Sunteți pe pagina 1din 11

CAPITOLUL III

Studiu de Caz
3.1. Caracterizarea evenimentului naţional Expo Vin Moldova
Еxpoziţia internaţională specializată anuală “ExpoVin Moldova” este unul
dintre evenimentele cele mai semnificative în agenda ramurii vinicole din Moldova.
Istoria expoziţiei “ExpoVin Moldova” se descinde către anul 1992, an în care un
grup entuziasmaţi din nou-apăruta companie “Poliproiect” S.A. a decis să se consacre
activităţii expoziţionale.
Piatra de încercare pe acest făgaş a fost expoziţia productiei vinicole “Wine
International’ 92”, care în ultima instanţă, a şi determinat soarta de mai departe a
companiei.
La acea primă ediţie au participat lideri ai producţiei de vinuri din Moldova şi
CSI, primii oaspeţi occidentali fiind compania-exportatoare de dopuri din plută
CONRADO VILAR (Spania) şi furnizorul german de utilaje tehnologice KRONES.
Din 1995 expoziţia poarta denumirea VINMOLDOVA.
Cu această titulatură ea a fost trecută în 1996 pe lista deţinătorilor Menţiunii
acordate de Uniunea Internaţională a Expoziţiilor şi Tîrguri, fapt care a venit să
confirme aportul substanţial la dezvoltarea ramurii vinicole în Republica Moldova.
Еxpoziţia Internationala VINMOLDOVA poate fi considerată, pe buna dreptate, o
“oglinda fidelă” a situaţiei pe piaţă de desfacere a vinurilor, deoarece parcursul său
din 1992 încoace a cunoscut aceleaşi ascensiuni şi declinuri, cifra participanţilor
oscilînd la diferite ediţii între 40 şi 181.
În funcţie de cererea de piaţă a cunoscut schimbări co-raportul
compartimentelor tematice structurale: daca în 1998, de exemplu, pe lista de

1
participare majoritatea le-a revenit companiilor producatoare de utilaje tehnologice,
apoi peste un an (1999) au avut preponderenţa furnizorii de etichete şi materiale
pentru îmbuteliere, iar cu începere din 2002
primatul îl deţin producătorii de vinuri.
Un singur lucru a ramas neschimbat – pe durata a 17 ani de existenţă şi
funcţionare efectivă VINMOLDOVA are bună faimă de vitrină a realizarilor
vinificaţiei naţionale şi ocazie cu care îşi dau întîlnire specialiştii şi oamenii de
afaceri.
Participand an de an la expoziţie multe companii autohtone şi-au asigurat
posibilitatea de a opera importante modernizări ale proceselor tehnologice şi de a
spori competitivitatea producţiei lor.
În ultima perioada de timp s-a stabilizat componenţa unui nucleu de participanţi
permanenţi, pe care îl formează circa 70 de companii. Printre ele figurează nu numai
producatorii moldoveni de vinuri şi bauturi alcoolice, dar, de asemenea, companii din
străinătate-furnizoare permanente de materiale şi utilaje pe piaţa noastră internă: KHS
A.G., PALL SEITSCHENK FILTERSYSTEME GMBH, GULTIG KORKEN
(Germania), TECNO-FOOD GROUP, TMCI PADOVAN S.P.A, AGROTECNICA
ITALIANA Ltd. (Italia), RAVENA (Slovacia).
Anul 2003 a marcat o cotitură serioasă în organizarea tradiţională a expoziţiei.
Ea a intrat într-o noua fază de dezvoltare, primind şi o altă denumire - ExpoVin
Moldova. În calitatea sa de manifestare la scara naţională, a beneficiat la momentul
inaugurării de prezenţa Preşedintelui Republicii Moldova domnului Vladimir
Voronin. Pentru prima dată a fost intonat Imnul expoziţiei, care este o creaţie a
compozitorului Valentin Danga.
În conformitate cu nouî sa concepţie, “ExpoVin Moldova” a delimitat teritorial
şi tematic principalele compartimente – “Vinuri şi bauturi tari” şi “Echipamente şi
accesorii”. În anul 2005 expoziţia “ExpoVin Moldova” a fost supusă unui audit
expoziţional internaţional. Spaţiul expoziţiei a constituit 3289,5 m.p., în cadrul ei au

2
participat 164 de companii din 16 ţari, 38 de companii noi, din 11400 de vizitatori -
74,3% au constituit specialişti, dintre care 22,5 - de peste hotare.
În anul 2006 expoziţia “ExpoVin Moldova” şi-a celebrat cea de-a 15-a
aniversare jubiliară. Expozitia “ExpoVin Moldova' 2008” a efectuat al doilea în
istoria sa audit internaţional în domeniul expoziţional. Numarul vizitatorilor la
expoziţie a crescut în comparaţie cu cel precedent aproximativ de doua ori (mai mult
de 12530), menţionind nivelul înalt al specialiştilor – 87%, 29% din respondenţi s-au
dovedit a fi manageri de înalt nivel, 18% - tehnologi, 13% - manageri de nivel mediu,
80% din vizitatorii expoziţiei sunt din Republica Moldova, 6% - din Ucraina, 5% -
din Rusia, 4% - din Romania, 5% - din 25 de ţări ale lumii.
Mai jos putem observa dinamica evoluţiei expoziţiei “ExpoVin Moldova 2004-
2010”
200 200 201
Anul: 2004 2005 2006 2008
7 9 0
3289. 300 216 184
Suprafaţa netă a expoziţiei, m.p.: 2838 3115 2569
5 5 0 0
Numărul total de exponenţi: 153 164 182 152 176 149 120
- firme străine 51 61 75 54 60 51 58
- firme autohtone 102 103 107 98 116 98 62
Statele participante 15 16 16 16 17 15 12
Compartimente (% din suprafaţa)
-Vinuri şi băuturi alcoolice 49.5% 43% 44,2% 48% 49% 45% 55%
-Echipament şi utilaje pentru
24.5% 34% 29,3% 27% 23% 28% 24%
industria vinului
-Accesorii 16.3% 16% 17,4% 11% 15% 15% 12%
-Ediţii specializate 1.7% 1.5% 1,5% 1% 1% 2% 2%
-Servicii 6.3% 2% 2,1% 3% 2% 1% 1%
-Viticultura 1.7% 3.5% 5,5% 10% 10% 9% 6%
11 625 1253 922 520
Numarul total de vizitatori, 17200 10295
400 3 0 0 0
- inclusiv specialisti 52% 74.3% 77% 87% 85% 75% 69%

3
4
ExpoVin Moldova'2011
Expoziţia internaţională specializată, ediţia a XX-a
Vinuri. Băuturi alcoolice. Utilaj şi materiale pentru
industria vinicola.

16 - 19 februarie 2011
Chisinau, Moldova

Anul acesta a avut loc cea dea XX ediţie jubiliară “Expo Vin Moldova”

Obiectul expoziţiei:

• Vinificaţia
• Echipament şi materiale
• Viticultura

La această expoziţie au fost prezenţi ca participanţi:

• Companii producătoare din Republica Moldova, CSI şi străinătate;


• Dealeri şi distribuitori oficiali.

ca vizitatori:

• Сompanii de export-import,
• Camere de Comerţ,
• Societăţi comerciale cu vînzare “en-gros” şi “en-detail”, restaurante, etc.,
• Antreprenori,
• Specialişti, etc.

Suprafaţa netă a expoziţiei, m.p.: 1660


Numărul total de exponenţi: 124

- firme străine 48
- firme autohtone 76
Statele participante 14: Moldova, Belgia, Portugalia,
Bulgaria, Franţa, Germania, Italia,
Belarusia, Spania, Elvetia,
Ucraina, Suedia, Rusia şi Slovacia.
5
Numarul total de vizitatori 3950

- inclusiv specialişti 3820 (83%)

-vizitatori străini 470


-vizitatori naţionali 3480

3.2 Propuneri de măsuri şi acţiuni menite să asigure succes manifestării


expoziţionale ExpoVin Moldova
Voi încerca în cele ce urmează să prezint câteva măsuri şi acţiuni
menite să asigure o eficienţă sporită unui astfel de eveniment promoţional. În
principiu, acestea se referă la:
3.2.1 Atragerea de vizitatori la manifestările expoziţionale.
3.2.2. Activităţi pe timpul derulării manifestărilor expoziţionale.
Atragerea de vizitatori la expoziţie
Pornind de la ideea că o manifestare expoziţională nu este un scop în sine
şi că numai participarea expozanţilor nu reprezintă atingerea decât într-o mică măsură
a obiectivului propus, atragerea de vizitatori (şi nu în orice fel) constituie preocuparea
principala a unui organizator.
Aicea se ia în vedere, ca regulă generală, faptul că vizitatorii au motivaţii
diferite; pe organizator, în general, şi pe expozant, în special, îi interesează vizitatorii
competenţi, specialiştii care văd şi pricep mai în profunzime exponantele, care pot
deveni clienţi ai firmelor participante.
De aici se desprinde o concluzie: cu cât oamenii de afaceri şi vizitatorii
manifestărilor promoţionale vor avea de călătorit mai departe pentru un târg, cu atât
va fi mai mare gradul de competenţă decizională.
Vom urmări ca prin întreaga activitate ce o desfăşurăm să satisfacem
obiectivele vizitatorilor. Cele mai importante dintre acestea sunt:

6
- plasarea comenzilor pentru acele bunuri ce au o mai mare solicitare; de
regulă, un vizitator specialist vine la o manifestare expoziţională cu
câteva obiective precise pe care va urmări să şi le transpună în practică.
- obţinerea unei imagini clare asupra pieţei, obiectiv ce şi-l realizează prin
instrumente specifice, de regulă cu particularităţile fiecăruia, dar avînd în
vedere perisiabilitatea acestei imagini.
- compararea preţurilor şi a furnizorilor; organizatorii vor oferi acces la
toate sursele de informare care să permită aprecierea realista a cererii şi
ofertei.
- să descopere produse şi utilizatori noi pentru acele produse care sunt
prezentate la standuri.
- să aibă acces la întâlnirile de specialitate, pentru a-şi putea contura o
imagine cât mai clară a stadiului în care se află segmentul de piaţă ce-l
interesează.
- să faciliteze dezvoltarea şi intensificarea contactelor de afaceri, într-un
climat adecvat, propice derulării unor convorbiri eficiente sub multiple
aspecte.
Atragerea vizitatorilor se va realiza prin mijloace diverse; amintim în acest
context cîteva dintre ele:
- reclamă în spaţii deschise, prin panouri, drapele, pavoazări speciale, afişe
plasate în zonele de trafic pietonal intens, pe mijloacele de transport,
staţii de autobuz, tramvai, feroviare.
- expediţii directe prin poştă către potenţialii vizitatori specializaţi ce au
fost depistaţi din sursele şi prin mijloacele amintite mai sus.
- spoturi publicitare în presa naţională şi internaţională: ziare, reviste,
posturi de radio şi televiziune.
- ca element de noutate se vor promova spoturi publicitare pe reţeaua
Internet cu o plajă de răspândire practic în întreaga lume.

7
- editarea şi difuzarea de broşuri, pliante şi fluturaşi, răspândiţi prin poştă,
la agenţiile de voiaj, hoteluri, camere de comerţ, supermagazine.
În sfârşit, o preocupare constantă va trebui să o reprezinte creşterea
capacităţii de comunicare a manifestării expoziţionale, acordând fiecărui segment
atenţia cuvenită. În schema următoare încerc să sugerez creşterea acestei capacităţi de
comunicare:

De aici rezultă faptul că prin manifestărea expoziţională se va reuşi să se


atingă cea mai largă capacitate de comunicare, superioară oricărei alte forme de
prezentare.
Activităţi pe timpul derulării manifestării expoziţionale
Moment deosebit de important, cu o firească încărcătură emoţională, ziua
inaugurării manifestării expoziţionale reprezintă unul dintre punctele cheie ale
eforturilor depuse de organizatori.
8
Se rostesc alocuţiuni, se primesc persoane oficiale, se acordă interviuri, se
fac mici ajustări ale programelor orare ale acelei zile, iar seara, de regulă, are loc un
cocktail, prilej de întîlniri informale, dar deosebit de importante pentru contactele ce
vor urma.
Pe timpul derulării manifestării promoţionale va trebui să se acorde atenţie
deosebită cel puţin următoarelor probleme:
a) Să se asigure un sistem unitar şi modern de servicii care să îmbine în mod

inspirat cele doua elemente cheie:


- factorul uman
- infrastructura
Factorul uman este decisiv pentru o firmă ce oferă servicii; personalul
trebuie să aibă o prezenţă fizică, o vestimentaţie şi un comportament ireproşabil.
Salariaţii firmei organizatoare trebuie să-i considerăm bunul cel mai de preţ.
Calitatea muncii acestora este determinantă pentru calitatea ofertei cu care
organizatorul se prezintă pe piaţă.
b) Organizatorului de manifestări expoziţionale va trebui să i se pretindă

următoarele calităţi:
- să aibă o puternică motivaţie morală şi materială, ştiut fiind faptul
că numai atunci când toate activităţile sunt subordonate acestor
deziderate, va domni un climat de disciplină şi de cooperare.
- să aibă o foarte bună pregătire profesională.
- să aibă un comportament moral desăvârşit.
- să manifeste o conduită ireproşabilă în raport cu clienţii.
-să acţioneze cu multă seriozitate, receptivitate şi operativitate; nu există în
relaţiile cu partenerii (expozant sau vizitator) lucruri importante şi mai
puţin importante.
c) În accepţiunea Uniunii Târgurilor Internaţionale (U.F.I.), serviciile esenţial ale

unui organizator de manifestări expoziţionale trebuie să acopere următoarele

9
domenii:
• Servicii generale pentru expozanţi si vizitatori:
- Birou de informaţii turistice.
- Servicii bancare, case de schimb valutar, servicii poştale şi de expediţii
internaţionale.
- Servicii de consultanţă comercială şi juridică.
- Spaţii de depozitare a bagajelor şi un birou de obiecte pierdute.
- Servicii de alimentaţie publică - bufete, restaurante, cofetării, braserii.
- Spaţii special amenajate pentru discuţii de afaceri.
- Staţii de taximetrie şi rent-a-car.
- Telefoane cu acces intern, naţional şi internaţional, telex, fax, Internet,
copiatoare.
- Staţii de radioficare şi circuit intern de televiziune.
- Servicii medicale de urgenţă.
- Servicii de combatere a incendiilor.
- Servicii speciale pentru copii pe grupe de vârstă.
- Saloane de cosmetica.
Servicii administrative pentru expozanţi şi vizitatori:
- rezervări pentru cazare, bilete de avion, tren, spectacole
- eliberarea de bilete sau legitimaţii de intrare
- servicii de protocol
- servicii de pază
- asigurarea unui grup de translatori
- transportul de bunuri şi persoane
• Servicii de presă şi publicitate pentru expozanţi
Vor fi asigurate spaţiile şi mijloacele tehnice pentru conferinţe de presă, birouri
de presă al manifestării expoziţionale, materialele promoţionale, asistenţa pentru

10
publicitate, operatori cameră video, mici studiouri pentru videocasete, fotografii şi
laboratoare foto, copiatoare.
• Servicii tehnice pentru expozanţi: avem în vedere în această subgrupă o
seamă de servicii, între care amintim:
- curăţenie, aerisire, crearea unui ambient plăcut
- asigurarea de materiale pentru amenajare-decorare, precum şi a
personalului specializat оn etalarea exponatelor
- sisteme de asigurare şi distribuţie a energiei electrice şi a gazelor
- închiriere de mobilier şi alte dotări
- asigurarea sistemelor de încălzire-răcire, a sistemelor de apă şi
canalizare
- instalarea telefoniei interne, cu acces la reţeaua telefonică interurbană
şi internaţională

11