului angajat al firmei conform clauzelor
contractuale şi legislaţiei muncii
Îndeplinirea la termen şi în conformitate cu dispoziţiile legale a obligaţiilor faţă de bănci,
furnizori şi clienţi
Calitatea climatului organizaţional
Calitatea managementului firmei
Corectitudinea datelor raportate
Legat de funcţiile manageriale, răspunde de:
Coordonarea eficientă a personalului din subordine
Utilarea corespunzătoare a subordonaţilor cu echipamentele şi consumabilele necesare
Calitatea pregătirii profesionale a angajaţilor din subordine
Legat de disciplina muncii, răspunde de:
Îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate
Respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru
Se implică în vederea soluţionării situaţiilor de criză care afectează firma

AUTORITATEA POSTULUI:
Decide asupra noilor direcţii de dezvoltare
Stabileşte planurile de vânzări şi profit
Aprobă bugetele şi corecţiile necesare
Semnează documentele de angajare, colaborare şi încetare a relaţiilor de muncă
Semnează deciziile de modificare a funcţiei/salariului pentru angajaţii firmei
Semnează organigrama şi nomenclatorul de funcţii al firmei
Semnează contracte cu furnizorii, clienţii şi partenerii strategici
Aprobă procedurile de interes general ale firmei
Semnează referate de investiţii, statele de plată şi rapoartele financiare ale firmei
Solicită rapoarte de activitate şi ia măsurile necesare în vederea creşterii eficienţei activităţii
firmei
Utilizează echipamente/consumabile/materiale, maşina şi calculatorul puse la dispoziţie de
firmă
Stabileşte prioritatea executării sarcinilor pentru personalul din subordine
Aprobă recompense/penalizări, prelungirea/încetarea activităţii după perioada de probă a
angajaţilor
Aprobă/respinge cereri ale personalului din subordine
DENUMIREA POSTULUI: FRIZER - COAFOR
RELAŢII IERARHICE: este subordonat Administratorului
RELAŢII DE COLABORARE: cu personalul de execuţie al firmei

ACTIVITĂŢI PRINCIPALE-DOMENII DE COMPETENTA :


1. ADMINISTRATIVE
1.1 Calcularea corecta a tarifului, corespunzator lucrarii executate si functie de lista de
preturi;
1.2 Cunoasterea modului de utilizare a instrumentelor si aparatelor;
1.3
2. COMPETENTE GENERALE LA LOCUL DE MUNCA: aplicarea NPM si
PCI
2.1 Defectiunile ivite la instalatii, aparate sau tablouri electrice se anunta cu promptitudine
sefului ierarhic;
2.2 Se lucreaza numai cu echipamente de protectie corespunzator din punct de vedere igienic;
2.3 Operatiile se executa cu cea mai mare atentie, pentru a evita accidentele;
2.4 Instrumentele folosite se pastreaza in cea mai buna stare de functionare;
2.5 Aparatele electrice se izoleaza foarte bine si nu se folosesc cu mana umeda;
2.6 In timpul folosirii aparatelor electrice pardoseala sa fie uscata;
2.7 Instrumentele si aparatele se controleaza zilnic, inainte de inceperea lucrului;
2.8 Instrumentele taioase se manevreaza cu mainile uscate;
2.9 Locul, starea tehnica si modul de utilizare a stingatoarelor sa fie foarte bine cunoscute;
2.10 Aparatele electrice se deconecteaza de la sursa de curent la incheierea zilei de munca;
2.11 Se implica cu promptitudine in cazul izbucnirii unui incendiu;
2.12 Situatiile critice sunt apreciate cu discernamant si se aduc la cunostinta persoanelor
abilitate cu promptitudine
2.13 Acorda cu promptitudine masurile de prim ajutor in caz de accident
3. DEZVOLTARE PROFESIONALA: perfectionare profesionala
3.1 Participarea la expuneri teoretice si demonstratii practice se face, pe cat posibil, ori de cate
ori au loc;
3.2 Consulta si studiaza periodic revistele de specialitate
4. IGIENIZAREA LOCULUI DE MUNCA
4.1 Chiuveta si masa de lucru se spala si se dezinfecteaza dupa terminarea fiecarei lucrari,
cu materiale adecvate;
4.2 Oglinda se curata ori de cate ori este necesar;
4.3 Scaunul se curata dupa fiecare lucrare;
4.4 Pardoseala se matura dupa fiecare lucrare;
4.5 Instrumentele se dezinfecteaza dupa executarea fiecarei lucrari, sau periodic, cu solutii
specifice;
4.6 Lenjeria de protectie (prosoape,etc..) se schimba la fiecare client, aceasta se
sterilizeaza periodic prin metode specifice (termice sau chimice);
4.7 Cunostinte minime de dermatologie (de recunoastere a dermatozelor, negilor,
alunitelor)
5. INSTRUMENTE
5.1 Instrumentele se aleg in functie de tipul lucrarii de executat;
5.2 Instrumentele se curata si se dezinfecteaza cu rigurozitate dupa fiecare lucrare;
5.3 Toate instrumentele se manuiesc cu foarte mare atentie, evitand producerea de leziuni
clientului;
5.4 Aparatele electrice se utilizeaza cu atentie pentru evitarea supraincalzirii, conform
instructiunilor de utilizare;
6. MATERIALE
6.1 La materialele primite se verifica cu atentie calitatea (termenul de garantie);
6.2 Materialele se depoziteaza in conditii de igiena, in dulapioare, aranjate astfel incat sa
permita utilizarea lor rapida;
6.3 Materialele se aleg cu discernamant in functie de tipul lucrarii de executat stabilita cu
clientul;
6.4 Aplicarea materialelor se face cu atentie, respectand modul lor de utilizare;
7. PLANIFICARE: programarea clientelei
7.1 Identificarea cerintei clientului prin ascularea cu atentie a dorintei sale;
7.2 Se identifica posibilitatile de servire in functie de programarile existente si se prezinta
clientului, cu solicitudine, posibilitatile de programare;
7.3 Data si ora programarii se inscriu prompt si cu atentie in agenda de lucru
8. PRODUCTIE
8.1 Executarea coafurilor
8.1.1 Coafarea se face pe parul ud, bine spalat;
8.1.2 Se regleaza corect temperatura jetului de aer la aparatele de uscat, evitand arderea pielii
si a parului;
8.1.3 Se stabileste timpul de expunere la caldura in functie de lungimea firului de par si a
calitatii acestuia;
8.1.4 Pieptanarea parului se executa pe parul bine uscat, in toate directiile, pentru eliminarea
cararilor despartitoare de la ondularea parului;
8.1.5 Parul se piaptana cu indemanare urmarindu-se linia coafurii;
8.1.6 Taparea se executa in directia necesare obtinerii liniei coafurii, fara incurcarea parului;
8.1.7. Finisarea se face cu respectarea liniei coafurii, apoi se fixeaza prin pulverizarea
uniforma a fixativului;
8.1.8 Se fac retusuri finale cu vizualizarea in ansamblu a coafurii.
8.2 Executarea ondulatiei permanente
8.2.1 Protejarea imbracamintei clientei se face cu lenjeriade protectie specifica;
8.2.2 Ondularea permanenta se face pe parul bine spalat, iar inainte se tunde parul la forma
dorita de client;
8.2.3 Marimea si forma bigudiurilor se aleg in functie de tipul ondulatiei, de calitatea si
cantitatea parului;
8.2.4 Umezirea parului cu solutie de permanent se face cu atentie, evitand arderea pielii
capului;
8.2.5 Parul se ruleaza pe bigudiuri cu indemanare, fara deteriorarea lui;
8.2.6 Timpul de actionare a solutiei de permanent se stabileste functie de instructiunile de
utilizare a solutiei de permanent si de calitatea firului de par;
8.2.7 Solutia neutralizatoare se aplica uniform, pe toata suprafata capului;
8.2.8 Se limpezeste bine parul pana se elimina complet solutia;
8.2.9 Finisarea ondularii permanente consta in tunderea varfurilor suvitelor de par si
aranjarea ondulatie finale in functie de dorinta clientului.
8.3 Executarea tratamentelor capilare
8.3.1 Tratamentul se executa pe parul bine spalat;
8.3.2 Produsele de intretinere se aplica uniform, cu accentuare pe portiunile degradate;
8.3.3 Pielea capului se maseaza energic, fara brutalitate, tipul de masare se stabileste in
functie de gradul de degradare al parului;
8.4 Executarea tunsorii
8.4.1 Protejarea imbracamintei clientului se face cu lenjerie de protectie;
8.4.2 Instrumentele se aleg in functie de tipul tunsorii stabilit cu clientul;
8.4.3 Scurtarea parului se face in corelare cu tipul de lucrare ce urmeaza a se executa;
8.4.4 Tunsoarea se executa in conditii de siguranta si igiena corespunzatoare;
8.4.5 Calitatea tunsorii se verifica cu acuratete revizuind etapele tehnologice de executare a
tunsorii.
8.5 Executarea vopsirii parului
8.5.1 Protejarea imbracamintei clientului se face cu lenjerie de protectie;
8.5.2 Pregatirea vopselei se face cu respectarea indicatiilor tehnice ale firmei producatoare;
8.5.3 Vopsirea se executa pe par nespalat, respectand tehnica de aplicare specifica tipului de
vopsire;
8.5.4 Timpul de actionare a vopselei se stabileste in functie de calitatea parului si de tipul
vopselei folosite;
8.5.5 Reusita vopsitului se apreciaza prin observare vizuala si confirmarea clientului.
8.6 Spalarea parului
8.6.1 Protejarea imbracamintei clientului se face cu lenjerie de protectie;
8.6.2 Samponul folosit se alege cu discernamant in functie de tipul pielii si firului de par si de
dorinta clientului;
8.6.3 Spalarea se face conform procedurilor specifice, in functie de gradul de impuritati
existente;
8.6.4 Parul se spala cu atentie pentru a nu provoca leziuni la ivelul pielii capului;
8.6.5 Durata operatiei de clatire se stabileste in functie de tipul samponului.
9. RELATII CU CLIENTELA: oferirea de servicii clientelei
9.1. Clientul este intampinat politicos la intrarea in salon si salutat cu amabilitate;
9.2 Modul de adresare este in concordanta cu statutul clientului;
9.3. Dorinta clientulu se stabileste prin intrebari adecvate si in functie de comentariile sale;
9.4. Clientul este indrumat catre un lucrator mai experimentat in cazul in care se cer servicii
mai complexe;
9.5. Se ofera clientului sfaturi si solutii cu profesionalism, in functie de ocazia pentru care se
pregateste clientul;
9.6. Clientul este instiintat politicos si cu discretie in momentul identificarii unor anomalii,
fiind sfatuit eventual cum sa le trateze;
9.7. Pentru explicarea metodei de lucru se arata clientului tipurile de materiale si instrumente
ce se folosesc la executarea lucrarii, pentru evitarea neintelegerilor;
9.8. Nemultumirile clientului se asculta cu rabdare, se prezinta cu politete solutiile gasite
pentru remedierea nemultumirii;
9.9. Atunci cand este cazul reclamatiile se transmit conducerii;

RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI:
 Răspunde de asigurarea calitatii lucrarilor executate clientilor
 Răspunde de valabilitatea produselor folosite la executarea lucrarilor
 Răspunde de raportarea pierderilor de orice fel (rebuturi, furturi)
 Răspunde de condiţiile de igienă privind pastrarea materialelor si igiena postului
de lucru
 Răspunde de rezolvarea problemelor şi de satisfacerea cerinţelor clientului
 Răspunde de supravegherea posturilor de lucru
 Respectă instrucţiunile verbale şi scrise date de superiori
Adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele firmei

AUTORITATEA POSTULUI:
 Utilizează corect, conform intructiunilor producatorilor, echipamente, consumabile
şi alte materiale puse la dispoziţie de firmă
 Solicită şefului ierarhic ordinea de desfăşurare a sarcinilor de serviciu
 Solicită explicaţii privind modul de desfăşurare a sarcinilor de serviciu

DENUMIREA POSTULUI: COSMETICIAN


RELAŢII IERARHICE: este subordonat Administratorului
RELAŢII DE COLABORARE: cu personalul de execuţie al firmei

ACTIVITĂŢI PRINCIPALE-DOMENII DE COMPETENTA :


10. ADMINISTRATIVE
1.4 Calcularea corecta a tarifului, corespunzator lucrarii executate si functie de lista de
preturi;
1.5 Cunoasterea modului de utilizare a instrumentelor si aparatelor;

11. COMPETENTE GENERALE LA LOCUL DE MUNCA: aplicarea NPM si


PCI
2.1 Defectiunile ivite la instalatii, aparate sau tablouri electrice se anunta cu promptitudine
sefului ierarhic;
2.2 Se lucreaza numai cu echipamente de protectie corespunzator din punct de vedere igienic;
2.3 Operatiile se executa cu cea mai mare atentie, pentru a evita accidentele;
2.4 Instrumentele folosite se pastreaza in cea mai buna stare de functionare;
2.5 Aparatele electrice se izoleaza foarte bine si nu se folosesc cu mana umeda;
2.6 In timpul folosirii aparatelor electrice pardoseala sa fie uscata;
2.7 Instrumentele si aparatele se controleaza zilnic, inainte de inceperea lucrului;
2.8 Instrumentele taioase se manevreaza cu mainile uscate;
2.9 Locul, starea tehnica si modul de utilizare a stingatoarelor sa fie foarte bine cunoscute;
2.10 Aparatele electrice se deconecteaza de la sursa de curent la incheierea zilei de munca;
2.11 Se implica cu promptitudine in cazul izbucnirii unui incendiu;
2.12 Situatiile critice sunt apreciate cu discernamant si se aduc la cunostinta persoanelor
abilitate cu promptitudine
2.13 Acorda cu promptitudine masurile de prim ajutor in caz de accident
12. DEZVOLTARE PROFESIONALA: perfectionare profesionala
3.1 Participarea la expuneri teoretice si demonstratii practice se face, pe cat posibil, ori de cate
ori au loc;
3.2 Consulta si studiaza periodic revistele de specialitate
13. IGIENIZAREA LOCULUI DE MUNCA
4.8 Postul de lucru se curata si se dezinfecteaza dupa terminarea fiecarei lucrari, cu
materiale adecvate;
4.9 Oglinda se curata ori de cate ori este necesar;
4.10 Scaunul / Patul de tratament se curata dupa fiecare lucrare;
4.11 Pardoseala se matura dupa fiecare lucrare;
4.12 Instrumentele se dezinfecteaza dupa executarea fiecarei lucrari, sau periodic, cu solutii
specifice;
4.13 Lenjeria de protectie (prosoape, cearsafurietc..) se sterilizeaza periodic prin metode
specifice (termice sau chimice);
4.14 Cunostinte minime de dermatologie (de recunoastere a dermatozelor, negilor,
alunitelor)
14. INSTRUMENTE / ECHIPAMENTE COSMETICE
5.1 Instrumentele/echipamentele cosmetice se aleg in functie de tipul lucrarii de executat;
5.2 Instrumentele se curata si se dezinfecteaza cu rigurozitate dupa fiecare lucrare;
5.3 Toate instrumentele se manuiesc cu foarte mare atentie, evitand producerea de leziuni
clientului;
5.4 Aparatele electrice se utilizeaza cu atentie pentru evitarea supraincalzirii, conform
instructiunilor de utilizare;
5.5 Reglarea parametrilor echipamentului cosmetic se face functie de dorintele clientului si de
tipul de procedura
15. MATERIALE
6.1 La materialele primite se verifica cu atentie calitatea (termenul de garantie);
6.2 Materialele se depoziteaza in conditii de igiena, in dulapioare, aranjate astfel incat sa
permita utilizarea lor rapida;
6.3 Materialele se aleg cu discernamant in functie de tipul lucrarii de executat stabilita cu
clientul;
6.4 Aplicarea materialelor se face cu atentie, respectand modul lor de utilizare;
16. PLANIFICARE: programarea clientelei
7.1 Identificarea cerintei clientului prin ascularea cu atentie a dorintei sale;
7.2 Se identifica posibilitatile de servire in functie de programarile existente si se prezinta
clientului, cu solicitudine, posibilitatile de programare;
7.3 Data si ora programarii se inscriu prompt si cu atentie in agenda de lucru
17. PRODUCTIE
8.1 Executarea epilatului
8.1.1 Clientului i se asigura o pozitie confortabila si cu protectie maxima;
8.1.2 Epilarea se face cu produse de calitate, destinate fiecarei suprafete de lucru;
8.2 Executarea retusurilor si a machiajelor
8.2.1 Examinarea fizionomiei clientului se face prin aprecierea formei finale, armonizate;
8.2.2 Dezinfectarea arcadei se face utilizand produse specifice cu grija si minutiozitate;
8.2.3 Pensarea sprancenelor se executa cu miscari continue si rapide, cu sustinerea
muschiului;
8.2.4 Curatarea prealabila a fetei se realizeaza aplicand proceduri specifice tratamentului
cosmetic;
8.2.5 Aplicarea suportului de machiaj se face conform tipului de machiaj si cerintei clientului;
8.6.6 Aplicarea fardurilor se realizeaza cu grija, utilizand tehnici specifice fiecarei etape,
corectand eventualele imperfectiuni;
8.7 Executarea tratamentului cosmetic
8.3.1 Curatirea in profunzime a tenului se face in conditii de igiena, cu gentilete, conform
procedurii specifice;
8.3.2 Dezinfectarea tenului se realizeaza cu produse speciale si cu aparate adecvate;
8.3.3 Masajul se executa in mod diferentiat, in functie de cerintele clientului si tipul de ten;
8.3.4 Efectuarea ionizarilor se face in functie de tipul de ten ;
8.3.5 Alegerea variantei de masca cosmetica se face in functie de tipul de ten si conform
alegerii clientului;
8.8 Executarea vopsitului genelor si sprancenelor
8.4.1 Examinarea fizionomiei clientului se face prin observarea nuantei ochilor si a parului;
8.4.2 Protejarea pielii si a ochilor se face prin aplicarea materialelor specifice;
8.4.3 Vopsirea genelor si sprancenelor se face cu minutiozitate si atentie in conformitate cu
cerintele clientului, folosind produse de calitate si urmand instructiunile de folosire ale
acestora;
8.4.4 Aplicarea cremei se face prin intindere in strat omogen;

18. RELATII CU CLIENTELA: oferirea de servicii clientelei


9.1. Clientul este intampinat politicos la intrarea in salon si salutat cu amabilitate;
9.2 Modul de adresare este in concordanta cu statutul clientului;
9.3. Dorinta clientulu se stabileste prin intrebari adecvate si in functie de comentariile sale;
9.4. Clientul este indrumat catre un lucrator mai experimentat in cazul in care se cer servicii
mai complexe;
9.5. Se ofera clientului sfaturi si solutii cu profesionalism, in functie de ocazia pentru care se
pregateste clientul;
9.6. Clientul este instiintat politicos si cu discretie in momentul identificarii unor anomalii,
fiind sfatuit eventual cum sa le trateze;
9.7. Pentru explicarea metodei de lucru se arata clientului tipurile de materiale si instrumente
ce se folosesc la executarea lucrarii, pentru evitarea neintelegerilor;
9.8. Nemultumirile clientului se asculta cu rabdare, se prezinta cu politete solutiile gasite
pentru remedierea nemultumirii;
9.9. Atunci cand este cazul reclamatiile se transmit conducerii;

RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI:
 Răspunde de asigurarea calitatii lucrarilor executate clientilor
 Răspunde de valabilitatea produselor folosite la executarea lucrarilor
 Răspunde de raportarea pierderilor de orice fel (rebuturi, furturi)
 Răspunde de condiţiile de igienă privind pastrarea materialelor si igiena postului
de lucru
 Răspunde de rezolvarea problemelor şi de satisfacerea cerinţelor clientului
 Răspunde de supravegherea posturilor de lucru
 Respectă instrucţiunile verbale şi scrise date de superiori
Adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele firmei

AUTORITATEA POSTULUI:
 Utilizează corect, conform intructiunilor producatorilor, echipamente, consumabile
şi alte materiale puse la dispoziţie de firmă
 Solicită şefului ierarhic ordinea de desfăşurare a sarcinilor de serviciu

DENUMIREA POSTULUI: MANICHIURIST - PEDICHIURIST


RELAŢII IERARHICE: este subordonat Administratorului
RELAŢII DE COLABORARE: cu personalul de execuţie al firmei

ACTIVITĂŢI PRINCIPALE-DOMENII DE COMPETENTA :


19. ADMINISTRATIVE
1.6 Calcularea corecta a tarifului, corespunzator lucrarii executate si functie de lista de
preturi;
1.7 Cunoasterea modului de utilizare a instrumentelor si aparatelor;
20. COMPETENTE GENERALE LA LOCUL DE MUNCA: aplicarea NPM si
PCI
2.1 Defectiunile ivite la instalatii, aparate sau tablouri electrice se anunta cu promptitudine
sefului ierarhic;
2.2 Se lucreaza numai cu echipamente de protectie corespunzator din punct de vedere igienic;
2.3 Operatiile se executa cu cea mai mare atentie, pentru a evita accidentele;
2.4 Instrumentele folosite se pastreaza in cea mai buna stare de functionare;
2.5 Aparatele electrice se izoleaza foarte bine si nu se folosesc cu mana umeda;
2.6 In timpul folosirii aparatelor electrice pardoseala sa fie uscata;
2.7 Instrumentele si aparatele se controleaza zilnic, inainte de inceperea lucrului;
2.8 Instrumentele taioase se manevreaza cu mainile uscate;
2.9 Locul, starea tehnica si modul de utilizare a stingatoarelor sa fie foarte bine cunoscute;
2.10 Aparatele electrice se deconecteaza de la sursa de curent la incheierea zilei de munca;
2.11 Se implica cu promptitudine in cazul izbucnirii unui incendiu;
2.12 Situatiile critice sunt apreciate cu discernamant si se aduc la cunostinta persoanelor
abilitate cu promptitudine
2.13 Acorda cu promptitudine masurile de prim ajutor in caz de accident
21. DEZVOLTARE PROFESIONALA: perfectionare profesionala
3.1 Participarea la expuneri teoretice si demonstratii practice se face, pe cat posibil, ori de cate
ori au loc;
3.2 Consulta si studiaza periodic revistele de specialitate
22. IGIENIZAREA LOCULUI DE MUNCA
4.15 Chiuveta si masa de lucru se spala si se dezinfecteaza dupa terminarea fiecarei lucrari,
cu materiale adecvate;
4.16 Oglinda se curata ori de cate ori este necesar;
4.17 Scaunul si masa de lucru se curata dupa fiecare lucrare;
4.18 Pardoseala se matura dupa fiecare lucrare;
4.19 Instrumentele se dezinfecteaza dupa executarea fiecarei lucrari, sau periodic, cu solutii
specifice;
4.20 Lenjeria de protectie (prosoape,etc..) se schimba la fiecare client, aceasta se
sterilizeaza periodic prin metode specifice (termice sau chimice);
4.21 Cunostinte minime de dermatologie (de recunoastere a dermatozelor, negilor,
alunitelor)
23. INSTRUMENTE
5.1 Instrumentele se aleg in functie de tipul lucrarii de executat;
5.2 Instrumentele se curata si se dezinfecteaza cu rigurozitate dupa fiecare lucrare;
5.3 Toate instrumentele se manuiesc cu foarte mare atentie, evitand producerea de leziuni
clientului;
5.4 Aparatele electrice se utilizeaza cu atentie pentru evitarea supraincalzirii, conform
instructiunilor de utilizare;
24. MATERIALE
6.1 La materialele primite se verifica cu atentie calitatea (termenul de garantie);
6.2 Materialele se depoziteaza in conditii de igiena, in dulapioare, aranjate astfel incat sa
permita utilizarea lor rapida;
6.3 Materialele se aleg cu discernamant in functie de tipul lucrarii de executat stabilita cu
clientul;
6.4 Aplicarea materialelor se face cu atentie, respectand modul lor de utilizare;
25. PLANIFICARE: programarea clientelei
7.1 Identificarea cerintei clientului prin ascularea cu atentie a dorintei sale;
7.2 Se identifica posibilitatile de servire in functie de programarile existente si se prezinta
clientului, cu solicitudine, posibilitatile de programare;
7.3 Data si ora programarii se inscriu prompt si cu atentie in agenda de lucru
26. PRODUCTIE
8.1 Executarea manichiurii si pedichiurii
8.1.1 Executarea manichiurii/pedichiurii se face conform cerintei clientului si caracteristicilor
unghiilor;
8.2 Executarea masajului pentru maini si picioare
8.2.1 Pregatirea clientului pentru masaj se face prin asezarea acestuia intr-o pozitie comoda;
8.2.2 Masarea se executa aplicand tehnicile de lucru utilizand produse specifice conform
cerintelor clientului ;
8.3 Finisarea manichiurii si pedichiurii
8.3.1 Dezinfectarea unghiilor se face cu constiinciuozitate, pentru eliminarea riscului de
infectare si pentru degresare;
8.3.2 Alegerea tipului de lac se face prin consultarea cu clientul;
8.3.3 Aplicarea lacului se face in conformitate cu forma unghiei, in strat uniform si fin;
27. RELATII CU CLIENTELA: oferirea de servicii clientelei
9.1. Clientul este intampinat politicos la intrarea in salon si salutat cu amabilitate;
9.2 Modul de adresare este in concordanta cu statutul clientului;
9.3. Dorinta clientulu se stabileste prin intrebari adecvate si in functie de comentariile sale;
9.4. Clientul este indrumat catre un lucrator mai experimentat in cazul in care se cer servicii
mai complexe;
9.5. Se ofera clientului sfaturi si solutii cu profesionalism, in functie de ocazia pentru care se
pregateste clientul;
9.6. Clientul este instiintat politicos si cu discretie in momentul identificarii unor anomalii,
fiind sfatuit eventual cum sa le trateze;
9.7. Pentru explicarea metodei de lucru se arata clientului tipurile de materiale si instrumente
ce se folosesc la executarea lucrarii, pentru evitarea neintelegerilor;
9.8. Nemultumirile clientului se asculta cu rabdare, se prezinta cu politete solutiile gasite
pentru remedierea nemultumirii;
9.9. Atunci cand este cazul reclamatiile se transmit conducerii;

RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI:
 Răspunde de asigurarea calitatii lucrarilor executate clientilor
 Răspunde de valabilitatea produselor folosite la executarea lucrarilor
 Răspunde de raportarea pierderilor de orice fel (rebuturi, furturi)
 Răspunde de condiţiile de igienă privind pastrarea materialelor si igiena postului
de lucru
 Răspunde de rezolvarea problemelor şi de satisfacerea cerinţelor clientului
 Răspunde de supravegherea posturilor de lucru
 Respectă instrucţiunile verbale şi scrise date de superiori
Adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele firmei

AUTORITATEA POSTULUI:
 Utilizează corect, conform intructiunilor producatorilor, echipamente, consumabile
şi alte materiale puse la dispoziţie de firmă
 Solicită şefului ierarhic ordinea de desfăşurare a sarcinilor de serviciu
DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE

 coafura: preturi: 15-30 RON


 extensii par natural: preturi: 500-1000 RON
 tratamente capilare:
Ritualuri Kerastase
Ritualul Relaxant - 50 Ron - Samponare - Tratament Sau Fiola - Texturizare
Ritualul Intens - 80 Ron - Samponare - 2 Tratamente (Masca Si Fiola) - Texturizare
Ritualul De Lux - 110 Ron - Samponare - 3 Tratamente (Masca, O Fiola Tratament Si O
Fiola Pentru Scalp) - Texturizare
Ritualul Keratermie - 150 Ron - Samponare Bain De Force - 1 Fiola Vita Ciment - 1
Fiola Aqua Oleum / Oleo Fusion - Masca Oleo Relax / Ciment Anti - Usure –
Texturizare
 frizerie: preturi: 10-15 RON
Tunsori barbati si copii
- Produse speciale pentru barbati din gama SP Wella (System Professional)
- Tratamente antimatreata si anticadere par
- Linii moderne de tunsoare. Va putem prezenta cele mai noi tendinte.
- Pentru copii: masinute si surprize deosebite
 cosmetica faciala pentru femei/barbati: preturi: 55-350 RON
Tratament Complet Juliette Armand 55ron
Tratament Complet Cu Extr.De Caviar 60ron
Tratament Complet Academie 90ron
Extragere Cu Aburi 20ron
Masca Cu Caviar Sau Parafina 15ron
Masca De Ciocolata 10ron
Masaj Facial Fara Decolteu 12ron
Masaj Facial + Decolteu 17ron
Masaj Facial Pentru Lifting 20 Ron
Pensat 6ron
Vopsit Gene Sau Sprâncene 5ron
Epilat Lung Cu Ceara De Unica Folosinta 25ron
Epilat Inghinal Cu Ceara Unica Folosinta 15ron
Epilat Axila Cu Ceara De Unica Folosinta 10ron
Epilat Mustata 5ron
Epilat Brate Cu Ceara De Unica Folosinta 12ron
Machiaj De Zi Malu Wilz 30ron
Machiaj De Seara Malu Wilz 40ron
Sedinta Bronzare Fara Uv Fata 10ron
Sedinta Bronzare Fara Uv Corp 40ron
Machiaj Special Mireasa 45ron
 make-up;
 manichiura/pedichiura :
Manichiura Cu Tratament 15ron
Pedichiura Cu Tratament 25ron
Manichiura Alessandro 25ron
Manichiura Opi 25ron
Manichiura Spa Opi 35ron
Manichiura Spa Alessandro 35ron
Pedichiura Alessandro 35ron
Pedichiura Spa Opi 40ron
Pedichiura Spa Alessandro 40ron
Aplicat Unghii Tehnice De Portelan 120ron
Intretinere Unghii Tehnice De Portelan 70ron
Aplicat Gel Permanent Pe Unghia Naturala Sau Extensii Cu Gel Maini Sau Picioare
190ron
Intretinere Unghii Tehnice Maini Sau Picioare Alessandro 100 Ron
 cosmetica corporala:
- peeling corporal
- tratarea celulitei si a acumularilor adipoase locale
- Tonifiere tisulara
- Tratament pentru bust
- Impachetari cu cafeina
- Impachetari cu ciocolata
- Linia profesionala Acadayspa face posibila refacerea armoniei si echilibrului corporal.
Programul Acadayspa, prin cele 4 tratamente distincte (tonic, relax, slabire si picioare
obosite) se adapteaza perfect fiecarui organism, stil de viata si asteptari ale clientelor.
- relaxare, calmare
- slabire, energizare, tonificare
 modelaj corporal:
 masaj: masaj Shiatzu, reflexoterapie, masaj anticelulitic
 solar: preturi: 1 RON/minut
 tatuaje: preturi: 50-100 Euro
- tatuaj sprancenele si conturul buzelor
- Tatuaje permanente sau semi permanente
 body painting: preturi: 25-50 RON
 piercing: preturi: 15-50 RON

OFERTA SI PROGRAMUL SALONULUI PENTRU COMPANII

Pachet Medilux
Pachet recomandat companiilor cu 6-12 angajati in program.
Cuprinde:
- 6 cupoane frizerie
- 12 cupoane coafura
- 20 cupoane cosmetica faciala feminina
- 8 cupoane masaj
Bonus:
- 4 cupoane cosmetica faciala barbati
- 4 cupon solar
- 2 cupon masaj Shiatzu
- 2 cupon masaj cu role de jad
Pret: 1000 RON
Programarile se fac cu 24 de ore inainte, in cazul in care nu va prezentati sau nu anulati
sedinta cu minimum 4 ore inainte, cuponul este anulat.
Cupoanele sunt valabile 45 de zile de la emiterea lor.
Platile in avans pe mai multe luni beneficiaza de discounturi suplimentare

Pachet Smallux
Pachet recomandat companiilor cu 4-6 angajati in program.
Cuprinde:
- 2 cupoane frizerie
- 4 cupoane coafura
- 10 cupoane cosmetica faciala feminina
- 4 cupoane masaj
Bonus:
- 2 cupoane cosmetica faciala barbati
- 1 cupon solar
- 1 cupon masaj Shiatzu
Pret: 450 RON
Programarile se fac cu 24 de ore inainte, in cazul in care nu va prezentati sau nu anulati
sedinta cu minimum 4 ore inainte, cuponul este anulat.
Cupoanele sunt valabile 45 de zile de la emiterea lor.
Platile in avans pe mai multe luni beneficiaza de discounturi suplimentare.

Program pentru companii

Salon Sanda lanseaza pentru companii un program de parteneriat si colaborare. Prin acest
program, departamentele de resurse umane pot include in politica de loializare a angajatilor
accesul la serviciile de top din cadrul salonului nostru.Avantajele unui astfel de colaborari
sunt:
- Loializarea angajatilor prin accesul acestora la servicii de lux
- Imbunatatirea imaginii companiei prin aspectul angajatilor
- Deducerea cheltuielilor pe firma prin facturi lunare
- Discounturi de pana la 40%
- Programari in avans
- Servicii gratuite in pachetele de oferta

OFERTA SI PROGRAMUL SALONULUI PENTRU EVENIMENTE

Pachet Nanna
Pachetul Nanna este destinat nasilor de nunta sau botez.
Pachetul cuprinde servicii complete:
Pentru zi:
- Frizerie
- Coafura
- Tratamentul Liftosome Guinot de improspatare si luminozitate
- Manichiura/pedichiura
Sedinta dureaza 3 ore.
Bonus:
In saptamana premergatoare, nasii beneficiaza de cate o sedinta de solar gratuit.
Pret pachet: 300 RON

Pachet Superbwedding
Pachetul Superbwedding este destinat mireselor si mirilor in ziua nuntii.
Pachetul cuprinde servicii complete:
Pentru zi:
- Frizerie
- Coafura
- Manichiura/pedichiura
- Make-up
Pentru seara:
- Refacerea machiajului si a coafurii
- Body painting(la cerere)
Sedinta dureaza 3 ore in cursul dimineatii si 2 ore pentru seara.
Bonus:
In saptamana premergatoare, mirii beneficiaza de cate o sedinta de solar gratuit.
Pret pachet: 500 RON

MICROMEDIUL FIRMEI

1. CLIENTII

A) Aria si localizarea pietei. Piata tinta

Piata tinta este constituita de locuitorii orasului Piatra Neamt atat femei cat si
barbati cu varste cuprinse intre 16-50 ani, care provin din familii cu venituri pe membru peste
300 lei.Clientii salonului sunt femeile rafinate si barbatii care stiu ce vor sunt atrasi de
perfectiunea si rigurozitatea serviciilor. Clientii salonului doresc sa fie în pas cu moda.
Clientii fideli beneficiaza si de reduceri de pret. Pozitionarea in centru este avantajoasa
deoarece se poate ajunge relativ usor aici prin diferite modalitati(autobus, troleu, maxi-taxi,
masina).
Gradul de concentrare la nivelul orasului Piatra Neamt este mai mare decat la
nivelul judetului Neamt. In mediul urban se constata o tendinta de a frecventa saloanele de
coafura mai mare decat in mediul rural. Drept urmare, “Salon Sanda” se adreseaza in mod
special populatiei din zona urbana. Consumatorii acestui serviciu se afla pe tot cuprinsul
orasului Piatra Neamt, intr-o concentrare aproximativ egala în toate zonele orasului
(femeile/barbatii cu varste cuprinse intre 16 si 50 ani sunt dispersati pe intreg teritoriul
orasului, fara a fi concentrate intr-o anumita regiune).
Majoritatea mijloacelor de transport in comun trec si prin aceasta zona.
Deasemenea exista mai multe parcari, unde posesorii de masini au acces. Acestea faciliteaza
acesul populatiei in centrul orasului si implicit la “Salon Sanda”. Astfel, locuitorii orasului
sunt dispusi sa se deplaseze pana la sediul salonului si cererea in aceasta zona este mai mare.

SEGMENTAREA PIETEI
Pentru a realiza segmentarea pietei, vom identifica principalele variabile dupa care se
diferentiaza consumatorii. Astfel, aceste criterii dupa care se face segmentarea sunt:

1.Demografice:
-varsta consumatorilor cuprinsa intre 16-50 ani
-sexul: feminin/masculin
-educatia va viza acel segment al populatiei cu cel putin o scoala generala terminata
-ocupatia: acest produs este adresat acelor categorii de consumatori ce isi desfasoara
activitatea in domeniul afacerilor (ex:comert,telecomunicatii)
-venitul: persoanele cu un venit lunar mediu si mare
-mediul: urban

2.Psihografice:
-personalitate si comportament: persoane extrovertite, pasionale, iubitore de frumos
-grup de referinta: intelectuali,afaceristi,studenti,etc.
-stil de viata: realizatori,pragmatici

3.Geografice:
-orasul: Piatra Neamt

4.Comportamentale:
-loialitate: fidel
-rata de cumparare: medie,mare
-avantajele cautate: calitate,utilitate,distincti,rezistenta,usurinta in utilizare
-statutul: cumparator-utilizator
-importanta cumpararii: medie,mare
-presiunea timpului: prea putin disponibil

2. FURNIZORII

Furnizorii de diferite tipuri, influenteaza rezultate la activitatii de marketing prin


calitatea prin calitatea produselor si serviciilor oferite, care afecteaza calitatea produsului
final. Furnizorii pot exercita influente si presiuni asupra intreprinderii. Pentru resursele de
baza, de regula, se negociaza contracte pe termen lung cu un numar mai mare de furnizori
pentru a avea un mai bun control al preturilor, calitatii, termenelor de livrare, conditiilor de
creditare, plati, ca si pentru a garanta cursivitatea aprovizionarii.
O regula folosita in negocierea comerciala recomanda ca nici un furnizor sa nu detina
o pondere mai mare de 60% din totalul necesarului de resurse de un anumit tip. In caz contrar,
puterea sa de negociere creste peste orice nivel acceptabil.
Aprovizionarea cu materii prime si materiale are un caracter intermitent din cauza
volumului si diversitatii resurselor materiale necesare desfasurarii activitatii, raspandirii
teritoriale a furnizorilor,in timp ce procesul de productie are un caracter continuu. Uneori este
imposibil si neeconomic sa se aprovizioneze materii prime si materiale in momentul cand sunt
cerute in productie.
Dupa o studiere atenta a pieţei prduselor naturiste şi a altor produse destinate
întreţinerii şi înfrumuseţării s-a ajuns la concluzia ca produsele pentru intreaga activitate
prestatat de salon sunt cele de la firmele L’Oréal Professionel, Gama SP, Produsele
"Academie", gama Juliette Armand, brandul Alessandro, gama OPI, Guinot,reprezinta
alegerea perfectă privind calitatea.
Aprovizionarea firmei se face pe baza de comandă, prin catalog(L’Oréal
Professionel, Gama SP, Produsele "Academie", gama Juliette Armand, brandul Alessandro,
gama OPI, Guinot, Kérastase)
Salonul „Sanda” beneficieaza de reducerile practicate de furnizori cu diferite
ocazii.De exemplu de sarbatorile nationale.
In topul aprovizionarilor se afla produsele pentru ingrijirea parului de la Kérastase,
in procent de 20%.

3. INTERMEDIARII

Toti acei agenti de pe piata care mediaza legaturile comerciale dintre producatori si
consumatori sau utilizatori se numesc intermediari sau distribuitori, Acestia reprezinta o
componenta larga, dar si foarte importanta, a micromediului intreprinderii. Ei sunt firme care
ajuta intreprinderea producatoare pentru a promova, vinde si distribui produsele catre
consumatorul final.
In catagoria intermediarilor se include: mijlocitorii, firmele distributiei fizice,
intermediarii financiari, agentii prestatoare de servicii de marketing.
In cazul salonului “Salon Sanda”numarul acestora este foarte mic deoarece tranzactiile
se realizeaza direct intre specialistii angajati in cadrul salonului si clienti.
Intermediarii financiari sunt reprezentanti de bancile cu care lucreaza societatea.
Intermediarii financiari includ si societati de credit, asigurare si alte activitati
economice care au rolul de a ajuta tranzactiile financiare si asigurare ale firmei; agentiile de
stiri – transfer de informatie de afaceri.
Tot in categoria de intermediari pot fi incluse agentiile de servicii de marketing(ziarul
local „Monitorul de Neamt”)

4. CONCURENTA

Informatiile despre concurenta se impart in:


 informatii primare – obtinute prin contactul direct cu piata
 informatii secundare – furnizate de anumite statistici, diferite buletine de informare
etc.
Concurenta este medie. Trebuie facuta cunoscuta utilitatea serviciului care consta in
adaptarea serviciului de infrumusetare la cerintele clientilor (amenajare, produse,
etc.).Preturile practicate sunt mai ridicate, pentru a putea acoperi costurile necesare deschiderii
coaforului si promovarii serviciului.
Concurenta este reprezentata de urmatoarele saloane:
- “Beauty Salon Expert”
- “Cleopatra”
Serviciile nu sunt invariabile; aspectele care diferentiaza azi un produs de cele ale
concurentei pot sa nu o mai faca maine. Un serviciu nou, cu un atribut unic, va fi in cele din
urma copiat de concurenti sau chiar imbunatatit sau chiar depasit. Natura tranzitorie a
unicitatii atributelor impune dezvoltarea unui nume de marca in care clientii sa aiba incredere
chiar daca serviciul se modifica in decursul timpului. De exemplu, unele tunsori pot fi la moda
doar un sezon, dar coaforul din cadrul salonului “Sanda” isi va mentine relevanta pentru clienti
timp de multi ani. In acest caz, numele salonului este marca si el determina clientii sa cumpere
in continuare serviciile casei.
Cand este introdus pe piata un serviciu cu un atribut nou, concurentii incearca sa
identifice ce anume s-a schimbat si daca modificarea are succes sau nu. Daca are succes, vor
ingloba atributul respectiv si in serviciile proprii. In consecinta, clientii vor avea la dispozitie o
gama de servicii cu acel atribut si daca il vor considera util, vor astepta ca toate serviciile de
acel tip sa aiba acel atribut. Atunci cand se intampla acel lucru, atributul nu mai diferentiaza
serviciile intre ele. Cu alte cuvinte, se trece de la nivelul completat la cel al serviciului ca atare.

5. ORGANISMELE PUBLICE

Constitue de asemenea o componenta a micromediului organismele publice, in masura


in care influenteaza activitatea intreprinderii.
Aceste organisme sunt:
 publicul financiar: banci, societati de investitii;
 mijloacele de informare in masa:ziare si reviste, radiodifuziunea, televiziunea;
 organismele guvernamentale si locale care adopta masuri privind organizarea
activitatii economice;
 publicul larg, care influenteaza activitatea intreprinderii prin deciziile de cumparare a
bunurilor si serviciilor acestora;
Publicul financiar al firmei S.C. Annamatex S.R.L.este reprezentat de BCR.
Mijloacele de informare in masa utilizate de agentie sunt ziarele locale (ex.Realitatea),
posturile locale de radio (ex. Radio 1) si posturile de televiziune (ex.1TV, Actual).
Organismul guvernamental care influenteaza activitatea economica a intreprinderii
este Guvernul Romaniei, prin hotararile sale cu privire la stabilirea impozitului pe profit.

6. RESURSELE INTERNE ALE FIRMEI

Micromediul de marketing cuprinde si intreprinderea insasi. Maniera in care aceasta


isi organizeaza serviciile si isi desfasoara activitatile de marketing poate fi decisive pentru
relatiile sale cu mediul de afaceri inconjurator.Intreprinderea privita ca element de
micromediu de marketing trebuie analizata prin prisma capacitatii sale de a se dezvolta in
raport cu concurenta si asteptarile clientelei.

MACROMEDIUL FIRMEI

1. MEDIUL ECONOMIC
Este alcãtuit din care influenţeazã structura consumului şi puterea de cumpãrare a
purtãtorilor cererii.In Piatra Neamt puterea de cumparare este medie si ridicata, astfel clientii
salonului sunt doamnele si domnilor cu varste cuprinse intre 16 si 50 ani, la care nivelul
venitului pe membru de familie este mai mare de 3 milioane lei, care apreciaza calitatea
lucrarii prestate si sunt deschisi spre nou.

2. MEDIUL DEMOGRAFIC
Conţine populaţia de pe piaţa potenţialã a întreprinderii. Analiza populaţiei are în
vedere elemente precum mãrimea, densitatea, structura pe grupe de vârstã, sex, religie sau
ocupaţie a acesteia. Aceastã componentã a macromediului este importantã pentru orice
întreprindere deoarece are o dublã „valenţã”: sursã de clienţi şi de forţã de muncã. Mediul
demografic influenţează activitatea firmelor de servicii prin faptul că acestea îşi orientează
oferta către clienţi.
Conform unui bilanţ statistic al Direcţiei Regionale de Statistică Neamţ, la sfârşitul
anului 2006, populaţia judeţului Neamţ a fost de 568.808 locuitori, din care 280.670 bărbaţi şi
288.138 femei.Numarul de locuitori in Piatra Neamt este de 110.186 (2004).

3. MEDIUL TEHNOLOGIC

In care opereazã întreprinderea este alcãtuit din factori care explicã participarea
anumitor tehnologii la realizarea ofertei de pe o anumitã piaţã. Se justificã astfel rolul noilor
tehnologii la apariţia unor oportunitãţi pe piaţã;

4. MEDIUL POLITIC SI JURIDIC

Mediul politic are o influenţã deosebitã asupra mediului instituţional (legislativ).


Analiza celor douã componente ale macromediului nu se poate face (în mod real) decât
împreunã, motiv pentru care denumirea este cea de mai sus. Aceastã componentã de mediu
are în componenţã „ansamblul legilor, organismelor guvernamentale şi grupurilor de presiune
care influenţeazã şi limiteazã libertatea de acţiune a organizaţiilor şi persoanelor particulare
într-o anumitã societate”. Influenţa acestei componente, a macro-mediului, este în unele
cazuri covârşitoare, influenţând viaţa economicã în mod decisiv. Principalele elemente ce
trebuie cunoscute de întreprindere vizeazã legislaţia economicã, numãrul, forţa şi orientarea
economicã a diverselor partide politice etc.

5. MEDIUL CULTURAL

Este alcãtuit din ansamblul elementelor care influenţeazã sistemul de valori,


tradiţiile, modul de percepere, preferinţele şi comportamentul oamenilor în societate;

6. MEDIUL NATURAL

Are în vedere condiţiile şi resursele naturale de la nivelul unei anumite pieţe. Deşi,
cunoaşterea caracteristicilor acestui factor de macromediu este la îndemâna oricãrui
competitor, el joacã câteodatã un rol important în proiectarea şi operaţionalizarea politicii
economice a unor întreprinderi.

ANALIZA INTANGIBILITATE – TANGIBILITATE


Intangibilitatea este caracteristica care arata imposibilitatea realizarii transferului de
proprietate si a deplasarii fizice a serviciului la domiciliul clientului.
Spre deosebire de produse serviciile se materializeaza printr-o experienta, emotie,
stare fizica.In plus fata de intangibilitatea materiala a serviciilor putem spune ca ele sunt
uneori intangibile si din punct de vedere mintal.
Intangibilitatea serviciilor arata ca predominante sunt atributele calitative
experimentate si intuite.Atata timp cat clientul nu poate aprecia calitatea serviciilor inaintea
prestarii lui, el trebuie sa obtina informatii in ceea ce priveste benefiile sau rezultatele pe care
le va obtine astfel incat el sa poata face o evaluare ex-ante a calitatii serviciului.
Conform clasificarii propusa de Cristopher Lovelock dupa natura activităţii prestate
şi elementele supuse procesării forma de concretizare a prestaţiei are o actiune tangibila atunci
cand elementul supus procesarii este omul, iar serviciul actineaza asupra corpului uman.

PARTICULARITATILE SERVICIILOR OFERITE DE SUPREME BEAUTY CENTER

Diferentierea salonului „SUPREME BEAUTY CENTER” consta tocmai in faptul


ca este sigurul salon care ofera servicii precum aplicare de mese sau peruci personalizate,
tatuaje, modelare corporala din Piatra Neamt. Scaunele sunt adecvate si foarte comode,
sampon, balsamul si tratamentele sunt pentru diferite tipuri de par iar vopselele utilizate sunt
de inalta calitate.
In ceea ce priveste cosmetica pentru femei SUPREME BEAUTY CENTER pune la
dispozitie prin tratamente si aparatura profesionala conceptul stiintific al frumusetii.
Ca noutate, salonul propune un nou tratament de phytopeeling, care se face doar in
sezonul rece. Acesta este o terapie de regenerare tisulara indicata in tratamente contra
imbatranirii, este destinat tenurilor grase, cu acnee, cicatrici de orice provenienta, riduri,
vergeturi si pigmentari.Aparatul Ultratone Facial Plus - previne formarea ridurilor si lasarea
pielii.
O noutate in tehnica machiajului este produsul de camuflaj rezistent la apa si
transfer, produs folosit pentru a estompa imperfectiunile tenului:
- Petele pigmentare
- Efelidele (pistrui)
- Alunitele
- Cuperoza (roseata permanenta)
- Cicatricile
- Tatuajele
In urma machiajului de camuflaj, aspectul fetei este foarte natural si nu are aspect de `masca`.
Salonul beneficiaza de exclusivitate Kérastase lucru care ajuta sa fie singurii
specialisti in materie de cosmetica capilara.Produsele de ingrijire si tratamentele Kérastase
sunt special concepute pentru a trata parul, indiferent ce probleme are, si a-i pune in valoare
frumusetea.Salonul este specializat in "Ritualuri Kérastase" - care pot relaxa, instaura starea
de bine sau trata problemele specifice parului si ale pielii capului.
In ceea ce priveste pictura si piercingul pe unghii salonul „SUPREME BEAUTY
CENTER” este singurul loc din Piatra Neamt unde se pot aplica strasuri si piercing pe unghii.
Angajatii au participat in ultimii 10 ani la diferite concursuri de specialitate la
nivel national si international (Paris, Aachen Germania, Color Tropy - Antalia, etc)
Coaforul pune mare accent pe calitatea lucrarii si igiena, dar luam in considerare si
pretul. In urma unor cercetari, firma noastra a ajuns la concluzia ca posibilii clienti sunt
doamnele si domnilor cu varste cuprinse intre 16 si 50 ani, la care nivelul venitului pe membru
de familie este mai mare de 3 milioane lei, care apreciaza calitatea lucrarii prestate si sunt
deschisi spre nou.
In cazul pozitionarii, s-a stabilit ca cele mai importante criterii dupa care firma
noastra se ghideaza sunt calitatea si igiena. Fata de celelalte saloane „SUPREME BEAUTY
CENTER” detine tehnica de ultima ora, angajati profesionisti, ceea ce plaseaza salonul pe o
treapta mai ridicata.
Calitatea este data de produsele folosite, aparatele de ultima generatie si in primul
rand de personalul calificat, care poate realiza si cele mai dificile tunsori si coafuri.
Din acest punct de vedere, coaforul vrea sa fie perceput ca fiind unul serios,
multumirea clientilor fiind foarte importanta, si de unde toti vor iesi fericiti.

CARACTERISTICI DE CALITATE

Caracteristicile de ordin tehnic tin in totalitate de performantele tehnice ale


aparatelor folosite pentru cosmetica, infrumusetare si intretinere
Caracteristici de calitate de ordin organizatoric:modul in care angajatii salonului
isi desfasoara activitatea(profesionalism si igiena, atentia acordata clientului), sa se respecte
programarile si sa se indeplinesca serviciul pe masura asteptarilor clientului. In locul de
asteptare, clientii pot citi diferite reviste de specialitate. De asemenea, ei pot viziona posturile
tv preferate la cele doua televizoare amplasate in zona de asteptare sau pot servi racoritoare
ori cafea. In plus salonul este supravegheat de camere de luat vederi si are un sistem de
siguranta eficient
Caracteristici care tin de personalul antrenat in efectuarea serviciilor: nr.
personalului pus la dispozitia clientilor, structura personalului pe profesii , niveluri de
calificare, pe categorii de de servicii asigurate; amabilitatea , tinuta si starea de spirit afisate.
Caracteristici politico-juridice: imaginea de care populatia si regimul politic se
bucura in lume, stabilitatea politica si sociala, libera circulatie, accesul la serviciile publice,
legislatia cu privire la turism
Caracteristicile economice ale produsului turistic nivelul si structura costurilor pe
care le presupune, nivelul tarifelor, densitatea retelei comerciale din zona.
Colaborarea cu SUPREME BEAUTY CENTER inseamna:
- Accesul la cei mai buni profesionisti
- Accesul la cea mai noua tehnologie in domeniu
- Un raport pret/calitate excelent
SUPREME BEAUTY CENTER lanseaza pentru companii un program de
parteneriat si colaborare.
Prin acest program, departamentele de resurse umane pot include in politica de loializare a
angajatilor accesul la serviciile de top din cadrul salonului nostru.
Avantajele unui astfel de colaborari sunt:
- Loializarea angajatilor prin accesul acestora la servicii de lux
- Imbunatatirea imaginii companiei prin aspectul angajatilor
- Deducerea cheltuielilor pe firma prin facturi lunare
- Discounturi de pana la 40%
- Programari in avans
- Servicii gratuite in pachetele de oferta.