Sunteți pe pagina 1din 2

Model cerere de divort

Data: 10/08/2008
DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnata…………….., domiciliata in………………., chem in judecata pe………, domiciliata


in………….., pentru ca prin hotararea ce o veti pronunta:

- sa declarati desfacuta casatoria incheiata cu paratul la data de ………. si inregistrata sub


nr………din……..in registrul de stare civila de pe langa Primaria …….……..din vina paratului;

- sa revin la numele purtat anterior incheierii casatoriei, acela de………(sau sa-mi pastrez
numele purtat in timpul casatoriei);

- sa-mi incredintati spre crestere si educare pe minorul………., nascut la data de ………..

- sa obligati paratul la plata unei pensii lunare pentru intretinerea minorului in cuantum de
¼ din veniturile pe care le realizeaza, de la data introducerii actiunii si pana la majoratul
minorului;

- sa dispuneti partajarea bunurilor comune dobandite in timpul casatoriei;

- sa fie obligat paratul sa-mi acorde intretinere pentru ca ma aflu in nevoie din pricina
incapacitatii de munca survenita inainte de casatorie (ori in timpul casatoriei);

Solicit ca paratul sa fie obligat la plata cheltuielilor de judecata pe care le voi face cu acest
proces.

Motivele actiunii sunt:

In fapt, sunt casatorita cu paratul de la data de……………, iar din casatorie a rezultat
minorul……….., nascut la data de………..

In continuare trebuie enumerate motivele pentru care sotii nu se mai inteleg, se precizeaza
daca

sunt despartiti in fapt, de la ce data, cine se face vinovat de destramarea relatiilor de familie,
incat continuarea casatoriei este vadit imposibila pentru cel care cere desfacerea ei.

Daca din casatorie au rezultat copii minori, trebuie aratat sub a cui crestere si ingrijire se
gasesc, cine s-a ocupat de educarea si cresterea lor pana la data introducerii cererii si se
motiveaza caruia dintre soti pot fi incredintati in continuare;

Se vor indica date privitoare la starea materiala a parintilor in vederea stabilirii pensiei de
intretinere.

In cazul in care sotul reclamant este in nevoie si solicita intretinere, trebuie aratat daca
incapacitatea sa de munca s-a invit inainte de casatorie ori in timpul acesteia, daca este
totala sau partiala, temporara sau permanenta si felul cum o dovedeste.

Daca se cere impartirea bunurilor comune, acestea trebuie enumerate, valoarea fiecarui bun,
pentru cazul in care sotul parat contesta existenta unor bunuri.

In situatia in care reclamanta doreste sa poarte numele de familie al celuilalt sot si dupa
desfacerea casatoriei, trebuie aratate motivele care justifica aceasta cerere;.
In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art.37 alin.2, 38, 40 al.3 (sau 1) C.fam.42, 86,
94 si 107 din C.fam.

Pentru dovedirea actiunii inteleg sa ma folosesc de proba cu acte si proba cu martorii


…………… .

Anexez la prezenta actiune, pe care o depun in dublu exemplar, urmatoarele acte:


certificatul de casatorie in original, copia certificatului de nastere al copilului minor ……….,
etc.

Depun taxa de timbru in valoare de si timbrul judiciar in valoare de………………lei.

Data depunerii,

Semnatura,

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI……………

S-ar putea să vă placă și