Sunteți pe pagina 1din 2

Festivalul de creație artistică și interpretare muzicală

Motto: „Schimbarea începe cu mine” (creațiile artistice vor ține cont de acest motto)
Domenii:
• muzica vocală și instrumentală (solo, duet, formație, cor: interpretare),
• literatura (poezie, proza, dramă, schiță, eseu, nuvelă: doar creație),
• arte vizuale (Blog, website, prezentări multimedia / clipuri, film de scurt metraj, generice, power point,
fotografie, grafică, sms, etc)
• arte plastice (pictură, modelaj/ sculptură, grafică / afiș, machete, etc).
• conceptuale (rebusuri, integrame, jocuri grafice, idei de jocuri, brainstorming idei / proiecte de
evanghelizare)
De reținut că la secțiunea literatură sunt acceptate doar creațiile iar participanții vor aduce cu ei o
copie a creației pe care o vor preda juriului la începutul întâlnirii, iar pentru secțiunea muzică aveți detalii în
documentul atașat, pe care vă rog să îl parcurgeți cu mare atenție și să îl transmiteți mai departe (documentul
este pregătit de comitetul activității muzicale). În cadrul acestui festival (etapa pe Conferință) se va organiza
și emisiunea-concurs „Vreau să cânt” destinată copiilor cu vârsta de până la 11 ani care au trecut de fazele
județene.
• Vârsta: copii și tineri cu vârsta maximă de 35 de ani, care vor evolua pe cinci secțiuni de vârstă.
• Data/Loc: pentru faza pe Conferință data este de 29 mai, Cernica, ora 10. Fazele județene se vor
desfășura conform calendarului de mai jos:
• 15 mai - Festival de creație și interpretare, faza județeană, jud. Prahova
Nu vor fi acceptați la faza pe Conferință decât cei care au participat la faza județeană.

Criterii generale de evaluare:


• Relaţia dintre tematică şi operă - 40%
o Concordanţă între formă (poezie, sculptură, etc) şi conţinut – justificarea formei alese în
raport cu mesajul creaţiei.
o Corespondenţa între tematică (…) şi operă.
• Stilul artistic abordat - 30%
o Publicul destinatar al operei : bătrâni-tineri, AZS – NAZS, creştini – necreştini, etc.-etc.,
o Un criteriu pozitiv este cel evanghelistic, respectiv lucrarea este punctată dacă are adresabilitate
largă.
• Interpretarea, prezentarea, susținerea propriei opere de artă – 30%

Criterii specifice de evaluare:


Muzică instrumentală:
1. Respectarea textului muzical ( note, valori de note, pauze).
2. Realizarea preciziei ritmice şi a diversităţii dinamice solicitate de textul muzical.
3. Realizarea egală şi sincronizată a gamelor, arpegiilor, acordurilor.
4. Respectarea frazării muzicale.
5. Însuşirea repertoriului: memorare.
6. Contribuţie proprie.

Muzică vocală:
1. Deprinderi elementare de intonație, dicție și frazare muzicală.
2. Impostarea (emisia) corectă a sunetului.
3. Realizarea preciziei ritmice şi a diversităţii dinamice solicitate de textul muzical.
4. Însuşirea repertoriului: memorare.
5. Capacități de interpretare cu sensibilitate și expresivitate a lucrării abordate.
6. Adaptarea repetoriului la tema festivalului și îmbinarea originală a textului poetic cu mesajul muzical
transmis.
Literatură:
1. Originalitate
2. Conținut de idei
3. Legătura dintre tema creației și motto-ul festivalului va constitui un avantaj.

Arte plastice:
1. armonizare cu tema
2. asezarea in pagina
3. expresivitate
4. acuratete
5. echilibru
6. sinceritate