Sunteți pe pagina 1din 2

Continuare din prima pagina

Predicatori de oraș Daniel Argatu


Nu m ăr an i v e r sar – 6 an i

dori, le este cu neputinţă să reacţioneze la un dumnezeu de carton. Chiar dacă bolnavul ar vrea măcar de dragul tău să-şi
depăşească infirmităţile, ca o recunoştinţă a empatiei tale, îi este cu neputinţă. Eşti condamnat să te retragi din prezenţa Publicație a tinerilor din Biserica Penticostală Elim, Timișoara | Anul VI, nr. 208, 28.03.2011
lor neputincios, cu covârşitoarea auto-sentinţă a insuficienţei discursului. Unii, nişte adevărate spirite luptătoare, se
retrag, se repliază şi revin mai în forţă cu un discurs reeditat, fiind gata, dacă e nevoie, să-i găsească vinovaţi pe înşişi
infirmii pentru faptul că nu-şi recapătă vederea, că nu reacţionează după aşteptări. Predicatori de oraș —Daniel Argatu

Astfel cuminţiţi, nu mai comitem imprudenţa de a predica la sat sau de a vizita vreun suferind. Preferăm să vorbim
auditoriului de la oraş, interesat, receptiv, dar care nu reclamă acid lipsa Dumnezeului viu din promisiunile discursurilor M-a chemat cineva să predic într-o duminică într-un sătuc. Trebuie să spun că e
noastre, pentru că le-ar putea deranja existenţa. Ce audienţă comodă, care nu ne cere altceva decât verb, decât ordine o mică bisericuţă de sat, cu un frate sau doi şi patru-cinci surori în vârstă. Deşi
în gândire şi frumuseţea formulării, care zâmbeşte aprobator când ai reuşit să găseşti în text cele trei puncte ale unei
n-am putut merge, un gând neclar mă împovăra. Încet s-a cristalizat într-un adevăr
predici reuşite! Ce uşor este să vorbeşti de depresie şi complexe la un party cu amicii! Suntem sofisticaţi dacă vorbim
ce frumos au ştiut să moară Socrate şi Cicero, dar imprudenţi dacă luăm cuvântul la o înmormântare. Fariseii primului
impasibil: e mai uşor să predici unei adunări mari de oraş, decât unei bisericuţe
secol au fost geniali din punctul acesta de vedere. Aveau un sistem religios complex, o religie care nu te-ar fi lăsat în dintr-un sat uitat cu şapte fraţi în vârstă, după cum unui psiholog îi este mai uşor
întuneric în ce priveşte spălatul pe dinţi sau câte duşuri să faci pe zi, dar care avea „demnitate” şi care nu negocia cu să ţină un curs câtorva sute de studenţi pe tema depresiei, decât să consilieze un
orbii, şchiopii sau posedaţii. Dacă vreunul vocifera, printr-o mişcare tactică de mare şahist se punea problema păcatului
tânăr cu câteva tentative eşuate de sinucidere.
părinţilor sau a celui în cauză, discuţia sfârşind prin desişurile umbroase ale teologiei.

Dacă avem suficientă luciditate să depăşim argumentele de paie, de genul celor care aduc în discuţie termeni ca
Domnul Isus Hristos vorbea „ca unul care are putere”, având curajul de a se confrunta cu neputinţele şi infirmităţile.
incompatibilitatea, lipsa de relevanţă datorată mediilor diferite ale oratorului şi auditoriului sau altele infatuate
Orbului care striga după El şi pe care toţi îl opreau, nu i-a ţinut o predică, ci l-a tămăduit. Multe din învăţăturile Sale le-a
de genul diferenţelor de educaţie şi cultură sau care blamează ignoranţa, ajungem la o sufocantă conştientizare a
dat după ce a vindecat pe cineva sau după ce a înfaptuit o minune. Sate întregi s-ar pocăi dacă am începe programele
insuficienţei discursului creştin actual.
de biserică vindecând în Numele Domnului Isus mai întâi neputinţele din adunare şi apoi predicând. Petru a predicat în
pridvorul lui Solomon, după ce înainte îl vindecase pe olog, rotunjind numărul bărbaţilor ce au crezut la cinci mii.
Sunt unii care nu se consideră vizaţi, argumentând că ei nu predică. Daţi-mi voie să vă spun că este aceeaşi stânjeneală
pe care o încearcă orice bun creştin care face o vizită la spital unui suferind de o boală incurabilă. Conştientizezi că în
Suntem chemaţi la a trăi deplin puterea Împărăţiei, la a trăi aşa cum a trăit Isus (1 Ioan 2:6). Este necesar fără-ndoială
încercarea de a oferi încurajare şi consiliere nu oferi decât clişee care ştii şi tu şi pacientul că sunt în van, dar la care ţi
discursul etic creştin care ne arată cum să vieţuim în lume ca aparţinând alteia, dar nu suficient. Avem nevoie de puterea
se răspunde totuşi cu un zâmbet nobil de politeţe. Resimţind aceste lucruri, unii mai perspicace caută refugiu în poezie
lui Dumnezeu în toate neputinţele noastre şi-ale altora. Ne este la îndemână tuturor celor născuţi din nou: a gusta darul
şi filozofie creştină, căutând prin discurs semnificaţii adânci, folosind cuvinte puternice pline de un tâlc care scapă şi
ceresc şi a deveni părtaşi ai Duhului Sfânt, a gusta Cuvântul cel bun a lui Dumnezeu şi puterile veacului viitor (Evr. 6:4-
retorului şi auditoriului. Cruda realitate este că nu oferim altceva decât cel mult o moarte frumoasă…
5). Pentru unii prima „înfruptare” a început săptămâna trecută, alţii trebuie să mai lupte, dar rămane un adevăr care a
străbătut veacurile de istorie bisericească: numai plini de Duh suntem la plenitudinea trăirii creştine.
De ce această preferinţă pentru oraş şi mulţime? Poate pentru că preferăm să ne încerce tracul şi nu neputinţa… Fugim
de câţiva fraţi simpli şi neputincioşi, de un tânăr depresiv care nu reprezintă o ameninţare decât pentru el însuşi, de o

PROGRAMUL BISERICII ELIM soră blajină de pe un pat de spital sau de o faţă care iese dintr-o gură de canal zâmbindu-ne ştirb şi rugător… Deşi mai
inofensivi, ei se constituie fără vrerea lor în cel mai crunt tribunal, fără a rosti explicit vreo sentinţă! Chiar dacă şi-ar

Duminică: 9:00—12:00; 18:00—20:00 Joi: 18:00—20:00Serviciu divin Serviciu divin Continuare în ultima pagină…
Luni: 18:00—20:00 Vineri: 18:00—20:00
Seara de Tineret Stăruință botezul cu Duhul Sfânt

Cine îşi ascunde fărădelegile nu propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi


Marți: 18:00—20:00
Seara de Rugăciune a Bisericii
Sâmbătă: 18:00—20:00
Întâlnirea studenților se lasă de ele capătă îndurare. Versetul
Proverbele 28:13 săptămânii
Timişoara, str. Virgil Madgearu, nr. 39, Biserica Penticostală Elim
www.oaza.elim.ro | oaza@elim.ro
Recunoștință La întrebarea săptămânii “Cum reacționezi/ce faci
atunci când simți respingere?” adresată vizitatorilor
“Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile” — 1 Tesaloniceni 5:8 siteului nostru, au răspuns:
2
Pentru a avea o inimă mulţumitoare, trebuie să înveţi să fii mulţumitor pentru oameni imperfecţi şi pentru daruri
imperfecte. Fii mulţumitor când copilul tău încearcă să facă patul, chiar dacă îl face într-un mod foarte neobişnuit. (ANONIM, 26): Trăim o vreme în care oamenii sunt mult
Fii mulţumitor că trupul tău se mai poate încă mişca, chiar dacă este mai zbârcit şi mai dolofan. Nu aştepta să mai ipocriți și respingerea este o subtilitate cu care vor să
se debarazeze de noi. Respingerea o întâlnim de la cei mici
te simţi mulţumitor. Gândul şi fapta duce la simţământ. “Mulţămiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile” solicită o
și până la cei mari.
decizie şi voinţă, nu un răspuns emoţio¬nal. De aceea americanii şi-au numit sărbătoarea anuală Ziua mulţumirii
– nu sărbătoarea senti¬mentului de mulţumire. Trist este fapul că viața este o continuă respingere și ce e
mai trist, că cei care sunt de-ai noștri ne resping cel mai
James Dobson a scris o carte emoţionantă întitulată Final Rounds (Runda finală), în care vorbeşte despre ultimele adesea.

luni de viaţă ale tatălui său. Amândoi erau jucători pătimaşi de golf, iar când tatăl său a fost diagnosticat cu o Răspunde la întrebarea săptămânii viitoare și vei avea
Fiindcă trăim vremuri ciudate, mi-aș dori să mă ajute
boală în ultima fază, James l-a dus în Scoţia pentru a putea juca împre¬ună golf pe cele mai renumite terenuri Dumnezeu să fiu eu o pricină de binecuvântare pentru a
ocazia de a-ți găsi răspunsul publicat în numărul următor al
din lume. La un moment dat, tatăl lui l-a întrebat despre căsnicia lui şi despre familie. Răspunsul lui James a fost nu crea o premisă a respingerii.


evaziv; era atât de consumat de munca lui încât îi mai rămânea puţin timp liber. Iată cuvintele unui tată aflat pe publicației.
moarte adresate fiului său: “Aş vrea să vă încetinesc ritmul la amândoi... Pericolul marilor ambiţii este că munciţi (ADELA, 18): Eu cred că “a fii respins/ă” de cineva e un
lucru poate dureros, mai ales atunci când aceasta (n.ed.) ți
atât de mult încât într-o zi vă veţi trezi şi vă veţi da seama că lucrurile pe care vi le doreaţi cu adevărat le-aţi avut în Urmărește www.oaza.elim.ro/intrebare. se întamplă din partea cuiva drag ție. Sincer, pentru mine
tot acest timp”. Pavel scrie: “Deşteaptă-te tu, care dormi, scoală-te din morţi, şi Hristos te va lumina.” —Efeseni 5:14. nu prea contează asta odată ce simt că Domnul e în viața
Din când în când ne mai trezim. Şi atunci ne trezim pentru a mulţumi pen¬tru lucrurile care credem că ni se cuvin. mea și El e prietenul meu cel mai bun.

Nu am de ce să mă simt respinsă, deoarece El nu mă va


dezamăgi niciodată, chiar dacă uneori la oameni acest
lucru este frecvent din păcate. Întotdeauna când simt

SENSUL IUBIRII ÎNCERCAREA nevoia să vorbesc cu cineva care mă apreciază, intru în


cămăruța mea și stau de vorbă cu Domnul. E cea mai bună
Daniela Bodea Alex Bela idee oameni dragi și atunci totul se recompenseaza! :-)

Atunci când iubesc cu adevărat Când greu-n viaţă te doboară Fiți tari în Domnul!
Pot şi să iert, să uit păcate din trecutu-ndepărtat Și suferinţa este tot mai grea
Dacă schimbarea vieţii realmente s-a produs Când ochii-n lacrimi se înneacă Dragi cititori, (SERGIU, 24): Respingerea este primul păcat din grădina
Trecutul nu mai reprezintă o povară greu de dus! Priveşte sus la Golgota. Edenului: cei doi prin cea ce au facut au respins pe Creator.
Astăzi același păcat cu aceași intensitate ne înconjoară.


Iată-ne ajunşi la cea de-a şasea aniversare a Oazei. Pentru Biblia ne prezintă în fiecare carte a sa oameni care au
Atunci când iubesc cu adevărat Când simţi că nu mai ai putere câteva momente am dori să ne oprim şi cu sufletul plin respins (lepădat) sau au avut parte de respingere.
Primesc inexplicabilă putere să nu acuz pe cel ce a greşit vreodat’ Și sufletul ţi-e greu răpus de mulţumire, să privim de-a lungul şirului de ani şi să fim
E o minune chiar şi pentru mine cum a lucrat Isus Când vezi că nu mai ai speranţă recunoscători lui Dumnezeu pentru sprijinul şi harul Său Dacă înainte obișnuiam să mă retrag, să mă ascund sau să
îmi provoc un caracter pesimist când eram respins, astăzi
Nu este atât de simplu să-nţeleg miracolul de sus! Priveşte numai la Isus. prin care au fost făcute posibile realizările noastre în ceea pot să zic nu că am scăpat de oamenii care mă resping, dar
ce priveşte activitatea Oazei. m-am obișnuit.
Atunci când iubesc cu adevărat Când cauţi răspuns la suferinţă
Iubirea-mi dă putere să cred în cel ce poate-odată a alunecat Și nu-nţelegi de ce-i aşa... Ne bucurăm pentru prilejul pe care îl avem ca de fiecatre De fapt, respingerea este o “materie” pe care trebuie
s-o invățăm în școala răbdării lui Hristos și ar trebui să
Trecutu-n sine nu-i o scuză pentru a iubi intens Tu nu uita că ai un tată dată să aducem în faţa dumneavoastră articole, meditaţii,
fim bucuroși. De ce? Chiar dacă pentru oameni suntem
Dar dacă pentru cineva totuşi este, nu a găsit încă al iubirii magic sens! Ce veşnic grija-ţi va purta. gânduri prin care sperăm ca sufletele să vă fie atinse de “lepădături” sau “gunoaie” (1Corinteni4:13), în fiecare zi
Duhul Sfânt. Colectivul de redacţie vine cu mulţumire şi în mă așteaptă Dumnezeu să-mi spună că nu-I este greu să
mai ramâna lângă un “respins” ca mine…
(1 Corinteni 13:7-8) când frigul inima-ţi cuprinde faţa dumneavoastră pentru sprijinul acordat în rugăciune şi
şi să îngheţe tot ar vrea de asemenea, pentru că ne sunteţi alături ediţie de ediţie.
lasă lacrima fierbinte
spre ceruri a se înnălţa. Cu drag şi apreciere,
Colectivul redacţional
Când navighezi pe marea vieţii Intră să vorbim!
Și stele pale sunt pe cer Yahoo ID: oaza_elimului
Priveşte, dincolo de ele
Veghează Dumnezeu.