Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect de lecţie

Data: 11. 05. 2011


Unitatea de aplicaţie: Şcoala Generală Nr. 11, Oradea
Clasa: I
Învăţătoare: Carmen Nica
Propunătoare: Dandu Rebeca
Obiectul: Matematică
Subiectul: Măsurarea timpului
Unitatea de învăţare: Unităţi de măsură
Tipul lecţiei: Dobândire de noi cunoştinţe
Obiective cadru:
1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii
4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea
matematicii în contexte variate
Obiective de referinţă:
1. identificarea unor elemente de geometrie şi a unor unităţi de măsură
în diferite contexte
4. conştientizarea utilităţii matematicii în viaţa cotidiană
Obiectiv fundamental: Dobândirea cunoştinţelor de bază cu privire la
măsurarea
Obiective operaţionale:
OO1. Să utilizeze instrumente şi unităţi de măsură potrivite pentru
efectuarea unor măsurători;
OO2. Să citească corect ceasul, reprezentarea pe un ceas model a
diverselor ore;
OO3. Să poziţioneze corect limbile ceasului indicând ora corectă;
OO4. Să oroneze anumite imagini în funcţie de succesiunea derulării
lor în timp;
OO5. Să compare duratele anumitor activităţi.
OO6. Să manifeste interes pentru oră;
OO7. Să se implice activ în oră;
OO8. Să manifeste entuziasm în rezlovarea sarcinilor date.
Metode şi procedee didactice:
M1. Conversţia;
M2. Demonstraţia;
M3. Explicaţia;
M4. Jocul didactic.
Mijloace de învăţământ:
m1. Ceasuri model;
m2. Calendare diverse;
m3. Manualul de clasa I;
Bibliografie:
1. Pacearcă, Ş., Mogoş, M., (2004), Matematică, manual pentru clasa I,
Editura Aramis, Bucureşti.
2. Metodica predării matematicii, anul II.
3. Programa şcolară de matematică pentru clasele I - a II-a, Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, consiliul naţional pentru
curriculum, Bucureşti, 2009.
4. www.didactic.ro, accesat în data de 09. 05. 2011, ora 1400.
Durata: 50 minute