Sunteți pe pagina 1din 3

Descriere a proiectului Standarde de Participare pentru Cetăţenie Activă

Perioadă de implementare: 1 noiembrie 2010 – 1 noiembrie 2012


Arie de implementare: regiunea S-V Oltenia, judeţele Dolj, Gorj, Olt, Mehedinţi, Vâlcea
Program de finanţare: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi
dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.1: „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de
calitate”

Parteneri:

 Asociaţia Regională pentru Dezvoltare Rurală


 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
 Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Sociale
 Agenţia Naţională pentru Tineret din Marea Britanie
 Consiliul Judeţean Norfolk din Marea Britanie

Obiectiv general:

Proiectul îşi propune introducerea pentru prima dată în România a unei metodologii de evaluare
a gradului de participare activă a tinerilor prin prisma acţiunilor şi activităţilor întreprinse de
instituţiile de învăţământ în scopul încurajării şi promovării cetăţeniei active în rândul tinerilor,
prin procesul de educaţie.

Obiective specifice:

 Dezvoltarea şi testarea standardelor de participare pentru cetăţenie activă ca metodologie


în vederea evaluării şi promovării cetăţeniei active în rândul tinerilor în procesul de
educaţie.
 Formarea şi dezvoltarea competenţelor a 80 de membri ai grupului ţintă (consiliile de
administraţie ale şcolilor: directori, cadre didactice, consilieri locali, precum şi elevi şi
părinţi) din 20 de unităţi de invăţământ, repartizate câte 4 pe fiecare judeţ.

Principalele activităţi

A1. Pregătirea metodologiei de analiză a impactului proiectului - decembrie 2010

A2. Construirea standardelor de participare pentru cetăţenie activă - ianuarie-august 2011


- Documentare în vederea stabilirii metodologiei de evaluare a gradului de participare
activă a elevilor în şcoli

- Recrutarea operatorilor de teren în vederea colectării datelor din teren

- Instruirea operatorilor de teren printr-un modul de formare de cinci zile

- Elaborarea raportului de analiză privind gradul de participare activă a elevilor în şcoli

- Conferinţa regională “Educaţie şi Participare pentru Cetăţenie Activă”

- Selectarea instituţiilor partenere (20 de unităţi de invăţământ din cele cinci judeţe ale
regiunii S-V Oltenia)

- Construirea standardelor de participare pentru cetăţenie activă

- Dezvoltarea materialelor de curs şi a manualului de cetăţenie activă

A3. Înfiinţarea si utilarea Centrelor pentru Cetăţenie Activă în cele 20 de unităţi de învăţămant
partenere - septembrie – noiembrie 2011

A4. Testarea standardelor de participare pentru cetăţenie activă - decembrie 2011–iunie 2012

- Constituirea grupurilor de lucru în fiecare şcoală parteneră, grupuri formate din elevi şi
membri ai consiliilor de administraţie

- Instruirea grupurilor de lucru în aplicarea standardelor de participare pentru cetăţenie


activă

- Fiecare grup de lucru va aplica standardele de participare pentru cetăţenie activă timp de
o lună, urmând sa elaboreze un raport de evaluare a aplicării standardelor

A5. Susţinerea activităţilor educative pentru cetăţenie activă - iunie – septembrie 2012

- Testarea standardelor de participare pentru cetăţenie activă - grupurile de lucru, sub


îndrumarea experţilor naţionali, vor derula fiecare, timp de 3 luni, un proces de facilitare
în cadrul şcolii. Acest proces va servi la elaborarea câte unui plan de acţiune pentru
promovarea cetăţeniei active prin activităţi educative, inclusiv extracurriculare.

A6. Analiza de impact - iulie - noiembrie 2012


- Colectarea de date (pentru etapa procesului de facilitare a aplicării standardelor) şi
realizarea analizei de impact
- Ajustarea finală a standardelor de participare pentru cetăţenie activă
- Organizarea unei Conferinţe naţionale pentru prezentarea rezultatelor
Proiectul ,,Standarde de participare pentru cetăţenie activă” este o iniţiativă-pilot care, prin
obiectivele propuse, îşi asumă misiunea de încurajare a sustenabilităţii proceselor de educaţie în
relaţie cu idealul de autonomie şi putere decizională a elevului. Acest deziderat îl dorim
promovat la nivel naţional, dincolo de nivelul regional la care se limitează în prezent iniţiativa
noastră.