Sunteți pe pagina 1din 4

1.

Decizia este rezultatul unor activitati constiente de alegere a unei directii de


actiune si a angajarii în aceasta, fapt care implica, de obicei, alocarea unor
resurse.
ANS: T PTS: 1 DIF: 3

2. In functie de criteriul nivelului decizional exista decizii strategice, decizii


structurate si decizii tactice.
ANS: F PTS: 1 DIF: 3

3. In functie de criteriul nivelului decizional exista decizii strategice, decizii tactice


si decizii operationale.
ANS: T PTS: 1 DIF: 3

4. TPS-urile asigura preluarea, stocarea si prelucrarea datelor corespunzatoare


tranzactiilor zilnice asigurând actualizarea concurenta si corecta a bazelor de
date.
ANS: T PTS: 1 DIF: 3

5. SIAD sunt sisteme informatice care combina datele si informatiile disponibile pe


baza unor modele de analiza complexe pentru asistarea managementului
organizatiei în adoptarea deciziilor (structurate, semistructurate sau
nestructurate).
ANS: T PTS: 1 DIF: 3

6. Transformarea datelor în informatii si a acestora în cunostinte este un proces de


valorificare a datelor prin sintetizarea lor dupa diverse criterii, urmata de analiza
datelor astfel centralizate pentru identificarea anumitor tipare si corelatii si, în
final, interpretarea lor.
ANS: T PTS: 1

7.
Analiza datelor încearca sa descopere relatii între datele sintetizate: tipare,
asocieri, corelatii pe plan structural, functional si cauzal.
ANS: T PTS: 1

8.
Datele se pot stoca selectiv pe anumite activitati sau domenii sau alte
criterii în magazii de date (data marts), separarea lor fizica fiind utila în
cresterea performantelor exploatarii de catre managerii anumitor compartimente
din întreprindere interesati doar de datele referitoare la domeniul lor de
activitate.
ANS: T PTS: 1

9. Depozitele de date sunt construite de regula cu tehnologii orientate pe obiect si


au aparut ca extensii ale sistemelor de baze de date relationale cu arhitectura
client server (Microsoft SQL Server, Oracle ).
ANS: F PTS: 1

10. Datele stocate în depozitele de date sunt date operationale, referitoare la un


anumit proces sau functie a întreprinderii, date de detaliu cu un anumit grad de
volatilitate (pot suferi actualizari) si prezentând interes în primul rând pentru cei
ce le introduc.
ANS: F PTS: 1

11. Afacerea propriu-zisa, procesele întreprinderii care stau la baza modelarii si


proiectarii sistemelor informatice operationale, influenteaza designul depozitului
de date si sunt reflectate în structura sau comportamentul acestuia.
ANS: F PTS: 1

12.
Depozitul de date este o colectie de date orientate pe subiecte, integrate,
corelate în timp si non-volatile care se constituie în suport pentru procesul de
decizie.
ANS: T PTS: 1

13. Schemele de tip stea, fulg de nea sau constelatie sunt modele conceptuale
multidimensionale ale depozitelor de date.
ANS: T PTS: 1

14. OLAP este o tehnologie de agregare a datelor stocate in depozite într-o abordare
multidimensionala care asigura acces rapid la informatiile necesare analistilor,
managerilor si directorilor într-o maniera consistenta, interactiva si foarte
flexibila.
ANS: T PTS: 1
15. Conceptul "dimensiune" este utilizat în sensul de aspect, dimensiunile fiind
complet independente si având ca unitati de masura toate valorile întâlnite în
dimensiunea respectiva.
ANS: T PTS: 1

16. Dimensiunile se intersecteaza, sunt de aceeasi natura (timp, spatiu, produse,


terti, resurse financiare, resurse materiale, resurse umane, et. Ele raspund de
regula la întrebari de tipul: când?, unde?, ce?, cine?, cu ce?, cu cine?, de la
cine?, catre cine?, etc.
ANS: F PTS: 1

17. Proiectarea structurilor depozitelor de date si cuburilor OLAP este un proces


care se termina odata cu implementarea aplicatiei, dimensiunile cuburilor fiind
strâns legate de detaliile activitatii precum clienti, produse, etc. Orice nou client
sau nou produs nu va implica o modificare de structura.
ANS: F PTS: 1

18.
Depozitele de date se preteaza foarte bine ca surse pentru data mining iar
rezultatele furnizate de acesta pot completa câmpurile înregistrarilor celor dintâi
si pot fi valorificate apoi prin proiectiile multidimensionale specifice OLAP.
ANS: T PTS: 1

19. Cautarea nedirijata a cunostintelor din datamining ia în considerare un atribut


sau un câmp, ale carui valori încearca sa le explice prin celelalte câmpuri. Este
cea mai folosita în practica.
ANS: F PTS: 1

20.
Cautarea dirijata a cunostintelor in dataminig are ca scop identificarea
relatiilor sau structurilor existente în ansamblul datelor examinate, fara a acorda
prioritate unui câmp sau altul. Desi mai spectaculoasa, în practica se recurge
mult mai putin la ea decât la cautarea dirijata.
ANS: F PTS: 1

21.
Urmatoarele sunt cele mai folosite tehnici dataminig:
• retelele neuronale
• arborii de decizie
• algoritmii genetici
• analiza grupurilor
• rationamentele bazate pe cazuri
• analiza legaturilor
ANS: T PTS: 1

22. Orice model informatic care va efectua explorarea propriu-zisa are o durata de
viata nelimitata.
ANS: F PTS: 1

23. In fata diversitatii factorilor ce actioneaza în realitatea economico-sociala


actuala, aplicarea unei singure tehnici de data mining poate conduce la rezultate
nesemnificative sau la o lipsa completa de rezultate. Combinarea tehnicilor
permite obtinerea unei viziuni mai largi si mai diversificate, cu implicatii lesne
de întrevazut asupra actului decizional, chiar daca acest lucru este mai costisitor.
ANS: T PTS: 1