P. 1
Raport Audit-Proiect Final

Raport Audit-Proiect Final

|Views: 476|Likes:
Published by Haiduc Ioan

More info:

Published by: Haiduc Ioan on May 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2013

pdf

text

original

RAPORT DE AUDIT FINANCIAR PE ANUL 2009 LA S.C. MART S.A.

2009 SC AUDITOR SRL Capital social: 6.590 lei ORC : J16/47/1997 CUI: 92567505

S.C. MART S.A. Adunarii Generale a Actionarilor

RAPORT DE AUDIT Am auditat situatiile financiare ale SC MART S.A. formate din: bilant, contul de profit si pierdere, situaţia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative la situatiile financiare anuale la data de 31.12.2009, intocmite in conformitate cu OMF 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene, modificat si completat prin OMF 2001/2006 si OMEF 2374/2008, Legea contabilitatii nr.82/1991R cu modificarile si completarile ulterioare. Conform prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991R, conducerea este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu Reglementarile contabile aplicabile. Aceasta responsabilitate include: proiectarea, implementarea si mentinerea unui sistem de control intern adecvat pentru intocmirea si prezentarea fidela a unor situatii financiare care sa nu contina anomalii semnificative, datorate erorilor sau fraudei; selectarea si aplicarea de politici contabile adecvate; si realizarea de estimari contabile rezonabile pentru circumstantele existente. Responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie cu privire la aceste situatii financiare in baza auditului efectuat. Am efectuat auditul in conformitate cu

auditorul analizeaza sistemul de control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale societatii. cu scopul de a proiecta proceduri de audit adecvate in circumstantele date. Un audit include de asemenea. MART S. dar nu in scopul exprimarii unei opinii cu privire la eficacitatea sistemului de control intern al societatii. in conformitate cu OMF 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene.12. am examinat informatiile furnizate in cadrul Raportului Administratorilor S. rezultatelor si fluxurilor de numerar pentru exercitiul incheiat la data de 31.12. precum si evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare.12. In opinia noastra situatiile financiare prezinta o imagine fidela a pozitiei financiare.2009. Noi consideram ca Raportul Administratorilor este conform cu situatiile financiare la data de 31. In conformitate cu OMF 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene. Aceste standarde cer ca noi sa ne conformam cerintelor etice.2009. In respectiva evaluare a riscurilor.C.A.82/1991R cu modificarile si completarile ulterioare.Standardele Internationale de Audit. modificat si completat prin OMF 2001/2006 si OMEF 2374/2008. Procedurile de audit selectate depind de rationamentul profesional al auditorului. si a gradului de conformitate a acestuia cu situatiile financiare la data de 31. Un audit implica aplicarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit referitoare la sume si alte informatii publicate in situatiile financiare.2009. Consideram ca auditul nostru constituie o baza rezonabila pentru opinia noastra. sa planificam si sa realizam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu contin anomalii semnificative. Legea contabilitatii nr. . inclusiv evaluarea riscurilor ca situatiile financiare sa prezinte anomalii semnificative datorate erorilor sau fraudei. evaluarea principiilor contabile folosite si a gradului de rezonabilitate a estimarilor facute de conducerea societatii.

5.748 6. brevete.918 41.193.348.STOCURI Materii prime si materiale consumabile Producţia in curs de execuţie Nr. 07 la 10) III.224 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2. utilaje si mobilier Avansuri si imobilizări corporale in curs de executie TOTAL (rd. mărci comerciale. 6. drepturi si active similare si alte imobilizări necorporale Fond comercial Avansuri si imobilizări necorporale in curs de executie TOTAL (rd.646 0 0 0 0 5.934 0 0 9.829 5.032 12.026.032 0 5.774 0 0 7.336. 3.04. IMOBILIZARI FINANCIARE Acţiuni deţinute la entităţile afiliate Împrumuturi acordate entităţilor afiliate Interese de participare Împrumuturi acordate entităţilor cu interese de participare Investiţii deţinute ca imobilizări Alte împrumuturi TOTAL (rd.491 0 0 0 0 1.6+11+18) B. B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Sold la 01.336.467.849. rd.643. IMOBILIZARI NECORPORALE Cheltuieli de constituire Cheltuieli de dezvoltare Concesiuni.Data raportului: 01.026.12.290.523 292.493 8. licenţe.146 262. IMOBILIZARI CORPORALE Terenuri si construcţii Instalaţii tehnice si maşini Alte instalaţii.386 7.753 1. 2. 1.12 la 17) ACTIVE IMOBILIZATE .2009 1 0 0 9.093 400 1.2009 2 0 0 7.110 14. ACTIVE IMOBILIZATE I. ACTIVE CIRCULANTE 1.326.105.612 0 31.TOTAL (rd.12.452 135.100/2001 ANEXA I BILANT încheiat la 31. 01 la 05) II.01. .934 5. 4.642 1.2009 ( lei) Denumirea indicatorului A A.2010 Auditor. SC AUDITOR SRL Autorizatie CAFR nr.774 5.

468 7.339 8.565 37 38 39 40 41 42 43 0 0 52. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. Sume de încasat de la entităţi cu interese de participare 27 0 0 4.794 454.119.031. 2.227 338.626 0 0 0 980. Produse finite si mărfuri 22 733.furnizori 5.022. 31 + 32) IV. Avansuri încasate in contul comenzilor 4.390 1.893 16.328 0 0 0 908.3. CHELTUIELI IN AVANS (471) D.402 280.887 21. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PÂNĂ LA UN AN Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni Sume datorate instituţiilor de credit Avansuri încasate in contul comenzilor Datorii comerciale . 2. Sume datorate entităţilor afiliate 7.623 11.245 4. Creanţe comerciale 25 197. 25 la 29) 30 205.807 5. 20 la 23) 24 775. Avansuri pentru cumpărări de stocuri 23 0 0 TOTAL (rd. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT Acţiuni deţinute la entităţile afiliate Alte investiţii pe termen scurt TOTAL (rd.921 1. 19+46-61) G.469 II.114 10. 37 la 44) ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.013 8. 6.181 626. 1. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) 1. III. 35+36-45-62) F.197 8.042.825 58.furnizori Efecte de comerţ de plătit Sume datorate entităţilor afiliate Sume datorate entităţilor cu interese de participare 31 32 33 34 35 36 0 0 0 9.979.281 846.925. 7. inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale TOTAL (rd.811 0 0 56.217.669 711. Efecte de comerţ de plătit 6.663. CASA SI CONTURI LA BANCI ACTIVE CIRCULANTE . DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN 1.24+30+33+34) C.346 1.306. Datorii comerciale . Sume datorate entităţilor cu interese de participare 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . Sume datorate instituţiilor de credit 3.TOTAL (rd. Alte creanţe 28 7. 5. 4. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni 2. Capitalul subscris şi nevărsat 29 0 0 TOTAL (rd.114 2. Sume de încasat de la entităţi afiliate 26 0 0 3. 3. Alte datorii.415.001 0 0 0 10.622 9.

de înregistrare în organismul profesional: . Numele.963 6. CAPITAL SI REZERVE I.494 636. PROVIZIOANE 1.049 591.426. prenumele 2. Provizioane pentru impozite 3.644 0 0 0 0 0 4.339 0 20.578 0 0 5.756 0 0 20. CAPITAL 1) capital subscris vărsat 2)capital subscris nevărsat 3)patrimoniul regiei TOTAL (rd.498.TOTAL (rd. VENITURI IN AVANS Subvenţii pentru investiţii Venituri înregistrate în avans TOTAL (rd.000 670. 70 la 73) Acţiuni proprii Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii V. 48 la 55) H. REZERVE DIN REEVALUARE IV.890 0 0 2.064.8.049 591. prenumele LOAMNES IOAN Semnatura _________________________________ Calitatea DIRECTOR ECONOMIC Nr.578 0 0 10.449.TOTAL (rd. 64 la 66) II.129) CAPITALURI PROPRII .280 0 636.051 0 0 15.449. REZERVE Rezerve legale Rezerve statutare sau contractuale Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare Alte rezerve TOTAL (rd.957.890 0 1. 4. 3.868. 2.280 808.339 1.605. Numele.531 NISTOR CAMELIA 2.196.890 0 0 2. 83+84) 55 56 57 58 59 60 61 62 63 0 0 0 0 808.000 0 636.494 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ÎNTOCMIT.957. 61+62) J. 67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82) Patrimoniul public CAPITALURI .498. inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale TOTAL (rd.957. Provizioane pentru pensii si obligaţii similare 2. Alte provizioane TOTAL (rd. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C SOLD D Repartizarea profitului (ct.066 11.262 0 0 0 0 670. 57 la 59) 1. PRIME DE CAPITAL III. Alte datorii. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C SOLD D VI.890 0 1.262 636.050.426. ADMINISTRATOR.957.531 0 15.541 0 0 0 0 0 5.472.

2009 Nr. 6811+6813) a. crt.741 219. 7417+758) VENITURI DIN EXPLOATARE .856 485.TOTAL (rd.243 14.755 485.1) Cheltuieli (ct.009 3.056 677. 7813) b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.693 10.887 14.962.008 1.530.532 3. din care: a) Salarii si indemnizatii (ct.534 62.011 0 0 0 0 1. 701+702+703+704+705+706+708) Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 601+602-7412) Alte cheltuieli materiale (ct.964 0 0 0 0 16.899 647.206.729 3.242.753. 7411) 2 Variaţia stocurilor de produse finite şi a producţiei în curs de execuţie (ct.920.271. 603+604+606+608) b) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. Denumirea indicatorului Nr. 19-20) a.651. 766) Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.983 10.066 2. 01+06-07+08+09) 5 a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.146.207.2008 31.856 0 596 596 0 1.011 641. crt.395 243.426 2. 2 la 5) Producţia vânduta (ct.665 85.2) Venituri (ct.511. 22-23) b.12.Semnatura _________________________________ Stampila unitatii ANEXA II CONT DE PROFIT SI PIERDERE încheiat la 31.654 2. 654+6814) b.497. 605-7413) c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 (lei) Realizari in perioada de raportare 31. 754+7814) 8 Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28) . 645-7415) 7 a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.2009 1 2 13.569 1. 707) Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile al căror obiect de activitate îl constituie leasing-ul (ct.1) Cheltuieli (ct.12.117 2.360. 721+722) 4 Alte venituri din exploatare (ct.2) Venituri (ct. 641+642-7414) b) Cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala (ct.675 143.286 A 1 CIFRA DE AFACERI NETĂ (rd.329 641.704.179 13.243.355 0 0 0 0 23. 711) SOLD C SOLD D 3 Producţia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizate (ct.268.12. 16+17).003.459 137.116.385 2. 607) 6 Cheltuieli cu personalul (rd.

TOTAL (rd. 762+764+765+767+768) VENITURI FINANCIARE .068.585 0 0 0 512.166 0 0 0 9 10 11 12 13 14 15 16 17 .280 9.511.695 0 693.786) Cheltuieli privind dobânzile (666-7418) . 10+42-32-49) .PIERDERE (rd. 6812) Venituri (ct. donaţii si activele cedate (ct.din care venituri obţinute de la entităţi afiliate Venituri din alte investiţii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 35+37+39+41) Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si a investiţiilor financiare deţinute ca active circulante (rd.280 670.573 474.PIERDERE (rd.8.2 Cheltuieli cu alte impozite.799.1 Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.383 22.000 808.138. 44-45) Cheltuieli (ct.979 817. 42-49) .222 8.516.405 0 0 0 1.din care venituri obţinute de la entităţi afiliate Alte venituri financiare (ct.din care venituri obţinute de la entităţi afiliate Venituri din dobânzi (ct.404. 30-31) Cheltuieli (ct.013.193 552. taxe si vărsăminte asimilate (ct.690 485.PROFIT (rd.738 1. 686) Venituri (ct.TOTAL (rd.600 0 1. 7611+7613) .849.378 0 0 0 0 0 0 0 552.714 5. 763) .068 205.TOTAL (rd. 43+46+48) PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): .760 10. 635) 26 8.din care cheltuieli în relaţia cu entităţile afiliate Alte cheltuieli financiare (ct. 49-42) PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA . 32+49-10-42) Venituri extraordinare (ct.956 949.378 0 6. 658) 27 Cheltuieli privind dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile al căror obiect de activitate îl constituie leasing-ul (ct.424. 663+664+665+667+668) CHELTUIELI FINANCIARE .PIERDERE (rd. 11 la 15+18+21+24+29) PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE . 10-32) . 611+612+613+614+621+622+623+624 + 25 625+626+627+628-7416) 8.444 0 0 0 724.245 0 6.877 22.383 0 0 0 452. 666) Ajustări privind provizioanele (rd. 766) .921 0 5.065 355.158 0 452.PROFIT (rd.PROFIT (rd. 671) PROFITUL SAU PIERDEREA DIN 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 751.528 0 .027 0 38.201 364.150 4. 32-10) Venituri din interese de participare (ct. 771) Cheltuieli extraordinare (ct.3 Cheltuieli cu despăgubiri. 7812) CHELTUIELI DE EXPLOATARE .

PROFIT (rd. prenumele LOAMNES IOAN Semnatura _________________________________ Stampila unitatii ÎNTOCMIT.PROFIT (rd. prenumele NISTOR CAMELIA Calitatea DIRECTOR ECONOMIC Nr. de înregistrare în organismul profesional: Semnatura _________________________________ .PIERDERE (rd.868. 54-55) . 60-61-62-63) . 58-59) . 61+62+63-60) 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 0 0 14.272 9. 691) 19 Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.405 0 1.051 0 0 0 15.473.756 0 ADMINISTRATOR. Numele.404. 698) 20 PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR .050.986.PIERDERE (rd.785.018.106 5.068.PROFIT (rd.PIERDERE (rd. 10+42+54) CHELTUIELI TOTALE (rd.410 0 4.119 8. Numele. 59-58) 18 IMPOZITUL PE PROFIT (ct.799.166 0 930.ACTIVITATEA EXTRAORDINARA .714 6.354 0 5. 55-54) VENITURI TOTALE (rd. 32+49+55) PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA: .

147/26.10. Obiect de activitate: În conformitate cu documentele de înfiinţare. inchirieri de spatii comerciale şi servicii de alimentaţie publică prin Restaurantul Mart. care în conformitate cu legislaţia românească în vigoare si actul constitutiv al SC MART S. cu vânzare predominantă de produse nealimentare”. modificată prin Legea 441/2008 şi OUG 82/2009. decide asupra activităţii societăţii si asigură politica economică si comercială.A.ANEXA III PREZENTAREA GENERALĂ Data constituirii: Societatea a fost infiintata prin Decizia nr. conducerea fiind asigurată de: • Adunarea generală a acţionarilor.1990 a Prefecturii in conformitate cu prevederile Legii 15/1990 privind transformarea întreprinderilor socialiste de stat in societati comerciale si a preluat întregul patrimoniu al Intreprinderii Comerciale „Magazin Universal Mart”. Forma juridică: Societate pe acţiuni cu capital majoritar privat. . societatea are ca obiect de activitate: comercializarea de marfuri cu amănuntul nealimentare prin raioanele proprii. Cod CAEN: 5582 -”Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate. Număr de înregistrare la ORC: J16/93/1993 Cod unic de înregistrare: 2265960 Durata societăţii: Nelimitată Societatea este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicată privind societăţile comerciale.

C.2009 era următoarea: Nr.183. PERSOANE FIZICE TOTAL Număr acţiuni Deţinere (%) 1. ALTE PERSOANE JURIDICE 5.M. GORDU INV.ec. S. GOLT S. În structură.Loamnes Ioan . A.53 31. crt.ing.43 58.Ciobotar Cosmin .183.156 acţiuni cu o valoare nominală de 2.00 Acţiunile societăţii sunt în formă dematerializată şi se tranzacţionează pe piaţa .indirect productivi 59 59 .A. Loamnes Ioan – Director General .personal tesa 26 25 Capitalul social: nu a înregistrat modificări în cursul anului 2009 şi se compune dintr-un număr de 1.12.012.I. 3. 2.67 76. 4. Acţiunile au fost tranzacţionate la preţuri diferite pe .12. simbol de piaţă MR.90 1. numărul mediu de salariaţi se prezintă astfel: 2008 2009 .F. rezultând un capital social de 2.156 100.617 6. Nistor Camelia . 937 Numărul de salariaţi la finele anului 2009 era de 142 persoane.957.Vicepresedinte . ACŢIONAR 1.direct productivi 58 57 .Cordiu Alexandru .014 4.Miron Vasile . a .12.2009 era de 141 faţă de 143 în anul 2008.50 lei.014 85. Numărul mediu de salariaţi la 31.• Consiliul de administraţie ales de către acţionari în Adunarea Generală.Preşedinte . LTD.2009 era reprezentată de: .864 0.A.47 4. Structura acţionariatului la 31.Director financiar contabil • Auditor intern: Floraru Ioana – auditor financiar Autorizatia nr.membru funcţionat pe parcursul anului 2009 în următoarea structură: • Conducerea executivă la 31.890 lei.645 2.membru .

INFORMAŢII CARE VIN ÎN COMPLETAREA "BILANŢULUI" A.A.12.0 lei/acţiune şi un maxim de 99.C. respectiv natură şi exigibilitate. respectiv în data de 18. 31/1990. politici şi metode contabile". Societatea efectuează înregistrări contabile în moneda naţională LEI. cu excepţiile prezentate în Nota 6 "Principii. Situaţiile financiare au fost analizate si avizate de Consiliul de Administraţie al societăţii în şedinţa din ___.2009 oferă informaţii despre poziţia financiară a societăţii. 82/1991 şi Legea nr. acţiunile au fost tranzacţionate la un preţ de 60.20010. modificată şi completată. grupate după natură şi lichiditate. datoriile şi capitalurile proprii.0 lei/acţiune. atingând un minim de 30.0 lei/acţiune la ultima şedinţă de tranzacţionare din 12. cu propunerea de a fi prezentate spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. 1752/2005 pentru aprobarea Reglementărilor conforme cu directivele europene.2008. republicată.2009. OMFP nr. . 1752/2005. Situaţiile financiare anuale se întocmesc pe baza balanţei de verificare.parcursul anului. Bazele întocmirii situaţiilor financiare: Societatea are organizată contabilitatea în concordanţă cu principiile şi practicile contabile cerute de legislaţia în vigoare în România: OMFP nr. Elementele prezentate în bilanţ legate în mod direct de evaluarea poziţiei financiare sunt: activele. MART S. Legea contabilităţii nr. 2001/2006 şi OMEF 2374/2008 pentru modificarea şi completarea OMFP nr. Prezentele Situaţii financiare au fost întocmite pe baza contabilităţii de angajamente. comparativ cu 34.12.0 lei/acţiune.12. Bilanţul S. la costul istoric. La ultima şedinţă de tranzacţionare din anul 2009. încheiat la 31.03.

17 % din activele imobilizate (conform Nota 1 şi formularul cod 40).774 lei 6. adică sunt controlate de societate. 571/2003 .active necorporale tratate corespunzator de IAS 38 au fost prezentate în bilanţ la valoarea contabilă (costul de achiziţie minus amortizarea cumulată . Imobilizări corporale .032 lei Imobilizări necorporale . B . prezentate în bilanţ astfel: Imobilizări necorporale Imobilizări corporale Imobilizări financiare 7.deţin 56. Valoarea prezentată în bilanţ a activelor imobilizate este 12.datorii curente) este in suma de 8.active corporale . Metoda de amortizare utilizată este cea liniară pe o perioadă de 3 ani.452 lei. tratate conform IAS 16.43% faţă de 31.849.deţin 52.896.Legea Codului Fiscal. nu sunt produse din resurse proprii şi. sunt generatoare de beneficii economice viitoare. au fost prezentate în bilanţ astfel: .2008.6 % din activul patrimonial. superioare cu 46. Activele corporale de natura mijloacelor fixe. Activele corporale cuprind: terenurile. Imobilizările necorporale îndeplinesc condiţiile cerute de IAS 38.336.12. mijloacele fixe şi imobilizările în curs de execuţie. conform Legii nr. se compun din licenţe sisteme de operare PC.646 lei 5. Activele imobilizate au fost structurate pe clase de imobilizări.conform Nota 1). Prezentarea elementelor patrimoniale Active imobilizate .Capitalul financiar (active circulante .371 lei şi reflectă capacitatea societăţii de a-şi continua activitatea cu surse proprii de finanţare.193.

26 84.I. mijloacele fixe sunt prezentate la valoare reevaluată conform HG nr.863. 4.560 Valoare achiziţie 477. 2. - HG nr.693 400. ce însumează cifra de 14.000 58. 7. crt.710 lei.354. 3.471.459 lei.342 lei. 5. 500/1994 iar la 31.N. 6. Ieşirile de mijloace fixe înregistrate pe parcursul anului 2009 au fost de 62.426 lei.F.2008 societatea a procedat la reevaluarea construcţiilor folosind evaluatori specializaţi independenţi. Acestea sunt prezentate în bilanţ la costul de achiziţie şi nu se amortizează.80 355.748 lei.000 2.592.126. acţiuni 177.90 31. respectiv Legea nr. Duratele de viaţă utilă ale mijloacelor fixe au fost stabilite în funcţie de durata normală de viaţă stabilită conform legislaţiei în vigoare.78 1.000 700.08 213.15/1994 şi HG 2139/2004.P. Punerile în funcţiune înregistrate de societate pe parcursul anului 2009 au fost în sumă de 193.GOLT BANCA TRANSILVANIA S.79 1.964. există poziţia de "Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie".782. reprezentând "Imobilizări corporale în curs". - amortizarea mijloacelor fixe aflate în exploatare. PETROM ROMPETROL RAFINARE BANCA COMERCIALĂ CARPATICA BRD . 945/1990. amortizării cumulate şi a pierderii cumulate din depreciere). CORU S. Emitent S.602.483 lei. din care realizate în regie proprie pentru suma de 16.000 650. .76% din activele imobilizate şi sunt reprezentate de acţiuni achiziţionate pe piaţa de capital la următorii emitenţi: Nr. din care.12.I.Groupe Société Générale Simbol piaţă SIF 1 SIF 5 TLV SNP RRC BCC BRD Nr. În cadrul grupei. se calculează folosind metoda liniară în raport de durata utilă de viaţă.268 15. 26/1992.- activele corporale au fost recunoscute la valoarea contabilă (valoare după scăderea nu există revendicări asupra dreptului de proprietate asupra clădirilor.923.detin 43. Imobilizări financiare .00 2. prin casare suma de 2.F. Amortizarea înregistrată pe costuri în cursul anului 2009 a fost de 636. HG nr.711.

acţiuni Valoare achiziţie 5.469 lei 338.217.358.921 lei 10.deţin 7.la nivelul costului istoric.54 % din activele circulante şi se compun din: În bilanţ.031.deţin 3. respectiv scăzând valoarea ajustarilor pentru depreciere.573 lei.383 lei. La ieşire. . stocurile au fost evaluate folosind metoda costului mediu ponderat şi coeficientul de repartizare. Emitent TOTAL Simbol piaţă Nr.02 % din active circulante. Active circulante . crt.224 lei 711. 846. La finele anului 2009.deţin 47.245 lei Stocuri .mărfuri Stocurile sunt evaluate astfel: stocurile de materii prime şi materiale .materii prime şi materiale . în sumă de 22. societatea a înregistrat ajustări pentru deprecierea elementelor imobilizărilor financiare în raport de preţul de cotare al acţiunilor din ultima zi de tranzacţionare a anului.Nr. Valoarea prezentată în bilanţ a activelor circulante este de 11.623 lei 135. Creanţe .784.la valoare de vânzare cu amănuntul.90 % din activul patrimonial. stocurile sunt prezentate la valoare netă.013 lei. societatea a achiziţionat acţiuni în sumă de 4.61 Pe parcursul anului. În bilanţ imobilizările financiare sunt înregistrate la valoarea de achiziţie.415.895 lei şi a vândut acţiuni în sumă de 452. mai puţin ajustările pentru depreciere. stocurile de mărfuri . Evidenţa acţiunilor este ţinută la preţ mediu de achiziţie. Activele circulante includ: Stocuri Creanţe Casa şi conturi la bănci .

114 lei. .096 lei pentru care sunt înregistrate ajustări pentru depreciere. se găsesc înregistraţi clienţi incerţi. În structură.663. în sumă de 5. casă şi alte valori) existente în sold la 31. c) alte datorii aferente in suma de 103. Soldul mijloacelor băneşti înregistrat în contabilitate corespunde cu extrasele de cont de la bancă (conform Situaţiei fluxurilor de trezorerie).44 % din activele circulante şi au fost corect înregistrate în contabilitate. În sumă absolută. b) datoriile cu personalul şi bugete sunt în sumă de 933. clienţii înregistrează suma de 285. creanţele sunt înregistrate la valoarea nominală iar în bilanţ sunt prezentate la valoarea netă.181 lei.042 lei şi clienţi creditori în sumă de 56.197 lei şi reprezintă 7.În cadrul creanţelor.447 lei.124 lei şi sunt datorii curente plătite in luna ianuarie 2009. Faţă de bugetul local si bugetul general consolidat de stat. şi sunt datorii curente.626 lei. societatea nu inregistreaza plati restante. din care dividende de plată aferente perioadei 2003 – 2007 în sumă de 44. Datoriile totale ale societăţii la 31. datoriile se prezintă astfel: a) datorii comerciale în sumă de 626.tratate conform IAS 7.1 % din pasivul patrimonial.2009 reprezintă 89.210 lei iar în cadrul lor.594 lei. De asemenea. Casa şi conturi la bănci . Conform prevederilor legale. ponderea o deţine elementul clienţi. reprezintă obligaţii către furnizori pentru livrări de marfă şi utilităţi. ponderea o deţin creanţele comerciale în sumă de 280.12.12.(mijoacele băneşti din bancă. sunt înregistrate ajustări pentru depreciere pentru poziţia creanţe debitori în sumă de 14. iar în cadrul acestora.2009 (conform Nota 5) însumează cifra de 1.

iar patrimoniul net (Active . de repartizare a profitului net aferent anului 2010 la surse proprii de finanţare.32 % din pasivul patrimonial. precum şi o diminuare în sumă de 181.2009.755. capitalul propriu a crescut cu 4.12. La 31.04.426.156 acţiuni cu o valoare nominală de 2.052 lei.833 lei. În capitalul social sunt cuprinse.051 lei.950. Capitalul social nu a înregistrat modificări pe parcursul anului 2009.C.050.12.756 lei 11.. o crestere a altor rezerve cu suma de 82.890 lei împărţit în 1.957.419. reprezentand rezerve pentru actiuni primite cu titlu gratuit.449.2009.339 lei şi reprezintă 87. datorată profitului net al anului 2009 care este inferior anului 2008.183. diferenţele de valoare rezultate din aplicarea reevaluărilor conform: HG 945/1990.890 lei Rezerve din reevaluare Rezerve 4.Datorii) este de 21. HG 26/1992 şi HG 500/1994. capitalul social este de 2.2009.295 lei.030 lei.808 lei. Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli .196. Creşterea capitalului propriu a fost determinată de hotărârea AGOA din 23. prezentată în bilanţ la 31. faţă de începutul anului 2009.868.957. respectiv o creştere a rezervelor cu suma de 5. Capitalul propriu are următoarea structură: • Capital social subscris vărsat 2.5 lei / acţiune.Capitalul propriu al societăţii (conform Anexa "Situaţia modificărilor capitalului propriu") se cuantifică la 20.049 lei • • Rezultatul exerciţiului – profit La 31.A.12. MART S. Valoarea patrimoniului S.2007 este 23.644 lei • 1. în afara aporturilor acţionarilor.

Societatea a incheiat exerciţiul financiar 2009 cu profit net în sumă de 4. MART S. La finele anului s-a constituit provizion pentru prime privind participarea − salariaţilor la profit aferent anului 2009 în sumă de 670.F.000 lei. 26 alin (3). modificată şi completată prin O.P.280 lei – provizioane constituite drept prime pentru participarea salariaţilor la profit. aprobate prin O.F. 400. 82/1991 art.280 lei. a întocmit contul de profit şi pierdere conform modelului agreat de Reglementările contabile armonizate cu Directivele Uniunii Europene.12. Contul 472 – Venituri înregistrate în avans – la 31.A.756 lei. Informatii care vin în completarea "Contului de profit şi pierdere" Contul de profit şi pierdere oferă imaginea perfomanţei societăţii S.P. Veniturile şi cheltuielile au fost stucturate în contul de profit şi pierdere după natura lor. C.868.La începutul anului 2009 soldul provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli era în sumă de 808.494 lei şi reprezintă contravaloarea chiriei aferente lunii ianuarie 2010. nr. 1742/2005 modificat cu O.C. înregistrând următoarele: .M. 2001/2006 şi OMEF 2374/2008 precum şi Legea contabilităţii nr. facturate în luna decembrie 2009. pe parcursul acordării acestora. 61/2001. nr.G. respectând principiul conectării cheltuielilor cu veniturile care au fost generate în respectiva perioadă de timp. care a fost reluat la venituri pe parcursul anului 2009 astfel: − 408.2009 – are sold de 8. Alte posturi din bilanţ Contul 471 – Cheltuieli efectuate în avans – la 31.565 lei şi reprezintă valoarea abonamentelor şi asigurărilor auto pentru anul 2010.12.M.2009 – are sold de 636.000 lei – provizioane constituite pentru o obligaţie fiscală. urmare finalizării controlului fiscal pe linie de impozite şi taxe fiscale. nr.

887 10.405 5.227 . 474.918 775.469 338.473. 4.206. 5. 11. 2.714 2. 930. 1. 12.272 14. 3. 9.753.452 846.404. 10.impozit pe profit .venituri financiare .243.242.868.lei 2009 14.206.799.654 6.877 lei. 4.193.360..Cheltuieli din exploatare din care: . crt.cifra de afaceri netă .956 lei.395 9.326. 6.756 12.651.849.360.921 - .756 lei Consiliul de Administraţie supune aprobării Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor repartizarea profitului aferent anului 2009. 5.068.150 lei.281 205. 7. Elemente componente Cifra de afaceri Producţia vândută Venituri TOTALE din care: .868.410 lei.921 lei.207.785.741 8.532 14.050. 4.119 13.051 8.395 lei. Informaţii comparative În ultimii doi ani evoluţia principalilor indicatori se prezintă astfel: Nr.profit net 14. 8.profit brut .venituri din exploatare .Venituri din exploatare Cheltuieli TOTALE din care: . 14.404. 949.424.Cheltuieli cu personalul .150 3.385 5. 1.729 15.986.245 lei. 13.TOTAL Rezultatul brut al exerciţiului (PROFIT) Rezultatul net al exerciţiului Active imobilizate Stocuri Creante Investiţii financiare pe termen scurt 2008 13.106 9.cheltuieli din exploatare . 9.920.511.511.714 8.693 10.cheltuieli financiare . ca surse proprii de finanţare pentru investiţii şi modernizări.166 lei.693 lei.profitul financiar .799.profit din exploatare .166 4.

Credite financiare pe termen scurt inclusiv dobânzi .531 481.449.14. 16.Datorii faţă de bugetele fondurilor speciale (447) .Datorii curente) Capital propriu.626 168.Salarii datorate.531 2.197 8. 26. 34.419. 21. 18. 20. inclusiv colaboratorii .183. 17.541 16.Datorii comerciale .498. 22.565 1. 31.197 107.27 18.Nr.890 1. 25.Alte datorii Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an din care: . instituţii publice.Datorii totale) Număr mediu salariaţi 9.328 149. din care: . creditori .114 9. 27.415. total de acţiuni Valoarea contabilă /acţiune (lei) Rezultatul pe acţiune .Grup şi asociaţi.Datorii faţă de Fondul de şomaj .943.647 626. inclusiv dobânzile aferente Datorii -TOTALE Capital financiar (Active circulante . Disponibilităţi (casa şi conturi la bănci ) Cheltuieli în avans Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an: .181 3.777 52. prezentăm evoluţia indicatorilor relevanţi.035 471.638 47.073 143 10. . 29.893 15.895 1.887 20. 35.415.957. sociale .1 4.Credite financiare pe termen mediu şi lung.955 191.567 1.358.lei/ acţiune Valoare patrimoniu bilanţier (Activ = Pasiv) Valoare patrimoniu net (Activ .3 4.890 1.042.156 17.030 21.468 7. 24.Datorii faţă de bugetul statului .794 3.468 85.050 56.12 23.001 1.568 454.663.623 8.925.Datorii faţă de bugetul asig. 28.266 165.156 13. 30.183.979.444 6. 15.Clienţi-creditori .663. 36.339 2.Capital social vărsat .363 6.957. 38.031. 33. 32.833 141 INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI CALCULAŢI PENTRU PERIOADA 2008-2009 Pentru evidenţierea trendului ascendent sau descendent pe care 1-au avut tranzacţiile societăţii în ultimii doi/ ani. 23.755. 37. 19.

Viteza de rotaţie a debitelor clienţi .53 6.Indicatorul lichidităţii curente .2009 5. Indicatori de lichiditate .Viteza de rotaţie a activelor imobilizate .3 ori 5.Rata rentabilitatii resurselor consumate = Profit brut / Capital propriu = (Profit net / Cheltuieli totale 39.Indicatorul privind acoperirea dobânzilor 3. Indicatori de activitate .08 6. Indicatori privind rezultatul pe acţiune .75 ori 7.5 zile 1.15 60 28. Indicatori de profitabilitate -Rata rentabilitatii economice .2008 1. şi imp pe profit / Cheltuieli cu dobânda = Active curente / Datorii curente = (Active curente . .Viteza de rotaţie a stocurilor .2 zile 1.27 4.12. ponderat de acţiuni 4. Indicatorul de risc . organizarea şi gestionarea societăţii.Indicatorul gradului de îndatorare .65 0.Rezultatul pe acţiune = Profitul net / Nr.17 0. 31.12.Stocuri) / Datorii curente 7.74 6.Viteza de rotaţie a activelor totale 4.36 49 = Costul vânzărilor /Stocul mediu = (Sold mediu clienţi / Cifra de afaceri) x 365 = Cifra de afaceri / Active imobilizate = Cifra de afaceri / Total active 3.75 3.12 Nivelul acestor indicatori reflectă în totalitate performanta si pozitia financiara a societatii.Indicatorul lichidităţii imediate 2.24 31.care definesc criteriile de performanţă (rezultatele) obţinute de management prin conducerea.61 = (Capital împrumutat / Capital propriu) x 100 = Profit înaintea plăţii dob.

Legii contabilitatii nr. Cele 128 acţiuni au majorat cota deţinută de AVAS. 82/1991. Majorarea capitalului social s-a înregistrat la ORC conform CIM nr. sunt asigurate resursele de finantare. E.2010. în valoare totală de 320 lei. diferenta fiind utilizata pentru administrare proprie. Continuitatea activităţii In anul 2010. OMF 1752/2005 şi a celorlalte reglementari in materie. Intocmirea situatiilor financiare. evidenta contabila Situatiile financiare aferente anului 2009 au fost intocmite sub responsabilitatea conducerii.D. conform Legii 31/1990 privind societatile comerciale republicata şi modificată prin Legea 441/2006 si OUG 82/2008. Evenimente ulterioare datei bilantului În conformitate cu Hotărârea nr. MART S. divizat în 1. reprezentând diferenţă neînregistrată din valoarea terenurilor pentru care societatea deţine certificatul de atestare a dreptului de proprietate. capitalul social al S.958. .210 lei.C. capitalul de lucru si forta de munca necesare desfasurarii unei activitati eficiente in continuare. este de 2. 53848 din 17.5 lei.5 lei. societatea nu intenţionează şi nu există actualmente motive care să determine reducerea activităţii sau încetarea acesteia.12. Suprafata destinata efectuarii actelor de comert este contractata in cea mai mare parte. cu o valoare nominală de 2.183.2009 s-a înregistrat majorarea capitalului social cu un număr de 128 acţiuni nominative cu o valoare unitară de 2. astfel incat.01.284 acţiuni nominative dematerializate. nu exista litigii comerciale sau de alta natura care sa afecteze continuitatea activitatii. 39 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 10.A.

C.F.L.2009.100/2001 01.04.R. Societatea are organizat auditul intern conform OUG 75/1999 cu modificarile ulterioare.A. gestiuni Controlul intern se realizeaza in principal prin controlul de gestiune si controlul preventiv. nr. Control intern. se face periodic punerea de acord cu evidenta analitica. Gestiunile de valori materiale sunt organizate functie de natura acestora pe categorii si locuri de depozitare.12. AUDITOR S. Autorizaţia C. Sunt conduse la zi registrul jurnal.R.2010 .Evidenta contabila reflecta cronologic si sistematic inregistrarile pe baza documentelor justificative. Se intocmesc lunar balante de verificare sintetice. registrul cartea mare si registrul inventar. Există concordanţă între contabilitatea sintetică şi cea analitică. Societatea utilizeaza in evidenta contabila programe informatice pentru care detine licenta de utilizare. S. Situatiile financiare s-au intocmit prin transpunerea corecta a soldurilor din balanta sintetica intocmita la 31.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->