Sunteți pe pagina 1din 13

IMPOZITUL PE VENIT

1. O persoană fizică obţine la locul principal de muncă următoarele venituri:


- salariu de bază: 1.200 lei;
- spor vechime: 10%;
- primă de concediu: 140 lei.
Persoana fizică are în întreţinere soţia fără venituri, un copil minor şi bunicul cu o
pensie lunară de 260 lei.
Să se calculeze impozitul pe salariu şi salariul net.

Rezolvare:

Salariu de bază = 1.200 lei


Venit brut = salariu de bază + spor de vechime + prima de concediu
Venit brut = 1.200 + 10% * 1.200 + 140 = 1.460 lei
Contribuţia pentru şomaj = 0.5% * venitul brut = 0.5% * 1.460 = 7 lei
Contribuţia pentru asigurările sociale =10,5% * venit brut = 10,5% * 1.460
= 153 lei
Contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate = 5,5 % * venit brut = 5,5% * *1.460 = 80
lei
Total contribuţii = 7 + 153 + 80 = 240 lei
Venit net = venit brut – total contribuţii = 1.460 – 240 = 1220 lei
Deduceri = 350 lei
Observaţie: angajatul are în întreţinere doar soţia şi copilul minor. Bunicul nu poate fi
considerat persoană în întreţinere deoarece obţine un venit mai mare de 250 lei.

Venit impozabil = venit net – deduceri = 1220 – 350 = 870 lei


Impozit pe salariu = 16% * venit impozabil = 16% * 870 = 139 lei
Salariu net = venit net – impozit pe salariu = 1220 – 139 = 1081 lei

2. În luna iunie, un angajat obţine la locul principal de muncă următoarele venituri:


- salariu de bază: 2.000 lei;
- spor de risc: 10%;
- cadouri pentru copilul minor cu ocazia zilei de 1 iunie în valoare de 100 lei;
- tichete de masă în valoare de 191,84 lei;
- spor de vechime: 15%
Să se determine impozitul pe salariu şi salariul net, ştiind că:
- angajatul are în întreţinere un copil minor;
- angajatul plăteşte o cotizaţie sindicală lunară de 20 lei.

Rezolvare:

Salariu de bază = 2.000 lei


Venit brut = salariu de bază + spor de risc + spor de vechime
Venit brut = 2.000 + 10% * 2.000 + 15 % * 2.000 = 2.500 lei
Observaţii:
• cadourile acordate pentru copilul minor cu ocazia zilei de 1 iunie nu sunt considerate
venituri salariale şi nu sunt impozabile, deoarece valoarea acestora nu depăşeşte 150 lei;
• tichetele de masă nu sunt considerate venituri salariale şi nu sunt impozabile.

Contribuţia pentru şomaj = 0.5% * 2.500 = 13 lei


Contribuţia pentru asigurările sociale = 10,5% * 2.500 = 263 lei
Contribuţia pentru asigurările sociale de stat = 5,5% * 2.500 = 138 lei
Total contribuţii = 13 + 263 + 138 = 414 lei
Venit net = venit brut - total contribuţii = 2.500 – 414 = 2086 lei
Deducere = 90 + 20 = 110 lei

Observaţie: deoarece angajatul are un venit brut cuprins între 1.000 lei şi 3.000 lei,
deducerea se va stabili pe baza Ordinului nr. 1016 publicat în M.O nr. 668/2005.
Cotizaţia sindicală lunară este considerată deducere.
Venit impozabil = venit net – deducere = 2086 – 110 = 1976 lei
Impozit pe salariu = 16% * venit impozabil = 16% * 1976 = 316 lei
Salariu net = venit net – impozit pe salariu – cotizaţia sindicală lunară
= 2086 – 316 - 20 = 1750 lei

3. O persoană fizică obţine la locul principal de muncă în luna mai următoarele


venituri:
- salariu de bază: 1.400 lei;
- spor de vechime: 10%;
- primă: 60 lei.
Persoana fizică are în întreţinere doi copii şi o rudă de gradul doi cu un venit lunar de
220 lei, dar care obţine venituri din valorificarea florilor în sere.
Să se determine impozitul pe salariu şi salariul net.
Rezolvare:

Salariu de bază = 1.400 lei


Venit brut = salariu de bază + spor de vechime + prima
Venit brut = 1.400 + 10% * 1.400 + 60 = 1.600 lei
Contribuţia pentru şomaj = 0.5% * venitul brut = 0.5% * 1.600 = 8 lei
Contribuţia pentru asigurările sociale = 10,5% * venit brut = 10,5% *
1.600 = 168 lei
Contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate = 5,5% * venit brut =
= 5,5% * 1.600 = 88 lei
Total contribuţii = 8 + 168 + 88 = 264 lei
Venit net = venit brut – total contribuţii = 1.600 – 264 = 1.336 lei
Deducere = 320 lei

Observaţii:
• tatăl angajatului nu poate fi considerat persoană în întreţinere, deoarece obţine venituri din
valorificarea florilor în sere;
• deoarece venitul brut al angajatului este mai mare de 1.000 lei, deducerea se va stabili pe
baza Ordinului nr. 1.016/2005.

Venit impozabil = venit net – deducere = 1.336 – 320 = 1.016 lei


Impozit = 16% * venit impozabil = 16% * 1.016 = 163 lei
Salariu net = venit net – impozit = 1.336 – 163 = 1.173 lei

4. Un contribuabil a realizat în luna martie la locul principal de muncă următoarele


venituri:
- salariu de bază: 900 lei;
- spor de vechime: 15%;
- primă: 100 lei;
- tichete de masă în valoare de 200,56 lei.
Contribuabilul are în întreţinere un copil minor şi tatăl cu o pensie lunară de 240 lei,
dar care deţine un teren agricol cu o suprafaţă de 10.400 m2 în zona de şes.
Să se determine impozitul pe salariu şi salariul net.

Rezolvare:
Salariu de bază = 900 lei
Venit brut = salariu de bază + spor de vechime + prima
Venit brut = 900 + 15% * 900 + 100 = 1.135 lei

Observaţie: tichetele de masă nu sunt considerate venituri salariale şi nu sunt


impozabile.

Contribuţia pentru şomaj = 0.5% * venitul brut = 0.5% * 1.135 = 6 lei


Contribuţia pentru asigurările sociale = 10,5% * venit brut = 10,5% *
1.135= 119 lei
Contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate = 5,5% * venit brut =
= 5,5% * 1.135 = 62 lei
Total contribuţii = 6 + 119 + 62 = 187 lei
Venit net = venit brut - total contribuţii = 1.135 – 187 = 948 lei
Deducere = 330 lei

Observaţii:
• tatăl angajatului deşi are o pensie lunară mai mică de 250 lei, nu poate fi considerat
persoană în întreţinere, deoarece deţine un teren în zona de şes cu o suprafaţă mai mare
de 10.000 m2;
• deoarece venitul brut al angajatorului este mai mare de 1.000 lei, deducerea se va
stabili pe baza Ordinului nr.1.016/2005.

Venit impozabil = venit net – deducere = 948 – 330 = 618 lei


Impozit pe salariu = 16% * venit impozabil = 16% * 618 = 99 lei
Salariu net = venit net – impozit pe salariu = 948 – 99 = 849 lei

5. O persoană fizică obţine următoarele venituri în luna ianuarie:


- salariu de bază: 900 lei;
- spor de vechime: 5%.
Se mai cunosc următoarele informaţii:
- pe data de 20 februarie angajatul declară că are o persoană în întreţinere;
- începând cu luna martie angajatul va primi o mărire de salariu de 20%.
Să se determine:
a) impozitul pe salariu datorat în lunile ianuarie, februarie şi martie;
b) salariul net obţinut în lunile ianuarie, februarie şi martie.

Rezolvare:

- lei -
Salariu Venit Total
Luna Şomaj C.A.S C.A.S.S
de bază brut contribuţii
Ianuarie 900 945 5 99 52 156
Februarie 900 945 5 99 52 156
Martie 1.080 1.134 6 108 74 188

- lei -
Venit Impozit pe
Luna Venit net Deducere Salariu net
impozabil salariu
Ianuarie 789 250 539 86 703
Februarie 789 350 439 70 719
Martie 946 330 616 99 847

 Determinarea impozitului pe salariu şi a salariului net în luna ianuarie

Salariu de bază = 900 lei


Venit brut = salariu de bază + spor de vechime
Venit brut = 900 + 5% * 900 = 945 lei
Contribuţia pentru şomaj = 0.5% * venitul brut = 0.5% * 945 = 5 lei
Contribuţia pentru asigurările sociale = 10,5% * venit brut = 10,5% * 945
= 99 lei
Contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate = 5,5% * venit brut =
= 5,5% * 945 = 52 lei
Total contribuţii = 5 + 99 + 52 = 156 lei
Venit net = venit brut – total contribuţii = 945 – 156 = 789 lei
Deducere = 250 lei

Observaţie: angajatul are un venit brut mai mic de 1.000 lei şi nu are persoane în
întreţinere.

Venit impozabil = venit net – deducere = 789 – 250 = 539 lei


Impozit pe salariu = 16% * venit impozabil = 16% * 539 = 86 lei
Salariu net = venit net – impozit pe salariu = 789 – 86 = 703 lei

 Determinarea impozitului pe salariu şi a salariului net în luna februarie

Salariu de bază = 900 lei


Venit brut = salariu de bază + spor de vechime
Venit brut = 900 + 5% * 900 = 945 lei
Contribuţia pentru şomaj = 0.5% * venitul brut = 0.5% * 945 = 5 lei
Contribuţia pentru asigurările sociale = 10,5% * venit brut = 10,5% * 945 = 99 lei
Contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate = 5,5% * venit brut = 5,5% * 945 =
52 lei
Total contribuţii = 5 + 99 + 52 = 156 lei
Venit net = venit brut – total contribuţii = 945 – 156 = 789 lei
Deducere = 350 lei
Observaţie: Suma reprezentând deducerea personală se acordă pentru persoanele
aflate în întreţinerea contribuabilului, pentru acea perioadă impozabilă din anul fiscal în care
acestea au fost întreţinute. Perioada se rotunjeşte la luni întregi în favoarea contribuabilului.
În cazul acestei probleme, deducerea personală pentru persoana în întreţinere se
acordă începând cu luna februarie.

Venit impozabil = venit net – deducere = 789 – 350 = 439 lei


Impozit pe salariu = 16% * venit impozabil = 16% * 439 = 70 lei
Salariu net = venit net – impozit pe salariu = 789 – 70 = 719 lei

 Determinarea impozitului pe salariu şi a salariului net în luna martie

Salariu de bază = 900 + 20% * 900 = 1.080 lei


Venit brut = salariu de bază + spor de vechime
Venit brut = 1.080 + 5% * 1.080 = 1.134 lei
Contribuţia pentru şomaj = 0.5% * venitul brut = 0.5% * 1.134 = 6 lei
Contribuţia pentru asigurările sociale = 10,5% * venit brut = 10,5% * 1.134 =
= 119 lei
Contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate = 5,5% * venit brut = 5,5% * 1.134 =
62 lei
Total contribuţii = 6 + 119 + 62 = 187 lei
Venit net = venit brut – total contribuţii = 1.134 – 187= 947 lei
Deducere = 330 lei

Observaţie: deoarece venitul brut depăşeşte 1.000 lei, deducerea se va stabili pe baza
Ordinului nr. 1.016/2005.

Venit impozabil = venit net – deducere = 947 – 330 = 617 lei


Impozit pe salariu = 16% * venit impozabil = 16% * 617 = 99 lei
Salariu net = venit net – impozit pe salariu = 947 – 99 = 848 lei

6. Un pensionar obţine în luna martie 2010 o pensie în valoare de 500 lei.


Să se determine impozitul datorat.

Rezolvare:

Observaţie: deoarece venitul din pensii nu este mai mare de 1.000 lei, pensionarul nu
datorează impozit.
Impozit = 0 lei

7. O persoană obţine în luna aprilie un venit din premii în valoare de 550 lei.
Să se determine impozitul datorat.
Rezolvare:

Observaţie: deoarece venitul din premii este mai mic de 600 lei, persoana nu
datorează impozit.
Impozit = 0 lei
8. O persoană obţine în luna martie 2010 un venit din jocuri de noroc în valoare de
400 lei.
Să se determine impozitul datorat.
Rezolvare:
Observaţie: deoarece venitul din jocuri de noroc este mai mic de 600 lei, persoana nu
datorează impozit.
Impozit = 0 lei

9. În anul 2010 un investitor vinde un teren în valoare de 150.000 lei, pe care l-a
cumpărat în anul 2008.
Să se determine impozitul datorat.

Rezolvare:

Observaţie: constatăm că terenul a fost dobândit într-un termen de până la trei ani, iar
valoarea acestuia este mai mică de 200.000 lei.

Impozit = 3% * 150.000 = 4.500 lei

10.. Un investitor a cumpărat în anul 2005 un teren cu construcţii în valoare de


500.000 lei, pe care îl vinde în anul 2010.
Să se determine impozitul datorat.

Rezolvare:

Observaţie: constatăm că terenul cu construcţii a fost dobândit într-un termen mai


mare de trei ani, iar valoarea acestuia este mai mare de 200.000 lei.
Impozit = 4.000 + 1% * (500.000 – 200.000) = 7.000 lei

11. Un investitor a cumpărat în anul 2005 un teren în valoare de 180.000 lei, pe care îl
vinde în anul 2010.
Să se determine impozitul datorat.

Rezolvare:

Observaţie: constatăm că terenul a fost dobândit într-un termen mai mare de trei ani,
iar valoarea acestuia este mai mică de 200.000 lei.

Impozit = 2% * 180.000 = 3.600 lei.


ACCIZE

1. La data de 15 martie 2010 un agent economic vinde 6.000 sticle de bere de 0,5 litri cu 5
grade Plato.
Să se determine acciza datorată, în condiţiile în care cursul de schimb este 1 euro =
4,2688 lei.

Rezolvare:

A=C*K*R *Q

unde:
A = cuantumul accizei;
C = numărul de grade Plato;
K = acciza unitară în funcţie de capacitatea de producţie anuală;
R = cursul de schimb leu/euro
Q = cantitatea (în hectolitri).

Acciza unitară pentru bere este de 0,748 euro/hl/1 grad Plato.


Cantitatea (Q) = 6.000 sticle * 0,5 litri = 3.000 litri
6.000 * 0,5 litri
A = 5 grade Plato * 0,748 euro/hl/1 grad Plato * 4,2688 lei/euro*
100
A = 478,96 lei

2. Un agent economic, încadrat la categoria producătorilor independenţi cu o


capacitate de producţie anuală ce nu depăşeşte 200.000 hl, produce în luna aprilie 50.000 hl
de bere.
Să se determine acciza datorată, ştiind:
- concentraţia alcoolică: 5 grade Plato;
- cursul de schimb este 1 euro = 4,2688 lei.
Rezolvare:
A=C*K*R *Q

unde:
A = cuantumul accizei;
C = numărul de grade Plato;
K = acciza unitară în funcţie de capacitatea de producţie anuală;
R = cursul de schimb leu/euro
Q = cantitatea (în hectolitri).

Acciza unitară pentru berea produsă de producătorii independenţi cu o capacitate de


producţie anuală ce nu depăşeşte 200.000 hl este de
0,43 euro/hl/1 grad Plato.

A = 5 grade Plato * 0,43 euro/hl/1 grad Plato * 4,2688 lei/euro * 50.000 hl


A = 458896 lei
3. La data de 25 aprilie 2010 un agent economic vinde 15.000 sticle de
1 litru de vin spumos.
Să se determine acciza datorată, în condiţiile în care cursul de schimb este 1 euro =
4,2688 lei.

Rezolvare:
A=K*R*Q

unde:
A = cuantumul accizei;
K = acciza unitară;
R = cursul de schimb leu/euro;
Q = cantitatea (în hectolitri).

Acciza unitară pentru vinul spumos este de 34,05 euro/hl de produs.

15.000 litri
A = 34,05 euro/hl * 4,2688 lei/euro * = 21802,90 lei
100

4. La data de 20 mai 2010 un agent economic vinde 600 litri de produse intermediare.
Să se determine acciza datorată, în condiţiile în care cursul de schimb este 1 euro =
4,2688 lei.

Rezolvare:

A=K*R*Q

unde:
A = cuantumul accizei;
K = acciza unitară;
R = cursul de schimb leu/euro;
Q = cantitatea (în hectolitri).

Acciza unitară pentru produsele intermediare este de 65 euro/hl de produs.

600 litri
A = 65 euro/hl * 4,2688 lei/euro * = 16648,83 lei
100

5. La 16 iunie 2010 un agent economic vinde 500 sticle de rachiu de fructe de 0,5 litri
fiecare. Concentraţia alcoolică este de 40% în volum.
Să se determine acciza datorată, în condiţiile în care cursul de schimb este 1 euro =
4,2688 lei.

Rezolvare:
C
A= *K *R*Q
100
unde:
A = cuantumul accizei;
C = concentraţia alcoolică exprimată în procente de volum;
K = acciza unitară;
R = cursul de schimb leu/euro;
Q = cantitatea (în hectolitri).

Acciza unitară pentru alcoolul etilic este 750 euro/hl de alcool pur.
Cantitatea = 500 * 0,5 = 250 litri

40 250 litri
A= * 750 euro/hl alcool pur * 4,2688 lei/euro * = 3201,6 lei
100 100

6. Un agent economic (încadrat la categoria mici distilerii cu o capacitate care nu


depăşeşte 10 hl de alcool pur/an) produce şi comercializează în luna martie 2 hl de rachiu de
fructe, cu o concentraţie alcoolică de 35% în volum.
Să se determine acciza datorată, în condiţiile în care cursul de schimb este 1 euro =
4,2688 lei.

Rezolvare:
C
A= *K *R*Q
100

unde:
A = cuantumul accizei;
C = concentraţia alcoolică exprimată în procente de volum;
K = acciza unitară;
R = cursul de schimb leu/euro;
Q = cantitatea (în hectolitri).

Acciza unitară pentru alcoolul etilic produs de micile distilerii cu o capacitate care nu
depăşeşte 10 hl de alcool pur/an este de 475 euro/hl de alcool pur.

35
A= * 475 euro/hl de alcool pur * 4,2688 lei/euro * 2 = 1419,38 lei
100

7. Un agent economic produce şi comercializează, în luna martie 2010, 15.000 pachete


ţigarete (un pachet = 20 ţigarete). Preţul de vânzare maxim cu amănuntul declarat de
producător este de 7 lei. Cursul de schimb pentru prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2009
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este 1 euro = 4,2688 lei.
Să se determine acciza datorată de agentul economic, ştiind că procentul legal stabilit
pentru acciza ad valorem este de 22%.

Rezolvare:
Total acciză datorată = A1 + A2

unde:
A1 = acciza specifică;
A2 = acciza ad valorem.

A1 = K 1 * R * Q 1
A2 = K2 * PA * Q2
unde:
K1 = acciza specifică unitară;
R = cursul de schimb leu/euro;
Q1 = cantitatea exprimată în unităţi de 1.000 bucăţi ţigarete;
K2 = acciza ad valorem
PA = preţul de vânzare maxim cu amănuntul;
Q2 = numărul de pachete de ţigarete aferente lui Q1.

Acciza unitară pentru ţigarete este de 74 euro/1.000 ţigarete.


Cantitatea (Q1) = 15.000 pachete * 20 ţigarete/pachet = 30.000 ţigarete

300.000 tigarete
A1 = 74 euro/1.000 ţigarete * 4,2688 lei/euro *
1.000
A1 = 94767,36 lei
A2 = 22% * (15.000 pachete * 5,5 lei/pachet) = 18.150 lei

Total acciză = 94767,36 + 18150 = 112917,36 lei

8. La data de 8 februarie 2010 un agent economic vinde 20.000 bucăţi de ţigări de foi.
Să se determine acciza datorată, în condiţiile în care cursul de schimb este 1 euro =
4,2688 lei.

Rezolvare:

A=K*R*Q

unde:
A = cuantumul accizei
K = acciza unitară;
R = cursul de schimb leu/euro;
Q = cantitatea exprimată în 1.000 bucăţi.

Acciza unitară pentru ţigările de foi este de 64 euro/1.000 bucăţi.

20 .000
A = 64 euro/1.000 bucăţi * 4,2688 lei/euro * bucăţi
1.000
A = 5464,06 lei.

9. La 11 martie 2010 un agent economic vinde 25 kg de tutun de fumat fin tăiat,


destinat rulării în ţigarete.
Să se determine acciza datorată, în condiţiile în care cursul de schimb este 1 euro =
4,2688 lei.

Rezolvare:

A=K*R*Q
unde:
A = cuantumul accizei;
K = acciza unitară;
R = cursul de schimb leu/euro;
Q = cantitatea exprimată în kg.

Acciza unitară pentru tutunul de fumat fin tăiat, destinat rulării în ţigarete este de 66
euro/kg.
A = 81 euro/kg * 4,2688 lei/euro * 25 kg = 8644,32 lei

10. Un agent economic achiziţionează 40 tone benzină cu plumb, 30 tone benzină fără
plumb şi 50 tone motorină.
Să se determine acciza datorată, în condiţiile în care cursul de schimb este 1 euro =
4,2688 lei.

Rezolvare:

A=K*R*Q
unde:
A = cuantumul accizei;
K = acciza unitară;
R = cursul de schimb leu/euro;
Q = cantitatea exprimată în tone, litri, gigajouli.

a) Acciza pentru benzina cu plumb

Acciza unitară este de 547 euro/tonă.

A = 547 euro/tonă * 4,2688 lei/euro * 40 tone = 93401,34 lei

b) Acciza pentru benzina fără plumb

Acciza unitară este de 452 euro/tonă.

A = 452 euro/tonă * 4,2688 lei/euro * 30 tone = 57884,93 lei

c) Acciza pentru motorină

Acciza unitară este de 347 euro/tonă.

A = 347 euro/tonă * 4,2688 lei/euro * 50 tone = 74063,68 lei

Acciza totala datorată = 93401,34 +57884,93 + 74063,68


= 225349,95 lei

11. Un operator economic autorizat livrează din producţia internă 5 tone de ţiţei.
Cursul de schimb este 1 euro = 4,2688 lei.
Să se determine acciza datorată bugetului de stat.

Rezolvare:
Pentru ţiţeiul din producţia internă se datorează un impozit de 4 euro/tonă.

Acciză = 4 euro/tonă * 5 tone * 4,2688 lei/euro = 85,38 lei

12. Un agent economic importă o cantitate de energie electrică utilizată în scop


comercial de 10.000 Mwh.
Să se determine acciza datorată, în condiţiile în care cursul de schimb este 1 euro =
4,2688 lei.

Rezolvare:

A=K*R*Q

unde:
A = cuantumul accizei;
K = acciza unitară;
R = cursul de schimb leu/euro;
Q = cantitatea de energie electrică activă exprimată în Mwh.

Acciza unitară pentru energia electrică utilizată în scop comercial este de 0,50
euro/Mwh.

A = 0,50 euro/Mwh * 4,2688 lei/euro * 10.000 Mwh = 21344 lei

13. La 28 aprilie 2010 un agent economic achiziţionează următoarele produse:


- 2 tone cafea verde;
- 3 tone cafea prăjită;
- 1 tonă cafea solubilă.
Să se determine acciza datorată de agentul economic, în condiţiile în care cursul de
schimb este 1 euro = 4,2688 lei.

Rezolvare:

A=K*R*Q

unde:
A = cuantumul accizei;
K = acciza unitară;
R = cursul de schimb leu/euro;
Q = cantitatea exprimată în tone.

a) Acciza pentru cafea verde

Acciza unitară pentru cafea verde este de 153 euro/tonă.


A = 153 euro/tonă * 4,2688 lei/euro * 2 tone = 1306,25 lei

b) Acciza pentru cafea prăjită

Acciza unitară pentru cafea prăjită este de 225 euro/tonă.


A = 225 euro/tonă * 4,2688 lei/euro * 3 tone = 2881,44 lei
c) Acciza pentru cafea solubilă

Acciza pentru cafea solubilă este de 900 euro/tonă.

A = 900 euro/tonă * 4,2688 lei/euro * 1 tonă = 3841,92 lei

Total acciză datorată = 1306,25 + 2881,44 + 3841,92 = 8029,61lei

S-ar putea să vă placă și