P. 1
Legea Zilierilor Lege Nr. 52

Legea Zilierilor Lege Nr. 52

|Views: 97|Likes:
Published by Iulian Vlad

More info:

Published by: Iulian Vlad on May 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2012

pdf

text

original

Legea 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. Legea zilierilor, lege nr.

52/2011 Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1 In intelesul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza: a) zilier — persoana fizica ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar. Pot desfasura activitati cu caracter ocazional persoanele fizice, cetateni romani sau straini, in conditiile legii; b) beneficiar de lucrari, denumit in continuare beneficiar — persoana juridica pentru care zilierul executa activitati cu caracter ocazional; c) Registrul de evidenta a zilierilor — registrul cu regim special intocmit de catre beneficiar pentru a tine evidenta zilnica a zilierilor. Art. 2 Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, prezenta lege reglementeaza modul in care zilierii pot executa activitati cu caracter ocazional. Art. 3 Raportul dintre zilier si beneficiar se stabileste fara incheierea unui contract de munca. Capitolul II - Procedura de exercitare a unor activitati de catre zilieri Art. 4 (1) Durata activitatii ocazionale care poate fi exercitata in temeiul prevederilor prezentei legi este de minimum o zi, corespunzator cu 8 ore de munca. (2) Durata zilnica de executare a activitatii unui zilier nu poate depasi 12 ore, respectiv 6 ore pentru lucratorii minori care au capacitate de munca. Chiar daca partile convin un numar mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel putin 8 ore de munca. (3) Nicio persoana nu poate fi angajata zilier daca nu a implinit varsta de 16 ani. (4) Niciun zilier nu poate presta activitati pentru acelasi beneficiar pe o perioada mai lunga de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic. (5) Beneficiarul nu poate angaja zilieri sa desfasoare activitatea in beneficiul unui tert. Art. 5 (1) Beneficiarul are urmatoarele drepturi: a) sa stabileasca activitatile pe care urmeaza sa le desfasoare zilierul, locul executarii activitatii si durata acesteia; b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a lucrarilor. (2) Beneficiarul are urmatoarele obligatii:

Registrul de evidenta a zilierilor se pastreaza la sediul beneficiarului. 1. inainte de semnarea in Registrul de evidenta a zilierilor de catre zilier si beneficiar. toti zilierii cu care are raporturi de munca in baza prezentei legi. (2) Beneficiarul va inainta lunar. pentru a putea verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. Registrul se intocmeste zilnic. catre inspectoratul teritorial de munca unde isi are sediul un extras al Registrului de evidenta a zilierilor continand inregistrarile din luna precedenta. e) sa plateasca zilierului. (3) Inspectia Muncii va centraliza la nivel national datele transmise potrivit alin. f) sa asigure. Art. 6 (1) Plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestata de zilier este in sarcina beneficiarului. 2. cu modificarile si completarile ulterioare. Art. nici de catre beneficiar. 571/2003 privind Codul fiscal. la sfarsitul fiecarei zile de lucru. Art. 8 (1) Activitatea desfasurata in conditiile prezentei legi nu confera zilierului calitatea de asigurat in sistemul public de pensii. Acesta va putea incheia.a) sa infiinteze Registrul de evidenta a zilierilor conform modelului prevazut in anexa nr. (2) Cuantumul impozitului prevazut la alin. in conditiile prevazute la alin. optional. precum si cu privire la drepturile zilierului. Instruirea are loc zilnic. Art. c) sa prezinte Registrul de evidenta a zilierilor organelor de control abilitate. in ordine cronologica. b) sa completeze Registrul de evidenta a zilierilor. conform instructiunilor prevazute in anexa nr. sistemul asigurarilor sociale pentru somaj si nici in sistemul de asigurari sociale de sanatate. 9 (1) Pentru activitatea executata. (2) Cuantumul remuneratiei brute orare stabilite de parti nu poate fi mai mic de 2 lei/ora si nici mai mare de 10 lei/ora si se acorda la sfarsitul fiecarei zile de lucru. care face parte integranta din prezenta lege. . 7 (1) Beneficiarul are obligatia sa inregistreze in Registrul de evidenta a zilierilor. (2). 58 din Legea nr. pana cel tarziu la data de 5 a fiecarei luni. o asigurare de sanatate si/sau de pensie. care face parte integranta din prezenta lege. inainte de inceperea activitatii. d) sa asigure instruirea si informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmeaza sa o presteze. pe propria cheltuiala. 4. zilierul are dreptul la o remuneratie al carei cuantum se stabileste prin negociere directa intre parti. echipamente de lucru si de protectie care se impun datorita naturii si specificului activitatii desfasurate de zilier. (1) este de 16% calculat la remuneratia bruta si se vireaza in conformitate cu prevederile art. remuneratia convenita. riscurile si pericolele la care poate fi expus in exercitarea activitatii. inainte de inceperea activitatii. (2) Pentru veniturile realizate din activitatea prestata de zilieri nu se datoreaza contributiile sociale obligatorii nici de catre zilier. (2). exceptand perioadele in care nu se apeleaza la serviciile zilierilor. in conditiile prevazute de prezenta lege.

180/2002. 10 (1) Zilierul care se angajeaza la prestarea muncii in baza prezentei legi se presupune ca este apt pentru prestarea acelei munci. cu modificarile si completarile ulterioare. 7 alin. 4 si art. 5 alin. 11 Se pot presta activitati cu caracter ocazional in urmatoarele domenii: a) agricultura. (2).000 lei si interzicerea utilizarii zilierilor pe toata durata de existenta a beneficiarului. (1) si (2). c) incalcarea prevederilor art. productii cinematografice si audiovizuale. 12 (1) Urmatoarele fapte savarsite de beneficiar constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a) incalcarea prevederilor art.000 lei. a)—d) si f) si art.(3) Dovada platii remuneratiei zilnice se face prin semnatura zilierului in Registrul de evidenta a zilierilor. activitati cu caracter cultural. . c) silvicultura. (2) Zilierul are dreptul sa beneficieze de echipament de protectie si de mijloacele tehnice necesare desfasurarii activitatii. b) incalcarea prevederilor art. Art. 9 alin. exclusiv exploatari forestiere. j) activitati de intretinere si curatenie. f) apicultura. Capitolul III . e) pomicultura si viticultura. 13 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se efectueaza de catre inspectorii de munca si Agentia Nationala de Administrare Fiscala.000 lei. Art. publicitate. (2) lit. h) spectacole. g) zootehnie. cu amenda de 6. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. (1) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. b) vanatoare si pescuit. cu amenda de 10. (2) Prevederile alin. Art. d) piscicultura si acvacultura. i) manipulari de marfuri.Raspunderea contraventionala Art. cu amenda de 20. 6.

.. Nr........ (2) din Constitutia Romaniei.. CUI ... . 75 si ale art.. 1 ... republicata.. cod unic de inregistrare. Beneficiar — se completeaza datele de identificare a beneficiarului......Registrul de Evidenta a Zilierilor — model — Beneficiar . desfasurare prenumele identitate zilierului la executarii a activitatii zilierului inceperea activitatii activitatii 1 2 3 4 5 6 7 Remuneratia Remuneratia Semnatura bruta neta platita de confirmare convenita de primire a banilor 8 9 10 Loc pentru stampila si semnatura beneficiarului 11 Anexa nr.......Dispozitii finale Art... Data de Numele si Actul de CNP Semnatura Locul crt.. 15 In termen de 10 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei. Partea I.... Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei..... 14 Litigiile dintre beneficiar si zilier nerezolvate pe cale amiabila se solutioneaza de catre judecatoria competenta in a carei raza teritoriala se afla locul desfasurarii activitatii zilierului... Art.....Capitolul IV . 2 ... sediul.. cu respectarea prevederilor art.Instructiuni de completare a Registrului de evidenta a zilierilor 1.... familiei si protectiei sociale si ministrul finantelor publice vor aproba prin ordin comun normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Anexa nr. dupa cum urmeaza: denumirea persoanei juridice.......... 76 alin... ministrul muncii.

15 din Legea nr. Norme metodologice la Legea zilierilor Avand in vedere prevederile Art. In coloana nr. 7 — Locul executarii activitatii — se va trece explicit unde se desfasoara activitatea zilierului (ferma. In coloana nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. In coloana nr. 10 — Semnatura de confirmare de primire a banilor — zilierul va semna pentru confirmarea primirii remuneratiei nete cuvenite la sfarsitul zilei de lucru. padure etc. 7. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii. 8 — Remuneratia bruta convenita — se va preciza suma stabilita prin negociere intre parti. dupa scaderea impozitului pe venit. In coloana nr. In coloana nr. crt se vor numerota in ordine. 6. In coloana nr.). cu modificarile si completarile ulterioare. seria si numarul acestuia. in temeiul Art. inainte de inceperea activitatii si dupa instructajul facut de beneficiar. 12. (4) din Hotararea Guvernului nr. In coloana nr. 34/2009 privind . 8. 3 — Numele si prenumele zilierului — se vor trece numele si prenumele zilierului. 10 alin. 12 din Hotararea Guvernului nr. 3. Familiei si Protectiei Sociale. 9. 5 — CNP — se va trece codul numeric personal din actul de identitate al zilierului. gradina. In coloana nr. 9 — Remuneratia neta platita — se va preciza suma neta cuvenita zilierului. 11 — Loc pentru stampila si semnatura beneficiarului — beneficiarul va semna si va aplica stampila. In coloana nr. al Art. 6 — Semnatura zilierului la inceperea activitatii — zilierul va semna zilnic in aceasta rubrica. 4. 2 — Data de desfasurare a activitatii — se va trece data fiecarei zile de lucru a zilierului. In coloana nr. incepand cu numarul 1.2. 4 — Actul de identitate — se va trece tipul actului (BI. 10. pasaport). 1 — Nr. 11. 5. lucratorii zilieri. CI. In coloana nr.

reprezinta: a) document oficial cu regim special de evidenta a lucratorilor zilieri. 1 si 2 la Legea nr. (2) Inregistrarea in registru se face in ordine cronologica. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri Art. 52/2011. continutul si instructiunile de completare a registrului sunt cele prevazute in anexele nr. 2 la Legea nr. b) sursa de date pentru elaborarea pe plan national a politicilor in domeniul ocuparii fortei de munca si combaterii muncii fara forme legale. ANEXA . 3 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.Norme metodologice de aplicare a Legii nr. ministrul muncii. si ministrul finantelor publice emit urmatorul ordin: Art. 2 (1) Pentru asigurarea unei evidente unitare referitoare la utilizarea fortei de munca a lucratorilor zilieri. organizeaza conducerea si tinerea la zi a registrului. beneficiarul de lucrari transmite catre inspectoratul teritorial de munca o copie a registrului continand inregistrarile din luna precedenta. pentru toti zilierii cu care beneficiarul are raporturi de munca in baza legii. familiei si protectiei sociale. organizarea unui sistem de anchete prin sondaj. certificata "conform cu originalul". 2 Ministerul Muncii. Art. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. 1 (1) Registrul de evidenta a zilierilor. urmarirea indicatorilor referitori la evolutia gradului de ocupare si al pietei muncii. 1 Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. 52/2011. definit conform Legii nr. c) sursa administrativa de date pentru sistemul informational statistic cum ar fi: statistica curenta. Art. cu modificarile si completarile ulterioare. Art. 52/2011. monitorizarea nivelului muncii fara forme legale.organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice. conform instructiunilor de completare prevazute in anexa nr. interimar. (3) In scopul indeplinirii obligatiei prevazute la Art. beneficiarul de lucrari. Partea I. (2) din Legea nr. cu precadere in anumite domenii de activitate. (2) Modelul. precum si in domeniul fiscal. prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. . 7 alin. Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Finantelor Publice vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. denumit in continuare registru.

societate cu raspundere limitata. fara prescurtari. .C. (2) Orice modificare a datelor inscrise se face prin taierea cu o linie orizontala cu cerneala sau pasta rosie si prin inscrierea datelor corecte de asemenea cu cerneala sau . pot delega acestora si competenta conducerii. (2) Inspectia Muncii va centraliza. . . masurile sanctionatoare dispuse in respectivele cazuri. Prescurtarile permise sunt: a) S.societate in nume colectiv. completarii si transmiterii catre inspectoratele teritoriale de munca a copiei registrului conform Art. e) S. la cerere si contra cost. fiind responsabil de corectitudinea datelor inscrise in registru. reprezentantei. . (2) Registrul se pastreaza la sediul beneficiarului de lucrari si/sau. (4) Beneficiarul de lucrari raspunde de respectarea prevederilor legale privind conducerea.societate in comandita pe actiuni.A. numarul de cazuri depistate fara forme legale. agentii. punctului de lucru sau al altor asemenea unitati fara personalitate juridica. puncte de lucru sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica. de Inspectia Muncii prin inspectoratele teritoriale de munca. 5 (1) Inspectoratele teritoriale de munca vor inainta semestrial Inspectiei Muncii rapoarte privind evolutia numarului de zilieri pe domenii de activitate. . iar distribuirea acestuia se face.societate pe actiuni. 7 (1) Inscrierea datelor in registru se face numai cu cerneala sau pasta albastra. (3). . Familiei. privind evolutia numarului de zilieri pe domenii de activitate.A. 2 alin. agentiei.societate comerciala.Art. parafat si legat. (2) Denumirea beneficiarului de lucrari se inscrie in registru cu litere mari de tipar. b) S.C. cu mentionarea si a initialei tatalui. (3) Registrul va fi numerotat. carora le-au delegat competenta de a incheia raporturi juridice cu zilieri. datele din rapoartele inspectoratelor teritoriale de munca si va comunica semestrial Ministerului Muncii. 3 (1) Beneficiarii de lucrari care au infiintate sucursale. pe suport hartie si in format electronic.C. precum si masurile sanctionatoare dispuse in respectivele cazuri. Art. Art. precum si alte informatii solicitate de Inspectia Muncii. Art. d) S. f) S. la sediul sucursalei. 4 (1) La fiecare inscriere a unui zilier in registru numele si prenumele se inscriu cu literele mari de tipar. completarea si pastrarea registrului. 6 Registrul se tipareste si se inseriaza de Imprimeria Nationala.societate in comandita simpla. dupa caz. la nivel national. si Protectiei Sociale un raport.R.C. numarul de cazuri depistate fara forme legale. Art.N. reprezentante.S.L. c) S.

Ordinul comun al ministerelor Muncii şi Finanţelor de aplicare a Legii zilierilor stabileşte modul în care trebuie completat acest registru de evidenţă a persoanelor care prestează activităţi cu caracter ocazional. Partea I. 8 (1) Inscrierea datelor se face in ordinea cronologica a utilizarii zilierilor. cu modificarile si completarile ulterioare. (2) Nu se lasa pagini si pozitii libere intre paginile registrului. înregistrarea în registrul de evidenţă a zilierilor se va face în ordinea cronologică a utilizării zilierilor pentru toţi zilierii cu care beneficiarul are raporturi de muncă. Impozitul se calculeaza de catre fiecare din beneficiarii de lucrari prin aplicarea cotei de 16% asupra remuneratiei brute zilnice. (2) Zilierii datoreaza impozit pentru venitul realizat sub forma de remuneratie bruta zilnica. III "Venituri din salarii" al titlului III "Impozit pe venit" din Legea nr. 9 (1) Venitul realizat de zilieri sub forma remuneratiei zilnice pe fiecare beneficiar de lucrari reprezinta venit asimilat salariului. pentru care sunt aplicabile prevederile cap. 10 Prezentele norme metodologice intra in vigoare la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei. „Registrul se păstrează la sediul beneficiarului de lucrări şi/sau. Art. (3) Pe prima pagina a registrului se completeaza datele de identificare ale beneficiarului de lucrari. registrul se păstrează la sediul firmei. iar o copie se transmite lunar către inspectoratul teritorial de muncă.pasta rosie. lasandu-se vizibila inscrierea anterioara si prin aplicarea stampilei si semnaturii beneficiarului de lucrari. Art. 571/2003 privind Codul fiscal. (3) Calculul si retinerea impozitului datorat se efectueaza de catre beneficiarii de lucrari la data fiecarei plati a remuneratiei brute zilnice. la . Potrivit Normelor de aplicare a Legii zilierilor publicată în aceste zile în Monitorul Oficial. Astfel. Potrivit Normelor. Conclizii Firmele care vor angaja zilieri vor trebui să completeze un registru în care să ţină evidenţa tuturor angajaţilor „cu ziua”. dar si modul de calcul al impozitului pe venit de 16% aplicabil în cazul zilierilor. Registrul se intocmeste zilnic. după caz. Art. exceptand perioadele in care nu se apeleaza la serviciile zilierilor. (4) Virarea la bugetul de stat a impozitului calculat si retinut de fiecare beneficiar de lucrari se va efectua pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri.

„Orice modificare a datelor înscrise se face prin tăierea cu o linie orizontală cu cerneală sau pastă roşie şi prin înscrierea datelor corecte de asemenea cu cerneală sau pastă roşie. S.N. punctului de lucru sau al altor asemenea unităţi fără personalitate juridic”. în loc de societate în comandită simplă şi S. sistemul asigurărilor sociale pentru şomaj şi nici în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Normele prevăd ca impozitul de 16% sa fie calculat pentru venitul realizat sub formă de remuneraţie brută zilnică. precum şi prin aplicarea ştampilei şi semnăturii beneficiarului de lucrări”. pentru societatea în nume colectiv. pentru societatea pe acţiuni. Registrul se completează doar cu cerneală sau pastă albastră Ordinul stabileşte reguli clare de completare a registrului. Nu se încheie contract de muncă Venitul realizat de zilieri este unul de natură salarială şi plătitorul de venit va reţine din suma brută impozitul de 16% şi îl va plăti la bugetul de stat până în data de 25 a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri.sediul sucursalei. certificată conform cu originalul.C. cu excepţia perioadelor în care nu se apelează la serviciile zilierilor.Singurele prescurăti permise sunt: S. . Potrivit Legii.000 lei. Astfel.A. fiind necesară şi iniţiala tatălui. pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri nu se datorează contribuţii sociale obligatorii nici de către zilier. se arată în document. Denumirea beneficiarului de lucrări se înscrie în registru cu litere mari de tipar şi fără prescurtări.S. înscrierea zilierilor trebuie făcută numai cu cerneală sau pastă albastră. Totodată. S. agenţiei. o asigurare de sănătate şi/sau de pensie.L. Acesta va putea încheia. S. potrivit Ordinului. pentru societatea comercială. În acelaşi timp este instituită şi obligaţia beneficiarului de lucrări de a transmite către inspectoratul teritorial de muncă o copie a registrului conţinând înregistrările din luna precedentă. în cazul societăţii în comandită pe acţiuni. pentru societata cu răspundere limitată. opţional.C.C. iar pe prima pagină se completează datele de identificare ale beneficiarului de lucrări. Nu se lasă pagini şi pozitii libere între paginile registrului. iar numele se completează cu majuscule. nici de către beneficiar. Copia se transmite pînă în data de 5 a lunii următoare. raportul dintre zilier şi beneficiar se stabileşte fără încheierea unui contract de muncă şi în consecinţă activitatea desfăşurată de zilieri nu conferă acestora calitatea de asigurat în sistemul public de pensii.C. nerespectarea obligaţiei sancţionându-se cu amendă de 6. Normele mai prevăd că registrul se întocmeşte zilnic.A. S.R. lăsându-se vizibilă înscrierea anterioară. reprezentanţei.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->