Sunteți pe pagina 1din 42

1

00:00:01,160 --> 00:00:03,840


<i><b>Supernatural - S.1, ep.1</b></i>
2
00:00:06,920 --> 00:00:08,640
<i>Lawrence, Kansas
</i>
3
00:00:08,640 --> 00:00:11,320
<i>Lawrence, Kansas
Cu 22 de ani în urmã</i>
4
00:00:22,160 --> 00:00:24,280
Hai sã-i spunem "noapte bunã"
frãþiorului tãu.
5
00:00:28,880 --> 00:00:32,960
- Noapte bunã, Sam.
- Noapte bunã, puiul meu.
6
00:00:34,520 --> 00:00:35,840
Bunã, Dean.
7
00:00:35,880 --> 00:00:38,080
- Tati!
- Salut, voinicule!
8
00:00:38,200 --> 00:00:40,800
Tu ce crezi? Sammy e pregãtit
de-un meci de fotbal american sau nu?
9
00:00:40,840 --> 00:00:42,600
- Nu, tati.
- Nu?
10
00:00:42,640 --> 00:00:44,240
- Te ocupi tu de el?
- Da.
11
00:00:46,640 --> 00:00:48,280
Vise plãcute, Sammy.
12
00:01:18,320 --> 00:01:19,320
John!
13
00:01:39,360 --> 00:01:42,040
Îi e foame, John?
14
00:01:44,080 --> 00:01:44,880
Bine.
15
00:02:22,600 --> 00:02:24,040
Dumnezeule!
16
00:02:24,760 --> 00:02:26,480
Sammy! Sammy!
17
00:02:33,680 --> 00:02:36,240
Mary!
Mary!
18
00:02:40,840 --> 00:02:41,560
Mary!
19
00:02:48,960 --> 00:02:50,160
Bunã, Sammy.
20
00:02:51,840 --> 00:02:53,560
Ai pãþit ceva?
21
00:03:09,720 --> 00:03:10,520
Mary!
22
00:03:23,760 --> 00:03:24,600
Tati!
23
00:03:24,680 --> 00:03:26,280
Ia-l pe fratele tãu ºi ieºiþi afarã!
Fugi cât te þin picioarele!
24
00:03:26,400 --> 00:03:27,640
Nu te uita înapoi!
25
00:03:27,840 --> 00:03:29,000
Du-te, Dean!
Du-te!
26
00:03:44,040 --> 00:03:45,880
Nu te speria, Sam.
27
00:03:55,920 --> 00:03:57,880
Mã ocup eu.
28
00:04:01,680 --> 00:04:02,320
Þine.
29
00:04:17,760 --> 00:04:19,680
Nu vã apropiaþi!
Vã rugãm sã nu vã apropiaþi.
30
00:04:24,880 --> 00:04:27,760
<b>Traducerea ºi adaptarea: baltzatu</b>
31
00:04:30,780 --> 00:04:34,900
<i>Universitatea Stanford
Zilele noastre</i>
32
00:04:35,100 --> 00:04:37,700
Sam!
Miºcã-te mai repede!
33
00:04:37,700 --> 00:04:39,700
Trebuia sã fim deja acolo
de-un sfert de orã.
34
00:04:40,700 --> 00:04:42,380
Vii odatã, Sam?
35
00:04:42,940 --> 00:04:46,500
- Trebuie?
- Da! O sã ne distrãm.
36
00:04:47,420 --> 00:04:49,100
De ce nu te-ai costumat?
37
00:04:51,620 --> 00:04:53,900
ªtii ce cred eu
despre Halloween.
38
00:05:00,700 --> 00:05:03,420
În cinstea lui Sam ºi a examenului
la Drept luat cu 10!
39
00:05:03,540 --> 00:05:04,940
Terminaþi, mãi.
Ce mare brânzã...
40
00:05:04,940 --> 00:05:07,460
Mda... face el pe umilul,
dar a luat 174 de puncte.
41
00:05:08,660 --> 00:05:10,820
- E mult?
- E-al naibii de mult.
42
00:05:10,860 --> 00:05:13,100
Uite-aºa te scoþi pe viaþã...
ai ajuns în capul listei.
43
00:05:13,580 --> 00:05:15,380
Poþi sã mergi la orice
facultate de drept vrei tu.
44
00:05:15,380 --> 00:05:17,540
Am deja un interviu luni,
chiar aici.
45
00:05:17,980 --> 00:05:21,020
Dacã totul merge bine, cred
cã la anul o sã fiu student la Stanford.
46
00:05:21,060 --> 00:05:24,900
- O sã te descurci de minune.
- N-ar fi rãu sã fie-aºa...
47
00:05:24,940 --> 00:05:27,260
Cum te simþi acum, când ai ajuns
cel mai tare din parcare în familie?
48
00:05:27,260 --> 00:05:28,300
Ei nu ºtiu.
49
00:05:28,300 --> 00:05:30,980
Nu ºtiu?! Eu aº exulta!
De ce nu le-ai spus?
50
00:05:31,060 --> 00:05:32,980
Pen' cã nu suntem
chiar o familie model.
51
00:05:33,020 --> 00:05:35,300
Nici la mine nu e aºa, frãþie.
Mai bem ceva?
52
00:05:35,300 --> 00:05:35,300
*The Huxtables from The Cosby Show.
53
00:05:35,300 --> 00:05:37,020
- Nu.
- Nu!
54
00:05:37,020 --> 00:05:40,900
Sunt mândrã de tine, pe cuvânt.
ªtiu cã luni o sã-i faci praf.
55
00:05:40,940 --> 00:05:43,580
O s-ajungi student aici.
Sunt sigurã de asta.
56
00:05:44,380 --> 00:05:47,180
- Ce m-aº face eu oare fãrã tine?
- Numai tâmpenii.
57
00:06:46,580 --> 00:06:48,540
Uºurel, tigrule bengalez.
58
00:06:49,140 --> 00:06:52,860
Dean!
M-ai speriat de numa'.
59
00:06:52,900 --> 00:06:54,900
Pen' cã n-ai mai exersat
de mii de ani, d-aia.
60
00:06:56,540 --> 00:06:57,460
Sau ai exersat...
61
00:06:57,980 --> 00:06:59,060
Dã-te de pe mine.
62
00:06:59,300 --> 00:07:01,020
Ce naiba cauþi aici, Dean?
63
00:07:01,060 --> 00:07:03,140
Cãutam bere.
64
00:07:03,620 --> 00:07:07,100
- Ce naiba cauþi aici?
- Bine, recunosc... trebuie sã vorbim.
65
00:07:08,140 --> 00:07:10,540
- N-ai telefon?
- Mi-ai fi rãspuns?
66
00:07:11,020 --> 00:07:11,820
Sam!
67
00:07:13,140 --> 00:07:15,100
Bunã, Jess.
68
00:07:16,380 --> 00:07:18,300
Dean, ea e prietena mea, Jessica.
69
00:07:18,980 --> 00:07:20,780
Stai puþin!
El e Dean, fratele tãu?
70
00:07:20,860 --> 00:07:22,500
Îmi plac smurfii de mor!
71
00:07:22,540 --> 00:07:26,140
Trebuie sã recunosc... nu "joci"
în "divizia" care-i place fratelui meu.
72
00:07:26,260 --> 00:07:27,620
Mã duc sã pun ceva pe mine.
73
00:07:27,660 --> 00:07:31,340
Nu te deranja!
E bine-aºa, jur.
74
00:07:32,340 --> 00:07:34,540
Sã ºtii cã trebuie sã-l împrumut puþin
pe prietenul nostru comun.
75
00:07:34,580 --> 00:07:36,780
Avem niºte probleme de familie de discutat,
dar... mã bucur cã te-am cunoscut, sã ºtii.
76
00:07:38,020 --> 00:07:38,980
Nu.
77
00:07:40,820 --> 00:07:42,820
Orice-ai avea sã-mi spui,
poþi sã vorbeºti de faþã cu ea.
78
00:07:43,420 --> 00:07:44,380
Bine.
79
00:07:45,860 --> 00:07:47,780
Tata n-a mai venit acasã
de câteva zile.
80
00:07:48,700 --> 00:07:52,820
O fi gãsit vreun concurs de bãut bere.
O s-ajungã el acasã cumva, cândva.
81
00:07:53,780 --> 00:07:58,540
Tata a plecat la "vânãtoare" acum câteva
zile ºi nu s-a mai întors acasã.
82
00:08:03,260 --> 00:08:05,220
Scuzã-ne puþin, Jess.
83
00:08:05,660 --> 00:08:07,820
Trebuie sã ieºim afarã.
84
00:08:08,060 --> 00:08:11,220
Terminã, mãi! Doar nu te-aºtepþi ca, dupã
ce dai buzna peste mine în toiul nopþii,
85
00:08:11,220 --> 00:08:12,540
sã mai ºi vin cu tine!
86
00:08:12,540 --> 00:08:14,540
Cred cã nu m-ai auzit, Sammy.
Tata a dispãrut.
87
00:08:14,540 --> 00:08:16,100
Am nevoie de ajutorul tãu
ca sã-l gãsesc.
88
00:08:16,100 --> 00:08:19,300
Îþi aminteºti de poltergeist-ul din Amherst
ºi de Porþile Iadului din Clifton?
89
00:08:19,340 --> 00:08:20,700
Nici atunci nu s-a întors acasã.
90
00:08:20,700 --> 00:08:22,540
Întotdeauna n-apare la timp,
dar nu pãþeºte niciodatã nimic.
91
00:08:22,540 --> 00:08:24,820
N-a lipsit niciodatã atât de mult.
Vii cu mine sau nu?
92
00:08:25,140 --> 00:08:27,100
- Nu vin.
- De ce?
93
00:08:27,180 --> 00:08:29,380
Am jurat cã mã las definitiv
de "vânãtoare".
94
00:08:29,620 --> 00:08:31,540
Haide, mãi! N-a fost prea uºor,
dar nici aºa de greu n-a fost.
95
00:08:31,540 --> 00:08:32,740
Nu zãu!
96
00:08:32,860 --> 00:08:35,140
Când i-am spus tatei cã mi-e fricã
de monstrul din dulapul meu,
97
00:08:35,180 --> 00:08:36,300
mi-a dat un revolver
calibrul 45!
98
00:08:36,340 --> 00:08:37,780
ªi ce voiai sã facã, mã rog?
99
00:08:37,820 --> 00:08:39,460
Aveam doar nouã ani!
100
00:08:39,580 --> 00:08:41,780
Ar fi trebuit sã-mi spunã
"nu trebuie sã-þi fie fricã de întuneric"!
101
00:08:41,820 --> 00:08:43,340
"Nu trebuie sã-þi fie fricã de întuneric"?!
Te-ai þicnit, mãi?
102
00:08:43,340 --> 00:08:45,420
Normal cã trebuie sã-þi fie fricã!
ªtii foarte bine ce-ascunde.
103
00:08:45,460 --> 00:08:46,700
Da, ºtiu, dar totuºi...
104
00:08:46,780 --> 00:08:48,580
Modul în care-am crescut
dupã ce mama a fost ucisã,
105
00:08:48,580 --> 00:08:50,460
obsesia tatei de a "vâna"
creatura care a ucis-o...
106
00:08:50,500 --> 00:08:52,860
Deºi n-am gãsit-o
nici pânã acum,
107
00:08:52,980 --> 00:08:54,460
ne-am apucat sã omorâm
tot ce prindem.
108
00:08:54,580 --> 00:08:56,780
Lucru care a salvat multe vieþi,
zic eu.
109
00:08:59,260 --> 00:09:00,940
Crezi cã asta a visat mama
c-o sã ajungem?
110
00:09:02,860 --> 00:09:06,460
Sã ºtim cum se trage cu orice armã,
cum se face un glonte de argint?
111
00:09:06,540 --> 00:09:08,980
Dean, frate... am fost crescuþi
ca niºte rãzboinici.
112
00:09:09,020 --> 00:09:10,020
Ce-ai de gând sã faci?
113
00:09:10,180 --> 00:09:12,460
Vrei sã trãieºti o viaþã
de om obiºnuit?
114
00:09:12,500 --> 00:09:13,420
Asta vrei?
115
00:09:13,540 --> 00:09:15,780
Nu una normalã... una în care
sã mã simt în siguranþã.
116
00:09:16,260 --> 00:09:17,980
De-aia ai fugit...
117
00:09:21,220 --> 00:09:22,660
M-am dus la liceu, atât.
118
00:09:22,660 --> 00:09:25,820
Tata a spus cã, dacã plec,
sã nu mã mai întorc.
119
00:09:27,300 --> 00:09:28,300
Asta ºi fac.
120
00:09:28,300 --> 00:09:32,100
Aºa o fi, da' tata are necazuri. Asta dacã
n-o fi murit deja... aºa simt eu.
121
00:09:35,020 --> 00:09:36,540
Nu pot sã fac asta singur.
122
00:09:36,620 --> 00:09:37,820
Ba poþi.
123
00:09:38,180 --> 00:09:40,820
Mda... da' nu vreau.
124
00:09:48,900 --> 00:09:50,260
Ce "vâna"?
125
00:09:55,900 --> 00:09:58,980
Ia sã vedem...
unde naiba le-oi fi pus?
126
00:09:59,060 --> 00:10:00,940
De ce nu te-ai dus ºi tu cu el?
127
00:10:01,180 --> 00:10:04,540
Aveam o treabã... ceva voodoo
în zona New Orleans-ului.
128
00:10:04,900 --> 00:10:07,460
Tata te-a lãsat sã pleci
singur la "vânãtoare"?
129
00:10:07,980 --> 00:10:09,220
Am 26 de ani, frãþie.
130
00:10:10,580 --> 00:10:12,220
Uite-le!
131
00:10:12,460 --> 00:10:16,580
Tata verifica o maºinã
gãsitã lângã Jericho, în California.
132
00:10:16,660 --> 00:10:18,020
Luna trecutã, tipul ãsta...
133
00:10:18,260 --> 00:10:21,300
i-au gãsit maºina, dar el dispãruse
de parcã l-ar fi înghiþit pãmântul
134
00:10:22,100 --> 00:10:23,580
O fi fost rãpit.
135
00:10:23,620 --> 00:10:25,540
O fi fost, numai cã în aprilie
se întâmplase la fel.
136
00:10:25,700 --> 00:10:30,940
ªi în decembrie 2004, în 2003, în 1998,
1992... 10 dispariþii în 20 de ani.
137
00:10:31,220 --> 00:10:33,900
Toþi erau bãrbaþi ºi toþi au dispãrut
într-o fâºie lungã de 8 km.
138
00:10:35,860 --> 00:10:39,340
Când dispariþiile s-au îndesit,
tata s-a dus sã verifice.
139
00:10:39,380 --> 00:10:41,060
Asta s-a întâmplat
acum trei sãptãmâni.
140
00:10:41,420 --> 00:10:43,740
De-atunci, n-am mai auzit de el,
ceea ce e destul de nasol.
141
00:10:44,940 --> 00:10:46,900
Ieri, am primit un mesaj vocal.
142
00:10:47,420 --> 00:10:51,300
<i>Se întâmplã ceva, Dean.
Cred cã e grav.</i>
143
00:10:51,380 --> 00:10:53,260
<i>Trebuie sã-mi dau seama
despre ce e vorba.</i>
144
00:10:56,780 --> 00:10:59,900
<i>Fii foarte atent, Dean.
Suntem cu toþii în primejdie.</i>
145
00:11:00,540 --> 00:11:02,020
Te-ai prins cã se-aude
ºi o voce de fantomã, nu?
146
00:11:02,100 --> 00:11:04,820
Nu-i rãu, Sammy. "Vânãtoarea"
e ca mersul pe bicicletã, nu?
147
00:11:05,540 --> 00:11:08,460
Bun... am rulat mesajul cu încetinitorul
ºi l-am trecut prin niºte filtre audio.
148
00:11:08,500 --> 00:11:10,180
Dupã ce l-am curãþat,
uite ce-a ieºit.
149
00:11:11,700 --> 00:11:15,100
<i>Nu pot sã mã întorc acasã.</i>
150
00:11:17,340 --> 00:11:18,900
"Nu pot sã mã întorc acasã"...
151
00:11:24,420 --> 00:11:28,180
În doi ani de zile nu te-am deranjat
deloc, nu þi-am cerut nimic.
152
00:11:34,980 --> 00:11:37,460
Bine... vin cu tine.
153
00:11:38,340 --> 00:11:41,780
Te-ajut sã-l gãseºti, dar trebuie
sã fiu înapoi luni dimineaþã.
154
00:11:42,140 --> 00:11:43,060
Aºteaptã-mã aici.
155
00:11:43,380 --> 00:11:45,060
Ce treabã ai luni dimineaþã?
156
00:11:46,460 --> 00:11:48,020
Am un...
157
00:11:49,580 --> 00:11:50,420
am un interviu.
158
00:11:50,420 --> 00:11:52,660
Poftim? Vrei sã te angajezi?
Dã-o-ncolo de muncã!
159
00:11:53,900 --> 00:11:58,020
Am interviu cu decanul Facultãþii de Drept.
Întreg viitorul meu depinde de asta.
160
00:11:58,100 --> 00:11:59,740
Facultatea de Drept?
161
00:11:59,820 --> 00:12:01,420
Ne-am înþeles sau nu?
162
00:12:05,500 --> 00:12:06,940
Stai puþin! Pleci?
163
00:12:07,220 --> 00:12:08,620
E vorba de tatãl tãu?
A pãþit ceva?
164
00:12:08,780 --> 00:12:11,100
Nu, dar ºtii cum e
cu melodramele astea de familie.
165
00:12:11,540 --> 00:12:14,060
Fratele tãu spunea cã e plecat
la o partidã de vânãtoare...
166
00:12:14,140 --> 00:12:16,660
Mda... a plecat în creierii munþilor,
la vânat de cãprioare.
167
00:12:16,820 --> 00:12:19,940
Probabil cã i-a luat cu el
pe Jim, Jack ºi Jose.
168
00:12:19,940 --> 00:12:21,500
Mergem sã-l aducem acasã.
169
00:12:21,540 --> 00:12:22,580
Cum rãmâne cu interviul?
170
00:12:23,340 --> 00:12:25,900
O sã ajung la timp.
Nu stau decât vreo douã zile.
171
00:12:26,020 --> 00:12:28,620
Fii serios, Sam.
Stai o clipã.
172
00:12:29,540 --> 00:12:30,540
Te deranjeazã ceva?
173
00:12:31,420 --> 00:12:32,460
Nu, n-am nimic.
174
00:12:33,220 --> 00:12:36,420
Ciudat... nu vorbeºti niciodatã
de familia ta,
175
00:12:36,820 --> 00:12:39,740
dar o zbugheºti în mijlocul nopþii
sã petreci un întreg weekend cu ei.
176
00:12:39,940 --> 00:12:42,660
Mai ales acum, cã se apropie ziua de
luni... nu e stilul tãu sã procedezi aºa.
177
00:12:42,700 --> 00:12:44,940
O sã fie bine.
178
00:12:45,700 --> 00:12:47,740
O sã ajung înapoi
la timp, îþi promit.
179
00:12:51,300 --> 00:12:52,780
Mãcar spune-mi unde te duci!
180
00:12:54,300 --> 00:12:58,140
<i>Jericho, California</i>
181
00:13:02,420 --> 00:13:04,100
Nu pot sã ajung disearã, Amy.
182
00:13:05,020 --> 00:13:07,540
Pentru cã am de lucru
dis-de-dimineaþã, de aceea.
183
00:13:09,060 --> 00:13:11,260
Dacã nu mã duc,
mã omoarã tata.
184
00:13:16,620 --> 00:13:18,300
Auzi, Amy... te sun
mai târziu.
185
00:13:31,100 --> 00:13:32,500
Ai probleme cu maºina?
186
00:13:37,460 --> 00:13:39,420
Du-mã acasã.
187
00:13:40,860 --> 00:13:42,060
Desigur. Urcã.
188
00:13:57,620 --> 00:14:00,020
Unde locuieºti?
189
00:14:02,860 --> 00:14:05,300
În capãtul strãzii Breckenridge.
190
00:14:06,620 --> 00:14:09,540
Ai fost la vreo petrecere
de Halloween?
191
00:14:13,140 --> 00:14:16,940
O femeie ca tine n-ar trebui
sã umble singurã noaptea.
192
00:14:27,780 --> 00:14:29,420
Sunt cu tine.
193
00:14:40,500 --> 00:14:42,460
Crezi cã sunt drãguþã?
194
00:14:47,060 --> 00:14:48,780
Vii acasã, cu mine?
195
00:14:49,020 --> 00:14:51,700
Pãi... ce naiba!
Vin.
196
00:15:10,620 --> 00:15:12,820
Nu se poate!
E imposibil sã locuieºti aici.
197
00:15:14,260 --> 00:15:15,620
Nu pot sã mã întorc acasã...
198
00:15:15,980 --> 00:15:19,860
Poftim? Ce tot spui?
Aici nu locuieºte nimeni.
199
00:15:20,220 --> 00:15:21,900
Unde locuieºti?
200
00:15:28,700 --> 00:15:30,260
Miºto de tot!
201
00:15:31,100 --> 00:15:32,500
Terminã cu glumele.
202
00:15:35,700 --> 00:15:37,180
Vrei sã plec?
203
00:15:56,220 --> 00:15:57,140
Alo!
204
00:16:04,260 --> 00:16:05,660
E cineva aici?
205
00:17:02,920 --> 00:17:05,040
Hai noroc.
Vrei ceva de mâncare?
206
00:17:05,480 --> 00:17:06,560
Nu, mersi.
207
00:17:07,640 --> 00:17:11,240
Cu ce-ai plãtit? Încã vã mai ocupaþi
de escrocherii cu cãrþi de credit?
208
00:17:11,400 --> 00:17:14,560
Ei bine... "vânãtoarea"
nu e o carierã prea bãnoasã.
209
00:17:16,040 --> 00:17:18,520
ªi-apoi, noi doar le solicitãm.
Nu e vina noastrã cã ni le trimit.
210
00:17:18,560 --> 00:17:22,640
Mda... ce nume ai pus pe formulare
de data asta?
211
00:17:22,720 --> 00:17:28,120
Pãi...Bert Aframian ºi Hector, fiul sãu.
Ne-am scos cu douã carduri la faza asta.
212
00:17:28,240 --> 00:17:29,680
E normal pentru voi...
213
00:17:29,680 --> 00:17:32,640
Frãþioare... trebuie neapãrat
sã-þi reîmprospãtezi colecþia de casete.
214
00:17:32,720 --> 00:17:33,400
De ce?
215
00:17:33,560 --> 00:17:35,440
Pãi... una la mânã,
sunt casete audio.
216
00:17:35,440 --> 00:17:36,400
Doi la mânã...
217
00:17:36,400 --> 00:17:40,400
Black Sabbath, Motorhead, Metallica...
218
00:17:40,760 --> 00:17:43,360
ai cele mai tari piese
ale rockerilor cu breton.
219
00:17:43,560 --> 00:17:45,760
Regulile casei spun aºa, Sammy:
cine conduce alege muzica,
220
00:17:46,000 --> 00:17:47,360
iar ãla de pe locu' mortului
tace ºi-ndurã.
221
00:17:48,080 --> 00:17:50,600
Sammy e nume pentru puºti
de 12 ani, mãi. Spune-mi Sam.
222
00:17:51,240 --> 00:17:54,240
Îmi pare rãu, dar n-aud.
E muzica prea tare.
223
00:18:10,200 --> 00:18:11,360
Mulþumesc.
224
00:18:12,520 --> 00:18:15,280
Bun... n-am gãsit pe nimeni care-ar fi
putut fi tata la spitale sau la morgã.
225
00:18:15,280 --> 00:18:16,520
E de bine, zic eu.
226
00:18:19,760 --> 00:18:20,760
Ia uite!
227
00:18:43,480 --> 00:18:44,400
Pe cai!
228
00:18:48,280 --> 00:18:50,000
Aþi descoperit ceva?
229
00:18:50,000 --> 00:18:52,560
Nu! Nimic!
230
00:18:57,280 --> 00:19:00,320
Niciun semn de autoapãrare,
nicio urmã de paºi, nicio amprentã...
231
00:19:00,320 --> 00:19:02,040
locul e imaculat.
Cam prea imaculat.
232
00:19:02,120 --> 00:19:04,760
Puºtiul ãsta, Troy...
era prieten cu fiica Dvs., nu-i aºa?
233
00:19:04,760 --> 00:19:05,600
Ba da.
234
00:19:05,600 --> 00:19:06,640
Cum se simte Amy?
235
00:19:06,760 --> 00:19:08,720
Pune afiºe cu poza lui
prin oraº.
236
00:19:09,760 --> 00:19:12,400
ªi luna trecutã a dispãrut
cineva cam la fel, nu-i aºa?
237
00:19:13,520 --> 00:19:14,640
Voi cine mai sunteþi?
238
00:19:15,200 --> 00:19:16,560
ªerifi federali.
239
00:19:18,040 --> 00:19:20,080
Nu sunteþi cam tineri
pentru a fi ºerifi federali?
240
00:19:20,240 --> 00:19:21,840
Mulþumim pentru apreciere.
Sunteþi tare drãguþ.
241
00:19:22,400 --> 00:19:24,240
Luna trecutã a dispãrut
cineva cam la fel, nu-i aºa?
242
00:19:24,400 --> 00:19:25,120
Da, aºa e.
243
00:19:25,360 --> 00:19:27,520
S-a întâmplat la vreo doi km. de-aici.
Au mai fost ºi alþii înainte de ei...
244
00:19:27,560 --> 00:19:30,160
Îl cunoºteaþi pe tipul
care a dispãrut?
245
00:19:30,920 --> 00:19:32,800
Într-un orãºel ca al nostru,
toatã lumea cunoaºte pe toatã lumea.
246
00:19:32,880 --> 00:19:35,560
Cu excepþia faptului cã erau bãrbaþi,
existã vreo legãturã între victime?
247
00:19:35,600 --> 00:19:37,440
Nu. Cel puþin pânã acum.
248
00:19:37,760 --> 00:19:38,800
Ce suspecþi aveþi?
249
00:19:38,920 --> 00:19:40,160
Sincer, n-avem...
250
00:19:40,160 --> 00:19:42,480
Ar putea fi un ucigaº în serie,
o bandã de rãpitori...
251
00:19:42,520 --> 00:19:46,440
Mãi, sã fie! V-aþi gândit exact
la ce mã gândeam ºi eu... fenomenal!
252
00:19:46,880 --> 00:19:48,800
Mulþumim pentru timpul acordat.
253
00:19:49,240 --> 00:19:50,920
Domnilor...
254
00:19:59,080 --> 00:20:01,000
- Ce-ai cu mine, mãi?
- Da' tu de ce m-ai cãlcat?
255
00:20:01,000 --> 00:20:02,560
De ce-ai vorbit aºa
cu poliþiºtii?
256
00:20:02,760 --> 00:20:05,080
Terminã, frate.
Habar n-au ce se-ntâmplã.
257
00:20:05,160 --> 00:20:06,280
N-au cum sã ne-ajute.
258
00:20:06,280 --> 00:20:09,240
Dacã vrem sã-l gãsim pe tata, trebuie
sã rezolvãm singuri problema.
259
00:20:11,640 --> 00:20:13,160
Pot sã vã ajut cu ceva, bãieþi?
260
00:20:13,640 --> 00:20:15,360
Nu, Domnule.
Plecãm imediat.
261
00:20:15,360 --> 00:20:17,560
Agent Mulder, agent Scully.
262
00:20:25,600 --> 00:20:28,040
- Pariez cã ea e.
- Da.
263
00:20:29,920 --> 00:20:31,600
- Tu eºti Amy?
- Da.
264
00:20:32,040 --> 00:20:34,800
Troy ne-a povestit despre tine.
Suntem unchii lui, Dean ºi Sammy.
265
00:20:35,040 --> 00:20:36,320
El nu mi-a spus nimic de voi.
266
00:20:36,880 --> 00:20:38,080
Aºa e Troy, ce sã-i faci...
267
00:20:38,120 --> 00:20:39,720
Nu prea venim aici.
Stãm în Modesto.
268
00:20:39,760 --> 00:20:43,480
ªi noi îl cãutãm,
de-asta îi luãm pe toþi la întrebãri.
269
00:20:43,680 --> 00:20:45,800
- Te simþi bine?
- Da.
270
00:20:46,000 --> 00:20:48,120
Ne rãspunzi ºi nouã
la câteva întrebãri?
271
00:20:49,160 --> 00:20:51,720
Vorbeam la telefon cu Troy.
Era în maºinã ºi venea spre casã.
272
00:20:51,720 --> 00:20:56,360
A spus cã mã sunã el imediat,
dar n-a mai sunat.
273
00:20:56,360 --> 00:20:58,840
A spus cumva vreo ciudãþenie
sau ceva ieºit din comun?
274
00:20:58,960 --> 00:21:01,680
Nu, nu-mi amintesc de aºa ceva.
275
00:21:03,080 --> 00:21:04,360
Îmi place colierul tãu.
276
00:21:07,000 --> 00:21:08,200
Troy mi l-a dãruit.
277
00:21:08,800 --> 00:21:12,560
În principiu, voiam sã-mi sperii pãrinþii
cu lucruri d-astea satanice.
278
00:21:14,960 --> 00:21:17,080
De fapt, e exact invers.
279
00:21:17,080 --> 00:21:19,720
Pentagrama te apãrã de Diavol.
280
00:21:19,800 --> 00:21:22,680
E foarte puternicã... mã rog,
dacã ºi crezi în aºa ceva.
281
00:21:22,840 --> 00:21:25,080
Mulþumesc, Dle. "Mistere Neelucidate".
282
00:21:25,320 --> 00:21:26,480
Uite cum stã treaba, Doamnelor...
283
00:21:26,480 --> 00:21:29,840
Felul în care a dispãrut Troy...
ceva nu e în regulã.
284
00:21:29,840 --> 00:21:31,840
Dacã auziþi ceva...
285
00:21:34,040 --> 00:21:34,920
Ce e?
286
00:21:35,600 --> 00:21:36,480
Pãi...
287
00:21:36,560 --> 00:21:39,360
Au dispãrut o grãmadã de tipi.
Lumea a început sã vorbeascã.
288
00:21:39,440 --> 00:21:40,560
Despre ce vorbesc?
289
00:21:44,200 --> 00:21:46,200
E un fel de basm local.
290
00:21:46,480 --> 00:21:50,920
Cu câteva zeci de ani în urmã, o tipã
a fost ucisã în apropiere de Centennial.
291
00:21:51,480 --> 00:21:54,040
Se pare cã e încã aici.
292
00:21:54,400 --> 00:21:57,640
Face autostopul,
iar cel care o ia în maºinã...
293
00:21:57,640 --> 00:22:00,680
ei bine, dispare pentru totdeauna.
294
00:22:17,080 --> 00:22:18,840
- Lasã-mã ºi pe mine sã-ncerc.
- Mã descurc ºi singur.
295
00:22:20,160 --> 00:22:20,960
Frate...
296
00:22:22,440 --> 00:22:24,480
eºti disperat sã le faci tu pe toate.
297
00:22:25,200 --> 00:22:27,200
Spiritele furioase apar în urma
unor morþi violente, corect?
298
00:22:27,200 --> 00:22:28,360
Corect.
299
00:22:28,440 --> 00:22:30,160
Poate cã nu e vorba de-o crimã.
300
00:22:37,760 --> 00:22:41,040
În 1981, Constance Welch, în vârstã de
24 de ani, a sãrit de pe podul Sylvania
301
00:22:41,040 --> 00:22:43,400
ºi s-a înecat în râu.
302
00:22:43,440 --> 00:22:45,120
- Scrie ºi de ce s-a aruncat?
- Da.
303
00:22:45,520 --> 00:22:46,600
Anume?
304
00:22:46,760 --> 00:22:49,000
Sunase la Urgenþe cu o orã
înainte de a se sinucide.
305
00:22:49,080 --> 00:22:52,080
ªi-a lãsat copiii singuri în baie.
N-a lipsit decât un minut,
306
00:22:52,080 --> 00:22:54,480
dar, când s-a întors,
niciunul din ei nu mai respira.
307
00:22:55,120 --> 00:22:56,960
Muriserã amândoi.
308
00:22:57,040 --> 00:22:59,520
"Copiii noºtri se prãpãdiserã,
iar Constance n-a rezistat tragediei",
309
00:22:59,520 --> 00:23:01,080
a declarat soþul sãu,
Joseph Welch.
310
00:23:02,760 --> 00:23:04,800
Podul ãsta þi se pare cunoscut?
311
00:23:09,600 --> 00:23:12,480
Aºadar, aici s-a apucat Constance
sã facã pe lebãda-n picaj...
312
00:23:12,760 --> 00:23:14,520
Crezi cã tata a trecut pe-aici?
313
00:23:15,280 --> 00:23:17,880
Pãi... urmãrea povestea asta,
iar noi îl urmãrim pe el.
314
00:23:19,240 --> 00:23:20,520
Bun... acum ce facem?
315
00:23:21,480 --> 00:23:23,920
"Sãpãm" pânã dãm de el.
E posibil sã dureze un pic.
316
00:23:24,120 --> 00:23:26,520
Dean, ºtii bine cã
trebuie sã mã întorc pânã...
317
00:23:26,520 --> 00:23:30,360
Pânã luni, aºa e.
Atunci e interviul ãla.
318
00:23:30,400 --> 00:23:31,920
- Exact.
- Mda... uitasem.
319
00:23:32,560 --> 00:23:34,320
Tu chiar ai de gând sã te-ntorci...
320
00:23:35,280 --> 00:23:38,960
Crezi cã o sã poþi sã devii un avocat de
rând, sã te-nsori cu fata visurilor tale?
321
00:23:39,040 --> 00:23:40,120
Poate. De ce nu?
322
00:23:40,320 --> 00:23:43,560
Jessica ºtie adevãrul despre tine?
ªtie ce-ai fost nevoit sã faci?
323
00:23:43,760 --> 00:23:45,440
Nu, ºi nici n-o sã afle.
324
00:23:46,280 --> 00:23:47,600
Sãnãtoasã mentalitate mai ai...
325
00:23:47,880 --> 00:23:50,080
Poþi sã te prefaci cât vrei, Sammy,
dar, mai devreme sau mai târziu,
326
00:23:50,120 --> 00:23:52,240
o sã trebuiascã sã recunoºti
cine eºti, de fapt.
327
00:23:52,640 --> 00:23:53,360
Cine, adicã?
328
00:23:53,360 --> 00:23:54,800
- Unul ca noi.
- Nu!
329
00:23:54,920 --> 00:23:57,360
Nu sunt ca tine.
Nu vreau sã trãiesc aºa.
330
00:23:57,400 --> 00:24:01,320
- Trebuie sã-þi asumi responsabilitatea.
- Faþã de tata sau de cruciada asta?
331
00:24:01,680 --> 00:24:04,600
Dacã n-am fi avut poze,
nici n-aº fi ºtiut cum arãta mama.
332
00:24:05,000 --> 00:24:06,320
Ce mai conteazã?
333
00:24:06,560 --> 00:24:08,600
Chiar dacã gãsim creatura
care a omorât-o,
334
00:24:09,360 --> 00:24:12,040
mama s-a dus
ºi nu se mai întoarce.
335
00:24:18,040 --> 00:24:20,280
Nu vorbi aºa despre ea.
336
00:24:29,080 --> 00:24:30,000
Sam!
337
00:24:42,280 --> 00:24:44,000
- Unde-a dispãrut?
- Habar n-am.
338
00:24:48,200 --> 00:24:49,720
Ce mã-sa...
339
00:24:50,040 --> 00:24:51,800
Cine-i la volan?
340
00:24:59,040 --> 00:25:01,800
Fugi, Dean!
Mai repede!
341
00:25:25,860 --> 00:25:26,660
Dean!
342
00:25:28,020 --> 00:25:28,660
Dean!
343
00:25:31,380 --> 00:25:32,180
Ce vrei?
344
00:25:35,820 --> 00:25:37,900
Ai pãþit ceva?
345
00:25:38,780 --> 00:25:40,700
Mã simt demenþial de bine.
346
00:25:45,380 --> 00:25:46,660
Maºina a pãþit ceva?
347
00:25:46,860 --> 00:25:49,340
Nu... orice i-ar fi fãcut,
pare a fi în regulã.
348
00:25:49,580 --> 00:25:51,620
"Bucãþica" de Constance...
târâtura naibii!
349
00:25:51,860 --> 00:25:54,500
În mod sigur nu i-a plãcut
sã ne vadã prin zonã.
350
00:25:56,380 --> 00:25:58,580
Încotro ne îndreptãm, geniule?
351
00:26:03,820 --> 00:26:05,340
Miroºi ca o hazna.
352
00:26:08,220 --> 00:26:09,420
O camerã, vã rog.
353
00:26:13,100 --> 00:26:14,940
Organizaþi o reuniune de familie?
354
00:26:15,220 --> 00:26:15,860
Cum adicã?
355
00:26:16,180 --> 00:26:20,420
Celãlalt tip pe nume Aframian, Bert...
a închiriat o camerã pe toatã luna.
356
00:26:38,300 --> 00:26:39,660
Mãi, sã fie!
357
00:26:49,820 --> 00:26:52,300
Nu cred c-a mai fost pe-aici de mult...
de cel puþin douã zile.
358
00:26:54,380 --> 00:26:56,900
Sare, cochilii rare
de melc de mare...
359
00:26:57,340 --> 00:27:00,940
era îngrijorat de creatura
care-ar fi putut sã intre.
360
00:27:03,820 --> 00:27:04,900
Ce indicii avem?
361
00:27:05,340 --> 00:27:07,860
Victimele de pe autostrada Centennial.
362
00:27:09,340 --> 00:27:10,620
Nu-nþeleg.
363
00:27:11,140 --> 00:27:14,900
Bãrbaþi de tipuri diferite, cu slujbe
ºi vârste diferite, de etnii diferite...
364
00:27:15,580 --> 00:27:17,260
Întotdeauna existã o legãturã,
nu-i aºa?
365
00:27:18,060 --> 00:27:19,420
Ce-au în comun toþi tipii ãºtia?
366
00:27:33,940 --> 00:27:35,220
Tata s-a prins.
367
00:27:35,460 --> 00:27:36,660
Adicã?
368
00:27:36,740 --> 00:27:38,700
A gãsit acelaºi articol
peste care am dat ºi noi.
369
00:27:38,700 --> 00:27:41,980
Constance Welch...
ea e "femeia în alb" pe care-o cãutãm.
370
00:27:44,820 --> 00:27:46,260
Bine cã sunteþi voi deºtepþi...
371
00:27:46,540 --> 00:27:49,780
Dacã aveam de-a face cu o "femeie în alb",
tata i-ar fi gãsit corpul ºi l-ar fi ars.
372
00:27:49,940 --> 00:27:51,500
Cred cã are un alt punct slab.
373
00:27:51,980 --> 00:27:54,420
Nu cred. Tata n-ar fi riscat.
Ar fi dezgropat-o imediat.
374
00:27:54,460 --> 00:27:57,900
- Au scris ºi unde a fost îngropatã?
- Nu, nu pare.
375
00:27:58,420 --> 00:28:00,500
În locul tatei, m-aº fi dus
sã-l întreb pe soþul ei.
376
00:28:00,940 --> 00:28:02,700
Asta dacã mai trãieºte...
377
00:28:08,420 --> 00:28:11,420
În cazul ãsta, aflã-i adresa.
Eu mã duc sã mã spãl.
378
00:28:11,860 --> 00:28:16,580
Auzi, Dean... ce-am spus mai devreme
despre mama ºi tata... îmi pare rãu.
379
00:28:17,340 --> 00:28:19,580
Terminã cu momentele
astea siropoase!
380
00:28:19,860 --> 00:28:21,580
Bine... nesimþitule.
381
00:28:22,660 --> 00:28:24,260
Târfã masculinã ce eºti...
382
00:28:40,140 --> 00:28:43,420
<i>Bunã! Eu sunt.
E ora 10:20...</i>
383
00:28:43,900 --> 00:28:47,940
Mor de foame, frate. Mã duc sã mãnânc
ceva la cârciuma de peste drum.
384
00:28:47,940 --> 00:28:50,020
- Vrei ceva?
- Nu.
385
00:28:50,060 --> 00:28:51,940
Face cinste Aframian!
386
00:29:08,060 --> 00:29:10,500
<i>Vino repede acasã, da?
Te iubesc.</i>
387
00:29:13,220 --> 00:29:15,260
- Ce e?
- Poliþaii, frate. Tai-o.
388
00:29:15,700 --> 00:29:17,060
ªi tu?
389
00:29:17,300 --> 00:29:19,420
<i>Pe mine m-au vãzut deja.
Du-te ºi cautã-l pe tata.</i>
390
00:29:21,300 --> 00:29:22,460
E vreo problemã, D-lor. poliþiºti?
391
00:29:22,620 --> 00:29:23,820
Unde þi-e partenerul?
392
00:29:24,060 --> 00:29:26,020
Partenerul? Care partener?
393
00:29:33,140 --> 00:29:36,620
Ai pretins cã eºti ºerif federal,
ai folosit cãrþi de credit false...
394
00:29:36,860 --> 00:29:38,620
E ceva adevãrat la tine?
395
00:29:38,780 --> 00:29:40,700
Da. Sfârcurile.
396
00:29:41,500 --> 00:29:45,780
Ai dreptul sã nu spui nimic. Tot ce spui
va fi folosit împotriva ta la proces.
397
00:29:48,300 --> 00:29:50,380
Ne spui ºi nouã
numele tãu adevãrat?
398
00:29:50,740 --> 00:29:53,860
V-am spus deja.
Mã cheamã Nugent, Ted Nugent.
399
00:29:55,940 --> 00:29:58,820
Nu cred cã-þi dai seama
în ce belea ai intrat.
400
00:29:58,820 --> 00:30:03,020
Una gen "comportament indecent"
sau una gen "tulburarea liniºtii publice"?
401
00:30:03,340 --> 00:30:05,980
Pe peretele camerei tale s-au gãsit
pozele a 10 persoane dispãrute,
402
00:30:06,380 --> 00:30:09,180
plus o grãmadã
de porcãrii satanice.
403
00:30:09,540 --> 00:30:11,420
Bãiete, declar oficial
cã eºti suspect.
404
00:30:11,540 --> 00:30:15,380
Logic... doar aveam 3 ani în 1982,
când a dispãrut prima persoanã.
405
00:30:15,900 --> 00:30:18,700
ªtiu cã nu lucrezi singur, cã eºti
în cârdãºie cu un tip mai bãtrân.
406
00:30:19,420 --> 00:30:21,340
Poate cã el a început
toatã tãrãºenia asta.
407
00:30:22,940 --> 00:30:25,060
Ia spune, Dean...
408
00:30:27,340 --> 00:30:28,620
ãsta e al lui?
409
00:30:35,500 --> 00:30:36,940
Mã gândeam eu
cã aºa te cheamã.
410
00:30:38,500 --> 00:30:39,980
Vezi tu... am rãsfoit carneþelul,
411
00:30:39,980 --> 00:30:43,420
ºi singurul lucru pe care l-am gãsit
a fost nebunie mare cât roata carului,
412
00:30:44,980 --> 00:30:46,620
dar am gãsit ºi asta.
413
00:30:47,660 --> 00:30:53,100
Aflã cã o sã stai aici pânã când
o sã-mi spui ce-nseamnã asta.
414
00:31:04,900 --> 00:31:07,900
- Bunã! Sunteþi Dl. Joseph Welch?
- Da.
415
00:31:08,740 --> 00:31:10,420
Da, e mai în vârstã,
dar îl recunosc.
416
00:31:10,500 --> 00:31:13,740
A trecut pe-aici acum patru zile.
Spunea cã e reporter.
417
00:31:14,060 --> 00:31:16,460
Aºa este. Lucrãm împreunã
la un articol.
418
00:31:17,620 --> 00:31:21,500
Dupã ce întrebãri mi-a pus... nu-nþeleg
la ce nebunie de articol lucraþi.
419
00:31:21,580 --> 00:31:23,340
Despre rãposata Dvs. soþie,
Constance.
420
00:31:24,260 --> 00:31:25,940
M-a întrebat
unde-am îngropat-o.
421
00:31:26,740 --> 00:31:28,300
Chiar, unde aþi îngropat-o?
422
00:31:28,860 --> 00:31:30,340
Ce-ai, mãi? Chiar trebuie
sã repet?
423
00:31:30,620 --> 00:31:32,860
Nu vã supãraþi, dar
aº dori sã verific afirmaþiile.
424
00:31:35,380 --> 00:31:38,660
În spatele fostei noastre case
din Breckenridge.
425
00:31:39,220 --> 00:31:40,740
De ce v-aþi mutat?
426
00:31:42,100 --> 00:31:45,380
Doar nu era sã stau în casa
în care îmi muriserã copiii!
427
00:31:47,980 --> 00:31:49,980
V-aþi recãsãtorit cumva,
Dle. Welch?
428
00:31:50,100 --> 00:31:53,580
Nici gând. Constance
a fost iubirea vieþii mele,
429
00:31:55,100 --> 00:31:56,860
cea mai frumoasã femeie
pe care-am vãzut-o vreodatã.
430
00:31:57,060 --> 00:31:58,460
Aveaþi o cãsnicie fericitã, nu?
431
00:32:01,820 --> 00:32:02,580
Cu siguranþã.
432
00:32:05,540 --> 00:32:08,140
Mi-e suficient.
Vã mulþumesc pentru timpul acordat.
433
00:32:18,300 --> 00:32:21,020
ªtiþi ce este
o "femeie în alb", Dle. Welch?
434
00:32:21,220 --> 00:32:22,300
Ce anume?
435
00:32:22,340 --> 00:32:25,380
O "femeie în alb"
sau o "bocitoare".
436
00:32:26,380 --> 00:32:27,500
E o poveste cu fantome.
437
00:32:27,540 --> 00:32:30,700
De fapt, e un fenomen.
438
00:32:30,980 --> 00:32:34,300
Sunt spirite. Au fost zãrite
vreme de multe secole,
439
00:32:34,660 --> 00:32:38,700
în zeci de locuri în Hawaii ºi Mexic,
iar, de curând, în Arizona ºi Indiana.
440
00:32:38,740 --> 00:32:40,540
Vã daþi seama cã e vorba
de femei diferite,
441
00:32:40,820 --> 00:32:42,620
dar povestea lor e similarã.
442
00:32:43,500 --> 00:32:46,540
Nu prea mã intereseazã
aberaþiile tale, bãiete.
443
00:32:46,700 --> 00:32:50,380
Vedeþi Dvs... pe vremea când trãiau,
soþii lor le înºelau.
444
00:32:51,260 --> 00:32:53,540
În timpul unor crize
de nebunie temporarã...
445
00:32:53,580 --> 00:32:55,580
aceste femei ºi-au ucis proprii copii.
446
00:32:57,180 --> 00:33:00,380
Odatã ce ºi-au dat seama ce-au fãcut,
s-au sinucis.
447
00:33:00,660 --> 00:33:02,340
Spiritele lor au fost blestemate
448
00:33:02,660 --> 00:33:04,620
sã umble pe drumuri lãturalnice,
pe poteci,
449
00:33:04,940 --> 00:33:07,860
ºi, când gãsesc un bãrbat
necredincios, sã-l omoare,
450
00:33:08,300 --> 00:33:09,940
iar acel bãrbat
va dispãrea fãrã urmã.
451
00:33:11,540 --> 00:33:12,940
Crezi cã...
452
00:33:14,060 --> 00:33:17,580
crezi cã ºi Constance
a devenit aºa,
453
00:33:18,180 --> 00:33:19,300
deºteptul pãmântului?
454
00:33:19,900 --> 00:33:21,740
Dvs. sã-mi spuneþi.
455
00:33:24,260 --> 00:33:28,540
Da, e posibil...
e posibil sã fi greºit ºi eu,
456
00:33:29,100 --> 00:33:30,700
dar, indiferent ce-aº fi fãcut,
457
00:33:31,380 --> 00:33:34,020
Constance nu ºi-ar fi ucis niciodatã
proprii copii.
458
00:33:35,380 --> 00:33:37,380
Pleacã naibii de-aici...
459
00:33:37,820 --> 00:33:39,340
ºi sã nu te mai întorci!
460
00:33:54,180 --> 00:33:56,060
De câte ori trebuie sã repet?
461
00:33:56,300 --> 00:33:57,820
E cifrul de la vestiarul meu
din liceu.
462
00:33:58,260 --> 00:33:59,860
Vrei sã stãm aici
toatã noaptea?
463
00:33:59,940 --> 00:34:02,900
Am primit un apel de urgenþã. S-au auzit
focuri de armã pe str. Whiteford.
464
00:34:04,780 --> 00:34:06,220
Vrei sã mergi la toaletã?
465
00:34:06,820 --> 00:34:07,740
Nu.
466
00:34:07,780 --> 00:34:09,260
Bine.
467
00:34:56,740 --> 00:34:59,780
Dai telefoane la Urgenþã, Sammy?
Cam ilegal...
468
00:35:00,060 --> 00:35:00,780
Cu plãcere.
469
00:35:00,900 --> 00:35:02,100
<i>Trebuie sã vorbim.</i>
470
00:35:02,220 --> 00:35:04,820
Nu zãu... aflã cã
soþul a înºelat-o.
471
00:35:04,940 --> 00:35:06,540
Avem de-a face
cu o "femeie în alb".
472
00:35:06,620 --> 00:35:09,100
<i>E îngropatã în spatele fostei lor case.
Ar trebui sã mergem acolo ºi sã...</i>
473
00:35:09,100 --> 00:35:10,260
Vrei sã taci din gurã o clipã,
Sammy?
474
00:35:10,300 --> 00:35:12,340
<i>Nu-mi dau seama de ce
tata nu i-a ars oasele pânã acum.</i>
475
00:35:12,540 --> 00:35:14,860
<i>Asta încerc sã-þi spun.
A plecat.</i>
476
00:35:15,260 --> 00:35:16,300
Tata a pãrãsit Jericho.
477
00:35:16,340 --> 00:35:18,100
Poftim?!
De unde ºtii?
478
00:35:18,900 --> 00:35:19,660
Am fãcut rost
de jurnalul lui.
479
00:35:19,860 --> 00:35:21,380
N-ar pleca nicãieri fãrã el.
480
00:35:21,580 --> 00:35:22,620
Ei bine, de data asta
a fãcut-o.
481
00:35:22,700 --> 00:35:23,420
Ce scrie acolo?
482
00:35:23,420 --> 00:35:26,420
Aceleaºi tâmpenii din trupele de elitã
pe care ni le lãsa sã ºtim unde e.
483
00:35:26,460 --> 00:35:28,220
Coordonate...
ce indicã?
484
00:35:28,220 --> 00:35:29,340
Nu sunt sigur.
485
00:35:29,340 --> 00:35:32,420
<i>Nu înþeleg. Ce-ar putea fi
atât de important</i>
486
00:35:32,420 --> 00:35:33,860
<i>încât sã-l facã pe tata sã plece
în mijlocul unei "vânãtori"?</i>
487
00:35:33,900 --> 00:35:35,580
Ce naiba se-ntâmplã, Dean?
488
00:35:38,900 --> 00:35:40,220
Sam! Sam!
489
00:35:46,380 --> 00:35:47,740
Du-mã acasã.
490
00:35:53,360 --> 00:35:55,480
Du-mã acasã.
491
00:35:57,240 --> 00:35:58,000
Nu.
492
00:36:37,160 --> 00:36:38,360
Nu fã asta.
493
00:36:40,840 --> 00:36:42,400
Nu pot sã mã întorc acasã...
494
00:36:45,320 --> 00:36:47,040
Þi-e fricã sã te duci acasã.
495
00:36:53,800 --> 00:36:54,800
Þine-mã în braþe.
496
00:36:55,840 --> 00:36:58,200
Mi-e tare frig.
497
00:36:58,600 --> 00:37:02,440
Nu poþi sã mã omori.
Nu sunt necredincios.
498
00:37:02,640 --> 00:37:04,400
N-am fost niciodatã.
499
00:37:05,560 --> 00:37:06,560
O sã fii.
500
00:37:09,080 --> 00:37:10,720
Þine-mã în braþe...
501
00:37:49,360 --> 00:37:51,320
Te duc acasã!
502
00:37:53,000 --> 00:37:53,560
Sam!
503
00:38:04,200 --> 00:38:05,880
- Sam!
- Aici sunt!
504
00:38:05,920 --> 00:38:07,040
Ai pãþit ceva?
505
00:38:07,680 --> 00:38:09,000
Cred cã nu...
506
00:38:09,080 --> 00:38:11,120
- Poþi sã mergi?
- Da. Ajutã-mã.
507
00:39:10,000 --> 00:39:12,080
Ai venit acasã,
la noi, mami!
508
00:39:48,640 --> 00:39:50,520
Se pare cã aici
ºi-a înecat copiii.
509
00:39:52,120 --> 00:39:54,120
De-asta nu putea
sã se întoarcã acasã...
510
00:39:55,240 --> 00:39:56,920
Îi era fricã
sã dea ochii cu ei.
511
00:39:58,160 --> 00:39:59,640
I-ai gãsit punctul slab.
512
00:40:00,120 --> 00:40:01,920
Bravo, Sammy.
513
00:40:03,800 --> 00:40:05,880
Nu pot sã spun acelaºi lucru
ºi despre tine.
514
00:40:06,000 --> 00:40:08,200
Ce naiba te-a apucat de-ai început
s-o împuºti pe Casper în cap, bezmeticule?
515
00:40:08,280 --> 00:40:10,680
Alo! Þi-am salvat pielea, nu?
516
00:40:11,560 --> 00:40:13,080
Vreau sã-þi mai spun un lucru.
517
00:40:13,080 --> 00:40:17,120
Dacã mi-ai stricat maºina...
o sã te omor.
518
00:40:29,900 --> 00:40:33,020
Bun... tata e aici,
în Two Guns, Arizona,
519
00:40:33,020 --> 00:40:34,660
un orãºel-fantomã
de pe Autostrada 66.
520
00:40:34,780 --> 00:40:36,740
Sunã de-a dreptul fermecãtor!
Cât e pânã acolo?
521
00:40:36,820 --> 00:40:38,580
Cam o mie de kilometri.
522
00:40:39,260 --> 00:40:41,500
Ajungem pânã dimineaþã,
dacã facem cu rândul.
523
00:40:43,300 --> 00:40:44,820
Dean...
524
00:40:47,300 --> 00:40:48,260
Nu vii.
525
00:40:48,420 --> 00:40:50,740
Am un interviu peste 10 ore.
Trebuie sã fiu acolo.
526
00:40:55,340 --> 00:40:59,300
Mã rog... cum vrei.
O sã te duc acasã.
527
00:41:19,060 --> 00:41:20,460
Dacã-l gãseºti,
îmi dai ºi mie un telefon?
528
00:41:23,380 --> 00:41:25,020
Poate ne mai vedem ºi noi...
529
00:41:25,300 --> 00:41:26,700
Bine.
530
00:41:29,980 --> 00:41:30,740
Sam!
531
00:41:34,620 --> 00:41:36,700
Am fãcut o echipã grozavã.
532
00:41:37,500 --> 00:41:38,740
Aºa e.
533
00:41:56,540 --> 00:41:57,380
Jess!
534
00:41:59,180 --> 00:42:00,260
Eºti acasã?
535
00:42:06,080 --> 00:42:08,000
<i>Mi-a fost dor de tine!
Te iubesc!</i>
536
00:42:39,160 --> 00:42:40,080
No!
537
00:42:42,880 --> 00:42:43,840
Sam!
538
00:42:43,840 --> 00:42:44,600
Jess!
539
00:42:46,280 --> 00:42:47,720
Sam! Sam!
540
00:42:48,920 --> 00:42:50,080
Nu! Nu!
541
00:42:50,080 --> 00:42:51,520
Trebuie sã ieºim de-aici!
542
00:42:51,520 --> 00:42:54,160
Jess! Jess!
Nu!
543
00:43:38,280 --> 00:43:39,920
Hai, c-avem treabã.
544
00:43:40,080 --> 00:43:42,960
<b>Traducerea ºi adaptarea: baltzatu</b>
545
00:43:47,760 --> 00:43:49,680
<i>transcript: Raceman
synchro: Grower</i>
546
00:43:50,160 --> 00:43:52,080
<i>http://www.forom.com</i>