Sunteți pe pagina 1din 56

Ghidul pas cu pas

pentru competiţiile regionale Holcim Awards 2010/11

Cea de-a 3-a competiţie internaţională Holcim Awards


pentru proiecte de construcţii durabile şi viziuni “Next Generation”

Această publicaţie include informaţii generale şi ghidează participanţii în completarea formularului de


înscriere de pe site-ul www.holcimawards.org/enter

Toate drepturile rezervate (c) 2010 Fundaţia Holcim pentru Construcţii Durabile, Zurich / Elvetia

Versiunea în Limba Română


Octombrie 2010
Cuprins
Ajutor pagina 3

Introducere pagina 4
• Prezentare generală
• Regiuni
• Premii
• Juriu

Condiţii pagina 7
• Criterii de evaluare
• Eligibilitatea proiectului
• Participarea
• Impedimente/conflict de interese
• Consimşământ
• dreptul de proprietate şi dreptul de autor
• Documentaţie
• Programul

Date necesare pentru înscriere pagina 10


• Pasul 1 - Înregistrarea
• Pasul 2 - Informaţii despre toţi autorii proiectului
• Pasul 3 – Descrierea proiectului
• Pasul 4 – Imagini care ilustrează proiectul
• Pasul 5 – Aspecte cheie şi auto-evaluare

Procedura depunerii aplicaţiei pagina 14

Informaţii tehnice pagina 15


• Cerinţele sistemului
• Încărcarea imaginii

Dificultăţi tehnice pagina 16

Formular de înscriere online – Pasul 1 pagina 18


• Welcome şi log in

Formular de înscriere online – Pasul 2 pagina 19


• Informaţii cu privire la autorii proiectului

Formular de înscriere online – Pasul 3 pagina 25


• Informaţii cu privire la proiect

Formular de înscriere online – Pasul 4 pagina 36


• Încărcarea imaginilor

Formular de înscriere online – Pasul 5 pagina 39


• Aspecte cheie şi auto-evaluare

Formular de înscriere online – Finalizare pagina 42


• Verificare şi înscriere

Appendix pagina 47
• Exemplu - de aplicaţie finală pentru Holcim Awards în PDF
• Prezentare generală – „aspecte cheie” pentru construcţii durabile: criteriile de
evaluare ale concursului Holcim Awards
Ghid pas cu pas | pagina 2
Ajutor
Helpdesk
Ghidul Pas-cu-Pas conţine informaţii complete şi exemple cu privire la
modalitatea de înscriere la cea de-a 3-a ediţie a competiţiei internaţionale
Holcim Awards.

Dacă aveţi întrebări legate de desfăşurarea competiţiei sau întâmpinaţi


dificultăţi tehnice în timp ce completaţi formularul online de intrare, vă
rugăm să consultaţi platforma de întrebări şi răspunsuri de la adresa:
www.holcimawards.org/qa

Dacă aveţi nevoie de clarificări suplimentare, atunci, vă rugăm să contactaţi


Helpdesk la:
helpdesk@holcimawards.org

Ghid pas cu pas | pagina 3


Introducere
Prezentare generală
• A 3-a editie a competiţiei Holcim Awards pentru promovarea
construcţiilor durabile la nivel mondial este deschisă pentru înscrieri între
1 iulie 2010 si 23 martie 2011 (ora 14.00 GMT), pe www.holcimawards.
org.
• Competiţia Holcim Awards este o iniţiativă a Holcim Foundation for
Sustainable Construction (Fundaţia Holcim pentru Construcţii Durabile),
cu sediul în Elveţia. Competiţia are scopul de a inspira şi încuraja un
mediu construit într-un mod inovator şi neconvenţional, pentru a
face faţă provocărilor de sustenabilitate. Concursul este organizat în
cooperare cu: ETH Zurich – Institutul Federal Elveţian de Tehnologie,
Zurich, Elveţia; MIT – Institutul de Tehnologie Massachusetts din
Cambridge, Statele Unite; TJU – Universitatea Tongji din Shanghai, China;
UIA – Universitatea Iberoamericană din Mexico City, Mexic; EAC – Şcoala
Superioară de Arhitectură din Casablanca, Maroc; USP – Universitatea
din Sao Paulo, Brazilia şi Wits – Universitatea Witwatersrand din
Johannesburg, Africa de Sud.
• Limba engleză este limba oficială a competiţiei Holcim Awards, înscrierile
în concurs putându-se face doar în limba engleză.
• Premiile în bani pentru cele cinci competiţii regionale şi etapa globală
sunt de 2 milioane USD.
• Toate proiectele sunt eligibile pentru competiţie dacă construcţia sau
producţia comercială a acestora nu a început înainte de 1 iulie 2010.
Prima etapă a competiţiei va selecta câştigătorii regionali în 2011, acestia
calificandu-se automat pentru competiţia globală ce va avea loc în 2012.
Competiţia Holcim Awards caută atât proiecte de construcţii într-un
stadiu avansat de proiectare, cât şi proiecte de viziune şi idei. Categoria
“Next Generation” cuprinde proiecte create de studenţi, în cadrul
programelor universitare de licenţă (ultimul an), masterat şi doctorat.
Toţi autorii proiectului trebuie să facă parte din respectivul program
universitar pentru o parte din sau pe întreaga perioadă de înscriere a
concursului (1 iulie 2010 – 23 martie 2011).
• Toţi autorii trebuie să aibă cel putin 18 ani la data de 23 martie 2011.

Regiuni
Competiţia Holcim Awards este alcătuită din cinci competiţii regionale
(în 2010/2011) şi competiţia globală (în 2012). Competiţiile regionale
Holcim Awards se desfăşoară în 5 zone geografice: Europa, America de
Nord, America Latină, Africa-Orientul Mijlociu şi Asia-Pacific. „Regiunea”
este stabilită de locaţia proiectului. În cazul proiectelor pentru care nu a
fost specificat un amplasament pentru producţia comercială de materiale,
produse şi/sau tehnologii de construcţii, regiunea este stabilită de locul
principal de reşedinţă al Autorului principal.

Ghid pas cu pas | pagina 4


Introducere

Premiile
Premiul total în bani pentru fiecare ciclu al concursului Holcim Awards
(competiţiile regionale şi cea globală) este de 2 milioane USD.

Premiul în bani pentru fiecare din cele cinci competiţii regionale este de
300.000 USD, împărţiţi astfel: Aur Holcim Awards - 100.000 USD; Argint
Holcim Awards - 50.000 USD; Bronz Holcim Awards - 25.000 USD; 3-6 premii
de Recunoaştere - 75.000 USD în total.

La nivel regional, juriul va acorda trei premii Next Generation, dintr-un


buget total de 50.000 USD pe regiune: premiul I -25.000 USD, premiul al II-
lea-15.000 USD, iar premiul al III-lea-10.000 USD.

Premiile competiţiei regionale vor fi anuntaţe şi oferite în cadrul


ceremoniilor de decernare a premiilor Holcim Awards pentru fiecare regiune,
în perioada septembrie – noiembrie 2011. Proiectele care au fost premiate
cu Aur, Argint sau Bronz în toate competiţiile regionale se califică automat
pentru etapa globală Holcim Awards din 2012.

Premiul total pentru competiţia globală este de 500.000 USD si este


împărţit astfel:

• Aur - 200.000 USD;


• Argint - 100.000 USD;
• Bronz - 50.000 USD.
• Inovaţie - (maxim) 3 premii, valoare totală 150.000 de USD.

Toate proiectele şi conceptele care au câştigat premii în cadrul competiţiei


regionale Holcim Awards 2011 sunt eligibile pentru a câştiga acest premiu.
Premiile competiţiei internaţionale vor fi prezentate la Ceremoniile de
Decernare a Premiilor Globale Holcim Awards din mai 2012.

Toate premiile vor fi acordate persoanei desemnate ca Autor principal în


formularul de înscriere, aceasta fiind unica persoana de contact dintre
echipa si Fundaţia Holcim. In cazul în care un proiect este realizat de mai
mulţi autori, Autorul principal trebuie să indice (în procente) cum va fi
distribuit premiul în bani între Autorul principal şi ceilalţi autori enumeraţi.

Toate proiectele sunt supuse unui proces de verificare a eligibilităţii


proiectului şi a conformării acestuia la legile şi reglementările locale şi
internaţionale in vigoare.

Ghid pas cu pas | pagina 5


Introducere

Juriul
După o evaluare tehnică preliminară la nivel central, juriile regionale vor
evalua şi ierarhiza toate proiectele înscrise. Juriile se constituie din renumiti
specialişti independenţi din domeniul ştiinţific, de afaceri şi social. Juriile
regionale sunt sprijinite de universitatea parteneră, iar juriul global este
sprijinit de Centrul de Competenţă Tehnică al Fundaţiei Holcim (ETH Zurich,
Institutul de Tehnologie Massachusetts şi Universitatea Tongji).

Componenta juriilor, inclusiv profilele tuturor membrilor acestora, vor fi


disponibile în curând pe: www.holcimawards.org/jury
www.holcimawards.org/jury

Ghid pas cu pas | pagina 6


Condiţii
Criterii de evaluare
Competiţia Holcim Awards premiaza contribuţii aduse construcţiilor
durabile – indiferent de anvergură – în arhitectură, peisagistică şi design
urban, inginerie civilă şi mecanică şi alte discipline conexe. Designul trebuie
să facă dovada sustenabilităţii, conform celor cinci „aspecte cheie” ale
construcţiilor durabile.
„Aspectele cheie” sunt enumerate în Anexă şi descrise detaliat la: www.
holcimawards.org/target

Eligibilitatea proiectului
Categoria Holcim Awards Main
Constructia lucrărilor de construcţii şi inginerie civilă, proiectelor de
peisagistică, design urban şi infrastructură se consideră începută odată
ce are loc pregătirea primului amplasament, excavarea şi/sau remedierea
ecologică. Producţia materialelor, produselor şi tehnologiilor de construcţii
se consideră începuta de îndată ce are loc fabricarea pentru profituri
comerciale. Proiectul nu este eligibil pentru înscriere dacă executarea
activităţilor enumerate începe înainte de 1 iulie 2010.

Categoria “Next Generation”


Categoria “Next Generation” cuprinde proiecte create de studenti, în cadrul
programelor universitare de licenţă (ultimul an), masterat şi doctorat. Toti
autorii proiectului trebuie să faca parte din respectivul program universitar
pentru o parte din sau pe întreaga perioadă de înscriere a concursului (1 iulie
2010 – 23 martie 2011).

Participanţii la categoria Next Generation vor folosi acelaşi formular


de înscriere online ca cel utilizat pentru Holcim Awards Main: www.
holcimawards.org/enter

Participarea
Proiectele din categoria „Holcim Awards Main” pot fi înregistrate de
echipa de design a proiectului, care constă din autori şi toate persoanele
responsabile pentru acesta. Sunt eligibili pentru participare promotorii/
investitorii privaţi sau publici sau arhitecţii/planificatorii/inginerii implicaţi
în proiect, cu condiţia ca aceştia să deţină dreptul de autor sau să participe
cu acordul persoanelor care deţin dreptul de autor. Persoanele juridice şi
echipele de design trebuie să numească un reprezentant autorizat care va
acţiona ca persoana de contact („Autorul principal”).

Proiectele din categoria “Next Generation” pot fi depuse de echipa de


design a proiectului, care constă din autori şi toate persoanele responsabile
pentru proiect. Acestia trebuie să fie studenţi în ultimul an de licenţă sau
in programe universitare de master sau doctorat pentru o parte din sau pe
parcursul intregii perioade de înscriere (1 iulie 2010 – 23 martie 2011).

Declaraţiile făcute în Declaraţia de Autor online sunt considerate adevărate

Ghid pas cu pas | pagina 7


Condiţii
şi executorii în conformitate cu toate legile şi reglementările aplicabile.
Fiecare autor trebuie să îşi determine individual eligibilitatea pentru
participare. Aceasta va fi verificată din nou înainte de înmanarea premiilor.
Toti autorii trebuie să aibă cel puţin 18 ani la data de 23 martie 2011.

Impedimente/conflict de interese
Nu pot participa cei care, datorită colaborării lor la pregătirea sau
desfăşurarea competiţiei, se pot afla într-o poziţie privilegiată care le-ar
permite să influenţeze decizia juriului. Aceasta se referă în special la toti
juraţii, examinatorii şi vizitatorii, precum şi soţiile lor, rudele lor de primul
şi al doilea grad sau cuscrii şi partenerii lor permanenţi de afaceri sau de
proiect şi superiorii imediaţi şi colaboratorii persoanelor neeligibili, care s-ar
putea afla într-un conflict de interese (scadente sau nescadente) .
Personalul companiilor din grupul Holcim şi personalul universităţilor
partenere şi asociate din Fundaţia Holcim pot participa doar dacă nu sunt
direct implicaţi în pregătirea sau desfăşurarea competiţiei.

Consimţământul
Prin participarea sau contribuţia lor la competiţie, toate părţile, inclusiv
participanţii, juraţii, examinatorii şi vizitatorii îşi declară consimţământul cu
privire la prezentele condiţii. Odata cu inscrierea in competiţie, toti înscrişii
sunt de acord să accepte decizia juriului ca decizie definitivă. Nu există
drept de apel şi nici un participant nu va înainta recurs către o instanţă
judecătorească naţională sau internaţională.

Dreptul de proprietate şi dreptul de autor


Deşi dreptul de autor, inclusiv protecţia împotriva copierii ideilor şi dreptul
la publicarea designului, aparţine fiecărui realizator, acesta din urmă acordă
explicit Fundaţiei Holcim pentru Construcţii Durabile dreptul de a folosi
intern sau extern, integral sau partial şi în orice scop datele, documentele şi
fişierele specificate, în orice formular Holcim Awards.

Documentaţia
Proiectele depuse pot fi compilate de Fundaţia Holcim pentru Construcţii
Durabile si oferite spre accesul publicului în format electronic şi/sau print,
acordând credit autorilor şi colaboratorilor lor în conformitate cu declaraţia
de drept de autor.

Ghid pas cu pas | pagina 8


Condiţii

Programul

Premiile regionale 2010/2011


Platforma Q&A şi biroul de informaţii 1 iulie 2010 – 23 martie 2011
Deschiderea competiţiei 1 iulie 2010, orele 14.00 GMT
Închiderea competiţiei 23 martie 2011, orele 14.00
GMT
Şedinţele juriilor regionale iunie/iulie 2011

Ceremoniile de decernare a premiilor regionale 2011


Europa 22/23 septembrie 2011
America de Nord 20/21 octombrie 2011
America Latină 6/7 octombrie 2011
Africa-Orientul Mijlociu 8/9 septembrie 2011
Asia Pacific 24/25 noiembrie 2011

Global Holcim Awards 2012


Şedinţa juriului global martie 2012
Ceremonia de decernare a premiilor din mai 2012
Global Holcim Awards

Ghid pas cu pas | pagina 9


Date necesare pentru înscriere
Pentru a vă înscrie în competiţia Holcim Awards pe website-ul www.
holcimawards.org, sunt necesare următoarele informaţii (*=câmp
obligatoriu):

Pasul 1 – Înregistrarea
Pentru a înscrie un proiect în competiţie, trebuie să indicaţi categoria în care
doriţi să depuneţi proiectul dumneavoastră:
- categoria Holcim Awards Main
- categoria Next Generation
şi apoi dati click pe New entry.

Pentru a continua să lucraţi pe înscrierea începuta pentru Holcim Awards


2010/11, introduceţi
– ID sau parola
şi apoi dati clickk pe „Submit”. Odată ce câmpurile pentru „Last name” şi
„Email” au fost completate cu numele Autorului principal şi datele sale de
contact, fiecarei inscrieri ii vor fi atribuite un ID şi o parolă.

Pasul 2 – Informaţii despre toti autorii proiectului


Holcim Awards Main
(autori principali şi secundari)
- titlul (Dr./Prof./etc.)
- nume*
- profesia*
- organizaţia
- funcţia în cadrul organizatiei
- data naşterii*
- sexul
- adresa*
- telefon*
- fax
- email*
- website
- distribuţia premiului în bani* (dacă există mai mult de un autor)

Next Generation
(autori principali şi secundari)
- titlul (Dr./Prof./etc.)
- nume*
- data naşterii*
- sexul
- adresa*
- telefon*
- fax
- email*
- website
- programul de studii* (selectaţi din listă)
- direcţia de studiu*
Ghid pas cu pas | pagina 10
Date necesare pentru înscriere
- profesor supraveghetor (ex: Prof.)
- numele universităţii*
- distribuţia premiului în bani* (daca exista mai mult de un autor)

Notă:
Instrucţiunile pentru categoria Holcim Awards Main şi categoria Next
Generation sunt furnizate separat doar la Pasul 2. Instrucţiunile furnizate
pentru Paşii 3-5 sunt aceleaşi pentru ambele categorii, întrucât cerinţele
sunt identicepentru ambele categorii.

Pasul 3 – Descrierea proiectului


– Proiect grup (selectaţi din listă)

Atât proiectele înscrise în categoria Holcim Awards Main, cât şi în categoria


Generation trebuie să se încadreze într-unul din cele 3 tipuri de proiecte:
Proiect grup 1: lucrări de construcţii şi inginerie civilă
Proiect grup 2: peisagistică, design urban şi infrastructură
Proiect grup 3: materiale, produse şi tehnologii de construcţii

Informaţii despre proiectele din grupul 1 - lucrări de construcţii şi inginerie


civilă:
- titlul proiectului*
- clientul*
- schema de construcţie* (selectaţi din listă)
- statusul planificării* (selectaţi din listă)
- statusul permisiunii formale* (selectaţi din listă)
- data estimată a începerii construcţiei* (selectaţi din listă)
- oraşul, ţara*
- contextul proiectului* (selectaţi din listă)
- latitudinea*, longitudinea* şi înălţimea peste nivelul mării*
- detalii despre alte competiţii in care a mai fost înscris proiectul, inclusiv
premiul primit la acestea*
- rezultatul şi titlul procedurii competiţiei
- detaliile proiectului (GFA, GV, zona amplasamentului, zona de amprentă,
înălţimea/adâncimea clădirii, costurile de construcţie)
- alte cifre relevante (suprafaţă plic, indicii zonă)
- materialele folosite* (pană la 200 caractere)
- descrierea generală a proiectului* (pana la 2800 caractere)

Informaţii despre proiectele din grupul 2 - peisagistică, design urban şi


infrastructură:
- titlul proiectului*
- clientul*
- schema de construcţie* (selectaţi din listă)
- statusul planificării* (selectaţi din listă)
- statusul permisiunii formale* (selectaţi din listă)
- data estimată a începerii construcţiei* (selectaţi din listă)

Ghid pas cu pas | pagina 11


Date necesare pentru înscriere
- oraşul, ţara*
- contextul proiectului* (selectaţi din listă)
- latitudinea*, longitudinea* şi înălţimea peste nivelul mării*
- detalii despre alte competiţii în care a mai fost înscris proiectul, inclusiv
premiul primit la acestea*
- rezultatul şi titlul procedurii competiţiei
- detaliile proiectului (GFA, GV, zona amplasamentului, zona de
amprentă, coeficientul de ocupare a solului, coeficientul de ocupare a
amplasamentului, costurile de construcţie)
- alte cifre relevante (precum dimensiuni, numărul de utilizatori/locuitori,
clădiri şi spatii deschise)
- materialele folosite* (pană la 200 de caractere)
- descrierea generală a proiectului* (pana la 2800 caractere)

Informaţii despre proiectele din grupul 3 – Materiale, produse şi tehnologii


de construcţii:
- titlul proiectului*
- clientul*
- statusul planificării* (selectaţi din listă)
- data estimată a începerii construcţiei* (selectaţi din listă)
- oraşul, ţara
- dimensiunea*
- brevetul în aşteptare*
- contextul proiectului* (selectaţi din listă)
- conceptul financiar*
- date tehnice*, de exemplu, cifre cheie cu privire la densitate, transmitanţa
termică, greutatea, etc.
- materialele folosite şi metodele de producţie* (pana la 200 caractere)
- descrierea generală a proiectului (pana la 2800 caractere)

Pasul 4 – Imagini care ilustrează proiectul


- un număr minim de cinci şi un număr maxim de zece imagini (de
exemplu, poze, desene, planuri, etc.)
- legenda pentru fiecare imagine (recomandabil)
- două imagini sunt prezentate într-un format mai mare decât celelalte
imagini
- este preferabil să includeţi o fotografie a dumneavoastră şi/sau autorii
proiectului sau echipa de design

Notă:
Un fişier cu imagini poate fi alcătuit din două sau mai multe imagini şi
poate conţine texte şi tabele cu condiţia ca acestea să fie lizibile.

Juriul va primi toate datele furnizate de dumneavoastră atât în format


digital, cât şi print. Copiile imprimate constau din două pagini A3, incluzând
toate imaginile, textele, informaţiile proiectului şi auto-evaluările; puteţi
descărca toate aceste detalii după depunerea aplicaţiei dumneavoastră, în
format PDF. Dimensiunile aproximative ale imaginii pentru copiile

Ghid pas cu pas | pagina 12


Date necesare pentru înscriere
imprimate sunt: imagini nr.1 şi nr.2: 142 cm x 106,5 cm şi celelalte imagini:
68 cm x 51 cm.

În plus, toate datele vor fi prezentate juriului în format digital, pe un ecran


care include o funcţie de mărire a imaginii.

Pasul 5 – Aspecte cheie şi auto-evaluare


- o declaraţie concisă în care explicaţi modul în care proiectul
dumneavoastră contribuie la realizarea „aspectelor cheie” şi a „criteriile
particulare*
- un calificativ de auto-evaluare cu privire la fiecare „aspect cheie” de la 1
(cel mai scăzut) la 5 stele* (cel mai înalt)

Ghid pas cu pas | pagina 13


Procedura depunerii aplicaţiei
Depunerea aplicaţiei este posibilă doar prin intermediul internetului. Nu
vor fi acceptate aplicaţii scrise (pe hârtie). Nu există taxe de înscriere pentru
intrarea în competiţie.

Procesul de aplicare contine cinci paşi, iar fiecare pas este salvat separat.
Astfel, informaţiile pot fi adăugate în orice ordine şi pot fi salvate pentru
actualizări ulterioare.

Un ID şi o parolă individuala va vor fi atribuite după completarea numelui şi


adresei de e-mail a Autorului de la Pasul 2, Aplicaţia dumneavoastră poate
fi editată oricând pană miercuri, 23 martie 2011, la ora 14.00 GMT, ziua de
închidere a înscrierilor.

Pentru a continua să lucraţi la aplicaţia dumneavoastra, introduceţi ID-ul şi


parola la Pasul 1 pentru a regăsi înscrierea. Nu este nevoie să reintroduceţi
date înregistrate anterior decât dacă modificaţi tipul proiectului în Pasul 3
(vezi pagina 31).

Etapa finală a efectuării unei înscrieri în competiţie este etapa confirmării,


care poate fi finalizată oricând până la închiderea înscrierilor. Sistemul
verifică dacă toate câmpurile obligatorii au fost completate şi generează
un fişier PDF care conţine toate secţiunile aplicaţiei dumneavoastră într-
un singur document. Toate câmpurile obligatorii trebuie completate şi
toate condiţiile de lungime a textului trebuie satisfăcute pentru a finaliza
înscrierea. Aplicaţia poate fi re-editată oricând până miercuri, 23 martie
2011 la ora 14.00 GMT, ziua de închidere a înscrierilor

Înscrierea dumneavoastră în competiţie este definitivată printr-un click


pe butonul „Submit” la sfârşitul Pasului 6 (Confirmarea). Nu este necesară
nici o altă acţiune. Înscrierea poate fi editată chiar si după introducere şi
reintrodusă printr-un click pe butonul „Submit” la sfârşitul Pasului 6 în orice
moment până la închiderea înscrierilor miercuri, 23 martie 2011, ora 14.00

Ghid pas cu pas | pagina 14


Informaţii tehnice
Cerinţele sistemului
Formularul de înscriere online a fost optimizat pentru o rezoluţie de 1024 cu
768 pixeli şi următoarele browsere funcţionează cel mai bine:
- Internet Explorer pentru Windows 7.0
- Mozilla Firefox 2.0
- Opera 9.0
- Chrome
- Safari
Javascript trebuie să fie activ.
„Cookies” trebuie să fie acceptate.

Încărcarea imaginii
Formatele imaginii
Imaginile trebuie să fie în format JPG, BMP, PNG sau TIF; fişierele AutoCad
sau pdf nu sunt permise. Toate imaginile trebuie să folosească setul de
culoare RGB. Imaginile care nu au setul de culoare potrivit pot apărea în
negru sau invers în confirmarea PDF. Imaginile vor fi prezentate în format
landscape în raportul 4:3. (acest lucru înseamnă cel puţin: 800 cu 600, 1024
cu 768, 1280 cu 960 sau 1240 cu 1065 pixeli).

Formatele portrait sunt permise, dar nu vor utiliza complet spaţiile de


imagine alocate în posterele proiectului prezentate juriului.

Dimensiunile imaginii
Dimensiunile fişierului trebuie să fie suficient de mari pentru a produce
imagini clare în formularul de aplicaţie (maxim 3 MB fiecare). Dimensiunea
fişierelor de imagini influenţează dimensiunea fişierului PDF pe care îl veţi
primi drept confirmare a aplicaţiei dumneavoastră.

Vă rugăm să vă asiguraţi că folosiţi caractere standard (ASCII şi ISO-8859-1


Latin-1) pentru toate proiectele înregistrate şi pentru toate denumirile de
fişiere de imagini.

Selecţia şi încărcarea imaginii


Puteţi încărca imagini în două moduri:
1. încărcaţi mai multe imagini odată.
2. încărcaţi fiecare imagine separat.
Veţi găsi informaţii detaliate despre procedura de încărcare a imaginilor la
paginile 33 şi 34 a acestui ghid.

Rata de transfer a datelor


În funcţie de rata de transfer de date a conexiunii dumneavoastră la

Ghid pas cu pas | pagina 15


Dificultăţi tehnice
internet, procesul de încărcare poate dura mai multe minute, aşa că va
rugăm să aveţi răbdare. La sfârşitul perioadei de înscriere (23 martie 2011),
când este anticipat un mare volum de trafic pe website, timpul de răspuns al
Formularului de înscriere online poate creşte.
Vă recomandăm să introduceţi aplicaţiile cat mai curând posibil.

Intrarea în sistem a eşuat


Pentru problemele cele mai frecvente datorate ID-ului şi/sau parolei:
1. Verificaţi dacă toate cifrele şi literele ID-ului şi parolei sunt introduse
corect, în special litera „O” şi numărul 0 (zero).
2. Încă nu v-aţi înregistrat. Daţi click pe „New entry”.
3. Nu vă amintiţi ID-ul sau parola. Completaţi secţiunea „Lost your ID/
password”.
4. Aţi început o aplicaţie, dar nu aţi confirmat Pasul 2. Prin urmare, nu aţi
primit un ID. Contactaţi Centrul de asistenţă sau începeţi o nouă înscriere.
5. Aţi făcut click pe „New entry”, dar nu aţi observat nicio acţiune de
răspuns. Verificaţi în setările browserului dacă aţi activat Javascript şi dacă
aţi acceptat cookies.

Probleme cu trecerea la pasul următor


Asiguraţi-vă că setările browserului dumneavoastră permit cookies.
Dezactivarea cookies vă poate trimite înapoi la pagina de start când daţi
click pe „Save” sau „Continue”.

Încărcarea imaginii a eşuat


În cazul ieşirii automate din sistem în timpul sesiunii de upload sau a
apariţiei unui mesaj de eroare:
1. Asiguraţi-vă că fişierele de imagini sunt în format JPG, BMP, PNG sau TIF
şi în setul de culoare RGB. Dimensiunile fişierului de imagini nu trebuie să
depăşească 3MB/fişier.
2. Asiguraţi-vă că folosiţi caractere latine standard în denumirile fişierelor
dumneavoastră.
3. Verificaţi conexiunea la internet. Conexiunile lente la internet (de
exemplu, folosind un modem de 56 kilobiţi) pot provoca un timeout. Puteţi
reduce dimensiunile fişierului sau folosi un alt calculator cu o conexiune mai
rapidă la internet (o rată a transmisiei mai mare).
4. Încercaţi să resetaţi conexiunea dumneavoastră la internet sau să
redeschideţi browserul dumneavoastră.

Probleme cu descărcarea confirmării PDF


1. Date lipsă sau incorecte în aplicaţia dumneavoastră – intraţi din nou în
sistem şi verificaţi toate datele.
2. Ieşire automată din sistem din cauza unei conexiuni lente la internet –
încercaţi din nou sau contactaţi Centrul de asistenta.
3. Asiguraţi-vă că imaginile dumneavoastră sunt în format JPG, BMP, PNG
sau TIF şi în setul de culoare RGB şi că folosesc caractere latine standard în
denumirile fişierelor.

Ghid pas cu pas | pagina 16


Dificultăţi tehnice
Întrebări suplimentare
Dacă aveţi întrebări cu privire la procedura competiţiei sau dacă aţi
întâmpinat dificultăţi tehnice în timpul completării formularului de înscriere
online, verificaţi platforma Q&A - www.holcimawards.org/qa.
Dacă aveţi nevoie de clarificări suplimentare, contactaţi Centrul de asistenţă
la:
helpdesk@holcimawards.org

Ghid pas cu pas | pagina 17


Formular de înscriere online – Pasul 1
La Pasul 1 vă înregistraţi
pentru procesul de
aplicare.

1 Dacă aceasta este prima


vizită a dumneavoastră
pe site şi nu sunteţi
înregistrat încă, indicaţi
categoria în care doriţi să
introduceţi datele şi daţi
click pe „New entry”.
7

2 Pentru mai multe


detalii despre cele două
categorii, vă rugăm să
urmaţi linkul.
2
3 Pentru mai multe
informaţii despre premii
şi condiţiile de înscriere, 1
urmaţi linkul.
1
4 Dacă aveţi deja un ID/
parolă (indiferent de 3
categorie), introduceţi-
le aici şi daţi click pe
„Submit”.
4
5 Dacă nu vă puteţi
aminti ID-ul sau parola, 4
introduceţi adresa email
folosită în intrare şi daţi
click pe „Submit”. ID-ul
şi parola vă vor fi trimise
prin email. 5
6 Ghidul pas cu pas (acest 5
document) este disponibil
pentru download (PDF).
Traduceri suplimentare
sunt disponibile pe
website-ul www.
holcimawards.org/guide.

7 Dacă aveţi întrebari sau


aveţi nevoie de clarificări
cu privire la modul de
intrare în competiţia
6
Holcim Awards, vizitaţi
platforma Q&A la www.
holcimawards.org/qa
sau trimiteţi întrebările
dumneavoastră la
Centrul de Asistenţă prin 7
formularul online.

Ghid pas cu pas | pagina 18


Formularul de înscriere online – Pasul 2
La Pasul 2 veţi
introduce informaţii
cu privire la autorii
proiectului.

1 In partea de sus a paginii


apare categoria selectată
de dumneavoastră. Este
obligatoriu să completaţi
toate căsuţele marcate cu 1
un asterisc (*).
2
Există o limită pentru
numărul de caractere care
pot fi introduse în fiecare
câmp al formularului de
înscriere. Un mesaj de
eroare va apărea dacă
limitele prestabilite
au fost depăşite. În
formularul de aplicaţie
pot fi folosite numai
caractere latine (vezi mai
jos).

Caracterele non-standard
trebuie înlocuite:

!”#$%&’()*+,-
./0123456789:;<=>?@AB
CDEFGHIJKLMNOPQRSTU
VWXYZ[\]^_`abcdefghijkl
mnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤
¥”©ª«¬®¯°±µ¶•¸»¿ÀÁÂÃÄ
ÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÑÒÓÔÕÖØÙ
ÚÛÜßàáâãäåæçèéêëìíîïñò
óôõö÷øùúûüÿ

2 Mai multe detalii despre


modul de completare a
formularului de aplicare
sunt disponibile în
secţiunea Help. www.
holcimawards.org/help

Ghid pas cu pas | pagina 19


Formularul de înscriere online – Pasul 2
3 Dacă aţi introdus
informaţii
necorespunzătoare, veţi
fi atenţionat cu privire la
câmpurile care necesită
mai multă atenţie la
completare.

4 Asiguraţi-vă că
introduceţi numărul de
telefon şi de fax cu codul
internaţional care începe
cu 00 sau + (de exemplu,
001234567890 sau
+1234567890).

5 Dacă proiectul
dumneavoastră are mai
mult de doi autori, daţi
click pe butonul „Add
author” pentru a genera
căsuţe suplimentare.

6 Dacă aţi introdus mai


mulţi autori, indicaţi
în procente cum
intenţionaţi să distribuiţi
premiul în bani între
autorii numiţi.

7 Dacă doriţi să părăsiţi


sesiunea de încărcare
3 3
(upload), daţi click pe 4
butonul „Save”. Toate
datele introduse până la
momentul respectiv vor fi
salvate.

Ghid pas cu pas | pagina 20


Formularul de înscriere online – Pasul 2

8 Dacă lipsesc informaţii


obligatorii, veţi fi
atenţionat prin mesaje
de eroare care vor apărea
atunci când daţi click pe
„Save” sau „Continue”.
Treceţi la următorul pas
şi completaţi informaţiile
lipsă înainte de încheierea
perioadei de înscriere în
competiţie.

Ghid pas cu pas | pagina 21


Formularul de înscriere online – Pasul 2
9 Introduceţi datele
solicitate şi apoi daţi click
pe butonul „Continue”
din josul paginii pentru a
trece la Pasul 3.

10 Dacă nu doriţi să primiţi


o copie a ID-ului/parolei
dumneavoastră prin
email, bifaţi căsuţa
indicată (vezi pagina
precedentă).

10
9
Ghid pas cu pas | pagina 22
Formularul de înscriere online – Pasul 2

11 După ce aţi completat


numele şi adresa de email
a unui autor şi după
ce aţi apăsat pe „Save”
sau „Continue” in josul
paginii, veţi primi un ID/
parolă care pot fi folosite
la intrarea în aplicaţia
dumneavoastră online.
Reţineţi ID-ul/parola şi
păstraţi-le într-un loc
sigur.

În plus, veţi primi un


email conţinând ID-
*****
11
ul şi parola aferente
proiectului pe adresa
de email a autorului
principal.

12 Daţi click pe ID sus pe


pagină pentru a se afişa
ID-ul şi parola.

13 Dacă doriţi să primiţi un


alt ID sau o altă parolă,
bifaţi căsuţa.

12

12
*****

13

Ghid pas cu pas | pagina 23


Formularul de înscriere online – Pasul 2
Formularul pus
la dispoziţia
participanţilor pentru
categoria “Next
Generation” este
aproape acelaşi ca cel
pentru Holcim Awards
Main.

14 Fiecare autor trebuie


să furnizeze informaţii
despre programul şi
profilul sau de studiu
supraveghetorul şi
denumirea universităţii.

15
15 Pentru mai multe
informaţii, urmaţi linkul
din partea de sus a
paginii.

14

14

Ghid pas cu pas | pagina 24


Formularul de înscriere online – Pasul 3
La Pasul 3 veţi
introduce informaţii cu
privire la proiect

1 Vă rugăm selectaţi dintre


cele 3 grupuri de proiecte
specificate în meniu şi
daţi click pe butonul
„Continue”.

2 Se va deschide un
formular cu trei sub-
categorii:
Grupul 1: lucrări de
construcţii şi inginerie
civilă
Grupul 2: peisaj, design
urban şi infrastructură
(vezi pagina 26 din acest
ghid pentru a continua)
Grupul 3: materiale,
produse şi tehnologii de
construcţii (vezi pagina
29 din acest ghid pentru a
continua)
1
Notă:
Selectarea grupului de
proiect adaugă câmpuri
relevante formularului
de aplicare pentru a
vă permite să explicaţi
proiectul dumneavoastră
în detaliu. Selecţia
grupului de tipuri de
proiect nu va influenţa
în nici un fel procesul de
evaluare al juriului sau 1
alocarea premiilor în
cadrul competiţiei.

Ghid pas cu pas | pagina 25


Formularul de înscriere online – Pasul 3 (Grupul 1)
Grupul 1 pentru
proiecte de lucrări de
construcţii şi inginerie
civilă.
In formularul de aplicare
pot fi folosite doar
caractere standard (vezi
pagina 16 sau secţiunea
Help). Dacă textul nu este
afişat corect cu caractere
standard, inseraţi
caractere speciale acolo
3
unde este cazul.

Este obligatoriu să
completaţi toate
câmpurile marcate cu
asterisc (*).
1
Unele câmpuri promit
introducerea unui număr
limitat de caractere 2
(incluzând spatiile).
Dacă textul depăşeşte
dimensiunea maximă,
veti fi atenţionat(a) printr-
un mesaj de eroare

1 Pentru a afla mai multe


despre numărul de
caractere, urmaţi link-ul.

2 Pentru o definiţie exactă


a datei de începere a
realizării proiectului,
urmaţi link-ul „Status of
planning”.

3 Pentru mai multe


informaţii despre modul
de completare a căsuţelor
de la Pasul 3, vezi
secţiunea Help.

Ghid pas cu pas | pagina 26


Formularul de înscriere online – Pasul 3 (Grupul 1)
4 Titlul proiectului poate
conţine maxim 60
caractere.

5 Dacă proiectul
dumneavoastră a
primit un premiu sau
a fost înscris într-o altă
competiţie, furnizaţi
detalii despre denumirea
competiţiei şi rezultatul
ei (dacă acesta este
cunoscut).

6 Timpul preconizat pentru


începerea construcţiei
pe amplasament,
pregătirea, excavarea şi/
sau remedierea ecologică.
Selectaţi din listă.

Pentru toate cifrele cheie


solicitate în rubrica
„Detaliile proiectului”,
folosiţi sistemul metric
aferent.

7 Detaliile necesare 7
pentru înscrierea în
competitie cu privire la
costul construcţiei sunt
disponibile in partea de 4
sus a paginii (link).

8 Explicitarea costurilor
6
aferente construcţiei se
va face în USD.

9 Pentru a converti moneda


locală în USD, puteţi folosi
linkul de lângă căsuţa 5
„Costuri de construcţie”.

10 Introduceţi cifrele cheie 9


8
relevante pentru proiectul
dumneavoastră (maxim
150 caractere).
10
11 O scurtă descriere a
materialelor folosite
în cadrul proiectului
dumneavoastră (maxim
11
200 caractere).

12 Pentru o descriere
generală a proiectului
cu privire la contextul
şi conceptul acestuia 12

Ghid pas cu pas | pagina 27


Formularul de înscriere online – Pasul 3 (Grupul 1)

puteţi folosi maxim 2800


caractere în 22 rânduri.

Reţineţi că lucrările
trebuie să fie completate
doar în limba engleză.
În momentul în care
introduceţi texte în altă
limbă decât engleza
va apărea un mesaj de
avertizare. Acesta poate
să apară chiar dacă
aplicaţia dumneavoastră
este în limba engleză,
însă conţine prea mult
limbaj tehnic/specializat
sau abrevieri.

13 După ce aţi introdus


datele solicitate, apăsaţi
butonul „Continue” din
josul paginii.

Dacă lipsesc informaţii


obligatorii, veţi fi
atenţionat(a) printr-
un mesaj de eroare la
apasarea butoanelor
„Save” sau „Continue”.
Puteţi trece la pasul
următor şi completa
informaţiile lipsă mai
târziu, până la încheierea
perioadei de înscriere în
competiţie.

Mergeţi la pagina 31 a
acestui ghid pentru a
continua.

13

Ghid pas cu pas | pagina 28


Formularul de înscriere online – Pasul 3 (Grupul 2)
Grupul 2 pentru
proiecte de peisaj,
design urban şi
infrastructură.
În formularul de aplicaţie
pot fi folosite doar
caractere standard (vezi
pagina 16 sau secţiunea
Help). Dacă textul nu este
afişat corect cu caractere
standard, inseraţi
caractere speciale acolo
unde este cazul. 3

Este obligatoriu să
completaţi toate
câmpurile marcate cu
asterisc (*).
1
Unele câmpuri promit
introducerea unui număr
limitat de caractere 2
(incluzând spatiile).
Dacă textul depăşeşte
dimensiunea maximă,
veţi fi atenţionat(a) printr-
un mesaj de eroare

1 Pentru a afla mai multe


despre numărul de
caractere, urmaţi linkul.

2 Pentru o definiţie exactă


a datei de începere a
realizării proiectului,
urmaţi linkul „Status of
planning”.

3 Pentru mai multe


informaţii despre modul
de completare a căsuţelor
de la Pasul 3, vezi
secţiunea Help.

Ghid pas cu pas | pagina 29


Formularul de înscriere online – Pasul 3 (Grupul 2)
4 Titlul proiectului poate
conţine maxim 60
caractere.

5 Dacă proiectul
dumneavoastră a
primit un premiu sau
a fost înscris într-o altă
competiţie, furnizaţi
detalii despre denumirea
competiţiei şi rezultatul
ei (dacă acesta este
cunoscut).

6 Timpul preconizat pentru


începerea construcţiei
pe amplasament,
pregătirea, excavarea şi/
sau remedierea ecologică.
Selectaţi din listă.

Pentru toate cifrele cheie


solicitate în rubrica
„Detaliile proiectului”,
folosiţi sistemul metric
aferent.

7 Detaliile necesare 7
pentru înscrierea în
competitie cu privire la
costul construcţiei sunt
disponibile in partea de 4
sus a paginii (link).

8 Explicitarea costurilor
aferente construcţiei se 6
va face în USD.

9 Pentru a converti moneda


locală în USD, puteţi folosi
linkul de lângă căsuţa 5
„Costuri de construcţie”.

10 Introduceţi cifrele cheie 8 9


relevante pentru proiectul
dumneavoastră (maxim
150 caractere).

11 O scurtă descriere a
materialelor folosite
în cadrul proiectului
dumneavoastră (maxim
200 caractere).

12 Pentru o descriere
generală a proiectului
cu privire la contextul şi
conceptul acestuia

Ghid pas cu pas | pagina 30


Formularul de înscriere online – Pasul 3 (Grupul 2)

puteţi folosi maxim 2800


caractere în 22 rânduri.

Reţineţi că lucrările
trebuie să fie completate
doar în limba engleză.
În momentul în care
introduceţi texte în altă
limbă decât engleza
va apărea un mesaj de
avertizare. Acesta poate
să apară chiar dacă
aplicaţia dumneavoastră
este în limba engleză,
însă conţine prea mult
limbaj tehnic/specializat
sau abrevieri.

13 După ce aţi introdus


datele solicitate, apăsaţi
butonul „Continue” din
josul paginii.

Dacă lipsesc informaţii


obligatorii, veţi fi
atenţionat(a) printr-
un mesaj de eroare la
apasarea butoanelor
„Save” sau „Continue”.
Puteţi trece la pasul
următor şi completa
informaţiile lipsă mai
târziu, până la încheierea
perioadei de înscriere în
competiţie.

13

Ghid pas cu pas | pagina 31


Formularul de înscriere online – Pasul 3 (Grupul 3)
Grupul 3 pentru
proiecte de materiale,
produse şi tehnologii de
construcţii.
În formularul de aplicaţie
pot fi folosite doar
caractere standard (vezi
pagina 16 sau secţiunea
Help). Dacă textul nu este
afişat corect cu caractere
standard, inseraţi
caractere speciale acolo
unde este cazul.

Este obligatoriu să
completaţi toate
câmpurile marcate cu
asterisc (*).

Unele câmpuri promit


introducerea unui număr
limitat de caractere 1
(incluzând spatiile).
Dacă textul depăşeşte
dimensiunea maximă,
veţi fi atenţionat(a) printr-
un mesaj de eroare

1 Pentru a afla mai multe


despre numărul de
caractere, urmaţi link-ul. 2

2 Titlul proiectului poate 3


conţine maxim 60
caractere

Pentru mai multe


informaţii despre cum să
completaţi căsuţele din
Pasul 3, vezi secţiunea
Help.

Materialele, produsele
şi tehnologiile de
construcţie sunt
considerate că au
început producţia
comercială când începe
fabricaţia pentru profituri
comerciale.

3 Data aşteptată pentru


începerea producţiei
pentru rentabilitatea
comercială a
materialului, produsului
sau tehnologiei de
construcţie. Folosiţi
sistemul metric.

Ghid pas cu pas | pagina 32


Formularul de înscriere online – Pasul 3 (Grupul 3)
4 Folosiţi USD pentru
conceptul dumneavoastră
financiar.

5 Pentru a converti
moneda locală în USD
folosiţi linkul „currency
converter”.

6 Sunteţi rugat să
introduceţi date tehnice
speciale ale proiectului
dumneavoastră pentru
care puteţi folosi maxim
150 caractere.

7 O scurtă descriere a
materialelor folosite
şi a metodelor de
producţie ale proiectului
dumneavoastră poate
conţine maxim 200
caractere.

8 Pentru descrierea
generală a proiectului
cu privire la contextul
şi conceptul proiectului
dumneavoastră, puteţi
folosi maxim 2800
caractere în 22 rânduri.

9 După ce aţi introdus


datele solicitate, apăsaţi
butonul „Continue” din
josul paginii.
5
Mesaje de eroare vor 4
apărea dacă daţi click pe
„Save” sau „Continue”
şi lipsesc informaţii
obligatorii. Puteţi trece la 6
pasul următor şi completa
informaţiile lipsă mai
târziu, dar înainte de
închiderea competiţiei. 7
Reţineţi că lucrările trebuie
să fie completate doar în
limba engleză. În momentul
în care introduceţi texte în
altă limbă decât engleza 8
va apărea un mesaj de
avertizare. Acesta poate să
apară chiar dacă aplicaţia
dumneavoastră este în
limba engleză, însă conţine
prea mult limbaj tehnic/
specializat sau abrevieri. 9
Ghid pas cu pas | pagina 33
Formularul de înscriere online – Pasul 3

1 Puteţi modifica tipul


proiectului folosind
butonul de sus de la
fiecare grup al Pasului 3.

Grupul de proiecte
selectat este afişat în
partea de sus a paginii

Ghid pas cu pas | pagina 34


Formularul de înscriere online – Pasul 3

Veţi fi redirecţionat la
pagina de start a Pasului
3. Tipurile de proiect
permise sunt enumerate
în meniul listă.

Notă:
Dacă grupul (în functie
de tipul de proiect)
este modificat după ce
datele sunt introduse în
formularul de aplicaţie,
secţiunile „Date
generale ale proiectului”,
„Detaliile proiectului”
sau „Materiale folosite
şi metode de producţie”,
datele introduse în unele
câmpuri vor fi pierdute.

Pentru mai multe


informaţii, vezi secţiunea
Help.

2 Un text de confirmare
apare. Selectaţi „yes”
pentru a modifica tipul
proiectului sau „no”
pentru a anula.

Ghid pas cu pas | pagina 35


Formularul de înscriere online – Pasul 4
La Pasul 4, trebuie să
încărcaţi reprezentările
grafice ale proiectului.
Este permisă includerea
unui număr de minim
cinci şi maxim zece
imagini (de exemplu:
poze, desene, planuri
etc.).
Puteţi încărca imagini în
două moduri:
1. Încărcaţi mai multe
imagini odată.
2. Încărcaţi fiecare
imagine separat.
Setarea implicită încarcă
mai multe imagini odată.

1 Dacă doriţi să treceţi la


un control mai simplu de
upload care încarcă fişiere
unul cate unul, apăsaţi
butonul „Switch upload
control”.

Asiguraţi-vă că folosiţi 3
caractere latine standard
pentru denumirile
fişierelor.
1
În functie de rata
de transfer de
date a conexiunii
dumneavoastră la
internet, procesul de
upload poate dura mai
multe minute, aveţi
răbdare.
2
Informaţii detaliate
despre formatele imaginii
şi dimensiunile ei sunt
disponibile la pagina 12 a
acestui ghid şi în secţiune
de online Help.

2 Imaginile 1 şi 2 vor
fi prezentate în
dimensiuni mai mari
în toţi paşii procedurii.
Ele sunt imaginile
cheie ale proiectului
dumneavoastră

3 Dacă aveţi probleme


cu încărcarea fişierelor
cu imagini, contactaţi
Centrul de asistenţă.

Ghid pas cu pas | pagina 36


Formularul de înscriere online – Pasul 4
1. Încărcarea mai multor
imagini în acelaşi timp

1 Apăsaţi butonul „Upload


file” (1-11) al poziţiei
alese pentru a selecta
şi încărca un fişier cu
imagini din calculatorul
dumneavoastră

2 Un indicator de status
upload vă va arăta
progresul procesului de
încărcare.

În timp ce un fişier se
încarcă, puteţi selecta şi
încărca mai multe fişiere
cu imagini.

Când imaginile sunt


încărcate, formatul crochiu 1 1
va fi generat în poziţia
aleasă.
3
3 Apăsaţi pe săgeată
pentru a schimba ordinea
imaginilor – imaginile de
pe fiecare parte a săgeţii 6 6
îşi vor schimba poziţia.
4
4 Vă recomandăm să
adăugaţi o legendă la 1
fiecare imagine (lungimea
maximă 135 caractere
pentru imaginile 1 şi 2 şi
30 caractere pentru fiecare
din celelalte imagini). 2
4
Vă recomandăm să
5 includeţi o fotografie
cu dumneavoastră şi/
sau echipa de design ca
imaginea nr.11. reţineţi că
o imagine suplimentară
nu poate înlocui fotografia
echipei proiectului din
4
imaginea nr.11. 5
6 Ştergeţi imaginea
încărcată.

7 După ce toate fişierele cu


imagini (5-10) şi portretul
autorului/echipei au fost
încărcate şi sunt în ordinea
dorită, apăsaţi butonul 7
„Continue” pentru a trece
la pasul următor.

Ghid pas cu pas | pagina 37


Formularul de înscriere online – Pasul 4
2. Încărcarea fiecărei
imagini separat

1 Trebuie să selectaţi
un fişier cu imagini
din calculatorul
dumneavoastră apăsând
butonul „Browse”.

2 După ce aţi selectat


fişierul, apăsaţi butonul
adecvat (Upload 1 –
Upload 11).

Când imaginea este


încărcată şi un crochiu
este generat în poziţia
aleasă, puteţi încărca
următoarea imagine.

3 Dacă doriţi să schimbaţi


ordinea imaginilor
încărcate, faceţi click pe
săgeţile roşii.
1
4 Se recomandă adăugarea
unei legende la fiecare 6 6
imagine (lungimea
maximă 135 caractere
pentru imaginile 1 şi 2
şi 30 caractere pentru
fiecare din celelalte 3
imagini).

5 Vă recomandăm să 4
includeţi o fotografie
cu dumneavoastră şi/ 2
sau echipa de design
ca imaginea nr. 11.
Reţineţi că o imagine 3
suplimentară nu poate
înlocui fotografia echipei 4
proiectului din imaginea
nr. 11. 2

6 Ştergeţi imaginea
încărcată.
4
7 După ce toate imaginile
(5-10) şi portretul 5
autorului/echipei au
fost încărcate şi sunt în
ordinea dorită, apăsaţi
butonul „Continue”
pentru a trece la pasul
următor.

Ghid pas cu pas | pagina 38


Formularul de înscriere online – Pasul 5
La Pasul 5 introduceţi
o explicaţie
concisă a modului
în care proiectul
dumneavoastră
contribuie la atingerea
„aspectelor cheie” ale
construcţiilor durabile şi
la îndeplinirea criteriilor
particulare.
1 Informaţii detaliate
despre cele cinci „aspecte
cheie” şi criteriile de
evaluare sunt incluse în
secţiunea „Informaţii
suplimentare”.

Ghid pas cu pas | pagina 39


Formularul de înscriere online – Pasul 5

2 Două câmpuri pot


conţine maxim 800
caractere (litere şi spaţii)
pe 10 rânduri.

Reţineţi că spaţiul alocat


pentru text permite
introducerea mai multor
paragrafe, în locul unui
singur bloc de text

3 Puteţi mări aceste două


câmpuri de apăsand pe
simbolul de sub butonul
„Enlarge”

4 Celelalte trei câmpuri pot


conţine 400 caractere
(litere şi spaţii) pe 8
rânduri fiecare.

5 Pentru a plasa
caracterul proiectului
dumneavoastră în 5
context, completaţi
secţiunea de auto-
evaluare acordând
un calificativ (o stea-
calificativul cel mai mic,
cinci stele – calificativul
cel mai mare) pentru
conformitatea proiectului
dumneavoastră cu
„aspectele cheie” pentru 2
construcţii durabile.

Ghid pas cu pas | pagina 40


Formularul de înscriere online – Pasul 5

6 Dacă textul depăşeşte


limita de caractere, veţi
fi atenţionat(a) printr-un
mesaj de eroare.

7 Faceţi click pe “Preview


final appearance in PDF”
pentru a vedea textul
trunchiat la limită pentru
a indica măsura în care
textul trebuie scurtat.

Pentru a şti mai multe


despre numărul permis
de caractere, vă rugăm să
consultaţi secţiunea de
ajutor.

Ghid pas cu pas | pagina 41


Formularul de înscriere online – Finalizarea

După ce aţi finalizat


Pasul 5, va fi afişată
pagina de confirmare
finală.
Vă rugăm să verificaţi
acurateţea tuturor
informaţiilor înregistrate.
În formularul de aplicaţie
pot fi folosite doar
caractere latine standard
Dacă textul este afişat
cu caractere criptate,
adaptaţi caracterele 3
special acolo unde e
cazul.

Modificarea aplicaţiei
dumneavoastră poate fi
făcuta până miercuri, 23
martie 2011, ora 14.00
GMT folosind ID-ul şi
parola dumneavoastră

1 Dacă lipsesc informaţii


obligatorii, veţi fi
atenţionat printr-un 2
mesaj de eroare scris cu
roşu, apărut sub fiecare
secţiune a acestei pagini
de confirmare.
*****
2 Folosiţi linkurile
respective pentru a merge
înapoi la pasul respectiv
şi a modifica informaţiile
acolo unde e cazul.

3 Pentru a modifica datele


puteţi folosi meniul de
la începutul paginii. Daţi
click pe numărul pasului
respectiv.
1

Ghid pas cu pas | pagina 42


Formularul de înscriere online – Finalizarea
4 Regiunea pentru care
aplicaţi proiectul
dumneavoastră este
afişată aici. Regiunea
este selectată în funcţie
de locaţia proiectului
înscris şi este specificat
la care din cele cinci faze
regionale ale competiţiei
Holcim Awards va
participa proiectul
dumneavoastră.

Ghid pas cu pas | pagina 43


Formularul de înscriere online – Finalizarea

Ghid pas cu pas | pagina 44


Formularul de înscriere online – Finalizarea
5 Confirmaţi dreptul de
autor bifând cel puţin
primele două din cele
patru căsuţe.

6 Pentru a înregistra
aplicaţia apăsaţi butonul
„Submit” din josul paginii.

Butonul „Submit” va
fi activ doar atunci
când toate câmpurile
obligatorii sunt
completate corect. Dacă
câmpurile obligatorii nu
au fost completate în
totalitate, butonul va fi
inactiv.

Editaţi/introduceţi toate
informaţiile obligatorii
în paşii anteriori. Dacă
întâmpinaţi probleme,
contactaţi Centrul de
asistenţă.

Ghid pas cu pas | pagina 45


Formularul de înscriere online – Finalizarea

7 Puteţi descărca un fişier


pdf care conţine toate
secţiunile aplicaţiei
dumneavoastră printr-un
click pe „Download PDF”.

Ghid pas cu pas | pagina 46


Appendix
A Exemplu pagina 48
de aplicaţie finală pentru Holcim Awards în PDF

B Prezentare generală – „aspecte cheie” pentru construcţii durabile: pagina 55


criteriile de evaluare ale concursului Holcim Awards

Ghid pas cu pas | pagina 47


Ghid pas cu pas | pagina 48
Reţineţi: O mare parte din formularul de înscriere pentru Grupul 2 de Proiecte “Peisaj, design urban şi infrastructură” este
aceeaşi ca pentru Grupul 1 (vezi p. 46). Secţiunile paginii care sunt comune pentru toate aplicaţiile sunt marcate cu gri.

Ghid pas cu pas | pagina 49


Reţineţi: O mare parte din formularul de înscriere pentru Grupul 3 de Proiecte “Materiale, produse şi tehnologii de
construcţii” este aceeaşi ca pentru Grupul 1 (vezi p. 46). Secţiunile paginii care sunt comune pentru toate aplicaţiile sunt
marcate cu gri.

Ghid pas cu pas | pagina 50


Reţineţi: O mare parte din formularul de înscriere pentru categoria “Next Generation” sunt la fel ca la categoria Main
(vezi p. 46). Secţiunile paginii care sunt comune pentru toate aplicaţiile sunt marcate cu gri.

Ghid pas cu pas | pagina 51


Ghid pas cu pas | pagina 52
Ghid pas cu pas | pagina 53
Ghid pas cu pas | pagina 54
Ghid pas cu pas | pagina 55
Ghid pas cu pas | pagina 56