Sunteți pe pagina 1din 3

CUPRINS

Introducere………………………………………………………….. 7
1. Evoluţia civilizaţiei româneşti până în 1918 .................................... 11
2. Noul context istoric de după Marea Unire ....................................... 17
• Populaţia şi mediul de locuire ………………………………... 17
• Edificii publice şi private ……………………………….……. 24
• Strada ………………………………...………………………. 27
• Serviciile publice ……………………………….……………. 29

3. Activităţi economice şi intelectuale .................................................... 32

• Paleta ocupaţiilor ……………………………….……………. 32


• Condiţiile de muncă. Legislaţia. Conflicte sociale …………… 37
• Rolul burgheziei, funcţionarilor şi intelectualităţii ……………. 41

4. Venituri şi cheltuieli ............................................................................. 52

• Veniturile şi cheltuielile sătenilor …………………………….. 52


• Surse de venituri şi cheltuieli la oraş …………………………. 59

5. Viaţa de cuplu ....................................................................................... 71

• Căsătoria ………………………………...…………………… 71
• Natalitatea şi mortalitatea infantilă …………………………… 81
• Viaţa de familie ……………………………….……………... 84
• Fidelitate, infidelitate ……………………………….……….. 86

1
6. Locuinţa ................................................................................................. 104
• Locuinţa la sat ……………………………………………….. 104
• Locuinţa la oraş ……………………………….……………... 108
• Mahalaua ……………………………….……………………. 111

7. Hrana ..................................................................................................... 114

• Alimentaţia ţăranilor ……………………………….………… 114


• Hrana orăşenilor ……………………………….…………….. 119
• Restaurante, mese festive ……………………………….…… 121

8. Îmbrăcămintea ..................................................................................... 128

• Portul la ţară ……………………………….………………… 128


• Îmbrăcămintea la oraş. Moda ………………………………... 129
• Uniforme ……………………………….…………………… 137

9. Igiena şi sănătatea ................................................................................ 138

• Igiena şi sănătatea ţăranului român ………………………….. 138


• Situaţia în mediul urban ……………………………….…….. 144
• Constatări triste ……………………………….……………… 147

10. Şcoala şi biserica ................................................................................. 149

• Şcoala – factor civilizator ……………………………….……. 149


• Religia – factor moral ……………………………….………. 152

11. Timpul liber ........................................................................................ 157

• Ţăranii şi timpul liber ……………………………….……….. 157


• Orăşenii. Distracţii şi tabieturi ………………………………... 158

12. Românii şi politica .............................................................................. 173

• Campaniile electorale ……………………………….……….. 173


• Speranţe şi iluzii ……………………………….…………….. 176
• Falimentul democraţiei ……………………………….………. 188
Încheiere ..................................................................................................... 195
Bibliografie ................................................................................................. 199

2
Coperta 1
Foto: Imaginea unei străzi din Bucureşti, în perioada interbelică
(Ioan Scurtu, Viaţa cotidiană a românilor în perioada interbelică,
Editura RAO, Bucureşti, 2001, p. 189)

© Editura Fundaţiei România de Mâine, 2008


Editură acreditată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
prin Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


SCURTU, IOAN
Civilizaţia românească interbelică (1918-1940) / Ioan Scurtu -
Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2008
ISBN 978-973-163-165-3
008(498)"1918/1940"
94(498)"1918/1940"

Reproducerea integrală sau fragmentară, prin orice formă şi prin orice


mijloace tehnice, este strict interzisă şi se pedepseşte conform legii.

Răspunderea pentru conţinutul şi originalitatea textului revine exclusiv


autorului/autorilor

Redactor: Constantin FLOREA


Tehnoredactor: Marcela OLARU
Coperta: Cornelia PRODAN

Bun de tipar: 20.02.2008; Coli tipar: 12,5


Format: 16/61×86

Editura Fundaţiei România de Mâine


Bulevardul Timişoara nr.58, Bucureşti, Sector 6
Tel./Fax: 021/444.20.91; www.spiruharet.ro
e-mail: contact@edituraromaniademaine.ro
1