Sunteți pe pagina 1din 3

Grile pentru examen

La examen se dau pe 4 numere pe 25 de grile diferite .


Pot fi si grille capcana .
Toate grilele au un singur raspuns correct .
Pentru nota 5 trebuie sa rezolvati 10 grile din 25 .
Grila 1 :
Contributia principala la constituirea fondurilor publice o are :
a) PIB
b) imprumuturi interne si externe
c) subventiile
d) donatiile
Grila 2 :
In domeniul resurselor financiare politica financiara NU trebuie sa stabileasca:
a) volumul si provenienta resurselor ce pot fi mobilizate de stat
b) destinatia resurselor
c) obiectivele ce trebuie atinse de instrumentele fiscale folosite in procesul constituirii
fondurilor public
d) metodele de prelevare
Grila 3 :
Bugetul de stat este aprobat de catre :
a) Parlament
b) Guvern
c) Curtea de conturi
d) Ministerul finantelor publice
Grila 4 :
Politica financiara reprezinta :
a) o parte integranta a politicii economice a statului
b) o parte integranta a politicii valutare a statului
c) o parte integranta a politicii duse de organismele internationale
d) o parte integranta a politicii monetare a statului
Grila 5 :
Care dintre urmatoarele afirmatii nu este adevarata :
a) cheltuielile publice se refera numai la acele cheltuieli care se acopera de la bugetul de stat ;
din bugetul asigurarilor de stat
b) impozitul reprezinta un mijloc de satisfacere a nevoilor colective ale societii
c) prin intermediul impozitelor se asigura solutionarea unor probleme pentru diferite categorii
sociale .
d) impozitul constituie principalul mijloc de constituire a resurselor financiare publice
Grila 6 :
Volumul resurselor financiare de care statul are nevoie pentru indeplinirea functiilor si
sarcinilor sale este dat de :
a) nivelul fiscalitatii
b) nivelul impozitelor directe
c) nivelul totalului impozitelor si taxelor
d) volumul cheltuielilor publice aferente perioadei considerate
Grila 7 :
In tarile in curs de dezvoltare principala destinatie a resurselor financiare publice este :
a) protectie sociala
b) aparare nationala
c) educatie , sanatate , cultura , aparare nationala
d) actiuni economice
Grila 8 :
Institutia suprema de control financiar asupra modului de formare , administrare si de
intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public este :
a) Curtea de conturi
b) Ministerul finantelor publice
c) Garda financiara
d) ANAF
Grila 9 :
Principiul specializarii bugetare presupune :
a) veniturile si cheltuielile se includ in buget in totalitate in sume brute
b) veniturile si cheltuielile se inscriu intr-un singur document
c) veniturile se inscriu in buget pe surse de provenienta si cheltuielile pe categorii
d) sistemul bugetar este deschis si transparent
Grila 10 :
Programele operationale sunt elaborate de :
a) ministere
b) guvern
c) ANAF
d) parlament
Grila 11 :
Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la fondurile structurale este adevarata :
a) sunt nerambursabile si acopera o parte din finantare
b) sunt rambursabile si acopera doar o parte din finantare
c) sunt rambursabile si finanteaza integral procesul de investitii
d) sunt nerambursablie si finanteaza integral procesul de investitii
Grila 12 :
Pentru finantarea unor activitati turistice se poate accesa :
a) Fondul european de dezvoltare regionala
b) Fondul social european
c) fondul de coeziune
d) nu se poate accesa fonduri comunitare pentru activitati turistice
Grila 13 :
Plafonul de indatorare reprezinta :
a) totalitatea sumelor reprezentand rate de capital , dobanzi , comisioane si alte costuri
aferente datoriei publice conform contracteor de imprumut
b) datoria publica guvernamentala / PIB
c) datoria publica / PIB
d) totalitatea obligatiilor financiare pe care le pot contracta si garanta autoritatile
administratiilor publice centrale si locale pe o perioada de 1 an
Grila 14 :
Nu reprezinta o sursa de plata pentru serviciul datoriei publice guvernamentale:
a) ecomomiile populatiei
b) disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei statului
c) imprumuturile de stat pentru finantarea datoriei publice guvernamentale
d) sumele prevazute in bugetele agentilor economici care au contractat imprumuturi cu
garantia statului
Grila 15 :
Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la parteneriatul public privat de tip vertical
este adevarata :
a) se inscrie intre mai multe nivele ale administratiei publice si sectorul privat
b) este realizat la nivelul local intre autoritatea adminstratiei publice locale si comunitatea de
afaceri
c) nu se realizeaza pt proiecte finantate din fonduri structurale destinate dezvoltarii regionale
si locale
d) are la baza contractele de concesiune
Grila 16 :
Care dintre urmatoarele afirmatii NU este adevarata :
a) achizitia publica se limiteaza la functia de ahizitii pe compartimente
b) achizitia publica trebuie sa se bazeze pe egalitatea sanselor
c) achizitia publica reprezinta un proces de cumparare de la terti care se intinde pe tot ciclul
de viata al unui proiect
d) scopul sistemului achizitiilor publice consta in satisfacerea interesului public
Grila 17 :
In cadrul contractelor de parteneriat public-privat principiul presupune :”acceptarea de
catre autoritatea publica a produselor si serviciilor aferente de candidatii de alta nationalitate „
este :
a) principiul liberei concurente
b)principiul recunoasterii mutuale
c) principiul tratamentului egal
d) principiul proportionalitatii
Grila 18 :
Scopul finantelor publice este :
a) preluarea de la contribuabili a impozitelor si a taxelor
b) favorizarea capitalului privat
c) realizarea obiectivelor economice si sociale
d) consolidarea exclusiva a institutiilor publice
Grila 19 :
Distributia fondurilor financiare de drept beneficiar :
a) numai persoanele fizice
b) numai persoanele juridice
c) persoanele fizice si juridice
d) statul
Grila 20 :
Diferenta dintre cheltuieli publice si cheltuieli bugetare este :
a) cheltuielile bugetare se acopera numai prin transferul de la buget pe cand cheltuielile
publice au ca mijloc de acoperire a lor si a venituri proprii ale institutiilor
b) cheltuielile publice cuprind si cheltuielile populatiei
c) cheltuielile bugetare au o sfera de cuprindere mai mare decat cheltuielile publice
d) nu exista nici-o diferenta intre cei 2 termeni fiind sinonimi