Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa nr. 3 la OMEdC nr. 4947/2308.

2006

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC
Clasa a XII-a
Aria curriculară Tehnologii
Domeniul: Agricultură
Calificarea: Tehnician în agroturism
Cultură de specialitate şi instruire practică săptămânală.

Modulul I. Tehnologii specifice de cultivare a plantelor


Total ore / an: 105
din care: laborator tehnologic 72
instruire practică -

Modulul II. Tehnologii specifice de creştere a animalelor


Total ore / an: 99
din care: laborator tehnologic 66
instruire practică -

Modulul III. Marketing în agroturism


Total ore / an: 51
din care: laborator tehnologic 18
instruire practică -

Modulul IV. Planificarea şi finanţarea afacerii în agroturism


Total ore / an: 75
din care: laborator tehnologic 42
instruire practică -

Total ore / an: 10 ore / săptămână x 33 săptămâni = 330 ore

Stagii de pregătire practică 120 ore

Modulul V. Igiena şi securitatea muncii în agroturism


Total ore / an: 30
din care: laborator tehnologic 30
instruire practică -

Modulul VI. Tradiţii şi manifestaţii în spaţiul rural


Total ore / an: 90
din care: laborator tehnologic 90
instruire practică -

Total ore strategii de practică: 30 ore / săptămână x 4 săptămâni = 120 ore

Curriculum în dezvoltare locală 132 ore

Modulul VII. Construcţii şi amenajări în agroturism


Total ore / an: 132
din care: laborator tehnologic 66
instruire practică -

Total ore CDL: 4 ore / săptămână x 33 săptămâni = 132 ore


TOTAL GENERAL: 582 ore / an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC
Clasa a XIII-a
Aria curriculară Tehnologii
Domeniul: Agricultură
Calificarea: Tehnician în agroturism
Cultură de specialitate şi instruire practică săptămânală
Modulul I. Management şi legislaţie în agroturism
Total ore / an: 85
din care: laborator tehnologic 54
instruire practică -
Modulul II. Gestiune şi evidenţă economică
Total ore / an: 91
din care: laborator tehnologic 60
instruire practică -
Modulul III. Dezvoltarea durabilă în agroturism
Total ore / an: 85
din care: laborator tehnologic 54
instruire practică -
Modulul IV. Conservarea şi protecţia mediului
Total ore / an: 49
din care: laborator tehnologic 18
instruire practică -
Total ore / an: 10 ore / săptămână x 31 săptămâni = 310 ore
Stagii de pregătire practică
Modulul V. Valorificarea produselor şi serviciilor prin agroturism
Total ore / an: 72
din care: laborator tehnologic 72
instruire practică -
Modulul VI. Administrarea unităţii agroturistice
Total ore / an: 78
din care: laborator tehnologic 78
instruire practică -
Total ore strategii de practică: 30 ore / săptămână x 5 săptămâni / an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare locală


Modulul VII. Managementul calităţii în agroturism
Total ore / an: 62
din care: laborator tehnologic 31
instruire practică -
Modulul VIII. Structura profesiei şi etica profesională în agroturism
Total ore / an: 62
din care: laborator tehnologic 31
instruire practică -
Total ore CDL: 4 ore / săptămână x 31 săptămâni = 124 ore

TOTAL GENERAL: 584 ore / an