Sunteți pe pagina 1din 2

CURRICULUM VITAE

Nume si Prenume: Anghel Elena Iuliana


Data nasterii: 19.11.1981
Stare civila: Necasatorita
Adresa: Raul Soimului nr. 2 , Sector 4, Bucuresti
Telefon: 0761076881
Obiectiv: Perfectionarea profesionala intr-un mediu care sa permita utilizarea si dezvoltarea
profesionala; Indeplinirea sarcinilor de serviciu; Promovarea intereselor si imaginii firmei;

Experienta profesionala:
• Firma: SC FECNE SA
 FUNCTIONAR ECONOMIC 01.10.2007-se continua in prezent
Departament: Financiar – Contabilitate- Salarizare
Responsabilitati:
- Introducerea de date aferenta salariilor si a veniturilor din activitati desfasurate in baza contractelor
individuale de munca in functie de informatiile primite de la Departamentul Resurse Umane, calculul,
depunerea declaratiilor si inregistrarea in contabilitate;
- Inregistrarea in sistemul infomatic de salarizare Softeh a tuturor veniturilor din salarii;
- Calculul veniturilor nete ale angajatilor si/sau colaboratorilor Societatii;
- Calculul impozitelor si contributiilor ce se retin la sursa de la angajatii si/sau colaboratorii
Societatii;
- Calculul impozitelor si contributiilor ce revin Societatii legate de salarii sau alte venituri platite
salariatilor si diversilor colaboratori;
- Introducerea lunar, in sistemul informatic de salarizare Softeh si in sistemul de contabilitate, a
tuturor notelor legate de salarii, alte venituri, impozite si contributii salariale ;
- Completarea cu informatii corecte si depunerea in termenul stabilit de lege la organele bugetului de
stat a tuturor declaratiilor, fiselor si rapoartelor cerute de legislatie legate de salarii, alte venituri
precum si cele referitoare la impozitele, contributiile si taxele aferente;
- Furnizarea catre contabilitate a datelor si informatiilor referitoare la impozitele, taxele si
contributiile de plata catre bugetul de stat;
- Furnizarea catre management a rapoartelor si statisticilor cerute de acesta referitoare la salarii si
alte venituri ale persoanelor fizice sau juridice, sau alte informatii;
- Directa implicare in respectarea procedurilor contabile si operationale interne atat la nivelul
departamentului financiar contabil cat si la nivelul intregii societati; Directa implicare in completarea
disfunctionalitatilor departamentale cu privire la asistenta profesionala in celelalte domenii de
activitate ale departamentului financiar-contabil (in functie de pregatirea profesionala individuala);
- Pastrarea secretului profesional si a unei confidentialitati maxime referitoare la orice informatie
legata de salarii sau alte venituri ale persoanelor fizice si juridice sau la orice informatie contabila,
juridica sau de orice fel care ar putea deregla bunul mers al activitatii societatii sau al departamentului
financiar contabilitate;
- Indeplinirea oricarei alte sarcini in aria de responsabilitati necesara cerintelor afacerii si conforme cu
legislatia in vigoare.

• Firma: SC MIREVA PRODPAN 2000 SRL


 FUNCTIONAR ECONOMIC 01.09.2001-01.09.2010 ( part time)
Responsabilitati:
- Intocmirea registrului de casa, jurnalul de cumparari, jurnalul de vanzari, note de intrare receptie,
bonuri de consum, evidenta platilor catre furnizori, evidenta incasarilor de la clienti, verificare platilor
si a incasarilor precum si a ordinelor de plata;
- Intocmirea contractelor de munca, acte aditionale la contractele de munca , decizii;
- Completarea cu informatii corecte si depunerea in termenul stabilit de lege la organele bugetului de
stat a tuturor declaratiilor, fiselor si rapoartelor cerute de legislatie legate de salarii, alte venituri
precum si cele referitoare la impozitele, contributiile si taxele aferente.

Educatie si formare:
 Liceul Grigore Cerchez (diploma de bacalaureat).
 Absolvent curs Inspector resurse umane - 2009 (recunoscuta la nivel national )
 Universitatea Dimitrie Cantemir –Facultatea de Finante Banci si Contabilitate.

Competenta –indicatori relevanti pentru postul ocupat:


- Lucreaza cu dead-line-uri si forteaza lucrurile sa se intimple mai repede; are capacitatea de a
reloca resurse in situatii de urgenta si de regandi prioritatile;
- Intotdeauna sugereaza noi modalitati de abordare; incearca permanent sa imbunatateasca
procedurile de lucru;
- Ramine concentrat si motivat permanent chiar daca munca sa presupune corelarea pe mai multe
planturi de actiune;ramine echilibrat si cu mintea limpede; invata din presiunile trecute care au
diminuat perfromanta job-ului;
Abilitati PC:
- operare MS Office- (Word, Excel), navigare internet, (Gestoc si Contif-program de
contabilitate, program salarii Softeh).