Sunteți pe pagina 1din 7

 

FISA POSTULUI – MUNCITOR NECALIFICAT

Nivelul postului – executie


OBLIGAŢII GENERALE
a) obligatia de a indeplini sarcinile de serviciu;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
c) obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern si in contractul individual de
munca;
d) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
e) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
f) obligatia de a respecta secretul de serviciu.

OBLIGAŢII PE LINIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA


• să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă eventualele defecţiuni constatate la
echipamentele de lucru;
• să nu părăsească locul de munca fără aprobare, decât în cazul în care i s-ar pune in pericol
viaţa sau integritatea fizică;
• să respecte instrucţiunile proprii de sanatate si securitate in munca la locul de muncă;
• să menţină curăţenia la locul de muncă;
• să nu introducă sau să consume băuturi alcoolice în incinta societăţii;
• să nu fumeze decât în locurile special amenajate;
• să respecte disciplina la locul de muncă;
• să acorde primul ajutor în cazul producerii unui accident de muncă;
• să înştiinţeze imediat conducătorul locurilor de munca despre producerea unui accident de
muncă şi să nu schimbe starea de fapt a evenimentului, decât numai dacă aceasta se
impune, pentru a limita efectele produse de eveniment;
• să-şi însuşească măsurile de sanatate si securitate in munca;
• la terminarea programului de lucru să facă ordine şi curăţenie la locul de muncă.

OBLIGATII PRIVIND APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR


• sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub
orice forma, de administrator;
• sa utilizeze aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date
de administrator;
• sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor
de aparare impotriva incendiilor;
• sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a
normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind
un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de
aparare impotriva incendiilor;
• sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, care au atributii in domeniul apararii
impotriva incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
• sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei
oricarui pericol iminent de incendiu;
• sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta,
referitoare la producerea incendiilor.

UNITATI DE COMPETENTA
Competenţe fundamentale
• Comunicarea interactivă la locul de muncă;
• Efectuarea unor calcule matematice simple.
Competenţe generale la locul de muncă
• Aplicarea procedurilor tehnice de execuţie şi de control al calităţii;
• Identificarea materialelor de bază folosite la lucrări de zidărie şi tencuieli;
 
• Identificarea sarcinilor şi planificarea activităţilor zilnice şi a timpului de muncă;
• Aplicarea instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca.

Competenţe specifice
• Executarea lucrărilor de demolare;
• Executarea lucrărilor de tencuieli de complexitate foarte mare;
• Executarea lucrărilor de tencuieli de complexitate mare;
• Executarea lucrărilor de tencuieli de complexitate medie;
• Executarea lucrărilor de zidărie de complexitate foarte mare;
• Executarea lucrărilor de zidărie de complexitate mare;
• Executarea lucrărilor de zidărie de complexitate medie;
• Executarea tencuielilor brute;
• Executarea tencuielilor simple;
• Executarea zidăriilor simple.

Comunicarea interactivă la locul de muncă


Comunica informatii despre sarcini, procedee de lucru, evenimente etc.
• Identifica si utilizeaza sursele corecte de informatii;
• Informatiile sunt selectate si analizate corespunzator;
• Dovedeste capacitatea de a se adapta si comunica, in functie de situatia existenta si de
raporturile in care se afla cu interlocutorul;
• Alege tehnica adecvata de comunicare: discutii, rapoarte scrise.
Ia parte la discutiile in grup pentru a obtine rezultatele corespunzatoare in munca
• In comunicarle legate de ssarcinile de munca foloseste corect terminologia specifica
domeniului;
• Contributiile constructive (solutii, propuneri, rezolvari etc.) se fac in termenii procesului de
productie despre care se discuta.

Efectuarea unor calcule matematice simple


Aplica cele patru operatii de baza la numere intregi
• Efectueaza calcule simple folosind: adunarea, scaderea, inmultirea si impartirea;
• Rezultatele calculelor sunt verificate.
Efectueaza calcule simple cu fractii ordinare si zecimale
• Folosind cele patru operatii aritmetice de baza, efectueaza calcule simple cu fractii ordinare
si zecimale;
• Transformarile din fractii zecimale in fractii ordinare si invers sunt efectuate corect;
• Rezultatele calculelor efectuate sunt verificate.
Opereaza corect cu unitatile de masura fundamentale
• Intelege conceptul si efectueaza calcule simple pentru aflarea lungimii, perimetrului, ariei,
volumului, masei etc;
• Fractiile ordinare si cele zecimale sunt utilizate corect la calculul diferitelor marimi
geometrice.

Aplicarea procedurilor tehnice de executie si control al calitatii


Respecta procedurile tehnice de executie si de control al calitatii
• Isi insuseste procedurile tehnice de executie si de control al calitatii din sistemul propriu;
• Executa toate lucrarile respectand cerintele de calitate impuse prin procedurile de lucru,
fise sau instructiuni tehnologice.
Verifica rezultatele muncii
• Confrunta rezultatele muncii cu cerintele documentatiei (proiectului) si ,daca este cazul, ia
masuri de remediere;
• Raporteaza , in conformitate cu reglementarile de la punctul de lucru (locul de munca), toate
deficientele de calitate si cauzele lor.
Isi asuma responsabilitatea pentru lucrarile efectuate
• Participa la instructajele periodice, efectuate de seful punctului de lucru;
• Se preocupa continuu de diminuarea si eliminarea defectelor.
 
Identificarea materialelor de baza folosite la lucrari de zidarie si tencuieli
Identifica materialele folosite la lucrari de zidarie si tencuieli
• Materialele sunt recunoscute si folosite corect la executia lucrarilor;
• Identifica materialele care nu corespund din punct de vedere calitativ.
Sorteaza materialele de constructie necesare la lucrarile de zidarie si tencuieli
• Sortarea se realizeaza tinand cont de calitatea materialelor;
• Realizeaza sortarea functie de lucrarile de executat.

Identificarea sarcinilor si planificarea activitatilor zilnice si a timpului de munca


Identifica sarcinile de efectuat si cerintele legate de acestea
• Isi insuseste corect sarcinile si instructiunile referitoare la lucrarea de executat;
• Clarifica eventualele neintelegeri, privind sarcinile si instructiunile primite, adresandu-se
persoanelor competente;
• Identifica frontul de lucru si/sau obiectivele de realizat.

Planifica o activitate curenta


• Identifica timpul necesar realizarii lucrarii;
• Stabileste etapele de lucru si modul de abordare, in functie de sarcinile de indeplinit in
timpul planificat;
• Planifica succesiunea fazelor, in conformitate cu cerintele procedurii de lucru.

Aplicarea INSTRUCTIUNILOR PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA


• însuşirea instructiunilor proprii şi a legislaţiei va fi în conformitate cu specificul locului de
muncă;
• toate activităţile se desfăşoară cu respectarea permanentă a instructiunilor proprii de
protecţia muncii;
• instructiunile proprii de protecţia muncii sunt însuşite prin participarea la instructaje
periodice;
• echipamentul de protecţie este identificat corect;
• echipamentul de protecţie individuală este întreţinut şi utilizat corect în conformitate cu
prevederile cu specific tehnologic din instructiunile proprii de securitate si sanatate in
munca;
• deficienţele constatate în aplicarea instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca
sunt identificate cu urgenţă maximă.
Identificarea şi raportarea pericolelor posibile
• pericolele posibile sunt identificate rapid şi raportate prompt persoanelor abilitate în vederea
eliminărilor;
• situaţiile critice sunt identificate permanent pe toată durata desfăşurări activităţii.
Aplicarea procedurilor de urgenţă şi evacuare
• măsurile de urgenţă în cazul accidentelor de muncă sunt aplicate cu rapiditate şi luciditate;
• primul ajutor la locul de muncă se acordă rapid şi corect în funcţie de natura accidentului
produs;
• evacuarea personalului aflat în situaţii critice se face conform unui plan prestabilit;
• avertizarea personalului cu privire la pericolele posibile se face cu mijloacele din dotare
(acustic, optic).

Executarea lucrarilor de demolare


Executa demolari cu mijloace manuale
• Foloseste corect unelte manuale simple, pentru demolari;
• Aplica procedeele cunoscute pentru spargeri partiale si demolari de zidarii;
• Dupa demolare, curata si recupereaza caramizile si/sau blocurile de zidarie intregi sau
fractiuni din acestea care se pot utiliza.
Pregateste punerea in opera a materialelor obisnuite
• Recunoaste materialele pentru lucrari de zidarie si caracteristicile acestora;
• Prepara mortar pentru zidarie, conform retelor;
 
• Sparge si ciopleste (polizeaza) caramizile pentru realizarea legaturilor la colturi, intersectii
si ramificatii sau pentru placare.
Transporta materiale
• Utilizeaza mijloace simple de transport pe orizontala si pe verticala;
• Transporta materialele, avand grija sa fie conservata starea lor calitativa.

Monteaza si demonteaza schele simple de lemn si metal


• Montarea si demontarea scheleleor se face urmarind avansarea frontului de lucru;
• Montarea si demontarea se realizeaza in conditii de siguranta pentru toate persoanele aflate
in zona punctului de lucru.

Executarea lucrarilor de tencuieli de complexitate foarte mare


Foloseste scule si dispozitive manuale
• Utilizeaza corect si in conditii de siguranta sculele si dispozitivele manuale din dotare;
• Intretine in bune conditii sculele avute in dotare
Prepară mortare speciale
• Utilizează corect materialele pentru mortarele speciale;
• Cunoaşte reţetele şi dozajele pentru mortarele speciale.
Execută finisaje pretenţiose la suprafeţe cu probleme deosebite
• Citeşte planurile şi localizează frontul de lucru;
• Confecţionează şabloane pentru finisarea suprafeţelor drepte sau curbe;
• Execută tencuieli drişcuite pe suprafeţe şi elemente cu problem deosebite : tavane curbe,
sheduri curbe, bolţi, arce, cupole, stâlpi rotunzi;
• Execută tencuieli interioare şi exterioare la suprafeţe împărţite în asize;
• Execută tencuieli exterioare din materiale speciale : dolomit, terasit, praf de piatră.
Execută profiluri trase la faţade
• Confecţionează şabloanele pentru executarea profilelor cu forme speciale;
• Execută profiluri trase la cornişe, ancadrament , brâuri etc.
Verifică corectitudinea lucrărilor executate
• Urmăreşte realizarea unei suprafeţe netede;
• Aplică procedeele şi metodele de verificare.

Executarea lucrărilor de tencuieli de complexitate mare


Foloseşte scule şi dispozitive manuale
• Utilizează corect şi în condiţii de siguranţă sculele şi dispozitivele manuale din dotare;
• Întreţine în bune condiţii sculele avute în dotare
Execută finisaje de calitate superioară pe faţa văzută a tencuielii
• Confecţionează şabloane pentru finisarea suprafeţelor drepte sau curbe;
• Trasează suprafeţele ce urmează a fi tencuite;
• Execută tencuieli drişcuite pe suprafeţe şi elemente deosebite;
• Execută tencuieli drişcuite aplicate pe rabiţ;
• Execută tencuieli sclivisite la elemente cu suprafeţe mari;
• Execută tencuieli drişcuite la pereţi şi tavane aplicate pe plăci de stabilit, plută sau pe şmir
de rabiţ în suprafeţe plane.

Execută profiluri trase simple


• Confecţionează şabloane pentru execuţia profilelor trase;
• Execută profiluri trase cu şablonul la ancadramente, brâuri, solbancuri etc.;
Verifică corectitudinea lucrărilor executate
• Urmăreşte realizarea unei suprafeţe netede;
• Aplică procedeele şi metodele de verificare.

Executarea lucrărilor de tencuieli de complexitate medie


Foloseşte scule obişnuite
• Utilizează corect şi în condiţii de siguranţă sculele manuale din dotare;
• Întreţine în bune condiţii sculele avute în dotare.
 
Trasează suprafeţele ce urmează a fi tencuite
• Execută stratul de şpriţ;
• Punctează mortarul pe suprafeţele ce urmează a fi tencuite;
• Execută stâlpişori martori - pentru pereţi - şi montează şipcile orizontale de nivel sau
martori din ipsos între care se execută fâşii de mortar- pentru tavane .
Execută tencuiala
• Aplică grundul;
• Aplică - manual - stratul vizibil (de tinci) sau scliviseală;
• Execută gletul la pereţi şi tavane;
• Desenează asizele la tencuieli în piatră artificială gata executate;
• Aplică mecanizat grundul la tavane şi pereţi;
• Aplică şmirul pe rabiţ la pereţi şi tavane sau pe suprafeţe plane sau curbe.
Prelucrează şi / sau repară faţa văzută a tencuielilor exterioare
• Raşchetează tencuielile în piatră artificială;
• Execută reparaţii la tencuielile drişcuite, la pereţi şi tavane.
Verifică corectitudinea lucrărilor executate
• Urmăreşte realizarea unei suprafeţe netede;
• Cunoaşte şi aplică procedeele şi metodele de verificare.

Executarea lucrărilor de zidărie de complexitate foarte mare


Citeşte şi înţelege planurile
• Identifică elemente simple şi simbolurile de desen tehnic şi desen de arhitectură;
• Utilizează corect şi în condiţii de siguranţă sculele şi dispozitivele manuale;
• Întreţine în bune condiţii sculele avute în dotare.

Trasează aliniamente drepte şi curbe, suprafeţe curbe, suprafeţe complexe


• Trasarea se face conform planurilor de execuţie şi metodelor de trasare, cu ajutorul
instrumentelor şi dispozitivelor adecvate

Execută lucrări de zidărie pe romanate - sau cintre - de lemn (cofraje complexe pentru arce, bolţi,
cupole )
• Aşează cărămizile şi blocurile de zidărie după tipar şi reguli specifice în vederea realizării
bolţilor şi cintrelor;
• Execuţie prezintă un grad ridicat de complexitate şi este necesară o atenţie deosebită.

Execută zidăria propriu – zisă


• Aşterne stratul de mortar;
• Aşează cărămizile sau blocurile de zidărie, respectând modul de ţesere al acestora, grosimea
rosturilor orizontale, verticale şi radiale şi detaliile de arhitectură din proiect.

Verifică corectitudinea execuţiei


• Verifică orizontalitatea, verticalitatea şi planeitatea suprafeţelor cu ajutorul instrumentelor
şi dispozitivelor de măsurare specifice.

Executarea lucrărilor de zidărie de complexitate mare


Citeşte şi înţelege planurile
• Identifică elemente de desen tehnic şi simbolurile caracteristice ariei ocupaţionale.
Foloseşte unelte şi scule obişnuite manuale
• Utilizează corect şi în condiţii de siguranţă uneltele şi sculele manuale;
• Întreţine în bune condiţii sculele avute în dotare.
Trasează aliniamente drepte, unghiuri, elemente geometrice
• Trasarea se face conform planurilor de execuţie şi metodelor de trasare şi cu ajutorul
instrumentelor adecvate.
Execută lucrarea de zidărie propriu – zisă
• Pozează mortarul;
 
• Pozează blocurile de zidărie, respectând modul de ţesere al acestora, grosimea rosturilor
orizontale şi verticale şi detaliile de arhitectură din proiect.
Verifică corectitudinea execuţiei
• Verifică orizontalitatea, verticalitatea şi planeitatea suprafeţelor;
• Verificarea se realizeză cu ajutorul instrumentelor şi dispozitivelor.

Executarea lucrărilor de zidărie de complexitate medie


Citeşte planurile (desenele de execuţie simple)
• Recunoaşte elemente simple de desen tehnic;
• Identifică în teren poziţia diferitelor ziduri de construit.
Foloseşte unelte şi scule obişnuite manuale
• Utilizează corect şi în condiţii de siguranţă uneltele şi sculele manuale;
• Întreţine în bune condiţii sculele avute în dotare.
Trasează aliniamente drepte
• Trasarea se face conform planurilor de execuţie şi metodelor de trasare;
• Trasarea se realizează cu ajutorul instrumentelor şi dispozitivelor specifice.
Marchează şi transmite cotele de nivel
• Această operaţie se face în conformitate cu anumite procedee şi cu ajutorul instrumentelor
adecvate;
• Verifică cotele de nivel transmise.
Execută zidăria propriu – zisă
• Taie şi ciopleşte cărămizile şi blocurile de zidărie necesare pentru realizarea legăturilor la
colţuri, intersecţii şi ramificaţii;
• Pozează mortarul şi blocurile de zidărie, respectând modul de ţesere al acestora , grosimea
rosturilor orizontale şi verticale şi cunoscând sistemele de legătură ale acestora;
• Rostuieşte zidăria lucrată aparent.
Verifică corectitudinea execuţiei
• Verifică orizontalitatea, verticalitate şi planeitatea suprafeţelor;
• Verificarea se realizeză cu ajutorul instrumentelor şi dispozitivelor de măsurare specifice.

Executarea tencuielilor brute


Execută tencuieli brute
• Verifică din punct de vedere al abaterilor admisibile suprafeţele verticale şi orizontale, ce
urmează a fi tencuite . şi le pregăteşte în acest scop;
• Aplică procedeele de execuţie a tencuielilor brute;
• Montează şi demontează schelele pe capre sau pe popi extensibili de inventar;
• Dozează mortarele obişnuite pentru executarea tencuielilor.
Foloseşte unelte manuale obişnuite
• Utilizează corect şi în condiţii de siguranţă sculele manuale;
• Întreţine în bune condiţii sculele avute în dotare.
Verifică corectitudinea lucrărilor executate
• Urmăreşte realizarea unor suprafeţe plane, verticale şi orizontale, acoperite integral cu
mortar;
• Aplică procedeele şi metodele de verificare a tencuielilor brute.

Executarea tencuielilor simple


Foloseşte scule manuale obişnuite sau utilaje simple
• Utilizează corect şi în condiţii de siguranţă sculele manuale şi utilajele din dotare;
• Întreţine în bune condiţii sculele avute în dotare;
• Curăţă şi întreţine sculele manuale şi utilajele din dotare.
Prepară mortare obişnuite şi speciale (terasit, dolomit, piatră artificială) sub supraveghere
• La prepararea mortarelor va ţine seama de indicaţiile din proiectul de execuţie şi de cele
primite de la şeful de echipă.
• Prepararea mortarelor se efectuează manual sau mecanizat, respectând dozajul din reţetă;
• Materialele utilizate sunt examinate pentru a avea calitatea corespunzătoare;
Execută stratul suport pentru tencuieli interioare, pe suprafeţe deja punctate
 
• Verifică planeitatea şi verticalitatea suportului tencuielii;
• Aplică şpriţul manual sau mecanizat pe suprafeţele de zidărie sau din beton;
• Aplică grundul - manual sau mecanizat - pe suprafeţe plane sau curbe;
• Nivelează suprafeţele suport executate;
• Aplică şmirul pe rabiţ, la pereţi şi tavane.
Prelucrează suprafeţele suport ale tencuielilor
• Curăţă şi freacă tencuielile din piatră artificială gata executate.
Verifică corectitudinea lucrărilor executate
• Urmăreşte realizarea unei suprafeţe netede;
• Cunoaşte procedeele şi metodele de verificare

Executarea zidăriilor simple


Execută o zidărie simplă
• Pregăteşte şi prepară mortarul, conform reţetei;
• Trasează aliniamente, măsoară şi marchează goluri pentru uşi şi ferestre;
• Execută zidăria prin aşezarea straturilor de mortar şi aşează blocurile de zidărie,
respectând modul de ţesere al acestora, grosimea rosturilor orizontale şi verticale;
• Verifică corectitudinea execuţiei, respectiv planeitatea, orizontalitatea şi verticalitatea
suprafeţei;
• Montează ghermele din lemn.
Foloseşte scule manuale obişnuite şi utilaje simple
• Utilizează corect şi în condiţii de siguranţă sculele manuale;
• Întreţine, în bune condiţii, sculele primite în dotare;
• Utilizează corect utilajele simple pentru execuţia lucrărilor.
Execută demolări cu mijloace mecanice
• Foloseşte mijloace mecanice, pentru lucrările de demolare.
Fixează corniere metalice de protecţie, la colţurile zidăriilor
• Identifică poziţia cornierelor metalice;
• Fixează cornierele conform detaliilor de execuţie.

Nume:
Prenume:
Am luat la cunostinta,
Data ....../......../..........................
Semnatura................................