Sunteți pe pagina 1din 7

m  

MDM Consulting
› MDM Consulting SRL este o firmă de audit financiar,
contabilitate şi consultanţă, membră a Camerei
Auditorilor Financiari din România şi a Corpului
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din
România. MDM Consulting are o experienţă de peste
15 ani în activitatea de contabilitate, consultanţă, audit
şi expertiză contabilă, fiind una din cele mai mari
firme din judeţul Cluj, în acest domeniu. Sistemul
organizaţional existent în MDM Consulting asigură un
nivel ridicat de confidenţialitate al informaţiilor
contabile, apreciat de clienţii noştri.
’ ipa
Dispunând de o echipă de 11
experţi, oferă clienţilor lor, la
cerere, servicii complexe, astfel
încât aceştia să nu fie
nevoiţi să consume timp şi
energie pentru găsirea de noi
soluţii.
Cifra de afaceri anuală
Cultura organizaţională. MDM
Consulting SRL - Regulile jo ului
› MDM Consulting şi-a creat un titlu de onoare prin
înaltul profesionalism, încrederea, calitatea şi
promptitudinea serviciilor oferite clienţilor
săi, principii de bază în derularea activităţii sale.
› Firma este supusă unui proces de evaluare în excelenţă
în afaceri după standardele Fundaţiei Europene pentru
Calitatea Managementului (EFQM).
Misiunea organizatiei
› Misiunea MDM Consulting constă în asigurarea de
consultanţă economică şi audit financiar, dezvoltând
afacerea pe baza unei strategii durabile şi printr-un
personal caracterizat de o putere de analiză superioară,
pentru a realiza servicii economice complete,
competitive, de înaltă calitate, cu un grad ridicat de
unicitate şi un feed-back contabil scurt, care să confere
încredere clientului;
  Consulting
Eficienta
Profesionalism
Confidentialitate