Legea 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. Legea zilierilor, lege nr.

52/2011 Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1 In intelesul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza: a) zilier — persoana fizica ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar. Pot desfasura activitati cu caracter ocazional persoanele fizice, cetateni romani sau straini, in conditiile legii; b) beneficiar de lucrari, denumit in continuare beneficiar — persoana juridica pentru care zilierul executa activitati cu caracter ocazional; c) Registrul de evidenta a zilierilor — registrul cu regim special intocmit de catre beneficiar pentru a tine evidenta zilnica a zilierilor. Art. 2 Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, prezenta lege reglementeaza modul in care zilierii pot executa activitati cu caracter ocazional. Art. 3 Raportul dintre zilier si beneficiar se stabileste fara incheierea unui contract de munca. Capitolul II - Procedura de exercitare a unor activitati de catre zilieri Art. 4 (1) Durata activitatii ocazionale care poate fi exercitata in temeiul prevederilor prezentei legi este de minimum o zi, corespunzator cu 8 ore de munca. (2) Durata zilnica de executare a activitatii unui zilier nu poate depasi 12 ore, respectiv 6 ore pentru lucratorii minori care au capacitate de munca. Chiar daca partile convin un numar mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel putin 8 ore de munca. (3) Nicio persoana nu poate fi angajata zilier daca nu a implinit varsta de 16 ani. (4) Niciun zilier nu poate presta activitati pentru acelasi beneficiar pe o perioada mai lunga de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic. (5) Beneficiarul nu poate angaja zilieri sa desfasoare activitatea in beneficiul unui tert. Art. 5 (1) Beneficiarul are urmatoarele drepturi: a) sa stabileasca activitatile pe care urmeaza sa le desfasoare zilierul, locul executarii activitatii si durata acesteia; b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a lucrarilor. (2) Beneficiarul are urmatoarele obligatii:

(3) Inspectia Muncii va centraliza la nivel national datele transmise potrivit alin. care face parte integranta din prezenta lege. la sfarsitul fiecarei zile de lucru. (2) Cuantumul remuneratiei brute orare stabilite de parti nu poate fi mai mic de 2 lei/ora si nici mai mare de 10 lei/ora si se acorda la sfarsitul fiecarei zile de lucru. 8 (1) Activitatea desfasurata in conditiile prezentei legi nu confera zilierului calitatea de asigurat in sistemul public de pensii. . b) sa completeze Registrul de evidenta a zilierilor. 9 (1) Pentru activitatea executata. e) sa plateasca zilierului. Instruirea are loc zilnic. d) sa asigure instruirea si informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmeaza sa o presteze. care face parte integranta din prezenta lege. conform instructiunilor prevazute in anexa nr. exceptand perioadele in care nu se apeleaza la serviciile zilierilor. 6 (1) Plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestata de zilier este in sarcina beneficiarului. Art. pentru a putea verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. 4. in conditiile prevazute de prezenta lege. remuneratia convenita. zilierul are dreptul la o remuneratie al carei cuantum se stabileste prin negociere directa intre parti. (2) Beneficiarul va inainta lunar. Acesta va putea incheia. Registrul de evidenta a zilierilor se pastreaza la sediul beneficiarului. echipamente de lucru si de protectie care se impun datorita naturii si specificului activitatii desfasurate de zilier. f) sa asigure. Registrul se intocmeste zilnic. 1. (2) Pentru veniturile realizate din activitatea prestata de zilieri nu se datoreaza contributiile sociale obligatorii nici de catre zilier. inainte de semnarea in Registrul de evidenta a zilierilor de catre zilier si beneficiar. in conditiile prevazute la alin. cu modificarile si completarile ulterioare. 571/2003 privind Codul fiscal. (2). toti zilierii cu care are raporturi de munca in baza prezentei legi. Art. 58 din Legea nr. Art. 7 (1) Beneficiarul are obligatia sa inregistreze in Registrul de evidenta a zilierilor. precum si cu privire la drepturile zilierului. (1) este de 16% calculat la remuneratia bruta si se vireaza in conformitate cu prevederile art. c) sa prezinte Registrul de evidenta a zilierilor organelor de control abilitate. sistemul asigurarilor sociale pentru somaj si nici in sistemul de asigurari sociale de sanatate. inainte de inceperea activitatii. pe propria cheltuiala. nici de catre beneficiar. catre inspectoratul teritorial de munca unde isi are sediul un extras al Registrului de evidenta a zilierilor continand inregistrarile din luna precedenta. (2). Art. (2) Cuantumul impozitului prevazut la alin. o asigurare de sanatate si/sau de pensie.a) sa infiinteze Registrul de evidenta a zilierilor conform modelului prevazut in anexa nr. riscurile si pericolele la care poate fi expus in exercitarea activitatii. inainte de inceperea activitatii. 2. pana cel tarziu la data de 5 a fiecarei luni. in ordine cronologica. optional.

4 si art. d) piscicultura si acvacultura. (1) si (2). 9 alin.(3) Dovada platii remuneratiei zilnice se face prin semnatura zilierului in Registrul de evidenta a zilierilor. Art. (2) Zilierul are dreptul sa beneficieze de echipament de protectie si de mijloacele tehnice necesare desfasurarii activitatii. 11 Se pot presta activitati cu caracter ocazional in urmatoarele domenii: a) agricultura. 180/2002. Art. 12 (1) Urmatoarele fapte savarsite de beneficiar constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a) incalcarea prevederilor art. (2) Prevederile alin. g) zootehnie. 6. h) spectacole. cu modificarile si completarile ulterioare. (2) lit.000 lei. Capitolul III . c) incalcarea prevederilor art. publicitate. 7 alin. 13 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se efectueaza de catre inspectorii de munca si Agentia Nationala de Administrare Fiscala. i) manipulari de marfuri. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. activitati cu caracter cultural. cu amenda de 6. (1) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. c) silvicultura. b) vanatoare si pescuit. 10 (1) Zilierul care se angajeaza la prestarea muncii in baza prezentei legi se presupune ca este apt pentru prestarea acelei munci. cu amenda de 20. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. . Art. j) activitati de intretinere si curatenie. b) incalcarea prevederilor art. (2).000 lei si interzicerea utilizarii zilierilor pe toata durata de existenta a beneficiarului. a)—d) si f) si art. cu amenda de 10.Raspunderea contraventionala Art. f) apicultura. productii cinematografice si audiovizuale. exclusiv exploatari forestiere. e) pomicultura si viticultura. 5 alin.000 lei.

Art... familiei si protectiei sociale si ministrul finantelor publice vor aproba prin ordin comun normele metodologice de aplicare a prezentei legi.. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei... 14 Litigiile dintre beneficiar si zilier nerezolvate pe cale amiabila se solutioneaza de catre judecatoria competenta in a carei raza teritoriala se afla locul desfasurarii activitatii zilierului.Registrul de Evidenta a Zilierilor — model — Beneficiar .. Nr.. 76 alin..... sediul...... Beneficiar — se completeaza datele de identificare a beneficiarului....... CUI .. . cu respectarea prevederilor art............. 75 si ale art. Data de Numele si Actul de CNP Semnatura Locul crt....... (2) din Constitutia Romaniei..Dispozitii finale Art. 15 In termen de 10 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei......... Anexa nr.. cod unic de inregistrare. ministrul muncii.. 2 . Partea I.Capitolul IV .. dupa cum urmeaza: denumirea persoanei juridice.... republicata... 1 ..Instructiuni de completare a Registrului de evidenta a zilierilor 1.. desfasurare prenumele identitate zilierului la executarii a activitatii zilierului inceperea activitatii activitatii 1 2 3 4 5 6 7 Remuneratia Remuneratia Semnatura bruta neta platita de confirmare convenita de primire a banilor 8 9 10 Loc pentru stampila si semnatura beneficiarului 11 Anexa nr.

10 alin. 8. In coloana nr. padure etc. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii. 12 din Hotararea Guvernului nr. 10 — Semnatura de confirmare de primire a banilor — zilierul va semna pentru confirmarea primirii remuneratiei nete cuvenite la sfarsitul zilei de lucru. 8 — Remuneratia bruta convenita — se va preciza suma stabilita prin negociere intre parti. 2 — Data de desfasurare a activitatii — se va trece data fiecarei zile de lucru a zilierului. gradina. 9. In coloana nr. In coloana nr. inainte de inceperea activitatii si dupa instructajul facut de beneficiar. In coloana nr. CI. In coloana nr. In coloana nr. In coloana nr. 7. 3 — Numele si prenumele zilierului — se vor trece numele si prenumele zilierului. lucratorii zilieri. dupa scaderea impozitului pe venit. 11. 4. pasaport). seria si numarul acestuia. 3. Norme metodologice la Legea zilierilor Avand in vedere prevederile Art. 1 — Nr. In coloana nr. 34/2009 privind . 7 — Locul executarii activitatii — se va trece explicit unde se desfasoara activitatea zilierului (ferma.). 15 din Legea nr. cu modificarile si completarile ulterioare. 5 — CNP — se va trece codul numeric personal din actul de identitate al zilierului. 6 — Semnatura zilierului la inceperea activitatii — zilierul va semna zilnic in aceasta rubrica. 4 — Actul de identitate — se va trece tipul actului (BI. 9 — Remuneratia neta platita — se va preciza suma neta cuvenita zilierului. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. In coloana nr. 5. in temeiul Art. In coloana nr. Familiei si Protectiei Sociale. 11 — Loc pentru stampila si semnatura beneficiarului — beneficiarul va semna si va aplica stampila. (4) din Hotararea Guvernului nr. In coloana nr. 10. 6.2. incepand cu numarul 1. crt se vor numerota in ordine. 12. al Art.

Art. organizarea unui sistem de anchete prin sondaj. monitorizarea nivelului muncii fara forme legale. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. precum si in domeniul fiscal. cu modificarile si completarile ulterioare. 1 si 2 la Legea nr. 3 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. ministrul muncii. si ministrul finantelor publice emit urmatorul ordin: Art. 2 la Legea nr. Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Finantelor Publice vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. familiei si protectiei sociale. conform instructiunilor de completare prevazute in anexa nr. c) sursa administrativa de date pentru sistemul informational statistic cum ar fi: statistica curenta. . (2) Modelul. b) sursa de date pentru elaborarea pe plan national a politicilor in domeniul ocuparii fortei de munca si combaterii muncii fara forme legale. continutul si instructiunile de completare a registrului sunt cele prevazute in anexele nr.organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice. Art. urmarirea indicatorilor referitori la evolutia gradului de ocupare si al pietei muncii. 2 Ministerul Muncii. ANEXA . pentru toti zilierii cu care beneficiarul are raporturi de munca in baza legii. 1 (1) Registrul de evidenta a zilierilor. 7 alin. Art. cu precadere in anumite domenii de activitate. (2) din Legea nr. denumit in continuare registru.Norme metodologice de aplicare a Legii nr. interimar. definit conform Legii nr. beneficiarul de lucrari transmite catre inspectoratul teritorial de munca o copie a registrului continand inregistrarile din luna precedenta. (3) In scopul indeplinirii obligatiei prevazute la Art. organizeaza conducerea si tinerea la zi a registrului. reprezinta: a) document oficial cu regim special de evidenta a lucratorilor zilieri. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. Partea I. 1 Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 2 (1) Pentru asigurarea unei evidente unitare referitoare la utilizarea fortei de munca a lucratorilor zilieri. 52/2011. beneficiarul de lucrari. 52/2011. (2) Inregistrarea in registru se face in ordine cronologica. 52/2011. certificata "conform cu originalul". 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri Art.

d) S. c) S. . reprezentantei.L.R. reprezentante. pot delega acestora si competenta conducerii. pe suport hartie si in format electronic. fiind responsabil de corectitudinea datelor inscrise in registru. numarul de cazuri depistate fara forme legale. precum si masurile sanctionatoare dispuse in respectivele cazuri. agentii. 3 (1) Beneficiarii de lucrari care au infiintate sucursale. (3) Registrul va fi numerotat. 6 Registrul se tipareste si se inseriaza de Imprimeria Nationala.C.C. Familiei. e) S. .C. privind evolutia numarului de zilieri pe domenii de activitate. . completarii si transmiterii catre inspectoratele teritoriale de munca a copiei registrului conform Art.A. Art. de Inspectia Muncii prin inspectoratele teritoriale de munca. (4) Beneficiarul de lucrari raspunde de respectarea prevederilor legale privind conducerea.societate in comandita pe actiuni. Art.societate pe actiuni. precum si alte informatii solicitate de Inspectia Muncii. (2) Registrul se pastreaza la sediul beneficiarului de lucrari si/sau.A.S. agentiei. si Protectiei Sociale un raport. . (2) Denumirea beneficiarului de lucrari se inscrie in registru cu litere mari de tipar. 7 (1) Inscrierea datelor in registru se face numai cu cerneala sau pasta albastra.societate cu raspundere limitata.societate in nume colectiv. masurile sanctionatoare dispuse in respectivele cazuri.societate in comandita simpla. iar distribuirea acestuia se face. 2 alin. carora le-au delegat competenta de a incheia raporturi juridice cu zilieri. la sediul sucursalei. (2) Orice modificare a datelor inscrise se face prin taierea cu o linie orizontala cu cerneala sau pasta rosie si prin inscrierea datelor corecte de asemenea cu cerneala sau . . (3). punctului de lucru sau al altor asemenea unitati fara personalitate juridica. Art. fara prescurtari. numarul de cazuri depistate fara forme legale.N. (2) Inspectia Muncii va centraliza. puncte de lucru sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica. 5 (1) Inspectoratele teritoriale de munca vor inainta semestrial Inspectiei Muncii rapoarte privind evolutia numarului de zilieri pe domenii de activitate. la cerere si contra cost.Art. b) S. Prescurtarile permise sunt: a) S. datele din rapoartele inspectoratelor teritoriale de munca si va comunica semestrial Ministerului Muncii. . cu mentionarea si a initialei tatalui. parafat si legat. Art. la nivel national. f) S. dupa caz. 4 (1) La fiecare inscriere a unui zilier in registru numele si prenumele se inscriu cu literele mari de tipar.societate comerciala.C. completarea si pastrarea registrului.

Astfel. iar o copie se transmite lunar către inspectoratul teritorial de muncă. III "Venituri din salarii" al titlului III "Impozit pe venit" din Legea nr. „Registrul se păstrează la sediul beneficiarului de lucrări şi/sau. (2) Nu se lasa pagini si pozitii libere intre paginile registrului. Potrivit Normelor de aplicare a Legii zilierilor publicată în aceste zile în Monitorul Oficial. pentru care sunt aplicabile prevederile cap. Art. registrul se păstrează la sediul firmei. (4) Virarea la bugetul de stat a impozitului calculat si retinut de fiecare beneficiar de lucrari se va efectua pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri. lasandu-se vizibila inscrierea anterioara si prin aplicarea stampilei si semnaturii beneficiarului de lucrari. (2) Zilierii datoreaza impozit pentru venitul realizat sub forma de remuneratie bruta zilnica. cu modificarile si completarile ulterioare. Partea I. Impozitul se calculeaza de catre fiecare din beneficiarii de lucrari prin aplicarea cotei de 16% asupra remuneratiei brute zilnice. Art. Conclizii Firmele care vor angaja zilieri vor trebui să completeze un registru în care să ţină evidenţa tuturor angajaţilor „cu ziua”. Ordinul comun al ministerelor Muncii şi Finanţelor de aplicare a Legii zilierilor stabileşte modul în care trebuie completat acest registru de evidenţă a persoanelor care prestează activităţi cu caracter ocazional. după caz. dar si modul de calcul al impozitului pe venit de 16% aplicabil în cazul zilierilor. la . (3) Calculul si retinerea impozitului datorat se efectueaza de catre beneficiarii de lucrari la data fiecarei plati a remuneratiei brute zilnice. 9 (1) Venitul realizat de zilieri sub forma remuneratiei zilnice pe fiecare beneficiar de lucrari reprezinta venit asimilat salariului. Potrivit Normelor. 571/2003 privind Codul fiscal. 10 Prezentele norme metodologice intra in vigoare la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei. Art. 8 (1) Inscrierea datelor se face in ordinea cronologica a utilizarii zilierilor. (3) Pe prima pagina a registrului se completeaza datele de identificare ale beneficiarului de lucrari. Registrul se intocmeste zilnic. înregistrarea în registrul de evidenţă a zilierilor se va face în ordinea cronologică a utilizării zilierilor pentru toţi zilierii cu care beneficiarul are raporturi de muncă.pasta rosie. exceptand perioadele in care nu se apeleaza la serviciile zilierilor.

Nu se lasă pagini şi pozitii libere între paginile registrului. pentru societatea pe acţiuni. pentru societatea în nume colectiv. Registrul se completează doar cu cerneală sau pastă albastră Ordinul stabileşte reguli clare de completare a registrului.A.000 lei. Totodată. pentru societata cu răspundere limitată. fiind necesară şi iniţiala tatălui. pentru societatea comercială.C. Astfel.R. Normele mai prevăd că registrul se întocmeşte zilnic. se arată în document. Potrivit Legii.S. punctului de lucru sau al altor asemenea unităţi fără personalitate juridic”. în loc de societate în comandită simplă şi S.C. sistemul asigurărilor sociale pentru şomaj şi nici în sistemul de asigurări sociale de sănătate. nerespectarea obligaţiei sancţionându-se cu amendă de 6. precum şi prin aplicarea ştampilei şi semnăturii beneficiarului de lucrări”. iar numele se completează cu majuscule. . S.sediul sucursalei. agenţiei.L.C. iar pe prima pagină se completează datele de identificare ale beneficiarului de lucrări. În acelaşi timp este instituită şi obligaţia beneficiarului de lucrări de a transmite către inspectoratul teritorial de muncă o copie a registrului conţinând înregistrările din luna precedentă. lăsându-se vizibilă înscrierea anterioară. S. înscrierea zilierilor trebuie făcută numai cu cerneală sau pastă albastră. raportul dintre zilier şi beneficiar se stabileşte fără încheierea unui contract de muncă şi în consecinţă activitatea desfăşurată de zilieri nu conferă acestora calitatea de asigurat în sistemul public de pensii. pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri nu se datorează contribuţii sociale obligatorii nici de către zilier.Singurele prescurăti permise sunt: S. Normele prevăd ca impozitul de 16% sa fie calculat pentru venitul realizat sub formă de remuneraţie brută zilnică. opţional.A. reprezentanţei. în cazul societăţii în comandită pe acţiuni. certificată conform cu originalul. „Orice modificare a datelor înscrise se face prin tăierea cu o linie orizontală cu cerneală sau pastă roşie şi prin înscrierea datelor corecte de asemenea cu cerneală sau pastă roşie. potrivit Ordinului. Nu se încheie contract de muncă Venitul realizat de zilieri este unul de natură salarială şi plătitorul de venit va reţine din suma brută impozitul de 16% şi îl va plăti la bugetul de stat până în data de 25 a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri. nici de către beneficiar. Acesta va putea încheia. cu excepţia perioadelor în care nu se apelează la serviciile zilierilor. Denumirea beneficiarului de lucrări se înscrie în registru cu litere mari de tipar şi fără prescurtări. S.N. S.C. o asigurare de sănătate şi/sau de pensie. Copia se transmite pînă în data de 5 a lunii următoare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful