P. 1
Raport Audit-Proiect Final

Raport Audit-Proiect Final

|Views: 478|Likes:
Published by Haiduc Ioan

More info:

Published by: Haiduc Ioan on May 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2013

pdf

text

original

RAPORT DE AUDIT FINANCIAR PE ANUL 2009 LA S.C. MART S.A.

2009 SC AUDITOR SRL Capital social: 6.590 lei ORC : J16/47/1997 CUI: 92567505

S.C. MART S.A. Adunarii Generale a Actionarilor

RAPORT DE AUDIT Am auditat situatiile financiare ale SC MART S.A. formate din: bilant, contul de profit si pierdere, situaţia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative la situatiile financiare anuale la data de 31.12.2009, intocmite in conformitate cu OMF 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene, modificat si completat prin OMF 2001/2006 si OMEF 2374/2008, Legea contabilitatii nr.82/1991R cu modificarile si completarile ulterioare. Conform prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991R, conducerea este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu Reglementarile contabile aplicabile. Aceasta responsabilitate include: proiectarea, implementarea si mentinerea unui sistem de control intern adecvat pentru intocmirea si prezentarea fidela a unor situatii financiare care sa nu contina anomalii semnificative, datorate erorilor sau fraudei; selectarea si aplicarea de politici contabile adecvate; si realizarea de estimari contabile rezonabile pentru circumstantele existente. Responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie cu privire la aceste situatii financiare in baza auditului efectuat. Am efectuat auditul in conformitate cu

2009. am examinat informatiile furnizate in cadrul Raportului Administratorilor S. evaluarea principiilor contabile folosite si a gradului de rezonabilitate a estimarilor facute de conducerea societatii. modificat si completat prin OMF 2001/2006 si OMEF 2374/2008.12. In conformitate cu OMF 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene. precum si evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare. sa planificam si sa realizam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu contin anomalii semnificative. In opinia noastra situatiile financiare prezinta o imagine fidela a pozitiei financiare.2009. In respectiva evaluare a riscurilor.82/1991R cu modificarile si completarile ulterioare. Procedurile de audit selectate depind de rationamentul profesional al auditorului. Noi consideram ca Raportul Administratorilor este conform cu situatiile financiare la data de 31. dar nu in scopul exprimarii unei opinii cu privire la eficacitatea sistemului de control intern al societatii. Legea contabilitatii nr.C. Aceste standarde cer ca noi sa ne conformam cerintelor etice. inclusiv evaluarea riscurilor ca situatiile financiare sa prezinte anomalii semnificative datorate erorilor sau fraudei. rezultatelor si fluxurilor de numerar pentru exercitiul incheiat la data de 31. Un audit implica aplicarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit referitoare la sume si alte informatii publicate in situatiile financiare.12.Standardele Internationale de Audit.A. si a gradului de conformitate a acestuia cu situatiile financiare la data de 31.12. Consideram ca auditul nostru constituie o baza rezonabila pentru opinia noastra. .2009. auditorul analizeaza sistemul de control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale societatii. cu scopul de a proiecta proceduri de audit adecvate in circumstantele date. Un audit include de asemenea. in conformitate cu OMF 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene. MART S.

STOCURI Materii prime si materiale consumabile Producţia in curs de execuţie Nr.386 7.2010 Auditor.2009 ( lei) Denumirea indicatorului A A. drepturi si active similare si alte imobilizări necorporale Fond comercial Avansuri si imobilizări necorporale in curs de executie TOTAL (rd.04.493 8. 1. 01 la 05) II.224 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2.026.032 12.643. . rd.348.105. ACTIVE CIRCULANTE 1.100/2001 ANEXA I BILANT încheiat la 31.934 0 0 9. IMOBILIZARI CORPORALE Terenuri si construcţii Instalaţii tehnice si maşini Alte instalaţii.12.093 400 1. IMOBILIZARI NECORPORALE Cheltuieli de constituire Cheltuieli de dezvoltare Concesiuni. ACTIVE IMOBILIZATE I.336.Data raportului: 01.748 6.032 0 5.336.918 41. B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Sold la 01. 6.642 1.849.12 la 17) ACTIVE IMOBILIZATE .491 0 0 0 0 1. IMOBILIZARI FINANCIARE Acţiuni deţinute la entităţile afiliate Împrumuturi acordate entităţilor afiliate Interese de participare Împrumuturi acordate entităţilor cu interese de participare Investiţii deţinute ca imobilizări Alte împrumuturi TOTAL (rd. 4.523 292.2009 1 0 0 9.774 0 0 7.TOTAL (rd.026. SC AUDITOR SRL Autorizatie CAFR nr. brevete. licenţe.290. mărci comerciale.110 14.753 1.452 135.829 5.01. 2. 07 la 10) III.193.646 0 0 0 0 5. 3.326. 5.774 5.146 262.934 5.2009 2 0 0 7.6+11+18) B.467.612 0 31. utilaje si mobilier Avansuri si imobilizări corporale in curs de executie TOTAL (rd.12.

Produse finite si mărfuri 22 733.339 8.281 846.415.furnizori 5.227 338.979. Datorii comerciale .390 1.furnizori Efecte de comerţ de plătit Sume datorate entităţilor afiliate Sume datorate entităţilor cu interese de participare 31 32 33 34 35 36 0 0 0 9. Efecte de comerţ de plătit 6. Capitalul subscris şi nevărsat 29 0 0 TOTAL (rd.TOTAL (rd.468 7. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT Acţiuni deţinute la entităţile afiliate Alte investiţii pe termen scurt TOTAL (rd.565 37 38 39 40 41 42 43 0 0 52. Sume datorate entităţilor cu interese de participare 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .119.306.811 0 0 56.626 0 0 0 980. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) 1. Alte datorii.925. 5. 31 + 32) IV.3.346 1.663. 4.669 711.469 II. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PÂNĂ LA UN AN Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni Sume datorate instituţiilor de credit Avansuri încasate in contul comenzilor Datorii comerciale . Sume de încasat de la entităţi afiliate 26 0 0 3. 35+36-45-62) F. Alte creanţe 28 7. 1. 2. 25 la 29) 30 205.217. CASA SI CONTURI LA BANCI ACTIVE CIRCULANTE .013 8. Sume datorate instituţiilor de credit 3. Sume de încasat de la entităţi cu interese de participare 27 0 0 4.402 280. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.114 2.031. Avansuri încasate in contul comenzilor 4.807 5. 6.887 21.114 10. Sume datorate entităţilor afiliate 7.042.001 0 0 0 10.245 4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri 23 0 0 TOTAL (rd. inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale TOTAL (rd. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN 1.623 11. Creanţe comerciale 25 197.022.921 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni 2.893 16.794 454. 3. 19+46-61) G.197 8.328 0 0 0 908. 7. 2. CHELTUIELI IN AVANS (471) D. 20 la 23) 24 775.24+30+33+34) C.622 9.181 626. 37 la 44) ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.825 58. III.

70 la 73) Acţiuni proprii Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii V.262 0 0 0 0 670.957. prenumele LOAMNES IOAN Semnatura _________________________________ Calitatea DIRECTOR ECONOMIC Nr. Numele.578 0 0 10.756 0 0 20.064.049 591. 83+84) 55 56 57 58 59 60 61 62 63 0 0 0 0 808.049 591.868. PRIME DE CAPITAL III.339 1.472.890 0 0 2. 48 la 55) H.449.605. CAPITAL SI REZERVE I. CAPITAL 1) capital subscris vărsat 2)capital subscris nevărsat 3)patrimoniul regiei TOTAL (rd. REZERVE Rezerve legale Rezerve statutare sau contractuale Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare Alte rezerve TOTAL (rd. inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale TOTAL (rd. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C SOLD D VI.494 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ÎNTOCMIT.957. 64 la 66) II. Alte datorii.339 0 20.957.TOTAL (rd.578 0 0 5. 67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82) Patrimoniul public CAPITALURI .531 0 15.051 0 0 15. Provizioane pentru impozite 3.000 0 636.494 636.890 0 1.531 NISTOR CAMELIA 2.498.066 11.426. 4.280 808. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C SOLD D Repartizarea profitului (ct. 2. Provizioane pentru pensii si obligaţii similare 2. REZERVE DIN REEVALUARE IV. PROVIZIOANE 1. VENITURI IN AVANS Subvenţii pentru investiţii Venituri înregistrate în avans TOTAL (rd.TOTAL (rd.963 6. 57 la 59) 1. 61+62) J.280 0 636.000 670.129) CAPITALURI PROPRII .890 0 0 2. Numele.890 0 1.050.957.541 0 0 0 0 0 5. 3.498.196.8. de înregistrare în organismul profesional: . prenumele 2.644 0 0 0 0 0 4. Alte provizioane TOTAL (rd. ADMINISTRATOR.449.426.262 636.

651. crt.011 0 0 0 0 1. 16+17).741 219.271.1) Cheltuieli (ct.2009 Nr.899 647. 707) Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile al căror obiect de activitate îl constituie leasing-ul (ct.009 3. 7813) b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 01+06-07+08+09) 5 a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.426 2.2009 1 2 13.268.179 13. 6811+6813) a. 607) 6 Cheltuieli cu personalul (rd.887 14.Semnatura _________________________________ Stampila unitatii ANEXA II CONT DE PROFIT SI PIERDERE încheiat la 31.011 641. 7417+758) VENITURI DIN EXPLOATARE .12.243 14. 701+702+703+704+705+706+708) Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.12. 766) Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.056 677.243. 603+604+606+608) b) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct.117 2.066 2. crt.146.TOTAL (rd.116. din care: a) Salarii si indemnizatii (ct. 605-7413) c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.530.569 1.654 2.497.329 641.459 137.360.385 2.2) Venituri (ct. 19-20) a.395 243.008 1.355 0 0 0 0 23. 601+602-7412) Alte cheltuieli materiale (ct. Denumirea indicatorului Nr.693 10.983 10.003.856 0 596 596 0 1. 641+642-7414) b) Cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala (ct.920. 721+722) 4 Alte venituri din exploatare (ct. 654+6814) b.1) Cheltuieli (ct. 7411) 2 Variaţia stocurilor de produse finite şi a producţiei în curs de execuţie (ct.2) Venituri (ct.286 A 1 CIFRA DE AFACERI NETĂ (rd.2008 31.534 62.753.755 485.856 485.964 0 0 0 0 16.532 3.665 85.675 143.12. 645-7415) 7 a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 25 la 28) . B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 (lei) Realizari in perioada de raportare 31. 22-23) b.206.207.704. 2 la 5) Producţia vânduta (ct.729 3.511.962. 754+7814) 8 Alte cheltuieli de exploatare (rd.242. 711) SOLD C SOLD D 3 Producţia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizate (ct.

766) .PIERDERE (rd.849.PROFIT (rd.573 474. 32+49-10-42) Venituri extraordinare (ct.068 205.979 817.3 Cheltuieli cu despăgubiri.din care venituri obţinute de la entităţi afiliate Alte venituri financiare (ct. taxe si vărsăminte asimilate (ct. 7812) CHELTUIELI DE EXPLOATARE . 658) 27 Cheltuieli privind dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile al căror obiect de activitate îl constituie leasing-ul (ct.138.065 355. 611+612+613+614+621+622+623+624 + 25 625+626+627+628-7416) 8.TOTAL (rd.013. 11 la 15+18+21+24+29) PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE .PIERDERE (rd.405 0 0 0 1.528 0 .din care venituri obţinute de la entităţi afiliate Venituri din dobânzi (ct. 49-42) PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA .378 0 6.PROFIT (rd.2 Cheltuieli cu alte impozite.280 9.193 552.714 5.8.068. 666) Ajustări privind provizioanele (rd.786) Cheltuieli privind dobânzile (666-7418) . 635) 26 8. 43+46+48) PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): .424.201 364.799. 6812) Venituri (ct.TOTAL (rd.222 8.280 670.158 0 452.511. donaţii si activele cedate (ct.695 0 693. 663+664+665+667+668) CHELTUIELI FINANCIARE . 771) Cheltuieli extraordinare (ct.956 949.444 0 0 0 724.000 808.245 0 6.383 0 0 0 452.383 22. 762+764+765+767+768) VENITURI FINANCIARE .PIERDERE (rd. 10+42-32-49) . 7611+7613) .din care venituri obţinute de la entităţi afiliate Venituri din alte investiţii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 686) Venituri (ct.585 0 0 0 512.760 10.PROFIT (rd.378 0 0 0 0 0 0 0 552. 35+37+39+41) Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si a investiţiilor financiare deţinute ca active circulante (rd.166 0 0 0 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 32-10) Venituri din interese de participare (ct.516.600 0 1. 42-49) . 10-32) . 671) PROFITUL SAU PIERDEREA DIN 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 751.690 485. 30-31) Cheltuieli (ct.TOTAL (rd.877 22.din care cheltuieli în relaţia cu entităţile afiliate Alte cheltuieli financiare (ct.027 0 38.404.921 0 5. 763) .150 4.738 1. 44-45) Cheltuieli (ct.1 Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.

58-59) .PROFIT (rd.018. Numele.ACTIVITATEA EXTRAORDINARA .404.051 0 0 0 15. 55-54) VENITURI TOTALE (rd. 698) 20 PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR . 10+42+54) CHELTUIELI TOTALE (rd.354 0 5.756 0 ADMINISTRATOR.714 6. prenumele LOAMNES IOAN Semnatura _________________________________ Stampila unitatii ÎNTOCMIT.785.PIERDERE (rd.473.986.410 0 4.050. 32+49+55) PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA: .PIERDERE (rd.868.166 0 930.799.272 9. de înregistrare în organismul profesional: Semnatura _________________________________ .119 8.405 0 1. Numele.106 5.PROFIT (rd. 54-55) . 61+62+63-60) 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 0 0 14.PIERDERE (rd. 691) 19 Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 60-61-62-63) .068.PROFIT (rd. prenumele NISTOR CAMELIA Calitatea DIRECTOR ECONOMIC Nr. 59-58) 18 IMPOZITUL PE PROFIT (ct.

10.A. Forma juridică: Societate pe acţiuni cu capital majoritar privat.147/26. societatea are ca obiect de activitate: comercializarea de marfuri cu amănuntul nealimentare prin raioanele proprii. . Obiect de activitate: În conformitate cu documentele de înfiinţare. care în conformitate cu legislaţia românească în vigoare si actul constitutiv al SC MART S.1990 a Prefecturii in conformitate cu prevederile Legii 15/1990 privind transformarea întreprinderilor socialiste de stat in societati comerciale si a preluat întregul patrimoniu al Intreprinderii Comerciale „Magazin Universal Mart”. decide asupra activităţii societăţii si asigură politica economică si comercială. conducerea fiind asigurată de: • Adunarea generală a acţionarilor. cu vânzare predominantă de produse nealimentare”.ANEXA III PREZENTAREA GENERALĂ Data constituirii: Societatea a fost infiintata prin Decizia nr. modificată prin Legea 441/2008 şi OUG 82/2009. Număr de înregistrare la ORC: J16/93/1993 Cod unic de înregistrare: 2265960 Durata societăţii: Nelimitată Societatea este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicată privind societăţile comerciale. Cod CAEN: 5582 -”Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate. inchirieri de spatii comerciale şi servicii de alimentaţie publică prin Restaurantul Mart.

GOLT S.156 acţiuni cu o valoare nominală de 2.F.12.645 2. 937 Numărul de salariaţi la finele anului 2009 era de 142 persoane. simbol de piaţă MR. În structură. crt.membru .012. rezultând un capital social de 2.53 31.I.2009 era următoarea: Nr.2009 era de 141 faţă de 143 în anul 2008.Loamnes Ioan . GORDU INV.156 100.2009 era reprezentată de: .A. S.890 lei. ACŢIONAR 1.M.67 76.personal tesa 26 25 Capitalul social: nu a înregistrat modificări în cursul anului 2009 şi se compune dintr-un număr de 1.014 4.50 lei. numărul mediu de salariaţi se prezintă astfel: 2008 2009 . Numărul mediu de salariaţi la 31.00 Acţiunile societăţii sunt în formă dematerializată şi se tranzacţionează pe piaţa .indirect productivi 59 59 .43 58. A.Director financiar contabil • Auditor intern: Floraru Ioana – auditor financiar Autorizatia nr.Cordiu Alexandru .864 0. PERSOANE FIZICE TOTAL Număr acţiuni Deţinere (%) 1. 3.12. Acţiunile au fost tranzacţionate la preţuri diferite pe .membru funcţionat pe parcursul anului 2009 în următoarea structură: • Conducerea executivă la 31.617 6.A.direct productivi 58 57 .957. Structura acţionariatului la 31.90 1.Vicepresedinte .183.Miron Vasile . LTD.• Consiliul de administraţie ales de către acţionari în Adunarea Generală. Loamnes Ioan – Director General .ec.183.Preşedinte .12.014 85. ALTE PERSOANE JURIDICE 5.ing.47 4. a . 4. Nistor Camelia .Ciobotar Cosmin .C. 2.

0 lei/acţiune.2009 oferă informaţii despre poziţia financiară a societăţii. MART S. datoriile şi capitalurile proprii. 2001/2006 şi OMEF 2374/2008 pentru modificarea şi completarea OMFP nr. comparativ cu 34. 82/1991 şi Legea nr. Situaţiile financiare au fost analizate si avizate de Consiliul de Administraţie al societăţii în şedinţa din ___.A. acţiunile au fost tranzacţionate la un preţ de 60.12. modificată şi completată. respectiv în data de 18. Prezentele Situaţii financiare au fost întocmite pe baza contabilităţii de angajamente.12. Legea contabilităţii nr. politici şi metode contabile". Bazele întocmirii situaţiilor financiare: Societatea are organizată contabilitatea în concordanţă cu principiile şi practicile contabile cerute de legislaţia în vigoare în România: OMFP nr. Societatea efectuează înregistrări contabile în moneda naţională LEI. 1752/2005 pentru aprobarea Reglementărilor conforme cu directivele europene. cu excepţiile prezentate în Nota 6 "Principii. la costul istoric. grupate după natură şi lichiditate. atingând un minim de 30. Situaţiile financiare anuale se întocmesc pe baza balanţei de verificare.20010. La ultima şedinţă de tranzacţionare din anul 2009.03. 1752/2005.0 lei/acţiune. respectiv natură şi exigibilitate. 31/1990.0 lei/acţiune şi un maxim de 99.12. încheiat la 31. . Bilanţul S.0 lei/acţiune la ultima şedinţă de tranzacţionare din 12. republicată.2009.C. INFORMAŢII CARE VIN ÎN COMPLETAREA "BILANŢULUI" A.2008. OMFP nr.parcursul anului. Elementele prezentate în bilanţ legate în mod direct de evaluarea poziţiei financiare sunt: activele. cu propunerea de a fi prezentate spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

adică sunt controlate de societate. 571/2003 .849.896.646 lei 5. tratate conform IAS 16. Imobilizări corporale . prezentate în bilanţ astfel: Imobilizări necorporale Imobilizări corporale Imobilizări financiare 7.deţin 56.active necorporale tratate corespunzator de IAS 38 au fost prezentate în bilanţ la valoarea contabilă (costul de achiziţie minus amortizarea cumulată . sunt generatoare de beneficii economice viitoare.17 % din activele imobilizate (conform Nota 1 şi formularul cod 40).deţin 52. Imobilizările necorporale îndeplinesc condiţiile cerute de IAS 38. conform Legii nr. Metoda de amortizare utilizată este cea liniară pe o perioadă de 3 ani.conform Nota 1).336.datorii curente) este in suma de 8. Activele imobilizate au fost structurate pe clase de imobilizări. B .193.2008. se compun din licenţe sisteme de operare PC. au fost prezentate în bilanţ astfel: .Legea Codului Fiscal.12.43% faţă de 31. nu sunt produse din resurse proprii şi. Prezentarea elementelor patrimoniale Active imobilizate . Activele corporale cuprind: terenurile.452 lei.Capitalul financiar (active circulante .6 % din activul patrimonial.active corporale . Valoarea prezentată în bilanţ a activelor imobilizate este 12.032 lei Imobilizări necorporale . mijloacele fixe şi imobilizările în curs de execuţie.774 lei 6. superioare cu 46. Activele corporale de natura mijloacelor fixe.371 lei şi reflectă capacitatea societăţii de a-şi continua activitatea cu surse proprii de finanţare.

863.I. ce însumează cifra de 14.78 1.000 700.602.I. din care realizate în regie proprie pentru suma de 16. se calculează folosind metoda liniară în raport de durata utilă de viaţă. 5. - amortizarea mijloacelor fixe aflate în exploatare. În cadrul grupei. Ieşirile de mijloace fixe înregistrate pe parcursul anului 2009 au fost de 62. 7.268 15.459 lei. Punerile în funcţiune înregistrate de societate pe parcursul anului 2009 au fost în sumă de 193.000 58.782. Duratele de viaţă utilă ale mijloacelor fixe au fost stabilite în funcţie de durata normală de viaţă stabilită conform legislaţiei în vigoare.000 650. 4. 500/1994 iar la 31.79 1.923. amortizării cumulate şi a pierderii cumulate din depreciere).711.F. Amortizarea înregistrată pe costuri în cursul anului 2009 a fost de 636.detin 43.26 84.748 lei.12. PETROM ROMPETROL RAFINARE BANCA COMERCIALĂ CARPATICA BRD .GOLT BANCA TRANSILVANIA S.126. 2. din care.Groupe Société Générale Simbol piaţă SIF 1 SIF 5 TLV SNP RRC BCC BRD Nr.2008 societatea a procedat la reevaluarea construcţiilor folosind evaluatori specializaţi independenţi. 945/1990.471. 6.P.76% din activele imobilizate şi sunt reprezentate de acţiuni achiziţionate pe piaţa de capital la următorii emitenţi: Nr. respectiv Legea nr.90 31. CORU S.F.00 2. prin casare suma de 2.000 2. Acestea sunt prezentate în bilanţ la costul de achiziţie şi nu se amortizează.592.426 lei.693 400.560 Valoare achiziţie 477.710 lei.15/1994 şi HG 2139/2004. 3. mijloacele fixe sunt prezentate la valoare reevaluată conform HG nr. există poziţia de "Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie". acţiuni 177.483 lei.- activele corporale au fost recunoscute la valoarea contabilă (valoare după scăderea nu există revendicări asupra dreptului de proprietate asupra clădirilor. HG nr.80 355.342 lei. . crt. Emitent S. 26/1992. - HG nr.N.964.08 213. Imobilizări financiare . reprezentând "Imobilizări corporale în curs".354.

895 lei şi a vândut acţiuni în sumă de 452.217.031. societatea a achiziţionat acţiuni în sumă de 4. Evidenţa acţiunilor este ţinută la preţ mediu de achiziţie. societatea a înregistrat ajustări pentru deprecierea elementelor imobilizărilor financiare în raport de preţul de cotare al acţiunilor din ultima zi de tranzacţionare a anului.415. Activele circulante includ: Stocuri Creanţe Casa şi conturi la bănci . respectiv scăzând valoarea ajustarilor pentru depreciere. .02 % din active circulante. acţiuni Valoare achiziţie 5.383 lei. stocurile de mărfuri .materii prime şi materiale .245 lei Stocuri .deţin 3.623 lei 135. 846. Active circulante . La finele anului 2009.784.deţin 7. În bilanţ imobilizările financiare sunt înregistrate la valoarea de achiziţie.013 lei.la nivelul costului istoric. Valoarea prezentată în bilanţ a activelor circulante este de 11.90 % din activul patrimonial. La ieşire.469 lei 338.mărfuri Stocurile sunt evaluate astfel: stocurile de materii prime şi materiale .la valoare de vânzare cu amănuntul. în sumă de 22.Nr.deţin 47.573 lei.54 % din activele circulante şi se compun din: În bilanţ. Creanţe .61 Pe parcursul anului. stocurile sunt prezentate la valoare netă. stocurile au fost evaluate folosind metoda costului mediu ponderat şi coeficientul de repartizare.358.921 lei 10.224 lei 711. Emitent TOTAL Simbol piaţă Nr. mai puţin ajustările pentru depreciere. crt.

096 lei pentru care sunt înregistrate ajustări pentru depreciere. iar în cadrul acestora. din care dividende de plată aferente perioadei 2003 – 2007 în sumă de 44. Conform prevederilor legale.124 lei şi sunt datorii curente plătite in luna ianuarie 2009. reprezintă obligaţii către furnizori pentru livrări de marfă şi utilităţi. În sumă absolută. în sumă de 5.042 lei şi clienţi creditori în sumă de 56. De asemenea. se găsesc înregistraţi clienţi incerţi. datoriile se prezintă astfel: a) datorii comerciale în sumă de 626.12. creanţele sunt înregistrate la valoarea nominală iar în bilanţ sunt prezentate la valoarea netă.181 lei.12.În cadrul creanţelor.447 lei. b) datoriile cu personalul şi bugete sunt în sumă de 933.197 lei şi reprezintă 7.44 % din activele circulante şi au fost corect înregistrate în contabilitate. ponderea o deţin creanţele comerciale în sumă de 280.663. sunt înregistrate ajustări pentru depreciere pentru poziţia creanţe debitori în sumă de 14. Faţă de bugetul local si bugetul general consolidat de stat. şi sunt datorii curente.tratate conform IAS 7. Casa şi conturi la bănci . . În structură.2009 (conform Nota 5) însumează cifra de 1.(mijoacele băneşti din bancă.210 lei iar în cadrul lor. societatea nu inregistreaza plati restante.2009 reprezintă 89. c) alte datorii aferente in suma de 103.1 % din pasivul patrimonial. Soldul mijloacelor băneşti înregistrat în contabilitate corespunde cu extrasele de cont de la bancă (conform Situaţiei fluxurilor de trezorerie).114 lei. clienţii înregistrează suma de 285.626 lei. ponderea o deţine elementul clienţi.594 lei. casă şi alte valori) existente în sold la 31. Datoriile totale ale societăţii la 31.

12.030 lei. MART S. datorată profitului net al anului 2009 care este inferior anului 2008.A.C.756 lei 11. în afara aporturilor acţionarilor.183.808 lei.339 lei şi reprezintă 87. de repartizare a profitului net aferent anului 2010 la surse proprii de finanţare.890 lei Rezerve din reevaluare Rezerve 4.295 lei.868.950. HG 26/1992 şi HG 500/1994.957. Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli .Capitalul propriu al societăţii (conform Anexa "Situaţia modificărilor capitalului propriu") se cuantifică la 20.755. diferenţele de valoare rezultate din aplicarea reevaluărilor conform: HG 945/1990.2007 este 23. Creşterea capitalului propriu a fost determinată de hotărârea AGOA din 23. Capitalul propriu are următoarea structură: • Capital social subscris vărsat 2.426. iar patrimoniul net (Active .2009.890 lei împărţit în 1. precum şi o diminuare în sumă de 181.2009.196.2009.32 % din pasivul patrimonial.12.644 lei • 1.449. o crestere a altor rezerve cu suma de 82. Valoarea patrimoniului S. capitalul social este de 2. În capitalul social sunt cuprinse.052 lei. Capitalul social nu a înregistrat modificări pe parcursul anului 2009.12.5 lei / acţiune..050.Datorii) este de 21. capitalul propriu a crescut cu 4.156 acţiuni cu o valoare nominală de 2. respectiv o creştere a rezervelor cu suma de 5.957.833 lei.04.051 lei. La 31.419. reprezentand rezerve pentru actiuni primite cu titlu gratuit. faţă de începutul anului 2009. prezentată în bilanţ la 31.049 lei • • Rezultatul exerciţiului – profit La 31.

000 lei – provizioane constituite pentru o obligaţie fiscală.F.M. C. nr.La începutul anului 2009 soldul provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli era în sumă de 808. respectând principiul conectării cheltuielilor cu veniturile care au fost generate în respectiva perioadă de timp. a întocmit contul de profit şi pierdere conform modelului agreat de Reglementările contabile armonizate cu Directivele Uniunii Europene. 26 alin (3). La finele anului s-a constituit provizion pentru prime privind participarea − salariaţilor la profit aferent anului 2009 în sumă de 670.M.C.280 lei – provizioane constituite drept prime pentru participarea salariaţilor la profit.F.868.2009 – are sold de 8. pe parcursul acordării acestora. urmare finalizării controlului fiscal pe linie de impozite şi taxe fiscale.A.P.2009 – are sold de 636. facturate în luna decembrie 2009. 2001/2006 şi OMEF 2374/2008 precum şi Legea contabilităţii nr. 61/2001.P. 400. care a fost reluat la venituri pe parcursul anului 2009 astfel: − 408. Societatea a incheiat exerciţiul financiar 2009 cu profit net în sumă de 4. 1742/2005 modificat cu O.494 lei şi reprezintă contravaloarea chiriei aferente lunii ianuarie 2010. Alte posturi din bilanţ Contul 471 – Cheltuieli efectuate în avans – la 31.756 lei. înregistrând următoarele: . modificată şi completată prin O. Contul 472 – Venituri înregistrate în avans – la 31.12. Informatii care vin în completarea "Contului de profit şi pierdere" Contul de profit şi pierdere oferă imaginea perfomanţei societăţii S.G.565 lei şi reprezintă valoarea abonamentelor şi asigurărilor auto pentru anul 2010. 82/1991 art. nr.280 lei. MART S. Veniturile şi cheltuielile au fost stucturate în contul de profit şi pierdere după natura lor. aprobate prin O.000 lei.12. nr.

452 846.venituri din exploatare .868.206.986. 6.654 6.785.cheltuieli din exploatare .profit din exploatare . 8.799. 1.150 3.395 9. 4.243.119 13.068. 5.877 lei.Cheltuieli din exploatare din care: . 9.050.206.281 205.lei 2009 14.360.profit net 14.887 10.511.404.693 lei.150 lei. 930. 9.741 8.242. 2.cifra de afaceri netă . 7.410 lei.245 lei. 474.424. Informaţii comparative În ultimii doi ani evoluţia principalilor indicatori se prezintă astfel: Nr..272 14.385 5.511.756 12.profitul financiar .207.395 lei. 4.166 4.753.956 lei.227 .469 338.404. 3. 1.849.868. 11.921 lei.920.405 5.921 - . crt.193.profit brut . 13. 14.729 15. 5.756 lei Consiliul de Administraţie supune aprobării Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor repartizarea profitului aferent anului 2009.326.106 9. 949.651.impozit pe profit .cheltuieli financiare .532 14.TOTAL Rezultatul brut al exerciţiului (PROFIT) Rezultatul net al exerciţiului Active imobilizate Stocuri Creante Investiţii financiare pe termen scurt 2008 13.799. 10. 12.051 8.venituri financiare .693 10.Venituri din exploatare Cheltuieli TOTALE din care: .360.473.714 8.918 775. Elemente componente Cifra de afaceri Producţia vândută Venituri TOTALE din care: . 4.166 lei.714 2. ca surse proprii de finanţare pentru investiţii şi modernizări.Cheltuieli cu personalul .

35.623 8.833 141 INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI CALCULAŢI PENTRU PERIOADA 2008-2009 Pentru evidenţierea trendului ascendent sau descendent pe care 1-au avut tranzacţiile societăţii în ultimii doi/ ani. sociale . 18. instituţii publice.979.565 1.890 1.777 52.531 2.183.957.943.Datorii comerciale . 26. 34.794 3.887 20. 28.328 149.Credite financiare pe termen mediu şi lung.568 454.Alte datorii Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an din care: . inclusiv colaboratorii .498.647 626. 33.444 6.lei/ acţiune Valoare patrimoniu bilanţier (Activ = Pasiv) Valoare patrimoniu net (Activ . creditori .Datorii curente) Capital propriu. 29.Datorii faţă de bugetul asig.Nr.050 56.Grup şi asociaţi.Credite financiare pe termen scurt inclusiv dobânzi . 27.266 165. 15.415.755.415.030 21.12 23.541 16. 38.663. Disponibilităţi (casa şi conturi la bănci ) Cheltuieli în avans Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an: .27 18. 36. 32. 21.339 2.Datorii faţă de bugetul statului .1 4.Datorii faţă de Fondul de şomaj .156 13.626 168.031. 16. . prezentăm evoluţia indicatorilor relevanţi. 22.468 7.895 1.042.Capital social vărsat . total de acţiuni Valoarea contabilă /acţiune (lei) Rezultatul pe acţiune . 17.073 143 10. 37.663.449. inclusiv dobânzile aferente Datorii -TOTALE Capital financiar (Active circulante .Datorii faţă de bugetele fondurilor speciale (447) . 31.Salarii datorate. 20.531 481. din care: .14.955 191.181 3.197 107. 23. 30.035 471.957. 19.156 17.925.114 9. 24.3 4.893 15.Clienţi-creditori .468 85.183.197 8. 25.001 1.567 1.363 6.419.890 1.358.Datorii totale) Număr mediu salariaţi 9.638 47.

Viteza de rotaţie a debitelor clienţi . Indicatori privind rezultatul pe acţiune . ponderat de acţiuni 4. 31.74 6.65 0.75 3.Rezultatul pe acţiune = Profitul net / Nr.Indicatorul lichidităţii imediate 2.2009 5.53 6. . şi imp pe profit / Cheltuieli cu dobânda = Active curente / Datorii curente = (Active curente .27 4. organizarea şi gestionarea societăţii.12.Rata rentabilitatii resurselor consumate = Profit brut / Capital propriu = (Profit net / Cheltuieli totale 39.61 = (Capital împrumutat / Capital propriu) x 100 = Profit înaintea plăţii dob.3 ori 5.Indicatorul privind acoperirea dobânzilor 3.15 60 28.Viteza de rotaţie a stocurilor .2 zile 1.24 31.2008 1. Indicatorul de risc .Viteza de rotaţie a activelor totale 4.5 zile 1.Viteza de rotaţie a activelor imobilizate .17 0.12.Indicatorul gradului de îndatorare .Indicatorul lichidităţii curente . Indicatori de profitabilitate -Rata rentabilitatii economice . Indicatori de lichiditate .Stocuri) / Datorii curente 7. Indicatori de activitate .care definesc criteriile de performanţă (rezultatele) obţinute de management prin conducerea.75 ori 7.12 Nivelul acestor indicatori reflectă în totalitate performanta si pozitia financiara a societatii.08 6.36 49 = Costul vânzărilor /Stocul mediu = (Sold mediu clienţi / Cifra de afaceri) x 365 = Cifra de afaceri / Active imobilizate = Cifra de afaceri / Total active 3.

5 lei.958.12.2009 s-a înregistrat majorarea capitalului social cu un număr de 128 acţiuni nominative cu o valoare unitară de 2.183. capitalul social al S. OMF 1752/2005 şi a celorlalte reglementari in materie. 53848 din 17.D. 82/1991. capitalul de lucru si forta de munca necesare desfasurarii unei activitati eficiente in continuare. .5 lei. astfel incat. nu exista litigii comerciale sau de alta natura care sa afecteze continuitatea activitatii. diferenta fiind utilizata pentru administrare proprie. Legii contabilitatii nr. cu o valoare nominală de 2.A. sunt asigurate resursele de finantare. Majorarea capitalului social s-a înregistrat la ORC conform CIM nr. MART S. Cele 128 acţiuni au majorat cota deţinută de AVAS. evidenta contabila Situatiile financiare aferente anului 2009 au fost intocmite sub responsabilitatea conducerii. Suprafata destinata efectuarii actelor de comert este contractata in cea mai mare parte. E. Continuitatea activităţii In anul 2010. reprezentând diferenţă neînregistrată din valoarea terenurilor pentru care societatea deţine certificatul de atestare a dreptului de proprietate. este de 2.01. Intocmirea situatiilor financiare. Evenimente ulterioare datei bilantului În conformitate cu Hotărârea nr.2010. divizat în 1. 39 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 10. conform Legii 31/1990 privind societatile comerciale republicata şi modificată prin Legea 441/2006 si OUG 82/2008. în valoare totală de 320 lei. societatea nu intenţionează şi nu există actualmente motive care să determine reducerea activităţii sau încetarea acesteia.C.284 acţiuni nominative dematerializate.210 lei.

Control intern.F. Situatiile financiare s-au intocmit prin transpunerea corecta a soldurilor din balanta sintetica intocmita la 31.A.04. gestiuni Controlul intern se realizeaza in principal prin controlul de gestiune si controlul preventiv. registrul cartea mare si registrul inventar. S. nr. Gestiunile de valori materiale sunt organizate functie de natura acestora pe categorii si locuri de depozitare. Există concordanţă între contabilitatea sintetică şi cea analitică.2009.R. Se intocmesc lunar balante de verificare sintetice.R. se face periodic punerea de acord cu evidenta analitica. AUDITOR S.C. Societatea utilizeaza in evidenta contabila programe informatice pentru care detine licenta de utilizare. Autorizaţia C.2010 . Sunt conduse la zi registrul jurnal.12.Evidenta contabila reflecta cronologic si sistematic inregistrarile pe baza documentelor justificative. Societatea are organizat auditul intern conform OUG 75/1999 cu modificarile ulterioare.L.100/2001 01.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->