Sunteți pe pagina 1din 16

Nr.

29

On'e,li

Saptamanal de cultura, atitudine ~i informare

18 - 24 mai 2011

Un PROIECT

CENTRUL al

Asociatieide Tineret

ONESTIN

CONSILIERE INFORMARE VOLUNTARIAT

ASOCIATIA Of TIHfRfT

0"(9'-1"

www.onestin.ro

2 Actualitate locala Ora 25

Ie la Plevna la leveselu

Nu ~tiu, poate e doar 0 impresie, dar se pare di a mai trecut 0 zi cu 0 tripla semnlflcatle, pe care romanii nu s-au mai inghesuit sa 0 evoce cu surle ~i trambite sau in consonanta cu versurile "Foaie verde, foi de fanl Ma mandresc ca sunt roman". Ce-i drept, au trecut 134 de ani de la istorica zi de 9 mai 1877, cand Romania ~i-a obtlnut Independenta de stat ~i au trecut 66 de ani de la data de 9 mai 1945, cand Germania hitlerista capitula dupa un razboi mondial devastator.

Dar,9 mai a devenit ~i Ziua Europei, 0 Europa ce ~i-a propus ca intre statele membre sa functloneze 0 "unitate in diversitate", iar tot omul sa prospere, cantand "Oda bucuriei". A~a tncat, e de neinteles de ce rornanul, care avea vocatia "Cantarii Romanlei", nu se mai da In vant dupa 0 cantare cu acorduri mai selecte. Se pare ca, de~i face parte din orchestra Uniunii Europene, acesta prefera sa presteze tot In "Corul saracllor", avand mereu ca dirijori oameni lnteresati de propria lor partltura,

Asa se face ca, rataciti In labirintul integrar!l sau prin coclaurile Europei, rornanil au contractat 0 forma de sictir la orice tentativa a asa-zlselor elite de evocare a unor evenimente doar de dragul imaginii. Si cum zilele de sarbatoare pentru romanl s-au redus doar la zilele cand mai au ceva de pus pe rnasa, este lesne de tnteles de unde vine ~i dezgustul, apatia, dar ~i ba~calia acestora fata de Indemnul electoral "Sa traltl bine !". Greutatlle din vlata de familie i-au facut mai putin receptivi la lucrurile din care ei, oricum nu au nimic de castigat. Si primele care au lnteles lucrul acesta au fost televiziunile, care Ie servesc rornanllor, cu lux de arnanunte, despartirlle unor cupluri "reprezentative" ale neamului carora Ii s-au urat cu binele, sau mariajul unor reptilieni cu sange albastru. Rating-ul este garantat cu astfel de subiecte, nu cu evocari din istoria omenirii sau cu trimiteri la fapte de arme, de pe vremea cand bunica era fata,

Pe cine ar mai interesa aceste sernnlflcatii ale zilei de 9 mai, acum cand porumbelul pacil ne-a pricopsit cu un scut american antiracheta la Deveselu? Cu 0 asa protectle, considerate fara precedent In istoria Romaniei, pare logica ~i recenta cerere de anulare a subventlilor la caldura, facuta tot de un american venit la Bucurestl cu pantofii gauriti pentru a ne convinge ca ~i peste ocean criza I~i mai face sirntlta Inca prezenta,

Cine ~tie ce vremuri flerblnti ne mai a~teapta?

Alex TOMA

Bugetul One,tiului este tarimilat

La ultima s e dl n t a a In multe direclii

Consiliului Local Onestl, a fost

aprobat un proiect de hotarare privind efectuarea unor modificari in structura bugetului local, motivate de reducerea cotelor defalcate din impozitul pe venituri, de la 47, la 44 %, care inseamna 0 scadere cu doua milioane de lei a bugetului local, dar ~i de incasarea a 10,95 milioane de lei in urma vanzarii CEl Borze~ti.

Suma In c a s a t a a fost

repartizata catre mai multe domenii, printre care reabilitarea unor scoll ~i licee, sau pentru plata salariilor catre cadrele medicale de la cabinetele scolare. Dupa cum a sesizat consilierul Stefan Martin, nu s-au alocat fonduri pentru reabilitarea terrnica a blocurilor, dar s-au repartizat mari sume de bani pentru lucrarlle de la strand ~i de la cinematograful Capitol. "Sunt lnvestitl! mari, care nu se vor termina acum - a spus Martin. Faramitam In multe directii ~i nu ajungem sa finalitiim investitiile". Tn replica primarul Emil Lemnaru a aratat ca, ,,/a cinematograt risciim sa pierdem cliidirea, daca nu facem lucriuile", iar alte sume de bani au fost alocate ~i pentru cimitir, pentru locurile de [oaca din parc sau pentru alte lnvestltli. "Cat priveste reabilitarea termica, e 0 investitle care va trebui facuta In viitor", a mai spus Lemnaru. Proiectul a fost aprobat cu un singur vot lmpotriva, cel al consilierului Stefan Martin.

Un alt proiect s-a referit la aprobarea contului de Incheiere a

executlei bugetare pe anul 2010. Veniturile au fost realizate In

proportle de 85 % din cele preconizate. Alt proiect a fost legat de modificarea Caietului de Sarcini

pentru vanzarea CEl Borzestl, prin adaugarea unor clauze privind revizuirea perlodica a garantlel depuse de cumparator ~i scaderea acesteia pana la 300.000 de lei.

Consilierul Bebe Coanda a ararat ca In urma lucrarilor de dezmembrare a echipamentelor de la CEl Borzesti sl vanzare a lor la fier vechi, rezulta deseurl foarte periculoase, motiv pentru care garantla nu trebuie scazuta, ci trebuie pastrata la nivelul de un milion de lei. .Pentru ecologizare, costurile sunt foarte mari - a spus Coandii. Garantia ar putea fi micsorotii doar daca se face dovada ca s-au evacuat dese urlle",

Propunerea tacuta de Coanda a fost votata doar de consilerii PD-L, in timp ce alesll PSD ~i PNL au respins-o, pe motiv ca 300.000 de lei este 0 suma acoperitoare.

Traian TUDOR

Redactori ONESTIN:

Claudiu GABUREL Adelina PAVELESCU Mihai-Arthur GHEORGHE

Colegiul de redactle:

Pre~edinte Onestin Alexandru CRISTEA Editor coordonator:

Florin S. ALBU Consultant de specialitate Prof. Gabriel STAN Machetare Claudiu GABUREL

Corectori:

Adelina CHELNICIUC

Redactori colaboratori:

Stefan POPESCU Alex TOMA Traian TUDOR Petru DONE Gheorghe GORUN Emil PALADE Ifrim CORNELIU loan POPA

Adresa redactiel:

Bd. Republicii 47/56, Onesti, Badiu Telefon fix: 0234 320 060 Telefon mobil: 0755 164 224 E-mail: ziarulora25@yahoo.com Web: www.ziarulora25.ro

Tiparit: RINGlER PRINT ISSN 2068 - 987X

www.ziarulora25.ro Actualitate locala 3

Consiliullocal One,li vrea despagubiri de la firma de apa

Cu 14 voturi pentru (PSD ~i PNL), 6 voturi impotriva (PD-L) ~i 0 abtlnere (Gelu Nicolcea, PNL), Consiliul Local One~ti a stabilit ca SC Apa-Canal SA One~ti trebuie sa plateasca 0 despagublre de 27.195 de lei, pentru faptul ca a folosit in mod abuziv, fara aprobare, retelele de apa ~i canalizare din oras. Proiectul a fost initiat de primarul Emil Lemnaru ~i s-a bazat pe un referat elaborat ca urmare a unui control efectuat de Curtea de Conturi Bacau, iar estimarea costurilor s-a facut prin aplicarea unui coeficient de 3 lei per 1000 metri cubi la cantitatea de apa distrlbuitaln ultimii 3 ani.

Consilierii PD-L nu au fost de acord cu despagublrlle, conslderand ca proiectul tie complet nelegal", dupa cum a sustlnut avocatul Gheorghe Ene, care a mai spus ca suma s-a stabilit pe baza unui criteriu hazardat.

"Nu este de competenta Consi/iului local sa stabiteascii sume de recuperat drept despagubire'~ a sustinut ~i avocatul Gelu Panfil. Directorul economico-financiar Nicolae Gabureanu a aratat ca, in urma controlului, Curtea de Conturi a recomandat stabilirea unei sume, insa secretarul Daniel Spanu a recunoscut ca "plina la urmii, instanta stablleste". Stefan Martin a sustinut sl el ca "nu suntem experti in costuri 5i ar trebui un expert-evaluator".

Dupa aniintregi de procese

Pe de alta parte, avocatul Panfil a mai remarcat ca despagublrlle nu rezolva problema de fond ~i ca Onestlul a ieslt din ADIB tocmai datorlta unor litigii cu firma Apa-Canal, plerzandu-se astfel zeci de milioane de euro.

"Conf/ictul dintre municipiu 5i SC Apa-Canal reflectii /ipsa de viziune, de ferm ita te, /ipsa capacitatii de a rezolva 0 situatie care treneazii de ani de zile, iar neqliienta ---------------------- ... executivului ajunge sa fie platita de cetiiteanul de rtind", a spus Panfil. Juristul Daniel Spanu a precizat ca au fost foarte multe procese cu firma de apa, dar a sustinut ca lesirea Onestiului din ADIB s-a produs ca urmare a unor litigii dintre Apa-Canal sl Compania de Apa din Bacau. lar primarul Emil Lemnaru a aratat ca municipalitatea a semnat un protocol de colaborare cu Consiliul Judetean Bacau, prin care in oras se vorface importante lnvestltilln sectorul de apa.

Consilierul ~tefan Martin a mai propus ca societatea de apa sa plateasca 0 suma mai mare, pe baza unei redevente calculate la 15 % din pretul pe metru cub de apa llvrata. Tnsa avocatul Constantin Ene a apreciat ca un proiect de hotarare nu poate stabili reguli retroactive, pentru anii care au trecut. Firma de apa din municipiu foloseste de ani de zile retelele din oras, fara ca acestea sa fie concesionate de catre Consiliullocal, care este proprietarullor, dar SC Apa-Canal a solicitat chiar ~i in instanta sa-i fie concesionate retelele. "Consiliu//oca/ nu poate Ii ob/igat sa concesloneze retelele de apa ~i cana/izare", a sustinut primarul Emil Lemnaru.

Siptimina Europeani a Tineretului

CIU~ k REFUGIUL

ONESTI---

ora 20:00 Trottoir Grill (lDall)

Traian TUDOR

- Nunti, botezuri, anivers ri

• Film documentar/prezentare pt. lnstitutll publice ~i private • • Reportaje, stiri

. . Fotografie publicitara

4 Economic www.ziarulora25.ro

UTON: Greva loamei s-a Incheial. BeSIUI e doar lacere!

Protestul spontan al grupului de salarlatl ai socletatll Uton Onestl, declansat ln urma cu zece zile ~i finalizatin numai 0 zi printr-o tntelegere intre protestatari ~i patronat, a ramas intr-un con de umbra, nejustificat decat, poate, de letargia in care a intrat, de 0 vreme, presa din Romania. Cu 30 de oameni in greva foamei, arnenlntatl la propriu de administratorii intreprinderii ca vor fi automat cencedlatl pentru protestul lor, aparuse la dlspczltla presei, dar ~i a altora, 0 mina de aur, pe care trebuia sa 0 exploateze sistematico Nu a fost asa, iar despre conflictul de munca neoficial de la Uton de la momentullui nu s-a mai vorbit nimic, de~i in One~ti a fost primul protest de acest fel ~i de 0 asemenea amploare. Ca ~i cum vlnovatl de protest ar fi fost chiar protestatarii. Dar nu despre atitudinea presei vreau sa scriu, acum, aici.

Despre Uton Onestl, in general nu s-a mai spus mare lucru in presa In ultimii ani. Considerate, la lnflintare, acum aproape 40 de ani, ca fiind mecanicul sef al platformei industriale Borzesti, al carei profil era petrochimia, Uton avea sarcina de a asigura acesteia rnentenanta, 0 parte din utilajele necesare an de an In traditlonalele RK - revizii capitale ~i nu numai.

Producator de utilaj chimic, asa cum se ~i numea atunci (IUC - Tntreprinderea de Utilaj Chimic), societatea a trecut, dupa 1989, prin faze succesive de transformare, nu esentlale, dar necesare contextului economic In care intrase toata industria rornaneasca ~i, inevitabil, sl platforma industriala Borzesti. Cat de corecte au fost, cat de benefice, rarnane Inca de vazut, dar important este ca centrul de greutate In managementul firmei s-a mutat, la un moment dat, pe tehnologizare, pe modernizare, pe atasarnent la metodele nol, capitaliste, de dezvoltare.

Uton a rarnas, Insa, ceea ce a fost: 0 Intreprindere mica si, mai mult de atat, tot mai lipsita de plata de desfacere de care avea nevoie, desl a trecut granlta obiectului ei de activitate initial ~i a intrat ~i pe alte piete, vazute ca fiind mai re v o l u t l o n a r e , cum ar fi p l a t a echipamentelor energetice. Un nurnar de ani, un actlonar important al ei a fost chiar

Asoclatia Salarlatllor, prin celebrul Program de Privatizare In Masa In care actlunlle Intreprinderilor erau cedate, In buna masura, angajatilor fostelor Intreprinderi socialiste. Fabrica, salarlatil ei, n-au dus-o mult mai bine. Langa ea, partenerii comerciali tradltlonall au clacat, rand pe rand, cei mai lmportantl fiind socletatile Rafo ~i Carom. De atunci, despre UTON nu s-a mai auzit mare lucru. Ea a intrat, In s a , In calculele lntreprlnzatorllor, unii fiind chiar din categoria celor de ocazie, ~i a ajuns condusa majoritar chiar de societatea Carom, un client al ei, dar ~i una dintre societatlle grupului de investitori care au preluat, la un moment dat, Rafo: BkP, controlata de fratii lancu (unul dintre ei fiind acum presedintele Uton). In anul 2007, BKP Trust Invest detinea 52% din Intreprinderea onesteana, alaturl de Carom (pe care de asemenea 0 controla), cu 46%. ~i astazl acest cuplu apare In actlonarlatul de la Uton.

Preluarea Intreprinderilor de pe platforma industrials Borzesti - Onestl de investitori privati a Insemnat, In mare masura, instituirea "tacerii de aur". Cu greu s-au rupt zagazurlle de acest fel, iar noi, zlarlstil, am ajuns cu greu la yorba chiar cu patronii. Asa se Intampla, de ani buni, ~i la Uton. Cotata pe plata de capital, la Bursa de Valori Bucuresti, Uton este, Insa, ca ~i Rafo, ca ~i Carom pana la un moment dat, ,,0 societate deschisa", Adica una obligata sa raporteze pletel de capital principalele evenimente prin care trece. Aceasta a fost una ~i aproape singura sursa de lnformatil publice de la Uton. Despre situatia salariatilor de aici "transpirau",

Insa, uneori, unele informatii "neoficiale". In schimb, despre mlscarea slndicala de aici nu prea s-a mai auzit mare lucru. La un moment dat, recent, multi dintre [urnallstl se Intrebau cine mai este liderul organlzatlel de la Uton. Desl acolo starea salariatilor nu era deloc buna, ba, dlrnpotriva, s-a ajuns ~i la momente tensionate, chiar exasperate, precum hotararea celor care au recurs la ceea ce au vazut ca mai conteaza, cat de cat, acum, lntre actiunile sindicale: greva foamei.

Nici din partea admlnistratiei nu s-a lansat vreo opinie. Aceasta prefers, In continuare, doar comunicatele oficiale catre Bursa de Valori, dar unde vestl despre evenimente ca greva foamei unor salarlati nu ajung. De acolo stii doar cine mai conduce Intreprinderea, cu cat se mai rnajoreaza capitalul social, ce credite mai sunt propuse. Mai mult nu. Nu pot sa nu-mi aduc aminte, astfel, de 0 sltuatie slrnllara aparuta, la un moment dat, la Rafo, pe vremea cand aceasta era sub umbrela BkP.

Am fost invitatl chiar in fieful acestei comp anll, din Cartierul Diimiiroaial din Bucuresti, de chiar domnul Marian lancu, pentru a liimuri unele lucruri dupii unele acuzatii din presiil apiirute ~i datoritii Iltiicerii de our" instituitii in rafiniirie. Am fostl am stat de vorbii aproape douii ore, am scris un interviu netrunchiat, cuvant cu cuvant a~a cum a fost luat. Poate atunci s-ou mai liimurit unele lucruri. Poate multe au riimas in ceatii. Dar a fost 0 deschidere realii. Una singurii. Acuml domnullancu e la Uton. Si iar nu-I inteleg de ce tace. A~a cum nu inteleg nici presa, pe acela~i subiect.

Petru DONE

Ora 25 Tineret & educa1ie 5

Siptimana Europeani a Tineretului

Luni 16 mai, Asocia~ia de Tineret Onestin a organizat 0 conferlnta de presa in eadrul carela presedlntele asoclatlel, Alexandru Cristea, a prezentat activita~ile ee urmeaza a fi implementate in perioada 17-20mai.

.Ne propunem ca In cursul acestei siiptiJmani sii deschidem noi punt! de comunicare cu r e p r e z e n t o n t li administrotiei publice locale s! sii promoviim dialogul structurat. Marti ~i joi urmeazii sii desfii~uriim douii Intalniri cu tinerii din liceele onestene ~i reprezentanti ai Consiliului Local onesti. Dorim sii vedem nivelul de interes al tineri/or In ceea ce priveste participarea la viata societiitii ~i problemele principale cu care ei se confruntii In comunitatea localii. De asemenea, consilierii care vor participa la octivitiiti, tmpreunii cu doi membri ai Asociaiie! Pro Democratia Onesti (Constantin Stiicescu ~i Liviu Neagoe) vor explica tineri/or modul de functionore al odministratiei locale ~i sistemul de vot. Speriim cii In urma aces tor inedite tntalntrt se vor remarca tineri care sii dezvolte un departament de advocacy In cadrul Asociatie), iar consilierii sii constlentizeze necesitatea apropierii de tinerii din oras," a

declarat presedlntele Onestin In cadrul conferlntel,

In calendarul actlvitatllor a fost prevazut un meci de fotballntre 0 echlpa a tinerilor ~i 0 alta a adrnlnistratiei publice, fiind planificat pentru miercuri 18 mal, pe terenul de fotbal al Colegiului National "Grigore Moisil".

Saptamana se va incheia vineri, 20 mal, cu un recital folk al trupei "Gara de Nord"ln Trottoir Grill, incepand cu ora 20.

Mentlonarn ca actlvltatlle pe care Onestin Ie va implementa In Onestl vor fi realizate simultan In Inca 6 erase ale tarii:

Bucuresti, Cluj Napoca, lasl, Husi, Botosani ~i Craiova ~i fac parte ~i din calendaul actlvltatilor proiectului "Comunitatea are nevoie de TINEri", organizat de Asoclatla EuroDemos lasl ~i finantat de Comisia Europeana prin Programul "Tineret In Actiune",

Adelina PAVELESCU

Ole ria educa1ionali a Cenlrului $colar penlru Educa1ie Incluzivi Ir. 2 Comine,li

- An seolar 2011-2012 -

C.S.E.I Nr.2 Comanesti ~i filiala Onestl se adreseaza copiilor ~i parintllor din comunitate oferind urrnatoarele servicii educationale:

- evaluare, dlagnoza, prognoza ~i proiectare pslhopedagogica (programe individualizate de aslstenta cornplexa):

- consiliere ~i orientare scolara ~i profesiona la;

- lnterventll specifice (recuperatorii, corective, terapeutice, compensatorii)

• educatie pollsenzoriala

• terapie psihomotrlca

• Iogopedie

• terapie cognitlva

• terapie socio-afectiva s i cornportamentala

• kinetoterapie

• terapie ocupatlonala

• ludoterapie

Beneficiarii serviciilor educationale oferite sunt:

- copii cu dizabilitati cognitive ~i de

lnvatare:

- copii cu tulburari de limbaj;

- copii cu dificultati ale functiel de calcul

(discalculie, acalculie);

- copii cu tulburari de psihomotricitate;

- copii cu deflciente fizice ~i neuro-motorii;

- copii cu deflciente senzoriale;

- copii cu comportament socio-scolar dificil;

- copii cu hiperkinezie, cu ADH D;

- copii cu Langdon Down;

- copii cu autism, elemente de autism.

Pentru a putea beneficia de serviciile C.S.E.I. copii vor fi evaluatl, dlagnostlcati ~i orlentatl catre Comisia lnterna de Evaluare continua din unitate .

In urma recornandarilor facute de speclallstli C.I.E.C., Comisia pentru Protectia Copilului Bacau va elibera un certificat de orientare scolara In baza carula elevi/copii pot fi lnscrlsl la C.S.E.I. Nr.2 Comanestl,

In cadrul C.S.E.I. Nr.2 Cornanesti functioneaza grupe de Invatamant prescolar/clase Invatamant primar ~i gimnazial, deasemenea In cadrul C.S.E.I. Nr.2 Cornanestl functloneaza filiala Onestl, filiala care din septembrie 2011 va avea un nou sediu. Proiectul pentru construirea unui nou sediu a fost derulat de C.S.E.I.Nr.2 Cornanesti In parteneriat cu organlzatla nonguvernamentala olandeza ,,1mpreuna pe calea vietii". Cladlrea va fi construlta In Satul Catolic ~i va avea un nr. de 8 clase.

Beneficiarii acestui proiect vor fi copii cu probleme speciale din Onesti ~i din Imprejurimile Onestiului. Pentru relatii suplimentare parlntll/cadrele didactice se pot adresa zilnic la secretariatul C.S.E.I.Nr.2 Comanesti, tel. 0234374296.

6 Comunitate www.ziarulora25.ro

POli1i,tii la datorie pentru siuuran1a ceta1enilor

A~i vazut acest copil?

Politla orasului Buhusl a fost sesizata la data de 10.05.2011, de catre Craclun Cristina, de 35 ani, despre faptul ca fiul ei Maxim Adrian, de 14 ani, a plecat In mod voluntar de la domiciliu In luna noiembrie 2010 ~i pana in prezent nu s-a mailntors.

In urma investigatlilor efectuate, polltistii au stabilit ca mama minorului a fost plecata In strainatate din anul2009, iar minorul a rarnas In grija tatalui. Tn anul 2010, minorul a plecat de acasa In repetate randurl, pentru perioade scurte de timp, fara ca acest lucru sa fi fost semnalat organelor de polltie.

Minorul are 0 Inaltime de aproximativ 1,50-1,60 m, ten deschis la culoare, par castaniu, drept, barbie rotunda cu gropita, constltutle norrnala. Are 0 cicatrice In zona frontala cu lipsa parului ~i 0 cicatrice In spranceana ochiului drept.

Cetatenii care pot furniza orice informatii In legatura cu acest minor sunt rugati sa contacteze cea mai apropiata unitate de Polltie sau sa apeleze gratuit nurnarul de urgenta 112.

Cercetati pentru furt calificat

La data de 12.05.2011, la ora 01.10, o patrula mixta de siguranta publica din Moine~ti i-a depistat In flagrant pe C. Gheorghe, C. Vasile ~i C. Mihai, In timp ce transportau cu un autovehicul mai multe bucatl de teava, ventile industriale ~i piese de schimb pentru utilaje petroliere, uzate.

In urma cercetarllor efectuate a rezultat ca bunurile au fost sustrase de

catre cele trei persone din zona petrollera Geamana, cu scopul de a Ie valorifica la un centru de colectare a fierului vechi.

Bunurile sustrase In valoare de aproximativ 500 lei, au fost ridicate ~i predate partll vatamate.

In cauza s-a Intocmit dosar penal sub aspectul savar~irii infractiunll de furt calificat.

Viteza neadaptaU - cauza unui eveniment rutier produs pe ON11

La data de 13.05.2011, In jurul orei 21.00, V. Geza, de 45 ani, din judetul Covasna, In timp ce conducea un autotractor pe D.N.ll, In afara localltatil Oituz, pe fondul neadaptarli vitezei de deplasare lntr-o curbs deosebit de perlculoasa la dreapta, a intrat In balans ~i a patruns pe contrasens, rasturnandu-se In santul sensului opus de mers.

In urma accidentului, conducatorul auto a fost transportat la Spitalul Onestl, unde a fost internat pentru investlgatil medicale.

Conducatorului auto is-au recoltat probe biologice de sange In vederea stabilirii alcoolemiei.

Oofteana - altercatle intre mama ~i fiu

Politistii din comuna Oofteana au fost seslzatl la data de 15.05.2011, la ora 23.45, de catre H. Dorina, de 56 ani, despre faptul ca a suferit vatamari corpora Ie, In urma unei altercatli cu fiul sau,

La fata locului, In urma cercetarllor efectuate politistll au stabilit ca In seara zilei de 15.05.2011, J. Florin, de 26 ani, dupa ce a consumat bauturi alcoolice In exces, In jurul orelor 23.00, a revenit la domiciliu ~i a avut 0 altercatie cu mama sa, folosind fata de aceasta 0 arrna cu aer comprimat, detlnuta ilegal, In urma carela i-a provocat mamei leziuni In zona ochiului drept. Victima a fost transportata cu ambulanta la Spitalul Onestl.

In cauza s-a lntocrnlt dosar penal, In care se efectueaza cercetarl fata deJ. Florin sub aspectul savar~irii lnfractlunllor de detlnere llegala ~i uz fara drept de arrna neletala din categoria celor supuse autorlzarii. urrnand ca Incadrarea [uridlca a faptei sa se faca ~i In functie de concluziile medici lor legist! ~i nurnarul de zile de

Ingrijiri medicale necesare victimei pentru vindecare.

Arma cu aer comprimat foloslta la comiterea faptei a fost ridicata de catre polltlstl In vederea cerceta rilor.

Ac~iune in mediul rural pentru prevenirea faptelor comise cu violenta

Polltistll din Onestl, Pargare~ti, Oofteana ~i Tg. Trotu~ au actionat In noaptea de 14/15.05.2011, lntre orele 22.00 ~i 05.00, In zona discotecilor ~i barurilor cu progran prelungit din mediul rural In vederea prevenirii ~i combaterii fa ptelor cu violenta.

Tn cadrul actlunll politlstll au constatat 0 lnfractiune, au aplicat 4 sanctlunl contraventlonale, au aplanat un conflict ~i au legitimat 30 de persoane.

Astfel, a fost depistatJ. Vasile, de43 ani, din comuna Oofteana, care avea asupra sa un cutlt, pe care II purta fara drept.

in cauza s-a intocmit dosar penal. A fost depistat B. ~tefan, de 21 ani, din comuna Pirgare~ti, care fiind sub influenta alcoolului a adresat cuvinte jignitoare mai multor persoane, motiv pentru care a fost s a n c t l o n at contraventlonal cu suma de 200 lei.

Conducea un autoturism de~i bause ~i a refuzat sa opreasca la semnalul poli~i~tilor

La data de 14.05.2011, la ora 18.00, politlstil au efectuat semnal regulamentar de oprire unui conducator auto care a efectuat pe DN 11, In localitatea ~tefan cel Mare, 0 rnanevra de depasire, In mod neregulamentar.

Intrucat conducatorul auto a refuzat sa opreasca ~i ~i-a continuat deplasarea In viteza, politistii au procedat la urmarirea autoturismului In cauza ~i In scurt timp au imobilizat conducatorul auto care a lncercat sa se sustraga de la control ~i stabilirea identltatll.

G. Vasile, de 50 ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezutatul fiind de 0,72 mg/I alcool pur In aer expirat ~i a fost condus la Spitalul Onestl, unde is-au recoltat probe biologice de sange In vederea stabilirii alcoolemiei.

Tn cauza s-a lntocmit dosar penal.

Claudiu GABUREL Sursa: IPJ Badiu

Ora 25 Amintiri & atitudini 1

Inedite amintiri din trecutul One,tiului (1]

Maidanul de lotbal Ii terenul de volei treninguri ~i tenesl ~i luasera lnltlatlva de a entuziasmul jocurilor casttgate. Participau

Exact pe locul actualei Judeditorii ~i a parcarii acesteia, in totl anii '60 ~i '70 era un teren viran, un maidan pe care copiii iI transformau in teren de fotbal pe care jucau "miula", era locul unde i~i dadeau seara intalnire tinerii ~i spatlul de joaca pentru totl copiii din incinta. Permanent era un varcarm de nedescris, 0 veselie generala ~i voie buna atat pentru cei mici cat ~i pentru cei mari dar nu ~i pentru cei care lucrau in schimburi ~i trebuiau sa se odihneasca,

in blocul nr. 1 de pe str. 1 Mai locuiau mai multe familii de sovietici, speclallsti de pe Platforma Petrochlmica Borzesti dar ~i cat iva est germani. Cei sovietici erau mari paslonati de sport, umblau permanent in

delimita un teren de volei in toata regula, chiar ~i cu fileu.

in anotimpurile calduroase, aproape in fiecare dupa-arntaza, se faceau adevarate campionate de volei, cu arbitri, cu foi de arbitraj ad-hoc, galesl, ernotll, esecurl, ~i

Pierderea idenlili1ii na1ionale

Ce se intampUi cu natla asta?

Eliminam pe rand din vlata noastra tradltllle, sarbatorile, mancarurile specifice, cantecele populare. Ne ciopartim valorile, ne ingropam istoria, cultura ~i arta. Ne distrugem fauna ~i flora, monumentele naturale ~i cele ramase de la strarnosl. Am ajuns sa ne renegarn tara, limba, istoria ~i traditlile, Vorbim engleza, ltallana ~i spanlola in loc de rornana, probabil ca e mai cool. Mancam hot-dogi, hamburgeri, shaworme, pizza, kebab ~i aruncarn la cos sarmalele, piftia, iahnia de fasole, mamaliguta cu branza ~i srnantana, tocanlta de ceapa, pirostile, poalele in brau, fructele ~i legumele romanestl ....

Ascultarn muzica orlcarui alt popor ~io aruncarn pe a noastra. Incaltam ~i tmbracarn

Hazde caz!

Sala de sport inaugurati

ca bazin de inot !

La Onestl se lucreaza de zor preelectoral. Sala de sport recent inaugurata, cu panglici taiate ~i sfintita bine, nici nu a implinit cateva ore de la

chlnezaril ~i SH-uri din occident, scaparn nemtli de cotetele SH pe 4 rotl ~i ne "ghilotinam" rnarclle proprii de trnbracamlnte, incaltaminte ~i rnaslnl. Dam teatrul, opera, concertele ~i filmoteca de aur pe show-uri importate cu femei goa Ie, cu oameni prosti, cu deviatl sexual ~i degradatl ai socletatll, pe filme cu drogatl, razbol ~i ura,

Ne aruncam pe apa Sambetei sanatatea, educatla ~i familia, ca sa culegem capsunlle, sa spalam vasele ~i rnaslnile, sa ingrijim batranll altora. Si, am sa repet, cel mai gravfapt este ca ne aruncarn la gunoi limba. Ne e rusine cu limba romana, 0 renegarn, suntem mai smecheri vorbind ~i scriind in engleza, italiana sau spanlola. Daca vorn continua asa, ne vern pierde radacinile, identitatea, vorn

festivitate ca a sl inceput sa-~i arate "minunile"! S-a dorit sa devlna ~i bazin de tnot sl, rapid, de sus, s-a implinit visul precum 0 promisiune de partid! Cum? Simplu. Prin tavanul asezat sl "grabnic varsatortu de ploaie" s-a facut 0 deschlzatura sa poti vedea cerul ~i sa ai aer, nu condltionat, ci dat cu condltia sa nu observi "minunea"! Si, uite asa, in loc de sala de sport avem ~i bazin de inot acoperit, cu dubla omologare, ,,0 premiere

tacit ~i din umbra chiar ~i unii "oficiali" ai acelor vremuri. Se ajungea chiar ~i la extreme de violenta verbals la anumite faze ale competltlllor dar totul se sfarsea intr-o vale de ... bere la "Vraja Caslnului" sau acolo, peloc!

Se strangeau maini, se sporovaia pe seama meciurilor apoi, seara tarziu, fiecare se rasfira pe la casele lor. Neintersectanduse cu nimic "din afara", totul decurgea ca pe roate, era un sport "de masa" necostisitor, frumos ~i atragator, ocupand un timp ce putea fi trist, monoton ~i searbad. Asta denota inca 0 data faptul ca ••• OMUL POATE SFINTI LOCULI DACA VREA •••

Corneliu IFRIM

dlsp ar e a ca nat!e , Crede tl ca sunt nationalist? ...

Atunci aruncatl-i francezului turnul Eiffel, branza rnucegalta, Moulin Rouge ~i chansonetele, sa vedeti ce se lntarnpla: aruncati-i englezului Big Ben-ul, taxiurile cu volan pe dreapta, ceaiul de la ora 5 ~i schimbul garzii regale, sa vedetl ce se intampla; aruncatli neamtulul Mercedesul, berarille, cremwurstii ~i iodlerele, sa vedetl ce se intampla; aruncatl-l rusului Kremlinul, vodka, Kalinka ~i ecartamentul rnarlt al callor ferate ... ; ce-arface italianul daca cineva ar atenta la Coloseum, pizza, macaroni, carnavalul de la Venetia?

Nu cred ca are rost sa mai continui .•• Indiferent de zona geografica, de politici, de interese, nicio natle nu va renunta la ceea ce ii reprezinta, in specialla limba lor. Ma intreb de ce 0 facem noi? ..••

Mihai-Arthur GHEORGHE

ce ar putea fi prernlata chiar de premier". De unicul, singurul, eternul, mereu acelasi premier, Emil. Asteptarn ... schimbarea!

A, nu stiatl, ... se lucreaza la strand!

Cum care strand? Ala care va avea ~i pista de atletism?

Hai nu mai flti ironici! Ca sa ieslm din ironie va lasam sa vedetl poze cu pozne!

Sa fili lubltl, iar ei sa ne traiasca

8 Voluotariat Ora 25

CENTRUl de Voluntariat ONE~

Peste 200 de organlzatll ~i instilutii din toate judetele larii s-au alaturat anul acesta celui mai mare eveniment national de recunoastere ~i apreciere publica a voluntarilor - Saptamana Nalionala a Voluntariatului (SNV). SNV a avut loc in perioada 9 - 15 mai 2011, sub sloganul "Anul acesta se poarta voluntariatul. Fii la moda, voluntariatul ili vine bine!". in plin An European al Voluntariatului 2011, edltla din acest an a fost cea de-a zecea ocazie cu care voluntari ~i organlzat]! din diverse colturl ale larii au sarbatorit concomitent, prin actlune, aceasta saptamana dedicata voluntariatului ~i recunoasterll meritelor voluntarilor.

,,50/50, ai ~i tu partea ta!"

Pentru ca voluntariatul este reprezentat de cele mai multe ori de tineri, coordonatorii Centrului de Voluntariat Onestl s-au gandlt sa continue campania "SO/50" sl in randul tinerilor,la nivelul

liceelor din oras, Astfel, de-a lungul Saptamanii Natlonale a Voluntariatului, voluntarii Centrului au vandut cu entuziasm bilete pentru tombola organizata in scop caritabil, urrnand ca aceasta campanie sa continue sl in aceasta saptamana.

in cadrul calendarului SNV, Asoclatla de Tineret ONESTIN sl Centrul de Voluntariat Onestl au desfasurat alte trei actlvitati, ce au implicat diferite categorii socia Ie. 0 prima activitate a fost ,,$coala de mentorat ONESTIN", program de mentorat desfasurat de membrii asoclatlel, elevi de liceu ~i studenti, cu elevi de clasele VII- VIII ai scolii "George Calinescu". Programul de mentorat nu este la prima editie, tinerii voluntari irnplicati in organizare avand experlenta necesara pentru a face ca timpul petrecut cu elevii sa fie unul placut sl toate actlvltatlle sa se desfasoare in armonie.4 P r inc i p a I u I s cop in

ASOCIATIIA D£ TIIH£R£T

~li£STIIH

Va lnvltarn sa fltl alaturi de noi in campania de strangers a [ucarillor ~i halnutelor pentru copiii defavorizati din Onesti ~i imprejurimi!

Va multumim pentru contributia din anii anteriori, avand speranta ca, lrnpreuna. vom reusi sa oferim celor mici:

UN ZAMBEl, 0 JUC'&'RIE ~I MULl'&' BUCURIE !

Gradinitele ~i carnlnele ~colile generale Colegiile onestene Bisericile ortodoxe Bisericile romano-catolice exul Comercial NEVllA (zona gara] . .I-==-_ Magazinul NEVllA (zona 'UL~!/"'l_.

Onestiul .

www.onesliGLro pe unernet

www.ziarulora25.ro Voluntariat 9

II, un proiect pentru IINEri!

organizarea acestui program este lucrul in echipa, dar actlvitatlle au cuprins metode de educatle non-fermata, energizere, jocuri de socializare sl prezentarea interactlva a actlvitatllor de voluntariat ~i a ceea ce tnseamna sa fii voluntar.

o alta activitate, ,,0 zi cu fratele mai mare", a oferit ocazia de petrecere a timpului liber, a unui grup de 15 copii cu probleme socia Ie, aflati in ingrijirea Asocia~iei FORUM One~ti, in compania a 15 voluntari ai Centrului de Voluntariat ONESTIN. S-au organizat concursuri interactive intre "frati", actlvltatl de ecologizare a parculetului de copii, povestl ~i jocuri. "Copii s-au simtit foarte bine, s-au distrat, au facut miscare, au ras $i au avut tot felul de activitati handmade $i desen ... as vrea sa Ie multumesc tuturor celor care au venit sambata, pentru cei mici tnseamnii foarte mult sa aiba pe cineva care sa se ocupe de ei si sa Ie acorde atentie ... asa ca eu unul, propun si sunt pentru repetarea experientei !ji In viitorul apropiat $i poate chiar diversificarea activitiitiior!" ne-a spus George, unul dintre voluntarii participanti la activitate.

A treia activitate, lntitulata "Liber printre gratii", a fost desfasurata la Centrul de Reeducare Minori, Tirgu Ocna. Actlunea organlzata de Centrul de Voluntariat Onestl a constat in activltatl de prevenire a delincventei juvenile, de socializare prin jocuri de comunicare ~i actlvltati sportive. in cadrul actlvltatilor au participat 8 voluntari ai Centrului de Voluntariat

Onestl, ce au utilizat metode de educatle non-formals, la acestea luand parte 20 de minori, alaturt de 2 elevi ai Scolii Na~ionale de Pregatire a Agen~ilor de Penitenciare TirguOcna.

"M-am simtit foarte bine la activitatile de la penitenciar. Partea cea mai interesantii pentru mine a fost cea In care am discutat cu minorii. Unul din cei cu care am vorbit, mi-a spus ca e acolo de un an $i 3 luni, ca face parte dintr-o fomilie cu 9 frati, el fiind eel mai mare, sl a dorit sa-$i ca$tige singur banii, sa nu Ie ceorii parintilor, prin muncii i se piirea prea greu, asa ca modalitatea cea mai u~oara era furtul. Acesta a marturisit faptul ca mai avea momente de remusciiri, cand il vedea pe acei oameni nevinovati la pamant, grav raniti", ne-a declarat Diana, voluntar in aceasta activitate.

"I lunie - Bucuria copiilor" sub deviza "Fa ~i tu 0 bucurie, daruind 0 jucarie!" a ajuns la a treia editiel

Saptamana Na1ionaia a Voluntariatului a dat startul ~i celei de-a treia editll a campaniei umanitare "llunie - Bucuria copiilor". Tinerii voluntari au impachetat cutiile, au pregatit aflsele sl au inceput popularizarea actlunll ce se va desfasura pana in data de llunie, cand vor merge in Onestl ~i in satele ~i orasele din imprejurimi pentru a darui copiilor defavorizatl halnutele ~i [ucarlile colectate pe durata acestei luni.

Premian1i la Gala Voluntarilor

Un alt moment important pentru voluntarii Centrului a fost participarea la Targul Voluntarilor din [udetul sacau, gazduit de Casa de Cultura Bacau - miercuri 11 mai, si la Gala Voluntarilor organizata de Fundatia de Sprijin Comunitar Bacau - joi, 12 mai, unde au fost prernlatl cei mai lrnpllcati voluntari de-a lungul anului 2010.

Singurii reprezentantl ai One~tiului au fost tinerii de la ONESTIN, rernarcatl de oflclalltatlle locale sl [udetene prezente la cel mai inalt nivel prin presedintele Consiliului Judetean, domnul Drago~ Benea sl prefectul [udetului Bacau, domnul Constantin Scripa~.

Onestin a premiat cei mai implicatl membri ai organizatlel, din activitatlle anului 2010: Elena Dobosarlu, Emilia Manea, Florin Belcianu, Doba Denisa, Adelina Pavelescu, Cristina Radulescu, Claudiu Gaburel, dar ~i sponsorul organlzatlel, omul de afaceri taurentlu Neghlna, pentru sustlnerea necondltlonata a organlzatlelln actlvltatile din anu12010.

"Consider beneficii participarea Onestinului la acest eveniment, chiar daca premiile oferite In cadrul Galei ne-au ocolit milimetric. Am dovedit Inca odatii ca suntem cea mai activii orqanizatle de tineret din judetul Bacau ~i cea mai vizibila din onesti. Cel mai important este faptul ca ne-am recompensat voluntarii ~i ne-am faciit vazuti de oficialitatile din Baciiu, pe care Ie-am ~i apreciat pentru apropierea ~i buna colaborare cu mediul ONG. Speriim ca modelul oferit de domnul Benea ~i domnul Scripat sa fie preluat ~i de oficialii din onesti" a declarat Alexandru Cristea dupa participarea la Gala Voluntarilor sacau.

Adelina PAVELESCU

10 Spiritualitate Ora 25

Cersetorul Slant

Dobri Dobrl are aproape 100 de care Ii dadea apoi unui cunoscut, ca sa-i

ani ~i cerseste pe strazile Sofiei, luminos ~i depuna Intr-un cont bancar. A strans mai

smerit. Ochii lui au 0 bllndete senlna de rai Intai bani pentru reconstruirea Manastirii

~i e modelul autentic de crestln ortodox, Elesnita, aflata la cativa kilometri departare

frumos, chiar ~i cand cersestel Locuitorii de capitala Bulgariei. Cu ajutorul lui

capitalei bulgare il privesc ca pe un sfant Dumnezeu, In 2006 biserica rnanastirii a

coborat din paterice sau din icoane, atit de fost renovata ~i sfintita. In mai 2009 s-a dus

pitoresc, rasaritean la infali~are incat, nu la epitropul Catedralei Sfantului Alexandru

ai cum sa nu-llndragestll Nevski, caruia i-a zis doar atat: "Vin~ cu

Cer~ind pentru Hristos mine, sd-fi dau niste bani pentru blsericiil"

Cine este rnos Dobri Dobrev? Un Ce I-a determinat pe acest batran, cu un

cersetor ctitor In tara lui ~i caruia rnarlmile chip ce pare sa iasa din cartlle sfinte, sa se

Bulgariei postcomuniste nu sunt vrednice tndeletnlceasca cu asa ceva? Doar

sa-l dezlege cureauatncaltamlntell Dumnezeu stlel intrebat de ce a facut-o,

In tara poate cea mai descrestlnata Mos-Dobrl a raspuns simplu:"Adundm bani

din Balcani, unde nu mai exista decat cateva pentru mdndstiri. Refacem bisericile aflate

rnanastir! In functlune, iar bisericile sunt In nevoie. Le reconstruim, Ie renoviim - nu

chiar mai goale decat In Occident, Dobri facem prea mutt, dar ... atiita putem".

Dobrev cerseste nu pentru sine (cacl pare a cersetorul care ctltoreste biserici

nu avea nimic din trebulntele omului In valrnasagul pestrlt al unei

lumesc de azl, iar hrana lui de capatai capitale contemporane, cu usurinta ar

ramane rugaclunea, care nu costa nimic), ci putea trece nebagat In searna un chip

pentru Hristos. precum cel al batranului Dobri Dobrev, pe

Poate fi vazut, de regula, fie In fata care oamenii I-ar lncadra grabnic In randul

Catedralei "Sfantul Alexandru Nevski", fie In numerosilor cersetori ~i saraci din Sofia. Nu

fata Bisericii "Sfintii Chiril ~i Metodie", cu 0 multi sunt Insa aceia care II cunosc cu

cutiuta de tabla sau de plastlc in care aduna adevarat pe acest batran ~i stiu lucrarea sa.

"milele" trecatorllor, donand apoi toti banii Po ate parea greu de crezut ca cea mai mare

agonlslti fie lacasurllor ~i asezarnlntelor biserica din Balcani, catedrala patriarhala ~i

blsertcestt, pentru restaurare sau simbolul orasului, In care se aduna sa

subzistenta, fie fratilor crestini mai saraci slujeasca In sobor luna de luna mitropolitil

sau mai nevolnici decat el. Bulgariei, a primit de curand un urias ajutor

20000deeurodonalie din cersltl financiar din partea lui batranului Dobri,

Aceasta fapta ar fi rarnas ascunsa urrnas al cuvintelor Apostolului "ca gunoiul

cunostlntel ornenestl daca, anul trecut, lumii ne-am fdcut, lepdddtura tuturor pand

Preasflntitul Tihon al Tiveriopolei n-ar fi acum" (I Corinteni 4:13).

vestit-o presei: "Nu mi-a venit sa cred cand -~ __ _""'=:~-=1r"Jo.

am vazut chitanta, ~i e incredibil, dar cel mai mare donator al Catedralei Patriarhale este Mos-Dobri, cersetorul lmbracat In costum popular pe care toata lumea-I stle, cel ce se Inchlna Inaintea tuturor. Batranul acesta a darult Catedralei suma de 35.700 de leva (aproape 20.000 de euro). Acest om atat de sarac ~i de modest a facut cea mai mare donatie din ultimul deceniu pentru biserica Sfantului Alexandru Nevski !".

In 1988, dedo-Dobri, cum Ii zic bulgarii, a renuntat la vechea sa viata, Incepand sa cerseasca pe strazl ~i In biserici. Acest batran, cu un venit lunar de 80 de euro, calatore~te aproape In fiecare zi din satul sau, Bailovo, pana la Sofia, pentru a aduna banut cu banut - Insa nlciodata pentru sine! Multi dintre locuitorii Sofiei 1- au vazut pe Dobri stand, an de an, cu un pahar In mana, pentru a aduna bani - pe

Numele batranulul Dobri din Bailovo si suma donata au rasunat ca 0 mare palma pe obrazul tuturor politicienilor ~i oamenilor de afaceri locali, care, dest au vorbit ~i au promis multe, pana la urma n-au ajutat cu nimic Biserica, facandu-l pe un cunoscutjurnalist bulgar sa exclame: ..Tn ce hal a ajuns societatea noastrii, dacd cel mai mare donator dintre noi este un bdtran sdrae! $i omd Biserica ne cere ajutorul pentru a reda miiretia Catedralei Pa triarh ale, sd nu ne tndreptiitim cd nu putem, fiindcd Mo~-Dobri ne aratii zi de zi cd se poate - chiar ~i pdstrand tiicerea".

Frumuselea "nebunului" intru Hristos

Batranul Dobri, acest tacut luptator crestln, vine zi de zi sa se Inchine linistit In Catedrala Sfantului Alexandru Nevski, asezandu-se apoi la leslre, unde Ii saluta pe totl ~i se tnchtna Inaintea tuturor, luandu-sl rarnas bun de la oameni cu cuvintele: .Bucuroti-vti tntru Domnul!" Ne slmtlrn datori sa Incheiem cu cateva cuvinte adunate din lntelepclunea slrnpla, dar vie a lui Mos-Dobri, acest om ce "nu este din lumea aceasta" (loan 18:36): "Sunt doud vointe, una a lui Dumnezeu, alta a diavolului. $i purtiim un riuboi In mintea noastrii. Cred cd trebuie sd urmiim ~i sd ne supunem voii lui Dumnezeu - asa sd ne ajute Domnull vointa cea bund este dreaptd ~i adevdratd. Toate ale acesteia sunt bune. Trebuie sd nu mintim, sd nu furiim, sd nu sdvar~im curvie. Trebuie sd ne iubim unul pe altul, asa cum ne iubeste Dumnezeu - tnvredniceste-ne, Doamne I".

Adaptare dupa Radu Hagiu, articol aparut in revista Familia Ortodoxa, nr. 4(27) /2011 ~i Razvan CODRESCU, revista Lumea credlntel, nr 4, 2011

www.ziarulora25.ro Sanatate 11

Cardul de sanatate

i dracull

"Cardul de sanatate este malefic ~i premergator cipurilor satanice. Noi platim taxe, dar nu vrem sa avem card de sanatate", a strigat un barbat cu ocazia dezbaterii publice initiate de Ministerul Sanatatii despre cardul european ~i cardul national de asigurari socia Ie de sanatate.

Carduri cu forta! Protectie "garantata" de hackeri?

Reprezentantll ONG-urilor au atacat acest slstern, sustlnand di noul card nu poate fi impus tuturor rornanilor ~i trebuie sa existe 0 alternative, asa cum au promis oficialii din Ministerul Sanatatii. ONG-urile soliclta gaslrea unor alternative la cardurile de sanatate pentru rornanll care din anumite motive religioase sau morale nu vor sa Ie utilizeze iar reprezentantli Ministerului Sanatatii consldera ca acest card este 0 necesitate pentru sistemul de sanatate ~i ca va aduce 0 disciplinare financiara. "Consideram ca noul sistem este extrem de sigur din punct de vedere al protectiei datelor care se gasesc pe card ~i a celor care se gasesc in sistemul informatic".

intrebarea e cat de sigure sunt, cand site-urile Pentagonului sl NASA au fost sparte, baza de date a Polltlel capita lei e la liber pe net, iar zilele astea bucurestenil au vizionat filme porno pe panourile publicitare din statille RATB! Pe de alta parte, acestia consldera ca este singura variants viabila ~i aplicablla in situatia in care exista foarte multe suspiciuni legate de modalltatlle de plata a serviciilor medicale.

Cat costa ~i cine plate~te?

Cardul de sanatate se implernenteaza pe banii pacientllor, pe banii ~i pe munca medicilor, iar daca functloneaza prost tot noi vom fi trasl la raspundere. Practic, nu e gratis, potrivit hotararll de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice, contravaloarea cardului national de sanatate va fi suportata de asigurat, iar cipul cardului ar putea contlne

date privind istoricul medical al titularului, dovada achitarll contrlbutlilor pentru sanatate, grupa sanguina, RH-ul, precum ~i sltuatia privind donarea de organe.

Pacientul ar trebui sa achite pe langa 0 taxa de aproximativ 2 euro ( atat zic ei I) pentru cardul de sanatate ~i contravaloarea analizelor pentru stabilirea grupei sanguine ~i a RH-ului, spun medicii de familie, care vor trebui sa plateasca pentru cititoarele de carduri ~i sa aiba internet de banda larga ca sa fie conectatl la sistemul informatic.

Opozitie $i in sistem!

Vasile Astarastoae, presedintele Colegiului Medicilor, este de parere ca noul card de sanatate, care va fi distribuit in a doua [urnatate a anului, nu are cum sa aduca beneficii in sistemul de sanatate, ci doar mai rnulta blrocratle, "Cardul de sanatate nu aduce absolut nimic nou dlrnpotriva tncurca mai mult lucrurile. Celebrul, atat de laudatul sistem SIU al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate s-a blocat sl nu s-a blocat prima oara acum cateva luni, acum doar a fost scandal national. S-a mai blocat de trei ori anul trecut, mai ales in mai cand nu a functlonat 0 saptamana in cateva [udete. Cardul de sanatate nu poate sa aduca decat 0 birocratizare ~i mai grava, 0 lipsa de protectle legata de informatille strict personale care ar trebui sa fie protejate", explica medicul Vasile Astarastoae,

Donare de organe cu forta !

Mai multe surse media sustln ca, la spitalul din Roman, [udetul Nearnt, un tanar din Ruginoasa, accidentat, a fost supus torturii de a dona organe, a tlpat ~i urlat doua zile, pana l-au fost scoase, vii, toate organele, deoarece mama lui, 0 femeie vaduva, lndurerata ~i cu inima zdrobita de vestea neasteptata, a fost convlnsa ~i pusa sa semneze, de medici, di este de acord sa doneze organele fiului sau, pentru ca acesta nu va mai avea sanse sa traiasca. Nu vreau sa donez organe ~i nici nu stiu unde se

lnreglstreaza astfel de declaratil care ar trebui facute pentru ca, pe baza cardului de sanatate vorn deveni potentlali donatori de organe.

Tara de cobai !

Cardul contine acordul prezumat al donaril de organe care intra in vigoare automat in lipsa unei declaratll exprese asa cum prevede Legea 95/2006, art. 147, par. 6. Adica trebuie sa fii trecut in Registrul National al celor care refuza sa doneze organe. Fara declaratle se tntelege pe baza criminalului acord prezumat din 2008 ca esti de acord sa devii donator. Devenim 0 tara de donatori de organe, cea mai bogata piata daca tlnern seama ca infrastructura rutlera, crimina lui nr. 1 al Rornanlel, nu e nlclodata acuzat de nimic.

Doar ca nimeni nu ne expllca faptul ca organele unui mort nu sunt bune de nimic, sunt ~i ele moarte. Ca organele sa poata fi folosite pentru salvarea unei alte vletl, trupul donatorului trebuie sa fie inca viu. Ori daca trupul este inca viu lnsearnna ca omul nu e mort. Corect! Cum e posibil ca un om inca viu, dovada ca organele sale mai functloneaza inca, sa poata deveni donator, exceptand sltuatla cand se ofera el de bunavoie? Foarte simplu. Prin schimbarea definltlel rnortll.

Moartea nu mai e ce stlarn noi toti crestlnil, adlca plecarea sufletului la Dumnezeu ~i adormirea trupului devenit lipsit de respiratie ~i de bataile inimii. Din 1970 moartea a fost redefinlta, S-a hotarat, de pi Ida, ca moartea poate fi ~i "moarte cerebrala" adtca atunci cand creierul nu mai functloneaza asa lncat sa comande trupului ~i omul se afla in coma. Cert este ca "moartea cerebrala" nu este moarte adevarata ~i prelevarea de organe de la astfel de oameni e un fel de crirna poleita umanitar.

Moartea $i drepturile omului! Cardul de sanatate cu CIP este impotriva drepturilor fundamentale ale oamenilor!

Hreste ca omul aflat in "moarte cerebrala" va muri, la un moment dat, dar este dreptul lui sa moara atunci cand i se sfar~esc zilele. Chiar ~i in suferlnta aceasta ultima, Dumnezeu a pus un scop! Donarea de organe trebuie sa fie un gest jertfelnic ~i asumat, doar asa este jertfa pentru viata aproapelui. Fara aceasta jertfa, donarea de organe devine doar parte a unui trafic de organe banos ~i cu scop comercial. A~a se face ca prin acordul prezumat statui are gratis la dlspozitle 0 materie prima care pe plata internationala costa foarte mult. ~i, de aceea, in acesttrafic nu mai e nimic crestln, nici yorba de [ertfa, La fel cum necrestlna este ~i dorinta de a trai cat mai mult, nelimitat daca se poate, chiar ~i cu organe luate pe baza acordului prezumat.

"Cine nu-sl face card de sanatate, nu va mai fi tratat de medici", Avertismentul vine din partea ministrului Sanatatii, care precizeaza ca romanii care nu vor avea acest card vor putea beneficia doar de serviciile medicale de urgenta.

A$teptam reactllle cititorilor pentru a extinde aceasta dezbatere atat de necesaral

loan POPA

12 Sport Ora 25

Elevii din Onesti s-au intrecut

,

pe strazile din municipiu

Cateva sute de elevi au participat la Crosul tineretului, manifestare organizata recent, de Prima ria Onestl, care s-a desfasurat In special pe bulevardul Oituz, startul fiind dat din fata prlrnariei, iar finalul cursei a fost la stadionul de atletism. Ca~tigatori au fost Catalina Bodron (Scoala nr.l, clasele V-VI fete), Tudor Ghimbovschi (Scoala ,,~tefan cel Mare", clasele V-VI baletl), Adalia Chelmus (scoala "Emil Racovita", clasele VII - VIII fete), Sergiu Arnarlutel (Scoala nr. 1, clasele VII - VIII baietl), Mihaela Puscasu (Colegiul Sportiv "Nadia Cornanecl", clasele IX - XII fete) sl Marian Ignat (Colegiul Sportiv "Nadia Cornanecl", clasele IX - XII, baietl).

Totl acestia s-au situat pe Locullln clasament sl au primit cate 100 de lei din partea primariei, In timp ce sportivii de pe Locul II au fost prernlatl cu cate 60 de lei, iar cei de pe Loculill cu 40 de lei.

Onesteanca Alexandra lancu

,

a cistigat doua medalii

,

la Grand Prix-ul de aruncari din Onesti

,

Ultima edltle a Grand Prix-ului de aruncari de la Onestl a ad us doua medalii pentru Alexandra lancu, de la Clubul Sportiv (CS) Municipal Onestl, care s-a clasat pe Locul I la aruncarea greutatli (14,80 metri) sl pe Locul II la aruncarea discului (46,68 metri).

o alta sportlva de la CS Municipal Onestl, Andreea Ciobanu, s-a situat pe LocullV la aruncarea sulitei, Medalii de aur au mai castigat Nicoleta Grasu (Dinamo, aruncarea discului), Madalina Costin (Viitorul Vaslui, ciocan 4 kg), Bianca Perie (SCM Bacau, ciocan), Teodora Mihut (Crisul Oradea, ciocan 3 kg), Maria Negoita (Petrolul Ploiesti - Dinamo, sullta), Alexandru Rohian (CSM Arad - LPS Arad, greutate 5 kg), Mihai Grasu (Dinamo - Viitorul Vaslui, greutate), Sergiu Ursu (Dinamo - Farul Constanta, disc), loan Damian (CA Roman, disc 1,5 kg), Alexandru Cozma (LPS Roman, ciocan 5 kg), Razvan Onica (LPS Roman, ciocan 4 kg), Bogdan Padure (Viitorul Vaslui, 6 kg), Ion Sorescu (CSM Craiova, ciocan), Cristian Mehes (Crisul Oradea, ciocan 2 kg), Alexandru Craescu (SCM Bacau, sulita) ~i Paul Minica (LPS Roman, sulita 700 gr.).

Halterolilii onesteni s-au remarcat

,

la Cupa Romlniei

Mai multi halterofili de la Clubul Sportiv (CS) Municipal Onesti au reuslt sa urce pe podiumurile de premiere ale Cupei Rornaniel sl Campionatului national de seniori, cornpetltll care s-au desfasurat recent, in municipiul de pe Trotus. Dintre onestenl, s-au remarcat Andreea Marcovici (63 kg, Locul I), Silviu Berbec (56 kg, Locul II), Lucretia Gurita (53 kg, Locullll) si Koti Hajnalka (63 kg, Locul III).

Dintre cellaltl partlcipantl s-au mai clasat in primii trei sportivi de la CSM Dunarea Galati, Rapid CFR Bucuresti, CS Botosani, CSM Olimpia Cluj, CS Steaua Bucuresti, CSM Bistrita, Farul Constanta si Dinamo Bucuresti.

luptatorii onesteni

,

au obtinut51ocuri Iruntase

, ,

in etapa de cadeti de la Mangalia

,

Cinci luptatori de la Clubul Sportiv Scolar (CS~) Onesti ~i Clubul Sportiv (CS) Municipal Onestl au participat cu succes la etapa de cadeti de la Mamaia, unde au reuslt sa urce pe podiumul de premiere. Este vorba de Adelina Maxim (43 kg, Loculi), Adina Dobrin (49 kg, Locullll) ~i de Emilia Bucur (40 kg, Locullll), de la CS~ Onesti, precum si de Simona Pantaru (70 kg, Locul III) sl Claudiu Anghelescu (42 kg, Locullll), de la CS Municipal Onestl,

Totusl, profesorul-antrenor Alexandru Simon nu s-a declarat multurnlt de rezultat. lISe putea mult mai bine", ne-a spus Simon. Urrnatoarea Intrecere a luptatorilor onesteni va fi finala campionatului national pentru U 20 (sub 20 de ani), care se va desfasura la Reslta.

Pagina realizata de Traian TUDOR

www.ziarulora25.ro Mica publicitate uratuiti 13

IMOBILIARE utllltatile. Pret 45000 euro neg. Relatli la telefon

• Vand apartament semidecomandat cu 2 0740108299.

camere, in Aleea Parcului, etaj 8, mobilat ~i utilat VANzARI

complet, termopane, gresie falanta, usl • Vand cablna dus cu hidromasaj, radio,500 ron. schimbate, lncalzlre cu contorizare lndividuala Cauciucuri cu [enti 185/15/65 ~i prezoane+ pe vertlcala, priveliste superba. Pret informativ capace 150 ron/buc negociabil. Vand statle taxi 22000 euro. 0741351684 sau 0747543696. Motorola GTM 350. Vand statle amplificator • Vand casa in Siobozia cu 5 camere, bucatarle ~i 500w. Vand telefoane. Tel 0751972 099.

baie. Pret 40 000 euro, negociabil. Telefon 0743 • Vand oua de rata pret 0,7 Ron; vand calculator 005574. acer cu monitor LCD pr e t 600 ron; • Vand apartament 2 camere etaj Reiatiilatelefon0746427423

intermediar,50 mp, renovat, (ne}mobilat, • Vand colectia revistei ASU verde de la prima eliberare imediata, 65.000 RON usor negociabil. aparltle la nr 97 aparuta in luna ianuarie 2011.

Tel 0740 289799. Telefon: 0755 334958.

Belvedere nr 1, sau la tel 0770666944.

• Tanar, caut loc de munca, Tel: 0743 341453.

• Caut loc de munca ca sudor, argon ~i electrod. Tel 0726056099

• Caut de munca ca buldozerist sau escavatorist cu vechime peste 30 ani. Telefon 0741936101.

• Caut sa inchiriez garsoniera la parter sau etajul unul. Telefon 0762688796.

• Pregatesc in vederea obtlneril carnetului de soferl auto categoria B la pret avantajos. Relatll la telefon: 0724023939. Plata ~iin rate!

• Transport international de persoane ~i marfa in toata europa. 1 euro/kg, peste 35 kg. Nurnar contact 0751972 099.

• Vand spatlu comercial in str. Mara~e~ti 1, 50 • Vand camion amenajat pentru transport stupi • Jurist de profesie, cu explerenta vasta in mp, 2 Incaperi, grup sanitar. La parter. Pret 22 - capacitate 56 familii - complet uti lat. Pret domeniul: juridic, marketing, vanzari, caut loc

500 euro. Telefon 0741173 410. 50.000 RON. Vand rernorca arnenajata pentru de rnunca, relatli la telefon 0748338262.

• Vand sau schimb garsoniera confort I, etaj 9, transport stupi - capacitate 60 familii, complet • Pleci in strainatate? Reflexo Vital Sibiu str. Saturn, eventual cu casa la tara sau utllata. Pret 30.000 RON. Telefon 0742-023.987. organizeaza in Onestl ~i Bacau cursuri de garsoniera mai mica- Telefon 0770 263 293. • Vand 80 bucatl rame stas pentru stupi de calificare lncepand cu 1 mai, in meseria de • Vand apartament 2 camere decomandat, total albine, 11 bucatl uluce din PVC pentru hranire tehnician maseour. Certificate de calificare refacut, partial mobilat in str. Pajura, bl14, et III, albine, 4 bucatl bidoane pentru miere (20 I recunoscute in tara ~i UE, putand lucra ~i pe vase

40.000 Euro, negociabil. Tel 0745 791143. fiecare), 2 bucatl frigidere (1 ZIL de 290 I, ARCTIC de croazlera. Tel 0748155 378.

• Vand casa batraneasca in comuna Oituz, langa de 280 I), televizor NYPON (color) in perfects • Firma, Inmatricularn orice tip de maslna in ~coala Generala nr 1, in spatele gradlnitel, nr stare. Telefon: 0234 320 970 Bulgaria, indiferent de euro rnasinli: reinnoim

577. Pret negociabil. Tel 0757360212. • Vand frigider Arctic 2401, TV Nei color, ma~ina aslgurarl ~i ITP. Telefon: 0740024207

• Vand apartament 3 camere, decomandat, 2 de spalat Albalux 10, rnaslna de cusut Ileana cu • Executarn lucrarl de: termolzolatli (placarl cu bal, 2 debarale, 80 mp, apometre, u~a metallca, bec, rnaslna de tricotat, role profesioniste polistiren), gresie, falanta, glet, parchet, zldarie, etaj 3, str Buciumului. Pret informativ 29 000 echipament complet cu protectii ~i geanta tencuieli, sape, lambriu, rigips.

Euro. Telefon 0723 249821. origlnala. Telefon: 0752369505. Telefon: 0753 477 229, 0741531900.

• Vand garsonlera, rnobllata, confort I, zona DIVERSE • Sot ~i sotle, aslgurarn servicii de curatenle sl de

ultracentrala. Telefon: 0234 3127 53 • Vand Dacia SuperNova, an fabricatle 2002, gospodarlre la domiciliu. Telefon 0751 996 792 • Vand apartament zona de jos, urgent la super stare foarte buna, Telefon 0744 761944. sau 0757678329. Garantarn seriozitate, harnicle

pret cu imbunatatlrl maxi me. Te1.0743312732. • Vand frigider ~i congelator Arctic in stare ~i cinste.

• Van d a par tam e n t 3 cam ere, perfects de functlonare folosite 2 ani • Execut lucrarl interioare ~i exterioare la pret semidecomandat, zona de sus. U~a rnetallca, congelatorul ~i 4 ani frigiderul. Arata ~i avantajos, de la A la Z. Telefon 0751972 099. termopane, falanta, Pret 21500 euro negociabil. functloneaza foarte bine. Pret avantajos ~i • Persoana in varsta cu experlenta caut sa Tel: 0743 802781. negociabil. Tel: 0740774173. ingrijesc un copil indiferent de varsta. Telefon • Vand apartament 2 camere, situat in Aleea • Daca nu estl rnulturnlt de sltuatla financlara, 0234324159.

Parcului. Tel 0724018007 exlsta solutll, Ofer oportunitate de afacere. • Vand coltar com pus din 4 piese, maslna de • Van d a par tam e nt, 2 cam ere, Telefon 0754 589 039. cusut ~i rnoblla de bucatarie. Telefon 0733 933 semidecomandat, str Republicii. Pret 900 mil. • Tehnician dentar, realizez reparatii ~i reabllltarl 898.

negociabil. Telefon 0733 933 898. proteze dentare. Preturi de criza ~i reduceri • Traducator de limba ltallana imi ofer serviciile.

• Vand urgent in Onestl, teren situat langa pentru pensionari. Tel: 0740774173. Telefon 0741351684sau 0747 543 696.

magazinul Plus, suprafata de 1000 mp, cu • Angajam agenti teren pentru semnat

deschidere la strada de 14m, absolut to ate contracte RDS. Relajii la sediul unltatil din

Primim anunturl gratuite de mica publicitate.

Telefon: 0234 320 060 I 0755 164 224; E-mail:_ziarulora25@yahoo.com ; Adresa redactlel: Bd. Rep blicii nr 47, Onesti, Bacau,

Anun11ratuit de mica publicitate

Nume Prenume __

Adresl Telelon __

Textanunt __

14 Mauazin www.ziarulora25.ro

1

2

5

6

3

4

1


dJ
dJ
-
dJ
-
dJ
-
dJ
-
2

3

4

5

6

7

7

MiliRebus

Forme de mlscare

Orizontal: 1. Rau traversat de legiunile lui Cezar. 2. Cifre ~i populatii din Orientul Apropiat. 3. Un ansamblu de scripeti. 4. Prezenta ferninina intr-o teorerna. - Detestate de pesti. 5. Pricina unui chin sufletesc. - Culese. 6. Doua din partituri!Forma de aversiune. 7. incercare de proba,

Vertical: 1. Pozltle locallzata (masc.). 2. Experlente triste. 3. Nume de animal cu parul alb. 4. Mlscare lrlandeza. - leslre penallzata, 5. Vas pentru lichide. - Doua dintr-o lovltural 6. Se afla in probe! - Limpede in exprimare. 7. Femeia din carnin (pl.).

solutla careului anterior - pe orizontalii: 1. PIPERAT 2. ANULA - A 3. RIMA - MP 4. AMA - NOI S. PA - BEAT 6. E - VIOLA 7. TRASNET

Alex Toma

"Scoala compozitlel"

~ahul artistic este in primul rand atractiv. IIEste 0 mare placers sa-I cunosti ~i in special sa-I practici cu rabdare" (dintr-un manuscris din sec. XIX)

Istorie

Romania a participat la concursul international de cornpozltle organizat la New-York, in 1880, cu ocazia celui de al V-lea congres american de sah.

Gh.Gorun

solutla din numarul trecut este 1.eG N:d4 2.f8D x(mat)

Noua problema a saptarnanll este cea in care albul rnuta primul sl da mat in 2 rnutari,

Pozltla pieselor

Alb: Rc3, Te4, Th7, CdS, Nf3, b6. Negru:Ra8, Th8,aS,g4.

Solutla in numarul urmatorl

. ~--------------------------------------------------------~-----..__------------------------------------------------------------------------------------- - - - - --

abc d e f 9 h Talon de participare

lume Prenume _

Adresl Varsla __

C.I./B.I.

8 ir B
1 1
6 8 6
5 I. Ci) 5
4 E 4
3 0 t. 3
2 2
1 1
a b c d e f g h
Solutla propusa:
Alb: Negru: Alb: 10 Ifurisisme

() Ca sa ajunga la putere, toti patriotll neamului se deghlzeaza in cersetori de voturi.

() Politica este 0 forma de prostitutle constitutionala.

() Cele mai bune lntrebarl Ie pun femeile. Cele mai putlne raspunsurl Ie primesc barbatli.

() Meciul a fost 0 nebunie. Arbitrul fluiera la [ucatcrl ~i spectatorii la arbitru.

() Cel mai performant detector de minciuni este adevarul recunoscut.

() larna, lzvorul lacrimilorceresti curge cu fulgi de nea.

() Cand ma voi satura de lume sau ea de mine, ma gandesc sa intru intr-o greva existentiala, ca forma de protest.

() Pot accepta sa traiesc intre patru peretl, dar nu sa ~i vorbesc cu ei.

() Muzica este 0 modalitate armonica de ascultare a starilor sufletesti.

() Cand se trezeste din somn, inima se indragosteste la prima vedere .

Telelon

Ii solu1ia corlcli a problamli dl ,ah ,i Irimill-O la radac1il pili IUli 23 mai 2011, ora 12 ,i

ca,liui 50 RON!

Ci,tigitorul va Ii desemnat prin tragere la sorti

Ca~tigatorul celor 50 ron, desemnat prin tragere la sorti, este Florin IONESCU. Ca~tigatorul este rugat sa vina sa ridice premiul de la redactia Ziarului Ora 25.

Delma Margarina 500g

Zestrea Murfatlar Muscat Ollonel Demidulce

0,751

Doncafe 300 9

16 Sport www.ziarulora25.ro

Juniorii de la FeM Onesti, campioni ai iudetului Bacau

'v '

pentru a doua oara consecutivl

Cu 18 victorii, doua egaluri ~i nicio infrangere, juniorii C de la FCM Onestl au terminat pe Locul I in seria lor, devenind carnpionif judetului pentru al doilea an consecutiv. In ultimul meci, FCM Onestl a invins cu 4 - 1 pe CS~ Onestl, in derby-ullocal, prin golurile marcate de Vlad Raican (2L Valentin Geana sl Eduard Benedic. Pe parcursul celor 20 de etape de campionat, FCM Onestl a avut un lot alcatuit din Daniel Sitaru ~i Razvan Lupu (portari), Cosmin Branlci, Andrei Dobrea, Sergiu Generalu, Dragos Ardeleanu sl Cristian Jitarel (fundasl), Vlad Raican, Mihai Toader, Remus Vernica, Andrei Goanta, Radu Munteanu si Razvan Raducanu (mijlocasl), Valentin Geana, Eduard Benedic sl Ovidiu Butucaru (atacantl). Principalii golgheteri au fost Vlad Raican ~i Eduard Benedic. Jucatoril au 13 -14 ani ~i sunt nu doar din Onestl, ci ~i din Targu Trotus, Casln, Manastirea Casln sl alte comune din preajma municipiului.

.Petformanta lor e una de apreciat, mai ales ca ei sunt pentru a doua oarii campioni In iudet", ne-a spus Petre Anton, antrenorul echipei de juniori C de la FCM Onesti, .Prestatia lor e foarte apreciatii In cadrul clubului nostru", ne-a precizat si lulian Popa, directorul sportiv de la FCM Onestl, care ne-a mai spus ca 3 dintre [ucatorii onestenl au fost selectati ~i pentru echipa Moldovei, ce va activa in campionatul pe regiuni.

"Va fi 0 experientii In plus pentru ei, dar la un nivel mai mare", a mai apreciat lulian Popa. La randul sau, presedlntele clubului, Ovidiu Momanu, a sustinut ca s-a facut 0 buna investltle in acestl copii. .Dorim sa dam fotbalului mare un produs cu marca Onesti", a sustinut presedintele de la FCM Onestl, Insa nu doar conducerea tehnica a echipei a apreciat perforrnanta juniorilor, ci sl actlonaril clubului.

In mod cert, a meritat investitia facuM In acesti copii - nea declarat taurentlu Neghina, patronul de la Nevila, unul dintre actlonarli de la FCM Onestl. 0 sa mergem cu ei In continuare, indiferent ce se Intiimpla. La fel ca $i anul trecut, ma asteptam la rezultate bune din partea lor. Voi fi alatur: de ei, ca aceste talente sa nu se piarda, pentru ca ar fi pacat. Eu Ii voi sprijini In continuare, alaturi de ceilattl actionari".

Alaturi de campioane din alte 3 judete, juniorii C de la FCM Onestl vor participa la turneul zonal, care va avea loc in perioada 5 -10 iunie, tragerea la sortl fiind programata pentru 23 maio

Pagina reallzata de Traian TUDOR

One$ti

• CENTRUL, sltuatln Bd-ul Republicii nr47/56

• Re~eaua de magazine Nevila

- Complexul de la sensu I giratoriu Gara

- Magazinul din Zona Belvedere

• Reteaua de magazine Ciba Class

• Reteaua de presa a socletatll ; Tutun $i Ziare"

• Reteaua magazinelor de panlflcatle $erban

• Alte locatll:

- Magazinul de papetarle (vis a vis de Pompieri)

- Magazinul de press din lntersectla de la Sfat

-Fast food-urile EI Grande - Bd-ul Oituz ~i statie La

Targu Ocna, Moine$ti, Comane$ti

• Reteaua de presa a societatii "Tutun $i Ziare"

• Magazinele Nevila

IMPORTANTI

RETElUA DE DISIRIBUTIE A IIARUlUI ORA 25