Legea 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. Legea zilierilor, lege nr.

52/2011 Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1 In intelesul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza: a) zilier — persoana fizica ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar. Pot desfasura activitati cu caracter ocazional persoanele fizice, cetateni romani sau straini, in conditiile legii; b) beneficiar de lucrari, denumit in continuare beneficiar — persoana juridica pentru care zilierul executa activitati cu caracter ocazional; c) Registrul de evidenta a zilierilor — registrul cu regim special intocmit de catre beneficiar pentru a tine evidenta zilnica a zilierilor. Art. 2 Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, prezenta lege reglementeaza modul in care zilierii pot executa activitati cu caracter ocazional. Art. 3 Raportul dintre zilier si beneficiar se stabileste fara incheierea unui contract de munca. Capitolul II - Procedura de exercitare a unor activitati de catre zilieri Art. 4 (1) Durata activitatii ocazionale care poate fi exercitata in temeiul prevederilor prezentei legi este de minimum o zi, corespunzator cu 8 ore de munca. (2) Durata zilnica de executare a activitatii unui zilier nu poate depasi 12 ore, respectiv 6 ore pentru lucratorii minori care au capacitate de munca. Chiar daca partile convin un numar mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel putin 8 ore de munca. (3) Nicio persoana nu poate fi angajata zilier daca nu a implinit varsta de 16 ani. (4) Niciun zilier nu poate presta activitati pentru acelasi beneficiar pe o perioada mai lunga de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic. (5) Beneficiarul nu poate angaja zilieri sa desfasoare activitatea in beneficiul unui tert. Art. 5 (1) Beneficiarul are urmatoarele drepturi: a) sa stabileasca activitatile pe care urmeaza sa le desfasoare zilierul, locul executarii activitatii si durata acesteia; b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a lucrarilor. (2) Beneficiarul are urmatoarele obligatii:

2. toti zilierii cu care are raporturi de munca in baza prezentei legi. exceptand perioadele in care nu se apeleaza la serviciile zilierilor. Art. la sfarsitul fiecarei zile de lucru. cu modificarile si completarile ulterioare. pentru a putea verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. echipamente de lucru si de protectie care se impun datorita naturii si specificului activitatii desfasurate de zilier. b) sa completeze Registrul de evidenta a zilierilor. Registrul se intocmeste zilnic. (2) Beneficiarul va inainta lunar. pana cel tarziu la data de 5 a fiecarei luni. precum si cu privire la drepturile zilierului. care face parte integranta din prezenta lege. (3) Inspectia Muncii va centraliza la nivel national datele transmise potrivit alin. Art. 1. riscurile si pericolele la care poate fi expus in exercitarea activitatii. sistemul asigurarilor sociale pentru somaj si nici in sistemul de asigurari sociale de sanatate. in conditiile prevazute la alin. zilierul are dreptul la o remuneratie al carei cuantum se stabileste prin negociere directa intre parti. Art. conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 7 (1) Beneficiarul are obligatia sa inregistreze in Registrul de evidenta a zilierilor. optional. pe propria cheltuiala. e) sa plateasca zilierului. Art. 9 (1) Pentru activitatea executata. care face parte integranta din prezenta lege. in conditiile prevazute de prezenta lege. d) sa asigure instruirea si informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmeaza sa o presteze. inainte de inceperea activitatii. remuneratia convenita. 58 din Legea nr. (2) Pentru veniturile realizate din activitatea prestata de zilieri nu se datoreaza contributiile sociale obligatorii nici de catre zilier. Registrul de evidenta a zilierilor se pastreaza la sediul beneficiarului. f) sa asigure. (2). (2) Cuantumul remuneratiei brute orare stabilite de parti nu poate fi mai mic de 2 lei/ora si nici mai mare de 10 lei/ora si se acorda la sfarsitul fiecarei zile de lucru. (2) Cuantumul impozitului prevazut la alin. 571/2003 privind Codul fiscal. 6 (1) Plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestata de zilier este in sarcina beneficiarului. 8 (1) Activitatea desfasurata in conditiile prezentei legi nu confera zilierului calitatea de asigurat in sistemul public de pensii. nici de catre beneficiar. Acesta va putea incheia.a) sa infiinteze Registrul de evidenta a zilierilor conform modelului prevazut in anexa nr. Instruirea are loc zilnic. in ordine cronologica. 4. inainte de inceperea activitatii. catre inspectoratul teritorial de munca unde isi are sediul un extras al Registrului de evidenta a zilierilor continand inregistrarile din luna precedenta. (2). (1) este de 16% calculat la remuneratia bruta si se vireaza in conformitate cu prevederile art. . c) sa prezinte Registrul de evidenta a zilierilor organelor de control abilitate. o asigurare de sanatate si/sau de pensie. inainte de semnarea in Registrul de evidenta a zilierilor de catre zilier si beneficiar.

cu modificarile si completarile ulterioare. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. productii cinematografice si audiovizuale. c) silvicultura. cu amenda de 10. c) incalcarea prevederilor art. 12 (1) Urmatoarele fapte savarsite de beneficiar constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a) incalcarea prevederilor art. 4 si art.Raspunderea contraventionala Art. activitati cu caracter cultural. j) activitati de intretinere si curatenie. 180/2002. f) apicultura.000 lei. 11 Se pot presta activitati cu caracter ocazional in urmatoarele domenii: a) agricultura. i) manipulari de marfuri. . b) vanatoare si pescuit. cu amenda de 20. 10 (1) Zilierul care se angajeaza la prestarea muncii in baza prezentei legi se presupune ca este apt pentru prestarea acelei munci. (2) Prevederile alin.000 lei si interzicerea utilizarii zilierilor pe toata durata de existenta a beneficiarului. 7 alin. 13 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se efectueaza de catre inspectorii de munca si Agentia Nationala de Administrare Fiscala. g) zootehnie. cu amenda de 6. e) pomicultura si viticultura. Art. a)—d) si f) si art. (2). 6.(3) Dovada platii remuneratiei zilnice se face prin semnatura zilierului in Registrul de evidenta a zilierilor. exclusiv exploatari forestiere.000 lei. d) piscicultura si acvacultura. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. (2) Zilierul are dreptul sa beneficieze de echipament de protectie si de mijloacele tehnice necesare desfasurarii activitatii. Capitolul III . Art. b) incalcarea prevederilor art. (1) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. Art. (2) lit. publicitate. 5 alin. 9 alin. (1) si (2). h) spectacole.

cu respectarea prevederilor art. desfasurare prenumele identitate zilierului la executarii a activitatii zilierului inceperea activitatii activitatii 1 2 3 4 5 6 7 Remuneratia Remuneratia Semnatura bruta neta platita de confirmare convenita de primire a banilor 8 9 10 Loc pentru stampila si semnatura beneficiarului 11 Anexa nr. ..... 76 alin.. dupa cum urmeaza: denumirea persoanei juridice..... ministrul muncii.............. 1 .Registrul de Evidenta a Zilierilor — model — Beneficiar .... 2 . Data de Numele si Actul de CNP Semnatura Locul crt.. republicata..Instructiuni de completare a Registrului de evidenta a zilierilor 1........ Art..Dispozitii finale Art.. Anexa nr.. Beneficiar — se completeaza datele de identificare a beneficiarului... 14 Litigiile dintre beneficiar si zilier nerezolvate pe cale amiabila se solutioneaza de catre judecatoria competenta in a carei raza teritoriala se afla locul desfasurarii activitatii zilierului..Capitolul IV .... 15 In termen de 10 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei...... CUI ..... Partea I. Nr..... sediul. 75 si ale art..... familiei si protectiei sociale si ministrul finantelor publice vor aproba prin ordin comun normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei. (2) din Constitutia Romaniei. cod unic de inregistrare.

cu modificarile si completarile ulterioare. al Art. 9. In coloana nr. In coloana nr. In coloana nr. 11. 5 — CNP — se va trece codul numeric personal din actul de identitate al zilierului. 9 — Remuneratia neta platita — se va preciza suma neta cuvenita zilierului. In coloana nr. 12. 34/2009 privind . In coloana nr. In coloana nr. 5. 10 — Semnatura de confirmare de primire a banilor — zilierul va semna pentru confirmarea primirii remuneratiei nete cuvenite la sfarsitul zilei de lucru. In coloana nr. Familiei si Protectiei Sociale. In coloana nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri.). in temeiul Art. 4 — Actul de identitate — se va trece tipul actului (BI. 8 — Remuneratia bruta convenita — se va preciza suma stabilita prin negociere intre parti. Norme metodologice la Legea zilierilor Avand in vedere prevederile Art. incepand cu numarul 1. 7 — Locul executarii activitatii — se va trece explicit unde se desfasoara activitatea zilierului (ferma. lucratorii zilieri. 4. 11 — Loc pentru stampila si semnatura beneficiarului — beneficiarul va semna si va aplica stampila. pasaport). 3 — Numele si prenumele zilierului — se vor trece numele si prenumele zilierului. 6 — Semnatura zilierului la inceperea activitatii — zilierul va semna zilnic in aceasta rubrica. padure etc. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii. 7. 3. 8. 1 — Nr. In coloana nr. seria si numarul acestuia. 6. 2 — Data de desfasurare a activitatii — se va trece data fiecarei zile de lucru a zilierului. CI. 10. 15 din Legea nr.2. 12 din Hotararea Guvernului nr. inainte de inceperea activitatii si dupa instructajul facut de beneficiar. dupa scaderea impozitului pe venit. crt se vor numerota in ordine. In coloana nr. 10 alin. gradina. In coloana nr. (4) din Hotararea Guvernului nr.

52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. Art. 52/2011. beneficiarul de lucrari transmite catre inspectoratul teritorial de munca o copie a registrului continand inregistrarile din luna precedenta. prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. (2) Modelul. c) sursa administrativa de date pentru sistemul informational statistic cum ar fi: statistica curenta. precum si in domeniul fiscal. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri Art. Partea I. familiei si protectiei sociale. conform instructiunilor de completare prevazute in anexa nr. 52/2011. urmarirea indicatorilor referitori la evolutia gradului de ocupare si al pietei muncii. 2 Ministerul Muncii. 7 alin. cu precadere in anumite domenii de activitate. 2 la Legea nr. definit conform Legii nr. reprezinta: a) document oficial cu regim special de evidenta a lucratorilor zilieri. Art. 3 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. cu modificarile si completarile ulterioare. pentru toti zilierii cu care beneficiarul are raporturi de munca in baza legii. 1 (1) Registrul de evidenta a zilierilor. ministrul muncii. beneficiarul de lucrari.organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice. Art. 1 si 2 la Legea nr.Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 1 Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. . 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. organizeaza conducerea si tinerea la zi a registrului. b) sursa de date pentru elaborarea pe plan national a politicilor in domeniul ocuparii fortei de munca si combaterii muncii fara forme legale. (3) In scopul indeplinirii obligatiei prevazute la Art. certificata "conform cu originalul". interimar. denumit in continuare registru. monitorizarea nivelului muncii fara forme legale. 2 (1) Pentru asigurarea unei evidente unitare referitoare la utilizarea fortei de munca a lucratorilor zilieri. (2) Inregistrarea in registru se face in ordine cronologica. 52/2011. (2) din Legea nr. organizarea unui sistem de anchete prin sondaj. ANEXA . Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Finantelor Publice vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. si ministrul finantelor publice emit urmatorul ordin: Art. continutul si instructiunile de completare a registrului sunt cele prevazute in anexele nr.

f) S. iar distribuirea acestuia se face. Familiei. (2) Orice modificare a datelor inscrise se face prin taierea cu o linie orizontala cu cerneala sau pasta rosie si prin inscrierea datelor corecte de asemenea cu cerneala sau . datele din rapoartele inspectoratelor teritoriale de munca si va comunica semestrial Ministerului Muncii.societate in comandita pe actiuni. masurile sanctionatoare dispuse in respectivele cazuri. 5 (1) Inspectoratele teritoriale de munca vor inainta semestrial Inspectiei Muncii rapoarte privind evolutia numarului de zilieri pe domenii de activitate. precum si alte informatii solicitate de Inspectia Muncii. la cerere si contra cost. pot delega acestora si competenta conducerii.societate cu raspundere limitata. precum si masurile sanctionatoare dispuse in respectivele cazuri. Art.A.societate pe actiuni.N. reprezentante. (3) Registrul va fi numerotat. (2) Denumirea beneficiarului de lucrari se inscrie in registru cu litere mari de tipar. (4) Beneficiarul de lucrari raspunde de respectarea prevederilor legale privind conducerea. .R.Art. agentiei. 6 Registrul se tipareste si se inseriaza de Imprimeria Nationala. numarul de cazuri depistate fara forme legale. b) S. Prescurtarile permise sunt: a) S. e) S.A.C. . punctului de lucru sau al altor asemenea unitati fara personalitate juridica. (2) Inspectia Muncii va centraliza. carora le-au delegat competenta de a incheia raporturi juridice cu zilieri.societate in comandita simpla. privind evolutia numarului de zilieri pe domenii de activitate. parafat si legat. d) S. . . . la sediul sucursalei.L. (3). completarii si transmiterii catre inspectoratele teritoriale de munca a copiei registrului conform Art. 3 (1) Beneficiarii de lucrari care au infiintate sucursale. reprezentantei. Art. . dupa caz. completarea si pastrarea registrului. Art. 4 (1) La fiecare inscriere a unui zilier in registru numele si prenumele se inscriu cu literele mari de tipar. la nivel national. fiind responsabil de corectitudinea datelor inscrise in registru.S. c) S. si Protectiei Sociale un raport. de Inspectia Muncii prin inspectoratele teritoriale de munca. fara prescurtari. 7 (1) Inscrierea datelor in registru se face numai cu cerneala sau pasta albastra. cu mentionarea si a initialei tatalui. agentii.societate comerciala.C. Art.C. pe suport hartie si in format electronic. 2 alin. puncte de lucru sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica. numarul de cazuri depistate fara forme legale.C.societate in nume colectiv. (2) Registrul se pastreaza la sediul beneficiarului de lucrari si/sau.

(4) Virarea la bugetul de stat a impozitului calculat si retinut de fiecare beneficiar de lucrari se va efectua pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri. „Registrul se păstrează la sediul beneficiarului de lucrări şi/sau. Astfel. la . Ordinul comun al ministerelor Muncii şi Finanţelor de aplicare a Legii zilierilor stabileşte modul în care trebuie completat acest registru de evidenţă a persoanelor care prestează activităţi cu caracter ocazional. Registrul se intocmeste zilnic. Potrivit Normelor. (2) Nu se lasa pagini si pozitii libere intre paginile registrului. dar si modul de calcul al impozitului pe venit de 16% aplicabil în cazul zilierilor. Conclizii Firmele care vor angaja zilieri vor trebui să completeze un registru în care să ţină evidenţa tuturor angajaţilor „cu ziua”. iar o copie se transmite lunar către inspectoratul teritorial de muncă. exceptand perioadele in care nu se apeleaza la serviciile zilierilor. (3) Calculul si retinerea impozitului datorat se efectueaza de catre beneficiarii de lucrari la data fiecarei plati a remuneratiei brute zilnice. lasandu-se vizibila inscrierea anterioara si prin aplicarea stampilei si semnaturii beneficiarului de lucrari.pasta rosie. Art. Potrivit Normelor de aplicare a Legii zilierilor publicată în aceste zile în Monitorul Oficial. 8 (1) Inscrierea datelor se face in ordinea cronologica a utilizarii zilierilor. cu modificarile si completarile ulterioare. Art. (2) Zilierii datoreaza impozit pentru venitul realizat sub forma de remuneratie bruta zilnica. după caz. 9 (1) Venitul realizat de zilieri sub forma remuneratiei zilnice pe fiecare beneficiar de lucrari reprezinta venit asimilat salariului. înregistrarea în registrul de evidenţă a zilierilor se va face în ordinea cronologică a utilizării zilierilor pentru toţi zilierii cu care beneficiarul are raporturi de muncă. Impozitul se calculeaza de catre fiecare din beneficiarii de lucrari prin aplicarea cotei de 16% asupra remuneratiei brute zilnice. Art. 10 Prezentele norme metodologice intra in vigoare la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei. 571/2003 privind Codul fiscal. pentru care sunt aplicabile prevederile cap. (3) Pe prima pagina a registrului se completeaza datele de identificare ale beneficiarului de lucrari. registrul se păstrează la sediul firmei. Partea I. III "Venituri din salarii" al titlului III "Impozit pe venit" din Legea nr.

potrivit Ordinului. Normele prevăd ca impozitul de 16% sa fie calculat pentru venitul realizat sub formă de remuneraţie brută zilnică. în cazul societăţii în comandită pe acţiuni. lăsându-se vizibilă înscrierea anterioară.N. cu excepţia perioadelor în care nu se apelează la serviciile zilierilor. Nu se încheie contract de muncă Venitul realizat de zilieri este unul de natură salarială şi plătitorul de venit va reţine din suma brută impozitul de 16% şi îl va plăti la bugetul de stat până în data de 25 a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri. punctului de lucru sau al altor asemenea unităţi fără personalitate juridic”. Potrivit Legii.000 lei. „Orice modificare a datelor înscrise se face prin tăierea cu o linie orizontală cu cerneală sau pastă roşie şi prin înscrierea datelor corecte de asemenea cu cerneală sau pastă roşie. o asigurare de sănătate şi/sau de pensie.C.C.A. se arată în document. pentru societatea în nume colectiv. precum şi prin aplicarea ştampilei şi semnăturii beneficiarului de lucrări”. pentru societatea pe acţiuni. . raportul dintre zilier şi beneficiar se stabileşte fără încheierea unui contract de muncă şi în consecinţă activitatea desfăşurată de zilieri nu conferă acestora calitatea de asigurat în sistemul public de pensii. pentru societata cu răspundere limitată. opţional. Astfel. reprezentanţei.sediul sucursalei. În acelaşi timp este instituită şi obligaţia beneficiarului de lucrări de a transmite către inspectoratul teritorial de muncă o copie a registrului conţinând înregistrările din luna precedentă.S. Acesta va putea încheia. fiind necesară şi iniţiala tatălui. pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri nu se datorează contribuţii sociale obligatorii nici de către zilier. nici de către beneficiar. Denumirea beneficiarului de lucrări se înscrie în registru cu litere mari de tipar şi fără prescurtări. S. agenţiei. S. Nu se lasă pagini şi pozitii libere între paginile registrului. Registrul se completează doar cu cerneală sau pastă albastră Ordinul stabileşte reguli clare de completare a registrului. iar pe prima pagină se completează datele de identificare ale beneficiarului de lucrări. Copia se transmite pînă în data de 5 a lunii următoare. înscrierea zilierilor trebuie făcută numai cu cerneală sau pastă albastră.A. Normele mai prevăd că registrul se întocmeşte zilnic. nerespectarea obligaţiei sancţionându-se cu amendă de 6. S. sistemul asigurărilor sociale pentru şomaj şi nici în sistemul de asigurări sociale de sănătate.L.Singurele prescurăti permise sunt: S. în loc de societate în comandită simplă şi S.C. pentru societatea comercială. Totodată. S.C.R. certificată conform cu originalul. iar numele se completează cu majuscule.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful