Sunteți pe pagina 1din 110

NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr.

85 ==> Sa se afiseze codul produsului, data de sfirsit si


a unui nou termen de valabilitate a unui pret dat,
calculat prin adaugarea a trei luni. Sa se
selecteze doar produsele al caror cod este mai mic
decit 13333 si data de sfirsit este mai mare decit
data curenta plus trei luni.
55 ==> Sa se afiseze numele, marca, raportul VENS/SALA si veniturile totale pentru sefii de depozite.
Ordonarea datelor sa fie facuta crescator dupa valorile raportului mentionat.
90 ==> Sa se afiseze media anuala a veniturilor totale (SALA+VENS) pentru salariatii cu functia
'VINZATO'.
83 ==> Sa se selecteze codul produsului, data de sfarsit,
data curenta, valorile expresiilor
TRUNC(DATSF+90)-TRUNC(SYSDATE) si DATASF+90.
Selectia sa se realizeze pentru produsele cu codul
mai mare ca13333 si data de sfirsit plus 90 de
zile mai mare decit data curenta.
24 ==> Sa se selecteze salariatii al caror nume are o lungime de noua caractere.
76 ==> La selecteze coloanele CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisand
primele trei litere de la zi, luna in litere si anul cu patru cifre.
13 ==> Sa se selecteze marca si numele salariatilor care lucreaza in subordinea superiorului cu marca
1000 si au functia sef de depozit sau salariul in valoare de 3500000 de lei.
38 ==> Din tabela COMENZI (definita prin etichetele T1 si T2) sa se selecteze CODP, CODC, in
conditiile in care valoarea comenzii este mai mare ca 500000 lei. (JOIN -ul unei tabele pe ea insasi).
57 ==> Sa se selecteze coloanele NUME, MARCA, VENS, SALA+VENS din tabela SALARIATI, in
conditiile in care codul superiorului este 1000.
33 ==> Sa se afiseze cimpurile CODP, DENP, STOC si CANT, utilizand criteriul egalitatii OUTER-
JOIN, pe campul comun CODP (se afiseaza datele despre datele despre acele produse pentru care exista
comenzi dar nu sunt in nomenclatorul de produse). Liniile sa fie ordonate crescator dupa campul CODP.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 2

67 ==> Sa se afiseze numele si marca acelor angajati al caror nume se pronunta asemanator cu DORU
DAN.
40 ==> Sa se selecteze campurile NUME si FUNCT ale salariatilor cu functia identica cu a lui RADU
IOANA.
82 ==> Sa se selecteze codul produsului, data maxima admisa de practicare a unui pret si data curenta
pentru acele produse care indeplinesc conditia ca DATASF+10 sa fie mai mare decit SYSDATE,
20 ==> Sa se selecteze cimpurile MARCA, NUME, SALA, VENS pentru salariatii care au alta functie
decat cea de vanzator.
28 ==> Sa se selecteze crescator dupa salariu, angajatii cu functia vinzator, si pentru care marca
superiorului este 1000.
88 ==> Sa se selecteze si afiseze valoarea medie zilnica a comenzilor ce trebuie onorate in perioada 01-
03 Iulie 2005.
64 ==> Sa se afiseze primele 5 carcatere din nume, marca si primul carcater din functie, pentru toti
angajatii.
61 ==> Sa se afiseze o situatie finala prin care sa fie
redate cimpurile NUME si MARCA angajatului reunite
intr-un camp comun, denumit "INFORMATIE" si cimpul
venituri totale anuale denumit VENIT_ANUAL.
Selectia este ceruta pentru angajatii cu codul
superiorului egal cu 1000.
51 ==> Sa se selecteze campurile NUME si CODD ale
angajatilor cu codul superiorului 1000 si care au
aceeasi functie cu DORU DAN. Sa se afiseze numai
salariatii pentru care exista corespondenta de
CODD in tabelele DEPOZITE si SALARIATI. Datele sa
fie ordonate crescator dupa valorile CODD si NUME.
39 ==> Sa se selecteze cimpurile CODP, DENP, PRET, PRETMAX, PRETMIN pentru produsele al
caror pret negociat este cuprins intre pretul maxim si pretul minim. Ordonarea sa se faca crescator dupa
campul CODP.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 3

38 ==> Din tabela COMENZI (definita prin etichetele T1 si T2) sa se selecteze CODP, CODC, in
conditiile in care valoarea comenzii este mai mare ca 500000 lei. (JOIN -ul unei tabele pe ea insasi).
10 ==> Sa se afiseze toate coloanele pentru salariatii cu functia vanzator, care au salariul mai mare ca
3500000 lei si lucreaza in subordinea superiorului cu codul 1000.
72 ==> Sa se selecteze coloanele CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisind
ziua si luna in litere iar anul cu patru cifre.
30 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME, CODD, VENS ordonate crescator dupa codul
depozitului si veniturile suplimentare.
1 ==> Sa se selecteze toate coloanele din tabela SALARIATI.
89 ==> Sa se afiseze valoarea totala a salariilor si veniturilor suplimentare pentru salariatii cu functia
'VINZATO'.
24 ==> Sa se selecteze salariatii al caror nume are o lungime de noua caractere.
8 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME, CODD din tabela SALARIATI, daca venitul
suplimentar este mai mare decat salariul.
80 ==> Sa se selecteze din tabela PRETURI valorile cimpului CODP si DATASF. Data de sfirsit
(DATASF) sa se prezinte insotita de timpul intern, exprimat in diverse forme de afisare.
94 ==> Sa se afiseze numarul de valori nenule inregistrate in coloana VENS din tabela SALARIATI.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 4

42 ==> Sa se selecteze valorile cimpurilor MARCA, NUME, SALA, CODS ale angajatilor care au
salariul mai mare decat al orcarui salariat din subordinea angajatului cu codul 1000. Datele sa fie ordonate
descrescator dupa valorile campului MARCA.
69 ==> Sa se selecteze constanta NUMELE SI CODUL CLIENTILOR: si valorile cimpurilor DENC,
CODC pentru clientii din strada Calea Mosilor si cu un cod mai mare ca 1000000.
5 ==> Sa se selcteze toate inregistrariele privind salariatii al caror salariu este mai mare de 3500000
lei.
40 ==> Sa se selecteze campurile NUME si FUNCT ale salariatilor cu functia identica cu a lui RADU
IOANA.
80 ==> Sa se selecteze din tabela PRETURI valorile cimpului CODP si DATASF. Data de sfirsit
(DATASF) sa se prezinte insotita de timpul intern, exprimat in diverse forme de afisare.
73 ==> Sa se selecteze CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisand luna in
litere si pentru an ultimele doua cifre.
26 ==> Sa se selecteze toate inregistrarile al caror camp VENS (venituri suplimentare) nu contine
valoarea NULL.
95 ==> Sa se selecteze din tabela SALARIATI coloanele NUME, FUNCT, SALA+VENS pentru sefii
de depozite care au salariul mai mare sau egal cu jumatate din salariul maxim.
62 ==> Sa se selecteze cimpurile NUME si FUNCT din tabela SALARIATI si sa se atribuie un cod de
clasificare fiecarei functii. Codul este format dintr-o singura cifra si are valorile: 1 pentru vinzator, 2 pentru
director, 3 pentru restul functiilor.
19 ==> Sa se selecteze cimpurile MARCA, NUME, FUNCT pentru salariatii care lucreaza in depozitul
cu codurile 100000 sau 160000.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 5

92 ==> Sa se determine lungimea maxima a sirurilor de carcatere din coloana DENP a tabelei
PRODUSE.
94 ==> Sa se afiseze numarul de valori nenule inregistrate in coloana VENS din tabela SALARIATi.
4 ==> Sa se selecteze coloana FUNCT din tabela SALARIATI in variantele utilizarii si neutilizarii
clauzai DISTINCT.
93 ==> Sa se selecteze coloanele NUME, FUNCT, SALA+VENS din tabela SALARIATI pentru
angajatii care au salariul egal cu salariul maxim.
24 ==> Sa se selecteze salariatii al caror nume are o lungime de noua caractere.
14 ==> Sa se afiseze valorile coloanelor MARCA, NUME, FUNCT privind angajatii care lucreaza in
subordinea superiorului cu marca 1000 si au functia de sef de depozit sau de vanzator.
28 ==> Sa se selecteze crescator dupa salariu, angajatii cu functia vinzator, si pentru care marca
superiorului este 1000.
7 ==> Sa se selecteze coloanele NUME si FUNCT pentru salariatii care au functia de vanzator.
11 ==> Sa se afiseze coloana NUME pentru angajatii care au salariul mai mic ca 3500000 lei.
58 ==> Sa se selecteze denumirea depozitelor, codul acestora si numarul de salariati ce isi desfasoara
activitatea in cadrul lor, ordonate crescator dupa denumire.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 6

40 ==> Sa se selecteze campurile NUME si FUNCT ale salariatilor cu functia identica cu a lui RADU
IOANA.
29 ==> Sa se selecteze crescator, dupa salariu, coloanele MARCA, NUME, SALA, SALA+VENS
pentru acei salariati cu functia vinzator si pentru care marca superiorului este 1000.
20 ==> Sa se selecteze cimpurile MARCA, NUME, SALA, VENS pentru salariatii care au alta functie
decat cea de vanzator.
67 ==> Sa se afiseze numele si marca acelor angajati al caror nume se pronunta asemanator cu DORU
DAN.
24 ==> Sa se selecteze salariatii al caror nume are o lungime de noua caractere.
86 ==> Sa se selectezecodul, denumirea produselor si data
de sfirsit, pentru acele produse care indeplinesc
urmatoarele conditii: data de sfirsit este
cuprinsa in intervalul: 30/aug/05+1/oct/05 si
preturile sunt mai mari ca 30000 lei. Datele sa se
ordoneze crescator dupa codul prosusului.
37 ==> Sa se selecteze, in conditiile redenumirii
tabelelor COMENZI cu CONTRACT si PRODUSE cu COS, a
coloanelor CODP, CANt, PRET din CONTRACT si
coloanelor DENP, STOC din COS. Sa fie selectate
doar campurile care au unitatea de masura "buc".
Liniile sa fie ordonate crescator dupa valorile
comenzilor.
45 ==> Sa se selecteze, in modul DISTINCT, valorile
cimpurilor MARCA, SALA, NUME, CODS ale angajatilor
care au salariul mai mare decat unul dintre
subordonatii superiorului cu codul 1000.
Rezultatele sunt cerute ordonate descrescator,
dupa valorile campului SALA.
80 ==> Sa se selecteze din tabela PRETURI valorile cimpului CODP si DATASF. Data de sfirsit
(DATASF) sa se prezinte insotita de timpul intern, exprimat in diverse forme de afisare.
21 ==> Sa se selecteze coloanele NUME, MARCA, FUNCT si veniturile totale pentru salariatii al caror
nume incepe cu litera C.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 7

25 ==> Sa se selecteze campurile MARCA, NUME, FUNCT pentru salariatii ce nu au venit


suplimentar.
47 ==> Sa se selecteze cimpurile CODD, DEND, NRSAL pentru acele depozite care au numarul de
salariati mai mare ca cinci si codul cuprins in intervalul 1000000 - 1300000.
43 ==> Sa se selecteze cimpurile CODD, DEND, NRSAL pentru acele depozite care au numarul de
salariati mai mare ca cinci si codul cuprins in intervalul 1000 - 13000.
59 ==> Sa se afiseze codul, denumirea si cantitatea ridicata la patrat a produselor cu unitatea de masura
'"BUC".
35 ==> Sa se afiseze in modul DISTINCT codul depozitului
si functiile care contin valori nule in campul
veniturilor suplimentare. Selectarea se face pe
criteriul egalitatii pe cimpul comun CODD si in
conditiile in care acel depozit exista. Liniile sa
fie ordonate descrescator dupa codul depozitului
(din tabela SALARIATI).
37 ==> Sa se selecteze, in conditiile redenumirii
tabelelor COMENZI cu CONTRACT si PRODUSE cu COS, a
coloanelor CODP, CANt, PRET din CONTRACT si
coloanelor DENP, STOC din COS. Sa fie selectate
doar campurile care au unitatea de masura "buc".
Liniile sa fie ordonate crescator dupa valorile
comenzilor.
71 ==> Sa se selecteze cimpurile CODP si DATASF
scriindu-se codul pe un rind si dta pe urmatorul.
Data va fi scrisa sub forma LL/ZZ/AA. Se vor
folosi operatorul TRUNC care asigura trecerea la
rindul urmator, functia TO_CHAR(expr[,fmt]) care
efectueaza conversia cimpului data expr intr-un
sir de carcatere in formatul specificat in [,fmt].
De asemenea, prin comanda COLUMN sa se defineasca
un alt format de afisare a coloanei DATASF.
63 ==> Sa se afiseze salariul si veniturile suplimentare ale tuturor angajatilor, cu specificarea numelui
numai pentru vinzatori. Pentru restul angakatilor sa se afiseze mesajul: *** Nu intereseaza****. Ordonarea
sa se faca dupa functie, in mod descrescator.
61 ==> Sa se afiseze o situatie finala prin care sa fie
redate cimpurile NUME si MARCA angajatului reunite
intr-un camp comun, denumit "INFORMATIE" si cimpul
venituri totale anuale denumit VENIT_ANUAL.
Selectia este ceruta pentru angajatii cu codul
superiorului egal cu 1000.
50 ==> Sa se selecteze MARCA, NUME, SALA+VENS pentru acei angajati care au functia lui VLAD
VASILE sau salariul mai mare sau egal cu cel pe care il are RADU IOANA. Ordonarea este crescatoare
dupa valorile campului NUME.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 8

79 ==> Sa se selecteze coloanele CODP, DATASF pentru toate produsele, afisind ziua in cifre urmate
de sufixul -th, primele trei litere ale lunii si ultimele doua cifre ale anului, despartite prin liniuta.
29 ==> Sa se selecteze crescator, dupa salariu, coloanele MARCA, NUME, SALA, SALA+VENS
pentru acei salariati cu functia vinzator si pentru care marca superiorului este 1000.
30 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME, CODD, VENS ordonate crescator dupa codul
depozitului si veniturile suplimentare.
81 ==> Sa se afiseze cimpurile CODP, DATASF si data de sfirsit a valabiliotatii unui pret (considerata
la o distanta de 90 de zile fata de DATASF).
89 ==> Sa se afiseze valoarea totala a salariilor si veniturilor suplimentare pentru salariatii cu functia
'VINZATO'.
65 ==> Sa se selecteze si afiseze numele, functia si
salariul total pentru toti angajatii care au
numele terminat cu litera N. Situatia trebuie sa
aiba urmatoarea forma:
--------------------------------------------------
--------------------------
PERSOANA SALA +
VENS
--------------------------------------------------
--------------------------
92 ==> Sa se determine lungimea maxima a sirurilor de carcatere din coloana DENP a tabelei
PRODUSE.
18 ==> Sa se selecteze cimpurile NUME, MARCA, FUNCT, SALA+VENS pentru salariatii care au
salariul mai mic decat 400000 si mai mare decat 5000000.
95 ==> Sa se selecteze din tabela SALARIATI coloanele NUME, FUNCT, SALA+VENS pentru sefii
de depozite care au salariul mai mare sau egal cu jumatate din salariul maxim.
80 ==> Sa se selecteze din tabela PRETURI valorile cimpului CODP si DATASF. Data de sfirsit
(DATASF) sa se prezinte insotita de timpul intern, exprimat in diverse forme de afisare.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 9

23 ==> Sa se selecteze salariatii al caror nume are pe pozitia a treia litera M.


24 ==> Sa se selecteze salariatii al caror nume are o lungime de noua caractere.
55 ==> Sa se afiseze numele, marca, raportul VENS/SALA si veniturile totale pentru sefii de depozite.
Ordonarea datelor sa fie facuta crescator dupa valorile raportului mentionat.
60 ==> Sa se selecteze in modul DISTINCT cimpurile CODP, DENP, CODC, DENC si sa se calculeze
[(CANT*PRET)/2], rotunjit la doua zecimale.
7 ==> Sa se selecteze coloanele NUME si FUNCT pentru salariatii care au functia de vanzator.
18 ==> Sa se selecteze cimpurile NUME, MARCA, FUNCT, SALA+VENS pentru salariatii care au
salariul mai mic decat 400000 si mai mare decat 5000000.
99 ==> Sa se afiseze cimpurile MARCA, NUME, FUNCT, CODS, CODD din tabela SALARIATI,
ordonate crescator dupa MARCA.
17 ==> Sa se selecteze valoruile coloanelor NUME, MARCA, FUNCT, SALA+VENS pentru angajatii
care au salariul cuprins intre 3500000 si 4000000 lei.
78 ==> Sa se selecteze cimpurile CODP, DATASF pentru produsele cu codul mai mare decit 13333,
afisindu-se primele trei litere de zi la zi, luna in litere si ultimele doua cifre de la an.
26 ==> Sa se selecteze toate inregistrarile al caror camp VENS (venituri suplimentare) nu contine
valoarea NULL.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 10

65 ==> Sa se selecteze si afiseze numele, functia si


salariul total pentru toti angajatii care au
numele terminat cu litera N. Situatia trebuie sa
aiba urmatoarea forma:
--------------------------------------------------
--------------------------
PERSOANA SALA +
VENS
--------------------------------------------------
--------------------------
19 ==> Sa se selecteze cimpurile MARCA, NUME, FUNCT pentru salariatii care lucreaza in depozitul
cu codurile 100000 sau 160000.
33 ==> Sa se afiseze cimpurile CODP, DENP, STOC si CANT,
utilizand criteriul egalitatii OUTER-JOIN, pe
campul comun CODP (se afiseaza datele despre
datele despre acele produse pentru care exista
comenzi dar nu sunt in nomenclatorul de produse).
Liniile sa fie ordonate crescator dupa campul
CODP.
11 ==> Sa se afiseze coloana NUME pentru angajatii care au salariul mai mic ca 3500000 lei.
66 ==> Sa se selecteze cimpurile CODC, DENC, STR si NR din tabela CLIENTI, pentru clientii cu
cifra 1 pe prima pozitie a contului lor.
85 ==> Sa se afiseze codul produsului, data de sfirsit si
a unui nou termen de valabilitate a unui pret dat,
calculat prin adaugarea a trei luni. Sa se
selecteze doar produsele al caror cod este mai mic
decit 13333 si data de sfirsit este mai mare decit
data curenta plus trei luni.
50 ==> Sa se selecteze MARCA, NUME, SALA+VENS pentru acei angajati care au functia lui VLAD
VASILE sau salariul mai mare sau egal cu cel pe care il are RADU IOANA. Ordonarea este crescatoare
dupa valorile campului NUME.
35 ==> Sa se afiseze in modul DISTINCT codul depozitului
si functiile care contin valori nule in campul
veniturilor suplimentare. Selectarea se face pe
criteriul egalitatii pe cimpul comun CODD si in
conditiile in care acel depozit exista. Liniile sa
fie ordonate descrescator dupa codul depozitului
(din tabela SALARIATI).
21 ==> Sa se selecteze coloanele NUME, MARCA, FUNCT si veniturile totale pentru salariatii al caror
nume incepe cu litera C.
86 ==> Sa se selectezecodul, denumirea produselor si data
de sfirsit, pentru acele produse care indeplinesc
urmatoarele conditii: data de sfirsit este
cuprinsa in intervalul: 30/aug/05+1/oct/05 si
preturile sunt mai mari ca 30000 lei. Datele sa se
ordoneze crescator dupa codul prosusului.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 11

21 ==> Sa se selecteze coloanele NUME, MARCA, FUNCT si veniturile totale pentru salariatii al caror
nume incepe cu litera C.
60 ==> Sa se selecteze in modul DISTINCT cimpurile CODP, DENP, CODC, DENC si sa se calculeze
[(CANT*PRET)/2], rotunjit la doua zecimale.
8 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME, CODD din tabela SALARIATI, daca venitul
suplimentar este mai mare decat salariul.
50 ==> Sa se selecteze MARCA, NUME, SALA+VENS pentru acei angajati care au functia lui VLAD
VASILE sau salariul mai mare sau egal cu cel pe care il are RADU IOANA. Ordonarea este crescatoare
dupa valorile campului NUME.
35 ==> Sa se afiseze in modul DISTINCT codul depozitului
si functiile care contin valori nule in campul
veniturilor suplimentare. Selectarea se face pe
criteriul egalitatii pe cimpul comun CODD si in
conditiile in care acel depozit exista. Liniile sa
fie ordonate descrescator dupa codul depozitului
(din tabela SALARIATI).
46 ==> Sa se selecteze valorile cimpurilor MARCA, NUME, SALA, CODS ale angajatilor care au
salariul mai mare decat al oricarui salariat din subordinea angajatului cu codul 1000. Datele sa fie ordonate
descrescator dupa valorile campului MARCA.
65 ==> Sa se selecteze si afiseze numele, functia si
salariul total pentru toti angajatii care au
numele terminat cu litera N. Situatia trebuie sa
aiba urmatoarea forma:
--------------------------------------------------
--------------------------
PERSOANA SALA +
VENS
--------------------------------------------------
--------------------------
40 ==> Sa se selecteze campurile NUME si FUNCT ale salariatilor cu functia identica cu a lui RADU
IOANA.
61 ==> Sa se afiseze o situatie finala prin care sa fie
redate cimpurile NUME si MARCA angajatului reunite
intr-un camp comun, denumit "INFORMATIE" si cimpul
venituri totale anuale denumit VENIT_ANUAL.
Selectia este ceruta pentru angajatii cu codul
superiorului egal cu 1000.
73 ==> Sa se selecteze CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisand luna in
litere si pentru an ultimele doua cifre.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 12

57 ==> Sa se selecteze coloanele NUME, MARCA, VENS, SALA+VENS din tabela SALARIATI, in
conditiile in care codul superiorului este 1000.
94 ==> Sa se afiseze numarul de valori nenule inregistrate in coloana VENS din tabela SALARIATi.
87 ==> Sa se selecteze din tabela PRETURI valorile din coloana DATSF si sa se contorizeze numarul
aparitiilor acestora.
28 ==> Sa se selecteze crescator dupa salariu, angajatii cu functia vinzator, si pentru care marca
superiorului este 1000.
36 ==> Sa se selecteze NUME, FUNCT, DEND din tabela DEPOZITE (pentru care este utilizat
numele D) si SALARIATI (cu numele S). Liniile sa fie ordonate crescator dupa cimpul NUME.
6 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME si veniturile totale (SALA + VENS) pentru angajatii
care au un salariu mai mare ca 3500000 lei.
9 ==> Sa se selecteze si afiseze cimpurile MARCA, NUME, SALARIU pentru salariatii ale caror
venituri suplimentare sunt mai mari ca 3500000 lei si lucreaza in subordinea superiorului cu codull 1000.
34 ==> Sa se afiseze in modul DISTINCT (fara a se repeta
aceleasi linii), codul depozitului si functiile
care contin valori nule in campul veniturilor
suplimentare. Selectarea sa se faca pe criteriul
egalitatii pe campul comun CODD si in conditiile
in care acel depozit exista.
25 ==> Sa se selecteze campurile MARCA, NUME, FUNCT pentru salariatii ce nu au venit
suplimentar.
56 ==> Sa se selecteze numele, codul depozitului, venitul total lunar si anual prognozat din tabela
SALARIATI, pentru vinzatori. Ordonarea sa fie facuta crescator dupa valorile cimpului NUME.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 13

24 ==> Sa se selecteze salariatii al caror nume are o lungime de noua caractere.


8 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME, CODD din tabela SALARIATI, daca venitul
suplimentar este mai mare decat salariul.
83 ==> Sa se selecteze codul produsului, data de sfarsit,
data curenta, valorile expresiilor
TRUNC(DATSF+90)-TRUNC(SYSDATE) si DATASF+90.
Selectia sa se realizeze pentru produsele cu codul
mai mare ca13333 si data de sfirsit plus 90 de
zile mai mare decit data curenta.
47 ==> Sa se selecteze cimpurile CODD, DEND, NRSAL pentru acele depozite care au numarul de
salariati mai mare ca cinci si codul cuprins in intervalul 1000000 - 1300000.
1 ==> Sa se selecteze toate coloanele din tabela SALARIATI.
74 ==> Sa se selecteze coloanele CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisind
ziua in cifre, luna in litere si anul cu patru cifre.
40 ==> Sa se selecteze campurile NUME si FUNCT ale salariatilor cu functia identica cu a lui RADU
IOANA.
79 ==> Sa se selecteze coloanele CODP, DATASF pentru toate produsele, afisind ziua in cifre urmate
de sufixul -th, primele trei litere ale lunii si ultimele doua cifre ale anului, despartite prin liniuta.
85 ==> Sa se afiseze codul produsului, data de sfirsit si
a unui nou termen de valabilitate a unui pret dat,
calculat prin adaugarea a trei luni. Sa se
selecteze doar produsele al caror cod este mai mic
decit 13333 si data de sfirsit este mai mare decit
data curenta plus trei luni.
49 ==> Sa se seelcteze urmatoarele informatii: marca, functia si veniturile totale ale salariatilor care au
functia si salariul lui VLAD VASILE.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 14

54 ==> Sa se selecteze codurile produselor si data pina la care preturile sunt admise pentru produsele
din tabela COMENZi care au pretul negociat mai mare decat pretul mediu stabilit.
98 ==> Sa se afiseze cimpurile NUME, FUNCT, CODS, MARCA din tabela Salariati. Datele sa fie
ordonte crescator dupa codul superiorului.
1 ==> Sa se selecteze toate coloanele din tabela SALARIATI.
79 ==> Sa se selecteze coloanele CODP, DATASF pentru toate produsele, afisind ziua in cifre urmate
de sufixul -th, primele trei litere ale lunii si ultimele doua cifre ale anului, despartite prin liniuta.
83 ==> Sa se selecteze codul produsului, data de sfarsit,
data curenta, valorile expresiilor
TRUNC(DATSF+90)-TRUNC(SYSDATE) si DATASF+90.
Selectia sa se realizeze pentru produsele cu codul
mai mare ca13333 si data de sfirsit plus 90 de
zile mai mare decit data curenta.
13 ==> Sa se selecteze marca si numele salariatilor care lucreaza in subordinea superiorului cu marca
1000 si au functia sef de depozit sau salariul in valoare de 3500000 de lei.
56 ==> Sa se selecteze numele, codul depozitului, venitul total lunar si anual prognozat din tabela
SALARIATI, pentru vinzatori. Ordonarea sa fie facuta crescator dupa valorile cimpului NUME.
95 ==> Sa se selecteze din tabela SALARIATI coloanele NUME, FUNCT, SALA+VENS pentru sefii
de depozite care au salariul mai mare sau egal cu jumatate din salariul maxim.
61 ==> Sa se afiseze o situatie finala prin care sa fie
redate cimpurile NUME si MARCA angajatului reunite
intr-un camp comun, denumit "INFORMATIE" si cimpul
venituri totale anuale denumit VENIT_ANUAL.
Selectia este ceruta pentru angajatii cu codul
superiorului egal cu 1000.
70 ==> Sa se selecteze in modul DISTINCT codurile si denumirile produselor, precum si a datei pina la
care preturile actuale sunt admise. Ordonarea sa se faca crescator dupa valorile cimpului CODP.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 15

51 ==> Sa se selecteze campurile NUME si CODD ale


angajatilor cu codul superiorului 1000 si care au
aceeasi functie cu DORU DAN. Sa se afiseze numai
salariatii pentru care exista corespondenta de
CODD in tabelele DEPOZITE si SALARIATI. Datele sa
fie ordonate crescator dupa valorile CODD si NUME.
39 ==> Sa se selecteze cimpurile CODP, DENP, PRET, PRETMAX, PRETMIN pentru produsele al
caror pret negociat este cuprins intre pretul maxim si pretul minim. Ordonarea sa se faca crescator dupa
campul CODP.
30 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME, CODD, VENS ordonate crescator dupa codul
depozitului si veniturile suplimentare.
16 ==> Sa se selecteze toate datele privind angajatii ce nu au functia de vinzator.
62 ==> Sa se selecteze cimpurile NUME si FUNCT din tabela SALARIATI si sa se atribuie un cod de
clasificare fiecarei functii. Codul este format dintr-o singura cifra si are valorile: 1 pentru vinzator, 2 pentru
director, 3 pentru restul functiilor.
45 ==> Sa se selecteze, in modul DISTINCT, valorile
cimpurilor MARCA, SALA, NUME, CODS ale angajatilor
care au salariul mai mare decat unul dintre
subordonatii superiorului cu codul 1000.
Rezultatele sunt cerute ordonate descrescator,
dupa valorile campului SALA.
78 ==> Sa se selecteze cimpurile CODP, DATASF pentru produsele cu codul mai mare decit 13333,
afisindu-se primele trei litere de zi la zi, luna in litere si ultimele doua cifre de la an.
5 ==> Sa se selcteze toate inregistrariele privind salariatii al caror salariu este mai mare de 3500000
lei.
46 ==> Sa se selecteze valorile cimpurilor MARCA, NUME, SALA, CODS ale angajatilor care au
salariul mai mare decat al oricarui salariat din subordinea angajatului cu codul 1000. Datele sa fie ordonate
descrescator dupa valorile campului MARCA.
3 ==> Sa se selecteze coloana NUME din tabela SALARIATI.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 16
63 ==> Sa se afiseze salariul si veniturile suplimentare ale tuturor angajatilor, cu specificarea numelui
numai pentru vinzatori. Pentru restul angakatilor sa se afiseze mesajul: *** Nu intereseaza****. Ordonarea
sa se faca dupa functie, in mod descrescator.
16 ==> Sa se selecteze toate datele privind angajatii ce nu au functia de vinzator.
82 ==> Sa se selecteze codul produsului, data maxima admisa de practicare a unui pret si data curenta
pentru acele produse care indeplinesc conditia ca DATASF+10 sa fie mai mare decit SYSDATE,
33 ==> Sa se afiseze cimpurile CODP, DENP, STOC si CANT,
utilizand criteriul egalitatii OUTER-JOIN, pe
campul comun CODP (se afiseaza datele despre
datele despre acele produse pentru care exista
comenzi dar nu sunt in nomenclatorul de produse).
Liniile sa fie ordonate crescator dupa campul
CODP.
94 ==> Sa se afiseze numarul de valori nenule inregistrate in coloana VENS din tabela SALARIATi.
50 ==> Sa se selecteze MARCA, NUME, SALA+VENS pentru acei angajati care au functia lui VLAD
VASILE sau salariul mai mare sau egal cu cel pe care il are RADU IOANA. Ordonarea este crescatoare
dupa valorile campului NUME.
38 ==> Din tabela COMENZI (definita prin etichetele T1 si T2) sa se selecteze CODP, CODC, in
conditiile in care valoarea comenzii este mai mare ca 500000 lei. (JOIN -ul unei tabele pe ea insasi).
78 ==> Sa se selecteze cimpurile CODP, DATASF pentru produsele cu codul mai mare decit 13333,
afisindu-se primele trei litere de zi la zi, luna in litere si ultimele doua cifre de la an.
31 ==> Sa se selecteze codul produsului, cantitatea si diferenta dintre valoarea marfurilor comandate la
pretulo maxim si cel efectiv negociat. Ordonarea sa se faca ascendent dupa CODP.
7 ==> Sa se selecteze coloanele NUME si FUNCT pentru salariatii care au functia de vanzator.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 17
22 ==> Sa se selecteze coloanele NUME, MARCA, FUNCT, SALA+VENS pentru salariatii al caror
nume se termina cu litera N.
66 ==> Sa se selecteze cimpurile CODC, DENC, STR si NR din tabela CLIENTI, pentru clientii cu
cifra 1 pe prima pozitie a contului lor.
46 ==> Sa se selecteze valorile cimpurilor MARCA, NUME, SALA, CODS ale angajatilor care au
salariul mai mare decat al oricarui salariat din subordinea angajatului cu codul 1000. Datele sa fie ordonate
descrescator dupa valorile campului MARCA.
31 ==> Sa se selecteze codul produsului, cantitatea si diferenta dintre valoarea marfurilor comandate la
pretulo maxim si cel efectiv negociat. Ordonarea sa se faca ascendent dupa CODP.
93 ==> Sa se selecteze coloanele NUME, FUNCT, SALA+VENS din tabela SALARIATI pentru
angajatii care au salariul egal cu salariul maxim.
56 ==> Sa se selecteze numele, codul depozitului, venitul total lunar si anual prognozat din tabela
SALARIATI, pentru vinzatori. Ordonarea sa fie facuta crescator dupa valorile cimpului NUME.
39 ==> Sa se selecteze cimpurile CODP, DENP, PRET, PRETMAX, PRETMIN pentru produsele al
caror pret negociat este cuprins intre pretul maxim si pretul minim. Ordonarea sa se faca crescator dupa
campul CODP.
15 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME, FUNCT pentru salariatii care au functia de sef
depozit sau pentru cei care lucreaza in subordinea superiorului cu marca 1000 si au functia de vinzator.
88 ==> Sa se selecteze si afiseze valoarea medie zilnica a comenzilor ce trebuie onorate in perioada 01-
03 Iulie 2005.
79 ==> Sa se selecteze coloanele CODP, DATASF pentru toate produsele, afisind ziua in cifre urmate
de sufixul -th, primele trei litere ale lunii si ultimele doua cifre ale anului, despartite prin liniuta.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 18
15 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME, FUNCT pentru salariatii care au functia de sef
depozit sau pentru cei care lucreaza in subordinea superiorului cu marca 1000 si au functia de vinzator.
41 ==> Sa se selecteze, in modul DISTINCT, valorile cimpurilor MARCA, SALA, NUME, CODS ale
angajatilor care au salariul mai mare decat unul dintre subordonatii superiorului cu codul 1000. Rezultatele
sunt cerute ordonate descrescator,
74 ==> Sa se selecteze coloanele CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisind
ziua in cifre, luna in litere si anul cu patru cifre.
34 ==> Sa se afiseze in modul DISTINCT (fara a se repeta
aceleasi linii), codul depozitului si functiile
care contin valori nule in campul veniturilor
suplimentare. Selectarea sa se faca pe criteriul
egalitatii pe campul comun CODD si in conditiile
in care acel depozit exista.
12 ==> Sa se selecteze toate inregistrarile care contin date despre angajatii a caror functie este cea de
sef de depozit sau care au un salariu de 3500000 de lei si lucreaza in subordinea superiorului superiorului cu
codul 1000.
87 ==> Sa se selecteze din tabela PRETURI valorile din coloana DATSF si sa se contorizeze numarul
aparitiilor acestora.
31 ==> Sa se selecteze codul produsului, cantitatea si diferenta dintre valoarea marfurilor comandate la
pretulo maxim si cel efectiv negociat. Ordonarea sa se faca ascendent dupa CODP.
60 ==> Sa se selecteze in modul DISTINCT cimpurile CODP, DENP, CODC, DENC si sa se calculeze
[(CANT*PRET)/2], rotunjit la doua zecimale.
81 ==> Sa se afiseze cimpurile CODP, DATASF si data de sfirsit a valabiliotatii unui pret (considerata
la o distanta de 90 de zile fata de DATASF).
19 ==> Sa se selecteze cimpurile MARCA, NUME, FUNCT pentru salariatii care lucreaza in depozitul
cu codurile 100000 sau 160000.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 19
43 ==> Sa se selecteze cimpurile CODD, DEND, NRSAL pentru acele depozite care au numarul de
salariati mai mare ca cinci si codul cuprins in intervalul 1000 - 13000.
95 ==> Sa se selecteze din tabela SALARIATI coloanele NUME, FUNCT, SALA+VENS pentru sefii
de depozite care au salariul mai mare sau egal cu jumatate din salariul maxim.
56 ==> Sa se selecteze numele, codul depozitului, venitul total lunar si anual prognozat din tabela
SALARIATI, pentru vinzatori. Ordonarea sa fie facuta crescator dupa valorile cimpului NUME.
73 ==> Sa se selecteze CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisand luna in
litere si pentru an ultimele doua cifre.
97 ==> Sa se afiseze numarul de subordonati ai salariatului cu marca 2500.
91 ==> Sa se afiseze valoarea maxima si minima a salariului precum si diferenta dintre aceste doua
valori. Selectia se face din tabela SALARIATII.
6 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME si veniturile totale (SALA + VENS) pentru angajatii
care au un salariu mai mare ca 3500000 lei.
86 ==> Sa se selectezecodul, denumirea produselor si data
de sfirsit, pentru acele produse care indeplinesc
urmatoarele conditii: data de sfirsit este
cuprinsa in intervalul: 30/aug/05+1/oct/05 si
preturile sunt mai mari ca 30000 lei. Datele sa se
ordoneze crescator dupa codul prosusului.
31 ==> Sa se selecteze codul produsului, cantitatea si diferenta dintre valoarea marfurilor comandate la
pretulo maxim si cel efectiv negociat. Ordonarea sa se faca ascendent dupa CODP.
59 ==> Sa se afiseze codul, denumirea si cantitatea ridicata la patrat a produselor cu unitatea de masura
'"BUC".
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 20
75 ==> Sa se selecteze coloanele CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisand
primele trei litere de la zi, luna in litere si pentru an ultimele doua cifre.
63 ==> Sa se afiseze salariul si veniturile suplimentare ale tuturor angajatilor, cu specificarea numelui
numai pentru vinzatori. Pentru restul angakatilor sa se afiseze mesajul: *** Nu intereseaza****. Ordonarea
sa se faca dupa functie, in mod descrescator.
55 ==> Sa se afiseze numele, marca, raportul VENS/SALA si veniturile totale pentru sefii de depozite.
Ordonarea datelor sa fie facuta crescator dupa valorile raportului mentionat.
57 ==> Sa se selecteze coloanele NUME, MARCA, VENS, SALA+VENS din tabela SALARIATI, in
conditiile in care codul superiorului este 1000.
39 ==> Sa se selecteze cimpurile CODP, DENP, PRET, PRETMAX, PRETMIN pentru produsele al
caror pret negociat este cuprins intre pretul maxim si pretul minim. Ordonarea sa se faca crescator dupa
campul CODP.
74 ==> Sa se selecteze coloanele CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisind
ziua in cifre, luna in litere si anul cu patru cifre.
89 ==> Sa se afiseze valoarea totala a salariilor si veniturilor suplimentare pentru salariatii cu functia
'VINZATO'.
31 ==> Sa se selecteze codul produsului, cantitatea si diferenta dintre valoarea marfurilor comandate la
pretulo maxim si cel efectiv negociat. Ordonarea sa se faca ascendent dupa CODP.
53 ==> Sa se selecteze campurile CODD, CODP, CODC, CANT*PRET din tabela COMENZI, pentru
toate inregistrarile al caror cod de depozit este 1000.
92 ==> Sa se determine lungimea maxima a sirurilor de carcatere din coloana DENP a tabelei
PRODUSE.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 21
98 ==> Sa se afiseze cimpurile NUME, FUNCT, CODS, MARCA din tabela Salariati. Datele sa fie
ordonte crescator dupa codul superiorului.
92 ==> Sa se determine lungimea maxima a sirurilor de carcatere din coloana DENP a tabelei
PRODUSE.
53 ==> Sa se selecteze campurile CODD, CODP, CODC, CANT*PRET din tabela COMENZI, pentru
toate inregistrarile al caror cod de depozit este 1000.
60 ==> Sa se selecteze in modul DISTINCT cimpurile CODP, DENP, CODC, DENC si sa se calculeze
[(CANT*PRET)/2], rotunjit la doua zecimale.
45 ==> Sa se selecteze, in modul DISTINCT, valorile
cimpurilor MARCA, SALA, NUME, CODS ale angajatilor
care au salariul mai mare decat unul dintre
subordonatii superiorului cu codul 1000.
Rezultatele sunt cerute ordonate descrescator,
dupa valorile campului SALA.
80 ==> Sa se selecteze din tabela PRETURI valorile cimpului CODP si DATASF. Data de sfirsit
(DATASF) sa se prezinte insotita de timpul intern, exprimat in diverse forme de afisare.
9 ==> Sa se selecteze si afiseze cimpurile MARCA, NUME, SALARIU pentru salariatii ale caror
venituri suplimentare sunt mai mari ca 3500000 lei si lucreaza in subordinea superiorului cu codull 1000.
27 ==> Sa se selecteze toate coloanele tabelei SALARIATI privind salariatii care sunt vinzatori si
pentru care marca superiorului este 1000. Afisarea sa se faca dupa valorile coloanei MARCA, descrescator.
66 ==> Sa se selecteze cimpurile CODC, DENC, STR si NR din tabela CLIENTI, pentru clientii cu
cifra 1 pe prima pozitie a contului lor.
51 ==> Sa se selecteze campurile NUME si CODD ale
angajatilor cu codul superiorului 1000 si care au
aceeasi functie cu DORU DAN. Sa se afiseze numai
salariatii pentru care exista corespondenta de
CODD in tabelele DEPOZITE si SALARIATI. Datele sa
fie ordonate crescator dupa valorile CODD si NUME.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 22
7 ==> Sa se selecteze coloanele NUME si FUNCT pentru salariatii care au functia de vanzator.
56 ==> Sa se selecteze numele, codul depozitului, venitul total lunar si anual prognozat din tabela
SALARIATI, pentru vinzatori. Ordonarea sa fie facuta crescator dupa valorile cimpului NUME.
73 ==> Sa se selecteze CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisand luna in
litere si pentru an ultimele doua cifre.
18 ==> Sa se selecteze cimpurile NUME, MARCA, FUNCT, SALA+VENS pentru salariatii care au
salariul mai mic decat 400000 si mai mare decat 5000000.
55 ==> Sa se afiseze numele, marca, raportul VENS/SALA si veniturile totale pentru sefii de depozite.
Ordonarea datelor sa fie facuta crescator dupa valorile raportului mentionat.
91 ==> Sa se afiseze valoarea maxima si minima a salariului precum si diferenta dintre aceste doua
valori. Selectia se face din tabela SALARIATII.
46 ==> Sa se selecteze valorile cimpurilor MARCA, NUME, SALA, CODS ale angajatilor care au
salariul mai mare decat al oricarui salariat din subordinea angajatului cu codul 1000. Datele sa fie ordonate
descrescator dupa valorile campului MARCA.
4 ==> Sa se selecteze coloana FUNCT din tabela SALARIATI in variantele utilizarii si neutilizarii
clauzai DISTINCT.
60 ==> Sa se selecteze in modul DISTINCT cimpurile CODP, DENP, CODC, DENC si sa se calculeze
[(CANT*PRET)/2], rotunjit la doua zecimale.
70 ==> Sa se selecteze in modul DISTINCT codurile si denumirile produselor, precum si a datei pina la
care preturile actuale sunt admise. Ordonarea sa se faca crescator dupa valorile cimpului CODP.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 23
82 ==> Sa se selecteze codul produsului, data maxima admisa de practicare a unui pret si data curenta
pentru acele produse care indeplinesc conditia ca DATASF+10 sa fie mai mare decit SYSDATE,
55 ==> Sa se afiseze numele, marca, raportul VENS/SALA si veniturile totale pentru sefii de depozite.
Ordonarea datelor sa fie facuta crescator dupa valorile raportului mentionat.
26 ==> Sa se selecteze toate inregistrarile al caror camp VENS (venituri suplimentare) nu contine
valoarea NULL.
13 ==> Sa se selecteze marca si numele salariatilor care lucreaza in subordinea superiorului cu marca
1000 si au functia sef de depozit sau salariul in valoare de 3500000 de lei.
56 ==> Sa se selecteze numele, codul depozitului, venitul total lunar si anual prognozat din tabela
SALARIATI, pentru vinzatori. Ordonarea sa fie facuta crescator dupa valorile cimpului NUME.
78 ==> Sa se selecteze cimpurile CODP, DATASF pentru produsele cu codul mai mare decit 13333,
afisindu-se primele trei litere de zi la zi, luna in litere si ultimele doua cifre de la an.
28 ==> Sa se selecteze crescator dupa salariu, angajatii cu functia vinzator, si pentru care marca
superiorului este 1000.
8 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME, CODD din tabela SALARIATI, daca venitul
suplimentar este mai mare decat salariul.
81 ==> Sa se afiseze cimpurile CODP, DATASF si data de sfirsit a valabiliotatii unui pret (considerata
la o distanta de 90 de zile fata de DATASF).
69 ==> Sa se selecteze constanta NUMELE SI CODUL CLIENTILOR: si valorile cimpurilor DENC,
CODC pentru clientii din strada Calea Mosilor si cu un cod mai mare ca 1000000.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 24
44 ==> Sa se identifice campurile NUME si FUNCT ale salariatilor cu functia identica cu a lui RADU
IOANA.
55 ==> Sa se afiseze numele, marca, raportul VENS/SALA si veniturile totale pentru sefii de depozite.
Ordonarea datelor sa fie facuta crescator dupa valorile raportului mentionat.
46 ==> Sa se selecteze valorile cimpurilor MARCA, NUME, SALA, CODS ale angajatilor care au
salariul mai mare decat al oricarui salariat din subordinea angajatului cu codul 1000. Datele sa fie ordonate
descrescator dupa valorile campului MARCA.
23 ==> Sa se selecteze salariatii al caror nume are pe pozitia a treia litera M.
91 ==> Sa se afiseze valoarea maxima si minima a salariului precum si diferenta dintre aceste doua
valori. Selectia se face din tabela SALARIATII.
17 ==> Sa se selecteze valoruile coloanelor NUME, MARCA, FUNCT, SALA+VENS pentru angajatii
care au salariul cuprins intre 3500000 si 4000000 lei.
61 ==> Sa se afiseze o situatie finala prin care sa fie
redate cimpurile NUME si MARCA angajatului reunite
intr-un camp comun, denumit "INFORMATIE" si cimpul
venituri totale anuale denumit VENIT_ANUAL.
Selectia este ceruta pentru angajatii cu codul
superiorului egal cu 1000.
2 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME, SALA, VENS din tabela SALARIARI.
57 ==> Sa se selecteze coloanele NUME, MARCA, VENS, SALA+VENS din tabela SALARIATI, in
conditiile in care codul superiorului este 1000.
25 ==> Sa se selecteze campurile MARCA, NUME, FUNCT pentru salariatii ce nu au venit
suplimentar.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 25
16 ==> Sa se selecteze toate datele privind angajatii ce nu au functia de vinzator.
44 ==> Sa se identifice campurile NUME si FUNCT ale salariatilor cu functia identica cu a lui RADU
IOANA.
0 ==>
59 ==> Sa se afiseze codul, denumirea si cantitatea ridicata la patrat a produselor cu unitatea de masura
'"BUC".
62 ==> Sa se selecteze cimpurile NUME si FUNCT din tabela SALARIATI si sa se atribuie un cod de
clasificare fiecarei functii. Codul este format dintr-o singura cifra si are valorile: 1 pentru vinzator, 2 pentru
director, 3 pentru restul functiilor.
63 ==> Sa se afiseze salariul si veniturile suplimentare ale tuturor angajatilor, cu specificarea numelui
numai pentru vinzatori. Pentru restul angakatilor sa se afiseze mesajul: *** Nu intereseaza****. Ordonarea
sa se faca dupa functie, in mod descrescator.
29 ==> Sa se selecteze crescator, dupa salariu, coloanele MARCA, NUME, SALA, SALA+VENS
pentru acei salariati cu functia vinzator si pentru care marca superiorului este 1000.
55 ==> Sa se afiseze numele, marca, raportul VENS/SALA si veniturile totale pentru sefii de depozite.
Ordonarea datelor sa fie facuta crescator dupa valorile raportului mentionat.
21 ==> Sa se selecteze coloanele NUME, MARCA, FUNCT si veniturile totale pentru salariatii al caror
nume incepe cu litera C.
10 ==> Sa se afiseze toate coloanele pentru salariatii cu functia vanzator, care au salariul mai mare ca
3500000 lei si lucreaza in subordinea superiorului cu codul 1000.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 26
31 ==> Sa se selecteze codul produsului, cantitatea si diferenta dintre valoarea marfurilor comandate la
pretulo maxim si cel efectiv negociat. Ordonarea sa se faca ascendent dupa CODP.
13 ==> Sa se selecteze marca si numele salariatilor care lucreaza in subordinea superiorului cu marca
1000 si au functia sef de depozit sau salariul in valoare de 3500000 de lei.
57 ==> Sa se selecteze coloanele NUME, MARCA, VENS, SALA+VENS din tabela SALARIATI, in
conditiile in care codul superiorului este 1000.
73 ==> Sa se selecteze CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisand luna in
litere si pentru an ultimele doua cifre.
40 ==> Sa se selecteze campurile NUME si FUNCT ale salariatilor cu functia identica cu a lui RADU
IOANA.
99 ==> Sa se afiseze cimpurile MARCA, NUME, FUNCT, CODS, CODD din tabela SALARIATI,
ordonate crescator dupa MARCA.
54 ==> Sa se selecteze codurile produselor si data pina la care preturile sunt admise pentru produsele
din tabela COMENZi care au pretul negociat mai mare decat pretul mediu stabilit.
36 ==> Sa se selecteze NUME, FUNCT, DEND din tabela DEPOZITE (pentru care este utilizat
numele D) si SALARIATI (cu numele S). Liniile sa fie ordonate crescator dupa cimpul NUME.
2 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME, SALA, VENS din tabela SALARIARI.
67 ==> Sa se afiseze numele si marca acelor angajati al caror nume se pronunta asemanator cu DORU
DAN.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 27
46 ==> Sa se selecteze valorile cimpurilor MARCA, NUME, SALA, CODS ale angajatilor care au
salariul mai mare decat al oricarui salariat din subordinea angajatului cu codul 1000. Datele sa fie ordonate
descrescator dupa valorile campului MARCA.
35 ==> Sa se afiseze in modul DISTINCT codul depozitului
si functiile care contin valori nule in campul
veniturilor suplimentare. Selectarea se face pe
criteriul egalitatii pe cimpul comun CODD si in
conditiile in care acel depozit exista. Liniile sa
fie ordonate descrescator dupa codul depozitului
(din tabela SALARIATI).
28 ==> Sa se selecteze crescator dupa salariu, angajatii cu functia vinzator, si pentru care marca
superiorului este 1000.
12 ==> Sa se selecteze toate inregistrarile care contin date despre angajatii a caror functie este cea de
sef de depozit sau care au un salariu de 3500000 de lei si lucreaza in subordinea superiorului superiorului cu
codul 1000.
6 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME si veniturile totale (SALA + VENS) pentru angajatii
care au un salariu mai mare ca 3500000 lei.
69 ==> Sa se selecteze constanta NUMELE SI CODUL CLIENTILOR: si valorile cimpurilor DENC,
CODC pentru clientii din strada Calea Mosilor si cu un cod mai mare ca 1000000.
64 ==> Sa se afiseze primele 5 carcatere din nume, marca si primul carcater din functie, pentru toti
angajatii.
34 ==> Sa se afiseze in modul DISTINCT (fara a se repeta
aceleasi linii), codul depozitului si functiile
care contin valori nule in campul veniturilor
suplimentare. Selectarea sa se faca pe criteriul
egalitatii pe campul comun CODD si in conditiile
in care acel depozit exista.
3 ==> Sa se selecteze coloana NUME din tabela SALARIATI.
39 ==> Sa se selecteze cimpurile CODP, DENP, PRET, PRETMAX, PRETMIN pentru produsele al
caror pret negociat este cuprins intre pretul maxim si pretul minim. Ordonarea sa se faca crescator dupa
campul CODP.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 28
23 ==> Sa se selecteze salariatii al caror nume are pe pozitia a treia litera M.
89 ==> Sa se afiseze valoarea totala a salariilor si veniturilor suplimentare pentru salariatii cu functia
'VINZATO'.
82 ==> Sa se selecteze codul produsului, data maxima admisa de practicare a unui pret si data curenta
pentru acele produse care indeplinesc conditia ca DATASF+10 sa fie mai mare decit SYSDATE,
92 ==> Sa se determine lungimea maxima a sirurilor de carcatere din coloana DENP a tabelei
PRODUSE.
17 ==> Sa se selecteze valoruile coloanelor NUME, MARCA, FUNCT, SALA+VENS pentru angajatii
care au salariul cuprins intre 3500000 si 4000000 lei.
40 ==> Sa se selecteze campurile NUME si FUNCT ale salariatilor cu functia identica cu a lui RADU
IOANA.
97 ==> Sa se afiseze numarul de subordonati ai salariatului cu marca 2500.
79 ==> Sa se selecteze coloanele CODP, DATASF pentru toate produsele, afisind ziua in cifre urmate
de sufixul -th, primele trei litere ale lunii si ultimele doua cifre ale anului, despartite prin liniuta.
68 ==> Sa se selecteze din tabela SALARIATI coloanele NUME si MARCA, pentru angajatii a caror
functie este asemanatoare fonetic cu sirul de carcatere: "VINZAT".
66 ==> Sa se selecteze cimpurile CODC, DENC, STR si NR din tabela CLIENTI, pentru clientii cu
cifra 1 pe prima pozitie a contului lor.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 29
31 ==> Sa se selecteze codul produsului, cantitatea si diferenta dintre valoarea marfurilor comandate la
pretulo maxim si cel efectiv negociat. Ordonarea sa se faca ascendent dupa CODP.
98 ==> Sa se afiseze cimpurile NUME, FUNCT, CODS, MARCA din tabela Salariati. Datele sa fie
ordonte crescator dupa codul superiorului.
77 ==> Sa se selecteze cimpurile CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisand
ziua in litere, luna in cifre si anul cu patru cifre.
51 ==> Sa se selecteze campurile NUME si CODD ale
angajatilor cu codul superiorului 1000 si care au
aceeasi functie cu DORU DAN. Sa se afiseze numai
salariatii pentru care exista corespondenta de
CODD in tabelele DEPOZITE si SALARIATI. Datele sa
fie ordonate crescator dupa valorile CODD si NUME.
52 ==> Sa se selecteze cimpurile MARCA, NUME, CODD, DEND, SALA+VENS pentru angajatii
care au salariul mai mare decat media salariilor realizate in depozitul din care fac ei parte.
15 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME, FUNCT pentru salariatii care au functia de sef
depozit sau pentru cei care lucreaza in subordinea superiorului cu marca 1000 si au functia de vinzator.
36 ==> Sa se selecteze NUME, FUNCT, DEND din tabela DEPOZITE (pentru care este utilizat
numele D) si SALARIATI (cu numele S). Liniile sa fie ordonate crescator dupa cimpul NUME.
99 ==> Sa se afiseze cimpurile MARCA, NUME, FUNCT, CODS, CODD din tabela SALARIATI,
ordonate crescator dupa MARCA.
86 ==> Sa se selectezecodul, denumirea produselor si data
de sfirsit, pentru acele produse care indeplinesc
urmatoarele conditii: data de sfirsit este
cuprinsa in intervalul: 30/aug/05+1/oct/05 si
preturile sunt mai mari ca 30000 lei. Datele sa se
ordoneze crescator dupa codul prosusului.
28 ==> Sa se selecteze crescator dupa salariu, angajatii cu functia vinzator, si pentru care marca
superiorului este 1000.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 30
82 ==> Sa se selecteze codul produsului, data maxima admisa de practicare a unui pret si data curenta
pentru acele produse care indeplinesc conditia ca DATASF+10 sa fie mai mare decit SYSDATE,
3 ==> Sa se selecteze coloana NUME din tabela SALARIATI.
47 ==> Sa se selecteze cimpurile CODD, DEND, NRSAL pentru acele depozite care au numarul de
salariati mai mare ca cinci si codul cuprins in intervalul 1000000 - 1300000.
22 ==> Sa se selecteze coloanele NUME, MARCA, FUNCT, SALA+VENS pentru salariatii al caror
nume se termina cu litera N.
80 ==> Sa se selecteze din tabela PRETURI valorile cimpului CODP si DATASF. Data de sfirsit
(DATASF) sa se prezinte insotita de timpul intern, exprimat in diverse forme de afisare.
81 ==> Sa se afiseze cimpurile CODP, DATASF si data de sfirsit a valabiliotatii unui pret (considerata
la o distanta de 90 de zile fata de DATASF).
27 ==> Sa se selecteze toate coloanele tabelei SALARIATI privind salariatii care sunt vinzatori si
pentru care marca superiorului este 1000. Afisarea sa se faca dupa valorile coloanei MARCA, descrescator.
32 ==> Sa se afiseze dintabela COMENZI codul produsului,
diferenta dintre valoarea marfurilor comandate la
pretul maxim si cel efectiv negociat, diferenta
dintre valoarea marfurilor comandate la pretul
minim si cel efectiv negociat selectate dupa
criteriul egalitatii EQUI-JOIN (JOIN pe conditiile
de egalitate). Liniile sa fie ordonate crescator
dupa valoarea totala a comenzii.
5 ==> Sa se selcteze toate inregistrariele privind salariatii al caror salariu este mai mare de 3500000
lei.
55 ==> Sa se afiseze numele, marca, raportul VENS/SALA si veniturile totale pentru sefii de depozite.
Ordonarea datelor sa fie facuta crescator dupa valorile raportului mentionat.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 31
28 ==> Sa se selecteze crescator dupa salariu, angajatii cu functia vinzator, si pentru care marca
superiorului este 1000.
31 ==> Sa se selecteze codul produsului, cantitatea si diferenta dintre valoarea marfurilor comandate la
pretulo maxim si cel efectiv negociat. Ordonarea sa se faca ascendent dupa CODP.
23 ==> Sa se selecteze salariatii al caror nume are pe pozitia a treia litera M.
17 ==> Sa se selecteze valoruile coloanelor NUME, MARCA, FUNCT, SALA+VENS pentru angajatii
care au salariul cuprins intre 3500000 si 4000000 lei.
40 ==> Sa se selecteze campurile NUME si FUNCT ale salariatilor cu functia identica cu a lui RADU
IOANA.
12 ==> Sa se selecteze toate inregistrarile care contin date despre angajatii a caror functie este cea de
sef de depozit sau care au un salariu de 3500000 de lei si lucreaza in subordinea superiorului superiorului cu
codul 1000.
82 ==> Sa se selecteze codul produsului, data maxima admisa de practicare a unui pret si data curenta
pentru acele produse care indeplinesc conditia ca DATASF+10 sa fie mai mare decit SYSDATE,
65 ==> Sa se selecteze si afiseze numele, functia si
salariul total pentru toti angajatii care au
numele terminat cu litera N. Situatia trebuie sa
aiba urmatoarea forma:
--------------------------------------------------
--------------------------
PERSOANA SALA +
VENS
--------------------------------------------------
--------------------------
74 ==> Sa se selecteze coloanele CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisind
ziua in cifre, luna in litere si anul cu patru cifre.
92 ==> Sa se determine lungimea maxima a sirurilor de carcatere din coloana DENP a tabelei
PRODUSE.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 32
47 ==> Sa se selecteze cimpurile CODD, DEND, NRSAL pentru acele depozite care au numarul de
salariati mai mare ca cinci si codul cuprins in intervalul 1000000 - 1300000.
60 ==> Sa se selecteze in modul DISTINCT cimpurile CODP, DENP, CODC, DENC si sa se calculeze
[(CANT*PRET)/2], rotunjit la doua zecimale.
1 ==> Sa se selecteze toate coloanele din tabela SALARIATI.
62 ==> Sa se selecteze cimpurile NUME si FUNCT din tabela SALARIATI si sa se atribuie un cod de
clasificare fiecarei functii. Codul este format dintr-o singura cifra si are valorile: 1 pentru vinzator, 2 pentru
director, 3 pentru restul functiilor.
28 ==> Sa se selecteze crescator dupa salariu, angajatii cu functia vinzator, si pentru care marca
superiorului este 1000.
29 ==> Sa se selecteze crescator, dupa salariu, coloanele MARCA, NUME, SALA, SALA+VENS
pentru acei salariati cu functia vinzator si pentru care marca superiorului este 1000.
69 ==> Sa se selecteze constanta NUMELE SI CODUL CLIENTILOR: si valorile cimpurilor DENC,
CODC pentru clientii din strada Calea Mosilor si cu un cod mai mare ca 1000000.
0 ==>
11 ==> Sa se afiseze coloana NUME pentru angajatii care au salariul mai mic ca 3500000 lei.
84 ==> Sa se selecteze si afiseze coloanele CODP, DATASF, RDATE si RSDATE(utilizand functiile
NEXT_DAY si LAST_DAY).
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 33
86 ==> Sa se selectezecodul, denumirea produselor si data
de sfirsit, pentru acele produse care indeplinesc
urmatoarele conditii: data de sfirsit este
cuprinsa in intervalul: 30/aug/05+1/oct/05 si
preturile sunt mai mari ca 30000 lei. Datele sa se
ordoneze crescator dupa codul prosusului.
5 ==> Sa se selcteze toate inregistrariele privind salariatii al caror salariu este mai mare de 3500000
lei.
36 ==> Sa se selecteze NUME, FUNCT, DEND din tabela DEPOZITE (pentru care este utilizat
numele D) si SALARIATI (cu numele S). Liniile sa fie ordonate crescator dupa cimpul NUME.
93 ==> Sa se selecteze coloanele NUME, FUNCT, SALA+VENS din tabela SALARIATI pentru
angajatii care au salariul egal cu salariul maxim.
33 ==> Sa se afiseze cimpurile CODP, DENP, STOC si CANT,
utilizand criteriul egalitatii OUTER-JOIN, pe
campul comun CODP (se afiseaza datele despre
datele despre acele produse pentru care exista
comenzi dar nu sunt in nomenclatorul de produse).
Liniile sa fie ordonate crescator dupa campul
CODP.
84 ==> Sa se selecteze si afiseze coloanele CODP, DATASF, RDATE si RSDATE(utilizand functiile
NEXT_DAY si LAST_DAY).
70 ==> Sa se selecteze in modul DISTINCT codurile si denumirile produselor, precum si a datei pina la
care preturile actuale sunt admise. Ordonarea sa se faca crescator dupa valorile cimpului CODP.
95 ==> Sa se selecteze din tabela SALARIATI coloanele NUME, FUNCT, SALA+VENS pentru sefii
de depozite care au salariul mai mare sau egal cu jumatate din salariul maxim.
23 ==> Sa se selecteze salariatii al caror nume are pe pozitia a treia litera M.
80 ==> Sa se selecteze din tabela PRETURI valorile cimpului CODP si DATASF. Data de sfirsit
(DATASF) sa se prezinte insotita de timpul intern, exprimat in diverse forme de afisare.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 34
75 ==> Sa se selecteze coloanele CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisand
primele trei litere de la zi, luna in litere si pentru an ultimele doua cifre.
60 ==> Sa se selecteze in modul DISTINCT cimpurile CODP, DENP, CODC, DENC si sa se calculeze
[(CANT*PRET)/2], rotunjit la doua zecimale.
70 ==> Sa se selecteze in modul DISTINCT codurile si denumirile produselor, precum si a datei pina la
care preturile actuale sunt admise. Ordonarea sa se faca crescator dupa valorile cimpului CODP.
20 ==> Sa se selecteze cimpurile MARCA, NUME, SALA, VENS pentru salariatii care au alta functie
decat cea de vanzator.
54 ==> Sa se selecteze codurile produselor si data pina la care preturile sunt admise pentru produsele
din tabela COMENZi care au pretul negociat mai mare decat pretul mediu stabilit.
50 ==> Sa se selecteze MARCA, NUME, SALA+VENS pentru acei angajati care au functia lui VLAD
VASILE sau salariul mai mare sau egal cu cel pe care il are RADU IOANA. Ordonarea este crescatoare
dupa valorile campului NUME.
78 ==> Sa se selecteze cimpurile CODP, DATASF pentru produsele cu codul mai mare decit 13333,
afisindu-se primele trei litere de zi la zi, luna in litere si ultimele doua cifre de la an.
52 ==> Sa se selecteze cimpurile MARCA, NUME, CODD, DEND, SALA+VENS pentru angajatii
care au salariul mai mare decat media salariilor realizate in depozitul din care fac ei parte.
0 ==>
68 ==> Sa se selecteze din tabela SALARIATI coloanele NUME si MARCA, pentru angajatii a caror
functie este asemanatoare fonetic cu sirul de carcatere: "VINZAT".
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 35
87 ==> Sa se selecteze din tabela PRETURI valorile din coloana DATSF si sa se contorizeze numarul
aparitiilor acestora.
1 ==> Sa se selecteze toate coloanele din tabela SALARIATI.
57 ==> Sa se selecteze coloanele NUME, MARCA, VENS, SALA+VENS din tabela SALARIATI, in
conditiile in care codul superiorului este 1000.
67 ==> Sa se afiseze numele si marca acelor angajati al caror nume se pronunta asemanator cu DORU
DAN.
60 ==> Sa se selecteze in modul DISTINCT cimpurile CODP, DENP, CODC, DENC si sa se calculeze
[(CANT*PRET)/2], rotunjit la doua zecimale.
73 ==> Sa se selecteze CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisand luna in
litere si pentru an ultimele doua cifre.
51 ==> Sa se selecteze campurile NUME si CODD ale
angajatilor cu codul superiorului 1000 si care au
aceeasi functie cu DORU DAN. Sa se afiseze numai
salariatii pentru care exista corespondenta de
CODD in tabelele DEPOZITE si SALARIATI. Datele sa
fie ordonate crescator dupa valorile CODD si NUME.
0 ==>
28 ==> Sa se selecteze crescator dupa salariu, angajatii cu functia vinzator, si pentru care marca
superiorului este 1000.
19 ==> Sa se selecteze cimpurile MARCA, NUME, FUNCT pentru salariatii care lucreaza in depozitul
cu codurile 100000 sau 160000.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 36
76 ==> La selecteze coloanele CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisand
primele trei litere de la zi, luna in litere si anul cu patru cifre.
5 ==> Sa se selcteze toate inregistrariele privind salariatii al caror salariu este mai mare de 3500000
lei.
28 ==> Sa se selecteze crescator dupa salariu, angajatii cu functia vinzator, si pentru care marca
superiorului este 1000.
40 ==> Sa se selecteze campurile NUME si FUNCT ale salariatilor cu functia identica cu a lui RADU
IOANA.
26 ==> Sa se selecteze toate inregistrarile al caror camp VENS (venituri suplimentare) nu contine
valoarea NULL.
42 ==> Sa se selecteze valorile cimpurilor MARCA, NUME, SALA, CODS ale angajatilor care au
salariul mai mare decat al orcarui salariat din subordinea angajatului cu codul 1000. Datele sa fie ordonate
descrescator dupa valorile campului MARCA.
0 ==>
82 ==> Sa se selecteze codul produsului, data maxima admisa de practicare a unui pret si data curenta
pentru acele produse care indeplinesc conditia ca DATASF+10 sa fie mai mare decit SYSDATE,
96 ==> Sa se afiseze numarul de produse distincte care au ca unitate de masura 'BUC'.
25 ==> Sa se selecteze campurile MARCA, NUME, FUNCT pentru salariatii ce nu au venit
suplimentar.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 37
38 ==> Din tabela COMENZI (definita prin etichetele T1 si T2) sa se selecteze CODP, CODC, in
conditiile in care valoarea comenzii este mai mare ca 500000 lei. (JOIN -ul unei tabele pe ea insasi).
76 ==> La selecteze coloanele CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisand
primele trei litere de la zi, luna in litere si anul cu patru cifre.
23 ==> Sa se selecteze salariatii al caror nume are pe pozitia a treia litera M.
36 ==> Sa se selecteze NUME, FUNCT, DEND din tabela DEPOZITE (pentru care este utilizat
numele D) si SALARIATI (cu numele S). Liniile sa fie ordonate crescator dupa cimpul NUME.
96 ==> Sa se afiseze numarul de produse distincte care au ca unitate de masura 'BUC'.
1 ==> Sa se selecteze toate coloanele din tabela SALARIATI.
19 ==> Sa se selecteze cimpurile MARCA, NUME, FUNCT pentru salariatii care lucreaza in depozitul
cu codurile 100000 sau 160000.
84 ==> Sa se selecteze si afiseze coloanele CODP, DATASF, RDATE si RSDATE(utilizand functiile
NEXT_DAY si LAST_DAY).
69 ==> Sa se selecteze constanta NUMELE SI CODUL CLIENTILOR: si valorile cimpurilor DENC,
CODC pentru clientii din strada Calea Mosilor si cu un cod mai mare ca 1000000.
31 ==> Sa se selecteze codul produsului, cantitatea si diferenta dintre valoarea marfurilor comandate la
pretulo maxim si cel efectiv negociat. Ordonarea sa se faca ascendent dupa CODP.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 38
68 ==> Sa se selecteze din tabela SALARIATI coloanele NUME si MARCA, pentru angajatii a caror
functie este asemanatoare fonetic cu sirul de carcatere: "VINZAT".
58 ==> Sa se selecteze denumirea depozitelor, codul acestora si numarul de salariati ce isi desfasoara
activitatea in cadrul lor, ordonate crescator dupa denumire.
61 ==> Sa se afiseze o situatie finala prin care sa fie
redate cimpurile NUME si MARCA angajatului reunite
intr-un camp comun, denumit "INFORMATIE" si cimpul
venituri totale anuale denumit VENIT_ANUAL.
Selectia este ceruta pentru angajatii cu codul
superiorului egal cu 1000.
46 ==> Sa se selecteze valorile cimpurilor MARCA, NUME, SALA, CODS ale angajatilor care au
salariul mai mare decat al oricarui salariat din subordinea angajatului cu codul 1000. Datele sa fie ordonate
descrescator dupa valorile campului MARCA.
95 ==> Sa se selecteze din tabela SALARIATI coloanele NUME, FUNCT, SALA+VENS pentru sefii
de depozite care au salariul mai mare sau egal cu jumatate din salariul maxim.
25 ==> Sa se selecteze campurile MARCA, NUME, FUNCT pentru salariatii ce nu au venit
suplimentar.
89 ==> Sa se afiseze valoarea totala a salariilor si veniturilor suplimentare pentru salariatii cu functia
'VINZATO'.
88 ==> Sa se selecteze si afiseze valoarea medie zilnica a comenzilor ce trebuie onorate in perioada 01-
03 Iulie 2005.
12 ==> Sa se selecteze toate inregistrarile care contin date despre angajatii a caror functie este cea de
sef de depozit sau care au un salariu de 3500000 de lei si lucreaza in subordinea superiorului superiorului cu
codul 1000.
90 ==> Sa se afiseze media anuala a veniturilor totale (SALA+VENS) pentru salariatii cu functia
'VINZATO'.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 39
17 ==> Sa se selecteze valoruile coloanelor NUME, MARCA, FUNCT, SALA+VENS pentru angajatii
care au salariul cuprins intre 3500000 si 4000000 lei.
89 ==> Sa se afiseze valoarea totala a salariilor si veniturilor suplimentare pentru salariatii cu functia
'VINZATO'.
80 ==> Sa se selecteze din tabela PRETURI valorile cimpului CODP si DATASF. Data de sfirsit
(DATASF) sa se prezinte insotita de timpul intern, exprimat in diverse forme de afisare.
81 ==> Sa se afiseze cimpurile CODP, DATASF si data de sfirsit a valabiliotatii unui pret (considerata
la o distanta de 90 de zile fata de DATASF).
48 ==> Sa se selecteze CODD, DEND, NRSAL pentru acele depozite care au numarul de salariati mai
mareca 5 si codul in afara intervalului 1000000 - 1300000.
56 ==> Sa se selecteze numele, codul depozitului, venitul total lunar si anual prognozat din tabela
SALARIATI, pentru vinzatori. Ordonarea sa fie facuta crescator dupa valorile cimpului NUME.
36 ==> Sa se selecteze NUME, FUNCT, DEND din tabela DEPOZITE (pentru care este utilizat
numele D) si SALARIATI (cu numele S). Liniile sa fie ordonate crescator dupa cimpul NUME.
79 ==> Sa se selecteze coloanele CODP, DATASF pentru toate produsele, afisind ziua in cifre urmate
de sufixul -th, primele trei litere ale lunii si ultimele doua cifre ale anului, despartite prin liniuta.
7 ==> Sa se selecteze coloanele NUME si FUNCT pentru salariatii care au functia de vanzator.
59 ==> Sa se afiseze codul, denumirea si cantitatea ridicata la patrat a produselor cu unitatea de masura
'"BUC".
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 40
15 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME, FUNCT pentru salariatii care au functia de sef
depozit sau pentru cei care lucreaza in subordinea superiorului cu marca 1000 si au functia de vinzator.
89 ==> Sa se afiseze valoarea totala a salariilor si veniturilor suplimentare pentru salariatii cu functia
'VINZATO'.
91 ==> Sa se afiseze valoarea maxima si minima a salariului precum si diferenta dintre aceste doua
valori. Selectia se face din tabela SALARIATII.
31 ==> Sa se selecteze codul produsului, cantitatea si diferenta dintre valoarea marfurilor comandate la
pretulo maxim si cel efectiv negociat. Ordonarea sa se faca ascendent dupa CODP.
24 ==> Sa se selecteze salariatii al caror nume are o lungime de noua caractere.
63 ==> Sa se afiseze salariul si veniturile suplimentare ale tuturor angajatilor, cu specificarea numelui
numai pentru vinzatori. Pentru restul angakatilor sa se afiseze mesajul: *** Nu intereseaza****. Ordonarea
sa se faca dupa functie, in mod descrescator.
19 ==> Sa se selecteze cimpurile MARCA, NUME, FUNCT pentru salariatii care lucreaza in depozitul
cu codurile 100000 sau 160000.
83 ==> Sa se selecteze codul produsului, data de sfarsit,
data curenta, valorile expresiilor
TRUNC(DATSF+90)-TRUNC(SYSDATE) si DATASF+90.
Selectia sa se realizeze pentru produsele cu codul
mai mare ca13333 si data de sfirsit plus 90 de
zile mai mare decit data curenta.
61 ==> Sa se afiseze o situatie finala prin care sa fie
redate cimpurile NUME si MARCA angajatului reunite
intr-un camp comun, denumit "INFORMATIE" si cimpul
venituri totale anuale denumit VENIT_ANUAL.
Selectia este ceruta pentru angajatii cu codul
superiorului egal cu 1000.
51 ==> Sa se selecteze campurile NUME si CODD ale
angajatilor cu codul superiorului 1000 si care au
aceeasi functie cu DORU DAN. Sa se afiseze numai
salariatii pentru care exista corespondenta de
CODD in tabelele DEPOZITE si SALARIATI. Datele sa
fie ordonate crescator dupa valorile CODD si NUME.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 41
72 ==> Sa se selecteze coloanele CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisind
ziua si luna in litere iar anul cu patru cifre.
81 ==> Sa se afiseze cimpurile CODP, DATASF si data de sfirsit a valabiliotatii unui pret (considerata
la o distanta de 90 de zile fata de DATASF).
6 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME si veniturile totale (SALA + VENS) pentru angajatii
care au un salariu mai mare ca 3500000 lei.
26 ==> Sa se selecteze toate inregistrarile al caror camp VENS (venituri suplimentare) nu contine
valoarea NULL.
78 ==> Sa se selecteze cimpurile CODP, DATASF pentru produsele cu codul mai mare decit 13333,
afisindu-se primele trei litere de zi la zi, luna in litere si ultimele doua cifre de la an.
97 ==> Sa se afiseze numarul de subordonati ai salariatului cu marca 2500.
9 ==> Sa se selecteze si afiseze cimpurile MARCA, NUME, SALARIU pentru salariatii ale caror
venituri suplimentare sunt mai mari ca 3500000 lei si lucreaza in subordinea superiorului cu codull 1000.
68 ==> Sa se selecteze din tabela SALARIATI coloanele NUME si MARCA, pentru angajatii a caror
functie este asemanatoare fonetic cu sirul de carcatere: "VINZAT".
42 ==> Sa se selecteze valorile cimpurilor MARCA, NUME, SALA, CODS ale angajatilor care au
salariul mai mare decat al orcarui salariat din subordinea angajatului cu codul 1000. Datele sa fie ordonate
descrescator dupa valorile campului MARCA.
33 ==> Sa se afiseze cimpurile CODP, DENP, STOC si CANT,
utilizand criteriul egalitatii OUTER-JOIN, pe
campul comun CODP (se afiseaza datele despre
datele despre acele produse pentru care exista
comenzi dar nu sunt in nomenclatorul de produse).
Liniile sa fie ordonate crescator dupa campul
CODP.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 42
43 ==> Sa se selecteze cimpurile CODD, DEND, NRSAL pentru acele depozite care au numarul de
salariati mai mare ca cinci si codul cuprins in intervalul 1000 - 13000.
59 ==> Sa se afiseze codul, denumirea si cantitatea ridicata la patrat a produselor cu unitatea de masura
'"BUC".
90 ==> Sa se afiseze media anuala a veniturilor totale (SALA+VENS) pentru salariatii cu functia
'VINZATO'.
19 ==> Sa se selecteze cimpurile MARCA, NUME, FUNCT pentru salariatii care lucreaza in depozitul
cu codurile 100000 sau 160000.
53 ==> Sa se selecteze campurile CODD, CODP, CODC, CANT*PRET din tabela COMENZI, pentru
toate inregistrarile al caror cod de depozit este 1000.
9 ==> Sa se selecteze si afiseze cimpurile MARCA, NUME, SALARIU pentru salariatii ale caror
venituri suplimentare sunt mai mari ca 3500000 lei si lucreaza in subordinea superiorului cu codull 1000.
1 ==> Sa se selecteze toate coloanele din tabela SALARIATI.
84 ==> Sa se selecteze si afiseze coloanele CODP, DATASF, RDATE si RSDATE(utilizand functiile
NEXT_DAY si LAST_DAY).
26 ==> Sa se selecteze toate inregistrarile al caror camp VENS (venituri suplimentare) nu contine
valoarea NULL.
63 ==> Sa se afiseze salariul si veniturile suplimentare ale tuturor angajatilor, cu specificarea numelui
numai pentru vinzatori. Pentru restul angakatilor sa se afiseze mesajul: *** Nu intereseaza****. Ordonarea
sa se faca dupa functie, in mod descrescator.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 43
19 ==> Sa se selecteze cimpurile MARCA, NUME, FUNCT pentru salariatii care lucreaza in depozitul
cu codurile 100000 sau 160000.
30 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME, CODD, VENS ordonate crescator dupa codul
depozitului si veniturile suplimentare.
87 ==> Sa se selecteze din tabela PRETURI valorile din coloana DATSF si sa se contorizeze numarul
aparitiilor acestora.
66 ==> Sa se selecteze cimpurile CODC, DENC, STR si NR din tabela CLIENTI, pentru clientii cu
cifra 1 pe prima pozitie a contului lor.
22 ==> Sa se selecteze coloanele NUME, MARCA, FUNCT, SALA+VENS pentru salariatii al caror
nume se termina cu litera N.
71 ==> Sa se selecteze cimpurile CODP si DATASF
scriindu-se codul pe un rind si dta pe urmatorul.
Data va fi scrisa sub forma LL/ZZ/AA. Se vor
folosi operatorul TRUNC care asigura trecerea la
rindul urmator, functia TO_CHAR(expr[,fmt]) care
efectueaza conversia cimpului data expr intr-un
sir de carcatere in formatul specificat in [,fmt].
De asemenea, prin comanda COLUMN sa se defineasca
un alt format de afisare a coloanei DATASF.
76 ==> La selecteze coloanele CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisand
primele trei litere de la zi, luna in litere si anul cu patru cifre.
68 ==> Sa se selecteze din tabela SALARIATI coloanele NUME si MARCA, pentru angajatii a caror
functie este asemanatoare fonetic cu sirul de carcatere: "VINZAT".
32 ==> Sa se afiseze dintabela COMENZI codul produsului,
diferenta dintre valoarea marfurilor comandate la
pretul maxim si cel efectiv negociat, diferenta
dintre valoarea marfurilor comandate la pretul
minim si cel efectiv negociat selectate dupa
criteriul egalitatii EQUI-JOIN (JOIN pe conditiile
de egalitate). Liniile sa fie ordonate crescator
dupa valoarea totala a comenzii.
70 ==> Sa se selecteze in modul DISTINCT codurile si denumirile produselor, precum si a datei pina la
care preturile actuale sunt admise. Ordonarea sa se faca crescator dupa valorile cimpului CODP.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 44
81 ==> Sa se afiseze cimpurile CODP, DATASF si data de sfirsit a valabiliotatii unui pret (considerata
la o distanta de 90 de zile fata de DATASF).
9 ==> Sa se selecteze si afiseze cimpurile MARCA, NUME, SALARIU pentru salariatii ale caror
venituri suplimentare sunt mai mari ca 3500000 lei si lucreaza in subordinea superiorului cu codull 1000.
14 ==> Sa se afiseze valorile coloanelor MARCA, NUME, FUNCT privind angajatii care lucreaza in
subordinea superiorului cu marca 1000 si au functia de sef de depozit sau de vanzator.
2 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME, SALA, VENS din tabela SALARIARI.
90 ==> Sa se afiseze media anuala a veniturilor totale (SALA+VENS) pentru salariatii cu functia
'VINZATO'.
68 ==> Sa se selecteze din tabela SALARIATI coloanele NUME si MARCA, pentru angajatii a caror
functie este asemanatoare fonetic cu sirul de carcatere: "VINZAT".
18 ==> Sa se selecteze cimpurile NUME, MARCA, FUNCT, SALA+VENS pentru salariatii care au
salariul mai mic decat 400000 si mai mare decat 5000000.
79 ==> Sa se selecteze coloanele CODP, DATASF pentru toate produsele, afisind ziua in cifre urmate
de sufixul -th, primele trei litere ale lunii si ultimele doua cifre ale anului, despartite prin liniuta.
65 ==> Sa se selecteze si afiseze numele, functia si
salariul total pentru toti angajatii care au
numele terminat cu litera N. Situatia trebuie sa
aiba urmatoarea forma:
--------------------------------------------------
--------------------------
PERSOANA SALA +
VENS
--------------------------------------------------
--------------------------
77 ==> Sa se selecteze cimpurile CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisand
ziua in litere, luna in cifre si anul cu patru cifre.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 45
4 ==> Sa se selecteze coloana FUNCT din tabela SALARIATI in variantele utilizarii si neutilizarii
clauzai DISTINCT.
75 ==> Sa se selecteze coloanele CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisand
primele trei litere de la zi, luna in litere si pentru an ultimele doua cifre.
77 ==> Sa se selecteze cimpurile CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisand
ziua in litere, luna in cifre si anul cu patru cifre.
46 ==> Sa se selecteze valorile cimpurilor MARCA, NUME, SALA, CODS ale angajatilor care au
salariul mai mare decat al oricarui salariat din subordinea angajatului cu codul 1000. Datele sa fie ordonate
descrescator dupa valorile campului MARCA.
29 ==> Sa se selecteze crescator, dupa salariu, coloanele MARCA, NUME, SALA, SALA+VENS
pentru acei salariati cu functia vinzator si pentru care marca superiorului este 1000.
57 ==> Sa se selecteze coloanele NUME, MARCA, VENS, SALA+VENS din tabela SALARIATI, in
conditiile in care codul superiorului este 1000.
44 ==> Sa se identifice campurile NUME si FUNCT ale salariatilor cu functia identica cu a lui RADU
IOANA.
40 ==> Sa se selecteze campurile NUME si FUNCT ale salariatilor cu functia identica cu a lui RADU
IOANA.
65 ==> Sa se selecteze si afiseze numele, functia si
salariul total pentru toti angajatii care au
numele terminat cu litera N. Situatia trebuie sa
aiba urmatoarea forma:
--------------------------------------------------
--------------------------
PERSOANA SALA +
VENS
--------------------------------------------------
--------------------------
14 ==> Sa se afiseze valorile coloanelor MARCA, NUME, FUNCT privind angajatii care lucreaza in
subordinea superiorului cu marca 1000 si au functia de sef de depozit sau de vanzator.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 46
28 ==> Sa se selecteze crescator dupa salariu, angajatii cu functia vinzator, si pentru care marca
superiorului este 1000.
56 ==> Sa se selecteze numele, codul depozitului, venitul total lunar si anual prognozat din tabela
SALARIATI, pentru vinzatori. Ordonarea sa fie facuta crescator dupa valorile cimpului NUME.
30 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME, CODD, VENS ordonate crescator dupa codul
depozitului si veniturile suplimentare.
51 ==> Sa se selecteze campurile NUME si CODD ale
angajatilor cu codul superiorului 1000 si care au
aceeasi functie cu DORU DAN. Sa se afiseze numai
salariatii pentru care exista corespondenta de
CODD in tabelele DEPOZITE si SALARIATI. Datele sa
fie ordonate crescator dupa valorile CODD si NUME.
50 ==> Sa se selecteze MARCA, NUME, SALA+VENS pentru acei angajati care au functia lui VLAD
VASILE sau salariul mai mare sau egal cu cel pe care il are RADU IOANA. Ordonarea este crescatoare
dupa valorile campului NUME.
47 ==> Sa se selecteze cimpurile CODD, DEND, NRSAL pentru acele depozite care au numarul de
salariati mai mare ca cinci si codul cuprins in intervalul 1000000 - 1300000.
33 ==> Sa se afiseze cimpurile CODP, DENP, STOC si CANT,
utilizand criteriul egalitatii OUTER-JOIN, pe
campul comun CODP (se afiseaza datele despre
datele despre acele produse pentru care exista
comenzi dar nu sunt in nomenclatorul de produse).
Liniile sa fie ordonate crescator dupa campul
CODP.
60 ==> Sa se selecteze in modul DISTINCT cimpurile CODP, DENP, CODC, DENC si sa se calculeze
[(CANT*PRET)/2], rotunjit la doua zecimale.
9 ==> Sa se selecteze si afiseze cimpurile MARCA, NUME, SALARIU pentru salariatii ale caror
venituri suplimentare sunt mai mari ca 3500000 lei si lucreaza in subordinea superiorului cu codull 1000.
58 ==> Sa se selecteze denumirea depozitelor, codul acestora si numarul de salariati ce isi desfasoara
activitatea in cadrul lor, ordonate crescator dupa denumire.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 47
2 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME, SALA, VENS din tabela SALARIARI.
69 ==> Sa se selecteze constanta NUMELE SI CODUL CLIENTILOR: si valorile cimpurilor DENC,
CODC pentru clientii din strada Calea Mosilor si cu un cod mai mare ca 1000000.
13 ==> Sa se selecteze marca si numele salariatilor care lucreaza in subordinea superiorului cu marca
1000 si au functia sef de depozit sau salariul in valoare de 3500000 de lei.
54 ==> Sa se selecteze codurile produselor si data pina la care preturile sunt admise pentru produsele
din tabela COMENZi care au pretul negociat mai mare decat pretul mediu stabilit.
18 ==> Sa se selecteze cimpurile NUME, MARCA, FUNCT, SALA+VENS pentru salariatii care au
salariul mai mic decat 400000 si mai mare decat 5000000.
8 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME, CODD din tabela SALARIATI, daca venitul
suplimentar este mai mare decat salariul.
11 ==> Sa se afiseze coloana NUME pentru angajatii care au salariul mai mic ca 3500000 lei.
93 ==> Sa se selecteze coloanele NUME, FUNCT, SALA+VENS din tabela SALARIATI pentru
angajatii care au salariul egal cu salariul maxim.
86 ==> Sa se selectezecodul, denumirea produselor si data
de sfirsit, pentru acele produse care indeplinesc
urmatoarele conditii: data de sfirsit este
cuprinsa in intervalul: 30/aug/05+1/oct/05 si
preturile sunt mai mari ca 30000 lei. Datele sa se
ordoneze crescator dupa codul prosusului.
25 ==> Sa se selecteze campurile MARCA, NUME, FUNCT pentru salariatii ce nu au venit
suplimentar.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 48
35 ==> Sa se afiseze in modul DISTINCT codul depozitului
si functiile care contin valori nule in campul
veniturilor suplimentare. Selectarea se face pe
criteriul egalitatii pe cimpul comun CODD si in
conditiile in care acel depozit exista. Liniile sa
fie ordonate descrescator dupa codul depozitului
(din tabela SALARIATI).
27 ==> Sa se selecteze toate coloanele tabelei SALARIATI privind salariatii care sunt vinzatori si
pentru care marca superiorului este 1000. Afisarea sa se faca dupa valorile coloanei MARCA, descrescator.
98 ==> Sa se afiseze cimpurile NUME, FUNCT, CODS, MARCA din tabela Salariati. Datele sa fie
ordonte crescator dupa codul superiorului.
29 ==> Sa se selecteze crescator, dupa salariu, coloanele MARCA, NUME, SALA, SALA+VENS
pentru acei salariati cu functia vinzator si pentru care marca superiorului este 1000.
66 ==> Sa se selecteze cimpurile CODC, DENC, STR si NR din tabela CLIENTI, pentru clientii cu
cifra 1 pe prima pozitie a contului lor.
89 ==> Sa se afiseze valoarea totala a salariilor si veniturilor suplimentare pentru salariatii cu functia
'VINZATO'.
20 ==> Sa se selecteze cimpurile MARCA, NUME, SALA, VENS pentru salariatii care au alta functie
decat cea de vanzator.
74 ==> Sa se selecteze coloanele CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisind
ziua in cifre, luna in litere si anul cu patru cifre.
24 ==> Sa se selecteze salariatii al caror nume are o lungime de noua caractere.
45 ==> Sa se selecteze, in modul DISTINCT, valorile
cimpurilor MARCA, SALA, NUME, CODS ale angajatilor
care au salariul mai mare decat unul dintre
subordonatii superiorului cu codul 1000.
Rezultatele sunt cerute ordonate descrescator,
dupa valorile campului SALA.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 49
23 ==> Sa se selecteze salariatii al caror nume are pe pozitia a treia litera M.
56 ==> Sa se selecteze numele, codul depozitului, venitul total lunar si anual prognozat din tabela
SALARIATI, pentru vinzatori. Ordonarea sa fie facuta crescator dupa valorile cimpului NUME.
45 ==> Sa se selecteze, in modul DISTINCT, valorile
cimpurilor MARCA, SALA, NUME, CODS ale angajatilor
care au salariul mai mare decat unul dintre
subordonatii superiorului cu codul 1000.
Rezultatele sunt cerute ordonate descrescator,
dupa valorile campului SALA.
43 ==> Sa se selecteze cimpurile CODD, DEND, NRSAL pentru acele depozite care au numarul de
salariati mai mare ca cinci si codul cuprins in intervalul 1000 - 13000.
96 ==> Sa se afiseze numarul de produse distincte care au ca unitate de masura 'BUC'.
72 ==> Sa se selecteze coloanele CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisind
ziua si luna in litere iar anul cu patru cifre.
10 ==> Sa se afiseze toate coloanele pentru salariatii cu functia vanzator, care au salariul mai mare ca
3500000 lei si lucreaza in subordinea superiorului cu codul 1000.
49 ==> Sa se seelcteze urmatoarele informatii: marca, functia si veniturile totale ale salariatilor care au
functia si salariul lui VLAD VASILE.
78 ==> Sa se selecteze cimpurile CODP, DATASF pentru produsele cu codul mai mare decit 13333,
afisindu-se primele trei litere de zi la zi, luna in litere si ultimele doua cifre de la an.
64 ==> Sa se afiseze primele 5 carcatere din nume, marca si primul carcater din functie, pentru toti
angajatii.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 50
29 ==> Sa se selecteze crescator, dupa salariu, coloanele MARCA, NUME, SALA, SALA+VENS
pentru acei salariati cu functia vinzator si pentru care marca superiorului este 1000.
69 ==> Sa se selecteze constanta NUMELE SI CODUL CLIENTILOR: si valorile cimpurilor DENC,
CODC pentru clientii din strada Calea Mosilor si cu un cod mai mare ca 1000000.
38 ==> Din tabela COMENZI (definita prin etichetele T1 si T2) sa se selecteze CODP, CODC, in
conditiile in care valoarea comenzii este mai mare ca 500000 lei. (JOIN -ul unei tabele pe ea insasi).
17 ==> Sa se selecteze valoruile coloanelor NUME, MARCA, FUNCT, SALA+VENS pentru angajatii
care au salariul cuprins intre 3500000 si 4000000 lei.
75 ==> Sa se selecteze coloanele CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisand
primele trei litere de la zi, luna in litere si pentru an ultimele doua cifre.
2 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME, SALA, VENS din tabela SALARIARI.
47 ==> Sa se selecteze cimpurile CODD, DEND, NRSAL pentru acele depozite care au numarul de
salariati mai mare ca cinci si codul cuprins in intervalul 1000000 - 1300000.
67 ==> Sa se afiseze numele si marca acelor angajati al caror nume se pronunta asemanator cu DORU
DAN.
6 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME si veniturile totale (SALA + VENS) pentru angajatii
care au un salariu mai mare ca 3500000 lei.
18 ==> Sa se selecteze cimpurile NUME, MARCA, FUNCT, SALA+VENS pentru salariatii care au
salariul mai mic decat 400000 si mai mare decat 5000000.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 51
76 ==> La selecteze coloanele CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisand
primele trei litere de la zi, luna in litere si anul cu patru cifre.
36 ==> Sa se selecteze NUME, FUNCT, DEND din tabela DEPOZITE (pentru care este utilizat
numele D) si SALARIATI (cu numele S). Liniile sa fie ordonate crescator dupa cimpul NUME.
50 ==> Sa se selecteze MARCA, NUME, SALA+VENS pentru acei angajati care au functia lui VLAD
VASILE sau salariul mai mare sau egal cu cel pe care il are RADU IOANA. Ordonarea este crescatoare
dupa valorile campului NUME.
91 ==> Sa se afiseze valoarea maxima si minima a salariului precum si diferenta dintre aceste doua
valori. Selectia se face din tabela SALARIATII.
96 ==> Sa se afiseze numarul de produse distincte care au ca unitate de masura 'BUC'.
54 ==> Sa se selecteze codurile produselor si data pina la care preturile sunt admise pentru produsele
din tabela COMENZi care au pretul negociat mai mare decat pretul mediu stabilit.
32 ==> Sa se afiseze dintabela COMENZI codul produsului,
diferenta dintre valoarea marfurilor comandate la
pretul maxim si cel efectiv negociat, diferenta
dintre valoarea marfurilor comandate la pretul
minim si cel efectiv negociat selectate dupa
criteriul egalitatii EQUI-JOIN (JOIN pe conditiile
de egalitate). Liniile sa fie ordonate crescator
dupa valoarea totala a comenzii.
47 ==> Sa se selecteze cimpurile CODD, DEND, NRSAL pentru acele depozite care au numarul de
salariati mai mare ca cinci si codul cuprins in intervalul 1000000 - 1300000.
2 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME, SALA, VENS din tabela SALARIARI.
46 ==> Sa se selecteze valorile cimpurilor MARCA, NUME, SALA, CODS ale angajatilor care au
salariul mai mare decat al oricarui salariat din subordinea angajatului cu codul 1000. Datele sa fie ordonate
descrescator dupa valorile campului MARCA.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 52
83 ==> Sa se selecteze codul produsului, data de sfarsit,
data curenta, valorile expresiilor
TRUNC(DATSF+90)-TRUNC(SYSDATE) si DATASF+90.
Selectia sa se realizeze pentru produsele cu codul
mai mare ca13333 si data de sfirsit plus 90 de
zile mai mare decit data curenta.
2 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME, SALA, VENS din tabela SALARIARI.
57 ==> Sa se selecteze coloanele NUME, MARCA, VENS, SALA+VENS din tabela SALARIATI, in
conditiile in care codul superiorului este 1000.
49 ==> Sa se seelcteze urmatoarele informatii: marca, functia si veniturile totale ale salariatilor care au
functia si salariul lui VLAD VASILE.
22 ==> Sa se selecteze coloanele NUME, MARCA, FUNCT, SALA+VENS pentru salariatii al caror
nume se termina cu litera N.
64 ==> Sa se afiseze primele 5 carcatere din nume, marca si primul carcater din functie, pentru toti
angajatii.
3 ==> Sa se selecteze coloana NUME din tabela SALARIATI.
84 ==> Sa se selecteze si afiseze coloanele CODP, DATASF, RDATE si RSDATE(utilizand functiile
NEXT_DAY si LAST_DAY).
39 ==> Sa se selecteze cimpurile CODP, DENP, PRET, PRETMAX, PRETMIN pentru produsele al
caror pret negociat este cuprins intre pretul maxim si pretul minim. Ordonarea sa se faca crescator dupa
campul CODP.
93 ==> Sa se selecteze coloanele NUME, FUNCT, SALA+VENS din tabela SALARIATI pentru
angajatii care au salariul egal cu salariul maxim.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 53
4 ==> Sa se selecteze coloana FUNCT din tabela SALARIATI in variantele utilizarii si neutilizarii
clauzai DISTINCT.
59 ==> Sa se afiseze codul, denumirea si cantitatea ridicata la patrat a produselor cu unitatea de masura
'"BUC".
82 ==> Sa se selecteze codul produsului, data maxima admisa de practicare a unui pret si data curenta
pentru acele produse care indeplinesc conditia ca DATASF+10 sa fie mai mare decit SYSDATE,
51 ==> Sa se selecteze campurile NUME si CODD ale
angajatilor cu codul superiorului 1000 si care au
aceeasi functie cu DORU DAN. Sa se afiseze numai
salariatii pentru care exista corespondenta de
CODD in tabelele DEPOZITE si SALARIATI. Datele sa
fie ordonate crescator dupa valorile CODD si NUME.
75 ==> Sa se selecteze coloanele CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisand
primele trei litere de la zi, luna in litere si pentru an ultimele doua cifre.
91 ==> Sa se afiseze valoarea maxima si minima a salariului precum si diferenta dintre aceste doua
valori. Selectia se face din tabela SALARIATII.
57 ==> Sa se selecteze coloanele NUME, MARCA, VENS, SALA+VENS din tabela SALARIATI, in
conditiile in care codul superiorului este 1000.
55 ==> Sa se afiseze numele, marca, raportul VENS/SALA si veniturile totale pentru sefii de depozite.
Ordonarea datelor sa fie facuta crescator dupa valorile raportului mentionat.
85 ==> Sa se afiseze codul produsului, data de sfirsit si
a unui nou termen de valabilitate a unui pret dat,
calculat prin adaugarea a trei luni. Sa se
selecteze doar produsele al caror cod este mai mic
decit 13333 si data de sfirsit este mai mare decit
data curenta plus trei luni.
76 ==> La selecteze coloanele CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisand
primele trei litere de la zi, luna in litere si anul cu patru cifre.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 54
3 ==> Sa se selecteze coloana NUME din tabela SALARIATI.
95 ==> Sa se selecteze din tabela SALARIATI coloanele NUME, FUNCT, SALA+VENS pentru sefii
de depozite care au salariul mai mare sau egal cu jumatate din salariul maxim.
75 ==> Sa se selecteze coloanele CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisand
primele trei litere de la zi, luna in litere si pentru an ultimele doua cifre.
8 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME, CODD din tabela SALARIATI, daca venitul
suplimentar este mai mare decat salariul.
38 ==> Din tabela COMENZI (definita prin etichetele T1 si T2) sa se selecteze CODP, CODC, in
conditiile in care valoarea comenzii este mai mare ca 500000 lei. (JOIN -ul unei tabele pe ea insasi).
62 ==> Sa se selecteze cimpurile NUME si FUNCT din tabela SALARIATI si sa se atribuie un cod de
clasificare fiecarei functii. Codul este format dintr-o singura cifra si are valorile: 1 pentru vinzator, 2 pentru
director, 3 pentru restul functiilor.
31 ==> Sa se selecteze codul produsului, cantitatea si diferenta dintre valoarea marfurilor comandate la
pretulo maxim si cel efectiv negociat. Ordonarea sa se faca ascendent dupa CODP.
80 ==> Sa se selecteze din tabela PRETURI valorile cimpului CODP si DATASF. Data de sfirsit
(DATASF) sa se prezinte insotita de timpul intern, exprimat in diverse forme de afisare.
27 ==> Sa se selecteze toate coloanele tabelei SALARIATI privind salariatii care sunt vinzatori si
pentru care marca superiorului este 1000. Afisarea sa se faca dupa valorile coloanei MARCA, descrescator.
63 ==> Sa se afiseze salariul si veniturile suplimentare ale tuturor angajatilor, cu specificarea numelui
numai pentru vinzatori. Pentru restul angakatilor sa se afiseze mesajul: *** Nu intereseaza****. Ordonarea
sa se faca dupa functie, in mod descrescator.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 55
1 ==> Sa se selecteze toate coloanele din tabela SALARIATI.
76 ==> La selecteze coloanele CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisand
primele trei litere de la zi, luna in litere si anul cu patru cifre.
98 ==> Sa se afiseze cimpurile NUME, FUNCT, CODS, MARCA din tabela Salariati. Datele sa fie
ordonte crescator dupa codul superiorului.
74 ==> Sa se selecteze coloanele CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisind
ziua in cifre, luna in litere si anul cu patru cifre.
99 ==> Sa se afiseze cimpurile MARCA, NUME, FUNCT, CODS, CODD din tabela SALARIATI,
ordonate crescator dupa MARCA.
39 ==> Sa se selecteze cimpurile CODP, DENP, PRET, PRETMAX, PRETMIN pentru produsele al
caror pret negociat este cuprins intre pretul maxim si pretul minim. Ordonarea sa se faca crescator dupa
campul CODP.
0 ==>
67 ==> Sa se afiseze numele si marca acelor angajati al caror nume se pronunta asemanator cu DORU
DAN.
38 ==> Din tabela COMENZI (definita prin etichetele T1 si T2) sa se selecteze CODP, CODC, in
conditiile in care valoarea comenzii este mai mare ca 500000 lei. (JOIN -ul unei tabele pe ea insasi).
19 ==> Sa se selecteze cimpurile MARCA, NUME, FUNCT pentru salariatii care lucreaza in depozitul
cu codurile 100000 sau 160000.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 56
17 ==> Sa se selecteze valoruile coloanelor NUME, MARCA, FUNCT, SALA+VENS pentru angajatii
care au salariul cuprins intre 3500000 si 4000000 lei.
80 ==> Sa se selecteze din tabela PRETURI valorile cimpului CODP si DATASF. Data de sfirsit
(DATASF) sa se prezinte insotita de timpul intern, exprimat in diverse forme de afisare.
86 ==> Sa se selectezecodul, denumirea produselor si data
de sfirsit, pentru acele produse care indeplinesc
urmatoarele conditii: data de sfirsit este
cuprinsa in intervalul: 30/aug/05+1/oct/05 si
preturile sunt mai mari ca 30000 lei. Datele sa se
ordoneze crescator dupa codul prosusului.
29 ==> Sa se selecteze crescator, dupa salariu, coloanele MARCA, NUME, SALA, SALA+VENS
pentru acei salariati cu functia vinzator si pentru care marca superiorului este 1000.
89 ==> Sa se afiseze valoarea totala a salariilor si veniturilor suplimentare pentru salariatii cu functia
'VINZATO'.
33 ==> Sa se afiseze cimpurile CODP, DENP, STOC si CANT,
utilizand criteriul egalitatii OUTER-JOIN, pe
campul comun CODP (se afiseaza datele despre
datele despre acele produse pentru care exista
comenzi dar nu sunt in nomenclatorul de produse).
Liniile sa fie ordonate crescator dupa campul
CODP.
58 ==> Sa se selecteze denumirea depozitelor, codul acestora si numarul de salariati ce isi desfasoara
activitatea in cadrul lor, ordonate crescator dupa denumire.
10 ==> Sa se afiseze toate coloanele pentru salariatii cu functia vanzator, care au salariul mai mare ca
3500000 lei si lucreaza in subordinea superiorului cu codul 1000.
88 ==> Sa se selecteze si afiseze valoarea medie zilnica a comenzilor ce trebuie onorate in perioada 01-
03 Iulie 2005.
37 ==> Sa se selecteze, in conditiile redenumirii
tabelelor COMENZI cu CONTRACT si PRODUSE cu COS, a
coloanelor CODP, CANt, PRET din CONTRACT si
coloanelor DENP, STOC din COS. Sa fie selectate
doar campurile care au unitatea de masura "buc".
Liniile sa fie ordonate crescator dupa valorile
comenzilor.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 57
25 ==> Sa se selecteze campurile MARCA, NUME, FUNCT pentru salariatii ce nu au venit
suplimentar.
91 ==> Sa se afiseze valoarea maxima si minima a salariului precum si diferenta dintre aceste doua
valori. Selectia se face din tabela SALARIATII.
38 ==> Din tabela COMENZI (definita prin etichetele T1 si T2) sa se selecteze CODP, CODC, in
conditiile in care valoarea comenzii este mai mare ca 500000 lei. (JOIN -ul unei tabele pe ea insasi).
60 ==> Sa se selecteze in modul DISTINCT cimpurile CODP, DENP, CODC, DENC si sa se calculeze
[(CANT*PRET)/2], rotunjit la doua zecimale.
61 ==> Sa se afiseze o situatie finala prin care sa fie
redate cimpurile NUME si MARCA angajatului reunite
intr-un camp comun, denumit "INFORMATIE" si cimpul
venituri totale anuale denumit VENIT_ANUAL.
Selectia este ceruta pentru angajatii cu codul
superiorului egal cu 1000.
23 ==> Sa se selecteze salariatii al caror nume are pe pozitia a treia litera M.
19 ==> Sa se selecteze cimpurile MARCA, NUME, FUNCT pentru salariatii care lucreaza in depozitul
cu codurile 100000 sau 160000.
30 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME, CODD, VENS ordonate crescator dupa codul
depozitului si veniturile suplimentare.
63 ==> Sa se afiseze salariul si veniturile suplimentare ale tuturor angajatilor, cu specificarea numelui
numai pentru vinzatori. Pentru restul angakatilor sa se afiseze mesajul: *** Nu intereseaza****. Ordonarea
sa se faca dupa functie, in mod descrescator.
68 ==> Sa se selecteze din tabela SALARIATI coloanele NUME si MARCA, pentru angajatii a caror
functie este asemanatoare fonetic cu sirul de carcatere: "VINZAT".
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 58
98 ==> Sa se afiseze cimpurile NUME, FUNCT, CODS, MARCA din tabela Salariati. Datele sa fie
ordonte crescator dupa codul superiorului.
78 ==> Sa se selecteze cimpurile CODP, DATASF pentru produsele cu codul mai mare decit 13333,
afisindu-se primele trei litere de zi la zi, luna in litere si ultimele doua cifre de la an.
54 ==> Sa se selecteze codurile produselor si data pina la care preturile sunt admise pentru produsele
din tabela COMENZi care au pretul negociat mai mare decat pretul mediu stabilit.
61 ==> Sa se afiseze o situatie finala prin care sa fie
redate cimpurile NUME si MARCA angajatului reunite
intr-un camp comun, denumit "INFORMATIE" si cimpul
venituri totale anuale denumit VENIT_ANUAL.
Selectia este ceruta pentru angajatii cu codul
superiorului egal cu 1000.
15 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME, FUNCT pentru salariatii care au functia de sef
depozit sau pentru cei care lucreaza in subordinea superiorului cu marca 1000 si au functia de vinzator.
46 ==> Sa se selecteze valorile cimpurilor MARCA, NUME, SALA, CODS ale angajatilor care au
salariul mai mare decat al oricarui salariat din subordinea angajatului cu codul 1000. Datele sa fie ordonate
descrescator dupa valorile campului MARCA.
18 ==> Sa se selecteze cimpurile NUME, MARCA, FUNCT, SALA+VENS pentru salariatii care au
salariul mai mic decat 400000 si mai mare decat 5000000.
36 ==> Sa se selecteze NUME, FUNCT, DEND din tabela DEPOZITE (pentru care este utilizat
numele D) si SALARIATI (cu numele S). Liniile sa fie ordonate crescator dupa cimpul NUME.
83 ==> Sa se selecteze codul produsului, data de sfarsit,
data curenta, valorile expresiilor
TRUNC(DATSF+90)-TRUNC(SYSDATE) si DATASF+90.
Selectia sa se realizeze pentru produsele cu codul
mai mare ca13333 si data de sfirsit plus 90 de
zile mai mare decit data curenta.
52 ==> Sa se selecteze cimpurile MARCA, NUME, CODD, DEND, SALA+VENS pentru angajatii
care au salariul mai mare decat media salariilor realizate in depozitul din care fac ei parte.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 59
46 ==> Sa se selecteze valorile cimpurilor MARCA, NUME, SALA, CODS ale angajatilor care au
salariul mai mare decat al oricarui salariat din subordinea angajatului cu codul 1000. Datele sa fie ordonate
descrescator dupa valorile campului MARCA.
17 ==> Sa se selecteze valoruile coloanelor NUME, MARCA, FUNCT, SALA+VENS pentru angajatii
care au salariul cuprins intre 3500000 si 4000000 lei.
14 ==> Sa se afiseze valorile coloanelor MARCA, NUME, FUNCT privind angajatii care lucreaza in
subordinea superiorului cu marca 1000 si au functia de sef de depozit sau de vanzator.
78 ==> Sa se selecteze cimpurile CODP, DATASF pentru produsele cu codul mai mare decit 13333,
afisindu-se primele trei litere de zi la zi, luna in litere si ultimele doua cifre de la an.
3 ==> Sa se selecteze coloana NUME din tabela SALARIATI.
16 ==> Sa se selecteze toate datele privind angajatii ce nu au functia de vinzator.
35 ==> Sa se afiseze in modul DISTINCT codul depozitului
si functiile care contin valori nule in campul
veniturilor suplimentare. Selectarea se face pe
criteriul egalitatii pe cimpul comun CODD si in
conditiile in care acel depozit exista. Liniile sa
fie ordonate descrescator dupa codul depozitului
(din tabela SALARIATI).
34 ==> Sa se afiseze in modul DISTINCT (fara a se repeta
aceleasi linii), codul depozitului si functiile
care contin valori nule in campul veniturilor
suplimentare. Selectarea sa se faca pe criteriul
egalitatii pe campul comun CODD si in conditiile
in care acel depozit exista.
26 ==> Sa se selecteze toate inregistrarile al caror camp VENS (venituri suplimentare) nu contine
valoarea NULL.
58 ==> Sa se selecteze denumirea depozitelor, codul acestora si numarul de salariati ce isi desfasoara
activitatea in cadrul lor, ordonate crescator dupa denumire.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 60
69 ==> Sa se selecteze constanta NUMELE SI CODUL CLIENTILOR: si valorile cimpurilor DENC,
CODC pentru clientii din strada Calea Mosilor si cu un cod mai mare ca 1000000.
55 ==> Sa se afiseze numele, marca, raportul VENS/SALA si veniturile totale pentru sefii de depozite.
Ordonarea datelor sa fie facuta crescator dupa valorile raportului mentionat.
3 ==> Sa se selecteze coloana NUME din tabela SALARIATI.
78 ==> Sa se selecteze cimpurile CODP, DATASF pentru produsele cu codul mai mare decit 13333,
afisindu-se primele trei litere de zi la zi, luna in litere si ultimele doua cifre de la an.
15 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME, FUNCT pentru salariatii care au functia de sef
depozit sau pentru cei care lucreaza in subordinea superiorului cu marca 1000 si au functia de vinzator.
82 ==> Sa se selecteze codul produsului, data maxima admisa de practicare a unui pret si data curenta
pentru acele produse care indeplinesc conditia ca DATASF+10 sa fie mai mare decit SYSDATE,
36 ==> Sa se selecteze NUME, FUNCT, DEND din tabela DEPOZITE (pentru care este utilizat
numele D) si SALARIATI (cu numele S). Liniile sa fie ordonate crescator dupa cimpul NUME.
77 ==> Sa se selecteze cimpurile CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisand
ziua in litere, luna in cifre si anul cu patru cifre.
51 ==> Sa se selecteze campurile NUME si CODD ale
angajatilor cu codul superiorului 1000 si care au
aceeasi functie cu DORU DAN. Sa se afiseze numai
salariatii pentru care exista corespondenta de
CODD in tabelele DEPOZITE si SALARIATI. Datele sa
fie ordonate crescator dupa valorile CODD si NUME.
87 ==> Sa se selecteze din tabela PRETURI valorile din coloana DATSF si sa se contorizeze numarul
aparitiilor acestora.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 61
48 ==> Sa se selecteze CODD, DEND, NRSAL pentru acele depozite care au numarul de salariati mai
mareca 5 si codul in afara intervalului 1000000 - 1300000.
87 ==> Sa se selecteze din tabela PRETURI valorile din coloana DATSF si sa se contorizeze numarul
aparitiilor acestora.
81 ==> Sa se afiseze cimpurile CODP, DATASF si data de sfirsit a valabiliotatii unui pret (considerata
la o distanta de 90 de zile fata de DATASF).
57 ==> Sa se selecteze coloanele NUME, MARCA, VENS, SALA+VENS din tabela SALARIATI, in
conditiile in care codul superiorului este 1000.
50 ==> Sa se selecteze MARCA, NUME, SALA+VENS pentru acei angajati care au functia lui VLAD
VASILE sau salariul mai mare sau egal cu cel pe care il are RADU IOANA. Ordonarea este crescatoare
dupa valorile campului NUME.
71 ==> Sa se selecteze cimpurile CODP si DATASF
scriindu-se codul pe un rind si dta pe urmatorul.
Data va fi scrisa sub forma LL/ZZ/AA. Se vor
folosi operatorul TRUNC care asigura trecerea la
rindul urmator, functia TO_CHAR(expr[,fmt]) care
efectueaza conversia cimpului data expr intr-un
sir de carcatere in formatul specificat in [,fmt].
De asemenea, prin comanda COLUMN sa se defineasca
un alt format de afisare a coloanei DATASF.
77 ==> Sa se selecteze cimpurile CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisand
ziua in litere, luna in cifre si anul cu patru cifre.
43 ==> Sa se selecteze cimpurile CODD, DEND, NRSAL pentru acele depozite care au numarul de
salariati mai mare ca cinci si codul cuprins in intervalul 1000 - 13000.
7 ==> Sa se selecteze coloanele NUME si FUNCT pentru salariatii care au functia de vanzator.
29 ==> Sa se selecteze crescator, dupa salariu, coloanele MARCA, NUME, SALA, SALA+VENS
pentru acei salariati cu functia vinzator si pentru care marca superiorului este 1000.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 62
99 ==> Sa se afiseze cimpurile MARCA, NUME, FUNCT, CODS, CODD din tabela SALARIATI,
ordonate crescator dupa MARCA.
72 ==> Sa se selecteze coloanele CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisind
ziua si luna in litere iar anul cu patru cifre.
96 ==> Sa se afiseze numarul de produse distincte care au ca unitate de masura 'BUC'.
31 ==> Sa se selecteze codul produsului, cantitatea si diferenta dintre valoarea marfurilor comandate la
pretulo maxim si cel efectiv negociat. Ordonarea sa se faca ascendent dupa CODP.
44 ==> Sa se identifice campurile NUME si FUNCT ale salariatilor cu functia identica cu a lui RADU
IOANA.
75 ==> Sa se selecteze coloanele CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisand
primele trei litere de la zi, luna in litere si pentru an ultimele doua cifre.
69 ==> Sa se selecteze constanta NUMELE SI CODUL CLIENTILOR: si valorile cimpurilor DENC,
CODC pentru clientii din strada Calea Mosilor si cu un cod mai mare ca 1000000.
42 ==> Sa se selecteze valorile cimpurilor MARCA, NUME, SALA, CODS ale angajatilor care au
salariul mai mare decat al orcarui salariat din subordinea angajatului cu codul 1000. Datele sa fie ordonate
descrescator dupa valorile campului MARCA.
35 ==> Sa se afiseze in modul DISTINCT codul depozitului
si functiile care contin valori nule in campul
veniturilor suplimentare. Selectarea se face pe
criteriul egalitatii pe cimpul comun CODD si in
conditiile in care acel depozit exista. Liniile sa
fie ordonate descrescator dupa codul depozitului
(din tabela SALARIATI).
78 ==> Sa se selecteze cimpurile CODP, DATASF pentru produsele cu codul mai mare decit 13333,
afisindu-se primele trei litere de zi la zi, luna in litere si ultimele doua cifre de la an.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 63
29 ==> Sa se selecteze crescator, dupa salariu, coloanele MARCA, NUME, SALA, SALA+VENS
pentru acei salariati cu functia vinzator si pentru care marca superiorului este 1000.
15 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME, FUNCT pentru salariatii care au functia de sef
depozit sau pentru cei care lucreaza in subordinea superiorului cu marca 1000 si au functia de vinzator.
23 ==> Sa se selecteze salariatii al caror nume are pe pozitia a treia litera M.
40 ==> Sa se selecteze campurile NUME si FUNCT ale salariatilor cu functia identica cu a lui RADU
IOANA.
86 ==> Sa se selectezecodul, denumirea produselor si data
de sfirsit, pentru acele produse care indeplinesc
urmatoarele conditii: data de sfirsit este
cuprinsa in intervalul: 30/aug/05+1/oct/05 si
preturile sunt mai mari ca 30000 lei. Datele sa se
ordoneze crescator dupa codul prosusului.
89 ==> Sa se afiseze valoarea totala a salariilor si veniturilor suplimentare pentru salariatii cu functia
'VINZATO'.
34 ==> Sa se afiseze in modul DISTINCT (fara a se repeta
aceleasi linii), codul depozitului si functiile
care contin valori nule in campul veniturilor
suplimentare. Selectarea sa se faca pe criteriul
egalitatii pe campul comun CODD si in conditiile
in care acel depozit exista.
57 ==> Sa se selecteze coloanele NUME, MARCA, VENS, SALA+VENS din tabela SALARIATI, in
conditiile in care codul superiorului este 1000.
97 ==> Sa se afiseze numarul de subordonati ai salariatului cu marca 2500.
56 ==> Sa se selecteze numele, codul depozitului, venitul total lunar si anual prognozat din tabela
SALARIATI, pentru vinzatori. Ordonarea sa fie facuta crescator dupa valorile cimpului NUME.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 64
11 ==> Sa se afiseze coloana NUME pentru angajatii care au salariul mai mic ca 3500000 lei.
57 ==> Sa se selecteze coloanele NUME, MARCA, VENS, SALA+VENS din tabela SALARIATI, in
conditiile in care codul superiorului este 1000.
60 ==> Sa se selecteze in modul DISTINCT cimpurile CODP, DENP, CODC, DENC si sa se calculeze
[(CANT*PRET)/2], rotunjit la doua zecimale.
86 ==> Sa se selectezecodul, denumirea produselor si data
de sfirsit, pentru acele produse care indeplinesc
urmatoarele conditii: data de sfirsit este
cuprinsa in intervalul: 30/aug/05+1/oct/05 si
preturile sunt mai mari ca 30000 lei. Datele sa se
ordoneze crescator dupa codul prosusului.
81 ==> Sa se afiseze cimpurile CODP, DATASF si data de sfirsit a valabiliotatii unui pret (considerata
la o distanta de 90 de zile fata de DATASF).
73 ==> Sa se selecteze CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisand luna in
litere si pentru an ultimele doua cifre.
3 ==> Sa se selecteze coloana NUME din tabela SALARIATI.
58 ==> Sa se selecteze denumirea depozitelor, codul acestora si numarul de salariati ce isi desfasoara
activitatea in cadrul lor, ordonate crescator dupa denumire.
31 ==> Sa se selecteze codul produsului, cantitatea si diferenta dintre valoarea marfurilor comandate la
pretulo maxim si cel efectiv negociat. Ordonarea sa se faca ascendent dupa CODP.
67 ==> Sa se afiseze numele si marca acelor angajati al caror nume se pronunta asemanator cu DORU
DAN.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 65
9 ==> Sa se selecteze si afiseze cimpurile MARCA, NUME, SALARIU pentru salariatii ale caror
venituri suplimentare sunt mai mari ca 3500000 lei si lucreaza in subordinea superiorului cu codull 1000.
92 ==> Sa se determine lungimea maxima a sirurilor de carcatere din coloana DENP a tabelei
PRODUSE.
16 ==> Sa se selecteze toate datele privind angajatii ce nu au functia de vinzator.
20 ==> Sa se selecteze cimpurile MARCA, NUME, SALA, VENS pentru salariatii care au alta functie
decat cea de vanzator.
32 ==> Sa se afiseze dintabela COMENZI codul produsului,
diferenta dintre valoarea marfurilor comandate la
pretul maxim si cel efectiv negociat, diferenta
dintre valoarea marfurilor comandate la pretul
minim si cel efectiv negociat selectate dupa
criteriul egalitatii EQUI-JOIN (JOIN pe conditiile
de egalitate). Liniile sa fie ordonate crescator
dupa valoarea totala a comenzii.
4 ==> Sa se selecteze coloana FUNCT din tabela SALARIATI in variantele utilizarii si neutilizarii
clauzai DISTINCT.
58 ==> Sa se selecteze denumirea depozitelor, codul acestora si numarul de salariati ce isi desfasoara
activitatea in cadrul lor, ordonate crescator dupa denumire.
64 ==> Sa se afiseze primele 5 carcatere din nume, marca si primul carcater din functie, pentru toti
angajatii.
49 ==> Sa se seelcteze urmatoarele informatii: marca, functia si veniturile totale ale salariatilor care au
functia si salariul lui VLAD VASILE.
75 ==> Sa se selecteze coloanele CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisand
primele trei litere de la zi, luna in litere si pentru an ultimele doua cifre.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 66
75 ==> Sa se selecteze coloanele CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisand
primele trei litere de la zi, luna in litere si pentru an ultimele doua cifre.
58 ==> Sa se selecteze denumirea depozitelor, codul acestora si numarul de salariati ce isi desfasoara
activitatea in cadrul lor, ordonate crescator dupa denumire.
82 ==> Sa se selecteze codul produsului, data maxima admisa de practicare a unui pret si data curenta
pentru acele produse care indeplinesc conditia ca DATASF+10 sa fie mai mare decit SYSDATE,
49 ==> Sa se seelcteze urmatoarele informatii: marca, functia si veniturile totale ale salariatilor care au
functia si salariul lui VLAD VASILE.
10 ==> Sa se afiseze toate coloanele pentru salariatii cu functia vanzator, care au salariul mai mare ca
3500000 lei si lucreaza in subordinea superiorului cu codul 1000.
14 ==> Sa se afiseze valorile coloanelor MARCA, NUME, FUNCT privind angajatii care lucreaza in
subordinea superiorului cu marca 1000 si au functia de sef de depozit sau de vanzator.
81 ==> Sa se afiseze cimpurile CODP, DATASF si data de sfirsit a valabiliotatii unui pret (considerata
la o distanta de 90 de zile fata de DATASF).
5 ==> Sa se selcteze toate inregistrariele privind salariatii al caror salariu este mai mare de 3500000
lei.
7 ==> Sa se selecteze coloanele NUME si FUNCT pentru salariatii care au functia de vanzator.
24 ==> Sa se selecteze salariatii al caror nume are o lungime de noua caractere.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 67
70 ==> Sa se selecteze in modul DISTINCT codurile si denumirile produselor, precum si a datei pina la
care preturile actuale sunt admise. Ordonarea sa se faca crescator dupa valorile cimpului CODP.
71 ==> Sa se selecteze cimpurile CODP si DATASF
scriindu-se codul pe un rind si dta pe urmatorul.
Data va fi scrisa sub forma LL/ZZ/AA. Se vor
folosi operatorul TRUNC care asigura trecerea la
rindul urmator, functia TO_CHAR(expr[,fmt]) care
efectueaza conversia cimpului data expr intr-un
sir de carcatere in formatul specificat in [,fmt].
De asemenea, prin comanda COLUMN sa se defineasca
un alt format de afisare a coloanei DATASF.
46 ==> Sa se selecteze valorile cimpurilor MARCA, NUME, SALA, CODS ale angajatilor care au
salariul mai mare decat al oricarui salariat din subordinea angajatului cu codul 1000. Datele sa fie ordonate
descrescator dupa valorile campului MARCA.
61 ==> Sa se afiseze o situatie finala prin care sa fie
redate cimpurile NUME si MARCA angajatului reunite
intr-un camp comun, denumit "INFORMATIE" si cimpul
venituri totale anuale denumit VENIT_ANUAL.
Selectia este ceruta pentru angajatii cu codul
superiorului egal cu 1000.
62 ==> Sa se selecteze cimpurile NUME si FUNCT din tabela SALARIATI si sa se atribuie un cod de
clasificare fiecarei functii. Codul este format dintr-o singura cifra si are valorile: 1 pentru vinzator, 2 pentru
director, 3 pentru restul functiilor.
7 ==> Sa se selecteze coloanele NUME si FUNCT pentru salariatii care au functia de vanzator.
16 ==> Sa se selecteze toate datele privind angajatii ce nu au functia de vinzator.
5 ==> Sa se selcteze toate inregistrariele privind salariatii al caror salariu este mai mare de 3500000
lei.
8 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME, CODD din tabela SALARIATI, daca venitul
suplimentar este mai mare decat salariul.
10 ==> Sa se afiseze toate coloanele pentru salariatii cu functia vanzator, care au salariul mai mare ca
3500000 lei si lucreaza in subordinea superiorului cu codul 1000.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 68
54 ==> Sa se selecteze codurile produselor si data pina la care preturile sunt admise pentru produsele
din tabela COMENZi care au pretul negociat mai mare decat pretul mediu stabilit.
88 ==> Sa se selecteze si afiseze valoarea medie zilnica a comenzilor ce trebuie onorate in perioada 01-
03 Iulie 2005.
49 ==> Sa se seelcteze urmatoarele informatii: marca, functia si veniturile totale ale salariatilor care au
functia si salariul lui VLAD VASILE.
14 ==> Sa se afiseze valorile coloanelor MARCA, NUME, FUNCT privind angajatii care lucreaza in
subordinea superiorului cu marca 1000 si au functia de sef de depozit sau de vanzator.
80 ==> Sa se selecteze din tabela PRETURI valorile cimpului CODP si DATASF. Data de sfirsit
(DATASF) sa se prezinte insotita de timpul intern, exprimat in diverse forme de afisare.
11 ==> Sa se afiseze coloana NUME pentru angajatii care au salariul mai mic ca 3500000 lei.
33 ==> Sa se afiseze cimpurile CODP, DENP, STOC si CANT,
utilizand criteriul egalitatii OUTER-JOIN, pe
campul comun CODP (se afiseaza datele despre
datele despre acele produse pentru care exista
comenzi dar nu sunt in nomenclatorul de produse).
Liniile sa fie ordonate crescator dupa campul
CODP.
61 ==> Sa se afiseze o situatie finala prin care sa fie
redate cimpurile NUME si MARCA angajatului reunite
intr-un camp comun, denumit "INFORMATIE" si cimpul
venituri totale anuale denumit VENIT_ANUAL.
Selectia este ceruta pentru angajatii cu codul
superiorului egal cu 1000.
69 ==> Sa se selecteze constanta NUMELE SI CODUL CLIENTILOR: si valorile cimpurilor DENC,
CODC pentru clientii din strada Calea Mosilor si cu un cod mai mare ca 1000000.
53 ==> Sa se selecteze campurile CODD, CODP, CODC, CANT*PRET din tabela COMENZI, pentru
toate inregistrarile al caror cod de depozit este 1000.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 69
47 ==> Sa se selecteze cimpurile CODD, DEND, NRSAL pentru acele depozite care au numarul de
salariati mai mare ca cinci si codul cuprins in intervalul 1000000 - 1300000.
79 ==> Sa se selecteze coloanele CODP, DATASF pentru toate produsele, afisind ziua in cifre urmate
de sufixul -th, primele trei litere ale lunii si ultimele doua cifre ale anului, despartite prin liniuta.
68 ==> Sa se selecteze din tabela SALARIATI coloanele NUME si MARCA, pentru angajatii a caror
functie este asemanatoare fonetic cu sirul de carcatere: "VINZAT".
81 ==> Sa se afiseze cimpurile CODP, DATASF si data de sfirsit a valabiliotatii unui pret (considerata
la o distanta de 90 de zile fata de DATASF).
78 ==> Sa se selecteze cimpurile CODP, DATASF pentru produsele cu codul mai mare decit 13333,
afisindu-se primele trei litere de zi la zi, luna in litere si ultimele doua cifre de la an.
84 ==> Sa se selecteze si afiseze coloanele CODP, DATASF, RDATE si RSDATE(utilizand functiile
NEXT_DAY si LAST_DAY).
38 ==> Din tabela COMENZI (definita prin etichetele T1 si T2) sa se selecteze CODP, CODC, in
conditiile in care valoarea comenzii este mai mare ca 500000 lei. (JOIN -ul unei tabele pe ea insasi).
9 ==> Sa se selecteze si afiseze cimpurile MARCA, NUME, SALARIU pentru salariatii ale caror
venituri suplimentare sunt mai mari ca 3500000 lei si lucreaza in subordinea superiorului cu codull 1000.
76 ==> La selecteze coloanele CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisand
primele trei litere de la zi, luna in litere si anul cu patru cifre.
23 ==> Sa se selecteze salariatii al caror nume are pe pozitia a treia litera M.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 70
43 ==> Sa se selecteze cimpurile CODD, DEND, NRSAL pentru acele depozite care au numarul de
salariati mai mare ca cinci si codul cuprins in intervalul 1000 - 13000.
7 ==> Sa se selecteze coloanele NUME si FUNCT pentru salariatii care au functia de vanzator.
35 ==> Sa se afiseze in modul DISTINCT codul depozitului
si functiile care contin valori nule in campul
veniturilor suplimentare. Selectarea se face pe
criteriul egalitatii pe cimpul comun CODD si in
conditiile in care acel depozit exista. Liniile sa
fie ordonate descrescator dupa codul depozitului
(din tabela SALARIATI).
17 ==> Sa se selecteze valoruile coloanelor NUME, MARCA, FUNCT, SALA+VENS pentru angajatii
care au salariul cuprins intre 3500000 si 4000000 lei.
63 ==> Sa se afiseze salariul si veniturile suplimentare ale tuturor angajatilor, cu specificarea numelui
numai pentru vinzatori. Pentru restul angakatilor sa se afiseze mesajul: *** Nu intereseaza****. Ordonarea
sa se faca dupa functie, in mod descrescator.
62 ==> Sa se selecteze cimpurile NUME si FUNCT din tabela SALARIATI si sa se atribuie un cod de
clasificare fiecarei functii. Codul este format dintr-o singura cifra si are valorile: 1 pentru vinzator, 2 pentru
director, 3 pentru restul functiilor.
0 ==>
28 ==> Sa se selecteze crescator dupa salariu, angajatii cu functia vinzator, si pentru care marca
superiorului este 1000.
20 ==> Sa se selecteze cimpurile MARCA, NUME, SALA, VENS pentru salariatii care au alta functie
decat cea de vanzator.
86 ==> Sa se selectezecodul, denumirea produselor si data
de sfirsit, pentru acele produse care indeplinesc
urmatoarele conditii: data de sfirsit este
cuprinsa in intervalul: 30/aug/05+1/oct/05 si
preturile sunt mai mari ca 30000 lei. Datele sa se
ordoneze crescator dupa codul prosusului.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 71
98 ==> Sa se afiseze cimpurile NUME, FUNCT, CODS, MARCA din tabela Salariati. Datele sa fie
ordonte crescator dupa codul superiorului.
18 ==> Sa se selecteze cimpurile NUME, MARCA, FUNCT, SALA+VENS pentru salariatii care au
salariul mai mic decat 400000 si mai mare decat 5000000.
45 ==> Sa se selecteze, in modul DISTINCT, valorile
cimpurilor MARCA, SALA, NUME, CODS ale angajatilor
care au salariul mai mare decat unul dintre
subordonatii superiorului cu codul 1000.
Rezultatele sunt cerute ordonate descrescator,
dupa valorile campului SALA.
73 ==> Sa se selecteze CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisand luna in
litere si pentru an ultimele doua cifre.
75 ==> Sa se selecteze coloanele CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisand
primele trei litere de la zi, luna in litere si pentru an ultimele doua cifre.
62 ==> Sa se selecteze cimpurile NUME si FUNCT din tabela SALARIATI si sa se atribuie un cod de
clasificare fiecarei functii. Codul este format dintr-o singura cifra si are valorile: 1 pentru vinzator, 2 pentru
director, 3 pentru restul functiilor.
0 ==>
86 ==> Sa se selectezecodul, denumirea produselor si data
de sfirsit, pentru acele produse care indeplinesc
urmatoarele conditii: data de sfirsit este
cuprinsa in intervalul: 30/aug/05+1/oct/05 si
preturile sunt mai mari ca 30000 lei. Datele sa se
ordoneze crescator dupa codul prosusului.
17 ==> Sa se selecteze valoruile coloanelor NUME, MARCA, FUNCT, SALA+VENS pentru angajatii
care au salariul cuprins intre 3500000 si 4000000 lei.
8 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME, CODD din tabela SALARIATI, daca venitul
suplimentar este mai mare decat salariul.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 72
20 ==> Sa se selecteze cimpurile MARCA, NUME, SALA, VENS pentru salariatii care au alta functie
decat cea de vanzator.
32 ==> Sa se afiseze dintabela COMENZI codul produsului,
diferenta dintre valoarea marfurilor comandate la
pretul maxim si cel efectiv negociat, diferenta
dintre valoarea marfurilor comandate la pretul
minim si cel efectiv negociat selectate dupa
criteriul egalitatii EQUI-JOIN (JOIN pe conditiile
de egalitate). Liniile sa fie ordonate crescator
dupa valoarea totala a comenzii.
76 ==> La selecteze coloanele CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisand
primele trei litere de la zi, luna in litere si anul cu patru cifre.
25 ==> Sa se selecteze campurile MARCA, NUME, FUNCT pentru salariatii ce nu au venit
suplimentar.
58 ==> Sa se selecteze denumirea depozitelor, codul acestora si numarul de salariati ce isi desfasoara
activitatea in cadrul lor, ordonate crescator dupa denumire.
12 ==> Sa se selecteze toate inregistrarile care contin date despre angajatii a caror functie este cea de
sef de depozit sau care au un salariu de 3500000 de lei si lucreaza in subordinea superiorului superiorului cu
codul 1000.
47 ==> Sa se selecteze cimpurile CODD, DEND, NRSAL pentru acele depozite care au numarul de
salariati mai mare ca cinci si codul cuprins in intervalul 1000000 - 1300000.
65 ==> Sa se selecteze si afiseze numele, functia si
salariul total pentru toti angajatii care au
numele terminat cu litera N. Situatia trebuie sa
aiba urmatoarea forma:
--------------------------------------------------
--------------------------
PERSOANA SALA +
VENS
--------------------------------------------------
--------------------------
22 ==> Sa se selecteze coloanele NUME, MARCA, FUNCT, SALA+VENS pentru salariatii al caror
nume se termina cu litera N.
84 ==> Sa se selecteze si afiseze coloanele CODP, DATASF, RDATE si RSDATE(utilizand functiile
NEXT_DAY si LAST_DAY).
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 73
47 ==> Sa se selecteze cimpurile CODD, DEND, NRSAL pentru acele depozite care au numarul de
salariati mai mare ca cinci si codul cuprins in intervalul 1000000 - 1300000.
51 ==> Sa se selecteze campurile NUME si CODD ale
angajatilor cu codul superiorului 1000 si care au
aceeasi functie cu DORU DAN. Sa se afiseze numai
salariatii pentru care exista corespondenta de
CODD in tabelele DEPOZITE si SALARIATI. Datele sa
fie ordonate crescator dupa valorile CODD si NUME.
41 ==> Sa se selecteze, in modul DISTINCT, valorile cimpurilor MARCA, SALA, NUME, CODS ale
angajatilor care au salariul mai mare decat unul dintre subordonatii superiorului cu codul 1000. Rezultatele
sunt cerute ordonate descrescator,
68 ==> Sa se selecteze din tabela SALARIATI coloanele NUME si MARCA, pentru angajatii a caror
functie este asemanatoare fonetic cu sirul de carcatere: "VINZAT".
99 ==> Sa se afiseze cimpurile MARCA, NUME, FUNCT, CODS, CODD din tabela SALARIATI,
ordonate crescator dupa MARCA.
65 ==> Sa se selecteze si afiseze numele, functia si
salariul total pentru toti angajatii care au
numele terminat cu litera N. Situatia trebuie sa
aiba urmatoarea forma:
--------------------------------------------------
--------------------------
PERSOANA SALA +
VENS
--------------------------------------------------
--------------------------
12 ==> Sa se selecteze toate inregistrarile care contin date despre angajatii a caror functie este cea de
sef de depozit sau care au un salariu de 3500000 de lei si lucreaza in subordinea superiorului superiorului cu
codul 1000.
76 ==> La selecteze coloanele CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisand
primele trei litere de la zi, luna in litere si anul cu patru cifre.
26 ==> Sa se selecteze toate inregistrarile al caror camp VENS (venituri suplimentare) nu contine
valoarea NULL.
4 ==> Sa se selecteze coloana FUNCT din tabela SALARIATI in variantele utilizarii si neutilizarii
clauzai DISTINCT.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 74
96 ==> Sa se afiseze numarul de produse distincte care au ca unitate de masura 'BUC'.
51 ==> Sa se selecteze campurile NUME si CODD ale
angajatilor cu codul superiorului 1000 si care au
aceeasi functie cu DORU DAN. Sa se afiseze numai
salariatii pentru care exista corespondenta de
CODD in tabelele DEPOZITE si SALARIATI. Datele sa
fie ordonate crescator dupa valorile CODD si NUME.
98 ==> Sa se afiseze cimpurile NUME, FUNCT, CODS, MARCA din tabela Salariati. Datele sa fie
ordonte crescator dupa codul superiorului.
35 ==> Sa se afiseze in modul DISTINCT codul depozitului
si functiile care contin valori nule in campul
veniturilor suplimentare. Selectarea se face pe
criteriul egalitatii pe cimpul comun CODD si in
conditiile in care acel depozit exista. Liniile sa
fie ordonate descrescator dupa codul depozitului
(din tabela SALARIATI).
72 ==> Sa se selecteze coloanele CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisind
ziua si luna in litere iar anul cu patru cifre.
46 ==> Sa se selecteze valorile cimpurilor MARCA, NUME, SALA, CODS ale angajatilor care au
salariul mai mare decat al oricarui salariat din subordinea angajatului cu codul 1000. Datele sa fie ordonate
descrescator dupa valorile campului MARCA.
89 ==> Sa se afiseze valoarea totala a salariilor si veniturilor suplimentare pentru salariatii cu functia
'VINZATO'.
48 ==> Sa se selecteze CODD, DEND, NRSAL pentru acele depozite care au numarul de salariati mai
mareca 5 si codul in afara intervalului 1000000 - 1300000.
70 ==> Sa se selecteze in modul DISTINCT codurile si denumirile produselor, precum si a datei pina la
care preturile actuale sunt admise. Ordonarea sa se faca crescator dupa valorile cimpului CODP.
79 ==> Sa se selecteze coloanele CODP, DATASF pentru toate produsele, afisind ziua in cifre urmate
de sufixul -th, primele trei litere ale lunii si ultimele doua cifre ale anului, despartite prin liniuta.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 75
47 ==> Sa se selecteze cimpurile CODD, DEND, NRSAL pentru acele depozite care au numarul de
salariati mai mare ca cinci si codul cuprins in intervalul 1000000 - 1300000.
1 ==> Sa se selecteze toate coloanele din tabela SALARIATI.
44 ==> Sa se identifice campurile NUME si FUNCT ale salariatilor cu functia identica cu a lui RADU
IOANA.
40 ==> Sa se selecteze campurile NUME si FUNCT ale salariatilor cu functia identica cu a lui RADU
IOANA.
80 ==> Sa se selecteze din tabela PRETURI valorile cimpului CODP si DATASF. Data de sfirsit
(DATASF) sa se prezinte insotita de timpul intern, exprimat in diverse forme de afisare.
7 ==> Sa se selecteze coloanele NUME si FUNCT pentru salariatii care au functia de vanzator.
52 ==> Sa se selecteze cimpurile MARCA, NUME, CODD, DEND, SALA+VENS pentru angajatii
care au salariul mai mare decat media salariilor realizate in depozitul din care fac ei parte.
46 ==> Sa se selecteze valorile cimpurilor MARCA, NUME, SALA, CODS ale angajatilor care au
salariul mai mare decat al oricarui salariat din subordinea angajatului cu codul 1000. Datele sa fie ordonate
descrescator dupa valorile campului MARCA.
95 ==> Sa se selecteze din tabela SALARIATI coloanele NUME, FUNCT, SALA+VENS pentru sefii
de depozite care au salariul mai mare sau egal cu jumatate din salariul maxim.
3 ==> Sa se selecteze coloana NUME din tabela SALARIATI.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 76
40 ==> Sa se selecteze campurile NUME si FUNCT ale salariatilor cu functia identica cu a lui RADU
IOANA.
57 ==> Sa se selecteze coloanele NUME, MARCA, VENS, SALA+VENS din tabela SALARIATI, in
conditiile in care codul superiorului este 1000.
67 ==> Sa se afiseze numele si marca acelor angajati al caror nume se pronunta asemanator cu DORU
DAN.
99 ==> Sa se afiseze cimpurile MARCA, NUME, FUNCT, CODS, CODD din tabela SALARIATI,
ordonate crescator dupa MARCA.
83 ==> Sa se selecteze codul produsului, data de sfarsit,
data curenta, valorile expresiilor
TRUNC(DATSF+90)-TRUNC(SYSDATE) si DATASF+90.
Selectia sa se realizeze pentru produsele cu codul
mai mare ca13333 si data de sfirsit plus 90 de
zile mai mare decit data curenta.
11 ==> Sa se afiseze coloana NUME pentru angajatii care au salariul mai mic ca 3500000 lei.
0 ==>
94 ==> Sa se afiseze numarul de valori nenule inregistrate in coloana VENS din tabela SALARIATi.
30 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME, CODD, VENS ordonate crescator dupa codul
depozitului si veniturile suplimentare.
89 ==> Sa se afiseze valoarea totala a salariilor si veniturilor suplimentare pentru salariatii cu functia
'VINZATO'.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 77
54 ==> Sa se selecteze codurile produselor si data pina la care preturile sunt admise pentru produsele
din tabela COMENZi care au pretul negociat mai mare decat pretul mediu stabilit.
16 ==> Sa se selecteze toate datele privind angajatii ce nu au functia de vinzator.
17 ==> Sa se selecteze valoruile coloanelor NUME, MARCA, FUNCT, SALA+VENS pentru angajatii
care au salariul cuprins intre 3500000 si 4000000 lei.
68 ==> Sa se selecteze din tabela SALARIATI coloanele NUME si MARCA, pentru angajatii a caror
functie este asemanatoare fonetic cu sirul de carcatere: "VINZAT".
76 ==> La selecteze coloanele CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisand
primele trei litere de la zi, luna in litere si anul cu patru cifre.
37 ==> Sa se selecteze, in conditiile redenumirii
tabelelor COMENZI cu CONTRACT si PRODUSE cu COS, a
coloanelor CODP, CANt, PRET din CONTRACT si
coloanelor DENP, STOC din COS. Sa fie selectate
doar campurile care au unitatea de masura "buc".
Liniile sa fie ordonate crescator dupa valorile
comenzilor.
19 ==> Sa se selecteze cimpurile MARCA, NUME, FUNCT pentru salariatii care lucreaza in depozitul
cu codurile 100000 sau 160000.
31 ==> Sa se selecteze codul produsului, cantitatea si diferenta dintre valoarea marfurilor comandate la
pretulo maxim si cel efectiv negociat. Ordonarea sa se faca ascendent dupa CODP.
47 ==> Sa se selecteze cimpurile CODD, DEND, NRSAL pentru acele depozite care au numarul de
salariati mai mare ca cinci si codul cuprins in intervalul 1000000 - 1300000.
27 ==> Sa se selecteze toate coloanele tabelei SALARIATI privind salariatii care sunt vinzatori si
pentru care marca superiorului este 1000. Afisarea sa se faca dupa valorile coloanei MARCA, descrescator.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 78
95 ==> Sa se selecteze din tabela SALARIATI coloanele NUME, FUNCT, SALA+VENS pentru sefii
de depozite care au salariul mai mare sau egal cu jumatate din salariul maxim.
67 ==> Sa se afiseze numele si marca acelor angajati al caror nume se pronunta asemanator cu DORU
DAN.
40 ==> Sa se selecteze campurile NUME si FUNCT ale salariatilor cu functia identica cu a lui RADU
IOANA.
30 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME, CODD, VENS ordonate crescator dupa codul
depozitului si veniturile suplimentare.
22 ==> Sa se selecteze coloanele NUME, MARCA, FUNCT, SALA+VENS pentru salariatii al caror
nume se termina cu litera N.
12 ==> Sa se selecteze toate inregistrarile care contin date despre angajatii a caror functie este cea de
sef de depozit sau care au un salariu de 3500000 de lei si lucreaza in subordinea superiorului superiorului cu
codul 1000.
97 ==> Sa se afiseze numarul de subordonati ai salariatului cu marca 2500.
35 ==> Sa se afiseze in modul DISTINCT codul depozitului
si functiile care contin valori nule in campul
veniturilor suplimentare. Selectarea se face pe
criteriul egalitatii pe cimpul comun CODD si in
conditiile in care acel depozit exista. Liniile sa
fie ordonate descrescator dupa codul depozitului
(din tabela SALARIATI).
82 ==> Sa se selecteze codul produsului, data maxima admisa de practicare a unui pret si data curenta
pentru acele produse care indeplinesc conditia ca DATASF+10 sa fie mai mare decit SYSDATE,
62 ==> Sa se selecteze cimpurile NUME si FUNCT din tabela SALARIATI si sa se atribuie un cod de
clasificare fiecarei functii. Codul este format dintr-o singura cifra si are valorile: 1 pentru vinzator, 2 pentru
director, 3 pentru restul functiilor.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 79
65 ==> Sa se selecteze si afiseze numele, functia si
salariul total pentru toti angajatii care au
numele terminat cu litera N. Situatia trebuie sa
aiba urmatoarea forma:
--------------------------------------------------
--------------------------
PERSOANA SALA +
VENS
--------------------------------------------------
--------------------------
64 ==> Sa se afiseze primele 5 carcatere din nume, marca si primul carcater din functie, pentru toti
angajatii.
73 ==> Sa se selecteze CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisand luna in
litere si pentru an ultimele doua cifre.
98 ==> Sa se afiseze cimpurile NUME, FUNCT, CODS, MARCA din tabela Salariati. Datele sa fie
ordonte crescator dupa codul superiorului.
24 ==> Sa se selecteze salariatii al caror nume are o lungime de noua caractere.
54 ==> Sa se selecteze codurile produselor si data pina la care preturile sunt admise pentru produsele
din tabela COMENZi care au pretul negociat mai mare decat pretul mediu stabilit.
56 ==> Sa se selecteze numele, codul depozitului, venitul total lunar si anual prognozat din tabela
SALARIATI, pentru vinzatori. Ordonarea sa fie facuta crescator dupa valorile cimpului NUME.
86 ==> Sa se selectezecodul, denumirea produselor si data
de sfirsit, pentru acele produse care indeplinesc
urmatoarele conditii: data de sfirsit este
cuprinsa in intervalul: 30/aug/05+1/oct/05 si
preturile sunt mai mari ca 30000 lei. Datele sa se
ordoneze crescator dupa codul prosusului.
15 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME, FUNCT pentru salariatii care au functia de sef
depozit sau pentru cei care lucreaza in subordinea superiorului cu marca 1000 si au functia de vinzator.
31 ==> Sa se selecteze codul produsului, cantitatea si diferenta dintre valoarea marfurilor comandate la
pretulo maxim si cel efectiv negociat. Ordonarea sa se faca ascendent dupa CODP.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 80
49 ==> Sa se seelcteze urmatoarele informatii: marca, functia si veniturile totale ale salariatilor care au
functia si salariul lui VLAD VASILE.
57 ==> Sa se selecteze coloanele NUME, MARCA, VENS, SALA+VENS din tabela SALARIATI, in
conditiile in care codul superiorului este 1000.
15 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME, FUNCT pentru salariatii care au functia de sef
depozit sau pentru cei care lucreaza in subordinea superiorului cu marca 1000 si au functia de vinzator.
93 ==> Sa se selecteze coloanele NUME, FUNCT, SALA+VENS din tabela SALARIATI pentru
angajatii care au salariul egal cu salariul maxim.
78 ==> Sa se selecteze cimpurile CODP, DATASF pentru produsele cu codul mai mare decit 13333,
afisindu-se primele trei litere de zi la zi, luna in litere si ultimele doua cifre de la an.
94 ==> Sa se afiseze numarul de valori nenule inregistrate in coloana VENS din tabela SALARIATi.
7 ==> Sa se selecteze coloanele NUME si FUNCT pentru salariatii care au functia de vanzator.
37 ==> Sa se selecteze, in conditiile redenumirii
tabelelor COMENZI cu CONTRACT si PRODUSE cu COS, a
coloanelor CODP, CANt, PRET din CONTRACT si
coloanelor DENP, STOC din COS. Sa fie selectate
doar campurile care au unitatea de masura "buc".
Liniile sa fie ordonate crescator dupa valorile
comenzilor.
34 ==> Sa se afiseze in modul DISTINCT (fara a se repeta
aceleasi linii), codul depozitului si functiile
care contin valori nule in campul veniturilor
suplimentare. Selectarea sa se faca pe criteriul
egalitatii pe campul comun CODD si in conditiile
in care acel depozit exista.
32 ==> Sa se afiseze dintabela COMENZI codul produsului,
diferenta dintre valoarea marfurilor comandate la
pretul maxim si cel efectiv negociat, diferenta
dintre valoarea marfurilor comandate la pretul
minim si cel efectiv negociat selectate dupa
criteriul egalitatii EQUI-JOIN (JOIN pe conditiile
de egalitate). Liniile sa fie ordonate crescator
dupa valoarea totala a comenzii.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 81
33 ==> Sa se afiseze cimpurile CODP, DENP, STOC si CANT,
utilizand criteriul egalitatii OUTER-JOIN, pe
campul comun CODP (se afiseaza datele despre
datele despre acele produse pentru care exista
comenzi dar nu sunt in nomenclatorul de produse).
Liniile sa fie ordonate crescator dupa campul
CODP.
58 ==> Sa se selecteze denumirea depozitelor, codul acestora si numarul de salariati ce isi desfasoara
activitatea in cadrul lor, ordonate crescator dupa denumire.
94 ==> Sa se afiseze numarul de valori nenule inregistrate in coloana VENS din tabela SALARIATi.
34 ==> Sa se afiseze in modul DISTINCT (fara a se repeta
aceleasi linii), codul depozitului si functiile
care contin valori nule in campul veniturilor
suplimentare. Selectarea sa se faca pe criteriul
egalitatii pe campul comun CODD si in conditiile
in care acel depozit exista.
93 ==> Sa se selecteze coloanele NUME, FUNCT, SALA+VENS din tabela SALARIATI pentru
angajatii care au salariul egal cu salariul maxim.
22 ==> Sa se selecteze coloanele NUME, MARCA, FUNCT, SALA+VENS pentru salariatii al caror
nume se termina cu litera N.
80 ==> Sa se selecteze din tabela PRETURI valorile cimpului CODP si DATASF. Data de sfirsit
(DATASF) sa se prezinte insotita de timpul intern, exprimat in diverse forme de afisare.
42 ==> Sa se selecteze valorile cimpurilor MARCA, NUME, SALA, CODS ale angajatilor care au
salariul mai mare decat al orcarui salariat din subordinea angajatului cu codul 1000. Datele sa fie ordonate
descrescator dupa valorile campului MARCA.
27 ==> Sa se selecteze toate coloanele tabelei SALARIATI privind salariatii care sunt vinzatori si
pentru care marca superiorului este 1000. Afisarea sa se faca dupa valorile coloanei MARCA, descrescator.
37 ==> Sa se selecteze, in conditiile redenumirii
tabelelor COMENZI cu CONTRACT si PRODUSE cu COS, a
coloanelor CODP, CANt, PRET din CONTRACT si
coloanelor DENP, STOC din COS. Sa fie selectate
doar campurile care au unitatea de masura "buc".
Liniile sa fie ordonate crescator dupa valorile
comenzilor.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 82
51 ==> Sa se selecteze campurile NUME si CODD ale
angajatilor cu codul superiorului 1000 si care au
aceeasi functie cu DORU DAN. Sa se afiseze numai
salariatii pentru care exista corespondenta de
CODD in tabelele DEPOZITE si SALARIATI. Datele sa
fie ordonate crescator dupa valorile CODD si NUME.
14 ==> Sa se afiseze valorile coloanelor MARCA, NUME, FUNCT privind angajatii care lucreaza in
subordinea superiorului cu marca 1000 si au functia de sef de depozit sau de vanzator.
44 ==> Sa se identifice campurile NUME si FUNCT ale salariatilor cu functia identica cu a lui RADU
IOANA.
42 ==> Sa se selecteze valorile cimpurilor MARCA, NUME, SALA, CODS ale angajatilor care au
salariul mai mare decat al orcarui salariat din subordinea angajatului cu codul 1000. Datele sa fie ordonate
descrescator dupa valorile campului MARCA.
57 ==> Sa se selecteze coloanele NUME, MARCA, VENS, SALA+VENS din tabela SALARIATI, in
conditiile in care codul superiorului este 1000.
3 ==> Sa se selecteze coloana NUME din tabela SALARIATI.
90 ==> Sa se afiseze media anuala a veniturilor totale (SALA+VENS) pentru salariatii cu functia
'VINZATO'.
81 ==> Sa se afiseze cimpurile CODP, DATASF si data de sfirsit a valabiliotatii unui pret (considerata
la o distanta de 90 de zile fata de DATASF).
11 ==> Sa se afiseze coloana NUME pentru angajatii care au salariul mai mic ca 3500000 lei.
35 ==> Sa se afiseze in modul DISTINCT codul depozitului
si functiile care contin valori nule in campul
veniturilor suplimentare. Selectarea se face pe
criteriul egalitatii pe cimpul comun CODD si in
conditiile in care acel depozit exista. Liniile sa
fie ordonate descrescator dupa codul depozitului
(din tabela SALARIATI).
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 83
59 ==> Sa se afiseze codul, denumirea si cantitatea ridicata la patrat a produselor cu unitatea de masura
'"BUC".
37 ==> Sa se selecteze, in conditiile redenumirii
tabelelor COMENZI cu CONTRACT si PRODUSE cu COS, a
coloanelor CODP, CANt, PRET din CONTRACT si
coloanelor DENP, STOC din COS. Sa fie selectate
doar campurile care au unitatea de masura "buc".
Liniile sa fie ordonate crescator dupa valorile
comenzilor.
56 ==> Sa se selecteze numele, codul depozitului, venitul total lunar si anual prognozat din tabela
SALARIATI, pentru vinzatori. Ordonarea sa fie facuta crescator dupa valorile cimpului NUME.
0 ==>
99 ==> Sa se afiseze cimpurile MARCA, NUME, FUNCT, CODS, CODD din tabela SALARIATI,
ordonate crescator dupa MARCA.
40 ==> Sa se selecteze campurile NUME si FUNCT ale salariatilor cu functia identica cu a lui RADU
IOANA.
14 ==> Sa se afiseze valorile coloanelor MARCA, NUME, FUNCT privind angajatii care lucreaza in
subordinea superiorului cu marca 1000 si au functia de sef de depozit sau de vanzator.
50 ==> Sa se selecteze MARCA, NUME, SALA+VENS pentru acei angajati care au functia lui VLAD
VASILE sau salariul mai mare sau egal cu cel pe care il are RADU IOANA. Ordonarea este crescatoare
dupa valorile campului NUME.
71 ==> Sa se selecteze cimpurile CODP si DATASF
scriindu-se codul pe un rind si dta pe urmatorul.
Data va fi scrisa sub forma LL/ZZ/AA. Se vor
folosi operatorul TRUNC care asigura trecerea la
rindul urmator, functia TO_CHAR(expr[,fmt]) care
efectueaza conversia cimpului data expr intr-un
sir de carcatere in formatul specificat in [,fmt].
De asemenea, prin comanda COLUMN sa se defineasca
un alt format de afisare a coloanei DATASF.
79 ==> Sa se selecteze coloanele CODP, DATASF pentru toate produsele, afisind ziua in cifre urmate
de sufixul -th, primele trei litere ale lunii si ultimele doua cifre ale anului, despartite prin liniuta.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 84
65 ==> Sa se selecteze si afiseze numele, functia si
salariul total pentru toti angajatii care au
numele terminat cu litera N. Situatia trebuie sa
aiba urmatoarea forma:
--------------------------------------------------
--------------------------
PERSOANA SALA +
VENS
--------------------------------------------------
--------------------------
85 ==> Sa se afiseze codul produsului, data de sfirsit si
a unui nou termen de valabilitate a unui pret dat,
calculat prin adaugarea a trei luni. Sa se
selecteze doar produsele al caror cod este mai mic
decit 13333 si data de sfirsit este mai mare decit
data curenta plus trei luni.
45 ==> Sa se selecteze, in modul DISTINCT, valorile
cimpurilor MARCA, SALA, NUME, CODS ale angajatilor
care au salariul mai mare decat unul dintre
subordonatii superiorului cu codul 1000.
Rezultatele sunt cerute ordonate descrescator,
dupa valorile campului SALA.
76 ==> La selecteze coloanele CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisand
primele trei litere de la zi, luna in litere si anul cu patru cifre.
94 ==> Sa se afiseze numarul de valori nenule inregistrate in coloana VENS din tabela SALARIATi.
55 ==> Sa se afiseze numele, marca, raportul VENS/SALA si veniturile totale pentru sefii de depozite.
Ordonarea datelor sa fie facuta crescator dupa valorile raportului mentionat.
61 ==> Sa se afiseze o situatie finala prin care sa fie
redate cimpurile NUME si MARCA angajatului reunite
intr-un camp comun, denumit "INFORMATIE" si cimpul
venituri totale anuale denumit VENIT_ANUAL.
Selectia este ceruta pentru angajatii cu codul
superiorului egal cu 1000.
5 ==> Sa se selcteze toate inregistrariele privind salariatii al caror salariu este mai mare de 3500000
lei.
14 ==> Sa se afiseze valorile coloanelor MARCA, NUME, FUNCT privind angajatii care lucreaza in
subordinea superiorului cu marca 1000 si au functia de sef de depozit sau de vanzator.
79 ==> Sa se selecteze coloanele CODP, DATASF pentru toate produsele, afisind ziua in cifre urmate
de sufixul -th, primele trei litere ale lunii si ultimele doua cifre ale anului, despartite prin liniuta.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 85
61 ==> Sa se afiseze o situatie finala prin care sa fie
redate cimpurile NUME si MARCA angajatului reunite
intr-un camp comun, denumit "INFORMATIE" si cimpul
venituri totale anuale denumit VENIT_ANUAL.
Selectia este ceruta pentru angajatii cu codul
superiorului egal cu 1000.
63 ==> Sa se afiseze salariul si veniturile suplimentare ale tuturor angajatilor, cu specificarea numelui
numai pentru vinzatori. Pentru restul angakatilor sa se afiseze mesajul: *** Nu intereseaza****. Ordonarea
sa se faca dupa functie, in mod descrescator.
13 ==> Sa se selecteze marca si numele salariatilor care lucreaza in subordinea superiorului cu marca
1000 si au functia sef de depozit sau salariul in valoare de 3500000 de lei.
87 ==> Sa se selecteze din tabela PRETURI valorile din coloana DATSF si sa se contorizeze numarul
aparitiilor acestora.
24 ==> Sa se selecteze salariatii al caror nume are o lungime de noua caractere.
15 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME, FUNCT pentru salariatii care au functia de sef
depozit sau pentru cei care lucreaza in subordinea superiorului cu marca 1000 si au functia de vinzator.
4 ==> Sa se selecteze coloana FUNCT din tabela SALARIATI in variantele utilizarii si neutilizarii
clauzai DISTINCT.
64 ==> Sa se afiseze primele 5 carcatere din nume, marca si primul carcater din functie, pentru toti
angajatii.
53 ==> Sa se selecteze campurile CODD, CODP, CODC, CANT*PRET din tabela COMENZI, pentru
toate inregistrarile al caror cod de depozit este 1000.
38 ==> Din tabela COMENZI (definita prin etichetele T1 si T2) sa se selecteze CODP, CODC, in
conditiile in care valoarea comenzii este mai mare ca 500000 lei. (JOIN -ul unei tabele pe ea insasi).
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 86
5 ==> Sa se selcteze toate inregistrariele privind salariatii al caror salariu este mai mare de 3500000
lei.
4 ==> Sa se selecteze coloana FUNCT din tabela SALARIATI in variantele utilizarii si neutilizarii
clauzai DISTINCT.
17 ==> Sa se selecteze valoruile coloanelor NUME, MARCA, FUNCT, SALA+VENS pentru angajatii
care au salariul cuprins intre 3500000 si 4000000 lei.
86 ==> Sa se selectezecodul, denumirea produselor si data
de sfirsit, pentru acele produse care indeplinesc
urmatoarele conditii: data de sfirsit este
cuprinsa in intervalul: 30/aug/05+1/oct/05 si
preturile sunt mai mari ca 30000 lei. Datele sa se
ordoneze crescator dupa codul prosusului.
33 ==> Sa se afiseze cimpurile CODP, DENP, STOC si CANT,
utilizand criteriul egalitatii OUTER-JOIN, pe
campul comun CODP (se afiseaza datele despre
datele despre acele produse pentru care exista
comenzi dar nu sunt in nomenclatorul de produse).
Liniile sa fie ordonate crescator dupa campul
CODP.
32 ==> Sa se afiseze dintabela COMENZI codul produsului,
diferenta dintre valoarea marfurilor comandate la
pretul maxim si cel efectiv negociat, diferenta
dintre valoarea marfurilor comandate la pretul
minim si cel efectiv negociat selectate dupa
criteriul egalitatii EQUI-JOIN (JOIN pe conditiile
de egalitate). Liniile sa fie ordonate crescator
dupa valoarea totala a comenzii.
55 ==> Sa se afiseze numele, marca, raportul VENS/SALA si veniturile totale pentru sefii de depozite.
Ordonarea datelor sa fie facuta crescator dupa valorile raportului mentionat.
21 ==> Sa se selecteze coloanele NUME, MARCA, FUNCT si veniturile totale pentru salariatii al caror
nume incepe cu litera C.
6 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME si veniturile totale (SALA + VENS) pentru angajatii
care au un salariu mai mare ca 3500000 lei.
53 ==> Sa se selecteze campurile CODD, CODP, CODC, CANT*PRET din tabela COMENZI, pentru
toate inregistrarile al caror cod de depozit este 1000.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 87
65 ==> Sa se selecteze si afiseze numele, functia si
salariul total pentru toti angajatii care au
numele terminat cu litera N. Situatia trebuie sa
aiba urmatoarea forma:
--------------------------------------------------
--------------------------
PERSOANA SALA +
VENS
--------------------------------------------------
--------------------------
42 ==> Sa se selecteze valorile cimpurilor MARCA, NUME, SALA, CODS ale angajatilor care au
salariul mai mare decat al orcarui salariat din subordinea angajatului cu codul 1000. Datele sa fie ordonate
descrescator dupa valorile campului MARCA.
58 ==> Sa se selecteze denumirea depozitelor, codul acestora si numarul de salariati ce isi desfasoara
activitatea in cadrul lor, ordonate crescator dupa denumire.
3 ==> Sa se selecteze coloana NUME din tabela SALARIATI.
72 ==> Sa se selecteze coloanele CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisind
ziua si luna in litere iar anul cu patru cifre.
55 ==> Sa se afiseze numele, marca, raportul VENS/SALA si veniturile totale pentru sefii de depozite.
Ordonarea datelor sa fie facuta crescator dupa valorile raportului mentionat.
13 ==> Sa se selecteze marca si numele salariatilor care lucreaza in subordinea superiorului cu marca
1000 si au functia sef de depozit sau salariul in valoare de 3500000 de lei.
46 ==> Sa se selecteze valorile cimpurilor MARCA, NUME, SALA, CODS ale angajatilor care au
salariul mai mare decat al oricarui salariat din subordinea angajatului cu codul 1000. Datele sa fie ordonate
descrescator dupa valorile campului MARCA.
5 ==> Sa se selcteze toate inregistrariele privind salariatii al caror salariu este mai mare de 3500000
lei.
54 ==> Sa se selecteze codurile produselor si data pina la care preturile sunt admise pentru produsele
din tabela COMENZi care au pretul negociat mai mare decat pretul mediu stabilit.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 88
59 ==> Sa se afiseze codul, denumirea si cantitatea ridicata la patrat a produselor cu unitatea de masura
'"BUC".
50 ==> Sa se selecteze MARCA, NUME, SALA+VENS pentru acei angajati care au functia lui VLAD
VASILE sau salariul mai mare sau egal cu cel pe care il are RADU IOANA. Ordonarea este crescatoare
dupa valorile campului NUME.
39 ==> Sa se selecteze cimpurile CODP, DENP, PRET, PRETMAX, PRETMIN pentru produsele al
caror pret negociat este cuprins intre pretul maxim si pretul minim. Ordonarea sa se faca crescator dupa
campul CODP.
95 ==> Sa se selecteze din tabela SALARIATI coloanele NUME, FUNCT, SALA+VENS pentru sefii
de depozite care au salariul mai mare sau egal cu jumatate din salariul maxim.
71 ==> Sa se selecteze cimpurile CODP si DATASF
scriindu-se codul pe un rind si dta pe urmatorul.
Data va fi scrisa sub forma LL/ZZ/AA. Se vor
folosi operatorul TRUNC care asigura trecerea la
rindul urmator, functia TO_CHAR(expr[,fmt]) care
efectueaza conversia cimpului data expr intr-un
sir de carcatere in formatul specificat in [,fmt].
De asemenea, prin comanda COLUMN sa se defineasca
un alt format de afisare a coloanei DATASF.
88 ==> Sa se selecteze si afiseze valoarea medie zilnica a comenzilor ce trebuie onorate in perioada 01-
03 Iulie 2005.
2 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME, SALA, VENS din tabela SALARIARI.
62 ==> Sa se selecteze cimpurile NUME si FUNCT din tabela SALARIATI si sa se atribuie un cod de
clasificare fiecarei functii. Codul este format dintr-o singura cifra si are valorile: 1 pentru vinzator, 2 pentru
director, 3 pentru restul functiilor.
75 ==> Sa se selecteze coloanele CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisand
primele trei litere de la zi, luna in litere si pentru an ultimele doua cifre.
53 ==> Sa se selecteze campurile CODD, CODP, CODC, CANT*PRET din tabela COMENZI, pentru
toate inregistrarile al caror cod de depozit este 1000.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 89
55 ==> Sa se afiseze numele, marca, raportul VENS/SALA si veniturile totale pentru sefii de depozite.
Ordonarea datelor sa fie facuta crescator dupa valorile raportului mentionat.
61 ==> Sa se afiseze o situatie finala prin care sa fie
redate cimpurile NUME si MARCA angajatului reunite
intr-un camp comun, denumit "INFORMATIE" si cimpul
venituri totale anuale denumit VENIT_ANUAL.
Selectia este ceruta pentru angajatii cu codul
superiorului egal cu 1000.
76 ==> La selecteze coloanele CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisand
primele trei litere de la zi, luna in litere si anul cu patru cifre.
3 ==> Sa se selecteze coloana NUME din tabela SALARIATI.
67 ==> Sa se afiseze numele si marca acelor angajati al caror nume se pronunta asemanator cu DORU
DAN.
96 ==> Sa se afiseze numarul de produse distincte care au ca unitate de masura 'BUC'.
4 ==> Sa se selecteze coloana FUNCT din tabela SALARIATI in variantele utilizarii si neutilizarii
clauzai DISTINCT.
77 ==> Sa se selecteze cimpurile CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisand
ziua in litere, luna in cifre si anul cu patru cifre.
64 ==> Sa se afiseze primele 5 carcatere din nume, marca si primul carcater din functie, pentru toti
angajatii.
38 ==> Din tabela COMENZI (definita prin etichetele T1 si T2) sa se selecteze CODP, CODC, in
conditiile in care valoarea comenzii este mai mare ca 500000 lei. (JOIN -ul unei tabele pe ea insasi).
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 90
7 ==> Sa se selecteze coloanele NUME si FUNCT pentru salariatii care au functia de vanzator.
32 ==> Sa se afiseze dintabela COMENZI codul produsului,
diferenta dintre valoarea marfurilor comandate la
pretul maxim si cel efectiv negociat, diferenta
dintre valoarea marfurilor comandate la pretul
minim si cel efectiv negociat selectate dupa
criteriul egalitatii EQUI-JOIN (JOIN pe conditiile
de egalitate). Liniile sa fie ordonate crescator
dupa valoarea totala a comenzii.
18 ==> Sa se selecteze cimpurile NUME, MARCA, FUNCT, SALA+VENS pentru salariatii care au
salariul mai mic decat 400000 si mai mare decat 5000000.
84 ==> Sa se selecteze si afiseze coloanele CODP, DATASF, RDATE si RSDATE(utilizand functiile
NEXT_DAY si LAST_DAY).
20 ==> Sa se selecteze cimpurile MARCA, NUME, SALA, VENS pentru salariatii care au alta functie
decat cea de vanzator.
36 ==> Sa se selecteze NUME, FUNCT, DEND din tabela DEPOZITE (pentru care este utilizat
numele D) si SALARIATI (cu numele S). Liniile sa fie ordonate crescator dupa cimpul NUME.
70 ==> Sa se selecteze in modul DISTINCT codurile si denumirile produselor, precum si a datei pina la
care preturile actuale sunt admise. Ordonarea sa se faca crescator dupa valorile cimpului CODP.
64 ==> Sa se afiseze primele 5 carcatere din nume, marca si primul carcater din functie, pentru toti
angajatii.
66 ==> Sa se selecteze cimpurile CODC, DENC, STR si NR din tabela CLIENTI, pentru clientii cu
cifra 1 pe prima pozitie a contului lor.
19 ==> Sa se selecteze cimpurile MARCA, NUME, FUNCT pentru salariatii care lucreaza in depozitul
cu codurile 100000 sau 160000.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 91
57 ==> Sa se selecteze coloanele NUME, MARCA, VENS, SALA+VENS din tabela SALARIATI, in
conditiile in care codul superiorului este 1000.
58 ==> Sa se selecteze denumirea depozitelor, codul acestora si numarul de salariati ce isi desfasoara
activitatea in cadrul lor, ordonate crescator dupa denumire.
67 ==> Sa se afiseze numele si marca acelor angajati al caror nume se pronunta asemanator cu DORU
DAN.
36 ==> Sa se selecteze NUME, FUNCT, DEND din tabela DEPOZITE (pentru care este utilizat
numele D) si SALARIATI (cu numele S). Liniile sa fie ordonate crescator dupa cimpul NUME.
86 ==> Sa se selectezecodul, denumirea produselor si data
de sfirsit, pentru acele produse care indeplinesc
urmatoarele conditii: data de sfirsit este
cuprinsa in intervalul: 30/aug/05+1/oct/05 si
preturile sunt mai mari ca 30000 lei. Datele sa se
ordoneze crescator dupa codul prosusului.
52 ==> Sa se selecteze cimpurile MARCA, NUME, CODD, DEND, SALA+VENS pentru angajatii
care au salariul mai mare decat media salariilor realizate in depozitul din care fac ei parte.
62 ==> Sa se selecteze cimpurile NUME si FUNCT din tabela SALARIATI si sa se atribuie un cod de
clasificare fiecarei functii. Codul este format dintr-o singura cifra si are valorile: 1 pentru vinzator, 2 pentru
director, 3 pentru restul functiilor.
22 ==> Sa se selecteze coloanele NUME, MARCA, FUNCT, SALA+VENS pentru salariatii al caror
nume se termina cu litera N.
29 ==> Sa se selecteze crescator, dupa salariu, coloanele MARCA, NUME, SALA, SALA+VENS
pentru acei salariati cu functia vinzator si pentru care marca superiorului este 1000.
71 ==> Sa se selecteze cimpurile CODP si DATASF
scriindu-se codul pe un rind si dta pe urmatorul.
Data va fi scrisa sub forma LL/ZZ/AA. Se vor
folosi operatorul TRUNC care asigura trecerea la
rindul urmator, functia TO_CHAR(expr[,fmt]) care
efectueaza conversia cimpului data expr intr-un
sir de carcatere in formatul specificat in [,fmt].
De asemenea, prin comanda COLUMN sa se defineasca
un alt format de afisare a coloanei DATASF.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 92
49 ==> Sa se seelcteze urmatoarele informatii: marca, functia si veniturile totale ale salariatilor care au
functia si salariul lui VLAD VASILE.
6 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME si veniturile totale (SALA + VENS) pentru angajatii
care au un salariu mai mare ca 3500000 lei.
54 ==> Sa se selecteze codurile produselor si data pina la care preturile sunt admise pentru produsele
din tabela COMENZi care au pretul negociat mai mare decat pretul mediu stabilit.
13 ==> Sa se selecteze marca si numele salariatilor care lucreaza in subordinea superiorului cu marca
1000 si au functia sef de depozit sau salariul in valoare de 3500000 de lei.
44 ==> Sa se identifice campurile NUME si FUNCT ale salariatilor cu functia identica cu a lui RADU
IOANA.
76 ==> La selecteze coloanele CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisand
primele trei litere de la zi, luna in litere si anul cu patru cifre.
83 ==> Sa se selecteze codul produsului, data de sfarsit,
data curenta, valorile expresiilor
TRUNC(DATSF+90)-TRUNC(SYSDATE) si DATASF+90.
Selectia sa se realizeze pentru produsele cu codul
mai mare ca13333 si data de sfirsit plus 90 de
zile mai mare decit data curenta.
81 ==> Sa se afiseze cimpurile CODP, DATASF si data de sfirsit a valabiliotatii unui pret (considerata
la o distanta de 90 de zile fata de DATASF).
37 ==> Sa se selecteze, in conditiile redenumirii
tabelelor COMENZI cu CONTRACT si PRODUSE cu COS, a
coloanelor CODP, CANt, PRET din CONTRACT si
coloanelor DENP, STOC din COS. Sa fie selectate
doar campurile care au unitatea de masura "buc".
Liniile sa fie ordonate crescator dupa valorile
comenzilor.
42 ==> Sa se selecteze valorile cimpurilor MARCA, NUME, SALA, CODS ale angajatilor care au
salariul mai mare decat al orcarui salariat din subordinea angajatului cu codul 1000. Datele sa fie ordonate
descrescator dupa valorile campului MARCA.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 93
4 ==> Sa se selecteze coloana FUNCT din tabela SALARIATI in variantele utilizarii si neutilizarii
clauzai DISTINCT.
77 ==> Sa se selecteze cimpurile CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisand
ziua in litere, luna in cifre si anul cu patru cifre.
23 ==> Sa se selecteze salariatii al caror nume are pe pozitia a treia litera M.
46 ==> Sa se selecteze valorile cimpurilor MARCA, NUME, SALA, CODS ale angajatilor care au
salariul mai mare decat al oricarui salariat din subordinea angajatului cu codul 1000. Datele sa fie ordonate
descrescator dupa valorile campului MARCA.
0 ==>
24 ==> Sa se selecteze salariatii al caror nume are o lungime de noua caractere.
30 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME, CODD, VENS ordonate crescator dupa codul
depozitului si veniturile suplimentare.
8 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME, CODD din tabela SALARIATI, daca venitul
suplimentar este mai mare decat salariul.
53 ==> Sa se selecteze campurile CODD, CODP, CODC, CANT*PRET din tabela COMENZI, pentru
toate inregistrarile al caror cod de depozit este 1000.
99 ==> Sa se afiseze cimpurile MARCA, NUME, FUNCT, CODS, CODD din tabela SALARIATI,
ordonate crescator dupa MARCA.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 94
80 ==> Sa se selecteze din tabela PRETURI valorile cimpului CODP si DATASF. Data de sfirsit
(DATASF) sa se prezinte insotita de timpul intern, exprimat in diverse forme de afisare.
2 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME, SALA, VENS din tabela SALARIARI.
44 ==> Sa se identifice campurile NUME si FUNCT ale salariatilor cu functia identica cu a lui RADU
IOANA.
18 ==> Sa se selecteze cimpurile NUME, MARCA, FUNCT, SALA+VENS pentru salariatii care au
salariul mai mic decat 400000 si mai mare decat 5000000.
49 ==> Sa se seelcteze urmatoarele informatii: marca, functia si veniturile totale ale salariatilor care au
functia si salariul lui VLAD VASILE.
23 ==> Sa se selecteze salariatii al caror nume are pe pozitia a treia litera M.
59 ==> Sa se afiseze codul, denumirea si cantitatea ridicata la patrat a produselor cu unitatea de masura
'"BUC".
98 ==> Sa se afiseze cimpurile NUME, FUNCT, CODS, MARCA din tabela Salariati. Datele sa fie
ordonte crescator dupa codul superiorului.
67 ==> Sa se afiseze numele si marca acelor angajati al caror nume se pronunta asemanator cu DORU
DAN.
69 ==> Sa se selecteze constanta NUMELE SI CODUL CLIENTILOR: si valorile cimpurilor DENC,
CODC pentru clientii din strada Calea Mosilor si cu un cod mai mare ca 1000000.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 95
84 ==> Sa se selecteze si afiseze coloanele CODP, DATASF, RDATE si RSDATE(utilizand functiile
NEXT_DAY si LAST_DAY).
45 ==> Sa se selecteze, in modul DISTINCT, valorile
cimpurilor MARCA, SALA, NUME, CODS ale angajatilor
care au salariul mai mare decat unul dintre
subordonatii superiorului cu codul 1000.
Rezultatele sunt cerute ordonate descrescator,
dupa valorile campului SALA.
33 ==> Sa se afiseze cimpurile CODP, DENP, STOC si CANT,
utilizand criteriul egalitatii OUTER-JOIN, pe
campul comun CODP (se afiseaza datele despre
datele despre acele produse pentru care exista
comenzi dar nu sunt in nomenclatorul de produse).
Liniile sa fie ordonate crescator dupa campul
CODP.
36 ==> Sa se selecteze NUME, FUNCT, DEND din tabela DEPOZITE (pentru care este utilizat
numele D) si SALARIATI (cu numele S). Liniile sa fie ordonate crescator dupa cimpul NUME.
24 ==> Sa se selecteze salariatii al caror nume are o lungime de noua caractere.
4 ==> Sa se selecteze coloana FUNCT din tabela SALARIATI in variantele utilizarii si neutilizarii
clauzai DISTINCT.
51 ==> Sa se selecteze campurile NUME si CODD ale
angajatilor cu codul superiorului 1000 si care au
aceeasi functie cu DORU DAN. Sa se afiseze numai
salariatii pentru care exista corespondenta de
CODD in tabelele DEPOZITE si SALARIATI. Datele sa
fie ordonate crescator dupa valorile CODD si NUME.
14 ==> Sa se afiseze valorile coloanelor MARCA, NUME, FUNCT privind angajatii care lucreaza in
subordinea superiorului cu marca 1000 si au functia de sef de depozit sau de vanzator.
9 ==> Sa se selecteze si afiseze cimpurile MARCA, NUME, SALARIU pentru salariatii ale caror
venituri suplimentare sunt mai mari ca 3500000 lei si lucreaza in subordinea superiorului cu codull 1000.
53 ==> Sa se selecteze campurile CODD, CODP, CODC, CANT*PRET din tabela COMENZI, pentru
toate inregistrarile al caror cod de depozit este 1000.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 96
18 ==> Sa se selecteze cimpurile NUME, MARCA, FUNCT, SALA+VENS pentru salariatii care au
salariul mai mic decat 400000 si mai mare decat 5000000.
66 ==> Sa se selecteze cimpurile CODC, DENC, STR si NR din tabela CLIENTI, pentru clientii cu
cifra 1 pe prima pozitie a contului lor.
74 ==> Sa se selecteze coloanele CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisind
ziua in cifre, luna in litere si anul cu patru cifre.
69 ==> Sa se selecteze constanta NUMELE SI CODUL CLIENTILOR: si valorile cimpurilor DENC,
CODC pentru clientii din strada Calea Mosilor si cu un cod mai mare ca 1000000.
77 ==> Sa se selecteze cimpurile CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisand
ziua in litere, luna in cifre si anul cu patru cifre.
58 ==> Sa se selecteze denumirea depozitelor, codul acestora si numarul de salariati ce isi desfasoara
activitatea in cadrul lor, ordonate crescator dupa denumire.
82 ==> Sa se selecteze codul produsului, data maxima admisa de practicare a unui pret si data curenta
pentru acele produse care indeplinesc conditia ca DATASF+10 sa fie mai mare decit SYSDATE,
6 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME si veniturile totale (SALA + VENS) pentru angajatii
care au un salariu mai mare ca 3500000 lei.
75 ==> Sa se selecteze coloanele CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisand
primele trei litere de la zi, luna in litere si pentru an ultimele doua cifre.
12 ==> Sa se selecteze toate inregistrarile care contin date despre angajatii a caror functie este cea de
sef de depozit sau care au un salariu de 3500000 de lei si lucreaza in subordinea superiorului superiorului cu
codul 1000.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 97
38 ==> Din tabela COMENZI (definita prin etichetele T1 si T2) sa se selecteze CODP, CODC, in
conditiile in care valoarea comenzii este mai mare ca 500000 lei. (JOIN -ul unei tabele pe ea insasi).
83 ==> Sa se selecteze codul produsului, data de sfarsit,
data curenta, valorile expresiilor
TRUNC(DATSF+90)-TRUNC(SYSDATE) si DATASF+90.
Selectia sa se realizeze pentru produsele cu codul
mai mare ca13333 si data de sfirsit plus 90 de
zile mai mare decit data curenta.
47 ==> Sa se selecteze cimpurile CODD, DEND, NRSAL pentru acele depozite care au numarul de
salariati mai mare ca cinci si codul cuprins in intervalul 1000000 - 1300000.
82 ==> Sa se selecteze codul produsului, data maxima admisa de practicare a unui pret si data curenta
pentru acele produse care indeplinesc conditia ca DATASF+10 sa fie mai mare decit SYSDATE,
29 ==> Sa se selecteze crescator, dupa salariu, coloanele MARCA, NUME, SALA, SALA+VENS
pentru acei salariati cu functia vinzator si pentru care marca superiorului este 1000.
31 ==> Sa se selecteze codul produsului, cantitatea si diferenta dintre valoarea marfurilor comandate la
pretulo maxim si cel efectiv negociat. Ordonarea sa se faca ascendent dupa CODP.
36 ==> Sa se selecteze NUME, FUNCT, DEND din tabela DEPOZITE (pentru care este utilizat
numele D) si SALARIATI (cu numele S). Liniile sa fie ordonate crescator dupa cimpul NUME.
49 ==> Sa se seelcteze urmatoarele informatii: marca, functia si veniturile totale ale salariatilor care au
functia si salariul lui VLAD VASILE.
26 ==> Sa se selecteze toate inregistrarile al caror camp VENS (venituri suplimentare) nu contine
valoarea NULL.
48 ==> Sa se selecteze CODD, DEND, NRSAL pentru acele depozite care au numarul de salariati mai
mareca 5 si codul in afara intervalului 1000000 - 1300000.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 98
32 ==> Sa se afiseze dintabela COMENZI codul produsului,
diferenta dintre valoarea marfurilor comandate la
pretul maxim si cel efectiv negociat, diferenta
dintre valoarea marfurilor comandate la pretul
minim si cel efectiv negociat selectate dupa
criteriul egalitatii EQUI-JOIN (JOIN pe conditiile
de egalitate). Liniile sa fie ordonate crescator
dupa valoarea totala a comenzii.
69 ==> Sa se selecteze constanta NUMELE SI CODUL CLIENTILOR: si valorile cimpurilor DENC,
CODC pentru clientii din strada Calea Mosilor si cu un cod mai mare ca 1000000.
27 ==> Sa se selecteze toate coloanele tabelei SALARIATI privind salariatii care sunt vinzatori si
pentru care marca superiorului este 1000. Afisarea sa se faca dupa valorile coloanei MARCA, descrescator.
55 ==> Sa se afiseze numele, marca, raportul VENS/SALA si veniturile totale pentru sefii de depozite.
Ordonarea datelor sa fie facuta crescator dupa valorile raportului mentionat.
73 ==> Sa se selecteze CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisand luna in
litere si pentru an ultimele doua cifre.
5 ==> Sa se selcteze toate inregistrariele privind salariatii al caror salariu este mai mare de 3500000
lei.
52 ==> Sa se selecteze cimpurile MARCA, NUME, CODD, DEND, SALA+VENS pentru angajatii
care au salariul mai mare decat media salariilor realizate in depozitul din care fac ei parte.
93 ==> Sa se selecteze coloanele NUME, FUNCT, SALA+VENS din tabela SALARIATI pentru
angajatii care au salariul egal cu salariul maxim.
88 ==> Sa se selecteze si afiseze valoarea medie zilnica a comenzilor ce trebuie onorate in perioada 01-
03 Iulie 2005.
48 ==> Sa se selecteze CODD, DEND, NRSAL pentru acele depozite care au numarul de salariati mai
mareca 5 si codul in afara intervalului 1000000 - 1300000.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 99
90 ==> Sa se afiseze media anuala a veniturilor totale (SALA+VENS) pentru salariatii cu functia
'VINZATO'.
37 ==> Sa se selecteze, in conditiile redenumirii
tabelelor COMENZI cu CONTRACT si PRODUSE cu COS, a
coloanelor CODP, CANt, PRET din CONTRACT si
coloanelor DENP, STOC din COS. Sa fie selectate
doar campurile care au unitatea de masura "buc".
Liniile sa fie ordonate crescator dupa valorile
comenzilor.
84 ==> Sa se selecteze si afiseze coloanele CODP, DATASF, RDATE si RSDATE(utilizand functiile
NEXT_DAY si LAST_DAY).
4 ==> Sa se selecteze coloana FUNCT din tabela SALARIATI in variantele utilizarii si neutilizarii
clauzai DISTINCT.
57 ==> Sa se selecteze coloanele NUME, MARCA, VENS, SALA+VENS din tabela SALARIATI, in
conditiile in care codul superiorului este 1000.
30 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME, CODD, VENS ordonate crescator dupa codul
depozitului si veniturile suplimentare.
15 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME, FUNCT pentru salariatii care au functia de sef
depozit sau pentru cei care lucreaza in subordinea superiorului cu marca 1000 si au functia de vinzator.
31 ==> Sa se selecteze codul produsului, cantitatea si diferenta dintre valoarea marfurilor comandate la
pretulo maxim si cel efectiv negociat. Ordonarea sa se faca ascendent dupa CODP.
27 ==> Sa se selecteze toate coloanele tabelei SALARIATI privind salariatii care sunt vinzatori si
pentru care marca superiorului este 1000. Afisarea sa se faca dupa valorile coloanei MARCA, descrescator.
62 ==> Sa se selecteze cimpurile NUME si FUNCT din tabela SALARIATI si sa se atribuie un cod de
clasificare fiecarei functii. Codul este format dintr-o singura cifra si are valorile: 1 pentru vinzator, 2 pentru
director, 3 pentru restul functiilor.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 100
59 ==> Sa se afiseze codul, denumirea si cantitatea ridicata la patrat a produselor cu unitatea de masura
'"BUC".
32 ==> Sa se afiseze dintabela COMENZI codul produsului,
diferenta dintre valoarea marfurilor comandate la
pretul maxim si cel efectiv negociat, diferenta
dintre valoarea marfurilor comandate la pretul
minim si cel efectiv negociat selectate dupa
criteriul egalitatii EQUI-JOIN (JOIN pe conditiile
de egalitate). Liniile sa fie ordonate crescator
dupa valoarea totala a comenzii.
20 ==> Sa se selecteze cimpurile MARCA, NUME, SALA, VENS pentru salariatii care au alta functie
decat cea de vanzator.
78 ==> Sa se selecteze cimpurile CODP, DATASF pentru produsele cu codul mai mare decit 13333,
afisindu-se primele trei litere de zi la zi, luna in litere si ultimele doua cifre de la an.
85 ==> Sa se afiseze codul produsului, data de sfirsit si
a unui nou termen de valabilitate a unui pret dat,
calculat prin adaugarea a trei luni. Sa se
selecteze doar produsele al caror cod este mai mic
decit 13333 si data de sfirsit este mai mare decit
data curenta plus trei luni.
69 ==> Sa se selecteze constanta NUMELE SI CODUL CLIENTILOR: si valorile cimpurilor DENC,
CODC pentru clientii din strada Calea Mosilor si cu un cod mai mare ca 1000000.
45 ==> Sa se selecteze, in modul DISTINCT, valorile
cimpurilor MARCA, SALA, NUME, CODS ale angajatilor
care au salariul mai mare decat unul dintre
subordonatii superiorului cu codul 1000.
Rezultatele sunt cerute ordonate descrescator,
dupa valorile campului SALA.
0 ==>
54 ==> Sa se selecteze codurile produselor si data pina la care preturile sunt admise pentru produsele
din tabela COMENZi care au pretul negociat mai mare decat pretul mediu stabilit.
24 ==> Sa se selecteze salariatii al caror nume are o lungime de noua caractere.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 101
85 ==> Sa se afiseze codul produsului, data de sfirsit si
a unui nou termen de valabilitate a unui pret dat,
calculat prin adaugarea a trei luni. Sa se
selecteze doar produsele al caror cod este mai mic
decit 13333 si data de sfirsit este mai mare decit
data curenta plus trei luni.
22 ==> Sa se selecteze coloanele NUME, MARCA, FUNCT, SALA+VENS pentru salariatii al caror
nume se termina cu litera N.
83 ==> Sa se selecteze codul produsului, data de sfarsit,
data curenta, valorile expresiilor
TRUNC(DATSF+90)-TRUNC(SYSDATE) si DATASF+90.
Selectia sa se realizeze pentru produsele cu codul
mai mare ca13333 si data de sfirsit plus 90 de
zile mai mare decit data curenta.
18 ==> Sa se selecteze cimpurile NUME, MARCA, FUNCT, SALA+VENS pentru salariatii care au
salariul mai mic decat 400000 si mai mare decat 5000000.
30 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME, CODD, VENS ordonate crescator dupa codul
depozitului si veniturile suplimentare.
65 ==> Sa se selecteze si afiseze numele, functia si
salariul total pentru toti angajatii care au
numele terminat cu litera N. Situatia trebuie sa
aiba urmatoarea forma:
--------------------------------------------------
--------------------------
PERSOANA SALA +
VENS
--------------------------------------------------
--------------------------
39 ==> Sa se selecteze cimpurile CODP, DENP, PRET, PRETMAX, PRETMIN pentru produsele al
caror pret negociat este cuprins intre pretul maxim si pretul minim. Ordonarea sa se faca crescator dupa
campul CODP.
56 ==> Sa se selecteze numele, codul depozitului, venitul total lunar si anual prognozat din tabela
SALARIATI, pentru vinzatori. Ordonarea sa fie facuta crescator dupa valorile cimpului NUME.
33 ==> Sa se afiseze cimpurile CODP, DENP, STOC si CANT,
utilizand criteriul egalitatii OUTER-JOIN, pe
campul comun CODP (se afiseaza datele despre
datele despre acele produse pentru care exista
comenzi dar nu sunt in nomenclatorul de produse).
Liniile sa fie ordonate crescator dupa campul
CODP.
36 ==> Sa se selecteze NUME, FUNCT, DEND din tabela DEPOZITE (pentru care este utilizat
numele D) si SALARIATI (cu numele S). Liniile sa fie ordonate crescator dupa cimpul NUME.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 102
34 ==> Sa se afiseze in modul DISTINCT (fara a se repeta
aceleasi linii), codul depozitului si functiile
care contin valori nule in campul veniturilor
suplimentare. Selectarea sa se faca pe criteriul
egalitatii pe campul comun CODD si in conditiile
in care acel depozit exista.
47 ==> Sa se selecteze cimpurile CODD, DEND, NRSAL pentru acele depozite care au numarul de
salariati mai mare ca cinci si codul cuprins in intervalul 1000000 - 1300000.
28 ==> Sa se selecteze crescator dupa salariu, angajatii cu functia vinzator, si pentru care marca
superiorului este 1000.
63 ==> Sa se afiseze salariul si veniturile suplimentare ale tuturor angajatilor, cu specificarea numelui
numai pentru vinzatori. Pentru restul angakatilor sa se afiseze mesajul: *** Nu intereseaza****. Ordonarea
sa se faca dupa functie, in mod descrescator.
99 ==> Sa se afiseze cimpurile MARCA, NUME, FUNCT, CODS, CODD din tabela SALARIATI,
ordonate crescator dupa MARCA.
56 ==> Sa se selecteze numele, codul depozitului, venitul total lunar si anual prognozat din tabela
SALARIATI, pentru vinzatori. Ordonarea sa fie facuta crescator dupa valorile cimpului NUME.
39 ==> Sa se selecteze cimpurile CODP, DENP, PRET, PRETMAX, PRETMIN pentru produsele al
caror pret negociat este cuprins intre pretul maxim si pretul minim. Ordonarea sa se faca crescator dupa
campul CODP.
83 ==> Sa se selecteze codul produsului, data de sfarsit,
data curenta, valorile expresiilor
TRUNC(DATSF+90)-TRUNC(SYSDATE) si DATASF+90.
Selectia sa se realizeze pentru produsele cu codul
mai mare ca13333 si data de sfirsit plus 90 de
zile mai mare decit data curenta.
50 ==> Sa se selecteze MARCA, NUME, SALA+VENS pentru acei angajati care au functia lui VLAD
VASILE sau salariul mai mare sau egal cu cel pe care il are RADU IOANA. Ordonarea este crescatoare
dupa valorile campului NUME.
37 ==> Sa se selecteze, in conditiile redenumirii
tabelelor COMENZI cu CONTRACT si PRODUSE cu COS, a
coloanelor CODP, CANt, PRET din CONTRACT si
coloanelor DENP, STOC din COS. Sa fie selectate
doar campurile care au unitatea de masura "buc".
Liniile sa fie ordonate crescator dupa valorile
comenzilor.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 103
58 ==> Sa se selecteze denumirea depozitelor, codul acestora si numarul de salariati ce isi desfasoara
activitatea in cadrul lor, ordonate crescator dupa denumire.
18 ==> Sa se selecteze cimpurile NUME, MARCA, FUNCT, SALA+VENS pentru salariatii care au
salariul mai mic decat 400000 si mai mare decat 5000000.
73 ==> Sa se selecteze CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisand luna in
litere si pentru an ultimele doua cifre.
22 ==> Sa se selecteze coloanele NUME, MARCA, FUNCT, SALA+VENS pentru salariatii al caror
nume se termina cu litera N.
47 ==> Sa se selecteze cimpurile CODD, DEND, NRSAL pentru acele depozite care au numarul de
salariati mai mare ca cinci si codul cuprins in intervalul 1000000 - 1300000.
51 ==> Sa se selecteze campurile NUME si CODD ale
angajatilor cu codul superiorului 1000 si care au
aceeasi functie cu DORU DAN. Sa se afiseze numai
salariatii pentru care exista corespondenta de
CODD in tabelele DEPOZITE si SALARIATI. Datele sa
fie ordonate crescator dupa valorile CODD si NUME.
23 ==> Sa se selecteze salariatii al caror nume are pe pozitia a treia litera M.
60 ==> Sa se selecteze in modul DISTINCT cimpurile CODP, DENP, CODC, DENC si sa se calculeze
[(CANT*PRET)/2], rotunjit la doua zecimale.
0 ==>
3 ==> Sa se selecteze coloana NUME din tabela SALARIATI.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 104
43 ==> Sa se selecteze cimpurile CODD, DEND, NRSAL pentru acele depozite care au numarul de
salariati mai mare ca cinci si codul cuprins in intervalul 1000 - 13000.
62 ==> Sa se selecteze cimpurile NUME si FUNCT din tabela SALARIATI si sa se atribuie un cod de
clasificare fiecarei functii. Codul este format dintr-o singura cifra si are valorile: 1 pentru vinzator, 2 pentru
director, 3 pentru restul functiilor.
26 ==> Sa se selecteze toate inregistrarile al caror camp VENS (venituri suplimentare) nu contine
valoarea NULL.
98 ==> Sa se afiseze cimpurile NUME, FUNCT, CODS, MARCA din tabela Salariati. Datele sa fie
ordonte crescator dupa codul superiorului.
38 ==> Din tabela COMENZI (definita prin etichetele T1 si T2) sa se selecteze CODP, CODC, in
conditiile in care valoarea comenzii este mai mare ca 500000 lei. (JOIN -ul unei tabele pe ea insasi).
79 ==> Sa se selecteze coloanele CODP, DATASF pentru toate produsele, afisind ziua in cifre urmate
de sufixul -th, primele trei litere ale lunii si ultimele doua cifre ale anului, despartite prin liniuta.
80 ==> Sa se selecteze din tabela PRETURI valorile cimpului CODP si DATASF. Data de sfirsit
(DATASF) sa se prezinte insotita de timpul intern, exprimat in diverse forme de afisare.
30 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME, CODD, VENS ordonate crescator dupa codul
depozitului si veniturile suplimentare.
61 ==> Sa se afiseze o situatie finala prin care sa fie
redate cimpurile NUME si MARCA angajatului reunite
intr-un camp comun, denumit "INFORMATIE" si cimpul
venituri totale anuale denumit VENIT_ANUAL.
Selectia este ceruta pentru angajatii cu codul
superiorului egal cu 1000.
17 ==> Sa se selecteze valoruile coloanelor NUME, MARCA, FUNCT, SALA+VENS pentru angajatii
care au salariul cuprins intre 3500000 si 4000000 lei.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 105
83 ==> Sa se selecteze codul produsului, data de sfarsit,
data curenta, valorile expresiilor
TRUNC(DATSF+90)-TRUNC(SYSDATE) si DATASF+90.
Selectia sa se realizeze pentru produsele cu codul
mai mare ca13333 si data de sfirsit plus 90 de
zile mai mare decit data curenta.
92 ==> Sa se determine lungimea maxima a sirurilor de carcatere din coloana DENP a tabelei
PRODUSE.
72 ==> Sa se selecteze coloanele CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisind
ziua si luna in litere iar anul cu patru cifre.
90 ==> Sa se afiseze media anuala a veniturilor totale (SALA+VENS) pentru salariatii cu functia
'VINZATO'.
36 ==> Sa se selecteze NUME, FUNCT, DEND din tabela DEPOZITE (pentru care este utilizat
numele D) si SALARIATI (cu numele S). Liniile sa fie ordonate crescator dupa cimpul NUME.
32 ==> Sa se afiseze dintabela COMENZI codul produsului,
diferenta dintre valoarea marfurilor comandate la
pretul maxim si cel efectiv negociat, diferenta
dintre valoarea marfurilor comandate la pretul
minim si cel efectiv negociat selectate dupa
criteriul egalitatii EQUI-JOIN (JOIN pe conditiile
de egalitate). Liniile sa fie ordonate crescator
dupa valoarea totala a comenzii.
67 ==> Sa se afiseze numele si marca acelor angajati al caror nume se pronunta asemanator cu DORU
DAN.
58 ==> Sa se selecteze denumirea depozitelor, codul acestora si numarul de salariati ce isi desfasoara
activitatea in cadrul lor, ordonate crescator dupa denumire.
17 ==> Sa se selecteze valoruile coloanelor NUME, MARCA, FUNCT, SALA+VENS pentru angajatii
care au salariul cuprins intre 3500000 si 4000000 lei.
61 ==> Sa se afiseze o situatie finala prin care sa fie
redate cimpurile NUME si MARCA angajatului reunite
intr-un camp comun, denumit "INFORMATIE" si cimpul
venituri totale anuale denumit VENIT_ANUAL.
Selectia este ceruta pentru angajatii cu codul
superiorului egal cu 1000.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 106
98 ==> Sa se afiseze cimpurile NUME, FUNCT, CODS, MARCA din tabela Salariati. Datele sa fie
ordonte crescator dupa codul superiorului.
15 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME, FUNCT pentru salariatii care au functia de sef
depozit sau pentru cei care lucreaza in subordinea superiorului cu marca 1000 si au functia de vinzator.
2 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME, SALA, VENS din tabela SALARIARI.
9 ==> Sa se selecteze si afiseze cimpurile MARCA, NUME, SALARIU pentru salariatii ale caror
venituri suplimentare sunt mai mari ca 3500000 lei si lucreaza in subordinea superiorului cu codull 1000.
32 ==> Sa se afiseze dintabela COMENZI codul produsului,
diferenta dintre valoarea marfurilor comandate la
pretul maxim si cel efectiv negociat, diferenta
dintre valoarea marfurilor comandate la pretul
minim si cel efectiv negociat selectate dupa
criteriul egalitatii EQUI-JOIN (JOIN pe conditiile
de egalitate). Liniile sa fie ordonate crescator
dupa valoarea totala a comenzii.
8 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME, CODD din tabela SALARIATI, daca venitul
suplimentar este mai mare decat salariul.
71 ==> Sa se selecteze cimpurile CODP si DATASF
scriindu-se codul pe un rind si dta pe urmatorul.
Data va fi scrisa sub forma LL/ZZ/AA. Se vor
folosi operatorul TRUNC care asigura trecerea la
rindul urmator, functia TO_CHAR(expr[,fmt]) care
efectueaza conversia cimpului data expr intr-un
sir de carcatere in formatul specificat in [,fmt].
De asemenea, prin comanda COLUMN sa se defineasca
un alt format de afisare a coloanei DATASF.
4 ==> Sa se selecteze coloana FUNCT din tabela SALARIATI in variantele utilizarii si neutilizarii
clauzai DISTINCT.
13 ==> Sa se selecteze marca si numele salariatilor care lucreaza in subordinea superiorului cu marca
1000 si au functia sef de depozit sau salariul in valoare de 3500000 de lei.
75 ==> Sa se selecteze coloanele CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisand
primele trei litere de la zi, luna in litere si pentru an ultimele doua cifre.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 107
43 ==> Sa se selecteze cimpurile CODD, DEND, NRSAL pentru acele depozite care au numarul de
salariati mai mare ca cinci si codul cuprins in intervalul 1000 - 13000.
27 ==> Sa se selecteze toate coloanele tabelei SALARIATI privind salariatii care sunt vinzatori si
pentru care marca superiorului este 1000. Afisarea sa se faca dupa valorile coloanei MARCA, descrescator.
75 ==> Sa se selecteze coloanele CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisand
primele trei litere de la zi, luna in litere si pentru an ultimele doua cifre.
72 ==> Sa se selecteze coloanele CODP, DATASF la produsele cu codul mai mare ca 13333, afisind
ziua si luna in litere iar anul cu patru cifre.
51 ==> Sa se selecteze campurile NUME si CODD ale
angajatilor cu codul superiorului 1000 si care au
aceeasi functie cu DORU DAN. Sa se afiseze numai
salariatii pentru care exista corespondenta de
CODD in tabelele DEPOZITE si SALARIATI. Datele sa
fie ordonate crescator dupa valorile CODD si NUME.
94 ==> Sa se afiseze numarul de valori nenule inregistrate in coloana VENS din tabela SALARIATi.
66 ==> Sa se selecteze cimpurile CODC, DENC, STR si NR din tabela CLIENTI, pentru clientii cu
cifra 1 pe prima pozitie a contului lor.
69 ==> Sa se selecteze constanta NUMELE SI CODUL CLIENTILOR: si valorile cimpurilor DENC,
CODC pentru clientii din strada Calea Mosilor si cu un cod mai mare ca 1000000.
65 ==> Sa se selecteze si afiseze numele, functia si
salariul total pentru toti angajatii care au
numele terminat cu litera N. Situatia trebuie sa
aiba urmatoarea forma:
--------------------------------------------------
--------------------------
PERSOANA SALA +
VENS
--------------------------------------------------
--------------------------
20 ==> Sa se selecteze cimpurile MARCA, NUME, SALA, VENS pentru salariatii care au alta functie
decat cea de vanzator.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 108
93 ==> Sa se selecteze coloanele NUME, FUNCT, SALA+VENS din tabela SALARIATI pentru
angajatii care au salariul egal cu salariul maxim.
35 ==> Sa se afiseze in modul DISTINCT codul depozitului
si functiile care contin valori nule in campul
veniturilor suplimentare. Selectarea se face pe
criteriul egalitatii pe cimpul comun CODD si in
conditiile in care acel depozit exista. Liniile sa
fie ordonate descrescator dupa codul depozitului
(din tabela SALARIATI).
86 ==> Sa se selectezecodul, denumirea produselor si data
de sfirsit, pentru acele produse care indeplinesc
urmatoarele conditii: data de sfirsit este
cuprinsa in intervalul: 30/aug/05+1/oct/05 si
preturile sunt mai mari ca 30000 lei. Datele sa se
ordoneze crescator dupa codul prosusului.
94 ==> Sa se afiseze numarul de valori nenule inregistrate in coloana VENS din tabela SALARIATi.
39 ==> Sa se selecteze cimpurile CODP, DENP, PRET, PRETMAX, PRETMIN pentru produsele al
caror pret negociat este cuprins intre pretul maxim si pretul minim. Ordonarea sa se faca crescator dupa
campul CODP.
41 ==> Sa se selecteze, in modul DISTINCT, valorile cimpurilor MARCA, SALA, NUME, CODS ale
angajatilor care au salariul mai mare decat unul dintre subordonatii superiorului cu codul 1000. Rezultatele
sunt cerute ordonate descrescator,
80 ==> Sa se selecteze din tabela PRETURI valorile cimpului CODP si DATASF. Data de sfirsit
(DATASF) sa se prezinte insotita de timpul intern, exprimat in diverse forme de afisare.
14 ==> Sa se afiseze valorile coloanelor MARCA, NUME, FUNCT privind angajatii care lucreaza in
subordinea superiorului cu marca 1000 si au functia de sef de depozit sau de vanzator.
61 ==> Sa se afiseze o situatie finala prin care sa fie
redate cimpurile NUME si MARCA angajatului reunite
intr-un camp comun, denumit "INFORMATIE" si cimpul
venituri totale anuale denumit VENIT_ANUAL.
Selectia este ceruta pentru angajatii cu codul
superiorului egal cu 1000.
70 ==> Sa se selecteze in modul DISTINCT codurile si denumirile produselor, precum si a datei pina la
care preturile actuale sunt admise. Ordonarea sa se faca crescator dupa valorile cimpului CODP.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 109
26 ==> Sa se selecteze toate inregistrarile al caror camp VENS (venituri suplimentare) nu contine
valoarea NULL.
65 ==> Sa se selecteze si afiseze numele, functia si
salariul total pentru toti angajatii care au
numele terminat cu litera N. Situatia trebuie sa
aiba urmatoarea forma:
--------------------------------------------------
--------------------------
PERSOANA SALA +
VENS
--------------------------------------------------
--------------------------
59 ==> Sa se afiseze codul, denumirea si cantitatea ridicata la patrat a produselor cu unitatea de masura
'"BUC".
3 ==> Sa se selecteze coloana NUME din tabela SALARIATI.
44 ==> Sa se identifice campurile NUME si FUNCT ale salariatilor cu functia identica cu a lui RADU
IOANA.
6 ==> Sa se selecteze coloanele MARCA, NUME si veniturile totale (SALA + VENS) pentru angajatii
care au un salariu mai mare ca 3500000 lei.
94 ==> Sa se afiseze numarul de valori nenule inregistrate in coloana VENS din tabela SALARIATi.
53 ==> Sa se selecteze campurile CODD, CODP, CODC, CANT*PRET din tabela COMENZI, pentru
toate inregistrarile al caror cod de depozit este 1000.
48 ==> Sa se selecteze CODD, DEND, NRSAL pentru acele depozite care au numarul de salariati mai
mareca 5 si codul in afara intervalului 1000000 - 1300000.
10 ==> Sa se afiseze toate coloanele pentru salariatii cu functia vanzator, care au salariul mai mare ca
3500000 lei si lucreaza in subordinea superiorului cu codul 1000.
NUME SI PRENUME ____________________________ Subiect nr. 110
63 ==> Sa se afiseze salariul si veniturile suplimentare ale tuturor angajatilor, cu specificarea numelui
numai pentru vinzatori. Pentru restul angakatilor sa se afiseze mesajul: *** Nu intereseaza****. Ordonarea
sa se faca dupa functie, in mod descrescator.
20 ==> Sa se selecteze cimpurile MARCA, NUME, SALA, VENS pentru salariatii care au alta functie
decat cea de vanzator.
3 ==> Sa se selecteze coloana NUME din tabela SALARIATI.
85 ==> Sa se afiseze codul produsului, data de sfirsit si
a unui nou termen de valabilitate a unui pret dat,
calculat prin adaugarea a trei luni. Sa se
selecteze doar produsele al caror cod este mai mic
decit 13333 si data de sfirsit este mai mare decit
data curenta plus trei luni.
83 ==> Sa se selecteze codul produsului, data de sfarsit,
data curenta, valorile expresiilor
TRUNC(DATSF+90)-TRUNC(SYSDATE) si DATASF+90.
Selectia sa se realizeze pentru produsele cu codul
mai mare ca13333 si data de sfirsit plus 90 de
zile mai mare decit data curenta.
87 ==> Sa se selecteze din tabela PRETURI valorile din coloana DATSF si sa se contorizeze numarul
aparitiilor acestora.
67 ==> Sa se afiseze numele si marca acelor angajati al caror nume se pronunta asemanator cu DORU
DAN.
32 ==> Sa se afiseze dintabela COMENZI codul produsului,
diferenta dintre valoarea marfurilor comandate la
pretul maxim si cel efectiv negociat, diferenta
dintre valoarea marfurilor comandate la pretul
minim si cel efectiv negociat selectate dupa
criteriul egalitatii EQUI-JOIN (JOIN pe conditiile
de egalitate). Liniile sa fie ordonate crescator
dupa valoarea totala a comenzii.
79 ==> Sa se selecteze coloanele CODP, DATASF pentru toate produsele, afisind ziua in cifre urmate
de sufixul -th, primele trei litere ale lunii si ultimele doua cifre ale anului, despartite prin liniuta.
82 ==> Sa se selecteze codul produsului, data maxima admisa de practicare a unui pret si data curenta
pentru acele produse care indeplinesc conditia ca DATASF+10 sa fie mai mare decit SYSDATE,