Sunteți pe pagina 1din 23

Capitolul I  

Obiectul si importanta dreptului roman 

1 . Obiectul dreptului privat roman 

(1) 

Text opera legislative a lui Iustinian  

“ Juris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia “ 

=Jurisprudenta este cunoasterea lucrurilor divine si umane, stiinta a ceea ce este drept si nedrept 

Ulpian principiile dreptului 

“Juris praecepta sunt haec : honeste vivere, alterum non  laedere, suum quique tribuere “ 

=Principiile dreptului sunt :  a trai in mod onorabil, a nu vatama pe altul, a da fiecaruia ce este al sau “ 

Ulpian despre dreptul public si privat 

“Publicum Ius est quod ad statum rei romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem “ 

=Dreptul public este acela care se refera la organizarea statului roman , iar dreptul privat este acela  care se refera 
la interesele fiecaruia . 

3. Diviziunile dreptului roman  

 (6) 

“ius civile “ = dreptul civil  

“ ius gentium “  dreptul gintilor 

“ ius natural “  = dreptul natural 

Capitolul II  

Istoria sociala si politica  a Romei 

(1) 

“Comitia curiata “ = adunarea patricienilor 

 “ comitia centuriata “  = comisia centuriilor ( dupa avere si patricieni si plebei )  

“Pontifi”= preoti  pagani romani 

“Proles”= proletari ; cei ce avau singura avere copiii 

“Comitia tributa” = comitia pe cartiere , triburi 

“Concilium plebis“ = consiliul plebei 

“Imperium” =drept de comanda 

“potestas”= dreptul de a administra 
“Trbunatul “ =adunare a poprului care avea inclusi 5 tribuni plebei cu drept de “ Veto “ 

Consul,pretor , dictator = magistrati cu imperium  

censor , questor, edili curuli= magistrati cu potestas 

“iurisdictia contentiosa” = jurisdictie contencioasa, cu interese divergente 

“iurisdictia gratiosa”= “iurisdictia voluntaria”=jurisdictie cu interese convergente  

“Restitutio in integrum”=procedeu administrative care desfiinta actul juridic pagubitor pentru 
reclamant , a.i. partile erau puse in situatia anterioara incheierii acelui act . 

“provocatio” = procedura apelului  

IZVOARELE DREPTULUI ROMAN 
 “Ius ”= drept 

“Fas”=religie 

“uti rogas “= cuvinte pronuntate in adunarile populare pentru aprobarea unei legi 

“antique”  = cuvinte pronuntate in adunarile populare pentru neaprobarea unei legi 

Gaius afirma despre lege ca este : 

 “quod populus romanus iubet atque constituit “ = 

 “ ceea ce poporul roman decide si hotaraste “ 

(7) Structura Legii 

“Prescriptio” “Rogatio” “Sanctio” , partile componente ale legii 

Prescriptio cuprinde : Numele magistratului , comisiile in care a fost votata legea , data votarii, 
ordinea votarii in cadrul comnitiilor 

Rogatio cuprinde textul legii , dupa caz impartit in capitol si paragrafe 

Sanctio cuprindea consecintele ce decurg din incalcarea dispozitiilor cuprinse in rogatio 

(8) Legea celor XII table 

“decemvirii legibus scribundis “ = cei zece barbati care au scris Legea celor XII table 

“Carmen necesarium” =”lectie obligatorie pentru elevi” memorarea legii celor XII table  conform  
spuselor  lui Cicero chiar si la 400 de ani dupa intrarea in vigoare . 

(9) Magistratii romani 

“Ius edicendi” = drept de a edicta  

“Album”, tablitele vopsite in alb si puse in forum ale edictelor praetorilor 

“Edicta perpetua” =edict perpetuu 
“Edicta repentina” = edict ocazional 

“Edictum vetus” sau “translaticium” =  partea veche a edictului 

“Pars nova”= partea noua a edictului 

(11) Raportul dintre Dreptul civil si Dreptul pretorian 

Digeste – definitia dreptului praetorian in raport cu dreptul civil 

“Ius praetorum est quod praetores introduxierent, adjuvandi , vell suplendi, vell corigendi iuris 
civilian gratia, propter utilitatem publicam.” 

=Dreptul praetorian este acela care a fost stabilit de pretor pentru a veni in ajutorul, a‐l corecta si 
suplini conform binelui public.  

Marcianus afirma ca : 

“nam et ipsum ius honorarium viva vox est iuris civilis “  

=Dreptul praetorian este vocea vie a dreptului civil 

(14) Jurisprudenta laica in epoca veche 

Cicero spunea: 

“domus iurisconsulti totius oraculum civitatis “= 

=Locuinta jurisconsultului este oracolul intregii cetati 

“respondere”= consultatii oferite in forum in legatura cu felurite cauze 

“Cavere “= consultatii oferite in legatur cu forma actelor juridice 

“Agere”= indrumarile date judecatorilor cu privire la felul in care trebuia condus un proces 

“Actio de dolo”= actiunea de dol creata de Aqujilius Gallus, contemporan si prieten cu Cicero 

(16) Lucrarile Jurisconsultilor clasici 

“Liber singularis “ si “ius civile” sunt lucrarile jurisconsultului Mucius Scaevola 

“Libri tres Iuris civilis” este lucrarea lui Masurius Sabinus 

“Liber singularis enchiridia” lucrarea lui Pomponius despre jurisprudenta veche 

“primus omnium” primul dintre toti 

“Questiones” si “ Responsa” lucrari ale lui Papinian 

“Libri ad edictum” si “ Libri ad Sabinum” lucrari ale lui Iulius Paulus 

“Institutiones” lucrari ale lui Gaius si ale lui Ulpian  

“Sententiae” lucrari ale lui Papinian Paul si Ulpian 

“Digestele“ sunt lucrari ale lui Salvius Iulianus si Ulpius Marcelus  
(18) Ius publice respondendi 

“ ius respondendi ex auctioritate principis” = dreptul de a raspunde sub autoritatea principelui  

( 21 ) Senatusconsultele  

Senatusconsultele = “orationes”  imparatul sau un reprezentant al acestuia  citea in fata 
senatului anumite acte dupa care nici macar nu astepta votul senatului, care vota automat aceste noi 
acte normative, cu forta de lege, izvoare formale de  drept. 

(22) Constitutiunile imperiale 

“ constitutio principis est quod imperator decreto vel edicto vel epistula constituit “= ceea ce 
imparatul hotraraste prin decret edict sau scrisoare. Erau de 4 feluri  edicte, mandate ,  decrete , 
rescripte. 

“epistula” = scrisoare   ‐ una din formele rescripta 

“liber rescriptorum”= lucrare de sistemarizare a rescriptelor 

(27) Codul =(Codex) 

“ Codex repetitae praelectionis”= Codul Iustinian editia revazuta  

(31) Opera legislative a lui Iustinian 

“Corpus iuris civilis”= Culegere de drept civil  

PROCEDURA CIVILA ROAMANA 

PROCEDURA LEGISACTIUNILOR 
( 2) Evolutia procedurii 

“In iure”=in fata magistratului 

“in iudicio”= in fata judecatorului 

(4) Justitia private 

“Vim vi repelere licet” = violent poate fi indepartata prin violent 

Legisactiuni de judecata 

“Sacramnetum”=pariu 

“Iudicis arbitrive postulatio”= cerere de arbitru judecator 

“Condictio”=somatie 

Legisactiuni de executrare 

“Manus iniecto”= actiunea mainii 

“Pignoris capio”= luarea de gaj 

(8) Procedura Legisactiunilor 
“ordo iudiciorum privatorum” = complexul de reguli care guverneaza desfasurarea procesului civil in 
doua faze 

Procedee de citare 

“In ius vocatio” = convocarea in fata magistratului 

“vadimonium extrajudiciar” = conventia  partilor de a se prezenta in justitie 

“Condictio”= somatie 

“Confesio in iure”=marturisire in instant 

“Confesus pro iudicati est”=cel ce a recunoscut este cel condamnat 

“Infitiato”=paratul neaga pretentiile reclamantului 

“ non defensio uti oprtet”= insufficient aparat 

“Do”= numeste judecatorul 

“Dico”=Cu titlul provizoriu atribuie bunul uneia din parti . 

“Addico”= Ratifica declaratia uneia din parti 

(13) Procedee de solutionare a unor litigii pe cale administrativa 

“Stipulationes pretoriae”= contracte verbale incheiate de parti din ordinal pretorului 

“Missio in possesionem”=trmiterea in posesia bunurilor paratului la refuzul citarii 

“Interdicta”= dispozitii prin care pretorul ordona partilor sa incheie sau nu un act juridic, simple sau 
duble. 

(14) Activitatea partilor 

“Litis contestation”= atestarea procesului cu scopul trecerii in faza a doua cu martori 

“Patronus causarum”= avocet pledant in favoare partii 

“Postmeridiam praesenti litem addicito” = Partea prezenta la amiaza castiga procesul 

(15) Judecatorul unic 

“Iudex unus”=judecator unic 

“Recuperatores”=judecatorii ce judecau in tribunalele cu nuamr impar de judecatori, in procese dintre 
cetateni si peregrini 

“Decemviri litibus iudicandis” = cei zece barabti care judeca 

“Centrumviri litibus iudicandis “= cei 100 barbati care judeca 

(16) Sacramentum  

“Sacramentum in rem”= actiune a legii (legisactiune) de revendicare a lucrului 
“Sacramentum in personam”= actiune a legii (legisactiune) de revendicare a creantei 

“Hunc ego hominem meum esse aio, ex iure quiritum, secundum suam causa, sicut dixi ecce ,tibi 
vindictam imposui ”= Acest sclav este al meu conform dreptului quiritilor, conform cu conditia sa 
juridica , dupa cum am spus, iata, am pus nuiaua pe tine. 

“Mittite ambo hominem”= lasati amandoi sclavul 

“Praedes litis et vindicarum”= garanti  

“Sponsio”=contract solemn in scopul iesiri din indiviziune 

“Trans Tiberim”= in strainatate ( peste tibru) 

Vindex  = persoana care in nume propriu contesta dreptul creditorului , un garant in favoarea 
debitorului. 

*********************************************************************************** 

Procedura Formulara 

1. notiuni introductive  
 Legea Aebutia 

 Legea Iuliae Judiciarae 

2.Formula 

Structura formulei 

Partiile principale  

 Intentio –afirmarea pretentilor reclamantului 

             Intentio certa‐ cand obiectul pretentiilor reclamantului era precis determinat 

             Intentio incerta‐cand dreptul reclamantului urma sa fie apreciat de judecator  

             Demonstratio – cauza juridica (izvorul) pretentilor reclamantului 

             Adiudicatio  

             Codemnatio –judecatorul era investit de catre pretor cu dreptul de  

                    A pronunta o sentinta de condamnare sau absolvire 
Caius Iulius iudex esto – numirea unui judecator  

Empti – actiunea care sanctiona vanzarea 

Partiile accesorii  

Pro actore ‐  prescriptiuni in sprijinul reclamantului 

Pro reo –prescriptiuni in sprijinul paratului 

Exemple de formula predate la curs

„Caius Iulius iudex esto. (numirea judecatorului)


Quod Aulus Agerius apud Numerium Negidium mensam argenteam deposuit
(demonstratio), qua de re agitur (intentio), quidquid ob eam rem
Numerium Negidium Aulo Agerio dare facere oportere (condemnatio)."

(„Caius Iulius sa fie judecator. In masura in care Aulus Agerius a


lasat in depozit la Numerius Negidius o masa de argint, despre care
afacere e vorba, orice sa faca sau sa dea Numerius Negidius lui Aulus
Agerius pentru acest lucru.")

Textul 2:

„Si paret Numerium Negidium Aulo Agerio X (se citeste: decem) milia
dare oportere (demonstratio), si in ea re (intentio) nihil dolo malo
Aulii Agerii factum si neque fiat (exceptio doli – asta e o parte a
formulei care nu aparea obligatoriu in cadrul acesteia), iudex
Numerium Negidium Aulo Agerio sestertium X milia condemnato, si non
paret absolvito (condemnatio)."

(„Daca se constata ca Numerius Negidius ii datoreaza lui Aulus


Agerius zece mii de sesterti si daca in aceasta afacere Aulus Agerius
nu a comis si nu comite niciun dol, judecatorul sa il condamne pe
Numerius Negidius sa ii plateasca lui Aulus Agerius zece mii de
sesterti, iar daca nu, sa il absolve.")

3.Desfaurarea procesului 

Faza in iure  

Mission possessioem 

Iusiurandum necessarium‐paratul jura ca nu datoreaza nimic  
In factum‐ o actiune noua creata de pretor   

Litis contestation – remiterea unei copii de pe formula sau  dictarea ei de catre 

Reclamant  paratului 

Ipso iure – de drept 

Exceptionis ope – introducerea unei exceptiuni in formula 

Translatio iudcii –modificarea formulei 

Faza in iudicio 

Post meridiem praesenti litem addicito–judecatorul astepta pana  la  

Amiaza ,dupa care in lipsa adversarului , da dreptate partii care s‐a  

Prezentat la proces 

   

    Reprezentarea in justitie 

    Nemo alieno nomine lege agere potest – nimeni nu va putea intenta in  

    Numele altuia o actiune a legii 

     Postulare pro alio – cei ce pledeaza pentru altii 

4.Actiuni 

Vindicatio – actiuni in dreptul clasic 

Petition       – actiuni in dreptul clasic 

Iudicium – actiuni in dreptul classic 

Categorii de actiuni 

In rem – sanctioneaza drepturi reale , care poarta asupra unor lucruri 

Summa divisio‐ divziunea actiunilor reale 

In personam  ‐sanctioneaza drepturi de creanta 

Erga omnes‐ opozabil fata de toti 

 Actiones civiles – actiuni civile 
Actiones honorariae – actiuni honoraria  

Actiones in factum ‐  actiuni cu privire la un fapt, 

Actiones privatae – actiuni private 

Actiones  poenales – actiuni penale 

Res persecutoaries  ‐actiuni persecutorii 

Actiones stricti iuris – actiuni de drept strict 

Actiones bonae fidei – actiunile de buna credinta 

Ex fide bona – potrivit cu buna credinta 

Iudicia arbitraria ‐  actiunile arbitrarii 

5.Efectele sentintei 

Forta eecutorie a sentintei 

Action udicati  

  

Executarea asupra bunurilor 

Venditio bonorum  

Magister bonorum  ‐stapan al bunurilor 

Emptor bonorum‐ cumparatorul bunurilor 

Distractio bonorum  

Forta juridica a sentintei 

Bis de aedem re ne sit action – o legisactiune nu poate  fi utilzata de doua ori  

Pentru  valorificarea aceluiasi drept 

Re  iudicata pro veritate accipitur ‐  lucrul judecat se considera adevarat 

*********************************************************************************** 
 

Procedura extraordinara 

1.Caracterele procedurii extraordinare 

Extra ordinem –in afara lui ordo  

Potentiores –proprietari ai unor intinse suprafete de teren 

2.Hotararea judecatoreasca  

 Ad ipsam rem ‐  condamnarea in natura 

 Manu militari ‐  

 
*********************************************************************************** 

1.Capacitate juridica 

Continutul personalitati

Caput                     ‐  Capacitate,personalitate

Status civitatis          ‐ cetatenia

Status libertatis         ‐ libertatea 

Status familiae         ‐ calitatea de sefi de familie 

Infans conceptus pro nato habetur quotiones de commodis euis agitur- copilul conceput e considera
nascut atunci cand e vorba de interesele sale

Hereditas iacens sustinet personam defuncti-sucesiunea jacenta sustine persoana defunctului

2.Sclavii

Trans Tiberim - peste hotare

Res – lucru

Contubernium- uniuni de fapt, fara consecinte juridice

Peculium

Dominus

3.Oamenii liberi
Drepturile cetatenilor romani

Ius commercii - dreptul de a incheia acte juridice potrivit dreptului roman

Ius connubii - dreptul de a incheia o casatorie valabila

Ius militiae- dreptul de a fi soldat in legiunile romane

Ius suffragii- dreptul de a alege

Ius honorum- dreptul de a alege

Numele cetateanului

Tria nomina Praenomen –determinativul prin care cetateanul se individualiza in societate

Nomen gentilicium- numele gintei

Cognomen - porecla

Marcus Tullius Marcu filius Cornelia tribu Cicero- marc este praenomen ,Tullius este nomen
gentilicium,cornelia este indicatiunea filiatiuni iar cicero

Legile de acordare a cetateniei

Legea Iulia si Plautia Papira

4.Dezrobitii

Formele derobirii

Vindicta - dezrobirea prin declaratie solemna in fata magistratului

Censu-dezrobirea prin recensamant

Testamento- dezrobirea prin testament

Conditia juridica a dezrobitilor

Bona - dreptul patronului de a dispune de bunurile dezrobitului

Obsequium- respectul pe care dezrobitul il datora patronului sau

Operae- serviciile pe care dezrobitul le datora patronului sau

Operae officiales- serviciile obisnuite pe care dezrobitul le datora patronului sau

Operae fabriles- serviciile care necesitau o pregatire deosebita , pe care dezrobitul le datora patronului
Legle de limitare a dezrobiriilor

Legea Aelia Sentia

Legea Fufia Canina

5.Oameni liberi cu o conditie speciala

Mancipium- puterea exercitata aupra fiului de familie cumparat

Addicti- debitorii insolvabili atribuiti creditoriilor sai

Iudicati- debitorii insolvabili atribuiti creditorilor sai in baza unei sentinte de

condamnare

Nexi-debitorii insolvabli care nu mai asteptau sa fie chemati in judecata

condamnati ci,din proprie initiativa incheiau un contract cu creditorul

si se obligau sa munceasca un numar de de zile in contul datoriei

Auctorati-oamenii liberi care se angajau ca gladiatori

Redempti ad hostibus-cei rascumparati de la dusmani

6.Colonii

Lex a maioribus constituta-lege mostenita din batrani

7.Familia romana

Pater familias-seful de familie

Manus- puterea exercitata de seful de familie asupra bunurilor si persoanelor

Patria potetas- puterea asupra asupra mostenitorilor

Dominica potetas – puterea asupra altor sclavi

Dominum – puterea asupra altor bunuri decat sclavii

sui iuris-cei ce nu se aflau sub puterea cuiva

alien iuris-cei aflati sub puterea sefului de familie

familia- familia

8.Puterea parinteasca

si pater filium ter venum duuit filius a pater liber esto- ???

iust vitae necisque- drept de viata si de moarte


filius familiae?

peculium castrense- dreptul soldatilor de a avea bunuri proprii(de fapt a fiilor de familie)

9.Casatoria

Conditiile de forma ale casatoriei

Confarreatio-rezervata patricienilor????

usus –coabitarea vreme de 1 an a viitorilor soti- se aplica la plebei

coemptio-autovanzare fictiva viitoarei sotii catre viitorului sot

pontifex maximus -???

farreus panis-paine speciala

deductio mulieris in domum mariti-la casatoria fara manus , se forma prin instalarea

femeii in casa barbatului

Conditiile de fond ale casatoriei

connubium –aptitudinea unei persoane de a se casatori

affectio marritalis - consimtamantul

Efectele casatoriei

loco sororis-la casatoria cu manus , sotia devine sora copiilor ei

10.Adoptiunea si legitimarea

In iure cesio – process fictiv??

Cedit in iure - cumparatorul in calitate de parat tace

Addico – magistratul ratifica declaratia reclamantului

12.Capitis deminutio

Capitis deminutio-desfintarea personalitatii

Capitis deminutio maxima- desemna pierderea tuturor elementelor personalitatii

Capitis deminutio media- -pierderea cetateniei romana

Capitis deminutio minima- pierderea drepturilor de familie

13.Persoana juridica
Corpora-persoana juridica

Universitas- persoana juridica

Ager publicus aerarium- patrimonial statului roman

Societates publicanorum- asociatiile de publicani

Collegia fabrorum- societati de meseriasi

Collegia tenuiorum- asociatiile de oameni saraci

14.Tutele si curatela

Vis ac potestas in capite libero ad tuendum eum qui propter aetatem sua sponte e defendere
nequit –o forta sau o putere asupra unei persoane libere pentru a o proteja pe acela care din cauza
varstei nu se poate apara singura

Ius liberorum-dezrobita cu 4 copii

Procedee de administrare a tutelei

Pupilul- copilul pus sub tutela

Negotiorum gestio- procedeu de administeare a bunurilor copilului mai mic de 7 ani

Auctoritatis interposito – procedeul de administrare a bunuriilor copilului mai mare de 7 ani

Infans –copilul mai mic de 7 ani

Curatela

Furiosus - nebunului

Prodigului - risipitor

Curator testmento non datur-curatela nu se poate institui prin testament

*********************************************************************************** 

BUNURI 

1)Clasificarea bunurilor: 

Res‐ bun, 

Pecunia – vite, 
Familiae (famulus) – sclav, 

Substantia – patrimoniu (in epoca lui Iustinian), 

Res in patrimonio – lucrurile patrimoniale, 

Res mobiles, res soli – lucruri mobile, lucruri imobile, 

Res mancipii – lucruri pretioase, 

Res nec mancipii – lucruri cu valoare mai mica, 

Res corporale, res incorporales – lucruri corporale, incorporale, cu citatul:"haec res mea est" 
– acest lucru este al meu, 

Genera, species – lucruri de gen si lucruri individual determinate, cu citatul:"genera non 
pereunt", 

Res que pondere numero mensurave constant – lucruri care se pot numara, masura, cantari. 

2)Posesiunea 

Animus – termen folosit pentru a desemna intentia unei persoane de‐a pastra lucrul pt. sine, 

Corpus – totalitatea actelor materiale prin care se exercita stapanirea fizica asupra unui lucru, 

Ager publicus – proprietatea statului, 

(Interdictul) de Precario – interdict pus la dispozitia reclamantului de catre magistrat, pentru 
clientul care refuza sa paraseasca pamantul subconcedat, 

Categorii de posesiune: 

Possesio ad uzucapionem – dobandirea bunului prin uzucapiune, 

Possesio ad interdicta – posesiunea ce da dreptul la protectie juridica prin efectele 
interdictelor posesorii, 

Posesio iuris = quasipossessio – posesiune de drept, posesiunea unui drept subiectiv, 

Efectele posesiunii: 

"Onus probandi incubit actor" – sarcina probei apasa asupra reclamantului, 

"Possideo, quia possideo" – posed, fiindca posed, 
 

Interdictele posesorii: 

Interdicte recuperandae possesionis causa – interdicte pt. redobandirea posesiunii pierdute, 

Interdicte retindae possesionis causa – interdicte pt. pastrarea posesiunii existente, 

Interdictele recuperandae possessionis causa: 

Interdictele unde vi – privind violenta, cu subcategoriile: 

unde vi cottidiana – deposedare prin violenta obisnuita, 

unde vi armata – deposedare prin violenta cu arma, 

Interdictele de precario: 

Interdicte de clandestina possessione – cu privire la posesiunea clandestina, 

Interdictele retinendae possessionis causa, cu subcategoriile: 

Interdictul utrubi – care din doi, 

Interdictul uti possidentis – dupa cum posedati 

3)Proprietatea: 

Ius utendi – dreptul de a folosi, 

Ius fruendi – dreptul de a culege fructele, 

Ius abutendi – dreptul de  a dispune de lucru, 

Proprietatea familiala" 

Antiquum consortium – starea de indiviziune, 

Actio famailiae herciscundae – actiunea de iesire din indiviziune 

Proprietatea quiritara: 
"dominium ex iure quiritium" – proprietatea cetatenilor romani, 

"proprietas ad tempus constitui non potest – nu poate exista proprietate pina la un anumit 
termen, 

Tradens – cel care a transmis lucrul, 

Accipiens‐  cel care accepta lucrul, 

Nudum dominium ex iure quiritium – o proprietate goala de continut pentru tradens, 

Proprietatea provinciala: 

Stipendium – tribut annual, 

Dobandirea proprietatii, Ocupatiunea: 

Res nulius – lucruri fara stapan,\ 

Res hostiles – lucruri dobandite de la dusmani, 

Res derelictae – lucruri parasite de catre proprietarii lor, 

Posesiunea: 

Citat din Cicero:"usucapio est finis sollicitudinis ac periculi litium"‐ uzucapiunea este sfarsitul 
nelinistii si al fricii de procese, 

Mancipatiunea" 

"Hunc ego hominem ex iure quiritium esse aio isque mihi emptus este pretio … hoc aere 
aeneaque libra" – afirm ca acest sclav este al meu potrivit dreptului quiritilor si sa‐mi fie 
cumparat cu pretul de … cu aceasta arama si cu aceasta balanta de arama. 

Mancipio numo uno – mancipio numai cu un ban, 

In iure cesio – renuntarea in fata magistratului, 

Cedit in iure – tace in fata magistratului, 

Traditiunea: 
Iusta causa traditionis – justa cauza, 

Traditio longa manu – traditiunea de mina lunga (pt. masurarea unui teren), 

Traditio simbolica – transmiterea unei case prin predarea cheilor, 

Traditio brevi manu – chiriasul cumpara casa in care locuieste, 

Constitutum possessiorium – proprietarul isi vinde casa si locuieste in ea ca si chirias, 

Error in negotium – eroare asupra unui contract, 

4)Sanctiunea proprietatii: 

Proprietatea quiritara: 

Rei vindicatio – actiunea in revendicare, 

Ficti possessores – posesori ficticii, 

Qui liti se obtulit – se oferea procesului fara sa aiba statutul de posesor, 

Qui dolo desiit posidere – cel ce inceta sa posede prin dol, 

Propietatea pretoriana, 

Exceptio rei venditae et traditiae – formula de aparare in revendicare  

Servitutile prediale: 

Iter – dreptul de a trece prin fondul aservit calare sau pe jos, 

Via – dreptul de a trece cu carul prin terenul altuia, 

Actus – dreptul de a trece cu turmele pe terenul altuia, 

Ius pascendi – dreptul de a paste turmele pe terenul altuia, 

Aquaeductus – dreptul de a duce conducte de apa prin terenul altuia, 

Servitus oneris ferendi – dreptul de  a sprijini o birna pe zidul vecinului, 

Uzufructul, 

"Usus fructus est ius alienis utendi fruendi rerum substantia" – uzufructul este dreptul de a 
folosi lucrul altuia si de a culege fructele, pastrand substanta acelui lucru, 
Usus – dreptul real de a folosi lucrul, fara a‐I culege fructele, 

Habitatio – dreptul de a locui in casa altcuiva in calitate de titular al unui drept real, 

Operae servorum – utilizarea serviciilor sclavului altuia, 

"servitus in faciendo consistere nequit"‐ proprietarul lucrului grevat cu servitute nu are vreo 
obligatie fata de titularul acestui drept, 

"nemini res sua servit" – nimanui nu‐I poate fi aservit propriul lucru, 

"servitut servitutis esse non potest"‐ nu poate exista o servitute a servitutei, 

Superficia: 

"superficies solo cedit" – suprafata apartine terenului, 

Solarium – taxa anuala platita de catre superficiar, catre stat, ce era posesorul acelui teren  
*********************************************************************************** 

 
SUCCESIUNILE 

1) Generalitati 
 

Heres – succesor 

Hereus – stapan 

Mostenirea ab intestat – mostenirea fara testament  

Mostenirea testamentara 

Mostenirea contra testamentului 

Testamentul calatis comitiis 

2) Succesiunea ab intestat 
 

Heredes sui ‐persoanele care la moartea lui pater familias devin sui iuris 

Adgnatus proximus‐persoanele care vin la mostenire in lipsa sui heredes, aflate in cel mai apropiat grad de 
rudenie cu defunctul 

Gentiles – persoanele care vin la mostenire in lipsa heredes sui si adgnatus proximus 
Bonorum possessio‐ posesiunea bunurilor succesorale ( mostenirea pretoriana) 

Categorii de mostenitori pretorieni: 

A. Bonorum possessio unde liberi ‐sui heredes si/sau alte rude de sange care,suferind o capitis deminutio 
(fiul emanciat si descendentii sai), au pierdut drepturile succesorale dupa dreptul civil 

B. Bonorum possessio unde legitimi – agnatii si gentilii 

C. Bonorum possessio unde cognati 

D. Bonorum possessio unde vir et uxor 

Corrigendi iuris civilis gratia – pretorul corecteaza legea civila (in cazul A) 

Confirmandi iuris civilis gratia‐ pretorul confirma legea civila (in cazul B) 

Supplendi iuris civilis gratia ‐ pretorul suplineste legea civila (in cazul B) 

3) Succesiunea testamentara 
 

Testamentum est mentis nostrae iusta contestatio in id solemnitar facta, ut post mortem nostram valeat 
(Ulpian) – testamentul este manifestarea, in conformitate cu legea, a vointei noastre, pentru a avea tarie 
dupa moarte; 

Forme de testament: 

Calatis comitiis – lege votata de comisia curiata, accesibil patricienilor 

In procinctu‐accesibil si plebeilor, se facea in fata armatei gata de lupta 

Per aes et libram‐una din aplicatiunile mancipatiunii fiduciare 

Emptor familiae – executor testamentar sui generis 

                             ‐ testatorul transmitea prin mancipatio patrimoniul sau lui emptor familiae 

Testamenti factio activa – capacitatea de a‐si face testamentul  

Testamenti factio pasiva – capacitatea de a veni la succesiune 

 
Instituirea de mostenitor: 

Caput et fundamentum totius testamentum –capul si fundamentul testamentului (numeste Gaius instituirea 
de mostenitor) 

(Titius) heres esto/(Titium) heredem esse iubeo‐Titius este mostenitor (instituirea de mostenitor) 

Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest – nimeni nu poate muri in parte cu testament 
si in parte fara testament 

Semel heres semper heres‐o data herede, pentru totdeauna herede 

Ex certa re –  

Substituirea de mostenitor: 

Substitutio vulgaris –substituirea vulgara 

Substitutio pupillaris‐ substituirea pupilara 

Substitutio quasi pupillaris – substituirea cvasi pupilara 

4)Succesiunea deferita contra testamentului 

Titius filius meus exheres esto – Titius fiul meu este dezmostenit 

Ceteri omnes exheredes sunto‐toti ceilalti sa fie dezmosteniti 

Ruptum (despre testament)‐nul 

Officium‐datoria de iubire fata de descendenti etc 

Querela inofficiosi testamenti‐ actiunea pusa la dispozitia celor dezmosteniti pe nedrept 

4) Dobandirea mostenirii 
 

Adquisitio hereditatis – dobandirea mostenirii 

Aditio hereditatis –acceptarea mostenirii 

Heredes sui et necesarii –mostenitori de plin drept si necesari 

Heredes necesarii – sclavii instituiti  

Heredes extranei/voluntarii – straini de persoana defunctului  

 
Moduri de acceptare a mostenirii: 

Cretio – “Quod me Octavius testamento suo heredem instituit eam hereditatem adeo cernoque” (Pentru ca 
Octavius m‐a instituit mostenitor i testamentul sau, accept aceasta mostenire) 

Cretio perfecta ‐ testatorul dispune ca succesorul sa fie dezmostenit daca nu se pronunta intr‐un anumit 
interval de timp 

Pro herede gestio‐actul prin care rezulta ca heredele accepta mostenirea 

Nuda voluntas‐declaratie de acceptare expresa dar nesolemna 

Iussu patris sive domini –(fii de familie sau sclavii instituiti)nu puteau accepta mostenirea fara autorizatia 
sefului familiei 

Ius capiendi‐dreptul de a culege o mostenire; creat de August prin legile Iulia si Papia Poppaea  

Pars nuptiaria‐dispozitie prin care femeile intre 20 si 50 de ani si barbatii intre 25 si 60 de ani trebuie sa 
traiasca in regimul casatoriei 

Pars caducaria –dispozitie prin care s‐a introdus incapacitatea totala sau partiala de a dobandi o mostenire 
pentru celibes si orbi 

Celibes‐necasatoriti 

Orbi‐casatoriti fara copii 

Per universitatem – (despre mosteniri) patrimoniul defunctului si al heredelui se confunda 

Ultra vires hereditatis –mostenitorul raspunde de toate datoriile defunctului chiar daca aceste datorii 
depasesc activul succesoral 

Intra vires hereditatis‐mostenitorul va raspunde fata de creditorii defunctului doar in limita activului 
succesoral 

Beneficium inventarii – beneficiul de inventar 

Separatio bonorum‐separarea bunurilor defunctului de cele ale mostenitorului 

Collatio bonorum‐raportul bunurilor 

Collatio emancipati (creat de pretor)‐emancipatul este obligat sa aduca la masa succesorala toate bunurile 
dobandite in calitate de persoana sui iuris 

Ius abstinendi – dreptul de a se abtine 

Is potest repudiare qui adquirere potest‐succesorii voluntari puteau accepta mostenirea dupa cum puteau si 
sa renunte la ea 

Ius adcrescendi –acrescamant 

 
6)Sanctiunea mostenirii 

Hereditatis petitio‐petitiunii de hereditate 

Qui dolo desiit possidere‐posesor fictiv (prin dol) 

Qui liti se obtulit – posesor fictiv 

Dolus pro possessione est‐ (senatusconsultul Juventinian) reaua‐credinta tine loc de posesiune 

Bonorum possessio‐mostenirea pretoriana 

Quorum bonorum (interdict)‐ interdict cu privire la bunurile succesorale 

7) Legate si fideicomise 

Tipuri de legate: 

Per vindicationem‐testatorul transmite direct legatarului proprietatea 

Per damnationem‐testatorul il obliga pe heredele testamentar sa transmita legatarului proprietatea 

Per praeceptionem –unul dintre herezii testamentari, care era in acelasi timp si legatar, avea dreptul de a 
intra in stapanirea bunului legat inainte de impartirea mostenirii 

Sinendi modo‐creeaza heredelui testamentar obligatia de a nu‐l impiedica pe legatar sa intre in stapanirea 
unui lucru  

“Titio hominem Stichum do lego”‐dau si leg lui Titius pe sclavul Stichus (legat per vindicationem) 

“Heres meus Stichum servum Titio dare damnas esto”‐ heredele meu sa fie obligat sa dea lui Titius pe sclavul 
Stichus (legat per damnationem) 

“Titius hominem Stichum praecipito”‐Titius sa ia mai inainte pe sclavul Stichus (legat per praeceptionem) 

“Heres meus damnas esto sinere Titium hominem Stichum sumere sibique habere”‐heredele meu sa fie 
obligat sa permita lui Titius sa ia cu el pe sclavul Stichus si sa‐i apartina (legat sinendi modo) 

Actio ex testamento‐sanctiunea legatelor per damnationel si sinendi modo 

S-ar putea să vă placă și