Sunteți pe pagina 1din 2

S.C.

……………………………………………
Nr. pagină ......

REGISTRUL NUMERELOR DE INVENTAR

Nr. de Codul de Denumirea mijlocului fix şi caracteristici Valoarea de


Locul unde se află Alte menţiuni
inventar clasificare tehnice inventar

1 2 3 4 5 6

14-2-1
Întocmit, Verificat,