P. 1
Atribuirea Contractului de Achizitie Publica

Atribuirea Contractului de Achizitie Publica

|Views: 359|Likes:
Published by ntriss

More info:

Published by: ntriss on May 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE SI ADMINISTRATIVE BRAŞOV SPECIALIZAREA MASTER Administraţia,dreptul şi managementul serviciilor publice

şi protecţia mediului Sem III

ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA

Coordonator: Prof. conf. univ.dr. MAGUREANU ILIE

Masterand: NEAGOE MARIA LARISA

2011

Atribuirea contractului de achizitie publica
1

Achiziţiile publice reprezintă una din activităţile cele mai sensibile, ce se desfăşoară la nivelul administraţiei publice, ca şi al instituţiilor şi întreprinderilor care funcţionează în sectorul public şi aceasta cel puţin din trei puncte de vedere: 1. se cheltuiesc „bani publici”, a căror alocare presupune respectarea anumitor cerinţe: transparenţă, economisire, şanse egale etc. 2. decizia aparţine unor „decidenţi aleşi” care în mod permanent sunt supuşi unei duble presiuni: a) din partea „alegătorilor” b) din partea profesioniştilor 3. aparent principiile de eficienţă şi eficacitate capătă sensuri aparte dacă avem în vedere faptul că întotdeauna „proprietatea publică” nu stimulează eficienţa ci „cîştigul”. Pornind de la aceste premise, cartea prezentă nu reprezintă decât o sintetizare a principalelor prevederi legale privind achiziţiile publice. Aplicarea eficientă a prevederilor legale presupune personal cu experienţă în domeniul asigurării resurselor materiale în general şi al achiziţiilor publice în special. Aceasta înseamnă că achiziţiile publice nu reprezintă decât o etapă a unui proces de asigurare a resurselor materiale. Achizitiile publice fac parte din activitatea desfasurata de institutiile publice. Deoarece activitatea unei institutii publice presupune un consum de materiale, servicii, procurarea de mijloace fixe etc, se face apel la diferiti furnizori sau prestatori. Cum institutiile publice gestioneaza banul public, statul a instituit o serie de reguli privind achizitia publica. Partea legislativa referitoare la achizitiile publice face referire la1 stabilirea principiilor, cadrului general si a procedurilor pentru atribuirea contractului de achizitie publica, precum si a cailor de atac al actului sau deciziei autoritatii contractante care aplica una dintre procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica.
1 OG nr. 34/2006 privind achizitiile publice, publicata in MO nr. 418/2006

2

incheiat in forma scrisa. Contract de achizitie publica: contract. lucrari sau servicii. contractant. indiferent de nationalitate. intre autoritatea contractanta si contractant. inclusiv in rate. legiuitorul a dat o serie de definitii a termenilor folositi. Tratamentul legal: aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie si a criteriilor pentru atribuirea contractului de achizitie publica. pe baza cumpararii. a inchirierii sau a leasingului cu sau fara optiune de cumparare. executant de lucrari sau prestator de servicii sa aiba sanse egale de a i se atribui contractul respectiv. prin atribuirea unui contract de achizitie publica. sa aiba dreptul de a deveni. Contract de furnizare: contract de achizitie publica care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse. 3 . a unor produse. Contractant: ofertantul caruia i se atribuie contractul de achizitie publica in urma aplicarii uneia din procedurile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta. in conditiile legii. astfel incat orice furnizor de produse. asa cum sunt acestea cuprinse in clasificarile statistice oficiale. Transparenta: punerea la dispozitia tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Eficienta utilizarii fondurilor publice: folosirea sistemului concurential si a criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achizitie publica. executant de lucrari sau prestator de servicii. Achizitie publica: dobandirea definitiva sau temporara de catre o persoana juridica definita ca autoritate contractanta. Pentru a nu se crea confuzii in ceea ce priveste terminologia folosita in derularea contractelor de achizitie publica.La baza atribuirii contractului de achizitie publica trebuie sa se afle urmatoarele principii: Libera concurenta: asigurarea conditiilor pentru orice furnizor de produse.

fara a se constitui o persoana juridica in scopul atribuirii. bugetele locale. de interes general sau local. asa cum sunt acestea cuprinse in clasificarile statistice oficiale. inclusiv autoritatea judecatoreasca. Garantie de buna executie a contractului: depozit valoric. a unui contract de achizitie publica.. puse la dispozitia autoritatii contractante de catre ofertantul invitat sa incheie contractul de achizitie publica. in sensul ca nu are piata concurentiala 4 . Fonduri publice: sume alocate din bugetul de stat. titluri de credit sau alte forme de garantie acceptate de autoritatea contractanta. bugetele institutiilor publice finantate din venituri extrabugetare. puse la dispozitia autoritatii contractante de catre ofertant inainte de deschiderea ofertei. Asociatie contractanta: asociatia constituita prin conventie civila.Contract de servicii: contract de achizitie publica care are ca obiect prestarea unuia sau a mai multor servicii. c) d) Academia Romana si institutiile subordonate acesteia. oricare persoana juridica ce desfasoara activitati relevante in unul din sectoarele de utilitati publice si care beneficiaza de drepturi speciale sau exclusive pentru desfasurarea unor astfel de activitati. intre doua sau mai multe autorittat contractante. bugetul asigurarilor sociale de sanatate. in comun. Autoritatile contractante sunt reprezentate de : a) oricare autoritate publica. autonoma ori aflata in subordinea sau sub controlul unei autoritati publice. ajutoare financiare externe acordate Romaniei sau institutiilor publice si credite externe contractate sau garantate de stat ori de autoritati ale administratiei publice locale. Garantie pentru participare: depozit valoric. bugetul trezoreriei statului. b) oricare institutie publica. asa cum este aceasta definita in Constitutia Romaniei. titluri de credit sau alte forme de garantie acceptate de catre autoritatea contractanta. bugetul asigurarilor sociale de stat. precum si imprumuturi interne contractate de autoritati ale administratiei publice locale.

datorita existentei unei pozitii de monopol sau prin efectul unui act normativ ori administrativ.000 EURO . Procedurile la care poate apela o institutie publica pentru atribuirea unui contract de achizitie publica sunt:  LICITATIE DESCHISA: orice furnizor. Licitatia deschisa reprezinta procedura de atribuire a contractului de achizitie publica la care orice operator econimic interesat are dreptul de a depune oferta. cumulata pe parcursul unui an pentru un cod CPV. Autoritatea contractanta va avea dreptul de a aplica procedura de licitatie deschisa numai in cazul in care valoarea estimata.100. in doua etape: • • etapa de selectare a candidatilor etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidate DIALOG COMPETITIV  5 .100. Licitatia publica restransa reprezinta procedura la care orice operator econimic interesat are dreptul de a-si depune candidatura. de regula.pentru contractul de furmizare . urmand ca numai candidatii selectati sa aiba dreptul de a depune oferta. fara TVA. executant sau prestator interesat are dreptul de a depune oferta.pentru contractul de lucrari . Licitatia publica restransa se desfasoara. este mai mare decat echivalentul in lei al urmatoarelor praguri: .000 EURO  LICITATIE RESTRANSA: se desfasoara in doua etape si presupune ca numai candidatii selectati de catre autoritatea contractanta in prima etapa sunt invitati sa depuna oferte.pentru contractul de servicii .750.000 EURO .

. inclusiv pretul.negociere competitiva: autoritatea contractanta se consulta si negociaza clauzele contractuale.Dialogul competitiv reprezinta procedura la care orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura si prin care autoritatea contractanta conduce un dialog cu candidatii admisi.negociere cu o singura sursa: autoritatea contractanta se consulta si negociaza clauzele contractuale. candidatii selectati sa elaboreze oferta finala. executant sau prestator.negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare. cu un singur furnizor. Negocierea poate fi: . Negocierea reprezinta procedura prin care autoritatea contractanta deruleaza consultari cu candidatii selectati si negociaza clauzele contractuale. cu unul sau mai multi dintre acestia. de regula. Se aplica doar atunci cand sunt indeplinite cumulativ conditiile : .negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare Negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare Procedura se desfasoara. pe baza solutiei/solutiilor identificate.contractul in cauza este considerat « a fi de complexitate deosebita ». executanti sau prestatori.  NEGOCIERE: . .etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidatii selectati Se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de participare prin care se solicita operatorilor economici depunerea de candidaturi. . 6 . inclusiv pretul. in scopul identificarii uneia sau mai multor solutii apte sa raspunda necesitatilor sale.etapa de selectare a candidatilor . urmand ca.aplicarea procedurii de licitatie deschisa sau restransa nu ar permite atribuirea contractului de achizitie publica in cauza. respectiv nu se poate elabora cu precizie. cu mai multi furnizori. exclusiv pretul. in doua etape: .

În urma aplicarii licitatiei deschise. licitatiei restrânse sau a dialogului competitiv nu a fost depusa nici o oferta sau au fost depuse numai oferte inacceptabile ori neconforme 2. 7 . cum ar fi cele care implica proiectarea lucrarilor sunt de asa natura încat caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achizitie publica prin aplicarea licitattei deschise sau licitatiei restrânse. 2. contractul de achizitie publica poate fi atribuit numai unui anumit operator economic. îndeosebi serviciile financiare. 3. Atunci când serviciile care urmeaza sa fie achizitionate. Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare Se aplica atunci când: 1. nu permit o estimare initiala globala a pretului viitorului contract de achizitie publica. artistice sau pentru motive legate de protectia unor drepturi de exclusivitate. În situatii exceptionale. temeinic motivate. Atunci când lucrarile ce urmeaza a fi executate sunt necesare exclusiv în scopul cercetarii stiintifice.Se aplica atunci când: 1. asa cum sunt acestea prevazute în categoria 6 din anexa nr. 4. Ca o masura strict necesara. experimentarii sau dezvoltarii tehnologice. Din motive tehnice. atunci când natura lucrarilor/produselor/serviciilor sau riscurile implicate de executarea/livrarea/prestarea acestora. 2A sau serviciile intelectuale. atunci când perioadele de aplicare a licitatiei deschise. a licitatiei restrânse sau a negocierii cu publicarea prealabila a unui anunt de participare nu pot fi respectate din motive de extrema urgenta determinate de evenimente imprevizibile si care nu se datoreaza sub nici o forma unei actiuni sau inactiuni a autoritatii contractante. ss numai daca acestea nu se realizeaza pentru obtinerea unui profit si nici nu urmaresc acoperirea costurilor aferente.

iar achizitia acestora se realizeaza prin operatiuni pe piata de disponibil. si numai daca acestea nu se realizeaza pentru obtinerea unui profit si nici nu urmaresc acoperirea costurilor aferente. de la furnizorul initial. urmatoarele conditii: . Este necesara achizitionarea. 8. printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic în stare de faliment sau lichidare ori printr-o alta procedura similara cu cele anterioare. datorita unor circumstante neprevazute au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauza. din punct de vedere tehnic si economic. studiilor sau dezvoltarii tehnologice. conform regulilor stabilite initial. Este necesara achizitionarea unor lucrari sau servicii suplimentare sau aditionale. reglementata prin lege.atribuirea sa fie facuta contractantului initial. 5. în acest din urma caz. si numai daca schimbarea furnizorului initial ar pune autoritatea contractanta în situatia de a achizitiona produse care. 4. . a unor cantitati suplimentare de produse destinate înlocuirii partiale sau extinderii echipamentelor/instalatiilor livrate anterior. de la un administrator judiciar care administreaza afacerile unui operator economic în stare de faliment sau lichidare. Produsele sunt cotate la bursa de marfuri. autoritatea contractanta având obligatia de a transmite invitatie la negocieri tuturor concurentilor câstigatori. datorita caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente. dar care. separate de contractul initial fara aparitia unor inconveniente 8 . 7. si numai daca se respecta. experimentarii. care nu au fost incluse în contractul initial. contractul de servicii trebuie sa fie atribuit. determina incompatibilitati sau dificultati tehnice sporite de operare si întretinere. concurentului castigator sau unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv. Ca urmare a unui concurs de solutii. Produsele pot fi achizitionate în conditii deosebit de avantajoase de la un operator economic care îsi lichideaza definitiv afacerile. Produsele ce urmeaza a fi livrate sunt fabricate exclusiv în scopul cercetarii stiintifice. în mod cumulativ.3. 6.lucrarile sau serviciile suplimentare/aditionale nu pot fi.

executanti sau prestatori. Autoritatea contractanta va avea dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai in cazul in care valoarea estimata.atribuirea se face contractantului initial iar noile lucrari. de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata câstigatoare în cadrul procedurii respective. fara TVA.în anuntul de participare la procedura aplicata pentru atribuirea contractului initial s-a precizat faptul ca autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari similare. respectiv noile servicii.autoritatea contractanta are dreptul de a aplica aceasta procedura într-un interval care nu poate depasi 3 ani de la atribuirea contractului initial. 9. . constau în repetarea unor lucrari sau servicii similare celor prevazute în contractul atribuit initial si sunt conforme cu cerintele prevazute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract. respectiv noi servicii. fara publicarea unui anunt publicitar. . . urmatoarele conditii: . autoritatea contractanta îsi propune sa achizitioneze noi lucrari. desi separabile de contractul initial sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia. oferte de la mai multi furnizori. care sunt similare lucrarilor sau serviciilor achizitionate prin atribuirea contractului initial si numai daca se respecta.  CEREREA DE OFERTA: autoritatea contractanta solicita.majore pentru autoritatea contractanta sau.valoarea estimata a contractului inital de lucrari/servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrarilor/serviciilor similare care pot fi achizitionate ulterior. . în mod cumulativ.contractul de lucrari/servicii initial a fost atribuit prin procedura de licitatie deschisa sau restrânsa. . respectiv noi servicii similare. cumulata pe parcursul unui 9 .valoarea cumulata a contractelor atribuite pentru lucrari si servicii suplimentare/aditionale nu depaseste 50% din valoarea contractului initial. Ulterior atribuirii unui contract de lucrari sau de servicii.

000 EURO Cererea de oferta se initiaza prin publicarea.an pentru un cod CPV.000 EURO pentru contractul de lucrari . Legiuitorul precizeaza conditiile in care autoritatea contractanta poate sa apeleze la fiecare din procedurile amintite mai sus. autoritatea contractanta are obligatia sa asigure respectarea pricipiilor liberei concurente.100. transparentei. In cazul aplicarii procedurii de licitatie deschisa. este egala sau mai mica decat echivalentul in lei al urmatoarelor praguri: • • • pentru contractul de furmizare . In etapa a II-a a procedurii de licitatie restransa sau de negociere competitiva. data care nu poate fi stabilita de autoritatea contractanta mai devreme de 25 de zile de la data publicarii anuntului de participare. exceptie fiind cazul in care autoritatea contractanta a publicat in anul respectiv un anunt de intentie referitor la contractul de achizitie publica ce urmeaza sa fie atribuit. insotite de scrisoarea de interes prin care se manifesta intentia candidatului de a participa la procedura. tratamentului legal si confidentialitatii in relatia cu furnizorii. executantii sau prestatorii interesati sa participe la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.100.750. in SEAP. Indiferent de procedura aplicata. In cazul aplicarii primei etape a procedurii de licitatie restransa sau de negociere competitiva.000 EURO pentru contractul de servicii . cu cel putin 52 de zile inainte de data trimiterii spre publicare a anuntului de participare (in acest caz data limita nu trebuie sa fie mai mica de 15 zile de la data publicarii anuntului de participare). autoritatea contractanta are obligatia de a stabili si de a include in anuntul de participare data limita pentru depunerea ofertelor. a unei invitatii de participare. Aceasta data nu trebuie sa fie mai devreme de 40 de zile de la data publicarii anuntului de participare. autoritatea contractanta are obligatia de a stabili si de a include in anuntul de participare data limita pentru primirea documentelor de calificare. autoritatea contractanta are obligatia de a stabili si de a include in invitatia de 10 .

executanti sau prestatori. in cazul aplicarii procedurii de negociere competitiva. reglementata prin lege. afacerile ii sunt adminstrate de un judecator sindic sau activitatile sale comerciale sunt suspendate sau se afl intr-o situatie similara cu cele anterioare. iar in cazul in care nu sunt primite cel putin doua oferte corespunzatoare. aceasta are dreptul fie de a atribui contractul de achizitie publica ofertantului respectiv. furnizeaza informatii false in documentele prezentate. autoritatea contractanta are obligatia de a repeta procedura. fara niciun fel de discriminare. precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat. La repetarea procedurii pot participa si alti furnizori. executant sau prestator. face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una din situatiile prezentate anterior. roman sau strain. Prin obligativitatea achitarii la zi a obligatiilor fiscale catre stat pentru a putea participa la licitatii in calitate de oferent se asigura o 11 . executanti sau prestatori carora autoritatea contractanta trebuie sa le transmita invitatie de participare este de cel putin 5. persoana fizica sau juridica are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica. In cazul aplicarii procedurii prin cerere de oferta. nu si-a indeplinit obligatiile eligibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat.participare adresata candidatilor selectati data limita pentru depunerea ofertelor. Prin conditiile stipulate se evita situatiile in care contractele nu se pot derula ca urmare a falimentului furnizorului sau neseriozitatii acestuia in situatia in care face o oferta pe care nu o poate respecta. Orice furnizor. autoritatea contractanta primeste o singura oferta corespunzatoare. in cazul aplicarii procedurii de licitatie restransa sau de 15 zile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune oferta. Daca in urma repetarii procedurii. fie de a repeta procedura. Se refuza participarea la licitatie in cazul in care: este in stare de faliment sau lichidare. stabilita in asa fel incat sa nu fie mai devreme de 40 de zile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune oferta. numarul de furnizori.

Documentatia de atribuire este intocmita de catre beneficiarul achizitiei. precum si perioada de valabilitate a acesteia. in functie de complexitatea si cerintele achizitiei astfel: Fisa de date a achizitiei se va completa in conformitate cu formularul tipizat. Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura intocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei. fie prin incasare directa. care trebuie sa cuprinda cel putin: a) b) informatii generale privind autoritatea contractanta. e) f) instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii financiare. c) d) caietul de sarcini. informatii privind criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica. 12 . impactul asupra institutiilor publice fiind realizarea veniturilor bugetare. cerinte minime de calificare solicitate de autoritatea contractanta si documente care urmeaza sa fie prezentate de ofertant/candidat pentru indeplinirea cerintelor respective. inclusiv cele privind garantia de participare si cea de buna executie. fie prin transferuri de la alte bugete. instructiuni privind datele limita care trebuie respectate si formalitatile care trebuie indeplinite. fisa de date a achizitiei caietul de sarcini formulare model contract achizitii Documentatia de atribuire trebuie sa fie clara.mai buna colectare a acestor obligatii. 3. referitoare la modul de prezentare si de depunere a ofertei. 2. 4. completa si fara echivoc. Documentatia de atribuire cuprinde : 1.

o data lansata. fromulare privind declaratiile. prescriptii. pe propria raspundere. in cazul atribuirii contractului de achizitie publica. Modelul de contract: contine clauze contractuale obligatorii si clauze contractuale specifice. stabilite in anuntul sau in invitatia de participare. Va contine in mod obligatoriu specificatii tehnice. 13 . Fiecare dintre acestia isi asuma obligatia pentru oferta comuna si raspunde pentru orice consecinte ale viitorului contract de achizitie publica. Mai multi furnizori. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata inainte de incheierea contractului de achizitie publica. de catre ofertant si de catre o persoana imputernicita legal de catre acesta. Asociatii desemneaza din randul lor pe cel care. ce urmeaza a fi achizitionate. cu ajutorul carora sunt descrise produsele/ serviciile. in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare.Caietul de sarcini: reprezinta descrierea obiectiva a produselor/ serviciilor necesare autoritatii contractante. Ea trebuie depusa la adresa si pana la data limita pentru depunere. Propunerea tehnica se elaboreaza in concordanta cu cerintele cuprinse in caietul de sarcini. in asa fel incat sa asigure furnizarea tuturor informatiilor necesare pentru evaluarea tehnica. in general acele. pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta si trebuie sa fie semnata. executanti sau prestatori au dreptul de a se asocia si de a depune oferta in comun. fara a fi obligati sa isi prezinte asocierea intr-o forma legalizata. din punct de vedere al continutului. Propunerea financiara se elaboreaza in asa fel incat sa asigure furnizarea tuturor informatiilor necesare in vederea evaluarii financiare. ii reprezinta in raporturile cu autoritatea contractanta. Oferta. Formulare: documentatia de atribuire trebuie sa cuprinde urmatoarele formulare: Fisa de date a achizitiei. are un caracter ferm si obligatoriu. formularul de oferta. caracteristici tehnice. Ofertantul are obligatia de a elabora in conformitate cu prevederile documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

in mod individual. Asociatii nu au dreptul de a depune si alte oferte. adopta o decizie sau formuleaza o opinie. in scopul evaluarii solutiilor prezentate intr-un concurs de solutii. la deschidere putand participa orice ofertant. Prin exceptie. care are urmatoarele atributiuni: verifica respectarea regulilor de depunere si prezentare a solutiilor. indeplineste alte atributii specifice. autoritatea contractanta are dreptul de a constitui comisia de evaluare pentru atribuirea mai multor contracte. o comisie de evaluare. Autoritatea contractanta are obligatia de a constitui. precum si cu probitate morala recunoscuta. precum si cu probitate morala recunoscuta. dar numai daca procedura aplicata este cererea de oferta si numai daca contractele respective sunt de furnizare sau de servicii. b) c) deschiderea. formata din cel putin 5 membri cu pregatire profesionala si experienta in domeniu. evalueaza solutiile primite. stabilirea ofertei castigatoare. Comisia de evaluare are dreptul sa respinga o oferta in oricare din urmatoarele cazuri: 14 . examinarea si evaluarea ofertelor. Comisia de evaluare are obligatia de a deschide ofertele la data si in locul indicate in anuntul sau in invitatia de participare. pentru atribuirea fiecarui contract de achizitie publica. Autoritatea contractanta are obligatia sa constituie. inregistrarii si a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si economico-financiara de catre candidati/ofertanti. care raspunde de urmatoarele activitati: a) verificarea eligibilitatii.in calitate de lider de asociatie. pe langa oferta comuna. un juriu format din cel putin 3 membri cu pregatire profesionala si experienta relevanta in domeniu.

fiecare dintre ele a depasit valoarea fondurilor alocate pentru indeplinirea contractului de achizitie respectiv. Aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica poate fi anulata numai in urmatoarele circumstante: a) nu a fost posibila asigurarea unui nivel satisfacator al concurentei. Acest criteriu poate fi: pretul cel mai scazut sau oferta tehnico-economica cea mai avantajoasa. propuneri care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta. propuneri care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta. b) nici unul dintre candidati/ofertanti nu a indeplinit conditiile de calificare prevazute in documentatia pentru elaborarea si prezentare ofertei. caz in care nu se iau in considerare nici eventualele oferte alternative. b) oferta contine propuneri referitoare la clauzele contractuale. nu au fost elaborate si prezentate in concordanta cu cerintele cuprinse in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei. respectiv oferte care: sunt depuse dupa data limita de depunere a ofertelor. c) explicatiile solicitate referitoare la pretul scazut in comparatie cu bunul livrat sau serviciul prestat nu sunt concludente sau credibile. Criteriul de baza care se ia in calcul la alegerea ofertei castigatoare trebuie precizat de autoritatea contractanta in anuntul de participare si in documentatia pentru licitatie. - prin valoare inclusa in propunerea financiara. - contin propuneri referitoare la clauzele contractuale. 15 . c) - au fost prezentate numai oferte necorespunzatoare. Respectarea acestui criteriu este obligatorie. respectiv numarul de candidati/ofertanti este mai mic decat cel minim prevazut pentru fiecare procedura. - contin in propunerea financiara preturi care par in mod evident a nu fi rezultatul liberei concurente si care nu pot fi temeinic justificate.a) oferta de baza nu respecta cerintele prevazute in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

in invitatia de participare denumirea. dupa caz. faxul si/sau telexul compartimentului din cadrul autoritatii contractante unde se transmit/se depun contestatiile. partea lezata are dreptul de a cere rezilierea contractului de achizitie publica si de a pretinde plata de despagubiri. precum si recuperarea altor costuri aferente indeplinirii acestuia. In acest caz. In cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre una dintre parti. Impotriva hotararii tribunalului se poate declara recurs la sectia de contencios administrativ a Curtii de apel. 16 . cu exceptia returnarii garantiei pentru participare. Actele sau deciziile nelegale care determina incalcarea prevederilor referitoare la achizitiile publice pot fi atacate pe cale administrativa si/sau in justitie.d) circumstante exceptionale afecteaza procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica sau este imposibila incheierea contractului. Autoritatea contractanta are obligatia sa indice in anuntul de participare sau. Actiunea in justitie se introduce la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carui arie teritoriala de competenta se afla sediul autoritatii contractante. in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului de achizitie publica si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public. Decizia de anulare nu creeaza vreo obligatie a autoritatii contractante fata de participantii la procedura de achizitie publica. Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul de achizitie publica cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare de catre comisia de evaluare. efectuate pana la data denuntarii unilaterale a contractului. contractantul are dreptul de a pretinde plata corespunzatoare pentru partea din contractul de achizitie publica indeplinita pana la data rezilierii. Autoritatea contractanta este competenta sa solutioneze contestatiile inaintate pe cale administrativa. adresa. Autoritatea contractanta are obligatia de a denunta unilateral contractul de achizitie publica.

va utiliza acele standarde si proceduri de securitate care sa asigure un grad ridicat de fiabilitate si siguranta a operatiunilor de licitatii electronice. 17 .In anumite domenii de activitate a institutiilor publice (apararea nationala. trebuie sa apeleze la diferiti furnizori pentru achizitionarea bunurilor necesare sau pentru anumite servicii. siguranta nationala) se aplica prevederi specifice achizitiilor publice care sa respecte specificul domeniilor respective. printre care eficientizarea achizitiilor publice (obtinerea celei mai bune oferte in conditii de calitate si pret). al carui operator este Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologiei Informatiei. pentru a putea functiona in bune conditii. eliminarea licitatiilor “aranjate”). compatibil cu sistemul de grupare si codificare prevazut de clasificare. Conditiile pentru participarea la achizitii publice si castigarea licitatiilor sunt prezentate in actele normative specifice pentru acest domeniu. Prin Ordonanta de Guvern s-a stabilit ca pentru atribuirea contractelor de achizitie publica se va putea procedura on-line (unele achizitii publice vor putea fi realizate numai prin licitatie electronica). institutie publica cu personalitate juridica situata in subordinea Ministerului Comunicatiilor . Realizarea licitatiilor publice online este considerata a fi o metoda revolutionara. Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei este finantat integral prin venituri extrabugetare. s-a infiintat Sistemul electronic de achizitii publice. Achizitii publice prin licitatie electronica O institutie publica. moderna. ele fiind de multe ori mai restrictive. folosita in putine state ale lumii. Prin introducerea acestei metode se urmaresc o serie de obiective. in acord cu practicile internationale in domeniu. Pentru a putea deveni operationale licitatiile electronice. Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei: are obligatia sa dezvolte un sistem electronic de clasificare a produselor. stoparea coruptiei. lucrarilor si serviciilor a caror dobandire face obiectul contractelor de achizitie publica. punerea unor baze moderne pentru sistemul public de achizitii.

167/2010”) pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice cuprinse in Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. Prin OG nr. 20 din 24 ianuarie 2002. In Monitorul Oficial al Romaniei. astfel încât orice ofertant să aibă şanse egale de a câştiga. urmatoarele principii: libera concurenta: asigurarea condiţiilor prin care orice furnizor. asumarea raspunderii. ca si in cazul altor tipuri de realizare a achizitiilor publice. eficienta utilizarii fondurilor publice: adică folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor de evaluare pentru a se obţine cel mai bun raport efort (preţ)/calitate (utilitate). tratamentul egal: aplicarea nediscriminatorii a criteriilor de atribuire a contractului. confidentialitatea: garantarea protejării secretului comercial şi a proprietăţii intelectuale a autorului.Pentru atribuirea contractelor de licitatii publice on-line trebuie respectate o serie de reguli. Pentru a putea participa la licitatiile publice prin intermediul licitatiei electronice. 154 din 10 martie 2010. se considera ca trebuie respectate. indifferent de naţionalitate. transparenta: punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a tuturor informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire a contractului. să devină contractant. nediscriminarea. Participarea la licitatii prin intermediul internetului respecta prevederile legale anterioare care actioneaza in domeniul achizitiilor publice. executant de lucrări sau prestator de servicii. să aibă dreptul. ofertantul trebuie sa fie inregistrat in sistemul electronic. a fost publicata Hotararea Guvernului Romaniei 2010 („HG nr. a 18 . considerate de legiuitor principii de atribuire. în condiţiile legii. partea I. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica.

astfel cum era prevazut in reglementarea anterioara. cele privind posibilitatea de anulare a licitaţiei de către autoritatea contractantă şi cele privind „penalizarea” contestatarilor care pierd la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC). Cele mai importante modificări în noua ordonanţă de urgenţă sunt cele referitoare la: încheierea contractului de achiziţie publică în situaţia în care atribuirea acestuia (sau un act premergător atribuirii) este contestată în condiţiile legii de unul din participanţii la procedură. reprezentand 40% din valoarea totala a achizitiilor publice finalizate de aceasta in cursul anului respectiv. Alta modificare adusa de HG nr. 167/2010 consta in abrogarea prevederilor Normei cu privire la obligatiile autoritatilor contractante de a plati anual operatorului SEAP un tarif de acces. Soluţia adusă de noile prevederi îşi propune să evite blocarea încheierii contractului chiar dacă există contestaţii privind atribuirea de către autoritatea contractantă. În condiţiile tergiversării soluţionării dosarelor în instanţă prin exercitarea de căi de atac ordinare şi extraordinare de către ofertanţi interesaţi să împiedice în orice mod încheierea contractului din motive mai mult sau mai puţin temeinice şi reale. norme aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 167/2010 introduce prevederea conform careia tarifele de participare pentru procedurile de atribuire precum si pentru publicarea in catalog se vor face venit la bugetul de stat si nu la bugetul operatorului Sistemului Electronic de Achizitii Publice („SEAP”). dar şi finanţări de la bănci. efect ce se producea sub imperiul legislaţiei anterioare. 1660/2006. De asemenea. HG nr. care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice. pierzând în acest fel oportunităţi economice. ceea ce în unele cazuri a însemnat 19 . sub imperiul legislaţiei anterioare multe autorităţi contractante au fost nevoite să aştepte timp îndelungat soluţionarea definitivă şi irevocabilă a litigiului. Principala modificare adusa de HG nr.contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. 167/2010 consta in stabilirea obligatiei autoritatii contractante de a utiliza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire si pentru realizarea achizitiilor directe.

după trecerea termenelor de aşteptare de 11. autoritatea contractantă poate încheia contractul de achiziţie publică cu câştigătorul procedurii. Noua prevedere permite autorităţilor contractante să încheie contractul de achiziţie publică imediat ulterior soluţionării contestaţiei de către CNSC sau cererii de chemare în judecată în prima instanţă de către instanţa competentă. Nu în ultimul rând. a expus autorităţile contractante la sancţiuni din partea organismelor europene pentru neconformarea la termenele asumate prin angajamentele luate de România cu ocazia aderării la UE. Astfel. în funcţie de valoarea contractului de achiziţie publică. respectiv 6 zile. iar executarea contractului nu este împiedicată de exercitarea unei plângeri împotriva deciziei CNSC sau a unui recurs împotriva sentinţei primei instanţe.eşecul proiectului ce făcea obiectul contractului de achiziţie publică. 20 . de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii.

Concluzii Practic. Modificarile sunt nesemnificative . in favoarea achizitorului. castigi o licitatie. termene. Ar fi rational si util sa existe si o minima protectie a ofertantului. Practic. iar furnizorul castigator este penalizat daca nu le accepta. Clauzele din contract sunt de multe ori abuzive. Asa ca gradul scazut de utilizare al sistemului se datoreaza si lipsei ofertantilor care s-au …lecuit dupa ce au castigat una sau mai multe licitatii. dupa care ti se impune un contract de furnizare cu clauze inacceptabile si nerealiste. electronica sau nu. obligatii de plata etc. 21 . dupa desfasurarea procedurii de achizitie. eventual prin obligativitatea unor clauze in contratul care urmeaza dupa procedura de atribuire propriu zisa. -lipsa unui cadru contractual minimal care sa fie impus partilor dupa desfasurarea procedurii. furnizorul este lasat la bunul plac al achizitorului in ceea ce priveste contractul de furnizare propriu zis. nu rezolva nimic din adevaratele deficiente ale sistemului de achizitii: -cerintele abuzive impuse de achizitor.

G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica. a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare. • H.U. nr.U. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1056 din 9 august 2006 privind modificarea art.G. a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica.G. nr. nr. 942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a O.U. cu modificarile si completarile ulterioare. nr. a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica.BIBLIOGRAFIE • O. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica. a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.G. G. nr. 22 . nr.G. • H. 102 din Hotararea Guvernului nr. • O. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica. H. nr 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O. 94/2007 pentru modificarea si completarea OUG nr. nr.U. • • O.G.G. nr. • H. • Legea nr.G. cu modificarile si completarile ulterioare. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica.U. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii elecronice. 834/2009 privind modificarea şi completarea HG nr. Hotararea Guvernului nr. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 834/2009 privind modificarea şi completarea HG nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor. 554/2004 a contenciosului administrativ. 76/2010 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice) • Ordonanţa Guvernului nr.05. 925/2006 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.• • • • • • Legea nr. 76/2010 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice) 23 . 1012/2001 privind aprobarea structurii. 72/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.2007 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. conţinutului şi modului de utilizare a “Documentaţiei standard privind elaborarea şi prezentarea ofertei” pentru achiziţiile publice de servicii. • Ordinul comun al MF şi MLPAT nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica. Legea nr. • Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 128/5. conţinutului şi modului de utilizare a “Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei” pentru achiziţiile publice de produse. • • Hotărârea Guvernului nr. 1013/2001 privind aprobarea structurii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->