Sunteți pe pagina 1din 1

UNI VER SITA TEA "NIC OL A E TITUL ESC U"

FA CUL TA TEA DE DREPT ANUL I CURSUR I DE ZI 2010 /2 01 1 SERI A I (grup ele 1- 10) SEMESTR UL II
O R A R
ORA GRUPA 1 GRUPA 2 GRUPA 3 GRUPA 4 GRUPA 5 GRUPA 6 GRUPA 7 GRUPA 8 GRUPA 9 GRUPA 10
ZIUA
SOCIO 36 CIVIL II 78
8-10
SOCIO 36
ENGLEZĂ 66 SOCIO 36 SPORT ENGLEZĂ 66 CIVIL II 22
10-12 SPORT SOCIO 36
LUNI

LI M B A F R A N C E Z Ă - T O A T E G R U P E L E 14
SPORT INST.POL 78 ENGLEZĂ 29 ENGLEZĂ 29 SOCIO 14 INST.POL. 17
12-14 SOCIO 14
INST.POL. 77 CIVIL II 78 INST.POL. 17 INST.POL. 29 SOCIO 34
14-16 SOCIO 34
16-18 INST.POL. 54

8-10 CIVIL II 34 EC.II 74

10-12 S O C I O L O G I E ( S O C I O ) C U R S A1
MARTI

12-14 I N S T I T U Ţ I I P O L I T I C E ( INST. POL.) C U R S A1


14-16 INST.POL. 15 EC.II 18 ENGLEZĂ 20 ENGLEZĂ 20
SPORT
16-18 ISDR 20 SPORT ISDR 20
E C O N O M I E I I ( E C . I I ) C U R S A6
8-10
MIERCURI

10-12 D R E P T C I V I L I I C U R S A6
SPORT CIVIL II 74 EC. II 84
12-14
SPORT
14-16 CIVIL II 76

8-10
SPORT
10-12 SPORT
12-14 I S T O R I A S T A T U L U I S I D R E P T U L U I R O M A N E S C ( I S D R ) C U R S A6
JOI

SOCIO 77 INST..POL. 59 ISDR 76 ENGLEZĂ 66 ENGLEZĂ 66


14-16 SOCIO 77
ENGLEZĂ 66 ENGLEZĂ 66 INST.POL. 17 ISDR 78 ISDR 78
16-18 SPORT
8-10 EC. II 17
VINERI

CIVIL II 17 EC. II 40 EC. II 83


10-12 ISDR 34
EC. II 83 EC. II 29 INST.POL. 59 EC. II 85 CIVIL II 45
12-14 ISDR 54 ISDR 54
CIVIL II 29 EC. II 59
14-16 ISDR 54 ISDR 54
16-18 CIVIL II 54

* NUMAI PENTRU STUDENŢII CARE AU OPTAT PENTRU LIMBA FRANCEZĂ