Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrare scrisă la limba şi literatura română

NR 1
Răspunde următoarelor întrebări!

1. Cine este Felix Sima?


2. Ce rol are Pascalopol în viaţa Otiliei?
3. Argumentează în 15 rînduri că romanul Enigma Otiliei este roman realist.
4. În ce constă conflictul romanului?
5. Cui aparţine afirmaţia: „ – Fetiţa mea…Otilica mea, tu ştii că numai pe tine te
am.”?
6. Prezintă în 5 rânduri finalul romanului!
7. Comparaţi cele două ipostaze ale femeii ideale, aşa cum o vad cei doi bărbaţi?
8. Caracterizează în 20 de rânduri un personaj din roman!
9. Casa din strada Antim este descrisă cu lux de amănunte. Aceste informaţii sunt
menite să ne introducă în viaţa unei familii. Cu ajutorul străzilor, caselor şi
mobilelor cunoaştem oamenii. Dovedeşte veridicitatea celor enunţate, aducând
exemple din roman.
10. Personajele sunt expresive prin exces de calităţi şi defecte. Alege un personaj şi
argumentează acest lucru.
11. Relevaţi corelarea elementelor descriptive ale ambientului şi ale celor portretistice
în realizarea personajului Costache Giurgiuveanu.

Lucrare scrisă la limba şi literatura română


NR 2
Răspunde următoarelor întrebări!

1. Explică semnificaţia titlului romanului Enigma Otiliei de G. Călinescu!


2. Prezintă în 10 rânduri incipitul romanului!
3. Care sunt membrii clanului Tulea?
4. Cu ce se ocupă Stănică Raţiu?
5. Enigma Otiliei de G. Călinescu poate fi încadrat în mai multe tipuri de roman.
Argumentează acest lucru.
6. Unul dintre personajele romanului este întruchiparea(ca atitudine) scriitorului,
este o reprezentare a spiritului critic. Numeşte acest personaj, argumentând
alegerea ta!
7. Interpretează patru teme şi motive la modul general, arătând cum sunt ele
prezente în roman.
8. Numeşte 5 trăsături ale Otiliei!
9. Ce reprezintă Otilia pentru Pascalopol?
10. Care este atitudinea Aglaei faţă de Otilia?
11. Evidenţiaţi trăsăturile Otiliei evocate prin perspectiva altor personaje: Costache
Giurgiuveanu, Felix, Pascalopol, Aglae.

S-ar putea să vă placă și